Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6"

Transkript

1 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form. Silje Reiertsen jobber på spreng for å få de siste bitene på plass: Så snart de voksne drar på bibeltime eller kveldsmøte på Sommer i Nord, så er vi i BUSiN klar for sprell og moro! Vi som holder på å planlegge gleder oss allerede, og håper at august kan komme snart! Foto: Silje Reiertsen Deltakerne delte i fjor ut sjokolade på kjøpesenteret til de forbipasserende bare fordi de er høyt elsket. >>> Les mer på side 10 Foto: Live Fossen Sangglade tenåringer på Soul Children festival i Oslo Forandringer?! Foto: Annbjørg Hetle Jeg har lenge hatt lyst å starte gospel-kor i Karasjok. Så fikk jeg vite om Soul Children-konseptet, tenkte jeg: «Gud, dette må ungdommen i Karasjok få lov å være en del av! Hjelp meg å få i stand dette!» Når jeg så møtte Lucia fra Madagaskar som nå bor i Lakselv og delte min gospel interesse, ble det halleluja stemning for at dette kunne bli virkelig, sier Eva Jeanette Iversen. Det oppleves som om det helt ut i fra det blå dukker opp en person som ønsker å starte et arbeid i Karasjok, men heldigvis er Guds tanker større en våre tanker. Normisjon har ikke hatt tradisjon for å ha arbeid i Karasjok og derfor er dette enda mer spenstig. Det er herlig når sånne ting skjer. For noen år siden dukket det jo også plutselig opp et barnelag i Kokelv i Kvalsund kommune. >>> Fortsettelse side 11 Det nye i styret i Alta Normisjon Det ble et enstemmig vedtak om å gjøre det formelt at Alta Normisjon er forsamling og at nattverd skal innføres på bedehuset. Det ble sterkt fremhevet at vi har ingen brudd med kirken og prestene i Alta og ønsker derfor en dialog med Den Norske Kirke. Vi blir ikke en konkurrent til den norske kirke, men en utvidelse av tilbudet i Alta. >>> Les mer på side 3

2 Kirken og ekteskapet region nord Odd Arne Sørensen Regionleder i Region Nord Region Nord Postboks TROMSØ Besøksadresse: Vestre g. 24, 9008 TROMSØ Tlf Faks Betjent: mandag-torsdag e-post: Webside: Bankkonto nr: organisasjon nr: Regionstyreleder: Hanne Karin Vang Acta-styreleder: Børge Gullbekkhei ANSATTE: Regionleder: Odd-Arne Sørensen Kontorfullmektig: Ann Karin Holm Acta-leder: Magnar Hellesøy Kontorsted: Øytun fhs Acta-arbeider: Tor Ditlevsen Engasjementansatt - Sommer i Nord: Silje Reiertsen - SOLVANG LEIRSTED Styreleder: Mette Marit Sørem Granerud HOLMEN LEIRSTED Styreleder: Jostein Østvoll HEIMLY FORETNINGSDRIFT AS Styreleder: Roar Stangnes NORVISJON NR. 3/ ÅRGANG 6 Opplag 800 Utkommer med seks nummer pr år. Kontingent kr 200,- Forsidebilde foto: Dagfinn Rapp Ansvarlig redaktør: Odd-Arne Sørensen Stoff til bladet sendes på e-post: På møte i Kirkerådet mai drøftet man oppfølgingen av den nye ekteskapsloven. Saken dreier seg om hvordan kirken skal forholde seg til homofile som ønsker å gifte seg i kirken eller få en kirkelig velsignelse. Flertallet av kirkerådsmedlemmene stemte for en bred teologisk utredning av hele samlivsfeltet, en utredning som skal ha som mål å klargjøre Den norske kirkes ekteskapsforståelse som luthersk kirkesamfunn. En god start på dette arbeidet kan være å se hva kirken før har sagt om dette tema. Alterboken av 1920 viser oss hvordan kirken tidligere ba over brud og brudgom: «Herre Gud, himmelske Fader! Du som har skapt mann og kvinne og bestemt dem til ekteskap, og deri betegnet din kjære Søns Jesu Kristi underfulle forening med sin brud, den hellige kirke, vi ber i din store barmhjertighet at du ikke vil la denne din innstiftelse og ordning forderves av oss, men nådig bevare den ved din elskede Sønn Jesus Kristus, vår Herre! Amen.» Alterbokens uttrykker jo kirkens lære om ekteskapet i en konsentrert form og har vært benyttet i årtier når kirken viet kvinner og menn og erklært dem for rette ektefolk. At kirkens besluttende organer nå føler usikkerhet på eget ståsted virker merkelig. Når glapp så kirkens forståelse av ekteskapet? Noen hevder at forviringen for alvor skjøt fart etter at Hamar-biskop Kristian Schjelderup i 1961 ordinerte den første kvinnelige prest i Norge, Ingrid Bjerkås. På dette tidspunkt var det sterke protester i kirken mot denne ordinasjon. To tredjedeler av det samlede bispekollegiet - nektet å forholde seg til ordinasjonen og erklærte at «vi finner det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste med Det nye testamentes grunnholdning og med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens adgang til hyrde- og læreembetet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til Guds skaperordning og til Herrens eget bud. Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på». I løpet av se siste 40 år hadde det skjedd en fundamental endring, i 2001 aksepterte alle de 11 norske biskopene kvinnelig prestetjeneste. Begge disse spørsmålene henger sammen fordi de begge har sin basis i forståelsen av Guds skaperordning og synet på Herrens veiledning gjennom apostlene. Dersom kjønn ikke har noen betydning er det også åpnet for kjønnsnøytrale ekteskap. I Ef. 5 sammenligner Paulus forholdet mellom mann og kvinne med Kristus og menigheten og sier at dette er en hemmelighet, et mysterium. Et mysterium kan bare åpenbares for oss ved Den Hellige Ånds hjelp. Dersom det gis ulik veiledning, blir spørsmålet hvem som har åndens lys over sin veiledning, apostlene eller de som avviker fra apostlenes lære? Nå venter vi i spenning på biskopenes utredning og ber om at de trofast holder seg til apostlenes lære. Odd Arne Sørensen FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver Hanne Liv Gyllander e-post: Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Frist for å levere stoff til redaktøren er 7. august Reдionblaд Nord 2009

3 Helge Ludvigsen har mottatt Det Kongelige selskap for Norges Vels medalje for sin innsats gjennom 31 år på Øytun folkehøgskole. Her sammen med styreleder Odd-Arne Sørensen som overrakte medaljen. Hedret med Norges Vels medalje Rektor ved Øytun folkehøgskole Helge Ludvigsen er hedret med Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Bergenseren Helge Ludvigsen kom til Alta og Øytun folkehøgskole i august 1978, og har snart vært 31 år ved skolen der han har virket som lærer, inspektør og i de siste ti år som rektor. Overraskelse Tildelingen kom som en overraskelse for ham og fant sed på Øytun under en festmiddag mandag 25. mai hvor styret, personalet og lokale representanter for de tre eierorganisasjonene var til stede. Helge er en bra rektor for Øytun. Han er både kunnskapsrik, kreativ, energisk, positiv og backer ikke ut for en utfordring. Helge er en som kjemper for det han tror på og han har gjort en kjempefin innsats for skolen. Veldrevet skole Styret ønsket å hedre Helge Ludvigsen for hans innsats ved Øytun folkehøgskole. Skolen er veldrevet og har et godt renommé. Den har dessuten hatt en fin vekst under hans ledelse. Styret synes det var fint å kunne gi han en påskjønnelse for arbeidet han har gjort sammen med mange dyktige medarbeidere på Øytun. Skolens visjon I sin tale takket styreleder også personalet og minnet om eiernes hensikt med skolen. - For eierne er det viktig at skolen skal være en møteplass der unge mennesker får møte, og bli kjent med personen Jesus Kristus, slik at de ønsker å følge og ærer ham. - Dere er viktige for oss, dere representerer eierne og er betrodd å realisere eiernes visjon for skolen. I tillegg vil vi at dere skal få utfolde dere og gjøre det dere synes er morsomt og spennende, det er med å øke trivselsfaktoren og vi tror det blir god skole av slikt. Odd-Arne Sørensen Styreleder for Øytun folkehøgskole Foto: Per Arne Askeland regionnytt Frodig Ørken september ønsker vi for 37.gang velkommen til Kvinnehelg på Solvang. I år får vi besøk av Liv Berit Heimstad Tønnesen. Hun driver til daglig konsulentfirmaet Prosesskonsulenten og retter sine tjenester mot arbeids- og læringsmiljø i bedrifter. Liv Berit har skrevet boken «FRODIG ØRKEN» og formidler gjennom den kristenlivets mange utfordringer på en varm og troverdig måte. Hun formidler at det er mulig å ha som mål et sundt og modent trosliv. I sin forkynnelse vil hun ta utgangspunkt i boken. Helgen starter fredagen med første samling kl Den avsluttes søndag kl med lunsj. I mellom disse tidspunktene blir det innhold av god mat, fellesskap, forkynnelse, festmiddag osv. Priser: Helpensjon m/konferanseavgift; fredag-søndag kr Konferanseavgift: kr Festkveld med festmiddag kr Påmelding på telefon , eller Forsamling eller forening? ved Hanne Vang I en tre års periode har foreningen i Alta hatt Olav Garcia de Presno ansatt i 15 %. Han har undervist, veiledet og gitt foreningen mange verktøy for å kunne videre utvikle seg som forsamling. På årsmøtet i år ble det drøftet om foreningen skulle gå fra å bli forsamling. Det ble sagt at det å diskutere forsamling eller forening er liten forskjell å diskutere. Hadde det vært å diskutere menighet hadde det vært et større skritt. Alta Indremisjon ble egentlig en forsmaling da vi tilsatte Ole Gunnar Sæbø på 70-talllet.» En annen større avgjørelse på årsmøtet var om det skulle innføres nattverd på bedehuset. I foreningen er det forskjellige behov å dekke. Noen har valgt bedehuset som sin menighet og sitt hjem fordi de ikke finner seg til rette i noen annen etablert menighet her i Alta. Det vil nok av ulike grunner komme flere av dem i fremtiden, foreningen ønsker nå ta et ansvar for alle sammen. Wenche Kristine Bjørklund Reдionblaд Nord

4 Bevar ditt hjerte Hva er egentlig hjertet? Et mangfoldig begrep. Først og fremst er det en motor som holder liv i oss og som vi ser som en selvfølge så lenge det er liv i oss. Hele mitt liv har jeg vært velsignet med god helse, og jeg tenkte enfoldig nok at det kom til å vare bestandig, men så begynte hjertet å krangle nå nylig. Det ble et lite sjokk da jeg måtte innse at hjertet mitt var nok ikke så selvfølgelig og evigvarende som jeg regnet med. Og nå går jeg for halv maskin, og det er undersøkelser og alt som følger med. Usikkerheten er stor: Hva skal de gjøre med meg? Blir jeg frisk igjen? Men hjertet er også et sentralt begrep i Bibelen. Det er stedet for våre tanker, lyster, meninger, følelser, vilje og tro, både for det onde og det gode. Uten Jesus har vi steinhjerter. Når vi har tatt imot Jesus, får vi et kjøtthjerte hvor Den Hellige Ånd kan bo. Men den onde får også lett innpass i våre hjerter. Det er en stadig kamp for å bevare hjertet for Jesus. Jeg leste om en mann som sa til en annen: Det kjennes som om det er to hunder som kjemper om plassen i hjertet mitt. Den andre svarte: Hvem vinner da? Jo, det er den som jeg gir mest mat, svarte den første. Ja, hva spiser vi? Hva det kjødelige hjerte angår vet vi at det er om å gjøre å spise sunn mat frukt og grønnsaker og ikke feit mat og slikt for at vi skal holde hjertet og hele kroppen frisk så lenge som mulig. Vi må spise riktig mat og nok mat. Derfor spiser vi gjerne tre ganger om dagen. Men hva med vårt åndelige hjerte? Trenger ikke det også mat? Spiser vi åndelig mat tre ganger om dagen? De færreste gjør vel det, men jeg håper alle spiser i alle fall èn gang. Den beste sikringskosten for hjertet er Guds Ord. Forsømmer vi å ta til oss av denne maten, oppstår det mangelsykdommer og underernæring. Da skjer det gjerne at bønnelivet svekkes og fellesskapet forsures ved at kritikksyke, bitterhet, selvopptatthet og materialisme lett sniker seg inn. Samfunnet er så fullt av tilbud og fristelser, så det skal noe til for å stå imot alt dette som vil rive oss bort fra troen på Jesus. Men vi har et sterkt og virkekraftig middel til å bevare våre hjerter. ORDET er en lykt for vår fot og et lys på vår sti så vi ikke skal gå oss vill. ORDET er Jesus som sier om seg selv at Han er livets brød. Ofte er det mer fristende å drikke av de sprukne brønner som ikke holder vann i stedet for av livets kilde. Kanskje vi ikke vet hva vi tørster etter en gang? Men det er bare Jesus som kan stille tørsten. Han er også livets vann. Han sier i Joh.4,14: Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. Jeg tror det Jesus mente for oss, var at vi skulle bringe LIV til verden! Bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares, for LIVET går ut fra det, sier Ordspråkene. Vår Far i himmelen har et stort hjerte for oss alle. Vi var alle villfarne syndere, men Han elsket så høyt at Han ofret sin dyrebare Sønn for å frelse oss alle. Så får vi leve i Guds fullbrakte frelsesverk av bare NÅDE enten vårt hjerte er sterkt og friskt eller svakt og slitt. Bare vi lar Ham få bo der! Vi vil vel ikke forkaste denne store gaven, at selve Livets Herre vil bo hos oss, ha omsorg for oss hele livet og veilede oss til målet? Spis sunt og BEVAR DITT HJERTE FOR JESUS! Elin Kjellman

5 regionnytt Fllesskapskonkuranse med Svein Granerud Foto: Trine Skjævestad Foto: Karoline Vang Foto: Karoline Vang En glad gjeng på Bibelskole Reisebrev fra Nehemja, Guaiaquil i Ecuador 7 februar 2009 reiste jentene i Team Humming, dvs. Trine, Caroline og jeg til Ecuador hvor vi skulle besøke Prosjekt Nehemja. Dette prosjektet drives gjennom Normisjon sitt arbeid i landet og er en bibelskole ved navn IBLE. Kristenrussen i Norge hadde prosjekt Nehemja som sitt innsamlingsprosjekt dette året, og siden vi var på team for Kristenrussen fikk vi besøke dette arbeidet. Skolen er en kveldsbibelskole hvor elevene går i ett år. Noen av elevene fort- Skolebarn fra Tamboskolen i fjellene Ei glad datter til en tidligere bibelskoleelev setter ut over ett år og blir stipendiater. Dette medfører at de får mer ansvar og bl.a tar del i undervisningen. Mange av de som går på denne bibelskolen drar tilbake til sin bydel eller landsby og starter opp cellegrupper hvor de deler det de har lært på kveldsbibelskolen. Den grundige undervisningen de har fått gjør ungdommene i stand til å dele evangeliet på en slik måte at nye mennesker blir frelst. Resultatet av dette blir at cellegruppene blir for store og må dele seg på nytt, og på nytt. Noe som preget disse menneskene var at de var veldig engasjert i denne tjenesten og de dårlige forhold som preget slummen der de bor legger ingen demper på dette. De gav uttrykk for takknemlighet for å kunne ta del i dette. De delte villig av det lille de hadde, og først og fremst evangeliet til flere og flere. Det som jeg fasineres mest av er dette ekte og dype engasjementet de har for sine egne. Gleden og begeistringen over å ha møtt en Frelser som setter sine spor i deres liv forplanter seg i deres møter med medmennesker. Vær med å be for Bibelskolen IBLE, og for de ungdommene som er elever der. Prosjekt Nehemja dyktiggjør og skolerer mennesker slik at de utgjør en forskjell der de ferdes. Takk til dere som har vært våre forbedere i vår tjeneste! Må Gud velsigne dere alle! Karoline Vang Første helga i mars arrangerte Norkirken Tromsø fellesskapskonferanse i samarbeid med regionen. Fokus for konferansen var hvordan våre fellesskap kan nå nye i vår tid. Svein Granerud underviste svært mye nyttig rundt dette, og utfordret oss til å tenke nytt om hvordan nå ut, uten å gå på akkord med budskapet. Samlingen lørdag kveld var et høydepunkt, som var lagt opp som en delekveld med gode nyheter fra forskjellige deler av alt det som skjer i regionen. Her ble det orientert om det organiserte bønnenettverket som har vært i regionen siden tida før generalforsamlingen i Det ble fortalt om storsamlinger av ungdom i hovedkirka i Alta og voksende aktivitet blant de yngre årganger i Bethel i Harstad. Så kunne man opplyse om G2 i Tromsø med opptil 50 frammøtte flere ganger. Alt dette er noe å glede seg over og å takke Gud for. Og vi er takknemlige for en god helg. Yngve og Trygve Lorentsen Vekstkonferanse i Nord Til høsten går region Nord og Nordland sammen om å arrangere en Vekstkonferanse helga 30/10-1/11 i Harstad. Dette er en inspirasjons konferanse som er spesielt rettet mot foreningsstyrene, men håper de tar med seg flere av foreningens medlemmer og kommer. Det er vanskelig for en alene fra en forening å komme hjem og formidle det en har opplevd. Når flere opplever noe positivt sammen er det lettere å bære med seg visjonen og oppmuntre hverandre. Derfor oppfordrer vi foreningsstyrene og komme sammen med flere medlemmer for å søke inspirasjon og oppmuntring. Svein Granerud blir en av hovedtalerne, regionlederne Alf Henry Rasmussen og Odd-Arne Sørensen er også med. Harstad Normisjon blir vertskap. Merk tidspunktet og invester denne helgen sammen. Odd-Arne Sørensen Reдionblaд Nord

6 Foto: Aileen Zahl Foto: Silje Reiertsen Lek på fjorårets mini og bravo Glade deltakere på 69o nord 2008 «Aksjon 10 ally kanoar» Aksjonen har no nådd ,- Det betyr at vi nærmar oss innsamlingsmålet på ,- Bli med i innspurten og spre den glade bodskap vidare før 30.juli då aksjonen vert avslutta. No tel vi ned og skal få samla inn dei resterande ,- Vi oppfordrar difor alle misjonsvenner til å gje ein kano. Mvh. Magnar Hellesøy, aksjon og Actaleiar Mikrogjengen (0-3 år) er i Finnsneskirka sammen med de voksne. Her vil de finne leker og et rom de kan være på sammen med en voksen når de voksne møtene blir litt lange. Mini og Bravogjengen (4-6 år) og (7-9 år) har samlinger på Nordborg mens de voksne er i Finnsneskirka. Her skal vi ha bibelundervisning, lek, sang og aktiviteter. Ei dame som heter Kristin Bøhler kommer faktisk helt fra Nepal (og det er langt borte!) for å være sammen med oss! Ho har mye spennende å fortelle og vi gleder oss kjempemasse til å høre fra ho. Den nyeste av de nye Actaarbeiderne i Nordland, Sarah vil være med her sammen med de litt mer gamle traverne i region Nord slike som Silje, BUSiN-sjef og Yngve Lorentsen for å nevne noen. De største av oss i BUSiN, de som er år skal ut på tur med 69grader Sprell og moro i august! Vi i Acta region nord ønsker alle fra 0-15 år velkommen til Barna og Ungdommens Sommer i Nord (BUSiN) på Finnsnes i august! Nord. I fjor var vi litt på Holmen, og i år skal vi være der enda mer, faktisk nesten hele 69gr nord vil foregå på Holmen i år! Innimellom skal vi også stikke innom resten av Sommer i Nord-familien for å hilse på. Magnar Hellesøy, Actaleder skal ha undervisning her, og Henning Norbakken skal være leirsjef. I tillegg kommer blant annet Ingrid Kristoffersen fra Acta Nordland og skal finne på mange sprell. Her vil det skje litt av hvert så den som vil vite mer må ganske enkelt hive seg rundt og melde seg på! De som har vært med på Actaleirer tidligere får et eget program for 69grader nord i posten snart, og har du ikke vært på Actaleir så ta kontakt med regionskontoret så sender vi et program så fort som fy! Da snakkes vi folkens!

7 Nye kor i region, Soul children Visjonen for Soul Children konseptet er å vinne og bevare unge med evangeliet, gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. Tromsø Soul Children er et kor for tweens (barn i alderen år) som ble startet høsten Poenget med å starte Soul Children i Tromsø var å skape en kristen arena for en målgruppe som manglet andre tilbud. Koret er knytta til Norkirken Tromsø, og har pr i dag 7 medlemmer, alle jenter. De fleste av disse har ikke tilknytning til kirka fra før og kommer fra ikke-kristne familier. Som ledere ønsker vi å kunne se og bekrefte dem, gi dem gode voksenforbilder og være med å peke på Jesus for dem. I år reiste fire av jentene og en av lederne i koret på Soul Children festivalen i Oslo. Dette er en årlig festival som samler deltagere fra kor over hele landet. Årets festival holdt til i Oslo konserthus, og hele 1500 personer var med denne gangen! Deltagerne dannet et svært massekor som hadde konserter lørdag og søndag; en på jernbanetorget utenfor Oslo S og en i Oslo Konserthus. Vi fra Tromsø er strålende fornøyd med turen og festivalen!! Live Fossen Foto: Live Fossen Foto: Live Fossen 1500 sangglade tweens samlet på festival i Oslo Deler av gjengen fra Soul Children i Tromsø Sommarleir på Solvang 2.-4.klasse, 4.-6.sept Når skulane akkurat har starta og du treng eit lite avbrekk etter ein lang ferie, skal du få komma til Solvang å finne på masse gøy og høyre om Jesus som har elska oss alle, slik at vi alle kjenner vi er LOVED av Han. Det blir fridom til å verta elska og fridom til å vera i det fri! Mvh. Magnar Hellesøy, Actaleiar Kanoleir/padlekurs i Pasvik 30.juli-3.aug No er tida verkeleg inne til å melde seg på sommarens store eventyr for ungdom i alderen konfirmert til 20år i Øvre Pasvik nasjonalpark. Gå inn på og klikk på >>> padlekurs Fortsettelse i Pasvik fra side 1då finn du det du treng for å ikkje gå glipp av vakker natur i ei av Noregs store villmarker. Du kan også gå inn på på leirkalenderen eller Alle desse vegane fører til målet og Han vi takkar for at dette er mulig, Jesus Kristus vår Herre! Let Jesus lead you! >>> Fortsettelse fra side 1 Ny spire i Karasjok og Lakselv Mvh. Magnar Hellesøy, Actaleiar Ungdommen trenger Jesus i dag mer enn noen gang. Det er mye mobbing i Karasjok grunnskole, mange unge sliter med dårlig selvtillit og selvmordstanker. Dette kan ikke vi kristne akseptere. Jeg trur Jesus kan gjøre under i dag som før. Soul children kor er en måte å bevare og vinne unge for Jesus. I Karasjok er jeg foreløpig alene om å starte, men vil få hjelp av Lucia Misa Adrianasol i Lakselv. Siden Lucia bor i Lakselv, ønsker vi å starte Soul Children kor også der. De har der allerede ungdom i kristen sammenheng som etterlyser musikk, så da trenger vi bare flere hjelpere. Be for dette prosjektet, for økonomi, for at det kommer musikere, oversettere (sanger til samisk) hjelpe ledere, og for ungdommen. På Soul children festival i oslo ble vi super inspirerte, for de unge er så fulle av frimodighet og Jesus, at det ble en vekker for meg:) Eva Jeanette Iversen Reдionblaд Rogaland

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Nord Postboks TROMSØ oppslagstavle Reiserute for Åge Hunnestad 25. sept. Jægervatn/Lenangen omsorgsenter kl sept. Straumen skole ettermiddag 27. sept. Lyngen kirke kl sept. Storsteinnes 29. sept. Finnsnes 30. sept. Kårvikhamn kl okt. Harstad 2- okt. Skånland /kirkeforening kl okt. Borkenes kl okt. Skånland kirke kl okt. Lavangen 7. okt. Vangsvik okt. Kaldfarnes Reiserute for Egil Ellingsen 12. okt. Lyngseidet kl okt. Jægervatn/Lenangen okt. Lavangen okt. Harstad 19. okt. Borkenes kl okt. Finnsnes 21. okt. Storsteinnes kl okt. Vangsvik 23. okt. Kårvikhamn kl okt. Sørreisa En hilsen fra Liv og Torleiv Bru Torleiv Bru har ringt og bedt redaksjonen hilse til misjonsvennene i nord. De hadde planlagt at Torleiv skulle reise til Finnmark i høst, men han har nå valgt å avlyse turen. Grunnen er at hans kjære kone Liv er alvorlig syk og han ønsker å prioritere tid sammen med henne og familien i denne vanskelige tiden. Redaksjonens kommentar: Det er noe vakkert over Liv og Torleivs mangeårige virke i Finnmark. Arbeidsfordelingen har vært slik at hun har tatt seg av hus og hjem mens han har reist rundt og forkynt Guds ord i region Nord, da hovedsakelig i Finnmark. Dette er noe de har stått sammen om som ektepar. Nå er de rammet av onde dager med sykdom, smerte og sorg. Også dette bærer de sammen som ektefolk og lever ut vitnesbyrdet om mysteriet Kristus og menigheten. (Ef 5, 25-33) Vi oppfordrer alle til å huske familien i forbønn. Odd-Arne Sørensen 12 Reдionblaд Nord 2009

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010.

To skritt bak Side 4. Møt Jorunn Hauge. spenningens. OvermanneT av kjærlighet. De valgte. Peder fra Froland s 10. Nr 1/2010. mylder Magasin for misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2010 Årgang 3 Peder fra Froland s 10 Møt Jorunn Hauge To skritt bak Side 4 De valgte spenningens land Side 12 OvermanneT av kjærlighet Side 16 Misjonskirkene:

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer