INF 1510 Bruksorientert design Psykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INF 1510 Bruksorientert design Psykologi"

Transkript

1 INF 1510 Bruksorientert design Psykologi v/ Nils- Øivind Offernes Avdeling for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus

2 Hva er psykologi? Psykologi = vitenskapen om menneskers atferd I dag studerer vi menneskesinnet gjennom å observere menneskers atferd og mentale aktivitet. Mål: Å forklare hvorfor mennesker handler som de gjør. Mental aktivitet = persepsjon, hukommelse, tanker og følelser. Mental aktivitet er et resultat av biologiske prosesser i hjernen. Atferd = Alle observerbare handlinger som et menneske gjør.

3 Fagområder innenfor psykologi Fysiologisk psykologi Atferdsgenetikk Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Personlighetspsykologi Krysskulturell psykologi Klinisk psykologi Organisasjonspsykologi Hvilke av disse fagområdene kan være relevante for

4 Hva er relevant for informatikere? Fysiologisk psykologi Atferdsgenetikk Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Personlighetspsykologi Krysskulturell psykologi Klinisk psykologi Organisasjonspsykologi Utvikling av ny teknologi for å støde / avlaste mennesker: Utvikling av avanserte proteser. Roboter intelligens (Gazzaniga, Ivry og Mangun 2009)

5 Hva er relevant for informatikere? Fysiologisk psykologi Atferdsgenetikk Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Personlighetspsykologi Krysskulturell psykologi Klinisk psykologi Organisasjonspsykologi UTorming av brukergrensesnid UTorming av informasjons- systemer for mennesker Simulering av utvikling

6 Hva er relevant for informatikere? Fysiologisk psykologi Atferdsgenetikk Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap Utviklingspsykologi Sosialpsykologi Personlighetspsykologi Krysskulturell psykologi Klinisk psykologi Organisasjonspsykologi Utarbeidelse av systemer for samarbeid (CSCW) Innføring av datasystemer i organisasjoner.

7 Kognitiv psykologi - med fokus på ulike «mind hacks»

8 Ikke- system Strube (1998)

9 system Strube (1998)

10 Mental aktivitet = distribuert parallell prosessering

11 ikke glem at hjernen er en del av kroppen

12 Individets kognitive struktur Sansning Eksekutive funksjoner Oppmerksomhet S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse Basert på Wickens (1992)

13 Sansning Executive funksjoner Oppmerksomhet Sansning S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse

14 Sanser Sans Nær-/fjernsans Syn Hørsel Lukt Taktil Balanse Propriosepsjon Smak Fjern Fjern Fjern Nær Nær Nær Nær

15 Prosessering av sanseinformasjon I hvilken grad skjer det en seleksjon eller bearbeiding av stimuli allerede i sanseapparatet? Begrensninger i hvilke stimuli som sanseapparatet oppfatter Relativ terskel Absolutt terskel Kortsiktig tilpasning Noen stimuli har høyere prioritet enn andre? Subliminal persepsjon

16

17

18 Fargevalg (Sharp, Rogers og Preece 2007)

19 «Den blinde flekken» + Lag et kart over din «blinde flekk»:

20 Begrensninger i hjernens evne til visuell prosessering

21 Persepsjon Executive funksjoner Oppmerksomhet Sansning S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse

22 Synssystemet

23 Tolkning av stimuli i omgivelsene Datadrevne prosesser ( bodom- up ) Sansedata (omkoding) Organisering av sansedata

24 Organisering av informasjon

25 Datadrevne prosesser

26 Datadrevne prosesser

27 Datadrevne prosesser

28

29 Tell de sorte prikkene

30 Akiyoshi Kitaoka's rotating snake illusion

31 Tolkning av stimuli i omgivelsene Datadrevne prosesser ( bodom- up ) Begrepsdrevne prosesser ( top- down ) Sansedata (omkoding) Organisering av sansedata

32 Top-down Begrepsdrevet persepsjon

33 Hva er dette?

34 Hva er dette?

35 Hva er dede?

36 Hva er dede?

37 Hva ser dede ut som?

38

39 Hva ser dede ut som?

40

41 Sansning + fortolkning = Persepsjon Top- down - Begrepsdrevet Forventninger Verdier BoDom- up - Datadrevet Begrepsdrevet Andre psykologiske prosesser Gjenkjennelse/ meningsdannelse Organisering av sansedata Sansedata i omgivelsene Språk Kunnskap Hukommelse Kurven gjenkjent som et tegn på adekvat åndedredsfunksjon Figur som en kurve på monitoren på fragmenter av linjer og vinkler St. Pierre, Hofinger, Buerschaper

42 Perseptuell organisering Direkte persepsjon (datadrevet) Monokulære og binokulære informasjon Optic flow patterns Teksturgradienter Affordances Konstruktivister (begrepsdrevet) Persepsjon er en aktiv prosess hvor indre hypoteser, kunnskap og forventninger påvirker resultatet i stor grad Visuelle illusjoner Gestaltpsykologenes prinsipper for perseptuell organisering

43 Monokulær og binokulær informasjon Monokulær informasjon Størrelse Plassering Binokulær informasjon Stereopsis (når to øyne oppfatter et objekt og dens omgivelser fra to litt ulike vinkler) gir bedre avstandsbedømmelse.

44 The Ames room

45 Teksturgradienter

46 «Affordances» Hvilke handlinger «tilbyr» objekter/omgivelser?

47 «Affordances» Hvilke handlinger «tilbyr» objekter/omgivelser?

48 Perseptuell organisering Direkte persepsjon (datadrevet) Monokulære og binokulære informasjon Optic flow patterns Teksturgradienter Affordances Konstruktivister (begrepsdrevet) Persepsjon er en aktiv prosess hvor indre hypoteser, kunnskap og forventninger påvirker resultatet i stor grad Visuelle illusjoner Gestaltpsykologenes prinsipper for perseptuell organisering

49 Forventninger

50 Müller-Lyer illusjonen

51 Krumme linjer?

52 Tvetydighet

53 Prinsipper fra Gestalt-psykologi Figur-grunn Nærhet Likhet Form (den gode kurve) Sluttethet Felles bevegelse Enkelthet

54 Figur-grunn

55 Figur-grunn

56 Figur - Grunn Bev Doolittle (1985) St. Pierre, Hofinger, Buerschaper (2008)

57 Nærhet

58 Likhet

59 Den gode kurve A B C D

60 Enkelhet ( closure )

61 Kan vi stole på vår persepsjon? Når vi beviselig gjør så mange feil er vår oppfatning av virkeligheten riktig? Oppfatningen av verden som kontinuerlig og stabil stemmer det med sanseapparatets funksjon? Store deler av vår informasjonsbearbeiding/ persepsjon er ubevisst. Persepsjonen er stort sett riktig innenfor den konteksten og den bruk den er utviklet i forhold til Tvetydige situasjoner Situasjoner med spesielle krav Utvikling av nye eller forsterkede sanser?

62 Hjernen er en uavhengig problemløsningsmekanisme Utvikling av «synshjelpemiddel» for blinde briefs/weihenmayer.asp Extending your mind

63 Hukommelse Executive funksjoner Oppmerksomhet Sansning S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse

64 Arbeidshukommelse Informasjon kommer først inn i arbeidshukommelsen. Begrenset kapasitet 7 + /- 2 informasjonsenheter. Antakeligvis klarer man ikke å holde informasjonen lenger enn sekunder i korttidsminnet. Det finnes strategier som kan brukes for å utvide kapasiteten, for eksempel sammenbunting Informasjon som bearbeides kan deretter lagres i langtidshukommelsen. Usikkert om arbeidshukommelsen bare er en aktivert del av langtidshukommelsen.

65 Oppgave: Tallrekker Ta frem papir og penn Hør etter når jeg leser opp en tallrekke Når jeg er ferdig med å lese siste tallet skriver du tallene ned på papiret. 1: : :

66 Oppgave: Tallrekker baklengs Ta frem papir og penn Hør etter når jeg leser opp en tallrekke Når jeg er ferdig med å lese siste tallet skriver du tallene i motsatt rekkefølge ned på papiret (BAKLENGS). 1: Forlengs: Baklengs: : Forlengs: Baklengs:

67

68 Langtidshukommelsen Nettverksteorier Enkeltstående informasjonsenheter kobles sammen i et nett. Gjenhenting skjer ved at nettverket aktiveres (spres gjennom assosiasjon). Når en enhet blir aktivert øker sannsynligheten for at personen blir denne bevisst. Antakeligvis en slag hierarkisk organisering. Konsekvenser for utforming av informasjon Informasjon bør presenteres slik at den knyttes til personlige eller kulturelt delte skjema om hvordan verden fungerer. Informasjonsmateriell og instruksjoner bør være hierarkisk oppbygd.

69 Skjema Et skjema kan forstås som en informasjonsstruktur som har en slags generell modell for en situasjon: Forventninger i situasjonen Handlinger og strategier som kan benyttes i situasjonen. Den mening og tolkning vi gir en hendelse. Innlæring av skjema Handlinger som følger etter hverandre slås sammen til større enheter Oppmerksomhet frigjøres til andre oppgaver (automatisering) Effektiv organisering av kunnskap/ferdigheter

70 Oppgave Du skal spise middag og går inn døren på en fin og dyr restaurant. Hva gjør du? Skriv ned rekkefølgen på handlingene dine.

71 Restaurantbesøk 1. Henge av klærne 2. Vente på kelner 3. Bli vist til bordet 4. Få menyen 5. Bestille drikke 6. Bestille mat 7. Vente på maten 8. Spise 9. Be om regningen 10. Betale 11. Hente klærne 12. Gå ut

72

73 Mentale modeller Designerens modell Hvordan brukeren tror systemet virker Brukerens modell Designer Bruker Hvordan designeren ser for seg systemet System Hvordan systemet gir inntrykk av å virke Systemets faktiske utførelse (Sharp, Rogers og Preece 2007)

74 Oppsummering - hukommelse Ta hensyn til begrensninger i arbeidshukommelsen ved utforming av arbeidsoppgaver, utstyr og grensesnitt. Etabler gjerne naturlige grupperinger av informasjon Ta hensyn til hukommelsens tendens til å fylle igjen hull. Grensesnitt/informasjon må utformes slik at det stemmer med folks forventninger (skjema). Sterke forventninger kan og gjøre at vi oppfatter eller forstår en situasjon galt.

75 Oppmerksomhet Executive funksjoner Oppmerksomhet Sansning S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse

76 Ulike typer oppmerksomhet Oppmerksomhet Selektiv oppmerksomhet Delt oppmerksomhet Vedvarende oppmerksomhet

77 Selektiv oppmerksomhet «Inattentional blindness» Det er en begrensning i hvor mye informasjon vi kan fokusere på til enhver tid. Brukes mye av kapasiteten på en oppgave vil annen informasjon ikke bli behandlet. «Change blindness» Personer legger ikke merke til endringer i objekter, eller at objekter fjernes, etter korte «brudd» i samme situasjon. «The cocktail party effect» Du fanger opp enkelte ord som sies andre steder, for eksempel navnet ditt, selv om du er aktivt med i en annen samtale/opptatt med noe annet

78 Delt oppmerksomhet Med delt oppmerksomhet menes: Personens evne til å utføre to eller flere oppgaver samtidig Nært knyttet til teorier som ser oppmerksomhet som en begrenset ressurs. Studier av mental overbelastning viser at prestasjoner svekkes betydelig når systemet ikke klarer å håndtere all informasjon som presenteres.

79 Begrensninger Det å gjøre to oppgaver samtidig ser ut til å være begrenset av: Oppgavens vanskelighetsgrad Ferdigheter Likhet mellom oppgavene Fremvoksende egenskaper (emergent)

80 Vedvarende oppmerksomhet Innebærer opprettholdelse av fokusert oppmerksomhet over en relativt lang tidsperiode. Mennesker er dårlige til dette, maks minutter avhengig av oppgave. Tiltak for å restituere evnen til å være oppmerksom: Hvile Feedback / kunnskap om resultater Stimulerende medikament (benzedrine)

81 Oppsummering - oppmerksomhet 1. Ta hensyn til menneskers begrensninger ved konsentrasjonskrevende arbeid: 1. Selektiv oppmerksomhet Tilpass arbeidsmiljø ut i fra type oppgaver som skal gjøres. 2. Delt oppmerksomhet Unngå å kombinere oppgaver som vanskelig lar seg kombinere. 3. Vedvarende oppmerksomhet Unngå monotone oppgaver som krever stor oppmerksomhet fra operatøren.

82 Beslutning og responsseleksjon Executive funksjoner Oppmerksomhet Sansning S Persepsjon Beslutning og Responsseleksjon Utføring av responser R Arbeidshukommelse Langtidshukommelse Hukommelse

83 Tre grunnleggende prinsipper Ressursforvaltning / Økonomisering Mennesker har en tendens til ressursøkonomisering Prioriterer automatiserte handlingsmønstre som har hatt suksess i lignende situasjoner Fører til feil når: a) vår kunnskap (mentale modell) stemmer dårlig med situasjonen b) prosessen med å sjekke modellens gyldighet er for overflatisk. Søken etter orden For å kunne bearbeide, lagre og gjenhente informasjon må den struktureres Mentale modeller skaper en stabil struktur for hvordan vi opplever verden Opprettholde følelse av kompetanse/kontroll Mennesker har en tendens til å forenkle og fokusere på det dominerende problemet

84 Menneskelige begrensninger Forvrengning av informasjon Mennesket har en å søke eder informasjon som bekreier egne hypoteser ( bias ) Undertrykking av motstridende informasjon Begrensning av informasjon for å unngå overbelastning mentale modeller tunnelsyn For enkle mentale modeller Feil bruk av kunnskap ( methodism ) Håndtering av usikker informasjon Oppmerksomhet og å tenke)

Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796)

Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796) Kognitiv psykologi i historisk perspektiv (http://www.daria.no/skole/?tekst=9796) Sammendrag fra de første kapitlene i boken: Kognitiv psykologi / Tore Helstrup og Geir Kaufmann. Det første som kom fram

Detaljer

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering

Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering June Ullevoldsæter Lystad Psykolog/Stipendiat Oslo universitetssykehus Klinikk for psykisk helse og avhengighet Avdeling for forskning & utvikling 1. Kognisjon

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir Lars Grimstad Motiverende ledelse Hvordan kan ledere motivere personalet til å arbeide mot strategiske mål i en organisasjon? Masteroppgave i organisasjon og ledelse Trondheim/Larvik 2010 Veileder: Ragnheidur

Detaljer

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING

GODE STUDIEVANER GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER: INNLEDNING GODE STUDIEVANER Når man som student skal ta fatt på studiene, er det viktig å innarbeide gode vaner og rutiner i sitt arbeid med studiene. Gode studievaner er essensielt om

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Hva er trøtthet og hvordan påvirker det sikkerhetskritisk atferd under framføring av transportmidler?

Hva er trøtthet og hvordan påvirker det sikkerhetskritisk atferd under framføring av transportmidler? Sammendrag: Hva er trøtthet og hvordan påvirker det sikkerhetskritisk atferd under framføring av transportmidler? TØI rapport 1351/2014 Forfatter: Ross Owen Phillips Oslo 2014 103 sider Prioriteringen

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill

Detaljer

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser

Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Barn med CI og autismespekterforstyrrelser Hvordan kan lyd bli meningsfull? Torill Bakke Andersen Masteroppgave i audiopedagogikk Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Vår 2010 Forord Gjennom

Detaljer

Table of Contents. Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo

Table of Contents. Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo Notater fra PSY1100, våren 2007 Universitetet i Oslo Table of Contents Forelesning 1: Introduksjon.....2 Forelesning 2: Sosial kognisjon......10 Forelesning 3: Attribusjon......16 Forelesning 4: Selvet......22

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte.

Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt. En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Motivasjon på jobb individuelt og kulturelt En undersøkelse av hvilke generelle jobbkarakteristikker som gjør arbeidstakere mest motiverte. Kristian Brenden Masteroppgave i organisasjon og ledelse Spesialisering

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel

Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Emneoppgave INFO161 Evalueringsdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Del 1...3 Briefing... 3 Heuristikker:...

Detaljer

FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Servicesenter Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS servicesenter Innhold SS 1 Introduksjon... 1 SS 2 Oversikt... 1 SS 3 Implementeringsveiledning... 11 SS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over:

Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Her skriver vi inn delene som vi skriver. Legg det i den rekkefølgen det står over: Innledning: Felles for medlemmene i gruppa er den overordnede problemstillingen: "Hvordan kan elevene motiveres i naturfag?"

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Effektiv Stressmestring

Effektiv Stressmestring Effektiv Stressmestring Følelseskontroll Med Mental Trening Av Øystein Henriksen Du kan eliminere Frykt, Stress, Hjelpeløshet osv. ved å følge en spesifikk metode, akkurat slik du programmerer en datamaskin.

Detaljer