asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina"

Transkript

1 asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere 1 Kor 16:9 Gjør døren høy og porten vid synger barna i adventstiden. Advent dreier seg om å vente på og forberede seg på Jesus komme og det trenger vi visselig ikke begrense til desember måned. Forberedelsene det er snakk om er både egen helliggjørelse og det å kunne være med å dele det gode budskap om Jesus frelseverk til en fortapt verden. Dette har vært EOMs anliggende siden oppstart for snart 120 år siden i Kina, i Japan og faktisk i Norge. Fokuset i denne lille andakten blir Japan Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Japan har vært besøkt av evangelister gjennom tidene. Få av disse har greid å få et tak på dette mektige landet. EOM har sendt mange misjonærer til Japan og lykkes med å få til noe de færreste har klart å plante menigheter. Dette i et land med åndelige dimensjoner som fedredyrkelse som kunne skremme den mest hardbarkede evangelist. Stadig flere opplever nå at vi står ved inngangen til en ny tid ny tid for å plante nye felleskap. En tid med en oppvoksende generasjon som sulter etter frihet og åndelig sannhet. Igjen må vi kjenne vår Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 92 Utkommer: 6 nummer i året Layout: Xpresso Media e-post: Trykk: Birkeland trykkeri Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Theresesgt. 46, 0168 Oslo Tlf: e-post: Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: besøkelsestid: Var det ikke til en tid som denne at Gud kalte oss. Tilbake til teksten fra1 Kor 16: 5-9. Paulus høres nesten litt trett ut. Dette er regnet som hans tredje misjonsreise. Han hadde allerede brukt anslagsvis åtte år på å reise fra by til by, evangelisere, starte menigheter, oppmuntre og styrke disse. Nå skriver han til gamle venner i Korint. Han kunne ønske å være der hele vinteren. Men så ser han muligheten i Efesus. Det høres ut som han planlegger en kort stopp i Efesus, men Styret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Jens Måge Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Morten Holmquist (vara) David Husvik (vara) Herren hadde nok andre planer. Herren viste Paulus en vid, åpen dør. Den viste Han Paulus og ledet ham inn gjennom. Og det ble mer enn en snarstopp. Han kan ha vært der i hele tre år. Og det var antagelig ikke noe hvileskjær. Efesus var et stort og mektig handelsog finanssentrum. Efesus hadde en av antikkens store underverker. Efesus var også en bastion for avgudsdyrkelse med templet til Diana som sentrum. Her, på dette stedet, plantet Paulus noe som ble en kraftfull menighet, en menighet som ble et senter og en utsendermenighet for de omkringliggende områdene. Her er det tre punkter som jeg mener er relevante for oss i dag: Åpne dører, Stor og virksom og Mange motstandere 1) Åpne dører: En visjonær troskjempe skal forstå når dørene er åpne: Bruk den laglige tid står det. I Japan er den laglige tid nå. Vi har et tidsvindu som vi ikke må misforstå. Det er kommet en generasjon med Japanere som er vesentlig mer åpne for impulser utenfor deres egen trygghetssone og som dermed er mer mottagelige for evangeliet enn deres forfedre. Denne generasjonen er her nå og vi må tro at Gud har hatt også vår misjon i tankene for denne anledning. 2) Stor og virksom eller i noen oversettelser rike muligheter, effektivt arbeid : Gud adresserte Paulus direkte for dette arbeidet; han skriver en dør åpnet for meg. Paulus var flink til å trene, utruste og delegere, men denne muligheten var ikke for Timoteus, ikke for Barnabas, ikke for noen andre som kunne avlaste. Muligheten var for ham, personlig. Gud skaper hver enkelt av oss helt unikt til å gå inn i gjerninger som han har tilrettelagt, men han er avhengige av vår respons og lydighet. Og gjennom dette gir han oss muligheter. Muligheter til å se mennesker frelst og disippelgjort til fruktbarhet og lydighet for Ham. Muligheter til å kunne bryte ut av fastlåste mønstre og forstå hvordan vi rekker inn til en åndelig sulten generasjon. Muligheter til å vise at vi tar hvert enkelt menneske på ramme alvor både deres liv nå - og deres liv i evigheten. 3) Motstanderne er mange: I eksemplet Efesus vet vi at Paulus møtte stor motstand fra Demetrius, en mektig person som sto sentralt i Efesus og profitterte på å lage figurer for avgudsdyrk elsen. Djevelen har en egen evne for å detektere potensiell suksess i Herrens vingård. Djevelen vet når hans gjerning og planer er truet. Han vil velge å sette inn det som kan virke som nådestøt når vi troende står der med våre små, håpefulle spirer av trosprosjekter. Han vil sette myndigheter, medmennesker og hendelser i bevegelse for å stoppe oss. Han vil prøve å skape en destruktiv atmosfære for alt vi gjør. Han vil sette alt inn på å gjøre oss motløse eller til og med sløve oss ned rent åndelig hvis han får anledning. Dette siste er kanskje den største motstanden mot evangeliets utbredelse, lunkne benkefyllere som egentlig verken opplever en nød for de fortapte, eller et behov for å kaste seg ned foran Herrens føtter i overgivelse og tjeneste. På dette vil vi ofte vite at vi går i Herrens gjerning; at Djevelens angrep vil komme planmessig. Vi skal kjenne igjen disse tegnene, og vite at dette kan være en bekreftelse på at vi er på rett vei. For løfte er klart: Han som er med oss er sterkere enn han som er i verden. Blir vi tent av Bibelens ord. Finner vi oppmuntringer, løfter, formaninger og forventinger i det. Ingen av oss har det samme kall. Men de av oss som skal be for arbeidet, støtte arbeidet eller tjene i Herrens arbeid ute, må høre Herrens kall. Han kaller hver enkelt av oss til det vi kan bidra med. Herre, hjelp oss alle å kjenne vår besøkelsestid! Av 2 Trygve Jordan 3 Formann i styret. Forsidebilde - Tibetansk kvinne Foto - Runar Dalholt Dette bladet inneholder en presentasjon av EOMs hovedprosjekter. I tillegg til dette støtter vi også andre, mindre prosjekter. Alle pengene som gis øremerket går uavkortet til prosjektene.

3 Norge i 2007 Japan Hjemmearbeidet Menighetsplanting i i 2007 Den positive trenden fra i 2006 har fortsatt. Gaveinntektene økte med 40 %. Dette gjør oss i stand til å øke prosjektene ute på feltet. Spesielt er dette merkbart på vannprosjektet. I 2006 finansierte vi 4 landsbyer som fikk rent drikkevann. I 2007 økte dette til 20. Når det gjelder bibler har vi trappet opp støtten til bibeloversetting og bibeltrykking. Vi lønner, for øyeblikket to medarbeidere i Kina og fem medarbeidere i Japan. Velsignelse Vi hadde, etter vår størrelse, et ambisiøst budsjett på 2 millioner i gaveinntekter. (Dette er utenom testamentariske gaver og finansinntekter). Ut i desember så vi at budsjettet ikke ville bli nådd, til tross for fine gaveinntekter. Men i slutten av måneden ringte en eldre misjonsvenn fra Østfold, og sa jeg vil gjerne gi misjonen kroner! Dette gjorde at vi kom i mål. Vår misjon har alltid vært grunnet på at vi legger våre behov fremfor Herren, og Han ser behovene. Vi takker alle glade givere i året som gikk, også dere som gir anonymt, og som vi ikke når med takk ellers, det har vært en stor glede å se Herrens velsignelse. Dette gjør at vi kan gå videre i de År Gaveinnt , , , , ,- Da Chiho og jeg var på bryllupsreise for to år siden, viste Gud oss vår vei videre gjennom dette verset. Overalt i Japan er det et klagerop i menighetene over at det er så få barn og unge. Det var en tid da over 100 kom bare man delte ut noen innbydelser. Men i dag er antall barn og unge som finner vei til kristne møter, gått sterkt tilbake over hele landet. Flere og flere barn er helt opptatt etter skoletid av å få undervisning i private skoler og forskjellige klubber. Foreldre er også mer redd for å utsette barna for religiøs påvirkning. Mens vi tenkte på hvordan vi skulle få forkynt om Jesus under disse forhold, viste Gud oss at vi i første omgang skulle få kontakt gjennom undervisning av engelsk ( Masayuki) og fiolin (Chiho). Onahama for 50 år siden Ja, nå venter dere nok spent på å høre noe nytt om kirkebygget her i Onahama. Foreløpig har vi dessverre ikke noe spesielt nytt å berette. Vi har hatt menighetsrådet og menigheten samlet til drøftelser av denne sak. Som naturlig er, var alle sammen takknemlige for tilbudet fra misjonen om å kjøpe tomt. I Onahama hvor vi nå skal starte arbeid er det omtrent ikke noe virksomt menighetsarbeid. Barna som bor der har tydelig dårligere skolekarakterer enn andre steder, mens antisosial atferd er mer utbredt. Onahama er kjent i Japans historie som et sted lyst i bann av en buddhistprest (Soemons forbannelse). Byen er full av buddhistiske og shintoistiske templer og de åndskrefter de representerer. Det er en stor utfordring å starte et nytt arbeid i Onahama, men nettopp fordi det er et åndelig mørkt sted, tror vi Guds barmhjertighet vil virke. Vi tror Herren vil vise sin storhet og visdom ved å rive ned åndelige festningsverk gjennom barna. Vi har alt flere klasser i Onahama i en kristen dames hjem. Elevene her er Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han er blitt gammel, Ordspråkene 22: 6. fra hjem preget av skilsmisse, vold og svake relasjoner. Vi ser klart hvordan disse barn og unge har problemer med å bygge gode relasjoner til andre. Gode medmenneskelige forhold må starte med Gud. Vi vil undervise barn og unge på grunnlag av Guds ord, og vise dem omsorg ved Hans kjærlighet. Menighetens kall er ikke å få flest mulig til å fylle stoler i kirken, og hvor mye energi vi kan bruke på det. Herrens vilje er at menneskers hjerter skal berøres av Jesus, at menneskers liv forvandles og dermed hele samfunn. Be at Gud må velsigne Iwaki City, og at Han som lengter etter å transformere Iwaki, må begynne med disse barna og unge i Onahama. Vi har mottatt en testamentarisk gave på kr fra Brynhild Hallin. Brynhild døde i november etter flere års sykeleie. Hun var trofast med i misjonsforeningen Tomo på Notodden helt fra starten i Onahama 4 oppgaver og prosjekter Herren har lagt Hovedkontor Testamentarisk gave For tiden er vi på leting etter en pas- klar for oss i EOMs hovedkontor ligger på 5 Majorstua i Oslo i menighetslokalene Av til Den Evangeliske Andreas Håvik Forsamling. sende tomt. Vi har sett på flere, men ikke alle har den beste beliggenhet, og det er jo en hovedsak for et slikt lokale. Kanskje blir vi nødt til å basere det på tomt noe i utkanten på grunn av høye tomtepriser. Eller vi kan kjøpe en mindre, og mer sentral tomt. Be fortsatt om Herrens klare ledelse i denne sak. Vi har også sett litt på et større teaterlokale i byens sentrum, men det er visse vanskeligheter med eiendomsforholdet som gjør at en må gå varsomt frem. Men beliggenheten er ypperlig, og mens vi søker etter tomt, har vi dette teateret i tankene også. Vintertiden er ikke den beste til å bygge på her i landet heller. Det er ganske kalt i januar og februar, men fra midten av mars skulle det være bra å begynne, og byggetiden er ca 2-3 måneder. Fremdeles har vi våre møter her på stasjonen. Vi har satt to rom tilside for det. Så tenker vi på å ha møtene her til nye lokaler står ferdig. Det kan selvsagt ha visse ulemper å holde møtene på stasjonen, men etter omstendighetene er vi godt fornøyd med det De trofaste vennene finner likevel veien til møtene. Misjonær Edvin Knudsen i Orientmisjonæren Januar 1958

4 Prosjekt Japan Lighthouse, et sted hvor EOMs menighetsarbeid du kan komme som du er i Japan Lighthouse ble åpnet for nøyaktig et år siden. Vi i staben, som er en gjeng på åtte personer hadde jobbet i lang tid med planlegging og oppussing av den samme drømmen vi delte. Så i Januar 2007 var alt klart, og den nye Lighthouse, Creative space ble offisielt åpnet. Taira er navnet på en av bydelene i byen Iwaki, Japans nest størst by i areal. Byen ligger 20 norske mil rett nord fra hovestaden Tokyo og har innbyggere. Med Stillehavet i øst og ellers omringet av fjell er Iwaki en fredelig og naturskjønn by. Taira er Iwakis politisk senter med størst befolkningskonsentrasjon. Her er 20 protestantiske kirker/menigheter med Tairakirken inkludert. Drømmen var å skape et miljø hvor mennesker kunne komme å være dem selv, et sted hvor de kunne bli sett og hvor de kunne vokse, et sted for de kreative siden kunne blomstre, et sted hvor de kunne finne en kjærlighet og en fred de ikke kunne finne andre plasser. Det Lighthouse fungerer som i dag er, en kafé og eller en creative space som er åpen hver uke fra tirsdag til lørdag, fra klokken , og plassen blir også brukt på dagtid til engelskundervisning. Denne engelskundervisningen er det Debbie som er ansvarlig for, og denne skolen heter Debbie s english. Ellers er det Tanaka-san og Nina (jeg) som jobber der på kveldene i kafé-en, og ved større arrangementer kommer det også frivillige arbeidere som er med å hjelper til. Og de frivillige blir det stadig flere av, og det er bra, for da blir de også enda tettere knyttet opp til Lighthouse og finner sin plass der. Noe av hva Lighthouse har å tilbyr er sangundervisning, gitartimer, dj- skole, konsertkvelder, filmkvelder, sangkvelder, spillekvelder, kommunikasjonsseminar og diverse mat tilstelninger osv. Det siste halvåret har vi også begynt med Gudstjenester annen hver søndag kveld kl.19.30, og det er flere og flere som har kommet på disse. Der samles vi, ber sammen, lovsynger sammen og hører en liten tale som ikke er altfor lang. Et såkalt kristent lavterskel tilbud. Jeg mener personlig at dette er et av de beste tiltakene vi har å tilby på Light house, men alt annet som skjer til daglig på Lighthouse er også viktig, i og med at nysgjerrigheten over å komme på lovsangskveldene begynner med at folk kommer til Lighthouse på hverdagene og merker freden der, blir glad i plassen og langsomt og forsiktig begynner å vise interesse for å finne ut hvem Jesus egentlig er. Jeg heter Akira og er japaner men bodde i Norge i alt i 16 år. Sammen med min kone Anniken, en Bergenserinn, er jeg i dag en NORSK misjonær til Japan og tjener Tairakirken som dens pastor. I dag etter 20 pluss år er Taira-menigheten vel 50 i antall medlemmer. Det er glede og mye latter når vi kommer sammen, om det er søndags gudstjeneste, torsdags Bibellese-møte eller fredags middags-party. Vi elsker å synge lovsang til Herren, gjerne i høyt lydnivå! Vi er glad i god mat og god, sterk kaffe. Men det vi legger mest vekt på er å være en familie med Jesus i sentrum, et åpent og fritt fellesskap, hvor absolutt alle er virkelig akseptert og elsket. For slike fellesskap er alvorlig mangelvare overalt i Japan. 126 millioner japanere er det kun ca protestantiske kirkegjengere i de snaue 8000 kirker/menigheter. Av Iwakis er det bare 500 kristne totalt! Det har vært slik på minst 20 år. Nytter det da å drive misjon i slikt land? Er det noe håp og mening med det? Skjer det noe? JA, SÅ ABSOLUTT! Riktignok er Japans økonomi meget dårlig og det er lite håp for bedring; korrupsjon og kriminalitet har økt stadig; antall selvmord blir ikke mindre enn årig; mobbing på offentlige skoler og skolevegring holder rekord-høyt nivå fortsatt, m.m. Likevel. Kristne fra nord til sør i landet sier det er blitt plutselig lettere å få folk til å ta imot Jesus. Gud reiser en stor og voksende flokk unge kristne overalt i landet. De er helt galne for Jesus, for evangelisering, for tilbedelse og lovsang, for bønn og Bibellesing. Blant dem er en olympisk kandidat friidrettsutøver. Hungeren og tørsten for Herrens besøkelse får kristne og pastorer til å søke Gud i enhet på tvers av forskjeller; japansk originale lovsanger kommer ut i hopetall. Det er meget vanskelig, om ikke umulig, å formidle i ord hva Gud gjør nå og skal komme til å gjøre i Japan. En må oppleve det selv ved å være her. Kom og se selv Japan i Guds Ånds berøring! Av Akira Mori Noen kvelder er det nesten ingen som kommer, andre mange, men alle dager er viktige, alle mennesker er viktige, så vi prøver så godt vi kan å ta imot alle og tilfredsstille deres behov og svare dere spørsmål. Menigheten ønsker at Guds kjærlighet i Jesus Kristus skal bli både synlig og følbar gjennom oss av den Hellig Ånds kraft for japanere som er i dyp, dyp nød åndelig og sjelelig. Takket være de trofaste bønne- og økonomisk støtte fra norske kristne har vi sammen med 6 Lighthouse er ikke en kafé som bare selger vanlig kaffe, kaffen som vi serverer Tairakirken kunnet tjene byen Iwaki og inneholder ikke bare koffein, men også et smil fra Jesus, og noen lyttende ører. 7 Takk for forbønn, uten Jesus, er ikke Lighthouse noen ting... Smil fra Nina dens befolkning med evangeliets kraft så langt. Men det vi virkelig ønsker og har tro for å se er total forvandling av Iwaki og Japan som frukt av Herrens besøkelse og ekstraordinært nærvær. Vi tror at det skal bli til virkelighet ganske snart. Lenge har Japan vært kjent som en av de vanskeligste misjonsmark. Av de

5 Prosjekt Kina Bibelmisjonen Bibler forandrer Kina Nytt Livs Lys Trykkeriet i Japan har 60 medarbeidere fra sju forskjellige nasjoner. I våre lokaler utenfor Tokyo trykker vi bibler, utgir evangeliseringslitteratur på japansk, og gjennom vår engrosavdeling selger vi våre egne, samt andre forlags publikasjoner. Vi er fullstendig klar over at vi ikke kan mette det enorme behovet for bibler alene. Vi trenger mange som vil stå sammen med oss i bønn og med økonomisk støtte, og vi arbeider hånd i hånd med andre organisasjoner for å kunne tjene millionene som vi håper en dag vil få sitt eget eksemplar av Bibelen. Nytt Livs Lys-bygget Hovedoppgaven til Nytt Livs Lys bibeltrykkeri i Japan er litteraturevangelisering og å produsere bibler til dem som ikke har. Ved hjelp av høyteknologisk trykkutstyr er vi, ved Guds nåde, i stand til å spille en viktig rolle i oppgaven med å spre Guds ord til en døende verden. Vår spesialitet Hva er så spesielt med Bibelmisjonen Nytt Livs Lys, Japan Den menige japaner er uberørt av evangeliet, 8 i forhold til andre organisa- og dette landet må betegnes som hans hjerte. Han møtte ham som er vei- 9 sjoner? Svaret ligger i vår kapasitet til å ta hånd om bibeltrykkingen selv. Trykkerivirksomheten startet i Fra en enkel begynnelse har det stadig utviklet seg, og i dag har vi ved hjelp av tre store høyhastighets rotasjonspresser kapasitet til å produsere et sideantall tilsvarende 48 bibler i minuttet! Ei ark-presse, moderne før-trykk utstyr og spesialiserte innbindingsmaskiner utgjør resten av det verktøy vi har blitt betrodd i den store utfordringen med å skaffe bibler til dem som ikke har. Vi kan produsere en bibel for under kr. 10,- per eksemplar! Våre nærmeste Selv om mye av arbeidet ved Bibelmisjonen Nytt Livs Lys, Japan er rettet mot andre land, er ikke Japan glemt. Årlig trykkes ca tonn med evangeliserings-litteratur på japansk. Av en befolkning på 127 millioner mennesker er det ifølge de nyeste tilgjengelige data bare protestantiske kristne. Av disse er det kun , eller litt over 0,2% av befolkningen som går på møter og kan regnes som aktive troende. et av de mest unådde nasjoner i verden. Japan trenger i sannhet forbønn. Bibelarbeidet er båret oppe av gaver fra troende brødre og søstre i Japan og Norge. Skal vi nå ut til de mange som venter, trenger vi enda flere som er villige til å be og gi. Markene er i sannhet hvite til høst. Vil du hjelpe oss å gi dem Livets ord? En ung mann hadde prøvd på alle mulige måter å finne svar på livets spørsmål - uten å lykkes. Han eide ikke håp for evigheten, og livet her på jorda var etter hvert blitt uutholdelig. Alt så mørkt og håpløst ut. Han prøvde til og med å finne trøst i alkohol og narkotika, men fant naturligvis hverken håp, hjelp eller fred. En dag bestemte han seg for å gjøre slutt på elendigheten. Han tok et tau og dro ut i skogen for å ta livet sitt. Langt inne i skogen kom han til en åpning og bestemte seg for at dette var stedet. Han satte seg ned på en trestubbe for å gjøre klart tauet, da hans øyne falt på en bok med et rødt omslag. Den lå på en trestamme litt bortenfor, og mannen ble nysgjerrig og gikk over for å se hva slags bok det kunne være. Boka viste seg å være en bibel. Hvordan den var kommet dit og hvem som hadde lagt den der, vet ingen til denne dag. Dette var tross alt på landsbygda i Kina, der bibelmangelen overskrider hva vi kan forestille oss. Mannen tok boka og begynte å lese et sted i Johannesevangeliet. Han leste samme kapitlet igjen og igjen i en hel time. Da tok han Bibelen og tauet under armen og gikk hjem. Der fortsatte han å lese i 4-5 timer - inntil lyset gikk opp i en, sannheten og livet, og opplevde å bli satt fri fra syndens bånd. Jesus kom inn i hans liv og gav ham ikke bare det han hadde søkt, men langt mer. I dag er denne mannen en leder i den ikke-registrerte del av Guds menighet i Kina. Han er et redskap som fører mange til Jesus - alt som et resultat av at han fant "boka med det røde omslaget". Vi har ved Guds nåde fått trykke flere millioner bibler, som i Kina er kjent som "boka med det røde omslaget". Det må derfor ha vært en av "våre" bibler denne mannen fant. Ringvirkningene er store, og vi kan bare takke Gud for det han gjør i Kina og for det vi, ved hans nåde, får være med om. Det arrangeres flere ganger i året reiser til Kina hvor vi tar bibler inn til noen av de mange som lengter og venter på sitt eget eksemplar av Guds ord. Kunne du tenke deg å være med på en slik tur, ta kontakt med EOM sitt kontor. Av Vidar Aronsen Nytt Livs Lys Det går an å reise til Kina å delta i bibeltransport inn til landet. Ta kontakt med kontoret.

6 Prosjekt Fattige barn i Kina Mange familier som er aktive i husmenighetsbevegelsen er svært fattige. De bruker dessuten mye tid på ulønnet, og til dels ulovlig, menighetsarbeid. Vi formidler støtte til barna i disse familiene. Dette går på støtte til skolegang og hjelp med helt grunnleggende basisbehov. Felles for barna som får støtte fra dette prosjektet er at familien har en inntekt som ligger under 10 kroner pr dag. (Dvs FNs fattigdomsgrense). Vår samarbeidspartner i Kina hjelper mer enn 600 barn med skolegang samt 50 foreldreløse barn som er i fosterhjem. EOMs bidrag til dette er at vi lønner en medarbeider og tar ansvar for mer enn 30 barn. Dette ønsker vi å trappe opp. I følge Innenriksministeriet er det foreldreløse barn i Kina. De aller fleste av disse vokser opp på veldig dårlige barnehjem. Noen få blir adoptert ut av Kina, men vi ønsker å hjelpe mange kristne familier slik at de blir i stand til å adoptere et barn. F.eks. Yi Lin (bildet) ble levert til et lokalt offentlig kontor da hun var bare noen få dager gammel. I dag er hun i en kristen familie. Hun går på skole og er velfungerende på alle måter takket være at en norsk familie har påtatt seg å hjelpe fosterfamilien, økonomisk. Dette er som å redde et menneske liv. Det du gjorde mot en av disse mine minste gjorde du også mot meg Matt 25,40. Yi Lin Jordbruk, helse og undervisnings-prosjekter Evergreen er en av våre samarbeidspartnere inne i Kina. Evergreen er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. Evergreen ble startet i 1990 da barna til tidligere EOM misjonær Peter Torjesen ble invitert til Shanxi for å avduke et minnesmerke for faren Dette ble reist på 50 årsdagen etter Peter Torjesens død, av kinesiske myndigheter. Barnebarnet Finn Torjesen fikk da spørsmål om han kunne tenke seg å komme til Shanxi for å fortsette det store arbeidet som bestefaren drev. Finn og Sandy Torjesen leder arbeidet med mer enn 80 ansatte. Vannboring Selv om den økonomiske utviklingen i Kina er på stor fremmarsj, er det fremdeles 800 millioner mennesker som lever på landsbygda. Mange av disse befinner seg i den ytterste fattigdom og må klare seg på et eksistensminimum. En konkret ting vi kan gjøre for dem er å bringe rent vann. Det koster 2000 kroner å bore en brønn og skaffe rent vann til en landsby. I fjor finansierte vi boring av 20 brønner. Målet var riktignok 32, men praktiske hindringer gjorde at det ble færre enn forventet. Vår samarbeidspartner har som mål å bore 40 brønner i år. Du kan være med å gi rent vann til en landsby ved å støtte dette prosjektet. Opplæring I tillegg til å bidra med rent drikkevann har våre medarbeidere i Kina vært i stand til å gi grunnleggende opplæring i helse og hygiene. Neste barn har fått en dags opplæring. Dette gir en unik anledning til kontakt med de som får hjelp og også formidle evangeliet. Ved å støtte dette prosjektet er du med å hjelpe fattige bønder til et mer effektivt jordbruk samt hjelpe de fattigste av de fattige til et helsetilbud. Evergreen kort I tillegg til dette selger vi håndlagde kort som er produsert av fattige kvinner. Mer enn 70 fattige kvinner er sysselsatt i dette prosjektet. Vi lønner Han Zhi Yong, leder for jordbruksavdelingen i Evergreen. Mer enn bønder har fått hjelp av Evergreen. Kina Det er bortimot 70 millioner kinesere som ikke har tilgang på rent drikkevann. Misjonsweekend juni Møtevirksomhet Vi ønsker å komme ut å ha møter og presen- Sett av i kalenderen juni blir det misjonsweekend tere misjonen. Det kan være i en menighet, 11 i Oslo. Ingulf Diesen blir med som bedehus eller en husgruppe. Både Andreas forkynner og det blir informasjon fra Håvik og Roald Føreland er tilgjengelige som misjonsfeltene. Misjonens årsmøte talere. I tillegg kommer Akira og Anniken Mori blir også avholdt denne weekenden. hjem til sommeren. Det går også an å invitere Medlemmer i gruppene og enkeltmedlemmer er spesielt invitert, men dem. weekenden er åpen for alle. Ta kontakt med kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe.

7 Historikk Bok & DVD Hittil har Herren hjulpet Evangelisk Orientmisjon har i årenes løp sendt ut 77 misjonærer til Japan og Kina. I Tillegg til dette har man hatt et ukjent antall lokalt ansatte. Her er noen historiske stikkord.» 1884 De to første Kina-misjonærene fra Norge, Sofie Reuter og Anna Jacobsen, reiser til Kina. Disse blir knyttet til Den Norske Kinamisjon når denne starter.» 1889 James Hudson Taylor besøker Norge. Den Norske Kinamisjon, i nært samarbeid med China Innland Mission. Kinamisjonen fødtes fram ved en gjennomgripende vekkelse i Kristiania. James Hudson Taylor ( ) NYHET Kari Torjesen Malcolm Vi ga Ham våre liv Da Peter Torjesen, som 18 åring, fikk kallet til å drive misjon i Kina, tømte han ikke bare lommeboken, men han skrev også en lapp med ordene og mitt liv. Noen få år sendere reiste han til Kina sammen med sin kone Valborg og begynte å drive misjon i et land som var i ferd med å bli trukket inn i en malstrøm av krig og revolusjon. Dette er datterens beretning om misjonærene som ikke nølte med å gi alt for å spre evangeliet. Peter Torjesens modige ord ble omsatt i handling. I Kina ble det en lang og hard reise, et møte med et enestående og sjarmerende folkeslag og til slutt det dramatiske utbruddet av 2. verdenskrig. Vi ga Ham våre liv viser hvordan en familie overlevde ja endog hadde fremgang på tross av krig, adskillelse, internering i fangeleir, ja, til og med farens tragiske død. Den er en gripende påminnelse om hvilket drama, misjon en gang var og fremdeles kan være. Vi ga Ham våre liv utfordrer oss til overgivelse og selvoppofrelse. Den viser oss at det er noe som er enda mer verdifullt enn selve livet her på jorden. Nemlig det evige liv ikke bare for vår egen del, men også for andre menneskers del. Den er dessuten vitnesbyrdet til en livsglad og humørfylt sørlending som fikk en tragisk slutt på livet. Likevel har Peter Torjesens liv berørt mange tusen mennesker og fortsetter å gjøre det blant annet gjennom denne boken. Roald Føreland, Informasjonsleder Evangelisk Orientmisjon.» 1910 Den Evangeliske Forsamling startet. Albert Lunde kontoret Dvd en kan bestilles ved å ringe 12 er stifter og den sentrale predikant. Han blir formann Pris; 249;-kroner Kr. 298,- Innbundet i Kinamisjonen i 1917, et verv han beholdt til sin død i Kinamisjonen hadde til sammen 51 misjonærer som virket i 12 forskjellige provinser Dåp i Japan» Alle misjonærene kastes ut av Kina. Den Norske Kinamisjon skifter navn til Evangelisk Orientmisjon. Alle EOMs misjonærer flytter til Japan.» 1952 Den første menigheten startet i Onahama.» starter 11 menigheter som i dag er selvstendiggjort.» årsjubileum James Hudson Taylor III besøker Norge. Nina Tesaker» 1990-tallet 4 utsendinger til Kina.» 1993 Evergreen starter.» 2000 E-street club startet. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom. Dette ble videreført ved Lighthouse i 2007.» 2001 Lofthus misjonshjem blir solgt og danner grunnlag for videre drift av EOM.» 2006 Nye prosjekter i Kina. Håndlagde kort fra Kina DVD: Jesus i Kina En enestående dokumentar-film om den kristne kirke i Kina, står det på omslaget og det et er akkurat det den er. Det er første gang det kommer ut en så omfattende dokumentasjon om husmenighetsbevegelsen i Kina. Det er både inspirerende og svært nyttig. Den gir en realistisk skildring av hvordan mennesker møter Jesus i Kina i dag. Det er alt fra helt dagligdagse problemer til fengsel og tortur som beskrives. Dvd en på fire timer, er meget godt laget og blir helt sikkert til inspirasjon for mange Kina-venner i Norge og i hele den vestlige verden. Vi har veldig mye å lære av de kristne i Kina. Kinesisk papirskjæring er en eldgammel tradisjon som er brakt videre gjennom generasjoner. Disse spesielle håndlagde kortene er laget i Shanxi, en av de fattig ste provinsene i Kina. Kortene lages av kvinner som er tilknyttet Evergreen. Det tar ca 2 timer å skjære ut et slikt postkort. Ved å kjøpe disse postkortene er du med på å hjelpe de fattigste av de fattige i Kina. En pakke à fire kort koster 100 kroner Pakkene kan bestilles fra kontoret. HERMON FORLAG Bøkene BOKEN kjøper KAN du hos BESTILLES din lokale FRA bokhandler! VÅRT KONTOR - RING Tlf:

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer