- Verdens første BID. ble startet av gullsmed Neil McLelland i 1970 INNHOLD. -se side 4. - en informasjonsavis for Oslo sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Verdens første BID. ble startet av gullsmed Neil McLelland i 1970 INNHOLD. -se side 4. - en informasjonsavis for Oslo sentrum"

Transkript

1 en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Lær, vær kritisk og bli klok 3 - Hva er et BID? 4 - Verdens første BID 5 - Samfunnsengasjement 6 - Ambassadører i Phoenix 8 - BIDs i storbyer 10 - Statue utkast funnet 14 - Gratis trikk 15 - Sentrumsparken - Verdens første BID ble startet av gullsmed Neil McLelland i 1970 Skulpturen som Oslo glemte -se side 4

2 LEDER Lær, vær kritisk og bli klokere Byfolk Info nr Kopiering av dette magasinet, layout, blider, tekst, utseende eller andre særegenheter er kun tillatt etter avtale. Ansvarlig utgiver: Byfolk Oslo Sentrum AS Redaksjon: Alf G. Andersen Layout: John Vinneng Gjermund G. Thorsen Foto: Alf G. Andersen John Vinneng Lars W. Eide Repro og trykk: AS Opplag: Byfolk Oslo Sentrum AS er en gårdeierorganisasjon som ble etablert av: Olav Thon-gruppen Vital Eiendomsforvaltning Storebrand Eiendom Eiendomsspar KLP Eiendom Linstow Eiendom Reitan Handel AS Oslo kommune Byfolk Oslo Sentrum AS Møllergata OSLO I Oslo har vi de siste par årene hatt stor fremgang med Hovedstadsaksjonen. Den er et drivende godt verktøy i vår felles innsats for å skape et bedre og triveligere bysentrum. Vi har all grunn til å være tilfreds - men ikke selvtilfreds. Her går det en hårfin grense. Den selvtilfredse er ofte lite åpen for impulser utenfra. Dermed fravrister man seg selv mulighetene til å bli enda bedre. Vi vil bli enda bedre. Derfor følger vi nyssgjerrig med andre bysamfunn med tilsvarende målsettinger som de vi har i Byfolk Oslo Sentrum AS. I forrige utgave av Byfolk Info avla vi en visitt til Malmø og lot oss imponere over det Citysamverkan i løpet av få år har skapt av fremgang i Malmøs sentrum. Her er avgjort mye å lære. I denne utgave av Byfolk Info gransker vi et annet, og like besnærende konsept Business Improvement District (BID). I svært mange byer, spesielt i Nord-Amerika, har BID vært verktøyet som er brukt for å gripe fatt i problemer som er enda større enn de vi har måttet arbeide med i Oslo. Både Citysamverkan og BID har sprunget ut av enkeltmenneskets kreativitet. En trägårdmästar i Malmø og en gullsmed i Ottawa nektet å akseptere at nedbygging og forfall er en prosess som ikke lar seg stanse. Begge begynte de å tenke nytt, og begge har de lykkes til overmål. I BID har man formulert renhold, trygghet og attraktivitet som bærebjelker i bestrebelsene på å komme opp av hengemyra. Vi kunne ikke selv ha formulert det mer presis. Formuleringen kunne ha vært trukket rett ut av Hovedstadsaksjonens handlingsprogram. Når vi studerer BID nærmere, ser vi likevel at det er betydelige forskjeller i mekanismene som iverksettes for å nå målene. Det er all grunn til å studere nærmere metodene som har ført til så store fremganger både i Malmø og i de hundrevis av byene som har etablert egne BIDs. Her har vi sikkert mye å lære. Byer er forskjellige. Det er også en nasjons og en bys kulturelle og administrative utgangspunkt. Målsettingen må derfor være å ikke ukritisk implementere det komplette konsept. Det er snarere tale om å trekke ut elementer og prosesser som med fordel kan vurderes og benyttes i vår egen by. Vår innstilling må være kritisk åpenhet. Dersom vi klarer å mestre denne balansegangen, er jeg overbevist om at vi har mye å hente. Ikke minst fordi de grunnleggende problemer ofte synes å være identiske. Dermed er jeg tilbake ved utgangspunktet. Hovedstadsaksjonen er noe av det beste som har skjedd i vår by på mange år. Likevel er og bør vi være i kontinuerlig forandring. Ikke for forandringens skyld, men for å bli enda bedre. Telefon: Telefax: E-Post: Per Hogness Styreformann Byfolk Oslo Sentrum AS Si din mening til: 2

3 Hva er et BID? I mange storbyer danner Business Improvement District (BID) nøkkelen til fremgang for bydeler som er i ferd med å forfalle eller bli forlatt av folk som man ønsker skal ferdes i bydelens gater. BID er fremste våpen i konkurransen mot kjøpesentrene. Disse overtar en stadig større del av omsetningen som tidligere var kanalisert i BIDets område. BID er i utgangspunktet basert på frivillighet, og det overordnede målet er å gjenerobre og videreutvikle bydelens attraktivitet. Etter det Byfolk Info erfarer, er erfaringene fra hundrevis av BIDs verden over at samtlige involverte parter, inkludert byens myndigheter og folk flest, står igjen som vinnere etter at BIDet har fått tid til å virke. Bare vinnere og ingen tapere! Det er årsaken til at Byfolk Info i denne utgaven gir en utførlig presentasjon av BID-konseptet. Dette er et BID De fleste BIDs er etablert over samme lest. Det forekommer likevel enkelte forskjeller i hvordan byområder organiserer sine BIDs. Utgangspunktet er at gårdeiere og næringsdrivende i en bydel blir enige om å etablere et BID som skal ta sikte på å tilføre bydelen bedre renhold, øket sikkerhet og øket attraktivitet. Man blir enige om å pålegge deltakerne en felles avgift som mange også karakteriserer som en selvpålagt ekstraskatt. De aller fleste BIDs har oppnådd enighet med byens myndigheter om at dersom femti prosent eller flere av områdets gårdeiere/næringsdrivende velger å gå med, blir de resterende gårdeiere/næringsdrivende pålagt å betale samme avgift/ekstraskatt for å unngå at gratispassasjerer har fordeler av de store fremganger som de ikke er med å betale for. Et BID arbeider alltid i nært samarbeid og i forståelse med byens myndigheter som bevilger et tilsvarende beløp som det BIDet betaler. Resultatet er et felles krafttak signert av byens myndigheter, gårdeierne og næringslivet. BIDet organiserer selv virksomheten som gjerne er under kontinuerlig evaluering. Metodene kan variere noe, men den overordnede del av virksomheten er identisk, og er omtalt andre steder i dette nummer av Byfolk.info Downtown Phoenix Partnership i Arizona, har organisert BIDet; Copper Square. Her har det siden 1985 blitt investert $2.3 mrd av private og offentlige midler. Resultatet er en økning i merverdiavgiften i området på hele 82% i siste 4- årsperiode. Området fremstår dermed som en av de største sucsess historiene. 3

4 Gullsmeden som skapte byhistorie Historien om verdens første BID er også beretningen om en bydel i Toronto i Canada og eieren av en gullsmedbutikk. Neil McLellan var gullsmeden som ikke tok den som en selvfølge at små butikkene var dømt som tapere i konkurransen mot store kjøpesentre utenfor bykjernen. Kampen mot kjøpesentrene Hans gullsmedbutikk lå i West Bloor Village med sine mange fasjonable butikker. I årene strømmet folk til den denne blomstrende bydelen. Så dukket det opp flere kjøpesentre i periferien av West Bloor Village. Der kunne kundene handle i luftavkjølte lokaler, det var gratis parkering og sikkerheten ble også godt ivaretatt. Tidligere oppsøkte kundene West Bloor Village med trikk. Den ble nedlagt, t-banen overtok i 1967 trafikken og mange av de handlende tok i stedet turen med T-banen ned til Toronto sentrum, hvis de ikke handlet i kjøpesentrene. Fotgjengerne ble sakte men sikkert borte. Det ble også kundene. Flere av butikkeierne leide seg inn i de nye kjøpesentrene. Andre ga opp. De lukket butikkene og pensjonerte seg. Storhetstiden til West Bloor Village var definitivt over trodde alle - bortsett fra McLellan. Han aksepterte ikke nederlaget. I stedet skapte han internasjonal byhistorie. Nei til gratispassasjerer McLellan sammenkalte de gjenværende butikkeierne og fikk samlet dem om å etablere en frivillig økonomisk enhet for å snu utviklingen. En del butikkeiere gikk med begeistring inn i den nye organisasjonen. Andre trakk på skuldrene og nektet å være med på å finansiere motkreftene. Det viste seg etter hvert at de som sa nei var i mindretall. Likevel var deres nei til stor irritasjon for de andre gårdeierne som betalte regningen. Nei-folket hadde alle fordeler ved at de fikk bli med som gratispassasjerer. Dermed gikk McLellan i spissen for en aksjon som tok sikte på å pålegge samtlige gårdeiere og butikkeiere en obligatorisk skatt. Dette ble godkjent av byens myndigheter. Verdens første BID var en realitet, og gullsmeden i West Bloor Village hadde skapt historie. I dag er West Blood Village en tiltalende bydel med blomstrende handel og alle de andre elementene som vi kjenner fra et vellykket BID. I Toronto er det i dag 43 BIDs og i hele provinsen Ontario er det ca. 300 BIDs. Snakk om braksuksess! Sprer seg nå over hele verden Verdens første BID ble etablert i Ottawa i Canada allerede i Fem år senere hadde byen 150 BIDs og i 2002 over 300! Det ble opprinnelig oppfattet som et nordamerikansk fenomen. De siste årene har konseptet vakt stor interesse også i andre deler av verden. Land som Sør-Afrika, New Zealand, Japan, England, Skottland og Irland har BIDs og flere har nå fått myndighetene med på å etablere løsninger med tvungen deltakelse. Det første BID i USA ble etablert i I dag er det i USA organisert BIDs i blant annet følgende byer: New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Washington DC, San Diego, Dallas, Phoenix, San Antonio, Denver, Seattle og Tampa. New York har i dag 41 BIDs, mens tallene for Los Angeles og Chicago er henholdsvis 17 og 12. Interessen for BIDs viser en bratt oppadgående kurve. 4

5 BID det geniale samfunnsengasjement Business Improvement Districts De fleste definerer BID som en privat finansieringsordning som er etablert av butikk- og gårdeiere og andre næringsdrivende, for eksempel hoteller og trafikkselskaper. Hensikten er å forbedre en rekke kvaliteter, spesielt offentlige service. BID har likevel ingen standard definisjon. Selv om konseptet følges i en rekke byer, er det uenighet om et viktig element. Den går på om næringslivets finansiering skal være tvungen eller basert på frivillighet, i det sentrale Oslo baserer Byfolk Oslo Sentrum AS seg på frivillighet. En tvungen finansiering må eventuelt godkjennes av byens politiske myndigheter som kan beslutte at finansieringen blir pålagt alle gårdeiere og næringsdrivende i det aktuelle området. Det fremstår dermed som en ekstra skatt. De tre bærebjelker BID er bygget på tre bærebjelker; attraktivitet, renhold, og trygghet. De forskjellige BIDs inneholder også andre elementer tilpasset lokale forhold. Renhold Renhold av fortau, fjerning av graffiti og vedlikehold av byrommet. Renhold av fortau inkluderer motorisert og manuelt renhold og høytrykkspyling. Ulovelige plakater og tyggegummi blir fjernet fra telefonstolper. Vanlig vedlikehold omfatter trimming, vanning og klipping av grøntområder og beplantning. Trygghet Utvikle og støtte kriminalitetsforebyggende tiltak. Dette gjøres med trygghetspatruljer (ambassadører). Ambassadørene, som også kan benevnes som byens verter, er bare bevæpnet med mobiltelefoner og/eller radiosendere og mottakere. Ambassadørene fremstår som politiets øyne og ører. Flere av de største BIDene har et nært samarbeid med politiet idet ambassadører og politi ofte benytter felles lokaliteter og utstyr. Det kriminalitetsforebyggende arbeid omfatter blant også kartlegging og analyser av kriminalitet. Hensikten med det kriminalitetsforebyggende arbeid er å gjøre området mer attraktivt for brukerne. Mange BIDs bruker også konseptet til å reklamere for egen virksomhet med blant annet godt synlige plakater og bannere som belyser virksomheten. Attraktivitet Vedlikehold og rehabilitering av den offentlige byrom inkludert fortau, gategulv, belysning, beplantning og bymøbler. Store felles arrangementer inngår også som en viktig del. Det kan være festivaler, konserter, idrettsarrangementer og andre aktiviteter som arrangeres i gater, på plasser og i parker i det aktuelle BID. Slike events har til hensikt å trekke folk til BIDet, venne dem til å bruke byrommet, og dermed legge forholdene til rette for økt omsetning. Enten man liker det eller ikke, et BID kan ikke fungere og den kan neppe heller finansieres uten en blomstrende handel. Over BIDs verden over Ingen har en eksakt oversikt over hvor mange BIDs det i dag er etablert verden rundt. Likevel har man en viss fornemmelse over utbredelsen. 3. april 2003 arrangerte World Bank Urban Forum et møte i Washington DC. Der ble det opplyst at man antok det totale antall BIDs verden over i dag er ca ! Konspetet BIDs er så utbredt at The Department of Urban Studies and Planning at the Massachusetts Institute of Technology (M. I. T.) i disse dager foretar en analyse World wide av hvordan BIDs og BIDs lignende organisasjoner påvirker byfornyelse og miljø. Hvordan de er etablert og hva de har oppnådd. 5

6 Ambassadørene kjenner byen som sin egen bukselomme. Tenk deg et Oslo sentrum med konstant nærvær av en gruppe godt synlige hjelpere, byverter, som har til hovedoppgave å skape trygghet, hjelpe til med å holde byen ren og assistere byens borgere. Utopisk? Egentlig ikke. I en lang rekke storbyer har disse uniformerte hjelperne vært en realitet i årevis. De kalles ambassadører. Initiativtakerne bak historiens første BID hadde ambisiøse planer for hvordan store bysentra skulle opprustes, oppgraderes og menneskeliggjøres. Målet var på mange måter lik den vi kjenner fra Hovedstadsaksjonen: et triveligere, renere, mer tiltalende og tryggere sentrum til beste for folk flest. Resultatet blir økt urban trivsel med et bysentrum som viser seg fra sin beste side. De gode hjelpere Det ble tatt en rekke administrative og vellykkede grep som er nærmere omtalt på disse sider. Et av virkemidlene fortjener imidlertid nærmere omtale nemlig ambassadørene. Det er heltidsansatte og dedikerte mennesker hvis eneste oppgave er å omgi seg med trygghet og trivsel. De er uniformerte på en måte som skiller dem godt fra annet uniformert personell som politi og vektere. De er godt synlige i bybildet, og de er alltid til stede. De svarer på spørsmål om hvor man finner nærmeste parkeringsplass eller hvor man skal finne det beste kommunikasjonsmiddel fra A til Å. De er spesialutdannet på å fjerne graffiti, og de har tett samarbeid med politiet, bare for å nevne noen av oppgavene som ambassadørene er satt til å ivareta. Hvert kvartal har en stab av egne byverter. Disse blir etter hvert kjent med de næringsdrivende og befolkningen som ferdes i nærmiljøet. Gjenkjenneligheten skaper tillit og trygghet idet man vet at få eller ingen kjenner kvartalet bedre enn ambassadørene. Dermed er det lett å henvende seg til dem fordi man vet at de kan svare på det aller meste. Politiet vet på sin side at få eller ingen er raskere til å oppfatte sikkerhetsmessige uregelmessigheter enn nettopp ambassadørene. Tiltaket er en bemerkelsesverdig suksess, og et eksempel på hvordan man effektivt og ubyråkratisk kan løse mange av de sammensatte og omfattende problemer som kan oppstå i et pulserende bysentrum. Ungdom og eldre Byfolk Info fikk i høst anledning til å studere ambassadørenes innsats i Phoenix i den amerikanske delstaten Arizona, men vi kunne også ha tatt for oss virksomheten i en lang rekke nordamerikanske og kanadiske storbyer. Konseptene er nesten identisk i alle byene der BID er blitt en realitet. Ambassadørene er stort sett rekruttert blant ungdom og eldre mennesker som ønsker å tjenestegjøre til byens beste. Deres fortid er preget av lytefri vandel, og de får spesialopplæring i å løse oppgavene de er pålagt. De er alltid til stede hver eneste dag året rundt. De fremstår med en åpenhet og vennlighet som brukere av BID-området alltid føler betryggende. President and CEO: Brian Kearney i Downtown Phoenix Partnership. Det begynte i Ambassadørene i Phoenix begynte sin virksomhet i I dag undrer man seg hvordan byen tidligere klarte seg uten, sier Brian Kearney. De assisterer fotgjengere og syklister med råd og dåd. Det kan de gjøre fordi de kjenner sentrum som 6

7 Ambassadørene skaper trygghet og trivsel sin egen bukselumme. Alltid hjertelig til stede, og alltid hjelpsomme, enten man er forvillet turist, man engster seg for å ferdes fra et utsted til et parkeringshus etter mørkets frembrudd. Hvor er nærmeste apotek? Kan du hjelpe meg å finne et passende sted å spise, som ikke er for dyrt. Hvor finner jeg nærmeste offentlige toalett? Og ikke minst, dersom de ser truende situasjoner utvikle seg, kontakter de politiet over radio, og straks etter er politiet på plass. Politiet prioriterer alltid henvendelser fra ambassadørene. BID betaler regningen Ambassadørene er lønnet av BIDet, men blir likevel ikke betraktet som en utgiftspost. Snarere tvert imot. De har erstattet vaktpersonell tilsvarende våre vaktselskaper i forretninger og kjøpesentre. Alt annet vakthold på gateplanet er fjernet. Deres nærvær førte til at brukerne av sentrum følte seg tryggere, og omsetningen økte. Det ga også utslag i gårdeiernes husleier. Sammen med BIDs øvrige tiltak, førte det til at sentrum på alle måter ble mer attraktivt. President and CEO, Brian Kearney, delte sine erfaringer fra et BID som ble etablert i Grafittien får aldri festet seg Ambassadørene er i mange amerikanske storbyer en selvfølge. Deres nærvær gir bare fordeler og ingen ulemper. De er alltid der, de er til å stole på, de hjelper, og de varsler når det er nødvendig. Graffitien får aldri festet seg. Straks fasader og andre flater blir tilsølt, sørger ambassadørene for at det blir fjernet. I en rekke storbyer også i andre verdensdeler nå vurderer man å satse på BID, og ambassadørene er en av de mest attraktive elementene med ordningen. Hva så med Oslo? Det vil i hvert fall ikke skade å studere ordningen nærmere. Selv om den ikke kopieres bit for bit, kan det være store deler av konseptet som også er egnet for Oslo. Ambassadørene og de store tall. Phoenix er en by med 3,5 mill innbyggere. Antallet ambassadører er tilpasset sentrum. Copper Square BID har nå 22 heltidsansatte ambassadører. Tall fra mai 2003 til mai 2003 viser at de i løpet av ett år: - assisterte som følge av henvendelser fra forretninger ganger. - assisterte fotgjengere med råd og dåd ganger ganger fulgte fotgjengere til parkerings plasser eller andre steder. - fjernet 860 tilfeller av graffiti i Copper Square. Alltid hjertelig til stede, og alltid hjelpsomme, enten man er forvillet turist, eller man lurer på veien til nærmeste sted med forfriskninger i varmen. Og dessuten, var de hele tiden til stede som et stabiliserende element i bykjernen. I Phoenix i dag kan man ikke tenke seg en tilværelse uten ambassadørenes nærvær fra 7 om morgenen til 12 om natten 365 dager i året. 7

8 Washingtons Golden Triangle Washington DC trenger ingen nærmere presentasjon. USAs hovedstad figurerer daglig i nyhetene verden over. Likevel er det i Washington et bemerkelsesverdig element som er mindre kjent, men som det er all grunn til å studere nærmere The Golden Triangle (GT)! I Washington DC er det en påtakelig og velbegrunnet stolthet over et av byens fremste BID The Golden Triangle (GT). The Golden Triangle ligger i hjertet av den kommersielle virksomheten i Washington og omfatter 39 kvartaler der oppmerksomheten er rettet mot renhold, trygghet og vennlige og tiltalende byrom. Det er utarbeidet designstandarder for hvordan gatene skal være rehabilitert. BID har tilrettelagt omgivelsene slik at det er trivelig for alle i denne bydelen. 304 eiendommer er med GT omfatter 304 eiendommer, over 4000 næringsvirksomheter, 8 ledende hoteller med til sammen 2170 rom og 3 undergrunnsstasjoner. 13 prosent av samtlige restauranter i Washington DC er lokalisert i området og er følgelig medlemmer. Egne renholdsteam og team av ambassadører er alltid til stede i GT. Renholdsteamet sørger for å fjerne søppel og graffiti. Teamet har til rådighet en motorisert flåte av moderne renholdsmaskiner. Teamet sørger også for at sykkelstativer og store askebegre er strategisk plassert i hvert kvartal. Ambassadørenes virksomhet er så godt som identisk med den man har i Phoenix, som er beskrevet på side 6 og 7. 8

9 BIDs i storbyer New York nasjonens smeltedigel New York er en smeltedigel. Her møtes mennesker og kulturer fra alle verdenshjørner og forenes til en befolkning som er stolte av sin by. Få av dem kan tenke seg å bo andre steder. Hvorfor? Fordi New Yorks kosmopolitiske kvaliteter gjør den mer utadvendt og spennende enn noen annen storby man kan tenke seg. Lincoln Square BID New York har store utfordringer. Forslumming, hele bydeler som forfaller, kriminalitet og sviktende renhold har i mange år ridd verdensbyen som en mare. Så kom 11. september. Det var som et damokles sverd der hestetaglet brast og drepte alt som var under. Da er det godt at New York var en av de første amerikanske storbyene til å etablere BIDs. Det er verktøyet som i avgjørende grad har bidratt til å snu en trend som var vanskelig å vende. New York har over 40 BIDs, og langt flere er i anmarsj. En av dem er Lincoln Square BID. Det ble etablert i 1997 i et område langs Broadway. Området inkluderer deler av Central Park West, Columbus Avenue og østsiden av Amsterdam Avenue. En tryggere og vakrere bydel For kort tid siden evaluerte Lincoln Square BID det som har skjedd, og konklusjonen var fascinerende. Det ble fastslått at siden etableringen i 1997, har man oppnådd et bysamfunn som er renere, mer velholdt, langt sikrere, og ikke minst mye vakrere. Man har klart å øke oppmerksomheten om det bydelen har å tilby. Det hele har skjedd i et nært og dedikert samarbeid mellom næringsliv, byadministrasjon og politikere. Times Square Bid har 47 public safety officers, ubevepnet og spesialtrenede som patruljerer distriktet til fots og med sykkel 7 dager i uken. Oppkoblet via radiosamband til NYPD. I tillegg har de 50 ambasadører som utfører sine oppgaver, samlet er resultatet: dramatisk tryggere gater for alle. Femårs kontrakt med kommunen I 1997 inngikk BIDet en fem års kontrakt med byens ledelse om sammen å finansiere de store forbedringene som måtte til. Da femårskontrakten gikk ut i 2002, var det ingen motforestillinger mot å fortsette fem år til. Det ble også iverksatt en uavhengig evaluering av virksomheten blant gårdeiere, andre næringsdrivende og offentlige etater. Plassen tillater ikke at vi går inn på enkelthetene i det som er oppnådd. Men resultatet av evalueringen bringer vi gjerne, og den er oppsiktsvekkende. Hele 95 prosent av gårdeierne vurderte BIDets resultater som enten fremragende eller gode. Det var spesielt resultatene innen renhold, trygghet og forskjønnelse som scoret høyt. - Vi er svært smigret over responsen, fremholder BIDets styreformann, George Crawford. Vi har klart å fungere som en katalysator for næringsliv og kommune, og sammen har vi maktet å gjennomføre store og positive forandringer i Lincoln Square BID. Lincoln Square BID består av 13 kvartaler med 75 forskjellige gårdeiere og 140 næringsdrivende. Styreformann, George Crawford, Lincoln Square Bid 9

10 Utkast til manglende skulptur funnet Byfolk Info har kommet over et foto med Dyre Vaas utkast til den manglende skulpturen på Fridtjof Nansens Plass. Fotoet kan danne grunnlaget for å fullføre et prosjekt som ble påbegynt for over 50 år siden. I mange år har nisjen på toppen av bygget Fridtjof Nansens Plass 5 stått som et gapende hull. Tvers over gaten er en tilsvarende nisje befolket med en samojed som visstnok er en urinnbygger fra Sibir. Det var billedhuggeren Dyre Vaa som fikk i oppdrag å utforme to urinnbyggere, henholdsvis en jente og en gutt. Skulpturene skulle knytte forbindelsen til Fridtjof Nansen, og dermed være rekruttert fra polare områder. Den ene figuren kom på plass, antakelig i 1951 *, mens den andre aldri ble fullført. I mer en 53 år har nisjen øverst på Fridtjof Nansens plass 5 stått tom. Etterlysningen Gjentatte ganger har politikere, medier og andre etterlyst et utkast til den manglende skulptur, men utkastet(ene) så ut til å være tapt for alltid. En av Dyre Vaas barnebarn, sivilarkitekt Andreas Vaa Bermann har endevendt bestefarens museum i Rauland og arkiver i håp om å finne noe som kunne forbindes med den manglende skulptur. Men forgjeves. Helt til Byfolk Info en dag i slutten av september fikk tilgang til et foto som tydelig viser et utkast av inuittjenta i leire. Mysteriet løste seg den dagen vi tok en telefon til adm. dir. Lars W. Eide som administrerer Fridtjof Nansens plass 6. Eide får spørsmål om han kjenner noe til den manglende figuren: - Ja, det gjør jeg. - På hvilken måte? - Jeg har på mitt kontor et godt fotografi av Dyre Vaas utkast til inuittjenta. Ta en tur og se selv. Det gjorde vi selvfølgelig, og Eide hadde rett. I hans arkiv befant seg et tydelig fotografi av et utkast til skulpturen utformet i leire. Adm. dir. Lars W. Eide viser fram foto av Dyre Vaas utkast av Inuittjenta utformet i leire. En stor utfordring Det er ikke med liten stolthet vi her og nå kan presentere Dyre Vaas utkast som, etter alt å dømme, har vært skjult for offentligheten helt siden det første gang ble etterlyst for flere titalls år siden. Andreas Vaa Bermann fikk også anledning til å studere fotografiet, og hans begeistring over funnet var påtakelig. - Dette er strålende. Nå vet vi omsider mye mer om hvordan Dyre tenkte seg løsningen med de to skulpturer. Utkastet synes riktignok å være noe uferdig, og det kan godt tenkes at dette bare er ett av flere utkast. Likevel har vi her et fast holdepunkt som kan være utgangspunkt for utforming en av ny skulptur. Dette må være en fin utfordring for en av våre * Oslo Byleksikon: Eskimo ved Fridtjof Nansens plass laget av Dyre Vaa i 1945, bekostet av Oslo kommune. 10

11 Tom nisje på Fridtjof Nansens plass mange dyktige billedhuggere. Bygget som raste sammen Fremdeles gjenstår det ubesvarte spørsmål i tilknytning til denne saken. Hvorfor ble det i sin tid bare fullført en skulptur mens den andre bare foreligger som utkast. Også her kan Lars W. Eide kaste lys over byens fortid. Hans arkiv inneholder nemlig også andre gamle og fotos. - Jeg har et bilde av Fridtjof Nansens plass 5 som ble tatt en gang i april i Det viser at hele det ene hjørnet av råbygget har rast sammen, altså den del der nisjen var plassert. - Hva skjedde? - Støpingen av råbygget fant sted vinteren 1936/37. Dette skjedde under sterk kulde og råbetongen fikk ble skadet slik at deler av bygget ganske enkelt kollapset. Kuldeskadene var så store at entreprenør Furuholmen også måtte rive resten av bygget og sette det opp på nytt, sier Eide. Delen til venstre i bildet raste sammen under bygging vinteren 1936/37, kuldeskadene var så store at entreprenør Furuholmen også måtte rive resten av bygget og sette det opp på nytt. Er dette forklaringen på at skulpturen aldri kom på plass? Bunnskrapt kommunekasse Fotoet viser tydelig at hjørneseksjonen har rast sammen, og dette kan være en forklaring på at skulpturen aldri kom på plass. Hvis det var Oslo kommune som bekostet skulpturene, måtte man vente med den ene av dem. Kanskje fant man senere ut at det ble for dyrt når nå Rådhuset også skulle fullføres og kommunekassen var bunnskrapt etter krigen. Hvis det var gårdeierne som bekostet skulpturene, fikk eieren av nr. 5 mer enn nok å tenke på etter kollapsen. Inuittjenta ble lavt prioritert, og senere glemt helt til våre dager da det feministiske innslaget ble etterlyst, og nå er kommet til rette igjen. Jeg går daglig forbi den tomme nisjen og tenker ofte på hvorfor den skal stå tom, det virker nesten naturstridig så mange år etter. 11

12 Komplett i 2005! Innsamling for å få skulpturen på plass - Nå som vi har funnet Dyre Vaas utkast til inuittjenta, er det bare å brette opp ermene og sette i gang. Men først må vi skaffe penger. Jeg stiller meg gjerne i spissen for en innsamling som har til formål å gjøre Dyre Vaas skulpturelle komposisjon komplett. Det er ett av barnebarna til Dyre Vaa, Andreas Vaa Bermann, som nå maner til en kronerulling som har til formål å få ferdiggjort og utplassert skulpturen der den hører hjemme. Ett eller flere utkast? - Det var med stor glede jeg så fotoet av bestefars utkast til den manglende skulpturen. Utkastet virket noe uferdig, og jeg er ikke sikker på om det bare ble laget ett utkast. Men uansett danner det et godt grunnlag for å få fullført prosjektet over femti år etter at det ble påbegynt. Det vil i så fall være et fint bidrag til rehabiliteringen av sentrums byrom frem mot det store jubileet i Jeg synes arbeidet er viktig, ikke minst fordi man nå planlegger å rehabilitere aksen fra Borggården til Studenterlunden frem mot Dette er en av byens viktige akser, og det vil være fornuftstridig om ikke en detalj som den manglende skulpturen kommer på plass. Og aller viktigst er det å fylle den tomme nisjen som vitner om fraværet av en planlagt skulptur i et av byens flotteste byrom. Alle må bidra Andreas Vaa Bermann tror det vil være gode muligheter for å reise beløpet som skal til for å fullføre prosjektet. Kommunen, berørte gårdeiere, enkeltpersoner og private og offentlige institusjoner med tilknytning til Fritjof Nansens plass bør stille seg bak en slik innsamling. Vaa Bermann er arkitekt og arbeider til daglig med byforming og urbanisme i arkitektfirmaet Dark Arkitekter AS. Arkitekt er også adm. dir. Lars W. Eide som administrerer Fridtjof Nansens plass 6. Det var han som hadde det aktuelle fotoet i sine arkiver. - Jeg passerer daglig den tomme nisjen, og tenker ofte på hvorfor den skal stå tom. Det er virker nesten naturstridig at nisjen skal stå tom så mange år etter. Jeg synes vi skylder Fridtjof Nansen å fullføre arbeidet. Polarforskeren har gitt navnet til plassen og gårdene rundt, og det var han arbeid som inspirerte oppdragsgiverne til å minne ham med de to figurene som har så nær tilknytning til hans virksomhet i polare områder. Dyre Vaas barnebarn sivilarkitekt Andreas Vaa Bermann på Fridthjof Nansens plass med bestefars arbeid i bakgrunnen, den tomme nisje øverst til venstre i bildet. Andreas Vaa Bermann vil ta initiativ til å etablere en liten gruppe som kan fremme et forslag til kommunen og grunneier om få reist en skulptur utarbeidet av en av dagens billedhuggere. Dette vil de gjøre etter å ha innhentet forslag og tilbud fra noen utvalgte kunstnere samtidig som kronerullingen forhåpentligvis ender i et nødvendig beløp. Andreas Vaa Bermann kan kontaktes på e-post: 12

13 Skulpturen på plass innen 2005? Samojed og inuitt Den fullførte skulpturen viser en samojed-gutt. Samojedene er et folk i Nord-Russland og det nordvestlige Sibir. Samojedene lever vesentlig av reindrift, jakt og fiske, og driver i dag også med pelsdyroppdrett. I gammel tid fantes det også store samojed-stammer i Sør-Sibir. Inuitt-jenta som er avbildet på fotoet, er representant for et folkeslag som på folkemunne kalles eskimoer. Akkurat den betegnelsen er inuitene lite glade for, og oppfatter det nærmest som et skjellsord. Inuitene er et polarfolk som bor både i Alaska, Canada, Russland og Grønland. De holder til i arktiske og subarktiske strøk på den vestlige halvkule. Dyre Vaa beundret, omstridt og produktiv Telemark-kunstneren Dyre Vaa har satt ettertrykkelige spor etter seg i Oslo. Også svanefontenen på Fridtjof Nansens plass er hans verk. Han er ellers kjent for skulpturer som Holberg-monumentet ved Nationaltheatret, skulpturen av Einar Tambarskjelve på Tambarskjelves plass. Han har utformet de fire eventyrfigurene på Ankerbroen, bueskytteren i Colosseum kino, og ulvefigurene på Ila-trappen. Ut i Europa Det kan ikke nektes for at Dyre Vaa ( ) var en omstridt billedhugger i sin samtid. Av mange ble han betraktet som en askeladd i norsk kunst, mens andre mente han var nasjonalromantikeren som var gått ut på dato. Vaa var bare 22 år gammel da Nasjonalgalleriet for første gang kjøpte et av hans verk. På og 40-tallet vant han en rekke konkurranser om offentlige utsmykninger. Han giftet seg med Thora, datteren til forfatteren Johan Bojer, og sammen reiste de rundt i Europa og studerte verker som Michelangelos Pieta og Velazquez bilder i Prado-museet i Madrid. Likevel var Vaa først og fremst knyttet til fødestedet Kviteseid og Rauland. Dyre Vaa ( ) Politikere og tusser Da krigen brøt ut, ble han sammen med Gustav Vigeland, regnet som Norges fremste billedhugger. Etter krigen ble modernismen en realitet, og begeistringen for Dyre Vaa avtok. Over hele landet er det plassert Vaa-skulpturer, alt fra gotiske helgener til politikere, tusser og troll, bjørner elger og fugler. Han var kjent for en eventyrlig arbeidskapasitet og det ble påstått at ingen var raskere på labben med hammer og meisel enn Dyre. Det er ikke helt sant. Da han arbeidet med Sjømannsmonumentet i Bergen, som består av 12 figurer, utformet han 25, og ødela de resterende 13 som han ikke var fornøyd med. 1. september 1939 I sin karriere rakk han å fullføre 500 skulpturer/monumenter og 800 malerier. Et artig apropos til kunstnerens liv er det som skjedde da Holberg-monumentet skulle avdukes 1. september Det var Oslos ordfører, Einar Gerhardsen, som skulle stå for avdukingen i Studenterlunden. Like før den høytidelige handling, inntraff en hendelse som for alltid ble husket av de som var til stede. Fra en høyttaler på Universitetet ble det meddelt at Tyskland hadde gått inn i Polen, et overfall som utløste den annen verdenskrig. Einar Gerhardsens tale ble dermed noe annerledes enn både han, Dyre Vaa og de øvrige fremmøtte hadde forestilt seg. 13

14 Det rullende fortau en realitet innen 2005? - En satsing på trafikknutepunktene Nationaltheatret, Wessels plass, Prinsens gate og Jernbanetorget frem mot 2005 vil være svært bra for byen. Det vil gi kollektivtrafikken og trikken et skikkelig løft. Dette må vi få til! Det er plandirektør Tore Kåss i Oslo Sporveier som gir byens politikere dette verbale adrenalinkick. For at Oslo skal fjerne seg fra den bedrøvelige posisjon som Europas versting i kollektivtrafikken, trengs det et skikkelig løft. Det vil i så fall komme hele byen til gode. Lær av Helsinki - For at vi skal lykkes med å legge forholdene til rette for kollektivtrafikken i sentrum, trenger vi langt større grad av forutsigelighet. I Oslo planlegger vi frem mot 2015, mens i Helsinki taler man om planleggingsperspektiver på 20 og 30 år. Det er ingen tilfeldighet at Helsinki flere ganger er kåret som Europas beste kollektivby samtidig som den i Norden innehar en suveren posisjon. Her har vi mye å lære av den finske hovedstaden. Helsinkis suverene posisjon som Europas og Nordens kollektivby er for øvrig ikke basert på synsing, men på en undersøkelse som Transportøkonomisk Institutt har foretatt i samarbeid med kollektivtrafikken i Oslo. Manglende forutsigelighet I mange år har vi strevet med mangel på langsiktige planer for gatebruken i sentrum. Korte tidshorisonter, for eksempel gatebruksplanen, gjør det svært vanskelig å planlegge. Søndre trafikkstreng, som omfatter knutepunktene som er nevnt innledningsvis, er av vital betydning for sentrum. Kåss forklarer hvorfor. - Bedre fremkommelighet og bedre stoppesteder langs en slik sentral trasé, vil gjøre sentrum langt mer attraktiv. Jeg ser dette også i sammenheng med det nye elektroniske billettsystemet vi innfører om to år. Dermed blir det også mulig å differensiere billettprisene langs traséen. I dag må man betale samme takst uansett hvor kort eller langt man kjører. Den nye elektronikken gjør det mulig å tilby lavere billettpriser for korte reiser i sentrum uten overganger. - En slik løsning er kalt det rullende fortau og det er en god karakteristikk. Trikken vil alltid være til stede, den har hyppige avganger og lave billettpriser? - Hva med gratis trikk i sentrum? - Det er ingen umulighet, men det er en ordning vi ikke vil klare å finansiere alene. Her må også andre som vil oss vel trå til. Vær oppmerksom på at dette i så fall ikke vil være et regnestykke med bare utgifter. Bedre tilgjengelighet og service vil gi hyppigere bruk og øket fotgjengertrafikk i sentrum. Til fordel for gårdeierne Kåss understreker at godt kollektivtilbud i sentrum vil være fordel for alle også gårdeierne. - Hovedstadsaksjonen arbeider for å ruste opp byrommet, og sporveiene er en del av det offentlige rom. En fullt utbygget Søndre streng som fungerer etter forutsetningene, er en viktig del av dette byrommet. På samme måte som rehabilitering av gater, plasser og parker, er et godt kollektivtilbud med på å skape øket handel og dermed mer attraktive gårder, sier Kåss. Byfolk slutter seg til vurderingene til Kåss. Når trikken fremstår som et rullende fortau, alltid i nærheten og med hyppig frekvens, vil hele sentrum bli den store vinneren. Dersom vi i tillegg klarer å oppnå at trikken og bussen får forskjellige traséer, vil trafikkbelastningen på de enkelte gater bli redusert og fremkommeligheten for fotgjengerne bli bedre. I likhet med Hovedstadsaksjonen, ser Oslo Sporveier frem mot 7. juni Da bør en fullt utbygget Søndre streng være en realitet. 14

15 Mye å vinne på en bedre trikk: Gratis trikk fra butikk til butikk Jeg synes ikke vi skal være livredde for å prøve ut positive tiltak - Per Hogness Hopp på og hopp av - uten at det koster deg en krone. Næringslivet i Oslo sentrum ønsker seg en trikkering der du kjapt og enkelt manøvrerer deg fra sted til sted når du er på byen. 300 meter nye trikkeskinner er alt kommunen må fikse. - Kommunen må være villig til å bidra med trikkeskinner i Frederiks gate mellom Nationaltheatret og Tullinløkka. Men hvis de får dette på plass, tror jeg at næringslivet vil være interessert i å finansiere selve trikkekjøringen, sier Per Hogness, styreleder i Byfolk Oslo sentrum, som er en organisasjon for alle de store gårdeierne i sentrum. Trikkelinjen foreslås slik: Nationaltheatret- Tullinløkka- Stortorvet- Jernbanetorget- Nationaltheatret, med avganger hvert 10. minutt. Lokkes til sentrum Ideen om gratis trikk har oppstått fordi næringslivet opplever at Oslo-folk synes det blir mer og mer slitsomt å komme seg til og ferdes rundt i sentrum. - Vi ønsker ikke å miste alle kundene til de store varehusene, og tror at en slik trikk vil gjøre det enklere for folk å ta turen til sentrum. Mange kvier seg fordi de synes det er dyrt og vanskelig å parkere, sier Hogness. Oslo Venstre har samarbeidet med Byfolk i utviklingen av ideen. Leder Ola Elvestuen synes byrådskollegene i Høyre og Kr.F. bør stille seg positive til å være med på å finansiere utbyggingen av en trikkering. - Det er snakk om et par hundre meter infrastruktur. Såpass bør Oslo som by ha råd til å bygge hvis næringslivet tar på seg driften, sier Elvestuen. Ifølge Oslo Sporveier vil kostnaden for 300 meter trikkelinje ligge på ca. lag 15 millioner kroner mill. i året Oslo Sporveier har på forespørsel fra Aftenposten Aften også regnet på hva det vil koste å drive en slik trikkerute som handelsstanden ønsker å finansiere. - Den totale kostnaden, gitt at det går to trikker i hver retning, vil årlig være mellom 25 og 32 millioner kroner, altså i overkant av syv millioner kroner pr. trikk, opplyser informasjonsleder Trine Tandberg. Initiativtagerne har foreløpig ikke vurdert hvor mye penger det vil være aktuelt å bruke på å holde en gratistrikk i gang. - Hvilken garanti har kommunen for at handelsstanden ikke kaster kortene hvis tilbudet viser seg å bli for dyrt? - I så fall har man i hvert fall prøvd. Jeg synes ikke vi skal være livredde for å prøve ut positive tiltak. Uansett vil vi nå gå inn i en seriøs dialog med Oslo Sporveier for å se på pris, sier Byfolk-leder Per Hogness til Aftenposten Byfolk Info nr Utgis av: Byfolk Oslo Sentrum AS Møllergata OSLO Telefon: Telefax: Ønsker du neste nr av Byfolk Info tilsendt i posten registrer deg på: artikkel=57 Dette bladet kan også lastes ned elektronisk i PDF format på Ønsker du å vite mer om medlemskap, gå inn på: eller kontakt prosjektleder Per Jæger, e-post: 15

16 Returadresse: Byfolk Oslo Sentrum AS, Møllergata 7-9, 0179 OSLO Fasadebelysningen på Karl Johan: Nytt styringssystem med nye muligheter Da fasadebelysningen på Karl Johans gate ble bygget til tusenårsskiftet ble det valgt et felles styringssystem ved hjelp av personsøkertjenesten til Telenor. Dette blant annet fordi en ønsket et rimelig utstyr uten behov for kabelgrøfter i gata, samtidig som man unngikk store investeringer inne i gårdene. Systemet var en videreutvikling av utstyret som mange hytteeiere benyttet til å styre varmeovner og lignende utstyr i sine hytter. Etter en innkjøringsfase kom systemet stabilt i drift og har nå vært operativt i tre år. Telenor besluttet beklageligvis å legge ned personsøkertjenesten med virkning fra Dette avstedkom behov for en erstatning. Driftsansvarlige Viken Nett valgte: SKALAR GSM enheter levert av CRO- NUS ENGINEERING. CRONUS er blant annet en viktig leverandør til Viken Nett når det gjelder styring og overvåking av deres distribusjonsnett, og CRONUS har således lang erfaring i å spesialtilpasse slike tjenester etter kundens behov. Det spennende med SKALAR er at det også kan benyttes til overføring og styring av andre typer tjenester. Her ligger det helt klart interessante muligheter for gårdeierne, og vi har allerede i Byfolk nr 2/2003 omtalt muligheten for kameraovervåking for å øke sikkerheten i gata. Når SKA- LAR er ferdig oppmontert, har en samtidig gjort første skritt mot en slik kameraovervåking. Systemet kan også overføre data for energimåling/forbruksmåling, samt forskjellige alarmfunksjoner. Det kan for eksempel dreie seg om innbrudd- eller ransalarm, brannvarsling, overvåking av temperatur, fuktighet eller åpne dører/viduer. Systemet er som nevnt basert på GSM-mobiltelefoni teknologi, og således åpent for toveiskommunikasjon. Dette betyr at en gårdeier eller vaktmester kan kalle opp systemet hjemmefra, og få status på, eller fjernstyre funksjonene nevnt over. Viken Nett har også valgt samme løsning for styring av sine lysløyper i Oslomarka. Dette vil bli installert fortløpende slik at systemet blir operativt til vintersesongen sier Petter Kristiansen i Veilys Kompetanse AS til Byfolk Info. Det nye styringssystemet for fasadelys, som på denne gården, gir gårdeierne en rekke nye muligheter, blant annet kan gårdeierne få avanserte varslingssystemer. Så vidt forskjellige områder som innbrudd og fuktighet er blant de muligheter som snart er tilgjengelig. Nye gateskilt på plass innen 2005 Registrér dine nye skilt på:

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum

Valgets kval. - Eiendomsskatt? INNHOLD. -se side 3. - en informasjonsavis for Oslo sentrum 03 03 - en informasjonsavis for Oslo sentrum INNHOLD 2 - Om å tenke langsiktig 3 - Et valg om eiendomsskatt 4 - Taperbyen som ble vinner 6 - Malmö s redningsmann 8 - Malmö s snuoperasjon 10 - Hovedstadsaksjonen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15:

Hovedstadsaksjonen er i gang. side 3: side 5: side 7: side 9: side 11: side 13: side 15: 04 02 - en informasjonsavis for Oslo sentrum side 3: Hovedstadsaksjonen side 5: Pilotsteder side 7: Ny måte å arbeide på side 9: Endringer i bybildet side 11: Samarbeidspartnere side 13: Prosessen Hovedstadsaksjonen

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer

amerikanerne! Sentrumssentrene gjenåpner Vi har som mål at Aker Brygge blir Oslos hyggeligste bydel hele året». nr. 2 2014 sommer nr. 2 2014 sommer medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! VisitOSLO: Nå kommer amerikanerne! Reiselivssjef Bente Bratland Holm jubler.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011

nr. 8 2012 jul God fairtrade handelsutvikling 6,7 rekordstor julehandel sikkerhet må ta tilbake tryggheten ble brukt på julehandel i oslo 2011 medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. nr. 8 2012 jul God fairtrade sikkerhet må ta tilbake tryggheten 6,7 ble brukt på julehandel

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Butikkeiere, ansatte OG vekterbransjen opplever økende grad av trusler. nr. 1 2014 MARS

Butikkeiere, ansatte OG vekterbransjen opplever økende grad av trusler. nr. 1 2014 MARS nr. 1 2014 MARS medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! HANDELEN MÅ TILPASSE SEG ENDREDE KJØPEMØNSTRE Finansminister Siv Jensen gjestet

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

HaldenMagasinet. Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år. Allsidig voksenopplæring. Fremtidens halden

HaldenMagasinet. Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år. Allsidig voksenopplæring. Fremtidens halden HaldenMagasinet Et informasjonsblad fra Halden kommune desember 2010 Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år Fremtidens halden Allsidig voksenopplæring 2 HaldenMagasinet Budsjettmessig balansekunst

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13.

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Nr. 3-2011 hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Stian Berger Røsland: - Jeg vil gi honnør til ansatte og frivillige i tiden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene

NorCERT har fått nye moderne lokaler. Digitale løsepenger. Sikkerhetstruslene Kvartalsrapport for 2. kvartal 2012 Innhold Aktiviteter fremmover 2 NorCERT har fått nye moderne lokaler Nå som NorCERT er etablert i toppmoderne lokaler øker våre forutsetninger for å håndtere alvorlige

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Norske kirkebygg hva sier pressen?

Norske kirkebygg hva sier pressen? Norske kirkebygg hva sier pressen? Du finner elektronisk versjon av dette på http://158.39.26.116/kirkekonferanse/program/ Høgskolen i Narvik - hovedside http://www.hin.no/default.asp?lesnyhet=319 Side

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

MENY COLOSSEUM SOSIALT ENTREPRENØRSKAP JESSHEIM SOMMERFESTEN I BILDER. Herlig! høst. YRfokus på. setter VINNER AV ÅRETS BUTIKK. Week 13-17 OKTOBER

MENY COLOSSEUM SOSIALT ENTREPRENØRSKAP JESSHEIM SOMMERFESTEN I BILDER. Herlig! høst. YRfokus på. setter VINNER AV ÅRETS BUTIKK. Week 13-17 OKTOBER MEDLEMSMAGASIN FOR OSLO HANDELSSTANDS FORENING for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! Herlig! høst VINNER AV ÅRETS BUTIKK MENY COLOSSEUM YRfokus på setter SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

Detaljer