i Vestfold i Vestfold En guide til opplevelser av natur, kultur og historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i Vestfold i Vestfold En guide til opplevelser av natur, kultur og historie"

Transkript

1 VIKINGVEIEN i Vestfold Dette er en guide til opplevelser av natur, kultur og historie i vikingfylket Vestfold. Ingen andre steder er minnene fra vikingtid så mange og rike som her. Vikingveien i Vestfold er en vei til både spennende opplevelser og kunnskap. VIKINGVEIEN i Vestfold digitalgrafiske.no En guide til opplevelser av natur, kultur og historie

2 Velkommen til VIKINGVEIEN! Per-Eivind Johansen Fylkesordfører i Vestfold Foto: Jostein Marvik Ingen andre steder ligger de fysiske minnene fra vikingtiden tettere enn i Vestfold. Det gjelder spesielt på strekningen fra Mølen i sør til Borre i nord. Over en avstand på rundt seks mil finner man store og imponerende gravhauger, minnene om Norges første by og stedene hvor våre aller viktigste funn fra vikingtiden ble gjort. Vestfold har til og med sine vikingskip, både i kopi og original. Utgitt av Vestfold fylkeskommune 2010 Tekst: Forlaget Media AS Design &Trykk: Digital Grafiske AS Vestfold og vikingtid Vestfold fylkeskommune har som erklært visjon å gjøre Vestfold til et nordisk sentrum for formidling av vikingtiden. Det foregår til enhver tid aktiviteter tilknyttet vikingtid. Se mer informasjon på: Felles for alle disse vikingtidsminnene er at vi finner dem langs Vestfoldraet, den store endemorenen som ble liggende igjen langs kysten etter at isen trakk seg tilbake fra landet vårt for år siden. Etter hvert som isen forsvant og landet steg bosatte menneskene seg nettopp på raet. Her var det god, selvdrenerende jord og følgelig lett å dyrke. Vestfold var også den gang et godt sted å bo. Langs raet ble det ferdsel. På ryggen av den forholdsvis flate morenen var det lett å ta seg fram. Det er langt på vei mønsteret etter disse første samferdselsårene vi følger når vi nå inviterer til å ta Vikingveien fatt. Senere har trafikken funnet nye veier, i hovedsak på raets innside. For dem som vil følge Vikingveien er dette en stor fordel. Den går gjennom kystnær natur, vakkert, åpent kulturlandskap og i forholdsvis lite trafikkerte områder. Den kan følges i bil eller på sykkel, eller endog til fots. Vikingveien i Vestfold er full av rike opplevelser, både av natur, kultur og historie. Velkommen på tur! Per-Eivind Johansen Fylkesordfører i Vestfold 3

3 LARVIK MØLEN - ET MAGISK STED Mølen er magisk! Det gjelder enten du møter våren der, eller om du oppsøker dette enorme rullesteinsområdet en stormende høstdag eller en frossen vinterdag, om du kommer i sol- eller måneskinn. Når sjøen står på kan du fortsatt høre naturen arbeide; når bølgene flytter om på de millioner av små og store steinene som tilsammen danner dette helt unike naturområdet. Også dyre- og plantelivet er spesielt. Slåpetorn, nyperoser, flatblåste busker og vindformete trær klorer seg fast i det skrinne jordsmonnet. Mølen er Norges største landingsplass for trekkfugler. 1,5 millioner fugl har vært observert her i løpet av én høstsesong, og i alt 320 arter. Det er derfor ingen tilfeldighet at Mølen både er fredet og i 2008 ble erklært som Nordens første UNESCO Europeiske Geopark. God skilting forteller om historie, geologi, biologi og fauna. Også våre forfedre opplevde Mølen som noe helt spesielt. I løpet av jernalder og vikingtid ble det anlagt minst 230 små og store gravrøyser der, den største med en diameter på hele 35 meter. Mange tror at Mølen var gravplass for en gren av den mektige Ynglingeætten, småkonger som styrte deler av Norge i tidlig vikingtid. I kvadet Ynglingatal forteller skalden Tjodolv fra Kvine at Vestfold- kongen Øystein Fret er begravet under steinhaugen på raets spiss. Øystein ble født rundt år 765, i så fall må haugen være fra tidlig på 800-tallet. En spesiell, båtformet steinsetting som ble gravet ut i 1970-årene inneholdt jernnagler og kull og har antagelig inneholdt en brent båt. Man mener i dag at de fleste av gravrøysene på Mølen er anlagt i perioden e. Kr, men noen av de store røysene oppe på åsen er antakelig fra yngre bronsealder, dvs f. Kr. I kvadet Ynglingatal forteller skalden Tjodolv fra Kvine at Vestfoldkongen Øystein Fret er begravet under steinhaugen på raets spiss. Navnet Mølen kommer fra gammelnorsk mol og betyr steinvoll eller steinbanke. I vår tid bruker vi ordet i formen molo. 4 5

4 LARVIK Kaupangkilen. KAUPANG - VÅR FØRSTE BY Vi kan takke en handelsmann fra vikingtiden for at vi kjenner til Kaupang. Ottar fra Hålogaland var rundt år 890 på Englandsferd. Der møtte han Wessex-kongen Alfred og fortalte om sin lange reise. Kongen syntes beretningen var så spennende at han lot skrive den ned. Ottar forteller om et handelssted som han kaller Sciringesheal. I den samme beretningen møter vi for første gang en beskrivelse av landet vårt og navnet Nordweg. Men hvor lå Skiringssal/Kaupang? Det svaret fikk vi ikke før Charlotte Blindheims arkeologiske undersøkelser i det store svartjordbeltet i skråningen ned mot den tørrlagte delen av Kaupangkilen i årene Men fortsatt trodde man at det dreide seg om en sesongmessig handelsplass snarere enn en by. I årene ble det gjennomført nye, omfattende utgravninger under ledelse av Dagfinn Skre. Det ble funnet rester etter hus, veier, brygger og produksjon av diverse slag. I alt fant man over gjenstander; fra glassperler til mynter, støpeformer, bronsebeslag og draktspenner, keramikk og kammer. Etterarbeidet pågår fortsatt og vil gi oss ytterligere kunnskap om vår vikingfortid og tidlig skandinavisk bykultur. Funnene forteller om et fast, levende samfunn med kontakt med hele Nord-Europa. Byen ble anlagt i løpet av det første tiåret på 800- tallet og strakte seg i et 500 meter langt belte langs Kaupangkilens vestside. Kaupang kan ha hatt cirka 500 innbyggere og ble forlatt en gang på 900-tallet. Vi vet ikke hvorfor byen ble forlatt. Det kan skyldes nye handelsruter, nye maktkonsentrasjoner. Før trodde man kanskje at Kaupangkilen ble for grunn til at skipene kunne legge til, men disse forklaringene er mindre sannsynlig. Da byen ble anlagt sto sjøen 3,5 meter høyere enn i dag. Det er f.eks. årsaken til at Lamøya øst for byområdet forlengst er blitt en del av fastlandet. Det finnes også flere gravfelt fra vikingtid; på Nordre og Søndre Kaupang, på Bikjholberget og på Lamøya. Mange av gravene er arkeologisk undersøkt. Ikke langt fra Kaupang lå kongsgården, på det som idag er gården Huseby. Her møter vi igjen småkongen Øysten Fret, mye tyder på at han bodde her. På et naturlig høydedrag nær dagens bebyggelse er det funnet et kunstig formet platå med rester etter en kjempehall som har målt 33 x 10 meter. Best utsyn til Kaupangområdet har du fra Bikjholberget, hvor det er informasjonstavler. Et informasjonssenter for Kaupang er under planlegging. Dagligliv i Kaupang. er norrønt for kjøpstad. Kaupang i Vestfold var den første, men senere ble navnet benyttet en rekke steder, som i Sogn, Koppang i Østerdalen og Hamarkaupangen. Skiringssal er et sammensatt navn, skiring betyr den lyse, skinnende, mens sal betyr hall. Mange mener derfor at navnet refererer til guden Frøy - altså den lysendes hall. 6 7

5 LARVIK ISTREHÅGAN - ET SKIP AV STEIN Et steinskip med en liten jolle på slep er det mest iøynefallende når du ankommer den lille skogsglenna Istrehågan ved Jåberg i Tjølling, på grensen mellom Larvik og Sandefjord. Skipet er 24 meter langt og ni meter på det bredeste. Steinene som markerer skipssidene er snaut meteren høye, mens to 4-4,5 meter høye steiner markerer skipets stevner. Skipssettingen har så mye til felles med senere tiders vikingskip at vi velger å legge inn også Istrehågan på Vikingveien, selv om dette gravfeltet er enda eldre, antagelig fra tallet, også benevnt folkevandringstid. Etter hvert oppdager du at det også er andre menneskeskapte konstruksjoner her. Tre sirkelrunde steinsettinger ligger tett ved siden av hverandre. Vi kjenner flere tilsvarende anlegg, men Istrehågan er et av de flotteste i Norge. Det hviler en slags tidløs mystikk over stedet, særlig når vinden suser i trekronene og kvelden nærmer seg. Utgravninger i avdekket beinrester, bjørneklør, keramikk, en nål og andre gravgaver. Altså dreier det seg om et gravsted, men for hvem? Og har det kanskje vært noe mer, en tingplass eller åsted for hedenske seremonier? Anlegget er restaurert av Tjølling Historielag i samarbeid med Oldsaksamlingen, mens Vestfold fylkeskommune har forvaltningsansvaret. Elevene ved Rødbøl skole har adoptert Istrehågan og rydder og passer på området. Helleristninger fra Bronsealderen På et isskurt berg langs Furustadveien på gården Haugen, et par km fra Istrehågan er det et stort felt med helleristninger fra bronsealderen, med flotte skipsfigurer, spiralfigurer og skålgroper. Istrehågan. 8 9

6 SANDEFJORD GOKSTAD - ET VIKINGSKIP OG EN GRAVHAUG Da Gokstadhaugen ble gravd ut i 1880 fikk vi for første gang solide kunnskaper om hvordan et vikingskip har sett ut. Tidligere skipsfunn var for dårlig bevarte til at man kunne vite dette med sikkerhet. Haugen ble bygget som grav for en vikinghøvding rundt år 910. Med seg i haugen fikk han et 23,5 meter langt og 5,2 meter bredt skip. Det hadde plass til 16 roere på hver side. Oppe i skipet ble det funnet en mengde godt bevart gjenstander, både av tre og andre materialer. Disse har gitt oss mye ny kunnskap Fra utgravingen av Gokstadskipet i Gokstadhaugen. Gokstadhøvdingen. Olav Geirstadalv, også kalt Digerbein, var lenge den heteste kandidaten som Gokstadhøvdingen. Ny datering av skipet har imidlertid vist at det ble bygget i 901. Da hadde Olav vært død i 60 år. om vikingene og deres verden. Gokstadskipet og gjenstandene er utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy. Mannen i graven må ha vakt oppsikt i sin samtid. Han var rundt 40 år da han døde, 1,80-1,85 meter høy. Han var uvanlig kraftig bygget. Mye tyder på at han led av en hormonsykdom, akromegali, som ga ham grove ansiktstrekk, stor nese, ører og lepper. Å møte ham på slagmarken må ha vært skremmende. Like fullt var det trolig der han døde. Det viser de mange hugg- og stikkskadene på skjelettet. Til Sandefjord bys 150-årsjubileum i 1995 ble området rundt Gokstadhaugen forskjønnet og informasjonstavler satt opp med midler fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Du behøver ikke reise til Oslo for å se hvordan skipet ser ut. På Framnes kan du se kopien Gaia, bygget i 1990 og ivaretatt av Båtlaget Gaia, som også har kopier av småbåtene fra Gokstadhaugen

7 Lågen Larvik Mølen E Gloppe 154 Lågen Helgeroa 51 Midgard Istre 166 Løve 303 Tjølling 180 Haugen 302 Nevlunghavn Jåberg Kaupang Farris Stavern Midgard historiske senter Oseberghaugen Slottsfjellet Haugar Istrehågan Hem Larvik Kaupang Farmannshaugen Mølen 6 Gokstadhaugen 4 Sandefjord 180 Istrehågan Åsgårdstrand 460 Nøtterøy Tjøme Borre 311 Horten Tønsberg Gokstadhaugen VIKINGVEIEN For å få mest glede av Vestfolds vakre landskap, følger Vikingveien stort sett små veier med liten trafikk. Vi begynner på Mølen 1 ved riksvei 51 mellom Helgeroa og Nevlunghavn. Etter besøket der kan du velge å følge rv 301 til Stavern med Fredriksvern og andre attraksjoner og fortsette til Larvik, eller kjøre direkte til Larvik på rv 302. Derfra fører rv 303 over Lågen til Gloppe der vei 154 tar deg ned til Kaupang 2 (se detaljkart). Tilbake på 303 fortsett et par kilometer til Løve der vei 166 fører nordover mot Jåberg og Istrehågan. 3 Derfra går vei 180 til Sandefjord hvor vi møter rv 303 igjen. Den fører oss forbi Gokstadhaugen, 4 gjennom Stokke og Melsomvik og inn til Tønsberg. Følg rv 468, Farmannsveien til Slottsfjellmuseet 5 med parkeringsmuligheter. Etter besøket på Slottsfjellet, fortsett sørover, ta til venstre på Slagenveien og følg denne til Søndre Slagen kirke. Oseberghaugen 6 ligger på rv 460, Romsveien, som fører til Åsgårdstrand og videre på rv 311 til Borrehaugene 7 og Midgard historiske senter.

8 TØNSBERG FIRE STORE GRAVHAUGER Rundt og i Tønsberg by finner vi fire store gravhauger. De ligner hverandre i det ytre, men innholdet har vært svært forskjellig. FARMANNSHAUGEN På jordene 400 meter sørvest for Jarlsberg hovedgård ligger Farmannshaugen. Der hovedgården ligger i dag lå kongsgården Sæheim - hjemmet ved sjøen - i vikingtid, da sjøen strakte seg nesten helt opp til haugen. Den er vanskelig tilgjengelig, men kan betraktes fra avstand. Også denne haugen er gravet ut. Det skjedde i Arkeologene hadde store forventninger etter de spektakulære utgravningene på Oseberg og Gokstad, men her ble man skuffet. Til tross for at haugen var uberørt av gravrøvere, inneholdt den bare noen bruddstykker etter en trespade, noen trepæler, et par storfetenner og dyrebein. Haugen har kanskje aldri vært noen grav, men det kan tenkes at den er reist til minne over en høvding som døde på sjøen. Eller kanskje det ligger helt andre forklaringer bak. Farmannshaugen er 40 meter i diameter, trebevokst og datert til vikingtid. Snorres opplysninger om at den er reist over Harald Hårfagres sønn Bjørn Farmann kan med noe velvilje stemme, men innholdet i haugen støtter ikke dette. Bjørn døde i 927, Snorre sier han ble drept av sin bror Eirik Blodøks. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at Farmannshaugen ikke er en grav i vanlig forstand. Hvorfor den ble reist kan vi bare gjette oss til. Haugarting På og 1200-tallet ble norske konger kåret på Haugar. I 1277 ble et annet viktig møte holdt der, da Magnus Lagabøte og Kirken ble enige om maktfordelingen seg imellom i sættargjerden. Siste gang vi hører om Haugarting var i Sagadrakter. HAUGAR De to store haugene på Møllebakken midt i Tønsberg er lettere tilgjengelig. De har en diameter på meter, begge er delvis utgravd. De er anlagt en gang på 800-tallet. Så heller ikke her er det særlig sannsynlig at Snorres opplysninger stemmer, han hevder at haugene ble reist over to andre brødre som Eirik Blodøks også drepte, Olav og Sigrød. Også disse haugene har gitt arkeologene overraskelser: bunnen er i stor grad dekket av store steiner. Over og mellom steinene ligger det et enormt lag av trekull. Det mest overraskende er at veden ikke ble brent på stedet, men må ha vært fraktet hit før haugene ble reist. I den ene haugen er det funnet noen få brente menneskebein. I den andre ble det hverken funnet brente bein eller gravgods

9 TØNSBERG OSEBERGHAUGEN Oseberghaugen i Slagendalen inneholdt det mest spektakulære funnet av alle kjente vikingtids gravhauger. Foruten selve Osebergskipet besto funnet av en lang rekke gjenstander fra både hverdagsliv og religiøs utøvelse, mange prydet med vakre utskjæringer i det vi kaller osebergstil. Skip og gjenstander er i dag utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy. Da utgravningene begynte i 1904 trodde man at haugen var reist over en høvding, som på Gokstad. Ingen hadde tenkt at den var reist over to kvinner. Nye undersøkelser av skjelettrestene i 2007 viser at den eldste var rundt 80 år da hun døde, og langt fra noen skjønnhet. Hun var 1,53 meter høy, med sterkt kroket rygg, nærmest i rett vinkel. Og hun har hatt en hormonsykdom, Morgagnis syndrom, som sannsynligvis har gitt henne skjeggvekst! Den gamle kvinnen døde av kreft. Den andre kvinnen var omtrent like høy, og antagelig i 50-årsalderen. Oseberghaugen er restaurert og utstyrt med informasjonsskilter. Besøker du stedet en kveldsstund i begynnelsen av juni kan du få med deg en helt usedvanlig naturopplevelse: i buskene langs stien som leder til haugen har opptil flere nattergaler konsert samtidig. Nytt Oseberg Tidlig på sommeren 2010 begynte byggingen av en eksakt kopi av Osebergskipet. Prosjektet, som er delvis finansiert med støtte fra Vestfold Fylkeskommune, er beregnet til å ta to år. Byggingen finner sted i havneområdet i Tønsberg nedenfor Quality Oseberg hotell og besøkende er velkommen til å ta en kikk. ET EKTE VIKINGSKIP Det er ikke så mange som vet at også Vestfold har sitt originale vikingskip. Det vil det snart bli en endring på. Når Slottsfjellmuseet gjenåpner etter en omfattende ombygging vil Klåstadskipet få en ganske annen oppmerksomhet enn før og kan bli en av Vestfolds fremste vikingtidsattraksjoner. Skipet ble funnet på et jorde i Viksfjord i Tjølling allerede i 1893, men først utgravd i Det er datert til 998 og har antagelig forlist og sunket ned i mudderet. Så har landhevingen etter hvert gjort tidligere havbunn til dyrket mark. Klåstadskipet skiller seg fra skipene på Bygdøy ved at det er en knarr; et skip bygget for varetransport. Det er 21 meter langt og 4,5 meter bredt. Den siden som lå ned i mudderet er forholdsvis godt bevart, den andre er stort sett borte. Klåstadskipet har ikke hatt årehull, men har vært utstyrt med keiper. Da skipet sank var det lastet med brynestein fra Eidsborg i Telemark. Dette var en kjent norsk handelsvare i vikingtid. Dronning Åsa Man trodde lenge at den ene av Oseberg-kvinnene var dronning Åsa, mor til Halvdan Svarte og Harald Hårfagres bestemor. Nyere forskning gjør dette lite sannsynlig. Men vi vet fortsatt ikke hvem kvinnene i haugen var. Perspektivskisse av det bevarte tømmeret fra Klåstadskipet, satt inn i rekonstruksjon av skipets linjer. Tegnet av Gunnar Leiro. (Foto: Slottsfjellmuseet) 16

10 TØNSBERG BORGEN PÅ FJELLET Prinsesse Kristina Ved den søndre oppgangen til Slottsfjellet står Brit Sørensens yndige statue av Prinsesse Kristina, reist under feiringen av Tønsbergs års-jubileum i Kristina var datter av Håkon Håkonsson og ble i 1257 giftet bort til en spansk prins. En kopi av statuen står i den vesle nordspanske landsbyen Covarrubias, hvor prinsessens sarkofag er funnet. Borgruinene på Slottsfjellet er i hovedsak fra midten av 1200-tallet, og dermed et par hundre år yngre enn vikingtid. Men det har vært en form for forsvarsverker her også før 1200-tallet, kanskje tilbake i vikingtid. Da kong Sverre beleiret birkebeinerne på fjellet vinteren 1201/02 var det en treborg der oppe. Restene av Tunsberghus er uansett så interessante at den som følger Vikingveien også bør ta seg tid til en avstikker opp på fjellet. Derfra har man en av Vestfolds flotteste utsikter, til byen og fjorden og det vakre kulturlandskapet rundt. Selve borgen er det dessverre bare rester igjen av, den ble brent i 1503 og deretter brukt som steinbrudd av byens innbyggere i flere hundre år. Likevel får man et godt inntrykk av hvordan borgen har sett ut, med portkasteller i nord og sør, ringmur med rondeller (tårn) rundt hele platået, rester etter Mikaelskirken fra slutten av tallet, kongenes gildehall og ikke minst Magnus Lagabøtes teglkastell. Der har kongene bodd med sine familier under sine mange Tønsberg-opphold på og 1300-tallet. Borgen var i sin tid den største i Norden. Området er bare delvis utgravd og skjuler ganske sikkert fortsatt mange hemmeligheter. Slottsfjelltårnet som ble bygget i 1888 er blitt Tønsbergs fremste landemerke Prinsesse Kristina

11 HORTEN/BORRE ET STED FOR KONGER Borrehaugene er enestående. Ingen andre steder er det flere storhauger fra tiden før og under vikingtid enn her. Opprinnelig lå det minst ni store gravhauger i området, samt tre gravrøyser og drøyt 25 mindre hauger. To av storhaugene er dessverre ødelagt og borte. Haugene ble anlagt i perioden , de største er inntil 45 meter i diameter og seks meter høye. Ifølge Snorre holdt Ynglingekongene til på Borre, men dette er trukket i tvil i senere tid. Uansett tyder alt på at stedet har vært gravfelt og kanskje også kultsted for en lokal kongsætt. Det styrkes av at det i 2007 ble påvist to store haller fra tallet like ved gravhaugene. De første undersøkelsene av en haug på Borre ble gjennomført i 1852, etter at veibyggere hadde brukt haugen som fyllmasse og etter alt å dømme ødelagt en rik grav med rester av et vikingskip. Noe av utstyret fra graven ble reddet, blant annet vakkert rideutstyr. Gjenstandene var utsmykket i det som i dag kalles borrestilen, karakterisert ved rike dyre- og knuteornamenter. To andre storhauger ble i 1989 undersøkt ved små sjakter, og det ble blant annet funnet trekull og brente rester av menneskebein. De fleste gravhaugene ligger innenfor det 182 mål store området som omfattes av Borreparken og utgjør et fredet kulturminne. Borre Vikinglag arrangerer annenhver sommer sitt vikingmarked i utkanten av parken. Dette er et sted hvor man virkelig kan fornemme historiens sus! Parken har stor betydning for det biologiske mangfoldet. Mange truede arter lever i de gamle løvtrærne, og flere spettearter og skogsdue har sine hekkeplasser her. Gildehallen I 2007 ble det påvist rester av to store kongshaller like utenfor Borreparken. Vestfold fylkeskommune har vedtatt å reise en ca 30 meter lang, tolv meter bred og tolv meter høy gildehall i området. Arbeidet blir påbegynt i løpet av Fra vikingmarkedet i Borreparken. 20

12 HORTEN/BORRE EN PORTAL TIL VIKINGTIDEN Enten din reise langs Vikingveien starter eller ender i Borre, så hører et besøk ved Midgard historisk senter med. Senteret åpnet i 2000 og ligger sentralt plassert ved inngangen til Borreparken med de store gravhaugene. Midgard har faste utstillinger som viser vikingfunn fra Borre og forskjellige sider av dagliglivet i vikingtiden. Jevnlig arrangeres det temautstillinger, seminarer, foredrag og møter. Midgard har en god kafé og et utvalg av suvenirer og bøker med vikingtid og historie som tema. Utenfor senteret er det laget en arkeologisk lekeplass for barn hvor de kan leke forskjellige vikingleker, skyte med pil og bue og være med på arkeologiske utgravninger. Midgard historisk senter i Borre. Middelalderkirke Borre Middelalderkirke ligger like ved Borrehaugene og ble bygget på 1200-tallet. Den er en av våre flotteste middelalderkirker. En kopi av det gamle Borrekorset henger inne i kirken, originalen befinner seg i Oldsaksamlingen. Korset og kirken var pilegrimsmål i middelalderen. Borre nasjonalpark

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune.

RAUD DEN RAMES RIKE. Gravhaug i Raud den Rames rike. Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. RAUD DEN RAMES RIKE Gravhaug i Raud den Rames rike Et opplegg fra stiftelsen Ragnhilds drøm til Den kulturelle skolesekken i Bodø kommune. Produsent: Stiftelsen Ragnhilds drøm Forfatter og instruktør:

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Høstprogram 2012 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD BARNAS MIDGARD Onsdag 26. september kl. 19.00 Bjørn «Bamse» Heyerdahl Jakten på Odin Thor Heyerdahl ville skaffe arkeologisk bevis på Snorre Sturlasons

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje).

Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Figur 1: Kirkegården er nesten kvadratisk og er avgrenset med en grunn grøft. Kun deler av den er framrenset (heltrukket linje). Innenfor de registrerte stolpehullene og svillsteinene midt på kilrkegården

Detaljer

Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010. Sykkeltur torsdag 9. september 2010. Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel

Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010. Sykkeltur torsdag 9. september 2010. Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel Friluftslivets uke - Sarpsborg kommune - 2010 Sykkeltur torsdag 9. september 2010 Quality hotel Kalnes Kalnesgropas område Quality hotel Figurer til bruk under sykkelturen torsdag 9. september 2010, Kalnesområdet

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport S.nr. 12/23006 26. april 2013 Registreringsrapport Med funn av nyere tids kulturminner. Skanseveien 20 C Frogn kommune Kristin Fjærestad Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune Innhold Innledning...

Detaljer

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune

Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Bausje Gnr 32 og 33 bnr diverse Farsund kommune Rapport ved Bente Isaksen R A P P O RT F R A A R K

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

Power_logo_NYYY.pdf 1 27.01.14 14:33. Vårprogram 2014 NY UTSTILLING

Power_logo_NYYY.pdf 1 27.01.14 14:33. Vårprogram 2014 NY UTSTILLING Power_logo_NYYY.pdf 1 27.01.14 14:33 Vårprogram 2014 NY UTSTILLING C M Y CM MY CY CMY K Ny utstilling Power_logo_NYYY.pdf 1 27.01.14 14:33 Midlertidige utstillinger Castrum Tunsbergis 1372 Her vises en

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

RINGSAKER KOMMUNE - LIMSTEINSBRUDD PÅ SEBERG GÅRD, GAUPEN GNR/BNR 236/2 - ARKEOLOGISK SIKRINGSGRAVING

RINGSAKER KOMMUNE - LIMSTEINSBRUDD PÅ SEBERG GÅRD, GAUPEN GNR/BNR 236/2 - ARKEOLOGISK SIKRINGSGRAVING Saknr. 756/09 Ark.nr. C51. Saksbehandler: Kjetil Skare RINGSAKER KOMMUNE - LIMSTEINSBRUDD PÅ SEBERG GÅRD, GAUPEN GNR/BNR 236/2 - ARKEOLOGISK SIKRINGSGRAVING Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ!

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! Turer rundt på Ringerike Et besøk til Hole og Ringerike gir deg uforglemmelige kulturhistoriske opplevelser. Tre inn i et eventyrlandskap av høydepunkter! www.ringerikes.museum.no

Detaljer

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter.

Sagn. Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. I. Sagn Det finnes flere ulike typer fortellinger. Noen av disse fortellingene kaller vi sagn og myter. Ordet sagn betyr «å fortelle noe» eller «å si». Et sagn er en kort fortelling fra eldre tid. Et sagn

Detaljer

SKIEN PÅ TUR LANGS ÅRHUS KULTURSTI

SKIEN PÅ TUR LANGS ÅRHUS KULTURSTI SKIEN PÅ TUR LANGS ÅRHUS KULTURSTI ÅRHUS KULTURSTI er en 4,5 km lang sti eller vei der en vandrer langs et rikt jordbruksområde og kulturlandskap med mye historie. Stien starter ved Århus gård, 3 km nordvest

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen

NORGE I JUNI / JULI 2010. Haljem. Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen NORGE I JUNI / JULI 2010 Haljem Ferja fra Haljem klapper til kai og vi er klar til å kjøre ombord. Sandvikvågen Dette er reiseruten videre fra Grimen. Bobilen vår står fremst i rekka. Ganske idyllisk utenfor

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN

NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN Vestsida av Lyngenfjorden har et spektakulært fjellandskap som mange beundrer på avstand når de ferdes langs etter E6. Fjellene stuper i sjøen, breene ligger

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

NATURSTI POST 1. Spørsmål for voksne. Spørsmål for barn. Svarark finner du i kassa til venstre.

NATURSTI POST 1. Spørsmål for voksne. Spørsmål for barn. Svarark finner du i kassa til venstre. NATURSTI Svarark finner du i kassa til venstre. Naturstien har 7 poster med ett spørsmål for barn og ett spørsmål for voksne på hver post. Sett ett kryss for hvert spørsmål på svararket. Legg arket i svarkassene

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Illustrasjon: Saunders arkitektur SOLBERG- TÅRNET ÅPNET 26. AUGUST 2010

Illustrasjon: Saunders arkitektur SOLBERG- TÅRNET ÅPNET 26. AUGUST 2010 Illustrasjon: Saunders arkitektur SOLBERG- TÅRNET ÅPNET 26. AUGUST 2010 Det skal være et "levende" samlingssted som fornyer seg og fungerer som en arena og et utgangspunkt for aktiviteter. Og ikke minst

Detaljer

Høstprogram 2015. Midgard historisk senter

Høstprogram 2015. Midgard historisk senter Høstprogram 2015 Midgard historisk senter Gildehallen Foredrag Opplev Gildehallen på Borre! Reis 1000 år tilbake i tid og opplev vikingtiden som gjest ved husfruas gilde. Perfekt for teambuilding, jubiléer,

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Vårprogram 2014 Midgard historisk senter EVENTYRSPILL EVENTYRSPILL PÅ MIDGARD Velkommen til Aegna, en verden fylt av magi og mystiske skapninger Vestfold er blitt til De fem fjordriker, styrt av kong Trym

Detaljer

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER

DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER DA ROBERGTROLLET SKULLE BESØKE TROLLVAKKER Det var en gang et troll som bodde i et fjell kalt Roberget. Lokalfolket kalte ham Robergtrollet. Robergtrollet var et staut og trivelig troll som var kjent for

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING

ARKEOLOGISK REGISTRERING NÆRINGS-, SAMFERDSEL- OG KULTURAVDELINGEN FYLKESKONSERVATOREN ARKEOLOGISK REGISTRERING BERGESLETTA GNR. 168 YTRE BERGE OG GNR. 167 ØVRE BERGE LYNGDAL KOMMUNE Rapport ved Endre Wrånes Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Osebergskipet ble som navnet tilsier oppdaget og gravd ut fra Oseberghaugen i

Osebergskipet ble som navnet tilsier oppdaget og gravd ut fra Oseberghaugen i Velkommen til tur med Saga Oseberg, vårt «eget» vikingskip! Om kort tid skal du ut og ro Saga Oseberg, et vaskeekte vikingskip. Vi håper du vil få en opplevelse litt utenom det vanlige, og at du får vikingtiden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

Dovre er livskvalitet

Dovre er livskvalitet Eventyrlige Dovre Dovre er livskvalitet Du skal trives i Dovre Se for deg mektige, snøkledte fjell som representerer det evige, trygge og uforanderlige. Lukk øynene og tenk deg vind som rusker deg i håret,

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Launes Gnr 31 Bnr diverse Flekkefjord kommune Rapport ved Hege Andreassen T I L L E G G S R A P P O

Detaljer

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien)

Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag. Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) Kjønstadmarka Kjønstad gnr/bnr 7/1 Levanger Kommune Nord-Trøndelag Figur 1: Oversiktsbilde før avdekking. (Ruth Iren Øien) 1 Figurliste... 2 Sammendrag... 3 Praktiske opplysninger.... 4 Bakgrunn for undersøkelsen:...

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Vårprogram 2011 Midgard historisk senter GALLERI MIDGARD MIMES GJESTEBUD Utstillingsåpning SØNDAG 30. januar kl. 13.00 Hauglagt vikingenes gravskikk på Gulli Denne våren har vi gleden av å presentere Midgards

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

GUIDEDE TURER TØNSBERG OG OMEGN

GUIDEDE TURER TØNSBERG OG OMEGN GUIDEDE TURER TØNSBERG OG OMEGN med guider fra Vestfold Guideforening. Guidene skreddersyr gjerne vandringen tilpasset deres gruppe. Ta kontakt om du har spesielle ønsker. Tur 1 Haugar og Haugating Gravhaugene,

Detaljer

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London

Vakkert gedigent krystallsølv med hvite krystaller av kalkspat fra Kongsberg. Stuffen er ca 9 cm. Bilde: Natural History Museum, London Forfatterens forhold til Hardangervidda ligger i de sommerlige og vinterlige oppholdene fra barnsben av. Slektsgården, som ligger i Uvdal, har nær tilknytning til Hardangervidda. Flaatagården bygde mye

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kulturminner og kulturhistorier

Kulturminner og kulturhistorier Kulturminner og kulturhistorier Post 11 Sjøbadene 59.43363 N, 5.24491 Ø I Asalavika fikk Haugesund sitt første offentlige bad (ligger på Hauge, sør for kartet). Haugesund byselskap anla i 1915 et friluftsbad

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI.

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. Etter at vi hadde vært i Moskva, reiste vi videre mot Uglitsj om ettermiddagen den 13 mai. I Moskva lå båten på Moskva-elven. For å komme til Uglitsj måtte vi gjennom

Detaljer

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune

R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N. Huseby 2/32 Farsund kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Huseby 2/32 Farsund kommune R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S K B E FA R I N G / R E G I S T R

Detaljer

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET

SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET SOLBERGTÅRNET HALDEN RYGGE MOSS SOLBERGTÅRNET Utvalgte tur- og sykkelstier i Østfold «De Utvalgte» er en samling av spesielt gode turstier i Østfold, tilrettelagt for rekreasjon både til fots og på sykkel.

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Vårprogram 2015 Midgard historisk senter Onsdag 4. mars kl. 19:00 Morten Kielland Mandag 2. februar kl. 19:00 Kyndelsmesse på Midgard Kyndelsmesse ble feiret 2. februar og var en stor festdag i kirken

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 Før vi reiste til Thailand, fant vi ut at vi fikk tid til en tur til Hellas. Ving hadde en billig restplass som vi syntes passet. Turen gikk til Thassos via Skiathos hvor

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps.

den vel kjente irske gruppa fra Stavanger; The Tramps. VIKING FESTIVAL PÅ SAGA±YA ROTT 13. 17. juni 2007 Nå begynner tiden å nærme seg for alle årets vikingfestivaler i Norge. Også i år vil Hafrsfjordspillene, ved hjelp av Hafrsfjordvikingene, arrangere en

Detaljer

Unn Pedersen GRAV. Illustrert av Trond Bredesen

Unn Pedersen GRAV. Illustrert av Trond Bredesen Unn Pedersen VI K I N G D R GRAV Illustrert av Trond Bredesen Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Elektronisk utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Bibliotekutgave - kun for distribusjon gjennom bibliotekene

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I NISSEDAL KOMMUNE Magne Aarak ved røys 2 på Røyrodden på Aarak Nordre. Foto Tfk RAPPORT FRA KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Gardsnavn:

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE

HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE HURUM EN ARKEOLOGISK SKATTEKISTE Automatisk fredede kulturminner på Hurum På Hurum er det registrert 302 arkeologiske lokaliteter hvorav 154 er automatisk fredet. I tillegg er det gjort 229 gjenstandsfunn

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen

Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen 1 Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst i Skolen er hentet fra bildeboken Kom til Lukas av Akin Düzakin. Boken ble utgitt av det Norske

Detaljer

Vakker kanalbåtferie i Grande Lago, Portugal

Vakker kanalbåtferie i Grande Lago, Portugal Grande Lago Vakker kanalbåtferie i Grande Lago, Portugal Fra basen ved Amieira Marina kan man seile på det krystallklare vannet der man kan svømme, fiske, dykke og fotografere. Grand Lago i det sørlige

Detaljer

NOVEMBER Hva har vi gjort i oktober?

NOVEMBER Hva har vi gjort i oktober? NOVEMBER 2017 Hva har vi gjort i oktober? Vi har avsluttet temaet om Geitekillingen som kunne telle til ti. Vi har talt opp og ned, parkoblet, laget killinger, lest og fortalt. Som avslutning fortalte

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene

Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Et arrangement av Hafrsfjordvikingene Sist år (2007) arrangerte Hafrsfjordvikingene en stor og innholdsrik vikingfestival på øya Rott. I årene før dette har flere av oss vært ansvarlige for Hafrsfjordspillenes

Detaljer

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus kaller seg selv for et av Jyllands flottest beliggende hoteller med utsikt over naturen fra alle værelser. Hva gjelder innredning er det lagt vekt på design, komfort

Detaljer

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting

Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport fra arkeologisk søkesjakting Kulturarvenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Norge Vår ref.: 201402889-2 Lillehammer, 3. februar 2014 Deres ref.: Reguleringsplan for Hov sentrum, Søndre Land - oversending av rapport

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Comwell Køge Strand Miniferie i historiske Køge kun fem minutter gå fra stranden.

Comwell Køge Strand Miniferie i historiske Køge kun fem minutter gå fra stranden. Comwell Køge Strand Fra hotellet er det kun fem minutter å gå til stranden, og det tar kun rundt 15 minutter å komme seg inn til sentrum av Køge. Hotellet tilbyr herlige rom som garanterer at dere får

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Quality Hotel Tønsberg

Quality Hotel Tønsberg Quality Hotel Tønsberg Tønsberg er kjent for sin koselige brygge, Slottsfjellet, skjærgården og vikinghistorien. Dette er en typisk norsk kystby med en nydelig beliggenhet mellom Oslo og Sørlandet. Hotellet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Hitra kommune 7240 HITRA Vår saksbehandler: Tore Forbord Tlf. 73 86 64 39 E-post: tore.forbord@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no Deres ref.: 2008/2315-30 /611

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen

KOM TIL LUKAS. VANDREUTSTILLING nr. 107. Lærerveiledning. En utstilling produsert av Kunst i Skolen KOM TIL LUKAS Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 107 En utstilling produsert av Kunst i Skolen Kom til Lukas - en utstilling for barnehagen De seks originalillustrasjonene i denne utstillingen fra Kunst

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen

Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Stridsklev Ring/Malmvegen GNR. 52, BNR. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter Vårprogram 2013 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD Onsdag 13. februar kl. 19.00 Martin Rundkvist Östgötarnas mjödhallar: fem års jakt på forntida makthavare I tusenvis av år har Östergötland vært

Detaljer

HÅKON HÅKONSSON

HÅKON HÅKONSSON HÅKON HÅKONSSON HÅKON HÅKONSSON 1217-1263 VÅRPROGRAM 2017 800-ÅRS JUBILEUM! 23. MAI HÅKON HÅKONSSON 1217-1263 I 2017 er det 800 år siden kong Håkon Håkonsson entret den norske tronen! Dette vil vi feire

Detaljer

FRA SMÅ FORTELLINGER TIL STORSLAGNE MONUMENTER: GEOSTEDER SOM RESSURS FOR SAMFUNNET. Tom Heldal

FRA SMÅ FORTELLINGER TIL STORSLAGNE MONUMENTER: GEOSTEDER SOM RESSURS FOR SAMFUNNET. Tom Heldal FRA SMÅ FORTELLINGER TIL STORSLAGNE MONUMENTER: GEOSTEDER SOM RESSURS FOR SAMFUNNET. Tom Heldal Der du setter foten når du går på tur... Der du raster og spiser matpakka... Der du kjører forbi... Det dreier

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE

ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE ARBEIDSPRØVEN Bokmål ELEVENS HEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v n f g i p l y ø u m s t æ r e h j k LESEKORT 2 sa vi ål du syl våt dyr øre klo hest føle prat lys

Detaljer

Maritim Hotell AS Bo midt i hjerte av Tønsberg.

Maritim Hotell AS Bo midt i hjerte av Tønsberg. Maritim Hotell AS Maritimt Hotell i Tønsberg har også en historie. Det er byens eldste hotell og var - som dagens navn hinter om - et sjømannshjem for sjøfolk og andre langveisfarende. I perioden etter

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold:

Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Vikingtiden De utvalgte stedene Norge: Kvernsteinbruddene i Hyllestad, Sogn og Fjordane, Skipsgravene i Vestfold: Bakgrunnsinformasjon Nominasjonen Norge samarbeider med Island, Danmark, Sverige, Tyskland og Latvia om å få historiske steder fra vikingtid inn på UNESCOs verdensarvliste. Vikingnominasjonen Viking Monuments

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer