GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold"

Transkript

1 GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vestfold

2 Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Veggrupper for spesialtransport Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport med 22 m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med 22 m vogntoglengde på veger som er merket med 19,50* m i veglister for fylkesveger og kommunale veger. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn på veg hvor dette er angitt med 50* i veglister for fylkesveg og kommunale veger. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger.

3 FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I VESTFOLD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 5.januar 2011 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av Vegdirektoratet med ikrafttreden 1. januar (Veglister 2011 for riksveg) IKRAFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juni 2010 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Vestfold fylke på de neste sidene.

4 = tidligere riksveg 4. VEGLISTE FYLKESVEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 30 TELEMARK/SOLUMSLETTA SKILLINGSMYR XE A 19.50* 50.0* FV 32 ISLAND XE18 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 35 SYRBEKK XF325 BUSKERUD/TRYTERUD A 19.50* 50.0* FV 40 BOMMESTAD BUSKERUD SØR A 19.50* 50.0* FV 42 RISØYVEGEN XF301 RISØYA A 19.50* 50.0 FV 43 XF301 VARDEVEGEN VARDEVEGEN XF A FV 45 STAVERN TANUM XF A 19.50* 50.0 FV 51 SØNDERSRØD XF301/F302 X ODDANEVEIEN A 19.50* 50.0 FV 51 X ODDANEVEIEN NEVLUNGHAVN A FV 53 STRANDEBAKK XF302 HELGEROA A 19.50* 50.0 FV 55 SKÅRA XF301 BERG XF A 19.50* 50.0* FV 58 FOLDVIK XF301 HUKEN XF A 19.50* 50.0 FV 59 TRONSRØD XF301 BRUNLA XF A 19.50* 50.0 FV 60 DOLVEN XF302 TELEMARK/MØRJE A 19.50* 50.0* FV 70 VASSBOTTN XE18 KJOSE A 19.50* 50.0* FV 70 KJOSE SAGA T8 10 A 19.50* 50.0 FV 101 REVET XRV40 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 102 HERREGSSLETTA XF303 REVET XFV A 19.50* 50.0 FV 103 LARVIK SENTR XF102 STRANDPROMENADEN A 19.50* 50.0 FV 104 KVERKEN XR40. MØLLEGT XF A 19.50* 50.0 FV 105 BRANNVAKTGT XF106 FJELLVN XF A 19.50* 50.0 FV 106 KONGEGT V XF303 ØVRE TORGGT XF A 19.50* 50.0 FV 107 FRITZØEGT XF301 Ø DAMSBAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 108 REIPBANEGT XF110 XR40 ELVEVEGEN A 19.50* 50.0 FV 109 FROSTVEDTVN XF114 HOFFS GATE XF A 19.50* 50.0 FV 110 TORSTRAND XF303 NANSETV XF A 19.50* 50.0 FV 110 HOVLAND RUNKJ XF110 YTTERSØ XR A 19.50* 50.0 FV 112 JEGERSBORG XF104 X HERREG.BAKKEN A 19.50* 50.0 FV 114 NANSETGT XF104 FROSTVEDTVN XF A 19.50* 50.0 FV 115 PR.GT/HARALDSGT PRINSENSGT XF A 19.50* 50.0 FV 154 GLOPPE XF303 HUSEBYVEIEN A 19.50* 50.0 FV 154 HUSEBYVEIEN VOLLEN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 158 ØDEGÅRDEN XF159 RØNNINGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 159 KLÅSTAD XF303 ULA A 19.50* 50.0

5 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 160 EIDEBAKKE XF159 KJERRINGVIK A 19.50* 50.0 FV 161 HEM XF303 SPETALEN XF A 19.50* 50.0 FV 162 BOMMESTAD ØST XF256 ROLIGHETEN A 19.50* 50.0 FV 162 ROLIGHETEN HEGGDAL IND T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 162 HEGGDAL IND GRØNNEBERG XF A 19.50* 50.0 FV 163 VERNINGEN XF169 TJØLLINGVOLLEN XF A 19.50* 50.0 FV 166 LØVE XF303 LØVBERG MØLLE A 19.50* 50.0 FV 166 LØVBERG MØLLE HIMBERG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 169 AMUNDRØD XF256 BOMMESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 170 SANDTRÅ XF303 X STORE BERGAN VEI T8 10 A 19.50* 50.0 FV 170 X STORE BERGAN VEI BYMUSEET XF A 19.50* 50.0 FV 180 RØDBØL XF169 KJELLBERG X BRØNNUMV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 180 KJELLBERG X BRØNNUMV SANDEFJORD ST XF303 A A 19.50* 50.0 FV 202 VERNING N XF169 VERNINGEN Ø XF A 19.50* 50.0 FV204 RINGDAL XF256 RINGDALSKOGEN N A 19.50* 50.0* FV 204 RINGDALSKOGEN N HEDRUM KIRKE XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 205 BOMMESTAD N X256 SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV 207 SKINNMO XF256 MØRK XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 209 HOLMEN XF210 GÅSHOLT B 19.50* 32.0 FV 209 GÅSHOLT LIVERØD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 210 ÅSRUM XF304 SKJEGGERØD XF A 19.50* 50.0* FV 213 GJONE XF40 KVELDERØNN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 215 KVELDE KIRKE XF40 TELEMARK GR A 19.50* 50.0* FV 220 BRUFOSS XF40ARM HUKSTRØM A 19.50* 50.0 FV 220 HUKSTRØM ENGE SAG T8 10 A 19.50* 50.0 FV 220 ENGE SAG HVARNES XF A 19.50* 50.0 FV 220 HVÅRA BRU XF306 HOLM XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 221 SVARSTAD XF40 HUKSTRØM BRU XF A 19.50* 50.0 FV 251 KROKMOVEIEN X F255 MO RUNDKJ A 19.50* 50.0 FV 251 MO RUNDKJ HASLE ØST XF A 19.50* 50.0 FV 255 P.BOGENS XF305 KROKMOVN XF A 19.50* 50.0 FV 256 BOMMESTAD LANGÅKER E A 19.50* 50.0* FV 256 LANGÅKER E18 LASKEN XF A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF264 RØRVIKA A 19.50* 50.0 FV 260 KILEN XF260/F264 PARK HOTELL XF A 19.50* 50.0 FV 261 FJELLVIK XF260 BUER XF A 19.50* 50.0

6 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 264 KILEN XF260 HEGNA XF A 19.50* 50.0 FV 265 GOKSTAD XF303 SKOGAN A 19.50* 50.0 FV 270 HASLE XF303 UNNEBERG A 19.50* 50.0 FV 270 UNNEBERG STANGE X F272 FEENSV T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 270 STANGE X F272 FEENSV ELVERHØY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 SKRAVESTAD XF303 RÅSTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 272 STANGE XF270 TORP XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 275 HAUGTUFT XF280 SFJ PRESTEGÅRD XF A 19.50* 50.0 FV 280 TASSEBEK XE18/F522 INNLAGET XF A 19.50* 50.0 FV 281 GOKSJØ XF305 KLINESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 281 KLINESTADVN XF280 HJERTÅS XF A 19.50* 50.0 FV 290 SKJEE XF560 DAHLEN SAG A 19.50* 50.0* FV 290 DAHLEN SAG SVINES XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 HØRDAL XF280 EV A 19.50* 50.0 FV 295 EV 18 SKJELBREID XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 SKJELBREID XF290 TOVERØD X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 295 TOVERØD X F520 GJEIN XF A 19.50* 50.0* FV 300 KILEN RKJ AULERØD XF A 19.50* 50.0* FV 301 LARVIK XF303 SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 302 FARRISEIDET XARM SØNDERSRØD XF A 19.50* 50.0* FV 303 FARRISEIDET XEV18 GLOPPE BRU A 19.50* 50.0* FV 303 GLOPPE BRU GLOPPE BRU ØST A 19.50* 50.0 FV 303 GLOPPE BRU ØST ØSTRE BERGAN T8 10 A 19.50* 50.0* FV303 ØSTRE BERGAN SKRAVESTAD XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV303 SKRAVESTAD XF272 RØNNINGEN XF A 19.50* 50.0* FV304 INNLAGET\HAUKERØD SUNDET XF A 19.50* 50.0* FV304 SUNDET XF205 MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 SUNDET XF205 HOLMFOSS BRU A 19.50* 50.0* FV304 HOLMFOSS BRU MAKS 50 TONN OVER BRU A 19.50* 50.0 FV304 HOLMFOSS BRU KVELDE XF A 19.50* 50.0* FV 305 SANDEFJORD XF303 NATTVAL XE A 19.50* 50.0* FV 305 INNLAGET\HAUKERØD XF304 ANDEBU XF A 19.50* 50.0* FV 306 UNDRUMSDALSKRYSSET RKJ NES HØYJORD A 19.50* 50.0* FV 306 NES HØYJORD HAUGEN SKL.HVARNES (stign 1:6) T8 10 A 19.50* 50.0 FV307 GRAVDAL XF312 NES XF A 19.50* 50.0* FV 308 GULLIKRYSSET RKJ VERDENS ENDE A 19.50* 50.0*

7 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 309 TEIE XF308 ÅRØYSUND A 19.50* 50.0* FV 310 KOPSTAD X RKJ14 SOLLISTRAND X A 19.50* 50.0* FV 311 TØNSBERG X F325/308 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) A 19.50* 50.0* FV 311 BLIKSEKILEN (ESSO NORD) ÅSGÅRDSTRAND S A 19.50* 50.0 FV 311 ÅSGÅRDSTRAND S ÅSGÅRDSTRAND N A FV 311 ÅSGÅRDSTRAND N KJÆR XF A 19.50* 50.0 FV 312 HESBY Ø RUNDKJ XE18 DOKKA XF A 19.50* 50.0* FV 313 BERGSENGA XE18 GRAVNINGEN XF A 19.50* 50.0 FV 313 GRAVNINGEN XF319 HELLAND NORD A 19.50* 50.0* FV 314 KLEIVBRÅTTE XF315A BAKSTEVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 315 HOLMESTRAND N XF900 ISLAND Ø XF A 19.50* 50.0* FV 319 BUSKERUD7TØRKOPP EPLERØD A 19.50* 50.0* FV 325 TØNSBERG XF308/311 BORRE RUNDKJ A 19.50* 50.0* FV 380 LINDHØY XF308 SANDØYSUND A 19.50* 50.0 FV 385 ORMELET XF380 HAUG XF A 19.50* 50.0 FV 390 TJØME KIRKE X3F08 SUNDENE XF A 19.50* 50.0 FV 391 GJERVÅG XF308 HOLTANE XF A 19.50* 50.0 FV 392 KRÅKERE XF390 MÅGERØ A 19.50* 50.0 FV 409 LOFTERØD XF308 TØMMERHOLT XF A 19.50* 50.0 FV 410 STANGEBY XF308 TENVIK A 19.50* 50.0 FV 415 ENGÅS XF308 AGERUP XF A 19.50* 50.0 FV 420 RUBBERØD XF309 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 422 KNARBERG XF309 KNARRBERG A 19.50* 50.0 FV 425 GIPØY XF420 HJEMSENG XF T8 10 B 19.50* 50.0 FV 428 RAMBERGVN XF308 BORGHEIM XF A 19.50* 50.0 FV 429 KJÆRNÅS XF308 VESTSKOGEN XF A 19.50* 50.0 FV 430 ELGESTAD XF308 HUSØY A 19.50* 50.0 FV 459 H WILHELMSENS ALLE HEIMDAL XF A 19.50* 50.0 FV 460 HEIMDAL XF459 BØ X F A 19.50* 50.0 FV 460 BØ X F535 RØROS X F T8 10 A 19.50* 50.0 FV 460 RØROS X F534 ÅSGÅRDSTRAND XF A 19.50* 50.0 FV 461 ECKERBERGSG XF468 STENMALEN XF A 19.50* 50.0 FV 461 STENMALEN N XF325 GREVINNEV XF A 19.50* 50.0 FV 462 GREVINNEVN XF461 KJÆRSGT XF A 19.50* 50.0 FV 463 KJÆRS GT XF462 XF459 HW.ALLE A 19.50* 50.0 FV 464 TRUDV/WLANDSV GYLDENSLØVE XF A 19.50* 50.0

8 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 465 GRESSBANEN XF325 SLAGEN XF A 19.50* 50.0 FV 465 GRESSBANEN XF325 GRESSBANEN XF A 19.50* 50.0* FV 466 XF308 TOLLBODGATA JERNBANEN XF A 19.50* 50.0 FV 468 KJELLE TØNSBERG SENTRUM XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET XF325AR KILEN XF A 19.50* 50.0* FV 505 PRESTERØD XF311 HAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 509 NARVERØDVN XF505 NARVERØD XF A 19.50* 50.0 FV 510 OLSRØD XF311 VALLØ A 19.50* 50.0 FV 520 ASKEHAUG XF522 TOVERØD XF A 19.50* 50.0* FV 522 ÅS TRAFIKKSATASJON TASSEBEK XE18/F A 19.50* 50.0 FV 522 ÅS XF522 ÅS XF A 19.50* 50.0 FV 523 AULI XF312 SEMSBYEN XF A 19.50* 50.0 FV 523 ANDEBUVN XF522 HESBY XF A 19.50* 50.0 FV 525 AULERØD XF312/E18 ASKJER BRU XF A 19.50* 50.0* FV 526 LENSBERG BRU XF525 RYGG A 19.50* 50.0* FV 529 SYRBEKK X325 EIK XF A 19.50* 50.0 FV 530 PUKKVERKET x 19 SANDERØD X A 19.50* 50.0 FV 531 JARETEIGEN SKOLE XF325 KLOKKERÅSEN XF A 19.50* 50.0 FV 534 ILEBREKKE XF311 RØRÅS XF A 19.50* 50.0 FV 535 INNLAGET XF311 HASSUM Ø XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 535 HASSUM V XF534 OSEBERG S XF A 19.50* 50.0 FV 536 GAUTERØD XF311 SLAGEN KRK XF A 19.50* 50.0 FV 537 GAUTERØD XF311 BREKKE XF A 19.50* 50.0 FV 540 GULLI XF308 RAKKÅS X A 19.50* 50.0 FV 554 SANDSKJE Ø XF303 ÅSLY XF A 19.50* 50.0 FV 555 ÅSLY XF303 KOMMUNEKAIEN A 19.50* 50.0 FV 557 TASSEBEK XE18/F280 FRYDENBERG XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 560 STOKKE KIRKE XF303 FOSSNES SYD F A 19.50* 50.0* FV 560 BORGEVN XF560 BORGESKOGEN NORD A 19.50* 50.0* FV 560 BORGESKOGEN NORD DALEN VEST A 19.50* 50.0* FV 601 PIPENHOLT XF210 SNAPPEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 602 TROLLSÅS XF210 TOLLAHAUGEN XF A 19.50* 50.0 FV 603 SAGEN XF305 SVARTSRØD XF A 19.50* 50.0 FV 605 PRESEBØEN XF305 BRÅVOLL XF A 19.50* 50.0* FV 606 SKJELLAND XF305 BERG XF A 19.50* 50.0*

9 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 609 BØEN XF306 BERGSLI A 19.50* 50.0 FV 610 HØYJORD XF306 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 665 RA XF325 ADAL X F A 19.50* 50.0 FV 665 ADAL X F530 KÅPE X F T8 10 B 19.50* 50.0 FV 665 KÅPE X F755 REVETAL XF A 19.50* 50.0 FV 666 PAULI XE18 SKOPPUM XR A 19.50* 50.0 FV 670 NYKIRKE SYD XF310 SANDE XF A 19.50* 50.0 FV 675 GREFSRUD V XF315A BAKKE XF A 19.50* 50.0 FV 680 KOPSTAD XE18 SVINEVOLL SØR XF A 19.50* 50.0* FV 680 SVINEVOLL XF35 FON XF815/KV A 19.50* 50.0* FV 701 STORGT/BORRE XF703 HORTEN FERGEKAI XF A 19.50* 50.0 FV 703 STORGT/BORRE XF715 LILAAS SK XF710/KV A 19.50* 50.0 FV 704 HOLTANVEIEN XF705 JOHAN SOLLIES GATE XF A 19.50* 50.0 FV 705 DAMPEJORDET XF310 TVEITEN XF A 19.50* 50.0 FV 707 HOLTAN U.SK XF705 GRØNLIGT ØST XF A 19.50* 50.0 FV 710 APENES XF310 LILAAS SK XF703/KV A 19.50* 50.0 FV 712 LØKKEGT/OLLE XF310 A OREGATA A 19.50* 50.0 FV 713 LYSTLUNDEN N XF310 A HORTEN KIRKE XKV A 19.50* 50.0 FV 715 HORTEN TORV XF310 KIRKEBAKKEN RKJ X A 19.50* 50.0 FV 755 BJUNE XF35 KLØV A 19.50* 50.0 FV 755 KLØV SØRBY XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 755 HAGA X FV 680 SKJEGGESTAD XF A 19.50* 50.0 FV 756 VÅLE KIRKE XF680 STRANGE XF A 19.50* 50.0 FV 760 HVITSTEN XF315 BEKK X F A 19.50* 50.0 FV 760 BEKK X F920 KORNTO XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 765 BETTUM XF680 GURAN XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 780 KJÆR XF312 BAKSTEVOLL XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 805 LINNESTAD XF35 KIRKEVOLL XF A 19.50* 50.0 FV 810 REVETAL XF35 RAMNES XF A 19.50* 50.0* FV 811 KILE XF306 LUNDTEIGEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 811 LUNDTEIGEN BRÅR XF A 19.50* 50.0 FV 815 HOLT XF306 FON XF680/KV T8 10 A 19.50* 50.0 FV 817 VIVESTAD XF312 BJØRNDALSHOV XF A 19.50* 50.0* FV 820 SKJERVEN XF40 LØNNSKOLL XF A 19.50* 50.0* FV 851 GÅSERUD XF40 HELGELAND XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 860 SVARSTAD XF40 BUSK/BERGAN DAM B 19.50* 50.0*

10 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 865 BRUFOSS XF40/F220 BUSKERUD/OTTERSTAD A 19.50* 50.0 FV 876 GRAN XF312 KLEPPAN XF A 19.50* 50.0* FV 877 HOF XF35 HASLESTAD XF A 19.50* 50.0* FV 880 EIDSFOSS XF35 BRÅTASKOGEN XF A 19.50* 50.0* FV 881 STUBBEN XF35 RØD XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 881 STUBBEN XF881 STUBBEN XF T8 T8 B 19.50* 40.0 FV 900 HOLMESTRANDTORV XF315 HOLMESTRAND S XF315/ A 19.50* 50.0 FV 910 GAUPÅS XF315 NORDRE KLEV A 19.50* 50.0 FV 920 GULLHAUG XF315 BEKK XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD XF313 SANDE SENTR.S XF A 19.50* 50.0 FV 943 BØPLASSEN XF945 HAGA XF A 19.50* 50.0 FV 945 KLØVSTAD XF313 FOSS A 19.50* 50.0 FV 945 FOSS BØPLASSEN T8 10 A 19.50* 50.0 FV 945 BØPLASSEN SANDE SØR XF A 19.50* 50.0 FV 950 GUNNESTAD X F319 HEIMDAL X KOMM.V T8 T8 A 19.50* 50.0 FV 950 HEIMDAL X KOMM.V BUSKERUD/FLØTA BRU T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/KARLSRUD BUSKERUD/JONSRUD T8 10 A 19.50* 50.0 FV 950 BUSKERUD/SKOGER JB SKOGER ST S XF T8 10 A 19.50* 50.0 FV 956 GUTU SØR XF313 KLEVJERHAGEN XF A 19.50* 28.0 FV 958 BUSKERUD/SKOGER GUTU XF A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK SØR XF319 SVELVIK XF319 ARM A 19.50* 50.0 FV 990 SVELVIK XF319 ARM RØRVIK XF A 19.50* 50.0 FV 991 BERGER XF319 BERGER BRYGGE T8 10 B 19.50* 50.0

11 5. VEGLISTE KOMMUNALE VEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Andebu Askjemveien 2,820 T8 10 A 19.50* 50.0 Lakskjønnveien 4,820 T8 10 A 19.50* 50.0* Nøklegårdsveien 1,240 T8 10 A Hauganveien 0, A 19.50* 50.0 Gåserødveien 0, A 19.50* 50.0 Hålandveien 1, A 19.50* 50.0* Holmeneveien 0,900 T8 T8 B Øvrige veier T8 T Horten Ferjekaia A Vikveien 6, A 19,50* 50* Hellandveien 2, A 19,50* 50* Kjærranveien 1,050 T8 T8 A Øvrige veier og gater 97, A Hof Vestre Lianvei (Haslestad - Lian grustak) 2,400 T A 19.50* 40.0 Brekkeveien (Eidsfoss - Eid) 0, A 19.50* 50.0 Brekkeveien (Eid - Stubben) 1,900 T A 19.50* 40.0 Industriveien (X Fv312 - Hof bilopphuggeri) 1, A 19.50* 50.0 Koppstadlinna (X Fv 35 Stubben Hof Sag) 0, A 19.50* 50.0 Rønnebergveien (Rønneberg - Fogstad) 1, B 19.50* 50.0 Øvrige veier T8 T Holmestrand Fosskollen(XFv 315-avfalldeponiet N.Foss) 0, A 19.50* 50.0 Kirkegaten 0, Bakken 0, Samtlige veier og gater T8 T Odderudvn.(Hillestad Eplerød tidl. Fv317) 6,698 T8 10 A 19.50* 50.0 Hvittingfossvn.(Island Kronlia tidligere Fv 2, A 19.50* 50.0 Lardal Liveien (Haugen - Kviberg) T8 T Brandsrudveien (Pålerønningen - Herland) T8 T Hem krikevei (Bekkevar - Hem kirke) T8 T

12 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Nordbyveien (Skjerven - Buskerud gr.) T8 T Tanumveien (Pålerønningen - Buskerud gr.) T8 T Øvrige veier T8 T Larvik Kveldeveien Svartangveien (Fv 40 - Kveldeveien) Industriveien Kverken Stubberød Industri Løkka Faret Gjerdal Frostvedtveien Gamle Kongeveg Gopledalsveien Øvre Bøkeligt. (Fv Gml.Kongev.) Oberst Petersvei (Fv 104- Heibergsv.) Borgejordet Haraldsgt Revet Heggdalveien (Fv Fv 162) Gonveien (Fv Iver Hesselbergsvei) Iver Hesselbergsvei Løkkeveien Vikveien (Fv Vikerøyveien) Vikerøyveien Kleiverveien Holmejordet (Fv Støperveien) Agnes Fabrikker (Fv Agnes Fabrikker) Sønsebergveien Havnegata Prinsensgate

13 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Bjønnes - Huseby Øvrige veier T8 T Nøtterøy Breidablikkveien A Brevikveien A Dukenveien A Fjærholmveien A Harpunveien A Kalvetangveien A Movikveien A Mølleveien A Nattvallveien A Nestvikveien A Oserødveien A Parkveien A Petterødveien A Stalsbergveien A Strengsdalsveien A Sundveien A Ulvøveien A Ørsnesallen mellom Fv308 og Fv A Torbjørnrødveien T8 T Øraveien T8 T Styrsvikveien T8 T Føykåsveien T8 T Gipøveien, nordre del 0,500 T8 T Gamle Hellavei, vestre del 0,500 T8 T Nedre Fjærholmvei T8 T Øvrige veier T8 T8 A Re Tinghaugveien (Ramnes - Tinghaug) 2,000 T8 10 B Tinghaugveien (Tinghaug - Kjønnerød) 6,000 T B Myreveien (Sulutvedt - Åmot - Fv35) 5, A 19.50* 50.0 Hauganveien (Haugan - Knapstad) 3, A 19.50* 50.0 Døvikveien 1,100 T8 T8 A

14 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Burmaveien 0,962 T8 T8 A Hellandveien (Helland - Horten grense ) 0,764 T8 T8 A 19.50* 50.0 Grøumveien 4,183 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Hemsveien 0,711 T8 T8 6 A Kleivaveien 4,800 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kleiva 1,000 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Sørumveien (Rånerud - Lur) 0,546 T8 T8 6 A Skinneneveien 2,476 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Snekkestadveien 0,600 T8 T8 6 A Sandsveien 0,750 T8 T8 6 A Siltvetveien 1,916 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Våleveien 3,436 T8 T8 6 A 19.50* 50.0 Borgeveien 0,550 T8 T8 6 A Gretteåsen boligfelt 0,868 T8 T8 6 A Almedalen 0,626 T8 T8 6 A Kirkevoll boligfelt 1,463 T8 T8 6 A Brekkeåsen boligfelt 4,512 T8 T8 6 A Rånerud boligfelt 0,934 T8 T8 6 A Solbyveien 0,788 T8 T8 6 A Revetal I, II og III boligfelt 3,780 T8 T8 6 A Regata 0,180 T8 T8 6 A Revetalgata 0, A Langeliveien (Gregershølet - Holmestrand 2,986 T8 T8 6 A grense) Bårnesveien 0,347 T8 T8 6 A Kirkeåsen 0,298 T8 T8 6 A Linnestad boligvelt 2,027 T8 T8 6 A Valleåsen boligfelt 1,769 T8 T8 6 A Våletun - Sykehjemmet 0,200 T8 T8 6 A Øvrige veier T Sande Kalmoveien (Veg til Kalmo) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Lysdalsveien 3,350 T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Kalmoveien (Vardal - Skjørdal) T8 T8 6 B 19.50* 50.0

15 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Fjellskarveien (Veg til Halland) T8 T8 6 B 19.50* 50.0 Bjerkøymoloen 0,850 T8 T8 8 B 19.50* 50.0 Dyegata 1, B 19.50* 50.0 Fjellskarveien 1,120 T8 T8 6 B Bjørnstadveien (Veg til Bjørnstadfeltet) B 19.50* 50.0 Lærumveien (Veg til Foss bruk) B 19.50* 50.0 Bolstadgata til Bolstad 0, B Bolstadgata (Fra Bolstad til Solbergveien) 1,200 T8 T8 6 B Kalmoveien til Bergstigveien 2, B Bergstigveien 0,550 T8 T8 6 B Resten av Kalmoveien 1,700 T8 T8 6 B 19, Solbergveien - Kalmoveien 0, B Stokkevegen 0, B 19.50* 50.0 Øvrige veier B Sandefjord Hegnasletta A Moveien A Industriveien A Museumsgt A Nygårdsveien fra Raveien til Ringveien A Pindsleveien A Gneisveien fra Nygårdsvn. til Feltspatveien A Hangarveien 0, A Hinderveien A Vardenlia A Vardeveien fra Fv 260 til Ringkollen 1, A Ringkollen A Skolmar A Klinestadmoen A Foksrødveien A Fokserød Nord 0, A Nordre Kullerød 0, A Søndre Kullerød A Østre Kullerød 0, A

16 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Enga A Mosserødveien fra Ravn. til Ringveien A Briskeveien fra Fv 251 til Nedre Haslevei A Uranienborgveien fra Fv 264 til Breilivn A Breiliveien fra Uranienborgvn. og østover A Klavenesveien T8 T8 B Solbergveien T8 T8 B Jåbergveien T8 T8 B Marumveien T8 T8 B Årøveien T8 T8 B Torøyaveien 0, A Øvrige gater og veier T8 T8 A Stokke Rørkollveien (Rørkollen - Stokke) 3, A Ragnhildrødv. fra Rørkoll til Mårveien 0, A Flyplassveien 0, B Solnesveien (Kommunekaien - Kornsiloen) 0, A Arne Garborgsvei (Stokke kirke - Fjellvang) 1,600 T8 T8 6 A Vadumveien, Fjellvang - Brekke 0, A Vadumveien, Brekke - Melsom 0,600 T8 T8 6 A Bekkeveien 2, A Stavnumveien (Stavnum - Feen) 1,600 T8 T8 8 A Borgeskogen Industriområde 1, A 19.50* 50.0 Smiløkka 0, Vear Industriområde 0, Lillevahrskogen Industriområde 0, Industrigata 0, Dyrsøveien 2, A Anholtveien (Omdal - Gravdal) 1, A Øvrige veier og gater T8 T Svelvik Bokerøyveien 0, A Gipsfabrikk - Tørrkop 0, A Eikveien 1, B

17 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE AKSEL- GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER LAST TELE A/B LENGDE TOTALV. Berger bru/ Strandveien 0, A Øvrige veier 41,200 T8 10 A Tjøme Samtlige veier T8 T Tønsberg Møllegaten 0, A Strandveien 0, A Fjordgaten 0, A Snippen - Jarlsø 1, A Fadumveien, x Fv35 - Ålborgen bru 0, B Fadumveien, Ålborgen bru - Åshaugveien 1,020 T8 T8 A Rygg - Søppeldeponiet 0, A Bjellandveien 1, A Måkeveien 0, A Stensarmen 0, A Træleborgodden 0, A Jernbanegt. (fra Slagenv. - H. Wilhelmsens 0, A Viksveien, x Fv312 - Løkeberg, Torvmyrvn. 0,220 T8 T8 B Viksveien, Torvmyrvn. - x Semslyveien 1, A Flyplassveien (Sem krk. - Flyplassen) 1,430 T8 T8 B Flyplassveien (Åshaugveien - Flyplassen) 0,550 T8 T8 A Grevinnevn. x Gyldenløvesgt. - Slagenvn T8 T8 A Malergaten 0, A Industrigaten 0, A Kilengaten 0, A Kaigaten 0, A Træleborgvn. 0, A Korten 0, A Anton Jensensgt. 0, A Kanalveien 0, A 18, Solkilen 0, A 18, Døvleveien A 18, Liabakken 0,541 T6 T6 A 19, Øvrige veier og gater T8 T8 A

18

Vestfold Vestfold Vestfold

Vestfold Vestfold Vestfold GRATIS GRATIS GRATIS Vegliste 2007 Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- FYLKES- OG OG KOMMUNALE KOMMUNALE VEGER VEGER Vestfold Vestfold Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen INNHOLD

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vestfold fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 FV 32 E18 Islandkrysset (kryss

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern

01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 01 206 220 221 222 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad - Ula - Eftang Klåstad - Kjerringvik Larvik/Sandefjord

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Ruteopplysning tlf

Ruteopplysning tlf Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 Buss i Vestfold Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa EKSPRESS Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 02 021 022 023 Tjøme/Hvasser(Tenvik) - Tønsberg - Horten - Holmestrand Holmestrand - Tønsberg Verdens Ende -

Detaljer

Ruteopplysning tlf

Ruteopplysning tlf Gjelder fra 21. juni 15. august 2017 Buss i Vestfold Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa EKSPRESS Larvik

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 6/10-2014 Buss i Vestfold 02 021 022 023 Tjøme/Hvasser(Tenvik) - Tønsberg - Horten - Holmestrand Holmestrand - Tønsberg Verdens Ende -

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 15/8-2016 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 11/

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 11/ Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 129 Tønsberg - Melsomvik - Stokke Vestre Skjee Tønsberg - Stokke 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Buss i Vestfold 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 20. juni 14. august 2016 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 27/2 2017

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 27/2 2017 Gjelder fra 27/2 2017 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 11/

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 11/ Gjelder fra 11/12 2016 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

S S S AS S S S S S S S S S S S

S S S AS S S S S S S S S S S S Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 27/2-2017 Buss i Vestfold 113 109 Torød - Smidsrødveien - Tønsberg - Eik Foynland - Husøy S S S AS S S S S S S S S S S S 0645 0955............

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Ruteopplysning tlf. 177 02

Ruteopplysning tlf. 177 02 Gjelder fra 25. juni 19. august 2012 Buss i Vestfold Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti 02 022 Tjøme/Hvasser - Tønsberg - Horten - Holmestrand Verdens Ende - Sundene 02 Sandøsund-Tjøme-(Tenvik)-Tønsberg-Horten-Holmestrand

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste 2013. Vestfold FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015

Buss i Vestfold. 100 Tønsberg - Vestskogen. 100 Vestskogen - Tønsberg. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG LØRDAGER. Gjelder fra 9/3 2015 Gjelder fra 9/3 2015 Buss i Vestfold 100 110 111 114 115 117 118 Vestfjordveien - Teie Torv Solvang Husvik Træleborg Husvik - Vallø Barkåker Sandeåsen - Presterødåsen Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold Tønsberg - Melsomvik - Stokke Vestre Skjee Tønsberg - Stokke K 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005

Detaljer

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011 Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 207 208 209 210 211 Larvik - Kjose Veldre Lovisenlund - Hagalia Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Hoffsgata (Vestre Halsen) Larvik - Svarstad www.vkt.no 207 Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 23. juni 17. august 2014 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 207 208 210 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Larvik - Svarstad 207 Larvik

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold liste 2017 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER pril 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning liste for fylkes-

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 8/12-2012 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold liste 2012 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser

Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser Strategisk plan for skogbruket i Oslo og Akershus 2015 18 Infrastruktur veg Bæreevne Slitasje - Bruksklasser Dialogsamling Kringler gård 15. mai 2012 Ola Molstad Statens vegvesen Region øst www.vegvesen.no

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 Gyldig f.o.m 1. oktober 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter

Detaljer

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen Bergslihallen søndag 6.3.16 Arrangør: Halsen Minibane 1 G09-1 1000 G09-2 Flint Halsen Halsen 1020 G09-2 HG Gokstad Runar Flint Runar 1100 G09-2 Runar Flint HG Gokstad 1120 G09-2 HG Gokstad Halsen 1200

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vestfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2015 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2016

Takster og produkter i Vestfold 2016 Takster og produkter i Vestfold 2016 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vestfold Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold

Detaljer

Kveldehallen

Kveldehallen Kveldehallen 20.11.2011 Arrangør: Kvelde J9 1000 J9 Kvelde Halsen 2 Kvelde 1025 J9 Runar Sandefjord Runar 1050 J9 Halsen Runar 3 Halsen 2 1115 J9 Halsen 2 Runar Sandefjord 1140 J9 Runar 2 Fram Halsen 1205

Detaljer

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning listene

Detaljer

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016]

Turnéplan: Vikingtid 6. trinn i Søndre Vestfold - KAUPANG[Vår 2016] Tor 19. mai. 2016 kl. 08:30 Lardal barneskole Lardal barneskole: trinn: 6, antall: 21 Lågaveien 41, 3275 SVARSTAD 33 15 52 83 Veibeskrivelse: Ligger om lag 47 km nord for Larvik langs RV40 i Lågendalen

Detaljer

Vegliste SPESIALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste SPESIALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 SPESILTRNSPORT FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen

Bergslihallen søndag Arrangør: Halsen Bergslihallen søndag 10.1.16 Arrangør: Halsen J10-01 1000 J10-01 Halsen Runar Ramnes 1025 J10-01 Ramnes Runar 2 Ramnes 2 1050 J10-01 Ramnes 2 Halsen 2 Halsen 1115 J10-01 Ramnes Runar Runar 1140 J10-01

Detaljer

Runarhallen

Runarhallen Runarhallen 11.02.2012 Arrangør: Runar J8-01 1000 1 J8-01 Halsen 2 Nesjar Nesjar 1020 1 J8-01 Hedrum Halsen Halsen 1040 1 J8-01 Stag 2 Nesjar Halsen 2 1100 1 J8-01 Halsen 2 Hedrum Hedrum 1120 1 J8-01 Halsen

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Vestfold fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) lengde gruppe FT 308 Gullikrysset rkj ø - Verdens Ende 0,141 56 FV 32 E18 Islandkrysset

Detaljer

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12 Merkestatistikk pr 26/2-08. 49 merket 3 ikke registrert 46 registrert 4 fisket opp i sjø 1 fisket opp i Drammenselva 41 registrert på elva 13 fisket opp i elva (hvorav 4 på flåte og 9 på stang) 6 gått

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Gamle Idretten høst 08

Gamle Idretten høst 08 Gamle Idretten høst 08 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 17.00 17.30 G01 17.30 18.00 G98 G02 G99 J98/99 G98 J00/01 G01 G99

Detaljer

Sætrehallen

Sætrehallen Sætrehallen 21.09.2014 Arrangør: Sætre Graabein BANE 1 J9 1000 J9 Hønefoss 2 Birkebeineren Hokksund 1020 J9 Heradsbygda Hokksund Birkebeineren 1045 J9 Slemmestad 2 Hønefoss Hønefoss 1105 J9 Slemmestad

Detaljer

VÅLE BYGDEBOK. 948.26/V1 H2u v. 1 Pt. 1 is the Family History Library Dewey Decimal Number. Page 1 of 9

VÅLE BYGDEBOK. 948.26/V1 H2u v. 1 Pt. 1 is the Family History Library Dewey Decimal Number. Page 1 of 9 All the main farm names are printed in bold letters. Any property that has split off from a farm, rented, leased or bought will be listed u/ the farm it was split from. The letters Ææ, Øø and Åå are filed

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

Stokkehallen

Stokkehallen Stokkehallen 10.12.2011 Arrangør: Stokke Bane 1 Kl: Pulje: Hjemmelag Bortelag J8 1000 J8 Larvik Turn Hedrum Stokke 1020 J8 Stokke Hof Stokke 2 1040 J8 Stokke 2 Larvik Turn 2 Larvik Turn 1100 J8 Stokke

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG (KUN SKOLEDAGER) LØRDAGER MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG (KUN SKOLEDAGER) LØRDAGER MANDAG - FREDAG Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke Dølebakken - Ringveien - Hasle Sandefjord - Kodal - Andebu Lasken - Sandefjord

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG (KUN SKOLEDAGER) LØRDAGER MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG (KUN SKOLEDAGER) LØRDAGER MANDAG - FREDAG Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke Dølebakken - Ringveien - Hasle Sandefjord - Kodal - Andebu Lasken - Sandefjord

Detaljer

Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn

Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn Erfaringer fra felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 2. juni 2016 Torp konferansesenter Helena Glede Bente Hegg Ljøsterød «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen» 1. Skolens arbeid med elevenes

Detaljer

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014

FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 FLINT FOTBALL ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL FLINT BENDIT CUP 2014 Vedlagt finner dere kampprogram, banekart og mal for lagliste. Laglisten må fylles ut og leveres sekretariatet i god tid før første kamp og

Detaljer

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4

1 Innledning Trasè Konklusjon Tilbakemelding fra statens vegvesen... 4 Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: Dato: 2010-11-02 Skrevet av: Christian Rørtveit Teig Kvalitetskontroll: Morten Henriksen VEG-VURDERING HETLEVIKSÅSEN

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf MANDAG - FREDAG (KUN SKoLEDAGER) MANDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården. Ruteopplysning tlf MANDAG - FREDAG (KUN SKoLEDAGER) MANDAG - FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke Dølebakken - Ringveien - Hasle Sandefjord - Kodal -

Detaljer

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012]

Turnéplan: Camelias Blancas [vår 2012] Man 16. apr. 2012 kl. 10:15 Byskogen skole (Tønsberg) Byskogen skole (Tønsberg): trinn: 1ab, 3ab, 5ab, 7ab, antall: 122 Wergelands vei 54, 3117 TØNSBERG 33 29 23 00 Veibeskrivelse: Kjør inn til Tønsberg

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer