UD 13-1 Dette r{"~lclnejlt er f'oi'(]clt ti 1 Il r. elt(~l" 11stc B, til UV~ l'i~e av(le!ill~p; etler ]j~te D+ Koke'bok. for~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UD 13-1 Dette r{"~lclnejlt er f'oi'(]clt ti 1 Il r. elt(~l" 11stc B, til UV~ l'i~e av(le!ill~p; etler ]j~te D+ Koke'bok. for~"

Transkript

1 UD 13-1 Koke'bok

2 UD 13-1 Dette r{"~lclnejlt er f'oi'(]clt ti 1 Il r. elt(~l" 11stc B, til UV~ l'i~e av(le!ill~p; etler ]j~te D+ Koke'bok for~

3 Sjefen for Hæren fastsetter denne «Kokebok for Hæren) til framtidig bruk. Bol{en er tenl{t brukt både som håndbok for kjøkkenbestyrere og militære kokker og som lærebok i Jt jøkken]o::ursene. Den er utarbeidet av Generalintendanten, vesentlig ved kjøkkenillspektrisell, husstelllæreriune Anny Bjerkcbæk. I{ostlæren er gjennomgått av Forsvarets konsn lent i ernæringsspørsmål, professor dr. med. Ragnar Nicolaysen, Ernæringsfysologisl( institutt, Universite.. tet. Samtidig settes «B 23. Koltcbok for Hæren) av 1935 ut av kraft. I-Jærens overli:ommando, Oslo den 18. februar 1952~ w. Hansteen Sj ei fol" Hæren John Høgevold

4 INNHOLD 1. InnielIning... ~... + ~ + IL I\:jøltkentjcllcstcn. Reglement for den indre tjeneste pkt. 81 til pkt. 87 ~... ~.... Instrukser for 111ilitære kjøkkener. + Il!. KjokltCll og spiserom. HovedrengjØring. + ~ Ukerengj Øring Daglig rengj Ø-ring...,...,... + Spiskan1mer Spisesalen... "'.... Spisingen Oppvasit... + "' + +, + + Oppvask i lnaskin... ~... + IV. Kjøkkenmateriell.. + ~ + Miksere (kj~.jkkenlnotor1 Mix Master, kj Økkenn1asldn In.m.).... Hurtighakke... ~... + ~ ~ Potetskrellenlasldn... ~ Elektrisk kolufyr Elektrisk koinfyr.... «stekeskap «stekepanne... +,!(j 0leskap... + V. I{ostlære. Innledning.. "'...,....., Kalorier ol.... Næringsstoffene ol.. pkt ~

5 Eggch vitestoffene.... I(uUhyctl'atcne.... Sellulose " 'Il.... Fett... ".... \Tann.. t... ljlt Mineraler og sal ter.... 1li ta111incr.... \T i tarrli 11 ta bell... Sikringskost.... Tilleggskost.... VI. Varekunnskap. Ma tvarene.... Melk... lvlargarin " 11' I{unstS111ult , ~ o.st ol... ol ~... "... ol... ol + + It III Egg.... I(j~Jtt... Fisk..., !-I ertnetikk al v konserver... Matvarer fra planteriket Co1'n 7 n1e 1, gryn.... B 11 ø cl.. III 1 " I.. ol... " SkolIllfrukter, erter, bønner.... Poteter..... Il Il " '" III.. III.. H,pttcr og gl'yjnnsaker ~ ~ TØITede gl'ønnsalcer... ~.. + Bær~ frukt, saft, syltetøy.... Fcl1"'i!1..."... III III lo III Si 1'" U P... " III III " III + " I(r.ydderier I{ ar fe pkt ~ ~ G g~

6 Te ti... ~... -I" "' pkt I(cll(ao ill... 'Il ol,... ill... ill... ~ 204 VII. Priatvarenes salnnlcnsetllillg og fol'antlrillg' ved tilberedning.. ~ + ~ ~ VIII. Matvarenes behandling f.or tilbcl'e.c1ning' I -l" A. De forsl;.:jellige frrullgallg'småtcr vell tilberedning av!11a t..., Stcl;;::ing Dan1pkoking... o 218 J evnil1g.. o o o 219 SlnØrj evning + o 220 Potctlnelj evning... I o 221 X. Porsjol1sbcregl1il1g' lo.. ".... XI. Opl1skrificr. Grøt. Oppskrift 111'. Byggrynsgrøt... It..... II nvregrøt... 5 RisgrØt. o o o o + 2 RisgrrH J11ecl tfjrrnlelk... 3 Vellinger. Byggryns 111elkevelling Havregryns « Riscngryns « SCllluljegryns «(..... S Supper. Beta-suppe... + o BloD1kålsuppe BrØdsuppe... o Byggrynssaftsuppe BØnnesuppe I o + 38 BØnnesuppe Il + o o Ertesuppe 11l/grØnnsaker I... I 31 Ertesuppe il1! grønnsaker Il

7 oppskrift nr. Fiskesuppe.. o o o o o ~ 36 Frul~tsuppe o o o o GrØnnsaksuppe I o O" + 34 GrØnnsaksuppe Il (lned hernl. suppegr.- s'alter). o o o + o o I-la vregryllssaftsuppe.. Il Rabarbrasuppe... 0'0" o Risengrynssaftsuppe... o o o o Spjnatsuppe.,. +, + o o Ton1atsuppe lul lnakal'oni I.. o TOllla tsuppe Il o + o o Etterretter. (Puddinger og desserter). Eplekake... o o.... FruktgrØt av frisk frukt... o o FruktgrØt lned syltetøy eller rrukhnos.. Kakaopudding...,. Puffen hvete... o o Pudding av puddingpulver... o Rispudding... o o o Sago pudding o o o Selllulj epudcling (polentagrøt)... o Sj okoladepudding... o o ~ Sviskegl'Øt, (epler, aprikoser) o. o o o Sauser.. Brun saus..., I-I'\lit satis... ~ t ~ ~ Lys saus o LØlcsaus... o + o RØd saus (saftsaus)... o o o o Vaniljesaus (gul saus) Fisk. Fiskefilee, frossen... ~ ~... o Fisk} salt, (sprengt) kokt... ~... o 6 ".... ol

8 oppskrift nr. Fiskegra teng III Fiskegrateng, frosset Fiskekaker.. ~ ~ Fiskepudding, stekt... jo 58 Fiskepudding, varnlet (hvit saus).... Flyndre f stekt.... Klippfisk, kokt...,...,.... I<:ippers ll1ed poteter.... Kveite (hellefisk)... " Makrel1~ h:okt og suppe Makrell, stekt..., Makrell, stekt i stykker..., Plukkfisk...,.... Spekesild Steking av fisk Sild, helstekt.... ~ Sild e biff o ,.., Seibiff L Torsle, fetsk kokt Torskerogn, stekt. +, + KjØtt Biff,... III oil li, +... ill Biff av h valkj øtt Bifflapskaus..., ~ Blodpudding, herlnetisk, Blodpudding, fersk Frj lease I-Ivalkj øtt.... I-IvaHtarbonade Hvalkarbonade, hermetisk Kj'Øtt, koking...,. " Kj øtt og suppe , 63 KjØtt i kål

9 !(j Øttkaker... ~... ~ F~jØtt og bpnncstuing...,.... I(j øtt, hern1etisk.... I(jØttkaker, herltictisk.... I(jØttkraft, koking l...iapskaus av salt lrjptt.... Lapska us a v ferskt kj øtt... + Lapskaus av hel'll1etisk kjøtt.... Lapskaus 111/hvaljkptt I...IungelTIOS, herlnetisk + + I.lungc1110s J fersk.... Matfett~ koking ~ Oksestek PØlse, fersk og salt.... Skinkestek... + SausekJ'.. Ølt... + SC11 t kj øtt, erter og flesk llloteteio og g;rpnllsalrer. oppskrift nr Agurksala t Blac1salat, vanlig Blon1kål~ kokt BrekkbØnne~ aspargesbønner BrekkbØnner~ stuede BØnnestuing ln/tolnatpure Brunet JØk Ertestuing ld/gulerptter... Ila Erter, herl11etisk... ~ Gulrotstuing GrØnnsaker) ra revne I(i1I~ kokt... ~ F~illt stuet I(åll'O tstappe ICålrot, stuet.. ol " lo... Il.. ol '"... ol..... ol ,.,.. ol '"

10 Pote lcl\ kokte + Potetstappe Poteter, stucdc Potctcr~ stekte.. + RØtter og grønnsaker... + Surkål av frisk kål r Surldil av herll1etisk krll... + rr0111atet l DrikkC9 I{affc... "... ' I<:nkao Te..., Sllk1.l"etter. Egg, bløtkokte.., Egg~ hal'dko ktc Eggel"'Øre "Il... t.. " 'I... "... -'I ol... EggerØre av t}:irret egg.... Pannekaker Il.... 'I.. 'I 'I ol.... lo.... III.. 'I.... 'I Pytt i' panne nled lii:j øt t.... Pytt i panne Dled fisk. + PØlsestappe Stekt flesk lllccl poteter.... Speilegg ~ Speilegg 11lecl f]c3k.... Sursild... + Rislapper III " " 'I " ".... ol ol III.. " ol 'Salting'. I"Iveteboller.... Il ol.. ~ Ilo + Rundstykker.. ~.... Bilag' 1.. Mål og' vekt.... Bilag: 2. IIån dlnål.... ol oil.. Bilag 3. NOl'!n for li t s"yr f l Inl "l t l ære kjøldi.en ei' Il oppskrift TI'l' G 157

11 I. INNLEDNING. 1. Vel tillaget mat er grunnlaget for soldatens Il else og trivsel og hans militære moral. Soldatens mat må derfor være omhyggelig tillaget både i fred og i krig~ Lager kokken god mat, vil soldaten bli i god legemlig form. Hver soldat skal ha en porsjon etter regulativet, og den har han krav på. Blir maten dårlig til... loget, kan en del av den tilmålte porsjon bli verdiløs og soldaten får ildtc den næring han skal ha. 2. En flink lrokk lager til maten godt t serverp.r den pent og DInhyggelig og passer i det hele sitt a~.. beide. flan må være initiativrik og omhyggelig med a.lt han gjør og han må alltid interessere seg for å finne fram til bedre måter å lage til maten på. En god kokk l{an få den simpleste mat til å smake godt. En dårlig kokk kan ødelegge de beste råstoffer som kan skaffes. 3.. Det første en kokk må lære er «Hvorfor». Det er alltid en grunn for det som læres. Melk og løk skal ikke oppbevares samment kjøtt skal kokes med svak varme, poteter med sterk varme, grønnsaker skal ikke fosskoke O.s.v. Alle slike detaljer har sin grunn, og den må kokken I{jenne. Han må vite hvorfor det skal gjøres slik og ili:ke slik. Det neste kokken må lære er å bruke oppskrifter. Ingen kan ldare å ha alle oppskrifter i hodet. Følger 10

12 f:ll oppskriftene når en setter samlnen maten, blir resultatet som regel godt. Men skal maten bli riktig god, må den «sma1ces til» til slutt, samtidig som han allerede luå tenke på serveringen. Eksperimenter ikke med å «smake maten til» før du er sikker J ellers kan du risikere at soldaten ikke liker den. 4. En varierer maten ved å bruke forskjellige metoder for tilberedningen: koking, steking, stuing. Deretter kommer serveringen. Pen servering øker appetitten og dermed verdien av maten. Dårlig serve.. ring kan ødelegge det beste tillagete måltid. God mat taper i verdi hvis den blir servert kald når den skal va::re varm, hvis den blir anrettet i for små eller for store stykker, hvis den hives på tallerkenen i stedet for å serveres pent o.s.v ~ 5. Renslighet og god helse er et selvfølgelig krav til kokken. Ingen ønsker å spise ll1at som er laget til aven urenslig eller syk koldl Soldaten resonnerer også slik at en kokk SOlTI ser skitten og uappetittlig ut 1;1ger tilsvarende mat. KokIren må derfor være ren og se ren ut. En kokk som er syk eller har en infeksjon, kan lett spre smitte gjennom maten. Dette vet også soldaten. 6. En kokk må all tid huske følgende: Han må føle seg frisk. Han skal ha kortklippet hår. Han skal ha rene hender og negler. Han skal ha rent forkle og ren kokkelue. Han skal servere maten appetittlig. 1vIaten må alltid være ferdig til fastsatt tid. Han skal bruke egen skje til smaking. Han skal håndtere maten med skje og gaffel. Han skal bruke rene kluter. Han skal beregne J{oketiden for maten nøye. 11

13 Il. ]{JØKI(EI~TJENESTEN. Regle-luen! for dell indre tjen~sle beste111111er: 7.. l~kl (jølcJ.l.~cn8jcfen har fø1gende spesielle lilikler: a,) Han skal lede kjøkkentjenesien og er ansvarlig for at tjenesten utføres etter gjeldende Lcstclurnclscr. Bcsten1melser vedrørende kjøkkentjenesten og proviantjol'valiningen l~inilcs foruten i dette reglement i: AdnlinistrasjonsreglclTICnt for I-Iæi"cns avc1clil1ger~ I'Cokebolt i'or den nol'ske Iiær. I\jøkkeninstruks. Hygieniske direktiver for avdelingene. Vedkommende avdelings spesielle instrukser i til.. knytning til de foran nevnte bcstelninclsor. b) lian er foresatt for overkokken, de faste kokker og de soldater SOlTI for tilfellet el'" beordret til tjeneste i kjøkkenet. lian er likeledes foresatt for frivillige (lotter) som gjør kjøl\:kcntjenesten ved avdelingen (jfr~ pkt. 84). c) lian mottar Sal11111en med overkokk (ene) og en tillitsmann pr. konlpani, til bestcnltc tider proviant Ira proviantforvalteren (jfr. p1tt. 77). Det kontrolleres at del ikke er noe å si på varenes kvalitet eller kvantitet. Innmelding skjer i tilfelle til regimentsintendanten (regin1entsjefen). d) lian er ansvarljg for at 1l1atcll Cl' vel tillaget og ferdig i rett tid. e) flun påser før kjøkkenene tas i bruk, at de er ren- 12

14 gjort ovel'cnsstclnnlelldc lncd kokebokens besternlnelser Qln hovedrengjøring (se pli:t. 33-;)4). Han sørger for at ukentlig og daglig rengjøring i h:jøkkener og spisesaler blir utført otter kokebokens be.. steltiiueiser. lian sørger for renhold og orden i de tilstøtende olnråder utenfor disse rurn. I-Ivis de ikke er lagt under bestemt avdeling eller leirlnesteren. f) lian gir forslag til anvendelse av beløp for innsparte porsjoner. g) Han påser at rester blir hensiktsll1cssig og økonolnisk nyttet, i iilrelie ved tilskudd av hva der kan kjøpes inn av belop for innsparte porsjoner (jfr. f). h) I-Ian overtar og fører tilsyn lned kjøkkeninvcniaret og påser at de t er tilstede og i orden. i) fian fører stadig tilsyn med skylletønnellc. h:) Ifan retter seg forøvrig etter den spesielle inn~ struks SOln er gitt for hans ijellestc~ 8. Pkt. 8!2. O v01 kokken hnr korporals grad så... lenge hans tjeneste varer. På eh:serscrplasser hvor det er flere kjøkkener, skal det være 111inst en overkokk for hvert kjøkken. Han er kokkenes nærmeste foresatte og skal under ltj0kkensjcfcl1s tilsyn veilede og lære opp kokkene i kjø]dtcntjcllcsten) våke over orden og renslighet i kjøkkenet og påse at ma.tcn tillages og stelles riktig. Elan er al1svarlig [or at kjøkkenet aldri stål' åpent uten tils:y l1 av kjøkkenets folle I-Inll sørger for at lnatens fordeling til luatdclerne eller på annen lnåie foregår etter dagens styrkeliste (jfr. pl{t. 89 a). Etter å ha fått melding fra vedkomniende lnaideler skal han sørge for at tilfeldig ].:onl- 13

15 TIlanderte som ikke står på styrkelisten, får den mat (~e skal ha. Han forestår oppvask og rengjøring av spiserom etter spisning (jfr. pkt. 48), og er ansvarlig for at vask av forklær, enner, håndklær o.l. foregår så ofte som nødvendig. Overfor kjøkkensjefen er han ansvarlig for orden og renslighet på kjøk]renet og for at kjøkkeninstrulc.. sen blir overholdt. Han er den siste som forlater kjøkltenet om aftenen og forvisser seg om at ild og lys or slukket. Han tar vare på nøklene til ]{jølrkenet. 9.. Pkt. 83. l(ok7cene (de faste koldier og soldater som kommanderes til kjøkkentjenesten) står ~ etter at de har meldt seg til tjeneste - under overkokken og kjøkkensjefen. Til Jrjøltkentjenesten må det bare kommanderes friske, renslige folle Ingen med utslett på hender eller armer må gjøre kjøkkentjeneste. Soldater til hjelp på kjøkkenene kommanderes for to dager om gangen. For å unngå avbreldr i l{jøkkentjenesten skal det halve antall av de l{ommanderte i nrvis fratre ved avløsning. 10. Pkt. 84. Frivillige (lotter) som gjør kjøkkentjenesten må overta tjenesten ved minst ett kompanikjøkken på vedkommende el{serserplass~ Kvinnelig og mannlig betjening skal som regel ikke has på samme kjøldten. Ved de kjøkkener som er overtatt av lotter, Iran dog soldater brukes til tyngre og gl'overe arbeide som vedhugging, vannhenting m.v. Ved hver avdeling som får seg tildelt lotter, skal 14

16 det være en leder (kjøkkenlærerinne) med medhjelpere (lotter)~ Under sin tjeneste er leder og lotter forpliktet til å rette seg etter de instrukser og bestemmelser som gjelder for kjøkkentjenesten (jfr. pkt. 81 b) Pkt. 85. Noen dager etter øvelsenes begynnelse lar kompanisjefen soldatene velge 3 tillitsmelu1 som medlemmer av mattilsynel De gjør tjeneste etter tur, en uke om gangen. (Kfr. F.D. 14/ ]l..t.f. s. 39).. Samtidig meddeler kompanisjefen soldatene at de skal gå til den fungerende tillitsmann hvis de har noe å si på maten, hvis de ikke synes det er nok mat, at d.en ikke er god eller at den Urke deles og serveres godt. Videre gjør kompanisjefen soldatene oppmerksom på at han går ut fra at alt med maten er iorden, hvis han ikke hører noe annet fra tillitsmennene. Den fungerende tillitsmann gjør, hvis han selv er enig, inspiserende troppsjef oppmerksom på det soldatene synes ikke er iorden. Inspiserende troppsjef gir kompanisjefen melding om alle henvendelser fra tilli tsmannen. Soldatene kan også gjennom sine tillitsmenn vende seg til kompanisjefen hvis det er noe de gjerne vil ha forandret med husrommet)' uniformen, marketenteriene~ soldathjemmene eller i det hele soldatens liv på ekserserplassen utenfor tjenesten. Slike henvendelser gjennom tillitsmenn er ih:ke klager. Undersøkelse foretas av kompanisjefen, som i tilfelle avgjør saken selv eller melder inn forholdet til høyere sjef (rekruttbataljonsjef, regimentsjef) ~ 2 15

17 12. PJet. 86. I hvert kjøkken skal finnes: Kjøkkeninstruks. Inventarliste. Det spiseregulativ som gjelder for avdelingene. Tavle hvorpå det for hver dag noteres styrke, spisetid, kommanderinger m.v. Koke bok for Hæren. Spesielle instrukser for kjøkkentjenesten m. v. 13. Pkt. 87. Kjøkkenpersonellet fritas for annen tjeneste, men ikke for pussvisitasjon. Illstruli:ser for militære l\;jøkkencr. (Skal være slått opp på veggen i alle militære kjøkkener). Hygienei1lstr~l.Jk8 (utarbeidet av sjefshygienikeren, Forsvarets sanitet den 15/4-1946). 14. Matvarer.. 1~ Oppbevar matvarene luftig og kaldt. 2. Beskytt matvarene mot støv, fluer og utøy (rotter og mus). 3.. Stell maten omhyggelig og renslig. 4. Bru1r rent kjøkkenredskap. 15. Pel'sonlig renslighet. 1. Vask hendene godt med varmt vann, børste og såpe før arbeidet tar til. Bruk rene håndklær. Hver kokk skal ha eget håndklæ som skal henge på rrlerlret knagg. (papirhåndklær). 2. Bruk ulltid rent arbeidstøy. Menn skal alltid dekke håret med lett hvit lue. Kvinner skal bruke skaut. 3~ Før besøk på privetet skal forklæ og lue tas av. 16

18 Vask hendene omhyggelig før arbeidet tar til 19Jen~ 4. Tobakksrøyking og spytting er strengt forbudt. 16. Oppvaslcen. 1. Spiselig avfall samles i en bøtte med tett lokk, annet avfall i søppelbøtte. 2. Skrap serviset med slikkepott, rydd serviset og skyll av alle matrester med lunkent vann" 3. Vask serviset og bestikk i varmt vann med tilsatt passende vaskemiddel, såpe eller en blanding av like deler natriumfosfat og soda. (Såpe skader ikke hendene så sterkt som soda)..:j.. Damp kopper og bestikk i minst 5 minutter i en kjele som bare er bestemt t.il dette bruk, med en løs kurv og tett lokk. Etter dampingen løftes kurven opp og fuktigheten får dampe bort. De dampete kopper og bestikk skal ikke tørres. 5. Det øvrige serviset skylles i kokende vann og tør... res deretter med en ren klut av strie. En ren, fuktig men godt vridd linklut suger lett til seg vann... dråper~ 6. I{jøkkentøy vaskes på samme måte som serviset. 7. Vask aluminium med såpe og vann, skyll det i varmt vann. Puss aluminium med såpe og fin sand, og skyll det i varmt vann. Aluminium som er riktig stygg, skures med stålull og såpe, skures og vaskes grundig med vannt vann. b. Fete saker av tre skures ved hjelp aven stiv, ren børste med kokende vann og såpe, skylles med kaldt vann og settes til tørl\: i fri luft. 9.. Vask kluter og koster med vann og såpe. Kok klutene, skyll dem og tørk dem. J O.. Vask skylle- og søppeldunkene ved hjelp aven 17 l t

19 stri børste med salmialrk og såpevann, slryll dem og tørk dem. 17. [i.jø7c7cen og spisesal. 1. Vask eller skur daglig bord, benker, vindusposter og vasker. 2. Vask eller skur gulvet daglig både i kjøkken og spisesal. Gulv med vanntett dekke kan spyles.. 3. Det er forbudt å feie med tørr lrost. "1. Rydd og gjør ekstra rent hver uke i skapr benker, matrom] kjøleskap m.m Vask tak og vegger to ganger årlig eller mer hvis det er nødvendig. 6. Gips-murtak og vegger males med murfarge eller ]rallres en gang årlig Maiavfall. 1. Ta vare på matavfall og nytt det. Oppbevar det omhyggelig. 2. Tøm alt matavfall i tønner med lokk utenfor kjøl{ kenet. 3. Se til at tønnene daglig blir tømt og rengjort, så de er fri for vond lukt. {l. Tøm aske og brennbart avfall for seg selv på anvist plass. 19. I(jøk7cenbetjening. 1. I{un kjøkkenbetjening har adgang til kjøkkenet. Liste over dem som tjenestegjør skal være oppslått på kjøkkenet. Overkokken er ansvarlig for at ikke uvedkommende oppholder seg på kjøkkenet. 2. I{jøkkenbetjeningen som inntar sine måltider på kjøkkenet skal spise ved eget bord. Betjeningen 18

20 skal hruke eget bestikk som skal holdes atskilt fra alt annet lrjølrkentøy. Det vaskes opp sammen med serviset fra spisesalen, men må ikke Dppbevares sammen med det øvrige kjøkkentøy. 3. Det er forbudt å ha private klær, toalettartikler o.a. uvedkommende ting på kjøkkenet.. ti. Det er forbudt å ha hund eller h:att på kjøkl{(~net. A1"beidsinsirulcs (utarbeidet av Generalintendanten den ). 20. I\jøkkensjefen har tilsynet med kjøkkenet, og har ansvaret for at tjenesten utføres etter den instruks og etter det som ellers er fastsatt i reglementet for den indre tjeneste under Våpe110Vingene og i I{ol{cbok for I-læren. 21. Overkokkellc er kokkenes nænneste foresatte, og skal under tilsyn av kjøkkensjefen lære opp og rettleie disse i kjøkkentjenesten, våke over orden i lrjøkl~el1et og påse at lnaten behandles og tillages riktig, og at matrestene blir utnyttet.. Han skal påse at reglene i hygieneinstruksen blir fulgt. Etter at maten er tillaget sørger han for at den fordeles etter matlagenes stvrkeliste som han har mottatt. ~ijaten deles som re- Ol gel ut samlet til hvert matlag. Tillater forholdene det kan den utdeles til hver mann. Han sørger for rengjøring av spisestell og vask av arbeidstøy 0.1. Han s!~al være den siste som forlater kjøkkenet om kvelc1en 1 og skal se etter at lys og ild er slukket før han låser døreu Kokkene må ikke forlate I{jøl{kenet uten lov. Permisjon i fritiden gis av kjøkkensjefen eller,. om han er borte, av overkoklren. 23. Overkokken peker ut en oppvaslrsjef, som på.. ser at spise~tei1 blir forsvarlig vasket opp og satt bort 19

21 på foreskreven måte. Han er også ansvarlig for at skyller og avfall behandles etter hygieneinstruksen. 24. I kjøkkenet skal være oppslått: a) Arbeidsinstruks. b) Den matliste som brukes ved avdelingen~ c) Liste over alle rørlige kjøkkensaker, medregnet koltkejdær IDAV, cl) Hygieneinstruks. 25. Før kjøkken med matrom og kjeller tas i bruk skal det være rengjort og luftet. Panner skal lrolres ut med soda og vann Når kjøkkensakene ikke er i bruk skal de ha sin bestemte plass. De skal alltid være i brukbar stand. Intet utleveres eller utlånes uten kjøkkensjefens samtykke. Er noe kommet bort eller trenger vøling, meldes dette til kjøkkensjefen. Saker som ikke tilhører kjøkkenet må ikke oppbevares der Hvis kjøkkenet har eget matrom skal dette '!Jrukes til oppbevaring av matvarer. Ligger det inn til kjøkkenet må det sørges for at damp ikke trenger inn. Matrorn og kjeller skal være avlåst, og overkokken skal ha nøklene i sin forvaring. 28. Soldatenes tillitsmann skal ha adgang til å h.ontrollere at utleveringen av matvarer til de enkelte lnåltider er i samsvar med regulativet. mat~ 29. lvlatvarer som il{ke kan brukes til mennesl{e.. ]ran selges til dyrefor etter anvisning fra kjøk- 1{ensjefen. 30. Vær varsom med ild og varme. Alt skal være ordnet på befalt måte når overlrolrken låser kjøkkendøren om kvelden. 31. Hver lørdag før hovedrengjøringen, teller overkokken i nærvær av kjøkkensjefen opp alle kjøkkensakene og samfører med listen. 20

22 32.. Tillegg. Omframt de forannevnte oppslag skal i hvert kjøkken være en tavle hvor det for hver dag noteres styrke, mattider, kommandering m.v. 21

23 Ill. IiJØI(](EN OG SPISEROM. Hovedrengjøring Før kjøkkenet blir tatt i bruk ved begynnelsen av våpenøvelsene, skal det være rengjort og utluftet. I{jeller og proviantrom vaskes og luftes.. Støvet tørkes av taket i kjøkkenet. Vegger, dører og vinduer siipevaskes og -skures. Skap vasl{es både inni og utenpå. Kokelrar vaskes grundig. Ovnsrør feies og asken tas ut. Panner og ovner pusses. Benker, bord og gulv skures.. Vinduer pusses Utlevert kjøkkentøy må vaskgs i varmt såpevann og skylles i kokende vann. Overkokken må sørge for at alt kommer på sin bestemte plass med en gang Til suppeboller, potetfat 0.1. finnes enten skap eller åpen hylle. Har de sin plass på åpen hylle må alt hvelves. Finn også bestemte plasser til spekefjeler, øser ffi.v. og sett opp merker som angir hva de forskjellige ting skal brukes til~ f.eks. for børsters vedkommende: «'ril bord og benker», «Til gryter),", «Til fislo>, Til oppvask» oj., ellers kan det lett byttes om' og det må ikke skje. Sørg også for at vaskevannsfat, såpe og håndkle er på plass. Dette må bnlkcs bare til hendene, aldri til å tørre oppvask på. Kokkeklær og koldreluer skal også ha sin bestemte plass på merket knagg. Først når alt har fått sin hensiktsmessige plass kan absolutt orden kreves. 22

24 UI(crengjøring Da en eller flere av kokkene gjerne er permittert lørdag, bør ul{erengjøringel1 foregå fredagen. Har en tid uten å forsømme luiddagsmaten kan det vesentlige gjøres på formiddagen r slik at bare ovnspuss er igjen til etter middagsoppvasken. Fei ovnene før det tennes i dem om morgenen. Sørg for rikelig varmt vann og rengjøringsmidler, såpe, soda og sand, myk og stiv børste~ benkelrluter, gjerne kassert mykt tøy. Benlcelcluter 1nå i7cke benyt.. tes 801/1. oppvasklcluæer. Til gulv skaffes langkost og skurekluter, til ovnene fett eller vaselin. 36. Veggene vaskes i brysthøyde med varmt såpevann. Nederst på veggen og på listene må brukes børste, myk børste for malte vegger r stivere for umalte. Hyller, dører og vinduer vaskes og sknres~ Vindusrutene vaskes og skylles med rent l\:aldt vann, gjerne tilsatt litt eddik. Vask helst iki{e vindu~ fine mot solen. Har en ikke vinduskinn, blir vinduene blanlrere om en, etter at de er tørre, gnir dem godt n1ed avispapir. Skap og benker vas!{cs og skures inni og utenpå. Alle umalte tresaker som spckefjoler, brødbakker, tre.. spader, grytelokk m4m. vaskes grundig i varmt såpev::!nn og sandskures. Strø på sand og skur med stiv børste langs etter veden. De skylles, gjerne med rinnende vann~ Sett dem i solen til tørk. 37. Om nødvendig må sllppeboller, indrefat, potetfat m.m. pusses med fin sand eller stålull og såpe, vaskes i såpevann og tørres. Til all1miniumsfat må ikke brukes soda eller salmiakk. Det finnes i hande.. len gode norske pussemidler for aluminium t og de bør bl.'11kes. 23

25 Ovner og gryteovner pusses med vaselin eller fett, slik at de holdes mørl{e og Ser ordentlig ut. 38. Til slutt vaskes gulvet grundig.. Tregulv må skures med varmt sodavann. Skift vann ofte. Sement.. gulv og flisgulv med avløp for vann, spyles med kaustisk sodaoppløsning, skrubbes godt med piassavakost, skylles grundig. Etterpå vaskes benkekluter, slturekluter, børster og bøtter. Benkelduter og skureiduter bør helst henges opp ute eller på et luftig sted~ Alt settes igjen på plass. Sørg for at det er rist eller friskt granbar foran kjøkkendøren. Daglig rengjøring. 39. I kjøkken, kjøkkeninngang, spiskammer og andre oppbevaringsrolti må det til enhver tid være rent og iorden. Den daglige rengjøring foregår vanligvis etter middag. lvlen det er ikke noe iveien for at daglig rengjøring av kjeller, spislrammer o.l. kan foregå onl formiddagen hvis en har tid. 40. Etter middag vaskes alt kjøkkentøy i varmt sapovallll og skylles i koltende vann~ tørres og settes på plass, Tresaker som spei{efjeler, trespader 0.1. vnskes i varmt vann og skures med stiv børste, skylles godt, helst under rinnende vann, og settes i solen til tørk. Asken tas ut av ovnene hver dag etter middag. G-rytene vaskes godt med varmt sodavann både utenpå og inni t skylles og tørkes. Ovner og ovnsplater tørkes av og gnis inn med fett. Kjøkkenbord og benher med treplater skures grundig med stiv børste, sand og såpe.. Skylles godt i flere vann og tørkes. Til malte ener beslåtte bord og benker brukes myk børste. Kjøl{ kengulvet vaskes grundig. Tregulv må skures med 24.

26 varmt sodavann. Skift vann ofte~ Sementgulv og fliseg ulv med avløp for vann spyles, skrubbes godt med piassavakost og såpe og skylles. rrn slutt vaskes ben.. kelrlutcr, skureklutor, børster og bøtter. Klutene henges opp på et tørt sted. Skurebøttene må ih:ke forbyt.. tes med renvannsbøttene. Ingen av kokkene rna uten tillatelse forlate kjøkkenet uten at alt er på sin plass, og kjøkken, kjøkkeninngang og oppbevaringsrom i full ol'den~ Spislrammer. 41. Spiskammeret lnå alltid holdes i full orden.. Her må utelukkende oppbevares frisk, ubedervet mat. Overkokken må sørge for at matrester blir nyttet på beste måte og ikke blir stående til de er skjemt. Smør og margarinrester må skrapes av tallerkner (asjetter) og tas vare på, og osten ryddes sammen. Brød oppbevares enten på hylle i spiskammeret, eller brødrommet, eller i brødkasse. Før ferskt brød mottas, vaskes brødhyllen eller brødkassen og luftes godt. Overkok... ken må passe på at det som er igjen av gammel beholdning legges slik at det eldste brødet benyttes først. Brød må skjæres opp i jevne, passe tykke skiver og skalken må nyttes best mulig. Blir det brød igjen som er vanskelig å benytte direlite, kan det tørkes til eplekaker brødsuppe o.l. Hyller i spiskammeret må tørkes over eller om nødvendig skures hver dag og gulvet vaskes. Spiskam. nleret må holdes lnest- 'lnulig 'lukket. Ukerengjøring foretas. Spisesalen. 42. Spisesalen hører inn under kjøkkenhetjenin.. 25

27 gens ansvarsområde. Den skal alltid holdes ren og i god orden. Til hvert spisebord hører, når maten deles ut på bordene, suppebolle med indrefat og lokk, potetfat ml lokk, kaffespann m/lokk, suppeøse, fiskespade,. m/stuingskje, salt og pepperbøsse, samt en dyp og flat tallerken og en kopp pr. mann. Indrefatet som passer i ~uppebol1en brukes til kjøtt, fisk og brød. Til middag settes det hele på bordet med lokk over så maten holder seg varm for en tid. Spisebordet skal være pent dekket til måltidene t bordene rene, tallerkener og kopper rene og blanke og ordentlig plasert på bordet. Til middagsbordet hører rent, friskt drikkevann, dessuten to ledige tallerkener til potetskrell, bein o.l Hardt brød settes også fram til middag. 43. Etter måltidet, når oppvasken er ferdig og ryddet, vaskes bordene og gulvet fa~cs over slik at det ikke ligger matrester igjen på gulvet. Skylledunkene Lømmes og vas]res. Spisesalen luftes godt etter hvert rnåltid.. Etter nærmere ordre, mcn minst en gang i uken~ må gulvet vaskes grundig6 U1ceTengjø'ring: Spisebordene og om nødvendig krakkene vaskes godt nlcd såpevann med myk børste. Skap vaskes både inn- og' utvendig. Dører, vinduskarmer O.l. vaskes og skures~ vinduene pusses. Gulvet skures, skylles og tørkes. Bruk rikelig sodavann og skift vann ofte. Sørg for rist eller friskt granbar utenfor inngangen. S pisillgel1. 4(t. Serveringen kan foregå på 3 måter som angitt i pkt. 45~ Maten deles ut på forhånd av matdelere. 26

28 Iunen hvert matlag beordrer lagsjefen en renslig eg dertil skikket mann til matdeler, helst for lengre tid ad gangen - og beordrer nødvendig mannskap til å hente maten og dekke bordet under ledelse av mat.. d(~lerel1. 1VIatdeleren bør være fri fra tjeneste som ordningsmann i hraklren og for kokketjeneste" Han møter ti minutter før spisetid i kjøkkenet med renvaskete hender. Han undersøker på styrkelisten i kjøkkenet hvor mange mann i lllatlaget det sh:al være tilstede ved spisingen og deler så ut maten etter beste skjønn på ell renslig og ordentlig måte, og stiller hver porsjon på plass. Han sørger også for at tilfeldige kommanderte som ikke står på listen får den mat de skal ha. J\1:atdeleren skal også se etter at spisestellet behandles pent 1 og melde av til kjøkkensjefen dersom noe går i stykker Maten legges opp på fat som settes inn av Jrjøldrenpersonellet t og sendes rundt, og enhver forsyner seg sel v Maten kan utporsjoneres av kokkene selv ved en utleveringsdisk eller luke. Hver mann møter opp og henter sin porsjon. Denne form for ntspising blir vanligvis praktisert i felt. Avdelingens sjef bestemmer hvilken av disse serve.. ringsmåter skal brukes. Oppvask. 48. Oppvasken er en meget viktig del av kjøkkentjenesten. Slurvet og uhygienisk oppvask må ikke 27

29 tåles. Den kan foregå enten i baljer, kummer eller oppvaslonaskin. I alle tilfeller må det til oppvask sør... ges for rikelig med varmt, kokende vann, hva enten oppvarmingen foregår i kjempe, kolbe, gryte e.l. Har en ikke spesielt oppvaskrom, er det best at oppvasken av tallerkener, kopper o.l. foregår i spisesalen, mens suppeboller, potetfat etc" vaskes opp på kjøkkenet. Etter måltidene ryddes bordene. Hver mann rydder bort sitt bestikk. Tallerkenene skrapes med slik... hepott og~ om mulig, skylles de med rinnende vann (kaldt)~ Det tas vare på matrester som kan nyttes. Skyller, som potetskrell o.l tømmes i skylletønne t bein, kaffegrut o.l. i avfallstønne. 49. Til oppvask trenges to baljer, oppvas]rbørster, oppvaskkluter av bærstrie og hvelvebrett.! en balje har en varmt såpevann, så varmt som hendene Iran tåle --- og en balje med lrokende skyllevann. Etter hvert som tallerkener, kopper o.l er vasket, legges de opp i sky l1evannei, deretter tas de opp og legges på hvelve... brettet. S}(ift vaskevann så ofte som mulig. Hold vaskevannet så varmt som mulig. Serviset lrokes i ti minutter og lufttørres. Når det er vasket og tørt, settes det på plass i skap og llyller. På åpne hyller eller bord bør serviset hvelves. Suppeboller, potetbouer o.l. vaskes i to vann, et vannt med utpisket såpe eller aluminiumsvask og et kokende skyllevann, og tørkes med oppvaskekluten godt vridd i varmt vann. Spisebordene vaskes med varmt vann og såpe og tørkes godt. Bruk benkelduten. Gulvet tørres med en fugtig klut, og søl etter oppvasken tørres bort. Til slutt vaskes klut og baljer. Oppvash:ekluter vaskes godt hver dag. En gang i uken må de kokes godt ut i sodavann. De henges ordentlig opp på et fuktig sted. 28

30 0Pl1vas1( i 111askin. 50~ Av oppvaskmaskiner har en mange forskjel Uge typer. Ved oppvask i maskin sparer en ikke arbeidshjelp i større utstrekning. For å kunne utnytte nlaskinen må en være minst to - helst tre personer under oppvasken. Vannet i maskinen blir enten varmet opp ved hjelp av elektriske elementer i maskinen eller ved tilkobling til varmtvanns anlegget. Varmes vannet opp elektrisk, slås bryteren på 1/2 time før oppvasken skal ta til. Først slår en den på 1 i ca minutter, og deretter på full styrke - 3. Vannet skal ved oppvasken ha en temperatur på 70 gr. C. Has maskin med to kammere, vaskes i det ene kammer med ca. 40 gr. og i det annet med 70 gr~ l enkammermaskin med dampspyling vaskes også ved 40 gr. Da vannet i maskinen har en så vidt høy temperatur må alt serviset skylles i kaldt eller lunh:ent vann før oppvasken tar til. Bruk av maskinen, se nærmere bruksanvisningen ved hver enkelt masi{ill. 51. Brulcsftnvisning. a. Skyll eller bløt serviset i kaldt eller lunkent vann. b. Fyll varmt vann i vasketanken. c. Tilsett oppvaskemiddeir soda eller vasketabletter. N.E. Bruk aldri noen form for så'pe i maskinen. Den vil da bli ødelagt.. d. Still serviset fritt i kurvene. e. Skyv en kurv i maskinen, la maskinen arbeide 1-2 minutter. f. Sky Il og sett inn en ny kurv. g. La serviset stå i 3-5 minutter så det får slå av seg. Sett det på plass. Serviset skal iid{e tørkes. 29

31 h. Ca.1ft time før vasken avsluttes skal vannkolben slås av. Merk! Vannkolben må i alle til.. felle slås av før maskinen tømmes for vann. 30

32 IV. I{JØI{KENMATERIELL~ " 52.. For maskiner av forskjellig Iabrikat gjelder ofte forskjellige bruksanvisninger. En Iran derfor ikke sette opp en gonerell bruksanvisning som omfatter alle dgtaljer vedrørende samtlige maskiner i handelen. Med hver maskin som selges slcal det følge en bruksanvisning, og det er den.som i hvert enkelt tilfelle må legges til grunn for den behandling og det pass vedkommende lnaskin skal ha. Les derfa!: alltid først grundig gjennom bruksanvisningen. Bruh:sanvisning skal henge innrammet ved siden av hver maskin. Maskinen må ikke behandles av ukyndig personell Imidlertid er det visse, felles trekk ved alle disse bruksanvisninger, hvorav de viktigste or; a) maskinens smøring og b) periodiske vedlikehold6 Overser en her de direktiver som gis, vil selv en maskin av beste kvalitet bli redusert til et vrak i løpet av forholdsvis kort tid. Få maskinene oversett med en gang det merkes fush:. Vær derfor særlig oppmerksom på det som er nevnt i pkt Miksere: (kj øl(}ien111o tor, Mix Master, }ijøklrell... lllasl\:in ). 53. Disse maskiner (se fig. 1) er en god hjelp til å tå utført følgende arbeide: røring av jevninger, speing, linaing, maling, oppdeling og raspjng av grønnsaker. 54a Disse maskiner leveres ofte uten olje, som må 3 31

33 Mo TORLOKI< yn < ----._ BRYTER 'TI L P L ANE T H J U L: L+ ' FYLLE SkRUE WOV~DGEAR I c'-qj(.~-q. Dj3JJt.YJ~_8)'5~1.- i i OLJESTANDSKRUEou-u:l... " II_FYLLESKRi.lc _.. _ ~,",:7 7 w I-=j..-. OQ PLA NcTHJUl kassf l'-.:) BUFFERE FOR BOLLE I-l. FE5TESKRUE FOR BOLLE KLAMP FOR BOLLE -DREV FOR HJELPEHA5KINER

34 fylles på før de tas i bruk. I{ontroller at det alltid er olje på maskinen~ Det skjer ved at en løser oljcstandssl{ruen som sitter på siden av maskinen. Renner det da olje ut, tilkjennegir det at oljestanden er som den skal være. Er olje iklre fylt, fjernes skruen i påfyllingsmelranisrncn som er anbrakt oppe på maskinens framsprin.. gende del, samt oljestandsskruell (på siden av maskinen) ~ En fyller så på olje til denne begynner å renno ut av hullet hvor oljestandsskruell vanligvis er anbrakt. Ved påfyllingen skal en gi seg god tid til oljen inntar jevn høyde. 55 Mens enkelte miksere kun har et smøresystem... gearkassen ---- har andre to separate systemer - - gearkasse og planethjulene. Det vil forøvrig alltid framgå av bruksanvisningen. Maskinens lagre smøres gjenlloln nipler ved hjelp aven medfølgende fettpresse. Det er tilrådelig at maskinen gis en omgang med fettpressen før den tas i bl,-'uk. Periodis7c veczzilcehold: 56. Av bruksanvisningen vil 9-et i hvert enkelt tilfelle framgå hvor ofte olje skal skiftes. Dette punkt p.:..t bruksanvisningen 1nå følges slavisk. Husk at avtapping går lettere etter at maskinen har vært i bruk, slik at oljen er tynnflytende. Nippelen på drevet til bollen og nippelen på drevet til hjelpemaskinene skal smøres jevnlig. De øvrige nip.. ler skal smøres en gang i 1nåneden) hvis intet annet er anført. Vanligvis siral e11 også hvel tredje 1nånecl ta av motorlokket,. rense børstene og påse at de glir lett i sine 1 holdere~ Alt støv som har samlet seg blåses bort. Med 33

35 et lite stykke fint smergellerret stryker en over l{ommutatoren (motoren igang), idet en passer på at viklingene ikke tar skade. Vanligvis skal smørekoppen på kommutatoren gis en o1nd1'eining pr. måned. Hltrt i gli ai{ker. It eng jøring. 57. Før hakken tas i bruk~ må skålen rengjøres omhyggelig. Det benyttes varmt vanll for å få bort all ojje og fett. Skålen tørres godt, og bør innsettes med rent matfett, så dette treldrer jnn i støpeporel1e og patinerer dellne mot rustdalll1clser. l~ r'll}~san visning Vi vil på det kraftigste advare mot) når knivene settes på plass, at den ene skrunøkkel settes i benn mot lokk eller mot skålen, da dette kan forårsake forandringer i lokkets stilling eller sette hakk i skålen. Ved smøring av lagrene bør kun benyttes beste lrulelagerfett. Olje for snekkehuset påfyhes. Det må undersøkes for hver enkelt mas!{in. I sltålens sen ter finnes en li ten skrue J denne åpnes en eller to ganger i uken og her dryppes da litt ren olje, som smører ldokoblingen, så denne ikke setter seg fast. Se alltid etter at denne skrue er på plass. Det er et viktig punkt hvor vann ikke må komme til, da dette fører til snel{kehuset. Når motoren smøres en gang om året, bør også noe [ett trykkes inn på snekkeah:slingens ytre kulelager, som ligger like bak kileremmene. For å h:omme til dette luå deksel for kileremluer fjernes. Hvis kileremmel1e blir for slakke og slurer, kan de strammes ved at man skrur en eller to omdreininger 34

36 på den skrue som sitter på masll:inens forside. Motoren vi] senl\:es og derved strammes remmene. Når kiieremmene må byttes, skrur man av lokket som dekker disse. S tell av halclcen etter brulc, Vask hakken med rent varmt vann og spyl rned koldt vann tilslutt. Bruk ildce soda i vannet, da dette etser metall. Ved innsetting av kniver i hakken bør det påses at det er litt klaring mellom kniv-veggen og skålen. Når knivene er innsatt, drei akselen rundt for hånd for å påse at alt er i orden før motoren startes. Sknl knivene godt fast, derved hindres ulykker. IItlSk at SlllØrekolJpCll luå etterfylles 111ed visse lllellollll Olll. Overhelast ikke maskhlen.,hvis noe tyder på overbelastning, sliift da pyeblikltelig til et lavere gear. Potetsl{reIlclnaskhl: se fig Denne maskin brukes til rensing av alle slags rotfrukter. Før rotfruktene has i maskinen bør de være godt skyl1et~ så de er uten jord og smuss. Dette tjener til å forlenge smergelets levetid. Det beste resultat oppnår en når beholderen (skreilekammeret) ikke er helt fullt. IvIaskinen vil ikke finskrelle, -så en må især om våren gå over rotfruktene hvis de skal finpusses. Slrrell aldri poteter i maskinen før etter jul til daglig bruk, og la aldri rotfruktene gå luere enn høyst nødvendig i maskinen. 35

37 Fig

38 Disse maskiner leveres ogsa ofte uten olje, som må fylles på før de tas i bruk. Gå forøvrig fram som forklart i pkl 54 og 55, samtidig som bruh:sanvisningell for den maskin det gjelder, følges, Ved påfyllingen skal en gi seg god tid til oljen inntar jevn høyde. Vær oppmerksom på eventuelle oijel{opper hvor det skal helles fin maskinolje. Smør aksen som bunnplaton roterer på lued litt }<onsistensfett. Pel"iodis7c 'vedlikehold..' Gl.. Av bruh:sanvisningen vil det i hvert enkelt tilfelle framgå hvor ofte olje sl{al sl{iftes. Dette PIUllit på brul~sallvisnillgell 111å følges s]avis]c Husk at avtappingen går lettere etter at maskinen har vært i bru!{, slik at oljen er tynnflytende. Når det gjelder vedlikehold av luotoren, henvises til det som er anført i pkt. 56, Renhold: 62~ Daglig, etter brukt l~:jør nlaskincn tom med vanntilførselen på i ca. ett minutt. TØlll og vask avfallsdunken og rens slangen for avfall. En g[tng i 1nå.. neden fjernes bunnplaten ved hjelp av løftekrokene, som følger med maskinen. Bunnplaten skrubbes med en stiv børste for å fjerne urenhet som ellers vil gi bunnplaten en glatt istedetfor ru overflate. Vask også l~ndersiden av platen, og rengjør bunnen av beholderen, Den skålformede bunnen av beholderen er forsynt nled et dreneringshull. Dette skal alltid holde8 åpent. Smør drivakselen med litt kollsistensfett. Over maskinens elektriske bryter er det på luange modeller anbrakt en dekkplate. Påse at dekkplaten 37

39 beskytter bryteren når maskinen gjøres ren. Benytt iltlc.c allnen s111j,)reolje til disse 111askiner C!111 den levcl'al1dørell opllg-ir. Rrulcen. 63. Første gang komfyren tas i bruk settes bryterne for kokeplater og stekeovn på trinn 1 i en il to timer for å fjerne fuktighet. Gjør komfyren godt ren, for den tas i bruk. ](olceplatene: 64. Benytt kull tykkbunnede kar, med plan og ren bunn, og størrelse som passer etter kokestedene. (Dårlige kar gir lengre koketid og overoppheting av kokestedene ) ~ I(ok opp på trinn 3 og viderekok på trinn 1. La aldri en plate stå med full strøm uten kokekar. STcaI platen holdes varlu, sett bryteren på trinn 1 (det skader ikke). Sett aldri kar som er våte under bunnen, på sterk oppvarmet plate, (en kan risikere at platen sprekker). Rengjøring: 65. I(omfyrells effektivitet og levetid er meget av.. hengig av betjeningsmåten og av at den til enhver tid holdes best mulig ren. Alle matrester som blir liggen.. de, vil bevirke en ubehagelig lukt og gjøre hele komfyren uappetitlig. Spesielt skal følgende punkter be.. mcrl{cs: Alt overkok tørres snarest mulig opp, både på pla.. ter, komfyrbord og spillvannspanne. Eventuelle fastbrente rester på platene skrapes av med kniv eller stålull. 38

40 - Stekeovnen og stekeovllsinventar tørres av og ste... keovnen utluftes etter hver gang den er benyttet. Stekebrettene er vanligvis laget av jernplater - ikke av rustfritt stål.. Sørg derfor for omhyggelig avtørring eller rengjøring, Ved illnbrenning av fett får de etterhvert en (':patinering) som beskytter mot rust. -- En gang i uken og ellers hver gang det er kokt over større mengder, bør det foretas en grundig renkjøring. I{omfyrbordet.svinges opp, kokesteder og spillvannspanne kan da lett rengjøres med en fuktig klut, om nødvendig skraping. Kokestedene må ikke vaskes i vanlig forstand. Fuktigheten vil da lett kunne trekke inn i elementene og skade disse. Løft ilc7ce lcolcestedene opp for Tengjøring. NB. Under hovedrengjøring og reparasjon bør kom... fyren frakobles nettet ved at pluggen tas ut av stikk-kon takten. ElcI[trislc stelreslcap Stekeskapet og innventar luftes ut hver gang det er brukt. Vask ofte med sodavann for å få bort matrester. Stekebrettene er vanligvis laget av jern.. plater, ikke av rustfritt stål. Sørg derfor for ornhyg.. gelig avtørring eller rengjøring. Ved innbrenning av fett blir det etter hvert en «patinering» som beskytter mot rust. Stekeovnsdøren lnå holdes blank.. Dampvelltilen skal alltid stå åpen når stekeskapet ijd;::e er i bruk. Elel~:trisl( ste]{elj311i1c Bryterne slås på «o) en stund før en er ferdig med å steke. Ha aldri kaldt vann i stekepannen da Iran 39

41 den spreklre. Vask med såpevann. Bruk en liten me... tallbørste eller stålull hvis det er vanskelig å få pannen ren. Stekepannen hør være litt vann når den vaskes: da tørrer den hurtig. ]{jø1esi{ap Det er forslo.:jelligc typer av kjøleskap. I noen opparbeides kulden ved hjelp aven motor, (SolL absorbsjonskap) i andre ved at elektriske varlneelelnellter leverer den energi som er nødvendig. En elektrisk strøm varmer opp frysevæske som går over til gass og gir kulde. Ved den motordrevne typen høres som oftest ved igangsgttingen~ og så lenge motoren går, en st erkere eller svakere ({dur». I(jøleskapelle har automatiske regulering. 1\fan stiller inn på en bestemt tem.. peratur t og denne vil med små avvikelser holde seg til lnan forandrer temperaturinnstillingen. Det danner seg gjerne et islag på kjøleren ; isen virker issdierende og nedsetter kjøleeffekten. Den må derfor fjernes fra tid til annen. Under kjøleren står en skål som samler opp vann. Kjøleskapet skal gjøres grundig rent en gang om ulten~ Lukk da døren opp, slå strømmen hel tav, ta helst ut pluggen 1 ta ut all mat, la skapet stå slik og «tine av». Ta sl{uffelle ut, tøm, eventuelle isbiter, ta ut hyllene hvis de er løse, vask skllffer t glasskur og hyller i godt såpevann t skyll i rent vann, tørk godt. Vas1\: skapet godt inni og utenpå med såpevann, vask etter med rent vann, tørk godt~ La skapet stå med åpen dør og lufte seg godt før maten settes inn igjen. Fyll rent vann i isskuffene, sett skapet i gang~ lukk dørell~ Et.. 40

42 ter en slik rengjøring' vil det ta cn viss tid før kulde er opparbeidet påny. NB. Bruk aldri skarpe gjenstander som kniv eller liknende for å skrape av eventuelt is belegg på l\jøleelemel1tel1e~ 41

43 v. KOSTLÆRE. Innledning. 69. For lettere å forstå hvordan maten gir næring til det menneskelige legeme kan vi tenke på brensel i dampmaskinen. Her gjør l{ullet tildels samlne nytte som maten hos mennesket. Når kullet brenner i fyrrommet gir det varme, og varmen går over til kraft som driver maskinen. Den maten vi spiser inneholder også kullstoff. Det kan vi se når stekevarmen er for sterk så kjøtt~ fisk, egg O.s.V. blir kullbrent. 70. Kullstoffet i maten er ikke bare grunnlaget for legemsvarmeu, men leverer også den kraft som går til vårt daglige arbeide. Men vi må ilrke glemme at det er en stor og vesentlig forskjell på dampmaskinen og menneskelegemets forhold i dette stykke. Med kull, vann og smøring greier maskinen seg lenge, men mas]dndelene slites til stadighet, og tilslutt }ran noen av dem ild{e brukes lenger, men må byttes ut. Her har Tnenneskelegemet den fordel at det kan trekke ut av maten de stoffer som kan bygge opp nytt legemsvev igtedenfor det som er gått tapt ved slit. Får en ikh:e tilført disse stoffer gjennom maten, vil legemet bruke opp det den har, og det kan bli vanskelig, til sine tider umulig, å få rettet på slitasjen. Kalorier. 71. Som mål for den energi som blir tilført gjennom kosten bruker en varme. Den varmemengde som 42

44 næringsstoffene utvikler ved forbrenning i kroppen uttrykker en i kalorier (varmeenheter). 1 kalori er den ~)at1ne1nengde S01n s7ca! til for å var.. 1ne opp 1 g vann 1 c. Næringsstoffenes evne til å utvikle energi er ulik. 1. g Eggehvite gir 4 kalorier 1 ( I{ullhydrater gir 4 <~ l ({ Fett gir 9 «72. I{aloribehovet er avhengig av hva slags ar... heide en har. Et menneske på 70 kg. som ligger helt stille uten å gjøre noe trenger 2000 kalorier.. Etter hvert som arbeidsytelsen øker trenges flere kalorier for å få utført arbeide og holde lrroppen ved like. En kontormann uten legemlig arbeide trenger ca kalorier. Legemsarbeide øker kaloribehovet alt etter arten" En Dlann med tungt arbeide, skogsarbeider, gårdsarbeider, soldat bruker 4 ~ 6000 kalorier pr. dag. Næringsstoffene. 73. Næringsstoffene kan deles i to grupper, energigivende og ikke ellergigivende. Energigivende. Eggehvite. I(llllhydrater Fett. Ikke ellergigi vende, men li vsvil{tige : Vann. Mineraler. Vitaminer.. Eggellvi testoffelicol 74. Eggehvitestoffene har fått sitt navn av at de i flere styl\:ker likner hviten i hønseegget. De fleste av 43

45 dem stivner, koagulerer, når de h:okes. Det finnes uendelig mange slags eggehvitestoffer; for hver dyreog planteart bygger opp sin bestemte (artsegne). Og'" så menneskene har sine egne eggehvitestoffer, derfor kan eggehviten f.eks~ i mush:lene hos dyrene ikke uten videre brukes til bygningsmateriell for vårt muskelvev, men først når den er spaltet. (Sprøyter vi inn artsfremmed eggehvite i blodbanene vil det virke giftjg) " Eggehvitestoffene må først spaltes i tarmkallalen i enl{le forbindelser, aminosyrer. Av disse anminosyrer blir så de artsegne eggehvitestoffer bygget opp. "i'li kjenner 20 ulike aminosyrer.. De matvarene som inneholder alle 20 aminosyrer IraIler vi for fullverdige.. Ikke alle matvarer inneholder alle uluinosyrer. Den eggehvite Som er mest lik den mennesket har i kroppen og som derfor passer best for oss er fra dyreriket De beste kildene er: BleIk. Ost. Egg. l(jøtt~ Fislc~ Eggehviten i disse matvarer inneholder alle amino Hyrer og er fullverdige. Også i plantematvarene har vi eggehvite, men den er ofte mindre fullkommen, særlig den vi finner i brød og skolmfrukter, men erfaringene viser at en blanding av plantevekster pralrtisk talt alltid er fullverdig De beste eggehvitekildene i planteriket er: 87co71njrukie1'"J ((31~ter) bønne1') ~ Mandler. Nøtt6r~ Mel. Gryn. Vi regner det ønskelig at en man på 70 kg. får til... ført omlag 110 g eggehvite pr. dag og minst Y3 fra (~yreriket. Eggehvite er det dyreste av våre næringsstoffer og det er derfor lite hensiktsmessig av økonomislre grun... ner å spise mere enn nevnt ovenfor. 44

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

- for uten mat og drikke duger helten ikke

- for uten mat og drikke duger helten ikke - for uten mat og drikke duger helten ikke 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Forfattere: Ronny Lyseggen, Berit Ildjarnstad, Åse Kringlebotn Redaktør:

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Lærerveiledning 5.-7. trinn

Lærerveiledning 5.-7. trinn «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50

Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50 1 Vår 2013 Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50 Foto: Mette Randem På Geitmyra matkultursenter vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Arbeidshefte_vår_2013.indd 2 22.03.13

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Studiehefte 5.-7. klassetrinn

Studiehefte 5.-7. klassetrinn Studiehefte 5.-7. klassetrinn Heftet tilhører:... Klasse:... Skole:... Til foreldrene: Frisk som en fisk Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er en nasjonal satsing for å fremme

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 433 940

Detaljer

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Forfatter: Svein Magnus Gjønvik, Matakademiet Forord Trondheim kommune

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem innhold 2 Til foreldrene 3 Til elevene 4 Mat og livsstil 5 Sanking av ville vekster 6 Kompost 7 Proteiner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 589 630 Innhold

Detaljer

Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning. Navn:

Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning. Navn: Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning Navn: Innhold Frokost Leksjon 1 side 6 Bær Leksjon 2 side 8 Frukt Leksjon 3 side 9 Grønnsaker Leksjon 4 side 10 Poteter Leksjon 5 side 12 Verdens eggdag Leksjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD & VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer.

RÅD & VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer. RÅD & VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer. Beha Ambassadør 2000 INNHOLD Side God mat med BEHA 3 Tilkopling - klargjøring 4 Betjening - tekniske data 4 Kokeplater av støpejern 6 Keramiske

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

USER S GUIDE. Brukerhåndbok. Viktig! Les alle instruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Ta vare på håndboken til senere bruk.

USER S GUIDE. Brukerhåndbok. Viktig! Les alle instruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Ta vare på håndboken til senere bruk. USER S GUIDE Viktig! Les alle instruksjoner nøye før du bruker dette produktet. Ta vare på håndboken til senere bruk. INNHOLDSFORTEGNELSE NOTATER VELKOMMEn 1 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER 2 DELTEGNING 3

Detaljer

Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister

Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister Bruksanvisning og bryggeinstruksjoner for Speidel's Braumeister Oversatt til norsk i mai 2011 1 Generelt... 3 2 Presentasjon av Braumeister... 4 2.1 Komponenter og omfang av tilbud... 4 2.2 Installasjon

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinter 2014-2015 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem innhold 2 Kjære foresatte 3 Til elevene 4 Gi kroppen energi 5 Fett 6 Mat og livsstil

Detaljer