Innholdet i settet. Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA. B R A H M S Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdet i settet. Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA. B R A H M S Service"

Transkript

1 Neuendorfstrasse 25 D Hennigsdorf Immunoluminometrisk analyse (ILMA) til måling av PCT (prokalsitonin) i humant serum og plasma (system med belagte rør) Artikkelnummer: 54.1 (100 målinger) B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerte varemerker for. Andre produktnavn i dette dokumentet brukes til identifikasjon og kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive selskapene. Innholdet i settet Reagens Mengde til 100 målinger Innhold A 1 ampulle, lyofilisert Sporstoff, luminescensmerket (akridinderivat) anti-pct-antistoff (monoklonalt, mus), blåfarget løsning, 29 ml etter rekonstituering med buffer B B 1 ampulle á 29 ml Buffer, til rekonstituering av sporstoff A, klar til bruk C 2 x 50 rør Belagte rør (prøverør), dekket med anti-pct-antistoff (monoklonalt, mus), klare til bruk G 1 ampulle á 4 ml Nullserum (humant serum), til rekonstituering av standardene eller kalibratorer og kontroller, klart til bruk W 2 ampuller á 11 ml B R A H M S universelle vaskeløsning, konsentrat, 11 ml S1, S2, S3, 6 ampuller, lyofilisert PCT-standarder (rekombinant), hver rekonstitueres med 0,25 ml S4, S5, S6 nullserum G før bruk. Konsentrasjonsområder: 0,08 (def.); 0,3-0,7; 1,5-2,5; 16-24; ; ng/ml Se vedlagte informasjonsblad for nøyaktige konsentrasjoner. K1, K2 2 ampuller, lyofilisert PCT-kontroller 1 og 2, hver rekonstitueres med 0,25 ml nullserum G før bruk. Se vedlagte informasjonsblad for konsentrasjoner. REF utløpsdato, se etiketten 2 8 C Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA Dato: (Denne versjonen erstatter alle tidligere bruksanvisninger.) Beskyttet av følgende patenter: USA N , N ; Europa N , No , N , N ; Tyskland N , N , N ; Japan N , N ; Australia N ; Kina N ZL X; Russland N ; Sør-Afrika N 93/6042 Innholdsmessige endringer i forhold til forrige versjon Sletting av PCT Mastercurve B R A H M S Service Adresse Neuendorfstr. 25 D Hennigsdorf Sentralbord Tlf: +49 (0) 3302/883 0 Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Bestillinger Tlf: +49 (0) 3302/ , 700, 800 Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Kundeservice Tlf: +49 (0) 3302/ Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Internett B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 1 av 6

2 Innledning B R A H M S PCT LIA er en immunoluminometrisk analyse (ILMA) som brukes til å kvantifisere konsentrasjonen av PCT i humant serum og plasma. To antigenspesifikke monoklonale antistoffer som binder PCT (antigenet) til to ulike bindingsseter (kalsitoninog katakalsinsegmentene), tilsettes i overskudd. Ett av disse antistoffene er luminescensmerket (sporstoffet), og det andre er festet til rørveggene på innsiden (system med belagte rør). Under inkubasjonen reagerer begge antistoffene med PCTmolekyler i prøven og danner sandwichkomplekser. Som et resultat bindes luminescensmerket antistoff til innersiden av røret. Når reaksjonen er fullført, fjernes det overflødige sporstoffet fullstendig fra røret og kastes. Deretter kvantifiseres mengden sporstoff som sitter igjen på veggen i prøverøret, ved at luminescenssignalet måles med et Viktige merknader Merk: Ved vurdering av resultatene fra B R A H M S PCT LIA må det tas hensyn til alle laboratoriefunn og pasientens totale kliniske tilstand. Advarsel: Dette reagenssettet inneholder materialer av human opprinnelse (f.eks. humant serum). Disse materialene er testet for HBsAg, antistoffer mot HIV I/II og HCV-antistoffer; alle testene var negative. Reagensene og pasientprøvene må imidlertid håndteres med forsiktighet, ettersom alle materialer av human opprinnelse kan innebære en mulig smitterisiko. Følgende reagenser i settet inneholder konserveringsmidlet natriumazid i konsentrasjoner på < 0,1 vektprosent: buffer B og nullserum. Disse reagensene skal ikke svelges eller komme i kontakt med hud eller slimhinner. Stabilitet og oppbevaring Alle reagenser skal oppbevares ved 2 opptil 8 C i originalemballasjen til rett før bruk. Kontroller utløpsdatoen på hovedemballasjen og etikettene på ampullene. Fortynnet vaskeløsning er holdbar i inntil 4 uker hvis den oppbevares ved 2 8 C. Kontaminert vaskeløsning skal ikke brukes. Dette er tilfellet hvis væsken er uklar, eller hvis phverdien er < 6. egnet luminometer og B R A H M S Basiskit LIA-reagensene. Luminescenssignalets intensitet () er direkte proporsjonal med PCT-konsentrasjonen i prøven. Etter at det er lagd en standardkurve ved hjelp av standardene med kjente antigenkonsentrasjoner (kalibrert mot syntetisk intakt human PCT), kan de ukjente PCT-konsentrasjonene i pasientens serumeller plasmaprøver kvantifiseres ved å sammenligne testverdiene med kurven. EU-sikkerhetsdatablad i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF er tilgjengelige på forespørsel. Kontakt kundeservice hos B R A H M S på telefon +49 (0)3302/ Hvis det finnes glassampuller i reagenssettet, gjør vi uttrykkelig oppmerksom på risikoen for at disse kan knuse og medføre personskade. Reagensene og alt avfall etter testen må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resultatene fra denne analysen skal alltid vurderes i kombinasjon med den kliniske undersøkelsen, pasientenes sykehistorie og andre funn før det iverksettes videre skritt. Hvis det skal utføres færre enn 100 målinger per analyse, må rekonstituerte reagenser oppbevares på følgende måte: Oppbevar rekonstituerte standarder eller kalibratorer og kontroller ved - 20 C (kan tines opp ti ganger). Det rekonstituerte sporstoffet holder seg godt i tre dager ved 2 8 C. Ellers må det rekonstituerte sporstoffet oppbevares ved - 20 C (kan opptines fire ganger). Kvalitetskontroll ved laboratorier Nasjonale retningslinjer for kvalitetssikring av kvantitative laboratoriemedisinske tester (gjeldende versjon) skal følges. Riktig gjennomføring og presisjon kan for eksempel overvåkes med laboratorieinternt og/eller kommersielt tilgjengelig kontrollmateriale. Ved uakseptable kontrollverdier anbefales det å følge vanlige laboratoriediagnostiske prosedyrer for feilsøking og iverksetting av korrigerende tiltak. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 2 av 6

3 Referanseområder MERK: Beslutningsgrensen kan variere med den kliniske tilstanden. Leger må derfor bruke PCT-resultatene sammen med andre laboratoriefunn og kliniske tegn hos pasienten og tolke de konkrete verdiene i sammenheng med pasientens kliniske situasjon. Referanseområdene nedenfor er derfor bare ment som en orientering. Diagnose av systemisk bakterieinfeksjon/sepsis 1,2,3 SIRS, sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk ble kategorisert i henhold til kriteriene fra konsensuskonferansen som ble holdt av American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. 6 PCT < 0,5 ng/ml Lokal bakterieinfeksjon er mulig Systemisk infeksjon (sepsis) 6 er ikke sannsynlig PCT > 0,5 og < 2 ng/ml Systemisk infeksjon (sepsis) er mulig, men det er kjent at ulike forhold også påvirker PCT (se nedenfor). PCT > 2 og < 10 ng/ml Systemisk infeksjon (sepsis) er sannsynlig, med mindre det finnes andre kjente årsaker. PCT > 10 ng/ml Viktig systemisk inflammasjonsrespons, nesten utelukkende på grunn av alvorlig bakteriell sepsis eller septisk sjokk Forsiktig: PCT-nivåer under 0,5 ng/ml utelukker ikke en infeksjon, ettersom lokale infeksjoner (uten systemiske symptomer) kan gi så lave verdier. Hvis PCT-målingen gjøres like etter et bakterieangrep (vanligvis < 6 timer), kan disse verdiene fremdeles være lave. I slike tilfeller bør PCTmålingen gjentas 6-24 timer senere. 4 Lav risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Moderat risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Pasienten må overvåkes nøye både klinisk og ved å måle PCT på nytt i løpet av 6-24 timer. Høy risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Høy sannsynlighet for alvorlig sepsis eller septisk sjokk. 6 Forhøyede PCT-nivåer trenger ikke alltid ha sammenheng med systemisk infeksjon: Det finnes noen få situasjoner hvor PCT kan være forhøyet av andre årsaker enn infeksjon. Disse omfatter, men er ikke begrenset til: - de første dagene etter et stort traume, stort kirurgisk inngrep, brannskader, behandling med OKT3-antistoffer og andre medikamenter som stimulerer frigjøringen av proinflammatoriske cytokiner, småcellet lungekreft, medullær tyreoideacancer fra C-cellene, neonatale < 48 timer. 4 - pasienter med langvarig eller alvorlig kardiogent sjokk, langvarig, unormal gjennomblødning av organer. 4 Normale individer: PCT-konsentrasjoner i serum eller plasma fra friske personer måles med denne analysen til < 0,3 ng/ml, det vil si under analysens deteksjonsgrense. Måling av normalverdier med en analyse med høy sensitivitet viste at normalverdiene lå under 0,05 ng/ml. 7 Bibliografi 1. Müller B. et al.: Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in medical intensive care unit. Crit. Care Med. 2000, 28(4): Harbarth S. et al.: Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6 and interleukin 8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 2001, 164: Brunkhorst F.M. et al.: Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of SIRS, sepsis, severe sepsis and septic shock. Intensive Care Med. 2000, 26(suppl.2): Meisner M.: Procalcitonin (PCT) A new, innovative infection parameter. Biochemical and clinical aspects. Thieme Stuttgart, New York 2000, ISBN: Meisner M. et al.: Procalcitonin Influence of temperature, storage, anticoagulation and arterial or venous asservation of blood samples on procalcitonin concentrations. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1997, 35 (8): American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine: Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992, 20: Morgenthaler N. et al.: Detection of procalcitonin (PCT) in healthy controls and patients with local infection by a sensitive ILMA. Clin Lab (5-6): Chiesa C, Panero A, Rossi N, Stegagno M, De Giusti M, Osborn JF, Pacifico L. Clin Infect Dis (1998), 26: : Reliability of Procalcitonin Concentrations for the Diagnosis of Sepsis in Critically III Neonates. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 3 av 6

4 Analysekarakteristikk Fortynning (med standardkurve) Prøve Fortynni ng 1 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 2 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 3 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 Observert verdi [ng/ml] 30,9 15,1 7,08 3,5 1,63 482,0 247,0 125,0 62,2 32,2 6,14 3,01 1,59 0,72 0,35 Forventet verdi [ng/ml] 30,2 28,3 28,0 26,1 28,2 494,0 500,0 497,5 515,2 501,7 6,0 6,4 5,8 5,5 5,9 Recovery (%) Lineariteten for fortynnede prøver er akseptabel for hele konsentrasjonsområdet. Presisjon Den analytiske analysesensitiviteten er ca. 0,1 ng/ml. Den funksjonelle analysesensitiviteten (20 % interanalysevariasjonskoeffisient) er ca. 0,3 ng/ml. Like deler av 14 prøver distribuert over måleområdet ble analysert i grupper på to over 20 dager av 4 forskjellige operatører som brukte forskjellige reagenspartier. Profilene for total og innen-serie presisjon (gjennomsnitt av PCT-CV %- konsentrasjon) er følgende: Total presisjon Innen seriepresisjon Gjennomsnitt CV % CV % (ng/ml) 00/20 0,54 13,4 4,0 00/21 2,61 8,7 3,1 Prøve 1 0,14 16,6 10,0 Prøve 2 0,43 13,9 6,3 Prøve 3 1,00 9,6 4,0 Prøve 4 2,46 7,9 3,4 Prøve 5 2,44 9,6 4,3 Prøve 6 2,17 9,5 3,3 Prøve 7 4,92 8,9 2,5 Prøve 8 14,1 7,1 2,4 Prøve 9 43,2 5,3 2,7 Prøve 10 34,2 7,1 2,5 Prøve 11 66,6 5,7 2,8 Prøve ,7 3,2 Restitusjon Kalibrering Standardene er gitt i definerte PCT-konsentrasjoner, området er mellom 0,08 500ng/ml. Konsentrasjonen for kalibratorer ble validert ved bruk av N-terminal aminosyre-klassifisering (Edmanns metode) og masseanalyse. Materialet som brukes er rekombinant humant PCT. Interferende stoffer Serumkomponentene som er oppført i tabellen nedenfor ble testet i B R A H M S PCT LIA. Testprosedyren følger CLSI EP7- P, Interference Testing in Clinical Chemistry. Konsentrasjonene som er oppført hadde ingen innvirkning på testens utførelse. Innflytelse fra medikamenter Kjemoterapeutiske stoffer, vaso-aktive medikamenter, antikoagulanter eller diuretika hadde ingen målbar innflytelse på PCT-målingene. Medikamenter som fører til en stort utslipp av cytokiner, som OKT3-antistoffer, kan føre til en økning av PCTnivået, uavhengig av en infeksjon. Interferende stoff Bilirubin (konjugert) Triglyserider Hemoglobin Protein (Albumin) Imipenem Cefotaxim Vankomycin Dopamin Noradrenalin Dobutamin Heparin Furosemid Calsitonin Katacalsin a-cgrp* ß-CGRP* Calsitonin laks Calsitonin ål *Genrelatert peptin fra calcitonin "High dose hook"-effekt Ikke-inerfererende konsentrasjon 40 mg/dl 643 mg/dl 500 mg/dl 1 g/dl 1,18 mg/ml 90 mg/dl 3,5 mg/ml 13 mg/dl 2 µg/ml 11,2 µg/ml 8000 U/l 2 mg/dl 8 ng/ml 30 ng/ml 30 ng/ml 30 ng/ml 30 µg/ml 30 µg/ml "High Dose Hook"-effekt forekommer i immunometriske analysesystemer og gir feilaktig lave PCT-resultater i tilfeller med svært høye PCT-konsentrasjoner (mer enn 900 ng/ml etter kalibrering). Hvis et PCT-resultat er over høyeste standard, må derfor prøvene fortynnes med fortynningsserumet (nullserum) fra analysesettet, og testen bør gjentas for å få riktig PCT-konsentrasjon. Selv uten fortynning vil alle konsentrasjonsverdier fra de ulike analysemetodene ligge i området som indikerer høyere PCTkonsentrasjoner, noe som skulle innebære diagnosen sepsis. Serum med forskjellig PCT-konsentrasjon ble anriket med en definert PCT-mengde. Restitusjonsverdiene ble målt i et akseptabelt område ( %). B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 4 av 6

5 Testprosedyre Inkubasjonsskjema 1. Merking prøverør (a, b) S1 S6 K1, K2 P1 osv. 2. Pipettering standarder µl 20 kontroller µl 20 pasientprøver µl Pipettering sporstoff µl Inkubering 1 t - 1 t 15 min ved romtemp. (18 25 C) under sentrifugalomristing ( rpm). 5. Dekantering Tilsett 1 ml vaskeløsning i hvert belagte rør og dekanter væsken. 6. Vasking Tilsett 1 ml vaskeløsning i hvert belagte rør fire ganger og dekanter væsken. Snu rørene opp ned og la dem renne av på trekkpapir i 5-10 min. 7. Overføring Sett alle de belagte rørene i et luminometer. 8. Måling Mål i luminometeret med automatisk injeksjon av B R A H M S Basiskit LIAreagensene 1 og 2. Prøvebehandling Serum eller plasma kan benyttes. Men samme matriks må brukes til alle pasienter ved kontroller. Prøver som ikke brukes i en analyse i løpet av 24 timer e t t e r a t b l o d p r ø v e n b l e t a t t, m å f r y s e s n e d o g o p p b e v a r e s v e d C. Prøver kan fryses ned og tines opp tre ganger. 5 Slik utføres testen Bruk ikke reagenser som har overskredet utløpsdatoen som er angitt på etiketten. De enkelte komponentene i settet er optimalt tilpasset hverandre. Hvis komponentene byttes ut eller blandes med komponenter fra andre batcher, påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten på resultatene. Ved store testserier samles reagenser med samme batchbenevnelse i én pool. Det må lages en ny arbeidskurve for hver testserie. Det anbefales å foreta dobbeltmålinger av kalibratorer, kontroller og pasientprøver. Den angitte rekkefølgen på trinnene i prosedyren må følges. Pasientprøver med en konsentrasjonsverdi som ligger over måleområdet, skal vurderes som > høyeste standard. Resultatet må ikke ekstrapoleres. Den aktuelle pasientprøven skal fortynnes og testes på nytt. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til kundeservice hos. Testprosedyre 1. Forberedelser Sørg for at alle komponentene i settet og pasientprøvene varmes opp til romtemperatur. Rekonstituer både standarder og kontroller med 0,25 ml nullserum (reagens G). Rekonstituer sporstoffet. For at det skal være enklere å identifisere rekonstituert sporstoff (lot, utløpsdato), kan det bestilles blanke etiketter (100) gratis. Bruk artikkelnummer Bland alle flytende komponenter, inkludert pasientserumet, forsiktig før bruk (unngå skumdannelse). Merk de belagte rørene (med a, b for de anbefalte dobbeltmålingene). Forbered vaskeløsning: 11 ml konsentrat fortynnes med destillert vann til 550 ml. Vi anbefaler på det sterkeste at produsenten eller forhandleren kontaktes før andre vaskeløsninger anvendes. Klargjør luminometeret til bruk. 2. Pipetter 20 µl PCT-standarder i stigende konsentrasjoner i bunnen på prøverørene S1 a, b... S6 a, b. Pipetter 20 µl med hver kontroll i prøverørene K1 a, b, K2 a, b, og 20 µl med hver pasientprøve med serum eller plasma i rørene P1 a, b osv. For å unngå overføring til påfølgende prøver skal det brukes en ny mikropipettespiss av plast for hver prøve. Merk Det anbefales at prøvematriksen ikke endres ved en kontrollanalyse. 3. Pipetter 250 µl sporstoff i alle prøverørene. Merk For å minimere mulige forskyvningseffekter, er det anbefalt at den totale arbeidstiden for trinn 2 og 3 skal være 15 minutter. 4. Bland rørene raskt på en prøveblander for å sikre at v æ s k e n e r h o m o g e n. R ø r e n e d e k k e s t i l m e d s e l v k l e b e n d e f o l i e o g i n k u b e r e s u n d e r h o r i s o n t a l r o t e r i n g ( r p m ) i 1 t i m e - 1 t i m e 1 5 m i n u t t e r v e d r o m t e m p e r a t u r (18 25 C). Forsiktig! Beskytt prøverørene mot lys under inkubasjonen. Prøverørene må aldri utsettes for direkte lys. 5. Når inkubasjonen er ferdig, tilsettes 1 ml vaskeløsning i hvert rør før væsken dekanteres fullstendig. Når vaskeløsningen tilsettes, må du sørge for at den øverste delen av veggen i prøverøret også fuktes med løsningen. Dette sikrer at eventuelle sporstoffrester som har festet seg til den øverste del av røret, også fjernes. 6. Tilsett deretter 1 ml vaskeløsning fire ganger i alle prøverørene (jf. nr. 5), og dekanter væsken fullstendig etter hvert vasketrinn. Snu rørene opp ned og la dem renne av på rent trekkpapir i 5-10 minutter etter det siste skylletrinnet. Bank deretter rørene lett mot trekkpapiret for å fjerne de siste væskerestene. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 5 av 6

6 7. Plasser alle rørene i luminometeret i den rekkefølgen som er angitt i måleprotokollen. 8. Start luminescensmålingen med automatisk injeksjon av 300 µl av B R A H M S Basiskit LIA-reagensene 1 og 2. Anbefalt måletid er 1 sekund per rør. Følg produsentens anvisninger nøye. Nye standardkurver må lages for hvert analysemateriale, og reagensene må håndteres som beskrevet. Uriktig håndtering av reagensene kan gi uriktige testresultater. er ikke ansvarlig for feilaktige testresultater som skyldes uriktig oppbevaring, bruk eller håndtering. Vurdering av resultater Ved databasert vurdering må det velges et vurderingsprogram (spline/unsmoothed) som passer til kombinasjonen av datamaskin og måleutstyr som blir benyttet. Hvis standardkurven brukes, kan de målte luminescenssignalverdiene brukes til direkte måling av PCTkonsentrasjonen i ng PCT/ml i ukjente prøver. Teknisk støtte fås ved henvendelse til kundeservice hos eller til en forhandler/salgsrepresentant. Eksempel Signalverdier ( = relative lysenheter) med en AutoCliniLumat LB 952 (Laboratorium Prof. Berthold, Wildbad, D). Prøverør (a) (b) (middels) ng PCT/ml Standard S (def.) 0,08 Standard S ,5 Standard S ,0 Standard S Standard S Standard S Pasientprøve P ,6 De målte signalverdiene kan variere fra ett luminometer til et annet. Disse verdiene er derfor bare til orientering. Nødvendig tilbehør B R A H M S Basiskit LIA (kan bestilles fra B R A H M S Aktiengesellschaft) mikropipetter (20 µl, 250 µl) med plastspiss til engangsbruk prøveblander horisontalrotator dispenser (5 ml) for B R A H M S universelle vaskeløsning, konsentrat, 11 ml destillert vann luminometer med to injektorer Standardkurve ,01 0, PCT [ng/ml] Symboler Symbol Bruk Symbol Bruk Symbol Bruk CE samsvarsmerke i Tilvirkers navn og henhold til direktiv Innholdet er adresse 98/79/EF om medisinsk 50 tilstrekkelig for (antall) utstyr til in vitro tester, f.eks. 50 diagnostikk Brukes senest Temperaturgrenser REF Artikkelnummer/ katalognummer Grønt Punkt i henhold til tysk lov B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 6 av 6

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk Dette pakningsvedlegget omfatter bruk av: T-SPOT.TB 8 (8-brønners strip-plate til flergangsbruk.

Detaljer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer

1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJELP AV EN IMMUNENZYMATISK METODE 1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en

Detaljer

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet

QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet QUANTA Lite β 2 GPI IgG ELISA 708665 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet Anvendelsesområde QUANTA Lite β 2 GPI IgG er en enzymkoblet immunsorbent analyse (ELISA) for semikvantitativ

Detaljer

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER PLATELIA ASPERGILLUS EIA ER EN ENZYMIMMUNANALYSE BASERT PÅ SANDWICH- TEKNIKK I MIKROTITERPLATE FOR PÅVISNING AV ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48b: Medisinsk mikrobiologi Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: AGR Versjon: 1.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 25.10.2010 Sidenr: 1 av 28 NA Dok. nr. 48b Medisinsk

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

ZAFENA AS BRUKSANVISNING ZAF 101-9 Versjon07/2013

ZAFENA AS BRUKSANVISNING ZAF 101-9 Versjon07/2013 BRUKSANVISNING SIMPLE SIMON PT Produkt ZAF 101 Lot M093MX Exp 2015-09 IVD SIMPLE SIMON PT for analysering av protrombintid i plasma eller blod, i INR. BRUKSOMRÅDE IVD (in vitro diagnostikk) produktet Simple

Detaljer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512 RubellaIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 FABRIKANT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Detaljer

Cervista HPV HR 92-011, PRD-01560

Cervista HPV HR 92-011, PRD-01560 Cervista HPV HR 92-011, PRD-01560 BRUKSOMRÅDE Cervista HPV HR-test er ment for to bruksområder: 1) I kombinasjon med livmorhalscytologisk undersøkelse for kvinner på 30 år og over, for å fastlegge pasientbehandlingen.

Detaljer

Microsed System BRUKERVEILEDNING

Microsed System BRUKERVEILEDNING Microsed System BRUKERVEILEDNING Veiledningskode MAN-074 Revisjon 8 Revisjonsdato: 26. august 2010 Denne brukerveiledningen følger instruksjonene som er foreskrevet av UNI EN 591:2001 (Bruksanvisning

Detaljer

Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver

Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver Serum Array; En metode for høykapasitetsanalyser av serumprøver Marte Sneeggen Bioteknologi Oppgaven levert: Hovedveileder: Biveileder(e): Mai 2011 Per Bruheim, IBT Arne Sandvik, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/220408

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/220408 RubellaIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 135PKSVPN/220408 FABRIKANT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Kapittel 1 Innledning

Kapittel 1 Innledning 2.2 Forhåndsregler ved bruk av måleinstrument Takk for at du valgte Lactate Pro TM 2. Denne brukermanualen forklarer hvordan du bruker Lactate Pro TM 2 til å målelaktatnivået i blodet. Vennligst les denne

Detaljer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk håndbok Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsiktig - håndter kassettene med forsiktighet, forseglede kanter kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In Vitro diagnostisk medisinsk

Detaljer

6000 KIU. 8 IE 80 μmol

6000 KIU. 8 IE 80 μmol PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Artiss Væsker til vevslim, dypfryste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Komponent 1: Tetningsproteinoppløsning Humant fibrinogen (som koagulerbart protein)

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

Håndbok for pasienter med Fabrys sykdom som får. hjemmeinfusjon med Fabrazyme. Versjon nr. 1:

Håndbok for pasienter med Fabrys sykdom som får. hjemmeinfusjon med Fabrazyme. Versjon nr. 1: Fabrazyme (agalsidase beta) hjemmeinfusjon: Håndbok for pasienter med Fabrys sykdom som får hjemmeinfusjon med Fabrazyme Versjon nr. 1: Prosessen som presenteres i dette dokumentet, representerer generelle

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER 1 KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER Virologisk-serologisk strategimøte 2001 1. november 2001 Oppsummering med anbefalinger og forelesningssammendrag Redaktører: Pål A. Jenum Gunnar Haukenes Gunnar

Detaljer

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILTENKT BRUK For in vitro diagnostisk bruk CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit er tiltenkt brukt som en analysekontroll for å sikre at

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer