Elisabeth Røisli. Tone Strengelsrud Sekretær /infoansvarlig: Elisabeth Dahl (gikk av i aug. 2013) Ingunn Morseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisabeth Røisli. Tone Strengelsrud Sekretær /infoansvarlig: Elisabeth Dahl (gikk av i aug. 2013) Ingunn Morseth"

Transkript

1 1. Administrativt Styret har i perioden bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig-leder: Treneransvarlig Su representant Økonomiansvarlig: Styremedlem: Webansvarlig: Arrangement: Kiosk : Materialforvalter: Elisabeth Røisli Ikke besatt Ingrid Kilde Nina Hagen Morten Mauseth(fra nov.2013) Rolf Hammerseth Ikke besatt Wenche Kristoffersen Jan Petter Sætre Tom Kåre Borge Pål Mørkved Heidi Aurland Tone Strengelsrud Sekretær /infoansvarlig: Elisabeth Dahl (gikk av i aug. 2013) Ingunn Morseth Dommeransvarlig: Håndballskole i høstferien Loppetassen komitee Forvaltet av leder Erik Pettersen Bente Brenne Emma Jansson Bente A.Bakken Monica Skregelid Christina Bjølverud Lene Bjørndal Frogner håndball er en stor gruppe, som har god aktivitet og gode resultater gjennom året. Dog har vi hatt noe frafall på medlemssiden. Det er de vanskelige aldersgruppene som mister flest spillere, tilveksten på yngre ser ut til å være stabil. Inneværende år har vi hatt 21 påmeldte lag i regionsserien, og et samarbeidende lag med LHK som er meldt opp til serien som LHK/Frogner. Vi har også damelag i 6 divisjon. Vi har meldt 6 lag på Loppetassen. Håndballgruppa teller 228 medlemmer, som da er nedgang på 46 medlemmer mot fjorårets antall.

2 2. Møter Styremøter Det er blitt avholdt 8 styremøter i løpet av perioden Trenermøter Det er blitt avholdt ett trenermøte i løpet av perioden Oppmanns- og arrangementsmøter Det er gjennomført 1 møte for gjennomgang av brann og sikkerhet i hallen med arrangement og trenere. For å gjøre våre arrangement enda bedre, er det også avholdt et sekretariat kurs. Klubbutvikling Det har også vært avholdt et klubbutviklingsmøte med Anders E.Bergan fra Region Øst. Deltagere her var både trenere og foreldre fra de forskjellige lagene. Det ble laget 4 komiteer under dette møte, som skal jobbe med å utvikle sine områder videre. Dette er : Foreldre/Engasjement Trenerutvikling Mål/Visjon/Handling Arrangement sosiale arenaer Lag har selv organisert foreldre og spillermøter etter behov. Representanter fra håndballstyret har deltatt på Frogner IL s gruppeledermøter. Region Øst har flere samlinger som krever deltagelse fra leder og dommeransvarlig i klubben. Både leder og økonomiansvarlig har deltatt på dette for Frogner håndball. Foredragskveld Det har også vært avholdt en foredragskveld med Langhustrener Philip Fossnes. Trener for G97 Han delte av sine erfaringer som trener av et av landets beste G97 lag i fotball, hvorav 20 av guttene i samme spillerstall er gode utøvere i Bring. Diskotek Det har i perioden vært avholdt 4 diskoteker, som har vært svært gode arrangement for barna. Håndballgruppa vil særlig fremheve foreldrenes innsats på disse arrangementene. Dette har vært nødvendig for at vi har kunnet avholde diskoteker. Så en stor takk til alle som har velvillig stilt opp. Det vil også videre fremover avholdes diskotek, 2 på høsten og 2 på vinter/vår. 3. Dugnader Det har som tidligere vært avholdt dugnads jobbing i forbindelse med kampavvikling i Frognerhallen. Foreldregruppene har hatt ansvar for kiosk og sekretariat under kampene. Andre dugnader: Åpen kiosk ukedagene mandag torsdag Arrangert 1 Loppetassen Bronserunde Håndballskole i høstferien Salg av Brunsameluer Førjulsmesse

3 4. Kurs Det har i denne perioden ikke vært avholdt noen form for trenerkurs. Det har vært avholdt 2 barnekampleder kurs for de eldste alderstrinnene. Dette er første trinn på dommerutdannelsen. 5. Sportslig Sportslig Utvalg har jobbet videre med å utvikle seg på flere områder og gjennomført flere aktiviteter og tiltak som er bidragsytere til sportslig utvikling og kompetanseheving for trenerne. SU er en viktig bidragsyter til den sportslige utvikling i klubben. SU har i perioden bestått av: Nina Hagen Morten Mauseth (fra november 2013) Ingrid Kilde (sportslig leder) SU har gjennom perioden hatt fokus på følgende oppgaver: Stått for fordelingen av treningstider for sesongen 2013/2014 Planlegge å tilrettelegge for ulike utdanningstiltak rettet mot trenere, herunder fått i gang en gjennomføring av Trener 1 moduler i Frognerhallen i april 2014 Videreutvikle det sportslige tilbudet i klubben, herunder spillerutviklingstiltak, og spesielt fokus på keepertreninger Være rådgivende inn til styre for antall lag som skal meldes til seriespill og turneringer Frogner håndball har gjennom sesongen og har gjennomført følgende aktiviteter: Trenerforum og spillerutvikling. Det planlegges en sosial del, gjennomføres i mars 2014 Trenerkurs i egen hall Keepertrening fire keepertreninger er avholdt høsten 2013 og 4 skal avholdes på våren 2014 Hospitering mellom lagene Samarbeidsmøte med fotball SU, planlegges gjennomført mot slutten av sesongen Generelt kan vi si at vi har stor aktivitet med tilstrømning av barn til de fleste lag i yngre årsklasser og håndballskolen, og denne utviklingen forventer vi øker. Det er positivt for håndballrekrutteringen, men det er utfordrende ift treningstider i hall. I de eldste årsklassene er det utfordringer med tynnere spillerstaller. Av erfaring vet man at det er mer utfordrende å holde på spillere i de eldste gruppene. For å kunne ha et tilbud videre til våre eldste spiller, ble det valgt løsninger med samarbeid med andre klubber. Dette i seg selv kan være utfordrene, men vi må kunne si at samarbeidet har vært godt. J99/J98 har hatt en samarbeidsavtale med Sørumsand, hvor da det er lånt spiller fra Sørumsand for inneværende sesong. G99 har et samarbeid med LHK90. Her er det valgt en annen modell, da lagene ble slått sammen og spiller under navnet LHK90/Frogner. Spesielt er det viktig å trekke frem håndballskolen, som Frogner Håndball, arrangerer for tredje år på rad. Denne er tilrettelagt for barn mellom 9-14 år. Leder for håndballskolen og innholdet sto igjen Erik Pettersen for, og med seg hadde han også i år gode trenere fra Vestli samt flere av våre egne trenere. Sammen utgjør disse en god bredde, mengde med kompetanse og erfaring.

4 Dette gir barna et solid og variert treningsopplegg gjennom uken, og flere hadde god utvikling. Trenerne på håndballskolen skal lære nye spillere å bli glad i håndball, og videreutvikle de som allerede spiller aktivt. Treningen besto av øving i individuelle ferdigheter, samspill, fysisk trening, og minispill. Sistekurs dag ble avsluttet med kamper i hallen, og til slutt hadde man kakeutdeling til glede for både liten og stor. Det ble besluttet å danne en egen komitee som skulle stå for arrangementet, og dette må sies å være en god modell som blir videreført. Stor takk for flott gjennomført arrangement. Seniornivå Når det gjelder seniornivå har vi denne sesongen et damelag i 6. divisjon. Det er positivt med et damelag i klubben, men det var en utfordrende start på sesongen med få spillere og ingen trenere. Nå er det derimot kommet opp i et stabilt antall spillere som møter på både trening og kamper, i tillegg til at laget har fått to engasjerte og flinke trenere som bidrar til engasjement og oppmøte. Laget har nå 15 spillere. Det er også etablert en herretrening på mandager, foreløpig er dette kun treningstilbud til senior herrer, men kan jo utvikles til noe mer på sikt. Aldersbestemte serier På guttesiden har vi i inneværende sesong med lag i aldersgruppene G8, G9, G10, G11, G12 G13, G14 (LKH/Frogner). Lagene hevder seg fint i sine respektive serier. På jentesiden har vi med lag i aldersgruppene J8, J9, J10,J11, J12 og J15. Lagene hevder seg bra og viser fin utvikling som lover godt for jentehåndballen på Frogner i fremtiden. Utfordringen i fremtiden vil være å beholde flest mulig av spillerne slik at vi etter hvert kan stille lag i alle årsklasser slik at vi unngår huller som vi har i dag. Håndballskole Tilstrømningen til håndballskolen for 1. og 2. klassinger har i denne sesongen vært stor og det er omtrent 76 påmeldte barn på disse to trinnene. Alle som trener i håndballskolen har deltatt i Loppetassen miniturneringer hvor de har det moro med håndball og lek. Vi har denne sesongen påmeldt 6 lag på Loppetassen. Cup deltagelser Baldus Partille Bon Aqua cup Oslo Cup Rælingen Julecup Drammen Cup Tema serien IØR Cup Ski Cup Fredrikstad Cup 14 lag G99, J99, J01, G01 med 2 lag. G01, 2 lag. Vant denne G03, G02, G00 ble nr 2, G01 med 2 lag. Vant med det ene laget. J01, G02, J04, J05 J02 G01, J01 J02, J01(1/16 dels finalen), G01 ( i skrivende stund i semifinalen) G03 J01, 2 lag hvorav det ene kom til 8 dels finalen. Vi gratulerer med gode prestasjoner

5 6. Dommere Det har i perioden blitt jobbet aktivt for å styrke dommerstallen til Frogner håndball, og vi har avholdt 2 barnekamplederkurs. Første kurs ble avholdt på våren 2013, og det andre i februar Deltagere på første kurs, har dømt barnekamper på alderstrinn 9-10 år i Frognerhallen og noen kamper i Tærudhallen. Dette har de gjort på en utmerket måte, og de har vokst med oppgaven. Noen har også prøvd seg på kamper med eldre utøvere. Dette gir en god grobunn for rekruttering av dommere. Ved sesongstart hadde vi følgende dommere som talte på kvoten: Lars-Henrik Gundersern May-Ingrid Thomasbråthen Barnekampledere: Camilla Ingebrigtsen Ida Skogseth Marthe Kirkeby Tuva Borge Rian Aleksander W. Johansson Sebastian Koppang Sharmika Raventhiran En stor takk til alle som har stilt opp. Dommerarbeid er viktig for klubben og dette krever kontinuerlig oppfølging, og Frogner håndball begynner å få gode rutiner for dette. 7. Økonomi Styret er veldig fornøyd med det økonomiske resultat i For andre år på rad, leverer vi et godt overskudd, og begynner dermed å få en stabil økonomi. Resultatet for håndballgruppa viser i 2013 et overskudd på kr , noe som er langt over budsjett. Årsaken til dette er fortsatt god kostnadskontroll, samt at vi har tjent mer enn budsjettert. Vi har hatt gode arrangementer og har hatt god effekt på salg av utstyr. Utstyret som er solgt har vært anskaffet over 2 år, og man kan ikke forvente å få samme resultat av dette i Vi har hatt gode inntekter på arrangement, og dette viser at aktivitet skaper både miljø og inntekter. Det er en glede å se at dette arbeidet har gitt resultater. Det er nødvendig å ha en god stabil økonomi for å kunne skape trygghet, stabilitet og ikke minst ha rom for utvikling av både trenere og spillere økonomisk. Selv om vi har levert gode resultater de 2 siste årene,kan vi ikke la dette noen hvilepute. Det ble besluttet på styremøte den 12.nov 2013, at 10% av lagenes sponsor inntekter skal tilfalle hovedgruppa. Trådde i kraft fra 1. jan Grunnen er som nevnt, at man trenger god stabil økonomi, slik at vi får rom for trener og spillerutvikling. Fortsatt mangler vi dommere på kvoten, noe som gjør at vi har høye kostnader på dommeravgifter. Dog er ikke noe av det straffegebyr fra forbundet, men leieutgifter da vi leier dommere fra andre klubber. Det er å forvente at vi vil ligge på samme kostnadsbilde på dommere i 2014, men vi håper at vi ser effekten av arbeide som blir nedlagt på dommersiden i På inntektssiden oppnådde gruppen et resultat på kr noe som er bedre enn budsjett og litt bedre enn fjoråret

6 Vi arrangerte håndballskole i høstferien for tredje gang. Dette med stor suksess og et bidrag på inntektssiden. I tillegg har vi fått inn gaver og sponsorinntekter fra Åkrene Mek. Verksted AS, Østlandske VVS AS, samt noen andre. 8. Generelt Håndballgruppa i Frogner IL er stor og vi har derfor utfordringer med hallkapasitet, likevel har flere av lagene hatt stor fremgang. Dette er meget gledelig. Sittende styret har gjort ulike tiltak for å bedre økonomien, ved å ha god kostnadskontroll og også fokusere på ekstra inntekter ved blant annet å øke inntekten på kamparrangement ved å leie ut plass til stands og fokus på salg av tilleggsvarer. Styret har også besluttet å anskaffe et web-basert verktøy for mer effektivt å kunne drifte gruppen. Dette verktøyet vil lette det administrative arbeidet, bidra til effektivt å kunne administrere gjennomføringen av arrangementer og dugnader, samt det å gi informasjon til foreldre, lag og dugnadsansvarlige. Dessuten er dette viktig for å samle informasjon/dokumentasjon om håndballgruppen for andre som overtar etter oss. Vi har i inneværende sesong hatt egne låsevakter, og dette har fungert særdeles bra. Styret har gjort en jobb for å rydde på materialrommet, skaffe til veie låsbare skap slik at hver lag kan ha hvert sitt. Vi sliter litt med antall og plass for å få dette helt til, men er tilfreds med den løsning som til nå er valgt. Det har også i år blitt skaffet til veie nye drakter og annet utstyr, da mye av vårt utstyr er forbruksmateriell. Dog fokuserer vi på gjenbruk for å holde driftskostnadene nede. Styret vil takke alle spillere, trenere, dommere, oppmenn og ikke minst foreldre for en flott innsats gjennom hele fjorårssesongen og inneværende sesong både som dugnadsgjeng og publikum. Vi er avhengig av god oppslutning og velvillig innsats fra alle foreldre også neste år for å holde håndballgruppa i gang! Frogner IL Håndballgruppe Elisabeth Røisli Leder Lagene har for sesongen 13/14 følgende hovedtrenere Håndballskolen 1.kl: Erlend Berger Jørgensen Håndballskolen 2.kl: Birgitte Hauge Jenter 8: Ingrid Kilde Jenter 9: Bente Bakken Jenter 10: Torkel Gulbrandsen Jenter 11: Atle Skålhegg Jenter 12: Torgeir Slettbakk Jenter 14/15: Dennis O Sullivan Damer: Kristian Lønning Gutter 8: Lene Bjørndal Gutter 9: Vidar Myrbakk Gutter 10: Erik Pettersen Gutter 11: Esben Strandquist Gutter 12: Erik Pettersen Gutter 13: Tekla Rodvang Gutter 14: Anne Brit Lekang

7 Styrets forslag til årsmøte. Forslag : Fjerne salgsdugnader Vi ønsker å gå vekk i fra salgsdugnadene i Frogner håndball for inntekt til hovedgruppa. Dette være seg lodd, brunsameluer, kakebokser etc. Slike dugnader oppleves mer som et press til foreldrene og de fleste sitter igjen med produktene selv. Understreker at arrangementsdugnadene opprettholdes. Hva de forskjellige lagene velger å gjøre, er helt opp til hvert enkelt lag om de ønsker å ha en dugnad for sitt lag eller ikke. Vi ønsker da å øke treningsavgiften med kr 250,- for hver spiller på de forskjellige lag Vedtas forslaget vil det ikke bli avholdt salgsdugnader for Frogner håndball. Treningsavgiften blir da delt opp i 2 innbetalinger. Nye treningssatser vil da bli følgende: Nåværende: Ny Gutter 8 år (født 2005) kr , Gutter 9 år (født 2004) kr , Gutter 10 år (født 2003) kr , Gutter 11 år (født 2002) kr ,- 2250,- Gutter 12 år (født 2001) kr ,- 2250,- Jenter 8 år (født 2005) kr , Jenter 9 år (født 2004) kr , Jenter 10 år (født 2003) kr , Jenter 11 år (født 2002) kr ,- 2250,- Jenter 12 år (født 2001) kr ,- 2250,- Jenter/Gutter fra 13 år og oppover (født 2000) kr ,- 2750,- Damer/herrer kr ,- 2750,- Håndballskolen og minihåndball (6-8 år): 1200,- / år, denne forblir uforandret.

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsrapport for 2012 - håndballgruppa

Årsrapport for 2012 - håndballgruppa 1 Årsrapport for 2012 - håndballgruppa 1. Styrets sammensetning, arbeid og aktiviteter i 2012 Styret i håndballgruppa i Graabein har bestått av: Leder: Kari-Anne Jensen / Carl Erik Moksness (fra november

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket!

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket! . Stavanger Basketballklubb Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Årsberetning 2013......... GLAD i Basket! Stavanger, 7. april 2014 Årsberetning for 2013 Denne

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Valg av to til å undertegne protokollen

Valg av to til å undertegne protokollen 3166 Flinthallen. Narverødvelen 40, 3113 Tønsberg. Tlf. 33375310. E-mall: handball@ilfllnt.no ÅRSMØTE 2014 23. Mars 2014 Kl18.00 Husvik Skole Dagsorden: Åpning av årsmøtet Valg av ordstyrer Valg av referent

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2015

ÅRSMØTE HK RYGGE 2015 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 1/38 ÅRSMØTE HK RYGGE 2015 Håndball for alle - for liten mot eliten Rygge 25 februar 2015 Håndballklubben Rygge (HK Rygge) Side 2/38 SAKSLISTE ÅRSMØTE HK Rygge 25

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball

Årsberetning 2010. for. Stokke IL Fotball Årsberetning 2010 for Stokke IL Fotball Innhold Saksliste årsmøtet... 3 Styresammensetning... 4 Sportslig utvikling... 5 Økonomisk utvikling... 8 Anlegg... 9 Mål og utfordringer fremover... 10 Vedlegg

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5

Lagene/de aktive. Mini 6 (gutter og jenter f.2007) Mini jenter 7 (f.2006) Side 5 av 5 Side 5 av 5 Lagene/de aktive Til sesongen 2013/2014 ble det meldt på 22 lag til seriespill. I løpet av sesongen har to lag blitt trukket (J16 og G12-2), så vi avslutter sesongen med 20 lag i seriespill

Detaljer

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014

ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 ÅRSBERETNING Ullensaker Issportklubb (UISK) 2014 Styrets sammensetning Årsmøte 28. april 2014 Leder: Asgeir Sand Nestleder: Sturla Hallås Styremedlem: Håkon Brennum Styremedlem: Toril Leite Styremedlem:

Detaljer