Presentasjon/beskrivelse. Hva er NLP. Navn/ Type. tittel Best for Informasjon om NLP Basert på Litt her og der Merknader, NLP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon/beskrivelse. Hva er NLP. Navn/ Type. tittel Best for Informasjon om NLP Basert på Litt her og der Merknader, NLP 12.05."

Transkript

1 Navn/ Type Hva er NLP tittel Best for Informasjon om NLP Basert på Litt her og der Dato skrevet: Merknader, NLP Utskriftsdato: :42:00 stikkord Skrevet av: TKV Tidsbruk I.A. Presentasjon/beskrivelse Nevro Lingvistisk Programmering-NLP Det er en moderne psykologi, utviklet i USA i 70-årene av Richard Bandler og John Grinder, som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring. NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker d.v.s. den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske. Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om hva vi kan, og hva vi er verdt. NLP inneholder en mengde teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning, verdibevissthet og personlig vekst. Enhver NLP-teknikk inneholder strategier for forandring og nye atferdsmønstre. NLP svarer godt til dagens utvikling, hvor kravene til oss som mennesker både privat og arbeidsmessig blir større og større. NLP i dag er ikke hva det var i går og i morgen er det ikke hva det er i dag. Det er en estetisk kunnskap i stadig utvikling, som gjør det mulig for individer å ta avgjørelser som muliggjør positive forandringer, som i sin tur lover en fremtid med utallige berikende muligheter. Et av hovedprinsippene i NLP er at vi til enhver tid kommuniserer, og at en stor del av vår kommunikasjon består av annet enn ord. Hva er det vi kommuniserer da? Er det slik at det vi ønsker å formidle er det samme som det lytteren forstår? Hvis ikke, hvordan registrerer vi dette og tilpasser det? Forskningsresultater viser at 6 av 10 mennesker ønsker å være bedre til å kommunisere. NLP inneholder praktisk verktøy for å bli mer effektive i kommunikasjon. NLP handler om språk Språk virker inn på hvordan vi tenker og reagerer. Den aktuelle prosessen å omforme opplevelser og erfaring til språk, innebærer at vi forvrenger, forkorter og sammenfatter hvordan vi opplever verden. NLP sørger for spørsmål og tenkemåter som muliggjør effektiv kommunikasjon i samsvar med vår intensjon. NLP lærer oss å forstå hvordan språk påvirker oss gjennom implisitte og nedlagte forutsetninger og antagelser. Filnavn: hva er nlp Side 1 av 6

2 Det finnes mange feller og fallgruver i vårt språk for den uforsiktige kommunikator,. for eksempel, hvis jeg ber deg IKKE å tenke på en iskrem, nå. så tenker du mest sannsynlig på en iskrem det motsatte av min intensjon! Hør etter bruken av ordet "men". For eksempel: "jeg liker måten du utførte arbeidet på, men ". Tilhøreren har en tendens til å glemme alt som ble sagt før "men", i påvente av at problemer oppstår. Siden reklamefolk, media og politikere bruker språket til å formidle sine budskap, kan læren om språk ved NLP også øke din bevissthet, og fungere som forbrukervern for ditt sinn! NLP handler om å modellere dyktighet NLP teknikker/strategier er resultatet av å avdekke hvordan eksperter eller fremragende, dyktige ledere gjør det de gjør, og hvordan andre kan lære å bruke disse evnene. Modelleringsferdigheter, basert på detaljerte observasjoner og omhyggelige spørsmål med hensyn til tro og verdier er nøkkelen til dyktighet i NLP. Å lære de spesifikke komponentene i hvordan andre gjør noe så bra, vil skaffe deg nye valgmuligheter og akselerert læreevne. NLP-stavestrategien (utviklet av Robert Dilts, USA) var modellert ut fra de som var naturlig gode til å stave, og er lett å lære for såvel barn som voksne. Som et eksperiment i strategier: dersom du opplever det som vanskelig å stå opp om morgenen, - spør noen som ikke opplever det som vanskelig hvordan de motiverer seg selv til å gjøre det. Andre aktuelle områder for bruk av NLP er utdannelse, næringslivet, helse & velvære, idrett og personlig vekst. NLP handler om å mestre ditt sinn NLP beskriver, i svært praktiske utrykk, de bildene, lydene og følelsene som utgjør vår indre og ytre verden. Hvordan vet vi det vi vet? Hvordan gjør vi det vi gjør? For eksempel, hvordan vet du at et behagelig minne er behagelig? Hvordan vet du når du skal føle deg redd eller glad? Hvordan liker du eller misliker du noe eller noen? Hvordan lærer du noe lett, eller ikke? NLP sørger for det som tilsvarer en brukermanual for vår hjerne og teknikkene demonstrerer hvordan vi "koder" våre opplevelser og erfaringer. Når vi forstår de spesifikke måtene våre hjerner gjør skiller og oppfatter forskjeller på, er det lettere å oppnå forandring og lære å kommunisere effektivt. NLP er studiet om indre opplevelser NLP er et verktøy for å kalibrere og forstå hvordan et individ får en betydningsfull Filnavn: hva er nlp Side 2 av 6

3 tilværelse. Det studerer individuelle opplevelser, hvordan våre tanker, handlinger og følelser arbeider sammen for å skape en opplevelse. NLP forutsetter IKKE at vi alle gjør dette på samme måte. Den fremstiller IKKE formler for kroppsspråk eller øyebevegelser uten å forstå individet. I NLP vet vi at ethvert menneske har en unik læremåte og egen evne til å oppfatte og reagere på omverdenen. NLP har den dypeste ærbødighet overfor disse forskjellene. NLP - hvordan og hvor kan jeg bruke det? NLP har et bredspektret område for praktisk bruk i næringslivet (f.eks. ledelse, personal, salg, rådgivning) opplæring, jus, medisin, helse, landbruk, skrivearbeid, kunstverk, idrett, foreldreomsorg, hobbyer og personlig vekst hvor som helst der mellommenneskelig kommunikasjon og utmerkelse er viktig. Jo mer interessert du er i kommunikasjon, personlig effektivitet og utvikling jo mer har NLP å tilby deg. NLP i næringslivet Grunnleggende NLP ferdigheter som øker og forbedrer kommunikasjon og målsetning er allerede anvendt innenfor næringslivet og har vist meget positive resultater. Spesifikke ferdigheter for å kommunisere med mennesker som oppfatter verden forskjellig fra deg vil hjelpe deg å forbedre forbindelser med klienter, sjefer, nye fremtidsutsikter, og bygge broer over kulturelle skiller i multinasjonale bedrifter. Mange ledere og rådgivere i næringslivet har anvendt de kreative nyvinningene innen NLP som inspirasjonskilder i organisasjonsutvikling, kvalitetsledelse, motivasjon, team building og strategiplanlegging. Det er NLP ferdigheter som ligger til grunn for det som er anvendt i forhandlingsopplæring i dag. Modellering er brukt på mange områder i næringslivet. Presentasjonsferdigheter og evnen til å tale er en integrert del av dagens næringsliv. NLP selvbeherskelsesteknikker, språkmønstre og målsetninger er essensielle når det gjelder effektiv talekunst og optimal prestasjon. NLP i omsorgsyrker Mye av den tidlige modellering i NLP fokuserte på hvordan meget dyktige og effektive terapeuter hjalp sine klienter til forandring. Mesteparten av terapeutenes atferd og språk var utenfor deres egen bevisste oppmerksomhet: analysen og modellering av terapeutenes teknikker genererte mye praktisk informasjon. Filnavn: hva er nlp Side 3 av 6

4 Personlige forandringsteknikker er mange og kraftfulle. Den kanskje mest kjente er Fast Phobia Cure (fobikuren) opprinnelig utviklet av Bandler og Grinder, og videreutviklet av Bandler. Det finnes også teknikker som hjelper klienter med spiseforstyrrelser, frigjøring fra avhengigheter, frigjøring fra uønskede atferdsmønstre og begrensende tro. Felles for teknikkene er at de følger nøyaktige språkmønstre og en omhyggelig, systematisk fremgangsmåte for å sjekke økologien og sikre at forandringen vil passe med vedkommendes verdisystem og andre områder i livet. NLP s dynamiske verden er stadig i videreutvikling, og flere teknikker føyes til de eksisterende, slik at mennesker kan gjøre de forandringer de ønsker. NLP tilbyr verktøy for: Rapportbygging med forskjellige klienter. Forståelse av strukturen med hensyn til tro og identitet. Forståelse av makten og kraften i språk og metaforer. Innholdsfri fremgangsmåte gjør varig forandring lettere for deg og dine klienter. NLP i helseomsorg Anvendelse av NLP er viktig såvel for de som arbeider innenfor medisin og helsetjenester, som de som er interessert i personlig god helse og velvære. I dagens raske forandring på helsefronten, har profesjonelle medisinere behov for mer enn tekniske ferdigheter. De er i stadig økende grad forventet å kunne fremvise bedre mellommenneskelige evner og fleksibilitet, samt ferdigheter på forhandlingsområdet, i ledelse og konfliktløsning. NLP stiller disse nødvendige ferdighetene til rådighet, slik at man blir bedre i stand til å kommunisere klart og effektivt med pasienter og medarbeidere. Forskning innen NLP i dag fokuserer på å forebygge og vedlikeholde personlig helse, redusere stress, øke bevisstheten om kroppens evne til å helbrede seg selv og søke tilbake til likevekt, samt definere forholdet mellom helse og tro. NLP og kreativitet Kunstnere, skribenter og artister finner NLP trening verdifull fordi den tilbyr innsikt Filnavn: hva er nlp Side 4 av 6

5 med hensyn til hva som hemmer og hva som frigjør den kreative ånden. Anvendelse av NLP strategier, særlig Disneys Kreativitetsstrategi, utviklet av Robert Dilts (USA), sørger for kraftfull frigjøring av din kreativitet. NLP i undervisning og opplæring. NLP s praktiske anvendelse omfatter forståelse for hvordan vi lærer og utvikler strategier såvel for elever som lærere, ved å bruke våre fem sanser. Gjennom NLP kan trenere, lærere og foreldre anvende akselererte innlæringsstrategier for å hjelpe elever å gjøre det enda bedre. Lærere integrerer nå nøkkelområder innen NLP i sine opplæringsmetoder og for å oppnå kontroll i klasserommet. NLP og personlig vekst Mange mennesker anvende NLP til frigjøring fra begrensninger og avhengighet. NLP holdninger og teknikker tilbyr frihet fra gamle uønskede atferdsmønstre, frykt og begrensende tro, og gir struktur for nye og mer effektive måter å være i verden på. NLP tilbyr større valgmuligheter i din kommunikasjon, samt i hvordan du reagerer og hvordan du føler. Når du har flere valgmuligheter, kan du ta riktigere avgjørelser. Hvis du ikke har levd det livet du ønsker, tilbyr NLP deg nye retninger til nye og mer tilfredsstillende alternativer. NLP og foreldreomsorg NLP ferdigheter og prinsipper hjelper til med å oppnå betydningsfull kommunikasjon mellom barn og foreldre. Du vil oppdage hvordan du definerer det du vil ha på en mer positiv måte, og da kommuniserer du klart slik at ditt barn forstår og reagerer etter valgmulighetene. For eksempel, å fortelle et barn hva det IKKE skal gjøre, kan resultere i at det gjør nettopp det det ikke skal, fordi, - for å tolke budskapet må barnet først begynne å tenke på det det ikke skal gjøre. Å si til barnet "IKKE bekymre deg" kan fører til bekymring. La barnet i stedet vite hva det skal: "vær forsiktig" eller "hygg deg i fritiden". Ved virkelig å lytte til barnet og arbeide med hvordan det beskriver livet, kan vi avdekke hvordan det konstruerer sin egen verden. Å lære barnet å visualisere kan hjelpe til økt læreevne og prestasjon i dagens utdannelsessystem. Du vil også lære selvstyring. Foreldre som lærer NLP kan lære ferdighetene videre til sine barn og gi dem gode vaner for klar og effektiv kommunikasjon, og verktøy for innlæring og for å bygge opp selvfølelse og selvtillit. Filnavn: hva er nlp Side 5 av 6

6 Hvordan ble NLP til? Nevro Lingvistisk Programmering ble først definert av Richard Bandler (matematiker) og John Grinder (professor i lingvistikk). Disse to arbeidet sammen ved University of California tidlig i 1970 årene. De stilte det viktige spørsmålet "hva er forskjellen som utgjør forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene"? "Det er en tråd som løper fra meg til folk som er den viktigste og mest fantastiske tingen med NLP, og er det det handler om. Det handler om holdninger og adferd. Og holdningen sier at ting kan bli bedre og at handlinger er best når de er basert på å gjøre de riktige tingene av den riktige intensjonen/årsaken bak. -Fritt oversatt fra Richard Bandler Bandler og Grinder valgte å modellere tre meget dyktige terapeuter, Fritz Perls (gestaltterapi), Virginia Satir, (familieterapi) og Milton Erickson (verdenskjent psykiater som ga sitt navn til en form for hypnose). De kunne like gjerne har modellert meget dyktige næringslivstopper eller vitenskapsmenn. Bandler og Grinder modellerte terapeutenes språk, fysiologi og mentale prosesser og deretter identifiserte de mønstre (heller enn teorier) som kunne kodes og bortlæres. NLP benyttet mange eksisterende studieretninger som inkluderer Chomsky s arbeid i lingvistikk, Korsybski s arbeid i semantikk, Ashby s arbeid i systemtenking og mange, mange andre.. Senere vendte Bandler, Grinder og deres kolleger sin oppmerksomhet mot helseområdet og spurte "hva er det som gjør forskjellen mellom noen som spontant kommer seg etter en sykdom eller mental tilstand og noen som forblir syk.?" "My work is about making humans rise above the dung of society not to be better than other people, but to be better human beings, better than they were the day before, and better the next day than they were the day before that". Richard Bandler Filnavn: hva er nlp Side 6 av 6

FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH. Copyright NOCNA 1

FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH. Copyright NOCNA 1 FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH Copyright NOCNA 1 PCC401: COACHING OG SELVLEDELSE Mestring og motstandsdyktighet Emosjonell intelligens Coachingdefinisjoner og bakgrunn Teoretisk

Detaljer

COMPETENCE & DEVELOPMENT

COMPETENCE & DEVELOPMENT COMPETENCE & DEVELOPMENT Copyright NOCNA 2015 1 Norges ledende kompetanse- og utdanningssenter for NLP, coaching og kommunikasjon * NLP sertifiseringer og coachutdanninger * Gratis infokurs * Spennende

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett

EN ENKEL FORANDRING. gjør livet lett EN ENKEL FORANDRING gjør livet lett i EN ENKEL FORANDRING GJØR LIVET LETT The Balanced View Team The Library of Wisdom Classics ii Fourth Edition 2012 Balanced View Media: Mill Valley, California USA 2011

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret +post@nlpcenteret.no INNHOLD INNLEDNING... 3 OM NLP CENTERET... 4 OM NLP UTDANNELSE... 5 UTDANNINGSSTRUKTUR, ALLE UTDANNELSER... 6 NLP PRACTITIONER... 7 NLP MASTER

Detaljer

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Jonathan Ho-ming Lam Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Moderne heterofile parforhold mellom kinesiske og norske deltagere Masteroppgave i studieretning: Kultur-, sosial- og samfunnspsykologi

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i

Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i Sykepleiefaglig veiledning med utgangspunkt i Neoro Lingvistisk Programmering (NLP) Innenfor det som kalles sykepleiefaglig veiledning finnes det mange forskjellige tilnærmingsmåter (2). I denne serien

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord

Motiverende intervju. Alta 24 og 25 september - Innføringskurs. Liv Salen, KoRus Nord Motiverende intervju Alta 24 og 25 september - Innføringskurs Liv Salen, KoRus Nord Disposisjon for dag 1 kl.10:00 17:00 09:00 Registrering og kaffe 10.00-11.00 Introduksjon - motivasjon og endringsprosesser

Detaljer

COMPETENCE & DEVELOPMENT

COMPETENCE & DEVELOPMENT COMPETENCE & DEVELOPMENT 1 NLP Practitioner Hva er NLP? NLP handler om hvordan det menneskelige sinn fungerer og måten du bruker deg selv på som menneske. Den bygger på viten om vår indre kommunikasjon,

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer