ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Nedslående for ST. Siste leder fra Arne... ISO-9001-sertifisert. Ambulanse-snorklipp"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 Juni Ja til Nordfløyen STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. To saker i det siste ST-styremøtet før ferien peker i riktig retning i forhold til utsiktene for å få omgjort Nordfløyen til et moderne sykehus: Styrene i SiV, PiV og ST står samlet bak en investeringsplan der det bl.a foreslås at Nordfløyen bør starte bygging i Styret ber Helse Sør Øst si ja til å gå videre med Nordfløy-planene til konseptstadiet. De vil ha 190-millioners- og 250 millionersalternativet utredet. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Nedslående for ST -En moderne Nordfløy er helt nødvendig for at innbyggerne i Telemark skal få god og moderne standard på sykehusbehandling. De bør slippe å ligge på firemannsrom. Og nå har vi ambisjoner om at Nordfløyen i hovedsak skal tilby en-sengsrom med alle bekvemmeligheter opp mot hotell-standard, sier utviklingsdirektør Hans Evju. Les me rpå side 6 og 7. ST kom ut med dårlige tall for overlevelse etter infarkt og hjerneslag. -Dette skal vi ta tak i på alvor, sier fagdirektør Halfrid Waage. ISO-9001-sertifisert Fertilitetsklinikken er første seksjon på ST som er ISO 9001-sertifisert Ambulanse-snorklipp Endelig er snora klippet for en nyoppussa ambulansestasjon i Skien... Siste leder fra Arne... STs direktør gjennom 15 år takker for seg med en aller siste leder...

2 Takk for meg har vært brukt til å bygge en moderne organisasjon. Jeg har jobbet mye med ledelse og styring, forsøkt å skape orden og systemer i den store bedriften sykehuset er. Jeg har hatt en fast tro på at på god ledelse er et sentralt redskap i å skape god pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Troen på betydningen av god ledelse har vært koblet sammen med troen på linjestyring og delegering av mest mulig makt til klinikker, seksjoner og enheter. Men først og sist. Gjennom fokus på den samlede kvalitet skal sykehuset være den fremst trygghetsbase for menneskene i Telemark ST-direktør gjennom 15 år- Arne Rui- takker for seg med denne lederen. - Personalpolitikk hva er det for noe? Har sykehuset noen personalpolitikk, var det noen som sa til meg for 15 år siden da jeg kom til Sykehuset Telemark.. Det var attpåtil enkelte som sa at de ikke ønsket å fortelle at de jobbet på sykehuset- fordi de følte seg fl aue over egen arbeidsplass. Disse opplevelsene har jevnlig minnet meg om at det fremste kjennetegnet på en god arbeidsplass og en virksomhet som lykkes, er at de som jobber der er stolte av både jobben og arbeidsplassen sin. I 2011 velger jeg å tro at de fl este som leser dette, er glade i jobben sin og at ingen føler noen grunn til å skamme seg over å være ansatt ved Sykehuset Telemark. Sykehuset vårt er til for befolkningen i Telemark. Befolkningen er både våre virkelige eiere samtidig som de er våre brukere. De målinger som fi nnes, forteller at sammenlignet med andre sykehus, har vi godt renomme blant folk, samtidig som det mediemessig er relativt lite uro rundt sykehuset. Under min tid som direktør ble Sykehuset Telemark temmelig fort kjent for å være fl inke til å holde orden på økonomien - noe mange ansatte på sykehuset har opplevd som sparing. Noen synes at sparekniven ble brukt vel fl ittig og at det faglige fi kk for liten oppmerksomhet. Jeg erkjenner nok i ettertid at fokuset på det økonomiske i perioder kan ha blitt opplevd vel sterkt. På den andre siden er det orden og styring på pengene som danner grunnlaget for at sykehuset kan vokse og utvikle seg. Derfor er det ekstra hyggelig i 2011 å registrere at vi er på høyde med andre også når det faglig kvalitet. Ventetidene er blant de korteste i landet både i somatikk og psykiatri. At det i 2011 skulle være 12 doktorarbeider på gang ved sykehuset, vårt ville vært temmelig utenkelig for noen år siden. At sykefraværet er lavest i Helse Sør-Øst, forteller at det fokuset som ledelsen sammen med de tillitsvalgte har satt på arbeidsmiljøet, har gitt resultater. I det jeg går over i pensjonistenes rekker håper jeg også at det gamle og inngrodde motsetningsforholdet mellom fagfolk og blåruss ( les administratorer) er i ferd med å bli historie på vårt sykehus. Jeg tror administratorene har fått øynene opp for at faglig kvalitet alltid må stå i sentrum for et sykehus og at fagfolk har innsett at som med alt annet, så er det også penger som fi nansierer faglig utvikling. På dette grunnlaget bør det i felleskap kunne skapes store resultater i årene som kommer. Det meste av min tid på sykehuset Sykehuset er en viktig institusjon i samfunnet. Hver innbygger i Telemark betaler i snitt kroner årlig til å drive sykehuset, og interessen for sykehuset er naturlig nok stort blant folk. Derfor er det en sak jeg aldri har vært i tvil om, nemlig at Telemark skal ha et stort allsidig akuttsykehus og at sammenslåinger med andre ikke vil være av det gode. Når jeg ser rundt meg, er jeg ikke blitt svekket i den troen. Arbeidet på sykehuset har vært de beste og de mest krevende årene i mitt yrkesliv. Aldri tidligere i livet har jeg møtt så mange engasjerte og fl inke mennesker. Personlig har jeg følt stolthet over å jobbe på Sykehuset Telemark. Dagene og årene har alle gitt en dyp mening. Jeg kommer til å savne pulsen, temperaturen og engasjementet som alltid er i sykehus. Nå er vi ved starten på et nytt tiår som vil by på nye utfordringer og nye muligheter. Mitt fremste ønske er at alle dere som jobber på sykehuset vil løfte virksomheten videre slik at Sykehuset Telemark kan være den trygghetsbasen som folk trenger og en arbeidsplass som faglig og arbeidsmiljømessig gjør at ansatte trives. Om jeg ikke lenger skal ha min daglige gang i sykehuset, kommer jeg til å leve med dere. Lykke til! Arne 2

3 Ny ambulansestasjon-endelig Først 20.juni var det offisiell åpning for en nyoppusset Skien ambulansestasjon. Nå er ambulansearbeiderne sikret bedre forhold på vaktene og nyoppussede garasjer:til den nette sum av 8.5 millioner kroner -Her ser det jo ut til å bli kanonbra i forhold til sånn det var før, konstaterer en besøkende ambulansearbeider fra Bamble- Knut Arne Haraldsen. Det var mange tillitsvalgte, men få ambulansearbeidere på plass da klinikksjef Jørgen Einerkjær foretok den offisielle åpningen av ambulansestasjonen med marsipankake, gaver og kaffe. gen utsatt til nå: Oppgraderte garasjer Ambulansegarasjene er forlenget med halvannen meter, oppgradert med smøregrav, eget utstyrslager, skyllerom og teknisk rom for høytrykkspyler og annet utstyr. Ambulansearbeiderne har nå fått lyst og pent oppholdsrom med nye møbler, kjøkken og soverom med WC og dusj vegg i vegg. Tidligere har de levd under langt mer kummerlige forhold i mange år. Et nytt ventilasjonsanlegg for hele bygningen er også lagt inn i ombyggingsprosjektet. Ambulansestasjonen i nyoppussa stand har vært ferdig siden desember, men fordi det har tatt tid å få alt i orden med garasjeanlegget er åpnin- Lang veg for ny stasjon i Skien -Ut fra forutsetningene er det blitt akseptable forhold. Men vegen fram har vært svært strevsom og langdryg. Vi har jobbet med å få til dette helt siden 2001, sier Thomas-Tande Halvorsen. Ambulansearbeideren har som verneombud kjempet for bedre arbeidsforhold i en årrekke. Med påtrykk fra Arbeidstilsynet og en rekke forslag til løsninger som ikke viste seg realistiske, har vegen mot ny stasjon i Skien vært særdeles lang. Det medga også klinikksjef Jørgen Einerkjær: -8.5 millioner er mye penger for en garasje og noen soverom. Mange ville nok gjerne sett at vi kunne brukt mi- Bildeglimt fra den offisielle åpningen av den ombygde ambulansestasjonen i Skien dlene til pasientrettede tiltak. Men nå er det endelig gode arbeidsforhold i Skien. Her har begge parter inngått kompromisser for å finne løsninger, sa sjefen for Prehospital klinikk. Einerkjær forærte en humoristisk tegning av Varden-tegner Ole Johnny Hansen i glass og ramme som innvielsespresang.det manglet ikke på skjeve smil og muntre replikker da klinikksjefen også overrakte det aller første klagebrevet om de dårlige forholdene for ambulansearbeiderne i Skien innrammet i glass og ramme. Det var datert til 1989 og underskrevet av nåværende enhetsleder Ole Petter Haukedalen. Nå henger det på veggen i den nye ambulansestasjonen til minne om prosessen. Direktør-avklaring i august 1.juli var siste arbeidsdag for Arne Rui-en av Helse-Norges lengstsittende sykehusdirektører.nå er jakten på hans etterfølger i full gang. Fem søkere ble offentliggjort mandag 20. juni. -Dette er på en måte et historisk møte i og med at det er det siste styremøte for direktør Arne Rui, innledet styreleder Stein-Are Agledal under ST-styrets siste møte før ferien den 22. juni. Lover navn på ny direktør i august -Styret regner med å ha tilsatt en ny egnet direktør for Sykehuset Telemark i løpet av andre halvdel av august. Men når han eller hun kan være på plass som direktør ved ST, er selvsagt avhengig av praktiske forhold som f. eks oppsigelsestid, understreker Agledal. Han viser til at konsulentfirmaet Korn Ferry jobber parallelt med den ordinære behandlingen av søkerne til stillingen med å finne andre aktuelle kandidater til direktørstillingen- i tillegg til de fem søkerne som nå er inne i utvelgelsesprosessen. Konsulentfirmaet har i rekrutteringsprosessen vært i kontakt med enkelte kandidater som er oppfordret til å søke- også etter at søknadsfristen utløp den 17. juni. Fem søkere før fristen... De fem søkerne er som følger: Fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase, Farsundordfører Stein Ytterdahl,Klinikksjef for Psykiatrisk klinikk Jostein Todal, klinikksjef for medisinsk diagnostikk ved Vestre Viken HF Margrethe Bess Frøyshov og Ivar Edmund Vatten, arbeidssøkende fra Halsanaustan. Stein-Are Agledal 3

4 Sykehuset må bli bedre Halfrid Waage, ST- ledelsen og fagmiljøene fikk en kalddusj fredag17.juni. Da kom tall som viste at ST kom ut blant sykehusene med lavest overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag. Dette tar vi tak i på alvor. Vi skal ikke gå i forsvar. Men vi har truffet tiltak de siste årene både på slag og infarktbehandling, som gjør at vi vet at behandlingen er i henhold til nasjonale retningslinjer. Nå skal vi se på hva de som kom best ut i undersøkelsen gjør og se hva vi kan lære der, sier fagdirektøren. Imponert over fagmiljøene Midt oppi tøffe dager med lokalt og nasjonalt mediefokus er Waage tydelig på at hun er imponert over fagmiljøene på sykehuset: -Det som har imponert meg mest er hvor raske miljøene nå er på ballen og ønsker å gjøre noe med resultatene som er kommet fram. Tallene kom overraskende på alle sammen blant annet fordi den behandlingen vi gir er i tråd med nasjonale anbefalinger, sier Waage. Selv om delfunn fra undersøkelsen viser større variasjon, tar ikke fagdirektøren lett på at ST kom så dårlig ut i Kunnskapssenterets undersøkelse av hvor mange pasienter som er i live 30 dager etter et hjerteinfarkt eller hjerneslag: Perioden der sykehusenes overlevelsestall er målt er fra 2005 til og med 2009: Halfrid Waage: ST tar tak i svake tall på overlevelse på infarkt og slag. Bilde til høyre: Jacob Thalamus. -Før 2007 hadde ST bare en liten slagenoverlevelsestallene på ST:For å sikre at het og mange pasienter måtte fordeles på sykehuset forbedrer seg på dette område andre sengepostene. I 2007 åpnet vi det. en større slagenhet i Skien som driver behandling i tråd med nasjonale retdriver flere kvalitetsprosjekter ningslinjer. Hun forsikrer at ST nå skal - Vi er forbauset over tallene fordi vi oppta videre tak i kvalitetsutfordringene fatter at vi gir en god behandling helt i tråd med de nasjonale retningslinjene. Vi også i forbindelse med den nasjonale tar pasientsikkerhet og kvalitetsarbeidet pasientsikkerhetskampanjen som ST nå på alvor. I over et år har vi vært pilot for er i gang med å gjennomføre lokalt. et verktøy for kvalitetsforbedring- trigger tool. Det siste halvåret har vi planlagt et Lover målbevisst kvalitetsarbeid kvalitetsprosjekt i forhold til pasienter - Vi har allerede drøftet resultatene våre som innlegges med brystsmerter.det med lederen for Pasientsikkerhetskamskulle ha startet i begynnelsen av mai panjen. Her vil vi samarbeide tett med men på grunn av manglende personalreskunnskapssenteret for å sikre at ST gjensurser er starten utsatt til etter ferieavnomfører målretta tiltak som kan bedre viklingen. Vi har i lengre tid jobbet med våre tall for overlevelse etter infarkt og hjerneslag, sier Waage. Hun viser til at et prosjekt for oppfølging av pasienter slagenheten nylig var gjennom et tilsyn som har hatt hjerteinfarkt. Men uansett fra Helsetilsynet i Telemark der avdehva vi har gjort på dette området er vi lingen kom ut uten å pådra seg avvik selvsagt opptatt av å gjøre det vi kan for å og med et tilfredsstillende resultat. Men få til mer kvalitetsutvikling, sier overlege fagdirektøren lover at sykehuset i årene Jacob Thalamus framover vil prioritere høgt å følge opp Overrasket over dårlige tall -Vi har ventet på disse kvalitetsstallene lenge.da de kom fredag 17. juni ble vi både overrasket og lei oss over at de ikke var så gode som ønsket medgir Per Urdahl. - Det er bra at vi blir målt slik at vi kan jobbe med å utvikle tjenestene våre optimalt, sier sjefen for Medisinsk klinikk. - Etter at nyheten om at vi kom så dårlig ut, ble offentliggjort har vi forsøkt å gå dypere inn i tallene år for år. Det som i hvert fall er svært positivt er at tallene for 2009 viser at vi er blant sykehusene i Norge med best overlevelse totalt. Det 4 er et flott utgangspunkt, konstaterer Urdahl.Medisinsk klinikk gjorde i årene fra en rekke endringer i behandlingspraksis for slag- og hjerteinfarktpasientene som bl.a oppgradering av slagavdelingen og endret infarkthåndtering som han tror betyr en klar bedring for behandlingskvaliteten. Følger nasjonale retningslinjer -Vi har gjennomgått all vår behandlingspraksis for hjerneslag og hjerteinfarkt og ser at den pr dags dato er helt på linje med nasjonale og internasjonale ret- ningslinjer, sier klinikksjefen som ikke vil bagatellisere tallene som nylig ble offentliggjort. Folk skal ha tillit til sykehuset Han vet at det å ta den utfordringen på alvor handler om befolkningens tillit på et kjerneområde for sykehuset: - Vi tar dette på alvor og vil følge opp med sikte på at befolkningen i Grenland og Telemark skal kunne føle seg trygge på at de får optimal og god behandling på Sykehuset Telemark, sier klinikksjef Per Urdahl.

5 50 års plastkirurgi på ST Plastikk-kirurgene fra ST fikk vist seg fram da de arrangerte vårmøtet for plastikk-kirurger fra hele Norge i Kragerø 10. og 11. juni. Samtidig markerte de at det er 50 år siden plastikkkirurgimiljøet ble etablert i Grenland.ST har et av de eldste plastikk-kirurgimiljøene i landetog er målt i antall kirurger fjerde størst i landet.. Overlege Anadi Begic åpnet konferansen med et foredrag om plastikk-kirurgiens historie i Telemark ved 50-årsjubileet fredag 10. juni.på 60-tallet opprettet Norsk Hydro en 25-sengers avdeling på daværende Porsgrunn Lutherske for å håndtere bl.a brannskadde ved en eventuell ulykke i magnesumsfabrikken, røper Begic. På dagsorden stod mikrorekonstruktiv kirurgi, komplikasjoner i plastikkirurgi og kroppformende kirurgi. Som trekkplastre hadde de fått tak i en av de fremste på brystrekonstruksjon- Zoran Arnez fra Italia og en tungvekter av norsk herkomst- James Grotting fra USA som har utgitt flere bøker og er ekspert nettopp på kroppsformende kirurgi. 37 plastikk-kirurger fra hele Norge fant vegen til Kragerø Spa hotell der STs plastikkkirurger var vertskap for fagkonferansen Anadi Begic og plastikk-kirurgi-miljøet på ST fokuserte på brystrekonstruksjon (bildet t.v: og postbariatri (til høyre)da de samlet det norske fagmiljøet i Kragerø. som løftet fram to av fagområdene ST har satset på: Mikrokirurgisk brystrekonstuksjon og kroppsformende kirurgisom ST nå satser stadig mer på. Fokus på mikrokirurgi og postbariatri Postbariatrisk kirurgi handler om å hjelpe sykelig overvektige med å operere bort overflødige hudfolder etter at pasientene har gått kraftig ned i vekt.begic og hans kolleger presenterte sine faglige erfaringer med de krevende mikrokirurgiske brystoperasjonene som ST har utført i mange år. Her bygger de nye bryst hos kvinner som har fått fjernet brystetved hjelp av hud og vev fra andre deler av kvinnens kropp. Gudjon Gunnarsson og Milorad Knezevic ga sine kolleger bakgrunnen for at ST nå satser seriøst på kroppsformende kirurgi. Gode tilbakemeldinger -Vi fikk gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet og mange nyttige faglige diskusjoner, forteller Begic. Han takker kollegene som har tatt et ekstra tak i forbindelse med det krevende fagarrangementet:-vi har fått ros av våre gjester i forbindelse med den utviklingen faget plastikkirurgi har fått i Telemark. Men de deler samtidig vår bekymring i forbindelse med planene om å dele miljøet mellom Grenland og Notodden. Behovet for rekonstruktiv plastikkirurgi i det offentlige helsevesenet er stort. Vi håper derfor at vi skal få anledning til å utvikle det videre ved vårt sykehus, sier Anadi Begic. Kalddusj fra Kunnskapssentret ST kom dårlig ut i en undersøkelse for overlevelse, viser tall fra Kunnskapssenteret.ST er ett av fem sykehus med signifikant lavere overlevelse etter hjerneslag. ST var også det eneste sykehuset med signifikant lavere overlevelse 30 dager etter et hjerteinfarkt. Fredag 17.juni la Kunnskapssenteret fram tallene som som viser overlevelse etter 30 dager for tre diagnoser: Hoftebrudd, hjerteinfarkt og hjerneslag. Målingen er gjort mellom 2005 og Undersøkelsen som bygger på tall fra 20 helseforetak, avdekker at muligheten for å overleve en alvorlig sykdom varierer sterkt avhengig av hvilket sykehus pasienten kommer til. Undersøkelsen har beregnet foreløpige overlevelsestall for sykehusene og justert for pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus. Mens seks sykehus har signifikant høyere overlevelse etter infarkt, har ST signifikant lavere overlevelse. Ulike tall i Telemark Når det gjelder hjerneslag har ingensykehus signifikant høyere overlevelse, mens fem har signifikant lavere overlevelse: ST Skien, Fredrikstad, Haugesund, Kongsvinger og Rikshospitalet.Tall for overlevelse 30 dager etter hjerteinfarkt ligger på 83.6 prosent for Skien, Porsgrunn og Kragerø, mens landsgjennomsnittet lander på 87 prosent overlevelse. Notodden har 83.4, mens Rjukan ligger betydelig bedre an - på 90.7: For hjerneslag er de tilsvarende overlevelsestallene 83.2 for Skien, Porsgrunn, Kragerø, 82.8 for Notodden og 87 prosent for Rjukan. For hoftebrudd var overlevelsen 89.8 for Skien, Porsgrunn og Kragerø, 91.5 for Notodden og 89 prosent for Rjukan. 5

6 Styre-ja til Nordfløyen Styret ved Sykehuset Telemark sa 22. juni enstemmig ja til at ideskissen for å ruste opp Nordfløyen til et moderne sykehus, kan gå videre til neste trinn. Styret ber Helse Sør Øst om tillatelse til å utrede to alternativer for modernisering av Nordfløyen: Til henholdsvis 250 og 180 millioner i en konseptfaseutredning. ST-styret sender saken videre til Helse Sør Øst med anbefaling om at prosjektgruppa for Nordfløyen får jobbe videre med alternativ 1 og 3. I vedtaket ber STstyret om at den videre planleggingen må ta hensyn til pasienter og ansatte i byggeperioden. Styret ber også om at man i utredningen vurderer en mer komprimert byggeperiode. I siste styremøte før ferien fikk ST-styret på bordet en ideskisse med fire alternativer: Et null-alternativ til ca 70 millioner og et nybygg vest for Vestfløyen til ca 410 millioner.styret fallt imidlertid ned på at de ønsker å få utredet et rimelig rehabiliteringsalternativ som beholder bygningskroppen som nå til ca 190 millioner kroner og et påbyggingsalternativ som øker bredden på Nordfløyen til anslagsvis 250 millioner kroner. Ja til å utrede to alternativer Det er de to siste alternativene som STstyret nå ber helse Sør Øst om klarsignal ST-styret vendte tommelen opp for å be Helse Sør Øst om å gå videre til konseptfasen i forhold til å bygge Nordfløyen om til et moderne sykehus. til å gå videre med.forutsetningen for å gå videre i planlegginsgprosessen er at Helse Sør Øst sier ja til søknaden om få få gå videre til konseptfasen.-hvis Helse Sør Øst sier ja, så blir neste trinn å utrede videre de to ombyggingsalternativene. Her vil vi se på løsninger helt ned på enkelt-romsnivå og gjøre analyser som skal vise hvilke av de to alternativene som er økonomisk mest gunstig, sier Einar Ramsli. Hvis beslutningene med f. eks positive vedtak i Helse Sør Øst kommer i rask rekkefølge, så er det mulig å komme i gang med byggerier i Nordfløyen allerede i 2013, forsikrer bygg og eiendomssjefen. Nordfløyen viktig for befolkningen -Styrene ved de tre helseforetakene SiV, PiV og ST har gjort likelydende vedtak om hvilke investeringer som sykehusene i Vestfold og Telemark skal gjøre fra nå og helt fram til De to største pros- jektene er en ny sengefløy i Tønsberg og opprustning av Nordfløyen i Skien. Av praktiske planleggingsgrunner kan byggestart for Nordfløyen komme allerede i 2013, forklarer utviklingsdirektør Hans Evju. Han er glad for enigheten om investeringene i Vestfold Telemark: -En moderne Nordfløy er helt nødvendig for at innbyggerne i Telemark skal få god og moderne standard på sykehusbehandling. De bør slippe å ligge på firemannsrom og vi har ambisjoner rom at Nordfløyen i hovedsak skal tilby en-sengsrom med alle bekvemmeligheter opp mot hotellstandard, sier Evju. Tar slagutfordring på alvor -Dette er tall vi tar på alvor. Vi har allerede hatt kontakt med lederen for Norsk Hjerneslagregister-et register som planlegges utrullet til alle sykehus fra 1. januar 2012,sier seksjonsleder Benedicte Børge-Ask Madsen. ST ønsker å bli med som pilotsykehus høsten 2011, for å sikre at sykehuset kommer raskt i gang. Lederen for seksjon for lunge, geriatri, FMR og nevrologi har allerede vært i kontakt med sine egne fagfolk på bl.a hjerneslag og de er klare til å ta tak i 6 utfordringene: -Vi har diskutert flere forhold som kan ha betydning og ser bl.a at andelen som får trombolyse ved ST er relativt lav. Nå vil vi gjennomgå våre rutiner, og se dem opp mot andre sykehus, for å se hva vi kan gjøre for å øke andelen med hjerneslag som får trombolyse. Alltid rom for forbedring -Selv om vi vet at vi har bedre rutiner og gjør mye riktig nå, er det alltid rom for forbedring. Det skal vi jobbe seriøst videre med, lover Benedicte Børge-Ask Madsen. Avdelingen legger også planer for å sette i gang med lokal folkeopplysning rundt symptomer på hjerneslag, og viktigheten av rask behandling. Risikoen for store utfall etter slag og eventuell død reduseres kraftig dersom pasienten kommer raskt til sykehus der det kan startes behandling. Benedicte Børge-Ask Madsen

7 Enige i Vestfold-Telemark Etter at ST-styret 22. juni enstemmig vedtok områdeplanen, var det klart: Styrene ved Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold står samlet bak en plan for hvordan sykehusinvesteringene må fordeles for å sikre befolkningen i Vestfold og Telemark et godt helsetilbud fram mot Helse Sør Øst har stilt krav om en felles plan for Vestfold og Telemark før de vil ta stilling til noen investeringsprosjekter i området. Det at det nå er blitt enighet om en helhetlig investeringsplan er et stort skritt fremover mot å få realisert viktige investeringer som siste byggetrinn ved SiV i Tønsberg og oppgradering av sengefløyer i Skien, sier adm.dir Stein Kinserdal ved SiV. Kinserdal har ledet styringsgruppa for prosjektet. Investeringsplanen som nå oversendes Helse Sør Øst bygger på et helhetlig konsept som skal dekke behovet for spesialisthelsetjenesten i Vestfold og Telemark fram til minst år Akutt på Notodden og Rjukan Planen det nå er enighet om satser Jørn Jacobsen redegjør for ST-styret om arbeidet som er lagt ned for å komme fram til en omforent løsning for sykehusinvesteringer i Telemark-Vestfold sykehusområde. på to allsidige akuttsykehus med tyngdepunkt i Skien og Tønsberg og med videreføring av akuttfunksjonene på Notodden og Rjukan, og nybygg for prioriterte pasientgrupper innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det ligger mye utredningsarbeid bak investeringsplanen som nå er godkjent av de tre sykehusstyrene.kinserdal understreker at mer radikale endringer i oppgave- og funksjonsfordelingen mellom Vestfold og Telemark har vært vurdert i utredningsarbeidet. -Vi har ikke funnet det formålstjenlig verken i forhold til økonomi eller kvalitet, sier Kinserdal. I en felles pressmelding viser han til at som viser til at sykehusene i Vestfold og Telemark i flere år har framstått som Norges mest kostnadseffektive samtidig som sykehusene har kontroll på ventelistene og få fristbrudd. SiV-direktøren påpeker at det er for å videreutvikle et meget velfungerende helsetilbud at man ønsker å gjennomføre disse investeringene. Nøktern investeringsplan Kinserdal understreker at det er en nøktern investeringsplan som legges fram for Helse Sør Øst som samtidig er tilstrekkelig til at den gode driften kan fortsette i de to fylkene. Det samlede behovet for investeringer i de to fylkene er anslått til mellom 2 og 2.5 milliarder de neste 15 årene. Nordfløyen foreslått i 2013 Oppgradering av Nordfløyen ved ST i Skien til en kostnad på mellom 340 og 370 millioner har fått foreslått byggestart i 2013 i den felles områdeplanen for Vestfold og Telemark. Den er nå vedtatt i de tre HF-styrene. uttrykk for ønsket oppstart for de enkelte prosjektene. Nybygg for akuttpsykiatrien i Tønsberg til et sted mellom 250 og 280 kroner har fått byggestart satt til bl.a fordi planleggingen er kommet langt og fordi prosjektet kan egenfinanieres i tråd med eiers krav. Begrunnelsen for at Nordfløyombyggingen er satt opp så tidlig er at prosjektet krever en kort planleggingsperiode og at ombyggingen kan pågå mens det fortsatt er drift i bygningen.-i forslag til investeringer presiseres det imidlertid at prioriteringsrekkefølgen henger sammen med muligheten for praktisk gjennomføring av prosjektene og at det ikke er ikke uttrykk for at noen prosjekter er viktigere enn andre. Årsangivelsen er et Ny sengefløy i Tønsberg En ny sengefløy ved SiV i Tønsberg til en pris anslått til mellom 0.8 og 1.2 millard kroner er oppført med byggestart mellom 2014 og Begrunnelsen er at 7.byggetrinn trenger en ny planleggingsprosess ut fra nye forutsetninger før prosjektet kan realiseres. Et nybygg for en egen rusakuttenhet ved psykiatrien i Skien til en pris på anslagsvis millioner har fått byggestart satt til år Et nybygg for barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling i Tønsberg til millioner er tidfestet til byggestart i Nybygg i Tønsberg og Nordfløyen i Skien er de tyngste prosjektene 7

8 Fertilitet er ISO-sertifisert STs Fertilitetsklinikk i Porsgrunn er nå ISO 9001-sertifisert som første seksjon på Sykehuset Telemark. Gratulerer med sertifiseringen. Vi er imponert over både arbeid og resultater, lød den korte hilsenen til de ansatte fra STs fagdirektør Halfrid Waage. -Vi jobber etterstrenge kvalitetskrav som er nedfelt i våre prosedyrer for pasientbehandling og cellelaboratoriet. Det stilles krav at man til enhver tid skal ha dokumentasjon og kunne spore hvilke personer som har deltatt i en behandling, og hvilke apparater og utstyr som er brukt. Vi må kunne vise hva som har skjedd med den enkelte celle, og hvilke prosedyrer den har gjennomgått, forklarer en stolt og glad seksjonsleder Paula Faye Rode.Katarina Isfoss har hatt ansvar for den krevende sertifiseringsprosessen, og både Faye Rode og overlege Jarl Kahn gir henne ros og ære for å ha gjort en kjempejobb. Arbeidet som To sommerlette... Rett før ferien må vitsene i ST-nytt være lårkorte og sommerlette: Helst uten krav til dypsindig tenkning. Her er to kjappe som ikke gir uttrykk for dypere tenkning eller baktanker i ST-nyttredaksjonen: God sommer! Visdomsord: Kvinner er som mobiltelefoner, de liker å bli holdt rundt, snakket til og bli tatt på, men trykker du på feil knapp- da mister du forbindelsen... førte til at Fertilitetsklinikken 8. juni ble Veritas- og ISO-9001-sertifisert har pågått halvannet år.et EU direktiv fra 2008 som nå er norsk lov stiller strenge kvalitetskrav til fertilitetsklinikkene. Det førte til at den lille klinikken valgte å strekke seg etter den krevende ISO sertifiseringen som administreres av Det Norske Veritas. Bevis for kvalitet Mange private bedrifter er ISOsertifisert som et bevis på at de driver kvalitetsmessig godt og som et fortrinn i forhold til markedsføring. Sertifiseringen gjørikke kvinnene mer fruktbare, men er et verktøy for å heve kvaliteten i alle ledd. -Dette innbærer at systemet kan spore opp feil som fra tid til annen vil måtte skje i en så komplisert behandling som kunstig befrukting, sier Kahn. Plaketten for ISO-sertifiseringen henger nå ved inngangen og ISO-9001 symbolet kommer på brevhodet. Det er et kvalitetsstempel som gir signaler om ryddig drift til myndigheter og barnløse par. Det er deilig å være ferdig med sertifiseringen. Det er en slitsom og litt frustrerende prosess for alle. Vi må lære å tenke på en ny måte. Men jobben er ikke gjort for all fremtid. Nå må vi vedlikeholde systemene våre hvis vi skal fornye sertifiseringen om tre år, minner Katarina Isfoss om. Stadig sjeldnere... Sexlivet i et parforhold kan forkortes til M.M.A. Til å begynne med står det for Morgen, Middag og Aften. Siden står det for Mars, Mai og August, men til sist står det for: Muligens i Midten av April!! Er det rart at mange eldre gleder seg ekstra til påske... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Ros til kvalitetssjefen fra Fertilitets-trio Fertilitetsklinikken er nylig sertifisert etter ISO 9001-kravene som administreres av Det norske Veritas: I den anledning gir overlege Jarl Kahn, Katarina Isfoss og seksjonsleder Paula Faye Rode kvalitetssjef Elisabeth Hessen mye av æren for at det ble god framdrift i arbeidet det siste halvannet året. Hessen har erfaring fra slike prosesser og har hjulpet til i innspurten. Evju er konstituert som ST-direktør Fredag 1. juli var siste arbeidsdag etter 15 år som direktør ved Sykehuset Telemark for Arne Rui. Utviklingsdirektør Hans Evju er av styret for ST konstituert som administrerende direktør for Sykehuset Telemark i overgangsperioden fra 1. juli og inntil en ny direktør kan tiltre i stillingen som toppsjef for Sykehuset Telemark. God sommer!!!! ST-nytts redaktør takker alle som velvillig har stilt opp i bedriftsbladets spalter det siste året. Men aller mest ønsker jeg alle 4000 ansatte en deilig,avslappende og velfortjent sommerferie... Sommerhilsen fra Jørn Ertsaas Ansvarlig utgiver Redaktør: Trykk: Tekst og foto: Adm. dir. Arne Rui Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Erik Tanche Nilssen A/S Jørn Ertsaas

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang...

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 oktober 2010 Samlet rundt ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ

ST-nytt. Takk til 4000 ansatte. Nye ST -fikk leder-ja. Pustehullet er åpnet! 36 mill til investering. Lavest ventetid i HSØ ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 12 juni 2010 Takk til 4000 ansatte STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Direktør Arne Rui var klar i

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2010 Taklet tøff omstilling STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer