Når kula treffer. Motvind for NH90- helikoptrene. Overvåker ikke Sør-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kula treffer. Motvind for NH90- helikoptrene. Overvåker ikke Sør-Norge"

Transkript

1 Foto: ARNE FLAATEN nr august årgang ISSN Når kula treffer 22 år gammel ble Øystein Nordvoll (bildet) skutt med AG 3. Heller ikke livet til Per Morten Bjørnstad er det samme. Han skjøt to mennesker i utenlandstjeneste. Les deres historier på side Motvind for NH90- helikoptrene Overvåker ikke Sør-Norge Tøffe dager på befalsskolen side 2-3 side 7 side 24-25

2 Foto: ERIK SKJERVE Forsvarets gigantinvesteringer Kjepper i rotoren for nytt helikopter Forsvarets gigantinvesteringer Fregatter Nytt sjømålsmissil Kampfly Transportfly Regionfelt Østlandet MISSILTORPEDOBÅTER Taktisk datalink 16 ENHETSHELIKOPTER Soldat 2000 Pansrede, brukte spesialkjøretøy Serien gjelder bare prosjekter som er ansett å være spesielt viktige for fremtidens forsvar (såkalte kategori 1- prosjekter), som har operativ virksomhet og som fortsatt pågår. KRAV TIL REDNINGS- HELIKOPTER Følgende krav stilte Helikopterfaglig Forum til Forsvarets fremtidige redningshelikopter: 25 nødstedte skal kunne tas ombord i ett løft. Helikopteret skal kunne fly med 150 knops hastighet i to timer (300 nautiske mil). Helikopteret skal kunne ta minst fire bårepasienter. Helikopter stasjonert på Longyearbyen, Banak og Bodø skal kunne heise opp 10 nødstedte innen en radius på 385 nautiske mil. De tre kandidatene var NH90 fra Nato Helicopter Industries, Sikorsky S-92 og AgustaWestland EH101. Alle kandidatene tilfredsstilte minimumskravene fra Helikopterfaglig Forum. Kilde: Helikopterfaglig Forum Forsvarets plan om å innføre én helikoptertype NH90 i stedet for dagens tre, kan bli stoppet av Justisdepartementet (JD). Et forum satt ned av JD konkluderer med at «enhetshelikoptertanken har gått for langt». 1. mars er fristen for kjøp av én felles helikoptertype ute. Inntil videre er det bare bestemt at NH90 skal operere på fregattene og erstatte kystvaktens Lynx-helikoptre på skipene i Nordkapp- og Svalbardklassen. Det er ikke avgjort om verken transporthelikopteret Bell 412 eller redningshelikopteret Sea King skal erstattes med NH90, slik Forsvaret ønsker. Da kontrakten på 14 helikoptre til maritimt bruk ble underskrevet i november 2001, fikk Forsvaret en opsjon på ytterligere ti NH90-maskiner, som leveres av Nato Helicopter Industries, utstyrt som redningshelikoptre. 1. mars neste år løper opsjonsfristen ut. Redningstjenesten JD satte i oktober i fjor ned et forum for å vurdere de tre FAGMANN: Oberstløytnant Helge Lolland var Forsvarets mann i Justisdepartementets Helikopterfaglige Forum. heteste alternativene til nytt redningshelikopter. «Enhetshelikoptertanken har etter Helikopterfaglig Forums syn gått for langt» konkluderer forumet. Forsvarets planlagte enhetshelikopter NH90 har for mange kompromisser for å tilpasse helikopteret til alle de andre bruksområdene, mener forumet, som anbefaler JD å sette opp en konkurranse mellom leverandørene av NH90, Sikorsky S-92 og AgustaWestland EH101. Dagens Sea King skal erstattes i Det er politisk bestemt at Forsvaret skal være hovedoperatør av redningstjenesten, med eller uten NH90. Målsetningen vår er å anskaffe et helikopter som kan gjøre jobben, og i den grad vi ønsker å «dra til litt», er det opp til oss, sier rådgiver Christian Baklund i JDs seksjon for redning og beredskap. Bell mer sannsynlig Han har ikke problemer med å se for seg at Forsvaret opererer et helt annet helikopter i redningstjenesten enn til de militære oppgavene. KANSKJE INGEN ENHET: I oktober 2005 overtar Norge sitt første NH90-helikopter. Men om det erstatter dagens tre helikoptertyper i Forsvaret, er høyst usikkert. Vi kan overstyre Forsvarets ønske. Forsvaret bør kunne fly hva det skulle være, sier han. Alle kandidatene møter kravene vi satte i Helikopterfaglig Forum. Nå er det opp til JD å gjøre en totalvurdering, forteller Forsvarets militære representant i Helikopterfaglig Forum, oberstløytnant Helge Lolland. Det er i dag mer trolig at transporthelikopteret Bell 412 blir erstattet av NH90. Senest i 2018 skal det skiftes ut. Det er mulig Bell vil bli byttet før 2018, for den tilfredsstiller ikke Hærens krav i dag. Sannsynligheten er stor for at NH90 erstatter Bell, sier oberstløytnant Helge Lolland, som mener Forsvaret bør begynne å vurdere erstatninger for Bell-helikopteret senest om fem år. Foretrekker NH90 Helge Lolland deltok i enhetshelikopterstudien da drømmen om ett forsvarshelikopter begynte å få fast form på begynnelsen av 90-tallet. Da kontrakten på 14 helikoptre til maritimt bruk ble underskrevet, var han totalprosjektkoordinator. Forsvaret kan operere hvilket som helst helikopter. Men NH90 foretrekkes på grunn av økonomiske fordeler og muligheten til å benytte maskinene på tvers i organisasjonen. Hvis for eksempel redningstjenesten skulle få problemer med en maskin, kan de få en fra Kystvakten på kort tid, forklarer Lolland. Erik Skjerve 2

3 Arkivfoto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS Foto: ARNE FLAATEN Foto: FLO/LUFT Forsvarets gigantinvesteringer Lettere å fly Helikopteret NH90 er et langt teknologisk steg foran Lynx-en som kystvakten bruker i dag. Blant annet får piloten datainformasjon rett på visiret på hjelmen og den har såkalt fly- Testpilot godt fornøyd med NH90 Ifølge oberstløytnant Ole Tom by-wire-kontrollsystem som gjør Leverandøren Bergersen ved prøveflygerkontoret på Kjeller er NH90 enhver helikopteret lettere å navigere. er Nato Helicopter Industries, Det er lettere å fly, men det er en revolusjon i informasjonsmengde til som er en helikopterpilots drøm. piloten, så det må stilles høyere krav sammenslåing til administrasjon av helikoptersystemet, av helikopter- Fra man er femten meter over fartøyet mener Bergersen. produsentene trenger man ikke ta i kontrollen, men kan bruke energi på andre Den tyngste oppgaven for Forsvarets piloter blir å trene anti-ubåtoperasjoner Augusta, copter, Euro- Eurocopter deler av oppdraget. NH90 må jo være en revolusjon for kystvakten, uttaler oberstløytnanten som har fått prøve fra fregattene, noe Ber- gersen tror det vil ta flere år å lære seg. Deutsch- land og Fokker. De norske helikoptrene TESTPILOT: Oberst- vil bli løytnant Ole Tom Luftforsvarets nye doning. Stikka er på samme sted, men det skrudd sammen Bergersen har prøvekjørt NH90. er mye mer automatisering. Jeg ble av Augusta i En revolusjon, imponert, særlig over hvordan informasjonen fra systemene presenteres Med våre 14 Milano. mener han. for piloten, forteller Bergersen. Liten kunde En del av hovedkontrakten gjelder også utdanning av kjernepersonell hos leverandøren. Forkursene for teknisk personell starter neste vår på Kjevik, og så begynner utdanningen hos fabrikkanten tidlig i I oktober samme år starter den praktiske treningen hos leverandøren, forteller prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon/ Investering, oberstløytnant Ivar Dyrdal. helikoptre er vi en liten kunde, sier Dyrdal, som viser til at samarbeidslandene i Nato Helicopter Management Agency (Nahema), Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Portugal, har bestilt over 300 stykker av NH90. ENHETS- HELIKOPTER 14 helikoptre er bestilt til maritimt bruk. Det første leveres 26. oktober 2005 det siste 26. november I tillegg har Norge en opsjon på ti redningshelikoptre som kan leveres innen Budsjettet er på 5,7 milliarder kroner. 4,4 milliarder av disse er rene materiellinvesteringer. Resten er administrasjon. NH90 leveres av Nato Helicopter Industries, en sammenslåing av de fire europeiske helikopterprodusentene Augusta, Eurocopter, Eurocopter Deutschland og Fokker. Helikopteret leveres i to versjoner, et til maritimt bruk og et til transportbruk. Andre land som har investert i NH90, er blant andre: Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia og Portugal. Våren 2004 leveres de første NH90 i transportutgave til Tyskland. Kilder: Flo/I 3

4 Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/FMS kommentar Er den dyreste redningstjenesten best? Sjefredaktør Redaktør Redaksjonssjefer En best mulig redningstjeneste var målsettingen da Stortinget i fjor behandlet organiseringen av tjenesten. Justisdepartementet skal ta stilling til hvilken helikoptertype som om seks-sju år vil erstatte dagens redningshelikopter Sea King. Helikopterfaglig Forum fikk i oppdrag å vurdere aktuelle helikopter, og har nå levert sin anbefaling til departementet. Idag opererer et sivilt redningsselskap på Svalbard. Ellers i landet er det Luftforsvarets 330 skvadron som driver redningshelikoptertjenesten fra Banak, Bodø, Sola og Rygge. Stortinget har besluttet at Forsvaret også i fremtiden skal være hovedoperatør. I2001 bestilte Forsvaret 14 NH90-helikoptre til maritimt bruk, det vil si til de nye fregattene og kystvaktens skip i Nordkapp- og Svalbardklassen. Tanken om å erstatte dagens ulike helikoptre i Forsvaret med én type, et såkalt enhetshelikopter, har stått sentralt i Luftforsvaret. Det Forsvaret tilbyr som operatør for redningstjenesten, er ikke bare helikoptre, men en hel organisasjon som redningstjenesten kan trekke veksler på. Velges Forsvarets enhetshelikopter NH90 også til redningstjenesten, vil det kunne lande på kystvaktfartøyer og de nye fregattene. Om Forsvaret får et 20-talls helikoptre av samme type, vil det også være lettere å erstatte redningshelikoptre som måtte ha problemer. Tor Eigil Stordahl Erling Eikli Eva Høydalsvik Oslo Torbjørn Løvland Bardufoss Det er viktig at personellet kjenner det utstyret de bruker. Slik har redningstjenesten mye å vinne på at Forsvaret får bruke én helikoptertype i alle tjenester. Personellet kan bli spesialister på én type i stedet for å måtte beherske flere. Felles helikopter vil også gi økonomiske besparinger på drift og vedlikehold. H elikopterfaglig Forum konkluderer med at enhetshelikoptertanken har gått for langt. Oppgavene er forskjellige og Forsvarets planlagte enhetshelikopter innebærer for mange kompromisser, mener forumet. Det anbefaler Justisdepartementet å sette opp en konkurranse mellom de tre mest aktuelle leverandørene. Justisdepartementet skal gjøre et valg utfra en totalvurdering av innkjøp og drift av nye helikoptre. Det vil sikkert også notere seg at Forsvarets planlagte enhetshelikopter kan dekke hele det norske ansvarsområdet og at det oppfyller så vel Stortingets som Helikopterfaglig Forums krav til nye redningshelikoptre. Dersom det virkelig er penger til mer, kan man kanskje forhandle frem en pris på det nye NH90 anno 2004, som har bedre spesifikasjoner enn den Forsvaret har opsjoner på fra Hovedpoenget er jo ikke om Justisdepartementet velger det forslaget Forsvaret har gått for. Målet bør heller ikke være å velge det største, mest teknisk avanserte eller dyreste helikoptret, men å finne den løsningen som gir den beste redningstjenesten. Tor Eigil Stordahl Medlem av European Military Press Association Forsvarets FORUM er utgitt på oppdrag fra Forsvarsdepartementet. Forsvarets FORUM er organ for alle med tilknytning til Forsvaret. Bladet har som oppgave å formidle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Redaktørplakaten. Forsvarets FORUM ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt 14, 0158 Oslo, tlf TRYKK: AKTIETRYKKERIET AS - OSLO 50 år FAKSIMILE: Mannskapsavisa 17. august Av soldathjemmet som tyskerne i sin tid bygde på Lista, er det nå bygd kino- og forsamlingslokale med kantine. Nylig ble den åpnet for flysoldatene. Ombyggingen kostet kroner. Kurs i modellflybygging skaper trivsel på Luftforsvarets Forskole. Tolv elever bruker nå kveldene på brakka til sine linestyrte fly med forbrenningsmotor. Kurset avsluttes med flyoppvisning. år FAKSIMILE: Forsvarets Forum 22. august 1983 Forsvaret klarer ikke å holde på høyt kvalifisert teknisk personell. Til avdelings- eller overingeniørstillinger finnes det ikke søkere. Årsaken er lønnsgapet mellom den sivile sektor og Forsvaret. Mens den nye gardeleiren på Huseby nærmer seg ferdigbygd, jobber kunstner Knut Odden på spreng i sitt atelier for å fullføre relieffen «Dans». Kunstverket skal plasseres i inngangspartiet til mannskapsmessa, og har en kostnadsramme på kroner.

5 Arkivfoto: MORTEN OVESEN/FMS innspill Ingen bombe Du kan kalle det noe annet enn napalm, men det er napalm. Forsker John Poke ved Globalsecurity.org, en uavhengig forskningsinstitusjon i Virgina, omtaler USAs nye brannbomber Mark 77, til San Diego Union Tribune. Dårlig kobling Vi gir en del signaler, de fanger ikke opp signalene, de gjør noe annet enn det vi sier. Leder av forsvarskomiteen på Stortinget, Marit Nybakk (Ap), karakteriserer Forsvarsbygg, til NRK P1. Stor forskjell På dagtid medfører dette at det er 45 grader i teltet, når det er 50 utenfor. Aircondition gjør det kjølig om natten, og jeg har i alle fall sovet godt. Major Andreas Wandeberg om Forsvarets lufteanlegg i Irak, til Moss Dagblad. Skattetull «Ja, akkurat som om det ikke er skattebetalernes penger som blir brukt til dette skytefelttullballeriet?» Thorbjørn Granlund går hardt ut mot at Forsvarsbygg sier skattebetalerne må betale for utsettelsene av Regionfelt Østlandet den lokal motstand påfører, i et leserinnlegg i Østlandets Blad. Bak lås og slå «Hadde noen nevnt for 15 år siden at vi skulle trene til slike oppdrag (Irak) på polsk jord og under ledelse av en av våre verste fiender under den kalde krigen, hadde man vel blitt sperret inne.» Campingplasseier Finn Magne Grande fra Geirangerfjorden setter liten pris på øvingsaktivitet i turistsesongen, ifølge Dagbladet. Snart helt sikker For hver dag som går blir jeg mer og mer sikker på at det ikke finnes kjemiske våpen i Irak. Tidligere sjef for FNs våpeninspektører i Irak, Hans Blix, ifølge P4. Nei til røverkjøp Vi vet ikke hvor folk får det fra at vi skal gi bort eller drive med billigsalg til den første og beste som henvender seg. Prosjektleder Jon Langrind i Forsvarsbygg blir nedringt av privatpersoner som vil kjøpe forsvarseiendommer for en slikk og ingenting, til NRK P1. Fram med CV-en Hvis det er slik at høyerestående offiserer i det hemmelige jobber med planer om å fjerne Landsdelskommando Nord-Norge, bør de snarest begynne å lese stillingsannonsene i Aftenposten. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H), til Avisa Nordland. Marinen og Nord- Norge I forbindelse med behandlingen av forsvarsstudien og Stortingets behandling av denne, ble det uttrykt en uttrykkelig forutsetning om at når 22 skvadronen (MTBene) ble flyttet fra landsdelen til Håkonsvern ved Bergen, så skulle dette ikke ramme SJELDENT SYN: MTB-er i Nord-Norge blir mer og mer sjelden, skriver Herman Kristoffersen. Her Hauk klasse MTB på vei til Harstad. tilstedeværelsen i landsdelen. Tvert imot så en for seg en økt frekvens i disse områdene. Jeg tilstår gjerne at jeg var skeptisk til dette da. Og det var jeg ikke alene om. Jeg konstaterer at også generalinspektøren for Sjøforsvaret delte vår oppfatning av dette. Mange med meg trodde at når sparekniven skulle settes inn mot marinen, så ville det ramme kysttrafikken i landsdelen vår mer enn noe annet. Vi var bekymret for dette, fordi marinens tilstedeværelse her oppe er en betryggelse for folket i krisesituasjoner. Eksempler på dette er evakuering av folk fra rasområder mv. Vi pekte på betydningen av Forsvaret i forbindelse med utviklingen av olje/gass i nordområdene og havbruk. I det hele tatt det å sikre en trygg kyst. Vi fremholdt også sterkt at kunnskapen om kysten, det å være kjent, er en kompetanse som krever kontinuerlig vedlikehold for å eksistere. Havnebassenget i Bergen er neppe en fullgod erstatning for norskekysten, og vi vet jo at mannskapene skifter. Så til saken: Det har kommet meg for øre at det fra mai måned når MTB-ene flyttet til Bergen jeg var selv tilstede på «gravølet» ikke har vært et eneste norsk marinefartøy i landsdelen vår. Dette i skarp kontrast til tidligere år hvor disse jo frekventerte våre kyster hyppig. Kan dette være riktig? I så fall vil jeg vite hvorfor. Og hvilke andre oppdrag er det disse båtene har hatt? Og er ikke dette et brudd på Stortingets forutsetninger om å skulle bli administrert fra Bergen? Spørsmålet om Olavsvern har vært viktig for Tromsø. Men også for landsdelen av grunnene nevnt ovenfor. Mange politikere har engasjert seg stort her. Hvorfor er det så stille nå? Jeg håper man engasjerer seg like sterkt i denne saken fortsatt på grunn av den betydningen den har og ikke gir seg så altfor lett. Jeg føler i hvert fall en forpliktelse til å purre på denne saken fordi det vel neppe kan sies å skape et godt inntrykk av politiske prosesser at en så til de grader ser ut til å bryte med de løfter man har gitt om et så sentralt punkt i vår forvaltning av sikkerhet og trygghet langs våre kyster her i nord. Av Herman Kristoffersen, ordfører i Tromsø kommune (Fra åpent brev til forsvarsminister Kristin Krohn Devold.) Krigsdeltakere inn under FNveteranene? Forsvarets Forum nr. 9, 10. mai 2003 hadde et innlegg med denne overskrift. Innlegget er egnet til å skape misforståelser hvorfor vi ber om å få gi denne korreksjon. Vi har full forståelse for at Krigsdeltagerforbundet søker administrativ støtte hos FN-Veteranenes Landsforbund, og vi har ingen bemerkninger til en samarbeidsavtale for dette formål. Hvis FN-veteranene har ytterligere kapasitet for slik støtte, kan det være aktuelt for flere krigsveteranforeninger å søke om det. Dette vil vi komme tilbake til. Men en form for organisasjonsmessig tilslutning mellom FN-veteranene og Krigsdeltakerforbundet vil være på siden av og i strid med forlengst etablerte organisasjonsforhold. Samarbeidsrådet ble stiftet i 1982, opprinnelig med medlemsforeninger fra Østlandet. Et samarbeidsråd var den form som var mulig å få i stand, et mer forpliktene forbund var ikke aktuelt. Rådet ble gjort landsomfattende i forbindelse med forberedelse til frigjøringsjubileet. Dette som en garanti for å gi alle veteraner anledning til å delta. I dag står ca. 32 foreninger under denne «paraply». Av disse kan vi nevne Commando-klubben, Royal Air Force Association Norway, Skottlandsbrigadens Kameratklubb, Marinens Krigsveteranforening (passivt medlem), Krigsseilerforeningen i Oslo, Sjøforsvarets skyttere i Handelsflåten, Reservepoliti- og Rikspolitiforeninger, Lingeklubben, Illegale Presses Forening, Kurerers og Grenselosers forening, Milorgforeninger, Politiske Fangers Forening, foreninger på Vestlandet bl.a. Aktive Krigsdeltakers Forening, samt foreninger i Trøndelag og Narvik. Samarbeidsrådet, sammen med FN-Veteranenes Landsforbund og Krigsdeltakerforbundet er medlemmer av World Veterans Federation. Samarbeidsrådet har i alle år hatt et meget godt samarbeid med Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets overkommando (FO). FD har i det vesentlige finansiert vår virksomhet, bidrag har vi også fått fra FO og Oslo kommune. FD har i spesielle og prinsipielle saker konsultert Samarbeidsrådet før avgjørelse er truffet. Krigsdeltakerforbundet med sine ca. 400 medlemmer, som etter det som er opplyst, vesentlig kommer fra «svensketroppene», har fra starten av deltatt i Samarbeidsrådet. Dets president er invitert som medlem av Rådets arbeidsutvalg. Nå mot slutten av krigsveteranenes faktiske levetid er det neppe hensiktsmessig og pratisk å forsøke nye organisasjonsforhold. Vi bør i stedet samarbeide om en form for samlet avvikling, for eksempel under offentlig regi. Av Finn Ramsøy og Gunnar Sønsteby, henholdsvis formann og nestformann i Samarbeidsrådet for Krigsveteranforeningene. Vi ber om at innlegg fattes i korthet. Det åpner for plass til flere. Lever gjerne manus på diskett eller som e-post. Artiklene som blir trykt, legges også ut på Forsvarets Forums internettutgave: 5

6 Foto: TORBJØRN LØVLAND MED OG UTEN TILLEGG: Fenrikene Thomas Hagen (t.v.) og Kristoffer Lerpold er begge nk-er i stridsvogneskadronen på Bardufoss. Men Lerpold har fire lønnstrinn mer. NOF-tillitsvalgt Pål Nygaard (t.h.) mener tilfeldighetene rår. Personlig lønnstillegg følger ikke personen Fenrikene Thomas Hagen og Kristoffer Lerpold har samme jobb og bakgrunn, men i lønnsforskjell. Nå må det drøyt halvt år gamle lønningssystemet tåle hard kritikk. Drøyt hundre millioner kroner ble gitt i personlige lønnstillegg til ansatte i Forsvaret ifjor høst. Men fordi befal ofte skifter stilling, forsvinner tillegget i løse lufta. Thomas Hagen, som er nk i tropp 2 ved stridsvogneskadron nr 1 på Bardufoss, synes det er litt surt at han på årsbasis ligger omlag kroner under kollega Kristoffer Lerpold i lønn. Sistnevnte har akkurat samme jobben, men i tropp 1 eskadron nr 2. Føler seg lurt Vi gikk sammen på befalsskolen og skulle hatt identisk lønn. Men Lerpold satt i stillinga som nk alt sist høst, og fikk dermed med seg det personlige tillegget. De som ble nk-er i sommer er tilbake på den gamle grunnlønna, forklarer Hagen. Befal har alltid vært stillingsavlønnet, men for å tilnærme seg det ordinære statlige lønnssystemt, ble det sist høst for første gang gitt personlige tillegg. Nå føler Norges Offisersforbund (NOF) seg lurt, fordi tillegget blir borte når arbeidstakeren skifter stilling. I 6. divisjon brukte vil seks millioner kroner til å løfte stillinger, og eksempelvis valgte vi å gi fire trinn til nestkommanderende i alle troppene. Men fra i sommer er det nye folk i de fleste stillingene, og de er tilbake på lønnstrinn 21. Det kan jo ikke være meninga at lønnstillegg skal forsvinne; slikt skaper berettiget harme, sier NOFs områdetillitsvalgte Pål Nygaard. Mistet fire lønnstrinn Den områdetillitsvalgte i indre Troms peker på at lokale forhandlinger alltid har vært stillingsavlønning. Forsvaret har ikke noe personvurderingssystem, og dermed kan man ikke drøfte personlige tillegg, mener han. En major som nettopp hadde fått fire lønnstrinn sist høst, tok imot ei midlertidig beordring. Da han i sommer kom tilbake til majorstillinga, hadde han også mistet lønnstillegget fra 1. september, forteller Nygaard. Seniorrådgiver Stein Lilaas i Fellesstaben mener lønnstillegget går tilbake til avdelinga når noen skifter jobb, og at den i neste omgang kan brukes i nye forhandlinger. Men nivåinndelinga setter tak for hvor høyt hvert gradsnivå kan avlønnes. Ute i avdelingene er lønna lavest, mens de sentrale stabene har de høyeste rammene. Ønsker lik lønn Hvis den håndteres som en norm går det bra, men noen bruker dette som et statisk virkemiddel, og da fratas avdelingene muligheten for å vurdere lønn. Lokale lønnsforhandlinger har aldri medført personlige vurderinger; det har i det vesentlige vært stillingsavlønning. Vi er derfor sterkt imot personlige tillegg som fjernes når noen roterer. Om nødvendig bringer vi saka inn for personaldirektøren i staten, sier NOFs forbundsleder Peter A. Moe. Vi ønsker å gi personlige tillegg også til befalet. Da er det ikke selvsagt at en etterfølger får samme lønna som vedkommende som forlot. Og det har vært en tendens til at lønnsrammene har blitt sprengt, sier Stein Lilaas i Fellesstaben. Torbjørn Løvland 6

7 Foto: ARNE FLAATEN Sør-Norge uten kystradarovervåking Kystradarstasjonene i Sør- Norge ble tatt ut av drift 1. juli i år. Flere frykter nå at havforurensing og smugling til havs ikke skal oppdages i tide. For å spare åtte millioner kroner i året, bestemte Stortinget i fjor å legge ned Forsvarets seks kystradarer i Sør- Norge. En oppgradering av radarene, slik det er blitt gjort i Nord-Norge, ville ifølge statssekretær i Forsvarsdepartementet, Gunnar Heløe, krevd betydelige investeringer. Kystradarne nærmet seg slutten av sin levetid og hadde derfor liten operativ verdi for Forsvaret i dag. En nedleggelse av denne radarkjeden har ikke medført noen vesentlig svekkelse av overvåkningen av kysten i Sør- Norge. Radarene ga heller ikke fullstendig dekning langs hele kysten. Mellom Fjell i Bergen og Træna på Helgeland har det for eksempel ikke vært noen dekning, sier Heløe. LAGT NED: Forsvarets kystradarstasjon ved Tønsberg er en av i alt seks som ble lagt ned 1. juli. Ikke støtte Han får ikke enstemmig støtte: Oljetankere og smuglerskip i norsk farvann kan i verste fall oppdages for sent, mener politikere og miljøaktivister. Grensene våre er åpne, vi har gitt smuglerne fritt leide, sier medlem av forsvarskomiteen på Stortinget, Per Ove Width (FrP). FrP var eneste stortingsparti som gikk i mot nedleggelsen. Ifølge Schengen-avtalen skal vi overvåke grensene, både for folk, narkotika og annen smugling. Vi oppfyller ikke disse kravene lenger, påpeker Width. Seks radarstasjoner har siden 1960-tallet vært i drift langs den sørnorske kyststripen. Lokalene ved Bergen, Egersund, Kristiansand, Arendal, Risør og Tønsberg blir nå ryddet og demontert. Bellona bekymret De ansatte på stasjonene opplyser at de ikke får lov til å uttale seg i saken, men etter det Forsvarets Forum kjenner til, er mange bekymret over at man legger ned tjenesten uten å ha klart et fullgodt alternativ. Trolig vil det gå minst et år før etterfølgeren, et nettverk for automatisk identifisering av skip, er klar. Vårt utgangspunkt var å vente med nedleggelsen til vi hadde en tilfredsstillende løsning på plass, sier Width. Også miljøorganisasjonen Bellona uttrykker bekymring for reduseringen av skipsovervåkningen. Dette vil medføre forsinket beredskap, eller at vi ikke oppdager ulykker. Samtidig ser vi en økning i antall skip og at farligere stoffer fraktes, spesielt fra Østersjøen, sier Sigurd Enge i Bellona. Avviser Norges beredskapssystem er godkjent i Schengen-systemet, og jeg har ikke hørt noe kritikk fra EU om at Forsvaret nå legger ned den gamle, ufullstendige kjeden i sør, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jørn Holme. Når det gjelder smugling, så dekker radarene uansett ikke alle de interessante områdene, fortsetter Holme. Fra Fellesoperativt Hovedkvarter forsikres det om at noen tiltak vil bli gjort. I mellomfasen nå fyller vi på med mobilt radarutstyr, sier informasjonsdirektør Erling Bø. Ikke sårbare Leder for nautisk gruppe i Kystverket sør-øst, senioringeniør Torbjørn Hjellvik, påpeker at Kystverket selv har sentraler som dirigerer skipene i de mest trafikkerte områdene. Det er jo en viktig kapasitet som nå er borte, men i Nordsjøen er det mange supply- og slepebåter, slik at man ikke er så sårbare der som i Barentshavet, sier orlogskaptein Endre Barane, nestkommanderende ved Kystvakten Sør. Elling Svela 7

8 Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/FMS Opprettet mediegruppe for skytefeltene Etter ønske fra statsråd Kristin Krohn Devold er det opprettet ei egen arbeidsgruppe for Forsvarets skyte- og øvingsfelt. I april i år ba statsråden om at gruppa kom i stand. Den skal håndtere løpende problemstillinger, spesielt overfor mediene, og utarbeide en samlet strategi for hvordan skyte- og øvingsfeltene kan utnyttes. Arbeidet vil bli konsentrert rundt feltene Halkavarre, Mauken/Blåtind, Mjølfjell og regionfelt Østlandet. Blir det brannslokking i pressa, eller arbeid med å selge feltene overfor våre allierte, kontreadmiral Jan Reksten? Det å selge feltene til resten av Nato blir ingen hovedoppgave; vi finner en balanse på hva vi kan levere. Arbeidet til gruppa spenner vidt, det er ingen begrensninger, og gruppa må jobbe intensivt når det kreves raske svar. Arbeidsgruppa er en nyskapning for å få større trøkk i departementet på disse sakene, sier Reksten, som leder operasjons- og beredskapsavdelinga i Forsvarsdepartementet. I november skal det foreligge en strategi for framtidig utnyttelse av skytefeltene, også sett i sammenheng med de nye Nato-behovene rundt Nordsjøen. Torbjørn Løvland MANGLER: Utstyret som skulle vært levert inn til Forsyningslager Sør-Norge fra nedlagte avdelinger, er blitt borte på veien. Forsyningslager får Riksrevisjon-refs: Har ikke kontroll på utstyret Utstyr som skulle vært levert inn til Forsyningslager Sør-Norge (FLSN), har forsvunnet ut i nedlagte avdelingers lokalmiljø. Alt materiellet som ble igjen etter at Forsvaret la ned flere avdelinger i Sør-Norge, skal leveres inn til Forsvarets lagre på Nordkisa og Kongsgårdsmoen på Østlandet. Men Riksrevisjonen har avdekket at deler av utstyret aldri kommer så langt, men er i sivil bruk i lokalmiljøet. Ifølge oberstløytnant Kai Nystuen, stabssjef ved FLSN, dreier det seg om alle typer materiell som brukes i undervisning og forvaltning. Stoler og bord Det kan være alt fra stoler og bord til kjøretøy og våpen, sier Nystuen En god del materiell er blitt omdisponert til andre avdelinger, kassert eller solgt. Men hva jeg kjenner til, har alt skjedd i kontrollerte former, forklarer Nystuen, som selv ikke har oversikt over hvor mye utstyr de får inn fra de nedlagte avdelingene. Han mener det dreier seg om drøyt fem avdelinger hittil i år, hvorav Forsyningssenter Sør- og Vestlandet leverte mest med 450 tettpakkede containere. Flere prøver Riksrevisjonen besøkte FLSN i forbindelse med at de mottok store mengder materiell. I rapporten kritiseres FLSN for manglende kontrollrutiner og oversikt. Fungerende ekspedisjonssjef Anne Fosby i Riksrevisjonen varsler at de vil kontrollere saken opp mot regnskapene for 2003, og trolig ta flere prøver i mellomtiden. Det er viktig for oss at de har kontroll på hvor utstyret er, uttaler Fosby. Erik Skjerve 8

9 Arkivfoto: ARNE FLAATEN Arkivfoto: ERLING EIKLI Satser på spleiselag med Nato 61 millioner skal brukes på å gjøre det amerikanske utstyret i Trøndelag mer mobilt. Forsvaret legger ut, og håper Nato blir med på spleiselag. 61 millioner kroner legger Norge ut for å få bygget lokaler til å pakke om det amerikanske utstyret i lagrene i Bjugn, Tromsdalen og Frigård. Men håpet er å få noen av millionene tilbake fra Nato. Vi forsøker å sikre oss en fremtidig fellesfinansiering, men foreløpig er det Norge som betaler, bekrefter prosjektleder i Forsvarsbygg, Einar Ofstad. Han forteller at det er sendt en såkalt prefinansieringserklæring til Nato, men at han ikke forventer svar på den før husene er på plass om 15 måneder. Hvis Nato ønsker, vil de refundere noen av millionene Norge brukte på byggingen av de såkalte containerpakkehusene. Forhåndslagrene er en del av det såkalte Nalmeb-samarbeidet (Norwegian Airlanded Marine Expeditinonary Brigade) et samarbeidsprogram Norge og USA betaler 62 millioner kroner for hver. Ut fra lagrene kan US Marine Corps hente ut utstyr til en hel brigade, verdt 2,7 milliarder kroner. Erik Skjerve Minnes D-dagen på cruiseskip Ikke én sengeplass er mulig å oppdrive til sekstiårsmarkeringen for D-dagen i Normandie neste år. Men de norske veteranene får bo i et eget cruiseskip. Forsvaret har inngått en avtale med et portugisisk rederi om leie av cruiseskipet MV Arion. Om bord skal de innkvartere nærmere 150 veteraner i tillegg til musikk- og drillkontingenten fra Hans Majestet Kongens Garde. Båten har 330 sengeplasser. Den største utfordringen så langt har nettopp vært å finne innkvartering. I dag er det ikke mulig å oppdrive en eneste sengeplass i området. For i det hele tatt å få overnatting, må du mangfoldige mil unna begivenhetenes sentrum. Lange transporter vil være umulig siden du må forholde deg til et meget omfattende sikkerhetsopplegg når du skal bevege deg fra det ene arrangementet til det andre, sier prosjektleder for den norske deltakelsen, generalmajor Johan Brun mann 60-årsmarkeringen av D- dagen i Normandie neste sommer blir tidenes veterantreff og et av årets store toppmøter: Franskmennene regner med at 15 statsoverhoder vil være tilstede under den storslåtte feiringen, sier Brun. En styrke på nærmere mann skal ivareta sikkerheten i forbindelse med selve markeringen. Det er ennå ikke helt avklart hvem som skal delta fra norsk side. Forsvaret vil invitere veteraner fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og handelsflåten. I tillegg er jeg glad for at vi kan få sende invitasjon til alle PROSJEKTLEDER: Generalmajor Johan Brun er glad for å kunne ta imot nærmere 150 veteraner på cruiseskipet MV Arion neste sommer. innehavere av krigskorset. De forskjellige veteranorganisasjonene får selv foreslå hvem som skal få de tildelte plassene, forteller Brun. Fyrverkeri På programmet står en norsk dag med avduking av minnesmerket «Marinegasten», en kopi av skulpturen som står på Akershusstranda nedenfor Akershus festning. Det vil bli en markering ved det norske minnesmerket utenfor landsbyen Villonsles-Buissons, hvor den «VETERANER»: Hans Majestet Kongens Garde deltok i både 40- og 50-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie. Også i 2004 vil de være med å hedre de som deltok i landgangen i junidagene for snart 60 år siden. norske 132-vingen var lokalisert i Dette monumentet ble avduket av kong Olav i 1984, sier Brun, som den gangen fulgte kongen som adjutant. 6. juni er selvsagt dagen med stor D. Da vil det bli markeringer på stranden med kongelige og andre statsledere i spissen. Om kvelden skal det være et stort fyrverkeri fra alle landgangsstrendene. Vi har et godt samarbeid med Forsvarsdepartementet, som også vil bidra slik at dette blir en fin og minnerik markering, sier generalmajor Johan Brun. Erling Eikli STASELIG: Neste sommer gjør Forsvaret stas på veteranene og leier MV Arion til krigsveteranene. 9

10 Illustrasjonsfoto: ERIK SKJERVE Arkivfoto:TORGEIR HAUGAARD/FMS Arkivfoto: ESPEN G.TUFT NYTT FRA Fire vil leie festning Fire interessenter hadde meldt seg da fristen gikk ut på å gi bud på leie av Oscarsborg festning. Et par av dem vil fortsette museumsdrifta, blant dem Norske reserveoffiserers forbund (NROF). Skifte eiendom velger leietaker nærmere årsskiftet Måtte melde avbud Forsvaret hadde lovt å stille med ei solid flytebro til Barnas kulturfestival på Kalvøya. Men fordi noe materiell havarerte på en øvelse, og resten var sendt til Irak, måtte ingeniørene i Telemark bataljon melde avbud en måned før festivalen startet. Det førte til at festivalledelsen måtte ty til en kostbar nødløsning for å få forsyninger ut til øya Pcb-klage avvist Miljøorganisasjonen Bellona mener det var feil å la Forsvarsbygg forsegle fyllinga på Jan Mayen i fjor sommer. Det kan sige farlig miljøgift videre ned i bakken, og Bellona vil ha hele fyllinga gravd opp og transportert til sikker behandling på fastlandet. Fylkesmannens miljøavdeling i Bodø avviser imidlertid kravet Rettssak etter glykol-søl Det brygger opp til sivilt søksmål etter at en underentreprenør slapp ut 8500 liter glykol på Gardermoen flystasjon i Forsvaret krever to millioner kroner i erstatning av entreprenør Selmer, flyttet flystasjonen i forbindelse med etableringen av ny hovedflyplass Vil ha vekk garnison Brennelv bygdelag vil at Garnisonen i Porsanger legges ned, og begrunner det med de negative følgene av Halkavarre skytefelt. Garnisonssjef Knut Olav Drivenes tolker imidlertid utspillet mer som et krav om å få avklart framtidig og fortrinnsvis økt aktivitet på GP. De begynner å miste troen på at noe skal skje her, sier han Falt om i ubåten En kvartermester og en representant for et rengjøringsfirma holdt på å miste livet under arbeidet med å fjerne mugg fra ubåten Uthaug. Heldigvis klarte kvartermesteren å slå alarm da han så hva som var i ferd med å skje, og redningsmannskapene på Haakonsvern fikk de to avsvimte til sykehus. De var rett og slett blitt kullosforgiftet Rykket inn i sør Nå har også 6. divisjon flytter større deler av innrykket til Sessvollmoen rekrutter skulle gjennom legesjekken før oppreise til Nord-Norge, og ved grundigere sjekk sørpå skal Forsvaret spare penger på dem som uansett faller fra og returnerer til sivilt liv Stresser sikkerhet 6. divisjonssjefen vil ikke ha flere alvorlige ulykker. Derfor var sikkerhet gjennomgangsmeldodien på bataljonssjefsmøtet før innrykk. Hvis forholdene ikke ligger til rette, må vi heller la være å gjennomføre øvelsen, sier generalmajor Kjell Grandhagen, og framhever prinsippet om dobbel sikring GRATIS SEXSNAKK: Forsvarsansatte som bruker tjenestetelefonen til privat snuskeprat, risikerer refs selv om ikke Forsvaret betaler regningen. Betaler ikke telesex-regninger for ingen vet hvem som har ringt Ringer du sex-telefoner fra kaserna, og ingen oppdager deg, betales ikke regningen. Refs venter likevel den som knipes. Når avdelingene ikke vet hvem som har ringt, sender de fakturaen til oss. Vi har ikke noe betalingsansvar, og bestrider derfor regningen. Ingen av leverandørene har brakt våre avslag inn for retten så langt, sier Arne Willy Dahl, som nylig gikk av som avelingsdirektør for juridisk avdeling i tidligere Forsvarets overkommando. Det at regningene ikke betales, betyr i praksis at om du ringer fra et upersonlig nummer, som for eksempel på en kaserne, og ingen ser deg, er samtalen gratis for både deg og Forsvaret. Hittil i år har avdelingen fått inn fire, fem fakturaer som de ikke klarer å identifisere, opplyser Dahl. Noe videre registrering av omfanget, finnes ikke. Tilbyr sex Det er tjenesteyters forsømmelse og risiko om han ikke har dokumentasjon på hvem som har ringt. Den som selger tjenesten må belaste den personen som fysisk har ringt. Dette gjelder også hvis det ringes fra en privattelefon. Det må bevises at det er jeg som har ringt, og ikke noen som bare har lånt telefonen, sier konsulent Jarle Vinje i Forbrukerrådet. Daglig leder Bjørn Sundby i Forbrukernett, et av selskapene som tilbyr seksuelle tjenester på telefon, er ikke enig med Vinje i at man må vite hvem som fysisk har ringt. Han mener eieren må stå ansvarlig. Likevel ser de annerledes på Forsvaret enn på privatpersoner, og velger å slette fakturaer på samtaler man ikke vet hvem som har bestilt. Vi har en god dialog med Forsvaret, og trekker tilbake disse fakturaene. De numrene det er ringt fra, sperrer vi så vi slipper slike hendelser igjen. Dessverre kan ikke Forsvaret gi ut hele nummerrekken sin av sikkerhetsmessige hensyn. Derfor får vi ikke sperret alle med en gang, sier han. Får refs Det er særlig på våre automatiske tjenester at problemet oppstår. Ringer de manuelle telefonsvarere, kan de se at personen ringer fra et eller annet sted i Forsvaret, og dermed nekte samtalen. Dette er likevel ikke noe stort problem for oss, da automatiske tjenester nesten ikke medfører utgifter for oss. Arne Willy Dahl synes ikke «gratissamtalene» er med på å legalisere telesexsamtaler. De som blir tatt for dette, vil helt klart bli refset. Slik var det også da vi hadde episoder med nedlasting av porno fra Internett. For en ting er hva folk gjør på fritida og i sitt private liv, men slike samtaler skal ikke forekomme her i Forsvaret, sier han. Aslân W. A. Farshchian

11 Arkivfoto: TORGEIR HAUGAARD/FMS Arkivfoto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS Vil bruke tomme Huseby-lokaler NYTT FORSLAG: Et forsøk på å være konstruktiv i en trang økonomisk situasjon for Forsvaret, sier Didrik Coucheron i Befalets fellesorganisasjon om sitt forslag om fortsatt bruk av bygget. USIKKER SKJEBNE: Det er fortsatt uvisst hva som skjer med forsvarsbygget på Huseby. Etter planen skal det avhendes, men Befalets fellesorganisasjon ønsker noe annet. Befalets fellesorganisasjon (BFO) reagerer på at Forsvaret leier kvadratmeter lokaler i Oslo sentrum når kvadrat forlates på Huseby. Iet brev til forsvarskomiteen foreslår BFO å fortsatt bruke Forsvarets kvadratmeter store bygg på Huseby, som etter planen skal avhendes. I dag leier Forsvaret kvadratmeter i sentrum. Prisen er 38 millioner kroner per år, mens leiekostnadene ved Huseby-bygget er snaue tolv millioner, ifølge Forsvarsbygg. Huseby-bygget er nå i ferd med å tømmes ettersom Forsvarsstaben, forsvarsledelsen og Forsvarsdepartementet forenes på Akershus festning. Oppsigelsestid Vi vil ikke torpedere Stortingets ønske om samling av disse i sentrum. Men andre avdelinger, som for eksempel Forsvarsbygg, kan med fordel flyttes til Huseby, mener Coucheron. Hvor mye er det å spare på dette, det medfører jo utgifter til flytting? Ja, og vi vet ikke hvor mye det vil koste, men sunt «skippervett» er alt som skal til for å skjønne at det, på lang sikt, er mye å spare på å bruke et bygg som Forsvaret eier, som nylig er pusset opp og som vi uansett ikke vil få all verden igjen for å avhende. Det åpner for mindre kostbar bygge- og leievirksomhet i sentrum, sier Coucheron. Et bygg som Havnelageret har for eksempel ett års oppsigelsestid på leieavtalen. Vil ikke det skape problemer med ditt forslag om å flytte? Behandles ikke nå Da får man først bare flytte de man kan, si opp kontraktene med lang oppsigelsestid, og så flytte etter de som holder til i disse byggene. Eller man kan flytte ut alle med en gang og betale leien ut oppsigelsestiden, mener Coucheron. Forsvarskomiteens leder, Marit Nybakk, utelukker ikke en uformell prat om forslaget, men lover heller ikke noe mer: Vi vil gi et svar der det står at vi ikke kan behandle spørsmålet formelt på dette stadiet. Det kan tidligst skje senere i høst, opplyser hun. Forsvarsdepartementet avslo å kommentere fordi brevet ikke er adressert til dem. Derimot har de fått et brev med dette og andre spørsmål fra Fremskrittspartiets Carl Ivar Hagen, og vil senere gi et svar i den forbindelse. Forsvarsbygget kan bli revet For tre år siden ble Huseby utbedret for 75 millioner kroner. Når Forsvaret etter planen flytter ut 31. april neste år, kan det bli revet. Trym Oust Sonstad Vi må rette oss etter det markedet etterspør. Rivning er en av flere muligheter vi vil vurdere, bekrefter Jon Langrind i Skifte eiendom. Området rundt Huseby har for tiden mange ledige kontorer. Forsvarsbygget, med over 800 kontorer, kan derfor bli vanskelig å selge. Overfor fofo.no har for eksempel talsmenn ved USAs ambassade i Oslo signalisert at hvis de flytter sin ambassade til Huseby, så skjer det i et nytt bygg. LOKALENE PÅ HUSEBY Byggestart i 1967, ferdigstilt Var tiltenkt både Forsvarets overkommando og forsvarsdepartementet(fd). FD flyttet fra Huseby til sentrum i Når den militære og politiske toppledelsen nå atter blir gjenforent, er sentrum foretrukket foran Huseby. FD vil derfor dimittere bygget etter 33 år i Forsvarets tjeneste. Det gjenstår å se om det betyr slutten for den monumentale bygningen. 11

12 ARRANGØRER Opplev Forsvaret muligheter og mangfold Åpningstider: Fredag 19. sept. Ute: Inne: Lørdag 20. sept. Ute: Inne: Søndag 21. sept Arrangeres i samarbeid med: EXPORAMA SENTERET AS Postboks 134, 2026 Skjetten Tel: Fax: Foto: Forsvarets mediesenter / Design: kreativ-service.no

13 Illustrasjonsfoto: ARNE FLAATEN Foto: SBUKS Foto: SBUKS Foto: SBUKS Foto: SBUKS Elektroniske dokumenter til forsvarsansatte: Farvel til papirene! Irritert over papirer som flyter rundt? Trøtt av å lete i arkivet? Innen året skal esaf komme til et kontor nær deg. ESAF betyr intet mindre enn «elektronisk saksbehandling med arkivering i Forsvaret». Et slags e-post-program for offisielle dokumenter, beskriver prosjektleder Per Helge Nordskog i Forsvarets kompetansesenter for informasjonsbehandling på Jørstadmoen I løpet av året skal esaf være tilgjengelig for rundt forsvarsansatte. Det betyr at de dokumentene du jobber med, ikke lenger skal finnes på papir, men ligge i et sentralt dataarkiv. Dokumentet kan hentes ut fra enhver pc koplet til Forsvarets informasjonssystem FISBasis. Skal vi tro oppdragsgiver Karin Brekke i Forsvarsstaben, bør alle glede seg over nyvinningen. Konvolutter er ut Du både skriver og arkiverer dokumentene dine selv. Sending foregår med tastetrykk; du slipper å kopiere x-antall ark, putte dem i konvolutter og sende med posten. Dessuten vil dokumentet alltid være tilgjengelig for deg og andre som har adgang. Det er slutt på at akkurat det dokumentet du trenger fra arkivet er utlånt akkurat når du trenger det, stråler Brekke. Papirarkivene blir nå avviklet. De 70 millionene som er investert i prosjektet, vil raskt bli spart inn. Vi kutter ekstra ledd og reduserer dobbeltarbeid. Samtidig øker det effektivitet, regner Nordskog med. Trym Oust Sonstad I LØSE LUFTEN: Innen året er omme, skal forsvarsansatte kunne droppe papirdokumenter til fordel for elektroniske. Noen har allerede tjuvstartet Ansatte i Hærens utdannings- og kompetansesenter for samband på Jørstadmoen er blant et tusentall brukere som allerede har testet ut esaf. Tross enkelte barnesykdommer og mye museklikking, er de fornøyde med systemet. Vegar Lind, lokal opplæringsansvarlig esaf Mange har spurt hvorfor de trenger dette. Men det skjønner de når de får tatt det i bruk. En fordel er at du slipper å drasse med deg stresskofferten rundt: Alle dokumentene tilgjengelige fra en pc i nærheten. Til sammen gjør dette hverdagen enklere. Anette Røsjordet, bruker på personalkontoret Jeg er godt fornøyd. Systemet gir bedre oversikt, alt ligger på samme sted. Dessuten er det lett å lære. Det eneste er at det krever mye museklikking, og søkefunksjonen kunne vært bedre. Men dette blir kanskje fikset før programmet sendes ut? Anne Randi Halsør, bruker på arkivet Det fungerer faktisk ganske bra. De mest vanlige oppgavene ligger punktvis forklart i programmet. Dette har hjulpet meg mye. Foreløpig er det litt tidlig å si om systemet medfører fordeler for meg, men det gjør iallfall at færre papirer flyter rundt. Willy Didriksen, bruker på forvaltningskontoret Det er litt mer trykking enn i gamle Foark. Dessuten må en tenke godt igjennom hva en skriver, for det er tilgjengelig for mange andre gjennom esaf. Ellers virker det lovende. Når jeg har klart å lære meg det, kan jeg berolige alle med at det går bra. 13

14 Foto: ERIK SKJERVE Jakten på menneskesmugl BERGEN/HAUGESUND: En enkel måte å komme inn i Schengen-landene på, er med båt til Norge. Det vet både menneskesmuglere og kystvakten. Løytnantene Jon Skålheim og Jon Ballovarre har akkurat klatret fra kystvaktskipet KV Titran til lasteskipet MS Hernes. Norske eiere, men akter vaier et kypriotisk flagg. Lasten er, ifølge papirene, marokkanske mineraler. Politiets og Tollvesenets forlengende arm er i ferd med å kontrollere om lasten inneholder noen ekstra mennesker også. Skålheim forteller at det har vært flere tilfeller av menneskesmugling fra Marokko med lasteskip. Minst 80 prosent av alle innvandrere til Norge har kjøpt hjelp fra profesjonelle menneskesmuglere for å komme hit. I år regner man med at over innvandrere vil søke om å få bli i landet, opplyser Frank Sandsund, leder for utlendingsavdelingen til Kriminalpolitisentralen (Kripos). Vi har blitt et transittland for illegal innvandring til Storbritannia. Å komme seg inn til Norge sjøveien, vil jeg si er forholdsvis enkelt, sier han. KONTROLL: Løytnantene Jon Skålheim (t.v.) og Jon Ballovarre kontrollerer passene til mannskapet på MS Hernes. Skipperen, russiske Viatchaslav Bolshakov, følger med. Velkommen Beer? Whisky? Vodka? Cola, please. Russiske Viatchaslav Bolshakov, fungerende skipper på MS Hernes, ønsker kystvakt-offiserene velkommen om bord med åpne armer og kulemage. Passene, ja. Og mannskapsliste. Er hele mannskapet på listen? spør Skålheim. Ja visst, svarer Bolshakov. Mannskapet kommer fra Ukraina, Russland og Polen. Kontrollørene får bunken med tolv pass overlevert. Ut fra Schengen-kofferten, med materialet de trenger for å gjennomføre Schengen-kontroll, tar de fram passmanualen. Den er litt tykkere enn en murstein og inneholder alt man trenger å vite for å kontrollere alle typer pass.

15 Foto: ERIK SKJERVE Foto: ERIK SKJERVE erne Offiserene slår opp på «polske pass» i håndboken og kontrollerer om passene i bunken er ekte. Med et blått lys leter de etter tegn på falske papirer og grunnløse asylsøkere. Kikkert og kaffe Hvis de ønsker, beordrer offiserene alle til messa for identitetssjekk. Ved behov tilkalles politiet og bidrar til full gjennomgang av alle skipets kroker og kriker. Det var ikke nødvendig denne gangen. Du vet, det skal ikke mer til enn at de setter beina på norsk jord og sier «asyl», så er de regnet som asylsøkere og har krav på å bli vurdert i systemet, forteller Skålheim, tilbake som skipssjef på KV Titran. De har ansvar for å patruljere fra Egersund til Stadt. De skal overvåke og kontrollere kysten for staten. Ulovlig fisking, sigarettsmugling eller sjøudyktige rustholker spiller ingen rolle alt har blitt kystvaktens jobb å gjøre. Tjenesten er basert på tilstedeværelse, sier løytnant Skålheim, med kikkert i venstre hånd og kaffekopp i høyre. Hav av trafikk Du vet, det er omtrent samme bevegelse med hånda om man skal drikke kaffe eller bruke kikkerten. Det faller oss naturlig, gliser nestkommanderende Jon Ballovarre, også han med kikkert og kaffekopp. Kystvakten har en stående avtale med både Tollvesenet, Kystverket og Politidirektoratet om å kontrollere skip på vei inn til Norge og Schengen. Tolloverinspektør Rune Nordheim i Haugesund mener Tollvesenet er avhengig av kystvakten for å gjøre jobben sin. Vi baserer våre maritime kontroller på bistand fra kystvakten, og er særdeles fornøyd med samarbeidet, uttaler Nordheim. Kripos har holdt kurs for kystvakten med tema illegal innvandring. Det er jo et hav av skipstrafikk inn og ut av området, sier Skålheim. Kaffekoppen er full og kikkerten rettet ut mot havet. Erik Skjerve OM BORD: Menig Roar Utseth fortøyer KV Titran på siden av lasteskipet MS Hernes, som er klart for kontroll. TIL STEDE: Det er omtrent samme bevegelse med hånda om man drikker kaffe eller bruker kikkert. Det faller naturlig for oss, mener skipssjef Skålheim (t.v.) og maskinsjef Snorre Sørensen, ombord i KV Titran. 15 INDRE KYSTVAKT Kystvakten er delt i indre og ytre kystvakt. Indre kystvakt har ansvar for området fire nautiske mil ut fra fastlandet. Syv fartøyer dekker i dag norskekysten for indre kystvakt. Fartøyenes militære oppgaver er å hevde Norges suverenitet og delta i søks- og redningsoperasjoner. I tillegg driver de fiskeri- og kystoppsyn, overvåking og kontroll, samt bistand til politi og tollvesen. Kystvakten løser oppdrag på vegne av politiet, Tollvesenet, Kystverket, Direktoratet for naturforvaltning, Sjøfartsdirektoratet, Sjøkartverket og Statens Forurensingstilsyn. SCHENGEN- AVTALEN Avtalen går ut på å bygge ned kontrollene på indre grenser mellom medlemslandene, og styrke kontrollen langs de ytre grensene. Norge har ansvar for hele sin kystlinje, samt grensen mot Russland i nord.

De som ble nk-er i sommer er tilbake på den gamle grunnlønna, forklarer Hagen. Befal har alltid vært stillingsavlønnet,

De som ble nk-er i sommer er tilbake på den gamle grunnlønna, forklarer Hagen. Befal har alltid vært stillingsavlønnet, Foto: TORBJØRN LØVLAND MED OG UTEN TILLEGG: Fenrikene Thomas Hagen (t.v.) og Kristoffer Lerpold er begge nk-er i stridsvogneskadronen på Bardufoss. Men Lerpold har fire lønnstrinn mer. NOF-tillitsvalgt

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud?

hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud? hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud? stortinget har vedtatt at dagens seaking redningshelikoptre skal erstattes med nytt materiell innen 2008-10. det finnes tre aktuelle

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste

sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste sikorsky S-92 er det eneste helikopteret som tilfredsstiller krav til norsk redningstjeneste anskaffelse av nye rednings helikoptere bør settes ut på anbud tre kandidater er i dag aktuelle som Norges nye

Detaljer

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK

Historie og om oss. Historie og om oss HISTORIKK Historie og om oss Historie og om oss HISTORIKK Det har vært utført lufttransport av pasienter i Norge siden 1930-tallet. Røde Kors lanserte ideen i 1926, men første kjente luftambulansetransport skjedde

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Fra en av de mange geysirene.

Fra en av de mange geysirene. 1 Reisebrev fra Sagaøya Island NVIO/ Oslo ble invitert av et historielag på Island til å komme opp å besøke Sagaøya i 2016. Osloforeningen takket ja til invitasjonen og inviterte deretter alle INTOPS-

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 42 19. april 2006 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

HVKs historie Presenteres i bokform på HELGELANDSMOEN

HVKs historie Presenteres i bokform på HELGELANDSMOEN Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:4 HVKs historie Presenteres i bokform på HELGELANDSMOEN Hallingmessa Redaktør: Vidar Årgang 45 2008 r:4 Redaktør n har ordet: > Høsten har kommet og tiden har kommet for

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 8 5. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

DVD-Kopiering v. 1.1

DVD-Kopiering v. 1.1 DVD-Kopiering v. 1.1 For sikkerhetskopiering av dine DVDer Mac OS X Denne manualen vil vise deg hvordan du kan kopiere en DVD over på maskinen din, for så å brenne den på en tom DVD±R(W)-plate. Det skal

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Referat fra den 26.04.03

Referat fra den 26.04.03 Dugnad MMU BLINK, Marinemuseet Horten. Referat fra den 26.04.03 15 personer møtte opp for å bemanne MMU BLINK. Vi møttes klokka 1000 i den nye storstuen i 1. etage på Marinemuseet. Dugnadsleder Haakon

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Entreprenørskap er et tverrfaglig tema i grunnskolen. Entreprenørskap handler om å få trening i: å sette i gang aktiviteter å være kreativ å kjenne sine omgivelser

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943

Junkers 88 D-1. Werk no: 088 1203. Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 Junkers 88 D-1 Werk no: 088 1203 Flyet som nødlandet på Kinnarodden, Finnmark 17. Februar 1943 17. Februar 1943 tar rekognoserings og bombeflyet Junkers 88 D-1 av fra Høybuktmoen ved Kirkenes med: Gerhard

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS

FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS FLYVARSLINGSSYSTEMET OCAS Nå legges hele Ocas-systemet ned i Norge Det øker risikoen for flyulykker, mener Norsk Flygerforbund. Av Øyvind Lie Publisert: 18. september 2013 kl. 11:30 - Oppdatert: 7. oktober

Detaljer

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN

DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN OM NEDLEGGELSEN AV OLAVSVERN DET KONGELIGE FOR SVARSDE PARTEMENT Kontroll- og konstitusjonskomiteen ref. Brev av 15. desember 2011 Vår ref, 2011/00168-14/FD III/KNIN/TJM Dato 6 JAN Oi SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLL- OG KON=SJONSKOMITEEN

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret?

Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Kunngjøring for Luftforsvaret KFL/Utdanning - nr 1/2017 Vil du bli spesialist og systemoperatør i Luftforsvaret? Luftforsvaret planlegger utdanning av operative besetningsmedlemmer innenfor flere kategorier

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet

Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet Klokka litt over mylonitt fra Feiring Bruk i Lørenskog, (bearbeidet av Bjørn Skår), svingte inn til stedet hvor vi skulle møte Einar. Han hadde bedt oss om å treffes der. Avtalen hans med "Ollendorfgruppen"

Detaljer

JUR103 1 Kontraktsrett I

JUR103 1 Kontraktsrett I JUR103 1 Kontraktsrett I Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR103, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR103, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR103, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930.

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA. Det vises til telefonsamtale med saksbehandler Rakel Hagen Olsen, i dag rundt kl. 0930. ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD DA MNA PARTNERE: HALLVARD ØSTGÅRD (H) BRYNJAR ØSTGÅRD (H) Kystverket KNUT RYE-HOLMBOE Postboks 1502 ANSATTE ADVOKATER/FULLMEKTIGER: 6025 Ålesund RAGNI LØKHOLM RAMBERG GUNNAR NERDRUM

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005 REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 30 15. september 2005 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15

Hendelse 1. start etter innledende info og organisering av KO ca. kl 09:15 BERDSKAPSØVELSE I «Vannkliden KF» tirsdag 17. juni 2014 Scenario innledning ca kl. 09:00 Langvarig strømbrudd i store deler av «Vanneby» har ført til at kriseledelsen er samlet i KO. Kriseledelsen ble

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer