Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6"

Transkript

1 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form. Silje Reiertsen jobber på spreng for å få de siste bitene på plass: Så snart de voksne drar på bibeltime eller kveldsmøte på Sommer i Nord, så er vi i BUSiN klar for sprell og moro! Vi som holder på å planlegge gleder oss allerede, og håper at august kan komme snart! Foto: Silje Reiertsen Deltakerne delte i fjor ut sjokolade på kjøpesenteret til de forbipasserende bare fordi de er høyt elsket. >>> Les mer på side 10 Foto: Live Fossen Sangglade tenåringer på Soul Children festival i Oslo Forandringer?! Foto: Annbjørg Hetle Jeg har lenge hatt lyst å starte gospel-kor i Karasjok. Så fikk jeg vite om Soul Children-konseptet, tenkte jeg: «Gud, dette må ungdommen i Karasjok få lov å være en del av! Hjelp meg å få i stand dette!» Når jeg så møtte Lucia fra Madagaskar som nå bor i Lakselv og delte min gospel interesse, ble det halleluja stemning for at dette kunne bli virkelig, sier Eva Jeanette Iversen. Det oppleves som om det helt ut i fra det blå dukker opp en person som ønsker å starte et arbeid i Karasjok, men heldigvis er Guds tanker større en våre tanker. Normisjon har ikke hatt tradisjon for å ha arbeid i Karasjok og derfor er dette enda mer spenstig. Det er herlig når sånne ting skjer. For noen år siden dukket det jo også plutselig opp et barnelag i Kokelv i Kvalsund kommune. >>> Fortsettelse side 11 Det nye i styret i Alta Normisjon Det ble et enstemmig vedtak om å gjøre det formelt at Alta Normisjon er forsamling og at nattverd skal innføres på bedehuset. Det ble sterkt fremhevet at vi har ingen brudd med kirken og prestene i Alta og ønsker derfor en dialog med Den Norske Kirke. Vi blir ikke en konkurrent til den norske kirke, men en utvidelse av tilbudet i Alta. >>> Les mer på side 3

2 Kirken og ekteskapet region nord Odd Arne Sørensen Regionleder i Region Nord Region Nord Postboks TROMSØ Besøksadresse: Vestre g. 24, 9008 TROMSØ Tlf Faks Betjent: mandag-torsdag e-post: Webside: Bankkonto nr: organisasjon nr: Regionstyreleder: Hanne Karin Vang Acta-styreleder: Børge Gullbekkhei ANSATTE: Regionleder: Odd-Arne Sørensen Kontorfullmektig: Ann Karin Holm Acta-leder: Magnar Hellesøy Kontorsted: Øytun fhs Acta-arbeider: Tor Ditlevsen Engasjementansatt - Sommer i Nord: Silje Reiertsen - SOLVANG LEIRSTED Styreleder: Mette Marit Sørem Granerud HOLMEN LEIRSTED Styreleder: Jostein Østvoll HEIMLY FORETNINGSDRIFT AS Styreleder: Roar Stangnes NORVISJON NR. 3/ ÅRGANG 6 Opplag 800 Utkommer med seks nummer pr år. Kontingent kr 200,- Forsidebilde foto: Dagfinn Rapp Ansvarlig redaktør: Odd-Arne Sørensen Stoff til bladet sendes på e-post: På møte i Kirkerådet mai drøftet man oppfølgingen av den nye ekteskapsloven. Saken dreier seg om hvordan kirken skal forholde seg til homofile som ønsker å gifte seg i kirken eller få en kirkelig velsignelse. Flertallet av kirkerådsmedlemmene stemte for en bred teologisk utredning av hele samlivsfeltet, en utredning som skal ha som mål å klargjøre Den norske kirkes ekteskapsforståelse som luthersk kirkesamfunn. En god start på dette arbeidet kan være å se hva kirken før har sagt om dette tema. Alterboken av 1920 viser oss hvordan kirken tidligere ba over brud og brudgom: «Herre Gud, himmelske Fader! Du som har skapt mann og kvinne og bestemt dem til ekteskap, og deri betegnet din kjære Søns Jesu Kristi underfulle forening med sin brud, den hellige kirke, vi ber i din store barmhjertighet at du ikke vil la denne din innstiftelse og ordning forderves av oss, men nådig bevare den ved din elskede Sønn Jesus Kristus, vår Herre! Amen.» Alterbokens uttrykker jo kirkens lære om ekteskapet i en konsentrert form og har vært benyttet i årtier når kirken viet kvinner og menn og erklært dem for rette ektefolk. At kirkens besluttende organer nå føler usikkerhet på eget ståsted virker merkelig. Når glapp så kirkens forståelse av ekteskapet? Noen hevder at forviringen for alvor skjøt fart etter at Hamar-biskop Kristian Schjelderup i 1961 ordinerte den første kvinnelige prest i Norge, Ingrid Bjerkås. På dette tidspunkt var det sterke protester i kirken mot denne ordinasjon. To tredjedeler av det samlede bispekollegiet - nektet å forholde seg til ordinasjonen og erklærte at «vi finner det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste med Det nye testamentes grunnholdning og med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens adgang til hyrde- og læreembetet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til Guds skaperordning og til Herrens eget bud. Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på». I løpet av se siste 40 år hadde det skjedd en fundamental endring, i 2001 aksepterte alle de 11 norske biskopene kvinnelig prestetjeneste. Begge disse spørsmålene henger sammen fordi de begge har sin basis i forståelsen av Guds skaperordning og synet på Herrens veiledning gjennom apostlene. Dersom kjønn ikke har noen betydning er det også åpnet for kjønnsnøytrale ekteskap. I Ef. 5 sammenligner Paulus forholdet mellom mann og kvinne med Kristus og menigheten og sier at dette er en hemmelighet, et mysterium. Et mysterium kan bare åpenbares for oss ved Den Hellige Ånds hjelp. Dersom det gis ulik veiledning, blir spørsmålet hvem som har åndens lys over sin veiledning, apostlene eller de som avviker fra apostlenes lære? Nå venter vi i spenning på biskopenes utredning og ber om at de trofast holder seg til apostlenes lære. Odd Arne Sørensen FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver Hanne Liv Gyllander e-post: Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Frist for å levere stoff til redaktøren er 7. august Reдionblaд Nord 2009

3 Helge Ludvigsen har mottatt Det Kongelige selskap for Norges Vels medalje for sin innsats gjennom 31 år på Øytun folkehøgskole. Her sammen med styreleder Odd-Arne Sørensen som overrakte medaljen. Hedret med Norges Vels medalje Rektor ved Øytun folkehøgskole Helge Ludvigsen er hedret med Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Bergenseren Helge Ludvigsen kom til Alta og Øytun folkehøgskole i august 1978, og har snart vært 31 år ved skolen der han har virket som lærer, inspektør og i de siste ti år som rektor. Overraskelse Tildelingen kom som en overraskelse for ham og fant sed på Øytun under en festmiddag mandag 25. mai hvor styret, personalet og lokale representanter for de tre eierorganisasjonene var til stede. Helge er en bra rektor for Øytun. Han er både kunnskapsrik, kreativ, energisk, positiv og backer ikke ut for en utfordring. Helge er en som kjemper for det han tror på og han har gjort en kjempefin innsats for skolen. Veldrevet skole Styret ønsket å hedre Helge Ludvigsen for hans innsats ved Øytun folkehøgskole. Skolen er veldrevet og har et godt renommé. Den har dessuten hatt en fin vekst under hans ledelse. Styret synes det var fint å kunne gi han en påskjønnelse for arbeidet han har gjort sammen med mange dyktige medarbeidere på Øytun. Skolens visjon I sin tale takket styreleder også personalet og minnet om eiernes hensikt med skolen. - For eierne er det viktig at skolen skal være en møteplass der unge mennesker får møte, og bli kjent med personen Jesus Kristus, slik at de ønsker å følge og ærer ham. - Dere er viktige for oss, dere representerer eierne og er betrodd å realisere eiernes visjon for skolen. I tillegg vil vi at dere skal få utfolde dere og gjøre det dere synes er morsomt og spennende, det er med å øke trivselsfaktoren og vi tror det blir god skole av slikt. Odd-Arne Sørensen Styreleder for Øytun folkehøgskole Foto: Per Arne Askeland regionnytt Frodig Ørken september ønsker vi for 37.gang velkommen til Kvinnehelg på Solvang. I år får vi besøk av Liv Berit Heimstad Tønnesen. Hun driver til daglig konsulentfirmaet Prosesskonsulenten og retter sine tjenester mot arbeids- og læringsmiljø i bedrifter. Liv Berit har skrevet boken «FRODIG ØRKEN» og formidler gjennom den kristenlivets mange utfordringer på en varm og troverdig måte. Hun formidler at det er mulig å ha som mål et sundt og modent trosliv. I sin forkynnelse vil hun ta utgangspunkt i boken. Helgen starter fredagen med første samling kl Den avsluttes søndag kl med lunsj. I mellom disse tidspunktene blir det innhold av god mat, fellesskap, forkynnelse, festmiddag osv. Priser: Helpensjon m/konferanseavgift; fredag-søndag kr Konferanseavgift: kr Festkveld med festmiddag kr Påmelding på telefon , eller Forsamling eller forening? ved Hanne Vang I en tre års periode har foreningen i Alta hatt Olav Garcia de Presno ansatt i 15 %. Han har undervist, veiledet og gitt foreningen mange verktøy for å kunne videre utvikle seg som forsamling. På årsmøtet i år ble det drøftet om foreningen skulle gå fra å bli forsamling. Det ble sagt at det å diskutere forsamling eller forening er liten forskjell å diskutere. Hadde det vært å diskutere menighet hadde det vært et større skritt. Alta Indremisjon ble egentlig en forsmaling da vi tilsatte Ole Gunnar Sæbø på 70-talllet.» En annen større avgjørelse på årsmøtet var om det skulle innføres nattverd på bedehuset. I foreningen er det forskjellige behov å dekke. Noen har valgt bedehuset som sin menighet og sitt hjem fordi de ikke finner seg til rette i noen annen etablert menighet her i Alta. Det vil nok av ulike grunner komme flere av dem i fremtiden, foreningen ønsker nå ta et ansvar for alle sammen. Wenche Kristine Bjørklund Reдionblaд Nord

4 Bevar ditt hjerte Hva er egentlig hjertet? Et mangfoldig begrep. Først og fremst er det en motor som holder liv i oss og som vi ser som en selvfølge så lenge det er liv i oss. Hele mitt liv har jeg vært velsignet med god helse, og jeg tenkte enfoldig nok at det kom til å vare bestandig, men så begynte hjertet å krangle nå nylig. Det ble et lite sjokk da jeg måtte innse at hjertet mitt var nok ikke så selvfølgelig og evigvarende som jeg regnet med. Og nå går jeg for halv maskin, og det er undersøkelser og alt som følger med. Usikkerheten er stor: Hva skal de gjøre med meg? Blir jeg frisk igjen? Men hjertet er også et sentralt begrep i Bibelen. Det er stedet for våre tanker, lyster, meninger, følelser, vilje og tro, både for det onde og det gode. Uten Jesus har vi steinhjerter. Når vi har tatt imot Jesus, får vi et kjøtthjerte hvor Den Hellige Ånd kan bo. Men den onde får også lett innpass i våre hjerter. Det er en stadig kamp for å bevare hjertet for Jesus. Jeg leste om en mann som sa til en annen: Det kjennes som om det er to hunder som kjemper om plassen i hjertet mitt. Den andre svarte: Hvem vinner da? Jo, det er den som jeg gir mest mat, svarte den første. Ja, hva spiser vi? Hva det kjødelige hjerte angår vet vi at det er om å gjøre å spise sunn mat frukt og grønnsaker og ikke feit mat og slikt for at vi skal holde hjertet og hele kroppen frisk så lenge som mulig. Vi må spise riktig mat og nok mat. Derfor spiser vi gjerne tre ganger om dagen. Men hva med vårt åndelige hjerte? Trenger ikke det også mat? Spiser vi åndelig mat tre ganger om dagen? De færreste gjør vel det, men jeg håper alle spiser i alle fall èn gang. Den beste sikringskosten for hjertet er Guds Ord. Forsømmer vi å ta til oss av denne maten, oppstår det mangelsykdommer og underernæring. Da skjer det gjerne at bønnelivet svekkes og fellesskapet forsures ved at kritikksyke, bitterhet, selvopptatthet og materialisme lett sniker seg inn. Samfunnet er så fullt av tilbud og fristelser, så det skal noe til for å stå imot alt dette som vil rive oss bort fra troen på Jesus. Men vi har et sterkt og virkekraftig middel til å bevare våre hjerter. ORDET er en lykt for vår fot og et lys på vår sti så vi ikke skal gå oss vill. ORDET er Jesus som sier om seg selv at Han er livets brød. Ofte er det mer fristende å drikke av de sprukne brønner som ikke holder vann i stedet for av livets kilde. Kanskje vi ikke vet hva vi tørster etter en gang? Men det er bare Jesus som kan stille tørsten. Han er også livets vann. Han sier i Joh.4,14: Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. Jeg tror det Jesus mente for oss, var at vi skulle bringe LIV til verden! Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for LIVET går ut fra det, sier Ordspråkene. Vår Far i himmelen har et stort hjerte for oss alle. Vi var alle villfarne syndere, men Han elsket så høyt at Han ofret sin dyrebare Sønn for å frelse oss alle. Så får vi leve i Guds fullbrakte frelsesverk av bare NÅDE enten vårt hjerte er sterkt og friskt eller svakt og slitt. Bare vi lar Ham få bo der! Vi vil vel ikke forkaste denne store gaven, at selve Livets Herre vil bo hos oss, ha omsorg for oss hele livet og veilede oss til målet? Spis sunt og BEVAR DITT HJERTE FOR JESUS! Elin Kjellman

5 regionnytt Fllesskapskonkuranse med Svein Granerud Foto: Trine Skjævestad Foto: Karoline Vang Foto: Karoline Vang En glad gjeng på Bibelskole Reisebrev fra Nehemja, Guaiaquil i Ecuador 7 februar 2009 reiste jentene i Team Humming, dvs. Trine, Caroline og jeg til Ecuador hvor vi skulle besøke Prosjekt Nehemja. Dette prosjektet drives gjennom Normisjon sitt arbeid i landet og er en bibelskole ved navn IBLE. Kristenrussen i Norge hadde prosjekt Nehemja som sitt innsamlingsprosjekt dette året, og siden vi var på team for Kristenrussen fikk vi besøke dette arbeidet. Skolen er en kveldsbibelskole hvor elevene går i ett år. Noen av elevene fort- Skolebarn fra Tamboskolen i fjellene Ei glad datter til en tidligere bibelskoleelev setter ut over ett år og blir stipendiater. Dette medfører at de får mer ansvar og bl.a tar del i undervisningen. Mange av de som går på denne bibelskolen drar tilbake til sin bydel eller landsby og starter opp cellegrupper hvor de deler det de har lært på kveldsbibelskolen. Den grundige undervisningen de har fått gjør ungdommene i stand til å dele evangeliet på en slik måte at nye mennesker blir frelst. Resultatet av dette blir at cellegruppene blir for store og må dele seg på nytt, og på nytt. Noe som preget disse menneskene var at de var veldig engasjert i denne tjenesten og de dårlige forhold som preget slummen der de bor legger ingen demper på dette. De gav uttrykk for takknemlighet for å kunne ta del i dette. De delte villig av det lille de hadde, og først og fremst evangeliet til flere og flere. Det som jeg fasineres mest av er dette ekte og dype engasjementet de har for sine egne. Gleden og begeistringen over å ha møtt en Frelser som setter sine spor i deres liv forplanter seg i deres møter med medmennesker. Vær med å be for Bibelskolen IBLE, og for de ungdommene som er elever der. Prosjekt Nehemja dyktiggjør og skolerer mennesker slik at de utgjør en forskjell der de ferdes. Takk til dere som har vært våre forbedere i vår tjeneste! Må Gud velsigne dere alle! Karoline Vang Første helga i mars arrangerte Norkirken Tromsø fellesskapskonferanse i samarbeid med regionen. Fokus for konferansen var hvordan våre fellesskap kan nå nye i vår tid. Svein Granerud underviste svært mye nyttig rundt dette, og utfordret oss til å tenke nytt om hvordan nå ut, uten å gå på akkord med budskapet. Samlingen lørdag kveld var et høydepunkt, som var lagt opp som en delekveld med gode nyheter fra forskjellige deler av alt det som skjer i regionen. Her ble det orientert om det organiserte bønnenettverket som har vært i regionen siden tida før generalforsamlingen i Det ble fortalt om storsamlinger av ungdom i hovedkirka i Alta og voksende aktivitet blant de yngre årganger i Bethel i Harstad. Så kunne man opplyse om G2 i Tromsø med opptil 50 frammøtte flere ganger. Alt dette er noe å glede seg over og å takke Gud for. Og vi er takknemlige for en god helg. Yngve og Trygve Lorentsen Vekstkonferanse i Nord Til høsten går region Nord og Nordland sammen om å arrangere en Vekstkonferanse helga 30/10-1/11 i Harstad. Dette er en inspirasjons konferanse som er spesielt rettet mot foreningsstyrene, men håper de tar med seg flere av foreningens medlemmer og kommer. Det er vanskelig for en alene fra en forening å komme hjem og formidle det en har opplevd. Når flere opplever noe positivt sammen er det lettere å bære med seg visjonen og oppmuntre hverandre. Derfor oppfordrer vi foreningsstyrene og komme sammen med flere medlemmer for å søke inspirasjon og oppmuntring. Svein Granerud blir en av hovedtalerne, regionlederne Alf Henry Rasmussen og Odd-Arne Sørensen er også med. Harstad Normisjon blir vertskap. Merk tidspunktet og invester denne helgen sammen. Odd-Arne Sørensen Reдionblaд Nord

6 Foto: Aileen Zahl Foto: Silje Reiertsen Lek på fjorårets mini og bravo Glade deltakere på 69o nord 2008 «Aksjon 10 ally kanoar» Aksjonen har no nådd ,- Det betyr at vi nærmar oss innsamlingsmålet på ,- Bli med i innspurten og spre den glade bodskap vidare før 30.juli då aksjonen vert avslutta. No tel vi ned og skal få samla inn dei resterande ,- Vi oppfordrar difor alle misjonsvenner til å gje ein kano. Mvh. Magnar Hellesøy, aksjon og Actaleiar Mikrogjengen (0-3 år) er i Finnsneskirka sammen med de voksne. Her vil de finne leker og et rom de kan være på sammen med en voksen når de voksne møtene blir litt lange. Mini og Bravogjengen (4-6 år) og (7-9 år) har samlinger på Nordborg mens de voksne er i Finnsneskirka. Her skal vi ha bibelundervisning, lek, sang og aktiviteter. Ei dame som heter Kristin Bøhler kommer faktisk helt fra Nepal (og det er langt borte!) for å være sammen med oss! Ho har mye spennende å fortelle og vi gleder oss kjempemasse til å høre fra ho. Den nyeste av de nye Actaarbeiderne i Nordland, Sarah vil være med her sammen med de litt mer gamle traverne i region Nord slike som Silje, BUSiN-sjef og Yngve Lorentsen for å nevne noen. De største av oss i BUSiN, de som er år skal ut på tur med 69grader Sprell og moro i august! Vi i Acta region nord ønsker alle fra 0-15 år velkommen til Barna og Ungdommens Sommer i Nord (BUSiN) på Finnsnes i august! Nord. I fjor var vi litt på Holmen, og i år skal vi være der enda mer, faktisk nesten hele 69gr nord vil foregå på Holmen i år! Innimellom skal vi også stikke innom resten av Sommer i Nord-familien for å hilse på. Magnar Hellesøy, Actaleder skal ha undervisning her, og Henning Norbakken skal være leirsjef. I tillegg kommer blant annet Ingrid Kristoffersen fra Acta Nordland og skal finne på mange sprell. Her vil det skje litt av hvert så den som vil vite mer må ganske enkelt hive seg rundt og melde seg på! De som har vært med på Actaleirer tidligere får et eget program for 69grader nord i posten snart, og har du ikke vært på Actaleir så ta kontakt med regionskontoret så sender vi et program så fort som fy! Da snakkes vi folkens!

7 Nye kor i region, Soul children Visjonen for Soul Children konseptet er å vinne og bevare unge med evangeliet, gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. Tromsø Soul Children er et kor for tweens (barn i alderen år) som ble startet høsten Poenget med å starte Soul Children i Tromsø var å skape en kristen arena for en målgruppe som manglet andre tilbud. Koret er knytta til Norkirken Tromsø, og har pr i dag 7 medlemmer, alle jenter. De fleste av disse har ikke tilknytning til kirka fra før og kommer fra ikke-kristne familier. Som ledere ønsker vi å kunne se og bekrefte dem, gi dem gode voksenforbilder og være med å peke på Jesus for dem. I år reiste fire av jentene og en av lederne i koret på Soul Children festivalen i Oslo. Dette er en årlig festival som samler deltagere fra kor over hele landet. Årets festival holdt til i Oslo konserthus, og hele 1500 personer var med denne gangen! Deltagerne dannet et svært massekor som hadde konserter lørdag og søndag; en på jernbanetorget utenfor Oslo S og en i Oslo Konserthus. Vi fra Tromsø er strålende fornøyd med turen og festivalen!! Live Fossen Foto: Live Fossen Foto: Live Fossen 1500 sangglade tweens samlet på festival i Oslo Deler av gjengen fra Soul Children i Tromsø Sommarleir på Solvang 2.-4.klasse, 4.-6.sept Når skulane akkurat har starta og du treng eit lite avbrekk etter ein lang ferie, skal du få komma til Solvang å finne på masse gøy og høyre om Jesus som har elska oss alle, slik at vi alle kjenner vi er LOVED av Han. Det blir fridom til å verta elska og fridom til å vera i det fri! Mvh. Magnar Hellesøy, Actaleiar Kanoleir/padlekurs i Pasvik 30.juli-3.aug No er tida verkeleg inne til å melde seg på sommarens store eventyr for ungdom i alderen konfirmert til 20år i Øvre Pasvik nasjonalpark. Gå inn på og klikk på >>> padlekurs Fortsettelse i Pasvik fra side 1då finn du det du treng for å ikkje gå glipp av vakker natur i ei av Noregs store villmarker. Du kan også gå inn på på leirkalenderen eller Alle desse vegane fører til målet og Han vi takkar for at dette er mulig, Jesus Kristus vår Herre! Let Jesus lead you! >>> Fortsettelse fra side 1 Ny spire i Karasjok og Lakselv Mvh. Magnar Hellesøy, Actaleiar Ungdommen trenger Jesus i dag mer enn noen gang. Det er mye mobbing i Karasjok grunnskole, mange unge sliter med dårlig selvtillit og selvmordstanker. Dette kan ikke vi kristne akseptere. Jeg trur Jesus kan gjøre under i dag som før. Soul children kor er en måte å bevare og vinne unge for Jesus. I Karasjok er jeg foreløpig alene om å starte, men vil få hjelp av Lucia Misa Adrianasol i Lakselv. Siden Lucia bor i Lakselv, ønsker vi å starte Soul Children kor også der. De har der allerede ungdom i kristen sammenheng som etterlyser musikk, så da trenger vi bare flere hjelpere. Be for dette prosjektet, for økonomi, for at det kommer musikere, oversettere (sanger til samisk) hjelpe ledere, og for ungdommen. På Soul children festival i oslo ble vi super inspirerte, for de unge er så fulle av frimodighet og Jesus, at det ble en vekker for meg:) Eva Jeanette Iversen Reдionblaд Rogaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Nord Postboks TROMSØ oppslagstavle Reiserute for Åge Hunnestad 25. sept. Jægervatn/Lenangen omsorgsenter kl sept. Straumen skole ettermiddag 27. sept. Lyngen kirke kl sept. Storsteinnes 29. sept. Finnsnes 30. sept. Kårvikhamn kl okt. Harstad 2- okt. Skånland /kirkeforening kl okt. Borkenes kl okt. Skånland kirke kl okt. Lavangen 7. okt. Vangsvik okt. Kaldfarnes Reiserute for Egil Ellingsen 12. okt. Lyngseidet kl okt. Jægervatn/Lenangen okt. Lavangen okt. Harstad 19. okt. Borkenes kl okt. Finnsnes 21. okt. Storsteinnes kl okt. Vangsvik 23. okt. Kårvikhamn kl okt. Sørreisa En hilsen fra Liv og Torleiv Bru Torleiv Bru har ringt og bedt redaksjonen hilse til misjonsvennene i nord. De hadde planlagt at Torleiv skulle reise til Finnmark i høst, men han har nå valgt å avlyse turen. Grunnen er at hans kjære kone Liv er alvorlig syk og han ønsker å prioritere tid sammen med henne og familien i denne vanskelige tiden. Redaksjonens kommentar: Det er noe vakkert over Liv og Torleivs mangeårige virke i Finnmark. Arbeidsfordelingen har vært slik at hun har tatt seg av hus og hjem mens han har reist rundt og forkynt Guds ord i region Nord, da hovedsakelig i Finnmark. Dette er noe de har stått sammen om som ektepar. Nå er de rammet av onde dager med sykdom, smerte og sorg. Også dette bærer de sammen som ektefolk og lever ut vitnesbyrdet om mysteriet Kristus og menigheten. (Ef 5, 25-33) Vi oppfordrer alle til å huske familien i forbønn. Odd-Arne Sørensen 12 Reдionblaд Nord 2009

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig! Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: fløy en liten blåfugl gjennom vindu gjennom vindu, gjennom vindu.. Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så smått begynt å nynne

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

DET PERSONLIGE KALLET

DET PERSONLIGE KALLET DET PERSONLIGE KALLET DERSOM VI VET HVEM GUD HAR SKAPT OSS TIL Å VÆRE, KAN VI SLUTTE Å PRØVE Å VÆRE EN ANNEN OG SLIPPE STRESSET SOM FØLGER MED DEN SLAGS LIV. MIKE BREEN De fem tjenestene er for alle! Men

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14

HJELP til Russland. www.helprussia.no. innstikk. September 2013, årgang 14 innstikk HJELP til Russland September 2013, årgang 14 Glem ikke å gjøre godt og dele med andre. For slike offer er til behag for Gud. Hebr. 13.16 www.helprussia.no Hilsen ved lederen for stiftelsen HJELP

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn.

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn. FORBØNN ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte av de liturgiske ledd,

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby

1: Forord. Ressursgruppen for livsnære fellesskap, august 2014 Lise Sæstad Beyene Dagfinn Jensen Marianne Kirkeby Innhold: 1: FORORD (s. 3) 2: DET LIVSNÆRE FELLESSKAPET (s. 4) 2.1 HVORFOR LIVSNÆRE FELLESSKAP? (s. 4) 2.2 HENSIKT (s. 5) 2.3 VERDIER OG MÅL (s. 5) 2.4 BØNN I GRUPPENE HVORFOR ER DETTE SÅ VIKTIG? (s. 6)

Detaljer