Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Følg alle instruksjoner nøye. Dette symbolet veileder deg trinn for trinn gjennom bruken av ovnen gjennom hele brukerhåndboken. Dette symbolet viser til videre informasjon vedrørende bruken av ovnen. Kløveren symboliserer energisparingstips og råd om miljøvennlig bruk av ovnen. Ovn og tilbehør Kontrollpanel.. 5 Før bruk.6 Stille klokken Hva er mikrobølger? Egnet utstyr.

3 ..7 Tips og råd Effektnivå, mikrobølger Manuell bruk.11 Andre praktiske funksjoner Automatisk bruk Tabeller for automatisk bruk.

4 Oppskrifter for automatisk AC-6 og AC Tilberedningstabeller Oppskrifter Vedlikehold og rengjøring 25 Hva du gjør hvis Hvis mikrobølgeovnen ikke virkerlevetiden. 26 Spesifikasjoner

5 27 Viktig informasjon..27 Installering... må være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfeller. Vekselstrømsuttaket må være på 230 V, 50 Hz, med minimum 10 A fordelingsledningssikring, eller minimum 10 A fordelingskretsbryter. Det anbefales at man benytter en separat strømkrets for kun dette apparatet. Ovnen må ikke oppbevares eller brukes utendørs. Hvis det begynner å ryke av maten som varmes, MÅ MAN IKKE ÅPNE DØREN. Slå av ovnen, trekk ut kontakten og vent til maten ikke ryker lenger. Å åpne døren mens det ryker av maten, kan føre til brann. Bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Se side 7. Ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i plast, papir eller andre brennbare matbeholdere. Rengjør bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og dreieplatestativet etter bruk. Disse må være tørre og frie for fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke eller ta fyr. Ikke plasser antennelige materialer nær ovnen eller ventilasjonsåpninger. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Fjern alle metallforseglinger, metalltråder osv. fra mat og matemballasje. Gnistoverslag på metalliske overflater kan forårsake brann. Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr. Ved tilberedning av popkorn må man kun bruke popkornbeholdere beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Man må ikke oppbevare mat eller andre gjenstander inne i ovnen. Kontroller innstillingene etter at du starter ovnen for å sikre at den fungerer som ønsket. Se tipsene og rådene i denne brukerhåndboken. For å unngå fare for skader ADVARSEL: Ikke bruk ovnen om den er skadet eller har feilfunksjoner. Før bruk, sjekk følgende punkter: a) Døren. Pass på at døren lukkes ordentlig og sjekk at den ikke er skjev eller vridd. b) Hengslene og sikkerhetsdørsperren. Sjekk at de ikke er brukket eller løse. c) Dørforsegling og lukkeflate. Pass på at de ikke er skadet. d) Inne i ovnsrommet eller på døren. Pass på at det ikke finnes bulker. e) Strømledning og stikkontakt. Pass på at de ikke er skadet. Du må aldri justere, reparere eller modifisere ovnen selv. Det er farlig for alle andre enn faglært personell å utføre eventuell service eller reparasjon som innebærer å fjerne dekslet som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi. Ikke bruk ovnen med døren åpen, eller endre dørens sikkerhetssperrer på noen måte. Ikke bruk ovnen hvis det finnes en gjenstand mellom dørforseglingene og lukkeflatene. Ikke la det bygge seg opp fett eller smuss på dørforseglingene eller tilstøtende deler. Følg instruksjonene for "Vedlikehold og rengjøring" på side 25. Hvis man ikke holder ovnen ren kan dette føre til forringelse av overflaten, noe som videre kan redusere apparatets levetid. Det kan også føre til en farlig situasjon. Personer med PACEMAKER bør sjekke med lege eller produsenten av pacemaker for forholdsregler angjeldende mikrobølgeovner. For å unngå fare for elektrisk støt Ikke under noen omstendigheter bør du fjerne den ytre kassen. Ikke søl eller før inn gjenstander i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Ved slikt søl, slå av ovnen, trekk ut kontakten med en gang, og ring en autorisert AEG-servicerepresentant. Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker. Ikke la strømledningen ligge over varme eller skarpe overflater, så som varmluftsventilasjonsåpningen bakerst på toppen av ovnen. Ikke prøv å skifte ut ovnslampen selv, eller la noen som ikke er autorisert av AEG gjøre dette. Hvis ovnslampen slutter å lyse, ta kontakt med din forhandler eller en autorisert AEG-servicerepresentant. Hvis strømledningen til denne ovnen skades, må den erstattes med en spesiell ledning. Dette må utføres av en autorisert AEGservicerepresentant. 2 N Viktige sikkerhetsinstruksjoner For å unngå fare for eksplosjon og plutselig koking: ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere, dade kan eksplodere. Bruk aldri forseglede beholdere. Fjern forseglinger og lokk før bruk. Forseglede beholdere kan eksplodere pga. oppbygging av trykk selv etter at man har slått av ovnen.

6 Utvis forsiktighet ved oppvarming av væsker i mikrobølgeovn. Bruk en beholder med vid åpning, slik at bobler kan slippe ut. Oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket eksplosjonsartet koking, derfor må man utvise forsiktighet ved håndtering av beholderen. For å forhindre plutselig erupsjon av kokende væske og mulig skålding: 1. Rør i væsken før oppvarming/gjenoppvarming. 2. Det anbefales at man plasserer en glass-stang eller liknende redskap i væsken under oppvarming. 3. La væsken stå i ovnen ved slutten av tilberedningstiden for å unngå forsinket eksplosjonsartet koking. Kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv etter at mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet. For å koke eller varme opp egg som ikke har blitt rørt eller blandet, stikk hull på plommer og hviter, hvis ikke kan eggene eksplodere. Ta av skallet og del opp hardkokte egg før de varmes i mikrobølgeovn. Stikk hull på skall/skinn på matvarer som poteter, pølser og frukt før tilberedning i mikrobølgeovn, hvis ikke kan de eksplodere. For å unngå fare for brannskader Bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne alltid beholdere, popkornposer, stekeposer osv. bort fra ansikt og hender for å unngå brannsår fra damp. For å unngå brannsår bør du alltid teste matens temperatur og røre i den før den serveres. Vær spesielt oppmerksom på temperaturen i mat og drikke som gis til spedbarn, barn eller eldre. Temperaturen til beholderen er ikke nødvendigvis den samme som temperaturen på maten eller drikken; sjekk alltid temperaturen på selve matvaren. Hold litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannsår fra damp og varme som kommer ut fra døråpningen. Del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å slippe ut damp og unngå brannsår. Hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å brenne seg. For å unngå at barn bruker mikrobølgeovnen feil ADVARSEL: Barn må kun få lov å bruke ovnen uten oppsyn når de har fått tilstrekkelig instruering, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en sikker måte og forstår farene ved ukorrekt bruk. Ikke len deg eller sving på ovnsdøren. Ikke lek med ovnen eller bruk den som et leketøy. Barn bør lære alle viktige sikkerhetsinstruksjoner: bruk av grytelapper, forsiktig fjerning av lokk over mat og å være spesielt forsiktig med emballasje (f. eks. selvoppvarmende materialer) som er utformet for å lage sprø mat, da disse kan være ekstra varme. Andre advarsler Ovnen må ikke modifiseres på noen måte. Denne ovnen einne MIKROBØLGEEFFEKT-knappen i tre sekunder. vil vises i displayet 2. For å stille 24-timersklokke, hold inne MIKROBØLGEEFFEKTknappen én gang til etter trinn 1, i eksempelet under vises i displayet. For å stille klokken, følg eksempelet nedenfor. Eksempel: For å stille 24-timersklokken til 23:35, 1. Velg klokkefunksjonen. (12-timersklokke). Vvelg 24timerklokken. 2. Still inn timene. Drei 3. Trykk på TID/VEKT-knotten til riktig MIKROBØLGEEFFEKTNIV time vises (23). Å-knappen for å endre fra timer til minutter. x1 og hold inne i tre sekunder. x1 og hold inne i tre sekunder. x1 x1 4. Still inn minuttene. Drei TID/VEKT-knotten til riktig mkenrull for å fange opp fettsprut. Utstyrstest for velegnethet Utfør den følgende testen om du ikke er sikker på om utstyret er egnet for bruk i mikrobølgeovn: Plasser utstyret inne i ovnen. Plasser et glass fylt med 150 ml vann på eller ved siden av utstyret. Skru ovnen på 800 W i 12 minutter. Det er egnet hvis det forblir avkjølt eller kun varmt å ta på. Bruk ikke denne testen på utstyr av plast. Det kan smelte. Mikrobølgefolie Dette, eller varmebestandig folie, er svært egnet for dekking eller innpakking. Følg produsentens anbefalinger. Stekeposer Kan brukes i mikrobølgeovn. Metallklemmer er ikke egnet for å feste dem, da kan folien i stekeposen smelte. Fest stekeposen med hyssing, og stikk flere hull i den med en gaffel. Innpakningsmaterialer som ikke er varmebestandige anbefales ikke for bruk i mikrobølgeovn. 7 Tips & råd Tidsinnstillinger Generelt sett er tidene for tining, oppvarming og tilberedning vesentlig kortere enn når du bruker en vanlig komfyr eller stekeovn. Derfor bør du holde deg til tidene som anbefales i denne boken. Det er bedre å stille inn for kort tid enn for lang tid. Test maten etter at den har blitt tilberedt. Det er bedre å måtte tilberede noe litt lenger enn å tilberede det for lenge i første omgang. Store & små mengder Tilberedningstider for mikrobølgeovn avhenger av mengden mat du ønsker å tine, varme opp eller tilberede. Dette betyr at små porsjoner blir raskere ferdig enn større. En tommelfingerregel: DOBBEL MENGDE = NESTEN DOBBEL TID HALV MENGDE = HALV TID Dype & grunne beholdere Begge typer beholdere rommer samme mengde, men tilberedningstiden er lengre for dype beholdere. Du bør derfor velge en så grunn beholder som mulig, med stor overflate. Dype beholdere bør kun brukes for retter der det er fare for at det skal koke over, f. eks. for nudler, ris, melk osv... Starttemperaturer Tining, oppvarming og tilberedning er avhengig av matens starttemperatur. Dypfryste matvarer og mat som oppbevares i et kjøleskap krever for eksempel lengre tid enn mat som har blitt lagret i romtemperatur. For oppvarming og tilberedning, antas normale oppbevaringstemperaturer (kjøleskapstemperatur ca. 5 C og romtemperatur ca. 20 C). For tining antas dypfrysttemperaturen å være -18 C. Runde & ovale beholdere Mat tilberedes jevnere i runde eller ovale beholdere enn i beholdere med hjørner, siden mikrobølgeenergien konsentreres i hjørnene, slik at maten i disse områdene kan bli overkokt. Tilberedningstid Alle tider som oppgis i denne boken er veiledende, og kan variere avhengig av matens starttemperatur, vekt og tilstand (vann- eller fettinnhold osv.). Dekke til Når man dekker til maten beholder den fuktigheten, og tilberedningstiden blir kortere. Bruk et lokk, mikrobølgeovnsfolie eller deksel. Mat som skal være sprø, f. eks. stek eller kylling, bør ikke dekkes til.

7 Som en hovedregel kan man si at alt som bør dekkes til i vanlige ovner også bør dekkes til i mikrobølgeovner. Alt som ikke skal dekkes til i vanlige ovner, kan også tilberedes uten tildekking i en mikrobølgeovn. Salt, urter & krydder Mat som lages i mikrobølgeovn beholder sin individuelle smak bedre enn med vanlige matlagingsmetoder. Av denne grunnen bør du bruke salt med forsiktighet, og vanligvis tilsette det først etter tilberedning. Salt absorberer væsker og tørker ut overflaten på maten. Urter og krydder kan brukes som vanlig. Matvarer med uregelmessig form Plasser den tykkere, mer kompakte delen av matvaren pekende mot utsiden. Plasser grønnsaker som for eksempel brokkoli med stilken pekende utover. Tilsetting av vann Grønnsaker og andre matvarer med høyt vanninnhold kan kokes i sin egen saft eller tilsettes litt vann. Dette sikrer at man bevarer mange vitaminer og mineraler. Røre Du må røre i maten fordi mikrobølgene varmer opp de ytre områdene først. Ved å røre i maten balanseres temperaturen, og maten varmes jevnt opp. Fettrike matvarer Mat som er "marmorert" med fett eller har et lag med fett er ferdig raskere enn magert kjøtt. Derfor bør du dekke disse delene til med litt aluminiumsfolie, og legge den siden med mest fett ned. Arrangere Arranger individuelle porsjoner (puddingformer, kopper eller bakepoteter) i en sirkel på dreieplaten. La det være igjen rom mellom porsjonene slik at mikrobølgeenergien kan trenge gjennom fra alle sider. Mat med skinn eller skall Stikk hull på matvarer som pølser, kylling, kyllinglår, bakepoteter, tomater, epler, eggeplommer og lignende med en gaffel eller et lite trespidd. Dette gjør at dampen som dannes kan slippe ut uten at skinnet eller skallet sprekker. Snu Snu mellomstore porsjoner, som hamburgere og biffer, én gang under tilberedningen for å redusere tilberedningstiden. Store enheter som stek eller kyllinger må snus fordi de mottar mer mikrobølgeenergi på oversiden, og kan tørke ut om de ikke snus. 8 N Tips & råd Hviletid En av de viktigste reglene for matlaging med mikrobølgeovn er hviletid. Nesten alle matvarer som tines, varmes opp eller tilberedes i mikrobølgeovn må stå og hvile en viss tid etterpå, slik at temperaturen jevner seg ut og fuktigheten i maten fordeles jevnt. Bruning Etter mer enn 15 minutter tilberedning får maten en bruntone, selv om denne ikke kan sammenlignes med den dype brunfargen og sprø skorpen man får i en vanlig komfyr. For å få en appetittvekkende brunfarge kan du bruke fargetilsetningsmiddel. De fleste setter samtidig smak på maten. I den følgende tabellen finner du noen forslag til ting du kan bruke som fargetilsetningsmidler og noen av måtene du kan bruke dem på. FARGETILSETNINGSMIDDEL Smeltet smør og tørket paprika Tørket paprika Soyasaus Grill- og Worcestershiresaus, brun sausy Smeltet baconfett eller sprø løk Kakao, sjokoladeflak, brun glasur, honning og marmelade Fjærkre RETT METODE Dekk fuglen med blandingen av smør og paprika Dryss paprikapulver over Ovnsbakte retter ostesmørbrød Dekk med sausen Kjøtt og fjærkre Stek, kjøttkaker, små ovnsstekte retter Dekk med sausen Ovnsbakte retter, ristede retter, supper, stuinger Kaker og desserter Dryss over baconbiter eller sprø løk Dryss over kaker og desserter, eller bruk til å glasere Oppvarming Ferdigmåltider i aluminiumsbeholdere må tas ut av disse beholderne og varmes opp på et fat eller i en annen beholder. Fjern lokket fra beholdere som er helt lukket. Mat bør dekkes til med mikrobølgefolie, et lokk eller annet deksel (kan anskaffes fra butikken), for at overflaten ikke skal tørkes ut. Drikke trenger ikke å dekkes til. Når du koker væsker som for eksempel vann, kaffe, te eller melk, plasser en glass-stang i beholderen. Hvis det er mulig, rør godt fra tid til annen, for å sikre at temperaturen er jevnt fordelt. Tidene gjelder for mat ved en romtemperatur på 20 C. Tiden for matvarer som har blitt lagret i et kjøleskap bør økes noe. Etter oppvarming, la maten hvile i 12 minutter, slik at temperaturen inni maten kan fordeles jevnt (hviletid). Tidene som angis er retningslinjer som kan variere avhengig av starttemperatur, vekt, vanninnhold, fettinnhold eller resultatet du vil oppnå. Tining Mikrobølgeovnen er perfekt til tining. Vanligvis er tidene for tining vesentlig kortere enn ved tradisjonelle tiningsmetoder. Her er noen få tips. Ta den frosne matvaren ut av emballasjen og legg den på et fat for tining. Esker & beholdere Esker og beholdere som er egnet til bruk i mikrobølgeovn er særlig bra for tining og oppvarming av mat. Dette er fordi de kan motstå temperaturer i en dypfryser (ned til ca. -40 C) samtidig som de tåler varme (opp til ca. 220 C). Derfor kan du bruke den samme beholderen til å tine opp, varme opp og til og med tilberede mat, uten å måtte bytte beholder. Dekke til Dekk til deler med små biter aluminiumsfolie før du begynner tiningen. Tinte eller varme deler bør på samme måte dekkes til med biter av aluminiumsfolie under tiningen. Dette hindrer at de tynne delene blir for varme, mens tykkere deler fortsatt er frosne. Riktig innstilling Det er bedre å velge en innstilling som er for lav enn en som er for høy. Ved å gjøre dette vil du sikre at maten tiner jevnt. Hvis mikrobølgeinnstillingen er for høy, vil matens overflate begynne å tilberedes mens innsiden fortsatt er frossen. 9 Tips og råd Snuing/røring Nesten all mat må snus eller røres i fra tid til annen. Separer deler som sitter sammen, og flytt på dem, så tidlig som mulig. Etter tilberedning, la grønnsakene hvile i ca. to minutter så temperaturen kan fordeles jevnt (hviletid). Tilberedningstiden som oppgis er retningslinjer og er avhengig av vekt, starttemperatur og de aktuelle grønnsakenes tilstand. Jo friskere grønnsakene er, jo kortere blir tilberedningstiden. Smä mengder Tiner raskere og jevnere enn store mengder. Vi anbefaler at du fryser så små mengder som mulig. Ved å gjøre dette vil du være i stand til å forberede hele menyer raskt og enkelt. Tilberede kjøtt,fisk & fjækre Når du kjøper slike matvarer, forsøk så langt som mulig å sikre at stykkene har samme størrelse.

8 Dette vil sikre at de tilberedes ordentlig. Før tilberedning, vask kjøtt, fisk og fjærkre under kaldt, rennende vann og klapp dem tørre med kjøkkenrull. Fortsett deretter som normalt. Storfekjøtt bør ha hengt lenge nok og ha lite brusk. Selv om stykkene er av samme størrelse, kan tilberedningsresultatene variere. Dette er blant annet på grunn av typen matvare, forskjeller i fettog væskeinnhold samt temperaturen før tilberedning. Etter at maten har blitt tilberedt i 15 minutter får den en naturlig brunfarge, som kan forsterkes ved å bruke litt fargetilsetningsmiddel. Hvis du i tillegg vil at skorpen skal være sprø, bør du enten bruke bruningsfatet eller utsette kjøttet for høy varme på komfyren, og avslutte tilberedningen i mikrobølgeovnen. Ved å gjøre dette vil du samtidig få en bruning til å lage saus av. Snu store stykker kjøtt, fisk eller fjærkre etter halve tilberedningstiden, slik at de tilberedes jevnt fra alle sider. Etter tilberedningen, dekk steken med aluminiumsfolie og la den hvile i ca. 10 minutter (hviletid). I denne perioden fortsetter steken å tilberedes, og saftene fordeles jevnt, slik at minst mulig går til spille når steken skal deles opp. Matvarer som krever nøye behandling Matvarer som kaker, krem, ost og brød bør bare tines delvis og deretter tines ferdig i romtemperatur. Ved å gjøre dette vil du unngå at de ytre områdene blir for varme, mens innsiden fortsatt er frossen. Hviletid Dette er særlig viktig etter å ha tint mat, siden tineprosessen fortsetter gjennom denne perioden. I tinetabellen finner du hviletidene for forskjellige matvarer. Tykke, tette matvarer trenger lenger hviletid enn tynnere matvarer eller matvarer som er mer porøse. Hvis maten ikke har tint nok, kan du fortsette tiningen i mikrobølgeovnen eller forlenge hviletiden deretter. På slutten av hviletiden bør du tilberede maten så fort som mulig, og ikke fryse den igjen. Tilberede friske grønnsaker Når du kjøper grønnsaker, forsøk så langt som mulig å sikre at de har samme størrelse. Dette er særlig viktig når du vil koke grønnsakene hele (f. eks. kokte poteter). Vask grønnsakene før du tilbereder dem, skrell dem og vei til slutt opp den ønskede mengden til oppskriften, og del dem opp. Krydre dem som du vanligvis ville gjort, men sett som regel kun til salt først etter at de er ferdig tilberedt. Tilsett ca. fem teskjeer med vann pr. 500 g grønnsaker. Grønnsaker som har høyt fiberinnhold krever litt mer vann. Du vil finne informasjon om dette i tabellen. Grønnsaker tilberedes vanligvis i en beholder med lokk. De som har høyt væskeinnhold, f. eks. løk eller kokte poteter, kan kokes i mikrobølgefolie uten å tilsette vann. Etter halve tilberedningstiden bør grønnsakene røres og snus. Tining & tilberedning Dypfryste retter kan tines og tilberedes samtidig i en prosess i mikrobølgeovnen din. Du vil finne noen eksempler i tabellen. Legg imidlertid merke til generelle råd og tips når det gjelder "varming" og "tining" av mat. Se produsentens instruksjoner på emballasjen når du tilbereder dypfryste retter. Disse inneholder nøyaktige tilberedningstider og gir råd om forberedelser. 10 N Effektnivå, mikrobølger Mikrobølgeovnen din har fem nivåer. For å velge effektnivå for matlaging, følg rådene som ble gitt i kokebokdelen. Vanligvis gjelder følgende anbefalinger: 800 W brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, f.eks. supper, gryteretter, hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende. 560 W brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og ferdigmåltider, også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved denne lavere innstillingen vil ikke sausen koke over og mat vil tilberedes jevnt uten å overkoke på sidene. 400 W for tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på tradisjonell måte, f. eks. retter med storfekjøtt, anbefales det å bruke denne innstillingen for å sikre at kjøttet blir mørt. 240 W for å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt. Denne innstillingen er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og lage eggekrem. 80 W for forsiktig tining, for eksempel kremkaker eller butterdeig. W = Watt For å stille inn effekten, trykk på knappen MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ inntil det ønskede nivået vises i displayet. Hvis man trykker på knappen MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ én gang, vises i displayet. Hvis du går forbi det ønskede nivået, fortsett å trykke på MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ-knappen til du når det nivået igjen. min. og 30 sek.) 2. Du kan dreie TID/VEKT-knotten med eller mot klokken. Andre praktiske funksjoner 1. TILBEREDNING I FLERE TRINN Man kan legge inn maks. og hold inne STOPknappen i tre sekunder. FOR Å KANSELLERE FUNKSJONEN SIKKERHETSLÅS 1. side 1516 "Tabeller for AUTOMATISK". du trykker på knappen åtte ganger, vil vises i displayet. Menyen endrer seg automatisk når du holder inne AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp. 2. Vekten eller kvantumet på maten kan legges inn ved å dreie på TID/VEKT-knotten inntil ønsket vekt vises i displayet. Legg kun inn matens vekt. Ikke inkluder beholderens vekt. For mat som veier mer eller mindre enn det som oppgis i tilberedningstabellene, bruk manuelle programmer. For best resultat, følg tilberedningstabellene se side For å starte tilberedningsprosessen trykk på START/QUICK-knappen. Når det kreves handling (f. eks. å snu maten), stopper ovnen, man hører en signallyd, resterende tilberedningstid og eventuell indikator vil blinke i displayet. For å fortsette tilberedningsprosessen, trykk på START/QUICKknappen. 1. x1 AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp Menynummer 2. TID/VEKT-knott 3. START/QUICK-knapp Sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen. Kontroller at maten er rykende varm etter tilberedningen. Om nødvendig kan du forlenge tilberedningstiden og endre effektnivået. Eksempel: For å tilberede grateng som veier 1 kg ved å bruke AUTOTILBEREDNING AC-7.

9 1. Velg ønsket meny ved å trykke syv ganger på AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp. 2. Legg inn vekten ved å dreie TID/VEKT-knotten med klokken. 3. Trykk på START/QUICKknappen. x7 x1 Kontroller displayet. 14 N Tabeller for automatisk bruk KNAPP AUTOTILBERED NR. AC-1 Tilbered Frosne grønnsaker, x1 f. eks. rosenkål, grønnebønner, erter, grønnsaksblandinger, brokkoli VEKT (økeenhet) / UTSTYR 0,1-0,6 kg (100 g) (starttemp. -18 C) Bolle og lokk FREMGANGSMÅTE Tilsett en spiseskje vann pr. 100 g, og salt etter ønske. Det er ikke nødvendig å tilsette vann til sopp. Dekk til med et lokk. Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. MERKNAD: Hvis frosne grønnsaker sitter sammen, tilbered dem manuelt. Del opp i små biter, f. eks. strimler, terninger eller skiver. Tilsett en ss vann pr. 100 g, og salt etter ønske. (Det er ikke nødvendig å tilsette vann til sopp). Dekk til med et lokk. Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. AC-2 Tilbered Friske grønnsaker x2 0,1-0,6 kg (100 g) (starttemp. 20 C) Bolle og lokk x3 AC-3 Tilbered Frosne ferdigmåltider Typer som kan røres i, f. eks. nudler, bolognese, kinesiske retter. Flytt måltidet til en beholder som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Tilsett noe væske om det anbefales av produsenten. * Hvis produsentens Dekk til med et lokk. instruksjoner angir at man Tilbered uten tildekning om dette er produsentens skal tilsette vann, kalkuler den instruksjoner.. totale mengden for Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. programmet med La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. 0,3-1,0 kg* (100 g) (starttemp. makaronigrateng, lasagne osv. 0,2-0,6 kg (100 g) (starttemp. Dekk til med mikrobølgefolie. La retten hvile i ca. 5 minutter etter at den er ferdig. Kokte poteter: Skrell potetene og del dem opp i mindre biter. Legg potetene som skal kokes eller bakes i en bolle. Tilsett nødvendig mengde vann (pr. 100 g), ca. 2 ts og litt salt. Dekk til med et lokk. La potetene hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. Se oppskrift for fiskefilet med saus på side 17. Når du hører lydsignalet, snu maten, flytt på den og separer biter. Beskytt tynne deler og varme områder med små biter aluminiumsfolie. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie i 1015 minutter, til det har tint helt igjennom. Legg kjøttdeigen i en terteform og plasser midt på dreieplaten. Når du hører lydsignalet, vend maten. Fjern de tinte delene om det er mulig. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie, la det hvile i 510 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Legg kjøttet i en terteform og plasser det midt på dreieplaten. Når du hører lydsignalet, snu og beskytt tynne eller og varme områder med små biter av aluminiumsfolie. Etter tining, skyll i kaldt vann, pakk inn i aluminiumsfolie i 1530 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Vask til slutt fuglen under rennende vann. Fjern all emballasjen fra kaken. Plasser direkte på dreieplaten, eller på et fat på midten av dreieplaten. Etter tining, del opp kaken i biter på samme størrelse og ha avstand mellom bitene. La dem hvile i 1530 minutter, inntil de er jevnt tint. Fordel i en terteform på midten av dreieplaten. Fordel 1 kg direkte på dreieplaten. Når du hører lydsignalet snu brødet, flytt det rundt og ta ut skiver som er tint. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie, la det hvile i 5-10 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Ad-1 Tining 0,2-0,8 kg (100 g) Biff og koteletter starttemp. -18 C) (Se merknad neden) x8 Ad-2 Tining Kjøttdeig x9 0,2-0,8 kg (100 g) (starttemp. -18 C) (Se merknad neden) Ad-3 Tining Fjærkre x10 0,9-1,5 kg (100 g) (starttemp. -18 C) (Se merknad neden) Ad-4 Tining Kake x11 0,1-1,4 kg (100 g) (starttemp. -18 C) Fat Ad-5 Tining Brød x12 0,1-1,0 kg (100 g) (starttemp -18 C) Terteform (Kun oppskåret brød anbefales til dette programmet.) MERKNADER: Autotining 1. Biffer og koteletter bør fryses ned i ett lag. 2. Kjøttdeig bør presses flat før den fryses ned. 3. Etter å ha snudd maten, beskytt tinte deler med små biter aluminiumsfolie. 4. Fjærkre bør behandles rett etter tining. 5. Kaker som er pyntet eller overtrukket med krem er svært følsomme for mikrobølgeenergi. For best mulig resultat bør man ta kaken ut av ovnen øyeblikkelig hvis kremen raskt blir myk, og la kaken stå i romtemperatur i 10 til 30 minutter. 16 N Oppskrifter for automatisk AC-6 & AC-7 FISKEFILET MED SAUS (AC-6) Fiskefilet med pikant saus Ingredienser 0,4 kg 140 g 40 g 4g 12 g 1 ts 200 g 0,8 kg 280 g 80 g 8g 24 g 1-2 ts 400 g 1,2 kg 420 g 120 g 12 g 36 g 2 ts 600 g hermetiske tomater (uten saft) mais chilisaus løk (finhakket) rødvinseddik, sennep, timian kajennepepper fiskefilet salt Tilberedning: 1. Bland ingrediensene til sausen. 2. Plasser fiskefileten i en gratineringsform med de tynne endene mot sentrum, og dryss salt over. 3. Fordel sausen over fiskefileten. 4. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered på AUTOTILBERED AC-6, "Fiskefilet med saus" 5. La retten hvile i ca. to minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. FISKEFILET MED SAUS (AC-6) Fiskefilet med karrisaus Ingredienser 0,4 kg 200 g 40 g 160 g 0,8 kg 400 g 80 g 320 g 1,2 kg 600 g 120 g 480 g fiskefilet salt banan (i skiver) ferdiglaget karrisaus Tilberedning: 1. Plasser fiskefileten i en rund gratineringsform med de tynne endene mot sentrum, og dryss salt over. 2. Fordel bananen og den ferdiglagde karrisausen over fiskefileten. 3. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered på AUTOTILBERED AC-6, "Fiskefilet med saus". 4. La retten hvile i ca. to minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. GRATENG (AC-7) Spinatgrateng Ingredienser 0,5 kg 5g 150 g 15 g 150 g 35 g 50 g 1 40 g 1,0 kg 10 g 300 g 30 g 300 g 75 g 100 g 2 75 g 1,5 kg 15 g 450 g 45 g 450 g 110 g 150 g g smør eller margarin for å smøre formen bladspinat (tint, avrent) løk (finhakket) salt, pepper og muskat kokte poteter (i skiver) kokt skinke (i terninger) crème fraîche egg revet ost paprikapulver Tilberedning: 1.

10 Bland bladspinaten med løken og krydre med salt, pepper og muskat 2. Smør gratineringsformen. Plasser potetskiver, skinke og spinat lagvis i formen. Det øverste laget bør være spinat. 3. Bland eggene med crème fraîche, tilsett salt og pepper og hell over grønnsakene. 4. Dekk gratengen med revet ost, dryss paprikapulver over og tilbered på AUTOTILBERED AC-7, "Grateng". 5. La retten hvile i 510 minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. GRATENG (AC-7) Potet-og squash-grateng Ingredienser 0,5 kg 200 g 115 g 75 g 1 1/2 1,0 kg 400 g 230 g 150 g g 20 g 1,5 kg 600 g 345 g 225 g g 30 g kokte poteter (i skiver) squash (i tynne skiver) crème fraîche egg fedd hvitløk (presset) salt og pepper fetaost (i terninger) solsikkekjerner paprikapulver 40 g 10 g Tilberedning: 1. Smør gratineringsformen og legg potetskiver og squash lagvis i formen. 2. Bland eggene med crème fraîche, tilsett salt og pepper og hell over grønnsakene. 3. Smul opp fetaosten og strø over gratengen. 4. Strø til slutt solsikkekjerner og paprikapulver over gratengen og tilbered på AUTOTILBERED AC-7, "Grateng". 5. La retten hvile i 510 minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. 17 Tilberedningstabell FORKORTELSER SOM BRUKES ss = spiseskje ts = teskje sk = stor klype lk = liten klype kopp = en full kopp pose = pose med ferdig oppmålt innhold KG = kilogram g = gram l = liter ml = millilitre cm = centimeter TFI = tørrfettinnhold DF = dypfrossen MB = mikrobølge MBO = mikrobølgeovn min = minutter sek = sekunder dm = diameter TABELL: VARME OPP MAT OG DRIKKE Mat/drikke Kaffe, Melk, Vann, 1 kopp 1 kopp 1 kopp 6 kopper 1 bolle Mat på tallerken (Grønnsaker, kjøtt og tilbehør) Stuing Klar suppe Kremet suppe Grønnsaker Mengde Effektnivå Tid -g/ml- -Innstilling- -min W ca W ca W 11/ W W 111/ W W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 560 W 400 W 400 W 800 W 400 W 400 W 400 W 11/2-21/2 11/2-2 11/2-21/2 2-21/ /2 4-41/ ca. 2 1/2 ca. 1 1/2-1 Tips skal ikke dekkes til skal ikke dekkes til skal ikke dekkes til, kok opp skal ikke dekkes til, kok opp dekk til, kok opp drypp litt vann over sausen,dekk til rør etter halve tilberedningstiden dekk til, rør etter å ha varmet opp dekk til, rør etter å ha varmet opp dekk til, rør etter å ha varmet opp tilsett litt vann hvis det er nødvendig, dekk til rør etter halve tilberedningstiden sprut litt vann over, dekk til og rør en gang i blant tynt lag med saus over, dekk til dekk til prikk i skinnet flere ganger plasser på et kakefat ta av lokket, rør godt etter oppvarming og test temperaturen rør en gang i blant dypp i vann, klem godt og plasser i en suppebolle, rør en gang i blant bland sukkeret i 250 ml væske, dekk til, rør godt under og etter oppvarming Garnering Kjøtt, 1 stykke* Fiskefilet* Pølser 2 Kake, 1 stykke Babymat, 1 glass Smelte smør eller margarin* Smelte sjokolade Løse opp seks plater med gelatin Glasur til kake med 1/4 væske * Kjøleskapstemperatur 2-3 1/2 5-6 TABELL: TILBEREDE KJØTT, FISK OG FJÆRKRE Fisk og fjærkre Stek (svin, kalv, lam) Mengde Effektnivå Tid -g- -Innstilling--min Oksestek (medium) Kjøttdeig Fiskefilet Kylling Kyllinglår W 400 W 800 W 400 W 800 W 400 W 800 W 400 W 800 W 800 W 800 W 800 W 8-10* * * * Tips krydre etter smak, plasser i en grunn terteform snu etter * Hviletid -min krydre etter smak, plasser i en grunn terteform snu etter * forbered blandingen av kjøttdeigen (halv gris / halv okse), plasser i en grunn, ildfast form krydre etter smak, plasser på et fat, dekk til krydre etter smak, plasser i en ildfast form, snu etter halve tilberedningstiden krydre etter smak, plasser på et fat, dekk til N Tilberedningstabell TABELL: TINING Mat Stekt kjøtt (f. eks. svin, biff, lam, kalv) Biffer, fileter, koteletter, Gulasj Pølser, 8 4 And, kalkun Kylling Mengde Effektnivå Tinetid -g- -Innstilling- -min Kyllinglår Hel fisk Fiskefilet Krabber Rundstykker, 2 Oppskåret brød til risting Loff, hel Kaker, pr. stykke Kremkake, pr. stykke Hel kake Ø 25cm Smør Frukt som f. eks. jordbær, bringebær, kirsebær, W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W 240 W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W ca Tips plasser på en tallerken som en vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden separer og rør etter halve tinetiden legg ved siden av hverandre, 5-10 snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden tines kun delvis fjern de ytterste skivene etter hvert minutt snu etter halve tinetiden (midten fortsatt frossen) plasser på et kakefat plasser på et kakefat plasser på et kakefat tines kun delvis plommer spre dem jevnt, snu etter halve tinetiden Hviletid -min TABELL: TINING OG TILBEREDNING Mat Mengde Effektnivå Tilberedningstid Tilsett vann Tips Hviletid -g- -Innstilling-min-ss/ml-minFiskefilet W dekk til 1-2 Ørret, 1 fisk W 5-7 dekk til 1-2 Måltid, én tallerken W 9-11 dekk til, rør etter 6 minutter 2 Bladspinat W 6-8 dekk til, rør et par ganger under tilberedningen 2 Brokkoli W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Erter W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Kålrabi W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Grønnsaksblanding W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Rosenkål W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Rødkål W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 19 Tilberedningstabell TABELL: TILBEREDE FRISKE GRØNNSAKER Grønnsak Mengde Effektnivå Tid -g-innstilling- -minbladspinat W 5-7 Blomkål W W Brokkoli W 9-11 Sopp W 8-10 Kinakålblader W 9-11 Erter W 9-11 Fenikkel W 9-11 Løk W 5-7 Kålrabi W Gulrøtter W W 7-9 Grønn paprika W 7-9 Kokte poteter (med skall) W 9-11 Purreløk W 9-11 Rødkål W Rosenkål Kokte poteter (saltet) Selleri Kål Squash W 800 W 800 W 800 W 800 W Tips Tilsett vann -ss/mlvask, tørk godt, dekk til, rør et par ganger under tilberedningen 1 helt hode, dekk til, del i buketter 5-6 ss rør i blant under tilberedningen 4-5 ss del opp i buketter, rør en gang i blant under tilberedningen 4-5 ss hele hoder, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning skjær i strimler, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen 4-5 ss del opp, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss hele, tilbered i mikrobølgefolie del opp i terninger, rør en gang i blant under tilberedningen 50 ml skjær i ringer, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss del opp i strimler, rør et par ganger under tilberedningen dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen del opp i ringer, rør en gang i blant under tilberedningen del opp i strimler, rør et par ganger under tilberedningen 4-5 ss 4-5 ss 4-5 ss 50 ml hele rosenkål, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 50 ml del opp i store biter av omtrent samme størrelse, 150 ml tilsett litt salt, dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen dice finely, cover, stir occasionally during cooking 50 ml skjær i strimler, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 50 ml skiver, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss Oppskrifter TILPASSE OPPSKRIFTER FOR MIKROBØLGEOVN Hvis du vil tilpasse din favorittoppskrift for mikrobølgeovn, bør du legge merke til følgende: Kort ned tilberedningstiden med en tredjedel til halvparten.

11 Følg eksemplene til oppskriftene i denne boken. Matvarer som har høyt væskeinnhold, slik som kjøtt, fisk, fjærkre, grønnsaker, frukt, stuinger og supper kan tilberedes i mikrobølgeovnen uten noen problemer. Overflaten på matvarer som inneholder lite fuktighet, slik som fat med mat, bør fuktes før oppvarming eller tilberedning. Mengden væske som tilsettes rå matvarer som breseres, bør reduseres til ca. to tredjedeler av den mengden som oppgis i originaloppskriften. Tilsett mer væske under tilberedning om det er nødvendig. Mengden fett som skal tilsettes kan reduseres vesentlig. En liten mengde smør, margarin eller olje er nok til å sette smak på maten. Derfor er mikrobølgeovnen perfekt for å tilberede mat med lite fett som en del av en slankekur. 20 HVORDAN BRUKE OPPSKRIFTENE Alle oppskriftene i denne boken er for 4 porsjoner hvis ikke annet er oppgitt. Anbefalinger relatert til egnet utstyr og den totale tilberedningstiden oppgis på begynnelsen av alle oppskriftene. Som regel skal de angitte mengdene brukes i sin helhet, hvis ikke annet er indikert. Det antas at vekten på ett egg er ca. 55 g når det oppgis egg i oppskriftene (størrelse medium). N Oppskrifter Tyskland Ristet brød med camembert Total i tid i ovnen: ca. 11/2-21/2 minutt Redskaper: Ingredienser 4 brødskiver for risting 2 ss smør eller margarin (20 g) 150 g camembert 4 ts tranebærgelé kajennepepper 1. Rist brødet og smør på smøret. 2. Del opp camemberten i skiver og fordel på brødet. Legg tranebærgeléen mellom osten og dryss over med kajennepepper. 3. Legg toasten på en asjett og varm opp i 11/2-21/2 min. 800 W Tips: Du kan variere denne oppskriften etter din egen smak. Du kan for eksempel bruke frisk sopp og revet ost eller kokt skinke, asparges og Emmental-ost. Nederland Soppsuppe "Champignonsoep" Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 200 g sopp, i skiver 1 løk (50 g), finhakket 300 ml kjøttkraft 300 ml fløte 21/2 ss mel (25 g) 21/2 ss smør eller margarin (25 g) salt & pepper 1 egg 150 g crème fraîche 1. Ha grønnsakene og kjøttkraften i bollen, dekk til og tilbered. 8-9 min. 800 W 2. Bland alle ingrediensene i mikseren. 3. Bland mel og smør til en deig og jevn ut i suppen. Smak til med salt og pepper, dekk til og start ovnen. Rør etter tilberedningen. 4-6 min. 800 W 4. Bland eggeplommen med fløten, rør inn i suppen litt etter litt. Varm opp en kort stund, men ikke la det koke! 1-2 min. 800 W La suppen hvile i ca. fem minutter etter tilberedningen. 21 Oppskrifter Sveits Zürich-kalv i fløte Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: form med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 600 g kalvefilet 1 ss smør eller margarin 1 løk (50 g), finhakket 100 ml hvitvin krydret skybruning til ca. 1/2 l saus 300 ml fløte 1 ss persille, finhakket 1. Del filetene opp i fingertykke strimler. 2. Smør hele formen med smøret. Plasser løk og kjøtt i formen, dekk til og start ovnen. Rør én gang under tilberedningen min. 800 W 3. Tilsett hvitvin, sausepulver og fløte, rør, dekk til og start ovnen igjen. Rør en gang i blant. 4-5 min. 800 W 4. Test kjøttet, rør i blandingen en gang til, og la den hvile i ca. fem minutter. Strø med persille før servering. Frankrike Sjøtunge-fileter Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: grunn, oval ildfast form med mikrobølgefolie (ca. 26 cm lang)) Ingredienser 400 g sjøtunge-filet 1 sitron, hel 2 tomater (150 g) 1 ts smør eller margarin til smøring 1 ss vegetabilsk olje 1 ss persille, finhakket salt & pepper 4 ss hvitvin (30 ml) 2 ss smør eller margarin (20 g) 1. Vask sjøtungefiletene og klapp dem tørre. Fjern evt. bein. 2. Del opp sitronen og tomatene i tynne skiver. 3. Smør den ildfaste formen med smør. Legg i fiskefiletene og drypp vegetabilsk olje over dem. 4. Dryss persille over fisken, legg tomatskivene oppå og krydre. Legg sitronskivene over tomatene og hell hvitvin over. 5. Legg små klumper med smør over sitronen, dekk til og start ovnen min. 800 W La fiskefileten hvile i ca. to minutter etter tilberedning. Tips: Denne oppskriften kan også brukes til kolje, kveite, mulle, rødspette eller torsk. Hellas Bresert lam med grønne bønner Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: flat, oval suffléform med lokk (ca. 26 cm lang) Ingredienser 1-2 tomater (100 g) 400 g lam uten ben 1 ts smør eller margarin (til smøring av bollen) 1 løk (50 g), finhakket 1 fedd hvitløk, presset salt & pepper sukker 250 g hermetiske grønne bønner Tips: Hvis du foretrekker friske bønner, bør disse kokes på forhånd Flå og fjern stilkene fra tomatene, lag deretter puré i en blender eller foodprosessor. 2. Del opp lammekjøttet i store biter. Smør bollen med smøret. Legg i kjøttet, løken og hvitløken, krydre, dekk til og start ovnen min. 800 W 3. Tilsett bønnene og tomatpuréen til kjøttet, dekk til og fortsett tilberedningen min. 560 W La lammet hvile i ca. fem minutter etter tilberedning. N Oppskrifter Italia Lasagne Total tid i ovnen ca min Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l), grunn, firkantet suffléform med lokk (ca. 20 x 20 x 6 cm) Ingredienser 300 g hermetiske tomater 50 g skinke, i terninger 1 løk (50 g), finhakket 1 fedd hvitløk, presset 250 g kjøttdeig (okse) 2 ss most tomat (30 g) salt & pepper oregano, timian, basilikum, muskat 150 ml fløte (crème fraîche) 100 ml melk 50 g revet parmesan 1 ts blandede opphakkede urter 1 ts olivenolje 1 ts vegetabilsk olje til å smøre formen 125 g grønne lasagneplater 1 ss revet parmesanost 1 ss smør eller margarin 1. Del tomatene i skiver, bland dem med skinke og løk, hvitløk, kjøttdeig og de moste tomatene. Krydre og tilbered med lokket på. 7-9 min. 800 W 2. Bland inn fløte og melk, parmesan, urter, olje og krydder. 3. Smør suffléformen og dekk bunnen av formen med ca. 1/3 pasta. Legg halvparten av kjøttblandingen på pastaen, og hell litt saus over. Legg en ny tredjedel av pastaen oppå, etterfulgt av nok et lag kjøttdeigblanding og litt saus, og til slutt resten av pastaen på toppen. Helt til slutt dekker du pastaen med masse saus og drysser parmesan over.

12 Legg smørklatter på toppen og toppen og tilbered med lokket på min. 560 W La lasagnen hvile i ca. fem til ti minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. Frankrike Ratatouille Total tid i ovnen ca min. Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 5 ss olivenolje (50 ml) 1 fedd hvitløk, presset 1 løk (50 g), oppskåret 1 liten aubergine (250 g), i terninger 1 squash (200 g), i terninger 1 paprika (200 g), i store terninger 1 liten fenikkel (75 g), i terninger 1 suppekvast 200 g hermetiske artisjokkhjerter, delt i fire salt & pepper 1. Ha olivenoljen og hvitløken i bollen Tilsett de forberedte grønnsakene, bortsett fra artisjokkhjertene, og krydre med pepper. Tilsett suppekvasten, dekk til og start ovnen. Rør om en gang min. 800 W Sett til artisjokkhjertene når det er fem minutter igjen og varm opp. 2. Smak til ratatouillen med salt og pepper. Fjern suppekvasten før servering. La ratatouillen hvile i ca. to minutter etter tilberedning Tips: Ratatouille kan serveres varm til kjøttretter Den er også perfekt som forrett om den serveres kald. En suppekvast består av: en stilk persille, en håndfull urter som egnes til å krydre suppen, en stilk løpstikke, en stilk timian, flere laurbærblad. 23 Oppskrifter Spania Bakte poteter Total tid i ovnen ca min Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Porselenstallerken Ingredienser 4 poteter av middels størrelse (400 g) 100 ml vann 60 g skinke, i små terninger 1/2 løk (25 g) finhakket ml melk 2 ss revet parmesan (20 g) salt & pepper 2 ss revet Emmental-ost 1. Plasser potetene i en bolle, dekk til og start ovnen. Flytt på potetene etter halve tilberedningstiden min. 800 W La stå til avkjøling. 2. Del opp potetene på langs og grav forsiktig poteten ut av skallet. Bland poteten med skinke, løk, melk og parmesan til en jevn konsistens. Krydre med salt og pepper. 3. Flytt potetskallet med potetblandingen og dryss over med Emmental-ost. Legg potetene på en tallerken og start ovnen. 4-6 min. 800 W La potetene hvile i ca. to minutter etter at du har tatt dem ut av ovnen. Danmark Fruktgele med vaniljesaus Total tid i ovnen ca min. Redskaper: Form med lokk (kapasitet på 2 l) (kapasitet på 1 l) Ingredienser 150 g rips, vasket og renset 150 g jordbær, vasket og renset 150 g bringebær, vasket og renset 250ml hvitvin 100 g sukker 50 ml sitronsaft 8 gelatinplater 300 ml melk frøene fra 1/2 vaniljestang 30 g sukker 15 g ykningsmiddel Tips: Du kan også bruke tinte frukter. 1. Legg til side noe frukt til pynt. Lag puré av resten av frukten sammen med hvitvin, ha i en form, dekk til og varm opp. 7-9 min. 800 W Ha i sukkeret og sitronsaften. 2. Legg gelatinen i bløt i kaldt vann i ca. 10 minutter, ta den deretter ut og klem den tørt. Rør gelatinen inn i den varme puréen inntil den er oppløst. Sett geléen i kjøleskapet og la den stivne. 3. For å lage vaniljesaus, ha melken i den andre skålen. Skjær vaniljestangen åpen og skrap ut frøene. Rør dette inn i melken sammen med sukker og tykningsmiddel, dekk til og tilbered. Rør om under tilberedningen og på slutten av tilberedningen. 3-4 min. 800 W 4. Snu geléen på et fat, og dekorer med hel frukt. Tilsett vaniljesausen. 24 N Vedlikehold & rengjøring ADVARSEL: IKKE BRUK KOMMERSIELLE OVNRENSERE, DAMPRENGJØRING, SLIPENDE, GROVE VASKEMIDLER, MIDLER SOM INNEHOLDER KAUSTISK SODA ELLER SKUREPUTER PÅ NOEN DELER AV MIKROOVNEN. Utsiden av ovnen Du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe og vann. Tørk av såpen med en fuktig klut, og tørk av utsiden med et mykt håndkle. Ovnens kontrollpanels Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det deaktiveres. Vær forsiktig ved rengjøring av kontrollpanelet. Bruk en klut som bare er lett fuktet med vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er rent. Ikke bruk for mye vann. Ikke bruk noen form for kjemisk eller slipende rengjøringsmiddel. Innsiden av ovnen 1. For rengjøring: Tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver bruk, mens ovnen fortsatt er varm. Ved større søl: Bruk mild såpe og tørk over flere ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte. Ikke fjern bølgelederdekselet. 2. Pass på at det ikke kommer inn såpe eller vann gjennom de små ventilåpningene i veggen, da dette kan føre til skade på ovnen. 3. Ikke bruk rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen. Dreieplate og dreieplatestøttet Ta dreieplaten og dennes støtte ut av ovnen. Vask dreieplaten og støtten i mildt såpevann. Tørk med en tørr klut. Både dreieplaten og støtten kan vaskes i oppvaskmaskin. Dør For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og innsiden av døren, dørforsegling og lukkeflater regelmessig med en myk, fuktig klut. MERK: Man bør ikke bruke damprengjørere Hva du gjør hvis mikrobølgeovnen ikke virker som den skal? Sjekk at - sikringene i sikringsskapet ikke har gått. - ikke strømmen har gått. - Hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.... mikrobølgemodus ikke virker som den skal? Sjekk at - døren er lukket godt igjen. - dørforseglingene og deres overflater er rene. - det er trykket på STARTknappen.... dreieplaten ikke dreier? Sjekk at - dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet. - formene ikke går utover kanten av dreieplaten. - maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan rotere. - det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.... mikrobølgene ikke kan slås av? - Koble ovnen fra sikringsboksen. - Kontakt en autorisert AEG-serviceagent.... lyset inne i ovnen ikke som det skal? - Ring en autorisert AEG-serviceagent. Lyspæren inne i ovnen må kun skiftes av en autorisert AEG-serviceagent.... det tar lengre tid å varme opp og tilberede mat enn før? - Still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten dobbel tilberedningstid) eller - hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen eller - still inn et høyere effektnivå. MERK: Hvis du tilbereder mat lenger enn standardtid med bare 800 W, vil ovnen automatisk senke effektnivået for å unngå overoppvarming. (Effektnivået for mikrobølgene vil bli redusert til 560 W.) Etter en pause på 90 sekunder, kan du stille tilbake til høyt effektnivå 800 W.

13 Tilberedningsmodus Mikrobølge 800 W Standardtid 20 minutter Redusert effektnivå Mikrobølge 560 W 25 Hvis mikrobølgeovnen ikke virkerlevetiden Før du kontakter Servicemannen: Kontroller at støpslet sitter i stikkontakten og at ikke sikringen er gått. Gjør ikke noe inngrep i ovnen som kan forårsake skade på person eller eiendom. Hvis problemet fortsetter etter at du har forsøkt punktene til høyre, bør du kontakte leverandøren for et godkjent serviceverksted. Er ovnen koplet til vegguttaket? Er sikringen hel? Er ovnsdøren lukket? Har du valgt tilberedningstid? Forbrukerkjøp Ved salg til forbruker i Norge gjelder norske forbrukerbestemmelser, som fås av leverandøren. Husk å oppbevare kvittering som garantibevis. Service og reservedeler Service og reservedeler til ovnen får du hos forhandleren eller et godkjent serviceverksted. Når du bestiller service bør du oppgi ovnens produktnummer og modell som står på dataskiltet. Modell:..... Produktnummer:... Innkjøpsdato: N Spesifikasjoner Nettspenning med vekselstrøm : 230 V, 50 Hz, enfaset Sikring/kretsbryter for fordelingsledning : Minimum 10 A Nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge : 1.2 kw Utgangseffekt: Mikrobølge : 800 W (IEC 60705) Mikrobølgefrekvens: : 2450 MHz Utvendige dimensjoner: MC1751E : 492 mm (B) x 370 mm (H) x 316 mm (D) MC1761E : 592 mm (B) x 370 mm (H) x 316 mm (D) Innvendige dimensjoner : 285 mm (B) x 202 mm (H) x 298 mm (D) * Ovnskapasitet : 17 litres * Dreieplate : ø 272 mm Vekt : ca kg Ovnslampe : 25 W/ V * Innvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde. Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette. Denne ovnen er i overensstemmelse med kravene i direktiv 89/336/EEC og 73/23/EEC som modifisert av 93/68/EEC. SPESIFIKASJONEN KAN ENDRES UTEN FORVARSEL SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID FOR KONTINUERLIG FORBEDRING. Viktig informasjon Økologisk forsvarlig avhending av emballasje og gammelt utstyr Emballasje AEGs mikrobølgeovner krever effektiv emballasje som beskyttelse under transport. Kun minimalt med emballasje er brukt. Emballeringsmaterialer (f. eks. folie eller polystyren) kan utgjøre en fare for barn. Kvelningsfare. Hold emballeringsmaterialer utilgjengelig for barn. Det er kun brukt miljøvennlig emballeringsmateriale som kan resirkuleres. Pappen er laget av resirkulert papir, og deler av tre er ubehandlet. Plastartikler er merket som følger: «PE» polyetylen, f. eks. emballeringsfilm «PS» polystyren, f. eks. bør deretter tas med til nærmeste resirkuleringssenter. Sjekk med lokale myndigheter om det finnes fasiliteter for resirkulering av utstyret i ditt nærområde. 27 Installering INSTALLERE OVNEN 1. Fjern all emballasje og kontroller om det er tegn på skade. 2. Denne ovnen er utformet for å passe inn i et 360 mm høyt skap som standard. Ved tilpasning i et 350 mm høyt skap: Skru løs og fjern de fire føttene fra undersiden av ovnen. Det er tre høye føtter og en lav fot. bytt ut den lave foten. 3. diagram). 4. Før ovnen sakte og forsiktig inn i kjøkkenskapet, inntil ovnens fremre ramme sitter tett mot skapåpningen. 5. Sikre at enheten er stabil og ikke sitter skrått. Pass på at 5 mm det er en åpning på 5 mm mellom skapdøren og toppen av rammen (se diagram). 6. Fest ovnen med medfølgende skruer. Festepunktene finnes i ovnens øvre og nedre hjørner (se diagram, punkt 9, på side 4). 7. Det er viktig at du forsikrer deg om at installeringen av produktet er i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerhåndboken og instruksjonene til produsenten av komfyrplatene eller stekeovnen. Avtrekk SIKKER BRUK AV OVNEN Hvis mikrobølge ovnen er tilpasset i stilling B eller C: Skapet må være minst 500 mm (E) over benkeflaten og må ikke installeres direkte over komfyrplater. Denne ovnen er kun testet og godkjent for bruk i nærheten av gass-, elektriske og induksjonskomfyrplater for privathusholdninger. Man må sørge for nok rom mellom komfyrplater og mikrobølgeovn til å forhindre overoppheting av mikrobølgeovnen, skap og tilbehør. Ikke bruk komfyrplatene uten gryter på når mikrobølgeovnen er i bruk. Utvis forsiktighet ved bruk av mikrobølgeovnen mens komfyrplatene er på. Avtrekk Stilling A Stilling B Stilling C Stilling D E D Stekeovn Stilling A B+C Størrelse på åpningen B D H 560 x 550 x x 300 x x 300 x x 300 x x 300 x x 500 x x 500 x x 500 x x 500 x 360 Avtrekk (min) Åpning mellom skap og tak D Mål i (mm) 28 N Installering TILKOBLE OVNEN TIL STRØMFORSYNING Strømuttaket bør være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfelle. Stikkontakten bør ikke være plassert bak skapet. Den beste plasseringen er over skapet, se (A). Når strømledningen ikke kobles til i stilling (A), bør den tas ut av støtteklemmen (se diagram, punkt 13, på side 4) og føres under ovnen. Koble ovnen til enfaset vekselstrøm på 230 V / 50 Hz via et korrekt installert og jordet uttak. Uttaket må være utstyrt med sikring på 10 A. Strømledningen kan bare skiftes ut av en elektriker. Før installering binder man en hyssing til strømledningen for å gjøre det lettere å koble til punkt (A) når ovnen er installert. Pass på at strømledningen IKKE kommer i klem når ovnen settes inn i skapet. Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker. (A) ELEKTRISKE TILKOBLINGER ADVARSEL: DENNE OVNEN MÅ JORDES Produsenten fraskriver seg erstatningsansvar dersom denne forholdsregelen ikke følges. Hvis støpselet som finnes på ovnens strømledning ikke passer til strømuttaket, kontakt din lokale, autoriserte AEG-serviceagent. 29 From the Electrolux Group. The World's No. 1 choice. The Electrolux group is the world's largest producer of powered appliances for the kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

R-642/ R-742 800 W/ 900 W

R-642/ R-742 800 W/ 900 W Viktig R-642/ R-742 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN MED GRILL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn.

Detaljer

R-242/ R-342 800 W/ 900 W

R-242/ R-342 800 W/ 900 W Viktig R-242/ R-342 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn. Viktig: Det kan være

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn A 602 PYR Bruksanvisning for stekeovn 2 Innholdsfortegnelse Ovnens forskjellige deler Beskrivelse av ovnen s.4 Tilbehør s.5 Sikkerhetsanvisninger s.6 Tilkobling og montering av ovnen Tilkobling til det

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 589 630 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Oppskriftboken. Oppskriftboken 01/15 EACS 517021

Oppskriftboken. Oppskriftboken 01/15 EACS 517021 Oppskriftboken Oppskriftboken 01/15 EACS 517021 Oppskriftsboken Velkommen til AGA Total Control oppskriftsbok - en utrolig samling av oppskrifter som gir deg full kontroll på kjøkkenet. Du kan spørre

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Telefon: 67 17 31 00 Telefax: 67 17 31 10 Internett: www.miele.no E-Mail: husholdning@miele.no 1. opplag M.-Nr. 9

Detaljer

Recipe Book. Recipe Book

Recipe Book. Recipe Book Recipe Book Recipe Book Desserter Innledning Fruktsalat i terteskall 8 porsjoner 200 g mel 1 ts bakepulver 65 g sukker 1 ½ ts vaniljesukker 30 ml melk 50 g smør 250 g friske jordbær 150 g stenfrie svarte

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866

Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866 Bruksanvisning/Garanti Brødbakermaskin BBA 2866 Takk for at du kjøpte BBA 2866-modellen brødbakemaskin. Maskinen er helautomatisk og meget brukervennlig. Du vil også finne følgende oppskrifter: Hvitt brød,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning

COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning COMPETENCE E4001-4 Elektro-Innbyggingsovn Bruksanvisning Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Opplevelser Samvær Trivsel

Opplevelser Samvær Trivsel 2009 Opplevelser Samvær Trivsel Grillglede Innovative løsninger for: Design Kvalitet Funksjon Miljø Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet AB Gylling

Detaljer

Opplevelser Samvær Trivsel

Opplevelser Samvær Trivsel 2009 Opplevelser Samvær Trivsel Grillglede Innovative løsninger for: Design Kvalitet Funksjon Miljø Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet AB Gylling

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Forfatter: Svein Magnus Gjønvik, Matakademiet Forord Trondheim kommune

Detaljer

sine oppskrifter Innhold

sine oppskrifter Innhold sine oppskrifter Innhold Bidos tradisjonsrik samisk rett Fisk i folie, i panne og på spidd Lapskaus av betasuppe og potetmos Lapskaus med mye grønnsaker Calzone - Innbakt pizza Kjøttkaker i løk Omelett

Detaljer

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år

Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år Foreldreveiledning ved kumelkproteinallergi: Smaksporsjoner og kost opp til ett år 2 Om dette heftet Introduksjon av smaksporsjoner er en gradvis tilvenning til fast føde frem til barnet spiser den samme

Detaljer

- for uten mat og drikke duger helten ikke

- for uten mat og drikke duger helten ikke - for uten mat og drikke duger helten ikke 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Forfattere: Ronny Lyseggen, Berit Ildjarnstad, Åse Kringlebotn Redaktør:

Detaljer