INVITASJON TIL HØRING AV PLANFORSLAG KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL HØRING AV PLANFORSLAG KOMMUNEPLAN 2014-2029"

Transkript

1 Kultur og byutvikling Kommuneplan Høringsinstanser, interesseorganisasjoner og parter i saken Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: / /14 INVITASJON TIL HØRING AV PLANFORSLAG KOMMUNEPLAN Stavanger kommune har lagt forslag til ny kommuneplan ut til høring og inviterer alle interesserte til å uttale seg om forslaget. Kommuneplanen er Stavangers strategiske og langsiktige plan for samfunnsutvikling og arealbruk. Planforslaget finner du på Høringsfrist: 6.oktober 2014 Hvem kan uttale seg? Alle kan uttale seg. Vi ønsker tilbakemeldinger fra både privatpersoner, næringsliv, interesseorganisasjoner og formelle høringsinstanser. Hvordan kan jeg gi tilbakemelding? Høringsuttalelser må alltid være skriftlige, men du kan enkelt gi tilbakemelding gjennom å fylle ut eget skjema på nettsidene våre Du kan også sende oss epost eller skrive brev. Adressen er: Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger. Hva kan jeg uttale meg om? Hele kommuneplanen er på høring og du kan derfor uttale deg om alle tema du vil. Planen består av en tekstdel med mål og strategier for Stavangersamfunnet, og en arealdel med kart og utfyllende bestemmelser. Begge plandelene er på høring. De forskjellige temaene kan du lese mer om på våre nettsider. Tilbakemeldinger om tema og arealer som ligger utenfor det planforslaget tar opp, vil vi normalt måtte ta med oss som innspill til neste planoppdatering. Dette gjelder særlig forslag om nye utbyggingsområder og større endringer i kommuneplankartet som ikke har vært meldt inn tidligere i planprosessen. Dette henger blant annet sammen med lovpålagte krav til utredning av konsekvenser. Neste planrullering starter opp i Postadresse Telefon Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadresse Olav Kyrres gate 23 Org.nr. NO

2 Hva skjer når jeg har sendt uttalelse? Alle mottatte uttalelser legges fram for Stavanger bystyre når planen skal godkjennes etter høring. I saken vil det fremgå hvordan administrasjonen har vurdert hver enkelt merknad. Vi kan dessverre ikke tilskrive hver enkelt som har sendt uttalelse. Kommunen svarer på uttalelsene gjennom den politiske behandlingen. Sluttbehandlingen vil skje våren 2015, men endelig behandlingsdato er ikke bestemt. Med hilsen Ole Martin Lund kommuneplansjef Tor Brynjar Welander saksbehandler Vedlegg: Mottakerliste Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2 av 2

3 Mottakerliste høringsbrev - hovedhøring kommuneplanen høsten 2014: Formelle høringsinstanser: - Avinor AS, postboks 150, 2061 Gardermoen - Bispedømmekontoret i Stavanger, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger - Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Jærveien 107, 4318 Sandnes - Direktoratet for mineralforvaltning, postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, postboks 2014, 3103 Tønsberg - Fiskeridirektoratet region sør, postboks 185, 5804 Bergen - Forsvarsbygg, postboks 405, Sentrum, 0103 OSLO - Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger - Jernbaneverkets region Vest, Pb. 4350, 2305 Hamar - Kystverket Vest, postboks 1502, 6025 Ålesund - Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø - Mattilsynet Rogaland, Felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal - Norges vassdrags- og energidirektorat Region sør, Pb. 2124, 3103 Tønsberg - Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg - Rennesøy kommune, postboks 24, 4159 Rennesøy - Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger - Rogaland politidistrikt, postboks 240, 4001 Stavanger - Sandnes kommune, pb. 583, Sentrum, 4305 Sandnes - Sola kommune, Pb. 99, 4097 Sola - Statens vegvesen Region Vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger - Statsbygg, postboks 8106 Dep, 0032 Oslo - Strand kommune, postboks 115, 4126 Jørpeland Interesseorganisasjoner og andre: - Boreal transport, Klubbgata 1, 4013 Stavanger - Foreningen Gamle Stavanger v/åse Marie Noer, Madlaveien 74, 4009 Stavanger - Fortidsminneforeningen, Pb. 385, 4001 Stavanger - Forum for natur og friluftsliv, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger - Forus Næringspark As, Maskinveien 24, 4033 Stavanger - Helse Stavanger, universitetssykehuset, Postboks 8100, 4068 Stavanger - Greater Stavanger AS, Postboks 8034, 4068 Stavanger - Grønn By Stavanger, postboks 8108, 4068 Stavanger - Idrettsrådet i Stavanger, postboks 5505, 4081 Stavanger - IVAR IKS, postboks 8134, 4069 Stavanger - Jordvernforeningen i Rogaland, Kyrkjevegen 522, 4362 Vigrestad - Kirkelig fellesråd v/kirkevergen i Stavanger, Pb. 201, 4001 Stavanger - Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter, Pb. 493, 0105 Oslo - LO Stavanger og Omegn, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger - Lyse Energi AS, postboks 8124, 4067 Stavanger

4 - Naturvernforbundet i Rogaland, Pb. 441, Sentrum, 4002 Stavanger - Hovedorganisasjonen Virke, postboks 2900, 0230 Oslo - Norges Handicapforbund, pb. 93 Nesttun, 5852 Bergen - Norges taxiforbund avd. Rogaland, Støperigata 16B, 4014 Stavanger - NSB BA, postboks 1800 Sentrum, 0191 Oslo - Næringsforeningen i Stavangeregionen, Pb. 182, 4001 Stavanger - Posten Norge AS, Distribusjonsnett, Distribusjon Haugåsstubben Stavanger - Rogaland Bolig og byplanforening, Tovald Egeland, Vølstadveien 11, 4026 Stavanger - Kolumbus, postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger - ROM Eiendom AS, 0048 Oslo - Ryfylke friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger - Stavanger arkitektforening v/alexandria Algard, Valberget11, 4006 Stavanger - Stavanger Bondelag, v/torgeir Kinn, Refsnesveien 20, 4020 Stavanger - Stavanger-regionen havn IKS, Nedre Strandgate 51, 4005 Stavanger - Stavanger turistforening, postboks 239, 4001 Stavanger - Stavanger Sentrum AS, postboks 232 Sentrum, 4001 Stavanger - Syklistenes Landsforening i Sør Rogaland, postboks 441, 4002 Stavanger - Telenor Servicesenter for nettutbygging, Pb. 7150, 5020 Bergen - Universitetsfondet for Rogaland, Professor Hanssens vei 7 A, 4021 Stavanger - Universitet i Stavanger, 4036 Stavanger - Urban Sjøfront v/aslaug Tveit, postboks 1585, Kjelvene, 4093 Stavanger - Vårt Stavanger, postboks 73, 4001 Stavanger - Felo ung v/robin A. Ingebretsen, - KIA Rogaland, Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger - NAF Andre parter registrert på saken: (Parter som har sendt generelle innspill til planprogram) - Interessegruppa for bærekraftig utvikling på Austre Åmøy - Stavanger SV - Stiftelsen veteranskipet Rogaland - Tekna Stavanger - Velforeningen Sverd i fjell - AFC Show avd. Siddis Sportsklubb - Hestnes velforening, Steffen Hellem, Vikingveien 16, 4043 Hafrsfjord - Lennart Egelid - Per A. Eiane, Hestnesveien 21, 4043 Hafrsfjord - FAU Madlavoll barnehage - Kari Fredriksen - Rune Freyer

5 - Front bolig AS - Toe og Ian Gordon - Anne Ingunn Longum Gundersen - Arne Horneland - Helene Huseland - Juni Kvammen - Jan Konrad Lilleås, Zetlitzveien 29, 4017 Stavanger - Kirsten Holst Løvik - Siv Meling - Christian Møllerop m fl - Elisabeth Antone Olsen - Fridtjof Schreuder, Snorresgt 6, 4044 Stavanger - Stolt bolig AS /Rysand AS - Arne Sundal - Andreas Vollan - Bjørg Å. Bjørnevik - Trude Scholman og Adrian Schönhage - Nina Christiansen - Kristel Schultheiss - John Robert Rosnes - Reidar Johan Haugsnes - Hillevågsveien 24 v/køhlergruppen - Harald N. Røstvik - Målfrid og Arne Geir Steinsland (parter som har sendt arealinnspill gruppe for nærmere vurdering etter planprogram) - Alliance Arkitekter AS for Otium AS - Terje K. Gabrielsen, - Torger Gjerde - Sagen/Bryne/Sunde/Egeli/Wølstad - Grethe Svendsen Groven - Herlof og Lise Helliesen/Semsudin Sadovic - Reidun Håland - Interessegruppa for bærekraftig utvikling på Austre Åmøy v/hanne Marie Dyskeland - Jan Johannesen - Gerd Haldis Olsen - Optimera v/reidar Torgersen - Tarald Tveit Pedersen - Terje Pettersen m. fl. - Hjalmar Andreas Skålevik - Arne Sundal - Jone Svendsen - Liv Bodil og Egil Tungland - Åse Lund Vikane - Arild Weetaas - Tore Wølstad - Østerhusgruppen v/cato Østerhus - Advokatfirma Haver pva. Grunneiere - Dag Kristian Rosnes - Hillevågsveien 24 v/køhlergruppen

6 (parter som har sendt arealinnspill gruppe avvist ifm med vedtak planprogram) - Inge Andre Are - Asplan Viak for grunneiere - Signe Margrethe Bjerga - Grunneiere v/kåre Bremnes - Øgreid eiendom AS v/astrid Fjeldtvedt - Flintergaten Eiendom v/erik Gilje - Front Bolig AS v/per Rovik - Buøy Invest AS v/geir Gausland - Kari T. og Dagfinn Hetland - Arild Tjensvoll m. fl. - Lassa barnehage v/richard Mauritzen - Asta Lene Malde - Klara Opsahl - Tore Jåtun og Petra Skarstein Valheim - Blokk Arkitekter v/børge Motland - Marita Meling Steinsland - Sivilarkitekt Leif Larsen pva. Grunneiere - Hallgeir Rodvelt AS (parter som har sendt arealinnspill gruppe innspill mottatt etter vedtak planprogram) - Karl Gunnar Mersland - Jakob Middelthon - Jostein Georg Svendsen - Nortura SA - Rogaland Travselskap - Forus Næringspark as - Sivilarkitekt Leif Larsen - Sivilarkitekt Leif Larsen - Leif Ruhne Olsen og Karin Bjordal - Lars Lima - AT Plan & Arkitektur - Tjensvoll-veien 31 AS/ Hotell Alstor AS - Lothe Solution AS på vegne av grunneier - Sameiet Lysehagen v/kari Johanne Blikra

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje

Vår ref.: 1575. Deres ref.: Antt sider: 6. Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010. langs. Bedriftsveien og. Plan. Planområdet er. skje Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Antt sider: 6 Vår ref.: 1575 Sted, dato: Sandnes, 27.09.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULER RINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol

Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Plan 2557P. Detaljregulering for Løkkeveien 97 og 99, Blidensol Eiganes og Våland bydel OVERSIKTSKART 1:3000 Navn Adresse BOREAL TRANSPORT PB. 555 4090 HAFRSFJORD BRANNVESENET SØR ROGALAND IKS JÆRVEIEN

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

Jf. Adresseliste 09.04.14. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn

Jf. Adresseliste 09.04.14. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn Jf. Adresseliste 09.04.14 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2014 2026 for Søndre Land kommune, 1.gangs høring og offentlig ettersyn I henhold til plan og bygningslovens 11-14 legges kommuneplanens

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027

Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027 NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes Se mottakerliste Vår ref: Deres ref: Dato: 11/03029-278 27.11.2014 Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027 Nittedal

Detaljer

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse

Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13. Myndigheter med innsigelseskompetanse. Berørt e-postadresse Adresseliste i hht. rundskriv T-2/13 Myndigheter med innsigelseskompetanse Berørt e-postadresse Torsken kommune postmottak@torsken.kommune.np Tranøy kommune postmottak@tranoy.kommune.no Lenvik kommune

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 1. gangsbehandling

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 1. gangsbehandling Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.03.2011 Arkiv: :PL-, FA-L12, GBR- Arkivsaksnr.: 07/3953 Journalpostløpenr.: 11/5094 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Høringsbrev - grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Frøya kommune, Sør-Trøndelag

Høringsbrev - grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Frøya kommune, Sør-Trøndelag I henhold til adresseliste Trondheim, 27.06.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4097 Saksbehandler: Pål Foss Digre Høringsbrev - grenseendring for Froan landskapsvernområde

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND I ØYER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 8.3.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12086 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART:

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde i Namsos kommune

Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde i Namsos kommune Namsos kommune Postboks 333 Sentrum 7801 Namsos Vår dato: 15.4.2015 Deres dato: 25.2.2015 Vår ref.: 2015/1927 Deres ref.: 2014/6969-17 Uttalelse til reguleringsplan for barnehage Solvang Østre byområde

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 LEKA KOMMUNE _ Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015. Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag

Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015. Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato 201408894-101 17.03.2015 Høringsbrev: nytt vedlegg 1, oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag Det er nå utarbeidet forslag til nytt vedlegg 1, oversikt

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredninger for Trongfoss kraftverk i Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: Vår ref.: NVE 200802378-34 Arkiv: 312 /139Z Deres dato: Deres ref.: 0 4 APR2012 kv/mcpr Saksbehandler: Marthe Cecilie Pramli Høring av

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7.

Alta vil. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. Alta vil Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Høringsforslag vedtatt av planutvalget 7. november 2012 Høringsfrist: 31. desember 2012 Innhold Forord... 3 1 Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer

Nordreisa kommune Plankontoret

Nordreisa kommune Plankontoret Nordreisa kommune Plankontoret Adresseliste Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/1848-72 25980/2013 L12 05.07.2013 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013-2025 for Nordreisa

Detaljer

Ganddal bydelsutvalg 03.05.10 sak 19/10

Ganddal bydelsutvalg 03.05.10 sak 19/10 Ganddal bydelsutvalg 03.05.10 sak 19/10 Ganddal bydelsutvalg, v/terje Spanne, Brekkemarkå 5, 4322 Sandnes Sentral sekretær for bydelsutvalgene, Britt Sandven Byggesak Utbygging Kommunalteknikk Park og

Detaljer

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5

Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 Utvalg for byutvikling 17.03.10 sak 42/10 vedlegg 5 John Hauge Postveien 97A 4307 SANDNES Byggesak Sandnes, 23.04.2009 Deres ref.: Vår ref : 200900652-8 Saksbehandler: Kristian Harestad Arkivkode : O:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer