PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S"

Transkript

1 Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20 PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder: Kjell Enger Ekstern veileder: Jørn Haflan Dato: 16/

2 Y-engineering Høst 2010 Side 2 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Mål og rammer... 4 Bakgrunn... 4 Prosjektets mål... 5 Tekniske mål... 5 Læringsmål... 5 Resultatmål... 5 Rammer... 6 Vedlikeholdsinformasjon... 7 Omfang... 7 Organisering... 8 Prosjektgruppa... 8 Øvrige roller og bemanning... 8 Veiledere ved OSO og HiBu... 9 Ressurspersoner... 9 Ansvarsområder Deltagere Ansvar Beslutningspunkt, oppfølging og milepæler Krav til beslutningspunkt Rapportering Milepæler Ledelse av prosjektet Timelister Oppfølgingsdokument Møter med intern veileder Møter med OSO Interne gruppemøter Møtereferat Ressurs plan Tid Ressursplan Risikoanalyse Kategori for konsekvens Kategori for sannsynlighet Risikomatrise... 17

3 Y-engineering Høst 2010 Side 3 av 20 Analyse Apendix Dokument/revisjons historie... 20

4 Y-engineering Høst 2010 Side 4 av 20 MÅL OG RAMMER BAKGRUNN Hovedprosjektet er den avsluttende Bachelor-oppgaven for Maskiningeniører i produktutvikling. Oppgaven vår er gitt av OSO Hotwater AS. OSO er den ledende bedriften på produksjon av varmtvannsberedere til det norske og internasjonale markedet. Vårt prosjekt er første ledd i en automatiseringsprosess av en nåværende manuell linje. Her produseres beredere av typen OSO slank og OSO Wallsmart. Både Slank og Wallsmart produseres i fire ulike størrelser. Slank: 30, 50, 100 og 150 liter. Wallsmart: 30, 50, 80 og 100 liter. Forskjellen er at wallsmart har veggoppheng og tapping av varmtvann i bunn av tanken. Begge typene finnes med enten glava eller skum isolasjon. Per i dag kommer varmtvannstankene frem til vår stasjon stående på bunndelen av ytterskallet. Videre er det en operatør som trer på øvre del av ytterskallet, presser det ned og skrur det fast med 4 skruer. Hensikten med prosjektet er å lage en automatisk stasjon som fører til at operatøren kan tre på ytterskallet, og sende tanken videre, så skrur stasjonen fast ytterskallet automatisk. Stasjonen må operere på følgende måte: Når operatøren er klar med en tank, blir den sendt videre på samlebåndet. En sensor gir et signal til stasjonen om at den skal begynne å arbeide, og tanken føres inn i stasjonen. Tanken må posisjoneres for at skruene skal treffe riktig. Skallet presses sammen for å sikre at delene er fullstendig sammensatt. Fire skruer skal skrus inn i skallet med 90 grader mellomrom. Flensen som skruene skal festes i, er ca 15mm høy. Det er disse skruene som holder skallet sammen. Tidsforløpet i en syklus er gitt i kravspesifikasjonen. Tiden måles fra en tank blir sendt inn i stasjonen, og fram til den kan motta neste. Alle berederene som produseres på linja har lik diameter, men tankene varierer i høyden. Dette medfører at stasjonen må ha en rask omstilling i høyderetning. Oppgaven består av 3 hovedelementer: Mekanikk Elektrisk/Pneumatisk PLS/datastyring Vi skal i størst grad konsentrere oss om den mekaniske delen og konstruksjon av selve hovedstrukturen. Programmering og elektrisk/pneumatisk vil foregå med assistanse fra verkstedavd. ved OSO

5 Y-engineering Høst 2010 Side 5 av 20 PROSJEKTETS MÅL TEKNISKE MÅL Lage en løsning som automatiserer en manuell prosess i en produksjonslinje. Oppfylle kravene til moderne produksjon. Det vil si at maskinen må være robust, driftsikker og beregnet for et høyt antall driftstimer. LÆRINGSMÅL Økt kompetanse i prosjektarbeid og dypere innsikt i prosjektstyring. Lære å jobbe systematisk og planlegge oppgaver og prosjekt aktiviteter fram i tid. Jobbe innenfor kundens ønsker og overholde tidsfrister. Gi oss innsikt i produktutvikling og løsninger i moderne industriproduksjon. Gi oss erfaring med gruppebasert problemløsing Lære å samarbeide med andre eksterne aktører og ressurspersoner i prosjektet vårt. RESULTATMÅL Ferdigstille et produkt som skal installeres og brukes i videre produksjon ved OSO. Levere en rapport og presentasjon fra prosessen som viser metodevalg og fremgangsmåter. Sitte igjen med kunnskap og erfaringer innen prosjektarbeid. Fullføre bachelor grad

6 Y-engineering Høst 2010 Side 6 av 20 RAMMER TIDSRAMMER OG FRISTER Tidsrammen for prosjektet er skoleåret Hovedbelastningen og arbeidsmengden vil være størst i vårsemesteret Arbeidet må ferdigstilles i slutten av mai. Presentasjon januar 2011 uke 1 og 2 Kort presentasjon om prosjektgruppa og oppgaven. Presentasjon mars- april 2011 uke Oppdatering på status og fremgang. Presentasjon, juni 2011 uke 23 Hovedpresentasjon ØVRIGE RAMMER OG FORUTSETTNINGER Elektrisk forsyning er 230volt. Pneumatisk arbeidstrykk skal normalt være mellom 6 til 7,5 bar og stasjonen skal varsle feil hvis trykket faller. Første skrue skal plasseres under uttaket på slank modellen. Første skrue på wallsmart er tilfeldig. Skal operere i et verkstedmiljø med temperatur mellom c Stasjonen skal bygges etter forskrifter fra maskindirektivet. Maskinsikkerhet er regulert gjennom egen forskrift for maskiner. Her er særlig sikkerhet og nødvendig vern mot omgivelsene viktig. Stasjonen skal fungere på alle størrelsene av Wallsmart og slank beredere. Diameteren er lik på disse. At skallet står mot flensen på bunndelen skal kontrolleres av en OSO ansatt under påsetting, før han/hun sender tanken videre inn i maskinen. OSO har ansvaret for utgifter på alt materiell. Vi får bruke verksted hos OSO for bygging, programmering og testing. OSO stiller med ressurser for installering. Forskjellige program for de forskjellige høydene på berederene. Operatøren har en knapp for hvert program, og det er hans ansvar å bruke riktig program. Det forutsettes at rammene Wallsmart og Slank RD berederne står på er like høye. Med montasje av slank modellen forutsettes det at operatør setter fra seg tanken med uttaket mot seg.

7 Y-engineering Høst 2010 Side 7 av 20 VEDLIKEHOLDSINFORMASJON For å sikre optimal drift på stasjonen forutsetter dette at OSO Hotwater AS følger opp nødvendig vedlikehold og justeringer. Serviceinformasjon og intervaller er gitt fra leverandøren av komponentene. OMFANG Finne en løsning for å automatisere fastmontering av ytreskallet på OSO slank beredere. Skallet blir montert manuelt mot en flens i bunnen og skal festes med 4 skruer. Maskinen skal skru og i tillegg rotere tanken 90 grader 3 ganger før den sendes videre. Løsningen må passe inn som et ledd i produksjonslinjen. Fokus på arbeidshastighet og presisjon er viktig. Siden den står i et åpent miljø sammen med de manuelle stasjonene er støy en faktor vi ønsker å holde så lav som mulig. Første del av prosjektet vil gå ut på å utarbeide et forprosjekt der vi ser på prosjektmetodene og setter oss inn verktøy og hjelpemidler. Utarbeide nødvendig dokumentasjoner for det videre arbeidet. Andre del starter utvikling av produktet. Forskjellige forslag til løsninger vil bli vurdert og den endelige løsningen valgt. Tredje del går på utførelsen av den praktiske delen. Dokumentasjon, testing, vurdering, revurdering og endringer vil løpe parallelt med det praktiske arbeidet.

8 Y-engineering Høst 2010 Side 8 av 20 ORGANISERING PROSJEKTGRUPPA Ole Gunnar Leer (prosjektleder) Utdannet automatikkmekaniker med fagbrev fra Elko AS. Har også jobbet med brønnboring Henrik Mathiesen (prosjektansvarlig) Utdannet bilmekaniker lette kjøretøy med fagbrev fra Toyota. Har jobbet 3 år hos Toyota Svein G. Nordbø Utdannet fly/strukturmekaniker med fagbrev fra LHK Kjeller. Har jobbet 2 år hos LHK Halvor Aschjem. Utdannet bilmekaniker tunge kjøretøy med fagbrev fra Bertel O. Steen. Har jobbet 4 år hos B.O.S Oppdragsgiver og eier av prosjektet ØVRIGE ROLLER OG BEMANNING OSO Hotwater AS Postbox 112, Loesmoen 3300 Hokksund Telefon: Faks: E-post: Internett:

9 Y-engineering Høst 2010 Side 9 av 20 VEILEDERE VED OSO OG HIBU Veileder ved oso: Jørn Haflan Leder ved automasjonsavdelingen E-post: Veiledere ved HiBu: Kjell Enger Høgskolelektor Avdeling for teknologi Studiested: Kongsberg Romnr: D257 Telefon: Intern: 9734 E-post: Ingerid Fossum Førsteamanuensis Avdeling for teknologi Telefon: Intern: E-post: RESSURSPERSONER Verkstedavdeling ved OSO Roy Magnussen Arild Mathiesen

10 Y-engineering Høst 2010 Side 10 av 20 ANSVARSOMRÅDER DELTAGERE Ole Gunnar Leer: Prosjektleder, Krav, tidsplan, test. Halvor Aschjem: Økonomi, konstruksjonsansvarlig, prosjektplan. Henrik Mathiesen: Dokumentasjon, web. Svein Gjøran Nordbø: Design og Risikoanalyser. ANSVAR PROSJEKTLEDER: Prosjektlederen har hovedansvaret for at prosjektet skal gå som planlagt. Han er også kommunikasjonskanal mot intern veileder og prosjektgiver. TEST: Ansvaret for at teststrategier, spesifikasjoner og rapporter blir utarbeidet. I tillegg kontrollere at prosjektkrav er testbare. Alle i gruppen vil være tilstede under testingen. På denne måten får vi testet hverandres arbeid. Hovedansvar: Ole Gunnar Leer. WEB Utarbeide en funksjonell webside om prosjektet. Denne skal oppdateres og inneholde oppdatert informasjon og status på prosjektet. Ansvar: Henrik Mathiesen

11 Y-engineering Høst 2010 Side 11 av 20 PROSJEKTPLAN Utarbeide prosjektplan og oppdatere denne gjennom hele prosjektet. Alle gruppemedlemmene vil være involvert i prosjektplanen, men hovedansvarlig vil koordinere og sikre at alle nødvendige dokumeneter er med i planen. Hovedansvar: Halvor Aschjem DESIGN Beskrive fysiske dimensjoner og hvordan systemet skal se ut. Sikre at deler fra forskjellige systemer passer sammen og fungerer. Alle i gruppen vil være involvert i design fasen, men hovedansvarlig vil koordinere og styre denne delen. Hovedansvarlig: Svein Gjøran Nordbø DOKUMENTASJON Ansvarligs oppgave er å forsikre at alle dokumenter følger samme oppsett. I tillegg, sikre at alle dokumenter som blir innlevert har god struktur og er innenfor skolens krav. Hoved ansvarlig: Henrik Mathiesen RISIKO Utarbeide og identifisere risikoer ved prosjektet, slik at vi kan lage risikoanalyser og lage evalueringer på hva som kan gå galt. Ansvarlig: Svein Gjøran Nordbø ØKONOMI Gruppen vil ikke ha noe budsjett, da OSO står for alt utstyr og utgifter som skulle dukke opp underveis. Vi skal utarbeide en rapport om hvor mye OSO vil tjene ved å bytte ut den manuelle stasjonen med en automatisert. Ansvarlig: Halvor Aschjem

12 Y-engineering Høst 2010 Side 12 av 20 BACKUP Forsikre at alle gruppemedlemmer tar backup av all sin dokumentasjon, i tillegg ta backup regelmessig av ny dokumentasjon som gruppen legger på dropbox. Ansvarlig: Svein Gjøran Nordbø KRAV Identifisere krav og lage kravspesifikasjon. Ansvarlig: Ole Gunnar Leer BESLUTNINGSPUNKT, OPPFØLGING OG MILEPÆLER KRAV TIL BESLUTNINGSPUNKT Januar uke 1-2: Første presentasjon: Som start på selve hovedprosjektet skal prosjektgruppen presenter seg og sitt prosjekt ved oppstart av vårsemesteret (etter Jul). Dette gjøres i en kort muntlig presentasjon på ca. 20 minutter. presentasjonen skal gi svar på "hva" prosjektgruppen skal lage og "når" de forskjellige delene skal gjøres. Deltakere: Hele prosjektgruppa, ekstern sensor, intern veileder og intern sensor. Vanlig at ekstern veileder er tilstede. Februar uke 5: Utføringsdelen av prosjektet skal starte. Planleggingsfasen er ferdig og løsning skal være valgt. Arbeidet med å utvikle maskinen starter. Mars-april uke 11-15: Andre presentasjon: En oppdatering på hva som har blitt gjort og hva som skal skje videre i prosjektet. Generell status. Deltakere: Hele prosjektgruppa, ekstern sensor, intern veileder og intern sensor. Vanlig at ekstern veileder er tilstede. Eksamensperiode tidlig april: Aktiviteter i prosjektet tar en liten pause. Satser på å bestille opp deler og materiell som er nødvendig til maskinen før denne perioden og ta høyde for leveringstid. Det gir en bedre utnyttelse av tiden. Juni uke 23: Hovedpresentasjon: Framlegging av hele prosjektet med sluttrapporter og evaluering. Deltakere: Hele prosjektgruppa, ekstern sensor, intern veileder og intern sensor. I tillegg er det en fordel at ekstern veileder er tilstede.

13 Y-engineering Høst 2010 Side 13 av 20 Tid 1. presentasjon Uke presentasjon Uke presentasjon Uke 23 Dokumentasjon Forprosjektplan, Prosjektplan, Kravspesifikasjon, Testspesifikasjon. Prosjektplan Mappe for hele prosessen, prosjektrapport RAPPORTERING Rapportering er en viktig del av prosjektet, vi ønsker derfor å være tydelige på hvordan vi skal gjøre dette fra starten. Dette gjelder dokumentasjon av arbeid, timer, kontakter etc. Videre skal det være gode referater fra alle møter med veiledere og oppdragsgiver. Vi vil oppdatere statusrapport i henhold til fremdriftsplanen, og distribuere denne websiden. Vi vil også avtale statusmøter med veiledere. Statusrapport leveres til veileder ved hvert møte. Rapportering til arbeidsgiver skjer ved behov og ved møter. Sluttrapport leveres i henhold til retningslinjer for bacheloroppgave. MILEPÆLER Gjøre ferdig forprosjektet Utarbeide kravspesifikasjon og testspesifikasjon. 1.presentasjon Starte den praktiske prosjektdelen. Utvikling av maskinen. Delebestilling. presentasjon Bygging av maskinen presentasjon For utfyllende informasjon, se vedlagt Gantt skjema.

14 Y-engineering Høst 2010 Side 14 av 20 LEDELSE AV PROSJEKTET TIMELISTER Alle gruppemedlemmene har ansvaret for å skrive egene timelister med oversikt over hva de har jobbet med og når de gjorde det. Dette skal fylles inn i maler som ligger i dropbox. På denne måten kan PL ha oversikt over hva som har blitt gjort og hva som må gjøres videre. På denne måten blir det lettere å overholde satt tidsplan, og eventuelt oppdatere den. OPPFØLGINGSDOKUMENT Meningen med dette dokumentet er å sikre bedre kontroll for PL. Her kan han få oversikt over hvor mange timer som er brukt og hva som er blitt gjort i løpet av en uke. PL har ansvaret for å sende oppfølgingsdokumentet til intern veileder en gang i uken. Dokumentet skal inneholde hva som har blitt gjort foregående uke, hva vi skal gjøre neste uke, og noen oppdateringer om hvordan vi ligger an i forhold til prosjektplanen. Dokumentet skal sendes på en fast dag etter avtale med veileder. MØTER MED INTERN VEILEDER Det er satt av tid i planen til ukentlige møter med intern veileder. Disse vil bli holdt på en fast dag etter avtale med intern veileder. Prosjektgruppa er ansvarlig for møtevirksomheten, booking av rom og innkallinger. Statusmøtene skal være korte, presise og gå rett på sak. Innhold skal dreie seg om Status i forhold til planlagte aktiviteter og fremdrift. Identifisere avvik og vurdere kritisk suksessfaktor. Forslag og korrigerende tiltak. MØTER MED OSO Møter med prosjektgiver vil vi avtale ved behov.

15 Y-engineering Høst 2010 Side 15 av 20 INTERNE GRUPPEMØTER Gruppen jobber stort sett sammen. På denne måten får vi i realiteten hatt gruppemøter hver gang vi jobber sammmen. Vi starter med å ha en liten statusrapport. Utvidede møter vil vi avtale sammen ved behov. På disse møtene vil vi ha statussjekk på hvor vi ligger an i prosjektet og hva de forkjellige gruppemedlemmene skal gjøre. Dette gir PL god oversikt, og gjør det lettere å delegere eventuelle tilleggsoppgaver. MØTEREFERAT Gruppen vil dele ansvaret om å skrive møtereferat. Dette referatet skal intern veildere ha senest 24 timer etter møtet. RESSURS PLAN TID Total tid som studentene vil legge i prosjektet er i realiteten styrt av antal studiepoeng som blir gitt av hovedprosjektet. De 20 studiepoengene regner vi totalt ca 630 timer per student. Med prosjektgruppen på 4 personer kan det regnes med at vi totalt ligger på minimum 2520 timer. Vi vil gjøre en grov estimering på hvordan disse timene vil fordeles utover året. Høst semesteret 2010 har vi regnet 4 timer i uken i 15 uker. Dette blir 60 timer per student. som gir oss 240 timer som vi skal bruke direkte på prosjektet. Tar vi med den første uken med forelesning kommer vi opp i 80 timer per student og et totalt timetall på 320 timer på høstsemesteret. Vårsemesteret 2011 er delt opp som følger:januar-april: Fra timeplanen har vi 16 timer i uken. Regner med ca 11 uker til første fremføring og får 180 timer per student, som vi runder opp til 800 timer for hele gruppen. Fra april-juni: Jobber for fult med prosjektet og regner 37,5 timer per student i 11 uker som gir 450 timer per student for hele gruppen. Av dette estimatet kan vi runde oppover til ca 700 timer per student. V total tid på 2800 timer.

16 Estimert totalt Registrerte timer Gjenværende / avvik Estimerte timer Registrerte timer Estimerte timer Registrerte timer Estimerte timer Registrerte timer Estimerte timer Registrerte timer Y-engineering Høst 2010 Side 16 av 20 RESSURSPLAN Prosjekt: Automatisk skrustajon (A.S.S) V. 0.3 per Total Ole gunnar Henrik Halvor Svein gjøran Nr Aktivitet Planlegging 306,0 195,5 110,5 82,0 50,0 62,5 31,0 85,0 53,5 76,5 61,0 2 Planlegging 50,0 49,5 0,5 12,5 10,0 12,5 13,0 12,5 13,5 12,5 13,0 4 Forstudium 60,0 59,0 1,0 15,0 20,0 15,0 15,0 15,0 11,0 15,0 13,0 6 Kravspesifikasjon 56,0 27,0 29,0 17,0 7,0 5,0 0,0 20,0 10,5 14,0 9,5 8 Testspesifikasjon 40,0 14,0 26,0 12,5 6,0 5,0 0,0 12,5 2,0 10,0 6,0 10 Prosjektplan 100,0 46,0 54,0 25,0 7,0 25,0 3,0 25,0 16,5 25,0 19,5 Dokumentasjon 995,0 114,5 880,5 274,0 32,5 332,0 41,0 198,0 20,5 191,0 20,5 44 Administrativt 60,0 16,0 44,0 51,0 15,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 1, Presentasjon 50,0 1,0 49,0 12,5 0,0 12,5 1,0 12,5 0,0 12,5 0, Presentasjon 50,0 0,0 50,0 12,5 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 12,5 0, Presentasjon 50,0 0,0 50,0 12,5 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 46 Skrive ukesrapport 25,0 5,0 20,0 22,0 5,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 13 Skrive møtereferat 20,0 1,5 18,5 17,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 14 Skrive timelister 40,0 15,5 24,5 6,0 4,0 6,0 2,0 6,0 3,0 22,0 6,5 15 Lage webside 50,0 9,0 41,0 1,0 0,0 47,0 9,0 1,0 0,0 1,0 0,0 43 Backup 5,0 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 19 Møter med veileder/prosjektgiver 150,0 28,0 122,0 37,5 7,0 37,5 7,0 37,5 7,0 37,5 7,0 17 Dokumenter 180,0 37,5 142,5 16,0 0,0 132,0 22,0 16,0 10,5 16,0 5,0 45 Økonomi 40,0 0,0 40,0 3,0 0,0 3,0 0,0 31,0 0,0 3,0 0,0 18 Rapport 275,0 0,0 275,0 83,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 Design 780,0 2,0 778,0 187,5 0,0 147,5 0,0 187,5 2,0 257,5 0,0 21 Idemyldring 200,0 2,0 198,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2,0 50,0 0,0 22 Konstruksjon og tegning 300,0 0,0 300,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 150,0 0,0 Diskutere løsninger med 23 produksjon 30,0 0,0 30,0 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 7,5 0,0 Ferdigstilling av tegninger og 24 komponentliste 250,0 0,0 250,0 80,0 0,0 40,0 0,0 80,0 0,0 50,0 0,0 Produksjon 770,0 0,0 770,0 170,0 0,0 170,0 0,0 240,0 0,0 190,0 0,0 27 Innkjøp 40,0 0,0 40,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 31 Produksjon/maskinering av deler 250,0 0,0 250,0 30,0 0,0 60,0 0,0 100,0 0,0 60,0 0,0 33 Sammenstilling / oppkobling 100,0 0,0 100,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 35 FAT 200,0 0,0 200,0 60,0 0,0 30,0 0,0 60,0 0,0 50,0 0,0 37 Installasjon 80,0 0,0 80,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 40 SAT 100,0 0,0 100,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 Sum 2851,0 312,0 2539,0 713,5 82,5 712,0 72,0 710,5 76,0 715,0 81,5

17 Y-engineering Høst 2010 Side 17 av 20 RISIKOANALYSE KATEGORI FOR KONSEKVENS Konsekvens Prosjektets fremgang 1. Svært liten konsekvens Prosjektet går videre uten problemer Prosjektet får motgang men går videre uten store 2. Liten konsekvens problemer 3. Middels konsekvens Prosjektet stopper opp og tiltak bør vurderes 4. Stor konsekvens Prosjektet stopper opp tiltak er nødvendig. 5. Svært stor konsekvens Kritisk, tiltak er nødvendig KATEGORI FOR SANNSYNLIGHET Sannsynlighet Beskrivelse 1. Lite sannsynlig Skjeldnere enn 1 per 1000 hendelser/timer 2.Mindre sannsynlig Gjennomsnitt 1 per 1000 hendelser/timer 3. Sannsynlig Gjennomsnitt 1 per 100 hendelser/timer 4. Meget sannsynlig Gjennomsnitt 1 per 10 hendelser/timer 5. Svært sannsynlig Oftere enn 1 per 10 hendelser/timer RISIKOMATRISE Konsekvens Sannsynlighet 1. svært liten 2. liten 3. middels 4. stor 5.svært stor 5. Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Moderat sannsynlig Lite sannsynlig Lav Middels Høy akseptabel risiko. Tiltak ikke nødvendig akseptabel risiko, men tiltak bør vurderes Uakseptabel risiko, tiltak er nødvendig

18 Y-engineering Høst 2010 Side 18 av 20 ANALYSE Identifikasjon av farekilder og handlingsplan for sikkring av bra gjennomført prosjekt. (s=sannsynlighet, K=konsekvens, R=risiko,R=S*K) Faktorer som kan hindre fremgang Mulige årsaker S K R Forslag til risikoreduserende tiltak Ansvars oppfølging Oppstår problemer med solidworks. Systemert kræsjer. Verdifull tid går tapt. Feil i programmvaren Sette opp system for lagring hver 20 minutt Laget system for lagring og backup hvert 20 minutt Manglende engasjemenet fra personer i prosjektgruppa Manglende engasjement fra interne veiledere Manglende oppmøte fra personer i prosjektgruppa Uenighet i prosjektgruppa Vanskelig prosjektoppgave, darlig kommunikasjon i gruppa. Frustrasjon, uenigheter. Veiledere har ikke nok kunnskap om prosjektet. Darlig svartid på mail og spørsmål Dårlig kommunikasjon. Forsovelse Alle i prosjektgruppen har forskjellig syn på ting. Frustrasjon og iritasjon fårekommer Møte for å diskutere saken og komme til enighet, eventuellt ta med veileder for å finne løsning Snakke direkte gjeldende person. Eventuelt ha møte innad. Eller ta med tillitsvalgt viss ikke saken løser seg. Møte for å diskutere saken og komme til enighet, eventuellt ta med veileder for å finne løsning. Møte i gruppa, bruke retningslinjer og regler som er satt opp. Eventuelt ta med veileder for å finne løsning. Snakket med gjeldene person/personer slik at vi får svar på spørsmål innenfor en fornuftig tidsramme.

19 Y-engineering Høst 2010 Side 19 av 20 Kommenikasjons svikt mellom parter i prosjektet Parter blir uteglemt og får ikke nødvendig informasjon Ta det opp med gjeldene part for å prøve i finne eventuell løsning. Eventuellt ta kontakt med veileder eller tillitsvalgt for videre tiltak Planleggingsfasen Dårlig planlegging og kommunikasjon mellom parter i prosjektet. Har ikke tatt med alle aspekter i analyser Ukesmøte. Her kan vi se åssen vi ligger ann og korrigere fortløpende dropbox slutter å fungere slik at verdiull dokumentasjon blir mistet Server nede Ta backup jevnlig

20 Y-engineering Høst 2010 Side 20 av 20 APENDIX DOKUMENT/REVISJONS HISTORIE FRA V. 0,1 TIL V. 0,2 lagt på dokument og revisjons historie. integrert inn ansvar og deltagere. intergert inn ledelse av prosjektet. lagt inn word nummerering. Lagt til risikoanalyse Korrekturlest 15/ FRA V. 0,2 TIL V. 0,3 Lagt inn ressursplan Lagt på et punkt på forutsetninger FRA V. 0,3 TIL 0,4 Lagt til forside Laget innholdsfortegnelse Redigert oppsett FRA V. 0,4 TIL 0,5 Redigert øvrige rammer og forutsettninger

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

KRAVSPESIFIKASJON. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7 KRAVSPESIFIKASJON Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 André Moen Libæk, Erik Sørlie, Vegar Tangen Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål... 3 1.3 Rammer...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1.

Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY. PROSJEKTPLAN v1. Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 PROSJEKTPLAN v1.0 Utarbeidet ved Gruppe Kongsberg

Detaljer

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg

Forprosjekt. Gruppe: H09B03. HIØ, Sarpsborg Forprosjekt HIØ, Sarpsborg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 Effektmål... 3 Resultatmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG...

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: FORPROSJEKT RAPPORT:...2 1.Mål og rammer:...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Prosjektmål...2 1.3 Rammer...2 2. Omfang:...2 Oppgavebeskrivelse og avgrensning:...2 3. Prosjektorganisering:...3

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2016 Portable boat support 4. APRIL 2016 TORP MEKANISKE VERKSTED AS Innhold Prosjektinformasjon... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektmål... 2 Resultatmål... 2 Effektmål... 2 Prosessmål...

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud

PROSJEKTPLAN. Hev/senk. Bacheloroppgave, våren 2008. Stian Flatebø og Daniel Hellerud PROSJEKTPLAN Bacheloroppgave, våren 2008 Stian Flatebø og Daniel Hellerud Hev/senk INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjektplan... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Organisering... 3 2.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011

Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 H11M05 - HONEMASKIN Forprosjektrapport H11M05 Ole Mandt og Kjetil Tomter 3/1/2011 Innhold Problemstilling...3 Oppgavedefinisjon...3 Oppgaveformulering...3 Avgrensninger...3 Mål med delmål (milepæler)...3

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse 2008 FORPROSJEKT -KONSEKVENSER AV NS-EN 1992-1-1 H08B03 Sarpsborg 13. mars 2008 FORPROSJEKT RAPPORT Side 2 I. Innholdsfortegnelse Tittelside...1 I. Innholdsfortegnelse... 2 II. Prosjektdirektiv... 3 A.

Detaljer

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Visjonsdokument PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Visjonsdokument PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS

Prosjektplan Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Høgskolen i Gjøvik/ Aker Offshore Partner AS Prosjektplan 2010 Hvilke innstillinger og avstand bør laserskanneren opereres med for å oppnå akseptabel nøyaktighet på målte objekt? Hans Marius Strand 01.02.2010

Detaljer

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering

Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Prosjektplan nøkkelskinne for nøkkelhåndtering Av Gaute Lau og Øyvind Lillenes 1 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Electric Time Car har gitt en oppgave som går ut på å lage og designe innmaten til en intelligent

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Lynkurs 10. Januar 2012

Lynkurs 10. Januar 2012 Lynkurs 10. Januar 2012 Mål : Dagens lynkurs skal gi dere noen holdepunkter for å komme i gang med arbeidet med bacheloroppgaven på en systematisk og strukturert måte. Fokus er rettet mot arbeidet knyttet

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport

MODBUS TIL ZIGBEE. Forprosjektrapport MODBUS TIL ZIGBEE Forprosjektrapport og I samarbeid med Høgskolen i Østfold og NxTech AS 07.04.2017 Forprosjektrapport FORORD Denne forprosjektrapporten er utarbeidet av to elektronikkingeniørstudenter

Detaljer

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν

µθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ρτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιο πασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ ξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβν θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτ ψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπ ασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Prosjektplan / Arbeidsplan ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθ Bacheloroppgave

Detaljer

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen

Forprosjektrapport. Automatisk avemballering av pall. Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Forprosjektrapport Automatisk avemballering av pall Skrevet av Marie Stensvoll og Sondre Wollum Hansen Ingeniørfag - maskin IRM37516 vår 2017 B17M01 Forord I forbindelse med emnet IRM37516 skal det skrives

Detaljer

ITERASJONSDOKUMENT v2.0

ITERASJONSDOKUMENT v2.0 Faculty of Technology and Maritime Sciences Kongsberg Institute of Engineering HØYSKOLEN I SØRØST-NORGE BØYE & TORSJONS MÅLEVERKTØY Fagkode: SFHO3201 År: 2016 ITERASJONSDOKUMENT v2.0 Utarbeidet ved Gruppe

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA

Prosjektplan BMP Anne Karoline Tvestad, Silje Marie Braaten, Therese Broback, HBMPA Prosjektplan BMP 02.02.14 Anne Karoline Tvestad, 110364 Silje Marie Braaten, 100542 Therese Broback, 110359 11HBMPA Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn......s. 3 1.2 Prosjektmål...s. 3 1.2.0

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

PLP - eller ProsjektLederProsessen:

PLP - eller ProsjektLederProsessen: PLP - eller ProsjektLederProsessen: er et begrepsapparat basert på systematikk fra utviklingsprosjekter gjennomført i næringslivet og offentlig sektor. Begrepsapparatet er utviklet til bruk i konkrete

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT PROSJEKTBESKRIVELSE Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? UTARBEIDET AV NORA RUGTVEDT HØYSKOLEN I TELEMARK, BØ 5617 PROSJEKTARBEID I INFORMATIKK VÅREN 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 2. nov. 2017, Leif Erik Opland (programansvarlig Informasjonsbehandling og itfag.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode.

Prosjektoppgaven kom fra kornprodusent og student Erik Løvmo. Tørking av korn krever store luftmengder over en relativ kort periode. Dieseldrevet korntørkevifte Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning Utført av: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo Dato utført: 17.09.2014 Versjonsnummer: Referanse Mål for prosjektet Bakgrunn Prosjektoppgaven

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging:

VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: Prøvekandidat: Bedrift: Dato for gjennomføring - oppstart/slutt: Nemdas Leder: Leders telefon nr: VURDERINGSKRITERIER INDUSTRIMONTØRFAGET Til vurdering Bestått meget Bestått Ikke bestått Planlegging: *Framdriftsplan

Detaljer

Innherred Samkommune

Innherred Samkommune Innherred Samkommune PROSJEKTPLAN Forprosjekt Sosial, Helse og rehabilitering Organisering Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Levanger

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien

Forskningsskisse. Bacheloroppgave 2010/2011. Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien Forskningsskisse Bacheloroppgave 2010/2011 Hans-Jørgen Bjøralt og Øystein Bækkelien 24.01.2011 På hvilken måte praktiseres de nye energikravene iht. til plan og bygningsloven ved rehabilitering av eksisterende

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1

PROSJEKTPLAN. Prosjektfase. Prosjektnavn. Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato. Prosjektplan 1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjektet. Sted, dato Prosjektansvarlig: NN Tittel Organisasjon Prosjektleder: NN Tittel Organisasjon Prosjektplan 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Høgskolen i Gjøvik Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 Hvordan motivere Ahlsells ansatte til økt kvalitet på leveranser? Joachim Adrian Tande Valstad Kai Asle Trøhaugen Chris André Lehre Moen 27/1-2014 Innhold:

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2004

Hovedprosjekt våren 2004 Hovedprosjekt våren 2004 A. Oppstart B. Evaluering C. Dokumentasjon http://www.aitel.hist.no/fag/hpr/ Hovedprosjekt - Våren 2004 1 Oppstart av prosjektet Noen tall 65 prosjektoppgaver kom inn, hvorav 28

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing

HØGSKOLEN I GJØVIK. Forprosjektrapport. Konsis en bedrift med muligheter. Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport Konsis en bedrift med muligheter Nina Esp Aase Ingrid Næs Hilde Sivertsen Fossing 29.01.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Om Konsis Grafisk AS...

Detaljer

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011

Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 Prosjektplan IntegrasjonavvindkraftinettettilEidsivaNett 2011 LimHuynh,CathrineKristiansen,JorunnGjuvsland Innhold Innledning.... 2 1.0 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 1.2 Mål for

Detaljer

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter.

Prosjektplan. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Fasthet i betong med råkalksmel som delvis sementerstatter. Skrevet av Nicklas Røberg og Amina Hodzic Januar 2014 Innhold 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn og problem... 3 1.2 Effektmål... 3 1.3 Resultatmål...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder

Prosjektplan. Tiltak på bygg i flomutsatte områder Prosjektplan Tiltak på bygg i flomutsatte områder Begrunnelse: I flomutsatte områder finnes det folk som får ødeleggelser på sine hus pga. vann. Dette temaet har fått økt interesse med klimaendringene,

Detaljer

Tom Røise 27.Jan 2011

Tom Røise 27.Jan 2011 Forelesning IMT2243 27. Januar 2011 Tema : Risikostyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Presentasjon av prosjektoppgave 2011 Prosjektplandokumentet (Innlevering

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 1 AV 6 Kravspesifikasjon for ITB-koordinator ITB-koordinator 1003601 - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 2 AV 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bygging... 3 2.1 Generelle ytelser... 3 2.2

Detaljer

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter

Praktisk prosjektarbeid. 5 studiepoeng og karakter Praktisk prosjektarbeid 5 studiepoeng og karakter Prosjektmål Gjennomføre et praktisk miljøprosjekt som en utredning Finne et område hvor teknologi kan være med å løse utfordringen Skrive en prosjektrapport

Detaljer

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02

Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV. ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Team Aureus PROSJEKTDIREKTIV ~ Dimensjonering av pelehoder ~ H12B02 Rev.dato: 20.04.2012 Innholdsfortegnelse A. Organisering... 3 B. Prosjektbeskrivelse... 3 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse...

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i industrimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09

Forprosjektrapport 2014. Trykkavløp på Kongstenområdet. Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport 2014 Trykkavløp på Kongstenområdet Hovedoppgav e for B14B09 Forprosjektrapport Høgskolen i Østfold Prosjektnavn: Prosjekttittel: Vann- og miljøteknikk Trykkavløp på Kongstenområdet Planlagt

Detaljer

Tom Røise 28.Jan 2010

Tom Røise 28.Jan 2010 Forelesning IMT2243 28. Januar 2010 Tema : Prosjektstyring i systemutviklingsprosjekter Prosjektplan (mal for Forprosjektrapport) Øvingstimen : RUP på lab A209 Pensum : Kap.5 i Sommerville (art.sam. 9)

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 MARKEDSFØRING AV NETTBUTIKK FOR SMÅ BEDRIFTER SILJE KJERNLI 110711, VERONICA MAGNUSSEN 110738 OG MAJA AABAKKEN 110727 11HBØKLEDA 1 1. Innholdsfortegnelse

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009

Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Forprosjekt Bachelor oppgave våren 2009 Tilbygg Syljuåsen Kallerudlia 15 - Byggeteknikk 11.02.09 Gruppe 1 Pål Ø. Solberg Olav Skårer Håvard M. Kveum Kristian Nilsen Skolens veileder Siv.ing. Harald B.

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Jostein Innerdal og Robert Immerstein 30.06.2016 2 1 7 VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV EMNET FBV5415 INGENIØRPRAKSIS Innledning Ingeniørpraksis er et valgemne (valgfag)i høstsemesteret i tredje studieår

Detaljer

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune

Prosjektplan Hovedprosjekt. Hyllestad Utviklingspark AS. Hyllestad kommune Prosjektplan Hovedprosjekt Hyllestad Utviklingspark AS Hyllestad kommune Godkjent av styret 20. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTMÅL... 3 1.3 RAMMER...

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forprosjektrapport Hovedoppgave Gruppe B15B06 Vår 2015 Forord: Gruppen er tre studenter ved Høyskolen i Østfold, avdeling for byggingeniør pa siste a ret. Va r bacheloroppgaven handler om a støpe ut 18

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004

PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 PROSJEKTPLAN FOR INF [4 3]120-PROSJEKT: PROJECT HOSPITAL 2004 VERSJON: PROSJEKTPLAN (1.0) 24. SEPTEMBER, 2004 prosjektplan.doc GRUPPE 12 PROSJEKTPLAN: PROSJEKTLEDELSE: USE CASE: KVALITETSSIKRING: ANDRÉ

Detaljer

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A.

Bolteforbindelser. Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. A. Prosjektnavn: Prosjekttittel: Bolteforbindelser Finite element beregning av bolteforbindelser for sammenføying av FRP komposittmaterialer mot metaller. Planlagt startdato: 12.01.15 Varighet: 16.06.15 Oppdragsgiver:

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as

FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT. markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as FORPROSJEKT BACHELOROPPGAVE 2010 MEDIEMANAGEMENT markedsundersøkelse for dialecta kommunikasjon as HELENE GROMSRUD, THERESE ISABELLE BULAND, HANNE MARI SVEUM Dato: 29. januar 2010 Tittel: Forfattere:

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014

Forprosjektrapport. Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forprosjektrapport Hovedfagsoppgave Gruppe B14B03 Vår 2014 Forord Vi er fire studenter ved Høgskolen i Østfold som går det siste av tre år på avd. for ingeniørfag-bygg. Vi har valgt studieretning innen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer