Nr årgang. nytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2012 25 årgang. nytt"

Transkript

1 25 år Nr årgang nytt Setter boligblokker i ny stand

2 Leder Av Peer Christian Nordby Markedssjef Olimb Group AS Gode fagfolk uten godkjenning Det snakkes i mange fora om rekruttering og utdannelse av personell til VA-bransjen. Hva med oss som jobber i nisjemarkedet «rørfornying av eksisterende rør og etablering av nye rør uten graving»? På godt norsk kalt NoDig. Vi har de samme utfordringene som resten av VA bransjen, men i tillegg har vi ennå en utfordring. Gjennom offentlige forespørsler og anbudsdokumenter settes det krav til at vårt personell skal ha ADK-bevis for å kunne utføre arbeid innen våre fagfelt. Det er greit nok å sende våre ansatte på ADK kurs, men de vil aldri kunne få den relevante praksisen som kreves for å få et ADK bevis. Spørsmålet som stilles er om ADK er det rette opplæringen for oss som driver med NoDig? Kunne en sammensetning av flere kurs føre til en fagutdanning for operatørene? Da trenger vi sveisekurs PE, spylekurs, rørinspeksjonskurs, trykkprøving og spesialkurs innen de enkelte metodene. Hos Olimb har vi har valgt å satse på intern opplæring. Vi har kalt vår opplæring for Olimb-skolen (som for øvrig sto omtalt i forrige nummer av Rehab nytt.) Vi er avhengig av operatører som kan sitt fag, men dessverre løser ikke denne skolen utfordringer med hensyn til offentlige forespørsler. Vi vil trolig få de best kvalifiserte medarbeiderne innen vårt fagfelt, men uten den offentlige godkjenningen. Mitt innspill er derfor at utfordringen må finne en god løsning i et samarbeid mellom interesseorganisasjoner som SSTT, RIN, DNP, Norsk Vann, MEF og ADK-rådet. Jeg er en tålmodig mann, men nå er det på tide å gå fra snakk til handling. Det er på høy tid at vi sammen begynner på den lange og utfordrende veien som fører til en godkjent NoDig opplæring i Norge. Og hva gjør vi i mellomtiden? Internasjonalt sertifikat på plass Oliner System produkter og metoder er nå godkjent for bruk i USA og Canada. Det er IAPMO Research and Testing INC som har utstedt sertifikatet. (bildet) Oliner System International er en del av Olimb-gruppens internasjonale satsing, og det er Kjell Aldar i forsknings- og utviklingsavdelingen i Olimb-gruppen som har lagt ned stor innsats for å få dette sertifikatet på plass kort tid etter at Oliner System International har etablert seg med egne kontorer i USA og Canada. Sertifikatet er inngangsbilletten for å kunne arbeide på det amerikanske og canadiske markedet, og blir utstedt for ett år om gangen. Kjell Aldar har lagt fram alle relevante produktprøver og instituttet har gått gjennom både produktene og arbeidsrutiner ved utføring av innvendig rørfornying. nytt Ansv. redaktør: Carl Christian Sibbern, tlf: , Opplag: Tre utgaver pr år. Utgis av Olimb i samarbeid med Rørfornying Norge. Redaktør: Odd Borgestrand, Borg Medier AS, Gullfunnet 13, 1570 Dilling, tlf , e-post: Oliner System International har knyttet seg opp mot dyktige aktører på det amerikanske kontinentet, og Aldar mener selskapet kan være med å tilføre ny kompetanse til sine partnere samtidig som man benytter medarbeidere som er godt kjent i markedet. Oliner System International har spesialisert seg på utvikling, opplæring, standardisering og gjennomføring av rørfornying internasjonalt. Selskapet har utviklet en rekke ulike produkter som dekker ulike behov i markedet, blant annet polyesterbelegg, unike hatteforsterkere og fleksible foringer. Grafisk produksjon: 07 Moss Trykk: 07 Gruppen AS Les Rehabnytt på nett: 2 rehabnytt

3 Rørfornyere fra Olimb og Oliner System vil gjerne vise at de er blant de beste i verden innen sitt fagområde. Aktuelt Går for innovasjonssporet Etableringen av Olimb Group er et resultat av et sterkt ønske om å være den ledende aktøren innen rørfornying. De siste årene har innvendig rørfornying gjennom Oliner System kommet inn som et sterkt innovativt element i selskapet. rehabnytt

4 Aktuelt «Våre medlemmer er gullgravere som er villig til å prøve nye verktøy» -Når datterselskapet Oliner System nå reiser ut i verden viser det med stor tydelighet at Råde-firmaet legger inn et ekstra gir med åpen innovasjon. Det står respekt av slikt fra en norsk markeds leder. Det sier generalsekretær i Innovation Forum, Truls Berg. Ledelsen i Olimb Group og Oliner System har valgt innovasjons-sporet, og har nylig sikret seg medlemskap i Innovation Forum. Selskapets ledelse er gravearbeidere på jakt etter gull. Nå er selskapets ledere i jevnlig dialog med innovatører i DNB, ISS, Nordea, Cicero, Berg Hansen, BI, IBM, Forskningsrådet, Norsk Tipping, Oracle, Statoil, Telenor, FINN.no og mange andre. Olimb Group og Oliner System er tatt opp som medlem etter anbefaling av eksisterende medlemmer. Det er slik rekrutteringen foregår i Innovation Forum. Forumet er på god vei til å bli samlingsstedet for landets beste innovasjonsansvarlige, mener generalsekretær Truls Berg, som hilser rørfornyerne fra Råde varmt velkommen til et spennende samarbeid både i Norge og spesielt i utlandet. Berg tar i mot Rehab Nytt for å snakke om de nødvendige endringsprosessene og begrepet åpen innovasjon, som er blitt et uttrykk den nye ledelsen i Olimb og Oliner System stadig benytter i ulike fora. Truls Berg er en norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, som har skapt til sammen arbeidsplasser. Han har over 20 års erfaring fra IT-bransjen. Han innehar en rekke styre verv og er en hyppig brukt foredrags holder. Er det nødvendig? -Enkelte medarbeidere i Olimb Group og i samarbeidende bedrifter innen Rørfornying Norge stiller helt sikkert spørsmål om hvorfor bedriftene må endre seg. Det kan oppleves både vondt og utrygt. Olimb har vært markedsleder innen NoDig og rørfornying i mange år. Det er imidlertid en kjennsgjerning at markedsledere i kraft av laurbærenes forbannelse risikerer å bli litt sedate. Det har tydelig vis ikke skjedd i Olimb Group. Brødrene Olimb har hentet inn 4 rehabnytt ny kompetanse. Det vitner om godt lederskap, slår generalsekretær Berg fast overfor Rehab Nytt. Han er spesielt fasinert av eksport-tanken som ligger bak Oliner Systems vilje og evne til å etablere seg i en rekke utenlandske markeder. Olimb Group og Oliner System har en ledelse som ønsker å gå i dialog med endringsagenter i andre deler av næringslivet. Dette for å beholde forspranget og gjerne øke det. Da får man kunnskap og innsikt i eksempelvis hvordan Bjørn Kjos har bygget opp Norwegian. Kjos har ganske enkelt hentet det beste fra andre flyselskaper inn i sitt eget marked, og flyr for tiden ganske så høyt. Et annet, og mindre hyggelig eksempel er Kodak. Selskapet hadde et sterkt merkenavn i 100 år. De var først i markedet som fikk vite om digitale muligheter, men nødvendige endringsprosesser ble ikke iverksatt, og i dag er Kodak ute av markedet. Åpen innovasjon Berg har liten erfaring med rørfornying og NoDig begrepet, men han kan mye om endringsprosesser og fornyelse. Han forklarer uttrykket åpen innovasjon på følgende måte: -Vi står foran store samfunns- og forretningsutfordringer som krever løsninger på tvers av tradisjonelle kompetanse- og samarbeidsområder. Dette åpner store muligheter for vekst og verdiskaping. Åpen innovasjon handler om smart involvering og å erkjenne behovet for samspill med miljøer utenfor kontorets fire vegger og på tvers av etablert kompetanse. Det handler om å skape platt former, kulturer og arenaer for strategisk kreativitet og som mobiliserer lyst og evne til å utvikle, fornye og verdiøke. Kort sagt er åpen innovasjon mennesker og kompetanse i målrettet samspill, slår Berg fast. Forstår man denne koden kan man også lykkes godt i utlandet. Endringsagenter -Det er spennende å møte endringsagenter enten de jobber i et entreprenørselskap som Oliner System eller i offentlig sektor. I Innovation Forum får agentene mulighetene til å prøve ut nye ideer på tvers av sektorer. Generalsekretær Truls Berg i Innovation Forum er ikke i tvil om at også Olimb-gruppen og Oliner System sitter på en gullgruve av ubenyttede ideer som ved intelligent bruk kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter både i Norge og på verdensmarkedet. Olimb Group og Oliner System jobber i realiteten med infrastruktur, og det er et sterkt behov for kompetanse og innovasjon for å stoppe det enorme etterslepet som er avdekket. I Norge kan ledelsen i Olimb og Oliner System stille på samme arena som eksempelvis Kommunenes Sentralforbund, et forbund som jobber med å fornye 429 kommuner i Norge. Kanskje kan Olimb plukke opp noe fra KS, fra Berg Hansen reisebyrå eller Finn.no? -Arenaen er der. Det handler om å gripe anledningen, sier Berg. Skal også bygge lag. -Mye handler om kultur, og i et firma må det skapes en kultur for at innovasjon er nyttig og viktig. Enhver større endring begynner i det små, og hos Olimb ser vi nettopp at det skapes en endringskultur der medarbeidere på alle plan inviteres til å bli med på endringene, slår Berg fast. -Det skal være lov å komme med ideer uten at man blir fortiet eller ledd av. De fleste gode ideer blir oppfattet som latterlig første gang de er tenkt. Det må være en kultur der det er takhøyde også for de dårlige innspillene uten å bli latterliggjort. Ledere må være både kritiske og rause. Godt lederskap handler også om å realisere de gode ideene. -Vår misjon er å løfte terskelen for hva som er mulig å tenke, og sørge for at endringsagentene har en spennende møteplass. -Alle bransjer trenger fornyelse, og det ligger muligheter i alle bransjer. Dersom direktører som frykter endring sitter for lenge i sjefsstolen vil konkur

5 rentene garantert fyke forbi. Berg er derfor en ivrig tilhenger av kunnskapsdeling, men innenfor visse rammer. Viktig med måtehold -Jeg mener norske bedrifter overlever på kunnskap. Vi jobber i et høykostland, og derfor må vi være kompetanseledende. Kompetanse bygges i samarbeid, men man skal selvfølgelig ikke blottstille seg. Måtehold er en god ting, slår Berg fast. -Det er viktig å løfte blikket, og det gjør Olimb Group med sitt datterselskap Oliner System nå. Dette er et firma som stiller gode spørsmål og suger til seg ny kunnskap. Det gjør man ved å stille de riktige spørsmålene. Firmaet er preget av «Ut av boksentenkning». Det vil si å ta bort de naturgitte rammene man er vant å holde seg innenfor. Ledelsen i Olimb og Oliner System stiller hele tiden innovative spørsmål, som for eksempel: -Hva om vi kan finne metoder som betyr nye løsninger på de utfordringer man står overfor? I hvilken grad kan nanoteknologien endre rørfornying? Nanoteknologi bygger på fremskritt innen flere felt, særlig kjemi og elektronikk. Der kjemien har fått bedre verktøy til å studere molekyler og fremstille stadig mer avanserte materialer, har elektronikken nærmet seg fra motsatt side ved å skjære ut stadig finere strukturer. Olimb Gruppen satser mye tid og penger på forskning og utvikling, og nano-teknologien har en naturlig plass i utviklingen også innen rørfornying, mener Berg. Gull og gråstein -Ikke alle nye tanker er gull, sier Berg ettertenksom. Han slår fast at det er mer gråstein enn gull også i norsk næringsliv, men han viker ikke fra tesen om at de tankene blir best som blir delt. -Er Innovation Forum en gjeng med gullgravere? -Ja, våre medlemmer er gullgravere som er villig til å prøve nye verktøy, nye metoder og tenke nytt. Innovasjonsarbeid er en tøff utfordring og ikke skapt for de som stopper opp ved første hinder. -Vårt mantra er at intelligent innovasjonsledelse handler om å bevege seg bort fra å se på innovasjon som tilfeldige handlinger fra noen enkeltpersoner eller en enkelt avdeling, og over mot et mer systematisk, strukturert og helhetsbasert syn på innovasjon og verdiskapning, forklarer Truls Berg. Tro og gevinst Forumet kjennetegnes av en felles tro på at selv gode virksomheter har store gevinster å hente på å gjennomføre en mer strømlinjeformet innovasjonsprosess, både med hensyn på tid, risikoreduksjon og gevinstoptimalisering. En felles overbevisning om at fremtidens vinnere vil være de som satser på en åpen innovasjonsmodell basert på en innovasjonsprosess som henter ideer og innspill fra de beste, uansett bransje og ståsted. Berg er ikke i tvil om at de fleste virksomheter sitter på en gullgruve av ubenyttede ideer som ved intelligent bruk kan brukes til å skape nye forretningsmuligheter. Det er dette spesielt Oliner System, men også hele Olimb Group nå er i ferd med å aktivere, konkluderer generalsekretæren for framtidsvisjoner. Når stammer kan fornyes fra kjeller til over tak blir et borettslag kvitt problemene med lekkasjer. rehabnytt

6 Aktuelt SSTT årsmøtet: Et felles ansvar for vann og avløp -Vi må ta i bruk åpen innovasjon for vann og avløp. Skandinavia ligger helt i verdenstoppen når det gjelder både tekniske løsninger og infrastruktur generelt. Vi kan være med å utgjøre forskjellen for mennesker i den tredje verden. Administrerende direktør i Olimb, CC Sibbern, ba påtroppende visegeneralsekretær i FN, Jan Eliasson, ta i bruk begrepet åpen innovasjon på vann og avløp under årets SSTT-konferanse i Stockholm. Eliasson vil i sitt videre arbeid i FN kunne få sterke faglige innspill fra VA-eksperter både gjennom skandinaviske SSTT og internasjonale ISTT, som samarbeider med FN om VA-spørsmål. CC Sibbern mente Jan Eliasson sto for høydepunktet under årets SSTT-samling. 6 rehabnytt Eliasson klarte å male et både optimistisk og dramatisk bilde av de utfordringer menneskeheten står overfor. Hverdagen og nyhetsbildet vil dreie seg om miljøendringer, klimaendringer, errosjonsproblematikk og vann som går ut over sine grenser eller som går ut av sine rør på grunn av store nedbørsmengder på kort tid eller på grunn av forfall av rør. Vann til landsbyer Olimb har i flere år engasjert seg for å sikre landsbyer i Afrika rent drikkevann, og både styreleder Tor-Erik Olimb og markedssjef Peer Christian Nordby mente foredrag til Jan Eliasson var en viktig tankevekker for hele VA-miljøet i Norden. Det er bare et par år siden de fikk være med å åpne en vannbrønn for en landsby i Sør-Etiopia i regi av Kirkens Nødhjelp. Påtroppende visegeneralsekretær i FN og tidligere svensk utenriksminister, Jan Eliasson, gjorde et sterkt inntrykk på 230 VA-eksperter fra Norden. CC Sibbern mener Eliasson bidro til at

7 Rent vann er en menneskerett og Olimb vil gjerne bidra til at flere får denne ressursen i sitt nærmiljø. Her er Tor-Erik Olimb og Peer Chr. Nordby i en landsby i Sør-Etiopia, der firmaet bidro til ny brønn. SSTT årsmøtet: Redelighet om NoDig mange i VA-bransjen dro hjem fra Stockholm med nye visjoner og en bevissthet om at jobben de utfører faktisk kan utgjøre en viktig forskjell. Sterk forkjemper Jan Eliasson har de siste årene vært en sterk forkjemper for å sikre rent drikkevann til verdens befolkning blant annet gjennom Wateraid Sverige. Nå skal han forsterke sitt engasjement gjennom sin nye rolle som visegeneralsekretær i FN, lovte han i Stockholm. Han løftet et glass med rent vann, og lovte å gjøre det samme når han skal holde sin tiltredelsestale i FN til høsten. FN skal arbeide videre med tusenårsmålene med vann og sanitærproblematikken. Nye mål for perioden fram til 2030 skal nå utformes, og vann og sanitær vil stå sentralt. Skal problemene løses må vi ha en internasjonal mobilisering, der også forskning og vitenskap får stor plass sammen med det internasjonale næringslivet. -Det gjør et sterkt inntrykk når menneskene i afrikanske landsbyer synger «Gi oss vann». VA-sektoren må jobbe for å etablere ulike teknikker som kan komme mennesker i alle verdensdeler til gode, mente Eliasson. Ingen selvfølge -I de skandinaviske landene har vi i mange år tatt det som en selvfølge at vi har rent vann i våre kraner. Vi lever bokstavelig talt i en helt annen verden. De fattigste i Nairobi betaler mer for en liter vann enn prisen vi betaler. Det viser hvor viktig det er med en god infra struktur der vann og avløp må bli tatt hånd om på en best mulig måte, mener Sibbern. -Kan vi ikke løse vannproblemene så går vi mot den største katastrofen i verdenshistorien. Vi opplever urbanisering der folk samles i slumområder rundt de store byene. Her er det stor fare for epidemier både i Afrika, Sør-Amerika og asiatiske storbyer, mener Eliasson. Noen steder er det alt for mye vann og likevel ikke en dråpe å drikke. Det skjedde i Pakistan i fjor, der hele Sveriges grunnflate ble oversvømmet og alle drikkevannskilder ble ødelagt. Det er i slike ekstremsituasjoner folk flest forstår hvor viktig vann er. -Det er viktig å fortelle om de feil som blir begått, men samtidig peke på hvordan feil blir løst. Det mener en av veteranene innen NoDig, Sverre Haug fra Oslo VAV. Han var også i år tilstede som æresmedlem under konferanse og årsmøte i SSTT i Stockholm. Haug mener miljøgevinsten ved å ta i bruk gravefrie metoder må løftes sterkt fram. Folk må få kunnskap om alternativene. De fleste vil forstå at gravefrie metoder er langt å foretrekke framfor konvensjonell graving, slo han fast under sin oppsummering av årets konferanse. Etter et langt liv i VA-bransjen etterlyste han større offensiv blant dagens yrkesaktive. -Dere må sørge for at vi ikke blir en utdøende rase. Jeg syns det er alt for mange gamle mennesker i konferansesalen, sa han med det dypeste alvor og samtidig et glimt i øyet. -Fornyelse må skje både innenfra og utenfra, fortsatte Sverre Haug, og fikk støtte for sitt syn fra ulike hold. Veivalg CC Sibbern oppfordret SSTT-årsmøtet til å bestemme seg for retningen videre. Rekrutteringen kan komme som en konsekvens av hva som blir frontet de neste fem årene fra foreningens side. -Vi må bestemme oss for hva som er viktig, og så må veivalgene komme som en konsekvens av dette, mente Sibbern. -Vi har en viktig funksjon i nordisk infrastruktur, og etter Elilassons appell har flere løftet blikket og innsett at vi har en viktig oppgave også globalt. Dette budskapet må nå fram til politiske miljøer og faglige arenaer som har påvirkningskraft, mener Sibbern. Han trekker fram SSTT, Rørfornying Norge, Rørinspeksjon Norge, Norsk Vann og Olimbgruppens CC Sibbern og Roar Haugland i munter passiar med æresmedlem i SSTT, Sverre Haug og kona. De er alle opptatt av rekruttering og nøktern og redelig informasjon om NoDig metodene. Svensk Vatten som viktige arenaer for beslutninger innen VA-faget. -Sibbern og Haug deler bekymringen over manglende rekruttering. Både Norge og Sverige har foreninger for såkalte VA-yngre. Det virker som svenskene er noe flinkere i sin organisering og i sitt engasjement, mener Sibbern. -Vi må beholde den «utgående kompetansen» når vi ser hvor få som er for «inngående.» Vi må sørge for at flere som tar sivilingeniørutdannelsen også får inngående kunnskap om NoDig metodene. Vi må jobbe med bestillerkompetansen, og vi må jobbe ut mot forbrukerne, slår Sibbern fast i sin oppsummering av SSTT-konferansen. Forbruk av tid er viktig for innbyggere i forbindelse med et infrastrukturprosjekter. Dette ble belyst gjennom flere foredrag under SSTTkonferansen. Tid er alltid et viktig parameter. Innbyggerne er opptatt av å hegne om sine eiendommer og sine verdier når kommunen eller privatre entreprenører skal inn med ny infrastruktur som eksempelvis nye vannledninger eller rørfornying innvendig i boligblokker. De vil gjerne ha nye tilbud, men det skal skje raskt og med minst mulig innvirkning på deres hverdag, også i anleggsperioden. God kommunikasjon er også en viktig verdi. Dyktige entreprenører har gjort et godt forarbeid for å være til minst mulig hinder for de beboere som blir påvirket av prosjektet. Entreprenører er blitt betydelig bedre på kommunikasjon, fleksibilitet og den sosiale orden. og en trøst er det at teoretisk sett skal det gå år før det igjen blir uorden og støy i et nærmiljø, sa den danske doktorgrads-stipendiaten Linne Lauesen under et av foredragene. rehabnytt

8 Faglig Kan fordoble levetiden på rør på sokkelen Olimb offshore har produkter og kompetanse på fornyelse av både høytrykks- og lavtrykks systemer både for norsk og internasjonal sokkel. Det er mer enn 40 års erfaring fra onshore selskapet nå har tatt med seg offshore, sier daglig leder i Olimb Offshore AS, Peer-Christian Nordby. Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid. Rør på de fleste plattformer kan holde i år, men det viser seg at svært få av rørene vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon. Med en innvendig ledningsfornyelse med Olimb Offshore produkter kan vi fordoble levetiden, sier Nordby. Den første store installasjonen offshore for Olimb var på Statfjord B i 1993, og handlet nettopp om å forlenge levetiden på eksisterende rør med fokus på lange lengder, høyt trykk og krevende dimensjoner. Godt partnerskap -For oss er det selvsagt viktig å ha en god dialog og et godt partnerskap med våre kunder også i denne bransjen. Gjennom lang erfaring har vi nå kommet i en posisjon der vi kan tilby de beste produktene til en konkurransedyktig pris og med fagpersonell som utfører oppdraget på en sikker måte. Likevel er det kundens kunnskap som er nøkkelen til de korrekte avgjørelsene. For både oss og kunden er rask levering viktig. Enda viktigere er god kunnskap om de opprinnelige rørenes beskaffenhet i forbindelse med innvendig rørfornying. En vellykket rørfornying skal være en god økonomisk investering, sier driftsleder og utviklingssjef i Olimb Offshore, Rolf Dalby. Han arbeider sammen med sine kunder med en kontinuerlig testing og utvikling av nye produkter og metoder. Hindre korrosjon -Hovedmålet for de brukte metodene er å stoppe videre korrosjon av det eksisterende røret, men det kan også gi begrenset strukturell støtte til røret. Det handler derfor også om å forhindre utlekking fra lavtrykksrør. En full utskifting av eksisterende rørledninger kan for visse applikasjoner være umulig eller svært dyrt fordi det vil føre til en hel eller delvis nedstengt plattform eller rørgate mellom plattformene. Olimb Offshore har utført oppdrag blant annet her på Heidrun-plattformen. Olimb Offshore benytter ulike materialtyper ved rørfornyelse på plattformene eller mellom plattformene. Den ene typen er en såkalt Liner, basert på polymer og filt, mens den andre typen er basert på aramidfibre. Metoden med herding av de nye foringene er lik den som benyttes på landbaserte rørinstallasjoner, og herdetiden kan variere fra fem til tretti timer, avhengig av rørdiameter, temperatur og metode. Rørfornying med disse materialene kan benyttes for rør som frakter vann, kloakk, gass og for kjemiske rørledninger. Det er hele tiden snakk om et meget slitesterkt og motstandsdyktig materiale. Referanseliste Olimb Offshore har en rekke oppdrag bak seg på ulike plattformer på norsk sokkel. På Gullfaks A var stålrør mellom skaft og oljelager angrepet, og det var viktig å gjennomføre korrosjonsbeskyttelse av rørene. Her var det tilgang kun fra den ene siden, og Olimb gjennomførte dermed det de kaller blind ende, med godt resultat. På Gullfaks A ble også et 80 meter langt rør med en dimensjon på 16 fornyet. «Operasjonen» startet med tre bend på 90 grader, deretter et loddrett strekk på 10 meter før foringen igjen skulle passere 10 nye bend. På Heidrun feltet ble et rør på 250 meter ned mot havbunnen fornyet innvendig i Utskifting av røret ville blitt både meget kostbart og meget tidkrevende. En korrosjonsbeskyttende foring løste utfordringen, og også denne gang ble det aktuelt å utføre oppdraget med blind ende. I tillegg til oppdragene på Gullfaks A og Heidrun har Olimb Offshore også utført rørfornying på Statfjord B, Gullfaks C, Sture plattformen, Norne og Veslefrikk B. Olimb Offshore har utført oppdrag både på Mongstad og Kårstø. 8 rehabnytt

9 Det meste av tunnelleringsarbeidene er nå gjennomført. Nyhet Danskene ble imponert i Oslos undergrunn Oslo kommunes store Midgardsdormen-prosjekt vekker interesse langt utenfor landets grenser. Den danske arbeidsgruppen i Scandinavian Society for Trencless Technology, SSTT, arrangerte en to dagers studietur til Oslo for å se med egne øyne det de har hørt så mye om. Leder for SSTT, Gerda Hald, uttrykte begeistring og stolthet over prosjektet, som er tidenes største VA-prosjekt i Norge, med en ramme på 1,3 milliarder kroner. At betydelige deler av arbeidene i dette prosjektet utføres av det danske entreprenørfirmaet Østergaard, i samarbeid med Olimb Anlegg AS, gjør ikke studieturen mindre interessant, sier Gerda Hald til Rehab Nytt. Hun ledet en delegasjon på 25 entreprenører, rådgivende ingeniører og ledningseiere på denne studieturen. -Vi er stolt av arbeidene vi har gjort. Det er et komplekst prosjekt som omfatter de fleste NoDig metoder på en gang. Dette er det mest interessante avløpsprosjektet i Norden akkurat nå, både på grunn av størrelse og kompleksitet, sier Morten Hansen til Rehab Nytt. Han fikk også anledning til å presentere NoDig metodene som ble benyttet under SSTTs årsmøte i Stockholm i april. Komplekst Et eksempel på det komplekse er et strekk der det er etablert en kurve på 80 meter på en dimensjon på Ø2000. Det er benyttet svært korte rør for å etablere en så skarp kurve. - Vi visste at dette ville bli krevende, og vi er to fornøyde samarbeidspartnere som har vist hverandre gjensidig respekt. Dette gode samarbeidet vil vi gjerne fortsette med ved nye anledninger som måtte dukke opp, sier Morten Hansen. Tor-Erik Olimb er av samme oppfatning, og mener begge selskapene har hatt stor nytte av dette unike samarbeidet. Olimb understreker også det gode samarbeidet med byggherren Oslo VAV. Olimb og Østergaard fortsetter samarbeidet fram til 2013, der det blir NoDig oppdrag i delentreprise B. Midgardsormen er et viktig prosjekt for Oslo kommune for å modernisere avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med avløpsanlegg. Samtidig er prosjektet blant Oslo kommunes viktigste miljøtiltak. Stolt av jobben Direktør i Østergaard, Morten Hansen, og daglig leder i Olimb Anlegg, Tor-Erik Olimb, var guider under befaringen på et av strekkene under Grønland Torg. I forkant hadde Jan Kopperstad i Oslo VAV gitt en meget interessant gjennomgang av hele prosjektet på vegne av byggherren, før deltakerne på studieturen selv fikk anledning til å gå under Grønlandsleiret. Direktør i Østegaard AS, Morten Hansen, omringet av interesserte entreprenører, ledningseiere og rådgivende ingeniører ved S14 på Grønland i Oslo. rehabnytt

10 Oliner System North America har etablert seg på Manhatten, og Olimbgruppens Roar Haugland og Peer-Christian Nordby gleder seg over den mottakelsen firmaets produkter og metoder for innvendig rørfornying får på markedene i USA og Canada. Canada og USA vil ha norsk innvendig rørfornying Det amerikanske markedet har ikke de samme komplette løsningene for innvendig rørfornying som Olimb-gruppens internasjonale datterselskap Oliner System Internasjonal AS benytter seg av. Amerikanerne ser nå mot Europa og spesielt Skandinavia for å hente inn de mest oppdaterte fornyingsmetodene for innvendig rørfornying. Det var budskapet Roar Haugland og Peer Christian Nordby fra Olimb Group AS, og Stian Tolnæs fra Oliner System North America fikk under sin reise til Canada og USA nylig. -Det ukelange besøket ble innledet hos samarbeidspartner Stephen Mercer i Oliner System Canada, forteller Roar Haugland til Rehab Nytt. -Vi kommer inn i det amerikanske markedet med nye løsninger til rett tid, mener markedssjef i Olimb-gruppen, Peer-Christian Nordby. I mange tilfeller blir nye metoder først prøvd ut i Canada før de går videre til markedene i USA. Det er selvsagt inspirerende å registrere at våre komplette løsninger vekker stor interesse nettopp i Canada, sier han. Oliner System Canada eies 50/50 av Empipe Solutions Ltd i Canada og Oliner System North America. Oliner System Canada er lokalisert i byen Hamilton, som er på størrelse med Oslo. Byen ligger nær grensa til USA, og bare en snau times kjøring fra hovedstaden Toronto. Byen ligger i den tettest befolkede delen av Canada. -Formålet med besøket var å få de siste formalia på plass i forbindelse med etableringen av Oliner i det amerikanske markedet. Behovet for utstyr og faglig bistand fra Oliner System Internasjonal 10 rehabnytt AS i Norge, var også viktig å få kartlagt, sier Haugland. God respons -Det var oppmuntrende å registrere den store responsen vi har fått fra det canadiske markedet, i form av potensielle kunder og mulige samarbeidspartnere. Oliner Systems produkter og metoder er nå godkjent for bruk i USA og Canada. Det er IAPMO Research and Testing INC som har utstedt sertifikatet. Stephen Mercer i Oliner System i Hamilton i Canada er klar for å starte opp med innvendig rørfornying. Sertifikatet er inngangsbilletten for å kunne arbeide på det amerikanske og canadiske markedet, og både kunder og potensielle partnere la merke til at Oliner System Canada hadde sikret seg dette sertifikatet meget raskt. Det inngir tillit i markedet, mener Haugland. Det var også stor interesse for Olimbgruppens nye produkt for rørfornying av hovedvannledninger. Problemene innen vannforsyningssektoren i Nord Amerika er de samme som man er kjent med fra Norge. Det er imidlertid en mye tyngre infrastruktur sammenlignet med norske forhold. Befolkningstettheten er mye større i enkelte regioner, og det gir også større utfordringer på ledningsnettet. Kontakter i USA Turen ble avsluttet med et par dager i USA. Her var det kunde- og kontaktmøter på det nyetablerte Oliner System kontoret på Manhattan i New York. Oliner System var representert på den store messa «Pumper and Cleaner» i Louisville Kentucky i fjor, og som følge av denne representasjonen er det flere firmaer i USA som svært gjerne vil samarbeide med Oliner System. De komplette metodene fra Skandinavia for innvendig rørfornying vekker både nysjerrighet og interesse, slår Nordby og Haugland fast.

11 Aktuelt Setter beboerne i sentrum I 30 år har Helene Løchen høstet kompetanse innen ulike bygningsfag. Nå er hun prosjektleder for en storstilt rehabilitering av Stubberudlia borettslag på Trosterud i Oslo. Som innleid prosjektleder skal hun sørge for at beboere og håndverkere skal leve godt med hverandre de tre årene rehabiliteringsprosjektet varer. -Det er en allsidig og flott jobb, sier Helene Løchen til Rehab Nytt. Stubberudlia borettslag ble bygget i 1974 og består av 465 leiligheter fordelt på lav- og høyblokker. Nå er det tid for rehabilitering på en rekke områder. Borettslaget vil bruke tett opp mot 70 millioner kroner på å få alt i topp stand igjen. Olimb Rørfornying har fått oppdraget med å fornye alle soilrør. De siste årene har det vært en rekke vannlekkasjer på grunn av defekte rør, og verken borettslag eller forsikringsselskap kunne leve med den situasjonen. Dette borettslaget har innstøpte soilrør. Takket være metoden som Olimb Rørfornying benytter kan rørene fornyes inne i vegger og gulv. Alternativet hadde vært å etablere nye soilrør helt åpent, og det hadde ikke sett spesielt vakkert ut i et borettslag som også er opptatt av estetikk, forklarer Løchen. God dialog -Det kreves god menneskekunnskap også av en rørfornyer, slår Helene Løchen fast. -Dette er fagarbeidere som også skal håndtere beboerne på en profesjonell måte. Måten bas Fredrik Liljenberg og hans kolleger i Olimb Rørfornying har opptrådt på så langt står det virkelig respekt av, sier prosjektleder Løchen. -De er hele tiden etterrettelige, de sørger for god kontakt med meg som prosjektleder og med de berørte beboerne. Tilbakemeldingene fra beboerne er svært positive når det gjelder rørfornyingsdelen av prosjektet, slår hun fast. I tillegg til fornying av alle soilrør skal det legges opp nye stiger med varmt og kaldt vann. På høyblokkene, som er landets høyeste boligblokker på 17 etasjer, skal det etableres system for varme gjenvinning, mens det på lavblokkene skal etableres varme sentraler. Båsum Boring avslutter i disse dager boring av ni hull for bergvarme i lavblokkene. Mange aktører I tillegg til Båsum Boring og Olimb Rørfornying skal Helene Løchen i dette prosjektet også koordinere og kvalitets sikre arbeidene til tre ulike rørlegger firmaer, et elektrofirma, et ventilasjons firma og en rekke andre bygnings arbeidere, blant annet snekkere og kjerneborere. Det sier seg selv at samordningsmøter er viktig, og både profesjonelle håndverkere og beboere her lærer fort at smidighet er den beste resepten for å ha en god flyt i arbeidet. Det er uforutsette utfordringer vi må løse på stedet, og så langt har vi lykkes godt med det, mener Løchen. Det handler mye om psykologi der vi må ta beboerne på alvor og løse utfordringer med gjensidig respekt. Med så mange leiligheter er det mange mennesker å forholde seg til. Noen trenger mer informasjon enn andre, forklarer Løchen. -Måten håndverkere opptrer på er spesielt viktig. Eldre mennesker og funksjonshemmede skal vi ta ekstra hensyn til. For meg er det viktig å sette av tid til mange og korte og kaffebesøk hos beboerne. Jo mer de vet om prosjektet jo bedre blir framdriften, slår hun fast. Bas for Olimb Rørfornying, Fredrik Liljenberg og prosjektleder Helene Løchen har en tett og god dialog. Samarbeidet vil vare fram til rehabnytt

12 Reportasjen MIDT I TRAFIKKEN: Rune Svendsen og Thor-Arne Eriksen kan jobbe relativt uforstyrret mens bilene snegler seg forbi på begge kanter. 12 rehabnytt

13 Kjempeløft midt i trafikken Mens trafikken snegler seg forbi på begge sider, står gutta fra Olimb midt i Nøstegaten i Bergen og mater inn en foring i diameter 1000 mm i en 170 meter lang avløpsledning som ligger 2,7 meter nede i bakken. Vår største jobb hittil i denne diameteren, sier driftssjef Bjørn Mathisen. Av Rolf Erik Veland Vi har riktignok jobbet med foringer med diameter på 1400 millimeter før, men ikke i slike lengder som dette, sier Mathisen, som ser til at jobben blir utført som den skal. Døgndrift Nøstegaten i Bergen har vært gjenstand for omfattende graving i halvannet år, og byens innbyggere lurer på om det aldri skal ta slutt. Kommunen har lagt ned rør for et omfattende fjernvarmesystem i byen, og benyttet samtidig anledningen til å fornye vannledningsnettet i området. Gaten er en av hovedtrafikk årene ut av byen, og det var derfor mange bilister som hevet øyebrynene da en kjempesvær kran manøvrerte seg inn midt i gaten og sperret av det ene kjørefeltet. Nå graver vi riktignok ikke mer enn det hullet vi trenger til å mate inn foringen, og jeg kan trøste bergenserne med at denne delen av jobben skal være unnagjort på fire døgn. Her kjører vi i døgndrift med åtte mann, så dette skal gå unna, sier Mathisen, som likevel har forståelse for bilistene i køen. To dimensjoner Det er en gammel betongledning i to forskjellige dimensjoner Olimb har fått i oppgave å fornye i Nøstegaten. Store deler av gaten ligger på steinmasser som er fylt ut i sjøen rundt Sydnes og Jekteviken i Bergen, der blant annet Hurtigruten legger til. Bjørn Mathisen kan fortelle at sjøvann i grunnen under gaten har gjort betongen porøs, og det er derfor høyst nødvendig å fornye ledningen der den ligger. SVÆRE DIMENSJONER: Bjørn Mathisen diskuterer neste trekk med Rune Svendsen og Thor-Arne Eriksen. Etter at vi har lagt denne 1000 millimeters foringen, skal vi gå i motsatt retning der det ligger en 800 millimeter ledning i 90 meters lengde. Når disse er herdet skal vi skjære ut for anboringer, 12 anboringer på den største ledningen og fem anboringer for 800 millimeters ledningen, forteller Mathisen, som begynner å bli godt kjent i Bergen etter hvert. Rammeavtale Ja, vi har jo hatt en rekke oppdrag for Bergen kommune de senere årene, og samarbeider tett med Fyllingen Maskin som har en rammeavtale med kommunen på fornyelse av avløpsledninger. Denne er Olimb en del av sammen med partner i Rørfornying Norge, Vitek AS, og det er ikke få meter med foringer vi har lagt i byens gater og smau. Så vi begynner å bli godt kjent, ja, sier Mathisen. Det er jo alltid spesielle utfordringer her, med bratte hellinger og smale gater, pluss at det gamle ledningsnettet ofte består av forskjellige dimensjoner og bend i ulike vinkler. Men det har jo gått bra hittil, og jeg regner med at vi nok kommer tilbake hit. Det er mer enn nok av gammelt ledningsnett som skriker etter fornyelse, humrer Olimbs driftsjef i Bergen. rehabnytt

14 Reportasjen Det var et hull i bakken i Skien Den opprinnelige kummen, før den raste helt sammen nederst i Kjørbekkdalen. (Foto: Skien kommune) 14 rehabnytt

15 -Når det oppstår et hull i bakken og hullet befinner seg ved en kum og en hovedvei er det kanskje grunn til å ta en titt ned i hullet. Det var nettopp det anleggsavdelingen i Skien kommune gjorde da meldingen tikket inn. Det skulle vise seg at hullet var 12 meter dypt. Olimb Anlegg AS var med i «redningsaksjonen» og NoDig-spesialisten fikk god bruk for sine gravekunnskaper. Dette var gravearbeid ned i de store dyp, og da er det helt greit å ha spesialutstyr i form av en «snabelgraver». Olimb gikk til innkjøp av en Hitachi gravemaskin i forbindelse med det store Midgardsormen-prosjektet. Maskin har påmontert en såkalt teleskopisk stikke, og er den eneste i sitt slag i Norge. Maskinen har kapasitet for gravedybder ned til 21 meter og har en grabb som kan ta 0.8 kubikkmeter. -Maskinen er kompakt med langtrekkende egenskaper og dermed ideel for grunnarbeider og underjordiske oppussingsarbeider. Det er hyggelig for oss å kunne hjelpe Skien kommune med å løse en så stor og akutt ufordring blant annet takket være denne spesialgraveren, sier driftssjef Øystein Olimb i Olimb Anlegg AS til Rehab Nytt. Forskjøvne kumringer Enhetsleder i avløpsavdelingen i Skien kommune, Finn Jenssen, er ikke udelt begeistret over hva som ligger skjult under hovedinnfartsveien mellom Skien og Porsgrunn, nederst i Kjørbekkdalen. -Da vi fjernet kumlokket så vi at kumringer i metervis hadde forskjøvet seg og anslagsvis 100 kubikkmeter med omfyllingsmasse og andre masser hadde rast ned i grunnen. Forskyvningen hadde skjedd ved en kum med en Entreprenør Arne Olav Lund har spuntet en kasse på ned til åtte meter, og Olimb har deretter satt ned stålrør på tre meter i diameter, til ca.12 m dyp. rehabnytt

16 Nyheter Olimbs gravemaskin med en teleskopisk stikke er den eneste i sitt slag i Norge. Maskinen har kapasitet for gravedybder ned til 21 meter og har en grabb som kan ta 0.8 kubikkmeter. diameter på 120 cm. Denne kummen sto på en kulvert, som ligger 12 meter under bakken, og som ble etablert på grunn av bekkelukking inne på et tilstøtende industriområde. Da røret kollapset sto vann 10 meter opp i nærmeste kum, og dermed ble blålysene tent i Skien kommune. Entreprenør Arne Olav Lund ble tilkalt for å spunte ei kasse på om lag seks ganger fire meter ned til åtte meters dyp. Olimb satte deretter ned stålrør på tre meter i diameter, til ca.12 meters dyp, det vil si helt ned til den gamle kulverten som var kollapset. Gassangrep Kollapsen har skjedd på et fyllplassområde, og det er svært sannsynlig at ulike typer gasser har tært på betongen i årenes løp. Det viste seg at det var en betongplate som hadde gitt etter på grunn av den tyngden 12 meter med kumringer representerer. veien må nærmest karakteriseres som toppen av et isfjell. Finn Jenssen forteller til Rehab Nytt at en rekke kummer på samme strekket er sjekket, og en kollaps i hele kulvertstrekket er meget sannsynlig. Dermed må kommunen etablere en ny kulvert med diameter på om lag 1,20 meter over en strekning på tre kilometer. -Dette er et industriområde, og vi må finne en trase der vi kan legge overvannsledningen på om lag tre meters dyp, sier Finn Jenssen. Kommunen er nå i oppstartsfasen med prosjektering av det nye anlegget. Jenssen er i tvil om kommunen kan klare oppstart allerede i sommer, men dette er en jobb som må utføres så raskt og effektivt som mulig, og senest neste år, slår han fast overfor Rehab Nytt. Utbedringen av skadene har så langt kostet Skien kommune om lag 2 millioner kroner, men hullet som ble oppdaget i Det var 12 meter ned til kulverten som hadde kollapset, og HMS ble tatt meget alvorlig også under dette oppdraget. 16 rehabnytt

17 Nyheter «Rør-doktorer» i Norge og Sverige intensiverer samarbeidet -Det er ikke forbudt å grave, men begrenset graving gir store besparelser. Derfor er det smart å undersøke rør-nettet, for å kunne stille den rette diagnosen. Dette er et av hovedpunktene i et samarbeidsprosjekt innen private ledningsnett i Norge og Sverige. -Med gode forundersøkelser kan kanskje ledninger fornyes uten graveinngrep overhodet, eller fornyelsen kan gjennomføres med minimale graveinngrep. Sveriges TV-inspektions företags Förening,STVF, og Rørinspeksjon Norge har samarbeidet i flere år. Nå er samarbeidet intensivert, forteller gruppeleder for private ledninger i RIN, Arve Hansen. Satser på private ledninger RIN - Gruppe for spyling / rørinspeksjon har undergruppen «Private ledninger». Her har det vært arbeidet med finansiering av et nytt opplegg for 2. halvår Det skal utarbeides en håndbok for private ledninger, som skal omtale myndighetskrav, eksisterende rørsystem, forundersøkelser / tilstandskontroll og litt om lednings fornyelse. Denne skal danne basis for opplæring av operatører, som påtar seg oppdrag med tilstandsvurdering av private vann- og avløpsledninger. Pr. i dag er det gitt økonomiske bidrag på til sammen kroner fra 15 private RINmedlemmer, kommunene Ullensaker, Trondheim, Skien og Stavanger og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening. Målet er å nå et budsjett på kroner, og det er også rettet en henvendelse til Norsk Vann, opplyser Hansen videre STVF i Sverige tenker primært avløp Siden 1993 har STVF hatt en egen rapporteringshåndbok for «Se rören inifrån - Tvinspektion av avloppsledningar inom fastigheter». Denne er nå under revisjon til «Svensk håndbok, T-25 - Spyling/rørinspeksjon», og omfatter private avløpsledninger fra det kommunale tilkoplingspunkt via Fra v. Kjell Frödin representerer ekspertisen i Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, (STVF), mens leder for rørinspeksjon/spylegruppa i RIN, Peer Chr. Nordby og gruppeleder for private ledninger i RIN, Arve Hansen, representerer de norske fagfolkene i samarbeidet. bunnledninger og innvendig i bygninger. Med den svenske satsing ser RIN fordelen med å oversette denne direkte til norsk, med bilder tilpasset aktuelle graderinger. Dermed er en vesentlig del av den norske «Håndbok for private ledninger» på plass. Gruppeleder for rørinspeksjon i RIN, Peer Chr. Nordby, opplyser at boka skal kompletteres med problemstillinger rundt private vannledninger. Her har blant annet flere lekkasjesøkere i Norge mye å tilføre. Under lekkasjesøking av hoved- og stikkledninger, viser det seg at mer enn 50% av de totale antall lekkasjer er orientert til private ledninger. Økt fokus på privat ledningsnett Den totale lengde av private ledninger for vann og avløp er lenger enn hovedledningsnettet i Norge, men de private er ikke like profesjonelle ledningseiere, som kommuner og interkommunale selskap. Med økt fokus på de totale vannlekkasjer og mer ekstrem-nedbør, avdekkes stadig svikt i huseiernes interne installasjoner og egne stikkledninger. Det er en markert økning av henvendelser fra private ledningseiere, og RIN kvitterer derfor med kompetanseheving av sine medlemmer, sier Hansen og Nordby til slutt. rehabnytt

18 Norgerundt Ledningsfornyelse i gammel Selv om Riksantikvaren har båndlagt de historiske delene av gamle Tønsberg foregår det ledningsfornyelse i stor stil. -Graving er uaktuelt i disse områdene forteller driftsleder for VA-anlegg i Tønsberg kommune, Martin Haug Larsen. -Jeg mener vi i Tønsberg har lykkes veldig godt med NoDig metodene. Nesten uten unntak har vi klart å gjennomføre de prosjektene vi har ønsket, enten det er ledningsfornyelse under veier, jernbane eller i historiske omgivelser. Vi må selvsagt tolerere noen avvik, men i det store bildet er vi lykkelig over hva NoDig metodene har betydd for VA-sektoren i Tønsberg kommune, sier Haug Larsen til Rehab Nytt. Separatanlegg er skrinlagt fordi det rett og slett ikke er praktisk gjennomførbart, opplyser Haug Larsen. -Vi vet vi ikke kan grave opp historiske arealer. Dette er en situasjon vi rett og slett bare må leve med, og vi har et godt forhold til Riksantikvaren, understreker driftslederen. -Det betyr at styrt boring er veldig kjærkomment for oss, og det er NoDig som er løsningen inne i gamle Tønsberg slår han fast. Mange ledningseiere kunne vært fristet til å la gamle ledninger ligge i ro uten å bry seg om lekkasjer når Riksantikvaren har oppsyn med kulturverdiene. Tønsberg kommune satser sterkt på ledningsfornyelse fordi det har vært nødvendig for byens infrastruktur. Det er mulig å ta vare på historien og samtidig få en by til å fungere i moderne tid, mener Haug Larsen. I forbindelse med etablering av et fjernvarmeprosjekt i byen har VA-etaten fulgt opp med rørfornying av alle avløpsledninger, benyttet Compact pipe for vannledninger og byttet ut vannkummene. - Vi skulle jo gjerne fått med oss stikkledningene også, men det har vi ingen hjemmel for å pålegge huseier, medgir Haug Larsen. Ingenting er umulig -Jeg er imponert over hva medarbeiderne I den gamle trehusbebyggelsen i Tønsberg er NoDig spesielt godt egnet, mener driftsleder Martin Haug Larsen. Dette området er under renovering. 18 rehabnytt

19 Norgerundt by hos Olimb klarer å få til her i Tønsberg. Tidlig på 70-tallet ble det gravd i gammel trehusbebyggelse der alt ble etterfylt med pukk. Dermed kommer vi ikke ned til rørene som ligger på fire meters dyp. Med strømpekjøring klarer vi likevel å fornye ledningsnettet også i den vernede delen av byen. Larsen nevner også et annet eksempel. Et 550 meters avløpsrør under fire felts motorvei mot Nøtterøy var i så dårlig forfatning at det ikke en gang var mulig å kjøre inn et inspeksjonskamera. Ledningen måtte imidlertid fornyes og foringen fra Olimb la seg fint i eksisterende rørgate. -Da var vi både glad og lettet, sier Haug Larsen med et smil. Konservative krefter Haug Larsen er overrasket over at mange kommuner fortsatt er skeptisk til NoDig metodene. -Kommuneansatte blir opplært av veteraner som ikke har erfaring med NoDig. Dermed blir yngre VA-folk lett offer for den kulturen som gjelder i den enkelte kommune. Det er ikke bare enkelt å komme med egne meninger i kommunal sektor, sier han med et lite smil om munnen. Han snakker ut fra 30 års erfaring i kommunal sektor. Kartlegger ledningsnettet Tønsberg kommune har sett verdien av å kartlegge sitt ledningsnett. Det drives nå en omfattende inspeksjon for å få oversikt over hvilke ledninger som må fornyes og hvilke som kan ligge urørt i noen år. Haug Larsen mener dette er en viktig prioritering, slik at ledningsnettet kan saneres i «riktig rekkefølge». -Vi vil nok aldri komme à jour, blant annet fordi vi ikke har noen strategi på det private stikkledningsnettet, men de siste årene har vi strømpekjørt mellom 1200 og 1500 meter i året, slår han fast. -Vi er i den heldige situasjonen at byens politikere ser verdien av ledningsfornyelse, og derfor får vi stort sett de midlene vi trenger. Vi har ei hel bok full av prosjekter i sentrum. Når vi dokumenterer behovet og har kapasitet til å gjennomføre prosjektene så er det bare å sette i gang, sier Haug Larsen. Eksperthjelp i Drammen Fjellvang borettslag i Drammen består av 528 leiligheter fordelt på seks blokker. Operatørene Kristian Moljord og Kristian Grov fra Ringerike Septikservice AS i arbeid i en av blokkene på Fjell i Drammen. AF-gruppen Norge har fått i oppdrag av Fjellvang borettslag på Fjell i Drammen å våtromsrehabilitere 528 leiligheter med utskifting av innvendig røranlegg, nye gulv med varmekabler, flislagte gulv og vegger samt utskifting av vann og avløpsstammer til kjøkken. Byggetiden er fra april 2012 til januar For å gjennomføre totalentreprisen til en verdi på nærmere 100 millioner kroner må AF-gruppen hente inn ekspertise fra Olimb-gruppen. Olimb har engasjert kollega i Rørfornying Norge, Ringerike Septikservice, til inspeksjon og fornying av bunnledningene i de seks blokkene. Operatørene Kristian Moljord og Kristian Grov hos Ringerike Septikservice konstaterer overfor Rehab Nytt at bunnrørene er sterkt angrepet av korrosjon. Flere rør er faktisk helt bunnløse, og fornying er så absolutt påkrevet, slår de to fast. De to bemanner kamerabil og står for inspeksjon og spyling.det skal også kjøres foringer i bunnledninger med alle sidestikk. rehabnytt

20 Norgerundt Breidablikk Borettslag i Åsgårdstrand skal fornyes for 4,4 millioner kroner. Pila rett opp for Nytt Rør -Vi vil gjerne ha med at pila til Nytt Rør AS går til himmels. Vi har fått inn kontrakter for over 15 millioner den siste tiden og dette er virkelig moro. På grunn av de store ordrene har selskapet nå ansatt tre nye operatører. I Vardegrenda borettslag skal Nytt Rør AS samarbeide med Olimb Rørfornying og fornye alt av avløpsledninger, inkludert taknedløp og bunnledninger. -Vi møter noen utfordringer her fordi det ikke er noen kjellere, så det kan bli noe pigging i forbindelse med pågrening til bunnledningene, forklarer Hafredal. Når det gjelder Breidablikk II Borettslag i Åsgårdstrand er det noe enklere. Her er Det sier salgs- og markedsleder Jens Birger Hafredal i Nytt Rør AS, en av de 11 bedriftene innen Rørfornying Norge. Nytt Rør AS betjener markedet i Vestfold og Telemark, og høster nå fruktene av økt fokus på innvendig rørfornying. Selskapet har skrevet kontrakt på et rørfornyingsprosjekt for Vardegrenda borettslag i Sandefjord til 11 millioner kroner og Breidablikk Borettslag i Åsgårdstrand til en verdi på 4.4 millioner kroner. Flere medarbeidere -Kundene har fått øynene opp for mulighetene for innvendig rørfornying uten behov for riving av vegger og opphugging av gulv, sier salgs- og markedsleder Jens Birger Hafredal til Rehab Nytt. Vardegrenda borettslag i Sandefjord skal rørfornyes innvendig av Nytt Rør AS i samarbeid med Olimb Rørfornying AS. 20 rehabnytt

21 Aktuelt Har bygget merkevare i 25 år En av de sterke profilene og veteranene hos Olimb har takket av. Rolf Hermansen ble hedret med fine ord, marsipankake og blomster ved en enkel seremoni i midten av mars. -Nå er det moro å jobbe i Nytt Rør AS, sier salgs- og markedsleder Jens Birger Hafredal. -Rolf Hermansen kunne gjerne vært med oss lenger, men vi respekterer selvsagt at han nå ønsker å bruke tida si på familie og hobbyer når han nærmer seg 64 år, sier Tor-Erik Olimb til Rehab Nytt. Det manglet bare noen få måneder på 25 års jubileum i bedriften for en mann som har vært med å bygge opp en sterk merkevare for Olimb. Faglig dyktighet er det som har preget Rolf Hermansen. Han har vært godt likt både av kunder og kolleger, understreker Olimb. Hermansens første arbeidsdag var 1. oktober Det var en rørfornyingsjobb på Tunejordet i Sarpsborg. Alle grenrør var stengt av og Hermansen var med å fylle 30 kjellere med vann. -Egentlig var det rart at jeg ikke stakk av, men vi måtte jo fullføre jobben i øsende regnvær, sier han. Lang tid på Kårstø Rolf Hermansen har bygget seg opp solid erfaring og vet hva han driver med. Ledelsen i firmaet har hatt hundre prosent tillit til denne mannen som de siste årene har vært avdelingsleder for offentlig ledningsnett innen rørfornying. Det var ikke tilfeldig at Rolf Hermansen ble plukket ut til å være formann under det omfattende rørfornyingsoppdraget på Kårstø, med Statoil som oppdragsgiver. Jobben startet opp i februar 2001 og skulle avslutte ved påsketider. Etter hvert som jobben skred fram var det stadig nye strekk som måtte fornyes, og dermed ble Hermansen på Kårstø i 14 måneder. Beholder roen Hermansen har aldri mistet nattesøvnen på grunn av utfordringer, men at han har sovet og tenkt parallelt, innrømmer han gjerne. Det er viktig å beholde roen og sikre seg en oversikt på hver enkelt jobb, mener han. -Det finnes ingen teoretisk utdanning som passer inn i vår hverdag, men selvsagt er det viktig med dyktige ingeniører og prosjektledere, og det er viktig at vi hele tiden sikrer kompetanseoverføring, sier 63-åringen som nå skal ta seg av hus og hjem, båt og bil, kone, barn og barnebarn. Det blir helt sikkert nok å gjøre også i årene som kommer. det kjeller hele veien, og her er det også snakk om full rørfornying fram til kommunalt nett. Kompetanseoverføring -Det er en enorm fordel for oss å ha kompetansen til Olimbgruppen i ryggen både når det gjelder strategier, kontrakter og utførelse. Alle medlemsbedriftene kan tre støttende til dersom det er store prosjekter et sted i landet, mens det kanskje kan være en roligere periode et annet sted, mener administrerende direktør Nils JohanTufte,i ØPD Group, som Nytt Rør AS er en del av. Rolf Hermansen fikk rosende ord, blomster og marsipankake av sine kolleger og sin sjef Tor Erik Olimb da han takket av etter nesten 25 år i firmaet. rehabnytt

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg

Nr. 2 2010 23 årgang. nytt. Midgardsormen rører på seg Nr. 2 2010 23 årgang nytt Midgardsormen rører på seg Leder Av Øystein Olimb Driftssjef anlegg Kunnskap og erfaring Styrt boring muliggjør etablering av rør i områder som tradisjonelt er utenkelig eller

Detaljer

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere

Nr. 1 2012 25 årgang. nytt. Rekruttskole for rørfornyere 25 år Nr. 1 2012 25 årgang nytt Rekruttskole for rørfornyere Leder Roar Haugland Forretningsutvikler og controller i Olimb Group Vi setter standard Som den ledende rørfornyingsaktøren i Norge registrerer

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden

nytt Nr. 1 2011 24 årgang I høyden og dybden Nr. 1 2011 24 årgang nytt I høyden og dybden Leder Tor-Erik Olimb, daglig leder Kristian Olimb AS. Gode løsninger for å fornye Norge Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man seg også noen refleksjoner.

Detaljer

Problemer med avløpsrør?

Problemer med avløpsrør? Problemer med avløpsrør? Vi er norges største leverandør av nye rør uten oppgraving Vi kontrollerer tilstand på gamle rør innvendig med kamera Alle rør fra kjøkken, WC og sluk, helt ut til offentlige avløp

Detaljer

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN

RØRFORNYER NIDAROSDOMEN REHAB Nr. 3 2012 NoDig FOKUS I TRONDHEIM RØRFORNYER NIDAROSDOMEN PÅ PLASS I ROGALAND STAVANGER GÅR FORAN PROBLEMLØSERE PÅ LØTEN SATSER PÅ HAMMERBORING DW-Lineren lansert UTENRIKS VIL LEGGE USA I RØR Av

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør

Nr. 3 2010 23 årgang. nytt. 40 år med olje, søl og rør Nr. 3 2010 23 årgang nytt 40 år med olje, søl og rør Leder Rolf Dalby er driftsleder hos Kristian Olimb AS. Det nesten umulige er mulig Offshore arbeid med Statoil som kunde er alltid krevende og lærerikt.

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008

Nyheter. nytt. Nr. 1 2008 21 årgang. nytt. Vi går offshore. rehabnytt 1-2008 Rehab Nr. 1 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Vi går offshore 1 Leder Nyheter Nyheter Tor-Erik Olimb Daglig leder, Kristian Olimb AS Høy aktivitet fortsetter Året 2007 vil vi sent glemme. Vi fikk feire

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår

Nyheter. nytt. Nr. 1 2009 22 årgang. nytt. Fjernvarmerør der fuglene rår Nyheter Nr. 1 2009 22 årgang nytt nytt Fjernvarmerør der fuglene rår 1 Leder Nyheter Nyheter Peer Chr. Nordby Markedssjef Kristian Olimb AS Vi har løsningene Årsmøtet i Rørfornying Norge er nylig avviklet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid

Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC. for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid Bestillerhåndbok NoDig Offentlig og industri ABC for gravefri framtid September 2015 5 Om oss OM OSS Olimb er en betydelig aktør

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer