GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold"

Transkript

1 GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vestfold

2 Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Veggrupper for spesialtransport Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport med 22 m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med 22 m vogntoglengde på veger som er merket med 19,50* m i veglister for fylkesveger og kommunale veger. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn på veg hvor dette er angitt med 50* i veglister for fylkesveg og kommunale veger. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger.

3 FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I VESTFOLD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 5.januar 2011 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av Vegdirektoratet med ikrafttreden 1. januar (Veglister 2011 for riksveg) IKRAFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juni 2010 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vestfold fylke på de neste sidene.

4 = tidligere riksveg 4. VEGLISTE FYLKESVEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 30 TELEMARK/SOLUMSLETTA SKILLINGSMYR XE A 19.50* 50.0* FV 32 ISLAND XE18 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 35 SYRBEKK XF325 BUSKERUD/TRYTERUD A 19.50* 50.0* FV 40 BOMMESTAD BUSKERUD SØR A 19.50* 50.0* FV 42 RISØYVEGEN XF301 RISØYA A 19.50* 50.0 FV 43 XF301 VARDEVEGEN VARDEVEGEN XF A FV 45 STAVERN TANUM XF A 19.50* 50.0 FV 51 SØNDERSRØD XF301/F302 X ODDANEVEIEN A 19.50* 50.0 FV 51 X ODDANEVEIEN NEVLUNGHAVN A FV 53 STRANDEBAKK XF302 HELGEROA A 19.50* 50.0 FV 55 SKÅRA XF301 BERG XF A 19.50* 50.0* FV 58 FOLDVIK XF301 HUKEN XF A 19.50* 50.0 FV 59 TRONSRØD XF301 BRUNLA XF A 19.50* 50.0 FV 60 DOLVEN XF302 TELEMARK/MØRJE A 19.50* 50.0* FV 70 VASSBOTTN XE18 KJOSE A 19.50* 50.0* FV 70 KJOSE SAGA T8 10 A 19.50* 50.0 FV 101 REVET XRV40 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 102 HERREGSSLETTA XF303 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 103 LARVIK SENTR XF102 STRANDPROMENADEN A 19.50* 50.0 FV 104 KVERKEN XR40. MØLLEGT XF A 19.50* 50.0 FV 105 BRANNVAKTGT XF106 FJELLVN XF A 19.50* 50.0 FV 106 KONGEGT V XF303 ØVRE TORGGT XF A 19.50* 50.0 FV 107 FRITZØEGT XF301 Ø DAMSBAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 108 REIPBANEGT XF110 XR40 ELVEVEGEN A 19.50* 50.0 FV 109 FROSTVEDTVN XF114 HOFFS GATE XF A 19.50* 50.0 FV 110 TORSTRAND XF303 NANSETV XF A 19.50* 50.0 FV 110 HOVLAND RUNKJ XF110 YTTERSØ XR A 19.50* 50.0 FV 112 JEGERSBORG XF104 X HERREG.BAKKEN A 19.50* 50.0 FV 114 NANSETGT XF104 FROSTVEDTVN XF A 19.50* 50.0 FV 115 PR.GT/HARALDSGT PRINSENSGT XF A 19.50* 50.0 FV 154 GLOPPE XF303 HUSEBYVEIEN A 19.50* 50.0 FV 154 HUSEBYVEIEN VOLLEN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 158 ØDEGÅRDEN XF159 RØNNINGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 159 KLÅSTAD XF303 ULA A 19.50* 50.0

5 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 160 EIDEBAKKE XF159 KJERRINGVIK A 19.50* 50.0 FV 161 HEM XF303 SPETALEN XF A 19.50* 50.0 FV 162 BOMMESTAD ØST XF256 ROLIGHETEN A 19.50* 50.0 FV 162 ROLIGHETEN HEGGDAL IND T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 162 HEGGDAL IND GRØNNEBERG XF A 19.50* 50.0 FV 163 VERNINGEN XF169 TJØLLINGVOLLEN XF A 19.50* 50.0 FV 166 LØVE XF303 LØVBERG MØLLE A 19.50* 50.0 FV 166 LØVBERG MØLLE HIMBERG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 169 AMUNDRØD XF256 BOMMESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 170 SANDTRÅ XF303 X STORE BERGAN VEI T8 10 A 19.50* 50.0 FV 170 X STORE BERGAN VEI BYMUSEET XF A 19.50* 50.0 FV 180 RØDBØL XF169 KJELLBERG X BRØNNUMV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 180 KJELLBERG X BRØNNUMV SANDEFJORD ST XF303 A A 19.50* 50.0 FV 202 VERNING N XF169 VERNINGEN Ø XF A 19.50* 50.0 FV204 RINGDAL XF256 RINGDALSKOGEN N A 19.50* 50.0* FV 204 RINGDALSKOGEN N HEDRUM KIRKE XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 205 BOMMESTAD N X256 SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV 207 SKINNMO XF256 MØRK XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 209 HOLMEN XF210 GÅSHOLT B 19.50* 32.0 FV 209 GÅSHOLT LIVERØD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 210 ÅSRUM XF304 SKJEGGERØD XF A 19.50* 50.0* FV 213 GJONE XF40 KVELDERØNN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 215 KVELDE KIRKE XF40 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 220 BRUFOSS XF40ARM HUKSTRØM A 19.50* 50.0 FV 220 HUKSTRØM ENGE SAG T8 10 A 19.50* 50.0 FV 220 ENGE SAG HVARNES XF A 19.50* 50.0 FV 220 HVÅRA BRU XF306 HOLM XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 221 SVARSTAD XF40 HUKSTRØM BRU XF A 19.50* 50.0 FV 251 KROKMOVEIEN X F255 MO RUNDKJ A 19.50* 50.0 FV 251 MO RUNDKJ HASLE ØST XF A 19.50* 50.0 FV 255 P.BOGENS XF305 KROKMOVN XF A 19.50* 50.0 FV 256 BOMMESTAD LANGÅKER E A 19.50* 50.0* FV 256 LANGÅKER E18 LASKEN XF A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF264 RØRVIKA A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF260/F264 PARK HOTELL XF A 19.50* 50.0 FV 261 FJELLVIK XF260 BUER XF A 19.50* 50.0

6 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 264 KILEN XF260 HEGNA XF A 19.50* 50.0 FV 265 GOKSTAD XF303 SKOGAN A 19.50* 50.0 FV 270 HASLE XF303 UNNEBERG A 19.50* 50.0 FV 270 UNNEBERG STANGE X F272 FEENSV T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 270 STANGE X F272 FEENSV ELVERHØY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 SKRAVESTAD XF303 RÅSTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 STANGE XF270 TORP XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 275 HAUGTUFT XF280 SFJ PRESTEGÅRD XF A 19.50* 50.0 FV 280 TASSEBEK XE18/F522 INNLAGET XF A 19.50* 50.0 FV 281 GOKSJØ XF305 KLINESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 281 KLINESTADVN XF280 HJERTÅS XF A 19.50* 50.0 FV 290 SKJEE XF560 DAHLEN SAG A 19.50* 50.0* FV 290 DAHLEN SAG SVINES XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 HØRDAL XF280 EV A 19.50* 50.0 FV 295 EV 18 SKJELBREID XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 SKJELBREID XF290 TOVERØD X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 TOVERØD X F520 GJEIN XF A 19.50* 50.0* FV 300 KILEN RKJ AULERØD XF A 19.50* 50.0* FV 301 LARVIK XF303 SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 302 FARRISEIDET XARM SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 303 FARRISEIDET XEV18 GLOPPE BRU A 19.50* 50.0* FV 303 GLOPPE BRU GLOPPE BRU ØST A 19.50* 50.0 FV 303 GLOPPE BRU ØST ØSTRE BERGAN T8 10 A 19.50* 50.0* FV303 ØSTRE BERGAN SKRAVESTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV303 SKRAVESTAD XF272 RØNNINGEN XF A 19.50* 50.0* FV304 INNLAGET\HAUKERØD SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV304 SUNDET XF205 MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 SUNDET XF205 HOLMFOSS BRU A 19.50* 50.0* FV304 HOLMFOSS BRU MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 HOLMFOSS BRU KVELDE XF A 19.50* 50.0* FV 305 SANDEFJORD XF303 NATTVAL XE A 19.50* 50.0* FV 305 INNLAGET\HAUKERØD XF304 ANDEBU XF A 19.50* 50.0* FV 306 UNDRUMSDALSKRYSSET RKJ NES HØYJORD A 19.50* 50.0* FV 306 NES HØYJORD HAUGEN SKL.HVARNES (stign 1:6) T8 10 A 19.50* 50.0 FV307 GRAVDAL XF312 NES XF A 19.50* 50.0* FV 308 GULLIKRYSSET RKJ VERDENS ENDE A 19.50* 50.0*

7 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 309 TEIE XF308 ÅRØYSUND A 19.50* 50.0* FV 310 KOPSTAD X RKJ14 SOLLISTRAND X A 19.50* 50.0* FV 311 TØNSBERG X F325/308 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) A 19.50* 50.0* FV 311 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) ÅSGÅRDSTRAND S A 19.50* 50.0 FV 311 ÅSGÅRDSTRAND S ÅSGÅRDSTRAND N A FV 311 ÅSGÅRDSTRAND N KJÆR XF A 19.50* 50.0 FV 312 HESBY Ø RUNDKJ XE18 DOKKA XF A 19.50* 50.0* FV 313 BERGSENGA XE18 GRAVNINGEN XF A 19.50* 50.0 FV 313 GRAVNINGEN XF319 HELLAND NORD A 19.50* 50.0* FV 314 KLEIVBRÅTTE XF315A BAKSTEVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 315 HOLMESTRAND N XF900 ISLAND Ø XF A 19.50* 50.0* FV 319 BUSKERUD7TØRKOPP EPLERØD A 19.50* 50.0* FV 325 TØNSBERG XF308/311 BORRE RUNDKJ A 19.50* 50.0* FV 380 LINDHØY XF308 SANDØYSUND A 19.50* 50.0 FV 385 ORMELET XF380 HAUG XF A 19.50* 50.0 FV 390 TJØME KIRKE X3F08 SUNDENE XF A 19.50* 50.0 FV 391 GJERVÅG XF308 HOLTANE XF A 19.50* 50.0 FV 392 KRÅKERE XF390 MÅGERØ A 19.50* 50.0 FV 409 LOFTERØD XF308 TØMMERHOLT XF A 19.50* 50.0 FV 410 STANGEBY XF308 TENVIK A 19.50* 50.0 FV 415 ENGÅS XF308 AGERUP XF A 19.50* 50.0 FV 420 RUBBERØD XF309 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 422 KNARBERG XF309 KNARRBERG A 19.50* 50.0 FV 425 GIPØY XF420 HJEMSENG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 428 RAMBERGVN XF308 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 429 KJÆRNÅS XF308 VESTSKOGEN XF A 19.50* 50.0 FV 430 ELGESTAD XF308 HUSØY A 19.50* 50.0 FV 459 H WILHELMSENS ALLE HEIMDAL XF A 19.50* 50.0 FV 460 HEIMDAL XF459 BØ X F A 19.50* 50.0 FV 460 BØ X F535 RØROS X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 460 RØROS X F534 ÅSGÅRDSTRAND XF A 19.50* 50.0 FV 461 ECKERBERGSG XF468 STENMALEN XF A 19.50* 50.0 FV 461 STENMALEN N XF325 GREVINNEV XF A 19.50* 50.0 FV 462 GREVINNEVN XF461 KJÆRSGT XF A 19.50* 50.0 FV 463 KJÆRS GT XF462 XF459 HW.ALLE A 19.50* 50.0 FV 464 TRUDV/WLANDSV GYLDENSLØVE XF A 19.50* 50.0

8 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 465 GRESSBANEN XF325 SLAGEN XF A 19.50* 50.0 FV 465 GRESSBANEN XF325 GRESSBANEN XF A 19.50* 50.0* FV 466 XF308 TOLLBODGATA JERNBANEN XF A 19.50* 50.0 FV 468 KJELLE TØNSBERG SENTRUM XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0* FV 505 PRESTERØD XF311 HAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 509 NARVERØDVN XF505 NARVERØD XF A 19.50* 50.0 FV 510 OLSRØD XF311 VALLØ A 19.50* 50.0 FV 520 ASKEHAUG XF522 TOVERØD XF A 19.50* 50.0* FV 522 ÅS TRAFIKKSATASJON TASSEBEK XE18/F A 19.50* 50.0 FV 522 ÅS XF522 ÅS XF A 19.50* 50.0 FV 523 AULI XF312 SEMSBYEN XF A 19.50* 50.0 FV 523 ANDEBUVN XF522 HESBY XF A 19.50* 50.0 FV 525 AULERØD XF312/E18 ASKJER BRU XF A 19.50* 50.0* FV 526 LENSBERG BRU XF525 RYGG A 19.50* 50.0* FV 529 SYRBEKK X325 EIK XF A 19.50* 50.0 FV 530 PUKKVERKET x 19 SANDERØD X A 19.50* 50.0 FV 531 JARETEIGEN SKOLE XF325 KLOKKERÅSEN XF A 19.50* 50.0 FV 534 ILEBREKKE XF311 RØRÅS XF A 19.50* 50.0 FV 535 INNLAGET XF311 HASSUM Ø XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 535 HASSUM V XF534 OSEBERG S XF A 19.50* 50.0 FV 536 GAUTERØD XF311 SLAGEN KRK XF A 19.50* 50.0 FV 537 GAUTERØD XF311 BREKKE XF A 19.50* 50.0 FV 540 GULLI XF308 RAKKÅS X A 19.50* 50.0 FV 554 SANDSKJE Ø XF303 ÅSLY XF A 19.50* 50.0 FV 555 ÅSLY XF303 KOMMUNEKAIEN A 19.50* 50.0 FV 557 TASSEBEK XE18/F280 FRYDENBERG XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 560 STOKKE KIRKE XF303 FOSSNES SYD F A 19.50* 50.0* FV 560 BORGEVN XF560 BORGESKOGEN NORD A 19.50* 50.0* FV 560 BORGESKOGEN NORD DALEN VEST A 19.50* 50.0* FV 601 PIPENHOLT XF210 SNAPPEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 602 TROLLSÅS XF210 TOLLAHAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 603 SAGEN XF305 SVARTSRØD XF A 19.50* 50.0 FV 605 PRESEBØEN XF305 BRÅVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 606 SKJELLAND XF305 BERG XF A 19.50* 50.0*

9 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 609 BØEN XF306 BERGSLI A 19.50* 50.0 FV 610 HØYJORD XF306 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 665 RA XF325 ADAL X F A 19.50* 50.0 FV 665 ADAL X F530 KÅPE X F T8 10 B 19.50* 50.0 FV 665 KÅPE X F755 REVETAL XF A 19.50* 50.0 FV 666 PAULI XE18 SKOPPUM XR A 19.50* 50.0 FV 670 NYKIRKE SYD XF310 SANDE XF A 19.50* 50.0 FV 675 GREFSRUD V XF315A BAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 680 KOPSTAD XE18 SVINEVOLL SØR XF A 19.50* 50.0* FV 680 SVINEVOLL XF35 FON XF815/KV A 19.50* 50.0* FV 701 STORGT/BORRE XF703 HORTEN FERGEKAI XF A 19.50* 50.0 FV 703 STORGT/BORRE XF715 LILAAS SK XF710/KV A 19.50* 50.0 FV 704 HOLTANVEIEN XF705 JOHAN SOLLIES GATE XF A 19.50* 50.0 FV 705 DAMPEJORDET XF310 TVEITEN XF A 19.50* 50.0 FV 707 HOLTAN U.SK XF705 GRØNLIGT ØST XF A 19.50* 50.0 FV 710 APENES XF310 LILAAS SK XF703/KV A 19.50* 50.0 FV 712 LØKKEGT/OLLE XF310 A OREGATA A 19.50* 50.0 FV 713 LYSTLUNDEN N XF310 A HORTEN KIRKE XKV A 19.50* 50.0 FV 715 HORTEN TORV XF310 KIRKEBAKKEN RKJ X A 19.50* 50.0 FV 755 BJUNE XF35 KLØV A 19.50* 50.0 FV 755 KLØV SØRBY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 755 HAGA X FV 680 SKJEGGESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 756 VÅLE KIRKE XF680 STRANGE XF A 19.50* 50.0 FV 760 HVITSTEN XF315 BEKK X F A 19.50* 50.0 FV 760 BEKK X F920 KORNTO XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 765 BETTUM XF680 GURAN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 780 KJÆR XF312 BAKSTEVOLL XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 805 LINNESTAD XF35 KIRKEVOLL XF A 19.50* 50.0 FV 810 REVETAL XF35 RAMNES XF A 19.50* 50.0* FV 811 KILE XF306 LUNDTEIGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 811 LUNDTEIGEN BRÅR XF A 19.50* 50.0 FV 815 HOLT XF306 FON XF680/KV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 817 VIVESTAD XF312 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 820 SKJERVEN XF40 LØNNSKOLL XF A 19.50* 50.0* FV 851 GÅSERUD XF40 HELGELAND XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 860 SVARSTAD XF40 BUSK/BERGAN DAM B 19.50* 50.0*

10 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 865 BRUFOSS XF40/F220 BUSKERUD/OTTERSTAD A 19.50* 50.0 FV 876 GRAN XF312 KLEPPAN XF A 19.50* 50.0* FV 877 HOF XF35 HASLESTAD XF A 19.50* 50.0* FV 880 EIDSFOSS XF35 BRÅTASKOGEN XF A 19.50* 50.0* FV 881 STUBBEN XF35 RØD XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 881 STUBBEN XF881 STUBBEN XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 900 HOLMESTRANDTORV XF315 HOLMESTRAND S XF315/ A 19.50* 50.0 FV 910 GAUPÅS XF315 NORDRE KLEV A 19.50* 50.0 FV 920 GULLHAUG XF315 BEKK XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD XF313 SANDE SENTR.S XF A 19.50* 50.0 FV 943 BØPLASSEN XF945 HAGA XF A 19.50* 50.0 FV 945 KLØVSTAD XF313 FOSS A 19.50* 50.0 FV 945 FOSS BØPLASSEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 945 BØPLASSEN SANDE SØR XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD X F319 HEIMDAL X KOMM.V T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 950 HEIMDAL X KOMM.V BUSKERUD/FLØTA BRU T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/KARLSRUD BUSKERUD/JONSRUD T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/SKOGER JB SKOGER ST S XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 956 GUTU SØR XF313 KLEVJERHAGEN XF A 19.50* 28.0 FV 958 BUSKERUD/SKOGER GUTU XF A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK SØR XF319 SVELVIK XF319 ARM A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK XF319 ARM RØRVIK XF A 19.50* 50.0 FV 991 BERGER XF319 BERGER BRYGGE T8 10 B 19.50* 50.0

11 5. VEGLISTE KOMMUNALE VEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Andebu Askjemveien 2,820 T8 10 A 19.50* 50.0 Lakskjønnveien 4,820 T8 10 A 19.50* 50.0* Nøklegårdsveien 1,240 T8 10 A Hauganveien 0, A 19.50* 50.0 Gåserødveien 0, A 19.50* 50.0 Hålandveien 1, A 19.50* 50.0* Holmeneveien 0,900 T8 T8 B Øvrige veier T8 T Horten Ferjekaia A Vikveien 6, A 19,50* 50* Hellandveien 2, A 19,50* 50* Kjærranveien 1,050 T8 T8 A Øvrige veier og gater 97, A Hof Vestre Lianvei (Haslestad - Lian grustak) 2,400 T A 19.50* 40.0 Brekkeveien (Eidsfoss - Eid) 0, A 19.50* 50.0 Brekkeveien (Eid - Stubben) 1,900 T A 19.50* 40.0 Industriveien (X Fv312 - Hof bilopphuggeri) 1, A 19.50* 50.0 Koppstadlinna (X Fv 35 Stubben Hof Sag) 0, A 19.50* 50.0 Rønnebergveien (Rønneberg - Fogstad) 1, B 19.50* 50.0 Øvrige veier T8 T Holmestrand Fosskollen(XFv 315-avfalldeponiet N.Foss) 0, A 19.50* 50.0 Kirkegaten 0, Bakken 0, Samtlige veier og gater T8 T Odderudvn.(Hillestad Eplerød tidl. Fv317) 6,698 T8 10 A 19.50* 50.0 Hvittingfossvn.(Island Kronlia tidligere Fv 2, A 19.50* 50.0 Lardal Liveien (Haugen - Kviberg) T8 T Brandsrudveien (Pålerønningen - Herland) T8 T Hem krikevei (Bekkevar - Hem kirke) T8 T

12 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Nordbyveien (Skjerven - Buskerud gr.) T8 T Tanumveien (Pålerønningen - Buskerud gr.) T8 T Øvrige veier T8 T Larvik Kveldeveien Svartangveien (Fv 40 - Kveldeveien) Industriveien Kverken Stubberød Industri Løkka Faret Gjerdal Frostvedtveien Gamle Kongeveg Gopledalsveien Øvre Bøkeligt. (Fv Gml.Kongev.) Oberst Petersvei (Fv 104- Heibergsv.) Borgejordet Haraldsgt Revet Heggdalveien (Fv Fv 162) Gonveien (Fv Iver Hesselbergsvei) Iver Hesselbergsvei Løkkeveien Vikveien (Fv Vikerøyveien) Vikerøyveien Kleiverveien Holmejordet (Fv Støperveien) Agnes Fabrikker (Fv Agnes Fabrikker) Sønsebergveien Havnegata Prinsensgate

13 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Bjønnes - Huseby Øvrige veier T8 T Nøtterøy Breidablikkveien A Brevikveien A Dukenveien A Fjærholmveien A Harpunveien A Kalvetangveien A Movikveien A Mølleveien A Nattvallveien A Nestvikveien A Oserødveien A Parkveien A Petterødveien A Stalsbergveien A Strengsdalsveien A Sundveien A Ulvøveien A Ørsnesallen mellom Fv308 og Fv A Torbjørnrødveien T8 T Øraveien T8 T Styrsvikveien T8 T Føykåsveien T8 T Gipøveien, nordre del 0,500 T8 T Gamle Hellavei, vestre del 0,500 T8 T Nedre Fjærholmvei T8 T Øvrige veier T8 T8 A Re Tinghaugveien (Ramnes - Tinghaug) 2,000 T8 10 B Tinghaugveien (Tinghaug - Kjønnerød) 6,000 T B Myreveien (Sulutvedt - Åmot - Fv35) 5, A 19.50* 50.0 Hauganveien (Haugan - Knapstad) 3, A 19.50* 50.0 Døvikveien 1,100 T8 T8 A

14 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Burmaveien 0,962 T8 T8 A Hellandveien (Helland - Horten grense ) 0,764 T8 T8 A 19.50* 50.0 Grøumveien 4,183 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Hemsveien 0,711 T8 T8 6 A Kleivaveien 4,800 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kleiva 1,000 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Sørumveien (Rånerud - Lur) 0,546 T8 T8 6 A Skinneneveien 2,476 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Snekkestadveien 0,600 T8 T8 6 A Sandsveien 0,750 T8 T8 6 A Siltvetveien 1,916 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Våleveien 3,436 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Borgeveien 0,550 T8 T8 6 A Gretteåsen boligfelt 0,868 T8 T8 6 A Almedalen 0,626 T8 T8 6 A Kirkevoll boligfelt 1,463 T8 T8 6 A Brekkeåsen boligfelt 4,512 T8 T8 6 A Rånerud boligfelt 0,934 T8 T8 6 A Solbyveien 0,788 T8 T8 6 A Revetal I, II og III boligfelt 3,780 T8 T8 6 A Regata 0,180 T8 T8 6 A Revetalgata 0, A Langeliveien (Gregershølet - Holmestrand 2,986 T8 T8 6 A grense) Bårnesveien 0,347 T8 T8 6 A Kirkeåsen 0,298 T8 T8 6 A Linnestad boligvelt 2,027 T8 T8 6 A Valleåsen boligfelt 1,769 T8 T8 6 A Våletun - Sykehjemmet 0,200 T8 T8 6 A Øvrige veier T Sande Kalmoveien (Veg til Kalmo) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Lysdalsveien 3,350 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kalmoveien (Vardal - Skjørdal) T8 T8 6 B 19.50* 50.0

15 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Fjellskarveien (Veg til Halland) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Bjerkøymoloen 0,850 T8 T8 8 B 19.50* 50.0 Dyegata 1, B 19.50* 50.0 Fjellskarveien 1,120 T8 T8 6 B Bjørnstadveien (Veg til Bjørnstadfeltet) B 19.50* 50.0 Lærumveien (Veg til Foss bruk) B 19.50* 50.0 Bolstadgata til Bolstad 0, B Bolstadgata (Fra Bolstad til Solbergveien) 1,200 T8 T8 6 B Kalmoveien til Bergstigveien 2, B Bergstigveien 0,550 T8 T8 6 B Resten av Kalmoveien 1,700 T8 T8 6 B 19, Solbergveien - Kalmoveien 0, B Stokkevegen 0, B 19.50* 50.0 Øvrige veier B Sandefjord Hegnasletta A Moveien A Industriveien A Museumsgt A Nygårdsveien fra Raveien til Ringveien A Pindsleveien A Gneisveien fra Nygårdsvn. til Feltspatveien A Hangarveien 0, A Hinderveien A Vardenlia A Vardeveien fra Fv 260 til Ringkollen 1, A Ringkollen A Skolmar A Klinestadmoen A Foksrødveien A Fokserød Nord 0, A Nordre Kullerød 0, A Søndre Kullerød A Østre Kullerød 0, A

16 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Enga A Mosserødveien fra Ravn. til Ringveien A Briskeveien fra Fv 251 til Nedre Haslevei A Uranienborgveien fra Fv 264 til Breilivn A Breiliveien fra Uranienborgvn. og østover A Klavenesveien T8 T8 B Solbergveien T8 T8 B Jåbergveien T8 T8 B Marumveien T8 T8 B Årøveien T8 T8 B Torøyaveien 0, A Øvrige gater og veier T8 T8 A Stokke Rørkollveien (Rørkollen - Stokke) 3, A Ragnhildrødv. fra Rørkoll til Mårveien 0, A Flyplassveien 0, B Solnesveien (Kommunekaien - Kornsiloen) 0, A Arne Garborgsvei (Stokke kirke - Fjellvang) 1,600 T8 T8 6 A Vadumveien, Fjellvang - Brekke 0, A Vadumveien, Brekke - Melsom 0,600 T8 T8 6 A Bekkeveien 2, A Stavnumveien (Stavnum - Feen) 1,600 T8 T8 8 A Borgeskogen Industriområde 1, A 19.50* 50.0 Smiløkka 0, Vear Industriområde 0, Lillevahrskogen Industriområde 0, Industrigata 0, Dyrsøveien 2, A Anholtveien (Omdal - Gravdal) 1, A Øvrige veier og gater T8 T Svelvik Bokerøyveien 0, A Gipsfabrikk - Tørrkop 0, A Eikveien 1, B

17 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Berger bru/ Strandveien 0, A Øvrige veier 41,200 T8 10 A Tjøme Samtlige veier T8 T Tønsberg Møllegaten 0, A Strandveien 0, A Fjordgaten 0, A Snippen - Jarlsø 1, A Fadumveien, x Fv35 - Ålborgen bru 0, B Fadumveien, Ålborgen bru - Åshaugveien 1,020 T8 T8 A Rygg - Søppeldeponiet 0, A Bjellandveien 1, A Måkeveien 0, A Stensarmen 0, A Træleborgodden 0, A Jernbanegt. (fra Slagenv. - H. Wilhelmsens 0, A Viksveien, x Fv312 - Løkeberg, Torvmyrvn. 0,220 T8 T8 B Viksveien, Torvmyrvn. - x Semslyveien 1, A Flyplassveien (Sem krk. - Flyplassen) 1,430 T8 T8 B Flyplassveien (Åshaugveien - Flyplassen) 0,550 T8 T8 A Grevinnevn. x Gyldenløvesgt. - Slagenvn T8 T8 A Malergaten 0, A Industrigaten 0, A Kilengaten 0, A Kaigaten 0, A Træleborgvn. 0, A Korten 0, A Anton Jensensgt. 0, A Kanalveien 0, A 18, Solkilen 0, A 18, Døvleveien A 18, Liabakken 0,541 T6 T6 A 19, Øvrige veier og gater T8 T8 A

18

Vestfold Vestfold Vestfold

Vestfold Vestfold Vestfold GRATIS GRATIS GRATIS Vegliste 2007 Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- FYLKES- OG OG KOMMUNALE KOMMUNALE VEGER VEGER Vestfold Vestfold Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen INNHOLD

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vestfold fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 FV 32 E18 Islandkrysset (kryss

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 01 206 220 221 222 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad - Ula - Eftang Klåstad - Kjerringvik Larvik/Sandefjord

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Ruteopplysning tlf

Ruteopplysning tlf Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 Buss i Vestfold Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa EKSPRESS Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 15/8-2016 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 6/10-2014 Buss i Vestfold 02 021 022 023 Tjøme/Hvasser(Tenvik) - Tønsberg - Horten - Holmestrand Holmestrand - Tønsberg Verdens Ende -

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Ruteopplysning tlf. 177 02

Ruteopplysning tlf. 177 02 Gjelder fra 25. juni 19. august 2012 Buss i Vestfold Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015 Gjelder fra 9/3 2015 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold Tønsberg - Melsomvik - Stokke Vestre Skjee Tønsberg - Stokke K 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 23. juni 17. august 2014 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011 Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 207 208 209 210 211 Larvik - Kjose Veldre Lovisenlund - Hagalia Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Hoffsgata (Vestre Halsen) Larvik - Svarstad www.vkt.no 207 Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 8/12-2012 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 207 208 210 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Larvik - Svarstad 207 Larvik

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold liste 2012 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 Gyldig f.o.m 1. oktober 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen Bergslihallen søndag 6.3.16 Arrangør: Halsen Minibane 1 G09-1 1000 G09-2 Flint Halsen Halsen 1020 G09-2 HG Gokstad Runar Flint Runar 1100 G09-2 Runar Flint HG Gokstad 1120 G09-2 HG Gokstad Halsen 1200

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Kveldehallen

Kveldehallen Kveldehallen 20.11.2011 Arrangør: Kvelde J9 1000 J9 Kvelde Halsen 2 Kvelde 1025 J9 Runar Sandefjord Runar 1050 J9 Halsen Runar 3 Halsen 2 1115 J9 Halsen 2 Runar Sandefjord 1140 J9 Runar 2 Fram Halsen 1205

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2016

Takster og produkter i Vestfold 2016 Takster og produkter i Vestfold 2016 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12 Merkestatistikk pr 26/2-08. 49 merket 3 ikke registrert 46 registrert 4 fisket opp i sjø 1 fisket opp i Drammenselva 41 registrert på elva 13 fisket opp i elva (hvorav 4 på flåte og 9 på stang) 6 gått

Detaljer

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen Bergslihallen søndag 10.1.16 Arrangør: Halsen J10-01 1000 J10-01 Halsen Runar Ramnes 1025 J10-01 Ramnes Runar 2 Ramnes 2 1050 J10-01 Ramnes 2 Halsen 2 Halsen 1115 J10-01 Ramnes Runar Runar 1140 J10-01

Detaljer

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016]

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016] Tor 19. mai. 2016 kl. 08:30 Lardal barneskole Lardal barneskole: trinn: 6, antall: 21 Lågaveien 41, 3275 SVARSTAD 33 15 52 83 Veibeskrivelse: Ligger om lag 47 km nord for Larvik langs RV40 i Lågendalen

Detaljer

Runarhallen

Runarhallen Runarhallen 11.02.2012 Arrangør: Runar J8-01 1000 1 J8-01 Halsen 2 Nesjar Nesjar 1020 1 J8-01 Hedrum Halsen Halsen 1040 1 J8-01 Stag 2 Nesjar Halsen 2 1100 1 J8-01 Halsen 2 Hedrum Hedrum 1120 1 J8-01 Halsen

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Gamle Idretten høst 08

Gamle Idretten høst 08 Gamle Idretten høst 08 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 17.00 17.30 G01 17.30 18.00 G98 G02 G99 J98/99 G98 J00/01 G01 G99

Detaljer

Sætrehallen

Sætrehallen Sætrehallen 21.09.2014 Arrangør: Sætre Graabein BANE 1 J9 1000 J9 Hønefoss 2 Birkebeineren Hokksund 1020 J9 Heradsbygda Hokksund Birkebeineren 1045 J9 Slemmestad 2 Hønefoss Hønefoss 1105 J9 Slemmestad

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Stokkehallen

Stokkehallen Stokkehallen 10.12.2011 Arrangør: Stokke Bane 1 Kl: Pulje: Hjemmelag Bortelag J8 1000 J8 Larvik Turn Hedrum Stokke 1020 J8 Stokke Hof Stokke 2 1040 J8 Stokke 2 Larvik Turn 2 Larvik Turn 1100 J8 Stokke

Detaljer

VÅLE BYGDEBOK. 948.26/V1 H2u v. 1 Pt. 1 is the Family History Library Dewey Decimal Number. Page 1 of 9

VÅLE BYGDEBOK. 948.26/V1 H2u v. 1 Pt. 1 is the Family History Library Dewey Decimal Number. Page 1 of 9 All the main farm names are printed in bold letters. Any property that has split off from a farm, rented, leased or bought will be listed u/ the farm it was split from. The letters Ææ, Øø and Åå are filed

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf MANDAG - FREDAG (KUN SKoLEDAGER) MANDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf MANDAG - FREDAG (KUN SKoLEDAGER) MANDAG - FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke Dølebakken - Ringveien - Hasle Sandefjord - Kodal -

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012]

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012] Man 16. apr. 2012 kl. 10:15 Byskogen skole (Tønsberg) Byskogen skole (Tønsberg): trinn: 1ab, 3ab, 5ab, 7ab, antall: 122 Wergelands vei 54, 3117 TØNSBERG 33 29 23 00 Veibeskrivelse: Kjør inn til Tønsberg

Detaljer

Turnéplan: Klykken Trio [VÅR 2016]

Turnéplan: Klykken Trio [VÅR 2016] Man 29. feb. 2016 kl. 10:00 Borre ungdomsskole Borre ungdomsskole: trinn: 10a, 10c, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 155 Ynglingeveien 11, 3184 BORRE 33 08 60 10 Anne Kjersti Thorkildsen Anne.Thorkildsen@horten.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Bassoversveis [Høst 2011]

Turnéplan: Bassoversveis [Høst 2011] Man 10. okt. 2011 kl. 09:00 Eik skole trinn: 1a, 1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6c, antall: 143 Jutulveien 19, 3122 TØNSBERG 33 34 88 30 Veibeskrivelse: Fra jernbanestasjonen i Tønsberg følger en veien langs linja

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Turnéplan: Planetene [HØST 2016] Kontaktperson DKS: Eva Belinda Leu

Turnéplan: Planetene [HØST 2016] Kontaktperson DKS: Eva Belinda Leu Ons 7. sep. 2016 kl. 10:00 10:50 Bakkenteigen kulturhus Gjøklep ungdomsskole: trinn: 10AB, 10CD, 10EF, 10GH, 10IJ, 8AB, 8CD, 8EF, 8GH, 8IJ, 9AB, 9CD, 9EF, 9GH, 9IJ, antall: 354, buss tur: retur: 10:55

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Puljer Sparebank1 cup 30.8-1.9/2013

Puljer Sparebank1 cup 30.8-1.9/2013 Puljer Sparebank1 cup 30.8-1.9/2013 Flint Håndball Tønsberg AL har turneringsansvaret for J/G10-16 år. Tønsbergs Turn Håndball har turneringsansvaret for J/G7-9 år. G10-2003 G11-2002 Antall i pulja 4 G12-2001

Detaljer

Turnéplan: Broer [Høst 2011]

Turnéplan: Broer [Høst 2011] Fre 2. sep. 2011 kl. 10:00 Sandeåsen skole (Tønsberg) Sandeåsen skole: trinn: 3, antall: 33 Sandeveien 4, 3150 TOLVSRØD 33 41 40 70 Veibeskrivelse: Avgang fra Tønsberg sentrum: Følg skiltene mot Tjøme.

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Vegliste 2009 Vegliste 2008

Vegliste 2009 Vegliste 2008 GRATIS GRATIS Vegliste 2009 Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger

Detaljer

Alleer. og trerekker i Vestfold

Alleer. og trerekker i Vestfold Alleer og trerekker i Vestfold 1 2 Forsidebilde: Eiketrærne langs Raveien i Tønsberg & Horten Alleer og trerekker i Vestfold Statens vegvesen Region Sør / Vegdirektoratet 2014 3 4 Fossnes, Stokke Innhold

Detaljer

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 2

Detaljer

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen Man 8. feb. 2016 kl. 10:30 Biorama Ekeberg skole: trinn: 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 118 Kontakt Ekeberg skole: 33 09 80 00 Hege Hansen Grimsrud hegehansen.grimsrud@holmestrand.kommune.no Ekeberg til Biorama.

Detaljer

Turnéplan: KOORDINASJON og SIRKUS - Mathias Ramfelt [VÅR 2013]

Turnéplan: KOORDINASJON og SIRKUS - Mathias Ramfelt [VÅR 2013] Man 11. feb. 2013 kl. 09:00 Eik skole Eik skole: trinn: 6a, antall: 18 Jutulveien 19, 3122 TØNSBERG 33 34 88 30 Veibeskrivelse: Fra jernbanestasjonen i Tønsberg følger en veien langs linja i 200 m og så

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Turnéplan: Planetene [HØST 2016] Kontaktperson DKS: Eva Belinda Leu

Turnéplan: Planetene [HØST 2016] Kontaktperson DKS: Eva Belinda Leu Tir 6. sep. 2016 kl. 10:00 10:50 Bakkenteigen kulturhus (Horten) Holtan ungdomsskole: trinn: 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, antall: 398, buss tur: retur: 10:55 Kontakt

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2014 2017 Presentasjon av rådmannens forslag 20.08.13 Innledende kommentar v/rådmann Overordnede økonomiske forhold v/kommunalsjef De enkelte rammeområdene v/ kommunalsjefer (drift og investeringer)

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae

KOMMUNEREFORMEN i Vestfold. Fylkesmann Erling Lae KOMMUNEREFORMEN i Vestfold Fylkesmann Erling Lae Vestfold i dag Dagens kommuner i Vestfold Lardal Hof Larvik Andebu Svelvik Sande Holmestrand Re Stokke Sandefjord Horten Tønsberg Nøtterøy Tjøme Ca. 85

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Turnéplan: Middelalderfestivalen - Skoledagen - [Fredag 5. juni 2015]

Turnéplan: Middelalderfestivalen - Skoledagen - [Fredag 5. juni 2015] Fre 5. jun. 2015 Tønsberg Montessoriskole: trinn: 5 7 Tønsberg Montessoriskole 3157 BARKÅKER 33 38 01 33 Kent Härström leder@montessori.vf.no Jareteigen Montessori grunnskole: deltar ikke skoleåret 2014-2015.

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Turnéplan: LAUS LEVANDE [HØST 2016]

Turnéplan: LAUS LEVANDE [HØST 2016] Ons 16. nov. 2016 kl. 09:00 Avlyst Byskogen skole (Tønsberg) Byskogen skole (Tønsberg): trinn: 1a, 1forsterka enhet a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6ab, 6forsterka enhet b, 7a Wergelands vei 54, 3117 TØNSBERG 33 29

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Vurdering før og nå 3-2, 3-11

Vurdering før og nå 3-2, 3-11 Vurdering Vurdering før og nå Det har skjedd endringer i hva som er vurderingens hensikt og funksjon: Før: sortering og utvelgelse av de få Nå: motivering og mest mulig læring for alle redskap i læringsprosessen

Detaljer

Tabell. Tabell. G13 avd C. G13 avd A. G13 1div H. G13 avd B1. G13 avd B2. G13 2div H. Lag M V O F +/- P. Lag M V O F +/- P

Tabell. Tabell. G13 avd C. G13 avd A. G13 1div H. G13 avd B1. G13 avd B2. G13 2div H. Lag M V O F +/- P. Lag M V O F +/- P G13 avd A 1 Halsen 10 8 0 2 32-15 24 2 Stokke 10 7 1 2 60-17 22 3 Nøtterøy 10 7 0 3 49-27 21 4 Flint 10 6 1 3 40-24 19 5 Ørn Horten 10 6 1 3 21-22 19 6 Borre/ÅIF 10 5 0 5 33-22 15 7 Sandefjord BK 10 4

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 5-7 nr. 2 og 3, 5-8 nr. 2 og 5-9 nr. 2 Transport av ett udelbart kolli, flere udelbare kolli og samlasting av udelbart og delbart gods Vegdirektoratet

Detaljer

Innkomne saker. vkt no

Innkomne saker. vkt no BRØYTING, STRØING & SALTING Svært dårlig fremkommelighet for bussene for Tide i vinter. Ønske om fellesmøte med VKT, busselskapene (ledelse, tillitsvalgte og verneombud) og kommunene for gjennomgang av

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer

Detaljer

Tid Kampnr Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør SØNDAG J16R2009 Holtanhallen Falk 2 Gjerpen J16 SØNDAG G14R1010

Tid Kampnr Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør SØNDAG J16R2009 Holtanhallen Falk 2 Gjerpen J16 SØNDAG G14R1010 Tid Kampnr Bane Hjemmelag Bortelag Arrangør SØNDAG 19.09.2010 1740 52J16R2009 Holtanhallen Falk 2 Gjerpen J16 SØNDAG 26.09.2010 1135 52G14R1010 Holtanhallen Falk Ros G14 1240 52G14R1009 Holtanhallen Falk

Detaljer

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud GRATIS GRATIS Vegliste Vegliste 2009 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger

Detaljer

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen

Turnéplan: SCENE! ART [VÅR 2016] Kontaktperson utøver: Trym Sigurdsen Man 8. feb. 2016 kl. 10:30 Biorama (Holmestrand) Ekeberg skole: trinn: 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 118 Kontakt Ekeberg skole: 33 09 80 00 Hege Hansen Grimsrud hegehansen.grimsrud@holmestrand.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604

Turnéplan: HÆ? [VÅR 2016] Kontaktperson DKS: Anna Benedikte Jørgensen annaj@vfk.no 92457604 Man 7. mar. 2016 kl. 10:00 Haga skole Haga skole: trinn: 1A, 1C, 2B, 3A, 3C, 4B, antall: 124 Skolegata 8, 3070 SANDE I VESTFOLD 33 78 72 70 Irene Skjerpen Mathiassen irene.skjerpen.mathiassen@sande-ve.kommune.no

Detaljer

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Høringsoppsummering Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Revidert utgave 8. august 2014 1 Vegdirektoratet gjør oppmerksom

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 124/2009 Tid (dato, klokkeslett): 06.13.09 kl.12.00 Sted: Flykafèen, Barkåker Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Ombudsmenn: Andebu:

Detaljer

Hof. Svarstad Revetal VESTFOLD. Kvelde. Larvik. Service service 360. Stavern

Hof. Svarstad Revetal VESTFOLD. Kvelde. Larvik. Service service 360. Stavern Svelvik Sande BUSKERUD Hof Holmestrand Svarstad Revetal Skoppum Horten VESTFOLD Andebu EIVA-SAFEX AS MASkIn & InduStrISErVIcE AS BorgESkogEn ElEktro AS Borgeskogen Tønsberg Kodal Stokke Borgheim Skien

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016 E16 52 2 610 53 114 1 448 HVERVENKASTET - NORDERHOVKRYSSET GS-veg E16 53 6 477 53 6 656 179 RØYSEVEIEN - UNDERGANG E16 VIK GS-veg E16 53 6 664 53 6 902 238 UNDERGANG E16 VIK - GARNTANGEN GS-veg E16 53

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Floghavre i Vestfold

Floghavre i Vestfold Floghavre i Vestfold Det har i flere tiår vært stort fokus på floghavre i Vestfold. Floghavre er først og fremst et problem i korndyrking der floghavren setter ned avlingene kraftig når det blir mye av

Detaljer