Innholdet i settet. Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA. B R A H M S Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdet i settet. Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA. B R A H M S Service"

Transkript

1 Neuendorfstrasse 25 D Hennigsdorf Immunoluminometrisk analyse (ILMA) til måling av PCT (prokalsitonin) i humant serum og plasma (system med belagte rør) Artikkelnummer: 54.1 (100 målinger) B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerte varemerker for. Andre produktnavn i dette dokumentet brukes til identifikasjon og kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive selskapene. Innholdet i settet Reagens Mengde til 100 målinger Innhold A 1 ampulle, lyofilisert Sporstoff, luminescensmerket (akridinderivat) anti-pct-antistoff (monoklonalt, mus), blåfarget løsning, 29 ml etter rekonstituering med buffer B B 1 ampulle á 29 ml Buffer, til rekonstituering av sporstoff A, klar til bruk C 2 x 50 rør Belagte rør (prøverør), dekket med anti-pct-antistoff (monoklonalt, mus), klare til bruk G 1 ampulle á 4 ml Nullserum (humant serum), til rekonstituering av standardene eller kalibratorer og kontroller, klart til bruk W 2 ampuller á 11 ml B R A H M S universelle vaskeløsning, konsentrat, 11 ml S1, S2, S3, 6 ampuller, lyofilisert PCT-standarder (rekombinant), hver rekonstitueres med 0,25 ml S4, S5, S6 nullserum G før bruk. Konsentrasjonsområder: 0,08 (def.); 0,3-0,7; 1,5-2,5; 16-24; ; ng/ml Se vedlagte informasjonsblad for nøyaktige konsentrasjoner. K1, K2 2 ampuller, lyofilisert PCT-kontroller 1 og 2, hver rekonstitueres med 0,25 ml nullserum G før bruk. Se vedlagte informasjonsblad for konsentrasjoner. REF utløpsdato, se etiketten 2 8 C Bruksanvisning B R A H M S PCT LIA Dato: (Denne versjonen erstatter alle tidligere bruksanvisninger.) Beskyttet av følgende patenter: USA N , N ; Europa N , No , N , N ; Tyskland N , N , N ; Japan N , N ; Australia N ; Kina N ZL X; Russland N ; Sør-Afrika N 93/6042 Innholdsmessige endringer i forhold til forrige versjon Sletting av PCT Mastercurve B R A H M S Service Adresse Neuendorfstr. 25 D Hennigsdorf Sentralbord Tlf: +49 (0) 3302/883 0 Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Bestillinger Tlf: +49 (0) 3302/ , 700, 800 Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Kundeservice Tlf: +49 (0) 3302/ Faks: +49 (0) 3302/ E-post: Internett B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 1 av 6

2 Innledning B R A H M S PCT LIA er en immunoluminometrisk analyse (ILMA) som brukes til å kvantifisere konsentrasjonen av PCT i humant serum og plasma. To antigenspesifikke monoklonale antistoffer som binder PCT (antigenet) til to ulike bindingsseter (kalsitoninog katakalsinsegmentene), tilsettes i overskudd. Ett av disse antistoffene er luminescensmerket (sporstoffet), og det andre er festet til rørveggene på innsiden (system med belagte rør). Under inkubasjonen reagerer begge antistoffene med PCTmolekyler i prøven og danner sandwichkomplekser. Som et resultat bindes luminescensmerket antistoff til innersiden av røret. Når reaksjonen er fullført, fjernes det overflødige sporstoffet fullstendig fra røret og kastes. Deretter kvantifiseres mengden sporstoff som sitter igjen på veggen i prøverøret, ved at luminescenssignalet måles med et Viktige merknader Merk: Ved vurdering av resultatene fra B R A H M S PCT LIA må det tas hensyn til alle laboratoriefunn og pasientens totale kliniske tilstand. Advarsel: Dette reagenssettet inneholder materialer av human opprinnelse (f.eks. humant serum). Disse materialene er testet for HBsAg, antistoffer mot HIV I/II og HCV-antistoffer; alle testene var negative. Reagensene og pasientprøvene må imidlertid håndteres med forsiktighet, ettersom alle materialer av human opprinnelse kan innebære en mulig smitterisiko. Følgende reagenser i settet inneholder konserveringsmidlet natriumazid i konsentrasjoner på < 0,1 vektprosent: buffer B og nullserum. Disse reagensene skal ikke svelges eller komme i kontakt med hud eller slimhinner. Stabilitet og oppbevaring Alle reagenser skal oppbevares ved 2 opptil 8 C i originalemballasjen til rett før bruk. Kontroller utløpsdatoen på hovedemballasjen og etikettene på ampullene. Fortynnet vaskeløsning er holdbar i inntil 4 uker hvis den oppbevares ved 2 8 C. Kontaminert vaskeløsning skal ikke brukes. Dette er tilfellet hvis væsken er uklar, eller hvis phverdien er < 6. egnet luminometer og B R A H M S Basiskit LIA-reagensene. Luminescenssignalets intensitet () er direkte proporsjonal med PCT-konsentrasjonen i prøven. Etter at det er lagd en standardkurve ved hjelp av standardene med kjente antigenkonsentrasjoner (kalibrert mot syntetisk intakt human PCT), kan de ukjente PCT-konsentrasjonene i pasientens serumeller plasmaprøver kvantifiseres ved å sammenligne testverdiene med kurven. EU-sikkerhetsdatablad i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF er tilgjengelige på forespørsel. Kontakt kundeservice hos B R A H M S på telefon +49 (0)3302/ Hvis det finnes glassampuller i reagenssettet, gjør vi uttrykkelig oppmerksom på risikoen for at disse kan knuse og medføre personskade. Reagensene og alt avfall etter testen må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resultatene fra denne analysen skal alltid vurderes i kombinasjon med den kliniske undersøkelsen, pasientenes sykehistorie og andre funn før det iverksettes videre skritt. Hvis det skal utføres færre enn 100 målinger per analyse, må rekonstituerte reagenser oppbevares på følgende måte: Oppbevar rekonstituerte standarder eller kalibratorer og kontroller ved - 20 C (kan tines opp ti ganger). Det rekonstituerte sporstoffet holder seg godt i tre dager ved 2 8 C. Ellers må det rekonstituerte sporstoffet oppbevares ved - 20 C (kan opptines fire ganger). Kvalitetskontroll ved laboratorier Nasjonale retningslinjer for kvalitetssikring av kvantitative laboratoriemedisinske tester (gjeldende versjon) skal følges. Riktig gjennomføring og presisjon kan for eksempel overvåkes med laboratorieinternt og/eller kommersielt tilgjengelig kontrollmateriale. Ved uakseptable kontrollverdier anbefales det å følge vanlige laboratoriediagnostiske prosedyrer for feilsøking og iverksetting av korrigerende tiltak. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 2 av 6

3 Referanseområder MERK: Beslutningsgrensen kan variere med den kliniske tilstanden. Leger må derfor bruke PCT-resultatene sammen med andre laboratoriefunn og kliniske tegn hos pasienten og tolke de konkrete verdiene i sammenheng med pasientens kliniske situasjon. Referanseområdene nedenfor er derfor bare ment som en orientering. Diagnose av systemisk bakterieinfeksjon/sepsis 1,2,3 SIRS, sepsis, alvorlig sepsis og septisk sjokk ble kategorisert i henhold til kriteriene fra konsensuskonferansen som ble holdt av American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. 6 PCT < 0,5 ng/ml Lokal bakterieinfeksjon er mulig Systemisk infeksjon (sepsis) 6 er ikke sannsynlig PCT > 0,5 og < 2 ng/ml Systemisk infeksjon (sepsis) er mulig, men det er kjent at ulike forhold også påvirker PCT (se nedenfor). PCT > 2 og < 10 ng/ml Systemisk infeksjon (sepsis) er sannsynlig, med mindre det finnes andre kjente årsaker. PCT > 10 ng/ml Viktig systemisk inflammasjonsrespons, nesten utelukkende på grunn av alvorlig bakteriell sepsis eller septisk sjokk Forsiktig: PCT-nivåer under 0,5 ng/ml utelukker ikke en infeksjon, ettersom lokale infeksjoner (uten systemiske symptomer) kan gi så lave verdier. Hvis PCT-målingen gjøres like etter et bakterieangrep (vanligvis < 6 timer), kan disse verdiene fremdeles være lave. I slike tilfeller bør PCTmålingen gjentas 6-24 timer senere. 4 Lav risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Moderat risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Pasienten må overvåkes nøye både klinisk og ved å måle PCT på nytt i løpet av 6-24 timer. Høy risiko for utvikling av alvorlig systemisk infeksjon (alvorlig sepsis). 6 Høy sannsynlighet for alvorlig sepsis eller septisk sjokk. 6 Forhøyede PCT-nivåer trenger ikke alltid ha sammenheng med systemisk infeksjon: Det finnes noen få situasjoner hvor PCT kan være forhøyet av andre årsaker enn infeksjon. Disse omfatter, men er ikke begrenset til: - de første dagene etter et stort traume, stort kirurgisk inngrep, brannskader, behandling med OKT3-antistoffer og andre medikamenter som stimulerer frigjøringen av proinflammatoriske cytokiner, småcellet lungekreft, medullær tyreoideacancer fra C-cellene, neonatale < 48 timer. 4 - pasienter med langvarig eller alvorlig kardiogent sjokk, langvarig, unormal gjennomblødning av organer. 4 Normale individer: PCT-konsentrasjoner i serum eller plasma fra friske personer måles med denne analysen til < 0,3 ng/ml, det vil si under analysens deteksjonsgrense. Måling av normalverdier med en analyse med høy sensitivitet viste at normalverdiene lå under 0,05 ng/ml. 7 Bibliografi 1. Müller B. et al.: Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in medical intensive care unit. Crit. Care Med. 2000, 28(4): Harbarth S. et al.: Diagnostic value of procalcitonin, interleukin-6 and interleukin 8 in critically ill patients admitted with suspected sepsis. Am. J. Resp. Crit. Care Med. 2001, 164: Brunkhorst F.M. et al.: Procalcitonin for early diagnosis and differentiation of SIRS, sepsis, severe sepsis and septic shock. Intensive Care Med. 2000, 26(suppl.2): Meisner M.: Procalcitonin (PCT) A new, innovative infection parameter. Biochemical and clinical aspects. Thieme Stuttgart, New York 2000, ISBN: Meisner M. et al.: Procalcitonin Influence of temperature, storage, anticoagulation and arterial or venous asservation of blood samples on procalcitonin concentrations. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1997, 35 (8): American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine: Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992, 20: Morgenthaler N. et al.: Detection of procalcitonin (PCT) in healthy controls and patients with local infection by a sensitive ILMA. Clin Lab (5-6): Chiesa C, Panero A, Rossi N, Stegagno M, De Giusti M, Osborn JF, Pacifico L. Clin Infect Dis (1998), 26: : Reliability of Procalcitonin Concentrations for the Diagnosis of Sepsis in Critically III Neonates. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 3 av 6

4 Analysekarakteristikk Fortynning (med standardkurve) Prøve Fortynni ng 1 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 2 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 3 ufortynnet 1:2 1:4 1:8 1:16 Observert verdi [ng/ml] 30,9 15,1 7,08 3,5 1,63 482,0 247,0 125,0 62,2 32,2 6,14 3,01 1,59 0,72 0,35 Forventet verdi [ng/ml] 30,2 28,3 28,0 26,1 28,2 494,0 500,0 497,5 515,2 501,7 6,0 6,4 5,8 5,5 5,9 Recovery (%) Lineariteten for fortynnede prøver er akseptabel for hele konsentrasjonsområdet. Presisjon Den analytiske analysesensitiviteten er ca. 0,1 ng/ml. Den funksjonelle analysesensitiviteten (20 % interanalysevariasjonskoeffisient) er ca. 0,3 ng/ml. Like deler av 14 prøver distribuert over måleområdet ble analysert i grupper på to over 20 dager av 4 forskjellige operatører som brukte forskjellige reagenspartier. Profilene for total og innen-serie presisjon (gjennomsnitt av PCT-CV %- konsentrasjon) er følgende: Total presisjon Innen seriepresisjon Gjennomsnitt CV % CV % (ng/ml) 00/20 0,54 13,4 4,0 00/21 2,61 8,7 3,1 Prøve 1 0,14 16,6 10,0 Prøve 2 0,43 13,9 6,3 Prøve 3 1,00 9,6 4,0 Prøve 4 2,46 7,9 3,4 Prøve 5 2,44 9,6 4,3 Prøve 6 2,17 9,5 3,3 Prøve 7 4,92 8,9 2,5 Prøve 8 14,1 7,1 2,4 Prøve 9 43,2 5,3 2,7 Prøve 10 34,2 7,1 2,5 Prøve 11 66,6 5,7 2,8 Prøve ,7 3,2 Restitusjon Kalibrering Standardene er gitt i definerte PCT-konsentrasjoner, området er mellom 0,08 500ng/ml. Konsentrasjonen for kalibratorer ble validert ved bruk av N-terminal aminosyre-klassifisering (Edmanns metode) og masseanalyse. Materialet som brukes er rekombinant humant PCT. Interferende stoffer Serumkomponentene som er oppført i tabellen nedenfor ble testet i B R A H M S PCT LIA. Testprosedyren følger CLSI EP7- P, Interference Testing in Clinical Chemistry. Konsentrasjonene som er oppført hadde ingen innvirkning på testens utførelse. Innflytelse fra medikamenter Kjemoterapeutiske stoffer, vaso-aktive medikamenter, antikoagulanter eller diuretika hadde ingen målbar innflytelse på PCT-målingene. Medikamenter som fører til en stort utslipp av cytokiner, som OKT3-antistoffer, kan føre til en økning av PCTnivået, uavhengig av en infeksjon. Interferende stoff Bilirubin (konjugert) Triglyserider Hemoglobin Protein (Albumin) Imipenem Cefotaxim Vankomycin Dopamin Noradrenalin Dobutamin Heparin Furosemid Calsitonin Katacalsin a-cgrp* ß-CGRP* Calsitonin laks Calsitonin ål *Genrelatert peptin fra calcitonin "High dose hook"-effekt Ikke-inerfererende konsentrasjon 40 mg/dl 643 mg/dl 500 mg/dl 1 g/dl 1,18 mg/ml 90 mg/dl 3,5 mg/ml 13 mg/dl 2 µg/ml 11,2 µg/ml 8000 U/l 2 mg/dl 8 ng/ml 30 ng/ml 30 ng/ml 30 ng/ml 30 µg/ml 30 µg/ml "High Dose Hook"-effekt forekommer i immunometriske analysesystemer og gir feilaktig lave PCT-resultater i tilfeller med svært høye PCT-konsentrasjoner (mer enn 900 ng/ml etter kalibrering). Hvis et PCT-resultat er over høyeste standard, må derfor prøvene fortynnes med fortynningsserumet (nullserum) fra analysesettet, og testen bør gjentas for å få riktig PCT-konsentrasjon. Selv uten fortynning vil alle konsentrasjonsverdier fra de ulike analysemetodene ligge i området som indikerer høyere PCTkonsentrasjoner, noe som skulle innebære diagnosen sepsis. Serum med forskjellig PCT-konsentrasjon ble anriket med en definert PCT-mengde. Restitusjonsverdiene ble målt i et akseptabelt område ( %). B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 4 av 6

5 Testprosedyre Inkubasjonsskjema 1. Merking prøverør (a, b) S1 S6 K1, K2 P1 osv. 2. Pipettering standarder µl 20 kontroller µl 20 pasientprøver µl Pipettering sporstoff µl Inkubering 1 t - 1 t 15 min ved romtemp. (18 25 C) under sentrifugalomristing ( rpm). 5. Dekantering Tilsett 1 ml vaskeløsning i hvert belagte rør og dekanter væsken. 6. Vasking Tilsett 1 ml vaskeløsning i hvert belagte rør fire ganger og dekanter væsken. Snu rørene opp ned og la dem renne av på trekkpapir i 5-10 min. 7. Overføring Sett alle de belagte rørene i et luminometer. 8. Måling Mål i luminometeret med automatisk injeksjon av B R A H M S Basiskit LIAreagensene 1 og 2. Prøvebehandling Serum eller plasma kan benyttes. Men samme matriks må brukes til alle pasienter ved kontroller. Prøver som ikke brukes i en analyse i løpet av 24 timer e t t e r a t b l o d p r ø v e n b l e t a t t, m å f r y s e s n e d o g o p p b e v a r e s v e d C. Prøver kan fryses ned og tines opp tre ganger. 5 Slik utføres testen Bruk ikke reagenser som har overskredet utløpsdatoen som er angitt på etiketten. De enkelte komponentene i settet er optimalt tilpasset hverandre. Hvis komponentene byttes ut eller blandes med komponenter fra andre batcher, påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten på resultatene. Ved store testserier samles reagenser med samme batchbenevnelse i én pool. Det må lages en ny arbeidskurve for hver testserie. Det anbefales å foreta dobbeltmålinger av kalibratorer, kontroller og pasientprøver. Den angitte rekkefølgen på trinnene i prosedyren må følges. Pasientprøver med en konsentrasjonsverdi som ligger over måleområdet, skal vurderes som > høyeste standard. Resultatet må ikke ekstrapoleres. Den aktuelle pasientprøven skal fortynnes og testes på nytt. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til kundeservice hos. Testprosedyre 1. Forberedelser Sørg for at alle komponentene i settet og pasientprøvene varmes opp til romtemperatur. Rekonstituer både standarder og kontroller med 0,25 ml nullserum (reagens G). Rekonstituer sporstoffet. For at det skal være enklere å identifisere rekonstituert sporstoff (lot, utløpsdato), kan det bestilles blanke etiketter (100) gratis. Bruk artikkelnummer Bland alle flytende komponenter, inkludert pasientserumet, forsiktig før bruk (unngå skumdannelse). Merk de belagte rørene (med a, b for de anbefalte dobbeltmålingene). Forbered vaskeløsning: 11 ml konsentrat fortynnes med destillert vann til 550 ml. Vi anbefaler på det sterkeste at produsenten eller forhandleren kontaktes før andre vaskeløsninger anvendes. Klargjør luminometeret til bruk. 2. Pipetter 20 µl PCT-standarder i stigende konsentrasjoner i bunnen på prøverørene S1 a, b... S6 a, b. Pipetter 20 µl med hver kontroll i prøverørene K1 a, b, K2 a, b, og 20 µl med hver pasientprøve med serum eller plasma i rørene P1 a, b osv. For å unngå overføring til påfølgende prøver skal det brukes en ny mikropipettespiss av plast for hver prøve. Merk Det anbefales at prøvematriksen ikke endres ved en kontrollanalyse. 3. Pipetter 250 µl sporstoff i alle prøverørene. Merk For å minimere mulige forskyvningseffekter, er det anbefalt at den totale arbeidstiden for trinn 2 og 3 skal være 15 minutter. 4. Bland rørene raskt på en prøveblander for å sikre at v æ s k e n e r h o m o g e n. R ø r e n e d e k k e s t i l m e d s e l v k l e b e n d e f o l i e o g i n k u b e r e s u n d e r h o r i s o n t a l r o t e r i n g ( r p m ) i 1 t i m e - 1 t i m e 1 5 m i n u t t e r v e d r o m t e m p e r a t u r (18 25 C). Forsiktig! Beskytt prøverørene mot lys under inkubasjonen. Prøverørene må aldri utsettes for direkte lys. 5. Når inkubasjonen er ferdig, tilsettes 1 ml vaskeløsning i hvert rør før væsken dekanteres fullstendig. Når vaskeløsningen tilsettes, må du sørge for at den øverste delen av veggen i prøverøret også fuktes med løsningen. Dette sikrer at eventuelle sporstoffrester som har festet seg til den øverste del av røret, også fjernes. 6. Tilsett deretter 1 ml vaskeløsning fire ganger i alle prøverørene (jf. nr. 5), og dekanter væsken fullstendig etter hvert vasketrinn. Snu rørene opp ned og la dem renne av på rent trekkpapir i 5-10 minutter etter det siste skylletrinnet. Bank deretter rørene lett mot trekkpapiret for å fjerne de siste væskerestene. B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 5 av 6

6 7. Plasser alle rørene i luminometeret i den rekkefølgen som er angitt i måleprotokollen. 8. Start luminescensmålingen med automatisk injeksjon av 300 µl av B R A H M S Basiskit LIA-reagensene 1 og 2. Anbefalt måletid er 1 sekund per rør. Følg produsentens anvisninger nøye. Nye standardkurver må lages for hvert analysemateriale, og reagensene må håndteres som beskrevet. Uriktig håndtering av reagensene kan gi uriktige testresultater. er ikke ansvarlig for feilaktige testresultater som skyldes uriktig oppbevaring, bruk eller håndtering. Vurdering av resultater Ved databasert vurdering må det velges et vurderingsprogram (spline/unsmoothed) som passer til kombinasjonen av datamaskin og måleutstyr som blir benyttet. Hvis standardkurven brukes, kan de målte luminescenssignalverdiene brukes til direkte måling av PCTkonsentrasjonen i ng PCT/ml i ukjente prøver. Teknisk støtte fås ved henvendelse til kundeservice hos eller til en forhandler/salgsrepresentant. Eksempel Signalverdier ( = relative lysenheter) med en AutoCliniLumat LB 952 (Laboratorium Prof. Berthold, Wildbad, D). Prøverør (a) (b) (middels) ng PCT/ml Standard S (def.) 0,08 Standard S ,5 Standard S ,0 Standard S Standard S Standard S Pasientprøve P ,6 De målte signalverdiene kan variere fra ett luminometer til et annet. Disse verdiene er derfor bare til orientering. Nødvendig tilbehør B R A H M S Basiskit LIA (kan bestilles fra B R A H M S Aktiengesellschaft) mikropipetter (20 µl, 250 µl) med plastspiss til engangsbruk prøveblander horisontalrotator dispenser (5 ml) for B R A H M S universelle vaskeløsning, konsentrat, 11 ml destillert vann luminometer med to injektorer Standardkurve ,01 0, PCT [ng/ml] Symboler Symbol Bruk Symbol Bruk Symbol Bruk CE samsvarsmerke i Tilvirkers navn og henhold til direktiv Innholdet er adresse 98/79/EF om medisinsk 50 tilstrekkelig for (antall) utstyr til in vitro tester, f.eks. 50 diagnostikk Brukes senest Temperaturgrenser REF Artikkelnummer/ katalognummer Grønt Punkt i henhold til tysk lov B R A H M S PCT LIA Bruksanvisning (versjon R05no) Side 6 av 6

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1

XL665- CONJUGATE DILUENT 3.2. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR CAL. B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR QC CONTROL 1 kun til profesjonell bruk Dato 06.02.2008 Bruksanvisning B R A H M S PCT sensitive KRYPTOR B R A H M S og B R A H M S PCT er registrerte varemerker som tilhører B R A H M S Aktiengesellschaft. Andre produktnavn

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund

Godkjent av: Godkjent fra: Gerd Torvund. Gerd Torvund Dokument ID: 1753 Versjon: 4 Status: Godkjent Retningslinje AMB Validering verifiseringsplan/rapport av analysemetode og analytisk kvalitet Klinikk for medisinsk diagnostikk KMD / Avd. Medisinsk biokjemi

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve For rensing av genomisk DNA fra innsamlingssett i seriene Oragene og ORAcollect. Du finner flere språk og protokoller på vårt nettsted,

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Alfadefensintest for periprostetisk leddinfeksjon Distribueres av Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon. Brukere må lese dette pakningsvedlegget

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT BRUK 2. SAMMENDRAG OG FORKLARING AV TESTEN 3. ANALYSEPRINSIPP 4. KITTETS INNHOLD OG REAGENSKLARGJØRING

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT BRUK 2. SAMMENDRAG OG FORKLARING AV TESTEN 3. ANALYSEPRINSIPP 4. KITTETS INNHOLD OG REAGENSKLARGJØRING PLATELIA HSV (1 + 2) IgM 96 TESTER 72683 IMMUNENZYMATISK FANGSTMETODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFFER AV IgM-TYPEN MOT HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPER 1 OG 2) I HUMANT SERUM INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FNO A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av kreatinin i serum, plasma og urin ved hjelp av kolorimetri. Applikasjonsversjon Serum, plasma:

Detaljer

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Bjørn Kristian Berge Innhold Kort om Helsedirektoratet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Helsedirektoratets rolle Definisjoner

Detaljer

Produktbeskrivelse. cobas h 232

Produktbeskrivelse. cobas h 232 Produktbeskrivelse cobas h 232 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse 3 2. Instrumentmoduler..4 3. Teststrimmel.5 4. Analyseprinsipp/reagenser....6 5. Prøvemateriale/Kalibrering.....7 6. Svarrapportering/vedlikehold......8

Detaljer

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 tester Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILTENKT BRUK For in vitro diagnostisk bruk CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit er tiltenkt brukt som en analysekontroll for å sikre at

Detaljer

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon.

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon. TM NMP22 BladderChek L0219 Rev. 4 2010/11 Tiltenkt bruk Alere NMP22 BladderChek-testen er en immunologisk in vitro-analyse som er tiltenkt kvalitativ påvisning av det nukleære mitotiske apparatusproteinet

Detaljer

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR SoloSTAR Hurtigguide SoloSTAR SoloStar en ferdigfylt insulinpenn insulinpennens bestanddeler Forsegling Kanyle 80 enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og bruke 1,2 Opptil 80 E i én injeksjon Høy

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI INST. FOR BIOINGENIØR OG RADIOGRAFUTDANNING Kandidatnr: Eksamensdato: Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: Faglærer(e): Hjelpemidler: Oppgavesettet

Detaljer

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A00242PNO A11A01665 29.5 ml 400 Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av fosfor i serum, plasma og urin ved hjelp av kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikasjonsversjon

Detaljer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Detaljer

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse for kvantifisering av SC5b-9-komplekset i humant plasma eller serum Sammendrag av MicroVue SC5b-9 Plus EIA Forberedelse av Reagens og Prøve Fortynn konsentrert vaskebuffer

Detaljer

Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team. Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team. Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål Intensiv pasienten, også farmasøytiske utfordringer Sykehistorie med

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver)

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit for bruk med Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit er beregnet til bruk for innsamling av vaginal vattpinneprøver for

Detaljer

For hurtig deteksjon av human chorionic gonadotropin (hcg) i urin. Testpinnen brukes for å oppnå et visuelt resultat.

For hurtig deteksjon av human chorionic gonadotropin (hcg) i urin. Testpinnen brukes for å oppnå et visuelt resultat. bruksanvisninger For produktet Graviditetstester strips 25 mlu/ml Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. For hurtig deteksjon av human chorionic gonadotropin

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER

VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER 05.06.2016 Bioingeniørkongressen 2016 Sigrid Høistad og Torill Kalfoss VERIFISERING AV STORE ANALYSESYSTEMER SIDE 2 1 Hvor stort? 6 Advia Chemistry XPT 18 Advia Centaur XPT SIDE 3 Klinisk kjemi: 42 analytter

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

Holdbarhet av pasientprøver,

Holdbarhet av pasientprøver, NKK Workshop Del 1 Trondheim 2011 Holdbarhet av pasientprøver, praktisk gjennomføring Sveinung Rørstad Fürst Medisinsk Laboratorium 1 Hvorfor utføre studie av prøvenes holdbarhet? (1) Fra reagensprodusent:

Detaljer

Prosjekt native sera II

Prosjekt native sera II Prosjekt native sera II Kristin M Aakre Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssjukehus Kva informasjon ligg i EKV

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose inneholder: Virkestoff: levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 10

Detaljer

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose

Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Preanalytiske forhold ved analyse av glukose Kristin Moberg Aakre Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring Haukeland universitetsjukehus 45 (46) laboratorier besvarte undersøkelsen 43 laboratorier hadde

Detaljer

Turbidimetri og nefelometri. Olav Klingenberg Overlege, dr.med Avdeling for medisinsk biokjemi OUS-Rikshospitalet

Turbidimetri og nefelometri. Olav Klingenberg Overlege, dr.med Avdeling for medisinsk biokjemi OUS-Rikshospitalet Turbidimetri og nefelometri Olav Klingenberg Overlege, dr.med Avdeling for medisinsk biokjemi OUS-Rikshospitalet Nefelometri Turbidimetri Partikler Hva slags partikler sprer lys? Molekyler Gassmolekyler

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Addex - Kaliumklorid 1 mmol/ml, konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kaliumklorid 74,6 mg/ml, tilsvarende 1 mmol/ml Elektrolyttprofilen til 1 ml

Detaljer

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV)

Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Krav til analysekvalitet sett i sammenheng med Ekstern Kvalitetsvurdering (EKV) Vårmøte NSMB 2015 Gunn B B Kristensen Hva vil jeg snakke om? EKV og nytteverdi Kvalitetsmål og EKV Utfordringer Eksempler

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose

Egenskap. for enkeltmåling. Test performance. max. kompensert. respiratorisk. acidose. ukompensert. respiratorisk. acidose Egenskap Overvåkningsparameter Kvalitetskriterium Kommentarer Riktighet Presisjon X sann Bias = CV analyt. = verdi sann verdi SD X Bias < k CV biol. tot CV analyt. < k CV biol. intra ind. 0,375 k = 0,5

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN?

ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? ER EDTA-PLASMA ALLTID EGNET TIL ANALYSE AV HOMOCYSTEIN? Preanalytiske og analytiske utfordringer med EDTA Verifisering av referanseområde og holdbarhet i Li-heparin Linda Fagerland Laboratorium for klinisk

Detaljer

Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av alkalisk fosfatase (ALP) i serum eller plasma ved hjelp av kolorimetri.

Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av alkalisk fosfatase (ALP) i serum eller plasma ved hjelp av kolorimetri. 2014/09/30 A93A01282ANO A11A01626 26 ml 6.5 ml Brukes i reagensrack 400 Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av alkalisk fosfatase (ALP) i serum eller plasma ved hjelp av kolorimetri.

Detaljer

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015

HbA1c Kvalitetskrav. Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 HbA1c Kvalitetskrav Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus Hvordan sikre god diabetesdiagnostikk

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. februar 2002

Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. februar 2002 Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.2.2005 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/09 av 21. februar 2002 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 90/426/EØF med hensyn til diagnostiske prøver

Detaljer

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk TEST AV SÆDKVALITET Resultatvindu Kontrollvindu Testbrønn Glidelokk HJEMMETEST ! Før du tar testen, bør du: Når kan du teste sædkvaliteten? Lese bruksanvisningen nøye Sørge for at pakkens innhold har romtemperatur

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko Materialdatablad ABX Miniclean 1L 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Miniclean 1L Produktkode: Ref.: 0403010 1.2. Bruk av produktet Enzymatisk løsning

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Validering av analysekvalitet, Del 1. Tester og riktighet

Validering av analysekvalitet, Del 1. Tester og riktighet Validering av analysekvalitet, Del 1. Tester og riktighet PÅL RUSTAD Fürst Medisinsk Laboratorium, Søren Bulls vei 5, N 105l Oslo (prustad@furst.no) Denne arikkelen gir en kortfattet fremstilling av noen

Detaljer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. - [NO] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3

Detaljer

Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-testen med fullblod måler responser på naturlige og adaptive immunstimulanter Versjon 1 Til bruk i in vitro-diagnostikk 0650-0201

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006

Injeksjonsteknikk. Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen. Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Injeksjonsteknikk Regional diabetessykepleier Beryll Kristensen Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24. oktober 2006 Avstand hud - muskel Mage/Lår Armer/Baken 9 mm 15 mm 14 mm 7 mm 23 mm 14 mm 28 mm 36

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. KÄRCHER POWERWASH Alkalisk rengjøringsmiddel. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 68002. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel. Artikkelnummer 68002 Nasjonal produsent/importør Foretak Kärcher AB Adresse Box 24

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 110-PKS-VPN/010512

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 110-PKS-VPN/010512 CMVIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 110PKSVPN/010512 PRODUSENT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009 Materialdatablad ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Minilyse LMG 1L Produktkode: Ref.: 0702010 1.2. Bruk av produktet

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Powergas gassbeholder 2210, 190 g, 330 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark DNA_Buffy_Coat_200_V7_DSP-protokoll Generell informasjon Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen brukes til rensing av totalt genomisk og mitokondrielt DNA fra frisk

Detaljer

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2014/10/22 A93A01292BNO A11A01634 90 ml Pentra C400 Diagnostisk reagens for kvantitativ in vitro-bestemmelse av kolesterol i serum eller plasma ved hjelp av kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikasjonsversjon

Detaljer

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 Materialdatablad ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Bruk av produktet ABX Pentra HbA1c WB

Detaljer

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet

Mellominstrumentell. Eksempler fra medisinsk biokjemi. Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Mellominstrumentell kvalitetskontroll t k t ll Eksempler fra medisinsk biokjemi Utarbeidet av overlege Sverre Marstein og bioingeniør Torill Odden Sentrallaboratoriet Bakgrunn Omfang Alle faggrupper og

Detaljer

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%]

Analytisk ved Biologisk Total Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon intraindividuell [%] [%] [%] Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon S-AFP 9,5 87 ug/l 1, 15,5 PS-Alaninaminotransferase 10,6 4 U/l 18 0,9 PS-Albumin 3,0 44 g/l 3,1 4,3 PS-Alkalisk fosfatase 4, 74 U/l 6,4 7,7 PS-Amylase

Detaljer

EQALM European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine

EQALM European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine Internasjonalt PT-INR prosjekt Anne Vegard Stavelin NKK-møte, Tromsø, 12. mars 2010 GENERELT Prosjektet ble utført i

Detaljer

1. Kassetter Tjue (20) engangskassetter som er enkelt pakket i en forseglet aluminiumsfolie, og inneholder et tørkemiddel.

1. Kassetter Tjue (20) engangskassetter som er enkelt pakket i en forseglet aluminiumsfolie, og inneholder et tørkemiddel. CalFast Hurtigtest for kvantitativ påvisning av calprotectin i avføringsprøver. For in vitro diagnostisk bruk. CalFast er en immunokromatografisk analysemetode for kvantitativ påvisning av calprotectin

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512 RubellaIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 FABRIKANT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Detaljer

Hemo-Fec test For påvisning av okkult blod i fæces

Hemo-Fec test For påvisning av okkult blod i fæces Hemo-Fec test For påvisning av okkult blod i fæces Brukerveiledning for laboratoriet www.med-kjemi.no Tlf: 66 76 49 00 firmapost@med-kjemi.no Produktoversikt Hemo-Fec MK101 Hemo-Fec Reagens A+B, 200 tester

Detaljer

QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet

QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet Anvendelsesområde QUANTA Lite TM ENA 6 er en enzym-koblet immunsorbent analyse (ELISA) for semikvantitativ påvisning

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde

Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Seksjon Molde Klinisk Kjemi Variasjon Konsentrasjon Variasjon Variasjon endring (p

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Utviklingen av antikoagulantia

Utviklingen av antikoagulantia Praktisk erfaring av Direkte perorale antikoagulantia (DOAK) i laboratoriet Bioingeniørkongressen torsdag 2. juni 2016 Nærmil Ghadani, spesialbioingeniør (Rutinekoagulasjonsanalyser og DOAK) Seksjon for

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

ANBEFALINGER for optimal bruk av kontrollmaterialer med kapillær og agarose gel elektroforeseteknikker

ANBEFALINGER for optimal bruk av kontrollmaterialer med kapillær og agarose gel elektroforeseteknikker ANBEFALINGER for optimal bruk av kontrollmaterialer med kapillær og agarose gel elektroforeseteknikker Side 1 av 38 INTRODUKSJON Kontrollverdiene fastsettes ved å beregne variasjonen mellom inter instrument

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0

SÄKERHETSDATABLAD Revision: 1.0 1. NAVNET PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn: Sievert Propan gassylinder 2209, 400 g, 788 ml Leverandør: Sievert AB Adresse: Box 1366, Hemvärnsgatan 22 171 26 Solna Sverige Telefonnummer:

Detaljer