Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side Side Side Side Side 21. Side 20. Side 22-23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23"

Transkript

1 GK konsernbrosjyre /

2 MARKED / GK DANMARK INNHOLD Side 4-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKAPETS STRUKTUR Side 19 KONSERNREGNSKAP / 2012 Side 20 ORGANISASJON Side 21 RESULTATREGNSKAP Side GK / BALANSE 2 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

3 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN , og plan for de neste 10 årene Den kryptiske tallrekken i overskriften kunne godt ha inngått i en IQ test, quiz eller lignende, men slik er det ikke. De representerer simpelthen krav i GK-konsernet til forskjellige nivåer på viktige nøkkeltall. Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef Nåværende langsiktige plan sikter på 2022 GK har god tradisjon for langsiktig planlegging. Og vi når våre mål: I 2002 la vi bak oss en langsiktig plan om å nå målet på 1 mrd NOK i lønnsom omsetning og vi klarte det! I 2012 avsluttet vi en plan om lønnsomt å omsette for 3 mrd NOK, og vi klarte det! For de neste årene, frem til og med 2022 har vi en rekke målsettinger; ! Vi skal klare dem også! Målene for 2022, og perioden frem dit, skjuler seg altså i den kryptiske tallrekken og jeg vil gjerne få dele dem med både forretningspartnere og ansatte. Men måltall og størrelser er bare forenklinger av komplekse modeller og sier lite om hva vi er i 2022 og hvordan vi kommer dit, men de sier absolutt noe om vår ambisjon. På denne må det bygges en plan. Jeg kommer tilbake til planene litt senere, men la meg forklare hva vi legger i feil i leveransene og 0-skader med fravær som følge på ansatte eller innleide personer Null feil i produksjonen er et kvalitetsbegrep som retter seg mot hele kjeden av vår dialog med kunden, helt fra avdekking av, og forståelse av, kundens behov til leveransen, sluttoppgjøret, dokumentasjonen og faktureringen. Det skal være 0-feil. Ja visst er dette en floskel, men ikke desto mindre viktig og vi i GK skal arbeide inn et tankesett som bygger opp under metoder som eliminerer feil i leveransene og skaper god økonomi for alle parter og ikke minst høy kundetilfredshet. Null skader som følge av å arbeide for GK, enten det er som ansatt, innleid eller underleverandør, er et av våre høyeste mål. Først og fremst dreier dette seg om et menneskesyn som kjennetegner GK, nemlig omsorg med våre medarbeidere. Videre er god HMS også god økonomi og skaper god kundetilfredshet. Altså mange høyverdige grunner til å eliminere skader på GKs arbeidsplasser og prosjekter. 4 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

4 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN 5% fortjeneste før skatt (EBT) Vårt krav til våre virksomheter er at det samlede resultat av alle avdelingene i en resultatenhet, som en region og/eller et datterselskap, skal ha et driftsresultat på minimum 5% EBT. Dette resultatet er som minimum nødvendig for at GK skal kunne utvikle seg som planlagt i den kommende 10-års perioden. Både for å kunne investere i utvikling av fremtidsrettede tekniske løsninger, medarbeidere, systemer og konsepter, og investere i bedriftsovertagelser. NOK ,- i omsetning i 2022 Som sagt, vi har satt oss mål før og nådd dem, og vi gjør det igjen. 10 milliarder høres voldsomt ut, men nøye studier av markedene for våre fag og i våre eksisterende geografier viser at vi med stor grad av sikkerhet vil nå målet på NOK 10 milliarder i 2022, eller før! GK er med på å redefinere markedene både ved å tenke stort og flerfaglig, men også ved å etablere konsepter som totaltekniske løsninger, energioppfølging, fjernovervåking, energigaranterte kontrakter mm. Visst skal vi være en entreprenør som selger det markedet etterspør i stor grad, nemlig fagentrepriser og service på rør, ventilasjon, automasjon, kulde og elektro. Dette er fortsatt viktige leveranseformer i fremtiden, men vi skal også pakke totalansvar for alle fag, uten grensesnittproblematikk. For våre kunders beste og deres «fred i sinnet» når det gjelder risiko for uavklart ansvar. 15% av omsetningen skal være faste service- og rammeavtaler Både våre tjenester innen fagspesifikk service og pakkede serviceavtaler med totalansvar for funksjon og SI (suksess indikatorer) gir kundene en stor verdiøkning gjennom våre løsninger på kundens utfordringer. Bare gjennom avtaler sikres kunden en forpliktet ytelse og et forpliktet resultat, og det er derfor i begges interesse at det inngås langsiktige avtaler om drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Vår målsetting er at det i 2022 er inngått service- og rammeavtaler for minimum 15% av vår omsetning, altså 1,5 mrd. NOK. Dette målet skal vi nå, og vi har det beste utgangspunktet med et 100-talls millioner NOK i serviceog rammeavtaler allerede. 30% av totalkapitalen skal være egenkapital Om fjellet er Kebnekaise, Himmelbjerget eller Galdhøpiggen, det spiller ingen rolle. GK skal være så solid som det største fjellet. Dette er viktig og det setter krav til våre ansatte i alle ledd. Vi må tjene penger, fylle på med egenkapital fra driftsresultatet og holde balansen slank. Da kan vi gå til banken, hovedaksjonæren og kreditorer blant leverandørene med det største smilet. Og våre kunder kan trygt plassere de største prosjektene og avtalene hos GK. Derfor 30% soliditet! Det var om , men det er mye mer i vår strategi, og det er ikke vanskelig Vår strategi er enkel. Først og fremst handler det om å overgå kundens forventning til verdiskapning med et kostnadsnivå som er bransjens laveste. Det er ikke lett, men det er et krav til oss selv. Alltid innfri forventningene til verdiskapning og alltid snu på skillingen. Når vi leverer mest verdiskaping til konkurransekraftige priser, så gjenstår det for oss å gjøre dette på tekniske anlegg i sin helhet i næringsbygg, for private og offentlige aktører, både i nyanleggsfasen og driftsfasen. Når dette skjer innen riksdekkende geografi i Norge, Sverige og Danmark, da er vår strategi oppfylt, - med et mål på 10 mrd NOK og minst 5% EBT på reisen dit. 6 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB MARKED / SVERIGE AB 2012 var året da mange biter falt på plass Som administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB er jeg stolt av å kunne oppsummere et på mange måter fantastisk år et rekordår. Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Jeg har fått den hyggelige oppgaven med å legge frem hovedtallene for 2012, som er de beste i selskapets historie. Med en omsetning på SEK 536 (457) millioner og et resultat på SEK 24 (-14) millioner har vi lyktes med å øke både omsetningen og lønnsomheten. Samtlige regioner overgår sine resultatmål som følge av vårt langsiktige forbedringsarbeid. I 2011 startet vi opp et omfattende arbeid med å bygge en felles arbeidsplattform der effektive rutiner kombinert med engasjerte medarbeidere skulle minimere risikoen og sikre en god utnyttelse av våre muligheter. På flere steder i landet ser vi nå store gevinster av dette arbeidet. Som alle er klar over, er det ingen ende på denne prosessen. Samtlige medarbeidere har imidlertid vist stor vilje, evne og kompetanse til å håndtere den på en best mulig måte. Vårt selskap, som er et tjenestebasert selskap, består av en mengde engasjerte mennesker. De har gjennomført denne omleggingen samtidig som de har tatt vare på og utviklet sine kunder. Det engasjementet de har utvist, imponerer meg stort og gir meg enda større håp for fremtiden. Viktige prosessverktøy Risikoen er som kjent størst innenfor installasjonsvirksomheten, men utfordringene ivaretas av engasjerte og kompetente personer. Vi har gjennomført og gjennomfører akkurat nå en rekke større prosjekter over hele landet som stiller strenge krav til teknisk kompetanse og prosjektledelse. Vi har hatt stor nytte av prosessverktøyene som er utviklet, og som støtter opp om den administrative prosjektdelen. Det ligger størst muligheter innenfor servicedelen. Dette har vi også tatt hensyn til, hvilket fremgår av den produkt- og tjenesteporteføljen vi har i dag, med i prinsippet alle tekniske områder som er aktuelle for en eiendom. Vårt fortsatte fokus blir å videreutvikle disse TTS-avtalene med tanke på å foredle våre kunders eiendomsportefølje. De tiltakene som er gjennomført internt, har alle hatt fokus på å senke internkostnadene og skape en kultur for en felles arbeidsmetode. Dette arbeidet fortsetter også gjennom 2013 opprettelsen av et enhetlig GK. Mer partner enn leverandør Hva kan våre kunder og medarbeidere forvente seg i 2013 og i tiden som kommer? Jo, først og fremst et noe mer krevende marked. Det vil stille strenge krav til vår organisasjon virksomheten må tilpasses i takt med forandringene. Deretter må vi fortsette å utvikle samarbeidet med våre kunder og innta en mer fremtredende rolle som leverandør ved å tilby markedets beste rådgivning i kombinasjon med en gjennomføring i verdensklasse. I fremtidige kontrakter vil vi dermed være mer partnere enn leverandører. Jeg er helt overbevist om at vi gjennom gjensidig tillit vil skape de beste løsningene på kundenes utfordringer. Jo høyere lønnsomhet vi bidrar med i forhold til våre kunder, desto mer fremgang vil vi oppleve. Vi vil også fortsette å utvikle våre medarbeidere og rekruttere erfarne og nytenkende mennesker. Avslutningsvis vil jeg takke kundene for den tillit de har vist, og alle medarbeiderne som har bidratt til vår utvikling og fremgang. Mange la ned en usedvanlig innsats i 2012, og vi har alle forutsetninger for å kunne fortsette denne fremgangen. 8 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

6 MARKED / GK DANMARK Høyhus Værkmestergade, Aarhus 23 etasjes hotel- og kontorbygg utviklet af KPC. GK står for ventilasjon, CTS, VVS og sprinklerentreprisen var et tøft år. Men også et år hvor det ble lagt et fundament og igangsatt en prosess for et sunt GK Danmark i Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør i GK Danmark AS April 2013 var et lyspunkt for GK Danmark med sorte tall på bunnlinjen i størsteparten av virksomheten. Ellers må vi kunne si at 2012 var et tøft år for GK Danmark med røde tall mange utfordringer, en viss omorganisering og fortsatt en del opprydning i gamle prosjekter. I sin første tid som direktør fra midten av august var Lone Møller Sørensen mye rundt omkring på kontorene for å danne seg et helhetlig bilde av virksomheten. Hun besøkte også en rekke av GKs kunder for å få deres syn på GK Danmark. Etter drøftinger med styret og ledergruppen ble det fastsatt rammer for hvordan utviklingen i GK Danmark skulle snus planen for et «sunt» GK Danmark. Det ble satt opp en plan med tre hovedområder: målrettet salg, risikominimering og transparens. Målrettet salg Markedet er fortsatt sterkt preget av konkurransesituasjonen, men den økte andelen av tekniske løsninger i bygg og økt fokus på energiøkonomisering gir gode muligheter for GK Danmark som teknisk entreprenør og servicepartner. Vår kundeanalyse i 2012 viste at det er en høy kundetilfredshet med tjenester som GK Danmark leverer, og stor interesse for å bruke GK Danmark som leverandør igjen. Kundene synes spesielt at GK Danmark er dyktige på rådgivning, faglig kompetanse og til å finne de rette løsningene. For å kunne utnytte disse mulighetene har vi i GK Danmark utarbeidet en plan for målrettet salg med fokus på kunderelasjoner og markedssegmenter der vi tror at GK Danmark kan bringe størst verdi til våre kunder, samtidig med at vi har en fornuftig forretningsvirksomhet. Dette gjenspeiles også i ordreboken for 2013, som ser gunstig ut. Risikominimering og transparens Vi har fokusert på å skape et solid indre fundament, slik at vi kan sikre en høy grad av kvalitet og sikkerhet for å kunne levere løsninger til riktig tid. Vi har i løpet av 2012 implementert en rekke tiltak gjennom hele prosessen; fra salg via produksjon til leveranse, med kontinuerlig oppfølging og sidemannskontroll. Dette gir oss betydelig økt sikkerhet for at prosjektene blir gjennomført med definert kvalitet og økonomi. I tillegg får vi bedre kontroll over risikoen i prosjektene. Den tredje strategien for et sunt GK Danmark har vært økt transparens. Det er iverksatt økt kunnskapsutveksling om prosjekter, kunder og samarbeidspartnere. Dette skal styrke vår evne til å levere en best mulig ytelse innenfor de økonomiske rammene som er satt. Alle bidrar til et sunt GK Med en trimmet organisasjon på alle områder var GK Danmark i 2012 rustet til å skape et GK med fokus på en sunn virksomhet, det vil si inntjening før volumer. En annen vesentlig ting er at alle medarbeidere har et ansvar og må utvise en innsats for å skape sorte tall på bunnlinjen samt hjelpe hverandre med dette. Med dette utgangspunktet er alle vi i GK Danmark fokusert på å skape gode prosjekter innenfor inneklima og energi som oppfyller kundenes behov, samtidig som de skaper gode resultater for GK Danmark. 10 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

7 MARKED / GK NORGE AS MARKED / GK NORGE AS I løpet av året vant vi tre store prosjekter: sykehuset østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Tore Moger, Administrerende direktør i GK Norge AS Stor innsats på forbedring preget 2012 for GK Norge. I kjølvannet av ikke tilfredsstillende resultater for 2011 satte selskapet i gang et stort prosjekt med mål om å skape 5% på bunnlinja. Innsatsen har gitt uttelling, men resultatene har kommet senere enn antatt fordi det tok tid å iverksette tiltak. Vi presterer bedre og skal fortsette med det, understreker administrerende direktør Tore Moger. Målingen fortsetter, og det samme gjør innsatsen. Vi opprettholder fokuset på forbedring, og fortsetter med mye av metodikken fra prosjektet, sier Moger. Passende merkevarebygging Midt i året flyttet GK Norge inn i det mye omtalte Miljøhuset GK på Ryen. Det har gitt oss utrolig stor oppmerksomhet; mye større enn vi hadde grunn til å anta på forhånd, fastslår Moger. For et traust entreprenørselskap er det både uvant og morsomt. I forhold til ansatte, kompetanse og omsetning er det ikke så stor forskjell på GK i 2012 og Men på grunn av Miljøhuset GK har vi blitt lagt merke til og kjent som en viktig aktør på energisiden, og i forhold til totaltekniske entrepriser, mener Moger. På høsten var det to besøk hver uke, og GK har blitt bedt om å delta i prosjekter med kunder som har vært og sett løsningene på Miljøhuset GK. Det er vanskelig å si hva dette betyr eller hvor lenge det varer, men jeg føler at vi virkelig har fått markert oss på en måte som passer oss veldig godt. Vi har bygget det, flyttet inn og viser at det også bruker lite energi i praksis, understreker Moger. Han sier bygget har vært modell for mange tekniske løsninger det siste året, og er et godt eksempel på GKs flerfaglige kompetanse. Uttelling på energi Ifølge Moger ble 2012 året hvor både utbyggere og leietakere for alvor begynte å etterspørre og kreve mer energieffektive bygg. GK opplevde økt etterspørsel etter prosjekter med flere fag og lavere energibruk, men også mer helhet på servicesiden. Innen service har vi bra vekst og god bunnlinje. Vi hadde veldig bra volumvekst for riksdekkende kunder, opplyser Moger, og nevner avtaler med tre av fire bensinstasjonkjeder som eksempel. GK Norge har bygget opp en avdeling sentralt som jobber med riksdekkende kunder, og ser vekst både på topplinje og bunnlinje. Mye tyder på at vi er en aktør å regne med for kunder som ønsker rehabiliterings- og servicetjenester. Det er der vi har størst ambisjoner på sikt, understreker Moger. Ikke minst gjelder det totalteknisk service (TTS). Milepæl-prosjekter Fagene kulde og byggautomasjon løftet seg bedre enn gjennomsnittet i fjor, mens nybyggmarkedet så vidt gikk i balanse. Moger mener det ikke er unaturlig etter sterkt pressede priser de tre foregående årene. I løpet av året vant selskapet tre store prosjekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Disse prosjektene, sammen med tidenes største ordrereserve, skal danne grunnlag for god produksjon og lønnsomhet i 2013 og de påfølgende år. Det ble et milepælår, for hvert av disse prosjektene er omtrent de største vi har hatt. Vi har ønsket oss det før, og nå har vi klart å vinne prosjektene og organisere oss opp for å gjennomføre dem, sier Moger. 12 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / QVILLER AS I 2013 har selskapet fått flere større prosjekter, med flere maskiner i tillegg til et økende salg av enkeltinstallasjoner. Jens Frydenlund, Administrerende direktør i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS I 2012 ble Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS i stand til å høste fruktene fra to år med store endringer både i organisasjon og forretningsprosesser. Overskuddet som ble oppnådd er et resultat av at man har vært i stand til å løfte omsetningen med 60% fra utgangspunktet i med bestående kostnadsbase. Omsetningsøkningen har kommet som en følge av oppsøkende salgsarbeid og en sanering av produktprogrammet som har gitt økt fokus har bekreftet denne utviklingen med å ha lønnsom drift i selskapets første to måneder som normalt sett har vært lavsesong. Selskapet består av 7 medarbeidere som alle har gitt sine bidrag til denne positive utviklingen. Selskapet har valgt å ha tre satsingsområder: TQ har etablert seg som Samsung sin distributør i Norge og i 2012 ble mye av grunnlaget lagt for den skriftlige distribusjonsavtalen som ble underskrevet i april i år. Denne avtalen gir TQ en offisiell status som distributør for det koreanske storkonsernet. Dette er et viktig gjennombrudd for den videre satsingen på Samsung sine produkter. Det har til nå fortrinnsvis vært jobbet mot det profesjonelle kjølemarkedet hvor TQ har sin kundebase. Et viktig prosjekt i 2012 var installasjonen av et større DVM anlegg i den nye terminalen på Gardermoen. Samtidig har man initiert og støttet utviklingen og testingen av en ny luft/luft varmepumpe for nordiske forhold som Samsung nå har introdusert. Dette produktet er fortrinnsvis rettet mot privatmarkedet. Det gjør at selskapets markedspotensial øker betraktelig, men et nytt forhandlernettverk må bygges ut. Med Condair (tidl. Walter Meier) representerer TQ den internasjonale markedslederen innen befuktning. Fravær av store prosjekter har gjort at man på dette forretningsområdet ikke har kunnet følge opp 2011 som var et svært godt år. Likevel har det pågående salget av mindre anlegg og forbruksmateriell gitt et viktig bidrag til resultatet. TQ jobber nå også mer målrettet mot kunder og konsulenter for å øke akseptansen for befuktning i bygg. Utviklingen i 2013 er betraktelig med flere større og spennende prosjekter. Befuktning er det eneste området hvor TQ foretar installasjon og service. Air Sep representerer en ny filosofi når det gjelder å få balanse i vannbårne systemer. Produktet er veletablert på kontinentet, men relativt nytt i Norge. TQ har hatt flere initiale salg og har i 2012 jobbet målrettet for gjenkjøp. Dette har selskapet lykkes med og i 2013 har selskapet også fått flere større prosjekter, med flere maskiner i tillegg til et økende salg av enkeltinstallasjoner. Dette viser at man gjorde rett i å satse på direkte salg mot den enkelte rørlegger, og ikke om de store grossistene som er svært vanlig i bransjen. Med Air Sep som etablert produkt vil TQ jobbe mer med andre produkter rettet mot rørleggersegmentet. 14 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

9 MARKED / GK RØR AS MARKED / GK RØR AS Gjennom 2012 er det utviklet eget servicekonsept for rørfaget, og Det forventes solid vekst innen dette markedssegmentet. Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS GK RØR selskapene sysselsetter nær 300 medarbeidere og har i dag virksomhet i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Resultatet i 2012 har vært preget av ferdigstillelse av flere større entrepriser i GK RØR Oslo AS, og restrukturering av GK RØR AS. Driften i GK RØR Oslo AS har vært preget av svært høyt volum innen entreprise, noe som har medført store utfordringer for gjennomføringen av disse kontraktene. Selskapet har måttet tilpasse sin kapasitet, noe som har medført til tider stor andel av innleid arbeidskraft. Dette har påvirket prosjektenes lønnsomhet negativt. Etablert i Trondheim Med de korrigerende tiltak som er iverksatt forventes dette å gi snarlig ønsket effekt. Selskapet har styrket organisasjonen med solid kompetanse, samtidig som det er iverksatt tiltak for å redusere og tilpasse volumet til selskapets egen kapasitet. GK RØR AS har gjennom 2012 konsentrert sin virksomhet knyttet til Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer samt Gudbrandsdalen. Dette har medført at øvrige lokasjoner er avviklet gjennom 2012 og i 1. kvartal Fra mai 2013 etablerte GK RØR AS virksomhet i Trondheim, organisert som eget Distrikt Trøndelag. Distriktet har som mål å etablere seg som en solid rørentreprenør innenfor nybygg, service og drift. Marked Gjennom 2012 har selskapene inngått flere større totaltekniske entreprisekontrakter sammen med GK Norge. Det er en økende etterspørsel etter totaltekniske entrepriser (TTE), og med den kompetansen og kapasiteten står selskapene godt rustet for denne type leveranser. Gjennom 2012 er det også utviklet eget servicekonsept for rørfaget. Det forventes solid vekst innen dette markedssegmentet. Sammen med de øvrig fagenheter i GK Norge tilbys det også flerfaglige serviceavtaler (TTS). Sprinklersatsing GK RØR AS har i 2012 også etablert egen sprinklerkompetanse og selskapet har FG-910 godkjenning. Det er et økende marked innen sprinklerkontroll, service og entrepriser, og selskapet har som mål å være en ledende leverandør innen fagområdet sprinkler. I takt med økende kompleksitet, og med strengere krav til energiriktige leveranser, satser selskapene på å styrke egen kompetanse på prosjektutvikling og prosjektering. Dette er viktige elementer for riktige og rettmessige leveranser både innen nybygg og eksisterende bygg. 16 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

10 SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2012 GK KONSERN AS tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg og Eksisterende bygg innen fagene ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og energi. KONSERNREGNSKAP / 2012 Sverige Danmark Norge ä 49 Kontorer i Norge 16 Kontorer i Sverige 7 Kontorer i Danmark Produksjonsverdi i 2012 fordelt på: Land Fag Kjøl Rør Bygg.Autom. Ventilasjon Konsernet tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Selskapet er en ledende og skandinavisk virksomhet med 49 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Hovedkontor for konsernet og den norske virksomheten har adresse på Ryen i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert til Odense. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg og Eksisterende bygg innen fagene ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og energi. Satsingsområder Konsernets norske rørvirksomhet ble etablert i 2011 gjennom kjøpet av Jørstad Drift AS og Jørstad KTL AS. Det er benyttet mye ressurser i 2012 for å nullstille og utvikle den kjøpte virksomheten og utviklingen tegner positivt. Etablering av GK Rør AS i Norge er første steg i en strategisk satsing på rørvirksomhet i konsernet. Bedriften prioriterer kontinuerlig utvikling av konsepter innen begge forretningsområder, og spesielt nye tjenester hvor kompetanse og teknologi i økende grad inngår. GK satser i alle markeder mot energieffektive nye anlegg samt modernisering og effektivisering av eksisterende anlegg, og er ledende på energimerking av bygg og tiltak innen reduksjon av energibruk. Markedet for entrepriser viser en økende tendens for næringsbygg, mens markedet for rehabilitering og service er å betrakte som godt. GK Konsernet økte sin markedsandel i Det svenske markedet har vært positivt gjennom 2012 og er i fortsatt vekst, mens markedet i Danmark fortsatt er vanskelig, men i svak bedring. Resultatet Resultatet i 2012 var ikke tilfredsstillende. Det preges av et fortsatt dårlig resultat i Danmark. Ny adm. dir. ble ansatt høsten 2012 og forventes å bringe GK Danmark til et +- 0 resultat i GK Rør i Norge hadde også et dårlig resultat. Gjennomførte organisatoriske endringer og ferdigstillelse av gammel prosjektportefølje, forventes å gi et svakt positivt resultat for Gunnar Karlsen Sverige leverte et meget godt resultat i 2012 og fortsetter den gode utviklingen inn i GK Norge leverte et tilfredsstillende resultat og bygde opp en meget hyggelig produksjonsreserve, gjennom blant annet de flerfaglige entreprisene nye Sykehuset Østfold, utvidelse Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion og Rosenlund Kvartalet. Driftsregnskapet for 1. kvartal viste et positivt resultat for konsernet. Likviditet Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var pr på 143 mill. (126). Konsernet har i 2013 inngått en cashpool avtale med Danske Bank, som sikrer en best mulig utnyttelse av likviditeten på tvers av selskaper og land. Likviditeten har vært god gjennom 1. kvartal Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes. Selskapsstruktur I løpet av 2012 og i 1. kvartal i 2013 har følgende skjedd med selskapsstrukturen: Elmoko AS er solgt ut av konsernet. GK Køl ApS i er fusjonert inn i GK Danmark AS Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Norge Sverige Danmark 2200 NOK 550 SEK 240 DKK Ventilasjon Bygg automasjon Kjøl Rør 2050 NOK 200 NOK 230 NOK 440 NOK Ordreinngang og Produksjon Konsernet hadde en ekstern ordreinngang i 2012 på mill. (2.796) og produksjonsverdien ble på mill. (2.659). Produksjonsreserven var ved årsskifte på mill. (1.632) 18 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

11 ORGANISASJON RESULTATREGNSKAP / 2012 Familien Karlsen GK / resultatregnskap 100% GK Konsern AS 100% 100% 100% 100% Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100% 100% GK Montasje AS GK Rør ApS Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat GK Rør AS Vagn s VVS Comfort AS FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER GK Rør Oslo AS Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Resultatandel tilknyttet selskap Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Herav minoritetens andel GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

12 GK / BALANSE GK / BALANSE GK / balanse Eiendeler Gjeld og egenkapital Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Depositum Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

13 gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Foto: Jan Lillehamre og GK Konsern AS, ved Heidi Øvergaard. Trykk: Nøklegaards trykkeri, Fredrikstad

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer