Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta"

Transkript

1 Ett klikk Ett klikk og du er hekta Ett klikk og du er hekta Ett klikkog du er hekta og du er hekta Et inspirasjonshefte om jenter og IKT i grunnskolen

2

3 Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) preger vår hverdag. Svært mange jobber forutsetter bruk av IKT i en eller annen form, og IKT blir stadig mer integrert i våre daglige gjøremål. Derfor er det viktig at alle får anledning til å bli fortrolige med ny teknologi. Det er store forskjeller på elevers kunnskaper om og fortrolighet med teknologien. Det er en viktig oppgave for skolen å sørge for like muligheter for utvikling og læring uavhengig av elevenes sosiale tilhørighet, bosted og kjønn. I denne brosjyren fokuserer vi på jenter og IKT fordi en erfaring er at jenter kan være tilbakeholdne med å ta i bruk teknologien. Det er viktig at skolens ledelse setter fokus på likestilling i sitt arbeid. Aktiv og bevisst bruk av IKT i et likestillingsperspektiv betyr også at likestilling blir tema når det planlegges, gjennomføres og vurderes tiltak på skolen. For å lykkes må elevene trekkes med i måldiskusjoner og planlegging. De tiltak du finner i brosjyren er gjennomført på ulike skoler og har hatt positiv effekt på jenters bruk av og interesse for IKT. Dette kan ha betydning for jentenes valg senere i livet og kan bidra til å utjevne noen av de forskjeller vi ser i jenters og gutters yrkesvalg. Vi håper du vil finne noe av nytte og interesse i denne brosjyren, og at du vil prøve ut noen av tiltakene på din måte og i din skolehverdag. Det er ditt handlingsrom og din utfordring lykke til! Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

4 Skal man lykkes må det satses Olav Vistnes 32 år "Jenter er lærevillige og selektive på hva som er matnyttig og viktig å kunne for å bruke IKT" Skal man man lykkes må lykkes det satses! må det satses! 4 Med IKT sprenges grenser og skolen åpner seg mot verden. Klasserommet utvides til å bli et globalt tilholdssted for lærere og elever. IKT handler om mennesker, kommunikasjon, kunnskapsutvikling og samhandling. Det er det vi må sette fokus på. Økt bruk av IKT utfordrer oss til å drøfte maktstrukturene og lærer- og elevrollene i skolen. En datamaskin kan aldri erstatte deg som lærer, men din posisjon blir annerledes. Du går fra å være allviter og krumtapp i undervisningen, til i større grad å bli en veileder, koordinator og rådgiver i elevenes selvstendige og individuelle læringsprosess. Vi skal møte barns og unges nysgjerrighet og ønske om å lære mer om IKT med åpenhet, kunnskap og evne til å veilede til egne valg. Elevene må få være forskere i egen læreprosess. Du som er lærer må ta i bruk IKT. Tverrfaglig prosjektsamarbeid er en måte å inkludere IKT i din egen planlegging av undervisningen. Internett har møteplasser som gjør det mulig å kommunisere med lærere på egen skole, andre skoler i Norge og resten av verden. Skal man lykkes må det satses

5 Skal man lykkes må det satses "Det er urettferdig at guttene kan mer enn jentene, men det er fordi de får bruke data hjemme" Saera Sadiq 11 år Skal man lykkes må det satses! S For skoler som tar i bruk IKT i opplæringa, og som ønsker å utvikle en ny og moderne pedagogikk er det viktig med: et personale som drar i samme retning et personale som satser på utvikling et personale som ønsker å innføre nye arbeidsmåter et personale som samarbeider lærere som slipper elevene løs lærere som våger å la elevene være "best" Jenter liker å bruke IKT til å kommunisere på likeverdige vilkår og til å bygge nettverk. IKT imøtekommer jenters behov for tilhørighet og gir selvtillit. IKT gjør arbeidet mer variert og virkelighetsnært, noe som spesielt virker motiverende for jenter. Jenter og gutter har ulik tilnærming til ny teknologi Jenter henger etter i kunnskaps- og brukernivå Gutter vet mer om teknologi enn jenter Færre jenter enn gutter har datamaskin Færre jenter enn gutter har tilgang til Internett Jenter og gutter har en nysgjerrig og søkende holdning til IKT 5

6 Jenter som forbilder Thyge Myhre 53 år "I IKT-opplæringa må jentene få komme først Jentene først først 6 Merk deg at de tiltakene som er bra for jenter også kan være bra for gutter og omvendt. Erfaring viser at når jentene lærer først blir også guttenes bruk annerledes. Mange mener at IKT er en guttegreie som bare handler om teknologi. Nei, IKT handler om kommunikasjon og samhandling. Dette kan du gjøre: La jentene lære først og få forsprang når skolen eller teamet ditt bestemmer seg for å innføre ny teknologi La jentene, etter at de har fått opplæring, være veiledere for andre elever Få med deg kollegaer og ledelsen på å organisere eget jenterom med IKT-utstyr tilgjengelig Legg opp dagen slik at jentene sikres tid med datautstyret Sørg for at jentene får opplæring i det å veilede og i det å fungere som system- og brukerstøtte Dersom du skal ha både jenter og gutter samtidig i et rom med datamaskiner, kan du la jentene komme til litt før guttene for å sikre at de får tilgang til maskinene Organiser datakurs for jentene før guttene i: - bruk av programvare - Internett og e-post - bruk av IKT i prosjektarbeid - datamaskinens oppbygging - datakommunikasjon og virusteori Jentene først

7 Jenter som forbilder "Egne jente- og guttegrupper er bra!" Marit H. Arnesen 52 år Jenter som forbilder som forbilder J Mange tror at jenter ikke er interessert i data. Jo, men jenter er mer opptatt av nytteverdien enn av de tekniske finessene. Dette kan du gjøre: Ved selv å bruke IKT aktivt kan du som er lærer og kvinne være rollemodell for jentene i ulike fag Lag tidsplan for når jentene på de ulike klassetrinnene skal bruke ny teknologi i arbeid med forskjellige emner. La eldre jenter lære opp yngre jenter Avtal med eldre jenter at de er med som støtteressurs og rollemodell for yngre jenter. De yngre jentene føler større trygghet med eldre jenter som veiledere La jenter, hvis de har lyst, være inspirasjonskilde og veiledere for lærere med lav IKT-kompetanse Framhev kvinner som forbilder innen IKT, og gjør dem synlige Jobb bevisst for å få kvinner som driftsansvarlige og brukerstøtter ved skolen din Oppmuntre kvinner til å ha pedagogisk ansvar for IKT-opplæringen ved skolen din Foreslå at Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) eller andre arrangerer mødrekveld på skolen hvor jenter veileder i bruk av IKT sammen med kvinnelige lærere 7

8 Julie A. Thomsen 9 år La jentene gjøre det de liker "Data er kjempegøy fordi jeg kan surfe på Internett og sende e-post til vennene mine. Jeg slipper å bare skrive med gråblyant" La jentene ha det gøyha det gøy 8 Mange sier at IKT passer best i realfag. Nei, IKT har ingen fagbegrensninger. Dette kan du gjøre: La jentene aktivt få bruke datamaskiner og Internett Oppfordre FAU eller elevrådet til å organisere egne jentekvelder hvor jenter og kvinner er veiledere i IKT Oppfordre FAU eller kommunen til å arrangere egne kvinnekvelder med strukturert opplæring i bruk av datamaskiner og Internett Foreslå at skolen din avsetter eget jenterom med datahjelpemidler La jentene lage brevvenninneklubb på nettet hvor e-post brukes til å kommunisere med andre jenter La jentene få skrive elektronisk minnebok og dagbok. La jentene styre arbeidet med dette selv Bruk IKT i alle fag, også i musikk, heimkunnskap, språk og kunst- og håndverk La jentene ha det gøy

9 La jentene gjøre det de liker "Det var på sin plass at vi fikk begynne med e-post før guttene" Charlotte H. Nilsen 17 år La jentene gjøre det de gjøre liker det de liker Mange tror at IKT er spesielt vanskelig å forstå. Nei, tusenvis av mennesker bruker IKT daglig, fordi dagens IKT-løsninger stadig blir enklere i bruk. L Dette kan du gjøre: Vis jentene Internett-adresser hvor de kan delta i sosiale nettverk for jenter som jenteklubber og pratelinjer La jentene få egen e-post adresse først og opplæring i bruk av denne Lær jentene å bruke kommunikasjon og nettverksbygging aktivt som arbeidsform Lær deg hvordan du kan lage hjemme på Internett og la jentene eksperimentere med å lage sine egne r La jentene få oppleve at Internett har mye informasjon som kan brukes i skolesammenheng og i fritida Drøft holdninger til og nødvendigheten av å være kritisk til informasjon generelt og det som er på nettet spesielt. Ta opp med jentene og guttene at Internett inneholder mye nedverdigende stoff om jenter, for eksempel porno. Diskuter i kollegiet hvordan dere kan utvikle prøveformer som inkluderer bruk av datamaskiner og Internett 9

10 Du kan hvis du vil! Tonje H. Giæver 31 år "Ikke alle jenter skal bli informatikere, men i nesten alle jobber er det viktig å kunne IKT" Hva skal skal jeg velge? jeg velge? 10 Mange tror at IKT bare er for teknologer. Nei, i alle yrker er IKT et viktig hjelpemiddel som gir nye muligheter og fleksible løsninger Dette kan du gjøre: Drøft holdninger til jenters og gutters studie- og yrkesvalg i kollegiet og med elevene La jentene bruke Internett aktivt til å finne informasjon om studier og yrker La jentene samtale virtuelt om mulige framtidige studie- og yrkesvalg Planlegg sammen med skolens rådgiver at jenter får besøke skoler og bedrifter hvor yrkesrettede fagområder (tradisjonelle "guttefag") og ny teknologi er tema Planlegg ekskursjoner for jenter til bedrifter som aktivt bruker IKT. Ta spesielt kontakt med bedrifter med kvinnelige databrukere Hva skal jeg velge?

11 Du kan hvis du vil! "Jeg har lært noen voksne noen skikkelig lure datatriks" Katherina R. Austlid 9 år Du kan kan hvis du hvis vil! du vil! H Mange mener at IKT krever at du begynner med det tidlig. Nei, forskning og erfaring viser at menneskets hjerne har evne til å lære i alle aldre. Dette kan du gjøre: Bruk elevene som ressurs. Mange elever kan mye om IKT som lærere kan dra nytte av Organiser " by "-opplæring med dine kollegaer Lær dere ulike ting og tren sammen Lag nettverk med andre skoler Bruk tilgjengelige møteplasser på nettet, alene og sammen med andre Sørg for at det prioriteres tid til læreropplæring Du som lærer kan og bør lære deg mer. Mange IKT-brukere har fått sine ferdigheter gjennom å leke med teknologien. Ikke alle faller for en slik "learning by doing"-metode, og ønsker heller en mer strukturert opplæring. En god form for opplæring er å ta et kurs, hvor du kommuniserer med dine medstudenter og får veiledning av en kursholder. På 14 er det listet opp noen tilbud som du finner på Internett. 11

12 Hvordan bruker jeg Internett? Vidar Langestrand 59 år "Internett er et kjempebibliotek, og jentene er gode til å skjønne hvor og hvordan de skal lete etter det de trenger" Hvordan bruker bruker jeg Internett? jeg Internett? 12 Hva er Internett Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner med store mengder informasjon tilgjengelig og med muligheter for kommunikasjon. Her finnes mye mer enn det er plass til i noe leksikon, uansett om det er i bokform eller på CD-rom. På Internett finner du kilder, faglige ressurser og muligheter for samarbeid med andre skoler i og utenfor Norge. Tilgang til det globale informasjonslandskapet gjør lærestoff mer tilgjengelig. Utfordringen er bare å finne det man leter etter. Ingen eier Internett, og det finnes ikke noe internasjonalt lovverk som bestemmer over det. Derfor råder det anarki i både oppbygging og innhold. Dette fører til at nettet blir ustrukturert og vanskelig å finne fram i. For mange er nettopp dette sjarmen med Internett. Elevene må lære å bli kritiske informasjonsinnhentere og -anvendere. De må lære å søke, finne, sortere og bruke informasjon. Hvordan søke For å skille datamaskiner fra hverandre, har hver maskin sin egen elektroniske adresse. Det er denne adressen du oppgir i din nettleser når du skal hente opp en Internett-. De fleste Internettr inneholder lenker til annen informasjon som kan være tekst, bilde, animasjon, videofilm eller musikk. Hvordan bruker jeg Internett?

13 Hvordan bruker jeg Internett? "Teknologi er ikke farlig du må bare tørre å satse" Bjørg Nakling 51 år Hvordan bruker jeg Internett? H Det finnes mange måter å finne fram på Internett. Først og fremst må du ha en datamaskin med nettleser og oppkobling til Internett. Det enkleste er når du nøyaktig vet hvor du skal. Da skriver du adressen i det hvite feltet øverst på n, for eksempel Dette kalles en URL en adresse til det nettstedet du vil besøke. Det er viktig at du skriver URL en helt korrekt, og etterpå taster linjeskift (CR). Søkemotorer Hvis du ikke nøyaktig vet hva du leter etter, er det letteste å bruke søkemotorer. De finner omtrent alle nettsteder innenfor en kategori. Når du er på nettstedet til en slik søkemotor skriver du inn et søkeord, f.eks. jenter. Da vil søkemotoren finne stort sett alle relevante dokumenter med ordet jenter. Hvis du vil søke på to enkeltord skriver du f.eks. data og jenter. Du vil da få en liste over dokumenter som inneholder begge eller ett av ordene. Dersom du setter tegnet + foran hvert av ordene +data+jenter krever du at begge ordene skal være med i dokumentene du får listet opp. Skriver du "jenter og IKT" i anførselstegn får du en liste over de dokumentene som inneholder nøyaktig denne frasen. De mest kjente og brukte søkemotorene er norske Kvasir og de internasjonale Alta Vista og Yahoo. Adressene dit er og 13

14 Nettadresser Eva Nomeland 52 år "Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg velger og hvordan jeg systematiserer undervisningen etter at jeg begynte å bruke data og Internett i forberedelsene mine" Nettadresser Her kan du få opplæring i bruk av IKT Høgskolen i Oslo Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Volda Norsk fjernundervisning "Dus med data" NKI Fjernundervisning Kompetansedatabase for etterutdanning knyttet til R Nettadresser

15 Nettadresser "På Internett kan jeg snakke med folk i hele verden" Andreas L. Ekeli 16 år Nettadresser KUFs satsing på jenter og IKT Rapporter fra og konferansene i 97 og 98 "Jentene, guttene og IT-begrepene" "Internett Jentenett?" Side med aktuelle lenker til kvinnerelaterte hjemmer Offentlig informasjon om bruk av IKT i skolen N En nasjonal møteplass for grunnskolen og videregående opplæring Et interaktivt magasin om utdanning og læring Database med yrkes- og utdanningsinformasjon Prosjektet "Bevisste utdanningsvalg" Informasjons- og veiledningssenter for lærere som bruker IKT i undervisningen Nordisk skoledatanett Europeisk skoledatanett 15

16 Nettadresser Ragnhild Heggenhougen 55 år "Jenter liker godt å møtes og utveksle informasjon på Internett" Nettadresser Tips om bruk av IKT i opplæringen Skoleutviklingsprosjekter med fokus på jenter og IKT Internasjonalt nettverk for barn i aldersgruppen år Skoler med jenterelaterte IKT-prosjekter Drømtorp videregående skoles prosjekt "Jenter, damer og Internett" Tjøme ungdomsskoles prosjekt "En IT-reise til en bedre skole" Åmot ungdomsskoles prosjekt "Jenter på veven" Litteratur og kvinnedokumentasjon 16 Kvinnehistorie fra Social Studies School Omfattende internasjonal nettbokhandel Norsk nettbokhandel med oversikt over forlag Deichmanske bibliotek Nettadresser

17 Nettadresser "Det er like naturlig for meg å bruke data som papir og blyant" Toril Grøtte 38 år Nettadresser Jenter på universiteter og høgskoler Jentegruppa Verdande ved Universitetet i Oslo Aktuelle lenker om jenter og informasjonsteknologi Jentegruppa Adas Verden ved Høgskolen i Østfold Prosjektet Jenter og Data ved NTNU Cybele-salen en egen jentedatasal ved NTNU Jentegruppa ved Universitetet i Bergen Kort om likestilling fra Universitetet i Tromsø Kvinne- og kjønnsdokumentasjon N Nettbasert informasjons- og dokumentasjonstjeneste om kvinne- og kjønnsforskning Landsdekkende kompetansedatabase for kvinner Nettverk for kvinne- og kjønnsforskning i Danmark KVINFO Senter for informasjon om kvinneog kjønnsforskning i Danmark 17

18 Nettadresser Heidi Gjølstad 15 år "Det er viktig at alle kan lære å bruke data på skolen. Vi kommer helt sikkert til å trenge det senere i livet også!" Nettadresser Likestillingsrådet i Danmark Likestillingsrådet i Finland Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning Nasjonalt sekretariat for kjønnsforskning i Sverige Forum for kvinner i Sverige Nasjonalt senter for kvinneforskning i Estland Senter for kjønnsforskning i Russland Jente- og kvinner 18 Internasjonalt nettverk for kvinner som er interessert i nye media og teknologi Hjemmene til Samisk Kvinneforum Svenske jenter og kvinner på nettet Svensk feministisk hjemme Nettadresser

19 Nettadresser "IKT gir mulighet for læringsmetoder som appellerer til jenter" Arne V. Sveen 48 år Nettadresser Musikkorganisasjon for å øke jenters muligheter, deltagelse og anseelse innenfor rock og rytmisk musikk Hjemmene til stiftelsen Kvinner Viser Vei Online magasin som tar opp en rekke temaer med kvinneperspektiv Månedsmagasinet Det Nye Månedsmagasinet Henne Hjemmene til uketidsskriftet Bonnier Jenteprat om alt mellom himmel og jord Det Nye og Henne med tema for jenter Møteplass for og av jenter Sider med jente- og kvinnelenker N "Det røde surfebrettet" lenkeliste til kvinnerelatert informasjon i hele verden "Jenter, IKT og likestilling" med mye informasjon og mange lenker 19

20 Ordliste Ordliste 20 Hardware er selve datamaskinen alt du kan se og ikke se. Kalles på norsk maskinvare. Harddisk er lageret inne i maskinen. Der ligger alle programmene lagret, og det er der du lagrer dine egne dokumenter og filer. Prosessoren er datamaskinens hjerne- og nervesenter. Kalles også CPU (Central Processing Unit). Prosessoren er den som utfører alle kommandoene du gir maskinen. Pentium er bare navnet på en ny generasjon prosessorer som kom rundt RAM (Random Access Memory) er maskinens internminne. For å kunne behandle data og kjøre programmer trenger maskinen å lagre data midlertidig. Til dette bruker den RAM'en. Jo mer RAM, jo mer kan den lagre samtidig, og jo raskere går databehandlingen. CD-ROM er en CD-plate hvor det er lagret data som lyd, bilde, film og tekst. Fordelen med CD-ROM'en er at man kan lagre svært store mengder data på den. Ulempen er at man vanligvis ikke kan lagre noe på den selv. Til det kreves det en CD-brenner. Modemet er boksen eller kortet som kobler datamaskinen til telefonledningen og telefonnettet. Modemet oversetter det som sendes fra maskinen slik at det kan passere over en vanlig telefonlinje og du kan bruke Internett. Software referer til programmene som kjøres på datamaskinen, i motsetning til hardware, som er datamaskinen. Kalles på norsk programvare. Byte (B) er en mengdebetegnelse for data. Én bokstav er én byte. Størrelsen på et dokument eller en fil fastslås i byte. Tusen byte er en megabyte (MB), og tusen megabyte er en gigabyte (GB). Database er en strukturert samling av data, administrert av et program. Operativsystemet (OS) er det viktigste programmet i datamaskinen. Det er dette som blant annet "holder orden på" maskinen og forteller den hva den skal gjøre, organiserer utskrifter og styrer de andre programmene. Det mest utbredte operativsystemet er MS Windows, som finnes i ulike varianter. Andre operativsystem er MacOS, DOS, UNIX, LINUX, BeOS, OS/2 og FreeBSD. Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner koblet opp mot hverandre. Ordliste

21 Ordliste Ordliste E-post/ betyr at man kan sende meldinger eller brev elektronisk over datanettet. Er man tilkoblet Internett kan man sende meldinger til personer over hele verden. Man kan også sende filer over e-post, som kalles vedlegg eller attachments. E-postadresser består av et brukernavn og et domenenavn adskilt med (alfakrøll, uttales ['æt]). Domenenavnet angir geografisk/organisasjonsmessig tilknytning. I Norge har alle domener.no som siste ledd. Usenet er et nettverk av nyhetsgrupper. En nyhetsgruppe er et slags "Ordet er fritt" på Internett. HTML (HyperText Markup Language) er det systemet som brukes for å organisere dokumenter på Internett. Det flotte med HTML-dokumenter er at de kan kjedes sammen ved hjelp av lenker. Disse vil du se som uthevet eller understreket skrift. World Wide Web (WWW/verdensveven) er det de fleste forbinder med Internett. WWW er et tenkt spindelvev rundt HTML og gjør at du kan sitte på din egen maskin og få opp klare bilder og tekst som egentlig ligger på en annen maskin. Nettleser (browser) er et program du trenger for å bruke WWW. For det første kan den lese HTML, slik at du får opp bildene og teksten på skjermen din, og for det andre kan den ta kontakt med den adressen du ber om. De vanligste nettleserene er Netscape og Internet Explorer. Protokoll er de reglene og standardene som gjelder for nettkommunikasjon. En slik protokoll er http (hypertext transfer protocol). En annen er FTP (File Transport Protocol) og en tredje er POP3 (PostOffice Protocol) som brukes for utveksling av e-post. URL (Uniform Resource Locator) er adressen til den maskinen du vil kontakte, og gjerne det dokumentet du vil ha tak i på denne maskinen. Først i URL en må du angi hvilken protokoll du vil benytte. Cyberspace beskriver det virtuelle rommet du befinner deg i ved bruk av Internett. Chat eller IRC er samtidskommunikasjon over nettet. Til det trengs det egne programmer, men man kan også bruke nettleseren. Det fungerer slik at man kan være en gruppe som snakker med hverandre i et virtuelt rom, eller man kan ta direkte kontakt med en annen. Nedlastning betyr å hente ned filer fra en annen datamaskin. Virus er ondsinnede programmer laget for å ødelegge eller forstyrre de maskinene de infiserer. Spres gjennom vedlegg til e-post, nedlastning av filer over nettet og deling av disketter. Kan heldigvis forebygges og ødelegges ved hjelp av antivirus-programmer. 21

22 Utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Likestillingssekretariatet Akersgata 44 Postboks 8119 Dep Oslo Ett klikk og du er hekta finner du på Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer hos Statens Trykksakekspedisjon Faks , Publikasjonsnummer: F-4072

23

24 Grafisk design: Torgil Repro/Trykk: DM Xpress as F

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO DRI 2010 Internett, informasjonssøking og kildekritikk Hovedpunktene på forelesningen Forelesninger/seminarer og obligatoriske oppgaver Overblikk over emnets ulike temaer og sammenheng mellom dem: Grunnleggende

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda Digital kompetanse Høgskulen i Volda Digital dømmekraft Elevene skal kunne: 10-klasse: Bruke tekster hentet fra bibliotek. Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Skolestart VG1 elever

Skolestart VG1 elever Skolestart VG1 elever Undervisningen i videregående skole krever at alle elevene har datamaskin. Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe seg PC til skolestart

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst APPTIPS Book Creator digital bok http://norlandiabarnehagene.blogspot.no Primær fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Andre fagområder Avhenger av tilnærming og innhold Barnas

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer