NR 2 APRIL ÅRGANG Mange muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 2 APRIL 2012 24. ÅRGANG Mange muligheter"

Transkript

1 NR 2 APRIL ÅRGANG Mange muligheter Befolkningsvekst: Trangt på skolene Elever fra vestlige deler av Storhaug kan benytte Kannik som sin ungdomsskole. Det ønsket Erlend Jordal (H) å få vurdert da plan for skolestruktur ble behandlet i kommunalstyret for Oppvekst 20. mars i år. Tomt til ny barneskole kan bli nødvendig. Nå er planen ute på høring med frist 30. april. Fra 2015 kan elevtallsutviklingen på ungdomstrinnet være slik at St. Svithun skole trenger sine skolelokaler selv. Elever på språkstasjonen bør derfor flyttes til Johannes læringssenter, foreslår rådmannen i denne saken. Det betyr igjen at Johannes Læringssenter må utvide sine arealer tilsvarende. Erlend Jordal (H) ville ha vurdert om underkapasiteten på St. Svithun skole kan løses ved at enten elever fra vestlige deler av -Flere stupebrett i ulike høyder hadde vært flott! Og flytebrygger for kano, kajakk og småbåter. Og lettere tilgang til sjøen for alle, foreslår fritidsleder Kalle Eide. Torsdag 3. mai inviteres alle interesserte til åpent møte om Emmaus friområde. Park og vei ønsker innspill til en plan for området. Ungdom og fritid har vært aktive brukere av friområdet i flere år og Kalle har mange gode forslag. -Vi trenger et lager- og utlånssted for kano, kajakk og annet aktivitetsutstyr som kan brukes av speidergrupper, skoler, barnehager og alle andre interesserte! Og flere bord og benker. Og toalettmuligheter! Gjerne gapahuker som base for aktiviteter og grillplasser. Og muligheter for taubaner, slakkliner, rampline permanente eller flyttbare. Klatremulighetene kan utvides med bolting av topptaufester. Aktuelt sted er knausen Talaren. Og hvorfor ikke en beachvolleyballbane, foreslår Kalle. Storhaug benytter Kannik som sin ungdomsskole eller at språkstasjonen kan flyttes til Kannik skole dersom en bygger en ny ungdomsskole/8-13 skole ved St. Svithun (videregående skole). Plan vedtas av bystyret i juni. Bildet er fra skolens hjemmeside. Les mer side 10 Les mer side 3 -Planområdet for den nye boligutbyggingen i Emmaus er tegnet 4 meter inn på vår tomt og 1 meter inn i huset vårt på soverommet! 10 meter høge bygningar planlegges kloss innpå huset. Ettermiddagssola blir sterkt redusert. Ein flott, gammal allè er fjerna i strid med intensjonane i plan Utbygginga sør blir vesentleg meir dominerande enn planen sa. Utnyttingsgraden er auka. Verdien Reguleringer: Mye av bydelens framtid bestemmes gjennom planer. Avgjørelser om høyder, gater, grønt, bolig, næring, hotell eller skole tas bl.a. når en reguleringssak vedtas. Skal det bli hotell og flere boliger ved Badedammen, Coop-butikk på hjørnet Haugesundsgaten/Ryfylkegaten og bør Erichstrupsgate 14 vernes? Les mer om aktuelle reguleringssaker. Dugnad Varmen Ble æret Side 4 Vi rydder hele bydelen! Side 6, 7, 8 og 9 Det lokale klimaet va kanskje någen gradere varmare her inne, sa Gunnar Roalkvam. Side 12 Fem markante personligheter fikk nylig æresmedlemskap i Brodd Fotball. Side 13 Blokk i hagen! av utsikten reduseres, sier Audun Steinnes som eier nærmeste bolighus til utbyggingen. -Hva vil du foreslå? -At den austre seksjonen av blokk D blir teken ut av planen og at at fleire seksjoner blir senka frå 3 etasjar (10 m) til 2 etasjar. Og at avstand til nabogrense minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

2 Side 2 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012 Leder Emmaus igjen En lang historie for området Emmaus går inn i en ny fase. Området mellom Rosenli, Ramsvig og Rosendal skal finne sin form og planlegges som friareal for alle. Gamle barnehjemshus skal rives snart. Historiene fra barna som bodde der inneholder alt fra min redning, så godt som det kunne være til den verste tid i mitt liv. Nå inviteres alle til å delta i å forme områdets framtid. Hva vil vi ha i stedet? Hva blir det plass til når alle gamle barnehjemshus rives? Åpne, grønne marker er det vi har minst av i vår sentrumsnære bydel. For hundre år siden ble det dyrket bærbusker, rabarbra og frukttrær i Rosenli. Sauer brekte, kyr rautet og høner klukket rundt barnehjemshusene. Barn moret seg den gang som nå på fotballøkka. Ingenting var bedre enn et deilig sommerbad ved den idylliske stranda. Lars Oftedal kjøpte et vakkert område for 135 år siden for at barnehjemsbarna skulle få nyte landluft og sjøbad. Takk til ham for det! Nå skal det bli et område for alle! Tips oss! For egen regning Hva vil vi med Emmaus? Nå skal det lages en mulighetsstudie for Emmausområdet. I den forbindelse blir det den 3. mai arrangert åpent møte. Det henvises til egen annonse og artikkel i bydelsavisen. Her må flest mulig engasjere seg. Nå legges rammer og føringer for bruken av området. Da er det viktig at flest mulig kommer og legger frem sine tanker og ideer. Turveien går der allerede i dag. Hvordan skal vi på en best mulig måte få tatt i bruk friområdene på oppsiden av stien mot kolonihagen og den øvrige bebyggelsen? Her er det ønskelig med innspill fra de yngste til de eldste. Dette er det siste friområdet med en størrelse av betydning som vi på fastlandsdelen av Storhaug i overskuelig fremtid vil kunne boltre oss på. Da er det tid for spenstige og kreative forslag. Hvilke regler gjelder for tilskudd? På møte i Storhaug bydelsutvalg 20. mars var det mange av bydelsutvalgets medlemmer som ikke hadde lest tilskuddssøknadene. Det ble diskusjon om kriteriene for fordeling av tilskuddsmidler gjelder. Bydelsutvalget valgte å utsette hele tilskuddsbehandlingen til møtet som holdes tirsdag 24. april. Bare Giljehaugen beboerforening slapp gjennom nåløyet og ble tildelt kr ,- til aktivitetsdag i Emmaus. Roar Houen (V) og Helge Dagfinn Andersen (SV) meldte seg inhabile i saken. Penger til ungdom 20. april er fristen for å søke ungdommens bystyre om midler til gode ungdomstiltak. Ungdommens bystyre vil i sitt møte 9. mai dele ut tilsammen kr. Har du en god ide til et arrangement eller annen type tiltak, så send inn en søknad. Det viktigste er at det som planlegges er for og med ungdom. Kontakt og søknad til stavanger.kommune.no. Nye frister: Ingeborg Sanner (Rødt) hadde mange spørsmål om frister, utlysningsprosedyrer, hjelp til å skrive søknad, rutiner for rapportering og medlemmenes tilgang til søknader og rapporter. Jostein Solvang (Pp) etterlyste skriftlig innstilling fra arbeidsutvalget. Inger Marie Karterud (KrF) mente bydelsutvalget burde holde seg til fordeling i tråd med retningslinjene mens bydelsutvalgets leder mente at et bystyrevedtak har gitt bydelsutvalget frihet til å ikke følge retningslinjene. I det regulerte friområde står det i dag 6 stk. såkalte barnevernshus. 5 av disse skal rives. Men ett av husene skal stå igjen. Hva skal dette brukes til? Det er en av utfordringene vi står ovenfor. Bruken av dette huset må tilføre området kvaliteter og ikke bli stående som et sjenerende fremmedelement. Så da håper jeg at flest mulig kjenner sin besøkelsestid og benytter denne anledningen til å være med på utformingen av dette for bydelen så viktige område. Ungdom får delta i bydelsutvalget Tove Sæther Hagland, som er koordinator for Ungdommens bystyre, foreslo på møte i Storhaug bydelsutvalg at det åpnes for at ungdom får være representert og gis mulighet til å fortelle hva de er opptatt av. Bjarte Espeland Horpestad fra St Svithun skole fremmet ideen om et samarbeid mellom Storhaug bydelsutvalg og Ungdommens bystyre. Horpe-stad ønsket å delta på møtene med tale og forslagsrett. Bydelsutvalget syntes det var en god ide. Så Horpestad kommer til å møte for å tale ungdommens sak. Oppfordringen til slutt blir å ta et par gode turer i området. Se på kvalitetene. Gjør deg opp en mening. Og kom den 3. mai. Turstien er alltid en opplevelse. Nå på våren, når naturen på nytt våkner til liv er det ekstra givende! Nyt våren! Geir Rolandsen (H) Camilla Myklebust er avisas nye annonseselger. Etter oppvekst på Karmøy og i Tysvær, flyttet hun til Stavanger i 1993 og har siden bodd på Storhaug. Camilla er selvstendig næringsdrivende og har jobbet frilans som illustratør siden Hun har kontor i Verksgata med andre frilansere. Bachelorutdannelsen tok hun i England. Stavangers sentrum Hva vil vi med Stavanger sentrum? Er grensene for snevre? Skal vi ha høyhus i sentrum? Eiganes & Våland og Storhaug bydelsutvalg inviterte interesserte til åpent møte og workshop i Kiellandrommet på Sølvberget for å få innspill til ny kommunedelplan for Stavanger sentrum. Lokalpolitikere og andre interesserte møtte opp for å påvirke prosessen fra starten av. Vi blir glade for tips om små og store nyheter! E-post: storhaug-bydelsavis.no Neste nummer av BYDELSAVISA kommer ut 11. JUNI Frist for levering av stoff/ annonser er 1. JUNI Bydelsutvalgenes tilskuddsmidler har søknadsfrist 1. februar og 1. september Utgiver: Storhaug bydelsutvalg Postboks 1608, Kjelvene 4093 Stavanger Avisstyre: Vera Britt Sommer (Ap) Geir Rolandsen (H) Arvid Nesse (Upol) -La oss si at vi styrer byen, bestemmer oss for hvor vi vil endre og må finne veien dit, sa Kristin Gustavsen. Workshop ble ledet av Dag Terje K Solvang (H), leder av Eiganes og Våland bydelsutvalg, og Geir Rolandsen (H), leder av Storhaug bydelsutvalg. Redaksjon: Sigrid Bækholt (redaktør) Tlf. : Jan Tore Horpestad (design) Tlf.: Annonsesalg: Camilla Myklebust Tlf.: Distribusjon: Nylund skolekorps v/jan Johnsen Tlf.: Trykkeri: Dalane Tidende Opplag: 8600

3 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa Side 3 Her kan det bli mer tilgjengelig! Send gjerne epost til -Kom med gode forslag! -Endelig er vi i gang, sier Hilde Blokkum. Hun er prosjektleder fra Park og vei og skal lage en plan for friområdet mellom Ramsvik, Rosendal og Ramsvik kolonihage, Emmaus barnehage og borettslaget Rosenli. Torsdag 3. mai klokka 19 inviteres alle interesserte til et åpent møte på Rosendal sykehjem for å komme med gode forslag til hvordan man ønsker at området skal bli. Forslagene blir en del av grunnlaget for en mulighetsstudie og disposisjonsplan som Hilde skal lage. -Dette er et friområde og det skal det fortsette å være, sier Hilde. -Det er et flott område kommunen har kjøpt og vi ønsker at flere skal bruke det. Beboere på Storhaug har kjempet hardt for at størst mulig del av området fortsett skal være grønt. Gjennom planen som nå skal lages vil vi vise kvalitetene området har samt foreslå hvordan det kan gjører mer tilgjengelig. F eks slik at flere kommer seg til og fra stranda. Vi inviterer folk i alle aldre til å si hva de synes er bra, fortelle hvordan området brukes i dag og komme med sine drømmer og forslag til hvordan det kan brukes i framtiden. -Hvor lenge har du jobbet med planen? -Jeg startet i mars. I april og mai skal jeg gjøre meg godt kjent i området. Men jeg trenger kunnskap og ideer fra alle dem som kjenner området bedre enn Rød linje markerer planområdet. Blå felt er utbyggingsområder for nytt boligfelt (i nord) og utvidelse av Rosendal sykehjem. Gule kryss markerer tidligere barnehjemshus som skal rives før innflytting i nytt boligfelt. meg og vil gjerne ha så mange innspill og forslag som mulig. -Hvilke kvaliteter har området? -Mye er verdt å ta vare på. Området har en spesiell forhistorie med både gårdsdrift og barnehjem. Jeg kan forstå at man kan ha blandede følelser for områdets forhistorie. Hvordan kan vi få de ulike tidene til å snakke sammen, henge sammen? Folks historier fra området er verdt å lytte til. Nå skal vi sammen lage en plan som viser kvalitetene og mulighetene området har for alle aldersgrupper. -Hvordan er prosessen videre? -Planen skal bli ferdig i år og omhandle områdets historie, kvaliteter, muligheter og utfordringer. For de som lurer på hva slags plan som skal lages så kan de kikke på lignende vedtatte planer for Mosvannsparken og Lundeområdet på Hundvåg. De finnes på kommunens hjemmeside. Etter det åpne møtet settes en frist for innspill. Planen skal opp i kommunalstyret for miljø og utbygging i juni. Eventuelle forslag eller vedtak derfra innarbeides og så sendes planen ut på høring etter sommerferien. Tilbakemeldinger vurderes før en ny og siste behandling i kommunalstyret. Og så er det bystyret som vedtar hvor mye penger som settes av til gjennomføring av planen. -Skjer det noe i området før planen vedtas og penger bevilges? -Ja, det gjør det! Uavhengig av denne planen skal en del reguleringsbestemmelser vedtatt av bystyret i juni 2010 oppfylles. Planen for boligene i felt B1 har vært til førstegangsbehandling i kommunalstyret for byutvikling. Turveien fordi Rasmus Risas gate 31, 33 og 35 skal forlenges ned til eksisterende turvei langs sjøen før det gis brukstillatelse for det nye boligfeltet (B1). -Hva betyr det? -At folk ikke kan flytte inn i de nye boligene før dette er på plass. De samme bestemmelsene gjelder alle bygninger som er forutsatt revet og etablering av kvartalslekeplass (der hvor Rasmus Risas gate 31 står i dag). I tillegg skal det etableres en turveg fra enden på Rasmus Risas gate ved sykehjemmet og ned til eksisterende turveg langs sjøen.

4 Side 4 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012 Link Arkitektur AS Hotell ved Badedammen? -Stavanger trenger flere hoteller og arbeidsplasser så vi er åpne for forslaget dersom det lar seg gjøre å finne gode arkitektoniske løsninger. Fortrinnsvis ønsker vi parkering under bakken, sier Usman Butt (Ap). Storhaug bydelsutvalg uttalte seg om varslet plan for Badehusgata (for tiden Aker) som skal legge til rette for bygging av nye boliger og for bruk av eksisterende bygning som hotell og kontor. H, Frp, V og SV vedtok uttalelse med skepsis til hotell, mens Ap og KrF stemte mot hotellskepsisen. etablerte seg i Kvitsøygata 10 for ett år siden. Firmaet leverer tjenester og kompetanse om boliger, skoler, kontorbygg, helsebygg, kirker/kulturhus, idrettsanlegg, kjøpesenter, interiør, arealplanlegging, infrastruktur, industriparker, landskap, rehabilitering, vedlikehold, prosjektledelse og byutvikling. Mer hotell? Skal Stiftelsesgata 17 reguleres til leilighetshotell? Skal Erichstrups gate 14 vernes? Nå varsles at plan om dette kommer. Frist for å mene noe tidlig i prosessen er 25. april til Arkitektkontoret Stav AS som holder til i Øvre Banegate 28. Hva er en reguleringssak? Firmaet har 29 ansatte innen arkitektur, innredning, landskap, planlegging, prosjektledelse og tilgjenglighet. Byplangrep med kvartalsstruktur På vegne av Haugesundsgaten eiendom AS har Link Arkitektur AS foreslått detaljregulering for utbygging av bolig, handel, næring og service for Haugesundsgata 30 og Kvitsøygata 5. Kvartalsstruktur er lagt til grunn for prosjektets oppbygning. Byggene er plassert langs vei og fortau. I første etasje ligger handel og service arealer. Fra 2. til 6. etasje er det planlagt boliger med felles oppholdsarealer ute og sandlekeplass. Mot rundkjøringen ved Haugesundsgata er et selvstendig kontorbygg på 5.etasjer med en buet fasade godt synlig fra Haugesundsgata. Kvartalet er forholdsvis stort. For å bryte ned skalaen og åpne opp, er kvartalslekeplassen plassert på hjørnet mot Kvitsøygata og Ryfylkegata. Kvartalslekeplassen henvender seg til den eksisterende parken på motsatt hjørne av krysset. Det grønne bindes med dette sammen. En offentlig gangsti går igjennom kvartalet mellom Kvitsøygata og Rennesøygata og deler tomta i to. Fasadene er tenkt lyse og med variasjon, samtidig som de har et stramt og rent uttrykk. Slik forklares illustrasjonen av sivilarkitekt Tannaz Meshkat fra Link Arkitektur. Hva er nå egentlig en reguleringssak? Når kan man mene noe om den? På kommunens hjemmeside forklares det at en reguleringsplan er et juridisk dokument som angir hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. En reguleringsplan består av planbeskrivelse arealplankart bestemmelser Når et reguleringsarbeid starter blir berørte varslet med brev. Brevet er en invitasjon til tidlig å komme med innspill til saken. Merknader og uttalelser blir tatt stilling til av administrasjonen i kommunalavdeling for byutvikling som lager en sak til politisk behandling. Planbeskrivelse, plankart og bestemmelser behandles politisk i kommunalstyret for byutvikling (KBU) som vedtar om planen skal sendes ut på høring og til offentlig ettersyn. Berørte får brev om at saken sendes på høring og gis igjen anledning til å komme med sine kommentarer. Etter høringsrunden blir planen bearbeidet før den på ny tas opp i kommunalstyret. Bystyret fatter endelig vedtak. Melding om vedtak sendes alle berørte. Vedtaket kan påklages. Uenighet om boliger -Dette er en sak vi kjenner svært godt, sa Geir Rolandsen (H) på sist møte i Storhaug bydelsutvalg. -Jeg har vært på kommunens orienteringsmøte og det ser dessverre ut til at en av blokkene nærmest plasseres inni naboens hage! Helge Dagfinn Andersen (SV) mente blokk C burde reduseres med en etasje for ikke å ligge som en ti meter høy vegg når man vil inn i friområdet på oppsiden av Emmaus barnehage. Andersen fikk støtte fra Usman Butt, Vera- På kommunens hjemmeside 26. mars gjaldt disse sakene Storhaug bydel: Varsler om planer som kommer: Plan 2435P, detaljregulering for Badehusgata 25 og Nedre Banegate 50. Formålet er å legge til rette for bolig og vurdere kanalens utforming. Merknadsfrist 13. april til Link Arkitektur, Kvitsøygata 10, Stavanger. Plan 2434P, detaljregulering for Badehusgata Formålet er å legge til rette for bygging av nye boliger og for bruk av eksisterende bygning som hotell og kontor. Merknadsfrist 13. april til Civitas AS, Oslo. Plan 2440P, detaljregulering for Stiftelsesgata 17 m.fl.. Formålet er å regulere Stiftelsesgata 17 til leilighetshotell og vurdere vern av Erichstrups gate 14. Merknadsfrist 25. april til Arkitektkontoret Stav AS, Øvre Banegate 28. Varsler om planer som kommer annonseres i avisen og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 6 uker. Britt Sommer og Ivar Øiumshaugen fra Arbeiderpartiet mens Venstre var delt. Elisabeth Klette støttet Andersen mens Roar Houen støttet flertallsvedtaket om å sende saken ut på høring og offentlig ettersyn slik den er. Ivar Øiumshaugen (Ap) foreslo to ekstra gjesteparkeringsplasser i parkeringsanlegget. Geir Rolandsen (H) tilleggsforslag om at planen må justeres etter eiendomsgrensen til nabo i øst og Talaren på en måte som gjør det attraktivt å bruke fjellskråningen ble enstemmig vedtatt. Store planer under utarbeiding: Plan 2222, detaljregulering for sentrumshalvøya Plan 126K Kommunedelplan for bybane (www.bybanen.no). Planer på høring: Plan 2394P, detaljregulering for felt B1 i plan 2266 Rosendal sykehjem. Formålet er å legge til rette for boligbygging. Merknadsfrist 10. april til Stavanger kommune, Kultur og byutvikling. Plan 2410P, detaljregulering for LOK II, Haugesundsgata 30 og Kvitsøygata 5. Formål: utbygging av bolig, handel, næring og service. Merknadsfrist til Stavanger kommune, Kultur og byutvikling. Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger E-post: kommune.no Alle spørsmål rettes til Servicetorget, Olav Kyrres gate 23, tlf (tast 3 ved forespørsel om valg). Bruk oss Storhaug bydelsutvalg får tilsendt alle varsler om og reguleringssaker innenfor Storhaug bydels grenser. Sakene tas opp på bydelsutvalgets møter. Eventuell uenighet vises i vedtak som sendes videre før endelige vedtak i kommunalstyret for byutvikling eller bystyret. -Vi vil svært gjerne bli kontaktet før vi uttaler oss om sakene, sier bydelsutvalgets leder Geir Rolandsen (H).

5 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa Side 5

6 Side 6 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012 Nå er det ryddeaksjon igjen! -Vi gir bort to tusen søppelsekker og fem tusen engangshansker. Vi låner bort en del søppelklyper, river, små koster og sopebrett. Plukkingen holder meg i form! Med felles innsats skal vi i neste uke rydde parker, lekeplasser, friarealer og eget nærmiljø. Er du nyinnflytter og ikke har vært med før? Ta kontakt med oss på Storhaug Frivilligsentral, sier koordinator Svanhild Svihus. -I fjor ble det ved felles innsats samlet inn 5,2 tonn. Cirka hver fjerde beboer deltok fra bedrifter, institusjoner, organisasjoner m.m. Likevel, noen områder ser ille ut hele året. Oppfordringen i år er at flere privatpersoner og virksomheter rydder rundt sine egne områder. Men sett ikke privat avfall på oppsamlingsplassene! Se informasjon på midtsidene, oppfordrer Svanhild. Før i tiå, når våren kom, var det sopedag og adle sko gjørr det reint i gadene. Her fra krysset Store Skippergadå og Risbakken. Bilde er fra 1961, forteller Erik Falkeid Asbjørnsen. Fra venstre Ivar Hope, Erik Falkeid Asbjørnsen, Tom Reidar Bratteli og Owe Jahn Torgersen. -Vi må ikke være så likegyldige! Jeg bor ved den vidunderlige Lervigparken og hjelper kommunen å rydde søppel, men når ikke over det! Jeg rydder ned mot sjøen og opp til Johanneskirken, forteller Vally Haugvaldstad. -I går fant jeg en hel pose med tomflasker som ikke kan pantes. Det skulle ikke vært lov å selge de! Jeg stopper og skryter av de som jobber i park. Jeg er imponert av innsatsen deres og alt de gjør. Det beste jeg kan si om søppelplukkingen min er at den holder meg i form! Ryddeaksjonen har oppfylt Vallys ønske og hun har som takk for innsatsen fått en egen søppelklype.

7 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa Side 7 Forfall og slum på Nytorget: Byasser gjør bybildet bedre -Se her, nok en tagging signert RBL! Karsten Broholm er arbeidsleder for byassene som rydder i sentrum. Hver morgen treffes gjengen som er lette å kjenne igjen med klypene, bosspann på hjul og gule jakker merket Invivo og Rent i Stavanger. -De gjør en kjempeinnsats, sier Karsten. -Her ved Nytorget et av de verste områdene, sier Karsten. I området mellom Nytorget, Kongsteinsgata og Brødregata står ubenyttede hus til forfall sterkt preget av manglende vedlikehold og knuste ruter. Rundt parkeringsplassen mellom husene florerer det i brukte sprøyter, flasker, pc er, madrasser og boss i alle varianter. Antagelig det nærmeste vi i Stavanger kan kalle et slumområde. I samarbeid med Stavanger kommune har Invivo AS en patrulje som hver ukedag er rundt i byen og plukker opp etter andre som ikke har truffet søppebøttene. Byassene gjør sentrumsbesøket triveligere for oss alle. De har også påtatt seg å registrere uregelmessigheter i sentrum. Det utarbeides en rapport som leveres kommunen. Her fremgår det hvor det er tagging, ødelagte gjerder, knuste gateheller, brannfarlige søppeldunker osv. (www.invivo.no) Byassene på et av de verste stedene mellom Brødregaten og Nytorget. -Vi fører daglig logg som sendes kommunen, forteller Karsten. -Butikker er nedlagt og hus har stått tomme lenge. Forfallet startet fort og nå er det riktig ille. -Vi finner stereoanlegg, bildekk og pc er som folk slipper fra seg, forklarer en av byassene. -Ser mye boss på Storhaug og, sier Eliann. -Kan ikke ha det sånn! Før plukte eg mye i fritiden. I alle gatene, i helgene. Ved Rema 1000 (rett ved Steinhagen barnehage, fra utløpet av Storhaugtunnelen ned mot Siriskjær og Breivig) flyte det nedover. Har gått dager med bossekk der. -Eliann lever og ånder for arbeidet sitt. Til og med i sommerferien plukker hun boss, sier arbeidsleder Karsten Broholm. Til høyre Eliann Surdal. -Eliann lever og ånder for arbeidet sitt. Til og med i sommerferien plukker hun boss, da som frivillig for sandvolleyturneringen. Titt og ofte tar hun turen på kryss og tvers over Storhaug og rydder der og, sier arbeidsleder Karsten Broholm. -Hvordan starter arbeidsdagen Eliann? -Står opp i halv sju tiden. Spise frokost, laget om kvelden. Går hjemmefra halv åtte til Rosenli. Bussen går kvart på åtte. Går av ved Prix. Møter de andre i parkeringshuset. Begynner halv ni. Ut med klyber og tralle. -Hva finner dere? -Sneiper, sprøyter, klær, røykpakker, sko, bh er, tomflasker så ikkje kan pantes! -Trives du? -I regn, blåst og snø! Lige adle årstider. Hærrlig nå med våren! Kjekke folk. -Hva mer gjør du? -Vaske og rydde sjøl i leilighet. Mye å gjør på! Handle mandag. Tirsdag riding fire te fem. Onsdag håndball på Jåttå.

8 Side 8 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012

9 Nr. 2 april 2012 Oppsamlingsplasser for søppel i plastsekker 1. Ved Badedammen 2. Ved St. Johannes kirkes parkeringsplass 3. Ved urmakerforretning i Pedersgt., v/inng. til ABC-gata 4. Foran Store Skippergate 33/35 5. Ved hjørnet av Vaisenhusgt. og Erichstrupsgt. 6. I begynnelsen av Vikedalsgt. - mot Saudagt. 7. Foran St. Svithun skole 8. Ved lekeplassen i Haukeligt. 9. Ved lekeplassen i krysset Lysefjordgt. og Avaldsnesgt. 10. Ved transformator i Lysefjordgt. mellom nr Ved Steinhagen barnehage på parkeringsplassen 12. Ved inng. til grusbanen på Storhaugmarka 13. Parkeringsplassen v/midjord bydelshus 14. Parkeringsplassen/transformatorhus v/ramsvik skole 15. Ved lekeplassen i Sandnesgt. 16. Ved aldersbolig i Boktrykker Dreyersgt. 17. I enden av Digranesvn., nesten v/pannevikodden 18. V/lekeplass i Lindøygt. 19. Godalen badeplass v/kiosken 20. Ved Waisenhusstranda 21. Vardeveien midt i bakken 22. Breivikvn. 33b v/parkeringsplassen 23. Gjesteparkeringsplass til Sameiet Godalstunet 24. V/Paradisvn motorbåtforeningen 25. V/inngangsport til Strømvik Kolonihage, Strømvig V/porten til Linjegods-terminalen i Paradis 27. På Lervigtunet 28. V/Stavanger Skatehall 29. På Vassøy/ v/den gamle barnehagen 30. Nedstrandsgt./Idsegt. 31. Parkeringsplass v/blokkene i Godalen 32. Trafikkgt./Talgjegt. 33. Storhaug skole 34. Sletten/Åkragata 35. Kaia på Vassøy 36. Parkeringsplassen nederst i Store Skippergt. Bydelsavisa Hvem rydder hvor i uteområdene 2012 Hageavfall ved den gamle Linjegodsterminalen i Paradis Mottak t.o.m. 30. april. Avfallet skal kun leveres i angitte tidsrom. Hverdager: Lørdager: Hageavfallet må ikke leveres i plastsekker. Mandag 23. april til lørdag 28. april Ryddingen må være avsluttet lørdag kl Barnehagene Varden Ramsvikskogen Emmaus Biå Steinerbarnehage St. Johannes Steinhagen Vassøy Storhaug Åpen barnehage Lilleputt Kløvereng Johannes internasjonale barnehage Knåtten Skolene Storhaug Nylund St. Svithun Ramsvig Vassøy Godalen vgs. Bergeland vgs. Johannes Læringssenter Kunstskolen i Rogaland BI Stavanger Brodd IL Stavanger Skateklubb Rundt barnehagen, på lekeplassen og parkeringsplassen Området rundt barnehagen + liten strand Lekeplassen og fotballbanen i Sandnesgt. og barnehageområdet Barnehageområdet Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Området i og rundt barnehagen Eget område Området rundt skolen, lekeplassen på Storhaugmarka, miniaboreet v/varden, Kyviksmarka og Vår Frues plass Området rundt skolen, Breivik båthavn til stranda i Rosenli og videre til Waisenhusstrand og naust Området rundt skolen, Nordre Ramsvig vei og fra Ramsvig langs turstien til Paradis Plenen og området rundt skolen Området rundt skolen, friområder I og utenfor skolegården Eget nærområde, fra skolen ned mot sentrum Området i og rundt skolen, tursti + skog fra skolen til idrettshallen Rundt eget område Rundt eget område Midjordbanen, parkeringsplassen rundt Broddhuset Rundt eget område Menighetene St. Johannes Området rundt kirken og Johannesparken Varden Meisene: Egersundsgt./Nymannsvn. v/varden kirke Ulvungene: Bak kirka opp til Vardevn. KFUK/KFUM: Friområde fra Vardevn. opp til flaggstanga, Miniarboret Intro Stavanger Eget område Stavanger Baptistkirke Eget område St. Petri Egne områder Side 9 Miljøstasjoner: Ved Varden kirke. Parkeringsplass ved Rasmus Risasgt. På Kyviksmarka ved Hetlandskirka. Ved RIMI Badedammen. På kaia på Vassøy. Kun plast- og glass/metall emballasje på miljøstasjonen Privat restavfall kan leveres på IVAR gjenvinningsstasjon på Forus. Åpningstider: Mandag - torsdag: Fredag: Lørdag: Eller kontakt kommunen for bestilling: Henteordning for grovavfall : Bedrifter som støtter/deltar tlf i ryddeaksjonen 800/04005 Ellen Jepson har bidratt med ryddeplakat, logo & kart Olden Arctic Diving rydder i Badedammen ICA Supermarked - Støperigården har gitt god pris på brus Boller sponses av REMA 1000 Storhaug Øvrige sponsorer: - Urban Sjøfront AS - Joker Jelsagaten - Th. Vaaland Granitt AS - BO 1 AS - BI Stavanger - Sparebank 1 SR-Bank - Statoil Haugesundsgaten - Restaurant Akropolis - Bitmap AS Aksjonen styres av ansatte fra Frivilligsentralen, Vei, Park og Idrett, Fagavdeling Renovasjonen BMU, Stavanger Natur og Idrettsservice, Renovasjonen IKS, skolene i bydelen og Storhaug bydelsutvalg. Moskeer på Storhaug Eget nærområde Båtforeninger Ramsvik Motorbåtfor. Området v/båthavna Stavanger Motorb.for. I og rundt eget område, langs Paradisvn., rydder hele året Seilfor. av 1928 Området v/seilforeningen Østkanten motorbåtforen. Området v/breivig båtplass (rydder 3. mai) Kolonihager Rosendal og Ramsvig Eget område og utenfor gjerdet (ryddet 24. mars) Strømvig Området i og rundt kolonihagen (ryddet 14. april) Bydelshus/senter Midjord bydelshus Eget område Bergeland bydelssenter Eget område Natteravnene Oftedalsplass og parken v/det gamle apoteket Beboere Lørdag 28. april Godalen sjøbaderforening Godalen badeplass og strand. Rydder hele året. Rosenkildehaven Vel Området i ABC-kvartalet (rydder hele uke 17) Hellesøy vel Friområde på øya Nylund b.f. Lekeplassen i Lysefjordgt. og eget boområde. Borettslaget Rosenli Strand og nærområde. Egen dugnad 14. mai Sameiet Godalstunet Eget boområde Steinhagen b.f. Grøntområde i Steinhagen og veirabatt langs Trafikkgt. Sameiet Nymansmarka Eget boområde Sameiet NB-TRE Eget boområde Øvre Blåsenborg b.f. Kyviksmarka og eget boområde Storhaug Øst b.f./fremad Eget boområde Varden vel Eget boområde Sameiet Lervig Maritim Eget boområde Vassøy b.f. Peisaren. Gåsemarka og Solvika (rydder 26. april) Ramsvig bofellesskap Eget nærområde Beboere og bedrifter/virksomheter rydder i eget nærmiljø

10 Side 10 Bydelsavisa Nr. 2 april Vi har plass til flere Søker etter daglig leder Rogaland Kunstsenter på Nytorget er en kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst. De søker etter ny daglig leder. Søknadsfrist er 1. mai. Fornøyde damer som trives en liten time i bassenget på St. Svithun ungdomsskole. -En bra investering i god helse som gir sunnhet i hver bevegelse, sier Marit Torheim fra Bergeland bydelssenter. -Her kan man svømme og kose seg i deilig temperatur med en trivelig gjeng. Vi har plass i bassenget til et par til. Vår sikkerhetsansvarlige er flink og grei og er i bassenget hele tiden, rede til å bistå dersom noen skulle få behov for hjelp. Vi håper at vi får flere svømmere med oss. Dere finner oss på St. Svithun hver mandag fra kl , sier Marit. Mange nye elever til Nylund skole Barnetallene øker. Bydelen kan komme til å trenge en ny barneskole. I mellomtiden fylles det godt opp på Nylund skole. -Får Nylund skole mange nye elever? -Det har i de siste årene vært høye elevtall på 1. trinn. Det ser ut til at familier med små barn flytter inn på Storhaug. Ja, det er sant at foresatte har fritt skolevalg og at vi får søknader fra foreldre som ønsker å benytte seg av dette valget til vår skole. Vi sender ca. 42 elever fra oss på 7. trinn til ungdomsskolen og tar inn ca. 72 nye etter sommeren på 1. trinn. Skolen øker både i antall elever og lærere. Vi blir ca. 413 elever til høsten, forteller rektor Frøydis Anthonsen. -Hvordan tar dere imot alle de nye elevene? -På våren kommer barnehagene på besøk med de nye elevene. En gang kommer de når skolen er litt tom og får se klasserom og SFO-lokaler og spise sin matpakke her. Andre gang kommer de I 1912 ble Thorbjørn Egner født, Sonja Henie så dagens lys, - Stavanger Kvinde- og Spæbarnshjem hadde allerede drevet sin virksomhet i Paradisveien, i 2 år, og villaen i Sands gata 1 ble bygget av Albert L. Barstad. i smågrupper og får delta på stasjonsundervisningen inne i klassene på 1. trinn. Skolen inviterer også elevene en liten kveldstund i juni for å få møte sin nye lærer og klasse. Jeg koser meg først litt med alle 72 før jeg forteller hvem som skal ha hvilken lærer og klasse. -Hvordan settes klassene sammen? -Ut fra kriterier som bostedsadresse, kjønn, antall minoritetsspråklige elever, ønske om en kjent venn osv. Vi må prøve TOU SCENE APRIL-MAI 2012 å skape klasser med jevn fordeling av gutter og jenter og slik at klassemiljøet kan bli best mulig for alle. -Har dere plass til alle? -Skolen har for tiden sprengt kapasitet på flere trinn og har problemer med få grupperom og smårom til særskilt norsk, tospråklig fagopplæring, spesialundervisning og morsmålsopplæring. Det er vedtatt at vaktmesterboligen skal rehabiliteres til skolebruk så fort som mulig! KONSERT TIR 08 MAI DØRENE ÅPNER KL 2000 KONSERT KL 21OO KR 180/130 MAIJAZZ PRESENTERER ARENA Dette unike Arena-prosjektet samler 15 jazzstudenter fra Amsterdam, Salford og Stavanger til et to-ukers residency ved Tou Scene. Det vil ende i en konsert som ledes av komponist og bassist Per Zanussi, og orkesteret presenterer her et knippe originale verk som han har skrevet for større ensembler. Arr: Maijazz. Aktive Møyfrid Lunde har vært prosjektleder for trosopplæring i St Johannes menighet med høy aktivitet i konfirmantarbeidet, på babysang, fredagsklubben, ungdomsklubben SJUK, søndagsskolen og bl.a. Bazaar på Tou Scene. Hun slutter for å studere men vil fortsatt være frivillig medarbeider i menigheten. Nytt fra St Johannes menighet Ca 20 personer var til stede på St. Johannes menighetsmøte i mars. Barne- og ungdomsarbeidet og Storhaug Åpen barnehage fikk skryt for godt arbeid. Møtet fikk en god forståelse for hvor viktig arbeidet som gjøres i barnehagen er. Det dreier seg både om integrering, diakoni og misjon. Lokalene derimot er gamle og slitte og krever mye vedlikehold. Menighetsbladet går i minus blant annet på grunn av distribusjonsutgifter for å komme inn i alle blokkene i menigheten. Menighetsrådet arbeider med å få på plass en person som kan overta etter Møyfrid Lunde. FAMILIE/ SCENEKUNST SØN 20 MAI DØRENE ÅPNER KL FORESTILLING KL 1400 KR 70 FOR BARN Nok Dag For En Dag Nok Dag For En Dag er en forestilling for barn fra 6 år og oppover samt alle de voksne som er rede for å ta i mot et litt annerledes univers. Av og med Dagdrømmere; Gunnar Eiriksson, Fredrik Hermansen og Ellen Andreassen. Arr: Tou Scene. Siden 2004 har det vært barnehage her, og i dag er vi 41 barn, 12 ansatte, og mange foreldre som er umåtelig stolte over huset. Vi synes at vi har den vakreste barnehagen i byen, og vil gjerne gjøre stas på huset «vårt». Derfor vil vi invitere dere som har gått i barnehagen til 100 årsfest i hagen torsdag 31. mai. kl Send påmelding til eller ring Gunhild Salhus på mobil Svarfrist: 8. mai. Hilsen liten og stor i Kløvereng barnehage. SCENEKUNST LØR 28 APRIL DØRENE ÅPNER KL 1830 FORESTILLING KL 1900 GRATIS MOLITRIX SCENEKUNST Molitrix Scenekunst har i april residens på Tou Scene og jobber med en ny forestilling som skal ha premiere november 2012 på Tou Scene. Denne kvelden vil det bli vist arbeid i utvikling av Borders. Arr: Tou Scene. FAMILIE SØN 22 APRIL DØRENE ÅPNER KL 1330 KONSERT KL 1400 KR 50/100 SMÅ:BLÅ Det var ein gang.. Ein jazza eventyrforestilling Dette er improteaterkonsert med to brødrene Espen Hana og Alf Terje Hana. Billetter kjøpes via Arr: Stavanger Jazzforum. KONSERTSERIE: TOU HARDT FRE 11 MAI DØRENE ÅPNER KL 2100 KONSERT KL 2200 KR 150/ 90 SOCIAL SUICIDE Social Suicide slipper sitt nye album mai Social Suicide er Norges feteste hardcore band ifølge pressen. Ung-guttene fra Bergen har fått mye skryt for deres eksolosive liveshow, og de er rost opp i skyene som Norges nye screamostjerner. Arr: Tou Scene. KONSERT ONS 16 MAI DØRENE ÅPNER KL 2100 KONSERT KL 2200 KR 150 BROKEN GLASS PRESENTERER 16 MAI Blant annet med: DJ Pursuit, Slim B, Horvei the Greatness & Rabalassorkesteret. 20 års aldersgrense. Arr: Broken Glass og Tou Scene. UTSTILLING UTSTILLINGSÅPNING 19 APRIL KL ELIN MELBERG Installasjon What s mine is yours to borrow Galleri Maria Veie ønsker velkommen til What s mine is yours to borrow på Tou Scene. Åpningstider lørdager og søndager kl FØLG MED PÅ NETTSIDEN VÅR FOR UTFYLLENDE INFORMAS- JON OM ARRANGEMENTENE OG FLERE ARRANGEMENTER! CAFÈ/ BAR ER ÅPEN VED ARRANGEMENT. MULIGHET FOR Å LEIE TOU SCENE TIL BRYLLUP, BARNEDÅP, BURSDAGSFEST, KURS, KONFERANSER, JULE- BORD OSV

11 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa Side 11 Brosjyre for barn: Lev livet lokalt på Storhaug! -Livet i barnefamilien handler som oftest om de små, nære ting i hverdagen. Vi trenger slett ikke dra langt av gårde for at de minste skal få gode opplevelser, sier Andreas Vollan. -Storhaug har et vell av muligheter til den gode lufteturen sammen med ungene. I det grønne, i det urbane, i boligkvartalene, i områder med næring eller kulturell og historisk verdi. En halvtime her og en time der ute av hus er gull verdt for humør og helse i en hektisk hverdag. Aktivitetsguiden for barn (og voksne) på Storhaug inneholder forslag til aktiviteter, turer og informasjon om bydelens nærmiljøer, lekeplasser pluss humor og litt historikk. -Et forhåpentligvis løye hefte, så er fint å ta med på tur eller kose seg med i sofakroken både for små og store, sier Andreas. -Hva foreslår du for barnefamilien? -Oppsøk stille gater med 30-sone, sjarmerende lekeplasser og spennende skjæringspunkter mellom gammelt og nytt. Strender, lekeplasser og avstikkere er tegnet inn på kart. Bak i heftet er det forslag til lufteturer som poden selv kan peke ut prøv lufteturhjulet! Sjekk også gaterebusen og andre aktiviteter. -Hva er dine beste råd? -Min egen erfaring som småbarnsfar er at det enkle er det beste i hverdagen. Kortreiste opplevelser smaker best! Det er ikke alltid så mye som skal til for å ha det sosialt og stressfritt. En luftetur gjør selv den slitneste unge eller forelder i bedre humør. Storhaug er en knallbydel, mangfoldet er stort, vi har jo alt! -Hvem har støttet brosjyren? -Park & vei i Stavanger kommune ser heldigvis viktigheten av å satse på nærmiljøene og aktiviteter for ungene. Også fylkeskommunen støtter prosjektet. Det vi nå håper på, er å lage web-portalen Skretting er med på laget, men vi trenger flere støttespillere. Kanskje eiendomsutviklerne i Lervig-området? Jeg håper også å lage guider for flere bydeler etter hvert, hvis det går bra med prøveprosjektet. -Hvor kan folk få tak i brosjyren? -Guiden deles ut gratis på helsestasjoner, i barnehager og på skolene på Storhaug. Lansering blir på aktivitetsdagen i Emmaus lørdag 28. april! Jeg vil gjerne takke alle, ikke minst alle unger, som har bidratt med lek, ideer og masse humor! Og takk til de som har bidratt med bilder. Et ekte grasrot-samarbeid, det lige me, sier Andreas Vollan. Andreas Vollan viser stolt fram brosjyren som er full av gode forslag til lufteturer og aktiviteter for barn og småbarnsfamilier.

12 Side 12 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012 De va vel varmare her, inni Varmen! -Me e mange så lure på koffor det hette inni Varmen. Kanskje fordi det va så mange fabrikkpiber her inne at det lokale klimaet va et par grader varmare enn andre plasser? Tenk dokker varmeudviklingen fra pibene og produksjonen te mange hermetikkfabrikkar og to støperier! Latteren satt løst hos de mer enn vanlig interesserte tilhørerne i bryggeriets gamle maskinhall på Tou Scene lørdag 17. mars. Representanter fra alle historielag i Rogaland møttes til årsmøte. Storhaug historielag var vertskap og Gunnar Roalkvam holdt et foredrag om industri og arbeidsliv i Varmen fra 1709 til vår Rogaland Historielag holdt sitt årsmøte på Tou Scene i lokalet som kalles Maskinhallen. Lokalet ble åpnet i I taket er så mye som mulig beholdt av rør, tanker, kraner m.m. i den karakteristiske gulfargen. Arkitektkontoret Helen & Hard har designet en ny bardisk basert på en forlengelse av det eksisterende røropplegget. tid. Han fortalte om industribygging, kriser og krakk, ny storhetsperiode og gjentakende manglende evne til omstilling. -Dette område mydlå Strømsteinen og Lervig va i si tid landets mest konsentrerte industriområde med et mangfoldig produksjonsmiljø, fortalte Gunnar. -Nå e forresten heila bygget me e i kjypt opp av kommunen men så har de visst ikkje pengar te innmaden. Me får ver glade for at me har lys! Men tebage te forhistorien! Stavanger va ein liden filleby. Itte byutvidelsen i 1848 krøyb byen innøve Hetlandshalvøynå, langs kysten mod Lervig. Her fekk med sildasalting, reperbanar og skipsbygging. Me lige ikkje skrøyd. Det stemme svert godt det, for her e det svert lide å skrøyda av. Det å omstilla seg va ikkje det me e flinkast te! Itte krakk og finanskrise i årå gjekk mange familiar og selskab konkurs. Udskifting av borgerskapet e et særtrekk ved vår by. Andre byer har fine familiar med rydder tebage i mange generasjonar. Her e det merr sånn at kver epoke har sine rigingar. Nye eigarar fant veien te Varmen. Med nøysomhet og flid bygde de opp nye virksomheter. Hermetikkbydelen fekk sitt tyngdepunkt fra Banaviga te Lervig. Fabrikkar blei innreda i eldre sjøhus pluss i nye to-fira etasjes murbygningar. Det blei laga blikkemballasje, sardinnyglar, etikettar, trekassar, matvarer og mye mer. Stavanger Støberi & Dok va lenge byens styste arbeidsplass. De utvida virksomheten te skibsbygging og bygde og dampskib. Rett i nærheden holdt Norges styste produsent av regntøy te. De lagte utstyr te adle fiskerne. Me fekk to store gummivarefabrikkar, og me hadde den kooperative mønsterbedriften Produksjonslaget Samhold. Stavanger va og et tyngdepunkt for grafisk industri i Norge. Varmen va Norges mest konsentrerte industriområde fram te 1960-årå. Ingen andre steder va der så mangfoldig og variert industri innenfor et så avgrensa og lide område. Den portugisiske gatekunstneren Vhils borret fram dette portrettet av en fiskers ansikt på veggen til tidligere Borgen Hermetikkfabrikk. Før Vhils kom til Stavanger for å delta på Nuart-festival i 2010, søkte han på nettet for å finne et aktuelt veggmotiv. Portrettet fra sytti-tallet, av fiskeren med den gule sydvesten, dukket opp gjentatte ganger. Det viste seg også at hermetikkfabrikken Borgen tidligere eksporterte store mengder hermetikk til akkurat Portugal.

13 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa Æresmedlemmer i Brodd Fotball Fem markante personligheter ble nylig hedret med æresmedlemskap i klubben. De har vært dyktige spillere og sentrale i oppbyggingen av klubben siden 1960-tallet, sier daglig leder Øyvind Jacobsen. -Alle fem har gjort en massiv jobb i årevis og ble på klubbens årsmøte tildelt blomster, diplom og Brodd-nål. På årsmøtet var det Jan G. Kristensen som la fram styrets begrunnelse for utnevnelsene. Gunnar Edland spilte 84 A- kamper og har hatt verv som barne- og ungdomsleder, styremedlem og sekretær i styret. Han var materialforvalter i 14 år og var, blant annet sammen med konen Tone, ansvarlig for draktvask for hele klubben denne perioden. Tor Frafjord har spilt 626 A- kamper for Brodd og scoret 356 mål som er mer enn noen andre Brodd-spillere i historien. Han har hatt verv både som formann, kasserer og sekretær i klubbens styre. Sveinung Roaldsen spilte 227 A-kamper for klubben fram til Han spilte på bylaget som senior og på kretslaget som juniorspiller. Han har trent flere lag i aldersbestemte klasser og vært styre-medlem i flere perioder, bl.a. leder i klubben i Sveinung har også bidratt på mange andre nivå i klubben. Erik Sivertsen har spilt 212 A-kamper, den siste i Han har vært materialforvalter, ledet bred-deutvalg og vært barneog ungdomsleder. Erik har trent flere lag på aldersbestemt nivå og vært assistenttrener på A- lag. Han var med på stiftelsen Fra venstre Gunnar Edland (64), Tor Frafjord (69), Sveinung Roaldsen (69), Erik Sivertsen (72) og Rolf Torkeldsen (71). av Brodd Eldre hvor han nå er styreleder. Klubbhuset har vært hans hjertebarn. Rolf Torkeldsen har spilt 453 A-kamper og er dermed på femteplass på klubbens adelskalender. Han har vært kasserer i styret og materialforvalter. I tillegg var han sentral i oppbyggingen av dagens klubbhus på begynnelsen av 80-tallet. Rolf har siden oppstarten av Brodd Eldre vært med i styret der. HVIDING BEGRAVELSESBYRÅ AS Tlf Side 13 Til tjeneste hele døgnet Transport i inn- og utland Vi gir alltid prisoverslag Bydelens eneste bakeri og konditori Verksgata 54, 4013 Stavanger Sentralbord: Telefaks: E-post firma: Hjemmeside: Revisjon Bokføring Årsoppgjør ROGALAND ELEKTRO A S når du trenger elektriker Kvitsøygt. 104 Telefon Normannsgt Stavanger - Tlf.:

14 Side 14 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012 PårørendeSenteret Vaisenhusgt. 39, inngang B, 4012 Stavanger Senteret har tilbud til barn og voksne som er pårørende til personer med rus- og/eller psykiske problemer eller spilleavhengighet. Vi tilbyr: Individual-, par- og familiesamtaler. Ulike gruppetilbud. Kurs. Telefonrådgivning. Du vil møte fagpersoner med solid erfaring. Velkommen til å ta kontakt på tlf e-post: Alle konsultasjoner er gratis. Argentinsk tango på Storhaug! Venter du gjester? Vi kan hjelpe deg med maten Diverse kaker fra kr 175,- Smørbrød kr 23,- Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon. St. Petri Aldershjem Tlf Fax Stavanger tangoverksted arrangerer dansekvelder og kurs i argentinsk tango. Hver onsdag fra kl til kl er vi på Midjord bydelshus. Da har vi undervisning både for de som har danset en stund og for de som såvidt har begynt. Er du nysgjerrig på denne flotte, sentimentale og temperamentsfulle dansen? Stikk gjerne innom og prøv noen trinn! Mer informasjon på Fotograf: Toni Kastelan Kermes Tyrkisk mat og håndverkmesse på Midjord Bydelshus 11., 12. og 13. mai 2012 kl Vi selger mat og håndverkarbeid Åpent for alle Arrangører: Tyrkisk Kvinneforening & Tyrkisk Ungdomsgruppe Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger Tlf fax Bistands- og støttesenter for kvinner og barn utsatt for vold Senteret tilbyr individualsamtaler og gruppeopplegg både til kvinner utsatt for vold, og til barn som enten er vitne til eller selv blir utsatt for vold i familien. Senteret holder til i Klubbgaten 5, 5. etasje, i Familievernkontorets lokaler. Tilbudet er gratis. Kontoret er bemannet mandag - fredag Telefon:

15 Nr. 2 april 2012 Bydelsavisa det skjer det skjer det skjer det skjer det skjer BERGELAND BYDELSSENTER Side 15 Åpent mandag t.o.m. torsdag kl Jelsagt. 2, 4012 Stavanger Tlf: Mob: E-post: Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Bydelshuset. Midjord Bydelshus Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, sammenkomster, konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer. Er dere en ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? Ta kontakt med oss. Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt. OBS! Faste brukergrupper, nye og gamle, MÅ søke plass på bydelshuset innen 1. mai for å få plass for året høst 2012/vår 2013 Informasjon om eksisterende faste aktiviteter og brukergrupper på huset finner dere under Midjord Bydelshus på nettsidene Fritid Storhaug - Midjord bydelshus Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger Senterleder: Gerd Hegge - telefon Fritidsleder: Kalle Eide - telefon Flere ravner søkes Natteravning handler om å gjøre en felles dugnad for våre ungdommer slik at de opplever trygghet, trivsel og tilhørighet på Storhaug. Vi tar runder i bydelen på fredager og lørdager mellom kl og med utgangspunkt på Midjord bydelshus. Ønsker du å delta og gjøre en forskjell for de unge - gå inn på Facebooksiden Storhaug FAU og send oss en melding. Vi tar kontakt med deg. Vennlig hilsen Storhaugravnene Storhaug Frivilligsentral på Midjord bydelshus Innflytter? Vil du bli kjent med oss og bydelen? Stikk innom eller gjør en avtale! Bokbyttehylle! Bli vår nye facebookvenn! Jevnlig tilsig av nye frivillige oppgaver i nærmiljøet! Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige! Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. Gleden over å bruke deg selv er betalingen du får. Ta gjerne kontakt på tlf / eller på e-post Onsdag 18.april kl (NB!): Byvandring: Stavangers Mørke Side Oppmøte ved Domkirken ved Guidecompaniet Med forbehold om endringer Stavanger SV arrangerer: 1. maifrokost i Midjord bydelshus kl Velkommen til 1. maifrokost, kl i Midjord bydelshus. Det blir oppmarsj av Nylund skolekorps kl Frokost serveres kl Hilsen fra: Stortingsrep. Hallgeir H. Langeland. SVs gruppeleder i bystyret, Marcela T. Molina. SVs repr. i Storhaug bydelsutvalg, Helge Dagfinn Andersen. Leder av Sosialistisk ungdom i Stavanger, Einar Haarr Dyvik. Sang, rytmer og musikk. Velkommen Fri entré (men du kan gi en gave til Norsk Folkehjelp). Ledige ridetimer For påmelding og mer informasjon, sjekk: storhaug-rideklubb.no Husk grasrotandelen til Storhaug rideklubb -vi oppfordrer deg til å støtte oss! Aktiviteter våren 2012 Mandager: Snekkerverksted, Trim, Litteraturgruppe (partallsuke) Tirsdager: Rank og glad (yoga/pilates) Treskjæringsgruppe, Bingo (partallsuke) Onsdager: Rank og glad (yoga/pilates) Treskjæringsgruppe, Boccia Frokost den siste onsdag i måneden. Torsdager: Snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe, Bridge Å, var jeg en sangfugl timen som flyr - med Frøydis Lehmann kl april og 4. juni 3. mai: Evert Taube kl mai: Drollekoret kl juni: Hagefest kl Sommerturer Kurs, teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l. Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre. Spedbarnsgruppe Kom sammen etter fødselen hver mandag kl med barn 0-1 år på Midjord bydelshus. Nystekte vafler, kaffe, te m.m. Fiks Ferigge Ferie har i år 20 årsjubileum og søknadsfristen er 4. mai. Brosjyrer deles ut på alle skolene og en kan søke via Ferieklubb, klatrekurs, kajakkurs og ungdomsaktiviteter er noen av aktivitetene som har utgangspunkt i Storhaug bydel denne sommeren. Tårnagenthelg St. Johannes og Varden menigheter inviterer alle 3. klassinger til å være tårnagenter i St. Johannes kirke 21. og 22. april. I løpet av helga skal det løses spennende oppdrag og mysterier, kirken og bibelens fortellinger skal utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen i kirken lørdag og søndag. Godalen sjøbaderforening Hver lørdag, året rundt! Møt opp kl ved miljøstasjonen på Varden, eller kl i Godalen. Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger i bydelen. E-post:

16 Side 16 Bydelsavisa Nr. 2 april 2012

Nytorget stengt for biler

Nytorget stengt for biler NR 2 APRIL 2011 23. ÅRGANG Hestevogn til glede Hu Jenny... så smile te adle side 3 Ryddeaksjon Kart, oversikt, hvem rydder hvor side 7, 8 og 9 Fylkets eldste Storhaug skolekorps 100 år og fylkets eldste

Detaljer

Ja til aking nei til biler

Ja til aking nei til biler NR 2 APRIL 2010 22. ÅRGANG Hvor er Nye Stavanger? Dette skiltet peker mot Nye Stavanger 200 meter. Og hvor er det? Det ser riktig ille ut i en del av de gamle industriområdene langs sjøen. Her i Lervig

Detaljer

Velkommen inn i Varmen!

Velkommen inn i Varmen! NR 1 FEBRUAR 2012 24. ÅRGANG Velkommen inn i Varmen! Aslaug Tveit -Jeg gjør det! Side 3 Malfrid Roen -Savner bøker! Side 7 Vårinn Sinnes Miljøvern og gode tips Varmen omfatter fra venstre Verven, Badedammen,

Detaljer

24. MAI. Side 8. Nytt landemerke. Jubler for nytt klubbhus NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG. Nevland. Uterom. Pedersgata og Nytorget. Midjord.

24. MAI. Side 8. Nytt landemerke. Jubler for nytt klubbhus NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG. Nevland. Uterom. Pedersgata og Nytorget. Midjord. NR 2 APRIL 2014 26. ÅRGANG Nytt landemerke Jubler for nytt klubbhus Etter en tung periode med mange innbrudd, tapt utstyr og kroken på døra med stengt klubbhus, ser fremtiden omsider litt lysere ut for

Detaljer

NR 5 NOVEMBER 2011 23. ÅRGANG

NR 5 NOVEMBER 2011 23. ÅRGANG NR 5 NOVEMBER 2011 23. ÅRGANG Vil fra sykehjemmet til Emmausstranda Vannkanten Kjøpere liker nærhet til by og sjø. Side 8 og 9 R Open Kunstnere åpnet sine atelier. Side 10 Gavetips Bok med lokal tilknytning.

Detaljer

Nye boliger på beste østkant

Nye boliger på beste østkant NR 1 FEBRUAR 2013 25. ÅRGANG Nye boliger på beste østkant Arnfinn Sivertsen I Breivig har nye østkantfolk flyttet inn i Sjøkvartalet og i Hagebyer. Ny barnehage skal snart åpnes. Framtidige beboere kjøper

Detaljer

TIL 1/2 PRIS SMS "VASK" TIL 2290. Dugnad. Nytorget er unikt og urbant GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE

TIL 1/2 PRIS SMS VASK TIL 2290. Dugnad. Nytorget er unikt og urbant GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE NR 2 APRIL 2015 27. ÅRGANG Dugnad lir Storhaug igjen Stavangers reneste bydel? Skal du delta? Da gjør du det sammen med cirka tre tusen andre storhaugbeboere i alle aldre. Det nærmer seg den årlige felles

Detaljer

Ny rideklubb på Storhaug

Ny rideklubb på Storhaug NR 1 JANUAR 2010 22. ÅRGANG Endelig vinter... Snøfall og langvarig kulde har gitt byen både gleder og utfordringer. Skøyteis, akebakker og skiløyper gir muligheter for utfoldelse. Snø og is i gatene skaper

Detaljer

Sprengt kapasitet - ny hall utsatt!

Sprengt kapasitet - ny hall utsatt! NR 5 DESEMBER 2012 24. ÅRGANG Sprengt kapasitet - ny hall utsatt! Jenny 104 år Stort engasjement på foreldrekveld i aulaen på Nylund skole. Pokaler til unge De kan ikke slå seg på brystet og si at de gjør

Detaljer

NR 4 SEPTEMBER 2012 24. ÅRGANG

NR 4 SEPTEMBER 2012 24. ÅRGANG NR 4 SEPTEMBER 2012 24. ÅRGANG Design- eller el-sykkel? Første skoledag i første klasse Kristine Ungdom inspirerer meg Side 3 Fremad Gatefest igjen Side 4 Brodd Ble kastet ut av Storhaughallen Side 6 Marion

Detaljer

Farligere rush-trafikk

Farligere rush-trafikk NR 5 OKTOBER 2009 21. ÅRGANG Emmaus-utbygging kan føre til: Farligere rush-trafikk Hyrden Magnar Mæland er sauebonde og baptistpastor. I august overtok han ansvaret for Stavanger Baptistmenighet i Bergelandsgata.

Detaljer

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler

Vi får stemme! 20 år siden tursti-fest NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG. Lise. Stemmerett. Valget. Hasiv er død. Bydelsutvalgets tilskuddsmidler NR 4 AUGUST 2011 23. ÅRGANG Vi får stemme! Lise Setter grenser før de pårørende selv blir syke Stemmerett side 3 Stemmerett fra 16 år Unge kandidater Valget Valgfakta og bydelskandidater side 4 side 6

Detaljer

Velkommen inn i Varmen! Bak tankanlegget ses toppen av Lervig Maritim, blokkene i Breivikveien bygget for ca 10 år siden.

Velkommen inn i Varmen! Bak tankanlegget ses toppen av Lervig Maritim, blokkene i Breivikveien bygget for ca 10 år siden. NR 3 JUNI 2014 26. ÅRGANG Velkommen inn i Varmen! Fra venstre Breivik båthavn med toppen av Nylund skole i bakgrunnen. Dreyersholmane er regulert til bolig men tankanlegget er i full drift. Årlig fylles

Detaljer

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med

utbygging. Småboligen brukes ofte av unge uten barn som midlertidig bolig. Et bomiljø med NR 1 FEBRUAR 2014 26. ÅRGANG Større boliger Boligene som ble bygd i bydelen i fjor var større enn på mange, mange år. Det ble bygd flere fireroms og færre ett- og toroms leiligheter. Dette viser de nyeste

Detaljer

TIL 1/2 PRIS SMS "VASK" TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE

TIL 1/2 PRIS SMS VASK TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE NR 4 SEPTEMBER 2014 26. ÅRGANG Ny bok om Et levd liv Storhaugfestivalen Øyvind Ellingsen skriver bok om Mannaen, stavangerrockens røtter og oppvekst i Pedersgata på 50-60-tallet. Magne Manna Høyland, Kjell

Detaljer

Hallo... er det noen der?

Hallo... er det noen der? NR 6 DESEMBER 2009 21. ÅRGANG Ska sei De typiske stavangerske dialektuttrykkene må bevares, mener Erling Jensen - aktuell med boken Ska sei! side 3 Skatehallen Hallo...... er det noen der? Allis Bore Hovland

Detaljer

Magisk familiedag på Tou Scene. Bak en anonym dør med adresse Verven 24b ved Badedammen ligger Bryggselv, en. lykkebod for hjemmebryggere.

Magisk familiedag på Tou Scene. Bak en anonym dør med adresse Verven 24b ved Badedammen ligger Bryggselv, en. lykkebod for hjemmebryggere. NR 5 NOVEMBER 2013 25. ÅRGANG Magisk familiedag på Tou Scene TV-aksjon Verdens største dugnad Side 2 Iselin og Torstein Storhaug på Stortinget Det ble en perfekt dag med akkurat passelig mye folk, sa en

Detaljer

Paradis fortjener bedre

Paradis fortjener bedre Nr. 4 September 2015 27. ÅRGANG Tommelen opp for Mathallen Torsdag 3. september kl. 12 åpner Mathallen. Whitney Love er klar for å ta mot de første kundene. Stavangers mest omtalte matutsalg skal endelig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne.

1/2 Pris. Nr. 1/2013, 25. februar. JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. Nr. 1/2013, 25. februar JERNIA Nøkkelkopiering denne uken. Gjelder alle typer farger/motiv vi har inne. NÅ 1/2 Pris For daglig overskudd SPAR Spektro multivitamin m/u jern 100 kapsler, før 237,- 48,- 189,-

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai

Fest på 1-2-3! Høyer, Princess og HelgøMeny: Nr. 2/2014, 5. mai Nr. 2/2014, 5. mai 17. mai i Hinna side 3 og 15 (Foto: Axel H. Leversen) Hagestoff side 6 og 7 (Foto: Heidi Gråwe) Høyer, Princess og HelgøMeny: Fest på 1-2-3! Åpent: 10-20 (18) HelgøMeny: 09-21 (19) Rema

Detaljer

Brukskunstnere side 8

Brukskunstnere side 8 NR. 1/2012, 27. FEBRUAR Brukskunstnere side 8 FØLG OSS PÅ FACEBOOK! JERNIA Mat thermos 1,2 ltr. original Før 299,- Nå 99,- Åpent: 10-20 (18) Meny: 09-21 (19) Rema 1000: 09-21 (20) Vitusapotek: 10-18 (15)

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER

NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER NR. 3/2012, 3. SEPTEMBER Les mer om Forus og Gausel i.l. som møter Viking FK og Jåttå videregående skole sin nye nærmiljørestaurant. jernia Tilbehør til Grill og Høytrykksvaskere (NB. kun varer i butikk

Detaljer

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar

Fotballpris til FGI Side 3 Side 13. Apeberget. Ka skjer? Side 8-9. NR 1/2010, 15. februar NR 1/2010, 15. februar Ka skjer? Apeberget Side 8-9 Fotballpris til FGI Side 3 Side 13 Vegg til vegg-tepper Stort resteutvalg PÅ mariero Teppelageret AS Marieroveien 7, 4017 Stavanger Tlf.: 51 58 92 47

Detaljer

EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG

EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG NR 3-2014 ÅRGANG 7 EIGANESTUNNELEN ER GODT I GANG SIDE 4 GRØNNE SPIRER SIDE 10 HELT FRIVILLIG SIDE 2 Jeanette Osberg vokste opp på Tasta og vet like godt som noen hvor mye fint nærmiljøet har å by på.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer