Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat: eller tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 017/13 Referatsaker 018/13 Spørsmål og informasjon 019/13 Rusmiddelpolitisk handlingsplan /13 Fremtidig kommunal legevaktsordning - alternative interkommunale løsninger med utviklingsmuligheter til fremtidig lokalmedisinsk senter. B-sak 021/13 Avvikling og utflytting for beboere i Engveien 6 og 8 Elisabeth Aasland utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 2 Nøtterøy kommune JournalpostID 13/11803 Saksbehandler: Mette Fjelldal, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/9106 U Toril Eeg; Karen Kaasa; Per Ole Bing- Jacobsen; Roar Jonstang; Rolf Tue; Øivind Brevik; Torunn Sjøvold; Tor Stokness; Synnøve Eriksen; Ruth Martinsen; Marit Gadland; Liv Berntsen; Karen Lie; Gunnar Solvang; Ellen Gylseth Larsen; Elisabeth Lie Aasland; Ann-Kristin Heian; Anne Margrethe Thorkildsen; Anne Britt Tveten Eriksen 2 13/7841 U Roar Jonstang; Toril Eeg; Karen Kaasa; Per Ole Bing- Jacobsen; Janne Hansen; Wenche Lier; Berit Gusland Tostrup; Torunn Jacobsen; Else Bakke; Årsbertning 2012 fra Nøtterøy eldreråd Beretning Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

4 Side 2 av 2 Gunnar Hvatum; Torunn Sjøvold; Theres Ønvik Lorentzen; Torunn Andersen; Bjørn Kåre Sevik; Alf Einar Ranheim 3 13/11363 I Nøtterøy Frivilligsentral Nøtterøy frivilligsentral, årsrapport for 2012 og handlingsplan for 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Årsrapport 2012 Nøtterøy Frivilligsentral Visjon Frivilligsentralen skal bidra til å bedre menneskers livssituasjon gjennom frivillig innsats. Bygge gode relasjoner slik at frivillige hjelpere og brukere opplever sentralen som oppbyggende, stimulerende og trygg. Formål Frivilligsentralen har som formål å legge forholdene til rette for at frivillige organisasjoner, grupper og enkeltmennesker kan yte en økt innsats i nærmiljøet. Målgruppe Frivilligsentralens målgruppe er alle aldersgrupper. Sentralen jobber for å ivareta både brukere og hjelpere, enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og næringsliv. Verdiene Gi mennesker mulighet til å være aktive i samfunnet, bruke sin kompetanse og interesse. Tilhørighet Skape nye bånd og tilhørighet med andre. Aktivitet Bryte passivitet og dekke lokale behov. 1

20 Organisering Eier forhold - Økonomi Nøtterøy Frivilligsentral med oppstart eies av Nøtterøy kommune. Sentralen er administrativt underlagt virksomhet helse og sosial. Eiers kontaktperson er Karen Kaasa og Anita Archer. Drift skjer i samarbeid med styremedlemmer fra Nøtterø Sanitetsforening, Nøtterøy Røde Kors, Kvinne og familielagene i Nøtterøy, Kiwanis, Hovedutvalget for helse og sosial, Kultur, Nøtterøy Eldreråd og frivillige. Styreleder er Kirsten Kvernes. Daglig leder er Elisabeth Ronander som startet sitt virke fra oppstart av sentralen i 100% stilling. Leder er ansvarlig for daglig drift av sentralen og rapporterer til styret. Lise Nygaard Andreassen er tilkallingsvikar ved daglig leders fravær ved sykdom, kurs, møter og ferie. I samarbeid med styret disponerer sentralen godkjent budsjett. Nøtterøy kommune har arbeidsgiveransvar for daglig leder og garanterer økonomisk drift av sentralen hvert år. Finansiering Nøtterøy Frivilligsentralen: Nøtterøy kommune: Kultur- og Kirkedepartementet: Fra Private: Utleieinntekter: Totalbeløp: Totalbeløp: Styret Styret består av 7 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer. Nøtterøy kommune v/formannskapet oppnever 2 representanter. Nøtterøy eldreråd oppnevner 1 representant. 2 representanter fra frivillige organisasjoner og 2 representant fra frivillige velges av årsmøte for frivilligsentralen for en periode på 2 år. Styremøter Det er avhold 5 ordinære styremøter. Varamedlemmer får innkalling til alle styremøter, får referat og alle papirer styremedlemmer får. Vedtekter Styret velges for 2 år. For å sikre kontinuitet er to representanter på valg hvert år. Dette gjelder ikke representanter og vararepresentanter fra hovedutvalget for helse og sosial som velges for hele valgperioden. Styret avholder minst 4 møter pr. år, der et av møtene skal være årsmøte. Årsmøte holdes i god tid før 31. mars grunnet rapportering til statlig organ KD. Styrets leder velges av årsmøte og har gjenvalg inntil 2 ganger. Ingen styremedlemmer fungerer mer enn 6 år sammenhengende. Styret har det overordnede ansvar for Nøtterøy Frivilligsentral innenfor vedtatte økonomiske rammer. Sentralens regnskap føres og revideres etter gjeldende regnskapsregler i Nøtterøy kommune. 2

21 Eiers kontaktperson: Karen Kaasa, kommunaldirektør innen helse og sosial og Anita Archer, leder rehabilitering Styremedlemmer pr Personlige varamedlemmer Karen Kaasa, Kommunaldirektør helse og sosial Anita Archer, leder hab/rehab Kirsten Kvernes, leder, Frivillig Tore Bergseng Frivillig Marvel Andersen, Nøtterø Sanitetsforening Karen Aasheim, Røde Kors Liv Sjøblom, Frivillig Elsa Johanne Svendsen, Frivillig Kari Hvalby, Kvinne og Familielagene Eivind Djupvik, Kiwanis Elisabeth Lie Aasland, leder hovedutvalget helse og sosial Ann Kristin Heian, Hovedutvalget hss Synnøve Eriksen, Nøtterøy Eldreråd Rolf Tue, Nøtterøy Eldreråd Daglig leder Elisabeth Ronander har møte- og uttalerett i styremøter og er styrets sekretær. Vikar for daglig leder er Lise Nygaard Andreassen Årsmøte Årsmøte ble avholt i Frivilligsentralens lokaler på Ekeberg kl stemmeberettigede. Disse sakene ble behandlet: Konstituering. - Årsberetning for 2011: Enstemmig godkjent. - Regnskap for 2011: Enstemmig godkjent. - Handlingsplan for 2012: Enstemmig vedtatt. - Budsjett for Enstemmig vedtatt. Valg: Styremedlemmer: Varamedlem: Karen Kaasa, Kommunaldirektør helse og sosial Anita Archer, leder hab/rehab tjenesten Kirsten Kvernes, Styreleder, frivillige. Tore Bergseng. Frivillig. Marvel Andersen, Nøtterø Sanitetsforening. Kaaren Aasheim, Nøtterøy Røde Kors. Liv Sjøblom, Frivillig. Elsa Johanne Svendsen, Frivillig Kari Hvalby, Kvinne og Familielagene. Eivind Djupvik, Kiwanis. Elisabeth Lie Aasland, Hovedutvalget helse og sosial. Ann Kristin Heian, Hovedutvalget hhs. Synnøve Eriksen, Nøtterøy Eldreråd. Rolf Tue, Nøtterøy Pensjonistforening. Elisabeth Ronander, daglig leder. Lise Nygaard Andreassen, vikar. Det har vært et begivenhetsrikt år med rekruttering av flere frivillige og nye aktiviteter. Styret ønsker å takke alle frivillige som har gjort en imponerende innsats i løpet av året. 3

22 Sammendrag av sentralens aktiviteter i 2012 Takk til alle frivillige som har utført oppdrag, ledet aktivitetsgrupper, deltatt på planlegging og tilrettelegging av sentralens drift og aktivitetsdager hvor markedsføring av sentralen står sentralt. Kontoret har vært i drift hele året. Ved daglig leders ferie uke var sentralen stengt. Ved møtedeltagelse, samlinger og kurs har sentralen vært betjent av tilkallingsvikar og frivillige kontormedarbeidere. Sentralen holder til på Ekeberg som ligger sentralt til, det er trafikalt lett fremkommelig dit, både med bil og buss. Kurs samlinger informasjonsmøter: Daglig leder deltatt i nettverksmøter med dagl. ledere i Vestfold. Informasjonsmøter om sentralen i lag, foreninger, kommune og til politikere. Evaluering - og veiledningsmøter med frivillige. Planleggingsmøter med frivillige om aktiviteter. Møter og samlinger i regi av Nøtterøy kommune. Samarbeidsmøter med foreninger. Møter med media. Hyggekvelder for frivillige og beboere på Nøtterøy. Hyggetreff, tur, julebord for frivillige og styremedlemmer. Daglig leder deltatt på 3 dagers regionsamling i Kragerø. Representasjon fra styreleder Styreleder har deltatt på og forberedt styremøter. Deltatt på møter for frivillige med planlegging og ideèr Deltatt på 3 dager regionkonferanse i Drammen. Prosjektleder og ansvar for Gjenbrukbutikk og Cafè. Markedsføringstiltak. Oversikt over faste ukeaktiviteter. Håndarbeidsgruppe Strikking, søm, brodering, perler. Kreativitet som terapi. Underholdningsgruppe Sang, skuespill, opplesning. Malekurs tirsdag og onsdag Oljemaling, akvarell, akryl, kullstift Fix gruppe Treff for menn som reparerer saker som bli levert inn eller ute i lokalmiljøet. Gågruppe Gåtur i rolig tempo med hyggelig samvær etterpå Mandagstreffen. Bli kjent treff for alle. Kortspill Enkle spill med tid til prat og kaffe. 4

23 Fysisk aktivitet for alle Trim for alle aldre. Servering av lunsj etter trimmen. Spanskgruppe Øvelser og samtaler. Selvhjelpsgrupper For mennesker med angst og vonde tanker. Tilrettelagt malegruppe Maling som terapi, spesialgruppe. Filosofisk Cafè. Filosofisk praktiker holder samtaler i gang. Låne Loftet Utlån og innlevering av sportsutstyr som ski, skøyter etc. Andakt Siste fredag i måneden. Cafè drevet av frivillige, mandager og torsdager. Smørbrød, supper, vafler/kaker og kaffe. Gjenbrukbutikk mandager og torsdager. Utsalg av finere brukte ting. Andre prosjekt: Utkjøring av sand Frivillige deltatt på utkjøring av sand til personer over 80 år, et prosjekt i samarbeid med folkehelsekoordinator. Matvenner. Frivillige besøker personer som trenger hjelp for å få bedre matlyst og gode rutiner. Ekeberg Mart`n Aktivitetsdag for frivillige, daltagere og besøkende i alle aldre. Teie Dagen Stand på torget med plakater og brosjyrer Markedsføring Foruten markedsføring i media har daglig leder utarbeidet nye brosjyrer, plakater, annonser etc.til distribusjon. Reportasje i Tønsbergs Blad, Øyene og Byavisa vedr. Cafè, Gjenbrukbutikk og Fix gruppe. Rekruttering av frivillige med samtaler og registrering. Oppdragene har vært forskjellige som praktisk hjelp i hjemmet, ledsager til lege, tannlege, fotpleie, frisør, butikk etc, sosial kontakt, handel, hjelp til søknader, tilrettelegging av aktiviteter og planleggingsmøter, deltatt på informasjonsmøter om sentralen og arrangementer. Frivillige har ansvar for aktivitetsgrupper, Ekeberg Mart`n og Teie dagen 5

24 Oppstart av Cafè og Gjenbrukbutikk 1. november 2012 Frivillige har ansvar for drift. Frivillige hjelpere, brukere og arbeidstimer i 2012 Antall frivillige: 68 Antall brukere: 996 Antall besøkende på faste ukeaktiviteter og møter: 284 i snitt pr. uke. Arbeidstimer med frivillig innsats: Nøtterøy Godkjent på årsmøte Kirsten Kvernes Elisabeth Ronander Styreleder Daglig leder 6

25 Handlingsplan 2013 Nøtterøy Frivilligsentral Visjon: Nøtterøy Frivilligsentral skal bidra til å bedre menneskers livssituasjon gjennom frivillig innsats. Motto: Skape en pulserende sentral som bygger på trivsel og tilhørighet. Hovedmål og utfordringer i 2013 Mål 1: Kvalitetssikre arbeidet med de frivillige. Mål 2: Videreføre hjelpetjenesten med målsetting å øke antall hjelpere og brukere. Mål 3: Kartlegging av behov for frivillig innsats som supplement til de kommunale tjenester Mål 4: Videreføre igangsatte prosjekter. Rekruttere og veilede egne grupper. Mål 5: Igangsette nye tiltak. Mål 6: Informasjonsarbeid. Mål 7: Videreføring av arbeidet med å skape en levende sentral. Mål 8: Samarbeid med frivillige organisasjoner. Mål 9: Informasjon til politikere. Invitere til møter. Mål 10: Økt kompetanse og interesse for styremedlemmer. Mål 1 Kvalitetssikre arbeidet med de frivillige. De frivillige må føle seg sett, delta i planleggingen av oppdrag og aktiviteter. Delta på evalueringsmøter, kurs og sammenkomster. Virkemiddel: Samtaler med frivillige. Evaluering av oppdrag. Evalueringsmøter og planleggingsmøter med frivillige med temaer, kurs eller aktiviteter. Frivillige får utdelt ID kort og praktisk informasjon. Mål 2 Videreføre hjelpetjenesten med målsetting å øke antall brukere. Etablere kontakt med nye grupper brukere og frivillige. Mål 3 Frivillig innsats som supplement til de kommunale tjenester. - Tiltak for å få langtidsledige, arbeidsledige og trygdede tilbake i arbeid med styrket selvfølelse og opplevelse av mestring. Samarbeid med NAV og offentlige instanser. - Økt satsning på eksisterende tilbud. Fra samtale med kvalifisert person til selvhjelpsgrupper, videre til å delta på en av våre aktiviteter som frivillig hjelper. Ny samtale for evaluering og motivasjon til å gå videre. - Aktiviteter for spesialgrupper. Samarbeid med offentlige instanser. - Igangsette nye aktiviteter, kurs m.m. etter behov. - Kvalitetssikre oppdrag som følgetjenester, praktisk hjelp etc. Mål 4 Videreføre igangsatte prosjekter Samarbeide med instanser i kommunen. Evalueringsmøter og kurs for frivillige. Mål 5. Nye tiltak Fortsette arbeidet med å skape en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Skape gode relasjoner til frivillige, hjelpere og brukere. Fortsette evalueringsmøter og aktiviteter for frivillige med kurs og veiledning. Utvide tilbudet til selvhjelpsgrupper. Søknader om legatmidler. 7

26 Mål 6. Informasjonsarbeid Årsrapport og handlingsplan distribueres. Informasjon om Nøtterøy Frivilligsentral på Kommunens hjemmesider. Reportasjer og annonser i lokalavisen Øyene og Tønsbergs Blad ved arrangementer og aktiviteter. Mål 7. Videreføring av arbeidet med å skape en levende sentral. Samling med frivillige for evaluering, kurs og veiledning. Arrangementer for frivillige og styremedlemmer. Åpne dager på sentralen for alle interesserte. Mål 8. Fortsette samarbeid med frivillige organisasjoner Delta på samlinger. Invitere til samarbeidsprosjekter. Mål 9. Fortsette informasjon til politikere. Invitere til samarbeid og informere. Mål 10. Kurs for styremedlemmer. Samling for styremedlemmer i nettverksgruppa. Nøtterøy Frivilligsentral skal være lydhør om hva lokalmiljøet trenger av hjelpetiltak og aktiviteter for enkeltmennesker, grupper og vanskeligstilte. Trygghet og imøtekommenhet for frivillige og brukere er nøkkelen til et godt samarbeid. Sentralen må derfor arbeide fleksibelt i forhold til å løse oppgaver som kommer inn. Søke og finne løsninger på ulike udekkede behov. Sentralen skal bidra til å styrke og fremme det frivillige arbeidet på Nøtterøy, være et formidlingskontor for frivillige ubetalte tjenester og aktiviteter. Være en møteplass for frivillige og tjenestemottakere. Historisk oversikt over frivillige hjelpere, brukere og arbeidstimer År 2003* Antall brukere: Antall frivillige: Arbeidstimer: * Oppstart av Nøtterøy Frivilligsentral Nøtterøy Vedtatt på årsmøte Kirsten Kvernes Elisabeth Ronander Styreleder Daglig leder 8

27 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/11804 Arkiv: FE- Saksbehandler: Mette Fjelldal, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

28 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/6771 Arkiv: FE- Saksbehandler: Dagrun Kaarstad, Telefon: Miljøarbeidertjenesten Rusmiddelpolitisk handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for for Nøtterøy kommune vedtas. 1. Salgs- og skjenkebevillinger innvilges av formannskapet. 2. Salgs- og skjenketider i Nøtterøy kommune Det kan ikke selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det skal ikke skjenkes alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning 4. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillinger

29 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan docx Bakgrunn Planen har vært ute på høring med høringsfrist 1.april 2013 Det kom 2 høringsuttalelser innen fristen. Uttalelsene var fra egne ansatte i Helse- og sosial og betegnes kun som små rettelser i forhold til nevnte tiltak i planen. I henhold til alkohollovens 1-7d skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Denne bestemmelsen trådte i kraft Sosial- og helsedirektoratet anbefaler imidlertid kommunene å utforme helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner fordi forskning viser at bruk av narkotika og alkohol bør sees i sammenheng. En tidlig alkoholdebut øker risikoen for narkotikabruk, og blandingsmisbruk er i dag meget vanlig blant rusmiddelmisbrukere i Norge. Bevillingsordninger og øvrig forebygging må sees i sammenheng med behov for innsats på rehabiliteringsområdet; mangelfulle eller dårlig målrettede forebyggingstiltak vil føre til økte kostnader og ressursbruk ved oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Det er med andre ord viktig å føre en enhetlig rusmiddelpolitikk. Forskning viser at såkalte regulatoriske virkemidler har god effekt. Disse virkemidlene er under press, og det er nødvendig å arbeide aktivt for å opprettholde dem. Det er behov for å sikre kunnskap om og legitimitet for de regulatoriske virkemidlene i befolkningen. Ikke minst er det behov for å synliggjøre hvilke sosiale kostnader rusmidler fører med seg, og hvilke gevinster som kan oppnås ved redusert forbruk. Lokalt forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol samtidig som det rettes inn tiltak mot særlig risikoutsatte grupper. I rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nøtterøy kommune er følgende visjon og hovedmål valgt: Visjon: Et Nøtterøy fritt for rusproblemer Hovedmål: En betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk. Hensyn til folkehelsen skal vektes mot næringsinteresser. Salgs- og skjenkebevillinger Det er for tiden 10 salgsbevillinger på Nøtterøy og nye salgsbevillinger vurderes fra sak til sak. Når det gjelder skjenkebevillinger er det i dag 9 skjenkebevillinger på Nøtterøy. Følgende salgs- og skjenketider er foreslått for planperioden: Det kan ikke selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager. Unntak: Dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det skal ikke skjenkes alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det anbefales at rådmannen fortsatt delegeres myndighet til å fatte vedtak om utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning for de som allerede har en bevilling og for søknader om ambulerende skjenkebevilling jf. alkoholloven 4-5. Nøtterøy kommune vil for anbefale at bevillingshaverne tar kurs i ansvarlig skjenking samt salg av alkohol i butikker. Kommunen kan dersom interessen er stor vurdere å gjennomføre opplæringen i forbindelse med ny bevillingsperiode og dekkes innenfor vedtatte rammer. Forebygging

30 Nøtterøy kommune har gode allmenforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Det er imidlertid viktig å arbeide forebyggende også i forhold til den voksne delen av befolkningen, både i et folkehelseperspektiv og i forhold til visjonen om å redusere bruk av rusmidler. Nøtterøy kommune deltar i et allmenforebyggende prosjekt kalt Av og til-prosjektet Dette prosjektet anbefales av Borgestadklinikken, og innebærer deltagelse med årlige kampanjeperioder i et tett samarbeid med barnehager, skoler, arbeidsliv og frivillige lag og foreninger. Koordinering av dette arbeidet samkjøres med folkehelsekoordinators arbeid, rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan samt prosjektet Trygge lokalmiljø. Dette gjennomføres med andre ord innenfor allerede vedtatte rammer og tilskuddsordninger. Alle som har en særlig risiko for å utvikle rusmiddelproblemer og personer med begynnende rusmiddelproblemer skal sikres et riktig tilbud på et tidligst mulig tidspunkt. Når det gjelder risikoutsatte barn og unge på Nøtterøy, opprettholdes tiltak som er innenfor dagens drift og økonomiske rammer. Rehabilitering Når det gjelder oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere, har kommunen ansvar for å hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Et annet viktig satsningsområde er arbeids- og aktivitetstilbud. Samarbeid med frivillige organisasjoner bør videreutvikles. Evaluering og rullering av planen Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen skal behandles i hver kommunestyreperiode, det vil si hvert fjerde år. Det vil være nødvendig med en ny kartlegging av rusmiddelsituasjonen i kommunen i løpet av I den forbindelse må man igjen sette ned en arbeidsgruppe som vurderer hvorvidt kommunen har nådd sine mål gjennom eksisterende tiltak. Vurderingen legges til grunn for rullering av planen og er retningsgivende for eventuell endring av tiltak. Konklusjon Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles av formannskapet. Når det gjelder salgs- og skjenketider i Nøtterøy kommune anbefaler rådmannen videre at det ikke kan selges alkoholholdig drikk før kl og etter kl på hverdager, før kl og etter kl på dag før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Rådmannen anbefaler at det ikke skal skjenkens alkoholdig drikk inntil gruppe 2 (drikk som inneholder mindre enn 22 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Det skal ikke skjenkes alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) før kl og etter kl Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge utvidelse av skjenketiden for en enkelt anledning. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge ambulerende skjenkebevillinger

31 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR NØTTERØY KOMMUNE

32 1. INNLEDNING Kommunens arbeid med planen Oppbygging av planen Definisjoner Definisjon på rusmiddelavhengighet: BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN Rusmiddelsituasjonen i Norge Alkohol Illegale rusmidler og vanedannende legemidler Rusmiddelsituasjonen på Nøtterøy Salg og skjenking på Nøtterøy Antall salgs- og skjenkesteder i kommunen Salgsbevillinger pr juli Skjenkebevillinger pr juli Åpnings og lukketider i forbindelse med salg og skjenking Kontroller av- og sanksjoner overfor salgs- og skjenkesteder Politiets tall Tjeneste for psykisk helse og rus NAV Skolene Helsestasjonen Barnevernet RUSMIDDELPOLITISKE MÅL OG STRATEGIER Nasjonale mål og strategier Kommunale mål og strategier FOREBYGGENDE TILTAK Folkehelse Trygge lokalsamfunn Av-og-til Akan Helsestasjon Skolene God start RMU SLT Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol Salgs- og skjenkebevillinger Bevillingsmyndigheten Vilkår ved tildeling av bevilling Skjenkestedets beliggenhet Bevillingsperiodens lengde Salgs- og skjenketider i kommunen Gebyr for salg og skjenking Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Kontrollhensyn Opplæring Næringshensyn Polutsalg OPPFØLGING OG REHABILITERING

33 5.1 Tjeneste for psykisk helse og rus Lysheim Asvo og smiløkka industrier Sidebygningen Møtestedet Habilitering/ rehabiliteringstjenesten Trygghetsnett Sentrale samarbeidspartnere FRI GJENNOMFØRING AV DEN RUSMIDDELPOLITISKE HANDLINGSPLANEN Tilbakemeldinger/innspill Planlagte prosjekter Oppsummering

34 1. INNLEDNING I henhold til alkohollovens 1-7 skal kommunene utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner. Denne bestemmelsen trådte i kraft Helse- og omsorgdepartementet viser, i Meld.St.30 Se meg! til viktigheten av en helhetlig rusmiddelpolitikk. Samtidig legger den føringer for å styrke tilbudet til de tyngst rammede. Rusmiddelpolitikken i kommunene bør bestå av tilgjengelighetsregulerende virkemidler så vel som tiltak rettet inn mot spesielle målgrupper. Det er en utfordring for kommunene å føre en alkoholpolitikk som balanserer næringslivsinteresser og sosiale og helsepolitiske interesser. Lokalt forebyggende arbeid bør ta sikte på å redusere det totale forbruket av alkohol samtidig som det rettes inn tiltak mot særlig risikoutsatte grupper. 1.1 KOMMUNENS ARBEID MED PLANEN Nøtterøy kommune vedtok i mars 2007 å inngå et samarbeid med Kompetansesenter rusregion sør (KoRus-Sør) om utarbeidelse av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Denne ble lagt frem for kommunestyret og vedtatt i april I vedtaket ligger det at planen skal rulleres i hver kommunestyreperiode og det ble derfor inngått en ny avtale med Kompetansesenter rus-region sør i januar Det ble nedsatt en prosjektgruppe som har arbeidet med rullering av planen og lagt denne frem for kommunestyret. Prosjektgruppa har bestått av: Dagrun Kaarstad leder miljøarbeidertjenesten Kirsti Ottesen ruskonsulent Lena Sjølie leder tjeneste for psykisk helse og rus Tone K. Mattsson sekretariatseksjon Undis Haagensen helsestasjon KoRus-Sør har bistått prosjektgruppa med veiledning og opplæring gjennom seminarer. KoRus-Sør har bidratt med 10% lønnsmidler. 1.2 OPPBYGGING AV PLANEN I planen vil det gjøres rede for rusmiddelsituasjonen i Norge og på Nøtterøy. Det vil vises til svar fra ulike instanser på Nøtterøy og statistikk vedrørende salg og skjenking. Noen av tiltakene fra forrige planperiode er videreført og inngår i ordinær drift og noen er avsluttet/ikke iverksatt. De fleste vil bli kommentert under kapitlene 2, 4 og 5. I arbeidet med kartlegging av rusmiddelsituasjonen på Nøtterøy har vi valgt å kontakte ulike instanser via spørreskjema. De fleste har blitt fulgt opp ved telefonisk eller elektronisk kontakt. Noen har det kun vært telefonisk kontakt med. Videre har det vært jevnlige møter i prosjektgruppa hvor tilbakemeldinger har vært bearbeidet. Rusmiddelpolitisk handlingsplan bygger på Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Rusmiddelpolitisk handlingsplan bygger på følgende lover, forskrifter og overordnede planer: Alkoholloven Meld.St.30 se meg Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Kommuneplan for Nøtterøy kommune 1.3 DEFINISJONER I det følgende vil det gis en definisjon på rusmiddelavhengighet definert av helse- og omsorgsdepartementet. 3

35 1.3.1 Definisjon på rusmiddelavhengighet: En lidelse som kjennetegnes ved manglende kontroll over bruk av rusmidler og fortsatt bruk på tross av skadelige konsekvenser, der rusmiddelbruket prioriteres fremfor andre aktiviteter og forpliktelser (ICD-10 F1x.2). Diagnosen kan stilles når tre eller flere av de følgende kriteriene har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året: Serk lyst, eller følelse av tvang, til å innta substansen Problemer med å kontrollere inntaket av substansen (start og avslutning) og mengden Fysiologisk abstinenstilstand som opptrer dersom bruken av substansen opphører eller reduseres, eller viser seg med karakteristisk abstinenssyndrom for den aktuelle substansen, eller gjennom bruk av samme eller beslektet stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer Toleranseutvikling, slik at større doser må til for å gi samme effekt som tidligere (eksempel på dette er alkohol- eller opiatavhengige som daglig inntar doser som ville tatt livet av en ny bruker) Økende likegyldighet overfor andre gleder og interesser, mer og mer tid brukes på å skaffe seg substansen, på å bruke den eller på å komme seg i form etter bruken Substansbruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser Det må fastslås om brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over disse konsekvensene. 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN 2.1 RUSMIDDELSITUASJONEN I NORGE For å kunne redusere rusmiddelbruk og rusmiddelrelaterte skader, er kjennskap til rusmiddelsituasjonen en forutsetning. I det følgende gis en oversikt over rusmiddelsituasjonen i Norge, noe som normalt vil speiles i lokale forhold. Med rusmidler menes her alkohol, narkotiske stoffer og andre legale og illegale midler som brukes for å oppnå rus Alkohol Over 90 % av den voksne befolkningen i Norge bruker alkohol. Bruk av alkohol assosieres i stor grad med nytelse og majoriteten av befolkningen har et ikke-problematisk forbruk av alkohol. Det finnes ingen entydig definisjon på hva som er et risikoforbruk. I studier koordinert av WHO har en satt grenseverdien for klart risikofylt drikking til 14 AE (standard alkoholenheter) pr. uke for kvinner og 21 AE pr uke for menn. Andre studier operer med lavere grenseverdier for et bekymringsfullt alkoholforbruk, mellom 13 og 21 AE pr. uke for menn og mellom 9 og 14 AE pr. uke for kvinner. (Veileder «Fra bekymring til handling»). Det finnes ikke nasjonale tall for antall personer som bruker alkohol på en måte som er problematisk, men et anslag fra SIRUS (statens institutt for rusmiddelforskning) viser til at det er mellom og stordrikkere i Norge i dag (SIRUS-rapport 4/2010) En kvinne regnes som stordrikker om hun drikker 9 cl ren alkohol hver dag i gjennomsnitt, og en mann om han drikker 12 cl ren alkohol hver dag i gjennomsnitt. 10 cl ren alkohol tilsvarer 0,25 liter brennevin eller vel ei hel flaske vin eller vel 2 liter pilsnerøl. 4

36 Figur 1 Ren alkohol pr. innbygger over 15 år 5 * Inkluderer rusbrus Totalomsetningen av alkohol har vist en økende tendens siden 1993, mens det har vært en liten nedgang de siste to årene. I 1993 var totalomsetningen 4,55 liter ren alkohol per innbygger over 15 år. I 2010 var totalomsetningen 6,66 liter ren alkohol. Figur 1 viser totalomsetning fra 1999 og fram til og med Av figuren framgår det at øl er den mest populære alkoholsorten, og at konsumet av øl har vært relativt konstant i denne perioden. Konsumet av vin øker mest. Det uregistrerte forbruk i form av hjemmeprodusert alkohol, turistimport, smuglervarer ol. omfattes ikke (Edland-Gryt, 2011). SIRUS gjennomfører årlige spørreundersøkelser om bruk av alkohol og rusmidler blant ungdom i alderen år. Disse undersøkelsene viser at omtrent 80 % av ungdommene har drukket alkohol noen gang (T.F.Vedøy og A.Skretting, 2009). Gjennomsnittsalderen for første gangs bruk har vært omtrent uendret i perioden , og ligger på i underkant av 15 år. Øl var den drikkesorten flest oppga å ha drukket. Andelen jenter som oppgir å ha drukket alkohol har vært større enn andelen gutter i de senere årene, men gutter har fremdeles et høyere konsum enn jentene. Dette kan forklares ved at de drikker større mengder når de drikker eller at de drikker oftere, eller begge deler. Samtidig ser vi at jentenes alkoholforbruk nærmer seg guttenes. Dagens unge kvinner drikker dobbelt så mye som deres mødre gjorde på samme alder. I perioden sa nesten to av tre ungdommer at de hadde vært beruset i løpet av de seks siste månedene. Det var en noe større andel jenter enn gutter som oppga at de hadde vært beruset i løpet av de siste seks månedene, mens det var flere gutter enn jenter som oppga å ha vært beruset mer enn 25 ganger i løpet av de seks siste månedene. (T.F.Vedøy og A.Skretting, 2009) I aldergruppen år, har beregnet gjennomsnittlig årlig alkoholforbruk økt fra 3,98 liter ren alkohol i 1994 til 6,24 liter i 2008 (www.sirus.no).det drikkes også betydelige mengder uregistrert alkohol i Norge. (Legalt hjemmelaget øl eller vin eller illegalt hjemmebrent brennevin, i tillegg til smuglervarer og alkohol importert i forbindelse med reiser). I Norge antas det uregistrerte forbruket å utgjøre ca % av totalforbruket (Edland-Gryt, 2011). Årsakene til økt alkoholforbruk er flere: Nye generasjoner drikker mer enn de foregående. Det nordiske drikkemønsteret med helgefyll opprettholdes, samtidig som det etableres et kontinentalt drikkemønster hvor det drikkes mer på hverdager. En økende middelklasse med god økonomi bidrar også til økt salg av alkohol. I tillegg har alkohol blitt billigere i Norge de

37 siste årene, når vi justerer for kjøpekraften. Tilgjengeligheten på alkohol gjøres også enklere gjennom økning i antall skjenkesteder. Antall skjenkesteder totalt i Norge har økt fra i 1995 til i 2010 (Edland-Gryt, 2011). Andelen som har skjenkebevilling for gruppe 3 (høyst 60 % vol/brennevin) er nå i overkant av 80 %, mens det i 1995 var i underkant av 50 % av skjenkestedene som hadde rett til å skjenke brennevin. Antall vinmonopol har økt fra 114 i 1997 til 275 i Antall salgssteder har gått noe ned i perioden, noe som skyldes nedgang i antall dagligvareforretninger. Det er vanskelig å fastslå de eksakte kostnadene samfunnet påføres som følge av alkoholmisbruk. En beregning fra 2004, gjort av samfunnsøkonom Roar Gjeldsvik, viste at alkoholmisbruk gir høye kostnader: 11,5 milliarder i året knyttet til sykefravær og redusert arbeidskapasitet, 1,2 milliarder knyttet til sykehus, leger og barnevern og 5,3 milliarder knyttet til alkoholrelatert kriminalitet, ulykker, politi og rettsvesen. Dette utgjør 18 milliarder til sammen i årlige kostnader. De fleste skader og ulykker relatert til bruk av alkohol skjer ikke som følge av langvarig inntak, men som følge av brå alkoholpåvirkning og rus. Internasjonal forskning tyder på at alkohol er relatert til et bredt spekter av vold. Dette gjelder både for den vold som forekommer i samliv og parforhold (Pape, 2011), så vel som den vold som oppstår på eller like utenfor skjenkesteder. En nordisk studie (publisert i 2011), basert på dødsulykker i tidsperioden , viste at alkohol og/eller andre rusmidler var en medvirkende årsak til nærmere to av tre såkalte eneulykker både i Norge, Sverige og Finland. Studien viste videre at rusmidler ble påvist hos 4 av 10 sjåfører som ble drept i trafikkulykker (www.fhi.no). Det anslås at det daglig ferdes sjåfører i trafikken under påvirkning av alkohol, narkotika eller legemidler. Tallene er usikre, og det er grunn til å tro at dette er et moderat anslag (Actis, 2008). I 2010 var det 413 dødsfall i Norge som skyldes bruk av alkohol som underliggende dødsårsak (Edland-Gryt 2011). I disse tallene ligger ikke dødsfall som følge av ulykker, vold, m.m. der alkohol har vært med i bildet. Av 45 personer som begikk drap i 2011, var gjerningsmannen påvirket av rusmidler i 31 av tilfellene (www.politi.no). (Utøyahendelsen er ikke inkludert i tallene) Alkohol er det rusmiddelet som kan påføre fosteret mest omfattende skader (Shdir Rapport 11/2006). Alkohol beveger seg lett over i morkaken og finnes i fostervannet når den gravide kvinnen har drukket. Alkohol er spesielt skadelig for hjernens og sentralnervesystemets utvikling, og gir økt risiko for: - abort - fosterdød - redusert fostervekt - for tidlig fødsel - krybbedød - misdannelser - forstyrrelser i tenkeevnen - atferdsproblemer - i verste fall føtalt alkoholsyndrom (FAS), som er en av de hyppigste årsaker til mental retardasjon i vestlige land. Alkohol kan skade fosteret i alle faser av graviditeten og man kjenner ingen sikker nedre grense for hva som er skadelig alkoholinntak i svangerskapet (Folkehelserapport 2010/2: 29) Illegale rusmidler og vanedannende legemidler Selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til alkoholbruk er langt større enn de knyttet til narkotikabruk, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse på. Bruk av illegale rusmidler er forholdsvis lite utbredt i befolkningen generelt, både blant voksne og ungdom. I Norge er det forbudt å innføre, omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av narkotika er derfor å anse som misbruk. Av den grunn er det vanskelig å få fram pålitelige tall for bruk av illegale rusmidler. SIRUS har imidlertid gjennomført intervjuundersøkelser av ungdom i alderen år, noe som kan gi en pekepinn på 6

38 utviklingen på dette området. I de senere år har det vært en jevn nedgang i ungdoms bruk av cannabis, og i 2008 oppgav 10,5 % at de hadde brukt cannabis noen gang. Det har også vært en klar nedgang i andelen som stiller seg positive til legalisering av cannabis og som sier at de ville prøvd cannabis dersom det var legalt. En liten prosentandel av ungdommene oppgir at de noen gang har brukt andre illegale rusmidler enn cannabis. Av disse oppgir ca 5,1 % å ha sniffet. Tendensen for bruk av rusmidler som amfetamin og ecstasy er den samme. Det var en liten økning i andelen som oppgav bruk av disse rusmidlene frem mot slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet har det vært en nedgang i andelen som oppgir bruk av slike rusmidler (www.sirus.no). I tillegg til de tradisjonelle rusmidlene finnes det midler som i utgangspunktet er ment å forbedre prestasjoner eller utseende. Disse midlene har mange likhetstrekk med andre rusmidler. Stadig flere unge tyr til dopingmidler som en snarvei for å oppnå raske resultater og et bedre selvbilde. Mange kommer gjennom dette i kontakt med rus og kriminalitet. Doping er trolig mer utbredt enn vi vet om. Det foregår i stor grad i det skjulte, og førstelinjetjenesten oppdager sjelden signalene før det er for sent. Det er derfor nødvendig at førstelinjetjenesten opplæres i å se etter og oppdage symptomer. Doping må inngå som en del av den målrettede satsingen på tidlig intervensjon (Helseminister Anne Grete Strøm- Erichsen, i interpellasjonsdebatt ). En rapport om narkotikabruken i Europa i 2011 viser at bruken er relativt stabil, med enkelte positive tegn; kokainbruken synes å ha nådd toppen, og den fallende tendensen når det gjelder bruk av cannabis blant unge synes å fortsette. Sprøytebruken synes å ha avtatt noe. Samtidig som det er tegn til stabilitet når det gjelder de mer etablerte stoffene, kommer det stadig nye syntetiske stoffer på markedet, såkalte «legal highs». Dette er stoffer som har til felles at de selges lovlig blant annet over internett. Felles for dem er den psykoaktive virkningen og at de er utformet for å erstatte narkotikaklassifiserte stoffer. De lages for å ligne cannabis, kokain, LSD, amfetamin og opioider. Kjemisk ligner de ikke det opprinnelige narkotiske produktet, men egenskapene gjør det. Inntaksmåtene er hovedsakelig røyking, svelging eller sniffing (Westby-Pedersen, Rusfag ). Et anslag for antall sprøytebrukere i Norge i 2008 var , hvorav holdt til i Oslo. Det er i hovedsak heroin (ca. 85 %) og amfetamin (ca. 15 %) som injiseres i Norge. Fra midten av 1980-tallet og frem til årtusenskiftet økte antall narkotikarelaterte dødsfall i Norge, med en topp på 405 dødsfall i 2001 i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Etter dette har antallet gått ned, og i 2009 døde 285 personer som følge av narkotikabruk. Narkotikadødsfall i Norge er i hovedsak relatert til inntak av heroin, der stoffet er inntatt gjennom injisering. Røyking av heroin medfører en vesentlig lavere risiko for dødsfall. Det er vesentlig flere narkotikadødsfall blant menn enn kvinner. Det antas at kvinneandelen blant injeksjonsmisbrukerne utgjør ca. 1/3, mens kvinneandelen blant dødsfallene de siste årene har vært prosent. En grunn til at antallet som dør som følge av overdose har gått ned de siste årene, kan være den store økningen i antall personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra 1998 og fram til i dag. Overføring av smittsomme sykdommer som HIV og hepatitt skjer også lettere ved injisering enn ved andre inntaksmåter. Substitusjonsbehandling med metadon ble gjort til en landsdekkende behandlingsform for opioidavhengighet fra I Norge har pasienter i behandling ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR) økt fra 719 personer i behandling i 1999 til i Det var nye personer i behandling dette året, mens 241 stod på venteliste. (www.sirus.no). Helsedirektoratet har anslått at ca mennesker med opioidavhengighet vil kunne dra nytte av LAR i Norge, men anslaget er usikkert. (Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet, 2011). Antall reaksjoner for narkotikaforbrytelser etter straffelovens 162 og legemiddelloven har økt fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til Etter dette har antallet sunket noe (www.sirus.no). 7

39 Figur 2 Antall reaksjoner for narkotikaforbrytelser (www.sirus.no) Det er viktig å være oppmerksom på at misbruk og avhengighet av vanedannende og narkotiske legemidler er et økende problem. I perioden 1999 til 2008 har det vært en relativt sterk økning i salget av vanedannende legemidler. Kvinner dominerer bruken av vanedannende legemidler. NOU 2003:4 Forskning på rusmiddelfeltet peker på at det sannsynligvis er et betydelig omfang av personer med misbruk av vanedannende legemidler i Norge, og at dette i stor grad er skjult misbruk. Omfanget av avhengighet, helsemessige skader og sosiale kostnader knyttet til misbruk av vanedannende legemidler har vi lite kunnskap om (www.regjeringen.no/hod). Det er viktig å huske at rusmiddelproblematikk som følge av bruk av alkohol/narkotika/ legemidler - rammer hele familier, og spesielt barn. I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er det gjort beregninger av hvor mange barn som har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Rapporten anslår at for barn i Norge tilhører minst én av foreldrene den ene eller begge grupper. Av disse har om lag barn foreldre med alvorlige lidelser. Dette er barn som ofte må ta på seg en voksenrolle og ta ansvar for seg selv og andre familiemedlemmer. Dette er en gruppe som er risikoutsatt for selv å utvikle rus- og psykiske problemer. Alvorlighetsgraden har betydning for risikoen for negative konsekvenser hos barna (Torvik og Rognmo, 2011). 2.2 RUSMIDDELSITUASJONEN PÅ NØTTERØY Nøtterøy kommune har i dag en befolkning på ca innbyggere. De siste fem årene har det vært en vekst i befolkningen på i snitt 97 pr år. Det mest karakteristiske trekket med hensyn til demografi er at det skjer en betydelig aldring i befolkningen, spesielt vil gruppen over 90 år øke markant frem mot Andelen eldre over 80 år er høyere på Nøtterøy enn i landet for øvrig. Dette innebærer at antall eldre rusmiddelavhengige sannsynlig vil øke, noe som kan føre til økte utfordringer. (Folkehelseprofil 2013, folkehelseinstituttet) Nøtterøy er en sommerkommune. Det vil si at båt- og sjøliv er sentralt og det er mange feriegjester. Dette fører til periodevis økt utfordring med tanke på alkohol og båtliv. 8

40 Nøtterøy ligger i kort avstand fra Tønsberg, noe som gir kommunen mange av de samme utfordringene bykommuner har. Vestfold har en lang kystlinje og flere anløp for ferjer fra utlandet. Vestfold fungerer i en viss grad som transittfylke for innføring av ulike rusmidler. I følge tall fra statens institutt for rusmiddelforskning (sirus) ligger vestfold forholdsvis høyt på statistikk over solgte legemidler av gruppen benzodiazepiner. Tall fra politiet viser også at det i vestfold ble gjort det største samlede beslag av cannabis og ecstasy i (www.sirus.no) Salg og skjenking på Nøtterøy Tallene nedenfor viser en klar nedgang i antall solgt brennevin og sterkvin, mens salget av svakvin har holdt seg stabilt. Det er samtidig en økning i antall solgt øl og alkoholfritt. (www.polet.no årsberetning). Noe av endringen sammenfaller med nasjonale endringer som viser en utflating av alkohol og rusmiddelmisbruk. Nedgangen i antall solgt brennevin og sterkvin kan også ha en sammenheng med økt grensehandel siste årene. Det er også sannsynlig at endring i sommergjesters kjøpesteder og vaner har en sammenheng. Det ble bl.a. åpnet et polutsalg på Tjøme i 2008, noe som kan påvirke tallene en del. Tabell 1: Polet antall solgte liter på Nøtterøy År Brennevin Sterkvin Svakvin Øl Alk.fritt Antall salgs- og skjenkesteder i kommunen Pr. juli 2012 har vi følgende antall salgs- og skjenkesteder i kommunen 10 salgssteder 1 vinmonopolutsalg 9 skjenkesteder Salgsbevillinger pr juli 2012 Følgende forretninger har salgsbevilling Rema 1000 Teie, Anders Knutsen Dagligvare AS Rema 1000 Borgheim Tore Øyvind Lie AS Meny, Fusdal Matsenter AS Meny Nøtterøy, Jon Bye-Andersen AS Kiwi 376, Kjøpmannskjær Kiwi 427, Vestskogen Kiwi 517, Hjemseng Rimi Smidsrødveien, ICA Detalj AS Spar Føynland, Landsrød Dagligvare AS Joker Torød, Torød Dagligvare AS Skjenkebevillinger pr juli 2012 Følgende har skjenkebevilling i henhold til alkoholloven Sted: Active Cabin Hotell As Gimle selskapslokaler & Catering AS Type bevilling: Alminnelig Sluttet selskap 9

41 Nøtterøy kulturhus Alminnelig Sjølyst Eldresenter Alminnelig Restaurant Venezia AS Alminnelig Hellagården Restaurant AS Alminnelig Veierland Kro og Landhandel Alminnelig Dagros, Veierland Alminnelig Herr og Fru, Teie Alminnelig Åpnings og lukketider i forbindelse med salg og skjenking Regler for salgstider: Lovens maksimum fra kl hverdager, før helligdager, unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag. Regler for skjenketider: Kommunen har forskrift om åpningstid for serveringssteder (Se forskrift 1.) Serveringssteder skal holdes lukket fra kl Dispensasjonsadgang gir mulighet for å holde åpent til ( 2.) Kontroller av- og sanksjoner overfor salgs- og skjenkesteder Kontroller av salgs- og skjenkesteder (salgstider, salg til berusede, salg til mindreårige mv) utføres i snitt 3 pr sted i året. Dette vurderes skjønnsmessig; ett sted kan ha kontroll 2 ganger, mens et annet kan få opptil 4 kontroller dersom dette vurderes som viktig. Kontrollvirksomheten utføres av rådgivningstjenesten i Re kommune (interkommunalt samarbeid) Det er ingen salgs- eller skjenkesteder som har mistet skjenkebevilling for alkohol for en kortere eller lengre periode det siste året Politiets tall Utrykning til husbråk/ordensforstyrrelse: 34 hvorav 11 med rus som medvirkende årsak. Ruspåvirket kjøring: 18 Beslag av illegale stoffer: Heroin, amfetamin, hasj, kokain, benzo. (Ikke nevnt antall beslag) Politiets tilbakemelding er at trekk i lokalsamfunnet må ses som en del av helheten Tønsberg-Nøtterøy-Tjøme. Forflytning mellom de tre kommunene skjer enkelt og raskt, samtidig som kommunene ofte deler på enkeltpersoners dagligliv gjennom jobb, bosted og fritid som kan være i de ulike kommunene. Politiet melder også om sesongvise forskjeller og at sommeren fremstår som mest aktiv når det gjelder oppdrag/utrykninger og straffesaker. Politiets rutiner dersom barn er involvert i saker vedrørende husbråk vil være avhengig av alvorlighetsgrad og risiko for hvorvidt barnet vil lide ytterligere overlast. Barnevernet vil rutinemessig varsles i slike tilfeller. På Nøtterøy meldes det om beskjedne tall relatert til uteliv. Det meldes om jevnlig uttrykking til privat adresser på Nøtterøy, men omfanget regnes som normalt. Tønsberg er utelivsarena også for Nøtterøys befolkning og politiet ser en økning i utfordringer relatert til uteliv i sommersesongen. Dette henger sammen med bruk av Nøtterøy-skjærgården som rekreasjons- og atspredelsesområde. (strasak) På spørsmål om antall ulykker der rus er en medvirkende faktor er det vanskelig å gi eksakte svar ut fra tilgjengelig statistikk, men dette fremstår ikke som et unormalt stort problem på Nøtterøy. 10

42 2.2.8 Tjeneste for psykisk helse og rus Tjenesten har i dag 110 registrerte med rusmiddelavhengighet som mottar oppfølging. Mange av disse har samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-pasienter). De fleste har oppfølging fra rusteamet over flere år. Antall henvendelser og saker som avsluttes har vært tilnærmet lik de siste tre år. Hovedårsak til at saker avsluttes er flytting. De fleste som henvender seg til tjenesten ønsker henvisning til døgnbehandling i rusbehandlingsinstitusjon. De siste tre år er ca 170 henvist til behandling. Rusmiddelmisbruket består av de fleste rusmidler, men hovedmisbruket er amfetamin, heroin, benzodiazepiner og alkohol. Det er i dag 38 personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Utlevering og urinprøvetaking er underlagt spesifikke regler og foretas i eget lokale v/herstad senter i ukedager. Alle får tilkjørt medisiner i helg/helligdager på grunn av manglende offentlig kommunikasjon. 9 personer har henteordning, dvs at de selv administrerer medisinene for inntil 2 uker NAV NAV informerer at de fleste som har et kjent rusmiddelmisbruk har en eller annen form for oppfølging eller kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. NAV har et eget lavterskeltilbud kalt Tunet. Tiltaket er et arbeidstreningstiltak.på Tunet tar man imot ulike typer ufordringer som gjør at ordinært arbeid eller arbeidstrening ikke er aktuelt. Noen av disse har også et rusproblem, men kriteriet for deltagelse på Tunet er at man ikke får være påvirket av rus når man er der Skolene Nøtterøy har 2 videregående skoler og 3 ungdomsskoler, hvorav en privat videregående og en ungdomskole(steinerskolen). Det er flere barneskoler på Nøtterøy, men disse er ikke forespurt i forbindelse med denne planen. Ungdomskolene har tidligere gjennomført undersøkelser vedrørende elevenes rusmiddelbruk. De siste årene har en slik undersøkelse ikke vært gjennomført, men man har valgt å ta utgangspunkt i en undersøkelse Tønsberg nylig gjennomførte blant ungdommer i ungdoms- og videregående skole. (Tønsberg ungdomsundersøkelse. En av ungdomsskolene kjenner til, basert på rykter, at det forekommer salg av stoff på skolen, men har ikke klart å avdekke dette. En av skolene klarte å avdekke salg og iverksatte tiltak som førte til at dette stoppet. Det har vært enkelttilfelle av hasjrøyking i skoletiden ved to av skolene. Antallet som røyker hasj regnes som økende på videregående trinn, samtidig som tilgjengelighetene også øker. Det rapporteres ikke som et stort problem ved de videregående skolene på Nøtterøy. Skolene har rutiner for håndtering av mistanke om rus og dersom det oppdages rusbruk blant elevene. Borgheim u-skole har utarbeidet tiltakskjede som innebærer samarbeid med politi (ungdomskontaktet), barnevern, helsestasjon for ungdom og PPT. Tiltakskjeden har månedlige møter. Skolene kjenner til at noen elever drikker alkohol i helgene, men også at mange elever ikke har debutert. Dette sammenfaller med undersøkelsen i Tønsberg som viser at % av ungdommene aldri har smakt, eller smakt alkohol noen få ganger. På videregående er dette tallet ca 38 %, samt at antallet som drikker alkohol månedlig er 29-34%. Endret holding til hasj i form av ufarliggjøring er noe som går igjen ved skolene, samtidig som det kan se ut som ungdom har en strengere holdning til utstrakt alkoholbruk Helsestasjonen Helsestasjonen har siden 2011 brukt et kartleggingsskjema (TWEAK) i kontakten med gravide. Den gravide fyller ut skjema og går igjennom det med jordmor. Det oppleves som en 11

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Lier kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Lier kommune 1 Innhold 1. Rammer for planen s. 3 1.1. Innledning 1.2 Lovgivning 1.3 Kommunens arbeid med planen 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune 2012-2016 Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 26. april 2012 sak nr. 21/12 2 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? side 3 1.1

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE

RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE RUSMIDDELPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. De forrige planene, og bakgrunnen for ny plan... 3 1.2. Lovgrunnlaget... 4 1.2.3. Hensyn i forhold til loven... 4 2.0.EVALUERING

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa

Rusmiddel politisk handlings plan. Birkenes kommune 2013-2017. Forslag fra arbeidsgruppa Rusmiddel politisk handlings plan Birkenes kommune 2013-2017 Forslag fra arbeidsgruppa Innhold 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 MANDAT 5 2.2 ARBEIDSGRUPPAS SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 5 2.3 UTFORDRINGSBILDET

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Trysil kommune 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 20.3.2012 Innhold 1. Innledning 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen 4 2.1 Rusmiddelsituasjonen i

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012-2015. Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Redigert 13.02.12 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Redigert 13.02.12 2012-2015 Alkoholpolitisk handlingsplan (2012-2016) Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 er utarbeidet av: Asker kommune, januar 2012 Anne Bowitz

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 Forslag til HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008-2012 FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.09.08 FORORD Foreliggende Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2012 for Grimstad

Detaljer

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4

Saksframlegg. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2011/3178-16722/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 14.05.2013 Saksframlegg Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og 4 Utv.saksnr

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011 2014 LEIRFJORD KOMMUNE 1.0 INNLEDNING Grunnlag Verdigrunnlaget for norsk rusmiddelpolitikk dreier seg om omsorg for enkelt mennesket og om samfunnets evne til solidaritet.

Detaljer

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12

2012-2015. Versjon revidert 04.06.12 2012-2015 Versjon revidert 04.06.12 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 4 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING AV RUSMIDDELSITUASJONEN

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL RINGSAKER KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN GENERELL DEL EN SEPARAT DEL AV KOMMUNENS RUSPOLITISKE HANDLINGSPLAN VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 23. MAI 2007, SAK NR. 60. 1 Innhold INNLEDNING 1.1 Lovgivning

Detaljer

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016

Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 Balsfjord kommune Rusmiddelpolitisk Handlingsplan 2012 2016 1 Forord. Balsfjord kommune utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret i 2002, og planperioden var frem til

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 21.10.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 21.10.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.10.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN. Steinkjer Kommune 2011-2014 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Steinkjer Kommune 2011-2014 Steinkjer har tradisjonelt vært en by med et relativt oversiktlig og håndterbart rusmiljø. Problematikken er allikevel alvorlig og belastende

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 plan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008 Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1.1 Lovgivning... 1.2 Kommunens arbeide med planen... 2. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet!

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 Merk tidspunktet! Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV»

HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKISK HELSE FOR PERIODEN 2015 2019 «ETT BEDRE LIV» Vedtatt av Frosta Kommunestyre 02.06.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Kommunes arbeid med planen 6 3 Lovgivning

Detaljer