ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 Juni Ja til Nordfløyen STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. To saker i det siste ST-styremøtet før ferien peker i riktig retning i forhold til utsiktene for å få omgjort Nordfløyen til et moderne sykehus: Styrene i SiV, PiV og ST står samlet bak en investeringsplan der det bl.a foreslås at Nordfløyen bør starte bygging i Styret ber Helse Sør Øst si ja til å gå videre med Nordfløy-planene til konseptstadiet. De vil ha 190-millioners- og 250 millionersalternativet utredet. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Nedslående for ST -En moderne Nordfløy er helt nødvendig for at innbyggerne i Telemark skal få god og moderne standard på sykehusbehandling. De bør slippe å ligge på firemannsrom. Og nå har vi ambisjoner om at Nordfløyen i hovedsak skal tilby en-sengsrom med alle bekvemmeligheter opp mot hotell-standard, sier utviklingsdirektør Hans Evju. Les me rpå side 6 og 7. ST kom ut med dårlige tall for overlevelse etter infarkt og hjerneslag. -Dette skal vi ta tak i på alvor, sier fagdirektør Halfrid Waage. ISO-9001-sertifisert Fertilitetsklinikken er første seksjon på ST som er ISO 9001-sertifisert Ambulanse-snorklipp Endelig er snora klippet for en nyoppussa ambulansestasjon i Skien... Siste leder fra Arne... STs direktør gjennom 15 år takker for seg med en aller siste leder...

2 Takk for meg har vært brukt til å bygge en moderne organisasjon. Jeg har jobbet mye med ledelse og styring, forsøkt å skape orden og systemer i den store bedriften sykehuset er. Jeg har hatt en fast tro på at på god ledelse er et sentralt redskap i å skape god pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Troen på betydningen av god ledelse har vært koblet sammen med troen på linjestyring og delegering av mest mulig makt til klinikker, seksjoner og enheter. Men først og sist. Gjennom fokus på den samlede kvalitet skal sykehuset være den fremst trygghetsbase for menneskene i Telemark ST-direktør gjennom 15 år- Arne Rui- takker for seg med denne lederen. - Personalpolitikk hva er det for noe? Har sykehuset noen personalpolitikk, var det noen som sa til meg for 15 år siden da jeg kom til Sykehuset Telemark.. Det var attpåtil enkelte som sa at de ikke ønsket å fortelle at de jobbet på sykehuset- fordi de følte seg fl aue over egen arbeidsplass. Disse opplevelsene har jevnlig minnet meg om at det fremste kjennetegnet på en god arbeidsplass og en virksomhet som lykkes, er at de som jobber der er stolte av både jobben og arbeidsplassen sin. I 2011 velger jeg å tro at de fl este som leser dette, er glade i jobben sin og at ingen føler noen grunn til å skamme seg over å være ansatt ved Sykehuset Telemark. Sykehuset vårt er til for befolkningen i Telemark. Befolkningen er både våre virkelige eiere samtidig som de er våre brukere. De målinger som fi nnes, forteller at sammenlignet med andre sykehus, har vi godt renomme blant folk, samtidig som det mediemessig er relativt lite uro rundt sykehuset. Under min tid som direktør ble Sykehuset Telemark temmelig fort kjent for å være fl inke til å holde orden på økonomien - noe mange ansatte på sykehuset har opplevd som sparing. Noen synes at sparekniven ble brukt vel fl ittig og at det faglige fi kk for liten oppmerksomhet. Jeg erkjenner nok i ettertid at fokuset på det økonomiske i perioder kan ha blitt opplevd vel sterkt. På den andre siden er det orden og styring på pengene som danner grunnlaget for at sykehuset kan vokse og utvikle seg. Derfor er det ekstra hyggelig i 2011 å registrere at vi er på høyde med andre også når det faglig kvalitet. Ventetidene er blant de korteste i landet både i somatikk og psykiatri. At det i 2011 skulle være 12 doktorarbeider på gang ved sykehuset, vårt ville vært temmelig utenkelig for noen år siden. At sykefraværet er lavest i Helse Sør-Øst, forteller at det fokuset som ledelsen sammen med de tillitsvalgte har satt på arbeidsmiljøet, har gitt resultater. I det jeg går over i pensjonistenes rekker håper jeg også at det gamle og inngrodde motsetningsforholdet mellom fagfolk og blåruss ( les administratorer) er i ferd med å bli historie på vårt sykehus. Jeg tror administratorene har fått øynene opp for at faglig kvalitet alltid må stå i sentrum for et sykehus og at fagfolk har innsett at som med alt annet, så er det også penger som fi nansierer faglig utvikling. På dette grunnlaget bør det i felleskap kunne skapes store resultater i årene som kommer. Det meste av min tid på sykehuset Sykehuset er en viktig institusjon i samfunnet. Hver innbygger i Telemark betaler i snitt kroner årlig til å drive sykehuset, og interessen for sykehuset er naturlig nok stort blant folk. Derfor er det en sak jeg aldri har vært i tvil om, nemlig at Telemark skal ha et stort allsidig akuttsykehus og at sammenslåinger med andre ikke vil være av det gode. Når jeg ser rundt meg, er jeg ikke blitt svekket i den troen. Arbeidet på sykehuset har vært de beste og de mest krevende årene i mitt yrkesliv. Aldri tidligere i livet har jeg møtt så mange engasjerte og fl inke mennesker. Personlig har jeg følt stolthet over å jobbe på Sykehuset Telemark. Dagene og årene har alle gitt en dyp mening. Jeg kommer til å savne pulsen, temperaturen og engasjementet som alltid er i sykehus. Nå er vi ved starten på et nytt tiår som vil by på nye utfordringer og nye muligheter. Mitt fremste ønske er at alle dere som jobber på sykehuset vil løfte virksomheten videre slik at Sykehuset Telemark kan være den trygghetsbasen som folk trenger og en arbeidsplass som faglig og arbeidsmiljømessig gjør at ansatte trives. Om jeg ikke lenger skal ha min daglige gang i sykehuset, kommer jeg til å leve med dere. Lykke til! Arne 2

3 Ny ambulansestasjon-endelig Først 20.juni var det offisiell åpning for en nyoppusset Skien ambulansestasjon. Nå er ambulansearbeiderne sikret bedre forhold på vaktene og nyoppussede garasjer:til den nette sum av 8.5 millioner kroner -Her ser det jo ut til å bli kanonbra i forhold til sånn det var før, konstaterer en besøkende ambulansearbeider fra Bamble- Knut Arne Haraldsen. Det var mange tillitsvalgte, men få ambulansearbeidere på plass da klinikksjef Jørgen Einerkjær foretok den offisielle åpningen av ambulansestasjonen med marsipankake, gaver og kaffe. gen utsatt til nå: Oppgraderte garasjer Ambulansegarasjene er forlenget med halvannen meter, oppgradert med smøregrav, eget utstyrslager, skyllerom og teknisk rom for høytrykkspyler og annet utstyr. Ambulansearbeiderne har nå fått lyst og pent oppholdsrom med nye møbler, kjøkken og soverom med WC og dusj vegg i vegg. Tidligere har de levd under langt mer kummerlige forhold i mange år. Et nytt ventilasjonsanlegg for hele bygningen er også lagt inn i ombyggingsprosjektet. Ambulansestasjonen i nyoppussa stand har vært ferdig siden desember, men fordi det har tatt tid å få alt i orden med garasjeanlegget er åpnin- Lang veg for ny stasjon i Skien -Ut fra forutsetningene er det blitt akseptable forhold. Men vegen fram har vært svært strevsom og langdryg. Vi har jobbet med å få til dette helt siden 2001, sier Thomas-Tande Halvorsen. Ambulansearbeideren har som verneombud kjempet for bedre arbeidsforhold i en årrekke. Med påtrykk fra Arbeidstilsynet og en rekke forslag til løsninger som ikke viste seg realistiske, har vegen mot ny stasjon i Skien vært særdeles lang. Det medga også klinikksjef Jørgen Einerkjær: -8.5 millioner er mye penger for en garasje og noen soverom. Mange ville nok gjerne sett at vi kunne brukt mi- Bildeglimt fra den offisielle åpningen av den ombygde ambulansestasjonen i Skien dlene til pasientrettede tiltak. Men nå er det endelig gode arbeidsforhold i Skien. Her har begge parter inngått kompromisser for å finne løsninger, sa sjefen for Prehospital klinikk. Einerkjær forærte en humoristisk tegning av Varden-tegner Ole Johnny Hansen i glass og ramme som innvielsespresang.det manglet ikke på skjeve smil og muntre replikker da klinikksjefen også overrakte det aller første klagebrevet om de dårlige forholdene for ambulansearbeiderne i Skien innrammet i glass og ramme. Det var datert til 1989 og underskrevet av nåværende enhetsleder Ole Petter Haukedalen. Nå henger det på veggen i den nye ambulansestasjonen til minne om prosessen. Direktør-avklaring i august 1.juli var siste arbeidsdag for Arne Rui-en av Helse-Norges lengstsittende sykehusdirektører.nå er jakten på hans etterfølger i full gang. Fem søkere ble offentliggjort mandag 20. juni. -Dette er på en måte et historisk møte i og med at det er det siste styremøte for direktør Arne Rui, innledet styreleder Stein-Are Agledal under ST-styrets siste møte før ferien den 22. juni. Lover navn på ny direktør i august -Styret regner med å ha tilsatt en ny egnet direktør for Sykehuset Telemark i løpet av andre halvdel av august. Men når han eller hun kan være på plass som direktør ved ST, er selvsagt avhengig av praktiske forhold som f. eks oppsigelsestid, understreker Agledal. Han viser til at konsulentfirmaet Korn Ferry jobber parallelt med den ordinære behandlingen av søkerne til stillingen med å finne andre aktuelle kandidater til direktørstillingen- i tillegg til de fem søkerne som nå er inne i utvelgelsesprosessen. Konsulentfirmaet har i rekrutteringsprosessen vært i kontakt med enkelte kandidater som er oppfordret til å søke- også etter at søknadsfristen utløp den 17. juni. Fem søkere før fristen... De fem søkerne er som følger: Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, Farsundordfører Stein Ytterdahl,Klinikksjef for Psykiatrisk klinikk Jostein Todal, klinikksjef for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF Margrethe Bess Frøyshov og Ivar Edmund Vatten, arbeidssøkende fra Halsanaustan. Stein-Are Agledal 3

4 Sykehuset må bli bedre Halfrid Waage, ST- ledelsen og fagmiljøene fikk en kalddusj fredag17.juni. Da kom tall som viste at ST kom ut blant sykehusene med lavest overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette tar vi tak i på alvor. Vi skal ikke gå i forsvar. Men vi har truffet tiltak de siste årene både på slag og infarktbehandling, som gjør at vi vet at behandlingen er i henhold til nasjonale retningslinjer. Nå skal vi se på hva de som kom best ut i undersøkelsen gjør og se hva vi kan lære der, sier fagdirektøren. Imponert over fagmiljøene Midt oppi tøffe dager med lokalt og nasjonalt mediefokus er Waage tydelig på at hun er imponert over fagmiljøene på sykehuset: -Det som har imponert meg mest er hvor raske miljøene nå er på ballen og ønsker å gjøre noe med resultatene som er kommet fram. Tallene kom overraskende på alle sammen blant annet fordi den behandlingen vi gir er i tråd med nasjonale anbefalinger, sier Waage. Selv om delfunn fra undersøkelsen viser større variasjon, tar ikke fagdirektøren lett på at ST kom så dårlig ut i Kunnskapssenterets undersøkelse av hvor mange pasienter som er i live 30 dager etter et hjerteinfarkt eller hjerneslag: Perioden der sykehusenes overlevelsestall er målt er fra 2005 til og med 2009: Halfrid Waage: ST tar tak i svake tall på overlevelse på infarkt og slag. Bilde til høyre: Jacob Thalamus. -Før 2007 hadde ST bare en liten slagenoverlevelsestallene på ST:For å sikre at het og mange pasienter måtte fordeles på sykehuset forbedrer seg på dette område andre sengepostene. I 2007 åpnet vi det. en større slagenhet i Skien som driver behandling i tråd med nasjonale retdriver flere kvalitetsprosjekter ningslinjer. Hun forsikrer at ST nå skal - Vi er forbauset over tallene fordi vi oppta videre tak i kvalitetsutfordringene fatter at vi gir en god behandling helt i tråd med de nasjonale retningslinjene. Vi også i forbindelse med den nasjonale tar pasientsikkerhet og kvalitetsarbeidet pasientsikkerhetskampanjen som ST nå på alvor. I over et år har vi vært pilot for er i gang med å gjennomføre lokalt. et verktøy for kvalitetsforbedring- trigger tool. Det siste halvåret har vi planlagt et Lover målbevisst kvalitetsarbeid kvalitetsprosjekt i forhold til pasienter - Vi har allerede drøftet resultatene våre som innlegges med brystsmerter.det med lederen for Pasientsikkerhetskamskulle ha startet i begynnelsen av mai panjen. Her vil vi samarbeide tett med men på grunn av manglende personalreskunnskapssenteret for å sikre at ST gjensurser er starten utsatt til etter ferieavnomfører målretta tiltak som kan bedre viklingen. Vi har i lengre tid jobbet med våre tall for overlevelse etter infarkt og hjerneslag, sier Waage. Hun viser til at et prosjekt for oppfølging av pasienter slagenheten nylig var gjennom et tilsyn som har hatt hjerteinfarkt. Men uansett fra Helsetilsynet i Telemark der avdehva vi har gjort på dette området er vi lingen kom ut uten å pådra seg avvik selvsagt opptatt av å gjøre det vi kan for å og med et tilfredsstillende resultat. Men få til mer kvalitetsutvikling, sier overlege fagdirektøren lover at sykehuset i årene Jacob Thalamus framover vil prioritere høgt å følge opp Overrasket over dårlige tall -Vi har ventet på disse kvalitetsstallene lenge.da de kom fredag 17. juni ble vi både overrasket og lei oss over at de ikke var så gode som ønsket medgir Per Urdahl. - Det er bra at vi blir målt slik at vi kan jobbe med å utvikle tjenestene våre optimalt, sier sjefen for Medisinsk klinikk. - Etter at nyheten om at vi kom så dårlig ut, ble offentliggjort har vi forsøkt å gå dypere inn i tallene år for år. Det som i hvert fall er svært positivt er at tallene for 2009 viser at vi er blant sykehusene i Norge med best overlevelse totalt. Det 4 er et flott utgangspunkt, konstaterer Urdahl.Medisinsk klinikk gjorde i årene fra en rekke endringer i behandlingspraksis for slag- og hjerteinfarktpasientene som bl.a oppgradering av slagavdelingen og endret infarkthåndtering som han tror betyr en klar bedring for behandlingskvaliteten. Følger nasjonale retningslinjer -Vi har gjennomgått all vår behandlingspraksis for hjerneslag og hjerteinfarkt og ser at den pr dags dato er helt på linje med nasjonale og internasjonale ret- ningslinjer, sier klinikksjefen som ikke vil bagatellisere tallene som nylig ble offentliggjort. Folk skal ha tillit til sykehuset Han vet at det å ta den utfordringen på alvor handler om befolkningens tillit på et kjerneområde for sykehuset: - Vi tar dette på alvor og vil følge opp med sikte på at befolkningen i Grenland og Telemark skal kunne føle seg trygge på at de får optimal og god behandling på Sykehuset Telemark, sier klinikksjef Per Urdahl.

5 50 års plastkirurgi på ST Plastikk-kirurgene fra ST fikk vist seg fram da de arrangerte vårmøtet for plastikk-kirurger fra hele Norge i Kragerø 10. og 11. juni. Samtidig markerte de at det er 50 år siden plastikkkirurgimiljøet ble etablert i Grenland.ST har et av de eldste plastikk-kirurgimiljøene i landetog er målt i antall kirurger fjerde størst i landet.. Overlege Anadi Begic åpnet konferansen med et foredrag om plastikk-kirurgiens historie i Telemark ved 50-årsjubileet fredag 10. juni.på 60-tallet opprettet Norsk Hydro en 25-sengers avdeling på daværende Porsgrunn Lutherske for å håndtere bl.a brannskadde ved en eventuell ulykke i magnesumsfabrikken, røper Begic. På dagsorden stod mikrorekonstruktiv kirurgi, komplikasjoner i plastikkirurgi og kroppformende kirurgi. Som trekkplastre hadde de fått tak i en av de fremste på brystrekonstruksjon- Zoran Arnez fra Italia og en tungvekter av norsk herkomst- James Grotting fra USA som har utgitt flere bøker og er ekspert nettopp på kroppsformende kirurgi. 37 plastikk-kirurger fra hele Norge fant vegen til Kragerø Spa hotell der STs plastikkkirurger var vertskap for fagkonferansen Anadi Begic og plastikk-kirurgi-miljøet på ST fokuserte på brystrekonstruksjon (bildet t.v: og postbariatri (til høyre)da de samlet det norske fagmiljøet i Kragerø. som løftet fram to av fagområdene ST har satset på: Mikrokirurgisk brystrekonstuksjon og kroppsformende kirurgisom ST nå satser stadig mer på. Fokus på mikrokirurgi og postbariatri Postbariatrisk kirurgi handler om å hjelpe sykelig overvektige med å operere bort overflødige hudfolder etter at pasientene har gått kraftig ned i vekt.begic og hans kolleger presenterte sine faglige erfaringer med de krevende mikrokirurgiske brystoperasjonene som ST har utført i mange år. Her bygger de nye bryst hos kvinner som har fått fjernet brystetved hjelp av hud og vev fra andre deler av kvinnens kropp. Gudjon Gunnarsson og Milorad Knezevic ga sine kolleger bakgrunnen for at ST nå satser seriøst på kroppsformende kirurgi. Gode tilbakemeldinger -Vi fikk gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet og mange nyttige faglige diskusjoner, forteller Begic. Han takker kollegene som har tatt et ekstra tak i forbindelse med det krevende fagarrangementet:-vi har fått ros av våre gjester i forbindelse med den utviklingen faget plastikkirurgi har fått i Telemark. Men de deler samtidig vår bekymring i forbindelse med planene om å dele miljøet mellom Grenland og Notodden. Behovet for rekonstruktiv plastikkirurgi i det offentlige helsevesenet er stort. Vi håper derfor at vi skal få anledning til å utvikle det videre ved vårt sykehus, sier Anadi Begic. Kalddusj fra Kunnskapssentret ST kom dårlig ut i en undersøkelse for overlevelse, viser tall fra Kunnskapssenteret.ST er ett av fem sykehus med signifikant lavere overlevelse etter hjerneslag. ST var også det eneste sykehuset med signifikant lavere overlevelse 30 dager etter et hjerteinfarkt. Fredag 17.juni la Kunnskapssenteret fram tallene som som viser overlevelse etter 30 dager for tre diagnoser: Hoftebrudd, hjerteinfarkt og hjerneslag. Målingen er gjort mellom 2005 og Undersøkelsen som bygger på tall fra 20 helseforetak, avdekker at muligheten for å overleve en alvorlig sykdom varierer sterkt avhengig av hvilket sykehus pasienten kommer til. Undersøkelsen har beregnet foreløpige overlevelsestall for sykehusene og justert for pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Mens seks sykehus har signifikant høyere overlevelse etter infarkt, har ST signifikant lavere overlevelse. Ulike tall i Telemark Når det gjelder hjerneslag har ingensykehus signifikant høyere overlevelse, mens fem har signifikant lavere overlevelse: ST Skien, Fredrikstad, Haugesund, Kongsvinger og Rikshospitalet.Tall for overlevelse 30 dager etter hjerteinfarkt ligger på 83.6 prosent for Skien, Porsgrunn og Kragerø, mens landsgjennomsnittet lander på 87 prosent overlevelse. Notodden har 83.4, mens Rjukan ligger betydelig bedre an - på 90.7: For hjerneslag er de tilsvarende overlevelsestallene 83.2 for Skien, Porsgrunn, Kragerø, 82.8 for Notodden og 87 prosent for Rjukan. For hoftebrudd var overlevelsen 89.8 for Skien, Porsgrunn og Kragerø, 91.5 for Notodden og 89 prosent for Rjukan. 5

6 Styre-ja til Nordfløyen Styret ved Sykehuset Telemark sa 22. juni enstemmig ja til at ideskissen for å ruste opp Nordfløyen til et moderne sykehus, kan gå videre til neste trinn. Styret ber Helse Sør Øst om tillatelse til å utrede to alternativer for modernisering av Nordfløyen: Til henholdsvis 250 og 180 millioner i en konseptfaseutredning. ST-styret sender saken videre til Helse Sør Øst med anbefaling om at prosjektgruppa for Nordfløyen får jobbe videre med alternativ 1 og 3. I vedtaket ber STstyret om at den videre planleggingen må ta hensyn til pasienter og ansatte i byggeperioden. Styret ber også om at man i utredningen vurderer en mer komprimert byggeperiode. I siste styremøte før ferien fikk ST-styret på bordet en ideskisse med fire alternativer: Et null-alternativ til ca 70 millioner og et nybygg vest for Vestfløyen til ca 410 millioner.styret fallt imidlertid ned på at de ønsker å få utredet et rimelig rehabiliteringsalternativ som beholder bygningskroppen som nå til ca 190 millioner kroner og et påbyggingsalternativ som øker bredden på Nordfløyen til anslagsvis 250 millioner kroner. Ja til å utrede to alternativer Det er de to siste alternativene som STstyret nå ber helse Sør Øst om klarsignal ST-styret vendte tommelen opp for å be Helse Sør Øst om å gå videre til konseptfasen i forhold til å bygge Nordfløyen om til et moderne sykehus. til å gå videre med.forutsetningen for å gå videre i planlegginsgprosessen er at Helse Sør Øst sier ja til søknaden om få få gå videre til konseptfasen.-hvis Helse Sør Øst sier ja, så blir neste trinn å utrede videre de to ombyggingsalternativene. Her vil vi se på løsninger helt ned på enkelt-romsnivå og gjøre analyser som skal vise hvilke av de to alternativene som er økonomisk mest gunstig, sier Einar Ramsli. Hvis beslutningene med f. eks positive vedtak i Helse Sør Øst kommer i rask rekkefølge, så er det mulig å komme i gang med byggerier i Nordfløyen allerede i 2013, forsikrer bygg og eiendomssjefen. Nordfløyen viktig for befolkningen -Styrene ved de tre helseforetakene SiV, PiV og ST har gjort likelydende vedtak om hvilke investeringer som sykehusene i Vestfold og Telemark skal gjøre fra nå og helt fram til De to største pros- jektene er en ny sengefløy i Tønsberg og opprustning av Nordfløyen i Skien. Av praktiske planleggingsgrunner kan byggestart for Nordfløyen komme allerede i 2013, forklarer utviklingsdirektør Hans Evju. Han er glad for enigheten om investeringene i Vestfold Telemark: -En moderne Nordfløy er helt nødvendig for at innbyggerne i Telemark skal få god og moderne standard på sykehusbehandling. De bør slippe å ligge på firemannsrom og vi har ambisjoner rom at Nordfløyen i hovedsak skal tilby en-sengsrom med alle bekvemmeligheter opp mot hotellstandard, sier Evju. Tar slagutfordring på alvor -Dette er tall vi tar på alvor. Vi har allerede hatt kontakt med lederen for Norsk Hjerneslagregister-et register som planlegges utrullet til alle sykehus fra 1. januar 2012,sier seksjonsleder Benedicte Børge-Ask Madsen. ST ønsker å bli med som pilotsykehus høsten 2011, for å sikre at sykehuset kommer raskt i gang. Lederen for seksjon for lunge, geriatri, FMR og nevrologi har allerede vært i kontakt med sine egne fagfolk på bl.a hjerneslag og de er klare til å ta tak i 6 utfordringene: -Vi har diskutert flere forhold som kan ha betydning og ser bl.a at andelen som får trombolyse ved ST er relativt lav. Nå vil vi gjennomgå våre rutiner, og se dem opp mot andre sykehus, for å se hva vi kan gjøre for å øke andelen med hjerneslag som får trombolyse. Alltid rom for forbedring -Selv om vi vet at vi har bedre rutiner og gjør mye riktig nå, er det alltid rom for forbedring. Det skal vi jobbe seriøst videre med, lover Benedicte Børge-Ask Madsen. Avdelingen legger også planer for å sette i gang med lokal folkeopplysning rundt symptomer på hjerneslag, og viktigheten av rask behandling. Risikoen for store utfall etter slag og eventuell død reduseres kraftig dersom pasienten kommer raskt til sykehus der det kan startes behandling. Benedicte Børge-Ask Madsen

7 Enige i Vestfold-Telemark Etter at ST-styret 22. juni enstemmig vedtok områdeplanen, var det klart: Styrene ved Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold står samlet bak en plan for hvordan sykehusinvesteringene må fordeles for å sikre befolkningen i Vestfold og Telemark et godt helsetilbud fram mot Helse Sør Øst har stilt krav om en felles plan for Vestfold og Telemark før de vil ta stilling til noen investeringsprosjekter i området. Det at det nå er blitt enighet om en helhetlig investeringsplan er et stort skritt fremover mot å få realisert viktige investeringer som siste byggetrinn ved SiV i Tønsberg og oppgradering av sengefløyer i Skien, sier adm.dir Stein Kinserdal ved SiV. Kinserdal har ledet styringsgruppa for prosjektet. Investeringsplanen som nå oversendes Helse Sør Øst bygger på et helhetlig konsept som skal dekke behovet for spesialisthelsetjenesten i Vestfold og Telemark fram til minst år Akutt på Notodden og Rjukan Planen det nå er enighet om satser Jørn Jacobsen redegjør for ST-styret om arbeidet som er lagt ned for å komme fram til en omforent løsning for sykehusinvesteringer i Telemark-Vestfold sykehusområde. på to allsidige akuttsykehus med tyngdepunkt i Skien og Tønsberg og med videreføring av akuttfunksjonene på Notodden og Rjukan, og nybygg for prioriterte pasientgrupper innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det ligger mye utredningsarbeid bak investeringsplanen som nå er godkjent av de tre sykehusstyrene.kinserdal understreker at mer radikale endringer i oppgave- og funksjonsfordelingen mellom Vestfold og Telemark har vært vurdert i utredningsarbeidet. -Vi har ikke funnet det formålstjenlig verken i forhold til økonomi eller kvalitet, sier Kinserdal. I en felles pressmelding viser han til at som viser til at sykehusene i Vestfold og Telemark i flere år har framstått som Norges mest kostnadseffektive samtidig som sykehusene har kontroll på ventelistene og få fristbrudd. SiV-direktøren påpeker at det er for å videreutvikle et meget velfungerende helsetilbud at man ønsker å gjennomføre disse investeringene. Nøktern investeringsplan Kinserdal understreker at det er en nøktern investeringsplan som legges fram for Helse Sør Øst som samtidig er tilstrekkelig til at den gode driften kan fortsette i de to fylkene. Det samlede behovet for investeringer i de to fylkene er anslått til mellom 2 og 2.5 milliarder de neste 15 årene. Nordfløyen foreslått i 2013 Oppgradering av Nordfløyen ved ST i Skien til en kostnad på mellom 340 og 370 millioner har fått foreslått byggestart i 2013 i den felles områdeplanen for Vestfold og Telemark. Den er nå vedtatt i de tre HF-styrene. uttrykk for ønsket oppstart for de enkelte prosjektene. Nybygg for akuttpsykiatrien i Tønsberg til et sted mellom 250 og 280 kroner har fått byggestart satt til bl.a fordi planleggingen er kommet langt og fordi prosjektet kan egenfinanieres i tråd med eiers krav. Begrunnelsen for at Nordfløyombyggingen er satt opp så tidlig er at prosjektet krever en kort planleggingsperiode og at ombyggingen kan pågå mens det fortsatt er drift i bygningen.-i forslag til investeringer presiseres det imidlertid at prioriteringsrekkefølgen henger sammen med muligheten for praktisk gjennomføring av prosjektene og at det ikke er ikke uttrykk for at noen prosjekter er viktigere enn andre. Årsangivelsen er et Ny sengefløy i Tønsberg En ny sengefløy ved SiV i Tønsberg til en pris anslått til mellom 0.8 og 1.2 millard kroner er oppført med byggestart mellom 2014 og Begrunnelsen er at 7.byggetrinn trenger en ny planleggingsprosess ut fra nye forutsetninger før prosjektet kan realiseres. Et nybygg for en egen rusakuttenhet ved psykiatrien i Skien til en pris på anslagsvis millioner har fått byggestart satt til år Et nybygg for barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tønsberg til millioner er tidfestet til byggestart i Nybygg i Tønsberg og Nordfløyen i Skien er de tyngste prosjektene 7

8 Fertilitet er ISO-sertifisert STs Fertilitetsklinikk i Porsgrunn er nå ISO 9001-sertifisert som første seksjon på Sykehuset Telemark. Gratulerer med sertifiseringen. Vi er imponert over både arbeid og resultater, lød den korte hilsenen til de ansatte fra STs fagdirektør Halfrid Waage. -Vi jobber etterstrenge kvalitetskrav som er nedfelt i våre prosedyrer for pasientbehandling og cellelaboratoriet. Det stilles krav at man til enhver tid skal ha dokumentasjon og kunne spore hvilke personer som har deltatt i en behandling, og hvilke apparater og utstyr som er brukt. Vi må kunne vise hva som har skjedd med den enkelte celle, og hvilke prosedyrer den har gjennomgått, forklarer en stolt og glad seksjonsleder Paula Faye Rode.Katarina Isfoss har hatt ansvar for den krevende sertifiseringsprosessen, og både Faye Rode og overlege Jarl Kahn gir henne ros og ære for å ha gjort en kjempejobb. Arbeidet som To sommerlette... Rett før ferien må vitsene i ST-nytt være lårkorte og sommerlette: Helst uten krav til dypsindig tenkning. Her er to kjappe som ikke gir uttrykk for dypere tenkning eller baktanker i ST-nyttredaksjonen: God sommer! Visdomsord: Kvinner er som mobiltelefoner, de liker å bli holdt rundt, snakket til og bli tatt på, men trykker du på feil knapp- da mister du forbindelsen... førte til at Fertilitetsklinikken 8. juni ble Veritas- og ISO-9001-sertifisert har pågått halvannet år.et EU direktiv fra 2008 som nå er norsk lov stiller strenge kvalitetskrav til fertilitetsklinikkene. Det førte til at den lille klinikken valgte å strekke seg etter den krevende ISO sertifiseringen som administreres av Det Norske Veritas. Bevis for kvalitet Mange private bedrifter er ISOsertifisert som et bevis på at de driver kvalitetsmessig godt og som et fortrinn i forhold til markedsføring. Sertifiseringen gjørikke kvinnene mer fruktbare, men er et verktøy for å heve kvaliteten i alle ledd. -Dette innbærer at systemet kan spore opp feil som fra tid til annen vil måtte skje i en så komplisert behandling som kunstig befrukting, sier Kahn. Plaketten for ISO-sertifiseringen henger nå ved inngangen og ISO-9001 symbolet kommer på brevhodet. Det er et kvalitetsstempel som gir signaler om ryddig drift til myndigheter og barnløse par. Det er deilig å være ferdig med sertifiseringen. Det er en slitsom og litt frustrerende prosess for alle. Vi må lære å tenke på en ny måte. Men jobben er ikke gjort for all fremtid. Nå må vi vedlikeholde systemene våre hvis vi skal fornye sertifiseringen om tre år, minner Katarina Isfoss om. Stadig sjeldnere... Sexlivet i et parforhold kan forkortes til M.M.A. Til å begynne med står det for Morgen, Middag og Aften. Siden står det for Mars, Mai og August, men til sist står det for: Muligens i Midten av April!! Er det rart at mange eldre gleder seg ekstra til påske... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Ros til kvalitetssjefen fra Fertilitets-trio Fertilitetsklinikken er nylig sertifisert etter ISO 9001-kravene som administreres av Det norske Veritas: I den anledning gir overlege Jarl Kahn, Katarina Isfoss og seksjonsleder Paula Faye Rode kvalitetssjef Elisabeth Hessen mye av æren for at det ble god framdrift i arbeidet det siste halvannet året. Hessen har erfaring fra slike prosesser og har hjulpet til i innspurten. Evju er konstituert som ST-direktør Fredag 1. juli var siste arbeidsdag etter 15 år som direktør ved Sykehuset Telemark for Arne Rui. Utviklingsdirektør Hans Evju er av styret for ST konstituert som administrerende direktør for Sykehuset Telemark i overgangsperioden fra 1. juli og inntil en ny direktør kan tiltre i stillingen som toppsjef for Sykehuset Telemark. God sommer!!!! ST-nytts redaktør takker alle som velvillig har stilt opp i bedriftsbladets spalter det siste året. Men aller mest ønsker jeg alle 4000 ansatte en deilig,avslappende og velfortjent sommerferie... Sommerhilsen fra Jørn Ertsaas Ansvarlig utgiver Redaktør: Trykk: Tekst og foto: Adm. dir. Arne Rui Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Erik Tanche Nilssen A/S Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.06.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Kari Thomsen Idar Grotle Ann

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 22.03.2010 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp, Petter

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 24/2012 Navn på sak: Overordnet risikostyring 2012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Stein-Are Agledal Bjørn Walle Ole Johan

Detaljer

Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus

Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus NSH-konferanse 06.12.10 Ny finansieringsmodell konsekvenser for kommuner og sykehus Adm. direktør Stein Kinserdal Sykehuset i Vestfold HF Kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering er svaret hva

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 28. oktober 2015 Vår ref: 2015/173 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Tilstede

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015: Litt bedre i dag enn i går Saksbeh: Ingerid Gunnerød Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. undervisningssenteret

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. undervisningssenteret Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. november 2008 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad, undervisningssenteret Tilstede: Styreleder Peder Olsen, Olav Mugaas, Inger-Christin Torp,

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PRESSEPROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PRESSEPROTOKOLL 18. juni 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen 18.6.2015 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2016

Virksomhetsrapport august 2016 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak 064-2016 Fagdirektør Per Engstrand 08.09.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp

Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Rapport konsernrevisjon av BUPA - pasientforløp Administrerende direktørs forelegg til: Utvalg: møtedato: sak nr: Foretaksstyret 25.03.0 18/0 Trykt vedlegg: Rapport Revisjon av BUP pasientforløp PiV HF,

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Metodevurdering 29. jan Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Metodevurdering 29. jan Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Metodevurdering 29. jan. 2015 Adm. direktør Lars H. Vorland Helse Nord RHF Hva er våre viktigste utfordringer? Økonomisk kontroll Teknologiutviklingen Kvalitet og pasientsikkerhet Utvikling av det faglige

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset Styret på banen Ledelse av pasientsikkerhet Et program for styret i Nordlandssykehuset 2011-2012 Styret vedtok i sak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet at Det utvikles en møteplan med innlagte tema og

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl 10.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger VELKOMMEN! VELKOMMEN TIL OSS! Jeg setter stor pris på at du har valgt Stavanger universitetssjukehus (SUS), landets tredje største akuttsykehus, som din nye arbeidsplass. Du betyr verdifull kunnskap, erfaring,

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer