HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR 2013 / 2014"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

2 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten Skolerute våren Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement 12 Skolepenger 16 Gebyrer 17 Vurdering i fag 18 Fravær 19 Fritak for fag 21 Vurdering i orden og atferd 22 Skader som oppstår i skoletiden 23 Karakterer og klagerett 24 Røyking 25 Klasseorden 25 Lån og stipend 25 Bibliotek/utlånsregler 26 Bruk av datamaskin 27 Legitimasjonskort 29 Branninstruks 33 Leirskole 30 Kontaktlærere 34 Ansatte ved KG Timeplan 37 Bekreftelse fra foresatte 38

3 Kjære elev! Velkommen til nytt skoleår! Noen av dere kjenner skolen godt etter ett eller flere år, og noen kommer til KG for første gang. Uansett er alle velkommen til å være en del av et fellesskap som ønsker at dere skal lære og som ønsker at dere skal engasjere dere i skolens miljø og aktiviteter. Høsten 2013 fyller KG 100 år. Det blir mye spennende som skjer i den sammenhengen. Det er stor grunn til å markere dette og vise takknemlighet. KG har en spennende og stolt historie. Sist høst ble skolen tildelt Friskoleprisen som et uttrykk for anerkjennelse for hva skolen har betydd for mange elever og for mange andre kristne friskoler. Denne høsten kommer dere til å få vite mer om dette. Samtidig med at vi skal glede oss over KGs hundre år, skal vi engasjere oss for at en annen skole i et fremmed land skal kunne bygges og utvikle seg. Det gjelder Martin Luther College i Dhaka i Bangladesh. Målet er at denne skolen skal bli en kristen alternativ skole for ungdommer som ønsker det og trenger det. Det er fin sammenheng i å feire egen skole og engasjere seg for å hjelpe andre med deres skolegang. Drivkraften for opprettelsen av KG og for Martin Luther College er den samme, et sterkt ønske om å drive skole med et trygt miljø som bygger på det kristne verdigrunnlaget og som ønsker å utfordre til kristen tro og tjeneste. Nå er det din tur til å engasjere at deg for at skolens mål skal bli realisert! Må Gud velsigne skoleåret for deg! Tjostolv Berget rektor 1

4 PRESENTASJON AV SKOLEN Opprettelse Kristelig Gymnasium startet høsten 1913 som et fellesforetagende av fem frie kristelige organisasjoner. Skolen eies i dag av følgende tre organisasjoner: 1. Det norske Misjonsselskap 2. Normisjon 3. Norsk Luthersk Misjonssamband Basis og verdigrunnlag Kristelig Gymnasium bygger sin virksomhet på den kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den norske kirkes bekjennelse. Kristen tro og tanke skal prege alt arbeid ved skolen. Skolens formål Kristelig Gymnasium har til oppgave å gi undervisning på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Undervisningen skal skje i samsvar med Lov om private skoler og øvrige lover og forskrifter som berører drift av slike skoler. Skolen skal på best mulig måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket og vise respekt og omsorg for den enkelte. Skolen vil i alt sitt arbeid søke å vinne og bevare de unge for Kristus. Da Kristelig Gymnasium er opprettet på religiøst/etisk grunnlag, forutsettes det at skolens elever følger all undervisning ved skolen, også kristendomsundervisningen (se Privatskoleloven 1). Med tillatelse fra Kunnskapsdepartementet undervises det 2 timer per uke i religion, i Vg1 og Vg2 i den videregående skole. Forstanderskapet Forstanderskapet består av 6 medlemmer, to fra hver av eierorganisasjonene. Forstanderskapet skal føre tilsyn med skolens virksomhet og påse at grunnreglene blir overholdt. Styret Styret ved Kristelig Gymnasium består av 8 medlemmer. Skolens forstanderskap velger 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. Ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens pedagogiske personale og ett styremedlem og varamedlem velges av og blant skolens øvrige ansatte. Møte og talerett i styret har en representant for elevrådet, foreldrerådet og Oslo Kommune. Rektor er sekretær for styret og har tale og forslagsrett. Styret er skolens øverste ansvarlige organ. Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøringen av skolens formål og den langsiktige utviklingen av skolen. Du finner navn på styrets medlemmer på skolens hjemmeside 2

5 Skolens motto og arbeidsprogram: Kristelig Gymnasium mer enn en skole fordi skolen vil utfordre elevene til kristen tro og tjeneste gi alle elever gode muligheter til å utvikle sine evner formidle kunnskap og øve opp ferdigheter som gjør elevene til engasjerte medlemmer av et globalt samfunn skape et skolemiljø - i samarbeid med elever og foresatte - preget av trivsel, trygghet, kreativitet og nestekjærlighet Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Fil.4,8 3

6 ADMINISTRASJON Skolens adresse: Homansbakken 2, 0352 Oslo Telefon / Faks : Sentralbord Lærerværelset Faks E-post: Hjemmeside: Funksjon Navn Telfon E-post adr. Direkte Rektor: Tjostolv Berget Assisterende rektor: Astrid Døvle Dick Undervisn.insp. u.sk.: Lars Børge Holm Adm. - og økonomisjef Line Mork Undervisn.insp. II: Trude Friedrich Studieinsp./leder rådgivn.: Elfrid Therkelsen Rådgiver vg.sk./skoleprest: Olav Neset Rådgiver u.sk. Sissel Bøe Yrkesrådgiver Moritz Røyr Sosiallærer: Inger Marie Viberg Leder ressursteam: Anne Beth Lillerud IT-ansvarlig: Halvor Halset IT-avd. Anthony Brown IT-avd. Thomas Wisløff Bibliotekar: Beate Halvorsen Økonomimedarbeider: Elisabeth Røyr Sekretær: Gro Aasheim Sekretær: Tove Flinder Stierna Sekretær: Bill Spade Sekretær: Berit Engstrøm Mathiesen Sekretær (vikar): Kari-Hilde N. Sognnæs Kontorassistent: Anniken Terese Bjerke Vikarinnkaller/pr.koord.: Per-Aasmund Utgård Driftsleder: Michael Löffler Vaktmester: Morten Krog Helsesøster: Inger Puntervold ( ) (se under) Kantine Solsikke Kantine Renholdsleder: Eva Habberstad Skolens ekspedisjon: Åpningstid kl Telefonbeskjeder, med unntak av meget viktige beskjeder fra lege, tannlege og hjemmet, kan vi dessverre ikke formidle til elevene. Helsesøster: Treffetid tirs, ons, tors, og fre kl , mob.tlf Kantinen: Gjenglemte ting: Åpningstid hver dag mellom og for elever og ansatte. Kan fås tilbake fredager i midttimen i boden for gjenglemte saker som ligger i hovedbyggets 2. underetasje. Gjenglemtboden blir tømt hver skoleferie, og klær blir gitt til Fretex. 4

7 FAGLEDERE Fag Norsk og religion (Norsk, religion og etikk, RLE) Fagleder Alfhild Magelssen Språk (Engelsk, tysk, fransk og spansk) Anne Langås Handeland Samfunnsfag (Historie, samfunnsfag, geografi, økonomiske fag, geografi, rettslære og IT) Nils Yngvar Lindgren Realfag (Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og naturfag) Siri Halvorsen Estetiske og praktiske fag (Kunst og håndverk, musikk og kroppsøving, mat og helse) Erna Kristoffersen I hvert enkelt fag er det ansatt en fagansvarlig. 5

8 SKOLERUTE HØSTEN 2013 August Mandag 19. Skolestart Torsdag 29. KG 100 år feiring i midttimen Fredag 30. Aktivitetsdag Lørdag /50-årsjubilanter kl September Mandag 02. Skolevalg VGS time Tirsdag 03. Foreldremøte VG1 Man-ons Fotografering Mandag 09. Valgdag/planleggingsdag. Fridag for elevene Torsdag 12. Aksjonsdag for Martin Luther College, Bangladesh Mandag 16. Foreldremøte 8. klasse I Torsdag 19. Aksjonsfinale, fest i Storsalen om kvelden Mandag Arbeidsuke for 9. klasse Fredag 27. Prosjektreise til Krakow for 10. klasse Reiseuke vg2 og vg3 Man-ons Leirskole for 1A, 1B Ons-fre Leirskole for 1D, 1F Oktober Uke Høstferie Ons-fre Leirskole for 1C, 1E Onsdag 09. Klassekontaktmøte v/fau Torsdag 17. Foreldremøte VG2 Lørdag 26. Jubileumsfest i Oslo konserthus Søndag 27. Jubileumsgudstjeneste i Oslo domkirke Onsdag 30. Foreldremøte for 9. og 10. klasse November Tirsdag 05. Foredrag v/fau Tirsdag 12. Foredrag v/fau Tirsdag 19. Foredrag v/fau Mandag 25. Foreldremøte VG1 II Desember Onsdag 04. Foreldremøte 8. klasse II Lørdag 14. Julesangaften i Oslo Konserthus Fredag 20. Siste skoledag / Julegudstjeneste 6

9 VÅREN 2014 Januar Torsdag 02. Skolestart Februar Mandag 03. Åpen dag for søkere til skolen Uke Vinterferie Mars April Onsdag 09. Klassekontaktmøte v/fau Uke Påskeferie Mai Torsdag 01. Off. høytidsdag/fri Fredag 02. Fri Lørdag 17. Grunnlovsdag. Feiring på skolen og deltakelse i barnetoget Torsdag 29. Kristi Himmelfartsdag Fredag 30. Fri Juni Mandag pinsedag/fri Fredag 20. Siste skoledag / Avslutningsgudstjeneste Skolestart skoleåret 2014/2015 er mandag 18. august. Skolens hjemmeside vil vise mer informasjon om arrangementene og informasjon om flere arrangementer. Følg derfor regelmessig med på hjemmesiden! SØKNAD OM EKSTRA FERIE OG FRIDAGER Det legges et stort press på skolen gjennom søknader om fri i ulike sammenhenger. Skolen opplever at presset forsterkes ved at billetter til reiser allerede er bestilt og betalt før det søkes om fri. Et slikt fravær fører til at elevene ikke får den opplæringen de har krav på, og det vanskeliggjør faglærernes vurdering av elevenes kompetanse. Skolen vil derfor være svært restriktiv når det gjelder å innvilge fri. Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. Det vises for øvrig til 4 i skolens ordensreglement. 7

10 RINGETIDER 1. time: time: time: time: tir. / fre. man. / ons. / tor. 5. time: time: time: time: Vær oppmerksom på mandags-, onsdags- og torsdagstimene. Friminuttet mellom 4. og 5. time forlenges da med 15 minutter. I ungdomsskolen blir undervisningen lagt i time. Det er ikke ordinær undervisning i 8. time på mandager eller fredager. Lokaler Undervisningen foregår i hovedbygget (HB), gamlebygget (GB), nybygget (NB) og de nye lokalene i Bislettgata 4-6 (B2). For å komme til B2 må du krysse Pilestredet i fotgjengerfelt. Benytt det lysregulerte fotgjengerfeltet. Vent alltid til du får klarsignal og se deg godt for! Bislettgata 4 6 (B2) 8

11 UNGDOMSSKOLEN Kristelig Gymnasium har fem klasser på alle trinn. Søknad til 8. klasse må være sendt innen 1. mars det året elevene går i 7. klasse. Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside FAG - OG TIMEFORDELING SKOLEÅRET 2013/ kl. 9.kl. 10.kl. Religion, livssyn og etikk 2 1,5 2 Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Matematikk Musikk Mat og helse Kunst og håndverk Kroppsøving Elevrådsarbeid Valgfag Utdanningsvalg Fremmedspråk: Tysk/Fransk/Spansk/Engelsk fordypning Uketimetall 30 31,5 30 BYTTE AV VALGFAG OG UTDANNINGSVALG Et eventuelt bytte av fag må skje innen 20. september og kan kun finne sted dersom det er ledig kapasitet. BYTTE AV FREMMEDSPRÅK Valg av fremmedspråk gjøres på søknadsskjemaet. Et eventuelt bytte av språk kan kun finne sted ved ledig kapasitet og senest innen 1. januar det året eleven går i 8. klasse. SPESIALUNDERVISNING Skolen gir tilbud om spesialundervisning for de elevene som har en IOP. Elever eller foresatte kan ta kontakt med leder ressursteamet for nærmere informasjon. Hun formidler også kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste. 9

12 DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN Kristelig Gymnasium har studiespesialiserende utdanningsprogram med fordypning i realfag, økonomiske fag og språkfag. FAG- OG TIMEFORDELING Studiespesialiserende utdanningsprogram: Vg1 Vg2 Vg3 Religion Norsk Engelsk Tysk I-II, Fransk II Spansk I-II Historie Geografi Samfunnsfag Naturfag Matematikk Kroppsøving Felles allmenne fag Programfag KG-Singers* Uketimetall (min-max) Tysk I / Spansk I er begynnerkurs. Tysk II / Fransk II / Spansk II er kurs for elever som har hatt samme fag i ungdomsskolen. En nærmere orientering om valg av programfag blir gitt av studieinspektøren ved besøk i klassene i løpet av høstsemesteret. Etter at skoleåret er igang, vil nødvendige overganger fra et fag til et annet bare kunne foretas fram t.o.m. 27. september, og da kun til grupper med ledig kapasitet. Forespørsler om bytte av fag skal gjøres skriftlig. Slike endringer må være begrunnet, og de må ikke finne sted uten samtykke fra studieinspektøren. Sløyfing av fag kan bare gjøres i særskilte tilfeller og kun etter samtykke fra studieinspektøren. Etter 1.november er det ikke anledning til å slutte med fag. *KG-Singers er et tilbud for elever i videregående skole, jf. s

13 VITNEMÅL, VIDEREGÅENDE SKOLE Bestemte regler om fag og karakterer må oppfylles for å få vitnemål. En viktig regel er at du ikke kan ha 1 eller ikke vurdert i noe fag. Vitnemålet kalles førstegangsvitnemål og kan bare utstedes en gang til samme person. Vi viser til mer informasjon vedrørende førstegangsvitnemål på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. 11

14 SKOLEREGLEMENT VED KRISTELIG GYMNASIUM Reglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til, slik at det skapes et godt skolemiljø som fremmer både helse, trivsel og læringsutbytte. Reglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte. 1. Hjemmel For en elev som etter søknad er tatt inn i ungdomsskolen eller i den videregående skolen, vises det til Lov om private skoler som omhandler rett og plikt til opplæring, skolegangen, tilpasset opplæring, særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter samt spesialundervisning og pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT). 2. Fremmøte Til første time skal elevene være på plass kl Elevene møter presis til timene. Ved forsentkomming gis en ordens-anmerkning. Umiddelbart etter første time holdes det en andakt som overføres via skolens høyttaleranlegg. Elevene blir sittende sammen med sin lærer i sitt klasserom under meldingene og den etterfølgende andakten. 3. Fravær og meldinger Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen å være borte. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere slik at meldingen blir innført. Manglende melding fører til ordensanmerkning. Dersom fraværet varer mer enn tre dager, må kontaktlærer få melding så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal eleven ha med skriftlig melding om varigheten av og grunnen til fraværet. Melding skrives i meldingsbok, på SkoleArena eller på epost. Ved gjentatte eller lengre fravær kan skolen kreve legeerklæring. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv. For at slik selvmelding skal være gyldig, må den være skrevet før skoledagen tar til. Elever i videregående skole må gi beskjed til skolen hvis de er syke på heldagsprøver om morgenen før prøven begynner. Elever kan stå i fare for ikke å få karakter i faget dersom fraværet blir for stort. Se eget avsnitt om Fravær i håndboka. Ved fravær utover 20 skoledager i videregående skole i løpet av et skoleår kreves legeerklæring. I opptil 10 skoledager i et år kan elever gis fri fra opplæringen uten at dagene føres som fravær på dokumentasjonen (se side 19). Disse dagene regnes ikke med i de 20 skoledagene. 12

15 4. Søknad om fri Skolen vil ikke innvilge fri til rene ferieturer. Det vil heller ikke bli innvilget fri når det arrangeres prøver, heldagsprøver og i eksamensperioder. Dersom skolen innvilger fri, må foresatte sørge for at eleven får nødvendig opplæring i fraværsperioden, og det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden. 5. Studiedager Etter søknad kan elever i 2. og 3. klasse gis 3 studiedager. I særskilte tilfeller kan det innvilges studiedager utover denne rammen. Søknaden leveres kontaktlærer senest 3 dager i forveien. Studiedager innvilges ikke: - på dager som betyr forlengelse av ferier - på prøvedager - på dager der kontaktlærer finner at det er for mange søkere - hvis man søker om mer enn 1 studiedag i samme uke - når det er fare for å miste vurderingsgrunnlaget på grunn av fravær. Dagene føres ikke som fravær. Kontaktlærer fører regnskap. Elevene er selv ansvarlig for å ta igjen stoff som er gjennomgått på studiedagene. 6. Tannlegetimer, legetimer og kjøretimer Innvilget fri til tannlegetimer, legetimer eller obligatorisk del av kjøreopplæring føres som fravær. Søknad om fri skrives i meldingsboken. Elever får ikke fri til kjøretimer. 7. Friminuttene Elevene har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene. Dette gjelder ikke for spesialrommenes vedkommende. En klasse kan miste retten til å være inne dersom den forsøpler eller ødelegger i klasserommene. Elevene bes om ikke å henvende seg til lærerne i lærernes spisepause uten ved ekstraordinære tilfeller. 13

16 8. Generell orden og atferd Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et trivelig skolemiljø. Regler for orden og atferd: Alle viser hensyn og respekt for hverandre. Elevene reiser seg når læreren kommer inn i klassen, hvis ikke annet er avtalt. Elevene viser respekt for og retter seg etter en lærers avgjørelse. Elevene møter forberedt til undervisningen. Lærebøker og utstyr er klart når timen begynner. Elevene skal ha med seg sine egne lærebøker til alle timene i faget. Det skal være arbeidsro i timene, og elevene skal følge godt med og ikke forstyrre. Spising og drikking skjer i friminuttene hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Toalettbesøk foretas i friminuttene og ikke i timene. Skolens område holdes rent og ryddig, og elevene tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne. Det er ikke tillatt å skrive på pulter, stoler eller vegger. Rommene skal forlates i ryddet stand etter hver time. Ved dagens slutt skal vinduene lukkes og stolene settes opp. Elevene må ta godt vare på personlige eiendeler og må helst unngå å ta med verdisaker på skolen. Elevene er selv ansvarlige for sine eiendeler. Banning, sårende karakteristikker og slåssing skal ikke forekomme. Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt. Mobbing skal ikke forekomme. Seksuell trakassering er ikke tillatt. Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt. Gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar skal ikke tas med på skolen. Snøballkasting kan forårsake mange ulykker og er derfor ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke rullebrett, rulleskøyter eller sparkesykkel på skolens område. Det er heller ikke tillatt med ballspill i skolegården. Elever har ikke anledning til å kjøre med eller parkere bil i skolegården. I timene skal alle former for elektronisk utstyr kun brukes etter lærerens anvisninger, og under andakten skal alt elektronisk utstyr være avslått og legges vekk. 9. Tiltak mot brudd på ordens- og atferdsreglene Anmerkning av faglærer/inspektør. Inndragning for resten av timen av elektronisk og annet utstyr som er brukt i strid med regelverket, og det gis en atferdsanmerkning. Påtale fra inspektør/rektor. Kontakt med hjemmet og involvering av de foresatte. Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning Begrensning i bruk av skolens datamaskiner og annet elektronisk utstyr. Bortvisning for inntil 2 skoletimer etter faglærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen, inntil 3 dager for klasse i grunnskolen og inntil 5 dager i videregående skole. Nedsatt karakter i orden og/eller atferd. I svært alvorlige tilfeller vil karakteren kunne bli satt ned til Lite god. 14

17 Midlertidig eller permanent klassebytte. Anmeldelse av ulovlige forhold. Bortvisning i videregående skole fra resten av kurset. 10. Særskilt om bortvisning I særlig alvorlige tilfeller kan en elev i videregående skole bortvises for resten av skoleåret, og eleven kan miste retten til opplæring etter opplæringsloven 3-1, jfr. privatskoleloven I slike saker fremmer skolestyret forslag til fylkeskommunen om bortvisning og/eller tap av rett til opplæring. Fylkeskommunen gjør så eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret og/eller tap av rett til opplæring. Før det blir tatt beslutning om bortvisning for kort eller lang tid eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta beslutningen. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, og før det blir fremmet sak om tap av rett til opplæring, vil skolen vurdere bruk av andre reaksjoner. Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen stiles til rektor som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens 42 første ledd. 11. Kroppsøving Alle elever skal ha med seg gymtøy. Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må skaffe legeerklæring om dette. Elever som er midlertidig fritatt, skal likevel møte. Hver gang gymtøy glemmes, føres dette som ordensanmerkning. Elever som skal fritas en kroppsøvingstime, må levere melding til kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen og være til stede. Se for øvrig FRITAK FRA FAG ELLER FRITAK FRA VURDERING I FAG i skolens håndbok. 12. Databruk og internett Skolens datautstyr og tjenester som tilbys (internett, e-post og lignende) skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Elever kan likevel benytte seg av utstyr plassert på tilgjengelig areal utenom organisert undervisning, men da etter de retningslinjer som er oppgitt i håndboka. Elever har ansvar for å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder skolens datautstyr og bruk av dette. Det vises til s i håndboka. Ved brudd på disse reglene vises det til 9 i skolereglementet. 15

18 13. Fusk og plagiering Fusk og forsøk på fusk skal ikke forekomme, hverken på heldagsprøver, prøver, innleveringer eller fremføringer. Plagiering, dvs. bruk av andres arbeid uten å oppgi kilde, er ikke tillatt. Om en elev blir tatt for forsøk på fusk, fusk eller plagiering, får dette følgende konsekvenser: - Besvarelsen kan ikke vurderes, og eleven risikerer å ikke få karakter i faget. - Fare for nedsatt karakter i atferd. 14. Rusmidler Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolen. Det er ikke tillatt å bruke tobakk og snus på skolens område eller i dens umiddelbare nærhet. Dette gjelder også for arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar. Det vises for øvrig til eget avsnitt i håndboka om røyking og snusing. Bakerst i håndboka finnes en slipp som skal underskrives av elev og foresatte. Denne slippen leveres til kontaktlæreren innen utgangen av august. Kontaktlærer oppbevarer slippene. Skolepenger Elevene betaler skolepenger fastsatt av styret. I familier hvor flere barn går på Kristelig Gymnasium samtidig, betaler den yngste og den nest yngste full pris. De øvrige barn går gratis. Skolen kan gi stipend til hel eller delvis dekning av skolepenger. Begrunnet søknad med ligningsattest sendes rektor innen 1.oktober. For skoleåret 2013/2014 utgjør skolepengene kr Skolepengene faktureres i fire like terminbetalinger, kr 4.000,-. Andre elevkostnader (skap, turer etc) faktureres så langt mulig samtidig. Forfallsdatoer: Sendes ut ca Forfall ca 1.termin 15.august - 31.oktober August 1.september 2.termin 1.november - 31.desember 15.oktober 31.oktober 3.termin 1.januar - 31.mars Primo januar 15.januar 4.termin 1.april - 31.juni 15.mars 1.april 16

19 Oppsigelse av skoleplass Ved oppsigelse av skoleplassen må skolepenger betales minimum 6 uker fra oppsigelsesdato. Det regnes kr 400,- i skolepenger pr uke. Er sluttdato senere enn 6 uker fra oppsigelsesdato, betales skolepenger fram til sluttdato. Ved oppsigelse etter 1. april må skolepengene for året i sin helhet betales. Gebyrer Fakturagebyr (ved bruk av post) kr 50,- Adm.gebyr tapte bøker kr 50,- Tapt lærebok kr 500,- Tapt bibliotekbok kr 400,- Erstatning av tapt skysskort kr 100,- Leie av skap pr skoleår kr 200,- Oversettelse av karakterutskrifter til engelsk kr 200,- Duplikat eller engelsk utgave av vitnemål kr.100,- Attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis o.l. kr. 25,- Attester o.lign. ved opptak til studier i utlandet min. kr. 500,- Prisen vil variere med arbeidsomfanget og avtales i hvert enkelte tilfelle. Kontakt mellom skole og hjem Kontakt mellom skole og hjem skjer blant annet gjennom elev/foreldresamtaler, foreldremøter, gjennom de valgte klassekontaktene for hver klasse. Skolen har ett felles foreldreråd for ungdomsskolen og den videregående skolen, og leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har møteog talerett i skolestyret. I ungdomsskolen skal kontaktlærer ha to konferansesamtaler med foresatte i skoleåret. I den videregående skolen skal kontaktlærer ha én konferansesamtale med foresatte og elev i Vg1 og Vg2 i høsthalvåret og med elev alene i vårhalvåret. I Vg3 blir det holdt en elevsamtale hvert halvår. Skolens læringsplattform Skolens læringsplattform er It's learning. Her gis det løpende informasjon om undervisningen, og her gis det felles meldinger og meldinger til enkeltelever. Elever plikter å holde seg oppdatert på informasjonen som gis på It s learning og på SkoleArena. Elever og foresatte bes om å holde seg orientert om fravær, anmerkninger, varsler og vurderinger som legges ut på SkoleArena. Elevaktiviteter Rektor informeres dersom elevene ønsker å danne nye interessegrupper og lag ved skolen. Gruppene skal avholde minst en generalforsamling med formanns- og styrevalg i året. Navneliste over styrets medlemmer leveres rektor og elevrådsstyret. 17

20 VURDERING Formålet med vurderingen i fag er å fremme læring underveis og uttrykke kompetansen til eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen i faget. Vurderingen skal god tilbakemelding og rettledning til eleven. Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven øker kompetansen sin i faget. Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutningen av opplæringen i faget. Grunnlaget for vurdering i fagene er de samlede kompetansemålene i læreplanene, slik de er fastsatt i Læreplanen for Kunnskapsløftet eller i den læreplanen som skolen har fått godkjent etter Lov om private skoler 2-3. Forutsetningene til den enkelte elev, fravær eller andre forhold som er knyttet til orden eller atferd skal ikke trekkes inn. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering. Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Læreren skal legge til rette for at han eller hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at elevens rett til vurdering blir oppfylt. Stort fravær eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Skriftlige arbeider som ikke leveres og fremføringer som ikke holdes innen avtalt tid, vil ikke bli vurdert. Elever som ikke møter til planlagte vurderingssituasjoner, må regne med å bli testet uten forhåndsvarsel. De enkelte karaktergradene er gitt følgende innhold: Karakteren 6 uttrykker at eleven har særdeles god kompetanse. Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget. Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse. Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse. Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse. I videregående skole tilsvarer karakterene 2 6 bestått. 18

21 SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV EKSAMEN OG PRØVER GJENNOM ÅRET På grunnlag av legeerklæring eller rapport fra offentlig instans kan elever med særskilte behov få tilrettelegging ved eksamen og prøver gjennom året. Det mest aktuelle her er PC-bruk og forlenget tid. For nærmere orientering viser skolen til forskrift til Lov om private skoler Skolen orienterer om ordningene på foreldremøtene i 8. klasse og Vg1. Elever og foresatte kan også kontakte undervisningsinspektør Trude Friedrich for nærmere informasjon. Det er viktig at behov meldes så tidlig som mulig og i god tid før heldagsprøver og eksamen. FRAVÆR Vi viser til 4 i skolens ordensreglement. Faglærer fører fravær i SkoleArena, og alle elever må holde oversikt over sitt eget fravær. Innen tre uker må det gis beskjed til faglærer om eventuelle feilføringer. Etter denne fristen blir fraværet stående. FRAVÆR - UNGDOMSSKOLEN Alt fravær skal føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet: a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner b) innvilget permisjon av skolen For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Dokumentert fravær som skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan strykes fra vitnemålet allerede fra første fraværsdag, Fristen er 1. april for å søke om fratrekk av fravær for gjeldende skoleår. Denne fristen gjelder også for søknad om dokumentasjon av fravær i form av et vedlegg til vitnemålet. FRAVÆR - VIDEREGÅENDE SKOLE Alt fravær for elever skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Årsaken til fravær kan kreves ført på dokumentasjonen. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. Ass.rektor kan gi elever fri fra opplæringen i opptil 10 skoledager i et skoleår uten at disse dagene skal føres som fravær på dokumentasjonen. Dette gjelder fravær i forbindelse med arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, helse- og velferdsgrunner, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Elever skal søke om slik fri fra opplæringen på forhånd. Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirke, har innenfor totalrammen på 10 skoledager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider. Når elever får tillatelse til å ta fri, bør skolen legge til rette for at de kan gjøre en innsats for å kompensere for det. Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer 19

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer