GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold"

Transkript

1 GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vestfold

2 Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Veggrupper for spesialtransport Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport med 22 m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med 22 m vogntoglengde på veger som er merket med 19,50* m i veglister for fylkesveger og kommunale veger. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn på veg hvor dette er angitt med 50* i veglister for fylkesveg og kommunale veger. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger.

3 FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I VESTFOLD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 5.januar 2011 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av Vegdirektoratet med ikrafttreden 1. januar (Veglister 2011 for riksveg) IKRAFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juni 2010 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vestfold fylke på de neste sidene.

4 = tidligere riksveg 4. VEGLISTE FYLKESVEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 30 TELEMARK/SOLUMSLETTA SKILLINGSMYR XE A 19.50* 50.0* FV 32 ISLAND XE18 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 35 SYRBEKK XF325 BUSKERUD/TRYTERUD A 19.50* 50.0* FV 40 BOMMESTAD BUSKERUD SØR A 19.50* 50.0* FV 42 RISØYVEGEN XF301 RISØYA A 19.50* 50.0 FV 43 XF301 VARDEVEGEN VARDEVEGEN XF A FV 45 STAVERN TANUM XF A 19.50* 50.0 FV 51 SØNDERSRØD XF301/F302 X ODDANEVEIEN A 19.50* 50.0 FV 51 X ODDANEVEIEN NEVLUNGHAVN A FV 53 STRANDEBAKK XF302 HELGEROA A 19.50* 50.0 FV 55 SKÅRA XF301 BERG XF A 19.50* 50.0* FV 58 FOLDVIK XF301 HUKEN XF A 19.50* 50.0 FV 59 TRONSRØD XF301 BRUNLA XF A 19.50* 50.0 FV 60 DOLVEN XF302 TELEMARK/MØRJE A 19.50* 50.0* FV 70 VASSBOTTN XE18 KJOSE A 19.50* 50.0* FV 70 KJOSE SAGA T8 10 A 19.50* 50.0 FV 101 REVET XRV40 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 102 HERREGSSLETTA XF303 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 103 LARVIK SENTR XF102 STRANDPROMENADEN A 19.50* 50.0 FV 104 KVERKEN XR40. MØLLEGT XF A 19.50* 50.0 FV 105 BRANNVAKTGT XF106 FJELLVN XF A 19.50* 50.0 FV 106 KONGEGT V XF303 ØVRE TORGGT XF A 19.50* 50.0 FV 107 FRITZØEGT XF301 Ø DAMSBAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 108 REIPBANEGT XF110 XR40 ELVEVEGEN A 19.50* 50.0 FV 109 FROSTVEDTVN XF114 HOFFS GATE XF A 19.50* 50.0 FV 110 TORSTRAND XF303 NANSETV XF A 19.50* 50.0 FV 110 HOVLAND RUNKJ XF110 YTTERSØ XR A 19.50* 50.0 FV 112 JEGERSBORG XF104 X HERREG.BAKKEN A 19.50* 50.0 FV 114 NANSETGT XF104 FROSTVEDTVN XF A 19.50* 50.0 FV 115 PR.GT/HARALDSGT PRINSENSGT XF A 19.50* 50.0 FV 154 GLOPPE XF303 HUSEBYVEIEN A 19.50* 50.0 FV 154 HUSEBYVEIEN VOLLEN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 158 ØDEGÅRDEN XF159 RØNNINGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 159 KLÅSTAD XF303 ULA A 19.50* 50.0

5 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 160 EIDEBAKKE XF159 KJERRINGVIK A 19.50* 50.0 FV 161 HEM XF303 SPETALEN XF A 19.50* 50.0 FV 162 BOMMESTAD ØST XF256 ROLIGHETEN A 19.50* 50.0 FV 162 ROLIGHETEN HEGGDAL IND T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 162 HEGGDAL IND GRØNNEBERG XF A 19.50* 50.0 FV 163 VERNINGEN XF169 TJØLLINGVOLLEN XF A 19.50* 50.0 FV 166 LØVE XF303 LØVBERG MØLLE A 19.50* 50.0 FV 166 LØVBERG MØLLE HIMBERG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 169 AMUNDRØD XF256 BOMMESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 170 SANDTRÅ XF303 X STORE BERGAN VEI T8 10 A 19.50* 50.0 FV 170 X STORE BERGAN VEI BYMUSEET XF A 19.50* 50.0 FV 180 RØDBØL XF169 KJELLBERG X BRØNNUMV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 180 KJELLBERG X BRØNNUMV SANDEFJORD ST XF303 A A 19.50* 50.0 FV 202 VERNING N XF169 VERNINGEN Ø XF A 19.50* 50.0 FV204 RINGDAL XF256 RINGDALSKOGEN N A 19.50* 50.0* FV 204 RINGDALSKOGEN N HEDRUM KIRKE XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 205 BOMMESTAD N X256 SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV 207 SKINNMO XF256 MØRK XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 209 HOLMEN XF210 GÅSHOLT B 19.50* 32.0 FV 209 GÅSHOLT LIVERØD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 210 ÅSRUM XF304 SKJEGGERØD XF A 19.50* 50.0* FV 213 GJONE XF40 KVELDERØNN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 215 KVELDE KIRKE XF40 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 220 BRUFOSS XF40ARM HUKSTRØM A 19.50* 50.0 FV 220 HUKSTRØM ENGE SAG T8 10 A 19.50* 50.0 FV 220 ENGE SAG HVARNES XF A 19.50* 50.0 FV 220 HVÅRA BRU XF306 HOLM XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 221 SVARSTAD XF40 HUKSTRØM BRU XF A 19.50* 50.0 FV 251 KROKMOVEIEN X F255 MO RUNDKJ A 19.50* 50.0 FV 251 MO RUNDKJ HASLE ØST XF A 19.50* 50.0 FV 255 P.BOGENS XF305 KROKMOVN XF A 19.50* 50.0 FV 256 BOMMESTAD LANGÅKER E A 19.50* 50.0* FV 256 LANGÅKER E18 LASKEN XF A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF264 RØRVIKA A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF260/F264 PARK HOTELL XF A 19.50* 50.0 FV 261 FJELLVIK XF260 BUER XF A 19.50* 50.0

6 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 264 KILEN XF260 HEGNA XF A 19.50* 50.0 FV 265 GOKSTAD XF303 SKOGAN A 19.50* 50.0 FV 270 HASLE XF303 UNNEBERG A 19.50* 50.0 FV 270 UNNEBERG STANGE X F272 FEENSV T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 270 STANGE X F272 FEENSV ELVERHØY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 SKRAVESTAD XF303 RÅSTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 STANGE XF270 TORP XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 275 HAUGTUFT XF280 SFJ PRESTEGÅRD XF A 19.50* 50.0 FV 280 TASSEBEK XE18/F522 INNLAGET XF A 19.50* 50.0 FV 281 GOKSJØ XF305 KLINESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 281 KLINESTADVN XF280 HJERTÅS XF A 19.50* 50.0 FV 290 SKJEE XF560 DAHLEN SAG A 19.50* 50.0* FV 290 DAHLEN SAG SVINES XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 HØRDAL XF280 EV A 19.50* 50.0 FV 295 EV 18 SKJELBREID XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 SKJELBREID XF290 TOVERØD X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 TOVERØD X F520 GJEIN XF A 19.50* 50.0* FV 300 KILEN RKJ AULERØD XF A 19.50* 50.0* FV 301 LARVIK XF303 SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 302 FARRISEIDET XARM SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 303 FARRISEIDET XEV18 GLOPPE BRU A 19.50* 50.0* FV 303 GLOPPE BRU GLOPPE BRU ØST A 19.50* 50.0 FV 303 GLOPPE BRU ØST ØSTRE BERGAN T8 10 A 19.50* 50.0* FV303 ØSTRE BERGAN SKRAVESTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV303 SKRAVESTAD XF272 RØNNINGEN XF A 19.50* 50.0* FV304 INNLAGET\HAUKERØD SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV304 SUNDET XF205 MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 SUNDET XF205 HOLMFOSS BRU A 19.50* 50.0* FV304 HOLMFOSS BRU MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 HOLMFOSS BRU KVELDE XF A 19.50* 50.0* FV 305 SANDEFJORD XF303 NATTVAL XE A 19.50* 50.0* FV 305 INNLAGET\HAUKERØD XF304 ANDEBU XF A 19.50* 50.0* FV 306 UNDRUMSDALSKRYSSET RKJ NES HØYJORD A 19.50* 50.0* FV 306 NES HØYJORD HAUGEN SKL.HVARNES (stign 1:6) T8 10 A 19.50* 50.0 FV307 GRAVDAL XF312 NES XF A 19.50* 50.0* FV 308 GULLIKRYSSET RKJ VERDENS ENDE A 19.50* 50.0*

7 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 309 TEIE XF308 ÅRØYSUND A 19.50* 50.0* FV 310 KOPSTAD X RKJ14 SOLLISTRAND X A 19.50* 50.0* FV 311 TØNSBERG X F325/308 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) A 19.50* 50.0* FV 311 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) ÅSGÅRDSTRAND S A 19.50* 50.0 FV 311 ÅSGÅRDSTRAND S ÅSGÅRDSTRAND N A FV 311 ÅSGÅRDSTRAND N KJÆR XF A 19.50* 50.0 FV 312 HESBY Ø RUNDKJ XE18 DOKKA XF A 19.50* 50.0* FV 313 BERGSENGA XE18 GRAVNINGEN XF A 19.50* 50.0 FV 313 GRAVNINGEN XF319 HELLAND NORD A 19.50* 50.0* FV 314 KLEIVBRÅTTE XF315A BAKSTEVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 315 HOLMESTRAND N XF900 ISLAND Ø XF A 19.50* 50.0* FV 319 BUSKERUD7TØRKOPP EPLERØD A 19.50* 50.0* FV 325 TØNSBERG XF308/311 BORRE RUNDKJ A 19.50* 50.0* FV 380 LINDHØY XF308 SANDØYSUND A 19.50* 50.0 FV 385 ORMELET XF380 HAUG XF A 19.50* 50.0 FV 390 TJØME KIRKE X3F08 SUNDENE XF A 19.50* 50.0 FV 391 GJERVÅG XF308 HOLTANE XF A 19.50* 50.0 FV 392 KRÅKERE XF390 MÅGERØ A 19.50* 50.0 FV 409 LOFTERØD XF308 TØMMERHOLT XF A 19.50* 50.0 FV 410 STANGEBY XF308 TENVIK A 19.50* 50.0 FV 415 ENGÅS XF308 AGERUP XF A 19.50* 50.0 FV 420 RUBBERØD XF309 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 422 KNARBERG XF309 KNARRBERG A 19.50* 50.0 FV 425 GIPØY XF420 HJEMSENG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 428 RAMBERGVN XF308 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 429 KJÆRNÅS XF308 VESTSKOGEN XF A 19.50* 50.0 FV 430 ELGESTAD XF308 HUSØY A 19.50* 50.0 FV 459 H WILHELMSENS ALLE HEIMDAL XF A 19.50* 50.0 FV 460 HEIMDAL XF459 BØ X F A 19.50* 50.0 FV 460 BØ X F535 RØROS X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 460 RØROS X F534 ÅSGÅRDSTRAND XF A 19.50* 50.0 FV 461 ECKERBERGSG XF468 STENMALEN XF A 19.50* 50.0 FV 461 STENMALEN N XF325 GREVINNEV XF A 19.50* 50.0 FV 462 GREVINNEVN XF461 KJÆRSGT XF A 19.50* 50.0 FV 463 KJÆRS GT XF462 XF459 HW.ALLE A 19.50* 50.0 FV 464 TRUDV/WLANDSV GYLDENSLØVE XF A 19.50* 50.0

8 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 465 GRESSBANEN XF325 SLAGEN XF A 19.50* 50.0 FV 465 GRESSBANEN XF325 GRESSBANEN XF A 19.50* 50.0* FV 466 XF308 TOLLBODGATA JERNBANEN XF A 19.50* 50.0 FV 468 KJELLE TØNSBERG SENTRUM XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0* FV 505 PRESTERØD XF311 HAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 509 NARVERØDVN XF505 NARVERØD XF A 19.50* 50.0 FV 510 OLSRØD XF311 VALLØ A 19.50* 50.0 FV 520 ASKEHAUG XF522 TOVERØD XF A 19.50* 50.0* FV 522 ÅS TRAFIKKSATASJON TASSEBEK XE18/F A 19.50* 50.0 FV 522 ÅS XF522 ÅS XF A 19.50* 50.0 FV 523 AULI XF312 SEMSBYEN XF A 19.50* 50.0 FV 523 ANDEBUVN XF522 HESBY XF A 19.50* 50.0 FV 525 AULERØD XF312/E18 ASKJER BRU XF A 19.50* 50.0* FV 526 LENSBERG BRU XF525 RYGG A 19.50* 50.0* FV 529 SYRBEKK X325 EIK XF A 19.50* 50.0 FV 530 PUKKVERKET x 19 SANDERØD X A 19.50* 50.0 FV 531 JARETEIGEN SKOLE XF325 KLOKKERÅSEN XF A 19.50* 50.0 FV 534 ILEBREKKE XF311 RØRÅS XF A 19.50* 50.0 FV 535 INNLAGET XF311 HASSUM Ø XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 535 HASSUM V XF534 OSEBERG S XF A 19.50* 50.0 FV 536 GAUTERØD XF311 SLAGEN KRK XF A 19.50* 50.0 FV 537 GAUTERØD XF311 BREKKE XF A 19.50* 50.0 FV 540 GULLI XF308 RAKKÅS X A 19.50* 50.0 FV 554 SANDSKJE Ø XF303 ÅSLY XF A 19.50* 50.0 FV 555 ÅSLY XF303 KOMMUNEKAIEN A 19.50* 50.0 FV 557 TASSEBEK XE18/F280 FRYDENBERG XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 560 STOKKE KIRKE XF303 FOSSNES SYD F A 19.50* 50.0* FV 560 BORGEVN XF560 BORGESKOGEN NORD A 19.50* 50.0* FV 560 BORGESKOGEN NORD DALEN VEST A 19.50* 50.0* FV 601 PIPENHOLT XF210 SNAPPEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 602 TROLLSÅS XF210 TOLLAHAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 603 SAGEN XF305 SVARTSRØD XF A 19.50* 50.0 FV 605 PRESEBØEN XF305 BRÅVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 606 SKJELLAND XF305 BERG XF A 19.50* 50.0*

9 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 609 BØEN XF306 BERGSLI A 19.50* 50.0 FV 610 HØYJORD XF306 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 665 RA XF325 ADAL X F A 19.50* 50.0 FV 665 ADAL X F530 KÅPE X F T8 10 B 19.50* 50.0 FV 665 KÅPE X F755 REVETAL XF A 19.50* 50.0 FV 666 PAULI XE18 SKOPPUM XR A 19.50* 50.0 FV 670 NYKIRKE SYD XF310 SANDE XF A 19.50* 50.0 FV 675 GREFSRUD V XF315A BAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 680 KOPSTAD XE18 SVINEVOLL SØR XF A 19.50* 50.0* FV 680 SVINEVOLL XF35 FON XF815/KV A 19.50* 50.0* FV 701 STORGT/BORRE XF703 HORTEN FERGEKAI XF A 19.50* 50.0 FV 703 STORGT/BORRE XF715 LILAAS SK XF710/KV A 19.50* 50.0 FV 704 HOLTANVEIEN XF705 JOHAN SOLLIES GATE XF A 19.50* 50.0 FV 705 DAMPEJORDET XF310 TVEITEN XF A 19.50* 50.0 FV 707 HOLTAN U.SK XF705 GRØNLIGT ØST XF A 19.50* 50.0 FV 710 APENES XF310 LILAAS SK XF703/KV A 19.50* 50.0 FV 712 LØKKEGT/OLLE XF310 A OREGATA A 19.50* 50.0 FV 713 LYSTLUNDEN N XF310 A HORTEN KIRKE XKV A 19.50* 50.0 FV 715 HORTEN TORV XF310 KIRKEBAKKEN RKJ X A 19.50* 50.0 FV 755 BJUNE XF35 KLØV A 19.50* 50.0 FV 755 KLØV SØRBY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 755 HAGA X FV 680 SKJEGGESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 756 VÅLE KIRKE XF680 STRANGE XF A 19.50* 50.0 FV 760 HVITSTEN XF315 BEKK X F A 19.50* 50.0 FV 760 BEKK X F920 KORNTO XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 765 BETTUM XF680 GURAN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 780 KJÆR XF312 BAKSTEVOLL XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 805 LINNESTAD XF35 KIRKEVOLL XF A 19.50* 50.0 FV 810 REVETAL XF35 RAMNES XF A 19.50* 50.0* FV 811 KILE XF306 LUNDTEIGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 811 LUNDTEIGEN BRÅR XF A 19.50* 50.0 FV 815 HOLT XF306 FON XF680/KV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 817 VIVESTAD XF312 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 820 SKJERVEN XF40 LØNNSKOLL XF A 19.50* 50.0* FV 851 GÅSERUD XF40 HELGELAND XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 860 SVARSTAD XF40 BUSK/BERGAN DAM B 19.50* 50.0*

10 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 865 BRUFOSS XF40/F220 BUSKERUD/OTTERSTAD A 19.50* 50.0 FV 876 GRAN XF312 KLEPPAN XF A 19.50* 50.0* FV 877 HOF XF35 HASLESTAD XF A 19.50* 50.0* FV 880 EIDSFOSS XF35 BRÅTASKOGEN XF A 19.50* 50.0* FV 881 STUBBEN XF35 RØD XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 881 STUBBEN XF881 STUBBEN XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 900 HOLMESTRANDTORV XF315 HOLMESTRAND S XF315/ A 19.50* 50.0 FV 910 GAUPÅS XF315 NORDRE KLEV A 19.50* 50.0 FV 920 GULLHAUG XF315 BEKK XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD XF313 SANDE SENTR.S XF A 19.50* 50.0 FV 943 BØPLASSEN XF945 HAGA XF A 19.50* 50.0 FV 945 KLØVSTAD XF313 FOSS A 19.50* 50.0 FV 945 FOSS BØPLASSEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 945 BØPLASSEN SANDE SØR XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD X F319 HEIMDAL X KOMM.V T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 950 HEIMDAL X KOMM.V BUSKERUD/FLØTA BRU T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/KARLSRUD BUSKERUD/JONSRUD T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/SKOGER JB SKOGER ST S XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 956 GUTU SØR XF313 KLEVJERHAGEN XF A 19.50* 28.0 FV 958 BUSKERUD/SKOGER GUTU XF A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK SØR XF319 SVELVIK XF319 ARM A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK XF319 ARM RØRVIK XF A 19.50* 50.0 FV 991 BERGER XF319 BERGER BRYGGE T8 10 B 19.50* 50.0

11 5. VEGLISTE KOMMUNALE VEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Andebu Askjemveien 2,820 T8 10 A 19.50* 50.0 Lakskjønnveien 4,820 T8 10 A 19.50* 50.0* Nøklegårdsveien 1,240 T8 10 A Hauganveien 0, A 19.50* 50.0 Gåserødveien 0, A 19.50* 50.0 Hålandveien 1, A 19.50* 50.0* Holmeneveien 0,900 T8 T8 B Øvrige veier T8 T Horten Ferjekaia A Vikveien 6, A 19,50* 50* Hellandveien 2, A 19,50* 50* Kjærranveien 1,050 T8 T8 A Øvrige veier og gater 97, A Hof Vestre Lianvei (Haslestad - Lian grustak) 2,400 T A 19.50* 40.0 Brekkeveien (Eidsfoss - Eid) 0, A 19.50* 50.0 Brekkeveien (Eid - Stubben) 1,900 T A 19.50* 40.0 Industriveien (X Fv312 - Hof bilopphuggeri) 1, A 19.50* 50.0 Koppstadlinna (X Fv 35 Stubben Hof Sag) 0, A 19.50* 50.0 Rønnebergveien (Rønneberg - Fogstad) 1, B 19.50* 50.0 Øvrige veier T8 T Holmestrand Fosskollen(XFv 315-avfalldeponiet N.Foss) 0, A 19.50* 50.0 Kirkegaten 0, Bakken 0, Samtlige veier og gater T8 T Odderudvn.(Hillestad Eplerød tidl. Fv317) 6,698 T8 10 A 19.50* 50.0 Hvittingfossvn.(Island Kronlia tidligere Fv 2, A 19.50* 50.0 Lardal Liveien (Haugen - Kviberg) T8 T Brandsrudveien (Pålerønningen - Herland) T8 T Hem krikevei (Bekkevar - Hem kirke) T8 T

12 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Nordbyveien (Skjerven - Buskerud gr.) T8 T Tanumveien (Pålerønningen - Buskerud gr.) T8 T Øvrige veier T8 T Larvik Kveldeveien Svartangveien (Fv 40 - Kveldeveien) Industriveien Kverken Stubberød Industri Løkka Faret Gjerdal Frostvedtveien Gamle Kongeveg Gopledalsveien Øvre Bøkeligt. (Fv Gml.Kongev.) Oberst Petersvei (Fv 104- Heibergsv.) Borgejordet Haraldsgt Revet Heggdalveien (Fv Fv 162) Gonveien (Fv Iver Hesselbergsvei) Iver Hesselbergsvei Løkkeveien Vikveien (Fv Vikerøyveien) Vikerøyveien Kleiverveien Holmejordet (Fv Støperveien) Agnes Fabrikker (Fv Agnes Fabrikker) Sønsebergveien Havnegata Prinsensgate

13 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Bjønnes - Huseby Øvrige veier T8 T Nøtterøy Breidablikkveien A Brevikveien A Dukenveien A Fjærholmveien A Harpunveien A Kalvetangveien A Movikveien A Mølleveien A Nattvallveien A Nestvikveien A Oserødveien A Parkveien A Petterødveien A Stalsbergveien A Strengsdalsveien A Sundveien A Ulvøveien A Ørsnesallen mellom Fv308 og Fv A Torbjørnrødveien T8 T Øraveien T8 T Styrsvikveien T8 T Føykåsveien T8 T Gipøveien, nordre del 0,500 T8 T Gamle Hellavei, vestre del 0,500 T8 T Nedre Fjærholmvei T8 T Øvrige veier T8 T8 A Re Tinghaugveien (Ramnes - Tinghaug) 2,000 T8 10 B Tinghaugveien (Tinghaug - Kjønnerød) 6,000 T B Myreveien (Sulutvedt - Åmot - Fv35) 5, A 19.50* 50.0 Hauganveien (Haugan - Knapstad) 3, A 19.50* 50.0 Døvikveien 1,100 T8 T8 A

14 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Burmaveien 0,962 T8 T8 A Hellandveien (Helland - Horten grense ) 0,764 T8 T8 A 19.50* 50.0 Grøumveien 4,183 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Hemsveien 0,711 T8 T8 6 A Kleivaveien 4,800 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kleiva 1,000 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Sørumveien (Rånerud - Lur) 0,546 T8 T8 6 A Skinneneveien 2,476 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Snekkestadveien 0,600 T8 T8 6 A Sandsveien 0,750 T8 T8 6 A Siltvetveien 1,916 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Våleveien 3,436 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Borgeveien 0,550 T8 T8 6 A Gretteåsen boligfelt 0,868 T8 T8 6 A Almedalen 0,626 T8 T8 6 A Kirkevoll boligfelt 1,463 T8 T8 6 A Brekkeåsen boligfelt 4,512 T8 T8 6 A Rånerud boligfelt 0,934 T8 T8 6 A Solbyveien 0,788 T8 T8 6 A Revetal I, II og III boligfelt 3,780 T8 T8 6 A Regata 0,180 T8 T8 6 A Revetalgata 0, A Langeliveien (Gregershølet - Holmestrand 2,986 T8 T8 6 A grense) Bårnesveien 0,347 T8 T8 6 A Kirkeåsen 0,298 T8 T8 6 A Linnestad boligvelt 2,027 T8 T8 6 A Valleåsen boligfelt 1,769 T8 T8 6 A Våletun - Sykehjemmet 0,200 T8 T8 6 A Øvrige veier T Sande Kalmoveien (Veg til Kalmo) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Lysdalsveien 3,350 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kalmoveien (Vardal - Skjørdal) T8 T8 6 B 19.50* 50.0

15 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Fjellskarveien (Veg til Halland) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Bjerkøymoloen 0,850 T8 T8 8 B 19.50* 50.0 Dyegata 1, B 19.50* 50.0 Fjellskarveien 1,120 T8 T8 6 B Bjørnstadveien (Veg til Bjørnstadfeltet) B 19.50* 50.0 Lærumveien (Veg til Foss bruk) B 19.50* 50.0 Bolstadgata til Bolstad 0, B Bolstadgata (Fra Bolstad til Solbergveien) 1,200 T8 T8 6 B Kalmoveien til Bergstigveien 2, B Bergstigveien 0,550 T8 T8 6 B Resten av Kalmoveien 1,700 T8 T8 6 B 19, Solbergveien - Kalmoveien 0, B Stokkevegen 0, B 19.50* 50.0 Øvrige veier B Sandefjord Hegnasletta A Moveien A Industriveien A Museumsgt A Nygårdsveien fra Raveien til Ringveien A Pindsleveien A Gneisveien fra Nygårdsvn. til Feltspatveien A Hangarveien 0, A Hinderveien A Vardenlia A Vardeveien fra Fv 260 til Ringkollen 1, A Ringkollen A Skolmar A Klinestadmoen A Foksrødveien A Fokserød Nord 0, A Nordre Kullerød 0, A Søndre Kullerød A Østre Kullerød 0, A

16 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Enga A Mosserødveien fra Ravn. til Ringveien A Briskeveien fra Fv 251 til Nedre Haslevei A Uranienborgveien fra Fv 264 til Breilivn A Breiliveien fra Uranienborgvn. og østover A Klavenesveien T8 T8 B Solbergveien T8 T8 B Jåbergveien T8 T8 B Marumveien T8 T8 B Årøveien T8 T8 B Torøyaveien 0, A Øvrige gater og veier T8 T8 A Stokke Rørkollveien (Rørkollen - Stokke) 3, A Ragnhildrødv. fra Rørkoll til Mårveien 0, A Flyplassveien 0, B Solnesveien (Kommunekaien - Kornsiloen) 0, A Arne Garborgsvei (Stokke kirke - Fjellvang) 1,600 T8 T8 6 A Vadumveien, Fjellvang - Brekke 0, A Vadumveien, Brekke - Melsom 0,600 T8 T8 6 A Bekkeveien 2, A Stavnumveien (Stavnum - Feen) 1,600 T8 T8 8 A Borgeskogen Industriområde 1, A 19.50* 50.0 Smiløkka 0, Vear Industriområde 0, Lillevahrskogen Industriområde 0, Industrigata 0, Dyrsøveien 2, A Anholtveien (Omdal - Gravdal) 1, A Øvrige veier og gater T8 T Svelvik Bokerøyveien 0, A Gipsfabrikk - Tørrkop 0, A Eikveien 1, B

17 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Berger bru/ Strandveien 0, A Øvrige veier 41,200 T8 10 A Tjøme Samtlige veier T8 T Tønsberg Møllegaten 0, A Strandveien 0, A Fjordgaten 0, A Snippen - Jarlsø 1, A Fadumveien, x Fv35 - Ålborgen bru 0, B Fadumveien, Ålborgen bru - Åshaugveien 1,020 T8 T8 A Rygg - Søppeldeponiet 0, A Bjellandveien 1, A Måkeveien 0, A Stensarmen 0, A Træleborgodden 0, A Jernbanegt. (fra Slagenv. - H. Wilhelmsens 0, A Viksveien, x Fv312 - Løkeberg, Torvmyrvn. 0,220 T8 T8 B Viksveien, Torvmyrvn. - x Semslyveien 1, A Flyplassveien (Sem krk. - Flyplassen) 1,430 T8 T8 B Flyplassveien (Åshaugveien - Flyplassen) 0,550 T8 T8 A Grevinnevn. x Gyldenløvesgt. - Slagenvn T8 T8 A Malergaten 0, A Industrigaten 0, A Kilengaten 0, A Kaigaten 0, A Træleborgvn. 0, A Korten 0, A Anton Jensensgt. 0, A Kanalveien 0, A 18, Solkilen 0, A 18, Døvleveien A 18, Liabakken 0,541 T6 T6 A 19, Øvrige veier og gater T8 T8 A

18

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 uskerud Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Troms Gratis INNHOLDSFORTEGNELSE Side Framside 1 Innholdsfortegnelse 2 Telefoner og adresser 3 Forord og forklaringer 4-5 Primære fylkesveger (nye fylkesveger fra

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF

2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF Vestfold 2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF og DET INTERNASJONALE FOLKESPORTFORBUND - IVV Informasjon til nye deltagere: Friluftsliv, helse og mosjon Ønsker du å forebygge din egen helse? Savner

Detaljer

På plass midt i. katastrofen. Røde Kors. Frivillige fra Røde Kors. Klare for krise. Fikk hjelp av Røde Kors - side 7. Sikkerhet på sjøen

På plass midt i. katastrofen. Røde Kors. Frivillige fra Røde Kors. Klare for krise. Fikk hjelp av Røde Kors - side 7. Sikkerhet på sjøen Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 21. årg. Nr.2 - November 2007 Frivillige fra Røde Kors På plass midt i Hjelpekorpset Klare for krise - side 2 katastrofen Fikk hjelp av Røde Kors - side 7 Sikkerhet på

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 8. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål.

1 Generelle bestemmelser etter pbl 11-9. Generelle bestemmelser gjelder hele kommunen, uavhengig av arealformål. SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 11/470 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L09 Planid: 20120002 1 av 21 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer