MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID"

Transkript

1 Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 2 Vår ref.: 2006 Sted, dato: Stavanger, MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS gir på vegne av Jærstranda AS melding i hht. plan- og bygningslovens 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang: Detaljreguleringsplan for Obrestad reiselivsområde, Obrestad,. Plan Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for fritids- og turistformål med hotell og tilhørende utleieenheter. I gjeldende kommuneplan ( ) er området vist som reiseliv. Området er ikke regulert. Detaljreguleringen er i samsvar med kommuneplanen og inneholder ikke tiltak nevn i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I og II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes. Forslag til plangrense ligger vedlagt. Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til Dimensjon Rådgivning AS v/moa Sundberg, Gamle Forusveien 10A, 4033 Stavanger, eller e-post: innen 17. mars Merk henvendelsen med prosjektnr Innspill til planen merkes med plannummer 1137 og sendes til:, Etat for tekniske saker og næring,, eller på epost: Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling. Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert under utarbeiding av forslag til reguleringsplan og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Det er «utval for tekniske saker og næring» som behandler saken og avgjør om planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn vil de få planforslaget tilsendt og få anledning til å gi uttale, se vedlegg «saksgang ved regulering» for mer informasjon om saksgangen. Oppstartsvarselet kan også ses på og på sine hjemmesider, Vi ber om at eventuelle rettighetshavere (herunder leietakere) knyttet til deres eiendom blir informert om planarbeidet. Med vennlig hilsen Moa Sundberg Dimensjon Rådgivning AS Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4033 Stavanger Tlf: Fax: Org.nr:

2 Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Detaljregulering for Obrestad reiselivsområde Vedlegg: Kart m/plangrense Oversiktskart Grunneierliste og høringsinstanser Saksgang ved regulering Dimensjon Rådgivning AS Side 2

3

4 Hå gamle prestegård Obrestad fyr Planområdet Fv H åv e i e n Obrestad havn N

5 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Postboks 59 Fylkesmannen i Rogaland Landbruksavdelingen Postboks 59 IVAR IKS Postboks Stavanger Jæren Everk v/ everksjegen Postboks Nærbø Jærmuseet Kvia Klepp kommune Postboks Kleppe Kystverket vest Postboks Haugsund Mattilsynet Distriktskontor for midt-rogaland Postboks Brummunddal Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør Postboks Tønsberg Rogaland fylkeskommune Kulturseksjonen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Samferdselsseksjonen Postboks 130 Rogaland fylkeskommune Næringsseksjonen Postboks 130 Statens vegvesen Region vest Askedalen Leikanger Statens vegvesen Turistvegprosjektet Askedalen Leikanger Aanestad Anne S Østhus Håvegen 250 Nærland Jan Eivind Håvegen 204 Alfsnes Anna Egeland Westergårdveien 32 b 4032 Stavanger Alfsnes Kjetil Westergårdveien 32 b 4032 Stavanger Njærheim Svein Jarle Håvegen 315 Augedal Hans Håvegen 202 Torland Arne A Meisevegen Varhaug Torland Tone Karin Meisevegen Varhaug

6 Brukerforum for funksjonshemmede v/ Kristian Bore Rothaugane Vigrestad Forening for norske fortidsminnemerkers bevaring Postboks Stavanger Hå båtforening v/ Einar Tuen Nygårdsidå Sirevåg Hå strandeigarlag v/ Bernt L. Hegrestad Lindtjørn 4364 Sirevåg Jordvernforeningen i Rogaland Sør Kolnesveien Sola Jæren friluftsråd v/ Bjørn Hille Nikkelvien Sandnes Lyse Energi AS Postboks Stavanger Naturvernforbundet i Rogaland Postboks Stavanger Nærbø bondeland V/ Glenn Midtun Gudmestadvegen 199 Nærbø skogplantingsselskap AL v/ Egil T. Nærland Torlandsveien 274 Samstyre for bondelaga i Hå v/ Abraham Aarsland 4362 Vigrestad Stavanger Turistforening Postboks 239 Barn og unges representant i UTN v/ Maria Tendenes Byggesaksavdelingen v/asbjørn Netland Bygg prosjekt v/ Fredrik Aalo Flood Etat for helse- og sosialsaker v/ Vigdis Monsen Etat for opplæring og kultur v/ Ragnvald Riis Kommunalteknikk v/ Eirik Sør-Reime Kommunelegen v/ Inger Skretting Opstad Næringssjefen v/ Kaare Waatevik

7 Saksgang ved regulering En reguleringsplan kan være utarbeidet av en privat instans eller av kommunen. Saksbehandlingen er lik for begge. Offentlige instanser er fylkesmann, fylkeskommune, vegvesen, nabokommuner, kabel-/ledningseiere, politiske utvalg i kommunen, barns representant, skoler m.m. Flere av de offentlige instansene kan komme med innsigelse. Det vil si at planen ikke kan godkjennes av kommunestyre uten av kravene i innsigelsene er innfridd. Saksgangen steg for steg 1. Varsel om oppstart involverte parter kan komme med merknader Grunneiere og offentlige instanser får brev når planprosessen starter og blir bedt om/ får mulighet til å komme med merknader eller innspill til utforming av planen. Dette blir også kunngjort i lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Vanlig uttalefrist er 6 uker. Alle merknader følger med i den videre saksbehandlingen og blir kommentert i saken. Det er derfor ikke vanlig å gi skriftlig tilbakemelding til den enkelte. 2. Utarbeiding av planutkast Reguleringsplanen med kart og bestemmelser blir utarbeidet på bakgrunn av innkomne merknader og andre retningslinjer. 3. Behandling i utvalg for tekniske saker og næring Politikerne behandler planutkastet og kan vedta å legge planen ut til offentlig ettersyn eller sende det tilbake til administrasjonen for å utføre endringer. De kan og vedta å avvise planen. 4. Offentlig ettersyn involverte parter kan komme med merknader 5. Vurdering av merknadene Grunneiere og offentlige instanser får brev om at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn og får mulighet til om å komme med merknader eller innspill til det konkrete planutkastet. Dette blir i tillegg kunngjort i avis og kommunens internettside. Alle innkomne merknader vil også i dette leddet bli tatt med videre i saksbehandlingen og vil bli kommentert i forbindelse med den politiske behandling av saken. Alle merknader innkommet ved offentlige ettersyn blir gjennomgått. Det kan gjøres mindre endringer i planutkastet, men dersom det blir aktuelt å gjøre større endringer må planen legges ut til nytt offentlig ettersyn. 6. Behandling i utvalg for tekniske saker og næring Planutkastet med eventuelle merknader blir behandlet av politikerne for 2.gang og de kan vedta å sende planen videre til endelig vedtak i kommunestyre eller sende planutkastet til administrasjonen for å utføre endringer. 7. Kommunestyret Planen blir endelig vedtatt, eller kommunestyret kan vedta å sende planutkastet tilbake til administrasjonen for å utføre endringer. Dersom planen blir vedtatt uten at det er tatt hensyn til eventuelle innsigelser må planutkastet etter en nærmere beksrevet prosedyre sendes til miljøverndepartementet for endelig vedtak/ avklaring/ avgjerd. 8. Klage på vedtak Etter at planen er vedtatt, kan alle parter innen 3 uker klage på vedtaket. involverte parter kan klage

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato 2014.05.15 Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE 200802378-34 Arkiv: 312 /139Z Deres dato: Deres ref.: 0 4 APR2012 kv/mcpr Saksbehandler: Marthe Cecilie Pramli Høring av

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling

Nordreisa kommune Utviklingsavdeling Nordreisa kommune Utviklingsavdeling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2015/330-18 6279/2015

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/337-3 4000/15 12.02.2015 Tid: 12.02.2015, kl. 09:00-10:30. Sted:

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 10.02.2009 kl. 10.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong. 10.02.2009 kl. 10.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, Store salong 10.02.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Saksfremlegg Arkivsak: 08/3609-34 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR GRANSTUA NÆRINGSOMRÅDE GNR 91 BNR 36 K-kode: Saksbehandler: Ingunn Pernille Servold Innstilling: Forslag til reguleringsplan for Granstua

Detaljer