Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ett klikk. Ett klikk. Ett klikkog du er hekta. og du er hekta. Ett klikk og du er hekta. og du er hekta"

Transkript

1 Ett klikk Ett klikk og du er hekta Ett klikk og du er hekta Ett klikkog du er hekta og du er hekta Et inspirasjonshefte om jenter og IKT i grunnskolen

2

3 Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Hvorfor en brosjyre om jenter og IKT? Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) preger vår hverdag. Svært mange jobber forutsetter bruk av IKT i en eller annen form, og IKT blir stadig mer integrert i våre daglige gjøremål. Derfor er det viktig at alle får anledning til å bli fortrolige med ny teknologi. Det er store forskjeller på elevers kunnskaper om og fortrolighet med teknologien. Det er en viktig oppgave for skolen å sørge for like muligheter for utvikling og læring uavhengig av elevenes sosiale tilhørighet, bosted og kjønn. I denne brosjyren fokuserer vi på jenter og IKT fordi en erfaring er at jenter kan være tilbakeholdne med å ta i bruk teknologien. Det er viktig at skolens ledelse setter fokus på likestilling i sitt arbeid. Aktiv og bevisst bruk av IKT i et likestillingsperspektiv betyr også at likestilling blir tema når det planlegges, gjennomføres og vurderes tiltak på skolen. For å lykkes må elevene trekkes med i måldiskusjoner og planlegging. De tiltak du finner i brosjyren er gjennomført på ulike skoler og har hatt positiv effekt på jenters bruk av og interesse for IKT. Dette kan ha betydning for jentenes valg senere i livet og kan bidra til å utjevne noen av de forskjeller vi ser i jenters og gutters yrkesvalg. Vi håper du vil finne noe av nytte og interesse i denne brosjyren, og at du vil prøve ut noen av tiltakene på din måte og i din skolehverdag. Det er ditt handlingsrom og din utfordring lykke til! Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

4 Skal man lykkes må det satses Olav Vistnes 32 år "Jenter er lærevillige og selektive på hva som er matnyttig og viktig å kunne for å bruke IKT" Skal man man lykkes må lykkes det satses! må det satses! 4 Med IKT sprenges grenser og skolen åpner seg mot verden. Klasserommet utvides til å bli et globalt tilholdssted for lærere og elever. IKT handler om mennesker, kommunikasjon, kunnskapsutvikling og samhandling. Det er det vi må sette fokus på. Økt bruk av IKT utfordrer oss til å drøfte maktstrukturene og lærer- og elevrollene i skolen. En datamaskin kan aldri erstatte deg som lærer, men din posisjon blir annerledes. Du går fra å være allviter og krumtapp i undervisningen, til i større grad å bli en veileder, koordinator og rådgiver i elevenes selvstendige og individuelle læringsprosess. Vi skal møte barns og unges nysgjerrighet og ønske om å lære mer om IKT med åpenhet, kunnskap og evne til å veilede til egne valg. Elevene må få være forskere i egen læreprosess. Du som er lærer må ta i bruk IKT. Tverrfaglig prosjektsamarbeid er en måte å inkludere IKT i din egen planlegging av undervisningen. Internett har møteplasser som gjør det mulig å kommunisere med lærere på egen skole, andre skoler i Norge og resten av verden. Skal man lykkes må det satses

5 Skal man lykkes må det satses "Det er urettferdig at guttene kan mer enn jentene, men det er fordi de får bruke data hjemme" Saera Sadiq 11 år Skal man lykkes må det satses! S For skoler som tar i bruk IKT i opplæringa, og som ønsker å utvikle en ny og moderne pedagogikk er det viktig med: et personale som drar i samme retning et personale som satser på utvikling et personale som ønsker å innføre nye arbeidsmåter et personale som samarbeider lærere som slipper elevene løs lærere som våger å la elevene være "best" Jenter liker å bruke IKT til å kommunisere på likeverdige vilkår og til å bygge nettverk. IKT imøtekommer jenters behov for tilhørighet og gir selvtillit. IKT gjør arbeidet mer variert og virkelighetsnært, noe som spesielt virker motiverende for jenter. Jenter og gutter har ulik tilnærming til ny teknologi Jenter henger etter i kunnskaps- og brukernivå Gutter vet mer om teknologi enn jenter Færre jenter enn gutter har datamaskin Færre jenter enn gutter har tilgang til Internett Jenter og gutter har en nysgjerrig og søkende holdning til IKT 5

6 Jenter som forbilder Thyge Myhre 53 år "I IKT-opplæringa må jentene få komme først Jentene først først 6 Merk deg at de tiltakene som er bra for jenter også kan være bra for gutter og omvendt. Erfaring viser at når jentene lærer først blir også guttenes bruk annerledes. Mange mener at IKT er en guttegreie som bare handler om teknologi. Nei, IKT handler om kommunikasjon og samhandling. Dette kan du gjøre: La jentene lære først og få forsprang når skolen eller teamet ditt bestemmer seg for å innføre ny teknologi La jentene, etter at de har fått opplæring, være veiledere for andre elever Få med deg kollegaer og ledelsen på å organisere eget jenterom med IKT-utstyr tilgjengelig Legg opp dagen slik at jentene sikres tid med datautstyret Sørg for at jentene får opplæring i det å veilede og i det å fungere som system- og brukerstøtte Dersom du skal ha både jenter og gutter samtidig i et rom med datamaskiner, kan du la jentene komme til litt før guttene for å sikre at de får tilgang til maskinene Organiser datakurs for jentene før guttene i: - bruk av programvare - Internett og e-post - bruk av IKT i prosjektarbeid - datamaskinens oppbygging - datakommunikasjon og virusteori Jentene først

7 Jenter som forbilder "Egne jente- og guttegrupper er bra!" Marit H. Arnesen 52 år Jenter som forbilder som forbilder J Mange tror at jenter ikke er interessert i data. Jo, men jenter er mer opptatt av nytteverdien enn av de tekniske finessene. Dette kan du gjøre: Ved selv å bruke IKT aktivt kan du som er lærer og kvinne være rollemodell for jentene i ulike fag Lag tidsplan for når jentene på de ulike klassetrinnene skal bruke ny teknologi i arbeid med forskjellige emner. La eldre jenter lære opp yngre jenter Avtal med eldre jenter at de er med som støtteressurs og rollemodell for yngre jenter. De yngre jentene føler større trygghet med eldre jenter som veiledere La jenter, hvis de har lyst, være inspirasjonskilde og veiledere for lærere med lav IKT-kompetanse Framhev kvinner som forbilder innen IKT, og gjør dem synlige Jobb bevisst for å få kvinner som driftsansvarlige og brukerstøtter ved skolen din Oppmuntre kvinner til å ha pedagogisk ansvar for IKT-opplæringen ved skolen din Foreslå at Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) eller andre arrangerer mødrekveld på skolen hvor jenter veileder i bruk av IKT sammen med kvinnelige lærere 7

8 Julie A. Thomsen 9 år La jentene gjøre det de liker "Data er kjempegøy fordi jeg kan surfe på Internett og sende e-post til vennene mine. Jeg slipper å bare skrive med gråblyant" La jentene ha det gøyha det gøy 8 Mange sier at IKT passer best i realfag. Nei, IKT har ingen fagbegrensninger. Dette kan du gjøre: La jentene aktivt få bruke datamaskiner og Internett Oppfordre FAU eller elevrådet til å organisere egne jentekvelder hvor jenter og kvinner er veiledere i IKT Oppfordre FAU eller kommunen til å arrangere egne kvinnekvelder med strukturert opplæring i bruk av datamaskiner og Internett Foreslå at skolen din avsetter eget jenterom med datahjelpemidler La jentene lage brevvenninneklubb på nettet hvor e-post brukes til å kommunisere med andre jenter La jentene få skrive elektronisk minnebok og dagbok. La jentene styre arbeidet med dette selv Bruk IKT i alle fag, også i musikk, heimkunnskap, språk og kunst- og håndverk La jentene ha det gøy

9 La jentene gjøre det de liker "Det var på sin plass at vi fikk begynne med e-post før guttene" Charlotte H. Nilsen 17 år La jentene gjøre det de gjøre liker det de liker Mange tror at IKT er spesielt vanskelig å forstå. Nei, tusenvis av mennesker bruker IKT daglig, fordi dagens IKT-løsninger stadig blir enklere i bruk. L Dette kan du gjøre: Vis jentene Internett-adresser hvor de kan delta i sosiale nettverk for jenter som jenteklubber og pratelinjer La jentene få egen e-post adresse først og opplæring i bruk av denne Lær jentene å bruke kommunikasjon og nettverksbygging aktivt som arbeidsform Lær deg hvordan du kan lage hjemme på Internett og la jentene eksperimentere med å lage sine egne r La jentene få oppleve at Internett har mye informasjon som kan brukes i skolesammenheng og i fritida Drøft holdninger til og nødvendigheten av å være kritisk til informasjon generelt og det som er på nettet spesielt. Ta opp med jentene og guttene at Internett inneholder mye nedverdigende stoff om jenter, for eksempel porno. Diskuter i kollegiet hvordan dere kan utvikle prøveformer som inkluderer bruk av datamaskiner og Internett 9

10 Du kan hvis du vil! Tonje H. Giæver 31 år "Ikke alle jenter skal bli informatikere, men i nesten alle jobber er det viktig å kunne IKT" Hva skal skal jeg velge? jeg velge? 10 Mange tror at IKT bare er for teknologer. Nei, i alle yrker er IKT et viktig hjelpemiddel som gir nye muligheter og fleksible løsninger Dette kan du gjøre: Drøft holdninger til jenters og gutters studie- og yrkesvalg i kollegiet og med elevene La jentene bruke Internett aktivt til å finne informasjon om studier og yrker La jentene samtale virtuelt om mulige framtidige studie- og yrkesvalg Planlegg sammen med skolens rådgiver at jenter får besøke skoler og bedrifter hvor yrkesrettede fagområder (tradisjonelle "guttefag") og ny teknologi er tema Planlegg ekskursjoner for jenter til bedrifter som aktivt bruker IKT. Ta spesielt kontakt med bedrifter med kvinnelige databrukere Hva skal jeg velge?

11 Du kan hvis du vil! "Jeg har lært noen voksne noen skikkelig lure datatriks" Katherina R. Austlid 9 år Du kan kan hvis du hvis vil! du vil! H Mange mener at IKT krever at du begynner med det tidlig. Nei, forskning og erfaring viser at menneskets hjerne har evne til å lære i alle aldre. Dette kan du gjøre: Bruk elevene som ressurs. Mange elever kan mye om IKT som lærere kan dra nytte av Organiser " by "-opplæring med dine kollegaer Lær dere ulike ting og tren sammen Lag nettverk med andre skoler Bruk tilgjengelige møteplasser på nettet, alene og sammen med andre Sørg for at det prioriteres tid til læreropplæring Du som lærer kan og bør lære deg mer. Mange IKT-brukere har fått sine ferdigheter gjennom å leke med teknologien. Ikke alle faller for en slik "learning by doing"-metode, og ønsker heller en mer strukturert opplæring. En god form for opplæring er å ta et kurs, hvor du kommuniserer med dine medstudenter og får veiledning av en kursholder. På 14 er det listet opp noen tilbud som du finner på Internett. 11

12 Hvordan bruker jeg Internett? Vidar Langestrand 59 år "Internett er et kjempebibliotek, og jentene er gode til å skjønne hvor og hvordan de skal lete etter det de trenger" Hvordan bruker bruker jeg Internett? jeg Internett? 12 Hva er Internett Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner med store mengder informasjon tilgjengelig og med muligheter for kommunikasjon. Her finnes mye mer enn det er plass til i noe leksikon, uansett om det er i bokform eller på CD-rom. På Internett finner du kilder, faglige ressurser og muligheter for samarbeid med andre skoler i og utenfor Norge. Tilgang til det globale informasjonslandskapet gjør lærestoff mer tilgjengelig. Utfordringen er bare å finne det man leter etter. Ingen eier Internett, og det finnes ikke noe internasjonalt lovverk som bestemmer over det. Derfor råder det anarki i både oppbygging og innhold. Dette fører til at nettet blir ustrukturert og vanskelig å finne fram i. For mange er nettopp dette sjarmen med Internett. Elevene må lære å bli kritiske informasjonsinnhentere og -anvendere. De må lære å søke, finne, sortere og bruke informasjon. Hvordan søke For å skille datamaskiner fra hverandre, har hver maskin sin egen elektroniske adresse. Det er denne adressen du oppgir i din nettleser når du skal hente opp en Internett-. De fleste Internettr inneholder lenker til annen informasjon som kan være tekst, bilde, animasjon, videofilm eller musikk. Hvordan bruker jeg Internett?

13 Hvordan bruker jeg Internett? "Teknologi er ikke farlig du må bare tørre å satse" Bjørg Nakling 51 år Hvordan bruker jeg Internett? H Det finnes mange måter å finne fram på Internett. Først og fremst må du ha en datamaskin med nettleser og oppkobling til Internett. Det enkleste er når du nøyaktig vet hvor du skal. Da skriver du adressen i det hvite feltet øverst på n, for eksempel Dette kalles en URL en adresse til det nettstedet du vil besøke. Det er viktig at du skriver URL en helt korrekt, og etterpå taster linjeskift (CR). Søkemotorer Hvis du ikke nøyaktig vet hva du leter etter, er det letteste å bruke søkemotorer. De finner omtrent alle nettsteder innenfor en kategori. Når du er på nettstedet til en slik søkemotor skriver du inn et søkeord, f.eks. jenter. Da vil søkemotoren finne stort sett alle relevante dokumenter med ordet jenter. Hvis du vil søke på to enkeltord skriver du f.eks. data og jenter. Du vil da få en liste over dokumenter som inneholder begge eller ett av ordene. Dersom du setter tegnet + foran hvert av ordene +data+jenter krever du at begge ordene skal være med i dokumentene du får listet opp. Skriver du "jenter og IKT" i anførselstegn får du en liste over de dokumentene som inneholder nøyaktig denne frasen. De mest kjente og brukte søkemotorene er norske Kvasir og de internasjonale Alta Vista og Yahoo. Adressene dit er og 13

14 Nettadresser Eva Nomeland 52 år "Jeg har blitt mer bevisst på hva jeg velger og hvordan jeg systematiserer undervisningen etter at jeg begynte å bruke data og Internett i forberedelsene mine" Nettadresser Her kan du få opplæring i bruk av IKT Høgskolen i Oslo Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Tromsø Høgskolen i Volda Norsk fjernundervisning "Dus med data" NKI Fjernundervisning Kompetansedatabase for etterutdanning knyttet til R Nettadresser

15 Nettadresser "På Internett kan jeg snakke med folk i hele verden" Andreas L. Ekeli 16 år Nettadresser KUFs satsing på jenter og IKT Rapporter fra og konferansene i 97 og 98 "Jentene, guttene og IT-begrepene" "Internett Jentenett?" Side med aktuelle lenker til kvinnerelaterte hjemmer Offentlig informasjon om bruk av IKT i skolen N En nasjonal møteplass for grunnskolen og videregående opplæring Et interaktivt magasin om utdanning og læring Database med yrkes- og utdanningsinformasjon Prosjektet "Bevisste utdanningsvalg" Informasjons- og veiledningssenter for lærere som bruker IKT i undervisningen Nordisk skoledatanett Europeisk skoledatanett 15

16 Nettadresser Ragnhild Heggenhougen 55 år "Jenter liker godt å møtes og utveksle informasjon på Internett" Nettadresser Tips om bruk av IKT i opplæringen Skoleutviklingsprosjekter med fokus på jenter og IKT Internasjonalt nettverk for barn i aldersgruppen år Skoler med jenterelaterte IKT-prosjekter Drømtorp videregående skoles prosjekt "Jenter, damer og Internett" Tjøme ungdomsskoles prosjekt "En IT-reise til en bedre skole" Åmot ungdomsskoles prosjekt "Jenter på veven" Litteratur og kvinnedokumentasjon 16 Kvinnehistorie fra Social Studies School Omfattende internasjonal nettbokhandel Norsk nettbokhandel med oversikt over forlag Deichmanske bibliotek Nettadresser

17 Nettadresser "Det er like naturlig for meg å bruke data som papir og blyant" Toril Grøtte 38 år Nettadresser Jenter på universiteter og høgskoler Jentegruppa Verdande ved Universitetet i Oslo Aktuelle lenker om jenter og informasjonsteknologi Jentegruppa Adas Verden ved Høgskolen i Østfold Prosjektet Jenter og Data ved NTNU Cybele-salen en egen jentedatasal ved NTNU Jentegruppa ved Universitetet i Bergen Kort om likestilling fra Universitetet i Tromsø Kvinne- og kjønnsdokumentasjon N Nettbasert informasjons- og dokumentasjonstjeneste om kvinne- og kjønnsforskning Landsdekkende kompetansedatabase for kvinner Nettverk for kvinne- og kjønnsforskning i Danmark KVINFO Senter for informasjon om kvinneog kjønnsforskning i Danmark 17

18 Nettadresser Heidi Gjølstad 15 år "Det er viktig at alle kan lære å bruke data på skolen. Vi kommer helt sikkert til å trenge det senere i livet også!" Nettadresser Likestillingsrådet i Danmark Likestillingsrådet i Finland Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning Nasjonalt sekretariat for kjønnsforskning i Sverige Forum for kvinner i Sverige Nasjonalt senter for kvinneforskning i Estland Senter for kjønnsforskning i Russland Jente- og kvinner 18 Internasjonalt nettverk for kvinner som er interessert i nye media og teknologi Hjemmene til Samisk Kvinneforum Svenske jenter og kvinner på nettet Svensk feministisk hjemme Nettadresser

19 Nettadresser "IKT gir mulighet for læringsmetoder som appellerer til jenter" Arne V. Sveen 48 år Nettadresser Musikkorganisasjon for å øke jenters muligheter, deltagelse og anseelse innenfor rock og rytmisk musikk Hjemmene til stiftelsen Kvinner Viser Vei Online magasin som tar opp en rekke temaer med kvinneperspektiv Månedsmagasinet Det Nye Månedsmagasinet Henne Hjemmene til uketidsskriftet Bonnier Jenteprat om alt mellom himmel og jord Det Nye og Henne med tema for jenter Møteplass for og av jenter Sider med jente- og kvinnelenker N "Det røde surfebrettet" lenkeliste til kvinnerelatert informasjon i hele verden "Jenter, IKT og likestilling" med mye informasjon og mange lenker 19

20 Ordliste Ordliste 20 Hardware er selve datamaskinen alt du kan se og ikke se. Kalles på norsk maskinvare. Harddisk er lageret inne i maskinen. Der ligger alle programmene lagret, og det er der du lagrer dine egne dokumenter og filer. Prosessoren er datamaskinens hjerne- og nervesenter. Kalles også CPU (Central Processing Unit). Prosessoren er den som utfører alle kommandoene du gir maskinen. Pentium er bare navnet på en ny generasjon prosessorer som kom rundt RAM (Random Access Memory) er maskinens internminne. For å kunne behandle data og kjøre programmer trenger maskinen å lagre data midlertidig. Til dette bruker den RAM'en. Jo mer RAM, jo mer kan den lagre samtidig, og jo raskere går databehandlingen. CD-ROM er en CD-plate hvor det er lagret data som lyd, bilde, film og tekst. Fordelen med CD-ROM'en er at man kan lagre svært store mengder data på den. Ulempen er at man vanligvis ikke kan lagre noe på den selv. Til det kreves det en CD-brenner. Modemet er boksen eller kortet som kobler datamaskinen til telefonledningen og telefonnettet. Modemet oversetter det som sendes fra maskinen slik at det kan passere over en vanlig telefonlinje og du kan bruke Internett. Software referer til programmene som kjøres på datamaskinen, i motsetning til hardware, som er datamaskinen. Kalles på norsk programvare. Byte (B) er en mengdebetegnelse for data. Én bokstav er én byte. Størrelsen på et dokument eller en fil fastslås i byte. Tusen byte er en megabyte (MB), og tusen megabyte er en gigabyte (GB). Database er en strukturert samling av data, administrert av et program. Operativsystemet (OS) er det viktigste programmet i datamaskinen. Det er dette som blant annet "holder orden på" maskinen og forteller den hva den skal gjøre, organiserer utskrifter og styrer de andre programmene. Det mest utbredte operativsystemet er MS Windows, som finnes i ulike varianter. Andre operativsystem er MacOS, DOS, UNIX, LINUX, BeOS, OS/2 og FreeBSD. Internett er et verdensomspennende nettverk av datamaskiner koblet opp mot hverandre. Ordliste

21 Ordliste Ordliste E-post/ betyr at man kan sende meldinger eller brev elektronisk over datanettet. Er man tilkoblet Internett kan man sende meldinger til personer over hele verden. Man kan også sende filer over e-post, som kalles vedlegg eller attachments. E-postadresser består av et brukernavn og et domenenavn adskilt med (alfakrøll, uttales ['æt]). Domenenavnet angir geografisk/organisasjonsmessig tilknytning. I Norge har alle domener.no som siste ledd. Usenet er et nettverk av nyhetsgrupper. En nyhetsgruppe er et slags "Ordet er fritt" på Internett. HTML (HyperText Markup Language) er det systemet som brukes for å organisere dokumenter på Internett. Det flotte med HTML-dokumenter er at de kan kjedes sammen ved hjelp av lenker. Disse vil du se som uthevet eller understreket skrift. World Wide Web (WWW/verdensveven) er det de fleste forbinder med Internett. WWW er et tenkt spindelvev rundt HTML og gjør at du kan sitte på din egen maskin og få opp klare bilder og tekst som egentlig ligger på en annen maskin. Nettleser (browser) er et program du trenger for å bruke WWW. For det første kan den lese HTML, slik at du får opp bildene og teksten på skjermen din, og for det andre kan den ta kontakt med den adressen du ber om. De vanligste nettleserene er Netscape og Internet Explorer. Protokoll er de reglene og standardene som gjelder for nettkommunikasjon. En slik protokoll er http (hypertext transfer protocol). En annen er FTP (File Transport Protocol) og en tredje er POP3 (PostOffice Protocol) som brukes for utveksling av e-post. URL (Uniform Resource Locator) er adressen til den maskinen du vil kontakte, og gjerne det dokumentet du vil ha tak i på denne maskinen. Først i URL en må du angi hvilken protokoll du vil benytte. Cyberspace beskriver det virtuelle rommet du befinner deg i ved bruk av Internett. Chat eller IRC er samtidskommunikasjon over nettet. Til det trengs det egne programmer, men man kan også bruke nettleseren. Det fungerer slik at man kan være en gruppe som snakker med hverandre i et virtuelt rom, eller man kan ta direkte kontakt med en annen. Nedlastning betyr å hente ned filer fra en annen datamaskin. Virus er ondsinnede programmer laget for å ødelegge eller forstyrre de maskinene de infiserer. Spres gjennom vedlegg til e-post, nedlastning av filer over nettet og deling av disketter. Kan heldigvis forebygges og ødelegges ved hjelp av antivirus-programmer. 21

22 Utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Likestillingssekretariatet Akersgata 44 Postboks 8119 Dep Oslo Ett klikk og du er hekta finner du på Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer hos Statens Trykksakekspedisjon Faks , Publikasjonsnummer: F-4072

23

24 Grafisk design: Torgil Repro/Trykk: DM Xpress as F

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer

Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer Lek og læring med digitale verktøy i barnehagene i Lillehammer MÅL: Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen

i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen i samarbeid med Kjell Gunnar Sørensen Senior-IT Litt om boka og undervisningsopplegget Læring i godt voksen alder setter spesielle krav til undervisningsopplegget. Eldre mennesker mister ikke evnen til

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda

Digital kompetanse. Kjartan Bjorøy Høgskulen i Volda Digital kompetanse Høgskulen i Volda Digital dømmekraft Elevene skal kunne: 10-klasse: Bruke tekster hentet fra bibliotek. Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede

Detaljer

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen Internett og kommunikasjon, og danner grunnlaget for testen: Internett Begreper Sikkerhetsaspekter Forstå uttrykkene Internett, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Mål Ha kjennskap til sentrale tekniske begreper Sammenligne ulike datamaskiner kunnskap

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Tilgjengelighet og motivasjon

Tilgjengelighet og motivasjon s.1 Aktivitet 1: Tilgjengelighet og motivasjon Den første aktiviteten du skal utføre på nettet er å gjøre seg kjent med verktøyet ClassFronter. Flere av dere har sikkert en del erfaringer fra før, slik

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor

IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor IKT i lærerutdanninger utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Hilde Ørnes Oslo 25. mars 2009 Hvorfor er dette viktig? Bruk av IKT er viktig i høyere utdanning

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Jens Breivik Oslo 24. mars 2009 Hvorfor monitor? Bakgrunn

Detaljer

Spørreskjema for Matematikk

Spørreskjema for Matematikk Spørreskjema for Matematikk Skole Navn på skole:.0 Grunnlagsinformasjon. Alder og kjønn.. Hvor gammel er du? År 0-9 X 0-9 0-9 0-0 Mer enn 0.. Hvilket kjønn er du? Svar Mann X Kvinne.0 Lærerens kompetanse.

Detaljer

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN

KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN 1 KILDEKRITIKKURS PÅ 8. TRINN FOR LÆRERE PÅ 8. TRINN MÅL: Elevene skal kunne bruke både digitale og trykte kilder, i arbeidet med fagtekster, i alle fag. De skal kunne skille mellom relevante og mindre

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning?

NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner. Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02. 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? NVU-seminar 2002: Workshop A: Nybegynner Hvordan komme i gang med e-læring? Line Kolås, HiNT 26.02.02 Hva er e-læring? 10Hvorfor e-læring, ikke e-undervisning? jmf. Fjernundervisning 10Nettstøtte Nettundervisning

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy

fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy Disse meningene er hentet fra en forum diskusjonen som var intern for ikt-2 studentene. Det er allikvel mange gode tanker som flere kan dra nytte av å lese.

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Skolestart VG1 elever

Skolestart VG1 elever Skolestart VG1 elever Undervisningen i videregående skole krever at alle elevene har datamaskin. Elevene i vidaregående opplæring i Hordaland fylkeskommune har selv ansvar for å skaffe seg PC til skolestart

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik

Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik Kurs i Nettpedagogikk for bibliotekansatte Kursprogram i Nettpedagogikk Studie- Guide Høgskolen i Gjøvik s.2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Mål for kurset... 3 4. Målgruppe...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 1: PEDAGOGISK DEL INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen oppnevnte i november 1996 et utvalg som skulle

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

IT-guide for elever. Generelt/forord

IT-guide for elever. Generelt/forord IT-guide for elever Generelt/forord Velkommen til et nytt skoleår på Røros videregående skole! Kanskje var du elev her i fjor, kanskje har du nettopp startet her. Uansett kommer du til å bruke IT mye dette

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Et lite blikk på ulike innfallsvinkler og resultater Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg, Senter for

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00

Løsningsforslag til kontinuasjonseksamen i TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs Mandag 13. august 2012 9.00 13.00 Side 1 av 8 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Løsningsforslag

Detaljer

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser

Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Støtteskjema for vurdering av pedagogisk egnethet og tekniske og formelle krav ved digitale læringsressurser Dette skjemaet er utviklet med tanke på å være en støtte i arbeidet med å vurdere pedagogisk

Detaljer

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor /

Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe. 2012 Høst Rektor / prosjektgruppe. 2012 Høst Rektor / Delmål for lærerne Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgrup pe Lærerne har innsikt i de forskjellige fasene av informasjonsku nnskap. Avsatt tid til lesing av faglitteratur med påfølgende gruppearbeid/

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Datamaskinens oppbygning

Datamaskinens oppbygning Datamaskinens oppbygning Håkon Tolsby 18.09.2014 Håkon Tolsby 1 Innhold Hovedenheten Hovedkort Prosessor CISC og RISC 18.09.2014 Håkon Tolsby 2 Datamaskinens bestanddeler Hovedenhet Skjerm Tastatur Mus

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst

APPTIPS. Primær fagområde. Andre fagområder. Barnas fortellinger. Hent inn bilder fra andre apper, lag bok: Kommunikasjon, språk og tekst APPTIPS Book Creator digital bok http://norlandiabarnehagene.blogspot.no Primær fagområde Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Andre fagområder Avhenger av tilnærming og innhold Barnas

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi

Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Hva skoleledere bør vite om IT-teknologi Geir Kjetil Sandve Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Markedsføring og relevans Bilannonse eller: 1896 CCM, 90 HK, 66 KW, 210 NM, 1244 KG,

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning

Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning Teleinformasjonssystem for løpende innsamling, behandling og utbredelse av materiale til spesialpedagogisk lærerundervisning Spørreskjema til skolen Opplysninger om skolen A. Pedagogisk anvendelse av informasjonsteknologier

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget

Audio & video chat. Beskrivelse av opplegget Audio & video chat Trinn/nivå: Vg3, Nivå III. Tema: Elevene snakker med morsmålsbrukere via Internett. Tidsbruk: Minst fire skoletimer: én skoletime med forberedelser, to timer med kommunikasjon med utlandet

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 26. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer fra 5 norske kommuner Sentralisert drift av åpne kildekodeløsninger Teknologi og økonomi Klienttyper Reaktiv og proaktiv drift Kostnader Rapporten: http://developer.skolelinux.no/ressurssparing.html

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer