Vestfold Vestfold Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold Vestfold Vestfold"

Transkript

1 GRATIS GRATIS GRATIS Vegliste 2007 Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- FYLKES- OG OG KOMMUNALE KOMMUNALE VEGER VEGER Vestfold Vestfold Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen

2

3 INNHOLD 1. Generelt (henvisning til generelle bestemmelser i riksveglistene, vedlegg 1 og 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) 2. Vinteraksellast og aksellast i teleløsningen 3. Vedtak for vegliste - forskrift om tillatte vedtekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke. (vedlegg til forskrift om bruk av kjøretøy) 4. Vegliste fylkesveger 5. Vegliste kommunale veger 6. Ikrafttreden 7. Notatsider 8. Oversikt over kommunene i Vestfold (baksiden) 1. GENERELT Veglisten for fylkesveger og kommunale veger er et vedlegg til FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY, og tillegg til vegliste for riksveger og vegliste for spesialtransporter. Listen gir oversikt over: Gjeldende bruksklasse (Bk), veggruppe A-B, vinteraksellast, tillatt vogntoglengde, og tillatt totalvekt. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises det til "Vegliste - Riksveger", vedlegg 1 og 2 (Spesialtransport) til Forskrift om bruk av kjøretøy"). 2. VINTERAKSELLAST OG AKSELLAST I TELELØSNINGEN VINTERAKSELLAST: Vinteraksellast innføres for de vegene som er nevnt i veglistene når telen har gått tilstrekkelig dypt og når det er sannsynlig at en får en viss kuldestabilitet (tilstrekkelig kuldemagasin). Vinteraksellast kan innføres for soner eller for bestemte veger. Vinteraksellast oppheves vanligvis samtidig som telerestriksjoner (nedsatt aksellast) innføres. Tidspunkt for innføring og oppheving annonseres i lokalpresse/lokalradio. NB. Ved mildværsperioder kan ordningen bli opphevet med øyeblikkelig virkning.

4 AKSELLAST I TELELØSNINGEN: Det innføres ikke generelt redusert aksellast i teleløsningen for riks- og fylkesveger, men det kan likevel være aktuelt med redusert aksellast perioder, spesielt for enkelte fylkesveger, dersom forholdet til trafikksikkerheten eller fremkommeligheten tilsier det. I disse tilfeller vil det bli truffet skiltvedtak etter skiltforskriftenes 28, jf. vegtrafikklovens 7 og vegen skiltet, samtidig som det annonseres i lokalpressen. For kommunal veg vil tidspunkt for innføring og oppheving av redusert aksellast i teleløsningen kunngjøres i lokalpresse/lokalradio, samt at vegmeldingssentralen får melding. I tillegg vil det ved innføring bli informert ved skilting Redusert eller nedsatt aksellast kan innføres for soner eller for bestemte veger. Aksellasten kan i særlige tilfeller bli ytterligere redusert. I slike tilfeller vil den/de aktuelle strekninger bli skiltet. 3. Vedtak for vegliste - "Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke". (Vedlegg til forskrift om bruk av kjøretøy). Fastsatt av regionvegkontoret i Region sør 5. januar 2007, med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jfr. forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a og b. 6. IKRAFTTREDEN Denne forskrift trer i kraft 1. februar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 5. desember 2005 nr FOR

5 4. VEGLISTE FYLKESVEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 30 TELEMARK/SOLUMSLETTA SKILLINGSMYR XE A 18.75* 50.0 FV 42 RISØYVEGEN X301 RISØYA A 18.75* 50.0 FV 43 X301 VARDEVEGEN VARDEVEGEN XF A FV 45 STAVERN TANUM X A 18.75* 50.0 FV 51 SØNDERSRØD X301/302 X ODDANEVEIEN A 18.75* 50.0 FV 51 X ODDANEVEIEN NEVLUNGHAVN A FV 53 STRANDEBAKK X302 HELGEROA A 18.75* 50.0 FV 55 SKÅRA X301 BERG X A 18.75* 50.0 FV 58 FOLDVIK X301 HUKEN XF A 18.75* 50.0 FV 59 TRONSRØD X301 BRUNLA XF A 18.75* 50.0 FV 60 DOLVEN X302 TELEMARK/MØRJE A 18.75* 50.0 FV 70 VASSBOTTN XE18 KJOSE A 18.75* 50.0 FV 70 KJOSE SAGA T8 10 A 18.75* 50.0 FV 101 UNDERSBO X40/303 REVET XF A 18.75* 50.0 FV 102 HERREGSSLETTA X303 REVET XF A 18.75* 50.0 FV 103 LARVIK SENTR XF102 STRANDPROMENADEN A 18.75* 50.0 FV 104 KVERKEN X40. NANSET RUNDKJ XF A 18.75* 50.0 FV 104 NANSET RUNDKJ XF110 MØLLEGT X A 18.75* 50.0 FV 105 BRANNVAKTGT XF106 FJELLVN X A 18.75* 50.0 FV 106 KONGEGT V X303 ØVRE TORGGT XF A 18.75* 50.0 FV 107 FRITZØEGT X301 Ø DAMSBAKKE X A 18.75* 50.0 FV 108 REIPBANEGT XF110 X40 ELVEVEGEN A 18.75* 50.0 FV 109 FROSTVEDTVN XF114 HOFFS GATE XF A 18.75* 50.0 FV 110 TORSTRAND X303 HOVLAND RUNKJ XF A 18.75* 50.0 FV 110 HOVLAND RUNKJ XF110 NORDBYEN RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 110 NORDBYEN RUNDKJ NANSETV XF A 18.75* 50.0 FV 110 HOVLAND XF110 YTTERSØ X A 18.75* 50.0 FV 112 JEGERSBORG XF104 X HERREG.BAKKEN A 18.75* 50.0 FV 114 NANSETGT XF104 FROSTVEDTVN XF A 18.75* 50.0 FV 115 PR.GT/HARALDSGT PRINSENSGT X A 18.75* 50.0 FV 154 GLOPPE X303 ØSTRE GLOPPE RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 154 ØSTRE GLOPPE RUNDKJ HUSEBYVEIEN A 18.75* 50.0

6 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 154 HUSEBYVEIEN VOLLEN X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 158 ØDEGÅRDEN XF159 RØNNINGEN T8 10 A 18.75* 50.0 FV 159 KLÅSTAD X303 ULA A 18.75* 50.0 FV 160 EIDEBAKKE XF159 KJERRINGVIK A 18.75* 50.0 FV 161 HEM X303 SPETALEN XF A 18.75* 50.0 FV 162 BOMMESTAD ØST XE18 ROLIGHETEN A 18.75* 50.0 FV 162 ROLIGHETEN HEGGDAL IND T8 T8 A 18.75* 50.0 FV 162 HEGGDAL IND GRØNNEBERG X A 18.75* 50.0 FV 163 VERNINGEN XF169 TJØLLINGVOLLEN X A 18.75* 50.0 FV 166 LØVE X303 LØVBERG MØLLE A 18.75* 50.0 FV 166 LØVBERG MØLLE HIMBERG XF T8 10 B 18.75* 50.0 FV 169 SVENERØD XE18 BOMMESTAD XE A 18.75* 50.0 FV 170 SANDTRÅ X303 X STORE BERGAN VEI T8 10 A 18.75* 50.0 FV 170 X STORE BERGAN VEI BYMUSEET X A 18.75* 50.0 FV 180 RØDBØL XF169 KJELLBERG X BRØNNUMV T8 10 A 18.75* 50.0 FV 180 KJELLBERG X BRØNNUMV TEMPO KRYSSET RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 180 TEMPOKRYSSET RUNDKJ SANDEFJORD ST X303 A A 18.75* 50.0 FV 202 VERNING N XF169 VERNINGEN Ø XF A 18.75* 50.0 FV 204 RINGDAL XE18 HEDRUM KIRKE XF T8 10 B 18.75* 50.0 FV 205 BOMMESTAD N XE18 SUNDET X A 18.75* 50.0 FV 207 SKINNMO XE18 MØRK X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 209 HOLMEN XF210 GÅSHOLT B 18.75* 32.0 FV 209 GÅSHOLT LIVERØD XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 210 ÅSRUM X304 SKJEGGERØD X A 18.75* 50.0 FV 213 GJONE X40 KVELDERØNN XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 215 KVELDE KIRKE X40 TELEMARK GR A 18.75* 50.0 FV 220 BRUFOSS X40ARM HUKSTRØM A 18.75* 50.0 FV 220 HUKSTRØM ENGE SAG T8 10 A 18.75* 50.0 FV 220 ENGE SAG HVARNES X A 18.75* 50.0 FV 220 HVÅRA BRU X306 HOLM X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 221 SVARSTAD X40 HUKSTRØM BRU XF A 18.75* 50.0 FV 251 KROKMOVEIEN X F255 MO RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 251 MO RUNDKJ HASLE ØST XF A 18.75* 50.0 FV 255 P.BOGENS X305 BUGÅRDEN Ø RUNDKJ A 18.75* 50.0

7 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 255 BUGÅRDEN Ø RUNDKJ BUGÅRDEN RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 255 BUGÅRDEN RUNDKJ KROKMOVN XF A 18.75* 50.0 FV 256 LANGÅKER XE18 LASKEN X A 18.75* 50.0 FV 260 KILEN XF264 RØRVIKA A 18.75* 50.0 FV 260 KILEN XF260/F264 KAMFJORDG A 18.75* 50.0 FV 260 KAMFJORDG KAMFJORDGATA RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 260 KAMFJORDGATA RUNDKJ HVALFANGST MONU. RKJ A 18.75* 50.0 FV 260 HVALFANGST MONU. RKJ PARK HOTELL X A 18.75* 50.0 FV 261 FJELLVIK XF260 BUER XF A 18.75* 50.0 FV 264 KILEN X260 HEGNA XF A 18.75* 50.0 FV 265 GOKSTAD X303 SKOGAN A 18.75* 50.0 FV 270 HASLE X303 UNNEBERG A 18.75* 50.0 FV 270 UNNEBERG STANGE X F272 FEENSV T8 T8 B 18.75* 40.0 FV 270 STANGE X F272 FEENSV ELVERHØY X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 272 SKRAVESTAD X303 RÅSTAD XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 272 STANGE XF270 TORP XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 275 HAUGTUFT XF280 SFJ PRESTEGÅRD X A 18.75* 50.0 FV 280 TASSEBEK XE18/F522 KULLERØD RUNDKJXF A 18.75* 50.0 FV 280 KULLERØD RUNDKJXF285 FOKSERØD RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 280 FOKSERØD RUNDKJ INNLAGET X A 18.75* 50.0 FV 281 GOKSJØ X305 KLINESTAD XF A 18.75* 50.0 FV 281 KLINESTADVN XF280 HJERTÅS XF A 18.75* 50.0 FV 285 KULLERØD XF280 KULLERØD A 18.75* 50.0 FV 285 KULLERØD SFJ.LUFTH.TORP RKJ A 18.75* 50.0 FV 290 SKJEE XF560 DAHLEN SAG A 18.75* 50.0 FV 290 DAHLEN SAG SVINES X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 295 HØRDAL XF280 E A 18.75* 50.0 FV 295 E-18 SKJELBREID XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 295 SKJELBREID XF290 TOVERØD X F T8 10 A 18.75* 50.0 FV 295 TOVERØD X F520 GJEIN X A 18.75* 50.0 FV 380 LINDHØY X308 SANDØYSUND A 18.75* 50.0 FV 385 ORMELET XF380 HAUG XF A 18.75* 50.0 FV 390 TJØME KIRKE X308 SUNDENE X A 18.75* 50.0 FV 391 GJERVÅG X308 HOLTANE XF A 18.75* 50.0

8 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 392 KRÅKERE XF390 MÅGERØ A 18.75* 50.0 FV 409 LOFTERØD X308 TØMMERHOLT XF A 18.75* 50.0 FV 410 STANGEBY X308 TENVIK A 18.75* 50.0 FV 415 ENGÅS X308 AGERUP X A 18.75* 50.0 FV 420 RUBBERØD X309 BORGHEIM X A 18.75* 50.0 FV 422 KNARBERG X309 KNARRBERG A 18.75* 50.0 FV 425 GIPØY XF420 HJEMSENG X T8 10 B 18.75* 50.0 FV 428 RAMBERGVN X308 BORGHEIM X A 18.75* 50.0 FV 429 KJÆRNÅS X308 VESTSKOGEN XF A 18.75* 50.0 FV 430 ELGESTAD X308 EKENES NORD X A 18.75* 50.0 FV 430 EKENES SØR XF309 HUSØY A 18.75* 50.0 FV 459 H WILHELMSENS ALLE HEIMDAL XF A 18.75* 50.0 FV 460 HEIMDAL XF459 BØ X F A 18.75* 50.0 FV 460 BØ X F535 RØROS X F T8 10 A 18.75* 50.0 FV 460 RØROS X F534 ÅSGÅRDSTRAND X A 18.75* 50.0 FV 461 ECKERBERGSG XF468 STENMALEN X19A A 18.75* 50.0 FV 461 STENMALEN N X19A GREVINNEV XF A 18.75* 50.0 FV 462 GREVINNEVN XF461 KJÆRSGT XF A 18.75* 50.0 FV 463 KJÆRS GT XF462 XF459 HW.ALLE A 18.75* 50.0 FV 464 TRUDV/WLANDSV GYLDENSLØVE XF A 18.75* 50.0 FV 465 GRESSBANEN X19 SLAGEN XF A 18.75* 50.0 FV 466 X308 TOLLBODGATA JERNBANEN XF A 18.75* 50.0 FV 468 KJELLE TØNSBERG SENTRUM X A 18.75* 50.0 FV 469 FARMANDSTREDET X19AR X JERNBANEG RUNDKJ A 18.75* 50.0 FV 469 X JERNBANEG RUNDKJ HEIMDAL RUNDKJ XF A 18.75* 50.0 FV 469 HEIMDAL RUNDKJ XF460 KILEN X A 18.75* 50.0 FV 505 PRESTERØD X311 HAUGEN XF A 18.75* 50.0 FV 509 NARVERØDVN XF505 NARVERØD XF A 18.75* 50.0 FV 510 OLSRØD X311 VALLØ A 18.75* 50.0 FV 520 ASKEHAUG XF522 TOVERØD XF A 18.75* 50.0 FV 522 ÅS VEGST X19 SØRBY RUNDKJ XF A 18.75* 50.0 FV 522 SØRBY RUNDKJ XF560 TASSEBEK XE18/F A 18.75* 50.0 FV 522 ÅS XF522 ÅS X A 18.75* 50.0 FV 523 AULI X312 SEMSBYEN XF A 18.75* 50.0

9 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 523 ANDEBUVN XF522 HESBY X A 18.75* 50.0 FV 525 AULERØD X312/E18 ASKJER BRU X A 18.75* 50.0 FV 526 LENSBERG BRU XF525 RYGG A 18.75* 50.0 FV 529 SYRBEKK X19 EIK XF A 18.75* 50.0 FV 530 SKOPPUM X306 SANDERØD X A 18.75* 50.0 FV 531 JARETEIGEN SKOLE X19 KLOKKERÅSEN XF A 18.75* 50.0 FV 534 ILEBREKKE X311 RØRÅS XF A 18.75* 50.0 FV 535 INNLAGET X311 HASSUM Ø XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 535 HASSUM V XF534 OSEBERG S XF A 18.75* 50.0 FV 536 GAUTERØD X311 SLAGEN KRK XF A 18.75* 50.0 FV 537 GAUTERØD X311 BREKKE X A 18.75* 50.0 FV 540 GULLI X308 RAKKÅS X A 18.75* 50.0 FV 540 FLATBRØDFABR XF540 EKEBERG XE A 18.75* 50.0 FV 554 SANDSKJE Ø X303 ÅSLY XF A 18.75* 50.0 FV 555 ÅSLY X303 KOMMUNEKAIEN A 18.75* 50.0 FV 557 TASSEBEK XE18/F280 FRYDENBERG XF T8 T8 B 18.75* 40.0 FV 560 STOKKE KIRKE X303 SØRBY RUNDKJ XF A 18.75* 50.0 FV 560 SØRBY RUNDKJ XF522 BORGE RUNDKJ Ø XE A 18.75* 50.0 FV 560 BORGE RUNDKJ Ø XE18 BORGE RUNDKJ V XE A 18.75* 50.0 FV 560 BORGE RUNDKJ V XE18 FOSSNES SYD X A 18.75* 50.0 FV 560 BORGEVN XF560 BORGESKOGEN NORD A 18.75* 50.0 FV 601 PIPENHOLT XF210 SNAPPEN T8 10 A 18.75* 50.0 FV 602 TROLLSÅS XF210 TOLLAHAUGEN XF A 18.75* 50.0 FV 603 FV 603 SAGEN X305 SVARTSRØD XF A 18.75* 50.0 FV 605 PRESEBØEN X305 BRÅVOLL X A 18.75* 50.0 FV 606 SKJELLAND X305 BERG X A 18.75* 50.0 FV 609 BØEN X306 BERGSLI A 18.75* 50.0 FV 610 HØYJORD X306 BJØRNDALSHOV XF A 18.75* 50.0 FV 665 RA X19 ADAL X F A 18.75* 50.0 FV 665 ADAL X F530 SOLERØD XE T8 10 B 18.75* 50.0 FV 665 SOLERØD NORDRE XE18 KÅPE X F T8 10 B 18.75* 50.0 FV 665 KÅPE X F755 REVETAL X A 18.75* 50.0 FV 666 PAULI XE18 SKOPPUM X A 18.75* 50.0 FV 670 NYKIRKE SYD X310 SANDE X A 18.75* 50.0

10 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 675 GREFSRUD V XR315A BAKKE XF A 18.75* 50.0 FV 680 KOPSTAD XE18 SVINEVOLL SØR X A 18.75* 50.0 FV 680 SVINEVOLL X35 FON XF815/KV A 18.75* 50.0 FV 701 STORGT/BORRE XF703 HORTEN ST X A 18.75* 50.0 FV 703 STORGT/BORRE XF715 A.BACKER RUNDKJXF A 18.75* 50.0 FV 703 A.BACKER RUNDKJXF704 LILAAS SK XF710/KV A 18.75* 50.0 FV 704 EVENSENKRST XF705 A.BACKER RUNDKJXF A 18.75* 50.0 FV 704 A.BACKER RUNDKJXF703 SOLLIE/STORGT XF A 18.75* 50.0 FV 705 DAMPEJORDET X310 HOLTAN USK RKJ XF A 18.75* 50.0 FV 705 HOLTAN USK RKJ XF707 EVENSENKRST RKJXF A 18.75* 50.0 FV 705 EVENSENKRST RKJXF704 TVEITEN XF A 18.75* 50.0 FV 707 HOLTAN U.SK XF705 GRØNLIGT ØST XF A 18.75* 50.0 FV 710 APENES X310 LILAAS SK XF703/KV A 18.75* 50.0 FV 712 LØKKEGT/OLLE X310 A OREGATA A 18.75* 50.0 FV 713 LYSTLUNDEN N X310 A HORTEN KIRKE XKV A 18.75* 50.0 FV 715 HORTEN TORV X310 BOMMANE X19/ A 18.75* 50.0 FV 755 BJUNE X35 KLØV A 18.75* 50.0 FV 755 KLØV SØRBY XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 755 HAGA X FV 680 SKJEGGESTAD X A 18.75* 50.0 FV 756 VÅLE KIRKE XF680 STRANGE X A 18.75* 50.0 FV 760 HVITSTEN X315 BEKK X F A 18.75* 50.0 FV 760 BEKK X F920 KORNTO X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 765 BETTUM XF680 GURAN XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 780 KJÆR X312 HOLTUNG SØR T8 10 A 18.75* 50.0 FV 780 HOLTUNG SØR BAKSTEVOLL X T8 10 A 18.75* 50.0 FV 805 LINNESTAD X35 KIRKEVOLL XF A 18.75* 50.0 FV 810 REVETAL X35 RAMNES XF A 18.75* 50.0 FV 811 KILE X306 LUNDTEIGEN T8 10 A 18.75* 50.0 FV 811 LUNDTEIGEN BRÅR XF A 18.75* 50.0 FV 815 HOLT X306 FON XF680/KV T8 10 A 18.75* 50.0 FV 817 VIVESTAD X312 BJØRNDALSHOV XF A 18.75* 50.0 FV 820 SKJERVEN X40 LØNNSKOLL X A 18.75* 50.0 FV 851 GÅSERUD X40 HELGELAND XF T8 T8 B 18.75* 40.0 FV 860 SVARSTAD X40 BUSK/BERGAN DAM B 18.75* 50.0

11 VEG- BRUKSKLASSE VEG VOGNTOG- MAX VEG VEGSTREKNING FRA VEGSTR. TIL LENGDE SOMMER VINTER GRUPPE LENGDE TOTVEKT FV 865 BRUFOSS X40/F220 BUSKERUD/OTTERSTAD A 18.75* 50.0 FV 876 GRAN X312 KLEPPAN X A 18.75* 50.0 FV 877 HOF X35 HASLESTAD X A 18.75* 50.0 FV 880 EIDSFOSS X35 BRÅTASKOGEN X A 18.75* 50.0 FV 881 STUBBEN X35 RØD XF T8 T8 B 18.75* 40.0 FV 881 STUBBEN XF881 STUBBEN X T8 T8 B 18.75* 40.0 FV 900 HOLMESTRANDTORV X315 HOLMESTRAND S XR315/ A 18.75* 50.0 FV 910 GAUPÅS X315 NORDRE KLEV A 18.75* 50.0 FV 920 GULLHAUG X315 BEKK XF A 18.75* 50.0 FV 942 GUNNESTAD X313 SANDE SENTR.S X A 18.75* 50.0 FV 943 BØPLASSEN XF945 HAGA X A 18.75* 50.0 FV 945 KLØVSTAD XR313 FOSS A 18.75* 50.0 FV 945 FOSS BØPLASSEN T8 10 A 18.75* 50.0 FV 945 BØPLASSEN SANDE SØR XF A 18.75* 50.0 FV 950 GUNNESTAD XR319 HEIMDAL X KOMM.V T8 T8 A 18.75* 40.0 FV 950 HEIMDAL X KOMM.V BUSKERUD/FLØTA BRU T8 10 A 18.75* 50.0 FV 950 BUSKERUD/KARLSRUD BUSKERUD/JONSRUD T8 10 A 18.75* 50.0 FV 950 BUSKERUD/SKOGER JB SKOGER ST S XF T8 10 A 18.75* 50.0 FV 956 GUTU SØR XR313 KLEVJERHAGEN XF A 18.75* 28.0 FV 958 BUSKERUD/SKOGER SKOGER RUNDKJ XF A 18.75* 50.0 FV 958 SKOGER RUNDKJ XF950 GUTU XR A 18.75* 50.0 FV 990 SVELVIK SØR X319 SVELVIK X319 ARM A 18.75* 50.0 FV 990 SVELVIK X319 ARM RØRVIK X A 18.75* 50.0 FV 991 BERGER X319 BERGER BRYGGE T8 10 B 18.75* 50.0

12 5. VEGLISTE KOMMUNALE VEGER BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Andebu Askjemveien 2,820 T8 10 A 18.75* 50.0 Lakskjønnveien 4,820 T8 10 A 18.75* 50.0 Nøklegårdsveien 1,240 T8 10 A Hauganveien 0, A 18.75* 50.0 Gåserødveien 0, A 18.75* 50.0 Hålandveien 1, A 18.75* 50.0 Holmeneveien 0,900 T8 T8 B Øvrige veier T8 T Horten Ferjekaia A Vollveien (Nykirke) 1,450 T8 T8 A Øvrige veier og gater 105, A Hof Haslestad - Lian grustak 2,400 T8 10 A 18.75* 40.0 Eidsfoss - Eid 0, A 18.75* 50.0 Eid - Stubben 1,900 T8 10 A 18.75* 40.0 X Rv312 - Hof bilopphuggeri 1, A 18.75* 50.0 X Rv 35 Stubben Hof Sag 0, A 18.75* 50.0 Rønneberg - Fogstad 1, B 18.75* 50.0 Øvrige veier T8 T Holmestrand X Rv avfalldeponiet (Nordre Foss) 1, A 18.75* 50.0 Kirkegaten og Bakken Samtlige veier og gater T8 T Hillestad Eplerød (tidl. Rv317) 6,698 T8 10 A 18.75* 50.0 Island Kronlia (del av tidligere Rv 315) A 18.75* 50.0 Lardal Haugen - Kviberg T8 T Pålerønningen - Herland T8 T Bekkevar - Hem kirke T8 T Skjerven - Buskerud gr. T8 T Pålerønningen - Buskerud gr. T8 T Øvrige veier T8 T Larvik Kveldeveien Svartangveien (Rv 40 - Kveldeveien)

13 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Industriveien Kverken Stubberød Industri Løkka Faret Gjerdal Frostvedtveien Gamle Kongeveg Gopledalsveien Øvre Bøkeligt. (Rv Gml.Kongev.) Oberst Petersvei (Fv 104- Heibergsv.) Borgejordet Haraldsgt Revet Heggdalveien (Rv Fv 162) Gonveien (Fv Iver Hesselbergsvei) Iver Hesselbergsvei Løkkeveien Vikveien (Rv Vikerøyveien) Vikerøyveien Kleiverveien Holmejordet (Rv Støperveien) Agnes Fabrikker (Rv Agnes Fabrikker) Sønsebergveien Havnegata Prinsensgate Bjønnes - Huseby Øvrige veier T8 T Nøtterøy Breidablikkveien A Brevikveien A Dukenveien A Fjærholmveien A Harpunveien A

14 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Kalvetangveien A Movikveien A Mølleveien A Nattvallveien A Nestvikveien A Oserødveien A Parkveien A Petterødveien A Stalsbergveien A Strengsdalsveien A Sundveien A Ulvøveien A Ørsnesallen mellom Rv308 og Rv A Torbjørnrødveien T8 T Øraveien T8 T Styrsvikveien T8 T Føykåsveien T8 T Gipøveien, nordre del 0,500 T8 T Gamle Hellavei, vestre del 0,500 T8 T Nedre Fjærholmvei T8 T Øvrige veier T8 T8 A Re Ramnes - Tinghaug 2,000 T8 10 B Tinghaug - Kjønnerød 6,000 T8 10 B Åmot x Rv35 Nordre Fossan mølle (250 m fra 0, A 18.75* 50.0 Rv35) Hauan - Knapstad (Hauganveien) 3, A 18.75* 50.0 Hasle - Krokeborg (Døvikveien) 1,100 T8 T8 A Fegstad (Grettebygd) - E18 (Burmaveien) 0,962 T8 T8 A Helland - Borre grense (Hellandveien) 0,764 T8 T8 A 18.75* 50.0 Grøum - Hemsenga (Grøumveien) 4,183 T8 T8 B 18.75* 40.0 Undrumsdal kirke - Røed (Hemsveien) 0,711 T8 T8 A Kleivaveien 4,800 T8 T8 B 18.75* 40.0 Kleiva 1,000 T8 T8 A 18.75* 40.0

15 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Sørumveien (Rånerud til Lur) 0,546 T8 T8 A Bakke - Skinnene (Skinnaneveien) 2,476 T8 T8 A 18.75* 40.0 E18 - Båthavna (Snekkestadveien) 0,600 T8 T8 A E18 - Sandsletta (Sandsveien) 0,750 T8 T8 A Siltvedt - Gjelstad (Siltvetveien) 1,916 T8 T8 A 18.75* 40.0 Meskumski - Syrstad (Våleveien) 3,436 T8 T8 A 18.75* 40.0 Borgeveien 0,550 T8 T8 A Gretteåsen boligfelt 0,868 T8 T8 A Almedalen boligfelt 0,626 T8 T8 A Kirkevoll boligfelt 1,463 T8 T8 A Brekkeåsen boligfelt 4,512 T8 T8 A Rånerud boligfelt 0,934 T8 T8 A Solerød boligfelt 0,788 T8 T8 A Revetal boligfelt 3,780 T8 T8 A Internveier Revetal sentrum 0,180 T8 T8 A Våletun - Sykehjemmet 0,200 T8 T8 A Øvrige veier T Sande Veg til Kalmo T8 T8 B 18.75* 50.0 Lysdalsveien 3,350 T8 T8 B 18.75* 50.0 Vardal - Skjørdal T8 T8 B 18.75* 50.0 Veg til Halland T8 T8 B 18.75* 50.0 Bjerkøymoloen 0,850 T8 T8 B 18.75* 50.0 Dyegata 1, B 18.75* 50.0 Fjeldskarveien 1,120 T8 T8 B Veg til Bjørnstadfeltet B 18.75* 50.0 Veg til Foss bruk B 18.75* 50.0 Belstadgata til Belstad 0, B Fra Belstad til Solbergveien 1,200 T8 T8 B Kalmoveien til Bergstigveien 2, B Bergstigveien 0,550 T8 T8 B Resten av Kalmoveien 1,700 T8 T8 B 18, Solbergveien - Kalmoveien 0, B Stokkevegen 0, B 18.75* 50.0

16 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Sørumveien (Rånerud til Lur) 0,546 T8 T8 A Bakke - Skinnene (Skinnaneveien) 2,476 T8 T8 A 18.75* 40.0 E18 - Båthavna (Snekkestadveien) 0,600 T8 T8 A E18 - Sandsletta (Sandsveien) 0,750 T8 T8 A Siltvedt - Gjelstad (Siltvetveien) 1,916 T8 T8 A 18.75* 40.0 Meskumski - Syrstad (Våleveien) 3,436 T8 T8 A 18.75* 40.0 Borgeveien 0,550 T8 T8 A Gretteåsen boligfelt 0,868 T8 T8 A Almedalen boligfelt 0,626 T8 T8 A Kirkevoll boligfelt 1,463 T8 T8 A Brekkeåsen boligfelt 4,512 T8 T8 A Rånerud boligfelt 0,934 T8 T8 A Solerød boligfelt 0,788 T8 T8 A Revetal boligfelt 3,780 T8 T8 A Internveier Revetal sentrum 0,180 T8 T8 A Våletun - Sykehjemmet 0,200 T8 T8 A Øvrige veier T Sande Veg til Kalmo T8 T8 B 18.75* 50.0 Lysdalsveien 3,350 T8 T8 B 18.75* 50.0 Vardal - Skjørdal T8 T8 B 18.75* 50.0 Veg til Halland T8 T8 B 18.75* 50.0 Bjerkøymoloen 0,850 T8 T8 B 18.75* 50.0 Dyegata 1, B 18.75* 50.0 Fjeldskarveien 1,120 T8 T8 B Veg til Bjørnstadfeltet B 18.75* 50.0 Veg til Foss bruk B 18.75* 50.0 Belstadgata til Belstad 0, B Fra Belstad til Solbergveien 1,200 T8 T8 B Kalmoveien til Bergstigveien 2, B Bergstigveien 0,550 T8 T8 B Resten av Kalmoveien 1,700 T8 T8 B 18, Solbergveien - Kalmoveien 0, B Stokkevegen 0, B 18.75* 50.0

17 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Flyplassveien 0, B Kommunekaien - Kornsiloen 0, A Stokke kirke - Fjellvang 1,600 T8 T8 A Vadumveien, Fjellvang - Brekke 0, A Vadumveien, Brekke - Melsom 0,600 T8 T8 A Bekkeveien 2, A Stavnum - Feen 1,600 T8 T8 A Borgeskogen Industriområde 1, A 18.75* 50.0 Smiløkka 0, Vear Industriområde 0, Lillevahrskogen Industriområde 0, Industrigata 0, Dyrsøveien 2, A Omdal - Gravdal 1, A Øvrige veier og gater T8 T Svelvik Bokerøyveien 0, A Gipsfabrikk - Tørrkop 0, A Eikveien 1, B Berger bru/ Strandveien 0, A Øvrige veier 41,200 T8 10 A Tjøme Samtlige veier T8 T Tønsberg Møllegaten 0, Strandveien 0, Fjordgaten 0, Snippen - Jarlsø 1, Fadumveien, x Rv35 - Ålborgen bru Fadumveien, Ålborgen bru - Åshaugveien T8 T Rygg - Søppeldeponiet Bjellandveien 1, Måkeveien 0, Stensarmen 0, Træleborgodden 0, Jernbanegt. (fra Slagenv. - H. Wilhelmsens alle) 0,

18 VEG- VEG- TILLATT LENGDE BRUKSKLASSE GRUPPE VOGNTOG- MAX KOMMUNE VEGNAVN/ VEGSTREKNING FRA - TIL I KM SOMMER VINTER A/B LENGDE TOTALV. Viksveien, x Rv312 - Løkeberg, Torvmyrvn. 0,220 T8 T Viksveien, Torvmyrvn. - x Semslyveien 1, Sem krk. - Flyplassen T8 T Åshaugveien - Flyplassen T8 T Grevinnevn. x Gyldenløvesgt. - Slagenvn Fv460 T8 T Malergaten 0, Industrigaten 0, Kilengaten 0, Kaigaten 0, Træleborgvn. 0, Korten 0, Anton Jensensgt. 0, Kanalveien 0, , Solkilen 0, , Døvleveien , Øvrige veier og gater T8 T

19

20 Vestfold Drammen Røyken Hof Sande Svelvik Hurum Holmestrand Re Lardal Horten Andebu Stokke Tønsberg Larvik Sandefjord Nøtterøy Tjøme

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 uskerud Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Troms Gratis INNHOLDSFORTEGNELSE Side Framside 1 Innholdsfortegnelse 2 Telefoner og adresser 3 Forord og forklaringer 4-5 Primære fylkesveger (nye fylkesveger fra

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 8. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF

2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF Vestfold 2014 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF og DET INTERNASJONALE FOLKESPORTFORBUND - IVV Informasjon til nye deltagere: Friluftsliv, helse og mosjon Ønsker du å forebygge din egen helse? Savner

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4

En ny start etter. soning. Røde Kors. Røde Kors. Insatte og deres situasjon. - side 2. Foreldre i fengsel - side 3. Besøk bak murene - side 4 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 22. årg. Nr.1 - Mai 2008 En ny start etter Tema: Insatte og deres situasjon. - side 2 soning Barn med Foreldre i fengsel - side 3 Visitortjeneste Besøk bak murene - side

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Re kommune

Lokal energiutredning 2013 Re kommune Lokal energiutredning 2013 Re kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

På plass midt i. katastrofen. Røde Kors. Frivillige fra Røde Kors. Klare for krise. Fikk hjelp av Røde Kors - side 7. Sikkerhet på sjøen

På plass midt i. katastrofen. Røde Kors. Frivillige fra Røde Kors. Klare for krise. Fikk hjelp av Røde Kors - side 7. Sikkerhet på sjøen Røde Kors Røde Kors fra Vestfold 21. årg. Nr.2 - November 2007 Frivillige fra Røde Kors På plass midt i Hjelpekorpset Klare for krise - side 2 katastrofen Fikk hjelp av Røde Kors - side 7 Sikkerhet på

Detaljer

ReAvisa September 2014-7. årgang

ReAvisa September 2014-7. årgang TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Foreldre-initiativ mot mobbing ReAvisa

Detaljer

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004

Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Horten kommune 2004 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, en gros omsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi AS er et konsern med

Detaljer

2015 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF

2015 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF Vestfold 2015 TILSLUTTET NORGES TURMARSJFORBUND - NTF og DET INTERNASJONALE FOLKESPORTFORBUND - IVV Informasjon til nye deltagere: Friluftsliv, helse og mosjon Ønsker du å forebygge din egen helse? Savner

Detaljer