Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon"

Transkript

1 Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon våren 2007 Gruppe 10, bestående av: Cecilie Hoe, 06hbmemaa, Ida Gabrielsen, 04hbmeda, Ove Spedstad, 06hbmemaa, Kent Andersen, 06hårmedp,

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Oppgavebeskrivelse 1.2. Effektmål 1.3. Resultatmål 1.4. Målgruppe 2. Utførelse 2.1. Forarbeid 2.2. Opptak 2.3. Etterarbeid 3. Det ferdige produktet 3.1. Filmen 3.2. Musikk 3.3. Webside 4. Evaluering 4.1. Filmen 4.2. Websiden 4.3. Kvalitetsikring 4.4. Samarbeid 5. Konklusjon 6. Kilder Vedlegg: 1: Fremdriftsplan 2: Synopsis 1 3: Synopsis final 4: Manus 5: Innspillingplan 6: Storyboard 7: Tillatelse for å bruke musikkomposisjon 2

3 1. Innledning 1.1. Oppgavebeskrivelse Dette er et obligatorisk eksamensprosjekt i faget «multimedieproduksjon» og prosjektet teller 30 % på standpunktkarakter. Vi skulle lage en fiksjonsfilm av selvvalgt tema, samt en webside som presenterte filmen. Varigheten skulle være på 3 til 4 minutter inklusive rulletekst. Filmen skulle i hovedsak bygges opp etter den klassiske dramaturgiske modellen, og det skulle benyttes grep som planting/payoff og twist. Det skulle ikke brukes rettighetsbelagt musikk eller annet rettighetsbelagt materiale i filmen Effektmål Vi vil bruke teorikunnskapene vi har opparbeidet oss gjennom semesteret i praksis. I tillegg til dette vil vi få mer erfaring med å jobbe i prosjekt, strukturering av arbeid, planlegging, samarbeid og evaluering av eget produkt Resultatmål Gruppen skal lage en kortfilm på 3-4 minutter med en tilhørende webside som presenterer filmen Målgruppe Målgruppen for denne kortfilmen er i hovedsak studenter da det er disse filmen skal vises for. Men filmen vil også ha en bimålgruppe som er sensorene som skal bedømme produktet. 2. Utførelse 2.1. Forarbeid Etter at oppgaven ble utdelt møttes gruppa for idémyldring og fastsetting av en fremdriftsplan. Ved enden av denne arbeidsøkten satt vi igjen med et ferdig synopsis, samt masse engasjement. Videre brukte vi filmer aktivt i den kreative prosessen, og hentet en del inspirasjon fra blant annet «School of Rock», «Fight Club» og «Capote». Filmens handling startet som et vagt utgangspunkt. Den har utviklet og endret seg underveis, og er nå blitt en fullkommen historie. Gruppen har hatt mange diskusjoner på denne delen av arbeidet, noe som antakeligvis har ført til at historien har blitt nøye gjennomtenkt og fått en enda bedre kvalitet. Før vi gikk i gang med selve innspillingen hadde vi en rekke møter der vi planla scenene og innspillingsdagene. Det ble utarbeidet et manus, storyboard og en innspillingsplan. (Se vedlegg.) Vi foretok en befaring på aktuelle opptakssteder, og fikk tillatelse til å filme hos Kleppes frisørsalong og Coop Marked. Andre locations trengte ingen tillatelse Opptak De to første opptaksdagene var relativt tidlig i perioden. Råmaterialet fra dette ble grovredigert, før vi gjorde de siste opptakene som vi så flettet sammen med resten. Monologen ble spilt inn separat i lydstudioet og lagt over store deler av filmen. Etter kritisk vurdering av gruppa, samt evaluering med Odd ble vi enig om at det ble smør på flesk fordi monologen mest poengterte bildet. Derfor ble det skrevet og tatt opp et nytt utkast som gav stemme til kun de delene av filmen der det var nødvendig, som ved innledningen, i det han møter henne, i frisørscenen, samt i avslutningen. Dette mener vi gjør filmen bedre fordi den ikke behandler seeren som om han/hun er dum. På grunn av dårlig plass på enkelte locations har vi brukt alternative lyssettingsmetoder som for eksempel å sette lyskasteren mot taket for å få bløtt lys. Ellers har vi i hovedsak brukt standard trepunkts lyssetting. For å få riktig eksponering har vi stilt inn slik at det har vært zebrastriper i deler av ansiktet til personene. Vi har valgt å bruke manuell fokus. Å velge fokus har vi gjort gjennom at vi har satt utsnittet som skal brukes, og sentrert objektet som skal være i fokus. Deretter brukte vi funksjonen «push auto» og kontrollerte at objektet ble fokusert. Dersom vi ikke var fornøyde med dette resultatet, etterjusterte vi manuelt med fokusringen på kameraet. For å få innledning- og avslutningsscenen best mulig lånte vi et Glidecam 3

4 fra Pål Westby AS. Glidecam riggen gir flytende bevegelser fordi kroppens rykkete bevegelser absorberes av opphenget. Innledning- og avslutningscenen på hybelen ville ikke vært det samme uten Glidecam, fordi vi ikke hadde fått lik flyt i bevegelsene. Vi har brukt standardiserte bildeutsnitt som halvtotal, halvnær og ultranær, og forsøkt å veksle mellom de for å få spenning i bildene. Til tross for et presist storyboard har vi valgt å ta panoreringer fra både høyre og venstre for å forsikre oss om at vi ikke får aksebrudd og risikerer å måtte ta nye opptak. Til filming brukte vi Høgskolen i Gjøvik sitt Panasonic AG DCX100 kamera. Som mikrofon brukte vi Røde NTG-1 shotgun mikrofon, men vi valgte å ikke bruke contentumlyd da dette ble et forstyrrende element. Og på grunn av dette har vi sluppet å tenke på om lyden er i synk eller ikke. Selve monologen er tatt opp i Pro Tools Studioet på Høgskolen i Gjøvik Etterarbeid Redigeringsprosessen var hovedsaklig en enkel prosedyre. Produktet var nøye planlagt og klippene fungerte opp mot hverandre med unntak av etableringsscenen på frisøren. Denne kjøringen var tatt med GlideCam og dette ga en vinglete filming. Løsningen ble å finne et rolig klipp å bruke et stille bilde til etablering. Under etterarbeidet brukte vi den innebygde funksjonen i FinalCut for fargekorigering. Dette valgte vi for å gi bildene et tildels varmere preg. På grunn av måten vi velger å fremstille budskapet på, og den rolige rytmen i filmen har vi valgt en stillestående rulletekst. Vi forsøkte først med en standard rulletekst, men tempo ble for høyt i forhold til uttrykket ellers, og dette syntes vi ikke egnet seg. All redigeringen ble gjort i Final Cut Pro. En del av oppgaven var å eksportere filmen til flashvideo med valgfri komprimering, samt Quicktime i 700kbit. Vi benyttet FFmpegX til begge versjonene. For rask visning valgte vi å komprimere flashvideoen hardt med en bitrate på 446 kbit/s. Dette fordi vi erfaringsvis har merket at nettbrukere er utålmodige og vil se filmen med en gang. MOV versjonen er komprimert etter spesifikasjonene gitt i oppgaven med lyd på 96 kbit/s i AAC codec og video på 604 i MOVs innebygde mpeg4 format. Dette gir en god lyd og bildekvalitet slik at filmen egner seg for visning også utenfor nettet. 3. Det ferdige produktet Det ferdige produktet består av en fiksjonsfilm med en lengde på 04:00:00, samt en tilhørende webside Filmen «Rette Kanter» er en film om en gutt i begynnelsen av 20-årene med ryddighetskomplekser. Han er student og sosialt oppegående, men har til dels problemer med tvangstanker. Handlingen er retrospektiv og underbygges av en monolog som forteller tankene til hovedpersonen og bygger opp under han som et manisk ordensmenneske. Han forelsker seg i ei jente, men han har problemer med hennes uryddige tilværelse. En spørreundersøkelse i et magasin får han til å spørre seg om det er han selv det er noe galt med. Filmen inneholder planting/payoff og en twist, noe som obligatorisk i oppgaven. Plantingen her er herremagasinet FHM, som først er plassert i innledningen. Her er magasinet det eneste som ikke følger de rette kantene noe som fanger seerens oppmerksomhet. Magasinet kommer igjen i frisørscenen, og har en «point of no return»-effekt. Twistene i denne filmen er når han ser oppgaven, og når hun ligger i hans seng Musikk Musikken er lisensiert under Creative Commons: By Atribution 2.0., og er arrangert og fremført av Kevin MacLeod Webside På websiden har vi prøvd å formidle noe av stemningen og ideen fra filmen om en ryddig tilværelse. For å få frem dette er det brukt mye luft og få elementer. Selve innholdet er samlet på midten med hvite flater over og under. Venstre halvdel er satt av til tekst og film, mens høyre halvdel er satt av til meny. Fargene vi har valgt å bruke er grønt og oransje. Disse fargene kan man finne igjen i filmen, som på stearinlys og skjorte. Selv om de ikke er gjennomgående elementer i filmen har vi valgt å bruke de fargene fordi de illustrerer en kontrast mellom 4

5 det «kjedelig» ryddige, og de endringene som hovedpersonen gjennomgår. Det samme gjelder for strekene som er de eneste grafiske elementene på websiden. Filmen heter «Rette Kanter» og det er bevisst tatt i bruk «urette» streker. Websiden er brukervennlig og lett navigerbar. Menyen blir stående på samme sted gjennom hele siten, og vi har valgt å ha begrenset med linker, også dette for å illustrere hva filmen handler om. Designet på websiden er kreativt og nytenkende, da vi ikke har det vanlige standardoppsettet med menylinje på venstre side og tittel på topp. Websiden er laget i Adobe GoLive CS2, og grafikken i Adobe Photoshop CS. Størrelsen på siden er 900*600px. De som har en lavere oppløsning må muligens scrolle horisontalt for å se hele siden, men på grunn av at websiden er enkel å navigere seg gjennom ser vi ikke dette som et stort problem. 4. Evaluering 4.1. Film Det ferdige resultatet er vi meget fornøyd med. Med den korte tidsfristen tatt i betraktning mener vi filmen er i god kvalitet både historie/handlingsmessig og teknisk. Det er alltids ting som kunne vært forbedret, som f.eks. noen av eksponeringene og kamerabevegelsene. Mye av dette har vi fått fikset i etterarbeidet, men det burde vært ordnet allerede i opptaket. Filmens fortelling følger den dramaturgiske modellen, noe som gjør den spennende. Og flere gode poeng, både i bilder og monolog, gjør den til tider morsom. Tidlig i planleggingsprosessen bestemte vi oss for å benytte 16*9 bildeformat. Dette fordi det gir penere utsnitt og et mer filmpreg. I utgangspunktet skulle vi benytte kameraets innebygde widescreen funksjon (squize), men kamera vi benyttet første opptaksdag hadde ikke den funksjonen. Vi fant ikke ut før et stykke ut i produksjonsprosessen at skolen hadde et anamorbic filter. Dermed bestemte vi oss for filme med tanken om at vi skulle legge på letterbox i redigeringsrommet. Vi er inneforstått med at dette ikke er den riktige måte å lage et videoprodukt i widescreen, siden vår metode inneholder 1/3 færre scanlines enn et originalt og dermed ikke like god bildekvalitet. Dette valget ble forsvart med at filmen skal nedskaleres til web og dermed vil kvalitetstapet ikke være synlig Webside Websiden er relativt enkel og har med kun det som er nødvendig for oppgaven. Det kunne alltids vært lagt til mer info, som bilder fra innspilling, storyboard, bilder av skuespiller og lignende. Men siden ideen var å ha en så ryddig webside som mulig, har vi begrenset oss til noen få linker. Designmessig synes vi websiden illusterer filmen godt Kvalitetssikring Vi har kvalitetssikret gjennom hele prosessen. Dette blant annet gjennom veiledninger med Odd C. Hagen, som har evaluert produktet vårt tre ganger gjennom hele arbeidsfasen. Her har vi fått tilbakemelding om hva som har forbedringspotenisal og hva som er bra. Vi har også brukt andre studenter til kvalitetssikring gjennom å la dem høre ideer, se filmen og lignende. Når det gjelder selve prosjektet har vi lagt mye arbeid ned i planleggingen, og gjennom en fremdriftsplan har vi hele tiden hatt oversikt om vi er i rute eller ikke Samarbeid Vår gruppe har bestått av to managementstudenter, en designstudent og en produksjonsstudent. Kombinasjonen av de ulike studiene og det faktum at det ble dannet grupper på tvers av klassene har gjort at vi er et team bestående av mennesker med ulik kunnskap. Vi tenker forskjellig - noe som skaper kreativitet og diskusjoner. Likevel har det å skulle jobbe på tvers av klassene hatt sine utfordringer. Ulike klasser gir ulike timeplaner og ulike prosjekter med tilsvarende deadliner. Dette skapte en del hodebry da vi skulle lage en arbeidsplan. At denne filmen skal lages i eksamensperioden gjør ting desto vanskeligere da tid til lesing også må prioriteres. Dette har vi løst ved at vi har fordelt enkelte oppgaver, slik at det ikke har vært nødvendig for oss å alltid jobbe på samme tidspunkt. 5

6 5. Konklusjon Ut fra gitte forutsetninger synes vi at vi har fått et produkt vi kan være fornøyde med, både teknisk og historiemessig. Vi har fått god veiledning underveis som i stor grad har hjulpet oss videre og har gitt oss det resultatet vi har i dag. Dette eksamensprosjektet har latt oss utforske filmverdenen, og vi har lært mye gjennom å gjøre ting i praksis. 6. Kilder Jacobsen, Finn, Videologi (Amalie Forlag, 2002) Leirpoll, Jarle, Video i Praksis (Jarle Leirpoll Forlag) Leirpoll, Jarle, forelesningsnotater Kolås, Øyvind, forelesningsnotater 6

7 Fremdriftsplan Vedlegg: april: utlevering av oppgave 15. april: idémyldring, synopsis 18. april: manus, storyboard 19. april: storyboard, innspillingsplan, eventuelt 23. april: veiledning, innspillingsplan, eventuelt 24. april: lage test til FHM magasin, eventuelt 25. april: opptak 26. april: opptak 2. mai: redigering 3. mai: veiledning, redigering 10. mai: opptak 14. mai: redigering, nettside, rapport 15. mai: redigering, nettside, rapport 16. mai: veiledning 21. mai: finredigering, nettside, rapport 22. mai: sluttføring av prosjekt 23. mai: deadline for gruppa 25. mai: innlevering Underveis skal vi ha evalueringsmøter der videre fremdrift diskuteres.

8 Synopsis Versjon 1 Vedlegg: 2 En gutt i begynnelsen av 20-åra med ryddighetskomplekser. Han er student, sosialt oppegående men har tildels problemer med tvangstanker. Utad kan han virke som en mainstreamperson. Handlingen er retrospektiv og baseres på en monolog som forteller historien til jegpersonen gjennom hele filmen og bygger opp under han som manisk ordensmenneske. Vi kommer til et punkt der han ønsker å endre sin adferd. Monologen skal være humoristisk og ironisk om hovedpersonens ryddemani. Den skal også bære historien og sørge for fremdrift sammen med illustrerende bilder Sceneoppynging Introduksjon med etablering Scene for å introdusere hovedpersonen sin hybel, illustrere han som person. Hybelen er generelt meget ryddig. Dette illustreres ved for eksempel at korktavla er nøye organisert. Kamera gjør en myk bevegelse gjennom rommet og ender opp på to personer som ligger i senga. Videre ser vi hovedpersonen liggende på gulvet med pledd og sofapute og får en antydning av at han har vært på fest. Flashbacksekvens Forteller historien til jeg-personen ut i fra monologen. Tilsynelatende tilfeldige klipp, men som knyttes sammen med monologens innhold. Innklippene illustrerer en stadig utvikling hos personen, der han går fra å være ekstremt ryddig til å bli litt mer normal. Avslutning Tilbake til første del av filmen. Viser utsnitt av rommet som er mer rotete. Hovedpersonen ligger våken og ser i taket, og etter hvert reiser han seg opp og begynner å rydde klærne til personene i senga. På ett punkt gidder han ikke mer, og slenger klærne fra seg og går ut døra.

9 Synopsis Versjon 2 - Final Vedlegg: 3 «Rette kanter» er en kortfilm om en gutt i begynnelsen av 20-årene med ryddighetskomplekser. Han er student, sosialt oppegående, men har tildels problemer med tvangstanker. Handlingen er retrospektiv og underbygges av en monolog som forteller tankene til hovedpersonen og bygger opp under han som et manisk ordensmenneske. Han forelsker seg i ei jente, men han har problemer med hennes uryddige tilværelse. En spørreundersøkelse i et magasin får han til å spørre seg om det er han selv det er noe galt med. Sceneoppynging Introduksjon med etablering Scene for å introdusere hovedpersonen sin hybel, illustrere han som person. Hybelen er generelt meget ryddig. Dette illustreres ved for eksempel at korktavla er nøye organisert. Kamera gjør en myk bevegelse gjennom rommet og ender opp på to personer som ligger i senga. Videre ser vi hovedpersonen liggendes på gulvet med pledd og sofapute og får en antydning av at han har vært på fest. Flashbacksekvens Forteller historien til jeg-personen ut i fra monologen. Tilsynelatende tilfeldige klipp, men som knyttes sammen med monologens innhold. Innklippene illustrerer en stadig utvikling hos personen, der han går fra å være ekstremt ryddig til å prøve å bli litt mer normal. Avslutning Tilbake til første del av filmen. Hovedpersonen ligger våken og ser i taket, gjør en bevegelse som gjør at kameraet kjører ut og viser mer av rommet. Da ser man at hovedpersonen ikke ligger i senga alene og at det er rot på gulvet.

10 Manus Vedlegg: 4 Scene 1: Introduksjon, int. hybel til hovedpersonen Kjøring mot venstre gjennom rommet. Avdekker et ryddig rom, ender opp på han i senga. Jeg har aldri sett på meg selv som et ordensmenneske. Andre mener hybelen min er verdens ryddigste studenthybel, men realiteten er at ting har en logisk plassering og det ville være unaturlig motarbeide denne grunntanken. Scene 2: Legoscene, int. Legoklosser på bilbaneteppe. Scene 3: Brettekanter, int. hybel til hovedpersonen Klesskap med klær nøye brettet. Scene 4: Påkledning I, int. hybel til hovedpersonen Hovedpersonen knepper opp skjorte og ser seg selv i speilet. Scene 5: Butikkscene I, int. matbutikk Hovedpersonen går i butikken, rydder litt i hyllene og plukker med seg en vare. Min verden var nøye balansert. Alt gikk i rutine. Men samtidig som jeg prøver å holde min verden fri for klunder ser jeg stadig utfordringer rundt meg. Scene 6: Kaféscene, ekst. kafé Han sitter på kafé ute. Løfter opp kaffekoppen. Hun sitter på et bord litt unna. Telefonen hennes ringer, hun roter litt i vesken sin før hun plukker den opp og begynner å prate. Han titter på henne. Dette var før jeg traff henne. Vi gikk på samme skole, hadde felles venner og første gang jeg så henne tenkte jeg. Hun kunne det vært hyggelig å bli kjent med. Det viste seg å bli kjent var ingen stor utfordring. Vi begge er omgjengelig og utadvendte men allikevel var vi to forskjellige personligheter. Vi var ikke kuttet fra samme tre og like lett å kombinere som slaven og den som holder pisken. Det verste var at hun lo høylytt av «Americas Funniest home videos». Scene 7: Frisørscene, int. frisørsalong Hovedperson sitter midt i en soffa. Han løfter opp et blad, legger beina i kors. Han blar opp på en tilsynelatende tilfeldig side og leser en personlighettest. Han drar fingern nedover for å finne svaret på testen. En spørreundersøkelse i et forholdsvis dårlig magasin skulle sette mine holdninger i et dårlig lys. «Kontorpulten er alltid ryddet, skoene satt pent ved siden av hverandre og klærne i klesskapet nøye brettet for å utnytte skapets fulle bredde. du er A4 og den minst spennende å sitte ved siden av i et selskap. Keep up the good work hvis du vil ende opp alene resten av livet.» Scene 8: Påkledning II, int. hybel til hovedpersonen Hovedpersonen knepper opp en mer moderne skjorte og rufser til håret. Scene 9: Butikkscene II, int. matbutikk Hovedpersonen går og plukker en vare fra butikkhyllen. Han går så ut av bildekanten, og kommer tilbake for å rette opp i hyllen. Scene 10: Velkomstscene, ekst. huset hennes Utenfor hos henne. Hovedpersonen ringer på døra. Hun lukker opp. Han går inn. Til tross for min jakt etter det organiserte og perfekte skulle det vise seg at denne jenta ga mer glede enn å sortere krydder etter styrke farge og konsistens.

11 Vedlegg: 4 Scene 11: Oppvaskscene, int. hos henne Begge kommer inn på kjøkkenet, hun går videre mens han stopper opp. Han ser på oppvasken og tenker en stund, før han setter fra seg vinflasken og går ut. Scene 12: Plukke søppel-scene, ekst. Storgata Hovedpersonen går nedover gaten. Er det riktig at gårsdagens middagstallerkener skal legge en ellers perfekt kveld i grus. Er det ikke vanlig å søke det perfekte? Han ser søppel som ligger langs veien, og bøyer seg ned for å plukke det opp. Mens han plukker opp søppelet, ser han opp og ser ser selv i speilbilde. Er det ikke vanlig å strebe etter det perfekte? Scene 13: Avslutningsscene, int. hybel til hovedpersonen Han ligger i sengen. Kameraet beveger seg bakover mens han snur seg og legger armen rundt henne. Kameraet avdekker rot på gulvet. Allikevel er det perfekte relativt; noen ganger må ting settes til siden til fordel for andre. Det finnes ting som er viktigere her i livet enn rette kanter.

12 Innspillingsplan Vedlegg: 5 Onsdag 25. april Intro og avsluttningscene Sted: Hybelen til Kent 10:00: Rydding og rigging 12:30: Skuespillere ankommer, brifing i hva som skal skje 13:00-14:00: Opptak 14:00-15:00: Lunsj Påkledningsscene Sted: Hybelen til Kent 15:00-15:30: Rigging 15:30-16:00: Opptak 16:00-17:00: Nedrigging og kort brifing om morgendag Huskeliste: To oransje kubbelys FHM Bokomslag Foto og bilderammer Boks Grønn og blå skjorte Hårvoks Dameklær og undertøy Torsdag 26. april Frisørscene Sted: Kleppes Frisørsalong 08:30: Avtale på Kleppes frisørsalong 08:30-09:00: Rigging 09:00: Skuespiller Håvard ankommer. 09:00-09:30: Opptak og nedrigging Butikkscener Sted: Coop Marked 10:00: Avtale Coop Marked 10:00-11:00: Rigging, opptak og nedrigging Kaféscene Sted: Kaffka uteservering 11:30: Avtale Kaffka, skuespiller Renate ankommer. 11:30-12:30: Rigging, opptak og nedrigging 12:30-13:30: Lunsj

13 Legoscene Sted: Høgskolen i Gjøvik, store studio laboratorium 13:30-14:30: Rigging, opptak og nedrigging Vedlegg: 5 Huskeliste: Grønn og blå skjorte Hårvoks Lego av fire ulike farger FHM Hente bilmappe i Soppen barnehage. Torsdag 10. mai Velkomstscene Sted: Utenfor Cecilies hus 16:00-16:30: Rigging 16:30: Skuespillere ankommer 16:30-17:15: Opptak Oppvaskscene Sted: Cecilies kjøkken 17:15-17:30: Rigging 17:30-18:00: Opptak Brettekanter Sted: Cecilies klesskap 18:00-18:15: Rigging 18:15-18:30: Opptak 18:30-18:45: Nedrigging Plukke søpper scene Sted: Storgata, ved Toten Sparebank 19:00-19:30: Rigging og opptak 19:30-19:45: Nedrigging Huskeliste: Grønn skjorte Hårvoks Oppvask Vinflaske Søppel Ryddig klesskap 2

14 Storyboard Vedlegg: 6

15 Vedlegg: 6

16 Vedlegg: 6

17 Vedlegg: 6

18 Vedlegg: 6

19 Vedlegg: 6 6

20 Vedlegg: 6

21 Vedlegg: 6

22 Vedlegg: 6

23 Vedlegg: 6 10

24 Vedlegg: 7 Works are also available under the Kevin MacLeod 1821 S. Ridge Rd. Green Bay, WI USA Creative Commons 2.0: By Attribution license. AUTHORIZATION TO USE AUDIO COMPOSITION(S) Description of audio: Composition 1: Sapphire Isle For good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, Owner (Kevin MacLeod) hereby grants to Gruppe 10 the right, but not the obligation, to incorporate the audio described above ("Property") in any manner Producer sees fit in the production tentatively entitled Rette Kanter ("Program") only and to use and authorize others to use the Property as so incorporated in the Program in the distribution, sale, licensing, marketing, advertising, promotion, merchandising, exhibition and other exploitation of the Program in perpetuity. These rights are non-exclusive. All other rights are reserved by the Owner. Owner warrants and represents that Owner has the right to grant all rights granted herein and Producer and or Company's use of the Property as permitted herein will not infringe on the rights of any third party. Name: Kevin MacLeod Signature: Date:

Inf 1510: Kræsjkurs i videoproduksjon. Rune Rosseland 20/04/2015

Inf 1510: Kræsjkurs i videoproduksjon. Rune Rosseland 20/04/2015 Inf 1510: Kræsjkurs i videoproduksjon Rune Rosseland 20/04/2015 inf1510 våren 2015 INF1510: eksamensinnlevering nr. 2: dokumentasjon av prototyper (video og teknisk dokumentasjon): gruppeinnlevering Hensikten

Detaljer

Rapport gruppe13. Gal Av Lengsel

Rapport gruppe13. Gal Av Lengsel Rapport gruppe13 Gal Av Lengsel Av Christine Schibsted, 995471, 06HÅRMEDPR Katrine Christensen, 995420, 06HBMEMAA Rune Simensen, 040588, 04HBMEDAA Svein-Erik Jonassen, 995839, 06HÅRMEDPR Innholdsfortegnelse

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Nadia Linder. Bedriftpraksis. Lucky View ITD35014 01.12.2014

Nadia Linder. Bedriftpraksis. Lucky View ITD35014 01.12.2014 Nadia Linder Bedriftpraksis ITD35014 Lucky View 01.12.2014 Innhold: Beskrivelse av arbeid som har blitt gjort... s.3 Diskusjon/Refleksjon... s.4 Timeliste... s. 5 Dagbok... s.7 Attest... s. 11 Vedlegg:

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Inf 1510: Bruksorientert design. Video tips og triks , Rune Rosseland

Inf 1510: Bruksorientert design. Video tips og triks , Rune Rosseland Inf 1510: Bruksorientert design Video tips og triks 09.05.2016, Rune Rosseland INF1510 - eksamensinnlevering Dokumentasjon av prototyper. Innlevering i Devilry senest 13 / 06 kl 16:00. Hensikten med denne

Detaljer

Av Christer Aasheim. Matchcut.no

Av Christer Aasheim. Matchcut.no FILM Av Christer Aasheim Matchcut.no Innledning Å lage film er et omstendig lagarbeid der mange mennesker er involvert. Tenk bare på hvor mange navn som står på rulleteksten til din favorittfim. Alle har

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Rapport: 2.oktober 2009

Rapport: 2.oktober 2009 Rapport: 2.oktober 2009 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 3D film 09/10 Ellen Rye Johnsen Innledning: I denne oppgaven skulle vi lage en karakter. Vi skulle også sette denne karakteren inn i en situasjon. Det vil

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. MORGEN Vi er utenfor huset, gjennom stua vinduet går vi inn. Det er en stue med noen bilder på veggen.

Detaljer

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din?

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din? Fra idé til manus Ideene kan komme fra hendelser i livet ditt, historier du har hørt fra venner og familie, det du ser eller hører, drømmer, bilder eller musikk, et sted du besøker, avisannonser, artikler

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Nye klipp til Scene 17

Nye klipp til Scene 17 Nye klipp til Scene 17 1 Innhold Informasjon... 3 Utvidet manus scene 17... 4 Ekstra... 6 Skuespillere, klær... 7 Camilla... 7 Bygdetulling... 8 Ting i hytta... 9 Gulv... 9 Stuebord... 9 Spisebord... 9

Detaljer

Veien fra idé til lerret

Veien fra idé til lerret Veien fra idé til lerret Har du noen gang gått hjem fra kino og tenkt: Dette kunne selv jeg klart bedre!? Eller har du kanskje ruget på en idé til en spillefilm som ville fått hele Hollywood til å smelte?

Detaljer

Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg.

Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg. INT. SYKEHJEM SOVEROM - DAG Pasienten TORE sitter på rommet sitt i en stol med hauger av filmer på bordet rundt seg. Det er åpenbart at det er filmer han liker best, fordi resten av rommet er ganske tomt,

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone

Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone Refleksjonsnotat Reklameplakat for iphone MED1003/MED1002/PFO4106 Jonas Driveklepp 25. januar 2013 Teknisk info Utstyr Kamera:!! Canon EOS 5D Mark II Lys:!!! Videolys!!! Dimlights Stativ:!! (Håndholdt)

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

Praksiskurs på Medier og kommunikasjon

Praksiskurs på Medier og kommunikasjon Praksiskurs på Medier og kommunikasjon Timetall i praksiskurset 6 timer á 45 min Elevene vil bli delt opp i 3 grupper som vil rotere på 3 stasjoner, der programfagene medieproduksjon og mediedesign og

Detaljer

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN

DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN DANSEPRODUKSJON I VALGFAGET SAL OG SCENE 8-10.TRINN Av Cecilie Haugseth og Arild Johnsen, KKS Foto: Øystein Gjønnes 1 TITTEL Danseproduksjon i valgfaget Sal og scene, 8-10.trinn. BAKGRUNN Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

Lyd til bilde. av Ola Apenes/BIFFlyd

Lyd til bilde. av Ola Apenes/BIFFlyd Lyd til bilde av Ola Apenes/BIFFlyd Hva er lyd til bilde Produksjonsprosessen fra A til Å Film TV Reklame Animasjon,spill og internett Likheter og ulikheter mellom arbeidsområdene Hva er god lyd? Lydformatene

Detaljer

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14

Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden SLUTTRAPPORT 01.12.14 Bedriftspraksis (ITD35014) Mads Fredriksen Høgskolen i Østfold Remmen, Halden Oppgave: HTH- TV og reklamefilm for Halden Topphåndball SLUTTRAPPORT 01.12.14 1 Innhold: Forside 1 Innhold 2 1.1 Kort info

Detaljer

Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave

Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave Storyboardet inneholder beskrivelser av de ulike klippene du har å jobbe med i oppgaven. Dette fungerer bare som et utkast til et storyboard. Du er ikke bundet

Detaljer

wqw 1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe Annonse Refleksjonsnotat

wqw 1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe Annonse Refleksjonsnotat wqw 1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe-1MKA-Merethe Annonse Refleksjonsnotat Planlegging: Kommunikasjonsform Oppgaven var å lage en annonse for Statens tilsyn for ungdom, Barnevernet og Natteravnene.

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Innledning og problemstilling. Handling. Diskurs

Innledning og problemstilling. Handling. Diskurs Innledning og problemstilling I min analyse av filmen Titanic har jeg valgt å ta for meg klasseskillet i filmen. Filmen viser en stor forskjell i hvordan folk fra forskjellige sosiale lag har det og blir

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

Læreplaner Begynnernivå

Læreplaner Begynnernivå Læreplaner Begynnernivå Begynnernivået Begynnernivået i Arena for sceneproduksjon er en innføring i lyd, lys, sceneteknikk, AV og produsent som forløper over 1 år. Det er lagt opp til samlingsbasert opplæring

Detaljer

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12

Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker. Laila-Marie Aanensen, jan. -12 Rapport Oblig. 07 Fotoserie: Musiker Laila-Marie Aanensen, jan. -12 INNLEDNING TOLKING AV OPPGAVEN Jeg skal i denne oppgaven jobbe med et fotoessay som skal portrettere en person. Dette skal være en foto-serie,

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Lise Merethe Dåstøl. Oblig 3 og 4. Noroff Bergen. 3D Filmproduksjon

Lise Merethe Dåstøl. Oblig 3 og 4. Noroff Bergen. 3D Filmproduksjon Lise Merethe Dåstøl Oblig 3 og 4 Noroff Bergen 3D Filmproduksjon 2011 Noen forord Oppgaven lyder slik: Vi bruker tiden fram til februar på å gjøre Oblig. 3 og oblig 4. Karaktéranimasjon og lipsync. Vi

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet.

Komping_. Maya particles ble brukt for å lage støv og tåke effekter til bruk i etterarbeidet. Min idé gikk ut på å lage en kort filmsekvens på rundt et halvt minutt, der jeg bruker live action og cg. Jeg hadde lyst til å jobbe så likt som mulig den norske bransjen, ved å bruke de samme programmene

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet.

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet. Kråka av Knut Ørke EXT. SKOLEGÅRD. DAG Det er friminutt og flere elever står ute i skolegården i grupper. Bak dem, alene, ser vi (15), en rolig gutt i svarte klær. Han sitter på en benk ved enden av skolebygget

Detaljer

Camtasia Studio 8. Kom i gang guide. Marianne Lindstad

Camtasia Studio 8. Kom i gang guide. Marianne Lindstad Camtasia Studio 8 Kom i gang guide Innhold 1 Innledning... 2 2 Bli kjent med Camtasia Studio... 2 3 Opptak av video fra Camtasia... 3 3.1 Før vi begynner... 3 3.2 Konfigurere lyd og bilde før opptak...

Detaljer

Storyboard. Himmelen bak huset. Rødtråd 2 - Scene29-32. Regi Steffan Strandberg. Tegnet at Thomas Fosseli. Foto Johan Fredrik Bødker

Storyboard. Himmelen bak huset. Rødtråd 2 - Scene29-32. Regi Steffan Strandberg. Tegnet at Thomas Fosseli. Foto Johan Fredrik Bødker Storyboard Himmelen bak huset Rødtråd 2 - Scene29-32 Regi Steffan Strandberg Tegnet at Thomas Fosseli Foto Johan Fredrik Bødker EKS. HUSTRAPP FORAN HU- SET - NATT 29 Jon står i døra. Han er ikledd pappas

Detaljer

Leksjon 2. Teori. Øvelser. (Se filmer i kursportalen) Dempende signaler Rolig inne, aktiv ute Ikke stjele fra bordet. Total treningstid: 3.

Leksjon 2. Teori. Øvelser. (Se filmer i kursportalen) Dempende signaler Rolig inne, aktiv ute Ikke stjele fra bordet. Total treningstid: 3. Leksjon 2 Teori (Se filmer i kursportalen) Dempende signaler Rolig inne, aktiv ute Ikke stjele fra bordet Øvelser Total treningstid: 3.5 timer Kontakttrening - distraksjoner Innkalling - trinn 3 Gå pent

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

HIVE MASTER I FAGLITTERÆR SKRIVING ROAR KRISTOFFERSEN

HIVE MASTER I FAGLITTERÆR SKRIVING ROAR KRISTOFFERSEN OPPGAVE 4 TITTEL: LEK! SE! en dokumentar om hjemmelekser REGI: PRODUSENT: PITCH Må lekser være kjedelige? Kan man tenke seg at barns forventninger til det å gfå lov til å gjøre lekser overstiger deres

Detaljer

Innpust. Marteline Nystad Annicken Aasheim. Sanne hendelser

Innpust. Marteline Nystad Annicken Aasheim. Sanne hendelser Innpust Av Marteline Nystad Annicken Aasheim Sanne hendelser EXT. PARK - NATT Marie kommer gående gjennom parken. Plutselig hører hun noen lyder bak seg. Hun annspenner seg, kikker bak seg, men ser ingen

Detaljer

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner.

Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. Rapport Oblig 08 - Flash galleri og banner. De siste ukene på skolen har vi lært om Flash. I denne oppgaven skulle jeg bl.a lære grunnleggende scripting og koding for webbaserte medier, lære om interaktivitet

Detaljer

TIPS & TRIKS & TEKNIKKER HVORDAN LAGE EN MOBILFILM?

TIPS & TRIKS & TEKNIKKER HVORDAN LAGE EN MOBILFILM? TIPS & TRIKS & TEKNIKKER HVORDAN LAGE EN MOBILFILM? Skrevet av: FN-sambandet Nord Hold det kort! Ingen gidder å se på en lang, dvelende mobilfilm. Så husk på at mindre ofte kan være mer. Er du i tvil -

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Trond. (Roper) Hvor faen lang tid kan det ta å skaffe?

Trond. (Roper) Hvor faen lang tid kan det ta å skaffe? 1 Ext. - NARVIK BY - dag Kameraet panorerer over en stille og fred full by. TITTELEN kommer opp. Deretter FORTEKSTER. Det er noe trafikk i gatene. Kameraet panorerer nedover og man kan antyde en politibil

Detaljer

1.Nyhetsinnslag og videoklipp

1.Nyhetsinnslag og videoklipp Innholdsfortegnelse: 1) Nyhetsinnslag og videoklipp 2) Nyhetsinnslag Forarbeid Opptak Klipping Kommentar og avslutning 3) Filmspråk 1) Bilde, lys og lyd 2) Grunnbegreper 1.Nyhetsinnslag og videoklipp Et

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

område 1. Lærernes utdanning som bremsekloss 2. Utstyrsmangel i det som var en praktisk tilnærming

område 1. Lærernes utdanning som bremsekloss 2. Utstyrsmangel i det som var en praktisk tilnærming 1. Lærernes utdanning som bremsekloss 2. Utstyrsmangel i det som var en praktisk tilnærming 3. Mangel på lærebøker og didaktikk, ikke prioritert område 4. Programfagene, ikke norskfaget (IT og Mediefag)

Detaljer

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter.

Eva registrerer lyden av TV-en, reiser seg og går mot TV-skjermen som viser nyheter. 1 INT. STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen.bilder av baby, barn og Eva og barn (Patrik). (rund 45 år gammel) sitter på bordet ved vinduet og ser mot himmelen. En blomsterpotte

Detaljer

Opptak av forelesning i KK S-392

Opptak av forelesning i KK S-392 Opptak av forelesning i KK S-392 Dette rommet inneholder utstyr som gjør det enkelt å gjøre opptak av en forelesning eller en presentasjon. Les i gjennom dette dokumentet for å komme i gang. Hurtigstartguide

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro INNHOLD Filmproduksjon Klassisk design Aristoteles Historien Karakterer Object of desire Undertekst

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Et tverrfaglig undervisningsopplegg og spill

Et tverrfaglig undervisningsopplegg og spill Lærerveiledning Et tverrfaglig undervisningsopplegg og spill Historie I 1999 deltok jeg på et kurs i regi av Norges Idrettshøgskole En av aktivitetene på kurset var å spille med to papplater og en selvlaget

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

DV - CODEC. Introduksjon

DV - CODEC. Introduksjon DV - CODEC EN KORT PRESENTASJON I INF 5080 VED RICHARD MAGNOR STENBRO EMAIL: rms@stenbro.net 21. April 2004 Introduksjon Dv-codecen ble utviklet spesielt for bruk i både profesjonelle og konsumer kamera.

Detaljer

1. semester Akademisk uke Dag Modul 20.08.12 Mandag 21.08.12 Tirsdag Studiestart

1. semester Akademisk uke Dag Modul 20.08.12 Mandag 21.08.12 Tirsdag Studiestart Aug_2011 1. semester Akademisk uke Dag Modul 20.08.12 Mandag 21.08.12 Tirsdag Studiestart 22.08.12 Gra 101 Onsdag 23.08.12 Grafisk Design 1 Torsdag 24.08.12 1 Fredag 25.08.12 Lørdag 26.08.12 Søndag 27.08.12

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke.

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Innholdsfortegnelse Formidlingskunnskap... 2 Kunnskap... 2 Ferdigheter... 2 Arbeidskrav... 2 Vurdering... 2 Logg 1.Semester... 3-5

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010

borealis vignett Øyvind Kristiansen 2MKA Medieproduksjon 15. mars 2010 Øyvind Kristiansen 2MKA borealis Medieproduksjon 15. mars 2010 vignett 2 poor is the pupil who does not surpass his master. -Leonardo DaVinci borealis 2010 Oppgaven var at vi skulle lage en vignett til

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

Digital historiefortelling

Digital historiefortelling Digital historiefortelling Høgskolen i Lillehammer 18.november 2009 Birte Hatlehol birte.hatlehol@svt.ntnu.no Program 9.15-10.00 Introduksjon 10.15-11.00 Fortellersirkel 11.00-11.30 Gjennomgang av programvaren

Detaljer

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco.

Bergen har flest selvmord fra bro i Norge. Nå viser byens filmfestival «The Bridge», om dokumenterte selvmord fra Golden Gate i San Francisco. annonse BROER I BERGEN: En rekke broer forbinder Bergen med distriktene. Fra flere av dem skjer det stadig selvmordshopp. Monica Østereng i pårørendeorganisasjonen Leve har selv mistet en bror på denne

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting

Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Rapport obligatorisk oppgave 06 - Person, product, natural lighting Vi fikk oppgaven til å ta 2 bilder for et reklameshoot. Bildene skulle bli tatt med forskjellige innstillinger og i naturlig lys. Etter

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet

Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket av tekstfeltet i bunnen av slideshowet Motiver og uttrykk Motiver kan være alt fra hus og bygninger, eksteriører, interiører og objekter, til portretter og mennesker i aktivitet. Uheldig bildeutsnitt: Vesentlige deler av motivet blir dekket

Detaljer

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg

Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg Konkurransereglement - Swing & Rock n Roll Bugg dansing.no Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 1.2 BESKRIVELSE AV BUGG... 3 1.3 REGISTRERING... 3 2 BUGG KONKURRANSER... 3 2.1 KONKURRANSEREGLER... 3 2.2 ALDER...

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad

DEPRIMERT. Daniel Gulløy Larsen Austad DEPRIMERT Av Daniel Gulløy Larsen Austad INT. STUE - DAG DAVID sitter i den sorte sofaen sin i en grå joggebukse og en sort T-skjorte med en tallerken med rester av kylling og ris i fanget og PCen på bordet,

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Young Lions. Kristoffer Damskau 28.05.88. Mats Onsum 12.04.88. tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com. tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail.

Young Lions. Kristoffer Damskau 28.05.88. Mats Onsum 12.04.88. tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com. tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail. Young Lions Kristoffer Damskau 28.05.88 Mats Onsum 12.04.88 tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail.com torsdag 7. februar 2013 Retning Spar planleggingen til ferien.

Detaljer

Innledning og problemstilling. Handling. Mise-en-scène

Innledning og problemstilling. Handling. Mise-en-scène Innledning og problemstilling I min analyse av filmen Titanic har jeg valgt å ta for meg klasseskillet i filmen. Filmen viser en stor forskjell i hvordan folk fra forskjellige sosiale lag har det og blir

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Eksamensprosjekt Multimediaproduksjon IMT1071

Eksamensprosjekt Multimediaproduksjon IMT1071 Eksamensprosjekt Multimediaproduksjon IMT1071 Vegard Bogstrand 050696 - Mediemanagement Rune Vegard Bakken 050729 - Informatikk Kate Renate Blomberg 050847 - Mediemanagement Eirik dè Ferry Smith 050645

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8

Tryll bort heksa. Introduksjon. Sjekkliste Følg instruksjonene på lista. Huk av etter hvert. Test. Lagre 2/8 Innhold Innhold Tryll bort heksa Introduksjon Steg 1: Lag en flyvende heks Steg 2: Få heksa til å dukke opp og forsvinne Steg 3: Tryll bort heksa med et klikk! Steg 4: Legg til tid og poeng En ekstra utfordring:

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Prosessbeskrivelse. 3D-Modellering og animasjon. Høgskolen i Østfold. av Therese R. Nilsen

Prosessbeskrivelse. 3D-Modellering og animasjon. Høgskolen i Østfold. av Therese R. Nilsen Prosessbeskrivelse 3D-Modellering og animasjon Høgskolen i Østfold av Therese R. Nilsen 1.0 Innledning 1.1 Introduksjon s. 3 1.2 Ideen s. 3 2.0 Prosessen 2.1 Modellering s. 3 2.2 Texturering s. 3 2.3 Animasjon

Detaljer

Teknisk manus, dreiebok og utstyrsliste

Teknisk manus, dreiebok og utstyrsliste Teknisk manus, dreiebok og utstyrsliste 1 Ext. - NARVIK BY - dag Fra UTOT Til TOT Fra TOT til HN Panorering over byen, i lift, liften går fra høyt til lavt. Håndholdt En by. Man kan antyde en politibil

Detaljer