Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato: 06.12.11"

Transkript

1

2 Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning Møtedato: Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen, ja Halvard Bøe Hinnaland, ja Kristian Støback Wilhelmsen, vara Sander Henriksen, ja Tor Johan Norheim, ja Ida Fløan Beisvåg, ja Erik Falster, ja Tine Bergli, meldt forfall Frode Haugetvedt Henriksen, ja HSL BFE Helse JUS NT Bjørn-Ivar Strøm, vara Sediq Zazai, ja Stewart Håseth, ja Jeanette Tobiassen, nei Ove Petter Sørheim, nei Silje Steinsholm, vara Kristian Johansen, ja Håvar Halvorsen, nei Jala Imad, ja Susanne Olsrud Hotvedt, ja Martin Unneberg, ja Sebastian Marcel Holth, ja

3 Jørn Lomax, ja Kunst Nei ISU Marius Greger, vara Michelle ankom SSSR UiT-styret SiTo-styret Inga A. Sara, nei Remi Iversen Maiken Johnsen Tony Winkler Jonas Eilertsen Ingrid Bruun Mailinn Friis Studentparlamentet er satt med 17 av 25 stemmeberettigede Forfall: Tine Bergli, 1 representant fra SSL, Inga Sara, Håvar Halvorsen, Ove Petter Sørheim, Jeanette Tobiassen, kunstvitenskapelig fakultet Godkjenning av referat Det ble tatt fravær på forrige møte. Kan man ha det med i referatet godkjent Godkjenning av innkalling og dagsorden orienteringen fra SiTo kommer først. godkjent Orienteringer: SiTo: styremøte førstkommende mandag. Budsjettet for 2012 skal vedtas. Kraft 2 håper man at skal komme i gang så snart som mulig. I forbindelse med valget SP i dag har til SiTo-styret vil Ingrid oppfordre folk til å stille til et utfordrende verv. I budsjettet vil man prioritere Driv, Kraft 2 og kaffebar, men det er ingen store overraskelser. SP uttrykker at man ønsker orientering om vedtaket så snart det er mulig. SR samlet: Spørsmål om Daniels skolebesøk i Harstad. Daniel var på dette besøket som student ved UiT i rekrutteringssammenheng. UiT-styret: Mangler skriftlig orientering pga. tidspress. Det beklages. Farmasistudiet skal endres i forhold til økonomi og opptak. Ansatt ny direktør til bygg og anlegg. Neste møtet er neste uke. Oppfordres til å utnytte studentrepresentantene de har i styret. Har man saker man ønsker å ta opp?

4 Driv: Les teksten. Opplæring av den nye daglige lederen pågår. Esben vil se litt på instruksen til styreleder i Driv. Driv ligger et større minus enn ventet. Dette blant annet på grunn av manglende større konsert i oktober. Saker: Sak Lokalisering av studenthuset Driv 20.oktober vedtok driv-styret at Mack-kvartalet som ønsket alternativ. SiTo-styret backet dette. Nå ønsker man støtte fra Studentparlamentet. SSLs tilleggsforslag: studentparlamentet ber Driv se på hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet i regi av studentorganisasjonene i det nye studenthuset. Enstemmig vedtatt at man åpner spørsmålsrunde Vedtak tilleggsforslag: 13 for, ingen mot, 4 avholden -vedtatt Vedtak helhet: 15 for, ingen mot, 2 avholden Studentparlamentet ønsker at Studenthuset Driv skal lokaliseres i Mack-kvartalet. Studentparlamentet ber Driv se på hvordan man kan tilrettelegge for aktivitet i regi av studentorganisasjonene i det nye studenthuset. Studentparlamentet har 18 stemmeberettigede Sak Forberedende sak: valg 2012 Vedtak: forslag til dato er litt tidlig bra med tidlig, det passer ikke seinere i semesteret. Ønsker at det skal passe best mulig i forhold til hjemmeeksamen og praksisperiode Allmøtene på fakultetene bør helst være før valget, men fakultetene har ingen innvendinger på den forslåtte datoen. 1.punkt: 13 for, ingen mot, 4 avholdende (SP var på dette tidspunktet 17) vedtatt 2. punkt: Forslag til kandidater: Daniel Hermansen, Jørn Lomax, Frode Hermansen, Jala Imad Vedtak: valgt med akklamasjon 3.punkt: 14 for, ingen mot, 4 avholdende -vedtatt 4.punkt: 16 for, 1 mot, 1 avholden - vedtatt 5.punkt: 16 for, ingen mot, 2 avholdende - vedtatt

5 Helhetlig vedtak: Studentparlamentet vedtar å avholde valget i perioden 24. Februar til 9. Mars Parlamentet vedtar å sette ned en prosjektgruppe bestående av Daniel Hermansen, Jørn Lomax, Frode Hermansen og Jala Imad som sammen med Studentrådet skal planlegge å gjennomføre valget Studentparlamentet vedtar at det settes av midler til å utarbeide en informasjonsfolder med gjenbrukspotensiale som gjøres tilgjengelig for alle studentene. Universitetet kontaktes om muligheten for å legge inn en pop-up beskjed på fronter, samtidig som ordningen med banner på uit.no videreføres. Listene og Studentutvalgene oppfordres til å delta i planleggingen og gjennomføringen av valget. Sak Forbedring av studentenes kollektivtransporttilbud -viktig å komme i forhandling tidlig i starten av det nye busselskapet i greit å gå i dialog seinere fordi Cominor ikke kan holde det de lover pga. endringer. - er det hensiktsmessig å be om en bussrute fra en studentbolig direkte til en annen. Ida Beisvåg ber om å få gå pga. sykdom. Venter til pausen. Erlends Johannssens tilleggsforslag til punkt 4: (SP ønsker direktebuss fra studentboligene på Mortensnes til UiT.) Samt ønsker SP at en holdeplass skal settes opp nærmere Mortensnes enn den nærmeste er per dags dato. Vedtak: 12 for, 2 mot, 4 avholdende - vedtatt 1.punkt: enstemmig vedtatt 2.punkt: enstemmig vedtatt 3.punkt: 8 for, 1 mot, 9 avholdende - vedtatt 4.punkt helhet: 9 for, 6 mot, 3 avholdende vedtatt Helhetlig vedtak: Studentparlamentet ønsker å gå i dialog med Troms fylkestrafikk etter overgangen til nytt busselskap for å forbedre studentenes busstilbud. Studentparlamentet ønsker studentrabatt på kollektivtilbudet i Tromsø. SP ønsker å fokusere på bussrute 36 og direktebuss mellom ulike deler av campus. SP ønsker direktebuss fra studentboligene på Mortensnes til UiT. Samt ønsker SP at en holdeplass skal settes opp nærmere Mortensnes enn den nærmeste er per dags dato.

6 Sak 47 Studentutvalgenes undervisningspris 5.punkt skal ha SR i stede for SP i teksten (korrigert i dette referatet under vedtak) - mener at det er unødvendig med en komite som er satt ned av SP da SU ene kjenner sine egne fakultet. - merkelig at SP skal vedta at SU ene skal dele ut en pris Helhetlig vedtak: 17 for, ingen mot, 1 avholden - vedtatt Det legges opp til at hvert SU skal dele ut hver sin undervisningspris. Målet med prisen er å gi økt fokus på undervisningsaspektet i utdanningene, samt å vise at studentene virkelig setter pris på gode forelesere. Prisen kan tildeles enkeltpersoner som har forelest/undervist på Universitetet i Tromsø i perioden 11/12. For økt synlighet og bevisstgjøring på hvem som får disse prisene vil SP be fakultetene om å sette av plass til en tavle, eller lignende der mottakerne av prisen i følgende år blir listet opp. SR setter ned en komité som skal bistå i arbeidet med vurderingen. Komitéen bør bestå av SU-lederne på fakultetene som blir med på den felles prisordningen. SP vedtar å opprette en felles mottaksmail for alle nominasjoner, for å lette komitearbeidet. En nominasjon er godkjent når den er sendt til denne mailen, med emnefeltet "Nominasjon Undervisningspris 11/12 og merket med fakultetstilhørighet. Nominasjonen må inneholde navn på personen og hvilket kurs han eller hun har utmerket seg i. I tillegg må det legges ved en kort begrunnelse for hvorfor nettopp denne personen fortjener prisen. SP setter siste frist for å komme med nominasjoner til 4. mai Studentparlamentet oppfordrer Studentutvalgene til å delta i ordningen. SR bevilger støtte til Studentutvalg som ønsker å delta, men som mangler midler til å gjennomføre utdelingen. Komitéen for utdelingen har bare rådgivende mandat, hvert lokale studentutvalg har det avgjørende ordet for hvem som får prisen på sitt eget fakultet. Studentparlamentet oppfordrer alle studenter til å komme med nominasjoner på personer som har gjort seg fortjent denne utmerkelsen for sitt arbeid i perioden 2011/2012.

7 Halvar Hinnaland ber om permisjon. Innvilget. SP er 16 Pause 10.min Sander Henriksen ber om permisjon. SP er 15 Erik Falster ber om å åpne dagsorden for å flytte fram sak om valg til SiTo-styret. SP godkjenner. Sak 55 Valg til SiTo-styret Forslag til kandidater: Haakon Kristoffer Fløysvik Skjåk Nordrum, Erlend Johannessen, Mattias Bendiksen Lind Erlend og Mattias ønsker ikke å stille som evt. vara Tilleggsforslag: SP og SR fullmakt til å finne vara til SiTo-styret. Vedtak: Mattias og Haakon ble valgt til faste representanter i SiTo-styret. Forslag til vara: Erlend Johannessen (for Haakon), Aleksander Helberg (for Mattias) Vedtatt ved akklamasjon Sak 48 Retningslinjer for støtte av veldedige formål 1.punkt: 12 for, ingen mot, 3 avholdende 2.punkt: 11 for, ingen mot, 4 avholdende 3.punkt: 13 for, ingen mot, 2 avholdende Alle punktene ble vedtatt Helhetlig vedtak: Studentparlamentet ønsker å støtte lokal veldedighet med inntil 1 % av Studentparlamentets driftsbudsjett. Midlene hentes fra semesteravgiftfordelingen. Studentparlamentet gir Studentrådet mandat til å starte et samarbeid med en organisasjon som driver lokal veldedighet. Studentparlamentet ønsker å øke SAIH-tieren til 30 kroner

8 Sak 49 Introduksjon av et separat, værsikkert røykeareale(røykepaviliong) -unødvendig å ha ei varmelampe - slik forgår verdens herlighet - bra å fjerne røykere foran inngangspartiet Vedtak: 1.punkt: 9 for, 3 mot, 3 avholdende. Vedtatt 2.punkt: 9 for, 3 mot, 3 avholdende. Vedtatt Helhetlig vedtak: - Studentparlamentet ønsker å opprette samarbeid med de nødvendige aktørene for å sette opp en røykepaviljong - Studentparlamentet ønsker at røykepaviljongen skal plasseres i et område på campus hvor behovet er tilstede Sak 50 Tilrettelegging for og fremming av alkohol på campus Prøvevotering for ikke å realitetsbehandle saken, 3 for, avvist - er det lurt å tilby øl til studenter på ettermiddagen i studietida? - dette kan skade studenthuset Driv - det er allerede ølservering på campus - torsdagskvelder i Grillen fungerer bra for BFE-studenter - dette er ikke en sak for studentparlamentet - drikking og studering hører ikke sammen - drikking og studering hører sammen - det er ikke greit at SR bruker sin kontortid til å drikke alkohol. Det er ok om man flytter det til etter kl Kristians tilleggsforslag: Hvis det blir opprettet en studentpub på campus så serverer man ikke alkohol før klokken 16.00

9 Kristians tilleggsforslag vedtak: 4 for, 7 mot, 3 avholdende. Avvist Erlends tilleggsforslag: SP krever at det etableres en studentpub på campus. SP stiller seg positiv til SiTos arbeid til etablering av en pub. Erlends tilleggsforslag: 4 for, 7 mot, 4 avholdende. Avvist Vedtak: 1.punkt: 9 for, 6 mot, ingen avholdende, Vedtatt 2.punkt: 1 for, 3 mot, 10 avholdende. Avvist Helhetlig vedtak: Studentparlamentet ønsker å åpne for en moderat drikkekultur på campus, gjerne ved etablering av en studentpub Michelle søker om permisjon. Innvilget. SP er 14 Sak 51 Internasjonalisering: utfordringer, muligheter, framtidsutsikter - bra sak - prøv å holde sakspapirene på rundt 2 sider Vedtak: enstemmig vedtatt Sak 52 Organisering av varaordningen - bra sak Vedtak: enstemmig vedtatt Sak 53 Innspill til Kopinor og UHRs forhandlinger om E-pensum Erlends tilleggsforslag: SP stiller seg bak resolusjonen som ble vedtatt av NSO ved landsstyremøtet den Tilleggsforslagets vedtak: 10 for, 3 mot, 1 avholden - vedtatt

10 3.punkt: 13 for, ingen mot, 1 avholden - vedtatt 4.punkt: 11 for, ingen mot, 3 avholdende - vedtatt Helhetlig vedtak: Studentparlamentet i Tromsø tar sterk avstand fra Kopinors forslag om tvungent kjøp av digitale kompendier. Forslaget er et angrep på studenters akademiske frihet og gratisprinsippet innenfor høyere utdanning. Det fins ingen kompromiss i saken om tvangskjøp av pensum. Dersom avtalen om e-pensum med Kopinor allikevel gjennomføres, vil Studentparlamentet arbeide for at UiT skal dekke utgiftene. Studentparlamentet støtter tiltak for å redusere unødvendig kopiering og utskrift. SP stiller seg bak resolusjonen som ble vedtatt av NSO ved landsstyremøtet den for, 2 avholdende - vedtatt Sak 54 Studentutvalget ved Helsefak søker ved dette fritak fra retningslinjene satt på bevilgningene fra studentparlamentet - saken er uklar - det fremkommer ikke tydelig hva man skal stemme på -det burde være opp til SU ene hvordan de vil bruke sine penger -man burde ta opp en egen sak i SP om SU enes økonomisk frihet Stewarts tilleggsforslag: forslag til beløp: kroner Vedtak: 11 for, 1 mot, 2 avholdende - vedtatt Susannes tilleggsvedtak: beløpsgrensen for studentutvalgene og «studentrådene ved de aktuelle fakultetene» Vedtak: 11 for, 1 mot, 2 avholdende - vedtatt Helhetlig vedtak: Studentparlamentet innvilger søknaden og øker beløpsgrensen for studentutvalgene og studentrådene ved de aktuelle fakultetene til kroner 10 for, 1 mot, 3 avholdende - vedtatt

11 Sak 56 Valg av to studentrepresentanter med to vara til LMU Forslag til kandidater: Marius Hansen, Håvar Halvorsen, Erlend Johannessen (vara for Håvar), Frode Henriksen (vara for Marius) Vedtak: vedtatt ved akklamasjon Sak 57 Valg til Universitetets klagenemd (2.stk med vara) Forslag til kandidater: Daniel Sørdahl, Erlend Johannessen, Tor Johan Norheim, Stewart Haaseth (vara) Vedtak: Tor Johan Norheim med Erlend som vara, Daniel Sørdahl med Stewart Haaseth som vara Sak 58 Valg til Barentsinstituttets styre Forslag til kandidater: Siren Storli, Christian Nilsen (også som vara), Erlend Johannessen (vara), Stewart Haaseth, Vedtak: Christian Nilssen som fast og Erlend Johannessen som vara Sak 59 Valg til priskomiteen ved UiT Forslag til kandidater: Sediq Zazai, Erlend Johannessen, Susanne Hotvedt (vara til Sediq), Magnus Sparre (vara til Erlend) Vedtak: valgt ved akklamasjon Jørn Lomax søkte om permisjon og SP er 13 i antall Sak 60 Valg til studentprestens råd Forslag til kandidater: Stewart Haaseth, Erlend Johannessen (vara 1), Sebastian Bantow, Magnus Sparre (vara 2) Vedtak: valgt med akklamasjon Sak 61 Valg til likestillingsutvalget Forslag til kandidater: Frode Henriksen, Daniel Hermansen, Sediq Zazai (vara), Magnus Sparre(også som vara),

12 Vedtak: Sediq Zazai valgt ved akklamasjon som vara. Og Daniel Hermansen som fast representant. Sak 62 Eventuelt - Honorering av studentparlamentsrepresentantene, man burde betales for jobben. Eksempel som i LMU, 3 timer forberedelser og betaling per møtetime. - ikke god bruk av ressurser med tanke på honorering. Heller mer effektive møter. - man burde ikke ha spesialregler for Tromsø. Det skal ikke betale seg - ei uke arbeid i året bør betales - frivillig arbeid burde belønnes på andre måter enn honorering - viktig sak om hvor mye arbeid det er i SP Enstemmig vedtatt at man utsetter resolusjonene. Møtet hevet Neste møte: innkalling sendes ut i januar 2012 Tromsø,

13 STUDENTRÅDSMØTE - REFERAT Sted: Mandag kl Studentrådskontoret Tilstede: Daniel Sørdahl, Sebastian Bantow, Marius Hansen, Magnus Sparre Referent: Bente Schøning Saksliste: Sak 01-11: Leder Sak 02-11: Nestleder og velferspolitisk ansvarlig Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig Sak 05-11: Behandling av søknad Sak 06-11: Annet Sak Leder orienterer studentrådet - Kunstfak-møte - Skal på møte med UHR i Bodø fra i dag og i morgen - Planleggings møte om konferanse om bachelorgraden sammen men Marius - Seminar om kvalitet i utdanninga Sak 02-11: Nestleder og velferdspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Snakket på seminar om studentengasjement Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Snakket på seminar om studentengasjement - Planleggingsmøte med prosjektgruppa til bachelorgradskonferansen. - Avslutning av tillitsvalgtkurs. - Sak Internasjonalt ansvarlig orienterer studentrådet - Jobbet med julebordarrangement - Møte nå på onsdag om introductory program til neste semester

14 Sak Behandling av søknader ECMA (linjeforening for økonomi) Søker om kroner Vedtak: 1000 kroner innvilget støtte TSI biljard Søker om kroner Vedtak: kroner innvilget støtte Sak Annet - Organisasjonskonsulenten informerer om regnskapet per Juleferie fra 16.desember - Handledagen onsdag Vafler og kaffe forran et eksamenslokale. - Starte planlegging av valgkampanje i Møte i januar med de som skal være involvert. Neste studentrådsmøte: 12. desember 2011 på studentrådskontoret Tromsø

15

16 STUDENTRÅDSMØTE - REFERAT Sted: Mandag kl Studentrådskontoret Tilstede: Daniel Sørdahl, Sebastian Bantow, Marius Hansen, Magnus Sparre Referent: Bente Schøning Saksliste: Sak 01-11: Leder Sak 02-11: Nestleder og velferspolitisk ansvarlig Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig Sak 05-11: Annet Sak Leder orienterer studentrådet - Har vært på møte med RHU - Utstilling på Kunstakademiet - Helgearbeid med sakspapir fra UiT-styret Sak 02-11: Nestleder og velferdspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet Saksbehandling, en del tid har gått til å følge opp religionssaken i media og henvendelser angående saken. Begynner å sette reformtanker på papiret. Har ført opp en rekke punkter, hvor graden av realisme er svært varierende, og begynner å føre det som en sak. Har begynt å arbeide med valgavis, foreløpig kun sett på hva som burde være innholdet. Regner med å utarbeide mye av materialet. Møte med forfatterstudent som ønsker å starte studentorganisasjon kommer til å opprette alumniforening. Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Første av minst tre møter om fakultetenes opplegg rundt tilbakemeldingssidene Si fra, avdeling for utdanning har gjort en stor jobb i kartleggingen av hvordan tilbudene er i dag, og hva som må forbedres videre av fakultetene. Det ble diskutert en del rundt organiseringen av opplegget, innspillene har ført til endring.

17 Fakultetene har fått lekse til neste gang. Dette innebærer at de skal sette opp rammeverket for kommunikasjonen deres på nett. Videre skal innholdet diskuteres på neste møte. Det er bra å se at forbedringen kommer såpass raskt. - Videre har jeg deltatt på seminar om kvalitet i utdanning, sats på utvikling av studiene! - Hjulpet studenter ifht. Klager rundt eksamensavvikling etc. - Igjen, en del andre møter i løpet av uka, mitt eget programstyre, og i studentutvalget. - Jeg har planlagt og SR har gjennomført et opplegg med gratis kaffe og vafler til studentene som i dag har hatt eksamen på Åsgård, som ble godt mottatt. Sak Internasjonalt ansvarlig orienterer studentrådet - Deltok i et seminar som behandlet individuell tilrettelegging til studenter med funksjonsnedsettelser. - Deltok på vaffelaksjonen på mandag. - Arbeidet videre med planer i forhold til internasjonalisering. - Deltok i forberedelsesmøte til introductory programme. - Begynt forberedelse til introductory programme. Sak Annet - Hele SR har servert gratis vafler og kaffe utenfor eksamenslokalet på Åsgård på mandag morgen - Juleverksted til julekortlaging onsdag etter kl Sebastian og Magnus får satt opp et møte om internasjonalisering med UiT - Følge opp forrige SP-møte Sebastian følger opp økning av SAIH-støtte Neste studentrådsmøte: 2012 på studentrådskontoret Tromsø

18

19 STUDENTRÅDSMØTE - REFERAT Sted: Mandag kl Studentrådskontoret Godt nyttår! Tilstede: Daniel Sørdahl, Sebastian Bantow, Marius Hansen, Magnus Sparre Referent: Bente Schøning Saksliste: Sak 01-11: Leder Sak 02-11: Nestleder og velferspolitisk ansvarlig Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig Sak 05-11: Annet Sak Leder orienterer studentrådet - Daniel skal på «Nedsettelse av arbeidsgruppe for utforming av vertsbymelding for Tromsø Kommune» onsdag. Skal utforme et dokument i løpet av de neste 3 mnd. - Avrunding av forrige parlamentsmøte. Sak 02-11: Nestleder og velferdspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Har innkalt til arbeidsgruppe for valget 2012, torsdag Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet Sak Internasjonalt ansvarlig orienterer studentrådet - International Week startet i dag varer til onsdag neste uke. - Stand på onsdag på Driv, SR presenterer seg for de nye studentene - Quiz i Bodegaen i morgen Sak Annet - Rektormøte i morgen - Ønsker å forbedre valgsystemet. Tas opp i løpet siste del av semesteret - Parlamentsmøter på klasserom som vi hadde sist. - Skulle man hatt en større sosial happening for engasjerte studenter? - Første parlamentsmøte 9.februar - Møteplan lages neste SR-møte

20 - Bente reiser på rekruttering til Hamarøy i februar - SR reiser på flere universitetssymposium i løpet av semesteret - SR ønsker å reise på arbeidstur til et annet aktuelt universitet i Europa. Søker NSO om midler til dette. - Marius og Daniel er påmeldte på Arctic Frontiers - SR skal arrangere fest på gangen for alle som har kontor i hus 2 1.etg. Neste studentrådsmøte: på studentrådskontoret Tromsø

21 STUDENTRÅDSMØTE - REFERAT Sted: Mandag kl Studentrådskontoret Tilstede: Daniel Sørdahl, Sebastian Bantow, Marius Hansen, Magnus Sparre Referent: Bente Schøning Saksliste: Sak 01-11: Leder Sak 02-11: Nestleder og velferspolitisk ansvarlig Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig Sak 05-11: Annet Sak Leder orienterer studentrådet - Daniel orienterer om hva som ble gått igjennom i helga - DebutUKA har årsmøte på torsdag, Daniel og Sebastian stiller i generalforsamlingen - UiT er TIFF - Få flere til å komme på regnskapskurs. Frist for påmelding i løpet av morgendagen. Sak 02-11: Nestleder og velferdspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Foreslår å starte en «engasjertpils», for alle som er engasjert. Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig orienterer studentrådet - Planlegging av Valgkickoff på Grillen - Jobber stadig med dokument om internasjonalisering - Deltok i introductory programme som frivillig og arrangerte presentasjonen av studentorganisasjonene - mer en 50 nye int. studenter kom til UiT i januar, opp til 80 skal komme totalt til vårsemesteret Sak Annet

22 - Gjennomgang av arbeidsprogram snart - Budsjett 2012 skal lages - Bente lager utkast til økonomibudsjett - Interregionalt samarbeidsmøte for KK og ordstyrere? - Gjennomgang av andre punkter fra NSO-konferansen - Tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte hvert semester. Hva skal det inneholde og hvem? - Jobbe med den foreløpige planen for valget Hva ønsker man av bedre tilbud fra Tromsø kommunen? Forslag tas imot innen torsdag. - Sette opp møte for å diskutere rekruttering av engasjerte studenter - Rekruttere til årsfesten 28.mars Sak LMU-midler Skal SR søke om midler til bedret studentmiljø? Pusse opp en lesesal? Seminar for engasjerte studenter? Motivasjonskurs for akademiske ansatte. Midler til prøveprosjekt som å ha en referansegruppe for et fag. Vedtak: ja, vi søker! Diskuterer nærmere til hva man skal søke. Neste studentrådsmøte: på studentrådskontoret Tromsø

23 STUDENTRÅDSMØTE - REFERAT Sted: Mandag kl Studentrådskontoret Tilstede: Daniel Sørdahl, Sebastian Bantow, Marius Hansen, Magnus Sparre Referent: Bente Schøning Saksliste: Sak 01-11: Leder Sak 02-11: Nestleder og velferspolitisk ansvarlig Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig Sak 05-11: Annet Sak Leder orienterer studentrådet - Vertsbymeldinga, SR diskuterer innspill. Frist for innspill iløpet av onsdag 25.januar. - Lager innstilling til møteplan for semesteret Sak 02-11: Nestleder og velferdspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Arrangerte engasjertpils Sak 03-11: Utdanningspolitisk ansvarlig orienterer studentrådet - Følge opp tilbakemeldingsrutiner på eksamen - Sak 04-11: Internasjonalt ansvarlig orienterer studentrådet - Skal ta opp stambord igjen, og diskuterer med Magnus om hvordan man kombinerer Stambord og engasjertpils. - Videreføring av sakene som ble vedtatt av SP - Planlegging SP-valg - Deltakelse økonomikurs og UiT arrangement på TIFF Sak Annet - Mye planlegging av semesteret fremover - Arrangert regnskapskurs - Representert på TIFF og Arctic Frontiers - Facebook-siden vår har fått liv igjen. Skal man arrangere flere events?

24 - Hvem kan være ordstyrere som backup? Neste studentrådsmøte: på studentrådskontoret Tromsø

25 LESDER STUDENTRÅDET XX/1112 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering leder Kjære Studentparlament, Godt nyttår, Jeg har valgt å holde denne orienteringen kort ettersom det har kommet tilbakemeldinger på at orienteringer og sakspapir er for omfattende. Perioden siden sist Studentparlamentsmøte har i hovedsak godt med til planlegging, evaluering og representasjon. Tidsrommet mellom sist Studentparlamentsmøte og jul ble i hovedsak brukt til avrunding av året, evaluering og planlegging for inneværende semester. Jeg deltok også på styremøter i Uvett og Tromsø museum. Det ble blant annet gjennomført flere planleggingsmøter møter for å jobbe mot å få MH2 inn på neste års statsbudsjett. Studentrådet avholdt vaffelstand på Åsgård og delte ut kaffe og vaffler under en eksamen mandag 12. desember. Universitetet var inne i den perioden hvor det ble jobbet med å avrunde året, de fleste studentene var reist hjem og aktiviteten var generelt senket. Dessverre var det slik at under en av semestrets siste eksamener ved Helse-fak gikk det galt. Det ble store medieoppslag rundt denne saken og SR var tilstede under flere anledninger for å bistå dersom det skulle bli nødvendig. Fakultetsstyret har bedt om en rapport som forklarer hvorfor det gikk som det gikk, denne gleder jeg meg til å lese. Det nye året startet med feiring av 10 år jubileet til Jarle som rektor ved Universitetet i Tromsø. Det var en hyggelig begivenhet. Prosjektgruppen for Vertsbymelding har allerede avholdt to møter og arbeidet er kommet godt i gang. Byrådet ønsker en konkret og forpliktende vertsbymelding som skal være ferdig i god tid før sommeren. Temaet for årets årsfest er studenter, studentengasjement, studentkultur mm. Jeg har sammen med Presidenten i Studentsamfunnet fått det ærefulle oppdraget å planlegge kveldsprogrammet for begivenhetene. Studentparlamentet oppfordres til å holde av ettermiddagen og kvelden den 28. mars for det som kommer til å bli årets kuleste stor fest. Vi er kommet litt i gang med planleggingen av programmet, og ønsker i den anledningen innspill, drahjelp og hjelp med å rekruttere studenter til arrangementet. Sammen med nestleder og organisasjonskonsulent deltok jeg på Nettverkskonferansen andre helgen i januar. Her hadde vi en rekke sesjoner med kurs og erfaringsutveksling, spesielt interessant er det å snakke med de andre bredde Universitetene. Min opplevelse etter å ha deltatt denne helgen er at situasjonen i studentdemokratiet i Tromsø veldig bra også sammenlignet med de andre store NO-9037 Tromsø Telefon: eller

26 studentdemokratiene. For å styrke studentdemokratiet ønsker vi i Studentrådet å jobbe videre med å styrke det sosiale miljøet og kursing av tillitsvalgte dette semestret. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å delta på flere TIFF arrangement, her kom jeg i kontakt med personer som er svært takknemlig for det bidraget studentene gir til byen Tromsø. Flere var også interessert i å nå ut til studenter i større grad. Studentrådet arrangerte regnskapskurs som et ledd i skoleringen av tillitsvalgte, jeg skulle ønske at flere av dere prioriterte å delta på dette kurset. Sammen med Sebastian deltok jeg på DebutUkas årsmøte hvor nytt styre ble valgt. Jeg ønsker med dette å gratulere det nye styret og tilby den hjelpen vi i studentrådet kan bidra med. Vi har foretatt en gjennomgang av arbeidsprogrammet for å se hvordan vi ligger an med prosjekter halvveis inn i året (eget dokument). Jeg mener vi kan si oss godt fornøyd med forrige semester, og fortsette jobben med høyt tempo også dette semestret. Jeg brukte en kveld som frivillig på driv, dette er noe jeg vil anbefale dere alle, det være seg på Driv eller i andre studentorganisasjoner. Studentfrivilligheten er ryggraden i studentmiljøet og uten den ville tilbudet til studentene og øvrigheten i Tromsø vært betraktelig dårligere. Artic frontiers gikk av stabelen, her deltok jeg på næringspolitisk forum. Det var meget interessant å høre det regionale næringslivet snakke om nord Norges framtidsutsikter. Spesielt var behovet for ingeniører og samarbeid mellom Universitets og høyskolesektoren et tema. Jeg deltok i møte med den amerikanske ambassadøren da han besøkte UiT, her fikk han en oppsummering om UiT, mer spesifikt forskning og utveksling. Valg prosjektgruppen er godt i gang med jobben frem mot valget, denne ledes av nestleder. Det er viktig at flest mulig er interessert i å delta i valget for å skape høyest mulig oppslutning. Jeg deltok på styrekurs, det var svært interessant og bidro til å understreke viktigheten av skolering av tillitsvalgte. Jeg håper så mange som mulig av dere melder interesse dersom dere ønsker ytterligere skolering slik at vi i studentrådet kan arrangere kurs. Jeg deltok på møte med IT avdelingen, dette var et svært produktivt møte. Jeg vil holde dere underrettet om hvordan prosessen utvikler seg videre. Husk forelesningen med Bent Høye leder for helse og omsorgskomiteen på stortinget den 10. februar i aud 1 på Helse-fak mellom og Mvh Daniel Sørdahl Leder av Studentparlamentet i Tromsø 2

27 MAGNUS SPARRE Dato: STUDENTRÅDET Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Orientering fra Nestleder Kjære Studentparlament, Siden forrige møte har det vært svært stor aktivitet i SR, på tross av en rolig periode før juleferien. Mye tid er gått til arbeid med budsjett, få oversikt over regnskapet og hvordan vi kan få best mulig kontroll og effektiv økonomistyring. Dette har vært svært lærerikt for alle i SR, og for å få oppdatert kompetansen vår på området avholdt vi et økonomikurs for Studentparlamentet og utvalgte studentorganisasjoner i regi av KPMG. Ellers har vi gjennomført en storstilt evaluering av arbeidsprogrammet (se egen orientering), samt en del planleggingsarbeid for dette semesteret. Vi har også gjennomført en intern gjennomgang før juleferien. Januar har vært hektisk: Jeg har deltatt på Nettverkskonferansen til NSO, arbeidshelg med Faglig komité for samfunnsvitenskap (FKSV) og skal delta på Universitetssymposiet februar. Dette betyr at mye tid har gått til reise, men dette har gitt gode innspill og økt motivasjon. På Nettverkskonferansen ble helsetilbud for studenter tatt opp i diskusjon, og jeg planlegger å sette tannlegetilbudet på dagsorden lokalt, etter videre diskusjon under Universitetssymposiet og samarbeid med SiTo. Under Nettverkskonferansen fikk jeg også muligheten til å diskutere strukturelle og organisatoriske forskjeller mellom ulike studentdemokratier. Dette vil tas med videre i arbeid for reformer og reglementsrevidering denne våren. Kurstilbudet under konferansen var også lærerikt og bidra sterkt i resten av perioden. Under arbeidshelgen med FKSV ble det planlagt en nasjonal kampanje for å sette fokus på kompetanse og samfunnsverdien som utvikles i samfunnsvitenskap og humaniora. Dette er i høyeste grad av studentene ved UiTs interesse, ettersom dette kan styrke faglig stolthet og kandidaters muligheter i arbeids- og næringslivet. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

28 Vi har gjennomført to møter med arbeidsgruppen for valget, og har gått inn for valgbilag i samarbeid med Studentavisa Utropia. Vi har satt opp en ny valgportal, og skal legge denne på en server, arrangere Kickoff-fest fredag , ordne promoteringsmaterial og så videre. Dette kommer til å ta opp mye av min arbeidstid de neste ukene. VLPK har hatt to møter og vil avholde minst ett til før Her har vi konstituert komiteen med leder (Bjørn-Ivar Strøm) og gjennomført planleggingsarbeid. Vi ønsker å ha en brosjyre for oppstart og drift av studentorganisasjoner ferdig i begynnelsen av mars. Jeg har opprettet og avholdt arrangementet Engasjertpils én gang og ga i den anledning et foredrag. Dette har vi fått svært gode tilbakemeldinger på, både fra deltakere og andre i studentmiljøet. Arrangementet er ment å bidra til det sosiale miljøet rundt studentdemokratiet og studentorganisasjonene i Tromsø, og dermed styrke engasjement, motivasjon og rekruttering. I tillegg er det et enkelt og morsomt arrangement for SR å avholde. Vi må ta en vurdering av når og hvor Engasjertpilsen skal avholdes, ettersom ved oppstarten var ikke lydforholdene gode nok og SR må ofte på reisefot på fredager. Dette er også grunnen til at man ikke har arrangert en ny Engasjertpils i skrivende stund. I tillegg til dette har Internasjonalt ansvarlig og jeg tatt initiativ til et samarbeid med ulike studentorganisasjoner for en samlet spillkveld på campus. I dag har man svært mange små spillkvelder, og vi anser det som positivt for det sosiale miljøet å samle disse og øke mangfoldet i deltakelse. Med vennlig hilsen, Magnus Sparre Definisjoner/forkortelser: SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø SiTo Studentsamskipnaden i Tromsø AU Arbeidsutvalg FKSV Faglig komité for samfunnsvitenskap NO-9037 Tromsø Telefon: eller

29 Vedtak Studentparlamentet godkjenner orienteringen NO-9037 Tromsø Telefon: eller

30 UTDANNINGSPOLITISK ANSVARLIG 9. Februar 2012 STUDENTRÅDET SR/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 9. Februar 2012 Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig Kjære Studentparlament. Vårsemesteret byr på mange muligheter, og minst like mange utfordringer for Studentpolitikken på Universitetet i Tromsø. Vi har nå vært gjennom halve perioden vår, og flere av vedtakene gjort i Studentparlamentet innenfor utdanningspolitikk går nå over til gjennomføringsfasen. Si Fra -sidene som UTA nå jobber med etter innspill fra SR gjennom LMU, etterarbeidet med PC på eksamen og konferansen om bachelorgraden er eksempel på slike større prosjekter som vil ta tid for SR å behandle videre. Studentrådet vil i løpet av våren være nødt til å fokusere på våre satsningsområder i større grad enn tidligere. I tillegg til å følge opp vedtatte saker, som vil kreve en god del arbeid er det også andre satsninger jeg har satt av våren til å arbeide med. Som tidligere nevnt vil dette innebære krav om skriftlig forklaring for sensuren på eksamenskarakterer. Videre er det også interessant å se nærmere på hvordan tilbakemeldingene på undervisningen fungerer. Jf. Referansegrupper på NTNU, eller mer interaktive tiltak som classmate.no eller courserank.com. Jeg har brukt en del tid på å lete opp informasjon for å bygge opp en sak på flere av disse feltene, men den endelige prioriteringen på hvilke vi skal forsøke å gjennomføre i løpet av våren vil avhenge litt på responsen vi får fra administrasjonen. Se også gjennomgangen av arbeidsprogrammet. Jeg har også et lite håp om å kunne ferdigstille en tillitsvalgtfolder i løpet av min periode, som også skal inneholde innspill fra fakultetene. I studentrådet har vi også satt av en del tid til å grunngå budsjettet og vårt vedtatte arbeidsprogram. Både Budsjettet og arbeidsprogrammet vil på dette SP-møtet bli presentert for SP. SR har også startet planleggingen av valgkampen som skal gjennomføres i månedsskiftet februar/mars. I forbindelse med listevalget har SSL også startet planleggingen av valgkampen, samt revideringen av valgkampsakene til SSL. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

31 Nokut skal evaluere system for kvalitetssikring av utdanningen ved UiT våren SR vil sammen med studentrepresentanter fra LMU og Universitetsstyret representere studentene ved institusjonen, noe jeg naturlig nok ser frem til som utdanningspolitisk ansvarlig i SR. Det at SP På fakultetsnivå har jeg også vært nødt til å arbeide litt ekstra i januar. Studentutvalget på fakultetet arrangerer et styrearbeidskurs for grasrota på fakultetet, med håp om å gjøre studentdemokratiet mer tilgjengelig for studentene. Videre engasjement i IAESTE og fysikkforeninga Momentum tar også tid. Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø UTA Avd. for Utdanning. LMU Læringsmiljøutvalget. Nokut Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Med vennlig hilsen: Marius Hansen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø NO-9037 Tromsø Telefon: eller

32 SEBASTIAN BANTOW STUDENTRÅDET SR/1112 Til: Studentparlamentetsrepresentanter Møtedato: Orientering Internasjonalt ansvarlig Kjære Studentparlament, Året begynnte, som hvert år, med introductory programme. Jeg arrangerte, i lag med SR, standopplegget for studentorganisasjonene på Driv. Videre deltok jeg som frivillig i introductory programme. Det kom 53 nye internasjonale studenter i begynnelsen av januar og det skal være totalt rundt 80 nye internasjonale studenter som kommer til UiT våren Videre deltok Daniel og jeg som studentenes representanter TIFF sitt arrangement for UiT. Men hovedarbeidet i løpet av vårsemesteret er knyttet til å gjennomføre SP sine beslutninger fra i fjor. I sammenheng med det jobbet jeg videre med etablering av internasjonaliseringsdokumentet og arbeidsgruppen, tekniske gjennomføring av SAIH-tier økning, etablering av røykepaviljongen, mulig finansering av et skilt til inngangsarealet Hus2 og videre håndtering av religionssaken. En større del av arbeidet var knyttet til gjennomgang av arbeidsprogrammet, reorganisering av budsjettet og forberedelse av SP-valget. Resultatet av de to førstnevnte er presentert i sakspapiret, mens valgforberedelsen er basert på samarbeidet mellom SR og valgarbeidsgruppen. Målet i år er å satse på en sterkt forbedret gjennomføring av valget. De innebærer for eksempel mer engasjement og promotering. Videre deltok jeg i et møte hos SAIH-Tromsø, der det ble valgt en ny leder og en ny PR-ansvarlig, videre informasjon til det er tilgjengelig hos SAIH-Tromsø. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

33 Et nytt prosjekt som SR skal fremme og jeg har utarbeidet, i samarbeid med Marius, rammen er opprettelsen av en form for bruktbokservice, det beskrives mer detaljert i tilsvarende dokumentet. I tillegg har ISU-Tromsø hatt generalforsamling til å velge nye styremedlemmer (Reglement til ISU krever at en del av styremedlemmene må velges hvert semester). Tromsø, Sebastian Bantow Internasjonalt ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø NO-9037 Tromsø Telefon: eller

34 NESTLEDER Dato: STUDENTRÅDET SR/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Orientering: Evaluering av arbeidsprogrammet Studentrådet har gjennomført en internevaluering av arbeidsprogrammet, for å vurdere progresjonen halvveis i perioden. SR er generelt fornøyd med perioden, og mener mange viktige mål har blitt fulgt opp på en god måte. Mange av målene i arbeidsprogrammet er kontinuerlige mål, og andre har blitt satt i gang slik at man primært trenger en viss oppfølging av arbeidet. Denne evaluering vil også gi en pekepinn om SRs fokus for neste semester. Arbeidsprogrammet må ses i sammenheng, flere av de forskjellige punktene er i realiteten nært knyttet til hverandre ettersom de har en overlappende eller sammenfallende funksjon. Arbeidsprogram 2011/2012 Arbeidsprogrammet skal styre hvilke politiske saker som er prioritert av Studentrådet (SR) det kommende året. 1. Informasjon, profilering og studentorganisering 1.1 Levende campus: SR ønsker å skape mer engasjement og aktivitet på campus, både i faglig og ikkefaglig sammenheng. Dette ønsker SR å gjøre ved arrangementer og lignende. SR har bidratt til en rekke arrangementer høsten 2011, men har hatt en større rolle ved å tilrettelegge for andres aktivitet. Blant det SR har gjennomført er følgende særlig nevneverdig: Tillitsvalgtkurs Stambord på Grillen Studentparlamentsmøter på campus Fokus av semesteravgiften mot lavterskeltilbud på campus Planer for våren 2012: Engasjertpils på campus eller i sentrum Øke bruk av studentpuben Ta initiativ til andre arrangementer NO-9037 Tromsø Telefon: eller

35 1.2 SR vil arbeide for å øke studentenes innsikt og interesse i studentdemokratiet, og gjøre studentdemokratiet mer tilgjengelig og oversiktlig. Dette ønsker SR å gjøre for eksempel ved bruk av nettsider, media eller informasjonsmateriale. SR har profilert studentdemokratiet gjennom ulike medieoppslag gjennom hele perioden, noe som har bidratt til økt interesse og engasjement. Noen utviklinger fra høsten 2011: SP på Fronter VLPK: Hefte for hvordan man oppretter og drifter studentorganisasjoner (fremdeles under utvikling) Ledet møter og vært konferansier i mange sammenhenger Sterkt økt oppmerksomhet i media, både lokalt og nasjonalt. Planer for våren 2012: Lager tillitsvalgthefte Få nye nettsider gjennom UiT Anskaffe bedre promoteringsmaterial, for standard stand med informasjon og effekter. 1.3 SR har som målsetning å arbeide for å etablere kontakt med kommunen og bevisstgjøre dem deres ansvar som studentby. Her vil vi arbeide for at SR/SP blir høringsinstans for saker som spesifikt angår studentene ved Universitet i Tromsø. SR er involvert i arbeidsgruppe for utarbeiding av vertsbymelding for kommunen og skal ha møter med Troms fylkestrafikk. 1.4 SR ønsker å jobbe for opprettelsen av en permanent koordinatorstilling som skal jobbe med å ivareta de samlede interessene til samarbeidspartnerne. Målet har blitt vurdert som uaktuelt etter valget og den utviklingen man har sett i kommunikasjonen overfor kommunens ledelse. 1.5 SR ønsker å jobbe for at studenter og deres interesser blir enda mer synlige i bybildet. SR har oppnådd dette i noen grad gjennom økt synlighet lokalt, noe man planlegger å fortsette med til våren. 1.6 SR vil utrede og gjennomføre tiltak for lokalmiljøet i Tromsø, for å profilere studentene bedre. I form av et Outreach prosjekt. SP har vedtatt initiativet i høst og SR er i ferd med å utrede ulike prosjekter. Dette vil gjennomføres i løpet av Hvert medlem av SR vil ha egen komité med regelmessige møter. Komiteene skal sørge for deliberativ og meningsfull diskusjon innen SRs ulike saksfelt og mer effektiv arbeidsmåte. VLPK har vært svært aktiv og vil utarbeide og distribuere én brosjyre for studentorganisasjoner og én brosjyre om rettigheter på det private leiemarkedet i løpet av våren. Internasjonal komité er også aktiv. Disse feltene ser ut til å være de med størst behov for komitéarbeid. 1.8 Tillitsvalgtopplæring: SR vil i samarbeid med UiT arrangere en større kursrekke for alle tillitsvalgte ved Universitetet i Tromsø, med mål om å heve engasjementet og kompetansen. SR har arrangert tillitsvalgtkurs og økonomikurs ved KPMG, og vil se på videre tiltak i løpet av våren. 1.9 SR skal opprettholde kontakt med studentutvalgene (SU) på fakultetene gjennom møter. Vi ønsker å styrke studentutvalgenes funksjon og ansvar overfor sine fakulteter. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

36 SR har hatt møter med Studentutvalgene, men ønsker å styrke innsatsen på dette i løpet av våren. SR bemerker at interessen for kontakt er lav fra studentutvalgenes side, dette er beklagelig og SR ønsker derfor å oppfordre studentutvalgene til å bli flinkere til å holde kontakte og be om hjelp. 2. Velferdspolitikk 2.1 SR skal jobbe for å forbedre boligsituasjonen for studentene ved UiT gjennom Studentsamskipnaden i Tromsø. SR ønsker studentboliger sentralt på campus. Det har vært en rekke media oppslag om boligsituasjonen i høst. SiTo har sendt søknad om støtte til studentboliger på campus, og SR vil jobbe med SiTo og UiT for å følge opp denne best mulig. Velferdspolitisk ansvarlig har også vært involvert i andre studentboligprosjekter på Tromsøya og deltatt på konferanse med byplanleggere fra Tromsø kommune. 2.2 SR ønsker å delta konstruktivt i forbedring av kantinetilbudet ved UiT i samarbeid med SiTo. SR planlegger å øke fokuset på kantinene i løpet av våren, helst etter offentliggjøringen av SiTos kantinemelding, som vil gjøre det lettere å få informasjon. Leder har deltatt i brukergruppe for kantinene. SR ønsker at kantinene er villige til å prøve ut flere konsepter. 2.3 SR vil arbeide for en fremgang i planene for lokalisering av studenthuset og en fortgang i prosjekteringen av utbygningen av Kraft. Intensjonsavtale om Studenthuset Drivs lokalisering har blitt ferdigstilt med vedtak i SiTo, Driv og SP. Det må være de andre aktørenes ansvar å anskaffe midler til å gjennomføre den faktisk omlokaliseringen, men SR vil være involvert i omlokaliseringen og gi SP mulighet til å påvirke det fremtidige studenthuset. Velferdspolitisk ansvarlig deltar i referansegruppe for utbygning av Kraft. 2.4 SR skal jobbe for å styrke Studentrådgivningen, og promotere dette tilbudet overfor studentene ved UiT. Studentrådgivninga fungerer svært godt i dagens situasjon, men ordningen Studier med støtte skal opp til vurdering til 2013, og velferdspolitisk ansvarlig har forhørt seg i NSO om hva man kan gjøre for å forhindre at dette tilbudet forsvinner. SR ønsker å få dette på dagsorden nasjonalt. 2.5 SR vil styrke føringene på studentorganisasjoner som mottar støtte fra semesteravgiften, og utrede muligheten for en utvidet ordning med grasrotandel. Ved UHR-loven er det kun SAIH som kan få direkte støtte over semesteravgiftsfordelingen, og det har derfor blitt vurdert til uaktuelt. SP har vedtatt å øke støtten til SAIH til 30,- 2.6 SR ønsker i samarbeid med studentorganisasjonene å se på muligheten for at det opprettes en ordning med gradert frivillighet for studenter aktive i studentorganisasjonene ved UiT. Dette har blitt drøftet med de store studentorganisasjonene, men det var ikke noe særlig engasjement for saken og noen studentorganisasjoner har lignende ordninger allerede. 2.7 SR ønsker å forbedre informasjon til studenter på det private boligmarkedet om deres rettigheter som leietakere. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

37 Det var planlagt en konferanse i høsten 2011 om dette i samarbeid med Fagforbundet, men de hadde ikke mulighet til å gjennomføre det. I løpet av våren vil VLPK utarbeide en brosjyre med samme tema. 2.8 SR ønsker å se på muligheten for en fremtidig etablering av studentpub på campus. SP har vedtatt at de ønsker studentpub på campus og SiTo har pusset opp Grillen til å bli en kaffepub. Velferdspolitisk ansvarlig har vært i noe dialog med Studentsamfunnet om å etablere en studentdreven pub på campus, men det ser ikke ut til å være særlig engasjement for dette. 2.9 SR vil jobbe for at det settes opp vindskjermer eller lignende for røykere på campus. SP har vedtatt ønsket om en røykepaviljong og dette følges opp med Avdeling for bygg og eiendom i løpet av våren SR vil arbeide for at det på sikt bygges et parkeringshus ved UiT. SR har valgt å prioritere andre oppgaver fremfor parkeringshus, ettersom man har markant større behov for andre bygg og en liten andel av studentmassen har behov for tilbudet sammenlignet med ansatte. 3. Likestillingspolitikk 3.1 Lik rett til høyere utdanning er en forutsetning for et velfungerende Universitetet, SR ønsker å etter beste evne sørge for at alle studenter føler seg velkommen ved UiT. 3.2 SR stiller seg bak Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet SR skal arbeide for at ingen ved UiT blir diskriminert på bakgrunn av kjønn, sosial status, politisk tilknytting, etnisitet eller livssyn ol. 3.4 SR skal jobbe for å forbedre Universitetets universelle utforming, med mål om best mulig fremkommelighet. SR anser likestilling som et kontinuerlig mål og stiller seg bak gratisprinsippet og universell utforming. Det bør også nevnes at UiT nylig fikk en pris for sin innsats for likestilling fra statsråd Tora Aasland. SR har fulgt opp likestillingspolitikken gjennom Forum for kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne og Læringsmiljøutvalget, men vil oppfordre til økt mangfold gjennom valgkampen. 4. Utdanningspolitikk 4.1 I første omgang ønsker SR å jobbe for å få igangsatt prøveprosjekter hvor forelesningene tas opp i videoformat og legges ut til studentene, hvor det er hensiktsmessig og nødvendig. Dette sikrer bedre tilrettelegging for de som ikke kan komme på alle forelesningene grunnet fravær ved f.eks. sykdom, graviditet eller funksjonsnedsetting. Det vil også være et viktig verktøy for de som vil repetere forelesningene på nytt før eksamen, for de som skal ta opp fag og for de som ikke har anledning til å følge den ordinære undervisning. Dette vil også kunne fungere som en kvalitetssikring av forelesningene. SR har arbeidet svært aktivt for dette sammen med UiT, og har her identifisert ulike tekniske begrensninger. SR vil arbeide videre for dette til våren. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

38 4.2 SR ønsker å samarbeide med SUene for å etablere en ordning hvor dyktige forelesere premieres på hvert fakultet. Dette hovedsakelig for å bedre kaste lys på hvor viktig pedagogisk kompetanse er i undervisningsøyemed. SP har støttet dette ved vedtak og SR arbeider nå for å finne en egnet løsning for alle fakultetene. 4.3 SR ønsker å jobbe for at studentene skal tilbys tilstrekkelig faglig veiledning utfra studentenes reelle behov. Det vil være formålstjenlig at UiT starter forebyggende veiledning som prøveprosjekt på et eller flere emner med uønsket høyt frafall. SR holder på å utrede UiTs tilbud på dette området og vil arbeide mer med dette gjennom våren SR vil gå inn i arbeidet med å forbedre tilbakemeldingskanalene ved UiT. Herunder vil større mulighet for tilbakemelding i løpet av semesteret være et hovedpunkt. SR vil arbeide med å organisere en egen tilbakemeldingsportal på UiTs nettsider. Utdanningspolitisk ansvarlig har jobbet mye med dette, og prøvd å tilgjengeliggjøre Si fra -knappen på UiTs nettsider. 4.5 SR ønsker å se på muligheten for at emnebeskrivelsene på nettsiden til universitetet i tillegg til den faglige beskrivelsen også kan inneholde en mer subjektiv omtalelse av emnet. Dette skal helst være skrevet av en student som tidligere har fullført undervisning, intensjonen er å gi nye studenter ekstra informasjon i forhold til å ta de rette emnevalgene. Dette prosjektet vil utdanningspolitisk ansvarlig fokusere på til våren. 4.6 SR ønsker å jobbe for en styrkning av bachelorgraden som en selvstendig grad. SR jobber i samarbeid med stab om å organisere en nasjonal konferanse innenfor dette temaet. Konferansen skal etter planen avholdes i september. 4.7SR ønsker å arbeide med og følge opp implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket. Dette har SR arbeidet med kontinuerlig. 4.8 SR ønsker å jobbe for at Karrieresentret styrkes slik at flest mulig studenter får en best mulig overgang til arbeidslivet etter endt utdannelse. SR har samarbeidet med Karrieresenteret ved mange anledninger gjennom forrige semester, og ønsker å arbeide for å gjøre Karrieresenteret mer tilgjengelig ved økning av ressurser og/eller omlokalisering. 4.9 SR ønsker å arbeide for forbedringer av tilbakemelding ved eksamen. Utdanningspolitisk ansvarlig samarbeider med Prorektor for utdanning for å skaffe en karakterbegrunnelse sammen med enhver karakter, uten forespørsel fra studentene SR ønsker å arbeide for at UiT holder seg på et høyt teknologisk nivå i undervisningen på linje med andre anerkjente høyskoler og universiteter. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

39 SR har gjennom kampanjen PC på eksamen, og all oppfølging av denne kampanjen arbeidet for å oppfylle dette punktet. I tillegg har man arbeidet for økt samarbeid mellom Uvett og Universitetsbiblioteket SR ønsker i større grad at mastergradsstudenter skal benyttes i undervisningen av bachelorstudenter. Dette vil føre til en større nærhet mellom bachelor og master, noe som igjen vil øke kunnskapsutvekslingen på universitetet, og utnytte tilstedeværende ressurser bedre. Dette prøves ut ved NT-fak., og SR ønsker å ta denne erfaringen og vurdere om det er hensiktsmessig å overføre ordningen til andre fakulteter SR ønsker at UiT gjør studiehverdagen forutsigbar ved at timeplaner, eksamensform og eksamensdatoer fastsettes tidligere og hindre at slik informasjon ikke endres underveis i semesteret. Dette punktet arbeides med gjennom Læringsmiljøutvalget og kan også forbedres ved implementering av kvalifikasjonsrammeverket SR vil utarbeide en sentral liste med oversikt over alle verv der studenter er eller skal være representerte. Dette prosjektet skal i større grad tas tak i til våren 2012, særlig gjennom studentutvalgene, og man vil arbeide for å flytte ansvaret for oversikt over tillitsvalgte til fakulteter og studentutvalg i størst mulig grad. SR har også forbedret sakspapirene til valg av tillitsvalgte for å gi bedre informasjon om hva vervene går ut på. 5. Internasjonalt 5.1 SR ved Internasjonal ansvarlig skal jobbe for større interaksjon mellom internasjonale og norske studenter. Internasjonalt ansvarlig har jobbet med Introductory Program sammen med ISU og arrangert Tysk stambord for å fremme interaksjon. For våren 2012 vil man se på andre arrangementer og lignende man kan støtte/opprette for å fremme interaksjon. 5.2 SR v/internasjonalt ansvarlig skal aktivt følge opp den internasjonale studentmassen ved UiT, og i dette samarbeide tett med ISU og andre relevante organisasjoner. SR har mottatt svært gode meldinger på innsatsen som er blitt gjort på dette punktet fra blant annet ISU og SAIH. Internasjonalt ansvarlig har deltatt på flere møter og konferanser i disses regi, og vil fortsette denne innsatsen til våren. 5.3 Fremtidig samarbeid mellom SR og ISU skal forbedres gjennom integrasjon mellom internasjonalt ansvarlig og ISU. Dette punktet har SR oppnådd gode resultater på, og man har et svært godt samarbeid overfor ISU. 5.4 SR skal delta i og følge opp arbeid i retning av utbedring av utvekslingstilbudene ved UiT. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

40 SR samarbeider her med UiT og skal i løpet av våren inviteres til en arbeidsgruppe som ser på både studentmobilitet og internasjonalisering av utdanning. 5.5 Sterkt fokus skal legges til opplegg som kan gjennomføres uten å ta hensikt til fremtidige tillitsvalgte, det vil si at oppleggene skal være enkelt å gjennomføre og vil føre til minst mulige eller ingen kostnader. Med dette tiltaket skal et bred og interessant tilbud sikres. Et eksempel vil være International regular s table. Her har SR stått for blant annet Tysk stambord og Engasjertpils, men vil vurdere andre initiativ i løpet av våren. SR ønsker at dette også kan bidra til det sosiale miljøet rundt studentpolitikken, tillitsvalgte og studentorganisasjoner. 5.6 Andre tiltak skal kreve mer arbeidsinnsats og er dermed mer avhengig av personlig innsats. Eksempler på det ville være: Halloweenparty, Costumeparty, Coffee Challenge og lignende. Flere ulike arrangementer er blitt gjennomført, og SR vurderer noen større arrangementer til våren, for eksempel en sjakkturnering i samarbeid med Sjakk-OL. 6 NSO NSO er en paraplyorganisasjon for flere av de norske høyere utdanningsinstitusjonene, et tett samarbeid med NSO er derfor nødvendig for å sikre at UiTs studenter ivaretas på best mulig måte. 6.1 SR skal opprettholde regelmessig kontakt med NSO for å holde seg oppdatert i saker som angår studenter på nasjonalt plan. 6.2 SR skal jobbe tett opp mot NSO for å fremme tromsøstudentenes interesser også på nasjonalt plan. 6.3 SR skal jobbe for å arrangere en regional konferanse finansiert av NSOs regionale samarbeidsmidler for å øke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge. SR har fulgt opp samtlige punkter i arbeidsprogrammet når det kommer til NSO: Vi har fått saker på dagsorden nasjonalt, tatt nasjonale saker ned til lokalt nivå og forsøkt å fremme studentene ved UiTs interesser. Tromsø skal arrangere regionmøte for NSO i april og SR får finansiert Universitetssymposiet av NSO. 7 Miljø Gode fasiliteter er en viktig forutsetning for studentenes trivsel og faglige prestasjoner. For å sørge for en positiv utviklingen må universitetsmiljøet stadig forbedres og tilpasses alle studenter. Kapasiteten på UiT er på visse områder sprengt, derfor må universitetet få fortgang i utbyggingen av viktig bygningsmasse som MH-2 og Teknologibygget. Behovet for å regulere inn flere lesesalsplasser og grupperom er også overhengende. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

41 7.1 SR vil jobbe for at Universitetet blir en pådriver i bruk av miljøvennlige og energibesparende tiltak. 7.2 SR vil jobbe for å oppfordre til mer kildesortering på universitetet. 7.3 SR vil jobbe for utplassering av flere søppelbøtter på Universitetsområdet. 7.4 SR vil følge opp jobben med utbygningen og omstruktureringen av Universitetet og jobbe for at det inkorporeres flere og bedre lesesalsplasser og grupperom for studentene i byggeplanene. SR ønsker å styrke innsatsen for miljøet i det kommende semesteret, og vil gjøre dette ved innføring av Meatless Monday og vurdering av UiTs energi- og ressursbruk. SR har arbeidet for å skaffe flere nybygg til UiT, og dette ønsker man å fortsette med. For mer informasjon om hva som er gjort i henhold til arbeidsprogrammet henvises det til tidligere orienteringer. Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø NSO Norsk studentorganisasjon Uvett Universitetets etter- og videreutdanning ISU International Students Union SAIH Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond SU - Studentutvalg SiTo Studentsamskipnaden i Tromsø Vedtak Studentparlamentet godkjenner orienteringen NO-9037 Tromsø Telefon: eller

42 Orientering SiTo februar 2012 SiTo arbeider kontinuerlig med Driv, og har satt sammen en prosjektgruppe for å skaffe finansiering og økonomisk støtte til å kunne gå inn i Mack-kvartalet. Denne gruppen blir formelt vedtatt på SiTo styremøtet Videre er vi også i siste fase i kontraktsforhandlinger på intensjonsavtalen. Presiserer igjen at forutsetningen for å omgjøre intensjonsavtalen til en avtale er at SiTo har finansieringen på plass innen første halvår Regnskap for 2011 blir presentert på neste styremøte eller møtet etter dette, derfor kan jeg ikke si mye om det. Svar på tildeling av studentboliger vil også komme i løpet av de nærmeste ukene. Kraft-prosjektet er fremdeles i startgropa, der skal det også være møte uka etter SiTo-møtet. Styret konstituerer seg på neste styremøte, da vil de to nye studentrepresentantene tiltre i styret. Hittil i år har det skjedd lite i SiTo. Neste styremøte er , og der vil flere saker bli avgjort og orientert om, slik at det vil ved neste SP-møte være mer informasjon til dere Ingrid Bruun (sign) Styreleder

43 LEDER 01/02/2012 STUDENTRÅDET 63/1112 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 09/02/2012 Forslag til møteplan våren 2012 Studentrådet foreslår at Studentparlamentsmøtene avholdes følgende datoer våren 2012: 15. mars 19. april 10. mai Vedtak Studentparlamentet godkjenner møteplanen

44 STUDENTRÅDET /1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 9. Februar 2012 Budsjett 2012 Saksinformasjon: Studentrådet har i løpet av januar tatt initiativ til å skolere studentparlamentet i den hensikt å kunne skape en diskusjon rundt rutinene for regnskapet. KPMG ble innleid til å gi oss en gjennomgang av veldig basale regnskapskunnskaper, Studentparlamentets driftsbudsjett og til slutt et lite dykk i SiTos regnskap. Det kom frem flere innspill til endringer, og gjennom å vise til de mest sentrale punktene i kurset vil SR foreslå en del endringer til SP. Først en del punkter for regnskap. Studentparlamentet er registrert slik at vi formelt sett for brønnøysundregistret ikke er lovpålagt krav om: - Styre - Regnskapsførsel - Revisjon. Men Studentparlamentet benytter seg allikevel av alle disse punktene, av opplagte årsaker. Videre skal Driftsbudsjettet være: - Vedtatt av Studentparlamentet som verktøy for SPs politikk. - Et budsjett for regnskapsåret, som vi selv kan definere. - Realistisk i prioriteringene, ikke ønsketenkning. - Revideres ved vesentlige endringer i rammevilkår eller poster. Studentparlamentet vil bli presentert et gjennomgått forslag til nytt driftsbudsjett, med justeringer, oppretting av flere underposter, og nye satsningsområder. En større satsning på prosjekter og sosiale tiltak er noe vi ble rådet til av KPMG. I bunn og grunn har SP benyttet for lite av sine driftsmidler. Det er fra SR sin side hensiktsmessig å spesifisere flest mulig av postene i større grad, både av hensyn til gjennomsiktigheten, men også for å gjøre arbeidet med budsjett lettere for kommende SP. SR er av den oppfatning at det presenterte driftsbudsjettet er realistisk og oppnåelig. I tillegg til dette skal budsjettet også være et styringsverktøy for studentparlamentet, dette mener SR at nåværende ordning ikke i stor nok grad legger til rette for. At et nytt SR bare har revideringsmulighet for et budsjett som to SR må stå for, mener vi ikke er gunstig. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

45 Organisasjonskonsulenten vil også orientere om regnskapet fra Vedtak: Studentparlamentet ser seg orientert om, og vedtar foreslått driftsbudsjett for 2012 (se vedlegg). For å gi nytt SP mulighet til å lage sitt eget budsjett basert på hele resultatet fra tidligere SP, vil SP forandre regnskapsåret. Et nytt regnskapsår må basere seg på perioden til Studentparlamentet, altså vil ett SP være totalansvarlig for ett regnskapsår. Avvikende regnskapsår ikrafttrer ved leders tiltredelse for nytt Studentparlament. Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet. SP Studentparlamentet. UiT Universitetet i Tromsø. KPMG - Ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift. Vedlegg: Budsjettet 2012 Tromsø, 9. Februar 2011 Saksbehandler: Marius Hansen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø NO-9037 Tromsø Telefon: eller

46 DRIFTSINNTEKTER Budsjett 2012 Tilskudd fra NSO Tilskudd fra UiT Semseteravgift Andre Inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER FASTE UTGIFTER Faste lønninger Lønnsrefusjoner Avsetning feriepenger 97838, Arbeidsgiveravgift 72139, Revisjonshonorar Andre honorarer 0 Delsum DRIFTSUTGIFTER Kontorutgifter ) Abonnement ) Telefon Delsum REISEUTGIFTER Studentparlamentets aktivitetsfond ) Kost på reise etter regning Andre reisekostnader Delsum MØTEUTGIFTER Servering møter ) AU-møter 4702,1 Overlapp ) Konferanser og Seminar ) Delsum ,1 VALG OG PR Valgavvikling ) Aksjoner og Prosjekter ) Servering utadrettet virksomhet 5000 Gaver 5000 Promotering ) Delsum SOSIALT 11) Julebord Sommerfest Andre sosiale tiltak Delsum KOMITEER 12) Møteutgifter 2500 Prosjekter 7500 Delsum 10000

47 FINANSINNTEKTER Renteinntekter 0 FINANSKOSTNADER Rentekostnader 0 Betalingsgebyrer 0 SUM DRIFTSKOSTNADER Sum inntekter Sum kostnader Driftsresultat 0

48 Kommentarer til budsjettet: 1) Kontonummer vil etterinnfylles av Bente ved annledning. Tildeling fra universitetet er pris og indeksjustert noe som førte til en økning med kr fra forrige driftsår 2) Hovedsakelig materiell til kontoret. 3) Antallet abonnement reduseres, dermed spares det inn penger i abonnement. 4) Dette er en av de viktigste endringene, posten Studentstyrets reisefond er omdøpt til Studentparlamentets aktivitetsfond flyttet fra dette for å finansiere en ny hovedpost: Sosialt. Dette er for å gi SR handlingsrommet til å arrangere sosiale og faglige arrangement for Studentparlamentet. 5) Hovedsakelig SP-middager. 6) Spesifiserer egen pott for overlappen. SR ønsker en kontoruke med overlapp sammen med et team building opphold en helg 7) 8) Potten benyttes til opplæring av SP og andre relevante konferanser/seminar. Potten benyttes blant annet til produksjon av valgbilag og større aktivitet under selve valget. 9) Hovedsakelig for å dekke mer spontane tiltak. Nasjonale aksjoner, lokale velferdstiltak etc. 10) tidligere annonseringspost/abonement oppdelt Nå skal det også omfatte for eksempel kjøp av promoteringsmateriell som gensere etc. 11) Sosialt er en ny hovedpost som har blitt opprettet for å bedre kunne vise til at SP skal og må gjennomføre sosialt byggende aktiviteter. 12) Komiteene lages som et samlet eget punkt og er tildelt en viss sum midler.

49 MAGNUS SPARRE Dato: STUDENTRÅDET 65/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Oppstartstøtte: Meget+ Lektorforening Saksinformasjon: SR har mottatt en søknad om oppstartstøtte fra studentorganisasjonen Meget+ Lektorforening (vedlegg). Organisasjonen har 80 medlemmer per og har både sosiale og faglige arrangement. SR anser at Meget+ Lektorforening fremstår som et svært godt initiativ, fordi de viser høy aktivitet og viser faglig engasjement. Meget+ søker om ,- og SR ønsker å innvilge hele beløpet. Vedlegg: Søknad om oppstartsmidler til Meget+ Lektorforening ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Vedtekter for Meget+ Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø SiTo Studentsamskipnaden i Tromsø Vedtak Studentparlamentet innvilger Meget+ Lektorforening ,- NO-9037 Tromsø Telefon: eller

50 Vedtekter for Meget+ 1 Formål Meget+ er en partipolitisk uavhengig linjeforening som skal sikre samhold og interaksjon på tvers av kull og linjefag innen innenn de 5-årige masterutdanningene i lektorfag ved Universitetet i Tromsø. Dette innebærer at Meget+ skal stå for en rekke sosiale og faglige arrangementer hvert semester. Meget+ skal være i konstant utvikling og være en lærende organisasjon som er åpen for impulser utenfra. Meget+ skal være en aktør og stemme innen lærerutdanningen generelt og lektorutdanningen spesielt. Meget+ jobber primært på det lokale plan, men politikken er global. Meget+ skal: være en synlig og sosialiserende aktør for sine medlemmer bidra til å skape en profesjonsidentitet blant lektorstudenter bidra til økt studentengasjement generelt og innen lektorutdanningen spesielt arbeide for å utvikle organisasjonen Jobbe for å skaffe nettverk blant studenter og skoler og næringsliv 2 Medlemskap Studenter under utdanning ved den 5-årige lektorutdanningen ved Universitet i Tromsø har rett til medlemskap i Meget+. Medlemskap utover dette regnes for æresmedlemskap. Æresmedlemskap tildeles ved årsmøtet i starten av høstsemesteret. 2.1 Rettigheter og plikter Medlemmene i Meget+ betaler en årlig kontingent à 125 kr, man kan også tegne medlemskap i inntil 5 år, da betaler man 100 kr per år utover det første. Medlemmene har rett til: å delta i medlemsmøter og sosiale arrangementer å motta referater og annen informasjon fra styret å stille til valg i styret medlemskort og dets fordeler Medlemmene plikter: å følge gjeldende vedtekter og vedtak fattet av besluttende organ i Meget+. 3 Organisering Meget+ har følgende besluttende organisasjonsledd: Årsmøtet Styret i Meget+ Arbeidsgrupper 3.1 Årsmøtet Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og avholdes ordinært én gang pr. år innen utgangen av høsten etter innstilling og organisering av styret i Meget+. Årsmøtet er sammensatt av de betalende medlemmer som møter opp.

51 Årsmøtet skal behandle følgende saker: Konstituering Godkjenning av agenda Årsberetning Regnskap Handlingsplan Budsjett Innkommende saker Valg av: - Leder - Nestleder - Økonomiansvarlig - Sekretær - 2 styremedlemmer - 2 varamedlemmer - Valgkomité på tre medlemmer Styret i Meget+ innkaller til årsmøtet med minst 2 ukers varsel. Rettigheter og plikter på årsmøtet: Betalende medlemmer har møte, tale og forslagsrett, samt stemmeplikt. Styret har møteplikt. Styrets medlemmer har tale og forlagsrett. Innbudte gjester og observatører kan innvilges talerett i enkeltsaker med kvalifisert flertall (2/3) 3.2 Styret i Meget+ Styret i Meget+ består av Leder, nestleder, økonomiansvarlig sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret i Meget+ velges av årsmøtet. Styret i Meget+ har møteplikt, og ved forfall skal dette meldes så snart som mulig. Varamedlemmer har ingen stemmerett eller møteplikt på styremøtet. Om et styremedlem melder forfall får varamedlem stemmerett og møteplikt. Styret i Meget+ er det øverste besluttende organ mellom årsmøtene og møtes normalt en til to ganger i måneden. Styremøte i Meget+ er et besluttende organ mellom årsmøtene. 2/6 av styret må være tilstede for at styremøtet skal være gyldig. Ved frafall Styret i Meget+ har ansvar for at organisasjonen styres i overensstemmelse med vedtektene, andre styringsverktøy og vedtak fattet av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke greier å besette de respektive stillingene i Meget+, eller dersom styremedlemmer fratrer i løpet av valgperioden, gir årsmøtet styret ansvaret for å besette vervene. Styret i Meget+ innkalles til møtet med minst 1 ukes varsel. Styret i Meget+ skal fungere som et bindeledd mellom de ulike kull og som et talerør inn mot administrasjon og programkomiteene. Hvis et styremedlem trekker seg fra styret vil et varamedlem overta.

52 Styret skal bestå av minst to representanter fra lektorprogrammet i realfag og minst to representanter fra lektorprogrammet i språk/sammfunsfag. 3.3 Valgkomité Valgkomiteen velges på årsmøtet. Den skal fortrinnsvis bestå av en person fra språkfag, en fra samfunnsfag og en fra realfag. Innstillingen til nytt styre skal sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet senest 2 uker før årsmøtet. 4 Mistillit Forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av årsmøtet, behandles av ekstraordinært årsmøte etter styrets godkjenning av forslaget og vedtas med kvalifisert flertall (2/3). Styret i Meget+ foretar eventuelle suppleringsvalg. Forslag om mistillit kan fremmes av alle betalende medlemmer. Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og underskrives av minimum 10 betalende medlemmer. Anonyme forslag og forslag uten 10 gyldige underskrifter forkastes. Styret i Meget+ skal i innkallingen til styremøtet gjøres kjent med at det foreligger forslag om mistillit og at dette skal behandles. Sakens dokumenter skal legges fram for Styret i Meget+ ved møtestart. 5 Økonomi Styret i Meget+ vedtar budsjett innenfor de rammer som foreligger. Alle økonomiske disposisjoner i Meget+ går gjennom styret i Meget+. Økonomiansvarlig velges hvert år ved årsmøtet. Økonomiansvarlig har ansvar for alle økonomiske annlighenheter. 6 Om vedtektene Vedtektene kan endres av årsmøtet med kvalifisert flertall (2/3). Vedtatt ved årsmøtet

53 MAGNUS SPARRE Dato: STUDENTRÅDET 66/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Arrangementsstøtte: ProGas tur til Melkøya Saksinformasjon: SR har mottatt en søknad om arrangementsstøtte fra linjeforeningen ProGas (for studenter ved Prosess og Gass-linjen). Det planlagte arrangementet er en studietur til Statoils prosessanlegg på Melkøya ved Hammerfest, og er for samtlige studenter på studieprogrammet. Turen innebærer buss tur/retur og to overnattinger i Hammerfest. ProGas søker om 12440,- som er tilsvarende det underskuddet de har i det vedlagte budsjettet. Dette innebærer en egenandel på 500,- per student. Turen er planlagt avholdt februar. Vedlegg: Budsjett for Melkøyatur februar 2012 for PG-klassene ved IIS, UIT. Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø SiTo Studentsamskipnaden i Tromsø Vedtak Studentparlamentet innvilger ProGas ,- for turen til Melkøya. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

54 Budsjett for Melkøyatur februar 2012 for PG-klassene ved IIS, Utgifter Post Sum Kommentar Hotell kr ,00 For 45 pers i db.rom for 2 netter Buss kr ,00 T/r Tromsø-H.fest inkl. ferge for bussen Fergebilletter kr 2 690,00 For passasjerer Sum kr ,00 Inntekter Post Sum Kommentar Midler fra IIS kr ,00 Mulighet for justeringer Midler fra Student Parlame. Ikke fått noen sum enda Egenandeler kr ,00 kr 500 pr person. Sum kr ,00 Over-/underskudd -kr ,00

55 UIT. Kommentar generelt Her er det tatt med to overnattinger, som vil være naturlig mht lang reise. Mat og drikke utenom frokost er ikke tatt med. Her håper vi på noe sponsing.

56 MAGNUS SPARRE Dato: STUDENTRÅDET 67/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Oppstartstøtte: StartUiT Saksinformasjon: SR har mottatt en søknad om oppstartstøtte fra studentorganisasjonen StartUiT (vedlegg). Organisasjonen ønsket opprinnelig å søke støtte fra semesteravgiftsfordelingen i høst, men ettersom den ikke var blant de godkjente søkerne ser SR det best å sette søknaden som oppstartstøtte på første møtet i nytt budsjettår. StartUiT søker om ,-, mens SPs sedvane er å gi inntil ,- i oppstartstøtte. Det er imidlertid ingenting i Reglement for tildeling av støtte (vedlegg) som tilsier at det ikke kan gis mer enn dette, men ut fra 8 kan ikke studentorganisasjoner som får oppstartstøtte også motta driftsstøtte i den vanlige semesteravgiftsfordelingen. SR anser StartUiT som et godt initiativ, men at SP ikke burde innvilge ,- ettersom organisasjonen ikke har vist særlig aktivitet foreløpig og man ikke har erfaring med organisasjonens økonomistyring. Vedlegg: Søknad om semesteravgiftsfordeling, StartUiT Reglement for tildeling av støtte Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet UiT Universitetet i Tromsø SiTo Studentsamskipnaden i Tromsø Vedtak NO-9037 Tromsø Telefon: eller

57 Studentparlamentet innvilger StartUiT ,- i oppstarts støtte. NO-9037 Tromsø Telefon: eller

58 1. Støtte til studentforeninger Dette reglement gjelder de midler som hvert år blir avsatt fra semesteravgiften til Samskipnadens budsjettpost 79102: Støtte til studentforeninger. 2. Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. mars hvert år for ordinær driftsstøtte. Søknader som kommer studentparlamentets studentråd i hende senere, kommer ikke i betraktning. Det påligger studentrådet å lyse ut midlene. For oppstartsmidler og aktivitetsstøtte kan man søke hele året. 3. Fordeling Fordelingen av denne posten vedtas av studentparlamentet etter studentrådets innstilling. Dette skjer på første ordinære møte etter søknadsfristens utløp. Posten tredeles; (1) Driftsstøtte til studentforeninger, (2) Støtte til oppstart av studentforeninger, og (3) Aktivitets- og arrangementsstøtte. Studentrådet behandler fortløpende innkommende søknader om henholdsvis støtte til oppstart av studentforeninger, og aktivitets- og arrangementsstøtte. Alle søknader over 2500,- kroner behandles av studentparlamentet etter innstilling fra studentrådet. 4. Stønadsberettigede foreninger Stønadsberettiget er: a) Forening som: - arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø. - ikke mottar tilskudd på annen måte direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene - har hovedvekten av sin medlemsmasse blant studentene ved UiT - har innkalt og avholdt årsmøte innen søknadsfristen b) Arrangementer/aktiviteter som: - Arrangeres av studenter ved UiT - Har et faglig og/eller sosialt formål Stønadsberettiget er ikke: - Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved UiT - Reisestøtte - Foreninger som ikke har tilhold ved UiT - Foreninger hvor flertallet av medlemmene/målgruppen ikke er studenter ved UiT - Studenttiltak som diskriminerer eller har vedtekter som strider mot demokratiske prinsipper. 5. Søknaden Søknaden skal inneholde: - en generell søknad som beskriver foreningens formål - oversikt over aktiviteter i foregående periode - oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden - regnskap for foregående periode. Regnskapet skal være godkjent av årsmøtet i foreningen før midlene utbetales.

59 - budsjett for søknadsperioden. Budsjett skal være godkjent av årsmøtet i foreningen før midlene utbetales. - protokoll fra siste avholdte årsmøte, underskrevet av 2 årsmøtevalgte personer. Årsmøtet skal avholdes innen søknadsfristen. - navn på foreningens leder og kasserer. - kontonummer og navn på kontoen. Denne kan ikke være en privat/personlig konto. - Navn på kontaktperson i perioden søknaden behandles. 6. Vurdering av søknadene Søknadene vurderes på bakgrunn av medlemstall, aktivitetsnivå, behov for støtte og foreningens formål. Tilleggsopplysninger kan kreves av studentparlamentet om de finner det nødvendig. Studentparlamentet kan også i spesielle tilfeller gi støtte til foreninger som ikke oppfyller kravene i Utelukkelse Foreninger som bevisst oppgir gale opplysninger/forfalsker protokoller utelukkes fra fordeling samme år, samt de påfølgende to fordelinger. 8. Nye foreninger Foreninger som starter opp i løpet av perioden er ikke bundet av ordinær søknadsfrist. Søknaden skal inneholde underskrevet referat fra stiftelsesmøte der foreningens formål er vedtatt. Som nystartet forening regnes ikke foreninger som for mindre enn to år siden ble tildelt støttemidler under samme navn. Det blir ikke tildelt ordinære støttemidler til foreninger som samme år har fått tildelt oppstartsmidler. 9. Utbetaling av støttebeløp Søkere skal gjøres kjent med studentparlamentets vedtak umiddelbart, men søkere er også pliktig til å kontrollere utfallet av søknaden og at utbetaling skjer. Eventuelle tildelte midler overføres til studentforeningens konto så snart alle påkrevde opplysninger er kommet studentparlamentets hende. Dersom nødvendig dokumentasjon for tildeling av midler ikke er kommet studentparlamentet i hende før overføres beløpet til aktivitets- og arrangementsstøtte fordelingen. Midler som ikke blir fordelt, overføres til neste års fordeling. 10. Offentliggjøring Studentparlamentets representanter kan kreve kopier av søknadspapirene utlevert. Forøvrig er søknadene til alminnelig gjennomsyn hos studentrådet. 11. Klage Vedtak gjort i følge dette reglement kan påklages innen en måned etter at vedtaket har blitt bekjentgjort for søkeren. Eventuell klage skal behandles av studentparlamentet på første ordinære møte etter at klagen er fremmet. Tidligere vedtak fattet av studentparlamentet kan, jmf 4.11 i Reglement for studentorganisering ved UiT, omgjøres med 2/3 flertall. 12. Endringer i reglementet Dette reglement kan endres av studentparlamentet på ordinært studentparlamentsmøte ved alminnelig flertall.

60 Dato: XX/1112 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Valg av delegater til Norsk Studentorganisasjons (NSO) landsmøte (LM) april Vedlegg: Definisjoner/forkortelser SR Studentrådet SP Studentparlamentet NSO Norsk Studentorganisasjon LM - Landsmøte UiT Universitetet i Tromsø Vedtak Studentparlamentet velger xxx, yyy, www, vvv, zzz, øøø, æææ, ååå og qqq (9 stk.) som delegater og fff, rrr, ttt, ggg og hhh som vararepresentanter til NSOs LM april NO-9037 Tromsø Telefon: eller

61 Til NSOs medlemslag Landsstyret Kontroll- og organisasjonskomiteen Valgkomiteen Vedtektskomiteen NSOs politiske komiteer NSOs faglige komiteer NSOs representanter i: NOKUT Lånekassen Samordna Opptak Interntional Students Union Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond KUNNGJØRING AV NSOS 2. LANDSMØTE 2012 Her følger informasjon om NSOs LM Landsmøtet vil avholdes på Quality Hotel Tønsberg Dette er kunngjøringen av og innkallingen til Norsk studentorganisasjons 2. Landsmøte. I denne sendingen vil du finne følgende: Innhold Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte Oversikt over frister og andre viktige datoer... 3 Hva er Landsmøtet i NSO?... 4 Foreløpig saksliste for Landsmøtet Delegatfordeling for Landsmøtet Informasjon om bekreftelse av valg og påmelding av delegater og til landsstyremøte 4 10 Reise og praktisk informasjon Informasjon om forhåndsinnlevering av endringsforslag, resolusjoner og melding av saker Informasjon om innlevering av endringsforslag til vedtekter Informasjon om valg Informasjon om regionmøter (RM) Skjema for bekreftelse av delegatvalg er vedlagt. Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 1 20XX0000X

62 Saksdokumenter til Landsmøtet skal innstilles på av Landsstyret og andre innstillende komiteer. Disse sendes ut innen 30. mars Det er viktig at alle leser informasjonen i denne utsendingen. Ta kontakt på eller på telefon for spørsmål. Alle utsendinger i forbindelse med Landsmøtet vil bli lagt ut her: Velkommen til NSOs 2. Landsmøte! Mvh Janne Nyhus Administrasjonskonsulent Kim Orlin Kantardjiev Leder i NSO Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 2

63 OVERSIKT OVER FRISTER OG ANDRE VIKTIGE DATOER Dato Hva Kommentar 24. februar Frist for innlevering av Endelig frist vedtektsendringer mars Landsstyremøte 3 Innstillinger til LM 16. mars Frist for å melde nye saker til sakslisten for møtet. Frist for å bekrefte valg av delegater og varadelegater på skjema. Frist for påmelding elektronisk. Frist for påmelding til regionmøter. 30. mars Utsending: Endelig dagsorden og sakspapirer. Frist for å bestille reise april Regionmøter 19. april Frist for forhåndsinnlevering av endringsforslag. Frist for å levere forslag til resolusjoner. MERK! Alle valgte delegater og varadelegater må bekreftes på skjema. De som skal delta på møtet må i tillegg melde seg på elektronisk. Påmelding til regionmøter gjøres på egen link. MERK! Også påmelding til LS4 Sendes med post til påmeldte og legges ut på student.no. Dersom vi rekker det vil sakspapirene komme tidligere. Se 2.1.1c i økonomireglementet om frist for bestilling av reise. 20. april Frist for levering av kandidatskjema til valg dersom en ønsker å bli offentliggjort på student.no Kandidater til valg blir offentliggjort på NSOs nettsider 23. april. 26. april Landsstyremøte 4 Innstillinger til LM. Avholdes i Tønsberg. 27. april møtestart Frist for å melde kandidatur til AU dersom en ønsker å bli vurdert av valgkomiteen Frist dersom en ønsker å bli innstilt til AU, ikke siste frist for å stille til valg april Landsmøte 2 Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 3

64 HVA ER LANDSMØTET I NSO? Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året innen utgangen av april. Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere. Derfor er møtet også ganske strukturert og krever god forberedelse av deltakerne. Vi oppfordrer derfor alle til å delta på regionmøter og lese informasjonen godt. I NSOs vedtekter står det en del om hvordan Landsmøtet skal gjennomføres. I tillegg vil forretningsorden bestemme en del om hvordan møtet skal være. Denne vil bli foreslått av Landsstyremøte 3 og sendt ut med sakspapirene til Landsmøtet. Alle NSOs medlemslag er representert på Landsmøtet. I delegatfordelingen på side 9 er en oversikt over medlemslagene. På Landsmøtet vil deltakerene ha ulik status ut fra hvilke rettigheter de har i møtet. Her er en oversikt over disse. Det er viktig at alle melder seg på med riktig status. Delegater Delegater på Landsmøtet har fulle rettigheter. Det vil si at de har talerett, forslagsrett og stemmerett. Delegatene kommer fra medlemslagene etter en fordeling som er beskrevet i vedtektene. Kun personer som er valgt som delegat fra et medlemslag og bekreftet valgt på skjema til NSO har status som delegat. Observatører Observatører på Landsmøtet har talerett og forslagsrett. De som er observatører på Landsmøtet er: Landsstyredelegater Arbeidsutvalget Kontroll- og organisasjonskomiteen Komiteer som innstiller direkte til Landsmøtet (valgkomiteen og vedtektskomiteen) Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon Vara fra medlemslag med kun én delegat Én fra hver av Norsk studentorganisasjons faste komiteer Kandidater til Arbeidsutvalget Én representant fra International Union of Students in Norway (ISU) Èn representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Èn representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) Én representant fra Samordna opptak Én representant fra Lånekassen Én representant fra NOKUT Gjester NSOs Landsmøte er en spennende politisk arena hvor viktige beslutninger blir tatt. Derfor inviteres en del gjester for å følge debattene i organisasjonen. Dette kan være samarbeidsorganisasjoner, politikere, presse og andre som er interessert. Gjester har ingen formelle rettigheter i møtet. Alle som ikke er delegater eller observatører som angitt i vedtektene har status som gjest. Dersom medlemslag ønsker å sende flere enn Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 4

65 delegatene sine, for eksempel vararepresentanter eller ansatte, vil disse ha status som gjest. Dersom en delegat ikke kan møte og vara trer inn vil denne endre status til delegat. NSO dekker ikke reise og opphold for gjester. Saksforberedelser fram mot møtet Det er Landsstyret som innstiller på saker til Landsmøtet. Forslag til saksliste ble behandlet på Landsstyremøte 2 i november og innstilling på sakene blir behandlet på Landsstyremøte 3 i mars. Noen av sakene skal innstilles på Landsstyremøte 4 som er dagen før Landsmøtet starter. Dette gjelder for eksempel en del av konstitueringssakene, som tidsplanen. Vedtektskomiteen innstiller på innkomne endringsforslag til vedtektene. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg. Deres arbeid vil pågå helt frem til Landsmøtet og innstillingen blir lagt frem i møtet. Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller på mandat til komité for organisasjonsgjennomgang. Hva skal behandles på møtet? Landsstyremøte 2, november 2011 vedtok foreløpig saksliste for Landsmøtet. Vedtektene Dette er organisasjonens viktigste reglement og omtaler blant annet organisasjonens oppbygging og hvordan de ulike delene av organisasjonen forholder seg til hverandre. Vedtektskomiteen instiller på endringsforslagene som kom inn i henhold til fristen. Arbeidsprogrammet Her bestemmes hva som skal være organisasjonens politiske mål og prioriteringer for 2012/2013. Landsstyret innstiller på Arbeidsprogram. Organisasjonserklæring Her bestemmes hva som skal være de organisatoriske mål og prioriteringer for 2012/2013. Landsstyret innstiller på Organisasjonserklæring. Regnskap Landsmøtet skal godkjenne organisasjonens regnskap for Landsstyret innstiller på regnskap. Budsjett Landsmøtet skal vedta budsjett for Landsstyret innstiller på budsjett og Landsstyremøte 2 vedtok midlertidig budsjett for Driftstilskudd i NSO Landsstyret innstiller på at Landsmøtet behandler driftstilskuddet i NSO. Landsstyret innstiller til Landsmøtet på denne saken. Rapporter Landsmøtet behandler rapporter fra organisasjonen i forhold til aktiviteten i perioden 2011/2012. Disse rapportene blir innstilt på av Landsstyret. Valg Landsmøtet skal gjøre en rekke valg på tillitsvalgte i NSO. Her skal valgkomiteen innstille på en del av valgene. Se også eget punkt om valg. Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 5

66 Mandat for komité for organisasjonsgjennomgang Landsstyret innstiller på at det skal settes ned en komité for organisasjonsgjennomgang. Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller på mandat. Resolusjoner Politiske uttalelser fra Landsmøtet. Se også under forhåndsinnsending av forslag. Statsråd Tora Aasland hilser NSOs Landsmøte Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 6

67 FORELØPIG SAKSLISTE FOR LANDSMØTET 2012 LM2 00 KONSTITUERING LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden LM Godkjenning av saksliste LM Godkjenning av tidsplan LM Valg av tellekorps LM Valg av redaksjonskomiteer LM Redaksjonskomité for arbeidsprogram LM Redaksjonskomité for organisasjonserklæring LM Redaksjonskomité for resolusjoner og uttalelser LM Godkjenning av delegater LM2 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LM Rapport fra arbeidsutvalget LM Rapport komiteer LM Rapport valgkomiteen LM Rapport kontroll- og organisasjonskomiteen LM Rapport politiske komiteer LM Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2011 LM2 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LM Regnskap for NSO 2011 LM Budsjett for NSO 2012 LM Driftstilskudd LM2 04 VALG LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg av leder LM Valg av arbeidsutvalgets øvrige 5 medlemmer LM Valg av 2 medlemmer til kontroll- og organisasjonskomiteen LM Valg av galgkomité LM Valg av leder LM Valg av valgkomiteens øvrige 4 medlemmer LM Valg av politiske komiteer LS Valg av leder for fag- og forskningspolitisk komité LS Valg av fag- og forskningskomiteens øvrige medlemmer LS Valg av leder for velferds- og likestillingspolitisk komité LS Valg av velferds- og likestillingspolitisk komités øvrige medlemmer LS Valg av leder for internasjonal komité LS Valg av Internasjonal komités øvrige medlemmer LM Valg av prinsipprogramkomité LM Valg av komité for organisasjonsgjennomgang Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 7

68 LM2 05 STYRINGSDOKUMENTER LM Vedtekter LM Arbeidsprogram for NSO 2012/2013 LM Organisasjonserklæring for NSO 2012/2013 LM2 06 LM LM INNKOMNE SAKER Mandat for komité for organisasjonsgjennomgang Resolusjoner Votering på NSOs Landsmøte Kunngjøring av NSOs 2. Landsmøte 2012 side 8

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning MØTEREFERAT Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning Møtedato: 18.10.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, m/forfall Erlend

Detaljer

Studentparlamentsmøte

Studentparlamentsmøte Studentparlamentsmøte 27.09.11 Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen, ja Halvard Bøe Hinnaland, ja Kristian Støback Wilhelmsen, ja Tor Johan Norheim, ja

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MØTEINNKALLING STUDENTRÅDET. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING STUDENTRÅDET. Til: Studentparlamentets medlemmer Dato: 08.11.11 STUDENTRÅDET MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 15. november 2011, kl. 1700- Møtested: Kantinen i Hus 6 Middag: Grillen, Teorifagbygg Hus 1, 1. etg. Kl. 1600-1700

Detaljer

MØTEINNKALLING STUDENTRÅDET. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING STUDENTRÅDET. Til: Studentparlamentets medlemmer Dato: 29.11.11 STUDENTRÅDET MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 06. Desember 2011, kl. 1700- Møtested: rom 1.325 hus 1 Teorifagbygget Middag: Grillen, Teorifagbygg Hus 1, 1. etg.

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Erik Iversen Saksliste: side Innkalling og dagsorden 4 Orienteringer fra Arbeidsutvalget 4 Orientering

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 19.10.2012 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.10.2012, kl. 10:30-16:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 28.10.2015 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 26.10.2015 kl. 16.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Den Lille. Organisasjonsguiden

Den Lille. Organisasjonsguiden Den Lille Organisasjonsguiden Finner du ikke din organisasjon? Start opp din egen! For å gjøre det enklere å starte og drifte studentorganisasjoner ved Universitetet i Tromsø tok tre unge herrer i Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram. studieåret 2016/2017. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprogram studieåret 2016/2017 Studentorganisasjonen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 13.05.2016 Arbeidsprogrammet er et styringsdokument som beskriver hva StOr skal jobbe med i perioden sommeren

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 180413 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. førstekonsulent

MØTEINNKALLING. førstekonsulent MØTEINNKALLING Dato tirsdag 28.02.17 Tid Kl. 16.15 Sted D152 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 02/17 Godkjenning av referat fra Studentrådet SUs møte 31.01.17 * Ref-sak 03/17 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Referat møte i Studentenes fakultetsråd LUI. Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden.

Referat møte i Studentenes fakultetsråd LUI. Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. SFR-LUI Saksliste Studentenes fakultetsråd LUI Referat møte i Studentenes fakultetsråd LUI Dato: 19.10.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: P52 E513 Til stede: Saksliste: Sak 12/17: Konstituering og godkjenning av

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling

Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling VELFERD OG LIKESTILLINGSANSVARLIG 03/09/2012 ARBEIDUTVALGET 23/1213 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 06/09/2012 Valg til av representanter til Utvalg for semesteravgiftfordeling Formål

Detaljer

REFERAT MØTE 12/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT MØTE 12/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/2012 OSLO, 12.04.2012 REFERAT MØTE 12/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Torsdag 12. april 2012, kl. 10.00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 24.10.2011 REFERAT FRA MØTE 35/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Mandag, 24. oktober 2011, kl. 09.00 Sted: Møteleder: Referent: Fraværende:

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer