Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:"

Transkript

1 Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave 2, der en kunne gjenbruke makroprosjektet fra april/mai direkte (jeg manglet dette selv, og brukte noe tid på å forfatte et ikke-testet utkast). OPPGAVE 1 (20 %). Bedriften skal begynne å bruke formatet UFF (Universal File Format). For å få integrert UFF har de anskaffet programvaren «uffda» (UFF Data Analysis). 1/Det viser seg at installasjonen av «uffda» har endret PATH. Vil dette bety at den også har endret installasjonsmappe og det som «ftype» og «assoc» viser? Gi en presis redegjørelse. Svar: Et eksekverbart program (.exe,.dll,.com og lignende) ligger i en mappe (sti), og kan startes uten at hele stien blir angitt, hvis stien er med i PATH. Når installasjonen nå har endret PATH, kan en anta at den er utvidet med mappa til uffda, slik at en kan starte uffda-programmene uten å angi hele stien dit. Spørsmålet (om den derfor har endret installasjonsmappe og filassosiasjonene) kan besvares med nei. Det kan hende at installasjonsmappen er endret (hvis uffda fantes fra før, kan den jo nå ha blitt lagt i en annen mappe), og det kan ha blitt endringer i filassosiasjonene, men det er ikke fordi PATH er endret. Det er omvendt: PATH blir endret fordi mappa er endret. De få som tydeligvis forstå hva som skjer ved installasjon, ga en generell beskrivelse av hva uffda -installasjonen ville medføre, uten å svare på denne detaljen. 2/Lag et program «fix-uff.bat» som kjører felles-makro «word2uff» (OBS: du skal ikke skrive «word2uff») for alle filer som ender på «xls» eller «doc». Anta at «/mshared <makronavn>» kan brukes for å kjøre felles-makro ved oppstart fra kommandolinjen (se mer her: Svar: Det ble under eksamen annonsert at word2uff er et program som kan oversette fra word til uff. Ikke at det oversatte fra excel til uff. En student antok at det fantes en tilsvarende «exel2uff». I programmet under forutsettes at word2uff kan ta begge innformatene, og at programmene excel og winword ligger i mapper som finnes i PATH. for %%f in (*.xls) do excel /mshared word2uff %%f for %%f in (*.doc) do winword /mshared word2uff %%f 3/Det viser seg at flere partnere sender oss filer i med «.puff» som file extension. Det vanlige er jo «.uff». Vis hvordan du sikrer at «uffda» blir den som default behandler «.puff». Svar: Jeg antar at Uffda.fil er allerede innsatt fra uffda -installasjonen, som en kjent behandler. Start cmd.exe og skriv inn assosier den nye file extension med denne kjente behandler som følger: > assoc.puff=uffda.fil 4/Etter et par uker får kasserer Olsen problemer: Han har kjørt «fix-uff.bat» på «gjeld09.xls», det gikk greit. Nå har han lagt til nye tall i «gjeld09.uff», men får beskjed om «Already open» da han skal lagre med «File->Save»). Du tenker «read-write», men ringer sjefen som svarer: «Read-only». Vis hvordan du vil finne feilen, og hvem har rett (Windows, sjefen eller du?). Svar: Beskjeden om already open betyr at en annen prosess har filen åpen for lesing, og at andre derfor ikke får gjøre endringer ved å lagre til filen. Sånn sett har sjefen rett, at kassereren har fått den åpnet read-only (noe han kanskje også har fått beskjed om). At du tenker read-write er også greit, for dette handler jo om konflikter om ulik type bruk (noen vil bare se, andre vil forandre) av delte ressurser. Så, hvordan du vil finne feilen er allerede besvart. En kunne gå videre og forsøke å RETTE feilen, ved å lukke prosessene som har den åpen, en kan da skrive handle.exe uff for å se hvilke prosesser som holder «uff»-filer. Andre foreslo «procexp» (handle view), og en tredje mente

2 AccessEnum (sjekke filenes rettigheter), og det er nok flere muligheter. Det siste spørsmål (hvem har rett?) kan besvares med alle : Windows har jo rett når det sier already open, sjefen og du har også rett (se andre setning over). OPPGAVE 2 (40 %). Vi trenger en kontroll-ordning for mottatte varelister. En slik liste har fire kolonner: Varens nummer, navn, posisjon og tidspunkt. Problemet er at rapportene kommer via papir, epost, telefon, websider, og som dokument i varierte format (Excel, Word, Writer, Calc o.s.v.). 1/Lag makroen «sjekkliste» som kontrollerer at listen er i orden. For enkelhets skyld kan du gjenbruke de ferdige boolske felles-makroene «sjekktid», «sjekkepc» og «sjekkposisjon» (disse tre skal altså ikke skrives!). Svar: Hvis en antar at en bruker Excel for kontroll, kan en på ulike vis, ta inn data i fire kolonner, gi disse et navn ( vareliste ) og la makroen jobbe relativt mot dette navnet. Eller, en kan anta at kolonnene alltid har samme posisjon (fire første, for eksempel) og la makroen jobbe absolutt mot disse posisjonene. I dette svarforslaget antas et navngitt område vareliste. Pseudokoden vil da være: Hvis navnet vareliste ikke finnes, gi feilmelding og avbryt. For hver linje L i tabellen, hvis linjefeil(l) gi beskjed. Her vil linjefeil(l) være en boolsk funksjon med L som parameter (L er da fire enkeltverdier). Den vil for eksempel være: linjefeil(navn, tid, kode, sted): Hvis sjekktid(tid) er OK og sjekkepc(kode) er OK og sjekkposisjon(sted) er OK, så returner OK. Etter å ha latt meg inspirere av s. 88 i Fuglseth bind 2 vil jeg (uten å ha forsøkt dette) bruke følgende makro: PROGRAM START Sub sjekkliste listenavn = 'Vareliste' If ikkefinnes ( listenavn ) Then MsgBox 'Finner ikke listen: ' & listenavn startrekke = Range(listeNavn).Row sluttrekke = Range(listeNavn).LastRow 'XXX kolonne = Range(listeNavn).Column For rekke = startrekke to sluttrekke nr = Cells(rekke, kolonne).value navn = Cells(rekke, kolonne+1).value posisjon = Cells(rekke, kolonne+2).value tid = Cells(rekke, kolonne+3).value If sjekktid (tid) = False or _ sjekkepc (nr) = False or _ sjekkposisjon (posisjon) _ Then MsgBox 'Feil i linje: ' & rekke EndIf Next rekke MsgBox 'Listen OK' PROGRAM SLUTT Kommentar til programmet: Programmet finner ut antall rader selv, mens Fuglseth forutsatte ofte at brukeren hadde skrevet inn antall rekker i et navngitt felt («AntallRader»), noe som er krevende for brukeren som altså må telle antall rader før listen kan kontrolleres (bruker-

3 uvennlig). Programmet kunne i stedet brukt en DO-løkke som gikk inntil for eksempel varenummeret ble negativt eller at varens navn var «Slutt» eller tom streng (jamfør s. 68 i Fuglseth bind 2). Brukeren måtte da sikre at avslutnings-kriteriet var korrekt innskrevet (ikke altfor bruker-uvennlig). Et par av studentene hadde gode forslag som (i stedet for linje-vis sjekking) utførte kolonne-vis sjekking og endog lot brukeren bestemme hvilke kolonner som skulle sjekkes. De fleste leverte ikke kode til denne oppgaven, som egentlig var det samme som prosjektoppgaven midtveis i semesteret. Til sist utviklet jeg noe som faktisk fungerer, basert på observasjonene over. Tanken er at brukeren skal trykke en knapp ("sjekk vareliste") etter at listen er klar til sjekk. Knappen ble lagt inn fra Controls-gruppen i fanen Developer, og koblet til default makro Button1_Click (hadde ikke gitt knappen navn, så «Button1» er knappens navn). Denne makroen kaller så opp sjekkvareliste() som bekrefter at sjekken er utført. Dette ble testet ved å trykke knappen, og således er mekanismen på plass for å få igangsatt sjekken: Sub Button1_Click() sjekkvareliste Sub sjekkvareliste() MsgBox ("sjekket") Det neste er å bygge ut selve sjekken slik at den finner ut om det faktisk eksisterer en navngitt vareliste. Med inspirasjon fra web ble følgende kode bra: Function navnfinnes(n As String) As Boolean ' kilde: ( ) On Error Resume Next navnfinnes = Len(ThisWorkbook.Names(n).Name) <> 0 Sub sjekkvareliste() If Not navnfinnes("vareliste") Then MsgBox ("Finner ikke 'vareliste'") Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: listenavn = "vareliste" If Not navnfinnes(listenavn) Then MsgBox ("Finner ikke '" & listenavn & "'") startrekke = Range(listeNavn).Row startkolonne = Range(listeNavn).Column MsgBox (startrekke & ", " & startkolonne) Antall kolonner skal være fire, og må sjekkes: antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count

4 If antallkolonner <> 4 Then MsgBox ("Listen skal ha 4 kolonner") Så lages en iterasjon over alle varene, og en identifikasjon av de fire felter (nr, navn, pos og tid) for hver vare: antallrekker = Range(listeNavn).Rows.Count startkolonne = Range(listeNavn).Column antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value Next rekke Det antas i oppgaven at det fins tre boolske testfunksjoner for nummer, posisjon og tid. Disse må lages for å få prøvd programmet. Function sjekktid(tid) As Boolean sjekktid = True Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = True Function sjekkposisjon(p) As Boolean sjekkposisjon = False Så blir sjekken lagt inn i iterasjonen: For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value If (sjekktid(tid) = False) Or _ (sjekkepc(nr) = False) Or _ (sjekkposisjon(pos) = False) Then MsgBox ("Feil i rad nr : " & rekke) Next rekke Til sist, en litt utvidet sjekk av kode, som krever at det er "noe" i koden (ikke tom streng): Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = (kode <> "")

5 Denne ble testet og virket. I sin helhet ser derfor koden ut som følger (kan klippes direkte inn i VBA Editor): PROGRAM START Sub Button1_Click() sjekkvareliste Function navnfinnes(byval n As String) As Boolean ' kilde: ( ) On Error Resume Next navnfinnes = Len(ThisWorkbook.Names(n).Name) <> 0 Function sjekktid(tid) As Boolean sjekktid = True Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = (kode <> "") Function sjekkposisjon(p) As Boolean sjekkposisjon = True Sub sjekkvareliste() listenavn = "vareliste" If Not navnfinnes(listenavn) Then MsgBox ("Finner ikke '" & listenavn & "'") startrekke = Range(listeNavn).Row antallrekker = Range(listeNavn).Rows.Count startkolonne = Range(listeNavn).Column antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count If antallkolonner <> 4 Then MsgBox ("Listen skal ha 4 kolonner") For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value If (sjekktid(tid) = False) Or _ (sjekkepc(nr) = False) Or _ (sjekkposisjon(pos) = False) Then MsgBox ("Feil i rad nr : " & rekke)

6 Next rekke MsgBox ("listen OK") PROGRAM SLUTT 2/Lag en grei «startordning» for å få kjørt makroen. Redegjør for hvorfor du anser denne som «grei». Svar: Etter at tabellen er rett satt opp må brukeren lett kunne få den sjekket, gjerne med en tydelig knapp i regnearket, eller som hurtigtast, menyvalg eller annet. I svar til deloppgave 1) ble det brukt en tydelig knapp i arket som sier Sjekk vareliste -- og som er koblet til makroen «sjekkvareliste» (dette gjøres vanligvis fra panelet «Customize»). En slik knapp kaller jeg «grei», fordi den er lett synlig. Brukeren trenger ikke lete gjennom verken menyer eller hurtigtast-oversikter. Ulempen, er at knappen jo må klikkes (tar tid). 3/Vis med tester at makroen virker som tiltenkt. Svar: 1) Virker knappen? Knappen virker ikke hvis den ikke starter makroen. Etter den trykkes blir det vist diverse meldinger om feil, eller at listen er OK. Altså må makroen ha blitt kjørt. Altså virker knappen. 2) Sjekkes varelisten? Oppgaven sier ikke hva som skal sjekkes, men det er lagt inn noen få delsjekker. Etter at makroen har startet blir det vist diverse meldinger om at sjekken har feilet, eller at alt gikk greit. Altså blir varelisten sjekket. Så til delsjekkene: 3) Avsløres manglende vareliste? Jeg fjerner «vareliste» som definert navn i Excel, hvorpå jeg trykker knappen. Meldingen om at listen ikke finnes vises. Altså avsløres manglende vareliste. 4) Avsløres feil i varelistens dimensjon? Jeg laget en liste med tre kolonner, trykket knappen, og fikk beskjed om at antall kolonner skulle være fire. Altså avsløres feil i antall kolonner. Antall varer kan gå fra 0 og oppover, og blir ikke kontrollert. 5) Blir hvert felt i en vare sjekket? Jeg endret EPC-sjekken til å ikke godta tomme varenummer. Så la jeg inn koder for hver vare i listen og trykket knappen. Listen ble da godkjent. Så endret jeg koden til en av varene til (tom streng), trykket knappen, og fikk beskjed om at det var en feil i den linjen denne varen var innskrevet på. Altså blir kodefeltet sjekket. Det er derimot ikke gjort noe for å se om posisjon og tid blir testet. Altså er det ikke avklart om hvert felt i en vare blir sjekket. 4/Lag en kort forklaring til de som skal bruke verktøyet. Svar: Forklaringen skal gi en orientering i alle mulige situasjoner, først de vanligste, som en kan anta er at listen kommer ferdig i et regneark. De andre situasjonene er mer manuelt preget, altså at brukeren må forklares en prosedyre for de aktuelle situasjonene. Under følger en kortfattet veiledning, som nok burde detaljeres for spesifikke format (XML): ***VEILEDNING START Forberedelse: Varelisten må forberedes for kontroll. Den skal ha fire kolonner med varens nummer, navn, posisjon og tidspunkt. Antall linjer avhenger av hvor mange varer som er med i listen. Hvis listen kommer i et regneark (Excel) kan den sjekkes som den er. Muligens er den allerede navngitt. Hvis listen kommer på telefon eller papir, må den skrives inn for hånd. Hvis listen kommer som tekst i en epost eller i en tekstfil, kan du forsøke å lime den inn i regnearket. Gå først til epost eller fil og marker teksten (den blir uthevet), angi at området skal «kopieres» («Copy», ofte Ctrl-C). Tilbake i regnearket skal området limes inn («Paste», ofte Ctrl-V).

7 Hvis listen kommer i et format som Excel kan importere, forsøk det. I Excel 2007 har fanen «Data» en gruppe «Get external data» som gir varierte måter å hente varelisten på. Gi navn: Når listen foreligger som fire kolonner og et visst antall rader, skal den gis et navn. Dette gjøres ved å markere listen, høyreklikke, og be om å få gitt området et navn. Navnet skal være «vareliste». Hvis navnet allerede finnes, må det slettes først (gjøres i «Navneadministrasjon»). Hvis listen ankom som Excel, kan det hende navnet allerede er gitt. Gå i såfall videre til «Sjekk». Sjekk: Klikk knappen Sjekk vareliste som vil gi melding hvis noe er feil. Hvis den ikke finner navnet vareliste gå til «Gi navn» (over). Hvis antallet kolonner er feil, gå tilbake til «Forberedelse» for å korrigere dette. Navnet må så gis («Gi navn»). Hvis det er feil i en vare, vil meldingen angi hvilket linjenummer dette er, og du kan eventuelt korrigere manuelt. Ingenting blir automatisk korrigert. ***VEILEDNING SLUTT OPPGAVE 3 (20 %) Vi er et værinstitutt og kjører P1 (egenutviklet), et program som gir værvarsel. Nå har Statens Kontrollnemnd for værvarsel bestemt at alle norske værvarslere skal kontrollere sitt varsel med minst ett annet varsel. Vi skal da prøve P2 i en periode P2 er altså laget av andre. Vår plan i testperioden: Hver kveld startes P1 og P2 på sjefsmeteorolog Trege sin kontormaskin (en Windows XP-utstyrt PC som har fire Quad-prosessorer). Man kan anta at P2 er omtrent like glad i prosessor og minne som P1. Vi er engstelig for å forkludre vårt eksisterende system (P1) slik at det ikke får gitt vårt vanlige varsel. 1/Forklar (vis) hvordan du kan følge med slik at den nye P2 iallefall ikke ødelegger for P1. Svar: P1 og P2 skal kjøre samtidig. Forutsetning: Hvis P1 ikke blir ferdig innen varslet skal gis, anses P2 for å ha forkludret. Altså må vi vite noe om hvor sannsynlig det er for at P1 blir for sen, og trenger da en gjennomsnittlig normaltid N, som en kan finne ut ved å bruke procmon (kolonnen for akkumulert forbruk av CPU-tid) og observere P1 under normale forhold. Når P2 og P1 så kjemper om ressursene, kan en via samme procmon observere hvor mye av N som er utført, og om det virker sannsynlig at P1 får komplettert sitt normale arbeide innen varselet skal være ferdig. Hvis P1 har forbrukt N2, gjenstår N-N2, og hvis resterende reell tid (faktisk klokketid) er faretruende (for eksempel innenfor 20 %) nær N-N2, kan en avslutte P2 for så å la P1 får all kapasitet og bli ferdig innen tidsfristen. Et alternativ fra en student, er å (på et enda tidligere tidspunkt, kanskje fra starten av) gi P1 en høyere prioritet enn P2. Et annet alternativ (fra en annen student) er å endre «affinity» for prosessor, altså forsøke å velge hvor mange prosessorer som skal «foretrekkes» av P1 og P2. Det kan hende det vil være nyttig (har ikke kjennskap nok). 2/Sjefen hevder at du må følge med på «page fault». Forklar hvorfor du er enig eller uenig. Svar: En page fault inntreffer når en prosess ber om en adresse som ikke er i dens minne, og derfor må hentes inn fra disk ( hard page fault ) eller kobles mot en annen prosess ( soft page fault ). Hvis det er trangt om plassen i minnet, vil procmon i kolonnen for page fault delta ha relativt høye verdier for de prosesser som berøres (de som kjører, for eksempel P1 og P2 i væreksemplet). Hvis sjefen mener jeg må følge med på page fault er det vel fordi han mener at minnet kan bli en årsak til problemer, og jeg må si meg enig: Hvis minnesjefen (virtual memory

8 manager) bruker for mye av tiden på å rette opp page faults blir det lite tid igjen til P1 og P2, og da vil nok værvarselet bli forsinket. En integrasjon av P1 og P2 (for samtidig kjøring) krever da kanskje at en øker fysisk minne i hr. Trege s maskin. 3/Lag enkle rutiner som kan brukes av hr. Trege hvis det skulle «gi skeis» (husk å definere «gå skeis»). Svar: Med skeis forstås at P1 ikke klarer å gi sitt varsel i tide. Hr. Trege, hvis han selv da skal være den som følger med, må da forklares situasjonen i delspørsmål 1 og 2, slik at han kan følge de prosedyrer som er angitt (avbryte P2 hvis gjenstående tid synes for liten), og også kunne si ifra hvis page fault er høy. Det er neppe hr. Trege som skal øke fysisk minne, men rutinen må være at han i alle fall skal gi melding til IT-avdelingen om problemet. NB! Studenten kan selv velge hva «gå skeis» skal bety, eksempelvis var det en som mente at «gå skeis» var synonymt med at operativsystemet begynte å «thrashe» (bruke all tid til pagefault slik at ingen tid var igjen til produksjon = byråkrati). Mange studenter svarte at en kunne be hr. Trege om å restarte maskinen hvis det «går skeis», men dette betyr (antakeligvis) at P1 må gjøre om igjen arbeidet frem til restarten, og sjansen for at P1 blir ferdig i tide er da ytterligere redusert. 4/Noen sa: «Integrasjons-problematikk må vurderes med fokus på prosessene og ikke programmene..» Gi din forståelse av dette utsagnet, med utgangspunkt i dette eksemplet (P1 og P2 og et værinstitutt). Svar: Med problematikk kan en forstå at prosessene (de som gjør arbeid) ikke får jobbe slik ønsket, at de kanskje gir feil resultat, eller ikke blir ferdige fort nok. Det blir altså, som deloppgavene over har vist, kjøreproblemer relatert til prosess og minne. Programmene P1 og P2 var i seg selv antakeligvis greie (stort sett), og de feil som uvilkårlig vil finnes i P1 og P2 vil neppe kunne oppdages før de startes og blir til prosesser. Værinstituttets problemer (når de skal kjøre P1 og P2) kan likevel sies å ligge i valg av programmer, for kanskje hadde de fått like gode resultat med mindre og enklere programvare enn de P1 og P2 som de hadde valgt. Fokuset på en analyse, bør likevel ligge på prosessnivå, for det er der produksjon og problematikk vil avdekkes. I programmene ligger jo feilene kun som latente problemer. OPPGAVE 4 (20 %) Integrasjon mellom dokumenter har flere fordeler, men også en del uheldige sider. Ta utgangspunkt i følgende eksempel: A inkluderer B og C. C inkluderer B og B inkluderer D. A og B er tekster, C og D er regneark. 1/Forklar ringvirkningene av å gjøre en forandring i B. Vis med eksempel. Svar: I kurset ble det vist at endringer i et underdokument blir synlig i nivået over (direkte linker), altså hvis B endres vil A og C, når disse åpnes, få se den nye B. I lab påviste vi i kurset, at indirekte linker ikke ble oppdatert (kun «thumbnail» ble brukt for alt som var mer enn «ett hopp» borte). Fordelen med linking er at en endrer dokumentet ett sted (i B) og ikke to steder (hvis en ikke hadde utnyttet mulighetene for slik integrasjon). Ulempen er at A og C er avhengige av at B er tilgjengelig. Hvis B blir borte ved en feiltakelse, eller ikke kan åpnes grunnet sperrer, vil A og C ikke få den gjeldende versjon av B, derimot et bilde at den sist kjente versjon (det som kalles et thumbnail ). 2/Forklar likhetstrekk mellom a) å åpne dokumentet A, og b) å starte et eksekverbart program (som «winamp.exe»). Legg vekt på responstid og tilgjengelighet. Svar: Ved åpning av dokument A må alle innlenkede dokument åpnes (hvis de kan), eventuelt representeres med et thumbnail. Ved åpning av programmet winamp.exe må alle innlenkede program åpnes (.dll-filer, plugins og

9 annet). Flere studenter hadde svart at uansett om det er prosess eller dokument som skal åpnes, må en prosess startes, og det er feil: Et dokument kan nemlig åpnes fra en allerede igangsatt prosess (prøv selv: Start word med blankt dokument. Så, fra File ber du om Open og angir hvilket dokument som skal åpnes. Ingen nye prosesser blir startet). Med responstid menes tid det tar å bli ferdig med noe, og jo flere innlenkinger som gjøres (dokument eller program), jo lengre blir responstiden. Med tilgjengelighet forstås om noe virker eller ikke (utilgjengelig). Dokumentet A kan oppfattes som utilgjengelig hvis viktige innlenkede dokument ikke blir korrekt vist, og programmet winamp.exe kan oppfattes som utilgjengelig hvis visse.dll-filer ikke lar seg lenke inn (winamp vil da ikke la seg starte). 3/Noen sa: «De nye Office-formatene er åpne XML-format, som gjør at vi er sikret mot forfalskning og angrep fra virus og ormer». En student ga motsvar: «Der tar du feil jeg kan nemlig forandre lenkene». Diskuter dette. Svar: Med åpenhet menes at filene ikke er kryptert eller uleselig for brukere som kjenner formatet (som er i ren tekst stort sett). Dette gjør at bruker eller automatiske kontroller lettere kan avdekke sikkerhets-problemer i et dokument, før det tas i bruk. Hvis det ligger ved sjekksummer og signaturer på innholdet, kan også forfalskninger oppdages. Om en er sikret mot angrep fra virus og ormer, må bety at eventuelle virus (som gjerne ligger i makroene) kan oppdages og blokkeres. Dette kunne man før også, da makroene medfulgte i ren tekst, det er mer usikkert hva makroen i seg selv vil utføre. I stedet bruker man de veletablerte profilene (det som er kalt Trust level i MS 2007 ) og har generell politikk på om man vil tillate makroer eller ikke. Når det gjelder utsagnet «... jeg kan nemlig forandre lenkene» uttrykker det vel at studenten (den som sa dette) er klar over følgende: En lenke til noe annet bør peke til noe som ikke innebærer problematikk, altså bør de få stå uendret slik forfatteren av lenken skrev lenken. Hvis noen i mellomtiden (underveis) har endret lenken til å «feilpeke» til ondsinnede dokumenter eller programmer, er det uheldig. I og med at lenkene også kan underlegges integritetssjekk, bør man vel forvente at åpenheten ikke er et problem i seg selv (mottakeren kan altså sjekke om lenkene er forandret). 4/Hvilken rolle spiller et «thumbnail» og hvordan kan det være en sikkerhets-risiko? Svar: Som nevnt i delspørsmål A er thumbnail et siste kjente bilde-representasjon av et dokument, det kan også være annet, men det er oftest et representativt bilde som i liten målestokk representerer noe større. Hvis dette bildet byttes ut med noe annet, vil brukeren bli feilinformert, og kunne ta feil beslutninger. Noen studenter var av den mening at en kunne legge «farlig kode» inn i dette bildet, og det er vel mulig for enkelte bildeformat, og blir farlig med ett det fins et program som begriper slik kode og i tillegg starter koden. Fra web hevdet et par studenter å ha lest at WMF var et slikt tilfelle.

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15.desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG)

Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG) Eksamen i IBE202 Integrasjonslaboratorium Vår 2011 (SVARFORSLAG) Eksamensdag : 25. mai 2011 Tid : 9-13 Faglærer/telefonnummer : Ketil Danielsen (712 14 212) Hjelpemidler Antall sider inkl. forsiden : 3

Detaljer

1. Profiler og variabler

1. Profiler og variabler Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Profiler og variabler Stein Meisingseth 26.05.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI3005 PowerShell 1. Profiler og variabler Resymé:

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF

Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF Bruk av NetBeans i JSP-delen av Web-applikasjoner med JSP og JSF Else Lervik, august 2010 (Av hensyn til JSF-delen av kurset anbefaler vi at du sørger for å ha NetBeans-versjon 6.9.) I den grad denne veiledningen

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Java fra Eclipse til Evalanche

Java fra Eclipse til Evalanche Java fra Eclipse til Evalanche Dette er en veiledning for deg som lurer på hvordan du skal overføre (eller sende inn) java-filer fra et prosjekt i Eclipse til Evalanche. Nyere versjon ligger her: http://bit.ly/1e8yjji

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. mai 2003 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic FU Studiepoeng:

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Endringer etter omlegging til ny AD

Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD Endringer etter omlegging til ny AD... 1 To nye hjemmeområder... 2 Steg 1: Flytte applikasjonsdatafiler...3 Steg 2: Flytte filene fra dokumentmappen på Z: til H:...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS 22.03.2012 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Tekniske forhold... 3 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word... 3 3 Tillegg i Word... 4 3.1

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF

Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Sprettball Erfaren ComputerCraft PDF Introduksjon Nå skal vi lære hvordan vi kan koble en skjerm til datamaskinen. Med en ekstra skjerm kan vi bruke datamaskinen til å kommunisere med verden rundt oss.

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Del 1. Generelle tips

Del 1. Generelle tips Innhold Del 1. Generelle tips... 2 Bruk en "offline installer"... 2 Øk skriftstørrelsen... 3 Sett navn på koordinataksene... 3 Vis koordinater til skjæringspunkt, ekstremalpunkt m.m.... 4 Svar på spørsmålene

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

GRUPPE 7. «Superbrukere løser alt» Jon Martin Filberg Jørgen Pedersen. Informasjonssystemer. Side 1 av 12

GRUPPE 7. «Superbrukere løser alt» Jon Martin Filberg Jørgen Pedersen. Informasjonssystemer. Side 1 av 12 GRUPPE 7 «Superbrukere løser alt» Jon Martin Filberg Jørgen Pedersen Informasjonssystemer Side 1 av 12 Innholdsliste Oppgave 1 Ny datamaskin...3 Oppgave 2 Åpent filformat...4 Oppgave 3 Template med egne

Detaljer

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse:

Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen 1 in115: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: Høgskolen i Molde Institutt for Informatikk Prøveeksamen in5: Nettverksdrift 2002-03 Svarskisse: bokmål Dato: 9. Mai 2003 Tidsrom: kl. 0900 300 Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet består av fire (4) sider

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Eksamensdato: 15.des 2011 Studiepoeng: 6 Varighet: 4 timer. Start kl 09:00 og skal leveres inn senest kl 13:00 Emnekode: Emnenavn:

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen

Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Hvordan laste ned og installere Java på Windowsplattformen Nedlasting 1. Bruk en nettleser og gå til adressen: http://java.sun.com/javase/downloads/ 2. Trykk på lenken Download til høyre for JDK 6 Update

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

1 Diverse linuxtips. Innhold

1 Diverse linuxtips. Innhold 1 Diverse linuxtips Innhold 1 Diverse linuxtips 1 1.1 Virtuelle konsoller............................ 2 1.2 Teksteditorer............................... 2 1.3 Filsystemet................................

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

1 Kodegenerering fra Tau Suiten

1 Kodegenerering fra Tau Suiten Kodegenerering fra Tau Suiten For å generere Javakode eller en annen form for programmeringskode ut i fra Tau suiten, er det visse ting som må være utført.. En UML modell må eksistere og være korrekt.

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

Kapittel 3. The fun starts

Kapittel 3. The fun starts Kapittel 3 The fun starts Introduksjon I dette kapittelet vil jeg prøve å gjøre ting på en annen måte. Siden vi nå skal begynne å faktisk lage noe, tenkte jeg at jeg vil gjøre det slik at kapittelet blir

Detaljer

Superbruker Prosjekt

Superbruker Prosjekt Superbruker Prosjekt Oppgave 1) Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Idrettslaget Spurt er ute etter en enkel og brukevennelig datamaskin for å holde orden

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Argumenter fra kommandolinjen

Argumenter fra kommandolinjen Argumenter fra kommandolinjen Denne veiledningen er laget for å vise hvordan man kan overføre argumenter fra kommandolinjen til et program. Hvordan transportere data fra en kommandolinje slik at dataene

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Dagens tema: 12 gode råd for en kompilatorskriver. Sjekking av navn. Lagring av navn. Hvordan finne et navn?

Dagens tema: 12 gode råd for en kompilatorskriver. Sjekking av navn. Lagring av navn. Hvordan finne et navn? Dagens tema: 12 gode råd for en kompilatorskriver Hva skal gjøres med navn? Sjekking av navn Hvordan sjekke navn? Testutskrifter 12 gode råd En kompilator må også sjekke riktig navnebruk: Det må ikke forekomme

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer