Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1751E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/604301"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Følg alle instruksjoner nøye. Dette symbolet veileder deg trinn for trinn gjennom bruken av ovnen gjennom hele brukerhåndboken. Dette symbolet viser til videre informasjon vedrørende bruken av ovnen. Kløveren symboliserer energisparingstips og råd om miljøvennlig bruk av ovnen. Ovn og tilbehør Kontrollpanel.. 5 Før bruk.6 Stille klokken Hva er mikrobølger? Egnet utstyr.

3 ..7 Tips og råd Effektnivå, mikrobølger Manuell bruk.11 Andre praktiske funksjoner Automatisk bruk Tabeller for automatisk bruk.

4 Oppskrifter for automatisk AC-6 og AC Tilberedningstabeller Oppskrifter Vedlikehold og rengjøring 25 Hva du gjør hvis Hvis mikrobølgeovnen ikke virkerlevetiden. 26 Spesifikasjoner

5 27 Viktig informasjon..27 Installering... må være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfeller. Vekselstrømsuttaket må være på 230 V, 50 Hz, med minimum 10 A fordelingsledningssikring, eller minimum 10 A fordelingskretsbryter. Det anbefales at man benytter en separat strømkrets for kun dette apparatet. Ovnen må ikke oppbevares eller brukes utendørs. Hvis det begynner å ryke av maten som varmes, MÅ MAN IKKE ÅPNE DØREN. Slå av ovnen, trekk ut kontakten og vent til maten ikke ryker lenger. Å åpne døren mens det ryker av maten, kan føre til brann. Bruk kun beholdere og utstyr som er beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Se side 7. Ikke la ovnen stå uten tilsyn ved bruk av engangsbeholdere i plast, papir eller andre brennbare matbeholdere. Rengjør bølgelederdekselet, ovnsrommet, dreieplaten og dreieplatestativet etter bruk. Disse må være tørre og frie for fett. Fettavsetninger kan overoppvarmes og begynne å ryke eller ta fyr. Ikke plasser antennelige materialer nær ovnen eller ventilasjonsåpninger. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Fjern alle metallforseglinger, metalltråder osv. fra mat og matemballasje. Gnistoverslag på metalliske overflater kan forårsake brann. Mikrobølgeovnen må ikke brukes til å varme opp olje for fritering. Temperaturen kan ikke kontrolleres og oljen kan ta fyr. Ved tilberedning av popkorn må man kun bruke popkornbeholdere beregnet på bruk i mikrobølgeovn. Man må ikke oppbevare mat eller andre gjenstander inne i ovnen. Kontroller innstillingene etter at du starter ovnen for å sikre at den fungerer som ønsket. Se tipsene og rådene i denne brukerhåndboken. For å unngå fare for skader ADVARSEL: Ikke bruk ovnen om den er skadet eller har feilfunksjoner. Før bruk, sjekk følgende punkter: a) Døren. Pass på at døren lukkes ordentlig og sjekk at den ikke er skjev eller vridd. b) Hengslene og sikkerhetsdørsperren. Sjekk at de ikke er brukket eller løse. c) Dørforsegling og lukkeflate. Pass på at de ikke er skadet. d) Inne i ovnsrommet eller på døren. Pass på at det ikke finnes bulker. e) Strømledning og stikkontakt. Pass på at de ikke er skadet. Du må aldri justere, reparere eller modifisere ovnen selv. Det er farlig for alle andre enn faglært personell å utføre eventuell service eller reparasjon som innebærer å fjerne dekslet som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi. Ikke bruk ovnen med døren åpen, eller endre dørens sikkerhetssperrer på noen måte. Ikke bruk ovnen hvis det finnes en gjenstand mellom dørforseglingene og lukkeflatene. Ikke la det bygge seg opp fett eller smuss på dørforseglingene eller tilstøtende deler. Følg instruksjonene for "Vedlikehold og rengjøring" på side 25. Hvis man ikke holder ovnen ren kan dette føre til forringelse av overflaten, noe som videre kan redusere apparatets levetid. Det kan også føre til en farlig situasjon. Personer med PACEMAKER bør sjekke med lege eller produsenten av pacemaker for forholdsregler angjeldende mikrobølgeovner. For å unngå fare for elektrisk støt Ikke under noen omstendigheter bør du fjerne den ytre kassen. Ikke søl eller før inn gjenstander i dørlåsåpningene eller ventilasjonsåpningene. Ved slikt søl, slå av ovnen, trekk ut kontakten med en gang, og ring en autorisert AEG-servicerepresentant. Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker. Ikke la strømledningen ligge over varme eller skarpe overflater, så som varmluftsventilasjonsåpningen bakerst på toppen av ovnen. Ikke prøv å skifte ut ovnslampen selv, eller la noen som ikke er autorisert av AEG gjøre dette. Hvis ovnslampen slutter å lyse, ta kontakt med din forhandler eller en autorisert AEG-servicerepresentant. Hvis strømledningen til denne ovnen skades, må den erstattes med en spesiell ledning. Dette må utføres av en autorisert AEGservicerepresentant. 2 N Viktige sikkerhetsinstruksjoner For å unngå fare for eksplosjon og plutselig koking: ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere, dade kan eksplodere. Bruk aldri forseglede beholdere. Fjern forseglinger og lokk før bruk. Forseglede beholdere kan eksplodere pga. oppbygging av trykk selv etter at man har slått av ovnen.

6 Utvis forsiktighet ved oppvarming av væsker i mikrobølgeovn. Bruk en beholder med vid åpning, slik at bobler kan slippe ut. Oppvarming av væsker i mikrobølgeovn kan føre til forsinket eksplosjonsartet koking, derfor må man utvise forsiktighet ved håndtering av beholderen. For å forhindre plutselig erupsjon av kokende væske og mulig skålding: 1. Rør i væsken før oppvarming/gjenoppvarming. 2. Det anbefales at man plasserer en glass-stang eller liknende redskap i væsken under oppvarming. 3. La væsken stå i ovnen ved slutten av tilberedningstiden for å unngå forsinket eksplosjonsartet koking. Kok ikke egg i skallene, og hele, hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere selv etter at mikrobølgeovnstilberedningen er avsluttet. For å koke eller varme opp egg som ikke har blitt rørt eller blandet, stikk hull på plommer og hviter, hvis ikke kan eggene eksplodere. Ta av skallet og del opp hardkokte egg før de varmes i mikrobølgeovn. Stikk hull på skall/skinn på matvarer som poteter, pølser og frukt før tilberedning i mikrobølgeovn, hvis ikke kan de eksplodere. For å unngå fare for brannskader Bruk grytelapper eller -hansker når du tar mat ut av ovnen, for å unngå brannsår. Åpne alltid beholdere, popkornposer, stekeposer osv. bort fra ansikt og hender for å unngå brannsår fra damp. For å unngå brannsår bør du alltid teste matens temperatur og røre i den før den serveres. Vær spesielt oppmerksom på temperaturen i mat og drikke som gis til spedbarn, barn eller eldre. Temperaturen til beholderen er ikke nødvendigvis den samme som temperaturen på maten eller drikken; sjekk alltid temperaturen på selve matvaren. Hold litt avstand fra ovnsdøren når du åpner den, for å unngå brannsår fra damp og varme som kommer ut fra døråpningen. Del opp fylte bakervarer etter oppvarming for å slippe ut damp og unngå brannsår. Hold barn borte fra døren for å forhindre dem i å brenne seg. For å unngå at barn bruker mikrobølgeovnen feil ADVARSEL: Barn må kun få lov å bruke ovnen uten oppsyn når de har fått tilstrekkelig instruering, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en sikker måte og forstår farene ved ukorrekt bruk. Ikke len deg eller sving på ovnsdøren. Ikke lek med ovnen eller bruk den som et leketøy. Barn bør lære alle viktige sikkerhetsinstruksjoner: bruk av grytelapper, forsiktig fjerning av lokk over mat og å være spesielt forsiktig med emballasje (f. eks. selvoppvarmende materialer) som er utformet for å lage sprø mat, da disse kan være ekstra varme. Andre advarsler Ovnen må ikke modifiseres på noen måte. Denne ovnen einne MIKROBØLGEEFFEKT-knappen i tre sekunder. vil vises i displayet 2. For å stille 24-timersklokke, hold inne MIKROBØLGEEFFEKTknappen én gang til etter trinn 1, i eksempelet under vises i displayet. For å stille klokken, følg eksempelet nedenfor. Eksempel: For å stille 24-timersklokken til 23:35, 1. Velg klokkefunksjonen. (12-timersklokke). Vvelg 24timerklokken. 2. Still inn timene. Drei 3. Trykk på TID/VEKT-knotten til riktig MIKROBØLGEEFFEKTNIV time vises (23). Å-knappen for å endre fra timer til minutter. x1 og hold inne i tre sekunder. x1 og hold inne i tre sekunder. x1 x1 4. Still inn minuttene. Drei TID/VEKT-knotten til riktig mkenrull for å fange opp fettsprut. Utstyrstest for velegnethet Utfør den følgende testen om du ikke er sikker på om utstyret er egnet for bruk i mikrobølgeovn: Plasser utstyret inne i ovnen. Plasser et glass fylt med 150 ml vann på eller ved siden av utstyret. Skru ovnen på 800 W i 12 minutter. Det er egnet hvis det forblir avkjølt eller kun varmt å ta på. Bruk ikke denne testen på utstyr av plast. Det kan smelte. Mikrobølgefolie Dette, eller varmebestandig folie, er svært egnet for dekking eller innpakking. Følg produsentens anbefalinger. Stekeposer Kan brukes i mikrobølgeovn. Metallklemmer er ikke egnet for å feste dem, da kan folien i stekeposen smelte. Fest stekeposen med hyssing, og stikk flere hull i den med en gaffel. Innpakningsmaterialer som ikke er varmebestandige anbefales ikke for bruk i mikrobølgeovn. 7 Tips & råd Tidsinnstillinger Generelt sett er tidene for tining, oppvarming og tilberedning vesentlig kortere enn når du bruker en vanlig komfyr eller stekeovn. Derfor bør du holde deg til tidene som anbefales i denne boken. Det er bedre å stille inn for kort tid enn for lang tid. Test maten etter at den har blitt tilberedt. Det er bedre å måtte tilberede noe litt lenger enn å tilberede det for lenge i første omgang. Store & små mengder Tilberedningstider for mikrobølgeovn avhenger av mengden mat du ønsker å tine, varme opp eller tilberede. Dette betyr at små porsjoner blir raskere ferdig enn større. En tommelfingerregel: DOBBEL MENGDE = NESTEN DOBBEL TID HALV MENGDE = HALV TID Dype & grunne beholdere Begge typer beholdere rommer samme mengde, men tilberedningstiden er lengre for dype beholdere. Du bør derfor velge en så grunn beholder som mulig, med stor overflate. Dype beholdere bør kun brukes for retter der det er fare for at det skal koke over, f. eks. for nudler, ris, melk osv... Starttemperaturer Tining, oppvarming og tilberedning er avhengig av matens starttemperatur. Dypfryste matvarer og mat som oppbevares i et kjøleskap krever for eksempel lengre tid enn mat som har blitt lagret i romtemperatur. For oppvarming og tilberedning, antas normale oppbevaringstemperaturer (kjøleskapstemperatur ca. 5 C og romtemperatur ca. 20 C). For tining antas dypfrysttemperaturen å være -18 C. Runde & ovale beholdere Mat tilberedes jevnere i runde eller ovale beholdere enn i beholdere med hjørner, siden mikrobølgeenergien konsentreres i hjørnene, slik at maten i disse områdene kan bli overkokt. Tilberedningstid Alle tider som oppgis i denne boken er veiledende, og kan variere avhengig av matens starttemperatur, vekt og tilstand (vann- eller fettinnhold osv.). Dekke til Når man dekker til maten beholder den fuktigheten, og tilberedningstiden blir kortere. Bruk et lokk, mikrobølgeovnsfolie eller deksel. Mat som skal være sprø, f. eks. stek eller kylling, bør ikke dekkes til.

7 Som en hovedregel kan man si at alt som bør dekkes til i vanlige ovner også bør dekkes til i mikrobølgeovner. Alt som ikke skal dekkes til i vanlige ovner, kan også tilberedes uten tildekking i en mikrobølgeovn. Salt, urter & krydder Mat som lages i mikrobølgeovn beholder sin individuelle smak bedre enn med vanlige matlagingsmetoder. Av denne grunnen bør du bruke salt med forsiktighet, og vanligvis tilsette det først etter tilberedning. Salt absorberer væsker og tørker ut overflaten på maten. Urter og krydder kan brukes som vanlig. Matvarer med uregelmessig form Plasser den tykkere, mer kompakte delen av matvaren pekende mot utsiden. Plasser grønnsaker som for eksempel brokkoli med stilken pekende utover. Tilsetting av vann Grønnsaker og andre matvarer med høyt vanninnhold kan kokes i sin egen saft eller tilsettes litt vann. Dette sikrer at man bevarer mange vitaminer og mineraler. Røre Du må røre i maten fordi mikrobølgene varmer opp de ytre områdene først. Ved å røre i maten balanseres temperaturen, og maten varmes jevnt opp. Fettrike matvarer Mat som er "marmorert" med fett eller har et lag med fett er ferdig raskere enn magert kjøtt. Derfor bør du dekke disse delene til med litt aluminiumsfolie, og legge den siden med mest fett ned. Arrangere Arranger individuelle porsjoner (puddingformer, kopper eller bakepoteter) i en sirkel på dreieplaten. La det være igjen rom mellom porsjonene slik at mikrobølgeenergien kan trenge gjennom fra alle sider. Mat med skinn eller skall Stikk hull på matvarer som pølser, kylling, kyllinglår, bakepoteter, tomater, epler, eggeplommer og lignende med en gaffel eller et lite trespidd. Dette gjør at dampen som dannes kan slippe ut uten at skinnet eller skallet sprekker. Snu Snu mellomstore porsjoner, som hamburgere og biffer, én gang under tilberedningen for å redusere tilberedningstiden. Store enheter som stek eller kyllinger må snus fordi de mottar mer mikrobølgeenergi på oversiden, og kan tørke ut om de ikke snus. 8 N Tips & råd Hviletid En av de viktigste reglene for matlaging med mikrobølgeovn er hviletid. Nesten alle matvarer som tines, varmes opp eller tilberedes i mikrobølgeovn må stå og hvile en viss tid etterpå, slik at temperaturen jevner seg ut og fuktigheten i maten fordeles jevnt. Bruning Etter mer enn 15 minutter tilberedning får maten en bruntone, selv om denne ikke kan sammenlignes med den dype brunfargen og sprø skorpen man får i en vanlig komfyr. For å få en appetittvekkende brunfarge kan du bruke fargetilsetningsmiddel. De fleste setter samtidig smak på maten. I den følgende tabellen finner du noen forslag til ting du kan bruke som fargetilsetningsmidler og noen av måtene du kan bruke dem på. FARGETILSETNINGSMIDDEL Smeltet smør og tørket paprika Tørket paprika Soyasaus Grill- og Worcestershiresaus, brun sausy Smeltet baconfett eller sprø løk Kakao, sjokoladeflak, brun glasur, honning og marmelade Fjærkre RETT METODE Dekk fuglen med blandingen av smør og paprika Dryss paprikapulver over Ovnsbakte retter ostesmørbrød Dekk med sausen Kjøtt og fjærkre Stek, kjøttkaker, små ovnsstekte retter Dekk med sausen Ovnsbakte retter, ristede retter, supper, stuinger Kaker og desserter Dryss over baconbiter eller sprø løk Dryss over kaker og desserter, eller bruk til å glasere Oppvarming Ferdigmåltider i aluminiumsbeholdere må tas ut av disse beholderne og varmes opp på et fat eller i en annen beholder. Fjern lokket fra beholdere som er helt lukket. Mat bør dekkes til med mikrobølgefolie, et lokk eller annet deksel (kan anskaffes fra butikken), for at overflaten ikke skal tørkes ut. Drikke trenger ikke å dekkes til. Når du koker væsker som for eksempel vann, kaffe, te eller melk, plasser en glass-stang i beholderen. Hvis det er mulig, rør godt fra tid til annen, for å sikre at temperaturen er jevnt fordelt. Tidene gjelder for mat ved en romtemperatur på 20 C. Tiden for matvarer som har blitt lagret i et kjøleskap bør økes noe. Etter oppvarming, la maten hvile i 12 minutter, slik at temperaturen inni maten kan fordeles jevnt (hviletid). Tidene som angis er retningslinjer som kan variere avhengig av starttemperatur, vekt, vanninnhold, fettinnhold eller resultatet du vil oppnå. Tining Mikrobølgeovnen er perfekt til tining. Vanligvis er tidene for tining vesentlig kortere enn ved tradisjonelle tiningsmetoder. Her er noen få tips. Ta den frosne matvaren ut av emballasjen og legg den på et fat for tining. Esker & beholdere Esker og beholdere som er egnet til bruk i mikrobølgeovn er særlig bra for tining og oppvarming av mat. Dette er fordi de kan motstå temperaturer i en dypfryser (ned til ca. -40 C) samtidig som de tåler varme (opp til ca. 220 C). Derfor kan du bruke den samme beholderen til å tine opp, varme opp og til og med tilberede mat, uten å måtte bytte beholder. Dekke til Dekk til deler med små biter aluminiumsfolie før du begynner tiningen. Tinte eller varme deler bør på samme måte dekkes til med biter av aluminiumsfolie under tiningen. Dette hindrer at de tynne delene blir for varme, mens tykkere deler fortsatt er frosne. Riktig innstilling Det er bedre å velge en innstilling som er for lav enn en som er for høy. Ved å gjøre dette vil du sikre at maten tiner jevnt. Hvis mikrobølgeinnstillingen er for høy, vil matens overflate begynne å tilberedes mens innsiden fortsatt er frossen. 9 Tips og råd Snuing/røring Nesten all mat må snus eller røres i fra tid til annen. Separer deler som sitter sammen, og flytt på dem, så tidlig som mulig. Etter tilberedning, la grønnsakene hvile i ca. to minutter så temperaturen kan fordeles jevnt (hviletid). Tilberedningstiden som oppgis er retningslinjer og er avhengig av vekt, starttemperatur og de aktuelle grønnsakenes tilstand. Jo friskere grønnsakene er, jo kortere blir tilberedningstiden. Smä mengder Tiner raskere og jevnere enn store mengder. Vi anbefaler at du fryser så små mengder som mulig. Ved å gjøre dette vil du være i stand til å forberede hele menyer raskt og enkelt. Tilberede kjøtt,fisk & fjækre Når du kjøper slike matvarer, forsøk så langt som mulig å sikre at stykkene har samme størrelse.

8 Dette vil sikre at de tilberedes ordentlig. Før tilberedning, vask kjøtt, fisk og fjærkre under kaldt, rennende vann og klapp dem tørre med kjøkkenrull. Fortsett deretter som normalt. Storfekjøtt bør ha hengt lenge nok og ha lite brusk. Selv om stykkene er av samme størrelse, kan tilberedningsresultatene variere. Dette er blant annet på grunn av typen matvare, forskjeller i fettog væskeinnhold samt temperaturen før tilberedning. Etter at maten har blitt tilberedt i 15 minutter får den en naturlig brunfarge, som kan forsterkes ved å bruke litt fargetilsetningsmiddel. Hvis du i tillegg vil at skorpen skal være sprø, bør du enten bruke bruningsfatet eller utsette kjøttet for høy varme på komfyren, og avslutte tilberedningen i mikrobølgeovnen. Ved å gjøre dette vil du samtidig få en bruning til å lage saus av. Snu store stykker kjøtt, fisk eller fjærkre etter halve tilberedningstiden, slik at de tilberedes jevnt fra alle sider. Etter tilberedningen, dekk steken med aluminiumsfolie og la den hvile i ca. 10 minutter (hviletid). I denne perioden fortsetter steken å tilberedes, og saftene fordeles jevnt, slik at minst mulig går til spille når steken skal deles opp. Matvarer som krever nøye behandling Matvarer som kaker, krem, ost og brød bør bare tines delvis og deretter tines ferdig i romtemperatur. Ved å gjøre dette vil du unngå at de ytre områdene blir for varme, mens innsiden fortsatt er frossen. Hviletid Dette er særlig viktig etter å ha tint mat, siden tineprosessen fortsetter gjennom denne perioden. I tinetabellen finner du hviletidene for forskjellige matvarer. Tykke, tette matvarer trenger lenger hviletid enn tynnere matvarer eller matvarer som er mer porøse. Hvis maten ikke har tint nok, kan du fortsette tiningen i mikrobølgeovnen eller forlenge hviletiden deretter. På slutten av hviletiden bør du tilberede maten så fort som mulig, og ikke fryse den igjen. Tilberede friske grønnsaker Når du kjøper grønnsaker, forsøk så langt som mulig å sikre at de har samme størrelse. Dette er særlig viktig når du vil koke grønnsakene hele (f. eks. kokte poteter). Vask grønnsakene før du tilbereder dem, skrell dem og vei til slutt opp den ønskede mengden til oppskriften, og del dem opp. Krydre dem som du vanligvis ville gjort, men sett som regel kun til salt først etter at de er ferdig tilberedt. Tilsett ca. fem teskjeer med vann pr. 500 g grønnsaker. Grønnsaker som har høyt fiberinnhold krever litt mer vann. Du vil finne informasjon om dette i tabellen. Grønnsaker tilberedes vanligvis i en beholder med lokk. De som har høyt væskeinnhold, f. eks. løk eller kokte poteter, kan kokes i mikrobølgefolie uten å tilsette vann. Etter halve tilberedningstiden bør grønnsakene røres og snus. Tining & tilberedning Dypfryste retter kan tines og tilberedes samtidig i en prosess i mikrobølgeovnen din. Du vil finne noen eksempler i tabellen. Legg imidlertid merke til generelle råd og tips når det gjelder "varming" og "tining" av mat. Se produsentens instruksjoner på emballasjen når du tilbereder dypfryste retter. Disse inneholder nøyaktige tilberedningstider og gir råd om forberedelser. 10 N Effektnivå, mikrobølger Mikrobølgeovnen din har fem nivåer. For å velge effektnivå for matlaging, følg rådene som ble gitt i kokebokdelen. Vanligvis gjelder følgende anbefalinger: 800 W brukes til hurtig matlaging eller oppvarming, f.eks. supper, gryteretter, hermetiske matvarer, varme drikker, grønnsaker, fisk og lignende. 560 W brukes til lengre matlaging av tettere matvarer som stek, kjøttpudding, og ferdigmåltider, også for ømtålige retter som ostesaus og sukkerbrød. Ved denne lavere innstillingen vil ikke sausen koke over og mat vil tilberedes jevnt uten å overkoke på sidene. 400 W for tette matvarer som krever lang tilberedningstid når det tilberedes på tradisjonell måte, f. eks. retter med storfekjøtt, anbefales det å bruke denne innstillingen for å sikre at kjøttet blir mørt. 240 W for å tine, velg denne effektinnstillingen for å sikre at retten tines jevnt. Denne innstillingen er også ideell for å tilberede ris, pasta, melboller og lage eggekrem. 80 W for forsiktig tining, for eksempel kremkaker eller butterdeig. W = Watt For å stille inn effekten, trykk på knappen MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ inntil det ønskede nivået vises i displayet. Hvis man trykker på knappen MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ én gang, vises i displayet. Hvis du går forbi det ønskede nivået, fortsett å trykke på MIKROBØLGEEFFEKTNIVÅ-knappen til du når det nivået igjen. min. og 30 sek.) 2. Du kan dreie TID/VEKT-knotten med eller mot klokken. Andre praktiske funksjoner 1. TILBEREDNING I FLERE TRINN Man kan legge inn maks. og hold inne STOPknappen i tre sekunder. FOR Å KANSELLERE FUNKSJONEN SIKKERHETSLÅS 1. side 1516 "Tabeller for AUTOMATISK". du trykker på knappen åtte ganger, vil vises i displayet. Menyen endrer seg automatisk når du holder inne AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp. 2. Vekten eller kvantumet på maten kan legges inn ved å dreie på TID/VEKT-knotten inntil ønsket vekt vises i displayet. Legg kun inn matens vekt. Ikke inkluder beholderens vekt. For mat som veier mer eller mindre enn det som oppgis i tilberedningstabellene, bruk manuelle programmer. For best resultat, følg tilberedningstabellene se side For å starte tilberedningsprosessen trykk på START/QUICK-knappen. Når det kreves handling (f. eks. å snu maten), stopper ovnen, man hører en signallyd, resterende tilberedningstid og eventuell indikator vil blinke i displayet. For å fortsette tilberedningsprosessen, trykk på START/QUICKknappen. 1. x1 AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp Menynummer 2. TID/VEKT-knott 3. START/QUICK-knapp Sluttemperaturen varierer avhengig av starttemperaturen. Kontroller at maten er rykende varm etter tilberedningen. Om nødvendig kan du forlenge tilberedningstiden og endre effektnivået. Eksempel: For å tilberede grateng som veier 1 kg ved å bruke AUTOTILBEREDNING AC-7.

9 1. Velg ønsket meny ved å trykke syv ganger på AUTOMATISKE PROGRAMMER-knapp. 2. Legg inn vekten ved å dreie TID/VEKT-knotten med klokken. 3. Trykk på START/QUICKknappen. x7 x1 Kontroller displayet. 14 N Tabeller for automatisk bruk KNAPP AUTOTILBERED NR. AC-1 Tilbered Frosne grønnsaker, x1 f. eks. rosenkål, grønnebønner, erter, grønnsaksblandinger, brokkoli VEKT (økeenhet) / UTSTYR 0,1-0,6 kg (100 g) (starttemp. -18 C) Bolle og lokk FREMGANGSMÅTE Tilsett en spiseskje vann pr. 100 g, og salt etter ønske. Det er ikke nødvendig å tilsette vann til sopp. Dekk til med et lokk. Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. MERKNAD: Hvis frosne grønnsaker sitter sammen, tilbered dem manuelt. Del opp i små biter, f. eks. strimler, terninger eller skiver. Tilsett en ss vann pr. 100 g, og salt etter ønske. (Det er ikke nødvendig å tilsette vann til sopp). Dekk til med et lokk. Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. AC-2 Tilbered Friske grønnsaker x2 0,1-0,6 kg (100 g) (starttemp. 20 C) Bolle og lokk x3 AC-3 Tilbered Frosne ferdigmåltider Typer som kan røres i, f. eks. nudler, bolognese, kinesiske retter. Flytt måltidet til en beholder som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Tilsett noe væske om det anbefales av produsenten. * Hvis produsentens Dekk til med et lokk. instruksjoner angir at man Tilbered uten tildekning om dette er produsentens skal tilsette vann, kalkuler den instruksjoner.. totale mengden for Når man hører lydsignalet, rør og dekk til på nytt. programmet med La retten hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. 0,3-1,0 kg* (100 g) (starttemp. makaronigrateng, lasagne osv. 0,2-0,6 kg (100 g) (starttemp. Dekk til med mikrobølgefolie. La retten hvile i ca. 5 minutter etter at den er ferdig. Kokte poteter: Skrell potetene og del dem opp i mindre biter. Legg potetene som skal kokes eller bakes i en bolle. Tilsett nødvendig mengde vann (pr. 100 g), ca. 2 ts og litt salt. Dekk til med et lokk. La potetene hvile i ca. 2 minutter etter at den er ferdig. Se oppskrift for fiskefilet med saus på side 17. Når du hører lydsignalet, snu maten, flytt på den og separer biter. Beskytt tynne deler og varme områder med små biter aluminiumsfolie. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie i 1015 minutter, til det har tint helt igjennom. Legg kjøttdeigen i en terteform og plasser midt på dreieplaten. Når du hører lydsignalet, vend maten. Fjern de tinte delene om det er mulig. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie, la det hvile i 510 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Legg kjøttet i en terteform og plasser det midt på dreieplaten. Når du hører lydsignalet, snu og beskytt tynne eller og varme områder med små biter av aluminiumsfolie. Etter tining, skyll i kaldt vann, pakk inn i aluminiumsfolie i 1530 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Vask til slutt fuglen under rennende vann. Fjern all emballasjen fra kaken. Plasser direkte på dreieplaten, eller på et fat på midten av dreieplaten. Etter tining, del opp kaken i biter på samme størrelse og ha avstand mellom bitene. La dem hvile i 1530 minutter, inntil de er jevnt tint. Fordel i en terteform på midten av dreieplaten. Fordel 1 kg direkte på dreieplaten. Når du hører lydsignalet snu brødet, flytt det rundt og ta ut skiver som er tint. Etter tining, pakk inn i aluminiumsfolie, la det hvile i 5-10 minutter, inntil det har tint helt igjennom. Ad-1 Tining 0,2-0,8 kg (100 g) Biff og koteletter starttemp. -18 C) (Se merknad neden) x8 Ad-2 Tining Kjøttdeig x9 0,2-0,8 kg (100 g) (starttemp. -18 C) (Se merknad neden) Ad-3 Tining Fjærkre x10 0,9-1,5 kg (100 g) (starttemp. -18 C) (Se merknad neden) Ad-4 Tining Kake x11 0,1-1,4 kg (100 g) (starttemp. -18 C) Fat Ad-5 Tining Brød x12 0,1-1,0 kg (100 g) (starttemp -18 C) Terteform (Kun oppskåret brød anbefales til dette programmet.) MERKNADER: Autotining 1. Biffer og koteletter bør fryses ned i ett lag. 2. Kjøttdeig bør presses flat før den fryses ned. 3. Etter å ha snudd maten, beskytt tinte deler med små biter aluminiumsfolie. 4. Fjærkre bør behandles rett etter tining. 5. Kaker som er pyntet eller overtrukket med krem er svært følsomme for mikrobølgeenergi. For best mulig resultat bør man ta kaken ut av ovnen øyeblikkelig hvis kremen raskt blir myk, og la kaken stå i romtemperatur i 10 til 30 minutter. 16 N Oppskrifter for automatisk AC-6 & AC-7 FISKEFILET MED SAUS (AC-6) Fiskefilet med pikant saus Ingredienser 0,4 kg 140 g 40 g 4g 12 g 1 ts 200 g 0,8 kg 280 g 80 g 8g 24 g 1-2 ts 400 g 1,2 kg 420 g 120 g 12 g 36 g 2 ts 600 g hermetiske tomater (uten saft) mais chilisaus løk (finhakket) rødvinseddik, sennep, timian kajennepepper fiskefilet salt Tilberedning: 1. Bland ingrediensene til sausen. 2. Plasser fiskefileten i en gratineringsform med de tynne endene mot sentrum, og dryss salt over. 3. Fordel sausen over fiskefileten. 4. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered på AUTOTILBERED AC-6, "Fiskefilet med saus" 5. La retten hvile i ca. to minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. FISKEFILET MED SAUS (AC-6) Fiskefilet med karrisaus Ingredienser 0,4 kg 200 g 40 g 160 g 0,8 kg 400 g 80 g 320 g 1,2 kg 600 g 120 g 480 g fiskefilet salt banan (i skiver) ferdiglaget karrisaus Tilberedning: 1. Plasser fiskefileten i en rund gratineringsform med de tynne endene mot sentrum, og dryss salt over. 2. Fordel bananen og den ferdiglagde karrisausen over fiskefileten. 3. Dekk til med mikrobølgefolie og tilbered på AUTOTILBERED AC-6, "Fiskefilet med saus". 4. La retten hvile i ca. to minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. GRATENG (AC-7) Spinatgrateng Ingredienser 0,5 kg 5g 150 g 15 g 150 g 35 g 50 g 1 40 g 1,0 kg 10 g 300 g 30 g 300 g 75 g 100 g 2 75 g 1,5 kg 15 g 450 g 45 g 450 g 110 g 150 g g smør eller margarin for å smøre formen bladspinat (tint, avrent) løk (finhakket) salt, pepper og muskat kokte poteter (i skiver) kokt skinke (i terninger) crème fraîche egg revet ost paprikapulver Tilberedning: 1.

10 Bland bladspinaten med løken og krydre med salt, pepper og muskat 2. Smør gratineringsformen. Plasser potetskiver, skinke og spinat lagvis i formen. Det øverste laget bør være spinat. 3. Bland eggene med crème fraîche, tilsett salt og pepper og hell over grønnsakene. 4. Dekk gratengen med revet ost, dryss paprikapulver over og tilbered på AUTOTILBERED AC-7, "Grateng". 5. La retten hvile i 510 minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. GRATENG (AC-7) Potet-og squash-grateng Ingredienser 0,5 kg 200 g 115 g 75 g 1 1/2 1,0 kg 400 g 230 g 150 g g 20 g 1,5 kg 600 g 345 g 225 g g 30 g kokte poteter (i skiver) squash (i tynne skiver) crème fraîche egg fedd hvitløk (presset) salt og pepper fetaost (i terninger) solsikkekjerner paprikapulver 40 g 10 g Tilberedning: 1. Smør gratineringsformen og legg potetskiver og squash lagvis i formen. 2. Bland eggene med crème fraîche, tilsett salt og pepper og hell over grønnsakene. 3. Smul opp fetaosten og strø over gratengen. 4. Strø til slutt solsikkekjerner og paprikapulver over gratengen og tilbered på AUTOTILBERED AC-7, "Grateng". 5. La retten hvile i 510 minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. 17 Tilberedningstabell FORKORTELSER SOM BRUKES ss = spiseskje ts = teskje sk = stor klype lk = liten klype kopp = en full kopp pose = pose med ferdig oppmålt innhold KG = kilogram g = gram l = liter ml = millilitre cm = centimeter TFI = tørrfettinnhold DF = dypfrossen MB = mikrobølge MBO = mikrobølgeovn min = minutter sek = sekunder dm = diameter TABELL: VARME OPP MAT OG DRIKKE Mat/drikke Kaffe, Melk, Vann, 1 kopp 1 kopp 1 kopp 6 kopper 1 bolle Mat på tallerken (Grønnsaker, kjøtt og tilbehør) Stuing Klar suppe Kremet suppe Grønnsaker Mengde Effektnivå Tid -g/ml- -Innstilling- -min W ca W ca W 11/ W W 111/ W W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 800 W 560 W 400 W 400 W 800 W 400 W 400 W 400 W 11/2-21/2 11/2-2 11/2-21/2 2-21/ /2 4-41/ ca. 2 1/2 ca. 1 1/2-1 Tips skal ikke dekkes til skal ikke dekkes til skal ikke dekkes til, kok opp skal ikke dekkes til, kok opp dekk til, kok opp drypp litt vann over sausen,dekk til rør etter halve tilberedningstiden dekk til, rør etter å ha varmet opp dekk til, rør etter å ha varmet opp dekk til, rør etter å ha varmet opp tilsett litt vann hvis det er nødvendig, dekk til rør etter halve tilberedningstiden sprut litt vann over, dekk til og rør en gang i blant tynt lag med saus over, dekk til dekk til prikk i skinnet flere ganger plasser på et kakefat ta av lokket, rør godt etter oppvarming og test temperaturen rør en gang i blant dypp i vann, klem godt og plasser i en suppebolle, rør en gang i blant bland sukkeret i 250 ml væske, dekk til, rør godt under og etter oppvarming Garnering Kjøtt, 1 stykke* Fiskefilet* Pølser 2 Kake, 1 stykke Babymat, 1 glass Smelte smør eller margarin* Smelte sjokolade Løse opp seks plater med gelatin Glasur til kake med 1/4 væske * Kjøleskapstemperatur 2-3 1/2 5-6 TABELL: TILBEREDE KJØTT, FISK OG FJÆRKRE Fisk og fjærkre Stek (svin, kalv, lam) Mengde Effektnivå Tid -g- -Innstilling--min Oksestek (medium) Kjøttdeig Fiskefilet Kylling Kyllinglår W 400 W 800 W 400 W 800 W 400 W 800 W 400 W 800 W 800 W 800 W 800 W 8-10* * * * Tips krydre etter smak, plasser i en grunn terteform snu etter * Hviletid -min krydre etter smak, plasser i en grunn terteform snu etter * forbered blandingen av kjøttdeigen (halv gris / halv okse), plasser i en grunn, ildfast form krydre etter smak, plasser på et fat, dekk til krydre etter smak, plasser i en ildfast form, snu etter halve tilberedningstiden krydre etter smak, plasser på et fat, dekk til N Tilberedningstabell TABELL: TINING Mat Stekt kjøtt (f. eks. svin, biff, lam, kalv) Biffer, fileter, koteletter, Gulasj Pølser, 8 4 And, kalkun Kylling Mengde Effektnivå Tinetid -g- -Innstilling- -min Kyllinglår Hel fisk Fiskefilet Krabber Rundstykker, 2 Oppskåret brød til risting Loff, hel Kaker, pr. stykke Kremkake, pr. stykke Hel kake Ø 25cm Smør Frukt som f. eks. jordbær, bringebær, kirsebær, W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W 240 W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 240 W 80 W 80 W 80 W 240 W 240 W ca Tips plasser på en tallerken som en vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden separer og rør etter halve tinetiden legg ved siden av hverandre, 5-10 snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden plasser på en tallerken som er vendt opp-ned, snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden snu etter halve tinetiden tines kun delvis fjern de ytterste skivene etter hvert minutt snu etter halve tinetiden (midten fortsatt frossen) plasser på et kakefat plasser på et kakefat plasser på et kakefat tines kun delvis plommer spre dem jevnt, snu etter halve tinetiden Hviletid -min TABELL: TINING OG TILBEREDNING Mat Mengde Effektnivå Tilberedningstid Tilsett vann Tips Hviletid -g- -Innstilling-min-ss/ml-minFiskefilet W dekk til 1-2 Ørret, 1 fisk W 5-7 dekk til 1-2 Måltid, én tallerken W 9-11 dekk til, rør etter 6 minutter 2 Bladspinat W 6-8 dekk til, rør et par ganger under tilberedningen 2 Brokkoli W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Erter W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Kålrabi W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Grønnsaksblanding W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Rosenkål W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 Rødkål W ss dekk til, rør etter halve tilberedningstiden 2 19 Tilberedningstabell TABELL: TILBEREDE FRISKE GRØNNSAKER Grønnsak Mengde Effektnivå Tid -g-innstilling- -minbladspinat W 5-7 Blomkål W W Brokkoli W 9-11 Sopp W 8-10 Kinakålblader W 9-11 Erter W 9-11 Fenikkel W 9-11 Løk W 5-7 Kålrabi W Gulrøtter W W 7-9 Grønn paprika W 7-9 Kokte poteter (med skall) W 9-11 Purreløk W 9-11 Rødkål W Rosenkål Kokte poteter (saltet) Selleri Kål Squash W 800 W 800 W 800 W 800 W Tips Tilsett vann -ss/mlvask, tørk godt, dekk til, rør et par ganger under tilberedningen 1 helt hode, dekk til, del i buketter 5-6 ss rør i blant under tilberedningen 4-5 ss del opp i buketter, rør en gang i blant under tilberedningen 4-5 ss hele hoder, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning skjær i strimler, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen 4-5 ss del opp, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss hele, tilbered i mikrobølgefolie del opp i terninger, rør en gang i blant under tilberedningen 50 ml skjær i ringer, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss del opp i strimler, rør et par ganger under tilberedningen dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen del opp i ringer, rør en gang i blant under tilberedningen del opp i strimler, rør et par ganger under tilberedningen 4-5 ss 4-5 ss 4-5 ss 50 ml hele rosenkål, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 50 ml del opp i store biter av omtrent samme størrelse, 150 ml tilsett litt salt, dekk til, rør en gang i blant under tilberedningen dice finely, cover, stir occasionally during cooking 50 ml skjær i strimler, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 50 ml skiver, dekk til, rør en gang i blant under tilberedning 4-5 ss Oppskrifter TILPASSE OPPSKRIFTER FOR MIKROBØLGEOVN Hvis du vil tilpasse din favorittoppskrift for mikrobølgeovn, bør du legge merke til følgende: Kort ned tilberedningstiden med en tredjedel til halvparten.

11 Følg eksemplene til oppskriftene i denne boken. Matvarer som har høyt væskeinnhold, slik som kjøtt, fisk, fjærkre, grønnsaker, frukt, stuinger og supper kan tilberedes i mikrobølgeovnen uten noen problemer. Overflaten på matvarer som inneholder lite fuktighet, slik som fat med mat, bør fuktes før oppvarming eller tilberedning. Mengden væske som tilsettes rå matvarer som breseres, bør reduseres til ca. to tredjedeler av den mengden som oppgis i originaloppskriften. Tilsett mer væske under tilberedning om det er nødvendig. Mengden fett som skal tilsettes kan reduseres vesentlig. En liten mengde smør, margarin eller olje er nok til å sette smak på maten. Derfor er mikrobølgeovnen perfekt for å tilberede mat med lite fett som en del av en slankekur. 20 HVORDAN BRUKE OPPSKRIFTENE Alle oppskriftene i denne boken er for 4 porsjoner hvis ikke annet er oppgitt. Anbefalinger relatert til egnet utstyr og den totale tilberedningstiden oppgis på begynnelsen av alle oppskriftene. Som regel skal de angitte mengdene brukes i sin helhet, hvis ikke annet er indikert. Det antas at vekten på ett egg er ca. 55 g når det oppgis egg i oppskriftene (størrelse medium). N Oppskrifter Tyskland Ristet brød med camembert Total i tid i ovnen: ca. 11/2-21/2 minutt Redskaper: Ingredienser 4 brødskiver for risting 2 ss smør eller margarin (20 g) 150 g camembert 4 ts tranebærgelé kajennepepper 1. Rist brødet og smør på smøret. 2. Del opp camemberten i skiver og fordel på brødet. Legg tranebærgeléen mellom osten og dryss over med kajennepepper. 3. Legg toasten på en asjett og varm opp i 11/2-21/2 min. 800 W Tips: Du kan variere denne oppskriften etter din egen smak. Du kan for eksempel bruke frisk sopp og revet ost eller kokt skinke, asparges og Emmental-ost. Nederland Soppsuppe "Champignonsoep" Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 200 g sopp, i skiver 1 løk (50 g), finhakket 300 ml kjøttkraft 300 ml fløte 21/2 ss mel (25 g) 21/2 ss smør eller margarin (25 g) salt & pepper 1 egg 150 g crème fraîche 1. Ha grønnsakene og kjøttkraften i bollen, dekk til og tilbered. 8-9 min. 800 W 2. Bland alle ingrediensene i mikseren. 3. Bland mel og smør til en deig og jevn ut i suppen. Smak til med salt og pepper, dekk til og start ovnen. Rør etter tilberedningen. 4-6 min. 800 W 4. Bland eggeplommen med fløten, rør inn i suppen litt etter litt. Varm opp en kort stund, men ikke la det koke! 1-2 min. 800 W La suppen hvile i ca. fem minutter etter tilberedningen. 21 Oppskrifter Sveits Zürich-kalv i fløte Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: form med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 600 g kalvefilet 1 ss smør eller margarin 1 løk (50 g), finhakket 100 ml hvitvin krydret skybruning til ca. 1/2 l saus 300 ml fløte 1 ss persille, finhakket 1. Del filetene opp i fingertykke strimler. 2. Smør hele formen med smøret. Plasser løk og kjøtt i formen, dekk til og start ovnen. Rør én gang under tilberedningen min. 800 W 3. Tilsett hvitvin, sausepulver og fløte, rør, dekk til og start ovnen igjen. Rør en gang i blant. 4-5 min. 800 W 4. Test kjøttet, rør i blandingen en gang til, og la den hvile i ca. fem minutter. Strø med persille før servering. Frankrike Sjøtunge-fileter Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: grunn, oval ildfast form med mikrobølgefolie (ca. 26 cm lang)) Ingredienser 400 g sjøtunge-filet 1 sitron, hel 2 tomater (150 g) 1 ts smør eller margarin til smøring 1 ss vegetabilsk olje 1 ss persille, finhakket salt & pepper 4 ss hvitvin (30 ml) 2 ss smør eller margarin (20 g) 1. Vask sjøtungefiletene og klapp dem tørre. Fjern evt. bein. 2. Del opp sitronen og tomatene i tynne skiver. 3. Smør den ildfaste formen med smør. Legg i fiskefiletene og drypp vegetabilsk olje over dem. 4. Dryss persille over fisken, legg tomatskivene oppå og krydre. Legg sitronskivene over tomatene og hell hvitvin over. 5. Legg små klumper med smør over sitronen, dekk til og start ovnen min. 800 W La fiskefileten hvile i ca. to minutter etter tilberedning. Tips: Denne oppskriften kan også brukes til kolje, kveite, mulle, rødspette eller torsk. Hellas Bresert lam med grønne bønner Total tid i ovnen: ca minutter Redskaper: flat, oval suffléform med lokk (ca. 26 cm lang) Ingredienser 1-2 tomater (100 g) 400 g lam uten ben 1 ts smør eller margarin (til smøring av bollen) 1 løk (50 g), finhakket 1 fedd hvitløk, presset salt & pepper sukker 250 g hermetiske grønne bønner Tips: Hvis du foretrekker friske bønner, bør disse kokes på forhånd Flå og fjern stilkene fra tomatene, lag deretter puré i en blender eller foodprosessor. 2. Del opp lammekjøttet i store biter. Smør bollen med smøret. Legg i kjøttet, løken og hvitløken, krydre, dekk til og start ovnen min. 800 W 3. Tilsett bønnene og tomatpuréen til kjøttet, dekk til og fortsett tilberedningen min. 560 W La lammet hvile i ca. fem minutter etter tilberedning. N Oppskrifter Italia Lasagne Total tid i ovnen ca min Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l), grunn, firkantet suffléform med lokk (ca. 20 x 20 x 6 cm) Ingredienser 300 g hermetiske tomater 50 g skinke, i terninger 1 løk (50 g), finhakket 1 fedd hvitløk, presset 250 g kjøttdeig (okse) 2 ss most tomat (30 g) salt & pepper oregano, timian, basilikum, muskat 150 ml fløte (crème fraîche) 100 ml melk 50 g revet parmesan 1 ts blandede opphakkede urter 1 ts olivenolje 1 ts vegetabilsk olje til å smøre formen 125 g grønne lasagneplater 1 ss revet parmesanost 1 ss smør eller margarin 1. Del tomatene i skiver, bland dem med skinke og løk, hvitløk, kjøttdeig og de moste tomatene. Krydre og tilbered med lokket på. 7-9 min. 800 W 2. Bland inn fløte og melk, parmesan, urter, olje og krydder. 3. Smør suffléformen og dekk bunnen av formen med ca. 1/3 pasta. Legg halvparten av kjøttblandingen på pastaen, og hell litt saus over. Legg en ny tredjedel av pastaen oppå, etterfulgt av nok et lag kjøttdeigblanding og litt saus, og til slutt resten av pastaen på toppen. Helt til slutt dekker du pastaen med masse saus og drysser parmesan over.

12 Legg smørklatter på toppen og toppen og tilbered med lokket på min. 560 W La lasagnen hvile i ca. fem til ti minutter etter at du har tatt den ut av ovnen. Frankrike Ratatouille Total tid i ovnen ca min. Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Ingredienser 5 ss olivenolje (50 ml) 1 fedd hvitløk, presset 1 løk (50 g), oppskåret 1 liten aubergine (250 g), i terninger 1 squash (200 g), i terninger 1 paprika (200 g), i store terninger 1 liten fenikkel (75 g), i terninger 1 suppekvast 200 g hermetiske artisjokkhjerter, delt i fire salt & pepper 1. Ha olivenoljen og hvitløken i bollen Tilsett de forberedte grønnsakene, bortsett fra artisjokkhjertene, og krydre med pepper. Tilsett suppekvasten, dekk til og start ovnen. Rør om en gang min. 800 W Sett til artisjokkhjertene når det er fem minutter igjen og varm opp. 2. Smak til ratatouillen med salt og pepper. Fjern suppekvasten før servering. La ratatouillen hvile i ca. to minutter etter tilberedning Tips: Ratatouille kan serveres varm til kjøttretter Den er også perfekt som forrett om den serveres kald. En suppekvast består av: en stilk persille, en håndfull urter som egnes til å krydre suppen, en stilk løpstikke, en stilk timian, flere laurbærblad. 23 Oppskrifter Spania Bakte poteter Total tid i ovnen ca min Redskaper: Bolle med lokk (kapasitet på 2 l) Porselenstallerken Ingredienser 4 poteter av middels størrelse (400 g) 100 ml vann 60 g skinke, i små terninger 1/2 løk (25 g) finhakket ml melk 2 ss revet parmesan (20 g) salt & pepper 2 ss revet Emmental-ost 1. Plasser potetene i en bolle, dekk til og start ovnen. Flytt på potetene etter halve tilberedningstiden min. 800 W La stå til avkjøling. 2. Del opp potetene på langs og grav forsiktig poteten ut av skallet. Bland poteten med skinke, løk, melk og parmesan til en jevn konsistens. Krydre med salt og pepper. 3. Flytt potetskallet med potetblandingen og dryss over med Emmental-ost. Legg potetene på en tallerken og start ovnen. 4-6 min. 800 W La potetene hvile i ca. to minutter etter at du har tatt dem ut av ovnen. Danmark Fruktgele med vaniljesaus Total tid i ovnen ca min. Redskaper: Form med lokk (kapasitet på 2 l) (kapasitet på 1 l) Ingredienser 150 g rips, vasket og renset 150 g jordbær, vasket og renset 150 g bringebær, vasket og renset 250ml hvitvin 100 g sukker 50 ml sitronsaft 8 gelatinplater 300 ml melk frøene fra 1/2 vaniljestang 30 g sukker 15 g ykningsmiddel Tips: Du kan også bruke tinte frukter. 1. Legg til side noe frukt til pynt. Lag puré av resten av frukten sammen med hvitvin, ha i en form, dekk til og varm opp. 7-9 min. 800 W Ha i sukkeret og sitronsaften. 2. Legg gelatinen i bløt i kaldt vann i ca. 10 minutter, ta den deretter ut og klem den tørt. Rør gelatinen inn i den varme puréen inntil den er oppløst. Sett geléen i kjøleskapet og la den stivne. 3. For å lage vaniljesaus, ha melken i den andre skålen. Skjær vaniljestangen åpen og skrap ut frøene. Rør dette inn i melken sammen med sukker og tykningsmiddel, dekk til og tilbered. Rør om under tilberedningen og på slutten av tilberedningen. 3-4 min. 800 W 4. Snu geléen på et fat, og dekorer med hel frukt. Tilsett vaniljesausen. 24 N Vedlikehold & rengjøring ADVARSEL: IKKE BRUK KOMMERSIELLE OVNRENSERE, DAMPRENGJØRING, SLIPENDE, GROVE VASKEMIDLER, MIDLER SOM INNEHOLDER KAUSTISK SODA ELLER SKUREPUTER PÅ NOEN DELER AV MIKROOVNEN. Utsiden av ovnen Du kan enkelt gjøre ren utsiden av ovnen med mild såpe og vann. Tørk av såpen med en fuktig klut, og tørk av utsiden med et mykt håndkle. Ovnens kontrollpanels Åpne døren før du gjør rent kontrollpanelet, slik at det deaktiveres. Vær forsiktig ved rengjøring av kontrollpanelet. Bruk en klut som bare er lett fuktet med vann, tørk forsiktig av panelet inntil det er rent. Ikke bruk for mye vann. Ikke bruk noen form for kjemisk eller slipende rengjøringsmiddel. Innsiden av ovnen 1. For rengjøring: Tørk bort sprut eller søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver bruk, mens ovnen fortsatt er varm. Ved større søl: Bruk mild såpe og tørk over flere ganger med en fuktig klut inntil alle matrester er borte. Ikke fjern bølgelederdekselet. 2. Pass på at det ikke kommer inn såpe eller vann gjennom de små ventilåpningene i veggen, da dette kan føre til skade på ovnen. 3. Ikke bruk rengjøringsmidler i sprayform inne i ovnen. Dreieplate og dreieplatestøttet Ta dreieplaten og dennes støtte ut av ovnen. Vask dreieplaten og støtten i mildt såpevann. Tørk med en tørr klut. Både dreieplaten og støtten kan vaskes i oppvaskmaskin. Dør For å fjerne alle spor av smuss, rengjør både ut- og innsiden av døren, dørforsegling og lukkeflater regelmessig med en myk, fuktig klut. MERK: Man bør ikke bruke damprengjørere Hva du gjør hvis mikrobølgeovnen ikke virker som den skal? Sjekk at - sikringene i sikringsskapet ikke har gått. - ikke strømmen har gått. - Hvis sikringene fortsetter å gå, kontakt en kvalifisert elektriker.... mikrobølgemodus ikke virker som den skal? Sjekk at - døren er lukket godt igjen. - dørforseglingene og deres overflater er rene. - det er trykket på STARTknappen.... dreieplaten ikke dreier? Sjekk at - dreieplatestativet er korrekt koblet til drevet. - formene ikke går utover kanten av dreieplaten. - maten ikke går utover kanten av dreieplaten slik at den ikke kan rotere. - det ikke er noe i fordypningen under dreieplaten.... mikrobølgene ikke kan slås av? - Koble ovnen fra sikringsboksen. - Kontakt en autorisert AEG-serviceagent.... lyset inne i ovnen ikke som det skal? - Ring en autorisert AEG-serviceagent. Lyspæren inne i ovnen må kun skiftes av en autorisert AEG-serviceagent.... det tar lengre tid å varme opp og tilberede mat enn før? - Still inn en lengre tilberedningstid (dobbel mengde mat = nesten dobbel tilberedningstid) eller - hvis maten er kaldere enn normalt, roter eller snu fra tid til annen eller - still inn et høyere effektnivå. MERK: Hvis du tilbereder mat lenger enn standardtid med bare 800 W, vil ovnen automatisk senke effektnivået for å unngå overoppvarming. (Effektnivået for mikrobølgene vil bli redusert til 560 W.) Etter en pause på 90 sekunder, kan du stille tilbake til høyt effektnivå 800 W.

13 Tilberedningsmodus Mikrobølge 800 W Standardtid 20 minutter Redusert effektnivå Mikrobølge 560 W 25 Hvis mikrobølgeovnen ikke virkerlevetiden Før du kontakter Servicemannen: Kontroller at støpslet sitter i stikkontakten og at ikke sikringen er gått. Gjør ikke noe inngrep i ovnen som kan forårsake skade på person eller eiendom. Hvis problemet fortsetter etter at du har forsøkt punktene til høyre, bør du kontakte leverandøren for et godkjent serviceverksted. Er ovnen koplet til vegguttaket? Er sikringen hel? Er ovnsdøren lukket? Har du valgt tilberedningstid? Forbrukerkjøp Ved salg til forbruker i Norge gjelder norske forbrukerbestemmelser, som fås av leverandøren. Husk å oppbevare kvittering som garantibevis. Service og reservedeler Service og reservedeler til ovnen får du hos forhandleren eller et godkjent serviceverksted. Når du bestiller service bør du oppgi ovnens produktnummer og modell som står på dataskiltet. Modell:..... Produktnummer:... Innkjøpsdato: N Spesifikasjoner Nettspenning med vekselstrøm : 230 V, 50 Hz, enfaset Sikring/kretsbryter for fordelingsledning : Minimum 10 A Nødvendig vekselstrømsspenning: Mikrobølge : 1.2 kw Utgangseffekt: Mikrobølge : 800 W (IEC 60705) Mikrobølgefrekvens: : 2450 MHz Utvendige dimensjoner: MC1751E : 492 mm (B) x 370 mm (H) x 316 mm (D) MC1761E : 592 mm (B) x 370 mm (H) x 316 mm (D) Innvendige dimensjoner : 285 mm (B) x 202 mm (H) x 298 mm (D) * Ovnskapasitet : 17 litres * Dreieplate : ø 272 mm Vekt : ca kg Ovnslampe : 25 W/ V * Innvendig kapasitet er beregnet ved å måle maksimal bredde, dybde og høyde. Faktisk kapasitet for mat er mindre enn dette. Denne ovnen er i overensstemmelse med kravene i direktiv 89/336/EEC og 73/23/EEC som modifisert av 93/68/EEC. SPESIFIKASJONEN KAN ENDRES UTEN FORVARSEL SOM EN DEL AV VÅRT ARBEID FOR KONTINUERLIG FORBEDRING. Viktig informasjon Økologisk forsvarlig avhending av emballasje og gammelt utstyr Emballasje AEGs mikrobølgeovner krever effektiv emballasje som beskyttelse under transport. Kun minimalt med emballasje er brukt. Emballeringsmaterialer (f. eks. folie eller polystyren) kan utgjøre en fare for barn. Kvelningsfare. Hold emballeringsmaterialer utilgjengelig for barn. Det er kun brukt miljøvennlig emballeringsmateriale som kan resirkuleres. Pappen er laget av resirkulert papir, og deler av tre er ubehandlet. Plastartikler er merket som følger: «PE» polyetylen, f. eks. emballeringsfilm «PS» polystyren, f. eks. bør deretter tas med til nærmeste resirkuleringssenter. Sjekk med lokale myndigheter om det finnes fasiliteter for resirkulering av utstyret i ditt nærområde. 27 Installering INSTALLERE OVNEN 1. Fjern all emballasje og kontroller om det er tegn på skade. 2. Denne ovnen er utformet for å passe inn i et 360 mm høyt skap som standard. Ved tilpasning i et 350 mm høyt skap: Skru løs og fjern de fire føttene fra undersiden av ovnen. Det er tre høye føtter og en lav fot. bytt ut den lave foten. 3. diagram). 4. Før ovnen sakte og forsiktig inn i kjøkkenskapet, inntil ovnens fremre ramme sitter tett mot skapåpningen. 5. Sikre at enheten er stabil og ikke sitter skrått. Pass på at 5 mm det er en åpning på 5 mm mellom skapdøren og toppen av rammen (se diagram). 6. Fest ovnen med medfølgende skruer. Festepunktene finnes i ovnens øvre og nedre hjørner (se diagram, punkt 9, på side 4). 7. Det er viktig at du forsikrer deg om at installeringen av produktet er i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerhåndboken og instruksjonene til produsenten av komfyrplatene eller stekeovnen. Avtrekk SIKKER BRUK AV OVNEN Hvis mikrobølge ovnen er tilpasset i stilling B eller C: Skapet må være minst 500 mm (E) over benkeflaten og må ikke installeres direkte over komfyrplater. Denne ovnen er kun testet og godkjent for bruk i nærheten av gass-, elektriske og induksjonskomfyrplater for privathusholdninger. Man må sørge for nok rom mellom komfyrplater og mikrobølgeovn til å forhindre overoppheting av mikrobølgeovnen, skap og tilbehør. Ikke bruk komfyrplatene uten gryter på når mikrobølgeovnen er i bruk. Utvis forsiktighet ved bruk av mikrobølgeovnen mens komfyrplatene er på. Avtrekk Stilling A Stilling B Stilling C Stilling D E D Stekeovn Stilling A B+C Størrelse på åpningen B D H 560 x 550 x x 300 x x 300 x x 300 x x 300 x x 500 x x 500 x x 500 x x 500 x 360 Avtrekk (min) Åpning mellom skap og tak D Mål i (mm) 28 N Installering TILKOBLE OVNEN TIL STRØMFORSYNING Strømuttaket bør være lett tilgjengelig, slik at enheten lett kan kobles fra strømnettet i nødstilfelle. Stikkontakten bør ikke være plassert bak skapet. Den beste plasseringen er over skapet, se (A). Når strømledningen ikke kobles til i stilling (A), bør den tas ut av støtteklemmen (se diagram, punkt 13, på side 4) og føres under ovnen. Koble ovnen til enfaset vekselstrøm på 230 V / 50 Hz via et korrekt installert og jordet uttak. Uttaket må være utstyrt med sikring på 10 A. Strømledningen kan bare skiftes ut av en elektriker. Før installering binder man en hyssing til strømledningen for å gjøre det lettere å koble til punkt (A) når ovnen er installert. Pass på at strømledningen IKKE kommer i klem når ovnen settes inn i skapet. Ikke senk strømledningen eller kontakten i vann eller andre væsker. (A) ELEKTRISKE TILKOBLINGER ADVARSEL: DENNE OVNEN MÅ JORDES Produsenten fraskriver seg erstatningsansvar dersom denne forholdsregelen ikke følges. Hvis støpselet som finnes på ovnens strømledning ikke passer til strømuttaket, kontakt din lokale, autoriserte AEG-serviceagent. 29 From the Electrolux Group. The World's No. 1 choice. The Electrolux group is the world's largest producer of powered appliances for the kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Din bruksanvisning ZANUSSI ZM175STX http://no.yourpdfguides.com/dref/658660

Din bruksanvisning ZANUSSI ZM175STX http://no.yourpdfguides.com/dref/658660 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QN4026X http://no.yourpdfguides.com/dref/836708

Din bruksanvisning HUSQVARNA QN4026X http://no.yourpdfguides.com/dref/836708 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1761E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/807985

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC1761E-A http://no.yourpdfguides.com/dref/807985 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3885591

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1750 http://no.yourpdfguides.com/dref/3885591 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC2660E-M http://no.yourpdfguides.com/dref/604481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX MC2660E-M http://no.yourpdfguides.com/dref/604481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS2688 http://no.yourpdfguides.com/dref/3885570

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS2688 http://no.yourpdfguides.com/dref/3885570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter

MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER. Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter MULTI-COOKER -OPPSKRIFTER Gå til kitchenaid.eu for flere oppskrifter FRANSK KYLLINGGRYTE 4 skiver bacon, grovhakket 2 kyllingpølser 1 ss olivenolje 35 g hvetemel saltflak og nykvernet sort pepper til å

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Eggepanne med potet og spinat

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag MIN 4 PORSJONER Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge.

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge. Lun quinoa-salat Onsdag Ingredienser: 2 dl quinoa 2 dl quinoa 0.5 gul løk 1 squash 1 avocado 1 grønn paprika 1 ss soltørket tomat, hakket 6 oliven 1 ss olivenolje frisk bladpersille cashewnøtter Fremgangsmåte

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MC1753E MC1763E NO FI DA SV MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJE BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARMANUAL 2 31 59 88 2 Innhold FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER

Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER Kyllingfilet med gratinerte rotfrukter Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 2 ss flytende margarin 3 stk gulrot 2 stk persillerot 2 skive sellerirot 100 g revet parmesan 1 ts tørket

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli Chevre Norsk Chevre frå Haukeli Norsk Chevre frå Haukeli er laget av geitemelk fra Haukeli og finnes i to varianter; naturell og hvitmugg. Chevre frå Haukeli naturell er en kremost som har en frisk, syrlig

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding)

Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding) Elisabeth I. Rye-Florentz (t.v.) og Jannike Isachsen (Foto: Gry Sinding) Tre vårlige og sunne supper Om våren er det friske, grønne grønnsaker som gjelder for Jannike Isachsen og Elisabeth I. Rye-Florentz,

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 80-87 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 LAURAS BANANPANNEKAKER MED GLUTENFRIE CORNFLAKES OG BLÅBÆR Antall porsjoner: 6 3 bananer 6 egg 40 g knuste, glutenfrie cornflakes 200 g blåbær 1 ts vaniljepulver

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 104-110 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1 THAISALAT MED GRØNN PAPAYA Antall porsjoner: 2 Tilberedningstid: 30 minutter 50 g FITNESS Original En liten grønn papaya 2 gulrøtter En håndfull ristede peanøtter

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord

Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Geitmyra juniorkokk Lam fra sør og nord Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Lammeboller Høst er sessong for lam,

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du:

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris 2500 g Findus Seigryte Créative m/mango og bønner i tomat-/kokossaus 650 g ris 1 ts salt Muligheter tilberedning: Tilberedningstider og temperaturer varierer

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Til å ta med & nyte. Italienske forretter du kan lage selv. marche-restaurants.com ANTIPASTI Italienske forretter du kan lage selv Til å ta med & nyte marche-restaurants.com (Fylte sjampinjonger) Funghi ripieni 200 g store sjampinjonger, brune eller hvite 10 g bladpersille 1 egg 25 g

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min Hellstrøms fiskegryte 15-30 min 2 kg blåskjell 800 g valgfri fiskefilét 4 store poteter 1/2 loff 1 løk 4 fedd hvitløk 500 g tomater eller cherrytomater 1 kvist timian 1/4 ts kajennepepper 2 ss olivenolje

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

Ovnsbakt laks med couscoussalat Onsdag

Ovnsbakt laks med couscoussalat Onsdag Ovnsbakt laks med couscoussalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 800 g laksefilet, uten skinn og bein 1 stk sitron 1 stk lime 2 ss honning 1 ts dijonsennep 1 ts paprikapulver Couscoussalat 3 dl couscous

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

Før mors kjøttkaker nå dine

Før mors kjøttkaker nå dine Før mors kjøttkaker nå dine 8 raske middager Nye tider like gode kjøttkaker Ingenting er som mors kjøttkaker men nå er det på tide å ta over og det tar bare et par minutter. Legg Gilde Karbonader, Gilde

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 42-49 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 42 GRANATEPLE MORGENKICK 1 granateple 1 glass bringbærcultura 2 ss FITNESS Rens ut frøene fra granateplet og ha det i en bolle. Hell i bringebærcultura og topp

Detaljer

Oppskrifter fra "Barnas kjøkken"

Oppskrifter fra Barnas kjøkken Oppskrifter fra "Barnas kjøkken" Mandag 10. oktober 2016 Vi har fått maten på Høstidyll 2016 sponset av God Fisk. Det er mange fine matoppskrifter på www.godfisk.no. Lakseburger i brød Lakseburger 400

Detaljer

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Oppskrifter Lag knekkebrød med Fedon Musli og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Knekkebrød med Fedon Musli 1 pose Fedon musli 3 ss mandler (kan droppes) 1 ts salt 1 ss økologisk kokosfett (kan droppes)

Detaljer

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50

Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Automatisk Vakuum pakker Brecom VR-50 Bruksanvisning 1 Gratulerer Takk for at du kjøpte "Mini Vac" Automatisk Vakuum pakker. Følg instruksjonene i denne manualen og lære om Mini Vac s funksjoner Vi håper

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag

Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Grønn wok med cashewnøtter Onsdag Ingredienser: 2 4 personer 1 liten/mellomstor brokkoli 100 g aspargesbønner 100 g renset grønnkål 50 g grovhakkede cashewnøtter 1 rød chili, renset for frø og finstrimlet

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Ingredienser - 4 personer 2 3 kyllingfileter 2 bakepoteter 1 brokkolihode 1 frisk chili 2 fedd hvitløk 2 ss rapsolje 1 ts karri 1 boks kokosmelk Saften av en sitron

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Knekkebrød. Enkle og smakfulle oppskrifter

Knekkebrød. Enkle og smakfulle oppskrifter Knekkebrød Enkle og smakfulle oppskrifter Fiber Fiber er godt for fordøyelsen og viktig for god helse. Det bidrar til et stabilt blodsukker, gir god metthetsfølelse, er godt for tennene, er viktig for

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Snøfrisk. En ost med mange muligheter

Snøfrisk. En ost med mange muligheter Snøfrisk En ost med mange muligheter Snøfrisk er en serie med fersk kremost med myk smørbar konsistens. Snøfrisk er laget av 80 % geitemelk og 20 % kufløte. Smaken er frisk og syrlig med karakteristisk,

Detaljer

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking Kyllingfilet med rotgrønnsaker og fetaost Onsdag 20 40 MIN Saftig, norsk kyllingfilet på sitt beste, servert med salat av gode rotgrønnsaker. Det slår aldri 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet,

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer