Med åpent blikk i moderne psykosebehandling. Psykiatridagene og 6. Juni, Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med åpent blikk i moderne psykosebehandling. Psykiatridagene 2008-5. og 6. Juni, Tønsberg"

Transkript

1 Med åpent blikk i moderne psykosebehandling Psykiatridagene og 6. Juni, Tønsberg

2 Med åpent blikk i moderne psykosebehandling Psykiatridagene og 6. Juni, Quality Hotel Tønsberg Psykiatrien i Vestfold HF inviterer for fjortende gang til psykiatridager. Vi tilbyr plenumsforedrag og parallellforelesninger holdt av ledende fagfolk fra inn og utland, ispedd kultur, kunst og underholdningsbidrag - noe som skulle gjøre det mulig for alle å oppleve to spennende og innholdsrike fagdager. Nytt av året er at konferansens hovedtema gjenspeiler det som er Psykiatrien i Vestfold sitt satsingsområde for kompetanseheving høsten 2007/våren 2008: Behandling av psykoser. Psykiatridagene 2008 vil gjennomgående ha fokus på nyere kunnskap om pasientbehandling, samhandling mellom førstelinje- og spesialisthelsetjenesten, og brukermedvirking innen psykosefeltet. Konferansens målsetting er å bidra til og styrke, og kvalitetssikre eksisterende behandlingstiltak. Skal vi i fellesskap, og på tvers av faglige og organisatoriske grenser, lykkes med å gi et helhetlig behandlingstilbud til pasienter innen denne diagnosegruppen, er vi avhengig av å yte riktige tiltak, på rett nivå og på riktig tidspunkt. Dette er en stor utfordring, som forhåpentligvis årets psykiatridager skal sette oss i stand til å overvinne. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av psykiatri og behandling av psykiatriske pasienter, og som er opptatt av samarbeid og samhandling i helsevesenet. I tillegg til det faglige innholdet vil konferansen romme utstilling av ulike kunstuttrykk laget av brukere, samt fagtorg med oppdatert kunnskap innenfor viktige områder som forskning, veiledning og bruker- og pårørendeinvolvering. Med beste hilsener Arne Repål Anca M Yttri Tore Lyse ARNE REPÅL, FAGSJEF ANCA M YTTRI, ENHETSLEDER TORE LYSE, FAGKONSULENT Velkommen til Tønsberg Tønsberg er Norges eldste by, regionsentrum og Vestfolds fylkeshovedstad. Byen ble grunnlagt i 871 og kan fortelle om sin dramatiske historie. I dag er byen et livskraftig og kulturelt sentrum for nesten mennesker. Tønsberg er den bykommunen i Norge som vokser raskest og har nå innbyggere. Tønsberg ble grunnlagt i 871og var eneste by i Vestfold fram til Tønsberg er i dag, inkludert omland, Norges 10. største by. Tønsberg er regionens handels- og kultursentrum med sete for sentrale institusjoner som Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Tunsberg bispesete, Høgskolen i Vestfold, osv. Psykiatrien i Vestfold HF Ansvarsområdet for Psykiatrien i Vestfold HF er psykiatriske spesialisttjenester, herunder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere. Psykiatrien i Vestfold HF skal drive psykiatrisk sykehus, distriktspsykiatriske sentra og barneog ungdomspsykiatriske enheter med sikte på å yte gode og likeverdige psykiatriske spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Likeledes skal man legge til retter for å bidra til forskning, undervisning og utdanning av helsepersonell. 2

3 Presentasjon av konferansens forelesere: 1. Tor Kjetil Larsen Er professor i psykiatri og overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Professor Tor Kjetil Larsen har en omfattende forskningskarriere bak seg og er fortsatt aktiv som prosjektleder av flere pågående større forskningsprosjekter. Forskningen har resultert i et stort antall publikasjoner, mange av dem i prestisjetunge internasjonale tidsskrift. Han har etablert et betydelig internasjonalt og nasjonalt nettverk rundt forskningen, og er en anerkjent forsker i internasjonale miljøer. Forskningen har i særlig grad vært knyttet opp mot TIPS-prosjektet, tidlig intervensjon ved psykose, og resultatene har ført til viktige kliniske endringer i psykiatritjenesten, både nasjonalt og internasjonalt. Både forskningen og resultatene har i vesentlig grad ført til utvikling av både akademisk og klinisk kompetanse. Larsen er en i stor grad benyttet foreleser, og har også bidratt med formidling av kunnskap om tidlig psykose både i aviser og tidsskrift, men også som forfatter av kapitler i lærebøker. Han har bidradd vesentlig med veiledning av andre forskere. 2. Max Birchwood Er professor i psykiatri ved Universitet i Birmingham. Han er en verdens ledende innenfor kognitiv atferdsterapi (CBT). Birchwood er direktør for Tidlig Intervensjons tjenester i Birmingham, og direktør for Forskning og utvikling ved North Birmingham Mental health trust. Birchwood er medlem i British psychological society, og nært knyttet til utviklingen av kognitive og psykologiske behandlingsmetoder ved psykoser. Disse metodene inkluderer kognitiv atferdsterapi for stemmehørere, tilbakefall forebygging og akutte psykoser. Max Birchwood er en pioneer innenfor tidlig intervensjon i Storbritannia, og er arkitekten bak den britiske regjeringens strategi om å implementere spesialiserte tjenester ved tidlig psykose over hele landet. Forskningen hans omhandler kognitiv atferdterapis teori og praksis ved psykoser, og veiene til utvikling av emosjonell dysfunksjon i psykoser. Birchwood er også er aktivt av International Early Psychosis Assosiation (IEPA). 3. Jens Egeland Er Dr. Psychol og spesialist i klinisk psykologi. Egeland arbeider nå som forskningsleder for Psykiatrien i Vestfold HF. Egeland har publisert nasjonalt og internasjonalt på kognitive vansker ved schizofreni og depresjon og på bruk av ulike testmetoder for psykologer. Han arbeider for tiden med data fra BUPA sitt ADHD-prosjekt. 4. Arne Repål Er spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med angstlidelser, depresjon og psykose. Han er nå fagsjef for Psykiatrien i Vestfold HF. I 2007 ble Repål tildelt Akuttpsykiatriprisen for sitt engasjement og fokus på akuttpsykiatri gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner. I 1999 forfattet han sammen med Helge Jordahl boken Mestring av psykoser. Sammen med Torkil Berge har Repål siden forfattet bøkene Lykketyvene hvordan overkomme depresjon og Trange rom og åpne plasser en selvhjelpsbok om angst. Repål & Berge er i disse dager aktuelle med boka Håndbok i kognitiv terapi. 5. Geir Fredriksen og Ronny Nilsen, Hearing voices Fredriksen er i ferd med å fullføre sin Mastergrad i Stemmehøring, han er sosiolog og jobber ved Molde Sykehus som terapuet. Fredriksen har de siste 9 årene jobbet med stemmehøring. Han har flere studieopphold i både England og Nederland hvor han har jobbet sammen med blant annet dr. Mike Smith og Prof. Marius Romme og Sandra Escher. Nilsen var tidligere plaget av negativ og aggressiv stemmehøring, han var vedvarende psykotisk, aggressiv og suicidal. Nilsen har dratt stor nytte av metoden Hearing voices. 6. Hugo A. Jørgensen Er professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen. Jørgensen er Cand. med. fra Odense Universitet i Norsk spesialist i psykiatri i Han har videreutdannelse innen psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Jørgensen er nå professor ved Universitet i Bergen. Faglig interessert og forskning innen nevrokjemi, eksperimentell og klinisk psykofarmakologi, hjernefunksjon v/schizofreni, samt behandling av schizofreni. Deltatt i tverrfaglig forskergruppe som startet Bergen psykoseprosjekt som kombinerer forskning og behandling av psykoser i BMH-senteret. 7. Aud Johanne Lindvåg Er spesialpsykolog. Hun er ansatt på Psykoseavdelingen for barn og unge ved Ullevål Universitetssykehus. Lindvåg har bred klinisk erfaring i utredning og behandling av ungdom med psykose. Samtidig har hun hele tiden vært interessert i og jobbet med forskning rundt temaet. Lindvåg har i en årrekke arbeidet med tiltak og oppfølging for unge med psykose. Hun har arbeidet med å videreutvikle psykoterapi, implementere psykoedukative behandlingselementer og utvikle flerfamiliegrupper i det samlede behandlingstilbudet til unge mennesker. Lindvåg jobber nå med doktorgrad innenfor feltet. 8. Anne Fjell Er spesialkonsulent ved Ullevål Universitetssykehus. Fjell er klinisk spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Ledet familiearbeidet i TIPS prosjektet fra Har undervist og veiledet familiearbeidet i OPUS prosjektet i Danmark. For tiden ansvar for utvikling av familiearbeidet for pasientgruppen i Ullevål sektor, bl.a. med kurs for ledere av psykoedukative flerfamiliegrupper i Ullevål sektor og Helse Øst og påfølgende supervisjon av gruppeledere. Anne Fjell har skrevet flere bokkapitler om metoden psykoeduaktivt familiearbeid. Underviser om metoden i flere tverrfaglige utdanninger. 9. Rolf W. Gråwe Er Dr. philos og spesialist i klinisk psykologi. Han tok doktorgrad på sin forskning innen feltet psykoselidelser ved Det Medisinske Fakultet, NTNU, i Gråwe har arbeidet med forskning og behandling av psykiske lidelser og er kjent for sitt pionerarbeid knyttet til organisering av psykosebehandling (psykoseteam), sosial ferdighetstrening samt utvikling av rehabiliteringsprogrammene Et Selvstendig Liv og På Vei til et Bedre Liv. Gråwe har flere publikasjoner i bøker og internasjonale og nasjonale tidsskrifter. Han har i mange år vært knyttet til St. Olavs Hospital, avd Østmarka som sjefpsykolog og som forsker ved Inst. for nevromedisin, NTNU. Gråwe arbeider nå som seniorforsker ved SINTEF Helse. 3

4 KONFERANSE DAG 1 Konferanse Dag Åpning av konferansen v/direktør Stein Are Agledal og fagsjef Arne Repål Diskusjon av schizofrenibegrepet og en kritisk analyse av traume- psykose- ideologien v/professor i psykiatri Tor Kjetil Larsen, Stavanger Universitetssykehus Pause Sesjoner Fag/Forskning Behandling Brukermedvirkning/Samarbeid A Medikamentell behandling ved psykoselidelser v/hugo A. Jørgensen B Resultater fra TIPS etter 2 og 5 år: effekt av tidlig intervensjon og rus- misbruk. Del 1 v/tor Kjetil Larsen C God historie fra praksis når lykkes vi? Post 5 Psykiatrisk fylkesavdeling BAT-prosjektet, Post 1 Førstelinjetjenesten Lunsj og brukertorg/utstilling av kunstuttrykk D Medikamentell behandling ved psykoselidelser v/hugo A. Jørgensen E Resultater fra TIPS etter 2 og 5 år: effekt av tidlig intervensjon og rus- misbruk. Del 2 v/tor Kjetil Larsen F Familiearbeid når psykosen rammer v/anne Fjell Pause G Diagnostiske og behandlingsmessige konsekvenser av kognitive vansker ved psykose v/jens Egeland H Tilbakefallsforebygging ved psykoser v/arne Repål I Familiearbeid når psykosen rammer v/anne Fjell Kulturelt innslag Festmiddag 4

5 KONFERANSE DAG 2 Konferanse Dag The future of cognitive- behavioral therapy for psychosis: not a quasi-neuroleptic v/professor of psychiatry Max Birchwood, University of Birmingham Pause Sesjoner Fag/Forskning Behandling Brukermedvirkning/Samarbeid J CBT for command hallucinations, part 1 v/prof. Max Birchwood K Sosial ferdighetstrening for personer med alvorlige psykiske lidelser - status og nye utviklingstrekk, del 1 v/rolf Gråwe L Når barn og unge får psykose v/aud Johanne Lindvåg Lunsj og brukertorg/utstilling M CBT for command hallucinations, part 2 v/ prof. Max Birchwood N Sosial ferdighetstrening for personer med alvorlige psykiske lidelser - status og nye utviklingstrekk, del 2 v/rolf Gråwe O Klinisk vignett v/aud Johanne Lindvåg Pause Prisutdeling Hearing Voices - En måte å forholde seg til stemmer på v/sos. ped. Geir Fredriksen og Ronny Nilsen Oppsummering og avslutning v/anca M. Yttri 5

6 Kursavgift: Konferansen er en del av Psykiatrien i Vestfold sin kompetanseutviklingsplan for For at flest mulig skal ha muligheten til å delta i dette kompetanseløftet arrangeres konferansen uten mål om økonomisk gevinst for arrangøren og til lavest mulige pris. For å fremme samhandling og samarbeid i regionen er konferanseavgiften lik for alle deltakere. Konferanseavgift Kroner 1600,- Påmelding etter 20/5 Kroner 2100,- Deltakelse på en av konferansedagene Kroner 900,- Påmelding etter 20/5 Kroner 1200,- Festmiddag for ikke boende på hotellet Kroner 390,- Festmiddag for boende Kroner 150,- Overnatting: Deltakerne tar selv kontakt med hotellet og avtaler overnatting. Enkeltrom Kroner 1250,- Dobbeltrom pr. pers Kroner 1050,- Ved videre opphold på hotellet inn i weekenden: Enkeltrom Kroner 1230,- Dobbeltrom pr. pers Kroner 1020,- Kontaktperson ved Quality Hotel er: Quality Hotel Tønsberg Ollebukta Tønsberg

7 Hva skjer i Tønsberg helgen juni? Fredag 6/6: Travløp på Jarlsberg travbane kl Oslo Strykekvartett spiller Franz Schuberrt i Mariakapellet Tønsberg kl Entrè kroner 200,- Lørdag 7/6: Nøtterøy Rundt arrangeres av Tønsberg Seilforening. Sted: Honnørbrygga i Tønsberg, Fjærholmen, Nøtterøy Søndag 8/6: Fotball: FK Tønsberg møter Tromsdalen kl på Tønsberg gressbane 7

8 PÅMELDINGSSKJEMA Med åpent blikk i moderne psykosebehandling Quality Hotel Tønsberg 5. og 6. juni 2008 Prisoversikt Påmelding innen 20/5 Påmelding etter 20/5 Konferanse 5. og 6. juni Kr. 1600,- Kr. 2100,- Konferanse èn dag Kr. 900,- Kr. 1200,- Faktura sendes til: (Arbeidssted:) KRYSS AV FOR ØNSKET PARALLELLSESJONER ØNSKER Å DELTA PÅ DAG 1 DAG 2 PARALLELLSESJONER: DAG 1: DAG 2: A B C J K L Kl Kl D E F M N O Kl Kl G H I Kl For interne deltakere: Enhet/ Post/ Ansvar: Adresse: Tlf nr. Deltakernavn: Stilling: E-post: Overnatting: Deltagerne avtaler selv direkte med hotellet og betaler ved avreise. Kommer du til å overnatte på hotellet ja nei Tillegg for festmiddag for boende på hotellet 150 kr. ja nei Festmiddag for ikke boende gjester ved hotellet 390 kr. ja nei Spesielle ønsker: Vegetar, Glutenfritt, Diabetiker PÅMELDING SENDES: Psykiatrien i Vestfold HF, Kurs- og Kompetanse enheten Pb. 2267, 3103 TØNSBERG E-post: Fax: (elektronisk påmeldingsskjema finnes på: Quality Hotel Tønsberg Ollebukta Tønsberg Tlf Påmeldingsfrist 20. mai 2008 Ved. evt. avmelding senere enn 1 uke før kursstart må kursavgift betale. BK Grafisk/Helland Prepress

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket!

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år til alle i nettverket! Nyhetsbrev fra TIPS Øst Nr. 2 2006 Vil du vite mer om oss, besøk våre nettsider på www.ulleval.no/tips Program FagTIPS 19.01.2007

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Miljøterapi ved psykoselidelser

Miljøterapi ved psykoselidelser Miljøterapi ved psykoselidelser NORGE NORGE NORGE Spesialist- og kommunehelsetjenesten - felles forståelse i ulike rammer 4 Program Torsdag 30. januar 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

Nr. 2-2011. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Nr. 2-2011 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser 1 NyhetsTIPS Nr. 2-2011 NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, og kommer

Detaljer

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 2-2009. NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 2-2009 TIPS Sør-Øst NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER HOS PERSONER MED ASPERGER SYNDROM

BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER HOS PERSONER MED ASPERGER SYNDROM Klinikk psykisk helse og rusbehandling Nasjonal kompetanseenhet for autisme v/oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme v/sykehuset i Vestfold HF og Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

NyhetsTIPS. Å være åpen om egen sykdom. Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser

NyhetsTIPS. Å være åpen om egen sykdom. Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2014 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Å være åpen om egen sykdom side 06 FAMILIEARBEID Ni viktige punkter for kunnskapsbasert familiearbeid side 19 NyhetsTIPS

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

GOD PSYKOSEBEHANDLING

GOD PSYKOSEBEHANDLING GOD PSYKOSEBEHANDLING TID n TRYGGHET n MENING n KONTINUITET NORGE FAGKONFERANSE HAMAR 22.01-23.01 2015 PROGRAM TORSDAG 22. JANUAR 08.30 10.00 Registrering. Kaffe/te/rundstykker 10.00 10.10 Velkommen ved

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?

Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...? Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo 6. - 8. april 2011 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo 6. 8. april 2011, som

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer