HØSTUTSTILLINGEN 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTUTSTILLINGEN 2006"

Transkript

1 STATENS 119. KUNSTUTSTILLING Anne Karin Jortveit «Her» 9. SEPTEMBER 1. OKTOBER

2 Høstutstillingen 2006 Statens 119. kunstutstilling c/o Kunstnernes Hus Wergelandsveien 17, Oslo tlf faks Varighet 9. september 1. oktober Åpningstider Lørdag - onsdag Torsdag - fredag Offentlig omvisning torsdager kl og Arrangør: Norske Billedkunstnere (NBK) Utstillingsleder: Ingrid L. Lystad Prosjektkoordinator: Rikke G. Komissar Assisterende prosjektkoordinator: Asle R. Olsen Den nasjonale jury: Nirmal Singh Dhunsi, Samir M kadmi (Juryleder), Ingrid Lene Langedok, Karin Aurora Lindell, Jens Hamran og Terje Resell Montering: Den nasjonale jury Jurysekretærer: Christer Eriksson og Asle R. Olsen Ansvarlig redaktør: Rikke G. Komissar Annonseansvarlig: Siri Hermansen Layout: Catherine Haanes Design Grafisk produksjon: Graficom as, Porsgrunn Webdesign: Search Silence v/ Ruben Stranger

3 Innhold Leder av Den Nasjonale Jury, Samir M kadmi Forord 4 Den nasjonale jury 7 Kunstverkene og fremtiden 8 Utstillingsleder, Ingrid L. Lystad Kunstnerne roper 11 Styreleder for Norske Billedkunstnere, Arne Nøst Årets kunstnere 13 Oslo S 66 Oslo Kinematografer 67 Kunstpriser 68 Salg 69 Omvisninger 70

4 FORORD SAMIR M KADMI LEDER AV DEN NASJONALE JURY Kjære publikum Arbeidet med Høstutstillingen 2006 har vært en engasjerende erfaring. Tre ukers intenst arbeid delt i to faser for å komme gjennom det formidable materialet som er blitt sendt inn. Fri innsendelse er som kjent et grunnleggende kriterium i denne åpne konkurransen. Arbeidet gir ikke bare innsikt i hva som rører seg i kunst-norge anno 2006, men også i de ulike og svært aktuelle problemstillingene som opptar individene. Juryens seks medlemmer har arbeidet tverrfaglig, det har vært enighet og uenighet slik det bør være i enhver demokratisk sammenheng, der viktige standpunkter og innsats står på spill. Vi skal ikke påstå at vi har tatt inn alt av det beste. Personlig er jeg skeptisk til slike skråsikre påstander. Jeg vil ikke engang utelukke muligheten for at vi har oversett gode og solide arbeider som hadde fortjent oppmerksomhet og anerkjennelse. Men slik er spillereglene, en jury representerer først og fremst en konstellasjon av individer med ulik faglig kompetanse, estetiske og sosiopolitiske verdier og standpunkter. Konsensus er en felles plattform vi har strevet med å oppnå gjennom konstruktiv dialog og saklige argumenter. En skal tross alt stå for det en velger. Valg er som kjent en uløselige del av den kunstneriske prosessen fra start til siste akt. Vi får bare håpe at det ikke er som i kjærlighet eller som Marcel Proust sier i Albertine disparue 1 : «En burde ikke snakke om feil valg i kjærlighet ettersom i det øyeblikket man må ta et valg, kan det ikke være noe annet enn dårlig.» I kunsten er heldigvis våre valg ikke bare styrt av hjertet, men først og fremst av erfaring og fagkompetanse, ellers ville vi ha vandret rundt i evig anger. Men hjertet, eller det subjektive, når de faglige hensynene er oppfylt, er en viktig dimensjon. Med andre ord, i denne prosessen er det ingen plass for likegyldighet. Arbeidene må presenteres, angripes, forsvares, slaktes, analyseres, dekonstrueres, begrunnes, støttes, sviktes, osv.. Vokabularet vi anvender her for å beskrive enkelte momenter i denne prosessen avslører og understreker om nødvendig hva dette dreier seg om, det er en kamp. Riktignok en sivilisert kamp, men like fullt en smertefull en. Det er også dette som gjør Høstutstillingen til et spennende og fremdeles aktuelt utstillingskonsept. Ikke smerten, men dynamikken i anerkjennelsesprosessen som styres av demokratiske imperativer og idealer, der alle er inneforstått med spillereglene og aksepterer og støtter dem med sin deltagelse. 1 Marcel Proust, Albertine disparue - Tome 6, Gallimard

5 FORORD SAMIR M KADMI LEDER AV DEN NASJONALE JURY Årets Høstutstilling er intet tverrsnitt av norsk samtidskunst i ordets konkrete betydning ingen mellomting, eller tilfeldig kutt i en gitt anonym masse. Å velge et slikt tverrsnitt ville ikke bare være å underkjenne den nasjonale juryens ansvar for resultatet, men redusere hele prosessen til en administrativ oppgave. Verkene er blitt valgt med omhu. Dette er kunst for alle sanser, la den strømme til forstanden, den varierer fra det analytiske og tungt gjennomgripende til det flyktige, lekende og besnærende. Det kan kanskje virke ufølsomt, for å ikke si avsondret fra virkeligheten å snakke om smerte i kunstnerisk sammenheng når krigen herjer i Midtøsten. Men det vil være å betrakte kunsten som en overfladisk og selvsentrert geskjeft, eller som René Huyghe sa i Dialogue avec le visible: «Langt fra å være en påpynting av livet, en luksus eller et ornament der enkelte vil se en underavdeling for lediggang, svarer kunsten til en dyp funksjon av det mentale liv. Det finnes ikke et samfunn som har kunnet være uten» 2 Krigen og den ekstreme volden det gis uttrykk for, terror og utryggheten som følger i dens spor, preger våre mentale liv og sosiale relasjoner. De preger også kunsten. Mengden av verk som handler om ekstrem vold, seksualiserte overgrep, 2 René Huyghe, Dialogue avec le visible, Flammarion 1993 fremmedgjøring, merkantilisering av kroppen og av så vel private som offentlige rom, er oppsiktsvekkende. Hvis jeg skulle gitt årets utstilling en undertittel ville jeg kalt den: Eros tårer, etter boken til Georges Bataille «Les larmes d Eros» 3. Eros og Thanatos - døden - er synlig til stedet i år, kanskje mer enn noen gang tidligere, for død og begjær har alltid vært kunstens viktigste og stadig tilbakevennende temaer, fra hulemalerier i Lascaux til samtidens kunst. Tårer knyttes såvel til glede som til smerte, til død, liv og nytelse. Eros og Thanatos er i stadig konfrontasjon om gruppen eller individets overlevelse, seksualitet og begjær. Thanatos brutale utbrudd i individuelle eller sosiale relasjoner under Eros beskyttelse kan gi fatale konsekvenser, pervertert seksualitet og adferd. Dagens høyteknologiske ødeleggelsesmaskiner sprer død og fortvilelse som aldri før og forsterker Thanatos brutale inngripen i livet. Eros er blitt en evighetsmaskin, eller som Alfred Jarry sa: «Sex (l amour) 4 er en ubetydelig akt siden en kan gjenta den i det uendelige» 5 Dette har underholdningsindustrien oppdaget for lenge siden, Eros er blitt et permanent liveshow med dødsinstinktet som dørvakt. 3 Georges Bataille, Les Larmes d Eros, Jean-Jacques Pauvert, 1961, L amour: på fransk betyr både sex og kjærlighet. 5 Alfred Jarry, Le Surmâle, Mille et une nuits

6 FORORD SAMIR M KADMI LEDER AV DEN NASJONALE JURY «Kvalt begjær, eller hvordan kulturindustrien destruerer individet» var tittelen Bernard Stiegler 6 ga sitt bidrag til en teori om masseforbruk. Filosofen skriver innledningsvis, at den hyperindustrielle kapitalismen har utviklet sine teknikker til det punktet, der millioner av personer hver dag samtidig er koblet til de samme TV programmer, radio eller spillekonsoller. Det kulturelle forbruket, metodisk omgjort til et massefenomen, er ikke uten konsekvenser for begjæret og bevisstheten. Illusjonen om individets seier utviskes mens trusler mot menneskeheten estetiske, intellektuelle og følelsesevner presiseres. Kontrollsamfunnet, der individets tid og frihet er mer og mer gjennomhullet og truet, står i sterk kontrast til fabelen om det fleksible samfunn med mer fritid og mindre sensur. Ytringsfriheten er på stadig vikende front og her tenker jeg ikke bare på sensur fra religiøse ekstremister, om de er ultra konservative kristne, ekstreme islamister eller ultraortodokse jøder, nei, vi må også få opp øynene for den stadig mer innskrenkende merkantilising av kulturelle referanser som begrenser kreativiteten og den kunstnerisk frihet. Instrumentering av kunsten til fordel for kontrollerende markedsføringsstrategier er lite omtalt, men ikke mindre utberedt. Høstutstillingen 2006 vitner om vitalitet og engasjement, den vitner om en fornyet bevissthet for grunnleggende verdier og kunstens posisjon som et selvstendig og vitalt felt. Takk til alle kunstnere som har bidratt og en spesiell takk til Høstutstillingens leder og mannskap. Juryen takker med dette for seg og ønsker publikum en god utstilling. Samir M kadmi Leder for Den nasjonale jury 6 Bernard Stiegler, fr/2004/06/stiegler/

7 FOTO: ASLE R. OLSEN Den nasjonale jury Fra venstre: Karin Aurora Lindell, Terje Resell, Nirmal Singh Dhunsi, Samir M kadmi, Ingrid Lene Langedok og Jens Hamran. 7

8 INNLEDNING INGRID L. LYSTAD UTSTILLINGSLEDER Kunstverkene og fremtiden På åpningen av Høstutstillingen 2005 huket Dagsavisen fatt i Sune Nordgren, Nasjonalmuseets direktør, med spørsmålet: Hva syntes sjefen for Norges nasjonale kunstsamling om Høstutstillingen? «Det er trolig den viktigste plattformen for unge kunstnere som ønsker å bli vurdert» svarte han, og konkluderte: «Jeg er overbevist om at mange av kunstnerne som stiller ut her vil finne veien til Nasjonalmuseet.» Først et blikk utover landet for både i parker, museer og gallerier finnes sterke spor etter Høstutstillingen. I Hafrsfjord står landemerket «Sverd i fjell» (1982) av Fritz Røed. I Lillehammer Kunstmuseum finner vi Kjersti Wexelsen Goksøyrs «Sigrid Undset» (1988) og i Sandefjord Arnold Haukelands mektige «Havdronning» (1977). I Oslo møter vi Skule Waksviks «Sjøløve» (1958) foran Nasjonalgalleriet, og i Slottsparken Ada Madssens vakre monument over dronning Maude (1960). Men også norske ambassader har verk fra Høst-utstillingen. I Roma er Tore Bjørn Skjølsviks mahogniskulptur «Gutten» (1963) og i Reykjavik Nina Sundbyes «Peer Gynt» (1977). Alle ble vist på Høstutstillingen før de fant sin endelige plassering. Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, er kjent som en årlig utfordring for kunstinteresserte, et spennende møtested mellom ung ny kunst og publikum. Dette er stedet hvor kunstnere fra hele landet debuterer og sentrale nye tendenser vises - elsket og hatet gjennom mer enn hundre år. Hva skjer etter endt utstilling, når dørene på Høstutstillingen lukkes har noen av verkene som skapte motstand og forargelse eller begeistring og glede, blitt tatt vare på for ettertiden? Hvordan benytter våre nasjonale institusjoner denne enestående mulighet til å bygge ut sine samlinger? Ett av målene for Statens Kunstutstilling er å sikre Norge gode kunstverk for ettertiden. Gjennom årlige innkjøp har ryggraden i Nasjonalgalleriet vokst frem. Slik bidrar Høstutstillingen med noen av våre mest sentrale kunstverk. Fra den første tiden er kjente verk som Christian Krohgs «Sovende mor» (1883), Erik Werenskiolds «En Bondebegravelse» (1885) og Harald Sohlbergs «Natteglød» (1894). Edvard Munchs «Det syke barn» (1886) og Gustav Vigelands portrettbyste av Henrik Ibsen (1903) fant også veien til Nasjonalgalleriet. Listen er meget lang - og vi gjør 8

9 INNLEDNING INGRID L. LYSTAD UTSTILLINGSLEDER et sprang frem til året 1952, da Riksgalleriet grunnlegges og Norge får en ny aktiv aktør med nasjonalt ansvar for anskaffelse av kunst. I 1965 opprettes Norsk Kulturråd. Også denne institusjonen har en aktiv innkjøpspolitikk. For eksempel har Kulturrådet hvert år de siste ti-årene besøkt og sikret seg kunst fra Høstutstillingen. Disse verkene blir plassert i kunstinstitusjoner rundt i landet. I 1986 blir Museet for samtidskunst etablert. Nå overtar dette museet Nasjonalgalleriets samling av kunst som ble laget etter Riksgalleriet blir nedlagt som selvstendig institusjon og legges inn under det nye museet. Bortsett fra tegning og grafikk, som Nasjonalgalleriet får beholde som egen avdeling, overtar nå Museet for samtidskunst alle innkjøp av norsk samtidskunst. Man kunne tenke seg at nettopp Museet for samtidskunst som egen institusjon ville føre en aktiv og spennende innkjøpspolitikk med Høstutstillingen som viktig medspiller. Men slik gikk det ikke. For mens Nasjonalgalleriet fortsetter med årlige innkjøp til sin svart/hvitt samling, og kjøper verker blant de nyeste uttrykk som f. eks. sin første tegning på CD-rom i 2001, går innkjøpskomiteen for Museet for samtidskunst oftest tomhendt hjem. Det skulle gå 12 år fra Museet for samtidskunst kjøpte sitt første kunstverk til sitt andre og siste, den prisbelønte videoen «Disguises» av Marius Mørch i Allikevel hadde innkjøpskomiteenes besøk en positiv effekt. Høstutstillingen gjorde nemlig komiteene kjent med nye unge kunstnere, og deres kunst ble kjøpt inn ved andre anledninger. Slik fant også enkelte «høstutstillingsverker» i ettertid veien til Museet for samtidskunst. Det er også interessant å konstatere at blant museets nyervervelser i perioden , hadde 77 av de 91 norske kunstnere som hadde solgt verker til museet, stilt ut på Høstutstillingen. Høstutstillingen hadde derved en indirekte rolle i oppbyggingen av Museet for samtidskunsts samling. I dag er Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og Norsk Kulturråd de to største offentlige institusjonene med ansvar for å sikre og bygge ut vår nasjonale arv på billedkunstens område. I motsetning til Norsk Kulturråd er Nasjonalmuseet en ung stiftelse. Det ble etablert 1. juli 2003 ved sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk Arkitekturmuseum og Kunstindustrimuseet i Oslo. Spørsmålet er hvordan vårt nye nasjonale kunstmuseum vil benytte anledningen til å anskaffe ung utfordrende kunst. Vil Nasjonalmuseet ta opp den positive tradisjonen fra Nasjonalgalleriet? Hvordan vil en aktiv innkjøpskomité gjøre Sune Nordgrens ord til sine? Ingrid Lystad Utstillingsleder 9

10

11 INNSPILL ARNE NØST STYRELEDER NBK Kunstnerne roper Nok en Høstutstilling åpnes med frivillig innsendt kunst, juryert av fritt valgte fagfeller. Kunsten ble funnet relevant gjennom ulike krav og ideer om hva som kan være god billedkunst av det innsendte materialet. Kunstnere finner det fortsatt interessant å delta i en slik kollegaevaluert produksjon. Kunstnerne har gjennom svært lang tid, atskillelige generasjoner, vurdert egen fagkunnskap som relevant og viktig i prosesser der andres kunst debatteres. Denne fortroligheten til andre kunstneres faglige erfaringer er en viktig kvalitet i den kunstfaglige diskurs vi har. Kunstnerne har sett det helt naturlige i slike, til tider brutale møter med fagfellers direkte reaksjoner. Kunstnerne har også i snart hundre år definert, utviklet og endret billedkunstutdanningen. Kunstnerne har vært svært åpne for nye formspråk, kontekster og metoder i utvidelsen av sitt fag. På kunstakademiene har den fagnære styringen av utdannelsens innhold og form vært en selvsagt og naturlig tilstand. Det har på kunstakademiene derfor vært full åpning for nye tanker og ideer som kritiserer og utfordrer kunstbegrepene og utdanningene. Kunstakademiet fratatt mye av innflytelsen over egen utdanning, fratatt reell makt i forhold til faglige disposisjoner og fratatt demokratiske rettigheter som kunstnerne har tatt for gitt i snart hundre år. Kunstnerne har protestert mot KhiO-styrets avgjørelser. Kunstnerne har gjennom sine organisasjoner protestert, alle studentene ved KhiO har i protest lagt ned sitt eget studentstyre og på denne tydelige måten fattet mistillit til styret og rektoratet ved KhiO. Kunstnerne har mistet sin selvstendighet og råderett i sin egen fagutdannelse. Dette er alvorlig, og jeg benytter også i år denne katalogsiden til å oppfordre våre myndigheter, kunnskapsministeren og kulturministeren, til å vise faktisk ansvar. Lytt til fagmiljøet, studentene, kunstnerne. La Kunstakademiet bli eget fakultet med valgt dekan og la kunstnerne igjen få utvikle sin eksperimentelle fagutdannelse. La oss forlate den naive bedriftstenkningen fra nittitallet, la oss lære av erfaringer som har vært dyrekjøpte, la oss innse de faglige kvaliteter kunstnerne har. Spør om lov før du slår. Arne Nøst Styreleder NBK Men denne lange erfaringen blir nå avfeiet som underordnet i utviklingen av Kunsthøgskolen i Oslos billedkunstutdanning. Ved KhiO er fagmiljøet og studentene ved 11

12 ÅSE ANDA MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN HELENE BAST GRO HEGE BERGAN TONE BERGAN KJERSTI BERGESEN GEIR EGIL BERGJORD CHRISTIAN BERMUDEZ SIRI BERQVAM ESTHER MARIA BJØRNEBOE MARIANNE BLANKENBERG SISSEL BLYSTAD LISE STRØMDAL BOTTOLFS KRISTINE BRODERSEN MARI CAESAR SARA KORSHØJ CHRISTENSEN CATHRINE DAHL ØYSTEIN DAHLSTRØM JULIE DAMKJÆR JØRGEN DOBLOUG ELIN DROUGGE SNØFRID HUNSBEDT EIENE KARL EDVIN ENDRESEN BEHZAD FARAZOLLAHI ANNEKE VON DER FEHR PER FORMO SISSEL FREDRIKSEN CAMILLA FRENCH ANDREA GJESTVANG MONA GRØNSTAD ROAR HATTELAND BJØRN ERIK HAUGEN ELLEN MARIA HEGGDAL HELERIUM LINDA BAARDSEN MARITA FONBÆK MONICA FOSSER MONA KLUBBEN FRITHJOF HOEL LINA KRISTIN HOLME NARVE HOVDENAKK TORGEIR HUSEVAAG VESLEMØY SPARRE JANSEN TORIL JOHANNESSEN MICHAEL JOHANSSON TOMMY JOHANSSON AGNES KRISTIN JOHNSEN ANNE KARIN JORTVEIT FARHAD KALANTARY KJETIL KAUSLAND KAREN KIPPHOFF TROND LOSSIUS LISA ELSTAD LARS KJEMPHOL HANS E THORSEN MARTINE C. R. TURMO KARI BRIT KJERSCHOW STEIN KOKSVIK HANNE LYDIA O. KRISTOFFERSEN LARS KORFF LOFTHUS LOTTE KONOW LUND HEDDA LEIVESTAD RAGNHILD LØKKE HERMAN MBAMBA NIKLAS MULARI VICTOR MUTELEKESHA KRISTOFFER MYSKJA LAMIN CHORR NILSEN JULIE OREDAM INA OTZKO MICHEL PAVLOU MARIANO PIGNATIELLO PUSHWAGNER INGER SONBERG RAMSTAD INGER JOHANNE RASMUSSEN ROSETTA OG ROSITA TONJE GJEVJON JAN STEINUM GEIR HARALD SAMUELSEN IRMELIN SANDE ASTRID RUNDE SAXEGAARD VERENA SCHOLZ GISKE SIGMUNDSTAD ANNIKA SIMONSSON ANDREAS SIQUELAND JAN SKOMAKERSTUEN SKYLLA OG CHARYBDIS RITA MARHAUG INGUNN WRIGHT GJERTRUD STEINSVÅG ANNA-KARIN STJERNLØF ELISABET ALSOS STRAND RANDI STRAND SØLVI STRAND ULF STYREN LARS-ERIK SVENSSON INGA SØREIDE TONJE HØYDAHL SØRLI KIMM SAATVEDT ESPEN HENNINGSEN HANS E. THORSEN JULIA NEUMANN TINGULSTAD MARIANNE TJØNN PÅL VIGELAND VEGARD VINGE / IDA MÜLLER GUANG HUA WANG MARIANNE WIE ALEKSI WILDHAGEN TORI WRÅNES ARILD YTTRI DANIEL ØSTVOLD HÅVARD ØYEN NICOLAY AAMODT ANNE-BRITT AARSETH BENTE LOUISE AAS CAMILLA AAS

13 Årets kunstnere Høstutstillingen mottok i år 3901 verk til 1. juryering fra 1644 kunstnere. 354 verk gikk videre til 2. juryering. Til slutt antok juryen 134 verk av 113 kunstnere. Av disse er hele 64 førstegangsutstillere på Høstutstillingen. Samtlige av utstillingens kunstnere er representert i katalogen, med gjengivelse av hele eller deler av utstilte arbeid. p.e p.e.a = Debutant. Dette betyr at kunstneren deltar for første gang på Høstutstillingen = Personlig eie = Pris etter avtale 13

14 ÅSE ANDA f. 1954, Stavanger bosatt i Stavanger Uten tittel Etsing, Koldnål 153 x ,- MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN f. 1971, Harstad bosatt i Stavanger Første møte Tegning 140 x 40 p.e.a. Hemmelighet Tegning 35 x ,- Spillet Tegning 42 x ,- MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN Hemmelighet 14

15 HELENE BAST f. 1981, Tønsberg bosatt i Stavern Foxytoy Skulptur 310 x ,- GRO HEGE BERGAN f. 1951, Tønsberg bosatt i Rasta Huseier Grafikk, fargeetsning 18 x 22 Opplag 50, til salgs 20 m/ramme 3 400,- u/ramme 2 400,- 15

16 TONE BERGAN f. 1964, Oslo Starve the feeding world Akryl på rissekk 60 x ,- KJERSTI BERGESEN f. 1974, Oslo Süsse traume C-print 45 x 31,5 Opplag 11, til salgs 10 m/plexi 6 000,- u/plexi 3 500,- 16

17 GEIR EGIL BERGJORD f. 1964, Time bosatt i Stavanger Tour Eiffel, Paris Foto/Akryl 80 x 120 Opplag 5 Til salgs ,- GEIR EGIL BERGJORD Tour Eiffel, Paris Volksbühne, Berlin Foto/Akryl 80 x 120 Opplag 5 Til salgs ,- Masthuggskyrkan, Gøteborg Foto/Akryl 80 x 120 Opplag 5, til salgs ,- CHRISTIAN BERMUDEZ f. 1976, Costa Rica Dear Neighbor Video Opplag 3, til salgs ,- 17

18 SIRI BERQVAM f. 1977, Lørenskog bosatt i Tysse Objekt. Del av serien: The familiar which has become strange Tekstil Naturlig størrelse ,- ESTHER MARIA BJØRNEBOE f. 1971, Harstad Kontra nr. 3 Akryl 130 x ,- 18

19 MARIANNE BLANKENBERG f. 1958, Kragerø A Rose is a Rose is a Rose Serie Foto 96 x 65 x 2 stk. Opplag 5, til salgs ,- SISSEL BLYSTAD f. 1944, Oslo bosatt i Bergen «Filigran» Tekstil 174 x ,- 19

20 LISE STRØMDAL BOTTOLFS f. 1973, Porsgrunn bosatt i Kragerø Homo suidae Skulptur 120 x 70 x ,- KRISTINE BRODERSEN f. 1953, Fredrikstad bosatt i Kviteseid «Vippesten» Diabas, metall 40 x 35 x ,- 20

21 MARI CAESAR f. 1972, Finland bosatt i Leknes Untitled (Coffee shop) Foto 110 x 132 Opplag 4, til salgs ,- SARA KORSHØJ CHRISTENSEN f. 1979, Skovby, Danmark Blodhore Objekt 210 x ,- Flæskerøv Objekt 240 x ,- 21

22 CATHRINE DAHL f. 1980, Ringerike bosatt i Hønefoss Skrik Video Opplag 3, til salgs ,- ØYSTEIN DAHLSTRØM f. 1976, Lørenskog Circumstances #1 C-print, plexi 149 x 125 Opplag 5, til salgs ,- Circumstances #2 C-print, plexi 125 x 247 Opplag 5, til salgs 1 p.e.a. Circumstances #4 C-print, plexi 125 x 176 Opplag 5, til salgs ,- ØYSTEIN DAHLSTRØM Circumstances #4 22

23 JULIE DAMKJÆR f. 1982, Nykøbing Falster, Danmark bosatt i Bergen Lyd: Tamsin Erving Whisper Video Opplag 3, til salgs ,- Vises som forfilm på Oslo Kinematografer JØRGEN DOBLOUG f. 1945, Oslo God Morgen III Akryl 77 x ,- 23

24 ELIN DROUGGE f. 1961, Oslo bosatt i Heggedal Tulipaner i landskap Skulptur Pappmasje, akrylmasse 220 x 170 x ,- SNØFRID HUNSBEDT EIENE f. 1942, Kvinesdal bosatt i Stavanger Broderi (Dukke med pute) Blyant 57 x 76 Utlånt av Norsk Kulturråd Broderi (Familien) Blyant 57 x 76 PE Broderi (Duk) Blyant 57 x ,- SNØFRID HUNSBEDT EIENE Broderi (Dukke med pute) 24

25 LISA ELSTAD / LARS KJEMPHOL / HANS E. THORSEN/ MARTINE C. R. TURMO f. 1980, Oslo/ f. 1980, Oslo/ f. 1977, Oslo/ f. 1981, Oslo bosatte i Oslo Idealistiske Tider Radioprogram Sendes på RadiOrakel 99,3 KARL EDVIN ENDRESEN f. 1980, Molde Subtitle Video Opplag 7, til salgs ,- 25

26 BEHZAD FARAZOLLAHI f. 1978, Teheran Red stick red sock Foto 50 x 70 Opplag 5, til salgs 5 m/ramme 9 000,- u/ramme 7 500,- Ballons in Kabul Foto 50 x 70 Opplag 5, til salgs 5 m/ramme 9 000,- u/ramme 7 500,- BEHZAD FARAZOLLAHI Red stick red sock ANNEKE VON DER FEHR f. 1964, Oslo There s a time for us Video Opplag 5, til salgs 3 Pris 9 000,- 26

27 PER FORMO f. 1952, Trondheim bosatt i Trondheim Bølgekanon Serie Akryl på MDF 114 x ,- SISSEL FREDRIKSEN f. 1963, Bardu bosatt i Tromsø år Tegning 82 x , år. I Tegning 82 x , år. II Tegning 82 x ,- SISSEL FREDRIKSEN år 27

28 CAMILLA FRENCH f. 1979, England bosatt i Kristiansand Superstar Foto 120 x ,- ANDREA GJESTVANG f. 1981, Hamar Miss Norway I 2005 Foto 70 x 46 Opplag 6, til salgs ,- Miss Norway II 2004 Foto 70 x 42 Opplag 6, til salgs ,- ANDREA GJESTVANG Miss Norway I

29 MONA GRØNSTAD f. 1958, Rena bosatt i Ski Anløp Akvarell 78 x ,- ROAR HATTELAND f. 1980, Oslo bosatt i Langhus Sorte gull-hull Foto 175 x 49 Opplag 3, til salgs ,- BJØRN ERIK HAUGEN f. 1978, Tønsberg bosatt i Tønsberg Interface (grey area) Video Opplag 6, til salgs ,- 29

30 ELLEN MARIA HEGGDAL f. 1959, Bergen bosatt i Molde Kommode Tusj, papir 50 x ,- HELERIUM V/ LINDA BAARDSEN/ MARITA FONBÆK / MONICA FOSSER/ MONA KLUBBEN f. 1972, Karmøy/ f. 1973, Horten/ f. 1976, Rælingen/ f. 1980, Bømlo bosatte i Oslo Tar det ingen ende? Video Opplag 5, til salgs ,- 30

31 ESPEN HENNINGSEN/ HANS E. THORSEN f. 1981, Holmestrand/ f. 1977, Oslo bosatte i Oslo Paint on top of paint Veggmaleri, performance Varierende format ,- FRITHJOF HOEL f. 1953, Södertälje, Sverige «Innhøsting» Olje på lerret 190 x ,- 31

32 LINA KRISTIN HOLME f. 1978, Uppsala, Sverige bosatt i Bergen Utsikt 1 Akryl på MDF 240 x ,- NARVE HOVDENAKK f. 1971, Bærum Svisj! Si din mening Video Opplag 10, til salgs ,- Neomann Video Opplag 10, til salgs ,- NARVE HOVDENAKK Neomann 32

33 TORGEIR HUSEVAAG f. 1967, Oslo Poker-tegninger Serie Tusj på papir 50 x 62 (x 10 stk) 62 x ,- VESLEMØY SPARRE JANSEN f. 1968, Oslo «Backstage» Gouache 64 x ,- 33

34 TORIL JOHANNESSEN f. 1978, Trondheim bosatt i Bergen 15 home_ulrike_meinhof.%20 Tusjtegning 148 x 148, ,- DSC00008 Tusjtegning 148 x 194, ,- TORIL JOHANNESSEN DSC00008 MICHAEL JOHANSSON f. 1975, Trollhättan, Sverige bosatt i Åmot Ain t no picnic Skulptur 150 x 150 x ,- 34

35 TOMMY JOHANSSON f. 1975, Kristiansand 1/2-1/2 (Remis) II Akryl, blyant på finér 122 x ,- AGNES KRISTIN JOHNSEN f. 1950, Stavanger bosatt i Stavanger Ikke bare små, men... Foto 75 x 90 Opplag 5, til salgs 4 m/ramme 7 000,- u/ramme 5 500,- 35

36 ANNE KARIN JORTVEIT f. 1964, Kristiansand Her Tekstil 58 x ,- Soliloquy Tekstil, blandet teknikk 141 x x ,- FARHAD KALANTARY f 1962, Iran «Massive Waves of Independence» Installasjon Opplag 4, til salgs ,- 36

37 KJETIL KAUSLAND f. 1972, Stavanger bosatt i Bergen «4:10, 1. round, TKO (Cut)» Digitalprint 60 x 90 Opplag 6, til salgs 5 m/ramme 7 500,- u/ramme 6 000,- KJETIL KAUSLAND «0:55, 1. round, TKO (Strikes)» «Full time, Desicion (Unanimous)» Digitalprint 60 x 90 Opplag 6, til salgs 6 m/ramme 8 500,- u/ramme 7 000,- «0:55, 1. round, TKO (Strikes)» Digitalprint 60 x 90 Opplag 6, til salgs 6 m/ramme 7 500,- u/ramme 6 000,- KAREN KIPPHOFF / TROND LOSSIUS f. 1958, Hamburg / f. 1966, Bergen bosatt i Bergen / bosatt i Ågotnes Staged Bodies Mediainstallasjon Opplag 1 p.e.a. 37

38 KARI BRIT KJERSCHOW f. 1966, Oslo En pluss to I Olje på lerret 30 x ,- En pluss to II Olje på lerret 30 x ,- En pluss to III Olje på lerret 30 x ,- KARI BRIT KJERSCHOW En pluss to II STEIN KOKSVIK f. 1963, Oslo Rødt bord på bord Olje på lerret 150 x ,- Diagonal masse Akryl på lerret 150 x ,- STEIN KOKSVIK Rødt bord på bord 38

39 HANNE LYDIA OPÖIEN KRISTOFFERSEN f. 1964, Trondheim «Snoopy m/l» Tegning 150 x ,- «French opening one size» Tegning 150 x ,- «Boxer m/l» Tegning 150 x ,- HANNE LYDIA OPÖIEN KRISTOFFERSEN «Boxer m/l» HEDDA LEIVESTAD/ LOTTE KONOW LUND f. 1967, Oslo / f. 1967, Oslo bosatte i Oslo Mussolinis balkong Installasjon 100 x ,- 39

40 LARS KORFF LOFTHUS f. 1978, Bergen bosatt i Lofthus Licourice Saint Olje på MDF 170 x 120 Ikke til salgs RAGNHILD LØKKE f. 1948, Kristiansund Bilde I 2005 Koldnål 92 x 121 Opplag 5, til salgs 4 m/ramme ,- u/ramme ,- 40

41 HERMAN MBAMBA f. 1980, Namibia Etiquette or authenticity Maleri mixet media 110 x ,- NIKLAS MULARI f. 1975, Oskarshamn, Sverige bosatt i Torshälla, Sverige Southpaw Olje på duk 200 x ,- 41

42 VICTOR MUTELEKESHA f. 1976, Zambia White Elephant Foto 60 x 80 Opplag 4, til salgs ,- A point of no return Foto 60 x 80 Opplag 4, til salgs ,- VICTOR MUTELEKESHA White Elephant IDA MÜLLER/ VEGARD VINGE f. 1977, Hamburg/f. 1971, Oslo bosatt i Berlin/ «Le salon des Refusés» Opplag 2, til salgs 1 Video p.e.a 42

43 KRISTOFFER MYSKJA f. 1985, Finnsnes bosatt i Trondheim Lyden av...(lyden av bomull, lyden av kaffe, lyden av gull) Installasjon 200 x 200 x ,- LAMIN CHORR NILSEN f. 1971, Oslo «...Meanwhile, somewhere deep, deep in the jungle» Akryl på MDF 154,8 x 121, ,- Verket også på Oslo Sentralstasjon. Se side 66 43

44 JULIE OREDAM f. 1974, Oslo House and Garden Skulptur, marmor 18 x 24 x ,- INA OTZKO f. 1972, Sandnessjøen bosatt i Sandnessjøen Mothers Garden Video Opplag 10, til salgs ,- 44

45 MICHEL PAVLOU f. 1960, Kavala, Hellas Beginning and end of the Journey Videoinstallasjon Opplag 6, til salgs ,- MARIANO PIGNATIELLO f. 1978, Argentina bosatt i Bergen El Miliquito Olje på lerret 116 x ,- 45

46 PUSHWAGNER f. 1940, Oslo «Vertigo 23» Maleri 141,9 x 66, 7 p.e. INGER SONBERG RAMSTAD f. 1932, Oslo «Diagonal» Akryl, gas på lerret 46 x ,- 46

47 INGER JOHANNE RASMUSSEN f. 1958, Kristiansand «Fremmed by» Tekstilapplikasjon 269 x ,- ROSETTA OG ROSITA V/ TONJE GJEVJON / JAN STEINUM f.1967, Oslo /f. 1970, Lom bosatt på Nesodden/ bosatt i Fagerstrand Twins are moving Video Opplag 1, til salgs ,- 47

48 GEIR HARALD SAMUELSEN f. 1969, Halden Feltmaleri # 53 Lakk på aluminium 125 x ,- IRMELIN SANDE f. 1985, Asker Uten tittel Foto 67 x ,- 48

49 ASTRID RUNDE SAXEGAARD f. 1968, Volda Apollon Tekstil 180 x ,- VERENA SCHOLZ f. 1975, Hamburg bosatt i Svarstad Famous Face: Nymfetruser Videoinstallasjon ,- 49

50 GISKE SIGMUNDSTAD f. 1965, Bærum Venus Grafikk, etsning 24 x 28 Opplag 35, til salgs 15 m/ramme 3 900,- u/ramme 2 600,- ANNIKA SIMONSSON f. 1969, Halmstad, Sverige Akryl på plate 140 x ,- 50

51 ANDREAS SIQUELAND f. 1973, Oslo bosatt i Bærum Tramps (1) Olje 170 x ,- JAN SKOMAKERSTUEN f. 1966, Lillehammer «Sint» Silketrykk på rustfritt stål 134,5 x ,- «Sheitan» Silketrykk, lysboks 55 x 76 x 13, ,- JAN SKOMAKERSTUEN «Sint» 51

52 SKYLLA OG CHARYBDIS V/ RITA MARHAUG / INGUNN WRIGHT f. 1965, Bergen/ f. 1965, Drammen bosatt i Bergen/ bosatt i Paradis «Kollegakonkurrent» Performance Lørdag 9. september kl: 16:00 Søndag 10. september kl: 14:00 og 16:00 Performancen i samarbeid med New Age Ninjas GJERTRUD STEINSVÅG f. 1978, Elverum I wonder if everything I do, I do instead of something I want to do more Installasjon Foto 40 x 59,5 Objekt Gull og diamant L9,5 Monter Valnøttre og glass 175 x 30 x ,- 52

53 ANNA-KARIN STJERNLØF f. 1978, Drammen bosatt i Florø By the shore Video Opplag 3, til salgs ,- ELISABET ALSOS STRAND f. 1963, Mo i Rana bosatt i Mo i Rana Ansiktet Tresnitt 160 x 160 Opplag 3, til salgs 2 m/ramme ,- u/ramme ,- 53

54 RANDI STRAND f. 1962, Ytre Namdal Forestilling 1 Foto med blindskrift 60 x 70 Opplag 5, til salgs ,- SØLVI STRAND f. 1954, Drammen bosatt i Siljan Stengt dør mot åpent landskap Foto 69 x 95 Opplag 5, til salgs ,- 54

55 ULF STYREN f. 1977, Drammen bosatt i Tønsberg Fabrikk Digitalt foto 120 x 150 Opplag 6, til salgs 6 m/ramme ,- u/ramme ,- LARS-ERIK SVENSSON f. 1961, Falkenberg, Sverige U.T. Akryl på lerret 190 x ,- 55

56 INGA SØREIDE f. 1982, Stord One of these days Installasjon 120 x ,- Observations Installasjon 60 x 100 p.e. INGA SØREIDE One of these days TONJE HØYDAHL SØRLI f. 1978, Oslo «Apply your energy in the spirit of love # 2» Billedvev i billedvevramme 92 x 50 x ,- 56

57 KIMM SAATVEDT f. 1974, Kongsberg Oslo, 04/09/05, 00:45 Foto 100 x 100 Opplag 6, til salgs 6 m/ramme ,- u/ramme ,- JULIA NEUMANN TINGULSTAD f. 1981, Oslo bosatt i Drøbak En hane som gol Video Opplag 3, til salgs ,- How far can a girl go Video Opplag 5, til salgs ,- JULIA NEUMANN TINGULSTAD En hane som gol 57

58 MARIANNE TJØNN f. 1955, Oslo Bob-on-textile Vev, silketrykk 50 x 40 Opplag 7, til salgs ,- PÅL VIGELAND f. 1944, Oslo Muren Tre, betong 850 x 150 p.e.a. Muren Mediapresentasjon Ikke til salgs 58

59 GUANG HUA WANG f. 1956, Kina bosatt i Lørenskog Kebab-chat Tusj på kartong 50 x ,- Kurdisk kafé Tusj på kartong 50 x ,- GUANG HUA WANG Kebab-chat MARIANNE WIE f. 1972, Bergen bosatt i Bergen «Mother and Child» Foto 29 x 38 Opplag 25, til salgs 25 m/ramme 2 700,- u/ramme 2 000,- 59

60 ALEKSI WILDHAGEN f. 1976, Helsinki Voodoo Duck Olje på lerret 150 x ,- TORI WRÅNES f. 1978, Kristiansand bosatt i Kristiansand Looking for snow Foto 9 x 13 Opplag 10, til salgs ,- Looking for last season Foto 9 x 13 Opplag 10, til salgs ,- TORI WRÅNES Looking for last season 60

61 ARILD YTTRI f. 1958, Bærum Gutt i motlys Kobberstikk 13 x 24 Opplag 80, til salgs ,- Ungpikeprofil Kobberstikk 9 x 12 Opplag 10, til salgs ,- 61

62 DANIEL ØSTVOLD f. 1955, Oslo Le Trottoir Skulptur, pappmaché 36 x 26 x ,- HÅVARD ØYEN f. 1972, Bærum bosatt i Breda, Nederland Hekke 2 Videoinstallasjon 30,5 x 88 x variabelt ,- 62

63 NICOLAY AAMODT f. 1978, Oslo «Signs» Olje, spraylakk 244 x ,- ANNE-BRITT AARSETH f. 1967, Vartdal bosatt på Tjøme Verdensende er nær Polyester, gips 40 x 40 x ,- 63

64 BENTE LOUISE AAS f. 1958, Langesund Like før Olje på plate 22 x ,- CAMILLA AAS f. 1973, Oslo Tiara 2006 Video Opplag 4, til salgs ,- 64

65 65

66 Høstutstillingen på Oslo S Også i år har Høstutstillingen fått anledning til å disponere fasaden til Oslo Sentralstasjon. Kunstverket blir på denne måten løsrevet fra sin tradisjonelle arena i visningsrommet og møter nye utfordringer i det offentlige rom. Ved å plassere kunsten i andre rammer, skaper man muligheter for at den kan møte publikum på nye premisser. Høstutstillingen ønsker å overraske og å gi opp-levelser. Vi ønsker at verket skal vekke ettertanke og stimulere til spørsmål. Juryen har i år valgt å vise verket «...Meanwhile, somewhere deep, deep in the jungle» av Lamin Chorr Nilsen. Vi ønsker alle velkommen til en kunstopplevelse på Oslo S! En stor takk til NSB for støtte og bruk av arena. 66

67 Høstutstillingen på Oslo Kinematografer Nytt av året er et samarbeid med Oslo Kinematografer AS. Her viser vi to videokunstverk som forfilmer til ordinære kinofilmer. Vi er meget takknemlige for at Oslo Kinematografer åpner for denne muligheten til å vise videokunst. Video som kunstform er en sjanger i vekst, og vies større og større plass på dagens kunstscene. Stadig flere kunstnere velger å bruke video som uttrykksform. Høstutstillingen har de siste årene hatt egne visningsrom til videokunst. Dette er en utvikling vi ser i gallerier og museer verden over. Sjangeren er tverrfaglig og kunstnerne har ofte bakgrunn fra både filmbransjen og fra kunstfeltet. Grensene forskyves og glir inn i hverandre. Høstutstillingen vil med dette ta skrittet helt inn i kinosalen og presenterer to ulike videoarbeider for Oslo Kinematografers publikum. Vi håper forfilmene vil medvirke til at publikum får øynene opp for hva videokunst kan representere og vil friste til et besøk på Høstutstillingen. For ytterligere informasjon om filmer og visningstider se vår webside Høstutstillingen ønsker velkommen til Oslo Kinematografer! En stor takk til Nordisk film as, Post Production, og Oslo Kinematografer for mulighet til å realisere dette prosjektet. 67

68 Kunstpriser Utdeling av kunstpriser er et av Høstutstillingens høydepunkter. Prisene tildeles den enkelte kunstner på bakgrunn av en jurys vurdering av alle verkene, mao. prisene går til de beste verkene innenfor forskjellige sjangrer. Prisvinnere av årets utstilling vil bli annonsert på vår internettside, samt at det vil bli satt opp skilt ved vinnerverkene. Fjorårets priser Vinner av Den Franske Pris 2005 ble Thomas A. Østbye for videoverket «Drømme kan du gjøre senere». Intravisions Pris til beste elektroniske verk på kr ,-. Prisen ble opprettet i 2005, og skal gå til det beste elektroniske verk på Høstutstillingen. Vinner av Intravisions Pris ble Bård Ask for videoverket «Notio viri place». I juryen satt Bjarne Kvinnsland, Ole Krogh, Yngve Sandboe og Per Åge Lyså. Høstutstillingsprisen, BKHs kunstpris, pålydende kr ,-. Prisen ble opprettet av Bildende Kunstners Hjelpefond (BKH) i 2003, og skal gå til den kunstner som deltar på Høstutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt. Prisen kan deles dersom verket er et fellesarbeid av flere kunstnere. Fjorårets pris gikk til Kjersti G. Andvig og Lars Laumann for verket «Karasjok casino det samiske flagg i neon». I juryen satt medlem i fondsstyret Per Kleiva, leder av Den nasjonale jury Ingrid Berven og representant for Norsk Kritikerlag Marit Strømmen. Den Franske Pris ble opprettet i 1998, og er et utvekslingsopplegg mellom Norge og Frankrike. Prisen består av et 3-måneders opphold i Frankrike der reise, utgifter til atelier og bolig blir dekket av den franske Ambassade. Prisen deles ut annet hvert år. I fjor, 2005, ble prisvinner plukket ut av den franske kurator og kunstteoretiker Elvan Zabunyan. Norges Rederiforbunds Pris er på kr ,-. Prisen ble opprettet i 2002 og skal gå til et kunstverk av høy kunstnerisk kvalitet. Fjorårets pris gikk til Pierre Lionel Matte for installasjonen «Final Statusmap» I juryen satt adm. dir. Marianne Lie fra Norges Rederiforbund, Bente Sætrang og Giske Sigmundstad fra Den nasjonale jury. KEMs Debutantpris Prisen er det Kunstnernes Eget Materialutsalg (KEM) som står bak. Prisen skal tildeles en debutant på Høstutstillingen innen de tradisjonelle teknikkene grafikk, tegning og maleri. Prisen består av et andelsbevis i KEM til en verdi av kr. 1000,-, samt et materialstipend pålydende kr. 7000,-. Vinner av KEMs debutantpris 2005 ble André von Morisse med verkene «the station», «Above the City» og «Trams». I juryen satt Ruth Roland, Annine Qvale og Marek Woloszyn. 68

69 Salg I utgangspunktet skal alle kunstverk representert på Høstutstillingen være for salg. Dersom et verk likevel ikke er til salgs, fremkommer dette i katalogen. Vi minner om at det i tillegg til den oppgitte pris kommer 3% til Bildende Kunstners Hjelpefond. HØSTUTSTILLINGEN 2006 STAT ENS 119. KUNSTU TSTILLING Under utstillingen selges årets kunst-katalog for kr. 50,-. 9. SEPT EMBER 1. OKTOBER HØSTUTSTILLINGEN 2006 Arr: Norske Billedkunstnere Boken «Høstutstillingen - Elsket og hatet» skrevet av utstillingsleder Ingrid L. Lystad kan også kjøpes for kr. 298,-. (Ordinær utsalgspris er 448,-). 69

70 Omvisninger Høstutstillingen er den største årlige markeringen av norsk samtidskunst. Hvert år vekker den stort engasjement og mye debatt blant et allsidig publikum. Utstillingen er like aktuell både for kunstorienterte og for den som ønsker å gjøre seg kjent med nyere kunst for første gang. Våre omvisere er høyt kvalifiserte kunsthistorikere og kunstnere, og vi tilbyr omvisninger tilpasset de fleste behov. Tilbud for skoleklasser Høstutstillingen er en viktig utstilling for elever som skal lære om dagens kunstuttrykk. Vi mener at barn og unge fortjener et blikk inn i den fantastiske verdenen som kunst er og ønsker velkommen til alle aldersgrupper. Vi kan tilby omvisninger tilpasset barneskolen, ungdomsskolen samt videregående og høgskolenivå. Ønsker dere omvisning med vinkling på et spesielt tema, vær vennlig og si i fra, så skal vi prøve å skreddersy et opplegg for dere. I tidsrommet fra kl til på hverdager er lokalene åpne kun for grupper med skoleelever som har omvisning med kunstformidler. Vi gjør oppmerksom på at vi har et betydelig antall skoleklasser på besøk og kan kun ha tre omvisninger i timen. Vi anbefaler derfor interesserte å sende inn påmeldingsskjema så tidlig som mulig. Ta kontakt med prosjektkoordinator Rikke G. Komissar for ytterligere informasjon. Tilbud til grupper av voksne Hvert år mottar vi positive tilbakemeldinger på våre guider, som gir et inspirerende og spennende innblikk i Høstutstillingen. Mange private og offentlige virksomheter har innført et besøk på Høstutstillingen som fast tradisjon for ansatte og/eller forretningsforbindelser. De har erfart at slike besøk gir opplevelser som inspirerer til diskusjoner og kan gi positive ringvirkninger både i det faglige og det sosiale klimaet. Det er også mulig for en vennegjeng å spleise på en omvisning, så bare ta kontakt. Hver torsdag kl og har vi offentlig omvisning som er gratis for alle som har løst billett. Vi tilbyr også lukkede omvisninger etter stengetid for de som ønsker en roligere ramme rundt besøket, noe som i større grad gir rom til fordypning og samtale. Bedriftsarrangement Ønsker bedriften din å ha et større lukket arrangement med mat- og vinservering, stiller vi gjerne våre lokaler til disposisjon. Vi kan tilby talerstol/ mikrofon, spennende omvisning på utstillingen samt servering av ypperste klasse fra restauranten Arcimboldo. Ta kontakt med prosjektkoordinator Rikke G. Komissar for ytterligere informasjon. Omvisninger på dagtid Etter kl er det åpent for alle, både for de som vil gå med omviser og de som vil se utstillingen på egenhånd. 70

71 Norske Kunstforeninger, Høgskolen i Telemark, Nasjonalmuseet og Momentum 2006 i samarbeid med: Seminar: Samspill - Konfrontasjon - Demokrati. - Kunst i et kulturelt mangfold. Tid: 30. september 2006 Sted: Foredragssalen, Nasjonalmuseet Kl Registrering Kl Kl Kl Statssekretær Randi Øverland: Kunstpolitikk i framtidas Norge. Spørsmål til statssekretæren Utstillingsleder Ingrid Lydersen Lystad, Høstutstillingen: Høstutstillingens historie - internasjonale impulser. Kl Juryleder, Høstutstillingen, Samir M kadmi: Høstutstillingen Juryering og kuratering. Kl Kurator Annette Kierulf: Momentum Fra en nordisk til en internasjonal orientering. Kl Kl Pause 10 min. Nasjonalmuseet: Nasjonalmuseets utstillingsprofil i globali seringens tidsalder. Lunsj kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Rådgiver Mariann Komissar og rådgiver Birgit Bærøe, Norsk kulturråd: Internasjonalisering av norsk kunstliv. - Hvordan påvirker dette Norsk kulturråds prioriteringer? Redaktør Ingvild Henmo fagbladet Billedkunst: Billedkunst sin rollle i norsk kunst offentlighet. Debatt- og kronikkredaktør Knut Olav Åmås, Aftenposten: Hva med medienes eget mangfold? Pause 15. min. Debatt: S. M kadmi, A. Kierulf, K.O. Åmås og M. Komissar. Oppsumering Seminardel slutt Omvisning Høstutstillingen, Kunstnernes Hus Middag på Archimboldo, Kunstnernes Hus Middag: Bord bestilles på Arcimboldo, kr 190,- inkludert ett glass. Deltageravgift: kr 450 (ordinær) Begge dager kr 800,- kr 350 (medl. kunstforeninger, Norske Billedkunstnere (NBK), Høgskolen i Telemark, Nasjonal museet. Momentum og studenter). Begge dager 600,- Med forbehold om endringer.

72 Norske Kunstforeninger, Høgskolen i Telemark, Nasjonalmuseet og Høstutstillingen i samarbeid med: Seminar: Nasjonal og regional identitet, hvor relevant er begrepet Nordisk? Tid: 1. oktober 2006 Sted: Moss Br yggeri Utstillingshall, Alby Gaard (Galleri F15) og Moss Kunstforening Kl Registrering Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kurator Annette Kierulf. Omvisning i Moss Bryggeri. Lunsj Kurator Annette Kierulf. Omvisning på Galleri F15 Festivalsjef Ole Slyngstadli Momentum en nordisk samtidskunstfestival Professor Ute Meta Bauer Nordic Identity i Contemporary Art Today Paneldebatt, det nordiske miraklet, hvor ble det av? Pierre Lionel Matte, Vibeke Tandberg, Torbjørn Rødland, Ute Meta Bauer, Christiane Erhar ter, Fahrad Khalantar y, Samir M Kadmi. Oppsummering Moss Kunstforening: Omvisning i Markus Brendmoe sin utstilling. Kunstneren vil være til stede. Slutt Deltageravgift: kr 450 (ordinær) Begge dager kr 800,- kr 350 (medl. kunstforeninger, Norske Billedkunstnere (NBK), Høgskolen i Telemark, Nasjonalmuseet, Momentum og studenter). Begge dager 600,- Det vil bli satt opp buss fra Oslo og mellom Moss Bryggeri - Galleri F15 og Moss Kunstforening. Med forbehold om endringer.

73

74 Den største samlingen av Odd Nerdrums arbeider mellom to permer. Alle hans arbeider fra de siste fem årene presenteres her for første gang! Dette praktverket byr på over et halvt tusen sider med skisser, forarbeider, tegninger og reproduksjoner av Odd Nerdrums viktigste malerier. Utsnitt og detaljer av arbeidene bringer leseren tett på de billedskapende strøkene fra malerens hånd. Pris kr 590, Boken er bygget opp tematisk over tyve kapitler, og bildene presenteres kronologisk innenfor det enkelte tema for å vise motivenes utvikling innenfor det samlede kunstnerskapet. Introduksjon ved Bjørn Li. Boken foreligger også i engelsk utgave: Odd Nerdrum Themes.

75

76

77

78 Johan M. Nielssen: Landskab fra Henningsvær, Lofoten Foto: Kai Wilhelm Nessler JOHAN M NIELSSEN SØRLANDETS SKILDRER 16. september 19. november 2006 NB! Opplev også museets samling SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKIPPERG 24B, 4611 KR.SAND, TLF , ÅPNINGSTIDER: TIRSDAG SØNDAG 12 16, MANDAG STENGT OMVISNING: FREDAGER KL OG SØNDAGER KL MUSEUMSKAFÉEN HAR ÅPENT HVERDAGER FRA KL 08 17; FOR MER INFORMASJON, KONTAKT OSS PÅ TLF

79 Vi fører alt i kunstnermateriell Nå også Golden Acryl og medier! Vi sender over hele landet! KREATIVSERVICE. Tlf Vi fører varer i alle prisklasser, bl.a.: Rembrandt Schmincke Van Gogh Golden Amsterdam Fabriano papir Habico kunstner-pensler Pigmenter Spør oss om KUNDEKORT! Pilestredet 27, 0164 Oslo. Tlf Fax:

80 Sesong: 21. mai 24. september INDUSTRIMUSEUM KUNSTUTSTILLING SKULPTURPARK 2006 Håkon Bleken Retrospektiv Marino Marini Skulptur og grafikk Shintaro Miyake Welcome to this Planet! Marino Marini, Fra Shakespeare I,V, 1977 Fondazione Marino Marini ÅPNINGSTIDER Tirsdag - søndag Mandager stengt Sesongens siste åpnigsdag er 24. september Håkon Bleken, La det skje i skjønnhet, 2006 BONO Shintaro Miyake, Welcome to this Planet!, 2004 Atle Gerhardsen, Berlin 2006 Offentlige omvisninger hver dag: Kl. 13, 14, 17 KONTAKTINFORMASJON Kistefos-Museet 3520 Jevnaker Tlf Faks Vi lager alt av trykksaker for Høstutstillingen TLF FAKS Storgt 174, 3915 Porsgrunn Aon kan kunsten! Vi er Norges ledende megler innen kunstforsikring og dekker forsikringsbehov for museer, gallerier, kunstforeninger, private og offentlige samlinger under utstilling og transport over hele verden. Ring oss gjerne på telefon eller send en e-post til

81 HØSTUTSTILLINGSPRISEN - BKH s kunstpris er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisen er på kr og gis for det verket kunstprisjuryen anser for det mest betydningsfulle verket på utstilingen. Nærmere opplysninger kan fåes på eller ved henvendelse til BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND Kjeld Stubsgt Oslo Telf.: Faks

82 ARCIMBOLDO CAFE OG RESTAURANT I KUNSTNERENES HUS BORDBESTILLING: En oversikt over 8400 profesjonelle kunstnere, organisert etter profesjon, arbeidsområde og geografi. Kunstnerene blir presentert med foto av arbeider, hjemmesider m.m. Registeret er laget i samarbeid med Kunstnernes informasjonskontor og flere andre kunstnerorganisasjoner. Kulturnett.no tilbyr gratis serverplass med web-verktøy til alle medlemmer av Kunstnerregisteret. Les mer på Tjenestene er levert av kulturnett.no, Kultur- og kirkedepartementets nettportal til norsk kulturliv. Sweet Suite IV, 2005 Anne Siv Falkenberg Pedersen / BONO 2006

83 Vi lanserer Norges første tekniske kunstmagasin SIRKEL fåes i butikken Brenneriveien 9b, Oslo tlf design Marek Woloszyn

84 H øs te ns h ø yd e p u n k te r H i l m a r Fr e d r i k s e n John Rise Ah-HA (performance), tallet Z d e n k a R u s ov a CARROLL DUNHAM SMALL DRAWINGS Drammens Museum 19. mai september 2006 Utstillingen er et samarbeid mellom Carroll Dunham, Drammens Museum, Galerie c/o Atle Gerhardsen i Berlin og Gladstone Gallery i New York. Kurator: Åsmund Thorkildsen. S t o r t u t v a lg f r a s a m l i ng e n ÅPNINGSTIDER : Tirsdag til torsdag Fredag til søndag Mandager stengt En bok er utgitt i forbindelse med utstillingen: X#* (ing) INDEX! Who is pointing at who-and why-in Carroll Dunham s drawings med et essay av Åsmund Thorkildsen og 266 farge og sort/hvitt illustrasjoner. Tirs-fre 11-15, tors 11-20, lør-søn KUNSTNER FORBUNDET 19. AUGUST SEPTEMBER 2006 KARL ERIK HARR MALERI MARIANNE WIIG STORAAS MALERI BJØRN FALCH ANDERSEN FOTOGRAFI ALIDA RUDJORD RØISELAND SMYKKER 23. SEPTEMBER OKTOBER 2006 EILIF AMUNDSEN MALERI KRISTIN YTREBERG SKULPTUR ANNE KVAM TEKSTIL TIRSD-FRED TORSD LØRD SØND MAND STENGT KJELD STUBSGT. 3, 0160 OSLO. TEL KUNSTNERFORBUNDET.NO katalog06.materie.indd :14:10

85

86 Landets største utvalg av samtidsgrafikk finner du hos Norske Grafikere TIRSDAG, ONSDAG, FREDAG TORSDAG LØRDAG OG SØNDAG TOLLBUGATEN 24, 0157 OSLO TLF: FAX: GALLERI BRISKEBY B BJØRN CARLSEN «VILDANDEN» GALLERIET FOR GRAFISK KUNST 5.SEPTEMBER - 8. OKTOBER 6 kunstnere tolker Ibsen ULF NILSEN, HANNE CHRISTIANSEN, THOMAS KNARVIK, THERESE NORTVEDT, TORE HANSEN, BJØRN CARLSEN 12. OKTOBER NOVEMBER ULF VALDE JENSEN Retrospektiv grafikk 23. NOVEMBER DESEMBER LARS ELLING Grafikk ÅPNINGSTID ER: TIRSDAG F REDAG 10 18, LØR DAG 10 16, SØ N DAG 12 17, MA N DAG STENGT BRISKEBYV EIEN 72, 0259 OSLO. TEL: FAX:

87 No.1 First Works by 362 Artists Art of the digital age White Planet Black Heart Jennifer Steinkamp Art now Vol 2 t:

88 LEADERSHIP IS ART! As a sponsor of Høstutstillingen 2005, A.T. Kearney continues to demonstrate its commitment to the art. We attach great importance to our links with art and creativity. Traditionally, work of art is an example of how people view things differently, influenced by their personal experience and system of beliefs. Utforming av Høstutstillingens trykksaker In our work as management consultants, we find that successful results-focused consultancy comes from a blend of our experience and knowledge matched with the skills and cultures of our clients. We believe that insight is the reward for all who seek to see things differently, whether in arts or a business environment. Catherine Haanes Design ASTRUP FEARNLEY MUSEET FOR MODERNE KUNST CHARLES RAY Black and White GRATIS ADGANG tirsdag-fredag: torsdag: lørdag-søndag: mandag: stengt Dronningens gate 4, Oslo Tlf: september-17. desember 2006

89

90 FIONA TAN: Mirrormaker Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9, 5015 Bergen. VERN OM OPPHAVSRETTEN FREMMER SKAPENDE VIRKSOMHET Kopinor er et interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Vi inngår kopieringsavtaler og krever inn vederlag på vegne av våre 21 medlemsorganisasjoner. Virksomheter som tar fotokopier av billedkunst, fotografier og andre åndsverk fra bøker, tidsskrifter og aviser, må ifølge åndsverkloven normalt ha avtale med rettighetshaverne og betale vederlag for kopieringen. Organisasjoner som Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Norges Fotografforbund og Forbundet Frie Fotografer fordeler vederlag til rettighetshaverne på kollektiv basis i form av stipend og annen prosjektstøtte. Uorganiserte rettighetshavere har etter loven samme rett til midlene som medlemmer i organisasjonene.

HØSTUTSTILLINGEN 2005 STATENS 118. KUNSTUTSTILLING

HØSTUTSTILLINGEN 2005 STATENS 118. KUNSTUTSTILLING STATENS 118. KUNSTUTSTILLING Marius Engstrøm Plantscape II 10. SEPTEMBER 9. OKTOBER Høstutstillingen 2005 Statens 118. Kunstutstilling c/o Kunstnernes Hus Wergelandsveien 17, Oslo tlf. 22 59 40 60 faks.

Detaljer

HØSTUTSTILLINGEN 2009

HØSTUTSTILLINGEN 2009 122 omslags skisse (siste) 1 Vegar Moen Kristoffer Myskja Svein Møxvold Maja Nilsen Marius Notvik Per Kristian Nygård Ragnhild Ohma Mary A. Owens Hariton Pushwagner Arne Revheim Heidi Elisabeth Rødstøl

Detaljer

Statens 127. Kunstutstilling Høstutstillingen 2014

Statens 127. Kunstutstilling Høstutstillingen 2014 2014 Statens 127. Kunstutstilling Høstutstillingen 2014 * Richard Alexandersson [57] * Irina Haugane [77] * Heidi Kennedy Skjerve [42] [1] Ben Allal [27] * Aleksander Johan Andreassen [58] Bjørn Erik

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Uten tittel (Rom) #1 2013 Fotografi, inkjetprint 86 112. Uten tittel (Rom) #2. Marte Aas f. 1966. 2013 Fotografi, inkjetprint 86 112

Uten tittel (Rom) #1 2013 Fotografi, inkjetprint 86 112. Uten tittel (Rom) #2. Marte Aas f. 1966. 2013 Fotografi, inkjetprint 86 112 Marte Aas f. 1966 Uten tittel (Rom) #1 Fotografi, inkjetprint 86 112 Uten tittel (Rom) #2 Fotografi, inkjetprint 86 112 Uten tittel (Rom) #3 Fotografi, inkjetprint 86 112 Uten tittel (Rom) #4 Fotografi,

Detaljer

STATENS 125. KUNSTUTSTILLING HØSTUTSTILLINGEN 2012. Kunstnernes Hus 08.09 07.10

STATENS 125. KUNSTUTSTILLING HØSTUTSTILLINGEN 2012. Kunstnernes Hus 08.09 07.10 STATENS 125. KUNSTUTSTILLING HØSTUTSTILLINGEN Kunstnernes Hus 08.09 07.10 Statens Kunstutstilling Høstutstillingen Statens 125. Kunstutstilling Kunstnernes Hus Wergelandsveien 17, Oslo 8. september 7.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014

KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014 KUNST PLUSS TIDSSKRIFT UTGITT AV NORSKE KUNSTFORENINGER #2/2014 KAJA LEIJON KIOSHI YAMAMOTO SUSANNE KATHLEN MADER TONE VIGELAND KUNSTSENTRENE I NORGE SAMLINGER OLE SJØLIE MARTHE ELISE STRAMRUD MARINA ABRAMOVIĆ

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober

Rapport. n r 2 2007. Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober Per Kleiva Helsing til Ho Chi Minh Rapport n r 2 2007 Norske Grafikeres medlemsblad a k t u e l lt Norske kunstnere strømmer til for å bidra til salgsutstillingen Med hjertet midt i byen i oktober r e

Detaljer

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Navn: Heidi-Antonella Moreno HVORDAN KAN DE ELDSTE BARNAS MØTER MED KUNST I BARNEHAGEN OG I DET OFFENTLIGE ROM BIDRA TIL Å ØKE BARNAS KREATIVITET,

Detaljer

Museumsnytt. Museumsreformen. nr. 2 2008 årgang 56. Flytende russisk på Perspektivet. Arne Ekeland

Museumsnytt. Museumsreformen. nr. 2 2008 årgang 56. Flytende russisk på Perspektivet. Arne Ekeland Museumsnytt nr. 2 2008 årgang 56 Museumsreformen Flytende russisk på Perspektivet Arne Ekeland aktuelt Museumsnytt 2 2008 56. årgang Museumsnytt arbeider i henhold til reglene for god presseskikk, slik

Detaljer

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB

1 2 t G N A G R Å - 5 0 0 2-3. R rappor N R RB r a p p o r t N R. - 2 0 0 5 - Å R G A N G 2 1 RBR 3 Redaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene i Rogaland

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik ÅRSMELDING 2012 Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Årsmelding 2012 Innhold s. 4 Styrets beretning s. 6 Styret og administrasjon s. 7 Utstillinger s. 10 Performance

Detaljer

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene

christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene KUNSTforum nr. 1 2009 1. årgang kr 95. christina leithe hansen adelsteen normann euan uglow momentum martin skauen oca helsinkis kunstscene Interpress Norge AS ISSN 1891-2591 martin q: Hvorfor velger du

Detaljer

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år

RBR N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0. 0-år RBR r a p p o r t N R. 3-2 0 0 3 - Å R G A N G 2 0 0-år 29 R edaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no

RBR NR. 1-2002 - ÅRGANG 19. www.bedriftskunstforeninger.no RBR R A P P O R T NR. 1-2002 - ÅRGANG 19 www.bedriftskunstforeninger.no Redaksjonen: Styret i RBR: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Bibliotekaren. Arrangement til besvær. Voldsomt engasjement rundt Vilks-foredrag på Deichman. Et fengselsbibliotek - sett innenfra

Bibliotekaren. Arrangement til besvær. Voldsomt engasjement rundt Vilks-foredrag på Deichman. Et fengselsbibliotek - sett innenfra Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2014 Arrangement til besvær Voldsomt engasjement rundt Vilks-foredrag på Deichman Et fengselsbibliotek - sett innenfra Nyheter fra BrettspillmEssen

Detaljer

inger sitter 64 år som grafiker

inger sitter 64 år som grafiker inger sitter 64 år som grafiker 1 9 4 6 / 2 0 1 0 i n g e r s i t t e r 64 år som grafiker Da Kunstverket startet samarbeidet med Inger Sitter i 1996, hadde hun allerede arbeidet som kunstner i femti år.

Detaljer

Av Solfrid Otterholm

Av Solfrid Otterholm FRA NASJONALGALLERI TIL NASJONALMUSEUM Norges nye kunstinstitusjon i et museologisk perspektiv Av Solfrid Otterholm Masteroppgave i kunsthistorie høsten 2008 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske

Detaljer

stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 Stikkordet nr. 2-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 18... Vant over sceneskrekken Stikkordet kommer

Detaljer

LNM Nyhetsbrev Juni 2008

LNM Nyhetsbrev Juni 2008 LNM Nyhetsbrev Juni 2008 Hvorfor faller ikke skyene ned? Eller politikerne som vil øke mulighetene for å styre kulturlivet, fra toppen? Vi vil selvfølgelig sette oss grundig inn i rapporten. Og se på konsekvensene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Lademoen Kunstnerverksteder LKV

Lademoen Kunstnerverksteder LKV f o r o r d Denne trykksaken er produsert i anledning av at det i år er 10 år siden Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) ble etablert. Hensikten med boken er å presentere informasjon om bakgrunn, idé og utvikling;

Detaljer

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40,

Museumsnytt. Verdens fineste lokalmuseum. Kelvingrove Art Gallery and Museum. nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Museumsnytt nr. 3 2007 årgang 55 løssalg kr. 40, Verdens fineste lokalmuseum Kelvingrove Art Gallery and Museum Riksantikvaren og Vikingskipshuset Portrettet: Dag Solhjell Museer og sponsing innhold Museumsnytt

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2012 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2 2012 Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Layout: Nina Lykke Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire

Detaljer

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek

39. årgang. Bibliotekmøtet i Trondheim. Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek 39. årgang 2 2014 Bibliotekmøtet i Trondheim Odd Einar Dørum om dannelse Bibliotek eller litteraturhus? Flere frivillige i danske bibliotek Nyhet! ebokbib har blitt enda bedre, versjon 1.5 er nå lansert

Detaljer

KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012

KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/932 10 688 Org.nummer:

Detaljer