SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg"

Transkript

1 Oversikt Vests Tisle gård iden Skrim gren dåse n 0 Gam le Raum Mad seba ken Skav a 9 yr Wen ne 90 nger Kong sgår dm g Berg 8 rsbo r Jond ale n Eftelø t Hvitt ingfo ss SAMLET OVERSIKT..0 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg 8 Elevkapasitet SUM klasserom SUM Grupperom SUM Spesialrom SUM SFO SUM Personalrom/ møterom SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE* (Netto areal) SKOLENS BTA Netto/ bruttofaktor Antall m pr elev, nettoareal Antall m pr elev, BTA ,88,, 0 0 0,,, ,, 0, ,,, ,9,, ,,0, ,,, ,9,0 0, ,8,, ,00,, , 9,9, ,8,8, ,89,, Areal til kroppsøving** Basseng = sal (materialrom, garderober og dusjer i tillegg) 08,0,0,, 0,0, 0,0,0 9,0 9,,0, 0,0, 0,0 UTEANLEGG: Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM uteareal til elever Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende *I tillegg kommmer, gangareal, garderober/ WC, bøttekott, lager, tekniske rom **trekker ut areal til kroppsøving siden dette slår ulikt ut for de ulike skolene Side

2 Hvittingfoss Hvittingfoss skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, tekstil Kunst&Håndverk Naturfag Musikk Bibiliotek/ mediatek Kjøkken/ aktivitetsrom Datarom SUM Spesialrom SFO Kontorer Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver Areal Merknader 0,9 I nybygg 00 9, I fløy fra 98 9, I fløy fra 98, klasseromsfløy fra 9,8 klasseromsfløy fra 9,8 klasseromsfløy fra 9, klasseromsfløy fra 9, klasseromsfløy fra 9, klasseromsfløy fra 9, klasseromsfløy fra 9 9,, I nybygg 00 8, I fløy fra 98 8, Til musikkrom, i fløy fra 99, ombygd 00 0, klasseromsfløy fra 9 0, klasseromsfløy fra 9,8 I tilbygg 98, I tilbygg 98 0,, I fløy fra 9, ombygd 00,9 I fløy fra 9, +lager 9,m,0 I fløy fra 9 8,9 I nybygg 00, areal inkl forberedelserom,m, i fløy fra 99, ombygd 00, i fløy fra 99, ombygd 00 8, i fløy fra 99, ombygd 00, I tilbygg 98 uten kroppsøving 8, i fløy fra 98/ -9, ombygd 00, inkl kjøkken, i fløy fra 98/ -9, ombygd 00,8 I fløy fra 9, ombygd 00 9, Gml musikkrom, ombygd 00, i tilbygg 00, i tilbygg 00 9, i tilbygg 00 0, i tilbygg 00, I fløy fra 9, ombygd 00, i tilbygg 00, I fløy fra 9, ombygd 00, I fløy fra 9, ombygd 00, I fløy fra 9, ombygd 00 Side

3 Hvittingfoss SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving 0, 8,, i tilbygg 00, 8,8 0,0,88 08 = sal (materialrom, garderober og dusjer i tillegg) Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende , 0 Skiller ikke på ansatte og besøkende Deler plass med barnehagen, andel av denne Eiendommens areal totalt Andre merknader: Side

4 Efteløt Efteløt skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom 8 SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk Naturfag Bibiliotek Kjøkken Datarom SUM Spesialrom SFO Kjøkken SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Møterom Forkontor adm Kontor rektor SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Areal Merknader,8 9 bygget, 9 bygget, 9 bygget 9 bygget,9 9 bygget,8 9 bygget, 9 bygget, 9 bygget,,8 I gym bygget,9 9 bygget 0, 9 bygget 0, 8, 9 bygget, 9 bygget, Kjøkken samfunnshus, uten kroppsøving, 9 bygget, inkl kjøkken, 9 bygget 8, 9 bygget,, 9 bygget, 9 bygget, 9 bygget,9 9 bygget, 9 bygget 9 bygget,8 9 bygget,,, 0, 0,0 Bruttoareal etter utbyggingen, Side

5 Efteløt Kroppsøving m/ scene Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt + garderober og dusjer 89 0,89 Skiller ikke på ansatte og besøkende 08 Side

6 Jondalen Jondalen skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk Naturfag Bibiliotek Datarom SUM Spesialrom SFO Kjøkken SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving Basseng Areal Merknader 9,,9,8 I midlertidig paviljong 8, 8, 0 I midlertidig paviljong 8,,, 9, uten kroppsøving 0,9, Kombinert m/ øvrig skole,, komb møterom,,, 0, 89,0 Inkl midl opaviljong,,, Side

7 Jondalen Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke 89 Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev ,9 Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt På innleid eiendom, parkering sammen med 89 barnehagen Ikke særskilt plass for besøkende 0 Side

8 Berg Berg skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk Naturfag Bibiliotek Kjøkken Datarom SUM Spesialrom SFO Kjøkken SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving Areal Merknader 0,9 0,9,,, 9, 9,, 9, Usikker på bruken, elev/ lærer,9 9, 0,,, 98, 8, 0, 9,,, 0 88,,0, 0 Side 8

9 Berg Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt , 9 Skiller ikke på ansatte og besøkende 8 + eiendom til parkering/ rundkjøring Side 9

10 Kongsgårdmoen Kongsgårdmoen skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever 0 9 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, Verksted Kunst&Håndverk, Tekstil Bibiliotek Legorom Datarom SUM Spesialrom SFO SFO lekerom SFO lekerom SFO lekerom SFO lekerom / klasserom Kjøkken SFO Kontor SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Kontor rektor Areal Merknader Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke, inkl «scene» Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke, inkl «scene» Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke, inkl «scene» Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke 0 Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke, inkl «scene» 0 Areal av rom målt frem til skap/ hyllerekke I midlertidig skolepaviljong I midlertidig skolepaviljong I midlertidig skolepaviljong 8 8.etg, fløy A, fløy B v/ tekstil fløy B v/ tekstil 8 I midlertidig skolepaviljong 8 I midlertidig skolepaviljong,.etg, fløy B.etg, fløy B,.etg, fløy B 9.etg, fløy B.etg, fløy D 8.etg, fløy D, skal bli helsesøsterkontor Tidligere garderobeareal, 0 m, uten vinduer, trekkes ut. 9, uten kroppsøving 0,8 0,8 9.etg, fløy C 8.etg, fløy C, 8.etg, fløy C Side 0

11 Kongsgårdmoen Kontor Kontor Kontor Kontor/ data SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving, sal m/ scene 8,.etg, fløy C.etg, fløy C 8,,.etg, fløy C 09, I annet bygg, men flytter inn i skolen 9, 9, 8,9 00,0 Bruttoareal etter utbyggingen (Midl paviljong),9, Gymbygg Side

12 Kongsgårdmoen Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende , 0 Parkering + av/ påstigning Ikke separat p plass for besøkende Eiendommens areal totalt 0 Andre merknader: inkludert midlertidig paviljong fra skolestart 0 Side

13 Wennersborg Wennersborg skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever 0 9 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, håndarbeid Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, sløyd Musikk SUM Spesialrom SFO Kontor SFO Kontor SFO Personalrom SFO Areal Merknader, U etg fløy 8, Småskolefløy, Småskolefløy, Småskolefløy, Småskolefløy 8, Småskolefløy 9,0 klasseromsfløy 9,0 klasseromsfløy 9,0 klasseromsfløy 9,0 klasseromsfløy 9,0 klasseromsfløy 9,0 klasseromsfløy 0,, 0,0 småskolefløy, komb grupperom/ garderobe 0,0 småskolefløy, komb grupperom/ garderobe 0,0 småskolefløy, komb grupperom/ garderobe 0,0 småskolefløy, komb grupperom/ garderobe 9, Småskolefløy 0,0 klasseromsfløy 0, klasseromsfløy,8 klasseromsfløy,8 klasseromsfløy,8 klasseromsfløy,8 klasseromsfløy 9,8 uten kroppsøving 9, 8,0,,,0,8, uetg,9 uetg, uetg, uetg,9 Nybygg 9,9 Nybygg 9 9, uetg 9, uetg, uetg Side

14 Wennersborg Kjøkken SFO Kjøkken SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving, uetg 8, Nybygg 9, uetg, uetg 9, Nybygg 9, 0,,,, 0,,,0,8 9,,0,, 0,0, 0,0 + garderober og dusjer Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende 08 Fotballbane, ballbinge, areal forvaltes av kulturtjenesten 80 0,98 8 På innleid areale 0 Besøkende + av/ påstigningsareale Eiendommens areal totalt 8000 Andel som kultur forvalter i tillegg 8 88 Andre merknader: Fritidslokale i tilfluktsrom u etg er ikke medtatt. Side

15 Wennersborg Side

16 Skavanger Skavanger skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever 0 0 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom 8 SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk Sløyd Bibiliotek Datakrok SUM Spesialrom SFO Kjøkken SFO Kontor SFO Stillerom Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Merkantil Rektor Inspektør SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Vaktmester/ rengj. SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Areal Merknader 8, Trekantrommet 9, Kvadratrommet 88, Rektangelrommet 88, Sirkelrommet 9, Prismerommet 9, Trapesrommet 9, Pyramiderommet 9, Sylinderrommet, 8,8 Ekornrommet,8 Rådyrommet,0 Elgrommet,0 Mårrommet, Måltrostrommet, Lerkerommet 0,, Rom a 9,8 Rom b 8, Rom 8,8 Rom b, åpen gangløsning, ikke egetrom, Del av rom d som ikke egner seg som kl rom 9, uten kroppsøving 0,0 Rom, Rom 0 9, Rom 0,8 Rom 9 8, Rom 0,, Rom 8, Rom 9 9, Rom 8,9 Rom 8, Rom, del av 8 9,0,0 Rom, Rom,, Side

17 Skavanger Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving Svømmebasseng Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt,0,,0 Garderober, dusjer i tillegg 9,0 Garderober, dusjer i tillegg 09 I tillegg nærhet til skog og bmx-bane, samt Idrettsparken Kunstgressbane forvaltes av Kultur? 99 99, 8 Inkludert snuareal og sykkelparkering 09 Andre merknader: Samfunnshusdelen er ikke medtatt. Skolen benytter noe av dette arealet i noen grad. Side

18 Raumyr Raumyr skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, tekstil Keramikkverksted Keramikkverksted Naturfag Bibiliotek Musikkrom Datarom SUM Spesialrom SFO Areal Merknader 8,9 småskolefløy 8, småskolefløy 8, småskolefløy 8, småskolefløy 8, småskolefløy 9,0 småskolefløy 0, småskolefløy 0, Klasseromsfløy 0, Klasseromsfløy 0, Klasseromsfløy 0, Klasseromsfløy 0, Klasseromsfløy 0, Klasseromsfløy, I SFO bygget 80,,0 småskolefløy, småskolefløy, småskolefløy, småskolefløy,9 småskolefløy,0 småskolefløy, Klasseromsfløy, Klasseromsfløy, Klasseromsfløy, Klasseromsfløy, Klasseromsfløy 0,9 99,, 8,,0, Ovn, Benyttes som klasserom 0, Tidl klasserom 80, 0,9 Tidl klasserom, uten kroppsøving,,, 8, Side 8

19 Raumyr Kjøkken SFO Kontor SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Kjøkken personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Rom for rnholdere Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende,,8,0,8,,0 0,0 0,8, 0, 8,0,0 8,,,, 8, 9,,8,,,,,9 0,9, 8,8 8,0,9 9, +garderober/ dusjer i tillegg 09 I tillegg nærhet til skog Raumyrbanen, kunstgressbaner samt bmx bane, arealet 90 forvaltes av kulturtjenesten,9 0 Samme plass som Lundeløkka avlastning, ½ part Eiendommens areal totalt Kun skolens eiendom Andre merknader: Forsterket enhet er ikke med i denne oversikt Side 9

20 Raumyr Side 0

21 Madsebakken Madsebakken skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, tekstil Kunst&Håndverk, Sløyd Kunst&Håndverk, keramikk Naturfag Bibiliotek Musikk scene til musikkrom Musikkøving Musikkøving Musikkøving Kjøkken Datarom Aktivitetsrom SUM Spesialrom SFO Areal Merknader 9, Uetg A, v/ formingsavd 0,0 etg fløy A 0,9 etg fløy A,0 etg fløy A 0, etg fløy D 0,8 etg fløy D 0, etg fløy D 0,8 etg fløy D 9, etg fløy D 0, U etg fløy E 0, U etg fløy E 0, etg fløy E 0, etg fløy E,8 etg fløy E, etg fløy E, etg fløy E, dataundervisning? 09,,9 Fløy B, v/ heimkunnskap,8 Fløy A, hems, (+hems, m), etg fløy D 8, Hems fløy D 9, etg fløy E 9, etg fløy E 9, etg fløy E,8, etg fløy B 9, U etg fløy a 9, U etg fløy a, U etg fløy a, etg fløy A 9, U etg fløy E 8, U etg fløy E, U etg fløy E 9, U etg fløy E 9, U etg fløy E, etg fløy A 9, Samfunnshus, skolen benytter til legorobotkjøring,8 uten kroppsøving, etg fløy A, inkl kjøkken Side

22 Madsebakken Kontor SFO Kjøkken SFO Grovgarderobe SFO SUM SFO Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver Garderobe SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Venterom, helsesøster Legekontor kontor, renholdere Vaktmesterkontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving, m scene Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt 9, etg fløy A, etg fløy A 8, Hems fløy A,8 etg fløy A 9, etg fløy A 0, 8, etg fløy A 8,8 Uetg A, v/ formingsavd, etg fløy D 8, Hems fløy E, Hems fløy E 8,8 etg fløy A,8 etg fløy A, etg fløy A,8 etg fløy A 8, etg fløy A 9,9 U etg fløy a, benyttes av skolen som møterom med,8 foreldre/ studenter 9, U etg fløy a,0 U etg fløy a, U etg fløy a, U etg fløy a,,9,0,8,0 etg fløy B Nærhet til skog og ekstern ballbane over skibrua på andre 9 siden av Lurdalsveien 0 Inkl ballbinge, 9 Inkl av-/ påstigingareal 0,0 Side

23 Madsebakken Side

24 Gamlegrendåsen Gamlegrendåsen skole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever 0 88 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, tekstil Kunst&Håndverk, sløyd Areal Merknader 9,9 etg fløy A 9,8 etg fløy A 8, etg fløy A 8, etg fløy A 8, etg fløy A 8, etg fløy A,9 etg fløy A,.etg fløy C,8 etg fløy B 8, etg fløy B 8, etg fløy B 9, etg fløy B 9, etg fløy B 0,9 etg fløy E, etg fløy E, etg fløy E 0, U etg fløy E, U etg fløy E,0 U etg fløy E 9, etg fløy F, etg fløy F 0, etg fløy F 9,9 etg fløy F 9, etg fløy F,, etg fløy A 0, etg fløy B, etg fløy B,0 Hems fløy A, «åpent areal»,0 Hems fløy C, «åpent areal», etg fløy E 0,8 etg fløy E,8 etg fløy E, etg fløy F, etg fløy F, Hems fløy F, «åpent areal»,8 U etg fløy E 9,9 U etg fløy E 8, 0, U etg fløy A Kombineres med heimkunnskap 80,0 U etg fløy A Side

25 Gamlegrendåsen Naturfag Bibiliotek 8, etg fløy B Bibiliotek,9 etg fløy B Mediatek, etg fløy B musikk, U etg fløy A musikkøving,0 U etg fløy A musikkøving,0 U etg fløy A musikkøving,0 U etg fløy A Kjøkken 0,9 etg fløy D v gymsal Datarom 8, etg fløy A SUM Spesialrom 9, uten kroppsøving SFO, etg fløy E, etg fløy E Kjøkken SFO i lekerom etg fløy E kontor SFO 8, etg fløy E Grovgarderobe SFO, etg fløy E SUM SFO 9,9 Personalrom/møterom Fellesrom personale, etg fløy B kjøkken personale, etg fløy B,8 etg fløy B, etg fløy B, hems fløy E, hems fløy E,9 etg fløy F Møterom,8 hems fløy E Møterom,0 U etg fløy C Forkontor adm, etg fløy B Kontor rektor 0, etg fløy B Kontor avdelingleder/inspektør, etg fløy B Kontor rådgiver, etg fløy B SUM Personalrom/ møterom, Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster,9 U etg fløy C, helsestasjon er konvertert til undervisning Kontor Helsesøster 9,8 U etg fløy C Venterom, U etg fløy C Rom for reholdere,8 U etg fløy B Vaktmesterkontor 0, U etg fløy B SUM rom for eksterne hjelpere 0,8 U etg fløy B SUM ALLE 09,9 Skolens BTA 8,0 Netto/ bruttofaktor,00 Kroppsøving m/ scene, inkl trimrom E fløy Side

26 Gamlegrendåsen Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt 0 8 samt nærhet til skog og annet friområde Ballbinge samt tilgang til fotballbane grus (forvaltet av kultur) på nabogrunn 8,9 88 Inkl av-/ påstigning Ikke dedikert,0 Andre merknader: Areal til Åsen fritidsklubb er ikke med, U etg fløy C, utgjør ca 0 m + garderobe Side

27 Skrim Skrim ungdomsskole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Areal Merknader Klasserom,9 Fløy A,9 Fløy A, Fløy A,9 Fløy B,9 Fløy B, Fløy B,9 Fløy C 8,9 Fløy C 9, Fløy C SUM klasserom, Grupperom, Fløy A 90,9 Fløy A, Fløy B 90,9 Fløy B, Fløy C 90,9 Fløy C,0 Grupperom hems A 8,0 Grupperom hems B 9,0 Grupperom hems C 0 9, Areal hems A 9, Areal hems B 9, Areal hems C SUM Grupperom, Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap), Fløy E Mat&Helse(Heimk.skap), salg 0, Fløy E Mat&Helse(Heimk.skap), spiserom, Fløy E Kunst&Håndverk, tre/ metall 9,8 Fløy D Kunst&Håndverk, keramikk, Fløy D Kunst&Håndverk, keramikk/ tegn 8,9 Fløy D Kunst&Håndverk, tekstil/ tegn 8, Fløy D Kunst&Håndverk, film Video, Fløy E Naturfag, Fløy E Naturfag, forberedelse, Fløy E Naturfag, kjemikalierom, Fløy E Musikk 8, Fløy E Musikk/ øv 0, Fløy E Oppholdsrom, Fløy B Hvilerom 0, Fløy B Stellerom 9, Fløy B Elevråd/ konferanse, Fløy E Mediatek/ gruppe, Fløy E Sentralrom/ fellesrom, Fløy E +, m hemsareal Side

28 Skrim Sentralrom/ vestibyle Mediatek/ gangareal Mediatek/ data SUM Spesialrom Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Møterom, møterom hems Forkontor adm/ gangareal Kontor rektor Kontor avdelingleder/inspektør Kontor rådgiver kontor SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster/ møterom Vaktmester/ renholdskontor SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende Eiendommens areal totalt, Fløy E 0, Fløy E, Fløy E 0, 0, Fløy F, Teamrom,8 Teamrom,8 Teamrom, Arb rom team, Arb rom team, Arb rom team,0 Arb rom team, Arb rom team, Arb rom team 8, Fløy F, + hemsareal,9, Fløy F, Fløy F, Fløy F, Fløy F, Fløy F 8,0, Fløy F 9,9 Fløy D,, 9,0, 0,0 Benytter Skrimhallen 9 Nærhet til skog/ friområde i tillegg Inkluder ballbaneareal som forvaltes av kultur 8,98 Felles parkering med Skrimhallen 8 Av- og påstigningsareal kommer i tillegg 8998,0 Side 8

29 Skrim Side 9

30 Vestsiden Vestsiden ungdomsskole Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Kunst&Håndverk, tekstil Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, keramikk Kunst&Håndverk, maskinrom Kunst&Håndverk, forberedelse Kunst&Håndverk, tegning Kunst&Håndverk, metallsløyd Naturfag, kjemi fysikk Musikk Musikk, øvingsrom Musikk, øvingsrom Bibiliotek Elevkantine Datarom Datarom SUM Spesialrom Personalrom/møterom Fellesrom personale Areal Merknader,. etg klasseromsfløy,0. etg klasseromsfløy,0. etg klasseromsfløy,0. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy,. etg klasseromsfløy 8,0. etg klasseromsfløy 9,0. etg klasseromsfløy 0,0. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy 0,9. etg klasseromsfløy,,9 etg spesialromsfløy, etg klasseromsfløy 9,8 etg spesialromsfløy,9 9, etg spesialromsfløy 8, etg spesialromsfløy 8,8 etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy 8,8 etg spesialromsfløy 0, etg spesialromsfløy 9, etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy, etg spesialromsfløy 9, etg spesialromsfløy 00,0 u etg klasseromsfløy 8,0 u etg spesialromsfløy, etg klasseromsfløy,8 etg klasseromsfløy 00,, etg adm fløy 8, etg spesialromsfløy,0. etg klasseromsfløy,. etg klasseromsfløy Side 0

31 Vestsiden Konferanserom Forkontor adm Kontor rektor Kontor Kontor Kontor/ arb rom kontor v skolekjøk SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Kontor Helsesøster Rom renholdspersonale SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA Netto/ bruttofaktor Kroppsøving, nedre sal 9,. etg klasseromsfløy 0, etg spesialromsfløy 0, etg adm fløy 0, etg adm fløy,9 etg adm fløy, etg adm fløy 9,0 etg adm fløy,0 u etg spesialromsfløy, v/ elevkantine, etg spesialromsfløy 8, 0, u etg gymsalbygg 8, u etg gymsalbygg 0,0 u etg spesialromsfløy 8,, 0,0,8, Øvre/ nedre sal, scen, trimrom Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende 99 Ingen særskilt friområde i nærheten +tilgang til en ball-/ skøytebane nedenfor Vandrerhjemmet 0 på ca 0 m 0, 0 Ikke dedikerte besøksplasser Eiendommens areal totalt 0 0 Andre merknader: Villa Ro er ikke med i oppsettet Side

32 Vestsiden Side

33 Tislegård utbygd Tislegård ungdomsskole etter om- og utbyggingen, fra til paralleller Teoretisk kapasitet/ kapasitet Elever 0 0 Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Rombetegnelse Klasserom SUM klasserom Grupperom Areal, Paviljong A, nytt kl rom 9, Paviljong A 9, Paviljong A 8, Paviljong A, Paviljong A, nytt kl rom 8, Paviljon B 9, Paviljon B 9, Paviljon B 8, Paviljon B 9, Paviljon B, nytt kl rom 8, Paviljong C 9, Paviljong C, tidl klasserom 8,0 Paviljong C, tilbygg, 00, Paviljong D, Ny 0, Paviljong D, Ny 0 900, SUM Grupperom Spesialrom Mat&Helse(Heimk.skap) Mat&Helse(Heimk.skap) forb Mat&Helse(Heimk.skap) Merknader,0 Paviljong A, Paviljong A, nytt grupperom,9 Paviljong A, nytt grupperom, Paviljong A, nytt grupperom, Paviljong A, nytt grupperom, Paviljon B, nytt grupperom, Paviljon B, nytt grupperom,0 Paviljon B,0 Paviljong C 0, Paviljong C, nytt grupperom 0, Paviljong C, nytt grupperom, Paviljong C, tilbygg, 00, Paviljong C, tilbygg, 00, Paviljong C, nytt grupperom,9 Paviljong C, nytt grupperom,0 Paviljong C, nytt grupperom 9, Paviljong D, Ny 0, Paviljong D, Ny 0,0 Paviljong D, Ny 0 0,0 Grupperomsareal hems, fløy A 0,0 Grupperomsareal hems, fløy A 0,0 Grupperomsareal hems, fløy A 8, 8,9,8 9, Side

34 Tislegård utbygd Kunst&Håndverk, tekstil Kunst&Håndverk, sløyd Kunst&Håndverk, foto Kunst&Håndverk, keramikk Naturfag Naturfag, forberedelse Naturfag Bibiliotek Mediatek/ korridor Mediatek/ korridor Mediatek/ korridor Mediatek Musikk Musikk, øv/ scene Musikk, øv Musikk, øv Datarom Datarom Datarom Elevkantine SUM Spesialrom Personalrom/møterom Fellesrom personale Møterom Møterom Møterom Møterom Forkontor adm Kontor rektor Kontor kontor kontor SUM Personalrom/ møterom Rom for «eksterne hjelpere» Kontor Helsesøster Rom renholdere Vaktmesterrom/ lager Vaktmesterverksted SUM rom for eksterne hjelpere SUM ALLE Skolens BTA 8,, 9,,8 8,0,,9,9, Paviljong A, Paviljon B, Paviljong C, Paviljong C, tilbygg 90, 0,9,,,9 Paviljong A,9 Paviljon B,9 Paviljong C 0,0 0,0,0,,0 0, 0,,8 8,,,,0,,0 (som en del av gangareal), 9,,, 9,,, 0,0 0, Sammen m/ renholdere?,0 8,8 Nettoareal etter utbyggingen. I tillegg kommer areal til 8, korridorer, lager, bøttekott, garderober og WC, tekniske rom 8,0 Bruttoareal etter utbyggingen Side

35 Tislegård utbygd Netto/ bruttofaktor Areal ny skole Kroppsøving Ut fra tidligere erfa-hefter kunne denne ligge mellom, og,. Her er den lav bl.a fordi skolen er en paviljong skole med,8 lite korridorer. Tislegård er en arealeffektiv skole. Areal på en ny skole dersom netto/ brutto faktor settes til, og det bygges en gymsal med tilsvarende størrelse. 0,0 Uteanlegg Areal lek asfaltert/fast dekke Areal lek/plen/skog/annet dekke Areal idrettsanlegg/ aktivitetsanlegg SUM elevenes uteareal Uteareal pr elev Parkering ansatte Parkering besøkende 8 Grusbane 80, 909 HC parkering + av-/ påstigningsareal Eiendommens areal totalt 8 Utvidelse av ute/ lekeområde er planlag v/ regulering av privat 98 eiendom i syd Side

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon VAKTROM HC SCENE GAMLE GYMSAL HC MAT VAKTMESTER TRE+METALL KERAMIKK Utbetringar øvingsrom: Forbetra ventilasjon. Ny dør, golvbelegg, himling, og veggar for betring av lydforhold. Utbetringar reinhald:

Detaljer

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart?

GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE. hvordan investere smart? GENERALPLAN SKOLEBYGG I KONGSBERG KOMMUNE hvordan investere smart? Innhold DEL 1 Bakgrunn for prosjektet DEL 2 Fakta om elevtall, skolekapasitet og prognoser DEL 3 Mulighetene Generalplan skolebygg i Kongsberg

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging.

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging. Vegg av plater sparkling av gipsplater, forb underlag for glat strie, oppseting av glatt strie 2 s maling på gipsplateveg g 4,37 4,37 sparkling, 2str. Maling på gipsplater Vegg av betong sandsparkel valgfri

Detaljer

Turnéplan: Katastrofen V16

Turnéplan: Katastrofen V16 3 Ma 18.01.2016 11:50 Egge skole Lier Egge skole 1-4 75 75 3 Ti 19.01.2016 10:20 Gullaug skole Lier Gullaug skole 1-4 131 131 3 Ti 19.01.2016 11:45 Gullaug skole Lier Gullaug skole 3 On 20.01.2016 11:00

Detaljer

EKSEMPEL PÅ BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGG I SKOLEBEHOVSPLANEN

EKSEMPEL PÅ BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGG I SKOLEBEHOVSPLANEN EKSEMPEL PÅ BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGG I SKOLEBEHOVSPLANEN Eksempelet er hentet fra Skolepolitisk sak i Åmot kommune, oktober 2004 2.1 Skoleanleggene i Åmot 2.1.1 Deset oppvekstsenter Barneskole Kapasitet:

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen VEDLEGG 1: Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen Innhold 1. Hetlevik skole (1-7)... 2 2. Follese skole (1-7)... 4 3. Kleppestø barneskole (1-7)... 12 4. Fauskanger barne- og ungdomsskole

Detaljer

Kvalitetsplan for skoleanlegg i Sandnes kommune. 2010

Kvalitetsplan for skoleanlegg i Sandnes kommune. 2010 Kvalitetsplan for skoleanlegg i Sandnes kommune. 2010 Gode skoleanlegg Opplæringslovens 9-5 har en generell bestemmelse om at kommunen skal sørgje for tenlege grunnskolar. Tjenelige grunnskoler vil i første

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling

Kai Erik Lund Oppvekstsjef. Nytt skolebygg. Rådmannens innstilling Kai Erik Lund Oppvekstsjef Nytt skolebygg Rådmannens innstilling Side 1 18.12.2013 Rådmannens innstilling Plassering; Vestsiden og Skavanger slås sammen til en ny 1-10 skole i sambruk med Kongsberghallen

Detaljer

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12 Utredning, Julsundet Skole apport Vatne Arkitekter 22.08.12 Oppriss Boks 5 136,1 m² 50 kvm GUPPEOM 128,7 m² 7,2 m² 14,3 m² 20,7 m² KLASSEOM 5 62 kvm 28,6 m² 3,2 m² 166,1 m² GADEOBE 3,2 m² 105,5 m² 6,9

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Lindesnes ungdomsskole Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-MB-801 - -

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE - 11.12.2013 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø 25.11.13. Det legges til grunn at

Detaljer

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL

BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Arkivsak-dok. 43-15 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 BYGGEPROGRAM (K0) FOR NY UNGDOMSSKOLE I BOGAFJELL Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter

Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Investeringsbehov 5 vurderte muligheter Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK) Mulighet 0 - Videreføring av dagens struktursiituasjon Dimensjonere nde elevtall jf. prognose Areal pr. nov 2015

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme.

Mandatet har vært å utrede konsekvensene av økt elevtall, prisstigning siden 2010, passivhus og satt budsjettramme. 0.00 INNLEDNING På bestilling fra Overhalla kommune, v/ Stig Moum er det utarbeidet revidert forstudie vedrørende nybygg eller ombygging m.m. for barneskolen ved Overhalla Barne- og Ungdomsskole. Arbeidet

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole

Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Retningslinjer for forsterket tilbud på Raumyr skole Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. De skal få et godt tilrettelagt tilbud som fremmer vekst og god utvikling. Vi vet at noen barn har større

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2014/628-22 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 23/2015 02.06.2015 Ny sentrum skole - Kompenserende

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010 05.10.2010 19.10.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005224 : E: 614 A20 &30 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 04.10.2010

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Ytre Arna skule. Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør

Ytre Arna skule. Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør Ytre Arna skule Lars Aage Olsen Undervisningsinspektør Ytre Arna skule Sekretær Rektor Undervisningsinspektør Plangruppen: 3 Teamledere Rektor Inspektør SFO leder 2 rådgivere 279 elever fordelt på 14 klasser,

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005

ETABLERING NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat. fra prosjektmøte 22. juni 2005 ETABLERNG NY UNGDOMSSKOLE FORPROSJEKT (REV.) Notat fra prosjektmøte 22. juni 2005 Møtested: PLs kontor, Johan Grønvighs gt 10 Dato - tid: 22.6.2005 kl. 14.00 15.00 Til stede: Ulf A. Holsbø, prosjektleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

"Samarbeid mellom fagforening og vernetjenesten erfaringer fra osloskolen"

Samarbeid mellom fagforening og vernetjenesten erfaringer fra osloskolen "Samarbeid mellom fagforening og vernetjenesten erfaringer fra osloskolen" MBU eller AMU? Tillitsvalgt eller Verneombud? Organisering Samarbeidsområder Einar.Osnes@ude.oslo.kommune.no Lov og avtaleverk

Detaljer

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og anbefaling Del 2 - Detaljutredning av alternativene basert på grunnlag fra Søndergaard

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Birger Sauro Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/2293 NYTT SKOLEBYGG I KONGSBERG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er økonomisk handlingsrom

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

1-10 skule i Norheimsund

1-10 skule i Norheimsund Kvam herad 1-10 skule i Norheimsund 1987-bygget 1967 og-97-byggene Allmennpraktisk Ungdomsskole fra 1948/58 Skisseprosjekt august 2008 2 INNHOLD: 1. Dagens situasjon 2. Bakgrunn og redegjørelser 3. Romprogram

Detaljer

Levanger ungdomsskole

Levanger ungdomsskole Levanger ungdomsskole Vedtak 12.12.12.: Ny ungdomsskole på Røstad Nesset ungdomsskole og Frol sitt ungdomstrinn legges ned Begge skolene har vært under en administrativ ledelse med felles rektor og praktisk

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan 13 1 10 14 B11 119 118 116 117 : 1,1 m 114 15 115 113 : 9,6 m 11 109 : 7,0 m 100 111 : 9,5 m B101 108 : 1,5 m 105 : 4,8 m B107 B10 W 104 106 10 B103 101 103 B104 : 47,7 m : 5,1 m : 16,1 m B113 : 6,5 m

Detaljer

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter.

BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2. Boenheter. Bemanningsenhet. Hage Boenheter. BYA Bygning (inkl overdekte arealer) 1 097,2 m 2 BYA Carporter 152,3 m 2 BYA Totalt: 1250 m 2 61/146 19 200 61/248 Boenheter 61/134 Elveveien 61/195 Bemanningsenhet 5 700 19 200 61/133 Hage Boenheter Fellesrom

Detaljer

Konsept landskapsplan

Konsept landskapsplan Konsept landskapsplan OPPHOLD Tredekket som blir overbygd fungerer som et oppholdsområde nærmest bygget. Utenfor kjøkkene blir tredekket utvidet og det blir gjort plass for bord og benker. Det er også

Detaljer

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet.

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Karen Blixen Dersom Froland kommune skal kunne bestå som selvstendig enhet i fremtiden, må

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015

UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 UTLEIEPRISER PÅ KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE FRA 01.01.2015 Gruppeinndeling for Kråkstad samfunnshus, Langhuset, Waldemarhøy bygdeog kultursenter og peisestua på Dagbo: Gruppe 1: barn- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen /22 Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel 900mm 40mm Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering 3600mm 3600mm Følg vei langs skolen 0. MONOLITT VED INNKJØRSEL 25.02.200 Emblem. 3M 00serien.

Detaljer

Waldemarhøy - fast utleie Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ingen mva.

Waldemarhøy - fast utleie Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ingen mva. Utleiepriser kommunale bygg i Ski kommune fra 01.01.2017 Lokaler til leie åpne Waldemarhøy - fast utleie 2017 2017 2017 Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE

Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE INNHOLD Alvimhaugen barneskole... 2 Borgen barneskole... 8 Grålum barneskole...15 Grålum ungdomsskole...22 Hafslund barneskole...28 Navestad barneskole...34

Detaljer

Larkollen skole. 175 år

Larkollen skole. 175 år Larkollen skole 175 år Fra griffeltavle til smartboard Redigert av Torbjørn Lyby Larkollen skole, 175 år: Fra griffeltavle til smartboard I 1739 kom det en forordning om skolevesenet i Norge. Den fastslo

Detaljer

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF Ny skole i vest Vågan eiendom KF Oppgradering av eksisterende skolebygg Det har vært foretatt en grov kostnadsvurdering av byggene fram til nå. Fokus: Umiddelbare behov. Konklusjon: Min. 12,2 mill. i utbedringskostnader.

Detaljer

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013

Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 Rehabiliteringsplan for Steigenskolen Laskestad Investeringer, vedlikehold og utbedringer Revidert 27.09.2013 I Opplæringsloven 9a-2, om det fysiske miljøet, står det: «Skolane skal planleggjast, byggjast,

Detaljer