Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon"

Transkript

1 Rapport: Eksamensprosjekt i multimedieproduksjon våren 2007 Gruppe 10, bestående av: Cecilie Hoe, 06hbmemaa, Ida Gabrielsen, 04hbmeda, Ove Spedstad, 06hbmemaa, Kent Andersen, 06hårmedp,

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1. Oppgavebeskrivelse 1.2. Effektmål 1.3. Resultatmål 1.4. Målgruppe 2. Utførelse 2.1. Forarbeid 2.2. Opptak 2.3. Etterarbeid 3. Det ferdige produktet 3.1. Filmen 3.2. Musikk 3.3. Webside 4. Evaluering 4.1. Filmen 4.2. Websiden 4.3. Kvalitetsikring 4.4. Samarbeid 5. Konklusjon 6. Kilder Vedlegg: 1: Fremdriftsplan 2: Synopsis 1 3: Synopsis final 4: Manus 5: Innspillingplan 6: Storyboard 7: Tillatelse for å bruke musikkomposisjon 2

3 1. Innledning 1.1. Oppgavebeskrivelse Dette er et obligatorisk eksamensprosjekt i faget «multimedieproduksjon» og prosjektet teller 30 % på standpunktkarakter. Vi skulle lage en fiksjonsfilm av selvvalgt tema, samt en webside som presenterte filmen. Varigheten skulle være på 3 til 4 minutter inklusive rulletekst. Filmen skulle i hovedsak bygges opp etter den klassiske dramaturgiske modellen, og det skulle benyttes grep som planting/payoff og twist. Det skulle ikke brukes rettighetsbelagt musikk eller annet rettighetsbelagt materiale i filmen Effektmål Vi vil bruke teorikunnskapene vi har opparbeidet oss gjennom semesteret i praksis. I tillegg til dette vil vi få mer erfaring med å jobbe i prosjekt, strukturering av arbeid, planlegging, samarbeid og evaluering av eget produkt Resultatmål Gruppen skal lage en kortfilm på 3-4 minutter med en tilhørende webside som presenterer filmen Målgruppe Målgruppen for denne kortfilmen er i hovedsak studenter da det er disse filmen skal vises for. Men filmen vil også ha en bimålgruppe som er sensorene som skal bedømme produktet. 2. Utførelse 2.1. Forarbeid Etter at oppgaven ble utdelt møttes gruppa for idémyldring og fastsetting av en fremdriftsplan. Ved enden av denne arbeidsøkten satt vi igjen med et ferdig synopsis, samt masse engasjement. Videre brukte vi filmer aktivt i den kreative prosessen, og hentet en del inspirasjon fra blant annet «School of Rock», «Fight Club» og «Capote». Filmens handling startet som et vagt utgangspunkt. Den har utviklet og endret seg underveis, og er nå blitt en fullkommen historie. Gruppen har hatt mange diskusjoner på denne delen av arbeidet, noe som antakeligvis har ført til at historien har blitt nøye gjennomtenkt og fått en enda bedre kvalitet. Før vi gikk i gang med selve innspillingen hadde vi en rekke møter der vi planla scenene og innspillingsdagene. Det ble utarbeidet et manus, storyboard og en innspillingsplan. (Se vedlegg.) Vi foretok en befaring på aktuelle opptakssteder, og fikk tillatelse til å filme hos Kleppes frisørsalong og Coop Marked. Andre locations trengte ingen tillatelse Opptak De to første opptaksdagene var relativt tidlig i perioden. Råmaterialet fra dette ble grovredigert, før vi gjorde de siste opptakene som vi så flettet sammen med resten. Monologen ble spilt inn separat i lydstudioet og lagt over store deler av filmen. Etter kritisk vurdering av gruppa, samt evaluering med Odd ble vi enig om at det ble smør på flesk fordi monologen mest poengterte bildet. Derfor ble det skrevet og tatt opp et nytt utkast som gav stemme til kun de delene av filmen der det var nødvendig, som ved innledningen, i det han møter henne, i frisørscenen, samt i avslutningen. Dette mener vi gjør filmen bedre fordi den ikke behandler seeren som om han/hun er dum. På grunn av dårlig plass på enkelte locations har vi brukt alternative lyssettingsmetoder som for eksempel å sette lyskasteren mot taket for å få bløtt lys. Ellers har vi i hovedsak brukt standard trepunkts lyssetting. For å få riktig eksponering har vi stilt inn slik at det har vært zebrastriper i deler av ansiktet til personene. Vi har valgt å bruke manuell fokus. Å velge fokus har vi gjort gjennom at vi har satt utsnittet som skal brukes, og sentrert objektet som skal være i fokus. Deretter brukte vi funksjonen «push auto» og kontrollerte at objektet ble fokusert. Dersom vi ikke var fornøyde med dette resultatet, etterjusterte vi manuelt med fokusringen på kameraet. For å få innledning- og avslutningsscenen best mulig lånte vi et Glidecam 3

4 fra Pål Westby AS. Glidecam riggen gir flytende bevegelser fordi kroppens rykkete bevegelser absorberes av opphenget. Innledning- og avslutningscenen på hybelen ville ikke vært det samme uten Glidecam, fordi vi ikke hadde fått lik flyt i bevegelsene. Vi har brukt standardiserte bildeutsnitt som halvtotal, halvnær og ultranær, og forsøkt å veksle mellom de for å få spenning i bildene. Til tross for et presist storyboard har vi valgt å ta panoreringer fra både høyre og venstre for å forsikre oss om at vi ikke får aksebrudd og risikerer å måtte ta nye opptak. Til filming brukte vi Høgskolen i Gjøvik sitt Panasonic AG DCX100 kamera. Som mikrofon brukte vi Røde NTG-1 shotgun mikrofon, men vi valgte å ikke bruke contentumlyd da dette ble et forstyrrende element. Og på grunn av dette har vi sluppet å tenke på om lyden er i synk eller ikke. Selve monologen er tatt opp i Pro Tools Studioet på Høgskolen i Gjøvik Etterarbeid Redigeringsprosessen var hovedsaklig en enkel prosedyre. Produktet var nøye planlagt og klippene fungerte opp mot hverandre med unntak av etableringsscenen på frisøren. Denne kjøringen var tatt med GlideCam og dette ga en vinglete filming. Løsningen ble å finne et rolig klipp å bruke et stille bilde til etablering. Under etterarbeidet brukte vi den innebygde funksjonen i FinalCut for fargekorigering. Dette valgte vi for å gi bildene et tildels varmere preg. På grunn av måten vi velger å fremstille budskapet på, og den rolige rytmen i filmen har vi valgt en stillestående rulletekst. Vi forsøkte først med en standard rulletekst, men tempo ble for høyt i forhold til uttrykket ellers, og dette syntes vi ikke egnet seg. All redigeringen ble gjort i Final Cut Pro. En del av oppgaven var å eksportere filmen til flashvideo med valgfri komprimering, samt Quicktime i 700kbit. Vi benyttet FFmpegX til begge versjonene. For rask visning valgte vi å komprimere flashvideoen hardt med en bitrate på 446 kbit/s. Dette fordi vi erfaringsvis har merket at nettbrukere er utålmodige og vil se filmen med en gang. MOV versjonen er komprimert etter spesifikasjonene gitt i oppgaven med lyd på 96 kbit/s i AAC codec og video på 604 i MOVs innebygde mpeg4 format. Dette gir en god lyd og bildekvalitet slik at filmen egner seg for visning også utenfor nettet. 3. Det ferdige produktet Det ferdige produktet består av en fiksjonsfilm med en lengde på 04:00:00, samt en tilhørende webside Filmen «Rette Kanter» er en film om en gutt i begynnelsen av 20-årene med ryddighetskomplekser. Han er student og sosialt oppegående, men har til dels problemer med tvangstanker. Handlingen er retrospektiv og underbygges av en monolog som forteller tankene til hovedpersonen og bygger opp under han som et manisk ordensmenneske. Han forelsker seg i ei jente, men han har problemer med hennes uryddige tilværelse. En spørreundersøkelse i et magasin får han til å spørre seg om det er han selv det er noe galt med. Filmen inneholder planting/payoff og en twist, noe som obligatorisk i oppgaven. Plantingen her er herremagasinet FHM, som først er plassert i innledningen. Her er magasinet det eneste som ikke følger de rette kantene noe som fanger seerens oppmerksomhet. Magasinet kommer igjen i frisørscenen, og har en «point of no return»-effekt. Twistene i denne filmen er når han ser oppgaven, og når hun ligger i hans seng Musikk Musikken er lisensiert under Creative Commons: By Atribution 2.0., og er arrangert og fremført av Kevin MacLeod Webside På websiden har vi prøvd å formidle noe av stemningen og ideen fra filmen om en ryddig tilværelse. For å få frem dette er det brukt mye luft og få elementer. Selve innholdet er samlet på midten med hvite flater over og under. Venstre halvdel er satt av til tekst og film, mens høyre halvdel er satt av til meny. Fargene vi har valgt å bruke er grønt og oransje. Disse fargene kan man finne igjen i filmen, som på stearinlys og skjorte. Selv om de ikke er gjennomgående elementer i filmen har vi valgt å bruke de fargene fordi de illustrerer en kontrast mellom 4

5 det «kjedelig» ryddige, og de endringene som hovedpersonen gjennomgår. Det samme gjelder for strekene som er de eneste grafiske elementene på websiden. Filmen heter «Rette Kanter» og det er bevisst tatt i bruk «urette» streker. Websiden er brukervennlig og lett navigerbar. Menyen blir stående på samme sted gjennom hele siten, og vi har valgt å ha begrenset med linker, også dette for å illustrere hva filmen handler om. Designet på websiden er kreativt og nytenkende, da vi ikke har det vanlige standardoppsettet med menylinje på venstre side og tittel på topp. Websiden er laget i Adobe GoLive CS2, og grafikken i Adobe Photoshop CS. Størrelsen på siden er 900*600px. De som har en lavere oppløsning må muligens scrolle horisontalt for å se hele siden, men på grunn av at websiden er enkel å navigere seg gjennom ser vi ikke dette som et stort problem. 4. Evaluering 4.1. Film Det ferdige resultatet er vi meget fornøyd med. Med den korte tidsfristen tatt i betraktning mener vi filmen er i god kvalitet både historie/handlingsmessig og teknisk. Det er alltids ting som kunne vært forbedret, som f.eks. noen av eksponeringene og kamerabevegelsene. Mye av dette har vi fått fikset i etterarbeidet, men det burde vært ordnet allerede i opptaket. Filmens fortelling følger den dramaturgiske modellen, noe som gjør den spennende. Og flere gode poeng, både i bilder og monolog, gjør den til tider morsom. Tidlig i planleggingsprosessen bestemte vi oss for å benytte 16*9 bildeformat. Dette fordi det gir penere utsnitt og et mer filmpreg. I utgangspunktet skulle vi benytte kameraets innebygde widescreen funksjon (squize), men kamera vi benyttet første opptaksdag hadde ikke den funksjonen. Vi fant ikke ut før et stykke ut i produksjonsprosessen at skolen hadde et anamorbic filter. Dermed bestemte vi oss for filme med tanken om at vi skulle legge på letterbox i redigeringsrommet. Vi er inneforstått med at dette ikke er den riktige måte å lage et videoprodukt i widescreen, siden vår metode inneholder 1/3 færre scanlines enn et originalt og dermed ikke like god bildekvalitet. Dette valget ble forsvart med at filmen skal nedskaleres til web og dermed vil kvalitetstapet ikke være synlig Webside Websiden er relativt enkel og har med kun det som er nødvendig for oppgaven. Det kunne alltids vært lagt til mer info, som bilder fra innspilling, storyboard, bilder av skuespiller og lignende. Men siden ideen var å ha en så ryddig webside som mulig, har vi begrenset oss til noen få linker. Designmessig synes vi websiden illusterer filmen godt Kvalitetssikring Vi har kvalitetssikret gjennom hele prosessen. Dette blant annet gjennom veiledninger med Odd C. Hagen, som har evaluert produktet vårt tre ganger gjennom hele arbeidsfasen. Her har vi fått tilbakemelding om hva som har forbedringspotenisal og hva som er bra. Vi har også brukt andre studenter til kvalitetssikring gjennom å la dem høre ideer, se filmen og lignende. Når det gjelder selve prosjektet har vi lagt mye arbeid ned i planleggingen, og gjennom en fremdriftsplan har vi hele tiden hatt oversikt om vi er i rute eller ikke Samarbeid Vår gruppe har bestått av to managementstudenter, en designstudent og en produksjonsstudent. Kombinasjonen av de ulike studiene og det faktum at det ble dannet grupper på tvers av klassene har gjort at vi er et team bestående av mennesker med ulik kunnskap. Vi tenker forskjellig - noe som skaper kreativitet og diskusjoner. Likevel har det å skulle jobbe på tvers av klassene hatt sine utfordringer. Ulike klasser gir ulike timeplaner og ulike prosjekter med tilsvarende deadliner. Dette skapte en del hodebry da vi skulle lage en arbeidsplan. At denne filmen skal lages i eksamensperioden gjør ting desto vanskeligere da tid til lesing også må prioriteres. Dette har vi løst ved at vi har fordelt enkelte oppgaver, slik at det ikke har vært nødvendig for oss å alltid jobbe på samme tidspunkt. 5

6 5. Konklusjon Ut fra gitte forutsetninger synes vi at vi har fått et produkt vi kan være fornøyde med, både teknisk og historiemessig. Vi har fått god veiledning underveis som i stor grad har hjulpet oss videre og har gitt oss det resultatet vi har i dag. Dette eksamensprosjektet har latt oss utforske filmverdenen, og vi har lært mye gjennom å gjøre ting i praksis. 6. Kilder Jacobsen, Finn, Videologi (Amalie Forlag, 2002) Leirpoll, Jarle, Video i Praksis (Jarle Leirpoll Forlag) Leirpoll, Jarle, forelesningsnotater Kolås, Øyvind, forelesningsnotater 6

7 Fremdriftsplan Vedlegg: april: utlevering av oppgave 15. april: idémyldring, synopsis 18. april: manus, storyboard 19. april: storyboard, innspillingsplan, eventuelt 23. april: veiledning, innspillingsplan, eventuelt 24. april: lage test til FHM magasin, eventuelt 25. april: opptak 26. april: opptak 2. mai: redigering 3. mai: veiledning, redigering 10. mai: opptak 14. mai: redigering, nettside, rapport 15. mai: redigering, nettside, rapport 16. mai: veiledning 21. mai: finredigering, nettside, rapport 22. mai: sluttføring av prosjekt 23. mai: deadline for gruppa 25. mai: innlevering Underveis skal vi ha evalueringsmøter der videre fremdrift diskuteres.

8 Synopsis Versjon 1 Vedlegg: 2 En gutt i begynnelsen av 20-åra med ryddighetskomplekser. Han er student, sosialt oppegående men har tildels problemer med tvangstanker. Utad kan han virke som en mainstreamperson. Handlingen er retrospektiv og baseres på en monolog som forteller historien til jegpersonen gjennom hele filmen og bygger opp under han som manisk ordensmenneske. Vi kommer til et punkt der han ønsker å endre sin adferd. Monologen skal være humoristisk og ironisk om hovedpersonens ryddemani. Den skal også bære historien og sørge for fremdrift sammen med illustrerende bilder Sceneoppynging Introduksjon med etablering Scene for å introdusere hovedpersonen sin hybel, illustrere han som person. Hybelen er generelt meget ryddig. Dette illustreres ved for eksempel at korktavla er nøye organisert. Kamera gjør en myk bevegelse gjennom rommet og ender opp på to personer som ligger i senga. Videre ser vi hovedpersonen liggende på gulvet med pledd og sofapute og får en antydning av at han har vært på fest. Flashbacksekvens Forteller historien til jeg-personen ut i fra monologen. Tilsynelatende tilfeldige klipp, men som knyttes sammen med monologens innhold. Innklippene illustrerer en stadig utvikling hos personen, der han går fra å være ekstremt ryddig til å bli litt mer normal. Avslutning Tilbake til første del av filmen. Viser utsnitt av rommet som er mer rotete. Hovedpersonen ligger våken og ser i taket, og etter hvert reiser han seg opp og begynner å rydde klærne til personene i senga. På ett punkt gidder han ikke mer, og slenger klærne fra seg og går ut døra.

9 Synopsis Versjon 2 - Final Vedlegg: 3 «Rette kanter» er en kortfilm om en gutt i begynnelsen av 20-årene med ryddighetskomplekser. Han er student, sosialt oppegående, men har tildels problemer med tvangstanker. Handlingen er retrospektiv og underbygges av en monolog som forteller tankene til hovedpersonen og bygger opp under han som et manisk ordensmenneske. Han forelsker seg i ei jente, men han har problemer med hennes uryddige tilværelse. En spørreundersøkelse i et magasin får han til å spørre seg om det er han selv det er noe galt med. Sceneoppynging Introduksjon med etablering Scene for å introdusere hovedpersonen sin hybel, illustrere han som person. Hybelen er generelt meget ryddig. Dette illustreres ved for eksempel at korktavla er nøye organisert. Kamera gjør en myk bevegelse gjennom rommet og ender opp på to personer som ligger i senga. Videre ser vi hovedpersonen liggendes på gulvet med pledd og sofapute og får en antydning av at han har vært på fest. Flashbacksekvens Forteller historien til jeg-personen ut i fra monologen. Tilsynelatende tilfeldige klipp, men som knyttes sammen med monologens innhold. Innklippene illustrerer en stadig utvikling hos personen, der han går fra å være ekstremt ryddig til å prøve å bli litt mer normal. Avslutning Tilbake til første del av filmen. Hovedpersonen ligger våken og ser i taket, gjør en bevegelse som gjør at kameraet kjører ut og viser mer av rommet. Da ser man at hovedpersonen ikke ligger i senga alene og at det er rot på gulvet.

10 Manus Vedlegg: 4 Scene 1: Introduksjon, int. hybel til hovedpersonen Kjøring mot venstre gjennom rommet. Avdekker et ryddig rom, ender opp på han i senga. Jeg har aldri sett på meg selv som et ordensmenneske. Andre mener hybelen min er verdens ryddigste studenthybel, men realiteten er at ting har en logisk plassering og det ville være unaturlig motarbeide denne grunntanken. Scene 2: Legoscene, int. Legoklosser på bilbaneteppe. Scene 3: Brettekanter, int. hybel til hovedpersonen Klesskap med klær nøye brettet. Scene 4: Påkledning I, int. hybel til hovedpersonen Hovedpersonen knepper opp skjorte og ser seg selv i speilet. Scene 5: Butikkscene I, int. matbutikk Hovedpersonen går i butikken, rydder litt i hyllene og plukker med seg en vare. Min verden var nøye balansert. Alt gikk i rutine. Men samtidig som jeg prøver å holde min verden fri for klunder ser jeg stadig utfordringer rundt meg. Scene 6: Kaféscene, ekst. kafé Han sitter på kafé ute. Løfter opp kaffekoppen. Hun sitter på et bord litt unna. Telefonen hennes ringer, hun roter litt i vesken sin før hun plukker den opp og begynner å prate. Han titter på henne. Dette var før jeg traff henne. Vi gikk på samme skole, hadde felles venner og første gang jeg så henne tenkte jeg. Hun kunne det vært hyggelig å bli kjent med. Det viste seg å bli kjent var ingen stor utfordring. Vi begge er omgjengelig og utadvendte men allikevel var vi to forskjellige personligheter. Vi var ikke kuttet fra samme tre og like lett å kombinere som slaven og den som holder pisken. Det verste var at hun lo høylytt av «Americas Funniest home videos». Scene 7: Frisørscene, int. frisørsalong Hovedperson sitter midt i en soffa. Han løfter opp et blad, legger beina i kors. Han blar opp på en tilsynelatende tilfeldig side og leser en personlighettest. Han drar fingern nedover for å finne svaret på testen. En spørreundersøkelse i et forholdsvis dårlig magasin skulle sette mine holdninger i et dårlig lys. «Kontorpulten er alltid ryddet, skoene satt pent ved siden av hverandre og klærne i klesskapet nøye brettet for å utnytte skapets fulle bredde. du er A4 og den minst spennende å sitte ved siden av i et selskap. Keep up the good work hvis du vil ende opp alene resten av livet.» Scene 8: Påkledning II, int. hybel til hovedpersonen Hovedpersonen knepper opp en mer moderne skjorte og rufser til håret. Scene 9: Butikkscene II, int. matbutikk Hovedpersonen går og plukker en vare fra butikkhyllen. Han går så ut av bildekanten, og kommer tilbake for å rette opp i hyllen. Scene 10: Velkomstscene, ekst. huset hennes Utenfor hos henne. Hovedpersonen ringer på døra. Hun lukker opp. Han går inn. Til tross for min jakt etter det organiserte og perfekte skulle det vise seg at denne jenta ga mer glede enn å sortere krydder etter styrke farge og konsistens.

11 Vedlegg: 4 Scene 11: Oppvaskscene, int. hos henne Begge kommer inn på kjøkkenet, hun går videre mens han stopper opp. Han ser på oppvasken og tenker en stund, før han setter fra seg vinflasken og går ut. Scene 12: Plukke søppel-scene, ekst. Storgata Hovedpersonen går nedover gaten. Er det riktig at gårsdagens middagstallerkener skal legge en ellers perfekt kveld i grus. Er det ikke vanlig å søke det perfekte? Han ser søppel som ligger langs veien, og bøyer seg ned for å plukke det opp. Mens han plukker opp søppelet, ser han opp og ser ser selv i speilbilde. Er det ikke vanlig å strebe etter det perfekte? Scene 13: Avslutningsscene, int. hybel til hovedpersonen Han ligger i sengen. Kameraet beveger seg bakover mens han snur seg og legger armen rundt henne. Kameraet avdekker rot på gulvet. Allikevel er det perfekte relativt; noen ganger må ting settes til siden til fordel for andre. Det finnes ting som er viktigere her i livet enn rette kanter.

12 Innspillingsplan Vedlegg: 5 Onsdag 25. april Intro og avsluttningscene Sted: Hybelen til Kent 10:00: Rydding og rigging 12:30: Skuespillere ankommer, brifing i hva som skal skje 13:00-14:00: Opptak 14:00-15:00: Lunsj Påkledningsscene Sted: Hybelen til Kent 15:00-15:30: Rigging 15:30-16:00: Opptak 16:00-17:00: Nedrigging og kort brifing om morgendag Huskeliste: To oransje kubbelys FHM Bokomslag Foto og bilderammer Boks Grønn og blå skjorte Hårvoks Dameklær og undertøy Torsdag 26. april Frisørscene Sted: Kleppes Frisørsalong 08:30: Avtale på Kleppes frisørsalong 08:30-09:00: Rigging 09:00: Skuespiller Håvard ankommer. 09:00-09:30: Opptak og nedrigging Butikkscener Sted: Coop Marked 10:00: Avtale Coop Marked 10:00-11:00: Rigging, opptak og nedrigging Kaféscene Sted: Kaffka uteservering 11:30: Avtale Kaffka, skuespiller Renate ankommer. 11:30-12:30: Rigging, opptak og nedrigging 12:30-13:30: Lunsj

13 Legoscene Sted: Høgskolen i Gjøvik, store studio laboratorium 13:30-14:30: Rigging, opptak og nedrigging Vedlegg: 5 Huskeliste: Grønn og blå skjorte Hårvoks Lego av fire ulike farger FHM Hente bilmappe i Soppen barnehage. Torsdag 10. mai Velkomstscene Sted: Utenfor Cecilies hus 16:00-16:30: Rigging 16:30: Skuespillere ankommer 16:30-17:15: Opptak Oppvaskscene Sted: Cecilies kjøkken 17:15-17:30: Rigging 17:30-18:00: Opptak Brettekanter Sted: Cecilies klesskap 18:00-18:15: Rigging 18:15-18:30: Opptak 18:30-18:45: Nedrigging Plukke søpper scene Sted: Storgata, ved Toten Sparebank 19:00-19:30: Rigging og opptak 19:30-19:45: Nedrigging Huskeliste: Grønn skjorte Hårvoks Oppvask Vinflaske Søppel Ryddig klesskap 2

14 Storyboard Vedlegg: 6

15 Vedlegg: 6

16 Vedlegg: 6

17 Vedlegg: 6

18 Vedlegg: 6

19 Vedlegg: 6 6

20 Vedlegg: 6

21 Vedlegg: 6

22 Vedlegg: 6

23 Vedlegg: 6 10

24 Vedlegg: 7 Works are also available under the Kevin MacLeod 1821 S. Ridge Rd. Green Bay, WI USA Creative Commons 2.0: By Attribution license. AUTHORIZATION TO USE AUDIO COMPOSITION(S) Description of audio: Composition 1: Sapphire Isle For good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, Owner (Kevin MacLeod) hereby grants to Gruppe 10 the right, but not the obligation, to incorporate the audio described above ("Property") in any manner Producer sees fit in the production tentatively entitled Rette Kanter ("Program") only and to use and authorize others to use the Property as so incorporated in the Program in the distribution, sale, licensing, marketing, advertising, promotion, merchandising, exhibition and other exploitation of the Program in perpetuity. These rights are non-exclusive. All other rights are reserved by the Owner. Owner warrants and represents that Owner has the right to grant all rights granted herein and Producer and or Company's use of the Property as permitted herein will not infringe on the rights of any third party. Name: Kevin MacLeod Signature: Date:

Rapport gruppe13. Gal Av Lengsel

Rapport gruppe13. Gal Av Lengsel Rapport gruppe13 Gal Av Lengsel Av Christine Schibsted, 995471, 06HÅRMEDPR Katrine Christensen, 995420, 06HBMEMAA Rune Simensen, 040588, 04HBMEDAA Svein-Erik Jonassen, 995839, 06HÅRMEDPR Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning

Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning HOVEDPROSJEKT: Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning FORFATTER(E): MARTINSEN SANDBERG SLAATTEN NYTRØEN ANN KRISTIN ÅSE MARIE HENRIETTE Dato: 16.05.2003 1 Sammendrag

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener

Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener Rapport om gruppeprosjektet Universets fenomener I Huin 105 Webdesign og webestetikk fikk vi i oppgave å lage et større nettsted som et gruppeprosjekt. Nettstedet kunne være kulturformidlende eller en

Detaljer

Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012

Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012 Evaluering av prosjekter på Sleipner, våren 2012 Karnevalsprosjektet Alle prosjekt jobbet etter samme mål, og mange erfaringer og refleksjoner går igjen, derfor valgte vi å skrive en kortere evaluering

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

RAPPORT PTF HØSTEN 2013. Marit Inga Sture

RAPPORT PTF HØSTEN 2013. Marit Inga Sture RAPPORT PTF HØSTEN 2013 av Marit Inga Sture INNHOLD Innhold... 2 1 Produkt... 3 2 Problemstilling... 3 3 Programområde..3 4 Kompetansemål... 3 5 Lokal tilpasning av kompetansemål... 3 6 Vurderingsmål...3

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

MyPlan En dagsplan for nettbrett. Noora Catherine Østgård Fagerland. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi

MyPlan En dagsplan for nettbrett. Noora Catherine Østgård Fagerland. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi MyPlan En dagsplan for nettbrett Noora Catherine Østgård Fagerland Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi PROSJEKT NR. 34 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din?

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din? Fra idé til manus Ideene kan komme fra hendelser i livet ditt, historier du har hørt fra venner og familie, det du ser eller hører, drømmer, bilder eller musikk, et sted du besøker, avisannonser, artikler

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

RAPPORTEN. Rapport del 1 TAMPEN BRENNER

RAPPORTEN. Rapport del 1 TAMPEN BRENNER RAPPORTEN Rapport del 1 TAMPEN BRENNER Prosjektet TAMPEN BRENNER - Produksjons og tittel logo - Nettsiden tb.fosseli.com - Plakat til novellefilm - Cover DVD - DVD Video - Novelle filmen Tampen Brenner

Detaljer

Digitale speilreflekskameraers. muligheter

Digitale speilreflekskameraers. muligheter Digitale speilreflekskameraers mobile muligheter Inf5261 2009 Farah Khan Praveena Moganadas Ingrid Elise Løvlund Rekaa 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innleding... 4 Eksisterende teknologi

Detaljer

Kandidatoppgave. Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen?

Kandidatoppgave. Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen? Kandidatoppgave Hvordan kan vi hjelpe elevene til å forberede seg bedre mellom og til timene på trinn 2 i trafikkopplæringen? How can we help students to prepare before and between driving lessons in step

Detaljer

Forelesning om tegnspråkpoesi

Forelesning om tegnspråkpoesi Forelesning om tegnspråkpoesi Av Georg Lorentz Bjerkli Forelesningens innhold: Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i tegnspråkpoesi. Noen av dem

Detaljer

Web-prosjekt ved HiT

Web-prosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE EY1206 HØSTEN 2006 EY1206 EY1-6-06 Web-prosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn,

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 1 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten 2014. Denne rapporten består av fire

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Innføring i digital samprosjektering

Innføring i digital samprosjektering Innføring i digital samprosjektering Andre Vindorum Luis Ståle Storødegård Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Tor Guttorm Syvertsen, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Visuell Guide. Rapport del 2 TAMPEN BRENNER

Visuell Guide. Rapport del 2 TAMPEN BRENNER Visuell Guide Rapport del 2 TAMPEN BRENNER 1 På de følgende sidene vil vi med ord beskrive prosessen før, under og etter innspillingen av novellefilmen Tampen Brenner. I løpet av disse hektiske månedene

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer