Velkommen til GRUNDFOS. Moderne sirkulasjonspumper - styringer og kommunikasjon. Væskemengde Q Q2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til GRUNDFOS. Moderne sirkulasjonspumper - styringer og kommunikasjon. Væskemengde Q Q2"

Transkript

1 Velkommen til GRUNDFOS Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. Moderne sirkulasjonspumper - styringer og kommunikasjon H3 H2 H1 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. Væskemengde Q Q2 Q1

2 Aktuelle pumpetyper

3 Tørrløpere TP = Fast turtall! TP Enkeltpumper! TPD Dobbeltpumper TØRRLØPERE: - Robuste - Stort kapasitetsomfang - Stor bredde m.h.t bl.a Medier og Temperaturer NB! Husk at GLYKOL krever spesielle tetninger

4 TPE = Trykkstyrte Tørrløpere! TPE Serie 2000 Frekvensstyrt tørrløper med integrerte sensorer Serie 2000! TPE Serie 1000 Frekvensstyrt tørrløper uten sensorer for styring fra SD anlegg eller eksterne sensorer.! Motorer i henhold til EuP krav IE3! Leveres også som dobbeltpumper NB! Husk at GLYKOL krever spesielle tetninger Serie 1000

5 Montering av Tørrløper - Montres med horisontal eller vertikal aksel. Men aldri med motoren på undersiden. - Koblingsboksen skal aldri komme på undersiden av pumpen Motordelen med klemkassen kan dreies i 90 ved å løsne 2 skruer NB! Luft pumpen NB! Husk alltid å lese å legge igjen Drift/Vedlikehold instruksen NB! Over 11 kw må motorene ha understøttelse eller monteres med motoren opp

6 Våtløper Det pumpede mediet sirkulerer gjennom motoren. - For kjøling - For smøring av glidelagre VÅTLØPERE: - Stillegående - Lekkasjefri - Vedlikeholdsfri

7 Montering av Våtløper Monter alltid en våtløper med horisontal motoraksel Husk alltid å luft pumpen NB! Klemkassen skal ikke monteres undersiden. Fare for at fuktighet trenger seg inn i klemkassen Motordelen med klemkassen kan dreies i 90 ved å løsne 2 skruer

8 Litt grunnleggende Pumpeteori H3 H2 H1 Væskemengde Q Q2 Q1

9 Lukket ledningssystem H Driftspunkt Løftehøyde Trykktap Væskemengde Q

10 > Pumpens oppgave i et varmesystem er å transportere nødvendig vannmengde for å sikre ønsket temperatur på årets kaldeste dag.

11 Lukket ledningssystem I et lukket system er det ingen statisk høydeforskjell. Derfor: Pumpens Løftehøyde = Trykktapet Løftehøyde / trykktap H Driftspunkt Statisk høyde Væskemengde Q

12 Endring av systemkurven Nytt Driftspunkt H2 Driftspunkt Ventiler delvis stengt Løftehøyde / trykktap H H1 Væskemengde Q Q2 Q1

13 Turtallsregulering Frekvensregulering Hastigheten endres proporsjonalt med frekvensen H1 50 Hz Hastigheten 100% H2 Løftehøyde Trykkstyring Pumpen stilles på et trykk og holder dette uavhengig av vannmengden Væskemengde Q2 Q1

14 Trykkstyring Frekvensregulering Hastigheten endres proporsjonalt med frekvensen 50 Hz Hastigheten 100% H1 Løftehøyde Trykkstyring: Pumpen gis et turtall som gir ønsket væskemengde ved innstilt trykk. Væskemengde Q3 Q2 Q1

15 Nye krav til Sirkulasjonspumper

16 Økodesigndirektivet For Våtløpere EEI 0,23 EuP Krav EEI 0,27 EuP Krav EEI 0,40 EEI 0,60 EEI 0,80 EEI 1,00 EEI 1,20 EEI 1,40 EEI 1,60 Ny UPS Gammel UPS

17 Økodesigndirektivet Nye krav til motorer på tørrløpere Grundfos NYE MGE motorer har ytelser bedre enn IE4 Gammel EU standard Ny Internasjonal standard IE 4 IE 3 EFF 1 IE 2 EFF 2 IE 1 EFF : IE2 (0, kw) 2015: IE3 eller IE2 + Turtallsreg. (7,5-375 kw) 2017: IE3 eller IE2 + Turtallsreg. (0, kw)

18 -Grundfos MAGNA- Flere energieffektive styringsmuligheter AUTOADAPT

19 Grundfos MAGNA har 4 forskjellige innstillingsvalg Fast turtall: AUTOADAPT: Konstant-trykk styring: Proporsjonal-trykk styring:

20 Uregulert pumpe

21 Grundfos MAGNA har 4 forskjellige innstillingsvalg Fast turtall: Der hvor pumpen skal gi konstant trykk og vannmengde

22 Grundfos MAGNA har 4 forskjellige innstillingsvalg Konstant-trykk styring: Brukes hvor trykktapet i kontroll-ventilene er > 50% (gamle systemer med store rørdimensjoner)

23 Grundfos MAGNA har 4 forskjellige innstillingsvalg Proporsjonal-trykk styring: Brukes i systemer hvor trykktapet i kontrollventilene er < 50% (nye systemer)

24 Grundfos MAGNA har 4 forskjellige innstillingsvalg AUTOADAPT: Utskifting av eksisterende pumpe hvor informasjonen om systemet er begrenset. Pumpen finner korrekt systemkurve og innstiler seg automatisk etter denne

25 NYE MAGNA 3

26 NYE TPE3 Nå med MGE motor Grafisk dispay På markedet fra 1. januar 2014

27 Ny motorteknologi EC motor teknologi EC motor teknologi - Spenning settes på viklingene slik at ønsket hastighet oppnås. - Kan kjøres med så høy omdreiningshastighet som ønskes! - Høyere motorvirkningsgrad - Større startmoment -Bedre motorstyring

28 MAGNA3 Energibesparende! MAGNA3 har en EEI 0,19 som er godt under EuP krav og gjør den til: DEN MEST EFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPEN PÅ MARKEDET!

29 MAGNA3 Bruker grensesnitt! Grundfos Eye (Drift, stopp, varsel eller alarm)! Oversiktlig display for informasjon fra pumpen! Styreknapper med trykk-response! Enkelt å gå til utgangspunktet ved hjelp av Hjem knappen! Tilbake knapp for å vise historikk

30 Grundfos Øye Grundfos øye er på alle displayer Grønn indikering: Drift eller stoppet (ingen alarmer eller advarsler) Senter lys med forskjelige lys og blink senariorer for Grundfos GO, R100 og PC tool (se I/O) Retningen av lys rotasjonen indikerer motor rotasjonen sett fra vifte-deksel Gul indikering: Advarsel (Pumpe går eller stoppet) Rød indikering: Alarm (pumpe stoppet) 30

31 MAGNA3 Grensesnitt tydelig oversikt! Standard åpningsside som kan endres av bruker! Status meny med alle pumpedata! Oppsett meny for driftsformer! Hjelpe meny, du finner alltid frem!

32 MAGNA3 Den intelligente pumpen Ny sensor gir betydelig bedre informasjon om trykk og temperatur. Dette gir nye muligheter

33 MAGNA3 Driftsmodus FLOWADAPT / FLOWLIMIT! FLOWADAPT er en kombinasjon av AUTOADAPT og FLOWLIMIT.! FLOWLIMIT driftsmodus gjør det mulig å sette en maksimum væskemengde som pumpen skal gi.

34 MAGNA3 FLOWADAPT [m] FLOWLIMIT Driftspunkt Pumpekurve Mulig besparelse sammenlignet med en uregulert pumpe Mulig besparelse sammenlignet med en pumpe i proporsjonal trykk modus Ekstra besparelse med FLOWLIMIT [m 3 /h] FLOWADAPT har fordelene fra AUTOADAPT, i tillegg til muligheten til å sette en maksimum væskemengde FLOWLIMIT. Når en maks. væskemengde er satt kan det oppnås en betydelig energireduksjon. MAGNA3 overvåker konstant væskemengden og sørger for at den ikke overskrides. Dette vil gjøre en reguleringsventil overflødig.

35 MAGNA3 Energi måler! Den nye MAGNA3 er utstyrt med en overvåknings funksjon som gjør det mulig å måle energien som distribueres i systemet. Dette kan forhindre ekstrakostnader som følge av at systemet ikke er i ballanse.! Energimåleren har en god nøyaktighet som kan gjøre en separat enregimåler blir overflødig.! Temperatur input fra retur ledningen

36 MAGNA3 Varmepumpesystemer med kollektorpumper.! Dett er et meget effektivt og miljøvennlig måte og oppvarme og kjøle bygninger på.! Det er selvsagt viktig at aller komponenter i systemet er meget effektive Ingen andre sirkulasjonspumper er mer effektive i disse systemene enn MAGNA3.! MAGNA3 er konstruert for å pumpe væsker ned til -10 C, den klarer alle kjente frostvæsker.

37 MAGNA3 Varsel og alarm log! Varsler og alarmer vil fremkomme i diplayet! Grundfos Eye viser varsler og alarmer! Aktuelle varsler og alarmer vises i status menyen! 5 varsler og 5 alarmer i loggen

38 MAGNA3 Optimalisering! Alle driftspunkter og driftsforhold blir registrert og lagret i pumpen.! Et 3D diagram viser driftspunkt og driftsforhold over tid som gir et godt overblikk over pumpens historikk.! Det er et perfekt verktøy for optimalisering av anlegget, utskifting av pumpen og problemløsing.

39 MAGNA3 Flere inn og ut signaler! Flere inn- og utsignaler har blitt tillagt den nye MAGNA3 for å få et mer intelligent system særlig i små og mellomstore anlegg. Inn- og utsignalene omfatter:! 1 x analog input (0-10V/4-20 ma)! 2 x relay outputs! 3 x digital inputs

40 MAGNA3 Bus oppsett! MAGNA3 kan utstyres med alternative CIM moduler for en enkel kommunikasjon med SD anlegg.! CIM modulene støtter følgende BUS standarder:! LON! Profibus! MOD! BACnet! GENIbus! GSM/GPRS

41 Grundfos GO

42 Grundfos GO! Intuitiv håndholdt pumpe kontroller designet for å spare verdifull tid: > pumpe innstilling > pumpe status > rapportering > data fangst > gruppering av pumper > kloning av pumper (lese / skrive)! I tillegg, tilgang til online utskiftings- og dimensjoneringsverktøy.

43 Grundfos GO Teknologien! Grundfos GO er basert på standard Smartphone teknologi, og kan benyttes på iphone, ipod og Android baserte telefoner. Støtter IR kommunikasjon med eldre pumper og radio kommunikasjon for enda raskere forbindelse med de nye.

44 Grundfos GO Produkt dashboard Produkt dashboardet er utformet for å gi et raskt overblikk over hvordan pumpen fungerer. Produkt informasjon Løftehøyde og mengde Endre sett-punkt Grundfos Eye status informasjon Alarm status og logg Endre styrings modus

45 Grundfos GO Produkt Innstillinger Produkt innstillinger kan enkelt endres med den nye trykk-baserte skjermen. Endring av pumpens settpunkt har aldri vært enklere, bare dra og sett punktet på ønsket sted på pumpekurven.

46 Grundfos GO Anleggs rapport Grundfos GO er utviklet for å spare tid og anstrengelse. Den innebygde PDF generatoren lagrer rapportene og notatene sikkert i et format som er enkelt å utveksle. Dette sparer deg bryet med å benytte penn, papir og utskrifter. Legg inn notater og bilder fra anlegget og la driftsansvarlig signere direkte på skjermen.

47 Hvilke data kan pumpen levere?

48 Kommunikasjon med en pumpe Enkel I/O (analog og digital) Grundfos GO CIM moduler (Bus kommunikasjon)

49 Innstiling Analoge innganger Alle 3 analoge innganger kan bli konfigurert til forskjellige funksjoner. Innstillinger med Grundfos GO Funksjoner Ikke aktiv Feedback sensor Ekstern setpunkt innflytelse annen funksjon Elektrisk signal 0-10 V 4-20 ma 0-20 ma 0-5 V V Område Min - Max MGE motor Måle parametre Pumpe innløps trykk Pumpe innløps differanse trykk Pumpe utløps trykk Pumpe utløps differanse trykk Pumpe differanse trykk Fjern trykk 1 Fjern trykk 2 Fjern differanse trykk Føde tank nivå Lagrings tank nivå Pumpe mengde (flow) Fjern mengde (flow) Pumpe medium temperature Temperature 1 Temperature 2 Fjer diff. temperature Omgivelse temperature Annet parameter Enhet kpa, bar, psi m, ft, in m 3 /h, l/s, gpm, yd 3 /h C, F % 49

50 Eksempel med bus system Started 145 times Specific energy Frequency DC link voltage Water is 55 C Power consumption 40 W Speed is 72 % Load percent Alarm! Overloa d Sensor warning Flow is 15 m3/h Head is 8 m Remote flow I am running Controlled from bus Not at power limit Max flow is 18 m3/h Time is 14:27:43 Energi cons kwh Control mode Prop. press Setpoint is 8 m Running for hours 231 V Not at power limit

51 Grundfos Pumper AS Grundfos er Norges ledende leverandør av pumper til transportering av flytende medier. Trondheim Ålesund Fakt a Landsdekkende Salg og Service 85 personer ansatt Omsetning 2012 : 260 mill. + Sammarbeidende servicefirmaer Bergen Stavanger Oslo Biri Larvik Kristiansand Fredrikstad Grundfos avd.kontor

52 Takk for oppmerksomheten

Automasjon og Instrumentering

Automasjon og Instrumentering Automasjon og Instrumentering Spesialtilpassede løsninger for styring og regulering av pumpedrift Flygt is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries. Forord Innhold Inhalt Impregnering av viklingshodene

Detaljer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer

Paul Tengesdal. Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Paul Tengesdal Vannbårne energianlegg Distribusjonssystemer Utgave 2012 Denne boka er tilegnet alle dem som strever for å få mer energi-effektive varme- /kjøleanlegg 2 COVA / Vannbårne Energianlegg Energisparing

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For inverter varmepumpe type RAK 25/35NH4 www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning mini splitt anlegg.... 3 Fjernkontroll... 3 Montasje... 3 Riktig

Detaljer

PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurerings- og driftsveiledning

PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurerings- og driftsveiledning PumpSmart Control Solutions PS200 v5 Konfigurerings- og driftsveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFMASJON Til: Våre kjære kunder Produkter som er produsert og levert av ITT Monitoring and Control, vil gi sikker

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: 55 90 30 00 KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS-

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL LUFT TIL VESKE VARMEPUMPE BRUKERMANUAL Revisjon 02, des 2010 1 Innhold Innledning...3 Tekniske data...4 System tegning...6 Installasjon...7 Plassbehov...8 Tilkobling... 9 Tilkopling av vannledninger...10

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Luft/vann varmepumper

Luft/vann varmepumper Luft/vann varmepumper INNHOLD Varmepumper fra Hitachi: Kvalitet, Effektivitet og lang levetid 2 Hvordan fungerer en varmepumpe? 4 Fordeler med en varmepumpe 6 Hvilket system skal jeg velge? 8 Fordeler

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

instrument news Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Metrel Eurotest XC med farge touch skjerm og innebygd Bluetooth 10.495,- NYHET! NYHET!

instrument news Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Metrel Eurotest XC med farge touch skjerm og innebygd Bluetooth 10.495,- NYHET! NYHET! #3 instrument news 12. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NYHETER & TILBUD FRA ELMA INSTRUMENTS Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Den smarte mobile Handyman programvaren er nå blitt oppdatert slik at du

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Brukermanual. Cascade 3

Brukermanual. Cascade 3 Brukermanual Cascade 3 MMN - dli 21.10.09 MMN - dli 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Symboler... 3 3. Forhåndsregler... 4 4. Systembeskrivelse... 5 4.1 Enheter... 5 4.1.1 Nøkkler... 6 4.1.2 Tastepanel,

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! riftsinstruks Vann vann isvannsaggregat og varmepumpe WRL/WRLH Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o okumentasjon... 5 rukerveiledning vannkjølt

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer