Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes:"

Transkript

1 Svar: Mitt svarforslag er skrevet i uthevet skrift, og forfattet den 20/5, dagen etter eksamen. Jeg skrev først et raskt svar til hvert delspørsmål, noe som tok ca. 1 time. Så detaljerte jeg litt på oppgave 2, der en kunne gjenbruke makroprosjektet fra april/mai direkte (jeg manglet dette selv, og brukte noe tid på å forfatte et ikke-testet utkast). OPPGAVE 1 (20 %). Bedriften skal begynne å bruke formatet UFF (Universal File Format). For å få integrert UFF har de anskaffet programvaren «uffda» (UFF Data Analysis). 1/Det viser seg at installasjonen av «uffda» har endret PATH. Vil dette bety at den også har endret installasjonsmappe og det som «ftype» og «assoc» viser? Gi en presis redegjørelse. Svar: Et eksekverbart program (.exe,.dll,.com og lignende) ligger i en mappe (sti), og kan startes uten at hele stien blir angitt, hvis stien er med i PATH. Når installasjonen nå har endret PATH, kan en anta at den er utvidet med mappa til uffda, slik at en kan starte uffda-programmene uten å angi hele stien dit. Spørsmålet (om den derfor har endret installasjonsmappe og filassosiasjonene) kan besvares med nei. Det kan hende at installasjonsmappen er endret (hvis uffda fantes fra før, kan den jo nå ha blitt lagt i en annen mappe), og det kan ha blitt endringer i filassosiasjonene, men det er ikke fordi PATH er endret. Det er omvendt: PATH blir endret fordi mappa er endret. De få som tydeligvis forstå hva som skjer ved installasjon, ga en generell beskrivelse av hva uffda -installasjonen ville medføre, uten å svare på denne detaljen. 2/Lag et program «fix-uff.bat» som kjører felles-makro «word2uff» (OBS: du skal ikke skrive «word2uff») for alle filer som ender på «xls» eller «doc». Anta at «/mshared <makronavn>» kan brukes for å kjøre felles-makro ved oppstart fra kommandolinjen (se mer her: Svar: Det ble under eksamen annonsert at word2uff er et program som kan oversette fra word til uff. Ikke at det oversatte fra excel til uff. En student antok at det fantes en tilsvarende «exel2uff». I programmet under forutsettes at word2uff kan ta begge innformatene, og at programmene excel og winword ligger i mapper som finnes i PATH. for %%f in (*.xls) do excel /mshared word2uff %%f for %%f in (*.doc) do winword /mshared word2uff %%f 3/Det viser seg at flere partnere sender oss filer i med «.puff» som file extension. Det vanlige er jo «.uff». Vis hvordan du sikrer at «uffda» blir den som default behandler «.puff». Svar: Jeg antar at Uffda.fil er allerede innsatt fra uffda -installasjonen, som en kjent behandler. Start cmd.exe og skriv inn assosier den nye file extension med denne kjente behandler som følger: > assoc.puff=uffda.fil 4/Etter et par uker får kasserer Olsen problemer: Han har kjørt «fix-uff.bat» på «gjeld09.xls», det gikk greit. Nå har han lagt til nye tall i «gjeld09.uff», men får beskjed om «Already open» da han skal lagre med «File->Save»). Du tenker «read-write», men ringer sjefen som svarer: «Read-only». Vis hvordan du vil finne feilen, og hvem har rett (Windows, sjefen eller du?). Svar: Beskjeden om already open betyr at en annen prosess har filen åpen for lesing, og at andre derfor ikke får gjøre endringer ved å lagre til filen. Sånn sett har sjefen rett, at kassereren har fått den åpnet read-only (noe han kanskje også har fått beskjed om). At du tenker read-write er også greit, for dette handler jo om konflikter om ulik type bruk (noen vil bare se, andre vil forandre) av delte ressurser. Så, hvordan du vil finne feilen er allerede besvart. En kunne gå videre og forsøke å RETTE feilen, ved å lukke prosessene som har den åpen, en kan da skrive handle.exe uff for å se hvilke prosesser som holder «uff»-filer. Andre foreslo «procexp» (handle view), og en tredje mente

2 AccessEnum (sjekke filenes rettigheter), og det er nok flere muligheter. Det siste spørsmål (hvem har rett?) kan besvares med alle : Windows har jo rett når det sier already open, sjefen og du har også rett (se andre setning over). OPPGAVE 2 (40 %). Vi trenger en kontroll-ordning for mottatte varelister. En slik liste har fire kolonner: Varens nummer, navn, posisjon og tidspunkt. Problemet er at rapportene kommer via papir, epost, telefon, websider, og som dokument i varierte format (Excel, Word, Writer, Calc o.s.v.). 1/Lag makroen «sjekkliste» som kontrollerer at listen er i orden. For enkelhets skyld kan du gjenbruke de ferdige boolske felles-makroene «sjekktid», «sjekkepc» og «sjekkposisjon» (disse tre skal altså ikke skrives!). Svar: Hvis en antar at en bruker Excel for kontroll, kan en på ulike vis, ta inn data i fire kolonner, gi disse et navn ( vareliste ) og la makroen jobbe relativt mot dette navnet. Eller, en kan anta at kolonnene alltid har samme posisjon (fire første, for eksempel) og la makroen jobbe absolutt mot disse posisjonene. I dette svarforslaget antas et navngitt område vareliste. Pseudokoden vil da være: Hvis navnet vareliste ikke finnes, gi feilmelding og avbryt. For hver linje L i tabellen, hvis linjefeil(l) gi beskjed. Her vil linjefeil(l) være en boolsk funksjon med L som parameter (L er da fire enkeltverdier). Den vil for eksempel være: linjefeil(navn, tid, kode, sted): Hvis sjekktid(tid) er OK og sjekkepc(kode) er OK og sjekkposisjon(sted) er OK, så returner OK. Etter å ha latt meg inspirere av s. 88 i Fuglseth bind 2 vil jeg (uten å ha forsøkt dette) bruke følgende makro: PROGRAM START Sub sjekkliste listenavn = 'Vareliste' If ikkefinnes ( listenavn ) Then MsgBox 'Finner ikke listen: ' & listenavn startrekke = Range(listeNavn).Row sluttrekke = Range(listeNavn).LastRow 'XXX kolonne = Range(listeNavn).Column For rekke = startrekke to sluttrekke nr = Cells(rekke, kolonne).value navn = Cells(rekke, kolonne+1).value posisjon = Cells(rekke, kolonne+2).value tid = Cells(rekke, kolonne+3).value If sjekktid (tid) = False or _ sjekkepc (nr) = False or _ sjekkposisjon (posisjon) _ Then MsgBox 'Feil i linje: ' & rekke EndIf Next rekke MsgBox 'Listen OK' PROGRAM SLUTT Kommentar til programmet: Programmet finner ut antall rader selv, mens Fuglseth forutsatte ofte at brukeren hadde skrevet inn antall rekker i et navngitt felt («AntallRader»), noe som er krevende for brukeren som altså må telle antall rader før listen kan kontrolleres (bruker-

3 uvennlig). Programmet kunne i stedet brukt en DO-løkke som gikk inntil for eksempel varenummeret ble negativt eller at varens navn var «Slutt» eller tom streng (jamfør s. 68 i Fuglseth bind 2). Brukeren måtte da sikre at avslutnings-kriteriet var korrekt innskrevet (ikke altfor bruker-uvennlig). Et par av studentene hadde gode forslag som (i stedet for linje-vis sjekking) utførte kolonne-vis sjekking og endog lot brukeren bestemme hvilke kolonner som skulle sjekkes. De fleste leverte ikke kode til denne oppgaven, som egentlig var det samme som prosjektoppgaven midtveis i semesteret. Til sist utviklet jeg noe som faktisk fungerer, basert på observasjonene over. Tanken er at brukeren skal trykke en knapp ("sjekk vareliste") etter at listen er klar til sjekk. Knappen ble lagt inn fra Controls-gruppen i fanen Developer, og koblet til default makro Button1_Click (hadde ikke gitt knappen navn, så «Button1» er knappens navn). Denne makroen kaller så opp sjekkvareliste() som bekrefter at sjekken er utført. Dette ble testet ved å trykke knappen, og således er mekanismen på plass for å få igangsatt sjekken: Sub Button1_Click() sjekkvareliste Sub sjekkvareliste() MsgBox ("sjekket") Det neste er å bygge ut selve sjekken slik at den finner ut om det faktisk eksisterer en navngitt vareliste. Med inspirasjon fra web ble følgende kode bra: Function navnfinnes(n As String) As Boolean ' kilde: ( ) On Error Resume Next navnfinnes = Len(ThisWorkbook.Names(n).Name) <> 0 Sub sjekkvareliste() If Not navnfinnes("vareliste") Then MsgBox ("Finner ikke 'vareliste'") Neste steg er å finne ut hvor varelisten er. I tillegg ble navnet (som brukes ofte) lagt i en variabel for å lettere kunne vedlikeholdes: listenavn = "vareliste" If Not navnfinnes(listenavn) Then MsgBox ("Finner ikke '" & listenavn & "'") startrekke = Range(listeNavn).Row startkolonne = Range(listeNavn).Column MsgBox (startrekke & ", " & startkolonne) Antall kolonner skal være fire, og må sjekkes: antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count

4 If antallkolonner <> 4 Then MsgBox ("Listen skal ha 4 kolonner") Så lages en iterasjon over alle varene, og en identifikasjon av de fire felter (nr, navn, pos og tid) for hver vare: antallrekker = Range(listeNavn).Rows.Count startkolonne = Range(listeNavn).Column antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value Next rekke Det antas i oppgaven at det fins tre boolske testfunksjoner for nummer, posisjon og tid. Disse må lages for å få prøvd programmet. Function sjekktid(tid) As Boolean sjekktid = True Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = True Function sjekkposisjon(p) As Boolean sjekkposisjon = False Så blir sjekken lagt inn i iterasjonen: For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value If (sjekktid(tid) = False) Or _ (sjekkepc(nr) = False) Or _ (sjekkposisjon(pos) = False) Then MsgBox ("Feil i rad nr : " & rekke) Next rekke Til sist, en litt utvidet sjekk av kode, som krever at det er "noe" i koden (ikke tom streng): Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = (kode <> "")

5 Denne ble testet og virket. I sin helhet ser derfor koden ut som følger (kan klippes direkte inn i VBA Editor): PROGRAM START Sub Button1_Click() sjekkvareliste Function navnfinnes(byval n As String) As Boolean ' kilde: ( ) On Error Resume Next navnfinnes = Len(ThisWorkbook.Names(n).Name) <> 0 Function sjekktid(tid) As Boolean sjekktid = True Function sjekkepc(kode) As Boolean sjekkepc = (kode <> "") Function sjekkposisjon(p) As Boolean sjekkposisjon = True Sub sjekkvareliste() listenavn = "vareliste" If Not navnfinnes(listenavn) Then MsgBox ("Finner ikke '" & listenavn & "'") startrekke = Range(listeNavn).Row antallrekker = Range(listeNavn).Rows.Count startkolonne = Range(listeNavn).Column antallkolonner = Range(listeNavn).Columns.Count If antallkolonner <> 4 Then MsgBox ("Listen skal ha 4 kolonner") For rekke = startrekke To startrekke + antallrekker 1 nr = Cells(rekke, startkolonne).value navn = Cells(rekke, startkolonne + 1).Value pos = Cells(rekke, startkolonne + 2).Value tid = Cells(rekke, startkolonne + 3).Value If (sjekktid(tid) = False) Or _ (sjekkepc(nr) = False) Or _ (sjekkposisjon(pos) = False) Then MsgBox ("Feil i rad nr : " & rekke)

6 Next rekke MsgBox ("listen OK") PROGRAM SLUTT 2/Lag en grei «startordning» for å få kjørt makroen. Redegjør for hvorfor du anser denne som «grei». Svar: Etter at tabellen er rett satt opp må brukeren lett kunne få den sjekket, gjerne med en tydelig knapp i regnearket, eller som hurtigtast, menyvalg eller annet. I svar til deloppgave 1) ble det brukt en tydelig knapp i arket som sier Sjekk vareliste -- og som er koblet til makroen «sjekkvareliste» (dette gjøres vanligvis fra panelet «Customize»). En slik knapp kaller jeg «grei», fordi den er lett synlig. Brukeren trenger ikke lete gjennom verken menyer eller hurtigtast-oversikter. Ulempen, er at knappen jo må klikkes (tar tid). 3/Vis med tester at makroen virker som tiltenkt. Svar: 1) Virker knappen? Knappen virker ikke hvis den ikke starter makroen. Etter den trykkes blir det vist diverse meldinger om feil, eller at listen er OK. Altså må makroen ha blitt kjørt. Altså virker knappen. 2) Sjekkes varelisten? Oppgaven sier ikke hva som skal sjekkes, men det er lagt inn noen få delsjekker. Etter at makroen har startet blir det vist diverse meldinger om at sjekken har feilet, eller at alt gikk greit. Altså blir varelisten sjekket. Så til delsjekkene: 3) Avsløres manglende vareliste? Jeg fjerner «vareliste» som definert navn i Excel, hvorpå jeg trykker knappen. Meldingen om at listen ikke finnes vises. Altså avsløres manglende vareliste. 4) Avsløres feil i varelistens dimensjon? Jeg laget en liste med tre kolonner, trykket knappen, og fikk beskjed om at antall kolonner skulle være fire. Altså avsløres feil i antall kolonner. Antall varer kan gå fra 0 og oppover, og blir ikke kontrollert. 5) Blir hvert felt i en vare sjekket? Jeg endret EPC-sjekken til å ikke godta tomme varenummer. Så la jeg inn koder for hver vare i listen og trykket knappen. Listen ble da godkjent. Så endret jeg koden til en av varene til (tom streng), trykket knappen, og fikk beskjed om at det var en feil i den linjen denne varen var innskrevet på. Altså blir kodefeltet sjekket. Det er derimot ikke gjort noe for å se om posisjon og tid blir testet. Altså er det ikke avklart om hvert felt i en vare blir sjekket. 4/Lag en kort forklaring til de som skal bruke verktøyet. Svar: Forklaringen skal gi en orientering i alle mulige situasjoner, først de vanligste, som en kan anta er at listen kommer ferdig i et regneark. De andre situasjonene er mer manuelt preget, altså at brukeren må forklares en prosedyre for de aktuelle situasjonene. Under følger en kortfattet veiledning, som nok burde detaljeres for spesifikke format (XML): ***VEILEDNING START Forberedelse: Varelisten må forberedes for kontroll. Den skal ha fire kolonner med varens nummer, navn, posisjon og tidspunkt. Antall linjer avhenger av hvor mange varer som er med i listen. Hvis listen kommer i et regneark (Excel) kan den sjekkes som den er. Muligens er den allerede navngitt. Hvis listen kommer på telefon eller papir, må den skrives inn for hånd. Hvis listen kommer som tekst i en epost eller i en tekstfil, kan du forsøke å lime den inn i regnearket. Gå først til epost eller fil og marker teksten (den blir uthevet), angi at området skal «kopieres» («Copy», ofte Ctrl-C). Tilbake i regnearket skal området limes inn («Paste», ofte Ctrl-V).

7 Hvis listen kommer i et format som Excel kan importere, forsøk det. I Excel 2007 har fanen «Data» en gruppe «Get external data» som gir varierte måter å hente varelisten på. Gi navn: Når listen foreligger som fire kolonner og et visst antall rader, skal den gis et navn. Dette gjøres ved å markere listen, høyreklikke, og be om å få gitt området et navn. Navnet skal være «vareliste». Hvis navnet allerede finnes, må det slettes først (gjøres i «Navneadministrasjon»). Hvis listen ankom som Excel, kan det hende navnet allerede er gitt. Gå i såfall videre til «Sjekk». Sjekk: Klikk knappen Sjekk vareliste som vil gi melding hvis noe er feil. Hvis den ikke finner navnet vareliste gå til «Gi navn» (over). Hvis antallet kolonner er feil, gå tilbake til «Forberedelse» for å korrigere dette. Navnet må så gis («Gi navn»). Hvis det er feil i en vare, vil meldingen angi hvilket linjenummer dette er, og du kan eventuelt korrigere manuelt. Ingenting blir automatisk korrigert. ***VEILEDNING SLUTT OPPGAVE 3 (20 %) Vi er et værinstitutt og kjører P1 (egenutviklet), et program som gir værvarsel. Nå har Statens Kontrollnemnd for værvarsel bestemt at alle norske værvarslere skal kontrollere sitt varsel med minst ett annet varsel. Vi skal da prøve P2 i en periode P2 er altså laget av andre. Vår plan i testperioden: Hver kveld startes P1 og P2 på sjefsmeteorolog Trege sin kontormaskin (en Windows XP-utstyrt PC som har fire Quad-prosessorer). Man kan anta at P2 er omtrent like glad i prosessor og minne som P1. Vi er engstelig for å forkludre vårt eksisterende system (P1) slik at det ikke får gitt vårt vanlige varsel. 1/Forklar (vis) hvordan du kan følge med slik at den nye P2 iallefall ikke ødelegger for P1. Svar: P1 og P2 skal kjøre samtidig. Forutsetning: Hvis P1 ikke blir ferdig innen varslet skal gis, anses P2 for å ha forkludret. Altså må vi vite noe om hvor sannsynlig det er for at P1 blir for sen, og trenger da en gjennomsnittlig normaltid N, som en kan finne ut ved å bruke procmon (kolonnen for akkumulert forbruk av CPU-tid) og observere P1 under normale forhold. Når P2 og P1 så kjemper om ressursene, kan en via samme procmon observere hvor mye av N som er utført, og om det virker sannsynlig at P1 får komplettert sitt normale arbeide innen varselet skal være ferdig. Hvis P1 har forbrukt N2, gjenstår N-N2, og hvis resterende reell tid (faktisk klokketid) er faretruende (for eksempel innenfor 20 %) nær N-N2, kan en avslutte P2 for så å la P1 får all kapasitet og bli ferdig innen tidsfristen. Et alternativ fra en student, er å (på et enda tidligere tidspunkt, kanskje fra starten av) gi P1 en høyere prioritet enn P2. Et annet alternativ (fra en annen student) er å endre «affinity» for prosessor, altså forsøke å velge hvor mange prosessorer som skal «foretrekkes» av P1 og P2. Det kan hende det vil være nyttig (har ikke kjennskap nok). 2/Sjefen hevder at du må følge med på «page fault». Forklar hvorfor du er enig eller uenig. Svar: En page fault inntreffer når en prosess ber om en adresse som ikke er i dens minne, og derfor må hentes inn fra disk ( hard page fault ) eller kobles mot en annen prosess ( soft page fault ). Hvis det er trangt om plassen i minnet, vil procmon i kolonnen for page fault delta ha relativt høye verdier for de prosesser som berøres (de som kjører, for eksempel P1 og P2 i væreksemplet). Hvis sjefen mener jeg må følge med på page fault er det vel fordi han mener at minnet kan bli en årsak til problemer, og jeg må si meg enig: Hvis minnesjefen (virtual memory

8 manager) bruker for mye av tiden på å rette opp page faults blir det lite tid igjen til P1 og P2, og da vil nok værvarselet bli forsinket. En integrasjon av P1 og P2 (for samtidig kjøring) krever da kanskje at en øker fysisk minne i hr. Trege s maskin. 3/Lag enkle rutiner som kan brukes av hr. Trege hvis det skulle «gi skeis» (husk å definere «gå skeis»). Svar: Med skeis forstås at P1 ikke klarer å gi sitt varsel i tide. Hr. Trege, hvis han selv da skal være den som følger med, må da forklares situasjonen i delspørsmål 1 og 2, slik at han kan følge de prosedyrer som er angitt (avbryte P2 hvis gjenstående tid synes for liten), og også kunne si ifra hvis page fault er høy. Det er neppe hr. Trege som skal øke fysisk minne, men rutinen må være at han i alle fall skal gi melding til IT-avdelingen om problemet. NB! Studenten kan selv velge hva «gå skeis» skal bety, eksempelvis var det en som mente at «gå skeis» var synonymt med at operativsystemet begynte å «thrashe» (bruke all tid til pagefault slik at ingen tid var igjen til produksjon = byråkrati). Mange studenter svarte at en kunne be hr. Trege om å restarte maskinen hvis det «går skeis», men dette betyr (antakeligvis) at P1 må gjøre om igjen arbeidet frem til restarten, og sjansen for at P1 blir ferdig i tide er da ytterligere redusert. 4/Noen sa: «Integrasjons-problematikk må vurderes med fokus på prosessene og ikke programmene..» Gi din forståelse av dette utsagnet, med utgangspunkt i dette eksemplet (P1 og P2 og et værinstitutt). Svar: Med problematikk kan en forstå at prosessene (de som gjør arbeid) ikke får jobbe slik ønsket, at de kanskje gir feil resultat, eller ikke blir ferdige fort nok. Det blir altså, som deloppgavene over har vist, kjøreproblemer relatert til prosess og minne. Programmene P1 og P2 var i seg selv antakeligvis greie (stort sett), og de feil som uvilkårlig vil finnes i P1 og P2 vil neppe kunne oppdages før de startes og blir til prosesser. Værinstituttets problemer (når de skal kjøre P1 og P2) kan likevel sies å ligge i valg av programmer, for kanskje hadde de fått like gode resultat med mindre og enklere programvare enn de P1 og P2 som de hadde valgt. Fokuset på en analyse, bør likevel ligge på prosessnivå, for det er der produksjon og problematikk vil avdekkes. I programmene ligger jo feilene kun som latente problemer. OPPGAVE 4 (20 %) Integrasjon mellom dokumenter har flere fordeler, men også en del uheldige sider. Ta utgangspunkt i følgende eksempel: A inkluderer B og C. C inkluderer B og B inkluderer D. A og B er tekster, C og D er regneark. 1/Forklar ringvirkningene av å gjøre en forandring i B. Vis med eksempel. Svar: I kurset ble det vist at endringer i et underdokument blir synlig i nivået over (direkte linker), altså hvis B endres vil A og C, når disse åpnes, få se den nye B. I lab påviste vi i kurset, at indirekte linker ikke ble oppdatert (kun «thumbnail» ble brukt for alt som var mer enn «ett hopp» borte). Fordelen med linking er at en endrer dokumentet ett sted (i B) og ikke to steder (hvis en ikke hadde utnyttet mulighetene for slik integrasjon). Ulempen er at A og C er avhengige av at B er tilgjengelig. Hvis B blir borte ved en feiltakelse, eller ikke kan åpnes grunnet sperrer, vil A og C ikke få den gjeldende versjon av B, derimot et bilde at den sist kjente versjon (det som kalles et thumbnail ). 2/Forklar likhetstrekk mellom a) å åpne dokumentet A, og b) å starte et eksekverbart program (som «winamp.exe»). Legg vekt på responstid og tilgjengelighet. Svar: Ved åpning av dokument A må alle innlenkede dokument åpnes (hvis de kan), eventuelt representeres med et thumbnail. Ved åpning av programmet winamp.exe må alle innlenkede program åpnes (.dll-filer, plugins og

9 annet). Flere studenter hadde svart at uansett om det er prosess eller dokument som skal åpnes, må en prosess startes, og det er feil: Et dokument kan nemlig åpnes fra en allerede igangsatt prosess (prøv selv: Start word med blankt dokument. Så, fra File ber du om Open og angir hvilket dokument som skal åpnes. Ingen nye prosesser blir startet). Med responstid menes tid det tar å bli ferdig med noe, og jo flere innlenkinger som gjøres (dokument eller program), jo lengre blir responstiden. Med tilgjengelighet forstås om noe virker eller ikke (utilgjengelig). Dokumentet A kan oppfattes som utilgjengelig hvis viktige innlenkede dokument ikke blir korrekt vist, og programmet winamp.exe kan oppfattes som utilgjengelig hvis visse.dll-filer ikke lar seg lenke inn (winamp vil da ikke la seg starte). 3/Noen sa: «De nye Office-formatene er åpne XML-format, som gjør at vi er sikret mot forfalskning og angrep fra virus og ormer». En student ga motsvar: «Der tar du feil jeg kan nemlig forandre lenkene». Diskuter dette. Svar: Med åpenhet menes at filene ikke er kryptert eller uleselig for brukere som kjenner formatet (som er i ren tekst stort sett). Dette gjør at bruker eller automatiske kontroller lettere kan avdekke sikkerhets-problemer i et dokument, før det tas i bruk. Hvis det ligger ved sjekksummer og signaturer på innholdet, kan også forfalskninger oppdages. Om en er sikret mot angrep fra virus og ormer, må bety at eventuelle virus (som gjerne ligger i makroene) kan oppdages og blokkeres. Dette kunne man før også, da makroene medfulgte i ren tekst, det er mer usikkert hva makroen i seg selv vil utføre. I stedet bruker man de veletablerte profilene (det som er kalt Trust level i MS 2007 ) og har generell politikk på om man vil tillate makroer eller ikke. Når det gjelder utsagnet «... jeg kan nemlig forandre lenkene» uttrykker det vel at studenten (den som sa dette) er klar over følgende: En lenke til noe annet bør peke til noe som ikke innebærer problematikk, altså bør de få stå uendret slik forfatteren av lenken skrev lenken. Hvis noen i mellomtiden (underveis) har endret lenken til å «feilpeke» til ondsinnede dokumenter eller programmer, er det uheldig. I og med at lenkene også kan underlegges integritetssjekk, bør man vel forvente at åpenheten ikke er et problem i seg selv (mottakeren kan altså sjekke om lenkene er forandret). 4/Hvilken rolle spiller et «thumbnail» og hvordan kan det være en sikkerhets-risiko? Svar: Som nevnt i delspørsmål A er thumbnail et siste kjente bilde-representasjon av et dokument, det kan også være annet, men det er oftest et representativt bilde som i liten målestokk representerer noe større. Hvis dette bildet byttes ut med noe annet, vil brukeren bli feilinformert, og kunne ta feil beslutninger. Noen studenter var av den mening at en kunne legge «farlig kode» inn i dette bildet, og det er vel mulig for enkelte bildeformat, og blir farlig med ett det fins et program som begriper slik kode og i tillegg starter koden. Fra web hevdet et par studenter å ha lest at WMF var et slikt tilfelle.

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer