Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg"

Transkript

1 Meget attraktiv eiendom og sjelden mulighet. Landbrukseiendom Rauaasen i Åsnes kommune. Rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg

2 Landbrukseiendom på hele 1695 DA NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon: Mobil: /fax : Eiendomsmedarbeider: Rikard M. Tveter... Adresse:...Postboks 155, 3164 Revetal Besøksadresse:...Bispeveien 1047, 3174 Revetal Selger og adresse:...steinar Julien Adresse eiendom...rauaasen, Åsa, 2266 Arneberg Gnr. bnr...gnr.-bnr , 156-1, , 151-3, Åsnes Kommune Boligtype:...Landbrukseiendom Byggeår:...Hovedhus antatt 1860,låve antatt 1952, stabbur antatt 1860, bryggerhus antatt 1860 Disse bygninger omhandler Rauaasen. Vågningshus antatt 1750, låve antatt 1880, stabbur antatt 1930, redskapshus antatt 1950, vedskjul antatt Disse bygninger omhandler Titerud. BTA: m2 BRA:... m2 P-ROM:...ikke målt, betraktes som næringseiendom Prisantydning:...kr Verditakst:... Lånetakst:... Fellesgjeld:... Formue:... Fellesutgifter:... Dokumentavgift til staten:...2,5% av kjøpesummen Tinglysning av skjøtet:...kr ,- Tinglysning av evt. pantobligasjon:...kr ,- Eierskiftegebyr til forretningsfører:... Attestgebyr rett prioritet:...kr. 169,-

3 Beliggenhet: Ca. 1,5 km. til dagligvare, ca 13,1 km. til Flisa Stormarked. Ca 87,9 km. til Oslo Gardermoen flyplass. Atkomst: Fra Kongsvinger Rv. 210 mot Våler, til venstre mot Hukusjøen, Rv. 412, ca 3,7 km. til høyre Rusvekk mot Eierholen, ca 6,3 km. Eiendommen ligger da på venstre hånd. Tomteareal: Totalt ca da. herav ca. 179 da. dyrket mark og ca da. skog og ca. 69 da. annet og ca. 9 da. ikke klassifisert ( vann og vei ). Det kan fremkomme andre areal tall. Tallene er oppgitt Gårdskart. Det er under uarbeidelse jordskiftesak som kan endre arealtallet. Jordskiftesaken antas å være ferdigstillet i 2014/15. Eier: Steinar Julien Eierform: Selveier Visning: Avtale med Rikard M. Tveter på tlf Bebyggelse: Hovedhus: 1. etg Overbygget inngangsparti, gang med trappeoppgang til 2.etg. kjøkken, spisestue med vedovn, midtkammers, stue med vedovn. Vaskerom og bad, toalett (tørrtoalett) gang. 2. etg. gamg, to soverom, kaldtkott, uinnredet loftrom. Låve: Eldre driftsbygning med eldre fjøs. Fyrrom. låvebru, låvegulv. Stabbur: Stabbur i eldre tømmer i tre etasjer. Lekestue Bryggerhus: Betraktes som kondemnabel. Disse bygningene er tilsluttet hovedsete Rauaasen. Eiendommen Titerud, som er tilknyttet samme eiendom består av våningshus, stabbur, låve, vedskjul og redskapshus. Våningshus er ikke bebodd. Areal: Hovedhuset Rauaasen har en bta på 313 m2 fordelt på ca.

4 167 m2 i 1. etg. og 146 m2 i 2.etg. Kjeller er ikke målt. primærrom og sekunddærrom er ikke målt da dette betraktes som næringseiendom. Det henvises forøvrig til verdivurdering av Byggeår: Hovedhus antatt Låve antatt Stabbur antatt Bryggerhus antatt Disse bygninger omhandler Rauaasen. Våningshus antatt Låve antatt Stabbur antatt Redskapshus antatt Vedskjul antatt Disse bygninger omhandler Titerud Vedlikehold/tilstand Hovedhus: Hovedhus Rauaasen fremtrer som utvendig godt vedlikeholdt med takomlegging, nye vinduer, etterisolering mm. i Innvendig av eldre dato. Bygningene har behov for oppgraderinger. Det foreligger ferdigattest på boligen. Byggemåte: Hovedhus Rauaasen i tømmer med saltak, fundamentert på gråsteinsmur. Låve Rauaasen i reisverk, med støpt fjøsdel. Forøvrig betongfundamenter. Stabbur Rauaasen i tømmer på stabber som fundamentering. Bryggerhus Rauaasen i tømmer og bindingsverk. Våningshus Titerud i tømmer med utvendig panel, fundamentert på gråsteinsmur. Låve Titerud i reisverk rundt eldre låve i tømmer, fundamentert med støpt fjøsdel og gjødselkjeller. Stabbur Titerud i bindingsverk på punktfundamenter. Redskapshus Titerud i bindingsverk fundamentert nært bakkenivå. Vedskjul Titerud i bindingsverk fundamentert nært bakkenivå. Parkering Gårdstun. Kommunal tilknytning vann/avløp Vann: privat brønn. Kloakk: privat tank med avløp. " Snurredass " og egen tett tank i kjellerrom. Vei: Felles privat vei med flere brukere. Oppvarming

5 Vannbåren varme fra eget sentralvarmeanlegg for ved / flis. Vedovner og El. Energimerking: G - rød. Skoler: Jara skole ( 1-7 kl. ) ca. 6.9 km. Åsnes ungdomsskole ( 8-10 kl. ) ca. 13,7 km. Solør videregående skole ca. 13,6 km. Øvrebyen videregående skole ca km. Mosogn barnehage ( 3-5 år ) ca. 6,7 km. Myrsnipa barnehage ca. 13,2 km. Jara barnehage ( 0-5 år ) ca. 13,2 km Avgifter: Offentlige avgifter for 2013 er kr pr. år inkl. mva. Renovasjon, 2 pipeløp, septik for Rauaasen. Titerud er pr. i dag ubebodd og har ikke offentlige avgifter, men skal boligen brukes som bolig påregnes offentlige avgifter. Eiendomsskatt: Gnr. 156 bnr. 1 - kr. 1344,- for 2013 Gnr. 154 bnr. 2 - kr. 1644,- for 2013 Hvitvarer: Hvitvarer følger ikke med i salget. Reguleringsplaner: Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er den regulert til LNF område med sprett bebyggelse. Det gir begrensninger i bruk og utnyttelse som må være i hht. reguleringsbestemmelsen. (landbruk, natur og friluftsområde). Dette innebærer bla. restriksjoner vedr. utnyttelse og bygging på eiendommen og at evt. fradeling krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. LNFområde med særlige naturforvaltnings-, og kulturverninteresser hvor ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse ikke er tillatt. Pga. alder på flere av eiendommene vil de kunne være og bli registrert i SEFRAK registret. Overtagelse: Etter avtale med eier. Ligningsverdi: Ta kontakt med megler. Mangler: Se egenerklæring og boligsalgsrapport.

6

7 Odel: det er konsesjon og odel på eiendommen. Servitutter: Servitutter i grunn: Gnr. 154 bnr Utskifting Gjelder denne eiendommen med flere Utskifting Gjelder denne eiendommen med flere Erklæring/avtale Grensegangsak Gjelder denne eiendommen med flere Erklæring/avtale Grensegangsak Gjelder denne eiendommen med flere Erklæring/avtale Bestemmelse om drensvann/ stikkrenner mv. Vegvesenets betingelser vedtatt Servitutter i grunn: Gnr. 156 bnr Utskifting Gjelder denne eiendommen med flere Elektriske kraftlinjer Gjelder denne eiendommen med flere Erklæring/avtale Avtale om senkningsanlegg i Sjørbotten Gjelder denne eiendommen med flere Elektriske kraftlinjer Bestemmelse iflg. skjøte Rettighetshaver: Aaserud Alf F.nr Rett til å hente ut ved Servitutter i grunn: Gnr. 151 bnr Utskifting Gjelder denne eiendommen med flere Elektriske kraftlinjer Gjelder denne eiendommen med flere Bestemmelse om veg Elektriske kraftlinjer Elektriske kraftlinjer

8 Jordskifte Grensegangsak Gjelder denne eiendommen med flere Spesielle forhold: Eiendommen er egnet som landbrukseiendom med drift for jord og skog. Andre produksjonsformer enn det som gården benyttes til i dag bør kunne tilrettelegges. Vann og kloakkforhold må oppdateres. Det pågår et makesifte i jordskifteretten og det tas dermed forbehold om endelig tall for areal. Det er foretatt et sumtall for skogsareal og bestand. Det tas forbehold ihh. til takstselskapet Foran Norge a.s. ansvarsbegrensning vedlagt. Jordskifteretten foretar et større arbeide med eiendommene i området for å få regulert eiendommen til bedre driftsenheter. Omkostninger: 1) Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen 2) Tinglysningsgebyr for skjøte kr ) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle panteobligasjon kr ) Sluttattest kr ) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales á konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er å anse som kreditt til selger. Forskuddet avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysning. Resterende del av forskuddet blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først ved endelig oppgjør. Det må ikke være knytte forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøper. Div. opplysninger: Meglerforetaket har rett til å avvise bud gitt på sms og e- post. Første bud skal være skriftlig. Meglerforetaket kan ikke verken til selger eller markedet formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Alle eiendomsmeglerforetak er fra underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. For denne eiendommen er det tegnet eierskifteforsikring i

9 Protector. Boligen har ikke boligsalgsrapport. Det foreligger oppdragsavtale med salær på 2,5 % av kjøpesummen, eks mva, som selger betaler megler for oppdraget. Vedlegg: Eiers egenerklæring Boligsalgsrapport/landbrukstakst Eiendomskart Avhendingsloven / as is Eiendommen selges som den er jfr. Avhendingslovens 3 9. Selgers risiko for evt. skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel jfr. avhendingsloven 3. 7 eller 3 8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig. Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før budet inngis. Brosjyre om lov om avhending av fast eiendom kan fåes av megler. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,

10 budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e- post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver

11 innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett rett tid aksepteres av kjøper.

12 m Målestokk 1 : 2500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /2 Tilknyttede grunneiendommer: 148/13-151/3-154/2-156/1 m.fl. Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 179,2 5 Overflatedyrka jord 0,0 6 Innmarksbeite 0,0 179,2 S Skog av særs høg bonitet 0,0 H Skog av høg bonitet 712,3 M Skog av middels bonitet 481,0 L Skog av lav bonitet 245,2 i Uproduktiv skog 30,8 1469,3 1 Myr 21,8 Åpen jorddekt fastmark 16,0 Åpen grunnlendt fastmark 0,0 37,8 Bebygd, samf, vann, bre 8,6 Ikke klassifisert 0,0 8,6 Sum: 1694,9 1694,9 type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklassene for eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser på flyfoto Eiendomsgrenser

13 m Målestokk 1 : ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /2 Tilknyttede grunneiendommer: 156/14-156/1-148/13-154/2 m.fl. Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt = Fulldyrka jord 179,2 5 Overflatedyrka jord 0,0 6 Innmarksbeite 0,0 179,2 S Skog av særs høg bonitet 0,0 H Skog av høg bonitet 712,3 M Skog av middels bonitet 481,0 L Skog av lav bonitet 245,2 i Uproduktiv skog 30,8 1469,3 1 Myr 21,8 Åpen jorddekt fastmark 16,0 Åpen grunnlendt fastmark 0,0 37,8 Bebygd, samf, vann, bre 8,6 Ikke klassifisert 0,0 8,6 Sum: 1694,9 1694,9 type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar av de ulike arealklassene for eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser på flyfoto Eiendomsgrenser

14 EG E N E R V<LÆR IN GSS KJ E MA TIL ORIENTERING VIL DEITE SKJEMAVÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN. Detteeretse vstendigskjemasombenyttesuavhengigavomdettegne Meglers oppdragsnummer: t.it, *ttg. rcbotishan&t SALGS0 BJ EKT ivrrunltgsr BRUK BLOKKBOKsTAVERI I Enebotig eller rekkehus/to- flermannsbolig med eget gnr/bnr m/boligsalgsrapport I Enebotig elter rekkehus/to- fiermannsbolig med eget gnr/bnr u/boligsatgsrapporl! Eierseksjon - atle typerteitigheter inkt fritidsieitigheter / nnnet [spesifiser - kan ikke forsikresl: z1ltp5 {ifqltl f Andel/aks1e-alletyperbotigermed andel/aksje I I Tomt/hytte Eierseksjon - toflermannsbolig etler rekkehus med seksjonsnr Ved satg av dødsbo, kombinasjonseiendommer, oppgjørs-/honoraroppdrag etler titfetter der selger ikke har bebodd eiendommen dei siste året, er det krav til EgllgEelqsrapport (BSRI ved tegning av eierskifteforsikring. Kravet gjetder bare på objekter med eget gnr/bnr. Ved satg av dødsbo e[ler andre tilfetter hvor setglr ikke kjenner eiendommen, skai ikke spm besvares. Gnr. t (9t/ : Ad resse Sted Bnr. wnår kjøpte du boligen? i /e (, o,) I hvitket fo er det teqnet villa-lhusforsik Seksjonsn r. Andetsnr Festenr Post nr. q Kommune Hvor [enge har du bodd i botigen? Har du bodd i botigen de siste 12 mnd.?? [ikke innboforsik 4.lt' - Hvis NEI: Krav til Boligsalgsrapport på enebotig/hytte. ErvillJ-/husforsikringen utvidet med sopplråte dekning? Pol ise-/av'ta [e n n = 'vt NEI Ved dødsbo, kryss her f] Dødsbo har krav iil Boligsalgsrapport på enebolig/hytte Avdødes navn SELGER (1} Etternavn Fornavn i'u,z-/ SELGER {2] Etternavn Fornavn Sted Dersom egenerklæringen fylles ut av andre enn eier, bes grunnen oppgis: 5toe I av.1 INITIALER

15 SPØRSMAL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER Atte spørsmål som besvares med 'Ja" skal utdvpes nærmere i kommentarieltet. L D z. T 2,1 Kjenner du tit om det erlhar vært feit titknyttet våtrommene f,eks. JA B r.'rur Kommentarer Kienner du tit om det er utført arheid på bad, herunder JA B NEI Kommentarer Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort, når og om årbeidet er utfgrt av; ufagtærte personer fagtært - oppgi firmanavn: råte elter soppskader? Hvis arbeidet er utført ay f=l Ufagtært! Faglært Hvis fågtært, hvem 3, Kjenner du tit om det erlhar vært problemer I.Ja X Nrt I unn IKKE Kommentarer Å. Kjenner du til om det erlhar vært problemer I la il 19. I C Nft il tnr txxe Kommentarer med itdsted/skorstein/pipe, f.eks. trekk, ett r? Øchr "tn'nt u i.[. Llmed drener/ng, drktinnsig, dvrig fukt etter fuktmerker i kjetlerenlunderetq.? Ii."/.tl tt.t:;kl, ''l<;, i0.-. i- h,fcl- 5. Kjenner du til om det erlhar vært tithakestag av avtøpsvann i stuk eller EJA KNst Kommentarer 6. Kjenner du tit om det erlhar vart setningsskader, f-eks. N:n X NEt Kommentarer 7. Kjenner du til om det erlhar yært sopp, r etler skadedyr i f.eks. rotter, mus, N:a E NrI Kommentarer tr;,t,./t.fl/, 8, ',rr! ll,qltrt ai I Kjenner du til om det er/har vært utettheter i il la N ruet f,l Hnn KKE Kommentarer 8.1. Har detvært utfdrt arbeid på taktekkingltakrenner/beslag? fr :a q NEI il HAR KKE Kommentarer tciq Hvis ja, er arbeidet utftrt av ufaglærte? Hvis arbeidet er utført av fagtært - oppgi firmanavn: ii Ufagtært fi Fagtært Hvis fagtært, hvem 1-l'[ il rtr,c/*r, 9, Kjenner du til om det er/harvært mangter/utført il:a ib ruet Kommentarer 9.1 Hvis ja, er arbeidet utført av ufagtærte? Hvis arbeidet er utf6rt av fagt.ert - oppgi firmanavn: I Ufagtært [l Faglært Hvis fagtært, hvem 1 0. Kjenner du tit om det er feit ved/utført arbeid/vært kontrott på vannl I.Ja m NEI Kommentarer 10.I Hvisja,erårbeidetutførtavufaglærte?Hvisarbeideterutførtavfagtært-oppgifirmanavn: I UfagLært I Fagtært Hvis faglært, hvem I t. Kjenner du tit om ufagtærte p rsoner har utført arbeider som krever fagtige kvalifikasjoner som f. eks, rgrtegger, membranlegger, etektriker etter lignende? rl.ja I NEI Kommentarer 12. Kjenner du tit reguleringsplaner, andre ptaner, nabovarset, ell.er offenttige vedtak som kan medfgre endringer i bruken av eiendommen etler av eiendommens omgivetser?,e :a [ ruft Kommentarer 13. Kjenner du tii mangtende ferdigattest/ vedrgrende I :n ffi rurt Kommentarer 11. Dersom eiendommen setges med utteiemutighet, leitighet, hybel e.1., kjenner du til om denne er godkjent hos bygningsmyndighetene? C.ln m NEt n HAR KKE Kommentarer il.jn ffi ner 1 5- Kjenner du til om det foreligger skaderapporter utarbeidet de siste 5 år? Kommenta rer 15, Foreligger det en tøpende leiekontrakt på hete elter deter av botigenleiendommen. Hvis ja, redegjør: C.;n m NEI Kommentarer 17. Er det endrede reguteringsbestemm"t."r,forrl"g tit d"tt"? E :a E Nrt E vrr txre Kommentarer 18. Er det utarbeidet energimerking på botigen? Det gjøres oppmerksom på at bygningens beregnede energibehov styres i sterk grad av brukerne JA M NEI Kommentarer Er det andre forhotd ved eiendommen som kan være relevant for -JA I NEt m VET IKKE Kommentarer I Side 2 av 3 INITIALER

16 PROTECTOR spørsmål F0 R LEI Lt GH ETER I sam Er ERi B0RETTsLAG/B 0 LTGAKSJ ESTLSK,Ap: Spørsmåt 20 og i1!11var1!un for Leitigheter i sameier, borettslag og boligaksjesetskap i 20. Kjenner du tit om sameiet/tagetlser.skapet er invotyert i tvisteråv noe slag? [l ra C NEr l] uar IKKE Kommen."... l'- - 21' Kjenner du til vedtauforstag tit vedtak om forhotd vedr eiendommen (for sksempel. vedtikeholdsbehovl som kan medføre økt husteie/økte fetlesutgilter? ] l-l -la f NEt I uan txxr Kommentarer TILLEGGSKON4 M ENTARER ler det behov for plass til flere kommentarer, kan disse legges ved på eget arkj ANSVARLIG MEGLER (må fyttes ut) Firma.,-'t-r' I Lit,t, '; L(,-, /la-t:,, Avdeting ii tl --t TEGNIN G AV EIERSKIFTEFORSIKRING TIL KJØPER: For øwig oppfordrer se[ger potensiette kjøpere tit å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingstovens $ SETT KRYSS TIL SELGER: Jeg er ktar over at premietilbudet som er gitt av megter, kun er bindende for Protector Forsikring ASA i 5 - seks måneder fra signering av dette skiema. Etter 6 måneder må egenerktæringsskjemaet signeres på nytt/eventuette endringer må påføres. Prisen på ny signeringsdato legges tii grunn. Ja,jeg tegner herved eisskifteforsikring, og bekrefter å ha mottatt vilkårene av 1. januar og lest brosjyren 'Alt du vit vite om eierekifteforsikring". Jeg bekrefter videre at eiendommen ikke selges som Ledd i næringsvirksomhet. Forsikringen trer i kraft f ra det trdspunkt begge partene har signert kjøpekontmkten. Dersom det er 3 måneder eller mer fra tidspunkt for kontraktsskriving tit avtalt overtagelse gjelder forsikringen fra overtage[sen. Forsikringen er ugytdig dersom den er tegnet i strid med vilkårene, jfr pkt 1 i eierskiftevilkårene Nei, jeg tegner ikke eierskifteforsikring, men.jeg bekrefter at megler har tilbudt meg å tegne eierskifteforsikring. Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring dersom det er avkrysset for "annet - Forsikringen gje[der ikke salg mettom ektefetler, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken, meliom personer som bor etler har bodd på eiendommen, e[er andre nærstående, elter når satget skjer som tedd i setgers næringsvirksomhet. Dette skjema kan kun benyttes ved salg tormidlet igjennom megler/advokat som har avtate med Protector forsikring ASA. Dato Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etier beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufuttstendige, uri ktige et[er misvisende opplysninger om eiendommen, vil setskapet kunne søke hel eller detvis regress for sine utbetatinger, eiler selskapets ansvar vil settes ned elter falte bort,.lf vilkår for eierskifteforsikring punkt 6 og forsikringsavta- [e[oven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsioven, og om Protector Forsikring ASA sitt eierskifteforsikringstitbud..,t u n derskrift c tr Dette er en de[ av forsikringsavtaten mellom se[ger og forsikringsselskapet. Sist endret: 1. januar Side 3 av 3 INITIALER o c '- E c

17 Anders Ljønerholth Størjen 2100 Skarnes Tlf: mob: Org.nr: Verdivurdering Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse Hovedbølet 3 teiger teiger teig teiger teiger ÅSNES KOMMUNE Utført av: Anders Ljønerholth Takst og anleggsingeniør Det beste resultatet får vi med samarbeid Oppdrag 601 Befaringsdato:

18 Anders Ljønerholth Verdivurdering Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse Hovedbølet 3 teiger teiger teig teiger teiger ÅSNES KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Hovedhensikten med denne rapporten er å formidle takstingeniørens syn på normal salgsverdi(markedsverdi) av denne eiendom solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i dagens marked. OPPDRAGSGIVER: Ønsker en verditakst på eiendommen med markedsverdi i forbindelse med et eventuellt salg Markedsverdien er definert som den høyeste normale pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter er villige til å betale for eiendommen ved salg. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn. Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Egne forutsetninger Vedrørende besiktigelse av tildekkede flater når eiendommen er bebodd og møbler opplyses følgende: Møbler og innventar er ikke flyttet av takstingeniøren under befaring. Dette kan medføre at skader som er tildekket/skjult ikke fremkommer i takstrapporten. Takstingeniøren kan ikke bære ansvaret for slike forhold. Normal slitasje og elde er en tilstand i seg selv men beskrives ikke. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

19 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Markedsverdi Med eiendommen sine nærmest originale bygninger, arealer både for skog og jord samt sin beliggenhet og med samfunnet`s sine landbrukskrav er det tatt hensyn til dette ved å sette en skjønnsmessig verdi på eiendommen til 70 % av bygningsmassen og 100 % for dyrket mark, skog og jakt. Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr Anders Ljønerholth Takst og anleggsingeniør Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

20 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Rekvirent Rekvirert av: Steinar Julien Tlf.: / Besiktigelse, tilstede Dato: Anders Ljønerholth Takstmann Tlf.: / Steinar Julien Tlf.: / Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Arealoversikt Dato I tillegg innhentet av takstingeniør fra Skog og landskap Driftsplan for skogen Andre dok./kilder: EDR Dato Fra eiendomsdata Kildehenvisninger Egne observasjoner: Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Adresse, eiendomsnavn, hjemmelshaver, gårdsnr., bruksnr., regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, forsikringsopplysn., kommentar ligningstakst, offentlige avgifter Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Eiendommens arealer: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Gnr. 154 Bnr. 2 Hovedbølet 3 teiger Gnr. 156 Bnr. 1 5 teiger Gnr. 156 Bnr teig Gnr. 151 Bnr. 3 4 teiger Gnr. 148 Bnr teiger JULIEN STEINAR Eiet grunn. Ja. Privat gårdsvei sammen med andre Privat Privat egen tank m/utløp Nei Nei Offentl. avg. pr. år: Kr Stipulert beløp pluss tillegg eiendomsskatt kr 2752,- Kjøpesum: Ikke relevant for dette oppdraget Forsikringsforhold Forsikringstype: Kommentar: Fullverdi Ikke oppgitt. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

21 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Ligningstakst Ligningstakst: Ikke oppgitt Generelle opplysninger om eiendommen Dyrket mark: 175,2 da Innmarksbeite: 1,6 da Produktiv skog: 1 441,4 da Annet markslag: 68,9 da Restareal: 8,1 da Sum: 1 695,2 da Beskrivelser Innledning og orientering: På oppdrag fra Steinar Julien ble undertegnede takstingeniør Anders Ljønerholth anmodet om å avholde verditakst over landbrukseiendommen Rauaasen m/flere i Åsnes kommune. Befaring av bygningsmassene på eiendommen ble foretatt sammen med eier fredag den 1. Juli Ved eventuelt salg vil denne eiendommen være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonslovens 1 (formålsparagrafen) som lyder: Konsesjonsloven av 28. november 2003, nr. 98, 1 lyder: (Lovens formål) Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov. 2. landbruksnæringen. 3. behovet for utbyggingsgrunn. 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 5. hensynet til bosettingen. Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir retningslinjer for utnyttelse og bruk av eiendommens verdsetting ved konsesjon skal bygge på. Eiendom: Landbruksdepartementet gir i rundskrivene M 3/2002, M 7 /2002 og M 4/ 2004 veiledende retningslinjer, med endringer og utvidelse med øyeblikkelig virkning av for verdsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Eiendommen ble etablert ca Sannsynlig før dette. Eiendommen ligger ca 1,4 km sør for Eierholen og ca 1 km nord/vest for Hukusjøen i et åpent landskap med grense mot skog,andre Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

22 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Bebyggelse totalt 5 bygninger på tunet Rauaasen 5 bygninger på Titerud.: Standard og vedlikehold.: Produksjon: Odel: Bonitet: Arrondering, erosjon og vedlikehold: Verneplaner: landbrukseiendommer og boligeiendommer. Det er ca11 km til Flisa sentrum. For hovedbølet gnr/bnr er det tre teiger og jordbruksarealet ligger sør/vest og øst for bygningene. Andre eiendommer under samme bruk. For denne eiendommen tilhører også fire andre eiendommer som består av Titerud gård 156/1 som består av fem teiger hvorav to er dyrket mark og resterende nevnte gnr/bnr er skogeiendommer med samlet seks teiger i tillegg gnr 154 bnr 14 som er dyrket mark. Eiendommene drives som en enhet og alle arealene blir i dag forvaltet av eier. Rauaasen har fem bygninger plassert slik at det danner et naturlig rolig tun i midten selv med en deling av tunet av en gårdvei. Eiendommen Titerud (nabogården)har fem bygninger med gårdsvei som deler tunet i to enheter. Eiendommene har en bygningsmasse som på det nærmeste er originale for hver sin tidepoke. RAUAASEN. Våningshus, stabbur(tømmer),låve m/fjøs, Bryggerhus/vedskåle og liten sidebygning. Bryggerhuset trenger betydelig restaurering og eller på det nærmeste kondemnabel. TITERUD. Våningshus, Stabbur(bindingsverk), låve m/fjøs, vedskjul og redskapshus som ligger nord for selve tunet. Bygningene har faktisk original standard for sin tid. Hovedbygningen på Rauaasen er resturert utvendig i og i tillegg nyere våtromsdel innvendig. Bygningen er ellers faktisk original innvendig. Det drives i dag med kornproduksjon og skogbruk. Det må undersøkes for odel på eiendommen Annen informasjon: "Rt s. 784: "Ved odelstakster kan ikke hensynet til at der hviler odel på eiendommen tas i betraktning som et verdiforringende moment." Skogens bonitet : Høg: 714,9 daa. Middels: 481,1 daa,. Lav :245,5daa Uproduktiv: 34,8 daa Myr21,5 daa Restarealer veier etc 8,0 daa Arronderingen av jordveien har omtrent teigform 27, 26, 28 og 6, god normal maskinjord. EROSJON Liten erosjon : 12,5 daa, Middels erosjon: 126,1 daa, Stor erosjon 38,4 daa. GRØFTING. Det er ikke opplyst om grøfting og kalking. Skogen har ingen informasjon om MIS områder iht. Skog& landskap sitt kartgrunnlag. Det fremgår heller ingen vernede områder og ingen fredede kulturminner på denne eiendommen. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

23 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Fellesveier/servitutter: Eiendommens omsetningspotensiale.: Andre opplysninger om eiendommen.: Det vises til servitutter om erklæring om avtaler. Eiendommen har en slik beliggenhet størrelse av skog/jordbruksarealer og en bygningsmasse med omfattende vedlikehold spesiellt på eiendommen Titerud, og med eldre bygningsmasse som faktisk er nærmest original bør denne eiendommen være kurant å omsette på det åpne markedet. Det er under arbeid et større prosjekt med makeskifte for dette området som er antatt å begynne i ca Det er sefrakbygninger på eiendommen og det bør kontaktes riksantikvar før begynnede restaurering av den eldste bygningsmassen. BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN Våningshus Rauaasen Byggeår: Opplyst av eier. Anvendelse: Ombygd: Arealer og anvendelse Brukes til boligformål Ombygget og oppgradert i forbindelse med nytt våtrom/sanitæranlegg. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 167 Hall/trapperom, Kjøkken, Spisestue, Midtkammers. stue, Baderomsgang, Wc, Bad/vaskerom 2. etasje 146 Trappegang, soverom midt, soverom øst, to sidekott, et uferdig rom 2 Gråsteinskjellere Hvelvkjeller og gråsteinskjeller Ikke målbart på grunn av H= mindre en 1,9m. Sum bygning 313 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Våningshus Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt En midtstuebygning i tømmer med saltak, påbygget yttergang på støpt plate. Påkostninger: Det er utført utvendig vedlikehold i som takomlegging, nye vinduer, bad/vaskerom wc, utvendig panel og etterisolering på loft/etasjeskiller. Innlagt sentralvarmeanlegg vannbåren fra eget fyrrom i låven. Vedlikehold ol: Innvendig er bygningen nærmest original fra 1860 med unntak av gulv i midtkammes, dette er omlagt en gang før men pr. i dag er det begynnede råte i dette området. Krakelasjon i gulv yttergang. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

24 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG 210 Grunn og fundamenter, generelt Fundamentert på gråsteinsmur. Grunnfohold er gode masser. 221 Gulv på grunn Plasstøpt gulv på våtromsdel. 225 Yttervegger Tømmervegger med stående malt faspanel. Påkostninger: Panel skiftet ca 1990, og godt vedlikeholdt. Vedlikehold ol: Normale vedlikeholdskostnader. 226 Bærende innervegger Tømmer. 227 Takkonstruksjoner Åstak i rundtømmer og bordet undertak og takopplett for midtre del. 232 Taktekning og membraner Enkeltkrum betongtakstein, tak og nedløpsrenner. Påkostninger: Utført Vinduer Isolèrvinduer fra1991 i hele bygningen. 235 Ytterdører og porter Original dobbeltfløyet ytterdør.(1860) 242 Gulvsystemer Bjelkelag og originale gulvplank uten isolasjon. Vedlikehold ol: Alle gulv er originale untatt midtkammers. 244 Innvendige dører Speildører i hele bygningen. Vedlikehold ol: Alle dører er originale fra Untak er furu speildører i våtromsdelen. 261 Trapper og ramper Rettløpstrapp opp til andre etasje med dreide meglere, profilert håndlist. Malte inntrinn og opptrinn. Trappa er sannsynlig original. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Gråstein/teglpiper fra byggeåret Vedlikehold ol: Pipe i østre stue må kontrolleres før fyring. Opplysninger fra eier. 271 Monteringsferdige ildsteder Originale etasjeovner i spisestue og stue øst. 272 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning fra byggeåret Vedlikehold ol: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

25 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG 1. etasje Baderomsgang Wc Kjøkkeninnredningen er fullstendig original og pr dd. er denne utidsmessig. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Dusj og vaskerom. Wc rom med Snurredass og egen tett tank i underliggende kjellerrom. Påkostninger: Utført i ca Det laget røropplegg for vaskeservant. 320 Varme, generelt Vedovner. Ved for sentralvarmeanlegg vannbåren varme. 400 Elkraft, generelt El-anlegg med automatsikringer. Måler og eget el-skap montert i låve inners ved kjørebru. Hovedbryter 63 A. Overbelastning varmekabler. 523 Sentralutstyr Sentral -varmeanlegg med fyrrom i låve. Fyringen forgår pr dd med ved fra egen silo. Det er også her tidligere brukt flis. 245 Himlinger inklusive taklister Original malt panel.utført i 1860 Vedlikehold ol: Manglende vedlikehold overflatebehandling. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Originale malte gulvplank. Utført i Nyere pløyde gulvbord med teppe i midtkammers. Vedlikehold ol: Gulvplank på kjøkken er stykkevis og skjøtt. Det er behov for utskifting av gulv i midtkammers. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Original vekselpanel fra Vedlikehold ol: Manglende overflatebehandling generelt. 245 Himlinger inklusive taklister Panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Panel Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

26 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Bad/vaskerom 2. etasje Et uferdig rom 2 Gråsteinskjellere Gråsteinskjeller 245 Himlinger inklusive taklister Panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Panel 310 Sanitærinstallasjoner, generelt WC.Type snurredass. med egen tank i kjeller. 245 Himlinger inklusive taklister Skyggepanel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Belegg m/varmekabler. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Baderomsplater 300 VVS-installasjoner, generelt Dusjhjørne og stål vaskekum. 245 Himlinger inklusive taklister Orginal malt panel 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Malte gulvbord. 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Original panel. 245 Himlinger inklusive taklister Synlig åser i tømmer. 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Utlagt løs bording 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Tømmer. 245 Himlinger inklusive taklister Betong 253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Betonggulv og steintrapp opp til hovedplan. Vedlikehold ol: Fukt. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

27 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Låve/fjøs Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Arealer og anvendelse 254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger Hugget gråstein Opplysninger fra eier. Bygningen brukes i dag som garasje,lager og fyrrom for fjernvarme til bolig. Et rom er ombygget til fyrrrom et til lite verksted og diverse ombygginger for garasjer. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 558 Brukes som lager/redskaprom i tidligere fjøs, fyrrom, vedsilo for sentralfyr. lite verkstedrom på 9m² Fjøset har et areal på 121m² Gjelder hele grunnflaten Mellomgolv 200 Brukes til materiallager. Samlet areal mellomgulv. Kjørbru 187 Brukes som lager av jordbruksredskap. Arealet til kjørebru Sum bygning 945 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve/fjøs Rauaasen Stabbur i tømmer Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Låven er satt opp i grovt reisverk med støpt fjøsdel, kjørebru i grovt reisverk.forbru med gråsteinskar. Hele låven er panelt utvendig med malt panel sjalusilufting og vinduer. Dobble og enkle utadslående labankdører. Taket er tekket med aluminiumsplatetak, takrenner og nedløp. Orginale vinduer i hele bygningen. Fjøsdelen har skrapeareal i gjødseltro. Påkostninger: Tippesjakt i hovedplanet for ved til fyr Diverse ombygninger for innkjøring av landbruksredskap. Vedlikehold ol: Begynnede påtrengende vedlikehold Grunn og fundamenter, generelt Betongfjøs. Betongfundamenter under selve låven Opplysninger fra eier og antatt Brukes som lager. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

28 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 To burom 2. etasje 50 Kornlager 3. etasje Lager Ikke målbart. Sum bygning 100 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Stabbur i tømmer Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i tømmer med bordet lafteknuter. Saltak tekket med dobbeltkrum betongtakstein, takrenner og nedløp. Påkostninger: Tak tekket i senere tid. 210 Grunn og fundamenter, generelt Stabber Opplysninger eier Brukes pr dd til vedskåle. Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 51 Bryggerrom, vedskåle Herav 20m² bryggerrom Sum bygning 51 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Bryggerhus/vedskåle Rauaasen Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Denne bygningen er satt opp av tømmer og grovt bindingsverk. Utvendig gråpanel på skåledelen. Saltak tekket med tegl-takstein. Større peisguve i bryggerhus. Vedlikehold ol: Hele bygningen er på det nærmeste kondemnabel. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

29 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Liten sidebygning Rauaasen Byggeår: Anvendelse: Arealer og anvendelse 210 Grunn og fundamenter, generelt Gråsteinsmur Antatt (Egentlig bygget som dokkestue)brukes som lager Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 10 Brukes som lettlager Sum bygning 10 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Liten sidebygning Rauaasen Våningshus Titerud Byggeår: Anvendelse: Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Et bygg med utvendig stående panel og fundamentert på nærmest bakkenivå. Saltak tekket med plater Antatt/kilde internett Ombygd: Restaurert 1880 Arealer og anvendelse Brukes ikke i dag på grunn av sin tilstand Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 96 Yttergang uisolert, trappegang uisolert, kjøkken, kammers, stue 2. etasje 40 Uferdig rom, 2 bodrom, soverom Sum bygning 136 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Våningshus Titerud Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Bygningen er satt opp i tømmer med utvendig malt faspanel og innkledde lafteknuter.påbygget trapperom i bindingsverk og fungerer som en kaldgang m/rettløpstrapp opp til andre etasje. Originale vinduer i hele bygget. Saltak tekket med zink plater, yttergang med saltak tekket med zinkplater. Vedlikehold ol: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

30 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Hele bygningen trenger betydelig vedlikehold og det må vurderes om bygningen har verdi for restaurering. Riksantikvar bør kontaktes før en prosess starter. 210 Grunn og fundamenter, generelt Gråsteinsmur. Låve/fjøs Titerud Byggeår: Anvendelse: Tilbygd: Antatt/kilde internett Brukes som lager for redskap Tilbygget antatt 1930 og senere. Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 582 Brukes som redskapsrom, fjøsgang og lager. 2. etasje 45 Kjørebru Sum bygning 627 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Låve/fjøs Titerud Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Låven er satt opp i grovt reisverk rundt et eldre tømmerlåve med støpt fjøsdel i senere antatt påbygget del. Tverrgående kjørebru i grovt reisverk. Forbru med gråsteinskar. Hele låven er panelt utvendig med malt/umalt panel. Dobble utadslående labankdører og åpne innkjøringer på langvegg mot tunet. Taket er tekket med zinklplatetak. Gjødselkjeller under fjøsdel. Vedlikehold ol: Hele bygningen trenger en omfattende gjennomgang med resturering/vedlikehold. Stabbur Titerud Byggeår: Anvendelse: Antatt. Brukes til lett lager. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

31 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 48 To burom 2. etasje 48 Kornlager 3. etasje Ikke måleverdi Sum bygning 96 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering Stabbur Titerud Bygningsdel/beskrivelse Redskapshus Titerud Byggeår: Antatt. Anvendelse: Arealer og anvendelse 200 Bygning, generelt Bygningen er satt opp i grovt bindingsverk med utvendige stående lektepanel. Saltak tekket med zinkplatetak.. Vedlikehold ol: Bygningen trenger fullstendig vedlikehold/resteaurering. 210 Grunn og fundamenter, generelt Punktfundamenter. Brukes som redskapshus Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 40 Brukes som enkelt redakapshus Sum bygning 40 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering 1. etasje Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i grovt bindingsverk med ubehandlet panel, to labankdører og saltak tekket med plater. Bygningen tjener til sitt bruk. Vedlikehold ol: Bygningen`s fundamentering er nær bakkenivå. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

32 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Vedskjul Byggeår: Anvendelse: Antatt. Brukes som enkelt vedlager. Arealer og anvendelse Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse 1. etasje 50 Vedlager Sum bygning 50 Konstruksjoner og innvendige forhold Lokalisering 1. etasje Bygningsdel/beskrivelse ANDRE VERDIKOMPONENTER Dyrket mark A=175,2 daa Innmarksbeite A = 1,6 daa 200 Bygning, generelt Bygget er satt opp i grovt bindingsverk med ubehandlet panel, to åpninger og saltak tekket med zink-plater. Bygningen tjener til sitt bruk. Vedlikehold ol: Bygningen`s fundamentering er nær bakkenivå. Det må vurderes om bygningen skal restaureres. Den dyrkede marka består av i hovedsak åslendjord og denne påregnes som årsikkert. Det drives pr. dd. med korn skifte bygg og havre, dette sammen med grasproduksjon og bortarrondering er lagt til grunn for jordverdien. Bortarrondering av jord i dette området ligger på mellom kr/daa. Det ansettes kr 125 daa for dette. Det antas 375 kg /daa med Havre og 325 kg Bygg i snitt som beregningsgrunnlag. Etter arbeid gir dette et dekningsbidrag på 204 kr /0,04=5100 kr/daa Gras 400 FEm pr daa 2,8 kr gir variable kostnader og arbeidskraft 900 kr/fem gir 120 kr/daa 120 / 0,04 =3000 kr/daa. Utleie med kapitalisert verdi gir 125 kr/0,04 = 3125 kr/daa (til orientering) Middlere pris av dette: ( )/ 3= 3741 kr/daa Dyrket mark har også en slik jordart at det mulig å dyrke poteter det tas hensyn til dette ved ansettelse av markedsverdien. Med det faktiske forhold som råder på eiendommen i dag settes arealverdien i forhold til hva markedet er villig til å betale skjønnsmessig til kr 4200,- x 175,2 daa = ,- Avrundet til kr ,- Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

33 Anders Ljønerholth Eiendom: Gnr. 154 Bnr. 2 m.fl. KOMMUNE ÅSNES Adresse: Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere, 2266 ARNEBERG Skog daa Ikke klassifisert 8,1 daa Annet markslag 68.9 daa Herav10,7 daa rundt bebyggelse Produktivt skogareal er 1441,4 daa Blandingsskog gran,furu og løv. Annet markslag 58,2 daa +restareal 8,1 Totalt skogareal inkl. vrakareal 1507,7 daa Antatt sjønnsmessig stående masse på hele skogen m³ Innestående skogfond pr 2009 kr ,-. Det er foretatt Planting/avstandsregulering og gjødsling/kulturarbeider, og er noenlunde ajour. Det er normalt godt veinett til driften av skogen. Fordeling av treslag iht. skogbruksplanen 1992: Gran 68 % Furu 25% Løv 7% Bonitetsfordeling produktiv skog: 1441,5 daa Kilde: Skog og Landskap. Høg: 714,9 daa. Middels: 481,1 daa,. Lav :245,5daa Tilvekst (produksjonsevne)antatt pr dd. 0,35 m³ pr daa/pr/år. Omløpstid er satt til snitt 90 år iflg skogbruksplanen Brutto virke snittpris langsiktig 370 kr -Hogst og kjøring 112 kr -Måleravgift,avvirkningsavgift. Administrasjon 19 kr -Investering i gjenplanting etter hogst (15%) 55 kr Dette fører til netto tømmerpris/ m³ 184 kr Normal bruksverdi: 1441 daa jevnt over god bonitet: Nyttbar tilvekst ca 0,35 m³/daa pr. år. Total nyttbar tilvekst på eiendommen 1441 daa x 0,35 m³/daa pr. år. =504 m³/år i gjennomsnitt pr i dag. Kapitalisert rente 4% (fastsatt av landbruksdepartementet) Bruksverdi : 504m³ x 184/ 0,04= ,- - fradrag av topp 15%= ,- Det må settes et skjønn og det skal tas hensyn til beliggenhet i forhold til drift og adkomst i skogen. Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Anders Ljønerholth Org.nr Anders Ljønerholth av 20

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG

Verdivurdering. Landbrukseiendommen RAUAASEN m/flere 2266 ARNEBERG Størjen 2100 Skarnes Tlf: 62 97 37 86 mob: 91 11 03 77 Org.nr: 988 089 400 Verdivurdering Landbrukseiendommen 2266 ARNEBERG Gnr. Bnr. Beskrivelse 154 2 Hovedbølet 3 teiger 156 1 5 teiger 156 14 1 teig

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. Koselig beliggende eiendom med trivelige landlige omgivelser i Telemark. Eldre bebyggelse. Prisantydning: kr. 1.100.000,- Gårds og

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk, usjenert beliggende i naturskjønne Andebu kommune, med rikelig tilgang til friluftsliv, samt med kort

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. Eiendom ligger i landlige omgivelser inntil gården Våle i Andebu kommune i Vestfold. Boligen er idag kårbolig til landbrukseiendommen

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall.

SALGSOPPGAVE. Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall. SALGSOPPGAVE Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall. Beliggende landlig og sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner med Hadelands bygdenes sjarm og flotte

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER Sjeldent småbruk med våningshus og driftsbygning. Kort vei til Kristiansand sentrum med sentrumsfunksjoner og Hamresanden badestrand.

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS Skaug gård i Hobøl kommune selges. Eiendommen ligger landlig og sentralt til med gode solforhold og store utviklingsmuligheter. Ved oppgradering kan en få

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

IDYLLISK SMÅBRUK I NOTODDEN KOMMUNE

IDYLLISK SMÅBRUK I NOTODDEN KOMMUNE SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I NOTODDEN KOMMUNE Koselig eiendom, med hovedbygning, dobbelgarasje, driftsbygning og stabbur i Notodden kommune. Prisantydning: kr. 2.300.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE

Verdivurdering. Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, LUNNER. Gårdsnr. 106 Bruksnr. 1 JOHNSRUD LUNNER KOMMUNE Takstmann Ole Sand Lynnegutua 22 2750 Gran Tlf. 61 33 10 31, Mob. 91 82 10 31, Fax. 61 33 14 15 e.post: ole.sand@c2i.net Verdivurdering Landbrukseiendom Dæhlinvegen 239, 241 2730 LUNNER Gårdsnr. 106 Bruksnr.

Detaljer

SALGSOPPGAVE STOR EIENDOM MED LÅVE OG GARASJE I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE STOR EIENDOM MED LÅVE OG GARASJE I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE STOR EIENDOM MED LÅVE OG GARASJE I RE KOMMUNE I VESTFOLD Frittliggende landlig ved skogkanten, sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, sjø, turområder, golfbane m.m. Rommelig

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, med havnehage (tilleggseiendom på ca. 7 da. ) utsøkt hageanlegg til boligen, idyllisk beliggende

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE Landlig, solrikt beliggende småbruk i Re kommune i Vestfold. Fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Eiendommen består

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, med fritt utsyn over bygda, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal,

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDBRUKSEIENDOM I SKOTSELV, ØVRE EIKER KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDBRUKSEIENDOM I SKOTSELV, ØVRE EIKER KOMMUNE. SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDBRUKSEIENDOM I SKOTSELV, ØVRE EIKER KOMMUNE. Meget fin eiendom, med åpen og lys beliggenhet. Hovedhus, låve med hundepensjonat, vognskjul / redskapshus og stabbur. Fantastiske

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig, men samtidig sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne områder. Bolig med sjel, hvor mange detaljer er ivaretatt, som skaper en helt spesiell atmosfære.

Detaljer

SALGSOPPGAVE SJELDEN MULIGHET, SMÅBRUK INNTIL ROLIG TJERN I TUDDAL I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK. CA. 230 DA.

SALGSOPPGAVE SJELDEN MULIGHET, SMÅBRUK INNTIL ROLIG TJERN I TUDDAL I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK. CA. 230 DA. SALGSOPPGAVE SJELDEN MULIGHET, SMÅBRUK INNTIL ROLIG TJERN I TUDDAL I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK. CA. 230 DA. Beliggende i idylliske omgivelser med mye sol og kort vei til rolig tjern. Kort vei til sentrumsfunksjoner,

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SOLFYLT SMÅBRUK I VESTHELLING PÅ DOKKA.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SOLFYLT SMÅBRUK I VESTHELLING PÅ DOKKA. SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SOLFYLT SMÅBRUK I VESTHELLING PÅ DOKKA. Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner. Småbruk med mange muligheter. Usjenert og rolig.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet.

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. SALGSOPPGAVE En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. Beliggende landlig og fredelig, med vakker utsikt over Nisser. Påkostet i de senere år og svært godt

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK - LANDBRUKSEIENDOM MED STOR BYGNINGSMASSE I DRANGEDAL KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK - LANDBRUKSEIENDOM MED STOR BYGNINGSMASSE I DRANGEDAL KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SMÅBRUK - LANDBRUKSEIENDOM MED STOR BYGNINGSMASSE I DRANGEDAL KOMMUNE I TELEMARK Beliggende med flott utsyn ut over vakkert landskap i Telemark. Eiendommen har ved sin bygningsmasse, stort

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM I HVARNES, I KVELDE, LARVIK KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM I HVARNES, I KVELDE, LARVIK KOMMUNE. SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM I HVARNES, I KVELDE, LARVIK KOMMUNE. Beliggende i åpent landbrukslandskap, med jaktrettigheter og strandlinje til Lågen vassdraget med laksefiske. Ca 2,5 mil til Larvik

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE.

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE. SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM SOLRIKT BELIGGENDE I ÅSNES KOMMUNE, ARNEBERG. I HEDMARK FYLKE. Meget fin landbrukseiendom, lettdrevet, med allsidige bruksmuligheter, beliggende nær sentrumsfunksjoner og

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SOLRIKT BELIGGENDE I LIA VED VRÅLIOSEN I KVITESEID KOMMUNE MED GRATIS STRØM. 2758 DA. MED REGULERT 66 GODKJENT REGULERTE HYTTETOMTER, SAMT MULIGHET

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM MED FIN BELIGGENHET I NANNESTAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser nær Gardermoen flyplass. Kort vei til flyplass, E 6 og Oslo. Våningshus, stall

Detaljer

SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE SALGSOPPGAVE FRITTLIGGENDE OG LANDLIG SMÅBRUK/BOLIG I KRÅKSTAD I SKI KOMMUNE Eiendommen ligger i et flott landbruksområde i utkanten av Kråkstad i Ski kommune. Eiendommen består av våningshus og låve/uthus.

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, Vestfold byer, fjell, sjø, turområder, golfbaner,

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid

Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid Landlig og solrikt beliggende småbruk i Kviteseid i Telemark. Gotuholtvegen 104A 3850 Kviteseid Småbruk med driftsbygning, stabbur, garasje og vedskjul NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana

Detaljer

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG LANDBRUKSEIENDOM I LØTEN KOMMUNE, HEDEMARK, MED SETER

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG LANDBRUKSEIENDOM I LØTEN KOMMUNE, HEDEMARK, MED SETER SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG LANDBRUKSEIENDOM I LØTEN KOMMUNE, HEDEMARK, MED SETER Herskapelig landbrukseiendom, med sidebygning, stor driftsbygning, hestebokser, luftegårder og ridebane med kort vei til egen

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDLIG BELIGGENDE BOLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDLIG BELIGGENDE BOLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK LANDLIG BELIGGENDE BOLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Koselig beliggende boligeiendom, med mulighet for dyrehold i mindre skala, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal i Re kommune

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott og særegen enebolig med stor tomt. Beliggende langs kysten ved Sandefjords fjorden i Kjerringvik.

SALGSOPPGAVE. Flott og særegen enebolig med stor tomt. Beliggende langs kysten ved Sandefjords fjorden i Kjerringvik. SALGSOPPGAVE Flott og særegen enebolig med stor tomt. Beliggende langs kysten ved Sandefjords fjorden i Kjerringvik. Landlig eiendom som ligger ideelt langs kysten ved Sandefjord, rett bak 100m belte mellom

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK / BOLIG I VAKKERT LANDBRUKSLANDSKAP I RAKKESTAD KOMMUNE I ØSTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK / BOLIG I VAKKERT LANDBRUKSLANDSKAP I RAKKESTAD KOMMUNE I ØSTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK / BOLIG I VAKKERT LANDBRUKSLANDSKAP I RAKKESTAD KOMMUNE I ØSTFOLD Fin eiendom beliggende på en solrik høyde med flott oversikt over landbruksarealer i Rakkestad kommune, med

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BELIGGENDE NÆRT TIL VISTERFLO I ROLVSØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BELIGGENDE NÆRT TIL VISTERFLO I ROLVSØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BELIGGENDE NÆRT TIL VISTERFLO I ROLVSØY I FREDRIKSTAD KOMMUNE TIL SALGS. Meget attraktiv eiendom, idyllisk og solrikt beliggende med umiddelbar nærhet til Visterflo, vann/sjø

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE EIENDOM - SMÅBRUK HOF I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT TIL BERGSVANNET OG EGEN STRANDPARSELL.

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE EIENDOM - SMÅBRUK HOF I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT TIL BERGSVANNET OG EGEN STRANDPARSELL. SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE EIENDOM - SMÅBRUK HOF I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT TIL BERGSVANNET OG EGEN STRANDPARSELL. Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med egen strandparsell

Detaljer

LANDBRUKSEIENDOM I HOLMESTRAND KOMMUNE I VESTFOLD.

LANDBRUKSEIENDOM I HOLMESTRAND KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM I HOLMESTRAND KOMMUNE I VESTFOLD. Solrikt beliggende landbrukseiendom i Holmestrand kommune, med kort vei til sentrumsfunksjoner, golfbane, friluftsliv, samt rimelige avstander

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK MED STOR BOLIG, FLATEBY I ENEBAKK. CA. 59 DA. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Øyern. Eiendom med utviklingsmuligheter. Kort vei til Flateby, Lillestrøm og

Detaljer

GÅRDSBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD.

GÅRDSBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Re kommune, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.400.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I SANDEFJORD KOMMUNE TIL SALGS

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I SANDEFJORD KOMMUNE TIL SALGS SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I SANDEFJORD KOMMUNE TIL SALGS Sentralt beliggende småbruk i Sandefjord kommune med mye sol og enkel adkomst til flyplass, by og landlige områder. Prisantydning: kr. 2.950.000,-. Gårds

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HERSKAPELIG HESTEBRUK INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander til sentrumsfunksjoner, flyplass,

Detaljer

Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? Har du bodd i boligen siste 12 mnd.?

Byggeår Når kjøpte du boligen? Hvor lenge har du bodd i boligen? Har du bodd i boligen siste 12 mnd.? EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING: Skjemaet vil være en del av salgsoppgaven og vil bli benyttet uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Vennligst benytt blokkbokstaver ved utfylling.

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM MED SVINEPRODUKSJON I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD.

SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM MED SVINEPRODUKSJON I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE FLOTT LANDBRUKSEIENDOM MED SVINEPRODUKSJON I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, beliggende i Andebu kommune i Vestfold. Eiendommen ligger åpent og solrikt

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET "SVARTEBERG " I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK TIL SALGS

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET SVARTEBERG  I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK TIL SALGS SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET "SVARTEBERG " I HJARTDAL KOMMUNE I TELEMARK TIL SALGS Landlig beliggende landbrukseiendom i Hjartdal kommune i Telemark. Fin beliggenhet med utsikt over Hjartsjåvatnet, ca. 15 km.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott beliggende landbrukseiendom i Rusdal, Rogaland

SALGSOPPGAVE. Flott beliggende landbrukseiendom i Rusdal, Rogaland SALGSOPPGAVE Flott beliggende landbrukseiendom i Rusdal, Rogaland Frittliggende landbrukseiendom i aktivt jordbruksområde i Rusdal, ca. 15km nord fra Moi sentrum. Tidligere melkeproduksjon. Stort arbeidsrom

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD

SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD SALGSOPPGAVE VELDREVET OG GODT INNARBEIDET HESTESPORTSSENTER I VESTBYGDA, SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE I BUSKERUD Beliggende landlig, men sentralt med naturskjønne omgivelser. Ridehall 20 x 60m. Ridebane,

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG FIN LANDBRUKESEIENDOM I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD MED HOVEDBYGNING OG KÅRBOLIG

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG FIN LANDBRUKESEIENDOM I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD MED HOVEDBYGNING OG KÅRBOLIG SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG FIN LANDBRUKESEIENDOM I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD MED HOVEDBYGNING OG KÅRBOLIG Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK/LANDSTED UTEN BOPLIKT TIL SALGS IDYLLISK BELIGGENDE MELLOM HORTEN OG ÅSGÅRDSTRAND MED NÆRHET OG UTSIKT TIL SJØEN

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK/LANDSTED UTEN BOPLIKT TIL SALGS IDYLLISK BELIGGENDE MELLOM HORTEN OG ÅSGÅRDSTRAND MED NÆRHET OG UTSIKT TIL SJØEN SALGSOPPGAVE SMÅBRUK/LANDSTED UTEN BOPLIKT TIL SALGS IDYLLISK BELIGGENDE MELLOM HORTEN OG ÅSGÅRDSTRAND MED NÆRHET OG UTSIKT TIL SJØEN Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør

Landbrukstakst. Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG RINGEBU KOMMUNE. Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Elvegata 19 2609 Lillehammer Org.nr: 970 435 204 Landbrukstakst Bjøinstad Brekkomvegen 759-761 2634 FÅVANG Gnr. 94 Bnr. 4 RINGEBU KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom Bygningsingeniør Oppdrag 2014038 Befaringsdato:

Detaljer

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område.

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. Sentrumsnær leilighet, med kort vei til alt av sentrumsfunksjoner, sjø, turområder, jernbane, golfbane, flyplass m.m. Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND

SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND SALGSOPPGAVE GÅRDSBRUK-SMÅBRUK MED UTSYN MOT HAVET I EGERSUND KOMMUNE I ROGALAND Fin landbrukseiendom med koselig tun, våningshus, driftsbygning, sauefjøs og garasje / verksted. Kort vei til Eigersund

Detaljer

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT

SALGSOPPGAVE. GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli SOLGT SALGSOPPGAVE GOLSFJELLET VEST - Enkel og koselig hytte på Halli Prisantydning: 800 000 kr. + omk. Lånetakst: 700 000 kr. Bruttoareal (BTA): 41 kvm. Verditakst: 800 000 kr. Bruksareal (BRA): 37 kvm. SOLGT

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal

SALGSOPPGAVE. Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal SALGSOPPGAVE Vertikaldelt stor hytte Veslegrenda, Vrådal Prisantydning: 1 740 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 540 000 kr. Bruttoareal (BTA): 103 kvm. Verditakst: 17 400 000 kr. Bruksareal (BRA): 93 kvm. Adresse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK IDYLLISK BELIGGENDE PÅ NYMOEN I HAMAR KOMMUNE CA. 30 DA. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser. Eiendom med utviklingsmuligheter. Kort vei til Hamar. Våningshus, driftsbygning

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE SALGSOPPGAVE LANDBRUKSEIENDOM, SJELDEN MULIGHET VAKKERT BELIGGENDE I TYRISTRAND I RINGERIKE KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner. Våningshus

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer