Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta"

Transkript

1 Ett klikk Ett klikk og du er hekta Ett klikk og du er hekta Ett klikkog du er hekta og du er hekta Et inspirasjonshefte om jenter og IKT i grunnskolen

2

3 Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) preger vår hverdag. Svært mange jobber forutsetter bruk av IKT i en eller annen form, og IKT blir stadig mer integrert i våre daglige gjøremål. Derfor er det viktig at alle får anledning til å bli fortrolige med ny teknologi. Det er store forskjeller på elevers kunnskaper om og fortrolighet med teknologien. Det er en viktig oppgave for skolen å sørge for like muligheter for utvikling og læring uavhengig av elevenes sosiale tilhørighet, bosted og kjønn. I denne brosjyren fokuserer vi på jenter og IKT fordi en erfaring er at jenter kan være tilbakeholdne med å ta i bruk teknologien. Det er viktig at skolens ledelse setter fokus på likestilling i sitt arbeid. Aktiv og bevisst bruk av IKT i et likestillingsperspektiv betyr også at likestilling blir tema når det planlegges, gjennomføres og vurderes tiltak på skolen. For å lykkes må elevene trekkes med i måldiskusjoner og planlegging. De tiltak du finner i brosjyren er gjennomført på ulike skoler og har hatt positiv effekt på jenters bruk av og interesse for IKT. Dette kan ha betydning for jentenes valg senere i livet og kan bidra til å utjevne noen av de forskjeller vi ser i jenters og gutters yrkesvalg. Vi håper du vil finne noe av nytte og interesse i denne brosjyren, og at du vil prøve ut noen av tiltakene på din måte og i din skolehverdag. Det er ditt handlingsrom og din utfordring lykke til! Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

4 Skal man lykkes må det satses Olav Vistnes 32 år "Jenter er lærevillige og selektive på hva som er matnyttig og viktig å kunne for å bruke IKT" Skal man man lykkes må lykkes det satses! må det satses! 4 Med IKT sprenges grenser og skolen åpner seg mot verden. Klasserommet utvides til å bli et globalt tilholdssted for lærere og elever. IKT handler om mennesker, kommunikasjon, kunnskapsutvikling og samhandling. Det er det vi må sette fokus på. Økt bruk av IKT utfordrer oss til å drøfte maktstrukturene og lærer- og elevrollene i skolen. En datamaskin kan aldri erstatte deg som lærer, men din posisjon blir annerledes. Du går fra å være allviter og krumtapp i undervisningen, til i større grad å bli en veileder, koordinator og rådgiver i elevenes selvstendige og individuelle læringsprosess. Vi skal møte barns og unges nysgjerrighet og ønske om å lære mer om IKT med åpenhet, kunnskap og evne til å veilede til egne valg. Elevene må få være forskere i egen læreprosess. Du som er lærer må ta i bruk IKT. Tverrfaglig prosjektsamarbeid er en måte å inkludere IKT i din egen planlegging av undervisningen. Internett har møteplasser som gjør det mulig å kommunisere med lærere på egen skole, andre skoler i Norge og resten av verden. Skal man lykkes må det satses

5 Skal man lykkes må det satses "Det er urettferdig at guttene kan mer enn jentene, men det er fordi de får bruke data hjemme" Saera Sadiq 11 år Skal man lykkes må det satses! S For skoler som tar i bruk IKT i opplæringa, og som ønsker å utvikle en ny og moderne pedagogikk er det viktig med: et personale som drar i samme retning et personale som satser på utvikling et personale som ønsker å innføre nye arbeidsmåter et personale som samarbeider lærere som slipper elevene løs lærere som våger å la elevene være "best" Jenter liker å bruke IKT til å kommunisere på likeverdige vilkår og til å bygge nettverk. IKT imøtekommer jenters behov for tilhørighet og gir selvtillit. IKT gjør arbeidet mer variert og virkelighetsnært, noe som spesielt virker motiverende for jenter. Jenter og gutter har ulik tilnærming til ny teknologi Jenter henger etter i kunnskaps- og brukernivå Gutter vet mer om teknologi enn jenter Færre jenter enn gutter har datamaskin Færre jenter enn gutter har tilgang til Internett Jenter og gutter har en nysgjerrig og søkende holdning til IKT 5

6 Jenter som forbilder Thyge Myhre 53 år "I IKT-opplæringa må jentene få komme først Jentene først først 6 Merk deg at de tiltakene som er bra for jenter også kan være bra for gutter og omvendt. Erfaring viser at når jentene lærer først blir også guttenes bruk annerledes. Mange mener at IKT er en guttegreie som bare handler om teknologi. Nei, IKT handler om kommunikasjon og samhandling. Dette kan du gjøre: La jentene lære først og få forsprang når skolen eller teamet ditt bestemmer seg for å innføre ny teknologi La jentene, etter at de har fått opplæring, være veiledere for andre elever Få med deg kollegaer og ledelsen på å organisere eget jenterom med IKT-utstyr tilgjengelig Legg opp dagen slik at jentene sikres tid med datautstyret Sørg for at jentene får opplæring i det å veilede og i det å fungere som system- og brukerstøtte Dersom du skal ha både jenter og gutter samtidig i et rom med datamaskiner, kan du la jentene komme til litt før guttene for å sikre at de får tilgang til maskinene Organiser datakurs for jentene før guttene i: - bruk av programvare - Internett og e-post - bruk av IKT i prosjektarbeid - datamaskinens oppbygging - datakommunikasjon og virusteori Jentene først

7 Jenter som forbilder "Egne jente- og guttegrupper er bra!" Marit H. Arnesen 52 år Jenter som forbilder som forbilder J Mange tror at jenter ikke er interessert i data. Jo, men jenter er mer opptatt av nytteverdien enn av de tekniske finessene. Dette kan du gjøre: Ved selv å bruke IKT aktivt kan du som er lærer og kvinne være rollemodell for jentene i ulike fag Lag tidsplan for når jentene på de ulike klassetrinnene skal bruke ny teknologi i arbeid med forskjellige emner. La eldre jenter lære opp yngre jenter Avtal med eldre jenter at de er med som støtteressurs og rollemodell for yngre jenter. De yngre jentene føler større trygghet med eldre jenter som veiledere La jenter, hvis de har lyst, være inspirasjonskilde og veiledere for lærere med lav IKT-kompetanse Framhev kvinner som forbilder innen IKT, og gjør dem synlige Jobb bevisst for å få kvinner som driftsansvarlige og brukerstøtter ved skolen din Oppmuntre kvinner til å ha pedagogisk ansvar for IKT-opplæringen ved skolen din Foreslå at Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) eller andre arrangerer mødrekveld på skolen hvor jenter veileder i bruk av IKT sammen med kvinnelige lærere 7

8 Julie A. Thomsen 9 år La jentene gjøre det de liker "Data er kjempegøy fordi jeg kan surfe på Internett og sende e-post til vennene mine. Jeg slipper å bare skrive med gråblyant" La jentene ha det gøyha det gøy 8 Mange sier at IKT passer best i realfag. Nei, IKT har ingen fagbegrensninger. Dette kan du gjøre: La jentene aktivt få bruke datamaskiner og Internett Oppfordre FAU eller elevrådet til å organisere egne jentekvelder hvor jenter og kvinner er veiledere i IKT Oppfordre FAU eller kommunen til å arrangere egne kvinnekvelder med strukturert opplæring i bruk av datamaskiner og Internett Foreslå at skolen din avsetter eget jenterom med datahjelpemidler La jentene lage brevvenninneklubb på nettet hvor e-post brukes til å kommunisere med andre jenter La jentene få skrive elektronisk minnebok og dagbok. La jentene styre arbeidet med dette selv Bruk IKT i alle fag, også i musikk, heimkunnskap, språk og kunst- og håndverk La jentene ha det gøy

9 La jentene gjøre det de liker "Det var på sin plass at vi fikk begynne med e-post før guttene" Charlotte H. Nilsen 17 år La jentene gjøre det de gjøre liker det de liker Mange tror at IKT er spesielt vanskelig å forstå. Nei, tusenvis av mennesker bruker IKT daglig, fordi dagens IKT-løsninger stadig blir enklere i bruk. L Dette kan du gjøre: Vis jentene Internett-adresser hvor de kan delta i sosiale nettverk for jenter som jenteklubber og pratelinjer La jentene få egen e-post adresse først og opplæring i bruk av denne Lær jentene å bruke kommunikasjon og nettverksbygging aktivt som arbeidsform Lær deg hvordan du kan lage hjemme på Internett og la jentene eksperimentere med å lage sine egne r La jentene få oppleve at Internett har mye informasjon som kan brukes i skolesammenheng og i fritida Drøft holdninger til og nødvendigheten av å være kritisk til informasjon generelt og det som er på nettet spesielt. Ta opp med jentene og guttene at Internett inneholder mye nedverdigende stoff om jenter, for eksempel porno. Diskuter i kollegiet hvordan dere kan utvikle prøveformer som inkluderer bruk av datamaskiner og Internett 9

10 Du kan hvis du vil! Tonje H. Giæver 31 år "Ikke alle jenter skal bli informatikere, men i nesten alle jobber er det viktig å kunne IKT" Hva skal skal jeg velge? jeg velge? 10 Mange tror at IKT bare er for teknologer. Nei, i alle yrker er IKT et viktig hjelpemiddel som gir nye muligheter og fleksible løsninger Dette kan du gjøre: Drøft holdninger til jenters og gutters studie- og yrkesvalg i kollegiet og med elevene La jentene bruke Internett aktivt til å finne informasjon om studier og yrker La jentene samtale virtuelt om mulige framtidige studie- og yrkesvalg Planlegg sammen med skolens rådgiver at jenter får besøke skoler og bedrifter hvor yrkesrettede fagområder (tradisjonelle "guttefag") og ny teknologi er tema Planlegg ekskursjoner for jenter til bedrifter som aktivt bruker IKT. Ta spesielt kontakt med bedrifter med kvinnelige databrukere Hva skal jeg velge?

11 Du kan hvis du vil! "Jeg har lært noen voksne noen skikkelig lure datatriks" Katherina R. Austlid 9 år Du kan kan hvis du hvis vil! du vil! H Mange mener at IKT krever at du begynner med det tidlig. Nei, forskning og erfaring viser at menneskets hjerne har evne til å lære i alle aldre. Dette kan du gjøre: Bruk elevene som ressurs. Mange elever kan mye om IKT som lærere kan dra nytte av Organiser " by "-opplæring med dine kollegaer Lær dere ulike ting og tren sammen Lag nettverk med andre skoler Bruk tilgjengelige møteplasser på nettet, alene og sammen med andre Sørg for at det prioriteres tid til læreropplæring Du som lærer kan og bør lære deg mer. Mange IKT-brukere har fått sine ferdigheter gjennom å leke med teknologien. Ikke alle faller for en slik "learning by doing"-metode, og ønsker heller en mer strukturert opplæring. En god form for opplæring er å ta et kurs, hvor du kommuniserer med dine medstudenter og får veiledning av en kursholder. På 14 er det listet opp noen tilbud som du finner på Internett. 11

12 Hvordan bruker jeg Internett? Vidar Langestrand 59 år "Internett er et kjempebibliotek, og jentene er gode til å skjønne hvor og hvordan de skal lete etter det de trenger" Hvordan bruker bruker jeg Internett? jeg Internett? 12 Hva er Internett Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner med store mengder informasjon tilgjengelig og med muligheter for kommunikasjon. Her finnes mye mer enn det er plass til i noe leksikon, uansett om det er i bokform eller på CD-rom. På Internett finner du kilder, faglige ressurser og muligheter for samarbeid med andre skoler i og utenfor Norge. Tilgang til det globale informasjonslandskapet gjør lærestoff mer tilgjengelig. Utfordringen er bare å finne det man leter etter. Ingen eier Internett, og det finnes ikke noe internasjonalt lovverk som bestemmer over det. Derfor råder det anarki i både oppbygging og innhold. Dette fører til at nettet blir ustrukturert og vanskelig å finne fram i. For mange er nettopp dette sjarmen med Internett. Elevene må lære å bli kritiske informasjonsinnhentere og -anvendere. De må lære å søke, finne, sortere og bruke informasjon. Hvordan søke For å skille datamaskiner fra hverandre, har hver maskin sin egen elektroniske adresse. Det er denne adressen du oppgir i din nettleser når du skal hente opp en Internett-. De fleste Internettr inneholder lenker til annen informasjon som kan være tekst, bilde, animasjon, videofilm eller musikk. Hvordan bruker jeg Internett?

13 Hvordan bruker jeg Internett? "Teknologi er ikke farlig du må bare tørre å satse" Bjørg Nakling 51 år Hvordan bruker jeg Internett? H Det finnes mange måter å finne fram på Internett. Først og fremst må du ha en datamaskin med nettleser og oppkobling til Internett. Det enkleste er når du nøyaktig vet hvor du skal. Da skriver du adressen i det hvite feltet øverst på n, for eksempel Dette kalles en URL en adresse til det nettstedet du vil besøke. Det er viktig at du skriver URL en helt korrekt, og etterpå taster linjeskift (CR). Søkemotorer Hvis du ikke nøyaktig vet hva du leter etter, er det letteste å bruke søkemotorer. De finner omtrent alle nettsteder innenfor en kategori. Når du er på nettstedet til en slik søkemotor skriver du inn et søkeord, f.eks. jenter. Da vil søkemotoren finne stort sett alle relevante dokumenter med ordet jenter. Hvis du vil søke på to enkeltord skriver du f.eks. data og jenter. Du vil da få en liste over dokumenter som inneholder begge eller ett av ordene. Dersom du setter tegnet + foran hvert av ordene +data+jenter krever du at begge ordene skal være med i dokumentene du får listet opp. Skriver du "jenter og IKT" i anførselstegn får du en liste over de dokumentene som inneholder nøyaktig denne frasen. De mest kjente og brukte søkemotorene er norske Kvasir og de internasjonale Alta Vista og Yahoo. Adressene dit er og 13

14 Nettadresser Eva Nomeland 52 år "Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg velger og hvordan jeg systematiserer undervisningen etter at jeg begynte å bruke data og Internett i forberedelsene mine" Nettadresser Her kan du få opplæring i bruk av IKT Høgskolen i Oslo Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Volda Norsk fjernundervisning "Dus med data" NKI Fjernundervisning Kompetansedatabase for etterutdanning knyttet til R Nettadresser

15 Nettadresser "På Internett kan jeg snakke med folk i hele verden" Andreas L. Ekeli 16 år Nettadresser KUFs satsing på jenter og IKT Rapporter fra og konferansene i 97 og 98 "Jentene, guttene og IT-begrepene" "Internett Jentenett?" Side med aktuelle lenker til kvinnerelaterte hjemmer Offentlig informasjon om bruk av IKT i skolen N En nasjonal møteplass for grunnskolen og videregående opplæring Et interaktivt magasin om utdanning og læring Database med yrkes- og utdanningsinformasjon Prosjektet "Bevisste utdanningsvalg" Informasjons- og veiledningssenter for lærere som bruker IKT i undervisningen Nordisk skoledatanett Europeisk skoledatanett 15

16 Nettadresser Ragnhild Heggenhougen 55 år "Jenter liker godt å møtes og utveksle informasjon på Internett" Nettadresser Tips om bruk av IKT i opplæringen Skoleutviklingsprosjekter med fokus på jenter og IKT Internasjonalt nettverk for barn i aldersgruppen år Skoler med jenterelaterte IKT-prosjekter Drømtorp videregående skoles prosjekt "Jenter, damer og Internett" Tjøme ungdomsskoles prosjekt "En IT-reise til en bedre skole" Åmot ungdomsskoles prosjekt "Jenter på veven" Litteratur og kvinnedokumentasjon 16 Kvinnehistorie fra Social Studies School Omfattende internasjonal nettbokhandel Norsk nettbokhandel med oversikt over forlag Deichmanske bibliotek Nettadresser

17 Nettadresser "Det er like naturlig for meg å bruke data som papir og blyant" Toril Grøtte 38 år Nettadresser Jenter på universiteter og høgskoler Jentegruppa Verdande ved Universitetet i Oslo Aktuelle lenker om jenter og informasjonsteknologi Jentegruppa Adas Verden ved Høgskolen i Østfold Prosjektet Jenter og Data ved NTNU Cybele-salen en egen jentedatasal ved NTNU Jentegruppa ved Universitetet i Bergen Kort om likestilling fra Universitetet i Tromsø Kvinne- og kjønnsdokumentasjon N Nettbasert informasjons- og dokumentasjonstjeneste om kvinne- og kjønnsforskning Landsdekkende kompetansedatabase for kvinner Nettverk for kvinne- og kjønnsforskning i Danmark KVINFO Senter for informasjon om kvinneog kjønnsforskning i Danmark 17

18 Nettadresser Heidi Gjølstad 15 år "Det er viktig at alle kan lære å bruke data på skolen. Vi kommer helt sikkert til å trenge det senere i livet også!" Nettadresser Likestillingsrådet i Danmark Likestillingsrådet i Finland Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning Nasjonalt sekretariat for kjønnsforskning i Sverige Forum for kvinner i Sverige Nasjonalt senter for kvinneforskning i Estland Senter for kjønnsforskning i Russland Jente- og kvinner 18 Internasjonalt nettverk for kvinner som er interessert i nye media og teknologi Hjemmene til Samisk Kvinneforum Svenske jenter og kvinner på nettet Svensk feministisk hjemme Nettadresser

19 Nettadresser "IKT gir mulighet for læringsmetoder som appellerer til jenter" Arne V. Sveen 48 år Nettadresser Musikkorganisasjon for å øke jenters muligheter, deltagelse og anseelse innenfor rock og rytmisk musikk Hjemmene til stiftelsen Kvinner Viser Vei Online magasin som tar opp en rekke temaer med kvinneperspektiv Månedsmagasinet Det Nye Månedsmagasinet Henne Hjemmene til uketidsskriftet Bonnier Jenteprat om alt mellom himmel og jord Det Nye og Henne med tema for jenter Møteplass for og av jenter Sider med jente- og kvinnelenker N "Det røde surfebrettet" lenkeliste til kvinnerelatert informasjon i hele verden "Jenter, IKT og likestilling" med mye informasjon og mange lenker 19

20 Ordliste Ordliste 20 Hardware er selve datamaskinen alt du kan se og ikke se. Kalles på norsk maskinvare. Harddisk er lageret inne i maskinen. Der ligger alle programmene lagret, og det er der du lagrer dine egne dokumenter og filer. Prosessoren er datamaskinens hjerne- og nervesenter. Kalles også CPU (Central Processing Unit). Prosessoren er den som utfører alle kommandoene du gir maskinen. Pentium er bare navnet på en ny generasjon prosessorer som kom rundt RAM (Random Access Memory) er maskinens internminne. For å kunne behandle data og kjøre programmer trenger maskinen å lagre data midlertidig. Til dette bruker den RAM'en. Jo mer RAM, jo mer kan den lagre samtidig, og jo raskere går databehandlingen. CD-ROM er en CD-plate hvor det er lagret data som lyd, bilde, film og tekst. Fordelen med CD-ROM'en er at man kan lagre svært store mengder data på den. Ulempen er at man vanligvis ikke kan lagre noe på den selv. Til det kreves det en CD-brenner. Modemet er boksen eller kortet som kobler datamaskinen til telefonledningen og telefonnettet. Modemet oversetter det som sendes fra maskinen slik at det kan passere over en vanlig telefonlinje og du kan bruke Internett. Software referer til programmene som kjøres på datamaskinen, i motsetning til hardware, som er datamaskinen. Kalles på norsk programvare. Byte (B) er en mengdebetegnelse for data. Én bokstav er én byte. Størrelsen på et dokument eller en fil fastslås i byte. Tusen byte er en megabyte (MB), og tusen megabyte er en gigabyte (GB). Database er en strukturert samling av data, administrert av et program. Operativsystemet (OS) er det viktigste programmet i datamaskinen. Det er dette som blant annet "holder orden på" maskinen og forteller den hva den skal gjøre, organiserer utskrifter og styrer de andre programmene. Det mest utbredte operativsystemet er MS Windows, som finnes i ulike varianter. Andre operativsystem er MacOS, DOS, UNIX, LINUX, BeOS, OS/2 og FreeBSD. Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner koblet opp mot hverandre. Ordliste

21 Ordliste Ordliste E-post/ betyr at man kan sende meldinger eller brev elektronisk over datanettet. Er man tilkoblet Internett kan man sende meldinger til personer over hele verden. Man kan også sende filer over e-post, som kalles vedlegg eller attachments. E-postadresser består av et brukernavn og et domenenavn adskilt med (alfakrøll, uttales ['æt]). Domenenavnet angir geografisk/organisasjonsmessig tilknytning. I Norge har alle domener.no som siste ledd. Usenet er et nettverk av nyhetsgrupper. En nyhetsgruppe er et slags "Ordet er fritt" på Internett. HTML (HyperText Markup Language) er det systemet som brukes for å organisere dokumenter på Internett. Det flotte med HTML-dokumenter er at de kan kjedes sammen ved hjelp av lenker. Disse vil du se som uthevet eller understreket skrift. World Wide Web (WWW/verdensveven) er det de fleste forbinder med Internett. WWW er et tenkt spindelvev rundt HTML og gjør at du kan sitte på din egen maskin og få opp klare bilder og tekst som egentlig ligger på en annen maskin. Nettleser (browser) er et program du trenger for å bruke WWW. For det første kan den lese HTML, slik at du får opp bildene og teksten på skjermen din, og for det andre kan den ta kontakt med den adressen du ber om. De vanligste nettleserene er Netscape og Internet Explorer. Protokoll er de reglene og standardene som gjelder for nettkommunikasjon. En slik protokoll er http (hypertext transfer protocol). En annen er FTP (File Transport Protocol) og en tredje er POP3 (PostOffice Protocol) som brukes for utveksling av e-post. URL (Uniform Resource Locator) er adressen til den maskinen du vil kontakte, og gjerne det dokumentet du vil ha tak i på denne maskinen. Først i URL en må du angi hvilken protokoll du vil benytte. Cyberspace beskriver det virtuelle rommet du befinner deg i ved bruk av Internett. Chat eller IRC er samtidskommunikasjon over nettet. Til det trengs det egne programmer, men man kan også bruke nettleseren. Det fungerer slik at man kan være en gruppe som snakker med hverandre i et virtuelt rom, eller man kan ta direkte kontakt med en annen. Nedlastning betyr å hente ned filer fra en annen datamaskin. Virus er ondsinnede programmer laget for å ødelegge eller forstyrre de maskinene de infiserer. Spres gjennom vedlegg til e-post, nedlastning av filer over nettet og deling av disketter. Kan heldigvis forebygges og ødelegges ved hjelp av antivirus-programmer. 21

22 Utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Likestillingssekretariatet Akersgata 44 Postboks 8119 Dep Oslo Ett klikk og du er hekta finner du på Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer hos Statens Trykksakekspedisjon Faks , Publikasjonsnummer: F-4072

23

24 Grafisk design: Torgil Repro/Trykk: DM Xpress as F

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

TEMAHEFTE. om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan

TEMAHEFTE. om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan TEMAHEFTE om «IKT i barnehagen» Nina Bølgan Innholdsfortegnelse Innledning 5 Medier, IKT og digitale verktøy 6 Barns medievaner 9 Personalets syn på digitale verktøy 10 Kategori 1 Ikke-brukere 12 Kategori

Detaljer

Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om...

Digitale barn. En foreldreguide. Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om... Digitale barn En foreldreguide Mye du har lurt på men ikke turt å spørre om... Om foreldreguiden Foreldreguiden henvender seg først og fremst til foreldre med barn i grunnskolen og lærere, men innholdet

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Barnehagens digitale tilstand

Barnehagens digitale tilstand Nina Bølgan Barnehagens digitale tilstand Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Forord Rapporten Barnehagens digitale tilstand legger frem resultatene

Detaljer

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1

KTi Karmøybarnehagene. Plan for kreativ og skapende bruk av. Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen. digitale verktøy 1 KTi Karmøybarnehagene Karmøy kommune Skole- og kulturetaten Barnehageavdelingen Plan for kreativ og skapende bruk av digitale verktøy 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 IKT og digitale verktøy... 5

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø

Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø fra prosjektet Prosjektleder: Edin Farstad, Høgskolen i Bodø Innhold FORORD... 3 Takk til hjelperne... 4 DENNE RAPPORTEN... 5 KAPITTEL 1: IKT KOMPETANSEBYGGING FOR SENIORER - SIKT... 5 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no

AVISEN. Side. Side. Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side. SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Returadresse: Seniornett Norge Postboks 1002 Sentrum 0104 Oslo SEPTEMBER 2012 13. ÅRGANG www.seniornett.no Foto: Morten Eckersberg Smarttelefoner og nettbrett Sikkerhet Hva er hva på en PC Side 9 Side

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Senter for IKT i utdanningen, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7

Læringssenteret (LS) 2003. Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 IKT i skolen Læringssenteret (LS) 2003 Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS ISBN 82-486-0967-7 Forord Mellom dei mange funksjonane Læringssenteret har, er rettleiing til skulane innanfor området IKT i skulen

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester

- Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Master som fleksibelt forløp Masterprosjekt, modul 4 Muntlig eksamen - Fjernstudenters vurdering av nettbaserte pedagogiske tjenester Evaluering av NKI Fjernundervisnings studium Psykologi årsenhet Truls

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 SAMMENDRAG----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer