Velkommen til Arendal videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Arendal videregående skole"

Transkript

1 Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel

2 Innhold Skolerute 2014/ Ringeplan... 5 Termininndeling... 6 Organisasjonskart... 7 Skolens personale... 8 Eksamenskontoret i Aust-Agder Råd og utvalg Bibliotek, kantine, skolehelsetjeneste Kontaktlærere 2014/ Ledelse Administrasjonsavdelingen Avdeling fremmedspråk, estetiske fag og SS Avdeling realfag og idrett Avdeling norsk, økonomi- og samfunnsfag International Baccalaureate Diploma Programme Reglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust- Agder Bruk og behandling av IKT-utstyr Skolens egne regler Utdrag av opplæringslovens Karakterer i orden og atferd Kollektiv ulykkesforsikring Stipend og lån Plan over skolebygningene Med forbehold om endringer, se ytterligere informasjon på skolens hjemmeside: Adr.: Postboks 325, 4803 ARENDAL (Besøksadresser er Kirkebakken 8, 4836 ARENDAL(For Tyholmen), Mølleheia 12, 4841 ARENDAL(for Barbu) ) E-post: Telefon: Telefax:

3 Velkommen til nytt skoleår ved Arendal videregående skole Vi har gleden av å ønske deg velkommen som elev ved Arendal videregående skole, enten du er ny elev eller du skal fortsette på Vg2 eller Vg3. Arendal videregående skole har røtter tilbake til Den ligger midt i en by som i århundrer og fremdeles har blikket rettet ut mot andre land og folk. Skolen befinner seg i hjertet av byen, og den er på mange måter et viktig pulsslag i kunnskap- og kompetanseformidlingen i kommunen og i regionen. Med sine nesten 1000 elever er vi en stor skole som ønsker å gi deg som elev de beste forutsetningene for å gjøre fornuftige studie- og yrkesvalg senere i livet. Vår visjon er å være en skole som formidler kunnskap og kultur preget av høy faglig kvalitet i et trygt og inspirerende skolemiljø. Skal denne målsettingen lykkes er det viktig at du selv tar aktivt del både i opplæringen og i skolemiljøet. Ha en positiv livsholdning, realiser dine egne krefter og vis vennlighet mot medelever og ansatte. Vær nysgjerrig og bry deg. Vi ønsker deg derfor velkommen til oss, enten du er ny elev eller allerede er godt husvarm. Engasjer deg på en positiv måte i skolehverdagen. Lykke til med skoleåret! Kjell Wedø rektor 3

4 Skolerute 2014/15 Høsten 2014 Måned Skoledager August Skolestart torsdag 14.august 12 September 20 Oktober Høstferie i uke Sørlandske lærerstevne/ planleggingsdag fredag 17.oktober November 20 Desember Siste skoledag før jul fredag 19. desember 15 Skoledager høsten Våren 2014 Januar Skolestart tirsdag 6.januar 19 Februar Vinterferie uke 9 15 Mars Påskeferie mandag 30. og tirsdag 31. mars 20 April Påskeferie tom mandag 6. april 18 Mai Fri fredag 1.mai,, torsdag 15.mai (Kristi 17 Himmelfartsdag)mandag 25.mai (2.pinsedag) Juni Siste skoledag er fredag 19.juni 15 Skoledager våren Skoledager for skoleåret 2014/2015 er 190 dager 4

5 Ringeplan 1. time time Frim time time Frim time time Frim time time Frim

6 Termininndeling Skoleåret omfatter 2. terminer 1. termin: termin: Heldagsprøver Høst 14: Uke 47/48 Vår 15: Uke 14/15 Eksamenstidspunkt Høsten 2014 Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: November/desember 2014 Oppmelding til privatisteksamen innen 15. september 2014 Våren 2014 Elever: Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: juni 2015 Privatister: Skriftlig eksamen: Muntlig eksamen: mai/ juni 2015 Oppmelding til privatisteksamen innen 1. februar

7 Organisasjonskart 7

8 Skolens personale Ledelse Rektor: Kjell Wedø Skolens administrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift. Assisterende rektor: Rikard Hansen Skolens nestleder. Overtar rektors funksjoner i dennes fravær. Personalledelse. Spesialundervisning. Elevsaker og elevkontakt. Informasjon. Operasjon Dagsverk. Eksamen. Avdelingsleder administrasjonsavdeling: Marit K. Hoflandsdal Hovedansvar for vedlikehold og utvikling av skolens administrative rutiner og systemer, herunder elevadministrasjon. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Ansvarlig for eksamenskontoret. Avdelingsleder fremmedspråk, estetiske fag og SS: Hanne Holvin Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg2 studiespesialisering og service og samferdsel. Internasjonalisering. Avdelingsleder norsk, økonomi- og samfunnsfag: Ellen Ledaal Gjertsen Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg3 studiespesialisering. Ansvar prosjekter og ekskursjoner. Avdelingsleder realfag og idrett: Gustav Kjensjord Faglig og pedagogisk ledelse av sin avdeling. Personalledelse og økonomiansvar for avdelingen. Klassetrinnkoordinering Vg1 studiespesialisering og service og samferdsel. 8

9 IB-koordinator: Haldor Berge Faglig, pedagogisk og økonomisk ansvar for skolens IB-linje. Studieledere: Dagfinn Rike har hovedansvaret for elevinntaket, fagvalg og gruppeoppsett for elever på studiespesialisering. Yngvar Ellingsen har tilsvarende ansvar for elever på service og samferdsel, begge årstrinn, og for voksenopplæringen. Alle elever må ta kontakt med studieleder før bytte av fag eller ønske om å slutte med fag. Rådgivere: Skolen har følgende rådgivere: Merete Blåka, Hege Fjelldal, Jonas Line, Frode Olsen og Unni Holthe Svensen. Rådgivningstjenesten er delt i to arbeidsområder: Karriereveiledning og Sosialpedagogisk rådgivning. Karriereveiledningen omfatter å gi råd og veiledning i forbindelse med valg av fag, yrkesorientering og individuell rådgivning om valg av yrke. Sosialpedagogisk rådgivning omfatter å gi hjelp i forbindelse med planlegging og gjennomføring av spesialundervisning og tilpasset opplæring, å gi hjelp i personlige spørsmål og vansker på skolen og å formidle kontakt med fylkeskommunal Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT). Kontor: Kontorene betjenes av Mohammed Ali Chkontana, Jannicke Davidsen, Tone Jevne, Inger Helen Kvale og Kristine Roland. Disse tar imot henvendelser angående lån, stipend, buss- og identitetskort, vitnemål, elevskader o.l. Kontorets åpningstid er: , (sommertid ). Vaktmestertjeneste: Jan Claussen Vaktmester har ansvaret for vedlikehold av skolens bygninger og inventar. Meld fra til dem dersom noe er/blir ødelagt eller trenger reparasjon. 9

10 Fronterkoordinatorer: Trine Bogenes (Raina Brunvatne vikar) og Henrik Bastrup Jørgensen IKT- drift: Mohammed Chkontana, Kristian Koremans, Andrè Otterlei, Endre Tveite og Lasse Loe. WEB-redaktør: Rikard Hansen Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er en stiftelse som arbeider for at bedrifter skal satse på miljø. Arendal Videregående Skole arbeider derfor med alt fra transport, til avfall, energiforbruk og bruk av papir. Vi har vært miljøfyrtårnsertifisert siden Mer informasjon om skolens miljøarbeid er tilgjengelig på skolens hjemmeside. FOKUS-skole for flerkulturell opplæring Arendal videregående skole er FOKUS-skole for minoritetsspråklige elever i videregående opplæring i Aust-Agder. Det innebærer at vi har et nært samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høgskolen i Oslo. Dette innebærer at vi skal: Arbeide planmessig med utvikling av den flerkulturelle skolen Binde tid til kompetanseheving i personalet Bidra til å utvikle nettverk i området og være besøksskole for andre skoler Utvikle skolens hjemmeside i forhold til rollen som FOKUS-skole 10

11 Eksamenskontoret i Aust-Agder Eksamenskontoret betjenes av Kristine Roland, Sissel Rosseland og Audhild Vikhamar som har ansvar for privatisteksamen. Rutine for oppmelding til privatisteksamen blir alltid annonsert i pressen i god tid før oppmeldingsfristen. På nettportalen finner du nyttig informasjon om fag, eksamensavgifter, tilrettelegging m.m. I Aust-Agder melder du deg opp på eller du kan ta kontakt med Eksamenskontoret. Privatistweb åpner-stenger: Høst: Åpner 20.august og stenger 15. sept. Vår: Åpner 10. januar og stenger 1. februar Andre oppgaver som eksamenskontoret har: Ansvar for datofesting av lokale eksamener hvert halvår Ansvar for å overvåke kvaliteten på lokalgitte eksamener Ansvar for å organisere sensur og utveksling av sensorer Ansvar for å samordne tolkninger av sentrale bestemmelser om eksamen Samarbeide med andre fylker i saker der det er nødvendig Utarbeide retningslinjer for lokalgitt eksamen Les mer på eller 11

12 Fagkoordinatorer: Biologi/naturfag Engelsk Fremmedspråk Fysikk Historie og geografi Kjemi Kroppsøving Matematikk Norsk Service og samferdsel Samfunnsfag, religion og samfunnsfaglige programfag Ungdomsbedrift Økonomiske fag og rettslære Morten Benestad Ingebjørg Løvland Nina Johnsson Sigrun Erlandsen Ellen Ledaal Gjertsen Ann-Kristin Flaten Bjørg Vaule Anne Berit Bjønnum Colin S Pritchard-Davis Eva Ager-Wick Ellingsen Tor Anders Stadheim Eva Ager-Wick Ellingsen Knut Arne Aslaksen Verneombud: Henrik Bastrup Jørgensen. 12

13 Råd og utvalg Arendal videregående skole eies og drives av Aust-Agder fylkeskommune med fylkesutvalg/fylkesting som det politisk styrende organ. Skolens utvalg: Tilsettingsutvalget: Rektor, assisterende rektor og tillitsvalgt. Samarbeidsutvalget: Rektor, assisterende rektor, tillitsvalgte (2 representanter for de tilsatte.) Skoleutvalget: Når samarbeidsutvalget fungerer som Skoleutvalg, utvides Samarbeidsutvalget med to elevrepresentanter. Skolemiljøutvalget: Assisterende rektor, administrasjonsleder og tre elevrepresentanter. Arbeidsmiljøutvalget: Samarbeidsutvalget utvidet med verneombudet. Elevrådet Elevrådsstyret: Leder Daniel Salvesen Nestleder Jonas Velde Elevrådet skal ivareta elevenes interesser på skolen. Hver klasse velger en fast representant og en vararepresentant til elevrådet. Dette bør skje så snart som mulig etter skolestart. På elevrådsmøtene behandles ulike saker som angår elevenes skolegang og trivsel, som f.eks. fagtilbud, budsjett, skolereglement, undervisningsopplegg, kantinedrift, aktivitetsdager og deltakelse i Operasjon Dagsverk. Elevrådsstyret fungerer som arbeidsutvalg. Elevrådet velger 2 representanter med vararepresentanter til skoleutvalget. Skolen har ellers ulike utvalg som Biblioteksutvalg, Ekskursjonsutvalg og Kantineutvalg, alle med elevrepresentasjon. 13

14 Bibliotek, kantine, skolehelsetjeneste Skolens bibliotek er åpent i skoletiden. Bibliotekarer: Grethe Claussen og Hilvi Karina Berle. Informasjon om biblioteket finnes på skolens hjemmeside. Skolen har kantine i Barbu- og Tyholmenbygget. Skolehelsetjeneste Helsesøster: Inger Davidsen Wullum Kontortid Barbubygget: Onsdag kl Hver Kontortid Tyholmenbygget: Torsdag kl Det er ikke nødvendig med timebestilling. Bare møt opp. Hvis helsesøster ikke treffes på kontoret utenom disse tidene, send sms for avtale til mobil: Eller send mail for avtale til: Elevene er velkommen til å ta opp spørsmål om egen fysisk og psykisk helse. Det er mulig å få veiledning i samliv, prevensjon og hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Det er også mulig å komme innom bare for en prat. Helsesøster kan formidle kontakt med andre samarbeidspartnere som eksempelvis lege og psykisk helseteam. Helsesøster har de siste årene samarbeidet med russestyret om informasjon til russen. Det har vært førstehjelp og nyttige forholdsregler for å få en best mulig russetid. Foresatte og lærere er velkommen til å kontakte helsesøster for elevenes beste. Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag kl og onsdag kl på Sentrum helsestasjon( Amfi Arena) 14

15 Lege og helsesøster er tilstede. Tilbudet er gratis. Timeavtale er ikke nødvendig. Ventetid må beregnes. Elev- og lærlingombudet i Aust-Agder Elev- og lærlingombudet skal sikre elever, lærlinger og lærekandidater mot urettferdig behandling og jobber for at deres meninger blir hørt. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og bistår i enkeltsaker ved behov. Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen, uten tilknytning til de andre avdelingene eller skolene. Det er Fylkestinget som ansetter ombudet. Ansvarsområde Elev- og lærlingombudet arbeider for å ivareta interessene til elever og lærlinger som er i gang med videregående opplæring i Aust-Agder. Det betyr blant annet: Kurse og motivere elevråd. Opplyse lærlinger og lærekandidater om rettigheter og plikter. Ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler. Ta opp større og prinsipielle saker med administrasjonen og politikerne. Det er fritt frem for alle involverte å kontakte ombudet (elever, lærlinger, foresatte, skoleansatte, lærlingansvarlige osv). Taushetsplikt Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke. Du kan kontakte ombudet for å diskutere alt som har med skolehverdagen eller lærlingsituasjonen din å gjøre - helt uforpliktende. Kontakt ombudet Anne Kjørholt tlf: er ombud for elever og lærlinger i Aust-Agder fylkeskommune og har kontor på Fylkeshuset i Arendal. 15

16 Kontaktlærere 2014/15 Vg1 1SSBA Ann-Christin Revillard 1SSBB Jan Erik Zachariassen 1STBA Inger Johanne Hermansen og Nina Johnsson 1STBB Stine Berg Vaule og Ines Parnemann 1STBC Yngvar Ellingsen og Steffen Berg 1STBD Per Gunnar Christensen og Hilde Engesland 1STTE Morten Benestad og Ingebjørg Viki 1STTF Gunn Jones og Margit Sauar 1STTG Marit Bakkerud og Linda Kraft 1STTH 1STTI Colin S. Pritchard-Davis og Karl Øyvind Ødegård Ingrid Kathinka Kvanmo Bengtson Vg2 2IBTA Haldor Berge 2SSBA Tonje Hopstock 2STBA Lene Svarstad 2STBB Christian Rafoss 2STBC Kjellaug Dale 2STTD Siri Skuggevik 2STTE Inger Lise Asdal 2STTF Karen Løvland 2STTG Ingeborg Eskild Nilsen Vg3 3IBTA Kristin Ovidia Tveiten 3STBA Tor Monrad 3STBB Thorild I. Tveit Vestervik 3STBC John Willy Syvertsen 3STBD Marianne Kjønnhaug Hjelmaas og Raina Brunvatne 3STTE Åsa Abusland 3STTF Bjarne Grandal 3STTG Teresa Brovig 3STTH Eline Stien Påbygning 3PBBA Anne Lange Folgen 3PBTB 3PBTC Ellen Tellefsen Harald Flodda Voksen - opplæring 1VOBA 1 VOBB Unni H Nielsen Kristin Bae Mysen Lærlingklasse 1LKBA Jan Kristensen 16

17 Ledelse Kjell Wedø Rektor Rikard Hansen Assisterende rektor Gjertsen, Ellen Ledaal Avd.leder Norsk, økonomi- og samfunnsfag Hoflandsdal, Marit Adm.leder Holvin, Hanne Avd.leder fremmedspråk, estetiske fag og SS Kjensjord, Gustav Avd.leder realfag og idrett 17

18 Rådgivere og studieledere Rikard Hansen Assisterende rektor Berge, Haldor IB-koordinator Blåka, Merete Rådgiver Ellingsen, Yngvar Studieleder Fjelldal, Hege Rådgiver Line, Jonas Rådgiver Olsen, Frode Rådgiver 18 Rike, Dagfinn Studieleder Svensen, Unni Holthe Rådgiver

19 Administrasjonsavdelingen Avdelingsleder: Marit K. Hoflandsdal Berle, Hilvi Karina Bibliotek Chkontana, Mohammed Ali Kontor/IKTdrift Claussen, Grethe Bibliotek Claussen, Jan Vaktmester Davidsen, Jannicke Kontor Donieliene, Garzina Renhold Engenes, Øyvind Elevassistent Haugereid, Jorun Renhold Jevne, Tone Kontor Kittelsen, Solveig Renholdsleder Loe,Lasse IKT Praksiskandidat Koremans, Kristian IKTmedarbeider Kvale, Inger Kontor Løvdal, Elin Synnøve Renhold Myrvang, Siri Renhold Nilsen, Tor Bonde T Kantine Nilsen, Synnøve Renhold Otterlei, Andrè IKTmedarbeider Roland, Kristine Kontor/Eks. kontor Rosseland, Sissel Kontor/Eks. kontor Sivertsen, Eva Gjester Renhold Tharaldsen, Ida Renhold Tveite, Endre IKT- Medarbeider (Lærling) Vikhamar, Audhild Eksamenskontoret 19

20 Avdeling fremmedspråk, estetiske fag og SS Avdelingsleder: Hanne Holvin Holvin, Hanne Dalene, Attilee Ellingsen, Eva Ager-Wick Engdahl, Lene Engesland, HIlde Folgen, Anne Lange Hansen, Linda Arleen Hermansen, Inger Johanne Hopstock, Tonje Helene Johnsson, Nina Kristensen, Jan Lobb, Ellen Løvland, Ingebjørg Mysen, Kristin Bae Nielsen, Unni Parnemann, Ines Revillard, Ann - Christin Rudjord, Alida Sanchez, Manuel Berrocal Simmons, Sabrina Alicia Svarstad, Lene Tvedt, Steinar Tveiten, Kristin Silvia-Tønnesen, Helena da Vindvik, Maribel Zachariassen, Jan Erik 20

21 Avdeling realfag og idrett Avdelingsleder: Gustav Kjensjord Kjensjord, Gustav Aamodt, Tor Ingve Bakkerud, Marit Benestad, Morten Berg, Steffen Bjønnum, Anne Berit Bogenes, Trine Chappell, Michael Christensen, Per Gunnar Ellingsen, Yngvar Erlandsen, Sigrun Flaten, Ann Kristin Gundersen, John Nitter Jones, Gunn Jørgensen, Henrik Bastrup Krakstad Beate Lisiecki, Tadeusz Mørland, Olav Oland, Torstein Tellefsen, Ellen Torgersen, Ragnhild Torskeberg, Tatsiana Trondal, Jostein Vaule, Bjørg Vaule, Stine Berg Vignenes, Bendik Ødegård, Karl Øyvind Øverås, Anniken Øverås, Harald 21

22 Avdeling norsk, økonomi- og samfunnsfag Avdelingsleder: Ellen Ledaal Gjertsen Gjertsen, Ellen Ledaal Abusland, Åsa Asdal, Inger Lise Aslaksen, Knut Arne Bengtson, Ingrid Kathinka K Berge, Haldor Brovig, Teresa Brunvatne, Raina Mentor Dale, Kjellaug Fjelldal, Hege Flodda, Harald Grandal, Bjarne Helle, May Brit Hjelmås, Marianne Hoff, Katrine Håland, Magne Høiland, Anette Michelle Kraft, Linda Løvland, Karen Monrad, Tor Nilsen, Ingeborg E. Nordskag, Tor Erik Pritchard- Davies, Colin Rafoss, Christian Rafoss, Terje Rike, Dagfinn Risan.Renate Sauar, Margit Skjævestad, Erik Skuggevik, Siri Stadheim, Anders Tor Stien, Eline Syvertsen, John Willy Vestervik, Torhild Viki Ingebjørg 22

23 International Baccalaureate Diploma Programme Arendal videregående skole is authorized as an IB World School to offer the IB Diploma Programme. The DP is a rigorous two-year programme of international education for year-olds. It is provided at upper secondary schools all over the world and is done in Norway in the two final years of videregående skole. The DP leads to a university entrance qualification at home and abroad. Teaching language is English and learning follows international curricula. The programme is especially interesting for students with a high motivation for learning and / or international ambitions. IB learners strive to be: Inquirers Knowledgeable Thinkers Communicators Principled Open-minded Caring Risk-takers Balanced Reflective Application Process The school takes in a maximum of DP students each year. Vg1 students interested in doing the DP apply to the programme as their first choice for Vg2. In March/April, candidates write an application essay and make their preliminary subject choices. These are discussed in an interview. In addition, candidates school performance in Vg1 is evaluated as part of the application process to the DP. Applications from Vg1 students at other schools, exchange students and students from abroad are also welcomed, as are applications from IB Middle Years Programme. Programme Content DP students study six subjects for the duration of their two-year programme. They choose one subject from each main area of knowledge (see diagram). Three of the subjects are studied on Higher Level and three on Standard Level. 23

24 In addition to academic subjects, all DP students write a 4,000-word research essay (Extended Essay), participate in a course on philosophy of knowledge (Theory of Knowledge) and grow as persons through a programme of extracurricular activities (Creativity, Action and Service). School Year and School Days DP students follow the same school year and holidays as the rest of the school. It is a key aim of the DP that the programme becomes as integrated a part of the school s activities as possible. However, DP students may have additional lessons beyond the regular school day in order to receive the necessary amount of teaching during the two-year course. DP students participation in various school activities is evaluated case by case, giving priority to meeting the requirements of the programme. Examinations and Assessment DP students take exams in all their subjects. The exam period is in May of the second year of DP. The exam period for 2012 is May In addition to exams, students complete written and oral assignments throughout their course. These will be assessed by their teachers or IB examiners, and always moderated by IB examiners. 24

25 Based on their performance in exams and other assignments, DP students are awarded an IB Diploma at the end of their two-year programme. Subjects are evaluated on a scale of 1-7 points and a maximum of 3 extra points are awarded for Extended Essay and Theory of Knowledge work. The maximum number of points in the IB Diploma is thus 45 points. The passing grade for the IB Diploma is points, depending on grades achieved in different subjects. If you don t pass you receive the IB Certificate. In Norway a Certificate with 20 points or more and with no grades under 3 also gives generell studiekompetanse. During the programme, DP students get term reports in the same way as students in the Norwegian system. The DP grade scale is used. However, these reports are indicative only and do not count towards the students final performance in the programme. Entrance to Further Education The IB Diploma is a well-acknowledged and highly regarded qualification at universities all over the world. If DP students apply to foreign universities, their offers are most often given in IB Diploma points. If students apply to further education in Norway, their IB Diploma points are converted to Norwegian karakterpoeng. It is important that DP students check the subject and grade requirements of the university courses they are interested in before choosing the DP and a specific subject combination. Fees DP students pay a fee before they take their exams. The fee is currently ~4,000 NOK per student. Rules and Regulations The DP sets high demands on students. Especially continuous work, shown through respect for deadlines, and avoidance of any absences is crucial. Therefore, DP students commit to an IB Honor Code. In addition, DP students follow the usual rules and regulations of Aust-Agder videregående skoler and Arendal videregående skole. 25

26 IB Staff in the School Year Biology: CAS: Chemistry: Economics: English: Enviromental science and society : History: Mathematics: Norwegian: Physics: Theory of Knowledge: Visual Arts: Marit Bakkerud, Gunn Jones Kristin Tveiten Ann-Kristin Flaten, Anniken Øverås Haldor Berge Attilee Dalene, Sabrina Simmons Marit Bakkerud, Tor Erik Nordskag Linda Kraft, Kristin Tveiten Michael Chappell, Sigrun Erlandsen Bjarne Grandal, John Willy Syvertsen, Dagfinn Rike Anne Berit Bjønnum, Michael Chappell Michael Chappell, Sabrina Simmons, Attilee Dalene Alida Rudjord 26

27 Reglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven (heretter kalt oppll.) av nr 61, 3-7. Vedtatt av fylkestinget 12. april 2011, ft- sak 11/19. 1 Formål Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar, og for et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Reglementet skal fremme god orden og oppførsel og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om Elevens rettigheter og plikter Bestemmelser om orden og oppførsel Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved de videregående skolene, og så langt det passer for elever i voksenopplæringen, kurselever, elever ved SMI-skolen og andre deltakere i opplæring i skolenes regi. Reglementet gjelder i timene, i frimuttene, på vei til og fra skolen, herunder også på skyssmiddel, og ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolenes ansvar og regi utenfor skolens område, samt skolerelaterte aktiviteter utenom skoletiden. Dette gjelder så langt det ikke er i strid med lokale regler. Skolerelaterte aktiviteter utenom skoletid, kan for eksempel være handlinger som krenker en annen elev, lærer eller andre tilsatte ved skolen, og der hvor selve handlingen kan knyttes til skolesamfunnet. Selve handlingen kan for eksempel være krenkende uttalelser på sosiale medier eller via sms. 3 Plikter Du har som elev plikt til å rette deg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid 27 å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt

28 å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi å følge vanlige normer for god og hensynsfull oppførsel å behandle skolens utstyr og eiendom på en god og anvist måte å innhente informasjon fra perioder du ikke har deltatt i opplæringen. Taushetsbelagte opplysninger du får kjennskap til gjennom ditt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring er underlagt taushetsplikt, se forvaltningsloven Rettigheter Du har som elev rett til opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrift, fylkeskommunale vedtak og gjeldende læreplaner tilpasset opplæring jf. oppll. 1-3 spesialundervisning jf. oppll. kapittel 5 rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. oppll. 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din personlige og faglige utvikling å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringa, jf. forskriften kapittel 3 å bli varslet skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i fag. Dette gjelder også om det er fare for at du i halvårsvurderingen med karakter eller i standpunktkarakter kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og oppførsel. Foresatte skal også varsles dersom du er under 18 år, jf. forskriften 3-7 minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene jf. forskriften 3-11 underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringa jf. forskriften kapittel 3 å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. oppll. kapittel

29 5 Arbeids- og læringsmiljø Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som skal fremme helse, trivsel og læring. Du skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet på skolen, og du har krav på en arbeidsplass som er tilpasset dine behov, jf. oppll. kapittel 9a. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god læring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle som har skolen som sin arbeidsplass. Det er viktig å vise respekt og medansvar og å unngå eller hindre oppførsel som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, på skoleveien, herunder på skyssmiddel, på ekskursjoner og i digitale medier. Alle i skolesamfunnet må opptre hensynsfullt, realt og høflig, og alle plikter å motarbeide plaging, mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende oppførsel Alle i skolesamfunnet plikter å bidra til god orden på skolen ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø ivaretas Arbeidsvanene dine skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet Du har ikke lov til å røyke eller bruke tobakk/snus på skolens område. Skolens område forstås som området hvor elevene til daglig oppholder seg. Dette gjelder også lokaler eller uteområder som skolen leier eller disponerer Det er forbudt å bruke, omsette eller oppbevare doping- og rusmidler på skolens område. Det er også forbudt å møte til undervisningen påvirket av rusmidler. Dette gjelder også ved ekskursjoner. Du har ikke lov til å ha med deg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner. Rektor godkjenner bruk av slike gjenstander dersom disse skal brukes i opplæringen Du har ikke lov til å bruke utstyr som kan være til skade eller sjenanse for andre Du har ikke lov til å ha med dyr på skolen uten tillatelse fra rektor Du har ikke lov å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i undervisningsøktene, med mindre dette inngår som en del av opplæringen. 29

30 Du har ikke lov til å ha med deg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner. Rektor godkjenner bruk av slike gjenstander dersom disse skal brukes i opplæringen Du har ikke lov til å bruke utstyr som kan være til skade eller sjenanse for andre Du har ikke lov til å ha med dyr på skolen uten tillatelse fra rektor Du har ikke lov å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i undervisningsøktene, med mindre dette inngår som en del av opplæringen. 6 Oppmøte og fravær Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller på grunn av andre forhold ikke kan møte fram til opplæringen, skal du gi beskjed til skolen snarest mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen alltid ha beskjed om dette. Dersom du blir syk eller av annen påkrevet grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer, faglærer eller en i skolens ledelse om dette. Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du kan også kreve at fravær i inntil 10 dager sammenlagt pr. skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes: a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til en religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet andre trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres. For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må du legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved 30

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer