Bruksanvisning SmartVision

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning SmartVision"

Transkript

1 Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

2 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt for svaksynte eller blinde personer. Kombinasjonen av et fysisk tastatur, berøringsskjerm og talestyring gjør SmartVision til en fullt ut tilgjengelig innretning for denne gruppen. SmartVision er siste generasjon smarttelefon med sine tilpasningsbare betjeningsmetoder og funksjoner som er enkle å betjene. De programmene man bruker oftest finnes enkelt igjen under Favoritter -ikonet og betjeningen ellers er gjort enkel ved hjelp av stor skjerm med tilhørende store ikoner og tegnstørrelse, som til enhver tid vises på skjermen og eget forstørrelses-program. Som tilleggsfunksjoner kan det leveres talestyrt GPS (Kapten), leser for elektroniske etiketter (NFC), tekstgjenkjenningsprogram (OCR). SmartVision leverer det beste fra smarttelefon-verdenen med enkel bruk og god brukervennlighet for dem som trenger en ekstra tilgjengelig telefon. Denne bruksanvisningen er skrevet for å hjelpe deg i gang med telefonen steg for steg. Med tydelige skjermbilder viser den hvordan du bruker de forskjellige grunnfunksjonene for hver av de tre måtene telefonen kan betjenes med. Den leveres som tillegg til hurtigguiden og viser deg hvordan du får mest ut av SmartVision. Bruk av denne bruksanvisningen Bruksanvisningen forklarer SmartVisions hovedfunksjoner og måter du kan betjene den på. Fremgangsmåten forklares på en generell måte uten at det blir vist til de spesielle metodene som blir brukt ved avansert i tilgjengelighets-modus. Disse forklares spesielt i kapitlet "Tilgjengelighets modus". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

3 Innholdet i esken Når du mottar SmartVision fra KAPSYS, finner du følgende i esken: Selve SmartVision 1 stk. batteri 1 stk. 5V USB-lader for 230V 1 stk. mikro-usb-kabel. 1 stk. bæresnor. 1 stk. hands-free ørepropper. Denne oversikten kan variere fra land til land. Som tilleggsutstyr kan det følgende leveres: Beskyttelsesetui. Ladekrybbe. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

4 Beskrivelse av SmartVision Framsiden: Nummertastaturet helt nede på framsiden gjør at du hurtig og greit kan taste inn telefonnummer eller taste inn bokstaver og andre tegn dersom du vil bruke flertrykks-metoden. Ovenfor nummertastaturet sitter det fire styrings-taster, disse er: - "OK -tasten: med denne kan du besvare en oppringning eller bekrefte en inntastet verdi. - De to "Pil -tastene: med disse tastene " " kan du bla mellom de forskjellige feltene i en meny eller flytte deg rundt på en side. - "C -tasten: med denne kan du avslutte en samtale eller slette en inntastet verdi. Ovenfor disse styrings-tastene, sitter det tre lett gjenkjennbare Android -taster. Tilsvarende taster vil du finne på alle telefoner som bruker operativsystem Androide, disse er: - Meny-tasten til venstre markert med : Trykk på denne for å gå inn i gjeldende meny. - Hjem-tasten i midten markert med : Trykk når som helst på denne for å gå tilbake til hjemmesiden (home). - Tilbake-tasten til høyre markert med : Trykk på denne for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Toppen: SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

5 "Av-På"-knappen, denne er markert med, finner du på toppens høyre side. Hold den nedtrykket for å slå SmartVision av eller på. Et kort trykk vil slukke skjermen, og et nytt kort trykk vil slå skjermen på igjen. De to små hullene til venstre for denne knappen, er ment som feste for bæresnoren. Videre mot venstre finner du til slutt tilkoblingen for øreproppene som ble levert sammen med SmartVision eller andre 3,5mm hodetelefoner. Høyre side: Tale-knappen finner du på høyre side av SmartVision. Trykk kort på knappen for å bruke en talekommando eller hold den nedtrykket dersom du vil skrive en melding ved hjelp av innlesning. Ved å benytte kabelen som fulgte med i esken, fungerer mikro-usb-kontakten øverst på høyre side både som datakontakt ved tilkobling mot PC og ladekontakt dersom kabelen er koblet til laderen. Bunnen: De to metalpunktene du vil kunne se på bunnen, brukes dersom man lader SmartVision ved hjelp av ladekrybben. Mikrofonen er forøvrig plassert bak det lille hullet helt ute mot venstre. Venstre side: De to tastene på venstre side brukes til å øke eller senke lydnivået. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

6 Baksiden: Den oransje SOS -knappen sitter i øverste, venstre hjørne på baksiden. Trykk denne knappen ned for å starte et nød-anrop. Videre mot høyre finner du først kamera-linsen og til slutt et lite, avlangt spor der du vil kunne høre høyttaleren ekstra godt. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

7 Montering Sette på plass SIM-kortet SIM-kortet leveres av telefonoperatøren du bruker. NB!: Du kan kun bruke mini-sim-kort (2-FF) i din SmartVision. Dersom du har et SIM-kort i annen størrelse, må du spørre operatøren etter korrekt type. Vi anbefaler ikke bruk av SIM-kort-holdere for å få andre typer SIM-kort til å passe, det er best å skifte ut kortet. Slik monterer du SIM-kortet: 1. Vend SmartVision med baksiden opp. I telefonens nedre, venstre hjørne finner du et spor. Bruk en negl eller lignende og løft bakdekselet oppover før du til slutt tar det helt bort. 2. Legg SIM-kortet på plass med kontaktene vendt nedover og det avkuttede hjørnet på nedre, høyre side. Skyv SIM-kortet forsiktig oppover dvs. mot SOS -knappen, til det legger seg fint på plass i holderen. NB!: Holderen for et mikro-sd-kort er plassert rett ovenfor SIM-kort-holderen. Alt ettersom hvordan SmartVision er oppsatt, kan det allerede være plassert et kort i denne holderen ved levering. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

8 Batteriet Slik monterer du batteriet: 1. De to hjørnene på batteriets ene kortside er tydelig tynnere enn de andre. Vend batteriet med denne kortsiden nedover og legg det på plass slik at de tynnere hjørnene går under de to tappene nederst i batterirommet. 2. Press batteriet lett nedover og legg det på plass mot oversiden av batterirommet. 3. Start med den delen av baklokket som sitter over SOS -knapp og kamera-linse og trykk så lokket på plass på alle sider. 4. Kontrollér at baklokket er festet på riktig vis. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

9 Opplading av batteriet Batteriet som fulgte med SmartVision er ikke fullt oppladet. Før du skal ta SmartVision i bruk for alvor, anbefaler vi at du lader batteriet i minst fire timer. Alt etter hvordan og hvor mye du bruker din SmartVision, må du etter behov lade batteriet. Batteri-ikonet øverst i skjermens høyre hjørne kan når som helst kontrolleres dersom du lurer på hvor mye av batteriets kapasitet som gjenstår. Alternativt kan du bruke talekommandoen Batterinivå. Bruk USB-kabelen som fulgte med SmartVision og koble sammen laderen og telefonen for å lade batteriet. Du blir varslet med fire pipelyder både ved tilkobling og frakobling. SmartVision kan også lades ved å plassere den på ladekrybben som er tilgjengelig som ekstrautstyr. NB: Dersom du oppbevarer din SmartVision i beskyttelsesetuiet, må dette tas av dersom du vil lade batteriet på ladekrybben. Hvis du ikke vil ta av etuiet, må du bruke USB-kontakten på telefonens høyre side. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

10 Slå PÅ din SmartVision Trykk og hold inne "Av-På -knappen til høyre på toppen av telefonen for å slå den på. Du kan slippe knappen så fort du kjenner en vibrasjon NB!: Dersom telefonen ikke slår seg på, må du kontrollere at batteriet er riktig montert. Hvis ikke må du gjennomgå monteringen på nytt. Dersom du vil slå telefonen av, holder du nede "Av-På" -knappen på nytt. Skjermbildet Hovedmeny vil nå vises. Markér feltet Slå AV og bekreft dette valget. Du kjenner en vibrasjon når SmartVision slås av. NB: Hovedmenyen inneholder også felt for Fly -modus, Utforsk ved berøring - modus, Avslått skjerm og Grunnoppsett for anropsvarsling. Du finner mer informasjon om disse funksjonene i kapitlene Innstillinger og Tilgjengelighets - modus. NB: Modusen Avslått skjerm, kan kun brukes dersom du allerede har slått på Utforsk ved berøring. Denne modusen gjør at skjermen under bruk er mørk slik at du sparer batteri og konfidensielle data beskyttes. Modusen Avslått skjerm Når din SmartVision er på, vil et kort trykk på "Av-På" -knappen enten sette den i Stand-by -modus (skjermen er av) eller i Aktivl -modus (skjermen er på). I Stand-by -modus vil skjermen være avslått men man vil fremdeles kunne motta oppringninger, meldinger, e-post og annet. NB: Som standard vil telefonen automatisk settes i Stand-by dersom den ikke brukes på to minutter, dette gjøres for å spare batteri. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

11 Låse opp SIM-kortet SIM-kortet bruker er firesifret PIN-kode som beskyttelse. Denne vil beskytte din SmartVision mot uautorisert bruk. For å låse opp SIM-kortet slik at SmartVision kan benyttes på normal måte, må du taste inn PIN-koden med nummertastene og bekrefte med "OK". Dersom du trykker på "Avbryt" på dette skjermbildet, vil du fremdeles kunne bruke SmartVision, men du vil ikke kunne benytte teletjenestene som blir levert av teleoperatøren din. NB!: For å beskytte PIN-koden din, vil opplesning av koden ved hjelp av talesyntese kun fungere dersom du bruker hodetelefoner. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

12 Nummertaster, Berøringsskjerm og Talekommandoer Dette er de tre grensesnittene eller betjeningsmetodene for SmartVision: - Modus for nummertaster brukes av dem som er velkjent med taster og brytere som man finner på mobiltelefoner. For å gjøre deg kjent med SmartVisions nummertastatur, kan du ta en titt der funksjonene for hver spesifikk tast blir nærmere beskrevet, se side 5. NB!: Den avanserte modusen for tilgjengelighet, som er standardmodus på SmartVision, har for å bedre brukervennligheten støtte for snarveier i menyene og skjermbildene. Denne modusen beskrives nærmere i kapitlet Tilgjengelighets -modus. - Modus for berøringsskjerm er typisk betjeningsmetode på smart-telefoner. Med denne metoden kan du med hjelp av én finger flytte deg rundt i de forskjelige menyene. For å bekrefte et valg eller en handling trykker du rett og slett på skjermen. NB: Den avanserte modusen for tilgjengelighet, som er standardmodus på SmartVision, har støtte for bevegelseskommandoer. Disse kommandoene beskrives nærmere i "Tilgjengelighets -modus. - Talekommandoer fristiller brukeren fra inntasting både med nummertaster og berøringsskjerm. Du benytter talekommandoene sammen med tale-knappen på telefonens høyre side. Nedenfor følger forklaringer og anbefalinger for SmartVisions tre grensesnitt. Les gjennom de feltene som gjelder for den metoden du ønsker å bruke for å betjene telefonen. Nummer-tastatur Øverst på nummertastaturet har SmartVision fire styringstaster. Fra venstre mot høyre er disse: - "OK -tasten: Denne tasten brukes til å bekrefte et valg eller til å svare på en oppringning. I enkelte tilfeller når man trykker på denne tasten, kan et nytt skjermbilde vises med tilleggsinformasjon for det aktuelle feltet, slik som en kontaktperson, en melding etc. - " " Pil-Oppover - og Pil-Nedover -tastene: Disse brukes til å bla mellom de forskjellige feltene som vises på skjermen. - "C -tasten: Bruk denne tasten til å slette et tall eller en bokstav samt avvise et anrop eller legge på. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

13 Tastene som sitter under styringstastene, er satt opp i tre rekker med hver fire taster. Disse er: - Første rad: 1-, 2-, 3- og stjerne-tasten. - Andre rad: 4-, 5-, 6- og 0-tasten. - Tredje rad: 7-, 8-, 9- og firkant-tasten. Avhengig av hva som skal tastes inn i et felt, brukes disse tastene til å taste inn tall eller bokstaver. Du kan med hver av disse tastene registrere flere forskjellige bokstaver: 2 -tasten har for eksempel bokstavene a, b, c, 2, æ, å, stor A, stor B, stor C, stor Æ og stor Å. For å komme til ønsket bokstav må du trykke gjentatte ganger på tasten der tegnet ligger. 1 -tasten brukes for å sette inn punktum, firkant -tasten brukes for å sette inn mellomrom, mens stjerne -tasten brukes for å skifte mellom små og store bokstaver. Berøringsskjerm Ved oppstart er "Utforsk ved berøring" aktivert på SmartVision. Denne funksjonen endrer måten berøringsskjermen fungerer på slik at den blir bedre tilpasset en svaksynt person. Resten av dette kapitlet beskriver hvordan berøringsskjermen fungerer i standard-modus, dvs. når funksjonen "Utforsk ved berøring" er slått av. For nærmere forklaring på funksjonen og hvordan aktivere eller deaktivere den, må du se i avsnittet "Tilgjengelighets -modus. Standard-modus for berøringsskjerm Berøringsskjermen lar deg betjene telefonen ved hjelp av én finger. Berør skjermen for å gå inn på et felt, trykk på et inntastings-felt for å åpne det virtuelle tastaturet og bruk så dette for skrive en melding. Berøringsskjermen støtter også bevegelsekommandoer. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

14 Velge eller aktivere et felt på skjermen: Trykk kort på skjermen for å velge et felt, bekrefte en handling eller for å vise skjermtastaturet når du står i et felt som krever inntasting av bokstaver. Hold lenge på et felt for å få opp flere valgmuligheter eller tillegginformasjon. Bla i en liste: Bla i en liste ved å skyve fingeren opp- eller nedover på skjermen uten å fjerne fingeren fra skjermen. Zoome inn eller ut (tilgjengelig i enkelte programmer som Image Viewer, e-post etc.): Berør skjermen med to fingre, sprik med fingrene for å zoome inn eller knip dem sammen for å zoome ut. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

15 Tilgjengelighets-modus I dette avsnittet beskrives i tilegg til vanlige kommandoer og bevegelseskommandoer også snarveier med nummertastaturet når Tilgjengelighets-modus er aktivert. Disse forenkler bruken av SmartVision. For å aktivére eller déaktivére Tilgjengelighets -modus, må du trykke på Innstillinger på Hjem -skjermen, og deretter på Tilgjengelighet. Markér til slutt for eller fjern markeringen for valget Utforsk ved berøring. Styring med nummertastaturet: SmartVision gir deg kjapp tilgang til enkelte kommandoer ved at du holder "Firkant - tasten" nedtrykket og samtidig trykker på en annen tast på nummertastaturet. En pipelyd vil varsle om at du skifter til tastatur-styring. Dersom du ikke trykker på en annen tast, varsles du med nok en pipelyd. Du kan bruke "Firkant -tasten i kombinasjon med andre taster på følgende måte: - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på 1 -tasten. SmartVision vil nå lese opp aktuell status for klokke, batteri, nettverk, GPS, Blåtann, NFC, modus for anropsvarsling og vekkerklokke. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på 2 -tasten. SmartVision vil nå lese opp aktuelt skjermbilde. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på 3 -tasten. SmartVision vil nå åpne status- og varslingsskjermen. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på 4 -tasten. SmartVision vil senke talehastigheten. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på 5 -tasten. SmartVision vil øke talehastigheten. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på Pil-Oppover -tasten. SmartVision flytter markøren mot venstre for eksempel når du blar i de forskjellige kategoriene i "Musikk -programmet. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på Pil-Nedover -tasten. SmartVision flytter markøren mot høyre. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på Volum-Opp -knappen. SmartVision vil øke lydnivået for ringetonen. - Hold "Firkant -tasten nedtrykket og trykk på Volum-Ned -knappen. SmartVision vil senke lydnivået for ringetonen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

16 Redigeringsmodus: SmartVision har innebygget en kjapp, enkel redigérings-modus. Med denne kan du gå til et inntastingsfelt for å endre en bokstav eller sette inn et ord. Redigeringsmodusen betjenes ved å holde "Stjerne -tasten nedtrykket og samtidig trykke på en av de andre tastene på nummertastaturet slik det forklares nedenfor: - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på Firkant -tasten: Hele teksten markeres. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 1 -tasten: Markøren flyttes en posisjon mot venstre. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 2 -tasten: Markøren flyttes en posisjon mot høyre. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 3 -tasten: Kopiér den markerte teksten. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 4 -tasten: Markøren flyttes et ord mot venstre. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 5 -tasten: Markøren flyttes et ord mot høyre. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 6 -tasten: Klipp ut den markerte teksten. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 7 -tasten: Markøren flyttes til begynnelsen av teksten. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 8 -tasten: Markøren flyttes til slutten av teksten. - Hold "Stjerne -tasten nedtrykket og trykk på 9 -tasten: Limer inn den valgte teksten. Snarveier som alternativ til android-tastene: Selve funksjonen som de tre Android -tastene Meny, Hjem og Tilbake utfører, kan du også få til ved hjelp av andre taster. - Trykk og hold nede Pil-Oppover -tasten for å åpne menyen for det aktuelle skjermbildet, dette er det samme som å trykke på "Meny -tasten - Trykk og hold nede Pil-Nedover -tasten når som helst for å hoppe tilbake til Hjem-skjermen, dette er det samme som å trykke på "Hjem -tasten. - Trykk og hold "C -tasten" for å gå tilbake til forrige skjermbilde, dette er det samme som å trykke på "Tilbake -tasten. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

17 Bevegelses-kommandoer på berøringsskjermen: Hvordan få en opplest beskrivelse av skjermbildet: Plassér en finger på skjermen og skyv den først fra høyre mot venstre og deretter fra venstre mot høyre. SmartVision vil nå lese opp en beskrivelse av aktuelt skjermbilde. Hvordan flytte seg rundt på skjermen og aktivere et felt eller program: Flytt en finger rundt på skjermen. Talesyntesen vil lese opp hvilke felt eller programmer du kommer til etter hvert som du flytter fingeren. For så å aktivere den gjeldende programen eller gå inn på gjeldende felt, trykker du nå på "OK"-tasten uten å fjerne fingeren fra skjermen. Hvordan komme tilbake til Hjem -skjermen: Plassér en finger på skjermen og skyv den først oppover og deretter mot venstre uten å løfte fingeren. Alternativt kan du skyve fingeren nedover og stoppe midten på skjermen. Talesyntesen vil lese opp Hjem -skjermen. Trykk nå på "OK"-tasten uten å løfte fingeren fra skjermen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

18 Hvordan gå tilbake til forrige skjermbilde: Plassér en finger på skjermen og skyv den først nedover og deretter mot venstre uten å løfte fingeren. Alternativt kan du skyve fingeren nedover og deretter mot høyre. Talesyntesen vil lese opp "Tilbake". Trykk nå på "OK-tasten" uten å løfte fingeren fra skjermen. Hvordan gå inn på meny eller brukervalg for den aktuelle programmet: Plassér en finger på skjermen og skyv den først oppover og deretter mot høyre uten å løfte fingeren. Alternativt kan du skyve fingeren nedover og deretter mot venstre. Talesyntesen vil lese opp innholdet i den påfølgende menyen. Trykk nå på "OK"- tasten uten å fjerne fingeren fra skjermen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

19 Hvordan bla i en liste: Plassér en finger på skjermen og skyv den oppover eller nedover for å enten bla framover eller bakover på en side eller i en liste. Hvordan åpne Status-feltet : Plassér en finger på skjermen og skyv den først fra venstre mot høyre og deretter nedover. Talesyntesen vil lese opp gjeldende status for din SmartVision, slikt som Nettverkstilkobling, Blåtann, GPS etc, og i tillegg de siste ti statusmeldingene. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

20 Skjerm-tastaturet I tillegg til å bruke nummertastaturet for å registrere tekst i et inntastingsfelt, kan du bruke skjermtastaturet For å komme inn på skjermtastaturet flytter du først fingeren din til du kommer til inntastings-feltet, deretter trykker du på "OK"-tasten uten å løfte fingeren fra skjermen. Skjermtastaturet vil automatisk skifte fra bokstaver til sifre alt etter hva som skal registreres i det aktuelle inntastingsfeltet. Gå til ønsket bokstav ved å skyve fingeren din over nederste del av skjermen. Talesyntesen vil lese opp bokstavene etter hvert som du flytter fingeren. Når du står på riktig bokstav, trykker du på "OK"-tasten uten å løfte fingeren fra skjermen. Dersom du vil taste inn et siffer mens tastaturet viser bokstaver, må du først gå til Symboler -tasten i tastaturets nedre, venstre hjørne. For å skifte tilbake til bokstaver må du så trykke på Bokstaver -tasten, denne ligger på samme sted som Symboler -tasten. Skjermtastaturet vil lukkes når du trykker på "Tilbake" -tasten. NB: Du kan når som helst trykke på "C"-tasten på nummertastaturet dersom du taster inn en feil bokstav eller siffer. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

21 Talekommandoer og talegjenkjenning Ved å bruke talekommandoene, vil du kunne løsrive deg fra både nummertastaturet og skjermtastaturet. For å bruke talekommandoene må du bruke Tale -knappen, denne sitter på SmartVisions høyre side. SmartVisions stemmestyring benytter det siste innen talegjenkjenningings-teknologi, og dette fremstår som telefonens aller viktigste funksjon. Talegjenkjenningen lar deg fullt ut styre telefonen, og i tillegg kan den brukes for å registrere tekst for eksempel til en tekstmelding. Dette foregår slik: - Trykk kort på Tale -knappen for å bruke talekommandoer til å bevege deg rundt i telefonens skjermbilder og menyer eller få statusoversikt for den. - Hold Tale -knappen nedtrykket for registrere tekst i et inntastingsfelt eller når du skal skrive en tekstmelding. De følgende sidene inneholder en nærmere oversikt over stemmestyringen. NB!: For å få best mulig utbytte av stemmestyringen, anbefaler vi at den brukes i omgivelser med forholdsvis lite støy og at du snakker tydelig og ikke for høyt. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

22 Betjene telefonen ved hjelp av talekommandoer Den innebyggede stemmestyringen muliggjør opplesning av alle tekstfelter som vises på SmartVisions skjermbilder slik at du ikke trenger å bruke hverken nummertastaturet eller skjerm-tastaturet. 1. Trykk kort på Tale -knappen, du vil høre en pipelyd og Talekommando - vinduet åpnes. 2. Les opp den viste teksten med tydelig stemme for å slå på skjermleseren, dette kan være navnet på et program eller et felt eller lignende Advarsel: Det er ikke mulig å få lest opp felter eller programmer som ikke vises i et skjermbilde. Talekommandoer En talekommando er en instruks som brukeren uttaler for å styre telefonen. Slike talekommandoer brukes for starte forskjellige programmer på telefonen, slå den av eller på eller å utføre sammensatte oppgaver, for eksempel en oppringning. Talekommandoer er med andre ord forhåndsdefinerte nøkkelord som er lagret på telefonen. Du kan bruke disse nøkkelordene uansett i hvilket program eller skjermbilde du måtte befinne deg i. 1. Trykk kort på Tale -knappen, og du vil høre en pipelyd. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

23 2. "Talekommando vinduet åpnes, du må nå uttale tydelig nøkkelordet, for eksempel "Hva er klokken?". Svaret kommer med SmartVisions talesyntese, i dette eksemplet med klokkeslettet, for eksempel "Klokken er 15 32". Nedenfor følger to eksempler på bruk av talekommandoer: Du vil foreta en oppringning til Ola Nordmann 1. Trykk kort på Tale -knappen: En pipelyd ber deg om å lese inn en kommado. 2. Du har nå valget mellom to forskjellige kommandoer: - "Ring Ola Nordmann", denne forutsetter at du har lagret Ola Nordmann i telefonlisten din. - "Ring Ola Nordmann mobil", denne forutsetter at du har lagret flere numre for Ola Nordmann. 3. Telefonen vil nå be om bekreftelse på at du vil ringe til vedkommende, oppringningen foretas så fort du har bekreftet dette. Du vil slå av ringetonene på din SmartVision 1. Trykk kort på Tale -knappen. Du hører en pipelyd og talekommando-vinduet åpnes, telefonen venter nå på kommandoen din. 2. Uttal "Aktivér stille-modus". 3. Ringetonene blir nå slått av, og telefonen går over til Stille-modus. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

24 Nøkkelord for talekommandoene Nøkkelodene nedenfor er lagret i telefonen og dette er de eneste ordene den forstår. Nøkkelordene kan deles inn i tre grupper: - Nøkkelord for å få opplest meldinger om telefonens status. - Nøkkelord for å slå av og på funksjoner. - Nøkkelord for bruk inne i et program. Nøkkelord for status for SmartVision Hva er klokken? Dato? Nøkkelord? Batteri-nivå? Nettverks-status? Wi-Fi-status? Blåtann-status? GPS status? NFC-status? Status ringetone? Telefon-status? Leser opp klokkeslettet. Leser opp dagens dato. Leser opp alle nøkkelordene som kan brukes. Leser opp gjenstående batterikapasitet. Leser opp signalstyrken for mobiltelefonnettet. Leser opp status for trådløst nettverk (tilkoblet eller ikke). Leser opp status for Blåtann-forbindelse (tilkoblet eller ikke). Leser opp status for GPS-mottak (signalstyrke). Leser opp status for NFC-leseren. Leser opp aktuell innstilling for ringetonene (standard, stille møte etc.). Leser opp status for tilkobling (Trådløst nett, GPS, Blåtann etc). SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

25 Nøkkelord som brukes for å aktivere en funksjon eller endre et brukervalg Meny Hjem Tilbake Meddélelser Aktivér GPS Déaktivér GPS Aktivér Wi-Fi Déaktivér Wi-Fi Aktivér Blåtann Déaktivér Blåtann Aktivér NFC Déaktivér NFC Aktivér Standard ringtone Aktivér Stille-modus Aktivér Møte-modus Aktivér Utendørs-modus Volum opp Volum ned Åpner menyen for aktuelt program. Åpner Hjem -skjermen. Åpner forrige skjermbilde. Åpner status-feltet. Aktivérer GPS lokalisering. Déaktivérer GPS lokalisering. Slår på trådløst nettverk. Slår på trådløst nettverk. Slår på Blåtann. Slår av Blåtann. Slår på NFC-leseren. Slår av NFC-leseren. Setter på til standard anropsvarsling med ringetone og vibrasjon. Slår på anropsvarsling med vibrasjon. Slår av anropsvarsling med ringetone og vibrasjon. Setter alle ringetoner til full lydstyrke. Øker lydstyrken generelt. Senker lydstyrken generelt. Programavhengige nøkkelord "Start program" etterfulgt av navnet på et program: Nevnte program startes. Eksempel:"Start program Lupe". "Send melding til" etterfulgt av et navn i telefonlisten: Dette vil opprette en melding til nevnte person. Eksempel: "Send melding til Ola Nordmann". "Ring" etterfulgt av et navn i telefonlisten: Dette vil foreta en oppringning til nevnte person. Eksempel: "Ring Ola Nordmann". "Ring" etterfulgt av et navn i telefonlisten og "mobil" eller "kontor": Dette vil foreta en oppringning til nevnte person på hans/hennes mobil- eller kontornummer. Eksempel "Ring Ola Nordmann mobil". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

26 Tale-til-tekst eller diktafon -modus SmartVisions talegjenkjenning muliggjør innlesning av tekst i et inntastingsfelt ved hjelp av Tale-til-tekst -funksjonen. Denne er svært praktisk når man skal skrive en tekstmelding, søke på nettet eller skrive inn sifrene i et telefonnummer. 1. Når du står i et inntastingsfelt for tekst, kan diktafon -modus benyttes. 2. Hold Tale -tasten nedtrykket mens du leser inn ønsket tekst fra begynnelse til slutt. Eksempel: Hold Tale -knappen nedtrykket og les med tydelig stemme opp teksten "Har du lyst til å komme på middag neste søndag?". 3. Slipp opp Tale -knappen når du er ferdig med innlesningen. 4. Den innleste teksten vil vises i inntastingsfeltet. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

27 NB!: Dersom du vil at f.eks. spørsmålstegn, komma eller punktum skal vises i meldingen din, må du faktisk lese inn navnet på tegnene. Eksempel: "Har du lyst til å komme på middag neste søndag spørsmålstegn". NB!: Tale-til-tekst -funksjonen vil bare kunne håndtere innlest tekst på inntil 30 sekunders lengde hver gang du leser inn. Advarsel: For å kunne virke, er Tale-til-tekst -funksjonen avhengig av dataforbindelse som trådløst nettverk eller 3G. Dersom du ikke har forbindelse med nettet eller hastigheten i nettet er lav, kan du ikke bruke denne funksjonen. Hvilket av de 3 grensesnittene du vil bruke på din SmartVision bestemmer du helt selv. De kan alle brukes hver for seg eller i kombinasjon. Du kan starte med berøringsskjermen og gå videre med talekommandoene eller motsatt slik det blir forklart i følgende eksempler. Åpne programmet "Meldinger" ved å klikke på ikonet Meldinger. Så fort inntastingsfeltet vises, kan du velge å bruke Tale-til-tekst -funksjonen til å skrive meldingen. For å gjøre dette, holder du Tale -knappen nedtrykket mens du leser inn meldingen. Slipp Tale- knappen når du er ferdig og trykk så kjapt på "Send"- knappen på skjermen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

28 Skjerm-leser SmartVision har innebygget talesyntese som kan lese opp det som blir vist på skjermen. Skjermleseren aktiveres ved følgende hendelser: - Når et nytt skjermbilde vises: Tittelen på skjermbildet og aktuelt felt leses opp. - Når du har gått til et nytt felt. - Når du har slått på eller av et brukervalg. - Når en uventet hendelse forekommer, slikt som at telefonen går i Stand-by - modus eller det kommer et anrop eller melding. - Når du flytter deg rundt på skjermen vil navnet på programmene leses opp etter hvert som du flytter fingeren. Du lærer mer om Tale-til-tekst -funksjonen etter hvert som du benytter denne praktiske funksjonen. NB!: Du kan føre fingeren din over skjermen fra venstre mot høyre og deretter fra høyre mot venstre for at talesyntesen skal lese opp alle feltene på en skjerm. Husk at fingeren ikke må løftes fra skjermen for at dette skal virke. Alternativt kan du holde "Firkant" -knappen nedtrykket og så trykke på 2 -tasten. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

29 Hjem -skjermen Hjem -skjermen fungerer som en Start-side der du kan starte hvilket program du måtte ønske. Dersom du vil gå tilbake til Hjem -skjermen, trykker du på Hjem er den midtre tasten rett under skjermen. -tasten, dette Hjem -skjermen viser de seks hoved-funksjonene eller -programmene på SmartVision. "Telefon": Med dette programmet kan du forta oppringninger, holde styr på anrop du ikke rakk å besvare og få tilgang til mobilsvar-tjenesten hos teleoperatøren. "Meldinger": Med dette programmet kan du sende og motta SMS, dvs.tekstmeldinger og MMS, dvs multimediameldinger. "E-Post": Med dette programmet kan du sende og motta e-post, en fungerende e-post-konto må være oppsatt på SmartVision for at dette skal virke. "Innstillinger": Dette programmet lar deg endre innstillingene på SmartVision. "Programmer": Dette programmet gir deg oversikt og tilgang til programmer på telefonen som er installert i tillegg til hovedprogrammene. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

30 "Favoritter": Denne oversikten inneholder de programmene du liker best eller bruker oftest, f.eks. SOS, Kalkulator, Lupe. Når det dukker opp en rød boble på ikonet for et av disse programmene, har det vært en hendelse som har med det aktuelle programmet å gjøre, dette kan være et ubesvart anrop, en melding etc. Status- og varslings-feltet Status-feltet er det øverste feltet på skjermen, her vises forskjellige ikoner for batterikapasitet, ubesvarte anrop etc. Status-ikoner vil vises til høyre på status-feltet, mens varslings-ikoner vil vises til venstre. NB!: Du kan når som helst kontrollere status for SmartVision ved å bruke talekommandoen "Telefonstatus" eller ved å holde nede Firkant -tasten og så trykke på 1 -tasten. Eksempler på status-ikoner: Indikator for lading og batterikapasiet. Signalstyrke for telefonnettverket. Signalstyrke for trådløst nettverk. Eksempler på varslings-ikoner: Du har uleste meldinger. Ubesvarte anrop. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

31 Du har meldinger på mobilsvar. Statusfeltet gir deg tilgang til Varslings -skjermen der du vil finne oversikt for varslinger og hendelser på smarttelefonen din. Takket være disse varslingene får du en detaljert oversikt for hva som har skjedd på telefonen din. For å åpne Varslings -skjermen, drar du en finger nedover fra toppen av skjermen mot bunnen, pass på å ikke løfte fingeren underveis. NB!: Du kan alternativt holde nede "Firkant åpne Varslings -skjermen. -tasten og så trykke 3 -tasten for å Noen viktige innstillinger for SmartVision kan gjøres fra øvre del av varslingsskjermen. Fra venstre mot høyre er disse:: Aktivér eller déaktivér trådløst nettverk. Aktivér eller déaktivér Blåtann. Aktivér eller déaktivér GPS-lokalisering. Justér styrken på skjermen (Auto / Nivå 1 / Nivå2 / Nivå 3). Slett alle varslinger. Varslinger på Varslings -skjermens nedre del viser hva som har vært av innkommende anrop, meldinger, e-post etc. Dersom du går inn på en varsling, vil tilhørende program automatisk åpnes. Hvis du for eksempel vil se på et ubesvart anrop, vil SmartVision åpne Historikk -fanen under Telefon -programmet. Du vil derfra kunne velge det ubesvarte anropet for så å ringe tilbake til det viste nummeret eller navnet. Varslinger slettes med en gang de er blitt lest. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

32 Varslings -skjermen vil også inneholde meldinger om oppdateringer, advarsler etc. For å lukke Varslings -skjermen, trykker du på "Tilbake" -knappen. Programmer Trykk på "Programmer" -ikonet på Hjem -skjermen for å få vist en oversikt over alle programmene du kan bruke på din SmartVision. Programmene vil vises i alfabetisk rekkefølge. Bla deg nedover i listen over programmer, og åpne det du ønsker. NB!: Programmer kan også åpnes med talekommandoen "Start program" etterfulgt av programmets navn. Du kan også få vist programmene oppstilt i en matrise, trykk da på Meny" - knappen og velg så "Vis i matrise". Oversikten over forhåndsinstallerte programmer på SmartVision vil variere alt etter land, telefonoperatør og hvordan telefonen din er satt opp. NB!: Ved å bruke nummertastaturet, kan du kjapt finne et program i oversikten. Ved for eksempel å trykke på 6 -tasten, vil du hoppe til det første programmet som begynner med bokstaven m. Trykk to ganger på 6 -tasten for bokstaven n og så videre. Med "Stjerne"-tasten og "Firkant"-tasten vil du kjapt hoppe til henholdsvis første og siste program i oversikten. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

33 Favoritter "Favoritter" -programmet fungerer som snarvei til de programmene du bruker oftest eller liker best direkte fra Hjem -skjermen. Dette er en av SmartVisions mest hendige og nyttige funksjoner. Opprette en favoritt Gå fram på denne måten for å legge "Kalkulator"-programmet til under "Favoritter". 1. Velg "Programmer" -ikonet på Hjem -skjermen. 2. Bla i listen til "Kalkulator" -programmet er markert. 3. Trykk og hold nede "OK"-tasten for at tilhørende meny skal vises. 4. Velg "Sett inn som favoritt" for å lagre "Kalkulator" blant favoritt-programmene dine. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

34 5. Bekreft til slutt med "Ja". Du har nå tilgang til "Kalkulator"-prgrammet fra "Favoritter"-skjermen. Håndtering av Favorittene Dersom du vil fjerne et program fra Favoritter -listen, markérer du først denne favoritten, trykker og holder nede "OK" tasten og fortsetter med Slett fra favorittlisten" fra den påfølgende menyen. For å flytte et gitt program oppover eller nedover på favoritt-listen din, markérer du først denne favoritten, trykker på "Meny" -knappen, og fortsetter med "Oppover i listen" eller "Nedover i listen". NB!: På samme måte som under visning av programmer, kan du vise favorittene dine i en matrise, trykk da på "Meny" -knappen og deretter "Vis i matrise". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

35 Telefon "Telefon" -programmet på SmartVision er svært brukervennlig og kan brukes med mange brukervalg. Hvordan foreta et anrop? 1. Trykk på "Telefon" -programmet på Hjem -skjermen, hovedskjermen for dette programmet vil nå bli vist. 2. Nå kan du enten taste inn telefonnummeret du vil anrope eller hente fram et lagret nummer enten fra "Personer"-programmet, fra "Favoritt" eller fra "Historikk". 3. Når du har registrert ønsket nummer, trykker du på "OK"-tasten for å anrope vedkommende. 4. På skjermen vil det nå tydelig fremkomme at anropet er i gang. Trykk på "Avslutt" -knappen eller C -tasten for å legge på og avslutte anropet. Skjermen vil nå vise "Avsluttet". NB!: Dersom du skal ringe til utlandet og ønsker å legge inn et + -tegn foran nummeret, holder du 0 -tasten nedtrykket. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

36 Mens en samtale pågår, vil tre ikoner vises på nederst på skjermen, disse gir deg tre valgmuligheter: Slå på lyden i høyttaleren (høyttalende modus). Slå av mikrofonen. Vise skjermtastaturet slik at du kan taste inn data f.eks. når du har ringt til et nummer som betjenes av en automatisk svartjeneste. Disse tre brukervalgene vil du også finne hvis du trykker på "Meny" -knappen. NB!: Dersom du bruker telefonen i Tilgjengelighets -modus, setter du den kjapt i Høyttalende -modus ved å trykke og holde inne Tale -knappen. For så å slå av Høyttalende -modus igjen, trykker du og holder nede Tale -knappen en gang til. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

37 Håndtering av telefonsamtaler Hurtiganrop For hver av tastene fra 2 til 9 på nummertastaturet kan du legge inn hurtignumre som aktiveres ved et langt trykk på tasten. Dette gjøres på følgende måte: Trykk på "Meny" -knappen fra "Telefon" -programmet. En ny skjerm blir vist: Bruk "Hurtigvalg" for legge inn dine egne hurtignumre under hver av tastene 2 til 9 på nummertastaturet Gå fram på følgende måte hvis du for eksempel vil lagre et telefonnummer du ringer ofte til under 2 -tasten på nummertastaturet: Trykk først på Hurtigvalg og deretter på linje 2 for å velge 2 -tasten. Trykk så og hold nede "OK"-knappen og tast til slutt inn nummeret du vil ringe til. Bekreft med nok et trykk på "OK"-knappen. Neste gang du vil ringe til dette nummert, kan du enkelt og greit holde 2 -tasten nedtrykket, og SmartVision vil dermed foreta oppringningen. NB!: 1 -tasten er forbeholdt hurtigoppringning til mobilsvareren din hos teleoperatøren. Nummeret til denne svareren kan være lagt inn i SIM-kortet og dermed komme opp automatisk, det kan også være at du må registrere det manuelt. Under "Innstillinger" vil du kunne gjøre endringer for "Telefon" -programmet slik at den passer dine ønsker og behov: - "Ringelyd": Aktivéring eller déaktivéring av ringelyd og vibrasjon. - "Mobilsvar": Innstilling for mobilsvartjenesten du vil bruke. - "Viderekobling": Viderekobling til annet telefonnr. for innkommende anrop. - "Sperre utgående anrop": Sperre for utgående anrop når du f.eks. er utenlands. - "Varsling ved tapte anrop": Aktivér eller déaktivér varslinger for tapte anrop. - "Spesielle numre": Begrensninger for spesielle numre lagret på SIM-kortet. - "Hurtigsvar": Sende hurtigsvar ved hjelp av en forhåndslagret tekstmelding. - "Vise anrops-id": Visning av ditt telefonnr. hos mottageren. - "Samtale venter": Aktivéring av varsling for samtale venter. - "Cell Broadcast": Mottak av meldinger fra tele-nettverket. - "Minutt-varsling": Varsling for hvert hele minutt en samtale har pågått. - "TTY-modus": Aktivéring eller déaktivéring av data-trafikk. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

38 Hvordan besvare et anrop? Når du får et anrop, ringer og vibrerer telefonen og to knapper vises på skjermen, dette er "Svar" and "Ikke svar", knappene vises til og med når skjermen er slått av. Nummeret til den som anroper vil vises med store sifre på skjermens øvre del, men dersom dette nummeret finnes i telefonlisten din, vil vedkommendes navn vises istedet for nummeret. Trykk på OK -knappen på tastaturet eller på Svar"-knappen på skjermen dersom du vil besvare anropet. Hvis du vil avvise anropet, trykker du på "C"-knappen på tastaturet eller på Ikke svar"-knappen på skjermen. NB!: Dersom du har markert for brukervalget Besvar anrop med en nummertast under Innstillinger og Tilgjengelighet, kan du besvare et anrop ved å trykke på hvilken som helst av tastene på nummertastaturet. Dersom det har vært et anrop som du ikke har besvart, vil du finne dette under "Historikk som et tapt anrop markert med en rød pil. Du kan enkelt ringe tilbake til vedkommende ved å markere dette anropet i anropslisten. Det tapte anropet vil også markeres med en rød boble over "Telefon" -ikonet, og en varsling på Varslings -skjermen. Dersom du går inn på det tapte anropet fra disse plassene, kommer du automatisk til "Historikk". NB!: Det tapte anropet kan også markéres med "Mobilsvar statusfeltet. Vi forklarer mer om dette på neste side. -symbolet på Mobilsvar SmartVision er utstyrt med eget svarsystem som fungerer på samme måte som en telefonsvarer. Hvilke funksjoner denne har og hvilke innstillinger du kan gjøre for den, vil være avhengig av nettoperatøren du bruker. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

39 For å gjøre innstillinger for mobilsvartjenesten, går du først inn på "Telefon". Trykk på "Meny-" knappen, videre på "Innstillinger" og så på "Mobilsvar". Legg inn nummeret til mobilsvareren din, dette har du fått opplyst av teleoperatøren du bruker. Når noen legger igjen en talemelding til deg, vil dette vises med "Mobilsvar - symbolet på statusfeltet. For å høre på denne talemeldingen, må du ringe opp mobilsvareren din hos teleoperatøren du bruker, dette gjøres med et langt trykk på 1 -tasten på nummertastaturet. Historikk Fanen "Historikk inneholder oversikt over inngående og utgående anrop. Denne oversikten gir deg to fordeler: Den holder deg oppdatert om anrop du ikke har besvart og sørger for at du får direkte tilgang til telefonnumre og navn på dem som har ringt eller er blitt oppringt. SmartVision bruker symbolene nedenfor for å vise status for hvert anrop: - En blå pil viser et inngående anrop som du enten har besvart eller avvist. - En grønn pil viser et utgående anrop du har foretatt. - En rød pil viser et ubesvart anrop. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

40 Ringe til et nummer eller navn fra Historikk -fanen Dersom du vil ringe tilbake til et nummer eller navn på Historikk -fanen, klikker du på det aktuelle feltet, anropet foretas dermed automatisk. For å avslutte samtalen trykker du enten på "C"-tasten på tastaturet eller på Avslutt -ikonet på skjermen. Du kan bruke Varslings -skjermen for å ringe tilbake dersom du ikke fikk svart på et anrop, dette gjør du slik: - Åpne Varslings -skjermen. - Finn frem til varslingen for det tapte anropet og gå inn på denne, skjermen for "Historikk" vil nå automatisk bli åpnet. NB!: For å fjerne et anrop fra loggen, markerer du det aktuelle anropet, og trykker og holder nede "OK"-tasten. I menyen som nå åpnes, velger du Slett anropet. Du har også muligheten til å slette alle oppføringene under historikk. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

41 Meldinger Med "Meldinger" -programmet kan du sende og motta tekst- eller multimediameldinger, eller med andre ord SMS- og MMS-meldinger. Hvordan sende en melding? 1. På Hjem -skjermen trykker du på "Meldinger" -ikonet. 2. Klikk på "Ny melding" øverst på skjermen. 3. For å angi mottager, kan du gå frem på flere måter. Du kan enten taste inn mottagers telefonnummer eller finne vedkommendes nummer fra listene under "Personer" eller "Favoritt". 4. Når mottageren er ferdig registrert, trykker du på "Skriv melding", et nytt skjermbilde åpnes nå. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

42 5. Skriv inn meldingen din ved å bruke enten nummertastaturet, skjermtastaturet eller ved å holde Tale -knappen nedtrykket og lese inn meldingen. 6. Når alt dette er gjort, trykker du på "Send"-knappen, meldingen vil nå bli sendt til mottageren. NB!: Dersom du vil sende et bilde eller lignende som vedlegg til meldingen, klikker du på Vedlegg -symbolet i nedre, venstre hjørne av skjermen eller på "Meny" - knappen. Ved hjelp av den siste vil du også kunne legge til eller slette mottagere. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

43 Innstillinger for Meldinger Fra Hjem -skjermen trykker du på "Meldinger" -ikonet. Trykk videre på "Meny" -knappen for å komme inn på brukerinnstillingene for "Meldinger"-programmet. Brukervalgene nedenfor bidrar til å tilpasse "Meldinger"-programmet etter dine egne ønsker: - "Slette alle tråder": Sletter alle tråder som ligger på smarttelefonen din. - "Søk": Her kan du søke etter en lagret melding. - "Innstillinger": - "Innstillinger for lagring": Overføring av SMS-meldinger til og fra SIM-kortet og innstilling for max lagringskapasitet for SMS og MMS. - "Innstillinger for varsling": Varsling med lydsignal eller vibrasjon når du mottar en melding. - "SMS-innstillinger": Oppsett for tekstmeldinger. - "MMS-innstillinger": Oppsett for multimedia-meldinger. Lese en SMS eller MMS Du har mottatt en melding og blir varslet på Hjem -skjermen med en rød boble med et siffer på "Meldinger"-ikonet. I tillegg vil du bli varslet om en ny melding på Varslings -skjermen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

44 For å lese en melding du har mottatt, kan du gjøre dette ved å trykke på "Meldinger" -ikonet på Hjem -skjermen eller på "Ny melding" på varslingsskjermen. Meldingene du har sendt eller mottatt vises sortert etter mottager eller tråd. Tråder med meldinger du ikke har lest markéres med en blå trekant og vises øverst i listen. For å lese en melding, trykker du på ønsket tråd i denne listen. Sendte eller mottatte meldinger vises i kronologisk rekkefølge med de nyeste på bunnen og de eldste på toppen. Meldingene har forskjellig farge som beskrevet nedenfor slik at du kjapt kan se forskjell på dem: - Grønt: Melding som du har sendt. - Blått: Meldinger som du har mottatt. - Rødt: Meldinger som ikke er eller holder på å bli sendt. Slette en SMS eller MMS Dersom du vil slette en melding eller tråd, markerer du først meldingen eller tråden du vil slette, og deretter trykker og holder du "OK"-tasten nedtrykket. På menyen som nå åpnes, velger du "Slett". Du kan også gå inn på tråden eller meldingen ved å trykke på "Meny" -knappen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

45 E-post Med "E-Post" -programmet kan du sende og motta e-poster fra din e-post-konto. Dette programmet vil ikke fungere uten at du har en fungerende konto for e-post. Slike kontoer kan du enkelt skaffe deg på internett, hos for eksempel gmail. Oppsett av e-post-konto Når du bruker "E-Post"-programmet for første gang, må du registrere dataene for e- post-kontoen din. Sørg derfor for å ha disse lett tilgjengelig, dette kan f.eks. være e- post-adressen din og passordet Trykk på "E-Post" -ikonet på Hjem -skjermen. Et skjermbilde for oppsett av e- post-kontoen vises. 1. Tast inn e-post-adressen. 2. Tast inn passordet. 3. Trykk på "Neste". 4. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å registrere alle nødvendige opplysninger om kontoen din, dette kan være adresser for inn- og utgående e- post-servere. 5. SmartVision vil nå kontrollere opplysningene du har tastet inn, og du må deretter sette opp de forskjellige brukervalgene for e-post-kontoen, dette kan være oppdateringsfrekvens, varsling osv. 6. Trykk på "Neste" for å fullføre oppsettet. Telefonen vil nå synkroniseres med e- post-serveren, og dersom du har fått e-post, vil dette vises. NB!: Enkelte e-post-kontoer kan ha spesielle oppsett. Vi henviser til "Support" på for nærmere forklaring på dette. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

46 Sende en e-post 1. Fra Hjem -skjermen trykker du på E-Post" -programmet. Innholdet i innboksen vil vises. 2. Trykk på "Skriv e-post. 3. Registrér mottagers e-post-adresse i Til -feltet, skriv inn overskriften i Emne - feltet og til slutt selve meldingen i Tekst -feltet. Hvordan du kan sette inn vedlegg, legge til flere mottagere etc forklarer vi nærmere litt senere. 4. Trykk på "Send" når du er ferdig med det du vil skrive, e-posten sendes dermed. Flere valg for e-post: - For å legge til et vedlegg til e-posten slikt som foto, musikk etc, trykker du på Vedlegg -symbolet nederst i venstre hjørne av skjermen eller på "Meny" -knappen og deretter på "Legg ved fil" fra påfølgende skjermbilde. - For å legge til en mottager trykker du først på "Meny" -knappen og deretter på "Legg til mottager". - For å lagre en e-post for å sende den senere, trykker du først på "Meny" - knappen og deretter på "Lagre som utkast". - For å slette en e-post uten å lagre den, trykker du først på "Meny" -knappen og deretter på "Forkast melding ". Du kan også slette en e-post ved å trykke lenge på den fra Innboksen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

47 Motta og lese en e-post Når du har mottatt en e-post, vil dette vises på Hjem -skjermen med en rød boble på E-Post-ikonet Forutsatt at dette er slått på under brukervalgene for e-post, vil også Varslings - skjermen vise når du har fått ny e-post. For å gå inn på Innboksen og lese den nye e-posten, trykker du på "E-Post" - programmet på Hjem -skjermen eller på varslingen om e-post på Varslings - skjermen. Trykk på den nye e-posten. E-poster du ikke har lest vises på toppen av listen og er markert med en blå trekant. For å lese innholdet av en e-post, kan du også benytte Tekst -modus som du vil finne ved først å trykke på Meny -knappen, dette valget vil gi bedre og enklere opplesning av meldingen. Med en gang e-posten er lest, kan du ved først å trykke på "Meny" -knappen, "Svare på" eller "Videresende" e-posten. Du kan også Flytte" den til en annen mappe eller "Slette" den. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

48 Slette en e-post E-poster kan slettes enten hver for seg eller i grupper. For å slette en enkelt e-post, åpner du først den aktuelle e-posten. Trykk deretter på "Slett som du finner med "Meny"-knappen. Det er også mulig å slette en e-post uten å åpne den først. Gå da først til den aktuelle e-posten, trykk lenge på "OK"-knappen, og velg så "Slette". For å slette en gruppe e-poster, trykker du på "Meny" når du står i Innboksen og velger "Valg av flere". Når du har slått på Valg av flere, vises listen over e-poster igjen og et kort trykk på "OK"-knappen vil markere den første e-posten i gruppen. For å markere alle e- postene trykker du igjen på "Meny" og velger deretter "Velg alle". For nå å slette alle de markerte e-postene, trykker du først på "Meny" og velger deretter "Slett valgte e- poster." NB!: "Valg av flere" blir automatisk slått av når en gruppe e-poster er slettet. Håndtere e-post-kontoer Du kan legge til, endre og slette e-post-kontoer på SmartVision. - Hvis du vil endre opplysningene for en konto, trykker du på "Meny" - knappen og deretter på "Innstillinger".Velg så den kontoen som skal endres. - Hvis du vil fjerne en konto, trykker du på "Meny" -knappen, deretter på "Innstillinger", går til kontoen du vil fjerne og velger til slutt "Slett konto" nederst på listen. - Hvis du vil legge til en konto, trykker du først på "Meny" -knappen, deretter på "Innstillinger", og til slutt "Legg til konto". - Hvis du vil skifte e-post-konto, trykker du først på "Meny" -knappen, deretter på "Innstillinger", og går til den kontoen du vil benytte på listen. NB!: Det er også mulig å håndtere e-post-kontoer fra Hjem -skjermen ved først å trykke på "Innstillinger -ikonet og deretter på "Konto og synkronisering". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

49 Innstillinger Oppsett av SmartVision gjøres ved hjelp av "Innstillinger" -programmet som du finner på Hjem -skjermen. Her kan du slå av og på enkelte funksjoner eller registrere opplysninger for at programmene skal fungere etter dine ønsker. SmartVision har en mengde innstillinger du kan endre, dette kan være for klokken, språk, hva som vises på skjermen etc. Endre en innstilling Gå frem slik for å endre en instilling: 1. Trykk på "Innstillinger", et nytt skjermbilde vises. 2. Bla i listen og gå inn på den kategorien du ønsker å endre. 3. Når du er ferdig med endringene du vil foreta, trykker du på "Hjem -knappen for å lagre disse verdiene. Innstillingene for SmartVision er delt opp i kategorier som: - "SIM-kort-verktøy": Oppsett for SIM-kortet. - "Wi-Fi": Aktivéring av og innstillinger for trådløst nettverk. - "Blåtann": Aktivéring og innstillinger for Blåtann-forbindelser. - "Databruk": Aktivéring og kontroll av databruken. - "Mer ": Oppsett av og tilkobling til mobilnettverk, NFC, datanettverk etc. - "Lydprofiler": Oppsett av lyd på telefonen (ringelyder, varslinger, lydstyrke etc.). - "Skjerm": Oppsett av skjermen (tegnstørrelse, kontrast, bakgrunn etc.). - "Lagring": Håndtering av lagringsplass for hvert program. - "Batteri": Kontroll av batteriforbruk. - "Programmer": Håndtering av programmene som er installert på telefonen. - "Kontoer/ synkronisering": Håndtering av e-post-kontoer og synkronisering med disse. - "Posisjonstjenester": Aktivéring av og oppsett for lokaliseringstjeneste med GPS og telenettverk. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

50 - "Sikkerhet": Håndtering av sikkerhetsinnstillingene (PIN-kode, låst skjerm, passord etc.). - "Språk og inndata": Oppsett av språk for skjerm og tastatur. - "Sikkerhetskopiér/ tilbakestill": Fjerning av personlige data og tilbakestilling til fabrikkens innstillinger. - "Dato og tid": Oppsett for dato og klokke. - "Tidspunkter for automatisk AV eller PÅ: Oppsett for automatisk Av og Påfunksjon. - "Tilgjengelighet": Oppsett for Tilgjengelighets -modus. - "Om telefonen": Kontroll av telefonens status og installasjon av oppdatinger. Nedenfor følger eksempler for bruk av innstillingene. Innstillinger for Tilgjengelighets -modus Trykk på "Innstillinger" -ikonet og deretter på "Tilgjengelighet". "Kapsys Tilgjengelighet" er den egne tilgjengelighets-funksjonen utviklet av KAPSYS, denne finnes eksklusivt på SmartVision. For å gå inn på de forskjellige brukervalgene, går du først inn på "Tilgjengelighet", trykker deretter på "Meny" -knappen og så på "Innstillinger". Innstillingene er som følger: - "Skjermleser": Aktivéring av tekst-til-tale-funksjonen, denne kalles TTS i de følgende punktene. - "Ekko ved inntasting": Bestemmer om TTSen skal lese opp inntastede verdier etter bokstav, ord eller hel setning. - "Meddelelser": Om TTSen skal meddele nye hendelser på Varslings - skjermen, f.eks. når du mottar en tekstmelding. - "Talehastighet": Innstilling av hastighet for TTSen. - "Talesyntese stemme": Bruk av kvinne- eller mannsstemme. - "Talegjenkjenning": Aktivéring av talegjenkjennings-modus som brukes ved hjelp av Tale -knappen på høyre side av telefonen. - "Opplesning av anropers ID": Anropers navn eller nummer leses opp ved innkommende anrop. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

51 - "Mobilsvar varsling : Opplesning når du har fått nye meldinger på mobilsvareren din. - "Stopp ved å riste": TTSen stopper dersom telefonen ristes. - "Stopp ved nærhet": TTSen stopper dersom telefonen holdes opp mot øret. - "Tale når låst": Om TTSen skal virke når skjermen er avslått. - Vibrasjon": Varsling med vibrasjon ved hendelser. - "Tilbakemelding lyd": Varsling med lydsignal ved hendelser. Andre brukervalg for Tilgjengelighets -modus er som følger: - "Stor tekst": Endrer størrelse på tegnene på skjermen. Denne innstillingen finner du også på Innstillinger og deretter Skjerm. - "Legg på med Av-På -knappen": Bestemmer om en samtale kan avsluttes ved å trykke på Av-På -knappen. - "Besvar anrop med en nummertast : Trykk på hvilken som helst av nummertastene for å besvare et anrop. - "Rotér skjerm automatisk": Bestemmer om skjermen skal endre visningsretning når du vender telefonen. Vi anbefaler at du lar denne stå av. - "Opplesning av passord": Dette vil gjøre at passord leses opp. På grunn av personvernhensyn forutsettes det bruk av hodetelefoner ved opplesning av passord. - "Utforsk ved berøring": Dette aktivérer skjermlesning og bruk av bevegelseskommanoer for svaksynte brukere. - "Forsinkelse for berør og slipp": Her kan du endre lengden på forsinkelse ved inntasting med Berør-og-slipp -metoden. - "Installér nettskripter": Godtar at web-scripter nedlastet fra internet kan kjøres i telefonens web-leser slik at tilgjengeligheten forbedres. - "Kompabilitet med høreapparat (HAC)": Dette vil øke lydnivået for dem som bruker høreapparat. - "Déaktivér Android-tastene": Dette gjør at tastene Meny", "Hjem" og "Tilbake" ikke vil fungere lenger. Man må da bruke bevegelses-kommandoer i stedet for disse tastene. Dette valget kan kun brukes når "Utforsk ved berøring" er aktivért. - "Bakgrunnsfarge": Her kan du endre bakgrunnsfargen på skjermen. Legg merke til at dette ikke skjer momentant, og at telefonen trenger å restartes for at endringene skal vises. - «Lydsignal som bekreftelse ved inntasting»: Dette vil føre til at bekreftelse av tegn i et inntastingsfelt etterfølges av en pipelyd. - «Vibrasjon som bekreftelse ved inntasting»: Dette vil føre til at bekreftelse av tegn i et inntastingsfelt etterfølges av en vibrasjon. - «Frist for bekreftelse»: Her kan du sette lengen på intervallet før bekreftelse av en tegn må være utført, dette kan være 1,2,3,4 eller 5 sekunder. NB!: "Utforsk ved berøring"-modus kan også aktivéres og déaktivéres med et langt trykk på Av-På -knappen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

52 Tilkobling til trådløst nettverk 1. Trykk på "Innstillinger" -ikonet og gå videre til "Wi-Fi". 2. Trykk på Av-På bryteren på skjermens øvre, høyre hjørne for slå på telefonens Wi-Fi-enhet. En oversikt med tilgjengelige trådløse nettverk vises. 3. Gå til nettverket du vil koble deg til. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

53 4. Dersom nettverket du vil koble deg til er sikret med passord, må du nå taste inn dette. 5. Trykk på "Koble til", dersom passordet var riktig, vil nå et ikon vises på statusfeltet øverst på skjermen for å vise at telefonen er kobet til et Wi-Fi nettverk. NB!: Passord og sikkerhetsnøkler (WEP, WPA2 etc.) for trådløse nettverk er bestemt av tilkoblingpunktet. Skaff deg derfor disse opplysningene før du prøver å koble til et nettverk og husk at for passord skilles det mellom store og små bokstaver. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

54 Endre ringelyden 1. Trykk på "Innstillinger" -ikonet på Hjem -skjermen, og videre på "Lydprofiler". 2. Gå til "Generelt". 3. Gå til "Oppringnings melodi. 4. Bla i listen over melodier, en prøve på melodien avspilles etter hvert som du flytter deg. 5. Når du har bestemt deg, trykker du på "Meny" -knappen og videre på "Bruk" for å lagre endringen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

55 NB!: Bruk Volum-opp - og Volum-ned -knappene på telefonens høyre side for å regulere lydnivået. Innstillingene blir gjort gjeldende for den aktuelle lydkilden som er i bruk. Fly -modus "Fly -modus slår av alle telefonens sendere og mottagere, dette gjelder mobilnettverk, WiFi, Blåtann etc. For å slå på "Fly -modus, trykker du og holder nede "Av-På" -knappen. "Hoved-skjermen" vil nå vises. Trykk på "Fly-modus". Når du har valgt denne modusen, vil dette vises på statusfeltet med et eget symbol for dette. NB!: Fly -modus kan også slås på fra "Innstillinger "Mer " og til slutt "Fly-modus". -programmet, videre SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

56 Oppdatering av SmartVision Du vil bli varslet om tilgjengelige oppdateringer for SmartVision med en rød boble på "Innstillinger" -ikonet. Trykk på "Innstillinger". Trykk på "Last ned. Nedlastingen vil startes automatisk og pågå i 30 til 40 minutter. Etter at oppdateringen er installert, vil SmartVision starte på nytt og Hjem -skjermen vises når telefonen blir klar til bruk. NB!: - For at oppdateringen skal lastes ned, må telefonen ha en aktiv dataforbindelse, enten over Wi-Fi eller telenettverket. Pga. nedlastingens størrelse på ca 1 GB anbefaler vi bruk av Wi-Fi - Ikke bruk SmartVision så lenge oppdateringen pågår. - Dersom telefonen slår seg av under nedlastingen, slår du den på igjen ved å trykke kort på Av-På -knappen. Når så nedlastingen er gjennomført, vil oppdateringen starte automatisk. NB!: SmartVision vil regelmessig se etter oppdateringer, og du vil bli varslet med en gang en oppdatering er tilgjengelig. Dersom du selv vil kontrollere om det finnes tilgjengelige oppdateringer, kan du gjøre det fra "Innstillinger" -programmet, videre med "Om telefonen" og så "System-oppdatering". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

57 Personer "Personer" -programmet fungerer som en telefonliste der alle kontaktpersonene dine er registrert. Dette programmet er også plassert i "Favoritter"-listen slik at du enkelt får tilgang til telefonlisten din. Hvordan opprette en person Du vil opprette en ny person. 1. Klikk på"favoritter" -ikonet, og videre på "Personer". 2. Trykk på "Legg til person", skjermbildet "Ny person" vil nå vises. 3. Legg inn de forskjellige opplysningene om personen ved inntasting i de relevante feltene, dette kan være for- og etternavn, telefonnummer, adresse, e-post-adresse, foto etc. 4. Når du er ferdig med dette, trykker du på "OK"-knappen nederst i skjermbildet eller på "Meny" -knappen, og videre på "Lagre". Denne personen vil nå bli lagret og vist i alfabetisk rekkefølge sammen med de andre kontaktpersonene dine. Dersom du vil legge inn foto for personen, klikker du i det grå feltet øverst i skjermbildet "Ny person". Du kan nå ta bilde av personen eller legge inn et bilde fra Galleri -ikonet. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

58 NB!: Flere felter kan legges til på skjermbildet "Ny person", trykk da på "Meny" - knappen og deretter "Legg til felt". Endre en person 1. Bla til ønsket oppføring i telefonlisten og trykk på denne. 2. De forskjellige opplysningene om denne personen vil nå vises. 3. Trykk på "Meny" -knappen og deretter på "Endre". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

59 4. Skjermbildet "Endre person" vises, og her kan du endre, slette eller legge til opplysninger om vedkommende. 5. Du lagrer endringene ved å trykke på "OK" nederst i skjermbildet eller på "Meny" -knappen og deretter "Lagre". NB!: Dersom du vil ha en egen ringelyd for en person, legger du denne inn fra enten skjermbildet "Ny person" eller "Endre person". Trykk på "Meny" -knappen og deretter "Angi ringetone". Favoritt-personer "Favoritt" -personer er en av SmartVisions svært hendige funksjoner. Med den kan du lage en egen liste som du har tilgang til fra "Telefon"- og "Meldinger"- programmet for de personene du har omgang med oftest. For å legge en person inn som "Favoritt"-person, ser du først på opplysningene du har lagret for denne personen. Markér et av personens telefonnumre, og trykk og hold nede "OK"-knappen. Fra den påfølgende menyen velger du "Lagre som favoritt". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

60 Foran nummeret til denne person vil det nå vises en stjerne. I eksemplet nedenfor, har vi lagt inn Ola Nordmann som favoritt-person. og han er nå tilgjengelig fra listen over "Favoritt"-personer som du finner både på "Telefon"- og "Meldinger"-programmene. NB!: Listen "Favoritt"-personer er forbeholdt personene dine. Dette i motsetning til "Favoritter" -programmet, som gjelder for programmer. Finne en person Dersom du kjapt vil finne en av kontakene du har lagret i telefonlisten på SmartVision, kan du bruke søke-funksjonen: - Trykk først på "Personer"-programmet og deretter på "Meny". - På menyen som nå vises, trykker du på "Søk etter". Et felt for inntasting av søketekst vil vises øverst på skjermen. - Legg inn de første bokstavene i navnet du vil søke etter med enten nummertastaturet eller skjermtastaturet. - SmartVision vil nå vise alle personer som oppfyller søkekriteriene. NB!: Søkefunksjonen kan også brukes direkte fra listen over "Personer" ved at du trykker på en av tastene på nummertastaturet. NB!: Ved å bruke nummertastaturet, kan du kjapt finne et navn i oversikten. Ved for eksempel å trykke på 6 -tasten, vil du hoppe til det første navnet som begynner med bokstaven m. Trykk to ganger på 6 -tasten for bokstaven n og så videre. Med "Stjerne"-tasten og "Firkant"-tasten vil du kjapt hoppe til henholdsvis første og siste navn i oversikten. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

61 Import og eksport av personer Pga. mulige problemer med formatet for personene du har lagret på SIM-kortet, vil ikke disse personene uten videre vises i telefonlisten på SmartVision. For å vise, endre og ellers benytte personer du har liggende på SIM-kortet, må du på forhånd lese dem inn, eller med et annet ord importere dem, til telefonens eget minne. 1. For å lese inn personer fra SIM-kortet, åpner du først programmet Personer. 2. Trykk på Meny -knappen og deretter Import/Eksport. 3. Bestem hvor dataene skal hentes fra, i dette tilfellet SIM-kortet. 4. Bestem så hvor dataene skal lagres, i dette tilfellet Telefon. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

62 5. Listen med alle personene du har lagret på SIM-kortet vises. NB!: Du kan også velge alle personene på SIM-kortet, da trykker du først på "Meny" -knappen og deretter "Velg alle". Slette en person Velg den personen du vil slette fra telefonlisten din. Så fort opplysningene for denne personen blir vist, trykker du på "Meny" og deretter "Slett" på den påfølgende menyen. Bekreft til slutt slettingen med å trykke på "OK". Den valgte personen blir dermed slettet fra telefonens minne. NB!: Du kan også slette alle personene du har lagret på telefonlisten din. Trykk da på "Meny" fra telefonlisten og deretter "Slette alle personer". SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

63 SOS-funksjon SmartVision er utstyrt med en egen SOS -funksjon som kan brukes i nødsituasjoner. Denne funksjonen kan foreta nødanrop eller sende nødmeldinger inneholdende posisjonsdata til inntil 10 forhåndsprogrammerte numre. Advarsel: KAPSYS og deres agenter fraskriver seg ethvert ansvar, både direkte og indirekte, for mulige skader som måtte oppstå dersom SOS-funksjonen i et gitt tilfelle ikke kunne brukes på grunn av tekniske problemer med telefonen eller feil og dekningsforhold i telenettverket. Aktivéring av SOS-funksjonen SOS-funksjonen betjenes med den oransje skyvebryteren på baksiden av telefonen. Trykk bryteren innover og skyv den samtidig nedover som vist ovenfor. NB!: SOS-funksjonen er déaktivért når du mottar telefonen, og den må aktiveres før bruk. Dersom den ikke blir programmert på korrekt vis, vil et ikon på statusfeltet varsle deg om dette. NB!: Et eget skjermbilde vises når SOS-knappen er blitt aktivert, dette vil vises så lenge SOS-prosedyren pågår. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

64 Innstillinger for SOS programmet Før SOS-funksjonen skal brukes, må den programmeres på følgende måte: 1. Trykk på "Favoritter" -programmet på Hjem -skjermen, og deretter på "SOS" -ikonet. 2. Les advarselen som vises og trykk på "Godta" for å gå videre. 3. Innstillings -skjermen for SOS funksjonen vil nå vises. Brukervalg for SOS-programmet er som følger: - "SOS-knappen", avgjør om SOS-knappen på baksiden av telefonen skal fungere eller ikke. - "Alarmsignal", gjør at telefonen varsler med et tydelig signal ved igangsetting av SOS-anrop. - "Lagre SOS-numre", programmering av numrene som skal motta SOS-anrop eller -melding. - "Telefonanrop", gjør at det blir foretatt telefonanrop til numrene på anropslisten. Anropene blir foretatt ett etter ett i den rekkefølgen du programmerte under punktet "Lagre SOS-numre", og helt til anropet besvares. - "Svarforsinkelse", innstilling av tidsfristen for besvarelse før SOS-prosedyren går videre til neste telefonnummer på listen, standardverdi her er 30 sekunder. - "Send melding", gjør at det blir sendt tekstmelding til numrene på anropslisten. - "Send posisjon", dersom aktuell geografisk posisjon er tilgjengelig, blir denne sendt i meldingen - "Meldingstekst", tilpasning av aktuell tekstmelding som blir sendt ved nødanrop. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

65 Fjernhjelp Denne funksjonen gir deg via et såkalt VPN-nettverk tilgang til hjelp fra tredjeperson som midlertidig gis tilgang til smarttelefonen din i forbindelse med oppsett og lignende av telefonen. Forespørsel om fjernhjelp Trykk på "Favoritter" på Hjem -skjermen og deretter på "Fjernhjelp". Tast inn tredjepersonens telefonnummer slik at du kan sende en tekstmelding eller e- post-adresse for å kunne sende en e-post. Trykk på "Be om fjernhjelp" for å sende en forespørsel som inneholder din SmartVisions tilkoblings-opplysninger. Tilgang til SmartVision fra internett Med det samme meldingen er sendt, vil telefonen klargjøres for fjernhjelp. Vedkommende som mottar meldingen vil laste ned et fjernstyringsverktøy for VPN til PCen sin slik at dataene i meldingen, slik som adresse og passord til serveren, kan registreres. NB!: For å få vite mer om VPN-kompatible programmer, ber vi deg gå inn på gå til fanen Support og videre til SmartVision by KAPSYS. Vedkommende som skal hjelpe deg med telefonen vil nå overta styringen av SmartVision fra sitt eget tastatur og datamus: SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

66 "F1" -tasten erstatter "Meny" -knappen på SmartVision. "F2" -tasten erstatter "Hjem" -knappen. "F3" -tasten erstatter "Tilbake" -knappen. Piltastene Venstre musetast brukes til å navigerere i SmartVisions menyer og skjermbilder. brukes til å gjøre et valg i SmartVisions skjermbilder. Du kan når som helst trykke på "Avslutt fjernhjelp" for å avslutte fjernstyringen. Vedkommende som hjelper deg kan på sin side avslutte fjernstyringen ved å trykke på "F11" -tasten på tastaturet sitt. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

67 Kalender "Kalender" -programmet åpner en avtalebok, og viser hendelser du har registrert i den dato for dato. Trykk på "Meny" -knappen for å gå inn på "Kalender"- menyen: - "Ny hendelse ": Her registrerer du alle nødvendige opplysninger om en avtale eller hendelse, slikt som tidspunkt, dato, sted etc. - "Vis på nytt": Dette vil oppfriske visningen av kalenderen på nytt. - "Søk": Her kan du søke etter en hendelse i kalenderen. - "Andre kalendere": Her kan du synkronisere kalenderen på SmartVision med én du bruker på PC el. - "Innstillinger": Her kan du tilpasse kalenderen etter eget ønske, med slikt som visningsmåte, påminnelsesform etc. Vekkerklokke Gå inn på "Vekkerklokke" -programmet og trykk på "Meny" -knappen for å åpne programmets meny. Trykk på "Legg til alarm" for sette opp brukervalgene for alarmen, datoen, tidspunktet og hvordan du vil varsles. For å slå av, endre eller slette alarmen, trykker du først på ønsket alarm, og trykker så og holder nede "OK"-tasten for å gå inn på alarm-menyen. Kamera Gå inn på "Kamera" -programmet og trykk på "Meny" -knappen for å åpne kamera-menyen. Justér innstillingene én for én. Når du er ferdig med dette, trykker du på "OK"- knappen for å ta et bilde. En tydelig lukkerlyd kan høres når bildet knipses. Bildene du har tatt blir lagret i telefonens mappe DCIM, og du kan se på dem ved hjelp av Galleri -programmet. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

68 Kalkulator Med "Kalkulator" -programmet kan du foreta enkle utregninger som å legge sammen, trekke fra, dele på og gange med. Dersom du vil foreta mer avanserte utregninger som sinus, cosinus, logaritmer etc, trykker du på "Meny" -knappen og velger "Avansert". Du har også muligheten til å fjerne forutgående regnestykker. Galleri "Galleri"-funksjonen fungerer som et fotoalbum der bildene og videoene du har tatt med SmartVision blir lagret. Trykk på "Galleri" -programmet. Innholdet er sortert i to kategorier, nemlig bilder og videoer. Trykk på en av dem for å vise innholdet. Trykk på "Meny" -knappen for å se de forskjellige brukervalgene: - "Ta bilde": Her bestemmer du om du skal bruke kameraet til å ta stillbilder. - "Ta video": Her bestemmer du om du skal bruke kameraet til å ta opp video. - "Lysbildeshow": Viser bildene dine ett for ett som i et lysbildeshow. - "Valg av flere": Her kan du velge flere bilder eller videoer før for eksempel deling eller sletting. - "Innstillinger": Her bestemmer du brukervalgene i galleriet, slikt som bildestørrelse, sorteringsrekkefølge og om det trengs bekreftelse før et bilde eller video slettes. Videospiller "Videospiller" -programmet brukes for å vise video som enten er lagret på telefonens interne minne eller på dens mikro-sd-kort. Sistnevnte er et utbyttbart minnekort som vil kunne øke lagringskapasiteten på SmartVision. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

69 Lupe SmartVision har innebygget egen digital forstørrelses-funksjon. Ved hjelp av denne kan du forstørre teksten i brev eller andre dokumenter, og visningen kan tilpasses hver enkelts syn ved hjelp av farge- og kontrastvalg. Trykk på "Favoritter" på Hjem -skjermen og deretter på "Lupe". Beveg SmartVision over teksten du vil forstørre og flytt den samtidig nærmere inntil eller bort fra arket for å finne best skarphet. Hold telefonen stille når bildet er skarpt og trykk så på 2 -tasten for å zoome inn og 3 -tasten for å zoome ut Andre knapper virker slik: - 1 -tasten: Endrer lysstyrken på lysdioden på baksiden av telefonen. - Stjerne -tasten: Fryser bildet tasten: Tar et bilde og lagrer det i galleriet. - Firkant -tasten: Blar mellom de ni tilgjengelige kunstige fargene. Dersom du trykker på "Meny" -knappen, vil de samme valgene vises. NB!: Best resultater får du ved gode lysforhold. Fargeindikator Med "Fargeindikator" -programmet kan du benytte telefonens kamera til gjenkjenning av farger. - Les opp farge : Hold kameraet mot en farget flate eller gjenstand. Fargen vil leses opp automatisk, trykk eventuelt på "OK -tasten for å gjenta opplesningen. - Finn farge : Velg en ønsket farge fra en liste. Når kameraet deretter oppdager tilsvarende farge, blir du varslet med et signal. NB!: For at resultatet skal bli best mulig, anbefales det å holde telefonen på ca. 20 centimeters avstand fra en godt opplyst gjenstand. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

70 Lydopptak "Lydpptak" -programmet brukes til innlesning. Trykk på "Spill inn" for å starte et opptak, trykk på "Pause" for å stoppe opptaket midlertidig og trykk på "Stopp" for å avslutte opptaket. Når du har gjort et opptak, kan du spille det av ved å trykke på "Spill av"-knappen. Andre taster du kan trykke på er "Forkast eller "Lagre". Du kan selvfølgelig spille av et hvert opptak som du har lagret, trykk da først på "Oversikt"-knappen og velg deretter opptaket du vil høre. Dersom du trykker lenge på et opptak, kan du også gi opptaket nytt navn eller slette det. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

71 Musikk Ved hjelp av "Musikk" -programmet kan du spille av musikk eller opptak som du har lagret på telefonens interne minne eller på minnekortet. Når du åpner "Musikk" -programmet, kan du velge hvilke spor du vil høre på sortert etter album, artist, sanger eller spillelister. Mens du spiller av et spor, bruker du Pil-Oppover - eller Pil-Nedover -tastene for å bla til knappene for neste eller forrige spor, samt knappene Spill av eller Pause. Trykk på 1 - eller 2 -tasten til å hoppe fremover i sporet henholdsvis 10 og 30 sekunder. 3 - og Stjerne -tasten brukes for å hoppe bakover i sporet på samme måte. Internettleser "Nettleser" -programmet brukes når du vil gå på internett. Trykk på "Meny" - knappen for at Internett -menyen skal vises. Ved å trykke på Søk etter på denne menyen, blir det utført et enkelt søk med standard internettleser. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

72 NB!: Altenativt kan du bruke "Søk etter"-programmet for å søke på Internett. Når en side er lastet inn, indikéres dette med et lydsignal. Notisblokk Notisblokk -programmet brukes til å skrive og lagre meldinger, egne påminnelser og f.eks. handlelister. For å opprette en notis trykker du først på Ny notis og legger deretter inn teksten i notisen ved hjelp av tastatur eller talegjenkjenning. Når du er ferdig med dette, trykker du på Bekreft for å lagre notisen. Notisene du har lagt inn, vises sortert etter dato. For å få en notis lest opp, blar du først til ønsket notis ved hjelp av Pil-Oppover - eller Pil-Nedover -tastene. Trykk deretter på OK -knappen for å starte opplesningen, og bruk om ønskelig knappene nedenfor for å flytte deg i notisen: - Kort trykk på «OK»-tasten: Spill av / pause. - Kort trykk på 1 -tasten: Les opp første bokstav mot venstre. - Kort trykk på 2 -tasten: Les opp første bokstav mot høyre. - Kort trykk på 4 -tasten: Les opp første ord mot venstre. - Kort trykk på 5 -tasten: Les opp første ord mot høyre. - Kort trykk på 7 -tasten: Start på nytt fra begynnelsen. - Kort trykk på 8 -tasten: Hopp til slutten. Opplesningen stoppes automatisk ved bruk av 1 -, 2 -, 4 - og 5 -tasten, trykk på OK -tasten for fortsette opplesningen. SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer