asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina"

Transkript

1 asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere 1 Kor 16:9 Gjør døren høy og porten vid synger barna i adventstiden. Advent dreier seg om å vente på og forberede seg på Jesus komme og det trenger vi visselig ikke begrense til desember måned. Forberedelsene det er snakk om er både egen helliggjørelse og det å kunne være med å dele det gode budskap om Jesus frelseverk til en fortapt verden. Dette har vært EOMs anliggende siden oppstart for snart 120 år siden i Kina, i Japan og faktisk i Norge. Fokuset i denne lille andakten blir Japan Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Japan har vært besøkt av evangelister gjennom tidene. Få av disse har greid å få et tak på dette mektige landet. EOM har sendt mange misjonærer til Japan og lykkes med å få til noe de færreste har klart å plante menigheter. Dette i et land med åndelige dimensjoner som fedredyrkelse som kunne skremme den mest hardbarkede evangelist. Stadig flere opplever nå at vi står ved inngangen til en ny tid ny tid for å plante nye felleskap. En tid med en oppvoksende generasjon som sulter etter frihet og åndelig sannhet. Igjen må vi kjenne vår Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 92 Utkommer: 6 nummer i året Layout: Xpresso Media e-post: Trykk: Birkeland trykkeri Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Theresesgt. 46, 0168 Oslo Tlf: e-post: Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: besøkelsestid: Var det ikke til en tid som denne at Gud kalte oss. Tilbake til teksten fra1 Kor 16: 5-9. Paulus høres nesten litt trett ut. Dette er regnet som hans tredje misjonsreise. Han hadde allerede brukt anslagsvis åtte år på å reise fra by til by, evangelisere, starte menigheter, oppmuntre og styrke disse. Nå skriver han til gamle venner i Korint. Han kunne ønske å være der hele vinteren. Men så ser han muligheten i Efesus. Det høres ut som han planlegger en kort stopp i Efesus, men Styret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Jens Måge Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Morten Holmquist (vara) David Husvik (vara) Herren hadde nok andre planer. Herren viste Paulus en vid, åpen dør. Den viste Han Paulus og ledet ham inn gjennom. Og det ble mer enn en snarstopp. Han kan ha vært der i hele tre år. Og det var antagelig ikke noe hvileskjær. Efesus var et stort og mektig handelsog finanssentrum. Efesus hadde en av antikkens store underverker. Efesus var også en bastion for avgudsdyrkelse med templet til Diana som sentrum. Her, på dette stedet, plantet Paulus noe som ble en kraftfull menighet, en menighet som ble et senter og en utsendermenighet for de omkringliggende områdene. Her er det tre punkter som jeg mener er relevante for oss i dag: Åpne dører, Stor og virksom og Mange motstandere 1) Åpne dører: En visjonær troskjempe skal forstå når dørene er åpne: Bruk den laglige tid står det. I Japan er den laglige tid nå. Vi har et tidsvindu som vi ikke må misforstå. Det er kommet en generasjon med Japanere som er vesentlig mer åpne for impulser utenfor deres egen trygghetssone og som dermed er mer mottagelige for evangeliet enn deres forfedre. Denne generasjonen er her nå og vi må tro at Gud har hatt også vår misjon i tankene for denne anledning. 2) Stor og virksom eller i noen oversettelser rike muligheter, effektivt arbeid : Gud adresserte Paulus direkte for dette arbeidet; han skriver en dør åpnet for meg. Paulus var flink til å trene, utruste og delegere, men denne muligheten var ikke for Timoteus, ikke for Barnabas, ikke for noen andre som kunne avlaste. Muligheten var for ham, personlig. Gud skaper hver enkelt av oss helt unikt til å gå inn i gjerninger som han har tilrettelagt, men han er avhengige av vår respons og lydighet. Og gjennom dette gir han oss muligheter. Muligheter til å se mennesker frelst og disippelgjort til fruktbarhet og lydighet for Ham. Muligheter til å kunne bryte ut av fastlåste mønstre og forstå hvordan vi rekker inn til en åndelig sulten generasjon. Muligheter til å vise at vi tar hvert enkelt menneske på ramme alvor både deres liv nå - og deres liv i evigheten. 3) Motstanderne er mange: I eksemplet Efesus vet vi at Paulus møtte stor motstand fra Demetrius, en mektig person som sto sentralt i Efesus og profitterte på å lage figurer for avgudsdyrk elsen. Djevelen har en egen evne for å detektere potensiell suksess i Herrens vingård. Djevelen vet når hans gjerning og planer er truet. Han vil velge å sette inn det som kan virke som nådestøt når vi troende står der med våre små, håpefulle spirer av trosprosjekter. Han vil sette myndigheter, medmennesker og hendelser i bevegelse for å stoppe oss. Han vil prøve å skape en destruktiv atmosfære for alt vi gjør. Han vil sette alt inn på å gjøre oss motløse eller til og med sløve oss ned rent åndelig hvis han får anledning. Dette siste er kanskje den største motstanden mot evangeliets utbredelse, lunkne benkefyllere som egentlig verken opplever en nød for de fortapte, eller et behov for å kaste seg ned foran Herrens føtter i overgivelse og tjeneste. På dette vil vi ofte vite at vi går i Herrens gjerning; at Djevelens angrep vil komme planmessig. Vi skal kjenne igjen disse tegnene, og vite at dette kan være en bekreftelse på at vi er på rett vei. For løfte er klart: Han som er med oss er sterkere enn han som er i verden. Blir vi tent av Bibelens ord. Finner vi oppmuntringer, løfter, formaninger og forventinger i det. Ingen av oss har det samme kall. Men de av oss som skal be for arbeidet, støtte arbeidet eller tjene i Herrens arbeid ute, må høre Herrens kall. Han kaller hver enkelt av oss til det vi kan bidra med. Herre, hjelp oss alle å kjenne vår besøkelsestid! Av 2 Trygve Jordan 3 Formann i styret. Forsidebilde - Tibetansk kvinne Foto - Runar Dalholt Dette bladet inneholder en presentasjon av EOMs hovedprosjekter. I tillegg til dette støtter vi også andre, mindre prosjekter. Alle pengene som gis øremerket går uavkortet til prosjektene.

3 Norge i 2007 Japan Hjemmearbeidet Menighetsplanting i i 2007 Den positive trenden fra i 2006 har fortsatt. Gaveinntektene økte med 40 %. Dette gjør oss i stand til å øke prosjektene ute på feltet. Spesielt er dette merkbart på vannprosjektet. I 2006 finansierte vi 4 landsbyer som fikk rent drikkevann. I 2007 økte dette til 20. Når det gjelder bibler har vi trappet opp støtten til bibeloversetting og bibeltrykking. Vi lønner, for øyeblikket to medarbeidere i Kina og fem medarbeidere i Japan. Velsignelse Vi hadde, etter vår størrelse, et ambisiøst budsjett på 2 millioner i gaveinntekter. (Dette er utenom testamentariske gaver og finansinntekter). Ut i desember så vi at budsjettet ikke ville bli nådd, til tross for fine gaveinntekter. Men i slutten av måneden ringte en eldre misjonsvenn fra Østfold, og sa jeg vil gjerne gi misjonen kroner! Dette gjorde at vi kom i mål. Vår misjon har alltid vært grunnet på at vi legger våre behov fremfor Herren, og Han ser behovene. Vi takker alle glade givere i året som gikk, også dere som gir anonymt, og som vi ikke når med takk ellers, det har vært en stor glede å se Herrens velsignelse. Dette gjør at vi kan gå videre i de År Gaveinnt , , , , ,- Da Chiho og jeg var på bryllupsreise for to år siden, viste Gud oss vår vei videre gjennom dette verset. Overalt i Japan er det et klagerop i menighetene over at det er så få barn og unge. Det var en tid da over 100 kom bare man delte ut noen innbydelser. Men i dag er antall barn og unge som finner vei til kristne møter, gått sterkt tilbake over hele landet. Flere og flere barn er helt opptatt etter skoletid av å få undervisning i private skoler og forskjellige klubber. Foreldre er også mer redd for å utsette barna for religiøs påvirkning. Mens vi tenkte på hvordan vi skulle få forkynt om Jesus under disse forhold, viste Gud oss at vi i første omgang skulle få kontakt gjennom undervisning av engelsk ( Masayuki) og fiolin (Chiho). Onahama for 50 år siden Ja, nå venter dere nok spent på å høre noe nytt om kirkebygget her i Onahama. Foreløpig har vi dessverre ikke noe spesielt nytt å berette. Vi har hatt menighetsrådet og menigheten samlet til drøftelser av denne sak. Som naturlig er, var alle sammen takknemlige for tilbudet fra misjonen om å kjøpe tomt. I Onahama hvor vi nå skal starte arbeid er det omtrent ikke noe virksomt menighetsarbeid. Barna som bor der har tydelig dårligere skolekarakterer enn andre steder, mens antisosial atferd er mer utbredt. Onahama er kjent i Japans historie som et sted lyst i bann av en buddhistprest (Soemons forbannelse). Byen er full av buddhistiske og shintoistiske templer og de åndskrefter de representerer. Det er en stor utfordring å starte et nytt arbeid i Onahama, men nettopp fordi det er et åndelig mørkt sted, tror vi Guds barmhjertighet vil virke. Vi tror Herren vil vise sin storhet og visdom ved å rive ned åndelige festningsverk gjennom barna. Vi har alt flere klasser i Onahama i en kristen dames hjem. Elevene her er Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han er blitt gammel, Ordspråkene 22: 6. fra hjem preget av skilsmisse, vold og svake relasjoner. Vi ser klart hvordan disse barn og unge har problemer med å bygge gode relasjoner til andre. Gode medmenneskelige forhold må starte med Gud. Vi vil undervise barn og unge på grunnlag av Guds ord, og vise dem omsorg ved Hans kjærlighet. Menighetens kall er ikke å få flest mulig til å fylle stoler i kirken, og hvor mye energi vi kan bruke på det. Herrens vilje er at menneskers hjerter skal berøres av Jesus, at menneskers liv forvandles og dermed hele samfunn. Be at Gud må velsigne Iwaki City, og at Han som lengter etter å transformere Iwaki, må begynne med disse barna og unge i Onahama. Vi har mottatt en testamentarisk gave på kr fra Brynhild Hallin. Brynhild døde i november etter flere års sykeleie. Hun var trofast med i misjonsforeningen Tomo på Notodden helt fra starten i Onahama 4 oppgaver og prosjekter Herren har lagt Hovedkontor Testamentarisk gave For tiden er vi på leting etter en pas- klar for oss i EOMs hovedkontor ligger på 5 Majorstua i Oslo i menighetslokalene Av til Den Evangeliske Andreas Håvik Forsamling. sende tomt. Vi har sett på flere, men ikke alle har den beste beliggenhet, og det er jo en hovedsak for et slikt lokale. Kanskje blir vi nødt til å basere det på tomt noe i utkanten på grunn av høye tomtepriser. Eller vi kan kjøpe en mindre, og mer sentral tomt. Be fortsatt om Herrens klare ledelse i denne sak. Vi har også sett litt på et større teaterlokale i byens sentrum, men det er visse vanskeligheter med eiendomsforholdet som gjør at en må gå varsomt frem. Men beliggenheten er ypperlig, og mens vi søker etter tomt, har vi dette teateret i tankene også. Vintertiden er ikke den beste til å bygge på her i landet heller. Det er ganske kalt i januar og februar, men fra midten av mars skulle det være bra å begynne, og byggetiden er ca 2-3 måneder. Fremdeles har vi våre møter her på stasjonen. Vi har satt to rom tilside for det. Så tenker vi på å ha møtene her til nye lokaler står ferdig. Det kan selvsagt ha visse ulemper å holde møtene på stasjonen, men etter omstendighetene er vi godt fornøyd med det De trofaste vennene finner likevel veien til møtene. Misjonær Edvin Knudsen i Orientmisjonæren Januar 1958

4 Prosjekt Japan Lighthouse, et sted hvor EOMs menighetsarbeid du kan komme som du er i Japan Lighthouse ble åpnet for nøyaktig et år siden. Vi i staben, som er en gjeng på åtte personer hadde jobbet i lang tid med planlegging og oppussing av den samme drømmen vi delte. Så i Januar 2007 var alt klart, og den nye Lighthouse, Creative space ble offisielt åpnet. Taira er navnet på en av bydelene i byen Iwaki, Japans nest størst by i areal. Byen ligger 20 norske mil rett nord fra hovestaden Tokyo og har innbyggere. Med Stillehavet i øst og ellers omringet av fjell er Iwaki en fredelig og naturskjønn by. Taira er Iwakis politisk senter med størst befolkningskonsentrasjon. Her er 20 protestantiske kirker/menigheter med Tairakirken inkludert. Drømmen var å skape et miljø hvor mennesker kunne komme å være dem selv, et sted hvor de kunne bli sett og hvor de kunne vokse, et sted for de kreative siden kunne blomstre, et sted hvor de kunne finne en kjærlighet og en fred de ikke kunne finne andre plasser. Det Lighthouse fungerer som i dag er, en kafé og eller en creative space som er åpen hver uke fra tirsdag til lørdag, fra klokken , og plassen blir også brukt på dagtid til engelskundervisning. Denne engelskundervisningen er det Debbie som er ansvarlig for, og denne skolen heter Debbie s english. Ellers er det Tanaka-san og Nina (jeg) som jobber der på kveldene i kafé-en, og ved større arrangementer kommer det også frivillige arbeidere som er med å hjelper til. Og de frivillige blir det stadig flere av, og det er bra, for da blir de også enda tettere knyttet opp til Lighthouse og finner sin plass der. Noe av hva Lighthouse har å tilbyr er sangundervisning, gitartimer, dj- skole, konsertkvelder, filmkvelder, sangkvelder, spillekvelder, kommunikasjonsseminar og diverse mat tilstelninger osv. Det siste halvåret har vi også begynt med Gudstjenester annen hver søndag kveld kl.19.30, og det er flere og flere som har kommet på disse. Der samles vi, ber sammen, lovsynger sammen og hører en liten tale som ikke er altfor lang. Et såkalt kristent lavterskel tilbud. Jeg mener personlig at dette er et av de beste tiltakene vi har å tilby på Light house, men alt annet som skjer til daglig på Lighthouse er også viktig, i og med at nysgjerrigheten over å komme på lovsangskveldene begynner med at folk kommer til Lighthouse på hverdagene og merker freden der, blir glad i plassen og langsomt og forsiktig begynner å vise interesse for å finne ut hvem Jesus egentlig er. Jeg heter Akira og er japaner men bodde i Norge i alt i 16 år. Sammen med min kone Anniken, en Bergenserinn, er jeg i dag en NORSK misjonær til Japan og tjener Tairakirken som dens pastor. I dag etter 20 pluss år er Taira-menigheten vel 50 i antall medlemmer. Det er glede og mye latter når vi kommer sammen, om det er søndags gudstjeneste, torsdags Bibellese-møte eller fredags middags-party. Vi elsker å synge lovsang til Herren, gjerne i høyt lydnivå! Vi er glad i god mat og god, sterk kaffe. Men det vi legger mest vekt på er å være en familie med Jesus i sentrum, et åpent og fritt fellesskap, hvor absolutt alle er virkelig akseptert og elsket. For slike fellesskap er alvorlig mangelvare overalt i Japan. 126 millioner japanere er det kun ca protestantiske kirkegjengere i de snaue 8000 kirker/menigheter. Av Iwakis er det bare 500 kristne totalt! Det har vært slik på minst 20 år. Nytter det da å drive misjon i slikt land? Er det noe håp og mening med det? Skjer det noe? JA, SÅ ABSOLUTT! Riktignok er Japans økonomi meget dårlig og det er lite håp for bedring; korrupsjon og kriminalitet har økt stadig; antall selvmord blir ikke mindre enn årig; mobbing på offentlige skoler og skolevegring holder rekord-høyt nivå fortsatt, m.m. Likevel. Kristne fra nord til sør i landet sier det er blitt plutselig lettere å få folk til å ta imot Jesus. Gud reiser en stor og voksende flokk unge kristne overalt i landet. De er helt galne for Jesus, for evangelisering, for tilbedelse og lovsang, for bønn og Bibellesing. Blant dem er en olympisk kandidat friidrettsutøver. Hungeren og tørsten for Herrens besøkelse får kristne og pastorer til å søke Gud i enhet på tvers av forskjeller; japansk originale lovsanger kommer ut i hopetall. Det er meget vanskelig, om ikke umulig, å formidle i ord hva Gud gjør nå og skal komme til å gjøre i Japan. En må oppleve det selv ved å være her. Kom og se selv Japan i Guds Ånds berøring! Av Akira Mori Noen kvelder er det nesten ingen som kommer, andre mange, men alle dager er viktige, alle mennesker er viktige, så vi prøver så godt vi kan å ta imot alle og tilfredsstille deres behov og svare dere spørsmål. Menigheten ønsker at Guds kjærlighet i Jesus Kristus skal bli både synlig og følbar gjennom oss av den Hellig Ånds kraft for japanere som er i dyp, dyp nød åndelig og sjelelig. Takket være de trofaste bønne- og økonomisk støtte fra norske kristne har vi sammen med 6 Lighthouse er ikke en kafé som bare selger vanlig kaffe, kaffen som vi serverer Tairakirken kunnet tjene byen Iwaki og inneholder ikke bare koffein, men også et smil fra Jesus, og noen lyttende ører. 7 Takk for forbønn, uten Jesus, er ikke Lighthouse noen ting... Smil fra Nina dens befolkning med evangeliets kraft så langt. Men det vi virkelig ønsker og har tro for å se er total forvandling av Iwaki og Japan som frukt av Herrens besøkelse og ekstraordinært nærvær. Vi tror at det skal bli til virkelighet ganske snart. Lenge har Japan vært kjent som en av de vanskeligste misjonsmark. Av de

5 Prosjekt Kina Bibelmisjonen Bibler forandrer Kina Nytt Livs Lys Trykkeriet i Japan har 60 medarbeidere fra sju forskjellige nasjoner. I våre lokaler utenfor Tokyo trykker vi bibler, utgir evangeliseringslitteratur på japansk, og gjennom vår engrosavdeling selger vi våre egne, samt andre forlags publikasjoner. Vi er fullstendig klar over at vi ikke kan mette det enorme behovet for bibler alene. Vi trenger mange som vil stå sammen med oss i bønn og med økonomisk støtte, og vi arbeider hånd i hånd med andre organisasjoner for å kunne tjene millionene som vi håper en dag vil få sitt eget eksemplar av Bibelen. Nytt Livs Lys-bygget Hovedoppgaven til Nytt Livs Lys bibeltrykkeri i Japan er litteraturevangelisering og å produsere bibler til dem som ikke har. Ved hjelp av høyteknologisk trykkutstyr er vi, ved Guds nåde, i stand til å spille en viktig rolle i oppgaven med å spre Guds ord til en døende verden. Vår spesialitet Hva er så spesielt med Bibelmisjonen Nytt Livs Lys, Japan Den menige japaner er uberørt av evangeliet, 8 i forhold til andre organisa- og dette landet må betegnes som hans hjerte. Han møtte ham som er vei- 9 sjoner? Svaret ligger i vår kapasitet til å ta hånd om bibeltrykkingen selv. Trykkerivirksomheten startet i Fra en enkel begynnelse har det stadig utviklet seg, og i dag har vi ved hjelp av tre store høyhastighets rotasjonspresser kapasitet til å produsere et sideantall tilsvarende 48 bibler i minuttet! Ei ark-presse, moderne før-trykk utstyr og spesialiserte innbindingsmaskiner utgjør resten av det verktøy vi har blitt betrodd i den store utfordringen med å skaffe bibler til dem som ikke har. Vi kan produsere en bibel for under kr. 10,- per eksemplar! Våre nærmeste Selv om mye av arbeidet ved Bibelmisjonen Nytt Livs Lys, Japan er rettet mot andre land, er ikke Japan glemt. Årlig trykkes ca tonn med evangeliserings-litteratur på japansk. Av en befolkning på 127 millioner mennesker er det ifølge de nyeste tilgjengelige data bare protestantiske kristne. Av disse er det kun , eller litt over 0,2% av befolkningen som går på møter og kan regnes som aktive troende. et av de mest unådde nasjoner i verden. Japan trenger i sannhet forbønn. Bibelarbeidet er båret oppe av gaver fra troende brødre og søstre i Japan og Norge. Skal vi nå ut til de mange som venter, trenger vi enda flere som er villige til å be og gi. Markene er i sannhet hvite til høst. Vil du hjelpe oss å gi dem Livets ord? En ung mann hadde prøvd på alle mulige måter å finne svar på livets spørsmål - uten å lykkes. Han eide ikke håp for evigheten, og livet her på jorda var etter hvert blitt uutholdelig. Alt så mørkt og håpløst ut. Han prøvde til og med å finne trøst i alkohol og narkotika, men fant naturligvis hverken håp, hjelp eller fred. En dag bestemte han seg for å gjøre slutt på elendigheten. Han tok et tau og dro ut i skogen for å ta livet sitt. Langt inne i skogen kom han til en åpning og bestemte seg for at dette var stedet. Han satte seg ned på en trestubbe for å gjøre klart tauet, da hans øyne falt på en bok med et rødt omslag. Den lå på en trestamme litt bortenfor, og mannen ble nysgjerrig og gikk over for å se hva slags bok det kunne være. Boka viste seg å være en bibel. Hvordan den var kommet dit og hvem som hadde lagt den der, vet ingen til denne dag. Dette var tross alt på landsbygda i Kina, der bibelmangelen overskrider hva vi kan forestille oss. Mannen tok boka og begynte å lese et sted i Johannesevangeliet. Han leste samme kapitlet igjen og igjen i en hel time. Da tok han Bibelen og tauet under armen og gikk hjem. Der fortsatte han å lese i 4-5 timer - inntil lyset gikk opp i en, sannheten og livet, og opplevde å bli satt fri fra syndens bånd. Jesus kom inn i hans liv og gav ham ikke bare det han hadde søkt, men langt mer. I dag er denne mannen en leder i den ikke-registrerte del av Guds menighet i Kina. Han er et redskap som fører mange til Jesus - alt som et resultat av at han fant "boka med det røde omslaget". Vi har ved Guds nåde fått trykke flere millioner bibler, som i Kina er kjent som "boka med det røde omslaget". Det må derfor ha vært en av "våre" bibler denne mannen fant. Ringvirkningene er store, og vi kan bare takke Gud for det han gjør i Kina og for det vi, ved hans nåde, får være med om. Det arrangeres flere ganger i året reiser til Kina hvor vi tar bibler inn til noen av de mange som lengter og venter på sitt eget eksemplar av Guds ord. Kunne du tenke deg å være med på en slik tur, ta kontakt med EOM sitt kontor. Av Vidar Aronsen Nytt Livs Lys Det går an å reise til Kina å delta i bibeltransport inn til landet. Ta kontakt med kontoret.

6 Prosjekt Fattige barn i Kina Mange familier som er aktive i husmenighetsbevegelsen er svært fattige. De bruker dessuten mye tid på ulønnet, og til dels ulovlig, menighetsarbeid. Vi formidler støtte til barna i disse familiene. Dette går på støtte til skolegang og hjelp med helt grunnleggende basisbehov. Felles for barna som får støtte fra dette prosjektet er at familien har en inntekt som ligger under 10 kroner pr dag. (Dvs FNs fattigdomsgrense). Vår samarbeidspartner i Kina hjelper mer enn 600 barn med skolegang samt 50 foreldreløse barn som er i fosterhjem. EOMs bidrag til dette er at vi lønner en medarbeider og tar ansvar for mer enn 30 barn. Dette ønsker vi å trappe opp. I følge Innenriksministeriet er det foreldreløse barn i Kina. De aller fleste av disse vokser opp på veldig dårlige barnehjem. Noen få blir adoptert ut av Kina, men vi ønsker å hjelpe mange kristne familier slik at de blir i stand til å adoptere et barn. F.eks. Yi Lin (bildet) ble levert til et lokalt offentlig kontor da hun var bare noen få dager gammel. I dag er hun i en kristen familie. Hun går på skole og er velfungerende på alle måter takket være at en norsk familie har påtatt seg å hjelpe fosterfamilien, økonomisk. Dette er som å redde et menneske liv. Det du gjorde mot en av disse mine minste gjorde du også mot meg Matt 25,40. Yi Lin Jordbruk, helse og undervisnings-prosjekter Evergreen er en av våre samarbeidspartnere inne i Kina. Evergreen er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. Evergreen ble startet i 1990 da barna til tidligere EOM misjonær Peter Torjesen ble invitert til Shanxi for å avduke et minnesmerke for faren Dette ble reist på 50 årsdagen etter Peter Torjesens død, av kinesiske myndigheter. Barnebarnet Finn Torjesen fikk da spørsmål om han kunne tenke seg å komme til Shanxi for å fortsette det store arbeidet som bestefaren drev. Finn og Sandy Torjesen leder arbeidet med mer enn 80 ansatte. Vannboring Selv om den økonomiske utviklingen i Kina er på stor fremmarsj, er det fremdeles 800 millioner mennesker som lever på landsbygda. Mange av disse befinner seg i den ytterste fattigdom og må klare seg på et eksistensminimum. En konkret ting vi kan gjøre for dem er å bringe rent vann. Det koster 2000 kroner å bore en brønn og skaffe rent vann til en landsby. I fjor finansierte vi boring av 20 brønner. Målet var riktignok 32, men praktiske hindringer gjorde at det ble færre enn forventet. Vår samarbeidspartner har som mål å bore 40 brønner i år. Du kan være med å gi rent vann til en landsby ved å støtte dette prosjektet. Opplæring I tillegg til å bidra med rent drikkevann har våre medarbeidere i Kina vært i stand til å gi grunnleggende opplæring i helse og hygiene. Neste barn har fått en dags opplæring. Dette gir en unik anledning til kontakt med de som får hjelp og også formidle evangeliet. Ved å støtte dette prosjektet er du med å hjelpe fattige bønder til et mer effektivt jordbruk samt hjelpe de fattigste av de fattige til et helsetilbud. Evergreen kort I tillegg til dette selger vi håndlagde kort som er produsert av fattige kvinner. Mer enn 70 fattige kvinner er sysselsatt i dette prosjektet. Vi lønner Han Zhi Yong, leder for jordbruksavdelingen i Evergreen. Mer enn bønder har fått hjelp av Evergreen. Kina Det er bortimot 70 millioner kinesere som ikke har tilgang på rent drikkevann. Misjonsweekend juni Møtevirksomhet Vi ønsker å komme ut å ha møter og presen- Sett av i kalenderen juni blir det misjonsweekend tere misjonen. Det kan være i en menighet, 11 i Oslo. Ingulf Diesen blir med som bedehus eller en husgruppe. Både Andreas forkynner og det blir informasjon fra Håvik og Roald Føreland er tilgjengelige som misjonsfeltene. Misjonens årsmøte talere. I tillegg kommer Akira og Anniken Mori blir også avholdt denne weekenden. hjem til sommeren. Det går også an å invitere Medlemmer i gruppene og enkeltmedlemmer er spesielt invitert, men dem. weekenden er åpen for alle. Ta kontakt med kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe.

7 Historikk Bok & DVD Hittil har Herren hjulpet Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina. I Tillegg til dette har man hatt et ukjent antall lokalt ansatte. Her er noen historiske stikkord.» 1884 De to første Kina-misjonærene fra Norge, Sofie Reuter og Anna Jacobsen, reiser til Kina. Disse blir knyttet til Den Norske Kinamisjon når denne starter.» 1889 James Hudson Taylor besøker Norge. Den Norske Kinamisjon, i nært samarbeid med China Innland Mission. Kinamisjonen fødtes fram ved en gjennomgripende vekkelse i Kristiania. James Hudson Taylor ( ) NYHET Kari Torjesen Malcolm Vi ga Ham våre liv Da Peter Torjesen, som 18 åring, fikk kallet til å drive misjon i Kina, tømte han ikke bare lommeboken, men han skrev også en lapp med ordene og mitt liv. Noen få år sendere reiste han til Kina sammen med sin kone Valborg og begynte å drive misjon i et land som var i ferd med å bli trukket inn i en malstrøm av krig og revolusjon. Dette er datterens beretning om misjonærene som ikke nølte med å gi alt for å spre evangeliet. Peter Torjesens modige ord ble omsatt i handling. I Kina ble det en lang og hard reise, et møte med et enestående og sjarmerende folkeslag og til slutt det dramatiske utbruddet av 2. verdenskrig. Vi ga Ham våre liv viser hvordan en familie overlevde ja endog hadde fremgang på tross av krig, adskillelse, internering i fangeleir, ja, til og med farens tragiske død. Den er en gripende påminnelse om hvilket drama, misjon en gang var og fremdeles kan være. Vi ga Ham våre liv utfordrer oss til overgivelse og selvoppofrelse. Den viser oss at det er noe som er enda mer verdifullt enn selve livet her på jorden. Nemlig det evige liv ikke bare for vår egen del, men også for andre menneskers del. Den er dessuten vitnesbyrdet til en livsglad og humørfylt sørlending som fikk en tragisk slutt på livet. Likevel har Peter Torjesens liv berørt mange tusen mennesker og fortsetter å gjøre det blant annet gjennom denne boken. Roald Føreland, Informasjonsleder Evangelisk Orientmisjon.» 1910 Den Evangeliske Forsamling startet. Albert Lunde kontoret Dvd en kan bestilles ved å ringe 12 er stifter og den sentrale predikant. Han blir formann Pris; 249;-kroner Kr. 298,- Innbundet i Kinamisjonen i 1917, et verv han beholdt til sin død i Kinamisjonen hadde til sammen 51 misjonærer som virket i 12 forskjellige provinser Dåp i Japan» Alle misjonærene kastes ut av Kina. Den Norske Kinamisjon skifter navn til Evangelisk Orientmisjon. Alle EOMs misjonærer flytter til Japan.» 1952 Den første menigheten startet i Onahama.» starter 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort.» årsjubileum James Hudson Taylor III besøker Norge. Nina Tesaker» 1990-tallet 4 utsendinger til Kina.» 1993 Evergreen starter.» 2000 E-street club startet. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom. Dette ble videreført ved Lighthouse i 2007.» 2001 Lofthus misjonshjem blir solgt og danner grunnlag for videre drift av EOM.» 2006 Nye prosjekter i Kina. Håndlagde kort fra Kina DVD: Jesus i Kina En enestående dokumentar-film om den kristne kirke i Kina, står det på omslaget og det et er akkurat det den er. Det er første gang det kommer ut en så omfattende dokumentasjon om husmenighetsbevegelsen i Kina. Det er både inspirerende og svært nyttig. Den gir en realistisk skildring av hvordan mennesker møter Jesus i Kina i dag. Det er alt fra helt dagligdagse problemer til fengsel og tortur som beskrives. Dvd en på fire timer, er meget godt laget og blir helt sikkert til inspirasjon for mange Kina-venner i Norge og i hele den vestlige verden. Vi har veldig mye å lære av de kristne i Kina. Kinesisk papirskjæring er en eldgammel tradisjon som er brakt videre gjennom generasjoner. Disse spesielle håndlagde kortene er laget i Shanxi, en av de fattig ste provinsene i Kina. Kortene lages av kvinner som er tilknyttet Evergreen. Det tar ca 2 timer å skjære ut et slikt postkort. Ved å kjøpe disse postkortene er du med på å hjelpe de fattigste av de fattige i Kina. En pakke à fire kort koster 100 kroner Pakkene kan bestilles fra kontoret. HERMON FORLAG Bøkene BOKEN kjøper KAN du hos BESTILLES din lokale FRA bokhandler! VÅRT KONTOR - RING Tlf:

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Offisielle kirker

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i 2009. Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme.

Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Hvordan får vi Dette er i utgangspunktet et prekenutkast. Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme. Jeg kunne kanskje ha holdt en undervisning og foredrag om aktiviteter vi kan gjøre for å vinne mennesker

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer