NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter"

Transkript

1 NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret:

2 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen og studieorganisering. 3 Informasjon ved studiestart 4 STUDIEADMINISTRATIVE TJENESTER 6 Studieavdelingen campus Adamstuen 6 Studieåret 7 Informasjonskanaler 7 Eksamen, progresjon og obligatorisk undervisning 8 STUDENTFASILITETER 10 Undervisningslokaler 10 Eksamenslokaler 11 Kollokvirom/gruppeundervisning 11 Reservasjon av lokaler 11 Lesesaler 11 Vaskeri 11 IT 11 Kopiering og printing 12 Utstyr/litteratur nødvendig for studiet 12 Biblioteket 12 STUDENTVELFERD 13 Lånekassen 13 Studentsamskipnaden i Oslo - SiO 13 Helse/sikkerhet 14 Studentaktiviteter på Campus 14 STUDIEPROSESSEN 15 Kort introduksjon til studieoppbygning 15 STUDENTUTVEKSLING 16 KVALITETSSYSTEMET 16 Oppbygging av NMBU veterinærhøgskolens kvalitetssystem på internett 18 STUDENTMEDVIRKNING 18 Studieorganisering: 20 Komiteer og utvalg 20 Studentevalueringssystemet 22

3 2 Om håndboken Det skal foreligge en ny revidert versjon av denne håndboken ved studiestart hvert år. Målgruppe: Veterinær og dyrepleierstudenter, og dessuten veterinærstudenter tatt opp på tilleggsutdannelsen og ved erstatningsopptaket. Hensikt med håndboken: Håndboken skal gi praktisk informasjon til studenter om studieforhold ved NMBU veterinærhøgskolen. Håndboken skal også beskrive kvalitetssystemet sett fra studentens side. Forslag til forbedringer av håndboken sendes: Det er også utarbeidet en håndbok for blokkansvarlig til bruk i undervisningsplanleggingen. Disse håndbøkene supplerer hverandre. Studieplanene gir informasjon om emner og studieoppbygging. Håndboken for studentene er inndelt i temaer. Temaene er inndelt som følgende: Ny student på NMBU veterinærhøgskolen. (2. Inntakskvalitet) Studieadministrative tjenester. (6. Rammekvalitet) Studentfasiliteter (6. Rammekvalitet) Studentvelferd (6. Rammekvalitet) Studieprosessen. (2. Grunnstudiene) Studentutveksling. (5. Internasjonalisering) Studentmedvirkning (1. Styringskvalitet og samfunnsrelevans) Begreper brukt i studieorganiseringen ved NMBU veterinærhøgskolen Studieprogram: De ulike studier NMBU veterinærhøgskolen tilbyr. Et studieprogram er ved NMBU veterinærhøgskolen er et sammenhengende studieløp bygget opp av ulike bestanddeler. NMBU veterinærhøgskolen har per i dag følgende studieprogram: Veterinærstudiet og Dyrepleierstudiet. Studieplan: Den gjeldende plan for vedkommende studieprogram. Blokk: Studiene ved NMBU veterinærhøgskolen er hovedsakelig organisert i blokker. En blokk består av ulike fagområder som integreres til en enhet innen en bestemt periode. Vanligvis kan man ta eksamen i hoved emnet som er det samme som blokkens navn. Alle blokker har en blokkansvarlig. Emne, fagområde, modul: Underoppdeling av et studieprogram eller blokk. Klinikkperiode/rotasjon: Intern praksis på skolens klinikker. Ekstern praksis: Yrkesrettede opphold utenfor NMBU veterinærhøgskolen som del av studiene. Differensiering: Inndeling av studiet i 5 deler med mulighet for fordypning innen et av fem områder på veterinærstudiet i siste studieår. Fordypningsoppgave: Selvstendig arbeid med egen veileder. Blokkansvarlig: har ansvar for blokkene i veterinær og dyrepleierstudiet. Eksamensfagansvarlig: har ansvar for et fagområde i 8. og 9. semester av veterinærstudiet. Veileder: har ansvar for å veilede studenten på fordypningsoppgaven på veterinær og dyrepleierstudiet.

4 3 Faglærer: har ansvar for å undervise i et fag. Fagansvarlig veterinær i dyrepleierstudiet: er studieansvarlig for hele studieprogrammet. Retningsansvarlig: Er ansvarlig for en av de 5 fordypningsretningene. Ny student på NMBU veterinærhøgskolen Opptak og mottak Grunnutdanning veterinær NMBU veterinærhøgskolen tar opp 70 veterinærstudenter årlig f.o.m Veterinærstudiet er normert til 5 ½-6 år. Det er fritatt for gradsstrukturen og ferdige kandidater får tittelen cand.med.vet. For å arbeide som veterinær må man autoriseres etter endt utdanning. Det er Mattilsynet som har autorisasjonsmyndighet i Norge. Grunnutdanning dyrepleier NMBU veterinærhøgskolen tar opp 30 dyrepleierstudenter årlig f.o.m Dyrepleierstudiet er normert til 2 år, og man får tittelen høgskolekandidat. For å kunne kalle seg dyrepleier må man autoriseres. Det er Mattilsynet som har autorisasjonsmyndighet i Norge. Tilleggsutdannelse veterinærstudiet Veterinærer med utdannelse fra utlandet som ikke får autorisasjon i Norge, får tilbud om en tilleggsutdannelse ved NMBU veterinærhøgskolen som kvalifiserer til autorisasjon. For å bli tatt opp til dette studiet må man ha gyldig veterinærutdanning, dokumenterte norskkunnskaper og høyere utdanning som er dokumentert av NOKUT. Tilleggstudenter blir vanligvis plassert på det veterinærkullet som starter 6. semester undervisning og følger dette kullet i 2 år (120 studiepoeng). Erstatningsopptak veterinærstudiet Ved ledige studieplasser på veterinærstudiet i løpet av de 3 første år, kan plassene bli lyst ut for veterinærstudenter som studerer i utlandet. Se forskrift om opptak, studium og eksamen og informasjon på nettsiden. Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen og studieorganisering. Organisasjonen NMBU veterinærhøgskolen Styret har det øverste ansvar for NMBU veterinærhøgskolen. Rektor er styrets leder og har det daglige faglige ansvaret ved NMBU veterinærhøgskolen. Adm.dir er ansvarlig for studienes støttesystemer (Administrasjonen). Studieavdelingen campus Adamstuen (SA) er en del av Administrasjonen. SA administrerer søkning, opptak (hovedopptaket gjøres av den sentrale studieavdelingen på campus Ås) og mottak av studenter, og mange andre studieadministrative oppgaver (Se s 7). Seksjonsleder er avdelingsleder for SA. NMBU veterinærhøgskolen har 4 institutter. Det er Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAM), Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf), Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) og Institutt for sport og familiedyrmedisin (SportFaMed). Instituttleder er leder av instituttene. Instituttene er videre organisert i seksjoner.

5 4 Seksjonsleder er leder av disse. To seksjoner er utenfor Adamstuen, seksjon for arktisk veterinærmedisin i Tromsø og seksjon for småfeforskning i Sandnes. NMBU veterinærhøgskolen har 3 strategiske utvalg som er av spesiell betydning for studentene. Det ene er studieprogramutvalget (SU) som er rådgivende overfor faglig leder om faglig og pedagogisk kvalitet på alle studieprogrammer. Det andre er det lokale læringsmiljøutvalget som rapporterer til det sentrale læringsmiljøutvalget om fysisk og psykisk læringsmiljø. Det tredje er internasjonalt utvalg (IU) som blant annet skal arbeide med studentutveksling. Studentverv og organer Studentene ved NMBU veterinærhøgskolen deltar selv aktivt for å få et godt læringsmiljø og undervisning. Veterinærmedisinsk studentråd (VSR) er studentenes lovpålagte politiske organ. Veterinærstudentenes forening (VSF) er studentenes forening for sosiale aktiviteter. Studentene har også mange andre lag og foreninger. Alle studentkull må velge tillitsperson i løpet av de første ukene på NMBU veterinærhøgskolen. Kullet melder ifra til SA og VSR om hvem som er blitt tillitsperson. Tillitspersonens oppgaver er å være bindeledd mellom kullet, studieavdelingen campus Adamstuen, blokkansvarlige, undervisere og VSR. Tillitspersonen skal jevnlig delta på møter med VSR, og kan der ta opp problemstillinger som kullet er opptatt av. Tillitspersonen får også flere praktiske oppgaver av undervisere og studieavdelingen. Tillitspersonen kan også bli innkalt til møter hvor studieforhold er tema. Studentene blir delt inn i referansegrupper av SA, gruppene blir knyttet til studentevaluering av undervisningen. Dette legges ut på Fronter. Studieorganisering Både veterinær- og dyrepleierstudiet har hovedsakelig en blokkorganisering. Det betyr at studiets ulike deler er bygget opp som byggeklosser som avsluttes før man starter på neste. Blokkene består av flere tradisjonelle fag som skal belyse ulike deler av et tema. Vanligvis er undervisnings- og vurderingsopplegget felles for blokka. De som underviser kalles faglærer. Den faglærer som har ansvaret for å administrere og koordinere blokken kalles blokkansvarlig. Hver blokk er tilknyttet et institutt. Instituttleder er faglig og pedagogisk ansvarlig for sine blokker. Dyrepleierstudiet har i tillegg en fagansvarlig veterinær. Denne har oppgaver innen å administrere og koordinere dyrepleierstudiet innen SportFaMed sine områder (nesten hele studiet). Mer om studieorganiseringen kan du lese under studieprosessen på side 15. Informasjon ved studiestart I løpet av de første dagene introduseres studentene til NMBU veterinærhøgskolen. SA holder et informasjonsmøte om eksamen i løpet av de første ukene. Studentene vil bli tettere fulgt opp første semester hvor gode studievaner og teknikker med mer blir vektlagt. Det blir også gitt innføring i kvalitetssystemet og studentevalueringssystemet. Sikkerhetsopplæring i brannvern blir gitt ved studiestart (Se kapitlet om HMS) Immatrikulering

6 5 21. august blir det avholdt en høytidelig seremoni på Campus Ås. Antrekk: Pent. Studenter har ofte på seg bunad på denne seremonien. Skriftlig informasjon Alle administrative dokumenter som er relevant for din tid som student ved NMBU veterinærhøgskolen er lagt ut på Fronter i rommet Studiedokumenter. På studentnettet Fronter legger fagmiljøet ut all informasjon som de har ansvar for på de respektive fagområder. Fadderordning VSF administrerer flere sosiale aktiviteter og har en fadderordning for å integrere de nye studentene sosialt på NMBU veterinærhøgskolen de første ukene. Hvordan finne fram i administrasjonen SA er lokalisert i Hovedbygningen (bygning 1) i 2. etasje. SA er sammen med de ulike instituttene er ansvarlig for tilrettelegging og administrering av studiene. Dekanen og skolens ledelse sitter i 2. etg. i Hovedbygningen. Økonomiseksjonen og personalseksjonen er lokalisert i 1. etg. i Hovedbygningen. Teknisk avdeling ligger i egen bygning (bygning 10) bak Hovedbygningen. De er ansvarlig for drift på skolens område. Teknisk avdeling er betjent mellom (15). Utenom ordinær arbeidstid har NMBU veterinærhøgskolen vaktordning mellom Vakten kan tilkalles ved å løfte røret av telefonen ved inngangen ved velferdsbygget. IT-avdelingen ligger i bygning 21. Ved problemer med IT bruk responsskjema på nettet. Studiekort/nøkkelkortfunksjonen/betalingssystem SA utsteder studiekort til studentene. Studiekortet fungerer også som både nøkkel- og betalingskort. Det fremstilles elektronisk og bilde tas hos universitetes fotograf. Hvis man er så uheldig å miste studiekortet, kan man få nytt ved å henvende seg til SA. Studentene må betale for å få nytt kort (p.t. kr 150). Studenter som slutter ved NMBU veterinærhøgskolen, må levere tilbake studiekortet. Mistet kort blir sperret. Ved alle inngangsdører, auditoriene og PC-rommene i Hovedbygningen, samt inngang til lesesalene og velferdsbygningen er det montert nøkkelkortlåser i dørene. For å ha adgang dit utenom normal åpningstid, må man bruke studie/nøkkelkortet samt kode. Studiekortet ditt må benyttes som betalingskort for å få brukt printer og kopimaskinene. Dette kortet må kobles til en personlig konto som kan lades opp med penger på en nettside med VISA eller MASTERCARD. Kontoen opphører automatisk 3 måneder etter studieslutt. Du har da ikke lengre tilgang til mail, studentweb og kopimaskiner. Taushetsplikterklæring I henhold til 41 i Lov om universiteter og høgskoler: En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studentene dette er aktuelt for.

7 6 og Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 20 Dyrehelsepersonell og deres hjelpere skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger som han eller hun har fått i sin virksomhet om 1. noens personlige forhold eller 2. driftsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår. Studentene har taushetsplikt i alle forhold som gjelder pasientene og deres eiere. Taushetsplikten gjelder også opplysninger som fremkommer gjennom innsendt materiale og resultat av analyse/vurdering. Studentene skriver under denne erklæring ved studiestart, og erklæringen oppbevares i den enkelte students mappe som arkiveres i SA. Erklæring om bruk av forsøksdyr i undervisningen Studenter ved NMBU veterinærhøgskolen må underskrive erklæring som viser at de har fått informasjon om at dyr brukes i undervisningen ved studiestart. Det er mulig å reservere seg mot visse deler av dyreforsøk ved NMBU veterinærhøgskolen. Nærmere informasjon er gitt på informasjonsskrivet. Dine rettigheter og plikter som student ved NMBU veterinærhøgskolen Dine rettigheter og plikter som student er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler og beskrevet i følgende sentrale dokumenter: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Serviceerklæring for studenter ved NMBU veterinærhøgskolen Studieplan (revideres 31. mai/30. nov.) Semesterplan (revideres 31. mai/30. nov.) Studieadministrative tjenester Studieavdelingen campus Adamstuen SA har 6 ansatte, og har ansvar for følgende områder: Administrasjon av søkning og mottak av studenter. Administrasjon av studiene som f. eks romtildeling, emneoppmelding, eksamensavvikling, vitnemål og autorisasjon. Studieveiledning i forhold til f. eks håndheving av regelverk, utdanningsplaner og progresjon. Studentnettet og andre IT systemer rettet mot studenter Studentutveksling/Internasjonaliseringsarbeid Kvalitetssystem Utvalgsarbeid Utrednings og utviklingsarbeid SA har en åpen resepsjonsløsning. Det betyr at vi har åpent i arbeidstiden hver dag (sommertid til 15.00), med unntak av lunsjtiden Det vil også være stengt når avdelingen er opptatt i møte. Dette blir varslet med skilt. Dersom avdelingen er stengt en hel dag, varsles dette på Fronter. Det kan gjøres individuelle avtaler direkte med aktuell person.

8 7 Telefon Telefax Mail: Selv om SA vanligvis er åpent i vanlig arbeidstid så kan du ikke påregne å få utført ærendet med en gang. Vi har mange oppgaver. Vi vil imidlertid forsøke å gjøre det så raskt som mulig. Ann Kristin Egeli, utdanningsleder og fungerende Seksjonssjef. Ansvarlig for all virksomhet ved SA. Veronica Karjaleinen, studieveileder Ingrid Grøndalen, studieveileder Cecilie Haugerud, studieveileder Susanne P. Heiestad, studieveileder Melanie Etchell, internasjonaliseringsrådgiver Student- og lærerutveksling, avtaler og mobilitetsprogrammer, NOVA-koordinator Studieåret Høstsemesteret starter første mandag fra og med 14. august. Vårsemesteret starter første mandag fra og med 4. januar. Høstsemesteret er 18 uker Vårsemesteret er 22 uker, eksklusive påskeuken Semesterplanene skal foreligge per 31. mai og 30. november. Dette er SA sitt ansvar. Detaljtimeplanene skal foreligge minimum 1 måned før oppstart av blokken. Dette er blokkansvarlig sitt ansvar. Undervisningen foregår mellom 8.00 og (evt 15 sommertid). Bygningene på NMBU veterinærhøgskolen er åpne ved bruk av nøkkelkort fra 6.00 til Kantinen er tilgjengelig hver dag mellom kl 5.00 og ca Informasjonskanaler Fronter Fronter og nettsidene til NMBU er studentenes viktigste informasjonskanaler. Alle dokumenter og skjemaer av administrativ karakter ligger på Fronter i rommet Studiedokumenter. Faglig informasjon ligger på blokkens rom på Fronter. Du kan også logge deg på Fronter hjemme ifra. Adressen til internett er: Du trenger brukernavn og passord på Fronter, dette får du av SA. Studentweb Studentene forventes å bruke Studentweb. Dette er et program som studentene kan logge seg på ved hjelp av et passord via nettet fra en PC koblet til internett hvor som helst. Studentweb kommuniserer med det studieadministrative systemet FS ved høgskolen. Studieadressen i studentweb må til enhver tid være oppdatert. Følgende funksjoner skal gjøres gjennom Studentweb:

9 8 Adresse- og navneendringer for den enkelte student. NB Husk studieadresse! Sjekke eksamensoppmelding, spesielt viktig ved kontinuasjonseksamen Sjekke eksamensromplassering Eksamensresultat (sensur) Semesteravgift (økonomimodul) Har du glemt passordet? Kontakt SA per mail. Mail Mye av kommunikasjonen på NMBU veterinærhøgskolen skjer per mail. Studenter får egen mailadresse. Mailen må sjekkes jevnlig, og postkassen tømmes, da det er lagt inn begrensninger på kapasitet. SA kommuniserer med studentene hovedsakelig via mail og denne må leses. Mailen finner du på trykk på student i venstremenyen og deretter webmail. Internpost På NMBU veterinærhøgskolen har vi internt postsystem. Man benytter brune konvolutter og skriver navn + avdeling/ institutt eller kull på mottakeren. Det enkelte kull har postkasser i Velferdsbygningen hvor det blir sendt intern post til kullet eller til den enkelte student på et kull. Den enkelte student oppfordres til å sjekke postkassen til kullet regelmessig for å se etter post. Oppslagstavler NMBU veterinærhøgskolen har også oppslagstavler hvor informasjon blir hengt opp. Det er en informasjonstavle i 1. etg. og en i 2. etg i Hovedbygningen hvor meldinger om endringer i undervisningsplanen og eksamen eller andre viktige beskjeder til kullene blir hengt opp. Beskjeder til studenter SA kan ikke direkte formidle beskjeder til den enkelte student, men vil evt selv kontakte studenten per mail. SA kan ikke formidle telefoner til studentene. SA gir normalt ikke ut opplysninger om en students telefonnummer og adresse. Unntak er tlf til studenter som har en rolle knyttet til verv. Hvis en student av ulike grunner ønsker å få dette eksplisitt registrert i det studieadministrative system, må studenten melde fra om dette. Eksamen, progresjon og obligatorisk undervisning Forskrift om opptak, studium og eksamen regulerer behandling av ulike saker vedrørende studentens studiesituasjon. Søknader vedrørende utdanningsplan, eksamensforhold, permisjoner eller andre forhold, må være skriftlig. Det kan leveres eller sendes til SA gjerne per mail. Utdanningsplaner I henhold til Universitetsloven skal det i løpet av første semester inngås en avtale om utdanningsplan mellom student og institusjon. Utdanningsplanen inneholder bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentenes forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter og studentens forventede progresjon og studieløp (studentens løp gjennom studiet). For våre studenter med normal progresjon er utdanningsplanen omtrent det samme løpet som studieplanen. Dyrepleierstudenter har ved normal progresjon et helt fastlagt studieløp gjennom hele studiet, mens veterinærstudentene har det samme inntil differensieringsåret. Alle studentene blir derfor automatisk meldt opp til å følge studieplanenes opplegg.

10 9 Studenter som ikke produserer normert antall studiepoeng: Forskrift om opptak, studium og eksamen gir regler for dette. Studenter kan miste retten til å studere ved NMBU veterinærhøgskolen hvis studieprogresjonen er for lav. Dette skjer normal ved 3x ikke bestått i samme fag (dette gjelder også ved ikke møtt uten gyldig grunn), ved for mye fravær fra studiene eller for lav studiepoengproduksjon over tid. Det er særs viktig at studenter (uansett grunn) som ikke avlegger de planlagte eksamener i et studieår setter seg inn i forskriften og studieplanen slik at man er innforstått med konsekvensene. Det er også til enhver tid mulig å ta kontakt en studieveileder og avtale tid for en samtale dersom det er forhold vedrørende studiesituasjonen en ønsker å ta opp. Det er viktig å ta dette i forkant, før problemene og konsekvensene blir for store. For studenter som ikke følger planlagt progresjon blir det satt opp en individuell utdanningsplan. Spesielle regler rundt sykdom og permisjoner er også beskrevet i forskriften. Studenter som har behov for spesiell tilrettelegging i studie- og eksamenssituasjonen Studenter som har særskilte behov når det gjelder tilrettelegging i undervisnings- og/eller eksamenssituasjonen, oppfordres til å ta kontakt med SA, slik at et opplegg kan diskuteres. Innenfor de muligheter som foreligger vil skolen tilrettelegge best mulig. Det er utarbeidet søknadsskjema for tilrettelagte eksamener. Forskrift om opptak, studium og eksamen gir regler for dette. Skolen har egen handlingsplan for funksjonshemmede studenter. Studenter som søker om fritak fra undervisning og eksamen. Frist for å søke om evt. fritak for fag/deler av fag er minimum 1 måned før blokka starter. Studenten sender søknad til SA, som videreformidler søknaden til blokkansvarlig. Blokkansvarlig har frist til noen dager før oppstart av blokka til å sende svar til SA slik at SA får informert studenten før blokka starter. Innvilges fritak for fag/deler vil ikke studenten få studiepoeng eller lån/stipend for dette. Det er studenten som plikter å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for at NMBU veterinærhøgskolen skal kunne vurdere fritak. Erstatningsstudenter må selv skaffe tilveie nødvendig dokumentasjon på fag det søkes fritak for. Dette gjøres ved studiestart i nært samarbeid med SA i forbindelse med innpassing. Det utarbeides en individuell utdanningsplan i forbindelse med dette. Oppmelding til eksamen Fram til de kliniske eksamener for veterinærstudiet, og for hele dyrepleierstudiet blir studentene automatisk oppmeldt til både ordinære eksamener og evt. kontinuasjonseksamener. Det er studentens ansvar å være orientert om datoer, og selv sjekke på studentweb at de er oppmeldt til riktig eksamenstidspunkt. Dersom studenten ikke møter til eksamen vedkommende er oppmeldt til vil det resultere i karakteren ikke bestått, og et forsøk er dermed brukt. Frammøte eksamen Alle skriftlige eksamener starter klokken Studenter må møte minst 30 minutter før. Ved for seint fremmøte kan studenten miste retten til å gå opp, og får ikke bestått. Dette reguleres

11 10 også av forskriften. Praktisk/muntlige eksamener starter til ulik tid. Det er studentens ansvar å skaffe rede på tidspunkt. Eksamensgjennomgang Etter forslag fra VSR har blokkansvarlige blitt bedt om å gjennomføre et eksamensgjennomgangs møte med studentene etter eksamen, hvor oppgavene blir gjennomgått. Klageadgang Dette blir regulert av Lov om universiteter og høgskoler og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det er et eget skjema for dette. Her gis det også utfyllende informasjon. Kontinuasjonseksamen Blir hovedsakelig lagt utenfor semestrene i veterinærstudiet. Tidspunkt fremkommer i semesterplanene. Obligatorisk undervisning Obligatorisk undervisning er regulert av Forskrift om opptak, studium og eksamen og beskrevet i studieplanen. Det er blokkansvarlig som skal kontaktes ved spørsmål om kortvarig fravær/gjentak. SA får melding fra blokkansvarlig dersom fraværet får konsekvenser for oppmelding til eksamen, eller offentliggjøring av sensur. Studentfasiliteter Undervisningslokaler Undervisningen foregår i auditorier, kurssaler, demonstrasjonsrom og i klinikkene. Auditorier: Auditorium 1 Hovedbygningen 1. etg bygn. 1 Auditorium 2 Hovedbygningen 2. etg bygn. 1 Auditorium 3 bygn. 4 Auditorium 4 bygn. 14 Auditorium 5 bygn. 11 Auditorium 6 bygn. 13 Fellesauditorium bygn. 22 Kurssaler: Anatomisk disseksjonssal Hovedbygningen kjeller etg. bygn. 1 Patologisk obduksjonssal Obduksjonsbygningen bygn. 9 Kurssal Biokjemisalen (Aud 11) bygn. 14 Kurssal Forsøksdyr (Aud 12) bygn. 14 Kurssal Mikrosal (Aud 7) bygn. 15 Bruk av Mikrosalen er regulert av instruks for bruk av kurssalen i bygn.16. MatInf har ansvar for opplåsing av kurssalen. Kurssalen har egne lånefrakker. Lånekort til dørene kan fås ved henvendelse til SA.

12 11 Eksamenslokaler Av plasshensyn må store kull fordeles på ulike lokaler. Denne informasjon finnes også på Studentweb. Eksamen vil også kunne foregå i eksternt lokale. Kollokvirom/gruppeundervisning I brakkene er det 8 kollokvirom/grupperom i første etasje og 4 små og et større grupperom i 2. etasje som kan reserveres hos SA av blokkansvarlig. Det er plass til totalt 56x2 studenter i brakkene. Det er 3 kollokvierom på hesteklinikken, hvor det totalt er plass til 60 studenter. I tillegg kan diverse møte/pauserom benyttes. Når rommene ikke benyttes til organisert undervisning, vil det være førstemann til møllaprinsippet som gjelder mht bruk av rommene. NMBU veterinærhøgskolen forutsetter imidlertid at ingen studentgrupper «okkuperer» rommene over lengre tid, og at alle er innstilt på at slike fellesgoder skal komme fellesskapet - alle studenter og studentgrupper til gode. Reservasjon av lokaler Reservasjon av auditorier gjøres hovedsakelig av SA. Det er blokkansvarlig sitt ansvar å reservere alle lokaler nødvendig for undervisningen. For reservasjon av fellesauditoriet eller seminarrommet ved biblioteket, ta kontakt med biblioteket. Lesesaler Det henvises til lesesalreglementet. VSR har ansvar for å håndheve reglementet som en prøveordning. Lokale LMU er klageinstans. Reserve: Er ikke lesesalplasser, men står til disposisjon når de er ledig: Ved bygg 15 Brakkene 56 plasser: Kan disponeres fritt med unntak av når de er reservert til annet formål. Kollokvirom hesteklinikk 60 plasser: Kan disponeres fritt med unntak av når de er reservert til annet formål. Vaskeri Studentene disponerer et vaskerom med vaskemaskiner og tørkemuligheter. Rommet er i kjelleren under medisinskklinikk, smådyr. VSF administrerer dette. Poletter kjøpes i bokhandelen. IT Høgskolen har 2 PC-rom, begge er lokalisert i Hovedbygget det ene med 24 PC`er (3 etg) og det andre med 11 PC`er (hønseloftet i 4 etg), hvor alle har Windows XP som operativsystem. Det er installert programmer for tekstbehandling, regneark/statistikk, presentasjon, elektronisk post i tillegg til Internett. For å komme inn på PC-rommene benyttes samme nøkkelkort som for øvrig. Det er skriver med kopieringsfunksjon og telleapparat på PC rommene Skolen har trådløst nett på de fleste studentarealer. Ved behov er det også aktuelt å benytte det minste PC-rommet (hønseloftet) til eksamensavvikling og kurs undervisning. Ved semesterstart vil PC rommet i 3. etasje (det største) være opptatt deler av dagen. Utover dette er rommene tilgjengelig for studentenes egenaktivitet alle dager fra kl

13 12 Reservasjon av rom til organisert virksomhet gjøres hos SA i god tid. Det skal henges opp oppslag over når PC-rommet er reservert for kursvirksomhet i god tid. IT-avdelingen er ansvarlig for vedlikehold av skriverne (skifting av toner etc.) og innkjøp av papir. Studentene har selv ansvar for påfyll av papir. VSR har det overordnete ansvaret for at det holdes orden på PC-rommene. Det dagelige ansvaret for rydding har 2. års veterinærstudenter. Studentene må selv betale for papiret som benyttes ved utskrift via betalingssystemet. Dersom toner eller papir mangler må du kontakte IT avdelingen. For å få tilgang til nettet til NMBU veterinærhøgskolen må hver student ha brukernavn og passord. Studentene vil en av de første dagene ved NMBU veterinærhøgskolen få en innføring om IT-systemet på skolen, de får da anledning til å selvaktivere seg. Før en ny bruker får tilgang til høgskolens IT-utstyr, skal det foreligge en kvittering på at vedkommende er kjent med IKT-reglementet og at de vil respektere den. Oppstår det problemer mht. bruken av datamaskinene vennligst kontakt IT gjennom responsskjema. Kopiering og printing Printeren utenfor PC rommene har både printer og kopieringsmulighet. I nødstilfeller kan Studieveilederene kopiere hos SA (kr 2,- pr kopi, fargekopier kr 5). Fax kan også lånes (kr 5,-) Biblioteket har to kopimaskiner som kan benyttes. Utstyr/litteratur nødvendig for studiet Studieplanen skal opplyse om utstyr som er nødvendig for vedkommende blokk. Anbefalt litteratur ligger under fagområdet. Ved inngang til 7. semester på veterinærstudiet blir man presentert for all klinisk litteratur. En relativt større investering er derfor nødvendig her. Første års studenter kan også søke råd hos fadderstudentene om investeringer i løpet av studiet. Men husk: Blokkene endrer også litteraturanbefalingene på bakgrunn av erfaringer. Biblioteket Biblioteket ved NMBU veterinærhøgskolen er et offentlig vitenskapelig bibliotek for forskning og studier. Fagområdet omfatter veterinærmedisin, husdyrhold, akvakultur og næringsmiddelhygiene. Samlingen består av bøker, tidsskrifter i trykt og elektronisk format, video/dvd og CD-rom program. Bøker og videoer er til utlån, men tidsskrifter kun er til bruk i biblioteket. Bibliotekets samling er registrert i BIBSYS, en felles beholdningsbase for norske universitetsog høgskolebibliotek. For å finne litteratur om bestemte emner, har biblioteket tilgang til flere internasjonale litteraturdatabaser. Studentkortet benyttes som lånekort. Alle nye studenter for et introduksjonskurs i bruk av biblioteket. For fordypningsstudentene holder biblioteket kurs i litteratursøking og referansehåndteringsprogrammet refworks. Biblioteket har 20 leseplasser og flere sittegrupper samt 2 grupperom egnet til kollokviearbeid (lavmælte). Det ene grupperommet har video- og dvdspiller. Det er 10 pcer er to printere/kopimaskiner til bruk for publikum. Den ene har kortleser for betaling av kopier og utskrifter, mens den andre er for kontant betaling. Åpningstider:

14 13 Mandag - torsdag kl (15.00) Fredag kl (15.00) I ferietiden følges ordinær åpningstid. Mat, drikke og bruk av mobiltelefoner er ikke tillatt i biblioteket. Treningsklinikk/multimediarom NMBU veterinærhøgskolen har et tilbud for egenlæring ved treningsklinikk eller multimediarom. Her er alt fra PC programmer som f. eks viser fysiologiforsøk og anatomi tredimensjonalt til dukkehunder hvor du kan trene på å ta «blodprøver» til å lytte på hjertelyder. Studentvelferd Lånekassen Lån kan søkes hos Statens lånekasse for utdanning over nettet på Lån og stipend kommer direkte inn på studentens konto forutsatt at du har møtt registrert deg i starten av HVERT semester og semesteravgift er betalt. I tillegg får du når du søker et brev fra lånekassen hvor du bekrefter diverse data, du signere og returnerer til lånekassen, som ett gjeldsbrev. Møtt registrering skal gjøres på Studentweb. Giro for semesteravgift blir ikke sendt ut, du finner all informasjon om innbetalingene Studentweb. Giro kan hentes ut på Studentweb. Sjekk at det står riktig studentadresse i Studentweb. Per i dag gir lånekassen bare lån og stipend i forhold til produserte studiepoeng. På veterinærstudiet er dette 330 studiepoeng uansett om studentene bruker normert tid på 5 ½ eller 6 år. Vær oppmerksom på lånekassens regler dersom du planlegger ventesemester eller barn i slutten av studiet. Hvert halvår, ca 4 mnd etter semesteravslutning, vil studentene få tilsendt en oversikt over hva som er omgjort til stipend av forrige semesters eksamener. Studentsamskipnaden i Oslo - SiO Studentsamskipnaden i Oslo Tlf. sentralbord: PB 94 Blindern Faks: Oslo NMBU veterinærhøgskolen er medlem av SiO. Studentene betaler en semesteravgift til studentsamskipnaden i Oslo gjennom betaling på studentweb. Samtidig betales SAIH. Dette beløpet kan bli refundert av SiO dersom du ber SiO om dette. Når innbetalingen er registrert ved SA, vil studenten få gyldig semestermerke som vises sammen med studiekortet. Semestermerket hentes hos studieavdelingen. SiO jobber for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har 6000 studenthybler og leiligheter, Norges største studentbokhandel, fire treningsanlegg, 36 kafeteriaer, kaffebarer, helsetjeneste for studenter, rådgivningstjeneste, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser. Se for nærmere informasjon om tilbudet. Helsetjenesten tilbyr fastlege til studenter som er gratis og har en tannhelsetjeneste. De har også en psykologisk seksjon, samt rådgivningstjeneste som blant annet kan gi råd vedrørende

15 14 studieprogresjon, økonomi og lånekassen. Rådgivningstjenesten tilbyr stressmestringskurs og liknende spesielt rettet mot studenter og deres spesielle situasjon. Helse/sikkerhet HMS-arbeid NMBU veterinærhøgskolen har utarbeidet en HMS-håndbok som omhandler alle forhold rundt helse, miljø og sikkerhet for ansatte og studenter. I denne kan du blant annet lese om brannvern, sikkerhetsrutiner ved laboratoriearbeid, skade/ulykke, allergi med mer. Studenter skal få opplæring i HMS som skal inneholde: Del I: Opplæring i brannvern andre studiedag. Del II: Studentene skal få spesiell opplæring når de starter undervisning som kan medføre en spesiell fare (gjelder undervisning på ulike laboratorium, ulike disseksjonssaler og klinikker). Og man skal få opplæring i spesielle sikkerhetsrutiner, krav til oppførsel, krav til bruk av utstyr, krav til håndtering av dyr og evt. rutiner om uhell har skjedd. Stivkrampevaksine Studentene må selv passe på at de til enhver tid har virksom stivkrampevaksine. Revaksinering hvert 10. år. Helsetjenesten (SiO) tilbyr vaksine. Skade/ulykke i forbindelse med studiet Studentene er dekket gjennom ordinær folketrygd på skader/ulykker gjennom undervisning i NMBU veterinærhøgskolen regi. Skolen som en statsinstitusjon kan ikke tegne forsikring for sine studenter. Studentene anbefales på det sterkeste å tegne sin egen forsikring for å være godt dekket ved varig skade. Hvis en student kommer til skade i forbindelse med studie/undervisningsaktivitet som dekkes av folketrygden skal det fylles ut en skademelding som skal sendes til trygdekontoret i hjemstedskommunen. Dersom det skjer et uhell/ulykke på NMBU veterinærhøgskolen eller i forbindelse med undervisningen skal uhellskjema fylles ut og sendes sekretariatet. Alle meldinger om uhell/ulykke behandles av HMS utvalget. Skjemaet finner du sammen med HMS håndboka. Studentaktiviteter på Campus Høgskolens velferdsbygning inneholder kantine, bokhandel, klubbrom, bad, garderobe, trimrom m.v. Studentene har egen hytte. Det er egen studentavis ved høgskolen, Hippi Tidend. Studentene har studentråd (VSR), studentforening (VSF) og flere spesialforeninger. Studentkontoret ligger i FMN bygget, bygn. 16 (ved siden av lesesalen gamle biblioteket). Kantinen på NMBU veterinærhøgskolen

16 15 NMBU veterinærhøgskolen har SIO som operatør til kantinedriften. Informasjon rundt kantinedrift finner du på SIO s hjemmesider I kantinen er det trådløst nett slik at egne private PCer kan brukes. Barnehagen på NMBU veterinærhøgskolen På høgskolens private barnehage er det reservert 7 plasser til benyttelse for studenter. I tillegg kan studenter ved NMBU veterinærhøgskolen søke barnehageplass gjennom SIO: Hundehold Det er forbudt å ha med private hunder i bygningsmassen på NMBU veterinærhøgskolen. NMBU veterinærhøgskolen har et dagkenneltilbud. Studieprosessen I kvalitetssystemet er selve studieprosessen det mest sentrale området som skal kvalitetssikres. NMBU veterinærhøgskolen har derfor utarbeidet en håndbok for blokkansvarlig som beskriver denne syklusen, hva som skal gjøres og hvilke standarder som gjelder til enhver tid. En viktig utfordring for NMBU veterinærhøgskolen i sin studieorganisering er at studienes ulike deler til sammen skal gjøre at studentenes studiesituasjon og kompetanse blir optimal. Figuren under gir en god illustrasjon på hvor sammensatt bildet er, og hvor viktig det er å få til god helhet ut av studiets enkelte deler. Støttesystemer, SFA, IT, Bibliotek, Administrasjon Opptak Mottak Studieprosessen Progresjon Eksamen Yrkesutøver Samfunnsaktør fag fag fag fag Personalkompetanse Forskningsforankring Kort introduksjon til studieoppbygning Alle studenter må lese studieplanen. Dyrepleierstudiet: 2 år Studiet veksler mellom teoretiske blokker og praksisperioder. De teoretiske blokkene skal tilrettelegge for best mulig faglig utbytte i praksisperiodene. Veterinærstudiet: 5 ½ -6 år (11 semester) Det er utarbeidet en studieplan med emnebeskrivelse som beskriver veterinærstudiet.

17 16 Studentene kan velge å være høst eller vårkandidater innen gitte rammer (fordeling maks 40/20). De som skal bli vårkandidater (få vitnemål etter 12. semester) avlegger ikke de 2 store kliniske eksamenene i 9. semester, men venter til våren 10. semester med disse. I 10. semester følger de ikke undervisning ved NMBU veterinærhøgskolen. Autorisasjon og lisens Studenter som er à jour med studiet og fullført de 3 obligatoriske påsitterpraksis ukene kan søke Mattilsynet om studentlisens etter gjennomført 9. semester. Du sender søknadsskjema + kopi av legitimasjon + bekreftelse fra veterinær. Skjemaene finner du på mattilsynets sider: Mattilsynet får lister fra NMBU veterinærhøgskolen over veterinærstudenter som anbefales lisens. Frist for å søke autorisasjon etter studieslutt står på tidsplan for differensieringsåret. SA sender lister til Mattilsynet og anbefaler autorisasjon når vitnemålet foreligger. Autorisasjonsdokumentet deles ut samtidig med vitnemålet. Studentutveksling NMBU veterinærhøgskolen har inngått bilaterale avtaler med veterinærhøgskoler i andre land som gir deg muligheter for utvekslingsopphold som en del av studiet. Utveksling er tosidig og går ut på at studenter fra utlandet bruker din plass ved NMBU veterinærhøgskolen når du er i Storbritannia, Spania osv. Fristen for å søke om utveksling er 1. april. For mer info se Fronter eller ta kontakt med Melanie Etchell i SA. Kvalitetssystemet Hva er et kvalitetssystem for studiene? Kvalitetssikringssystemet skal omfatte alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet. Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå. Institusjonen skal ha rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) Stage 2 krever også at NMBU veterinærhøgskolen evalueringssystem tilfredsstiller EAEVEs krav. Veterinærstudiet ved NMBU veterinærhøgskolen ble evaluert i mars A European accreditation system for veterinary nurse training colleges (ACOVENE) er tilsvarende akkrediteringsorgan for dyrepleierstudiet. NMBU veterinærhøgskolen skal reakkrediteres i Begge disse akkrediteringsordninger er med på å sikre kvaliteten av studiene ved NMBU veterinærhøgskolen. Hvor setter NMBU veterinærhøgskolen standard for sin kvalitet? Kvalitetsarbeidets fremste oppgave er å bidra til at NMBU veterinærhøgskolen s mål om høy kvalitet nås. Mål for kvalitetsarbeidet ved NMBU veterinærhøgskolen er i henhold til Strategi for studiekvalitetsarbeid : Å optimalisere studiekvaliteten gjennom aktivt å bruke

18 17 kvalitetssikringssystemet til forbedring og utvikling. Sikre at studietilbudene ved NMBU veterinærhøgskolen har samfunnsrelevans i vid forstand. Studiekvalitet defineres slik: Slik kvaliteten fremstår for studenten, slik den tilfredsstiller anerkjente faglige mål og slik den gir utdanningene samfunnsmessig relevans i vid forstand. Styret har det overordnede ansvar for hele kvalitetssystemet ved NMBU veterinærhøgskolen. NMBU veterinærhøgskolens kvalitetssystem er inndelt i følgende områder: Kvalitetsområde 1: Styringskvalitet og samfunnsrelevans Mål for området: Styringssystemene ved NMBU veterinærhøgskolen skal sikre god studiekvalitet og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og god samfunnsrelevans. Overordnet ansvar: Adm.dir og Rektor Kvalitetsområde 2: Grunnstudiene Mål for området: NVH skal ta opp de beste studentene på sine studietilbud og gjennomføre opptaket på kvalitativ god måte. Utdanningene ved NMBU veterinærhøgskolen skal være forskningsbasert og holde høy faglig og pedagogisk kvalitet. Uteksaminerte kandidater skal ha høy kompetanse og være godt forberedt for samfunnsoppgaver innenfor NMBU veterinærhøgskolens fagområder. Overordnet ansvar: Rektor. Kvalitetsområde 3: Etter og videreutdanning Mål for området: NMBU veterinærhøgskolen skal tilby relevante og gode etterutdanningskurs. Overordnet ansvar: Adm.dir/Rektor Kvalitetsområde 4: Forskning, Ph.d. og spesialistprogrammene Mål for området: Forskning, Ph.d. og Internasjonale spesialistkandidatprogrammer skal være av høy kvalitet. Overordnet ansvar: Rektor Kvalitetsområde 5: Internasjonalisering Mål for området: NMBU veterinærhøgskolen skal være en internasjonalt orientert skole, og en aktiv pådriver for student- og lærermobilitet. Overordnet ansvar: Rektor Kvalitetsområde 6: Rammekvalitet 6.1 Akademiske ressurser Mål for området: Ved NMBU veterinærhøgskolen skal studenten ha tilgang til akademiske ressurser som holder god faglig og pedagogisk standard. Overordnet ansvar: Rektor/Adm.dir 6.2 Læringsmiljø Mål for området: NMBU veterinærhøgskolens læringsmiljø skal sikre studentene en god studiesituasjon. Overordnet ansvar: Adm.dir.

19 18 Oppbygging av NMBU veterinærhøgskolens kvalitetssystem på internett Du finner beskrivelse av NMBU veterinærhøgskolens kvalitetssystem på internett, samt på Fronter under rommet studiedokumenter. Kvalitetsområder Vårt kvalitetssystem er inndelt i 6 områder (temaer) som alle skal ha høy kvalitet. De 6. kvalitetsområdene er videre undergruppert i undertemaer (nøkkelelementer). For hvert nøkkelelement er det satt mål eller standard (kvalitetskrav). For hvert kvalitetskrav er det satt en rekke aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målene om høy kvalitet, samt hvem som har ansvar for at aktiviteten blir utført. NMBU veterinærhøgskolens studentevalueringssystem skal dokumentere og avdekke kvalitetsnivået sett fra studentens ståsted. I tillegg er det andre opplegg i kvalitetssystemet som skal sikre den faglige standard og samfunnsrelevans. Kvalitetssystemet er høgskolens system. Alle har sin rolle, ansvar og ulik myndighet i dette systemet. Dokumentregisteret På Fronter, samt i det webbaserte kvalitetssystemet er det også utarbeidet et fullstendig dokumentregister. Dette registeret gir oversikt over alle sentrale dokumenter, skjemaer og rutiner, men ikke faglig info. Disse dokumentene har nødvendigvis ikke noe med kvalitetssystemet å gjøre, men at de er tilgjengelige og åpne for hele verden har noe med institusjonens kvalitet å gjøre (transparans). Studentmedvirkning Hele tenkningen i NMBU veterinærhøgskolens kvalitetssystem er at planleggingen skal utføres på en god måte, at gjennomføringen er god, at vi etter gjennomføringen vurderinger hvordan vi gjennomførte, og så å forbedre til neste syklus. Det vil si legge til rette for en kultur som kontinuerlig jobber for forbedring og utvikling. I dette er både studenten og den ansatte viktige aktører. Dette krever at man er deltakere og ikke bare reduserer seg selv til tilskuer som kan forkaste eller godta. I kvalitetsområde 1 Styringskvalitet og samfunnsrelevans; 1.6 studentmedvirkning finner du mer om dette temaet.

20 19 Figur 1. Kart over NMBU veterinærhøgskolen s struktur relatert til kvalitetssystemet og studiene Støttesystemet: SA Bibliotek Administrasjonen IT Informasjon Teknisk Økonomi Personal Styret LMU AMU Styrets klagenemnd Innstillingsutvalg Tilsettingsutvalg SA Administrerende direktør Adm. Dir Rektor Studentenes lovpålagte politiske organ: VSR Adm. lederteam Ad Hoc Rektors lederteam Andre faste komiteer PhD utvalg Opptakskomite SU IU UFE BasAm MatInf SportFaMed ProdMed Institutt lederteam Institutt lederteam Institutt lederteam Institutt lederteam Ad hoc komiteer Høringer Bedømmelser Andre blokk Studiets blokker fordelt på institutter Mulig studieløp Blokk forstås i denne sammenheng som studienes ulike fag og/eller perioder Forkortelser BasAm = Institutt for basalfag og akvamedisin MatInf = Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi SportFaMed = Institutt for sports- og familiedyrmedisin ProdMed = Institutt for produksjonsdyrmedisin SA = Studieavdelingen campus Adamstuen SA har sekretærfunksjon i følgende utvalg: SU, UFE, IU, lokalt LMU, opptakskomité. PhD utvalg SU = Studieprogramutvalg UFE = Utvalg for forskning og etikk IU = Internasjonalt utvalg LMU = Lokalt læringsmiljøutvalg VSR = Veterinærmedisinsk studentråd NMBU veterinærhøgskolens organisering

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2015 Studieavdelingen Campus Adamstuen 19.06.2015 1 Mandag 17. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN

VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN VELKOMMEN TIL NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN DYREPLEIERSTUDIET OG VETERINÆRSTUDIET KULL 2016 Studieavdelingen Campus Adamstuen 06.06.2016 1 Mandag 15. august (obligatorisk) Veterinær- og dyrepleierstudenter.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH

Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva er en veterinær og en dyrepleier? Seminar 18.11.2010 Om profesjonsstudienes oppbygging ved NVH Hva kjennetegner en profesjonsutdanning? Profesjon = yrke Profesjonsutdanning er yrkesrettet og forholder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH

Kurs for studenttillitsvalgte. Organiseringen av NVH Kurs for studenttillitsvalgte Organiseringen av NVH UH-loven Bestemmer hvordan universitet og høgskoler skal være organisert Enhetlig ledelse Todelt ledelse Demokratisk representasjon i styrer, nemnder,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges veterinærhøgskole Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 25. september 2007 Per Morten Schiefloe, leder Marianne Fredriksson Irene Levin

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi

Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Velkommen til bachelorprogrammene: Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofysikk og klima, Geologi og geografi Våre splitter nye bachelorprogram i geofag! Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng

Detaljer

Semesterplaner for veterinærstudiet

Semesterplaner for veterinærstudiet Semesterplaner for veterinærstudiet Studieåret 11/12 Versjon mai 2011 (mattrygghet v 2012 rev 24.juni) Semesterplaner for veterinærstudiet... 1 Semester 1 og 2 veterinærstudiet... 2 Semester 3 og 4 veterinærstudiet...

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Om BSc geofag Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng fordelt på 3 studieår (=60 sp per studieår, 30 sp per semester) BSc geofag

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkomstmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne PSYC5410

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi

Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi Velkommen til informasjonsmøte for studenter på profesjonsstudiet i psykologi OPPBYGGINGEN AV STUDIELØPET PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave PSYC6310 - Praktikum PSYC6100 - Hovedoppgave 1 fordypningsemne

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Del 5: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer Del 5: 1. Formål Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen

Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Eksamensprosedyre #01 Oppfølging av studenter som stryker til eksamen Utarbeidet av: Tobias S. Slørdahl, tobias.s.slordahl@ntnu.no Godkjent av: Tobias S. Slørdahl, Eksamensleder Laget/oppdatert: 1. Februar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Studentenes rettigheter og plikter

Studentenes rettigheter og plikter Studentenes rettigheter og plikter 2 3 Studentrettigheter og plikter Universitetets forskrifter - studierett og semesterregistrering, permisjoner, eksamensrettigheter og klageadgang Kvalitetssystemet -

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning

Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Høgskolen i Innlandet Overordnet beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning Oversikt over kvalitetssikring av utdanningene i Høgskolen i Innlandet gjennom det første driftsåret 2017. 1.12.2016 Innhold

Detaljer

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx

Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen årsrapport om studiekvalitetsarbeidet Studieåret h2014/v2015 Vedtatt av Fakultetstyret xxxx NMBU Veterinærhøgskolen, 16. oktober 2015, Ann Kristin Egeli 2 Innledning...4 Samlet

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan:

VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan: Årsplan for 2016 VSR søker om støtte for å kunne gjennomføre følgende årsplan: Studentdemokratiet ved NMBU VSR skal ha et godt samarbeid med resten av studentdemokratiet på NMBU. VSR skal delta på formøter

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Valg av 40-gruppe, bachelor På Latin-Amerika-studier kan du velge mellom to 40-grupper: spansk portugisisk Du må også velge en 40-gruppe i et kultur-/samfunnsfag

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6.

Studieplan. for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen. Studieåret 17/18. Vedtatt av SU-vet 6. 1 Studieplan for tilleggsutdannelsen for utenlandske veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 17/18 Vedtatt av SU-vet 6. juni 2017 Tilleggsutdannelsen er normert til 2 år (4 semestre) og leder

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Avgifter ved NLA Høgskolen 2017/2018, studiested Bergen, pr. 13.03.17. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4

Praksis. Sikre formelle krav før praksis. Utarbeide rammer for praksisopplæringen 1. Publisere plan på nett 1.2.4 Praksis Sikre at plandokument og rutiner følges 1 Skaffe og fordele praksisplasser 2 Håndtere praksisutgifter 5 Kvalitetssikre praksis 6 Følge opp praksisperioder og administrere praksisvurderinger Sikre

Detaljer

IT Guide www.nhh.no/it

IT Guide www.nhh.no/it IT Brukerstøtte www.nhh.no/it Brukerstøtte for studenter IT-konto Brukerstøtte for studenter -studenter har tilgang til mange IT-tjenester som vil påvirke din studiehverdag. Vi i Brukerstøtten er her for

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet

Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet Velkommen til: Universitetet i Oslo (UiO) Humanistisk Fakultet (HF) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Bachelor

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer