Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side Side Side Side Side 21. Side 20. Side 22-23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23"

Transkript

1 GK konsernbrosjyre /

2 MARKED / GK DANMARK INNHOLD Side 4-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side MARKED / GK DANMARK Side MARKED / GK NORGE Side Marked / Theodor Qviller AS Side Marked / GK RØR Side 18 SELSKAPETS STRUKTUR Side 19 KONSERNREGNSKAP / 2012 Side 20 ORGANISASJON Side 21 RESULTATREGNSKAP Side GK / BALANSE 2 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

3 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN , og plan for de neste 10 årene Den kryptiske tallrekken i overskriften kunne godt ha inngått i en IQ test, quiz eller lignende, men slik er det ikke. De representerer simpelthen krav i GK-konsernet til forskjellige nivåer på viktige nøkkeltall. Jon Valen-Sendstad, Konsernsjef Nåværende langsiktige plan sikter på 2022 GK har god tradisjon for langsiktig planlegging. Og vi når våre mål: I 2002 la vi bak oss en langsiktig plan om å nå målet på 1 mrd NOK i lønnsom omsetning og vi klarte det! I 2012 avsluttet vi en plan om lønnsomt å omsette for 3 mrd NOK, og vi klarte det! For de neste årene, frem til og med 2022 har vi en rekke målsettinger; ! Vi skal klare dem også! Målene for 2022, og perioden frem dit, skjuler seg altså i den kryptiske tallrekken og jeg vil gjerne få dele dem med både forretningspartnere og ansatte. Men måltall og størrelser er bare forenklinger av komplekse modeller og sier lite om hva vi er i 2022 og hvordan vi kommer dit, men de sier absolutt noe om vår ambisjon. På denne må det bygges en plan. Jeg kommer tilbake til planene litt senere, men la meg forklare hva vi legger i feil i leveransene og 0-skader med fravær som følge på ansatte eller innleide personer Null feil i produksjonen er et kvalitetsbegrep som retter seg mot hele kjeden av vår dialog med kunden, helt fra avdekking av, og forståelse av, kundens behov til leveransen, sluttoppgjøret, dokumentasjonen og faktureringen. Det skal være 0-feil. Ja visst er dette en floskel, men ikke desto mindre viktig og vi i GK skal arbeide inn et tankesett som bygger opp under metoder som eliminerer feil i leveransene og skaper god økonomi for alle parter og ikke minst høy kundetilfredshet. Null skader som følge av å arbeide for GK, enten det er som ansatt, innleid eller underleverandør, er et av våre høyeste mål. Først og fremst dreier dette seg om et menneskesyn som kjennetegner GK, nemlig omsorg med våre medarbeidere. Videre er god HMS også god økonomi og skaper god kundetilfredshet. Altså mange høyverdige grunner til å eliminere skader på GKs arbeidsplasser og prosjekter. 4 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

4 INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN INNLEDNING / FRA KONSERNSJEFEN 5% fortjeneste før skatt (EBT) Vårt krav til våre virksomheter er at det samlede resultat av alle avdelingene i en resultatenhet, som en region og/eller et datterselskap, skal ha et driftsresultat på minimum 5% EBT. Dette resultatet er som minimum nødvendig for at GK skal kunne utvikle seg som planlagt i den kommende 10-års perioden. Både for å kunne investere i utvikling av fremtidsrettede tekniske løsninger, medarbeidere, systemer og konsepter, og investere i bedriftsovertagelser. NOK ,- i omsetning i 2022 Som sagt, vi har satt oss mål før og nådd dem, og vi gjør det igjen. 10 milliarder høres voldsomt ut, men nøye studier av markedene for våre fag og i våre eksisterende geografier viser at vi med stor grad av sikkerhet vil nå målet på NOK 10 milliarder i 2022, eller før! GK er med på å redefinere markedene både ved å tenke stort og flerfaglig, men også ved å etablere konsepter som totaltekniske løsninger, energioppfølging, fjernovervåking, energigaranterte kontrakter mm. Visst skal vi være en entreprenør som selger det markedet etterspør i stor grad, nemlig fagentrepriser og service på rør, ventilasjon, automasjon, kulde og elektro. Dette er fortsatt viktige leveranseformer i fremtiden, men vi skal også pakke totalansvar for alle fag, uten grensesnittproblematikk. For våre kunders beste og deres «fred i sinnet» når det gjelder risiko for uavklart ansvar. 15% av omsetningen skal være faste service- og rammeavtaler Både våre tjenester innen fagspesifikk service og pakkede serviceavtaler med totalansvar for funksjon og SI (suksess indikatorer) gir kundene en stor verdiøkning gjennom våre løsninger på kundens utfordringer. Bare gjennom avtaler sikres kunden en forpliktet ytelse og et forpliktet resultat, og det er derfor i begges interesse at det inngås langsiktige avtaler om drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Vår målsetting er at det i 2022 er inngått service- og rammeavtaler for minimum 15% av vår omsetning, altså 1,5 mrd. NOK. Dette målet skal vi nå, og vi har det beste utgangspunktet med et 100-talls millioner NOK i serviceog rammeavtaler allerede. 30% av totalkapitalen skal være egenkapital Om fjellet er Kebnekaise, Himmelbjerget eller Galdhøpiggen, det spiller ingen rolle. GK skal være så solid som det største fjellet. Dette er viktig og det setter krav til våre ansatte i alle ledd. Vi må tjene penger, fylle på med egenkapital fra driftsresultatet og holde balansen slank. Da kan vi gå til banken, hovedaksjonæren og kreditorer blant leverandørene med det største smilet. Og våre kunder kan trygt plassere de største prosjektene og avtalene hos GK. Derfor 30% soliditet! Det var om , men det er mye mer i vår strategi, og det er ikke vanskelig Vår strategi er enkel. Først og fremst handler det om å overgå kundens forventning til verdiskapning med et kostnadsnivå som er bransjens laveste. Det er ikke lett, men det er et krav til oss selv. Alltid innfri forventningene til verdiskapning og alltid snu på skillingen. Når vi leverer mest verdiskaping til konkurransekraftige priser, så gjenstår det for oss å gjøre dette på tekniske anlegg i sin helhet i næringsbygg, for private og offentlige aktører, både i nyanleggsfasen og driftsfasen. Når dette skjer innen riksdekkende geografi i Norge, Sverige og Danmark, da er vår strategi oppfylt, - med et mål på 10 mrd NOK og minst 5% EBT på reisen dit. 6 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

5 MARKED / GUNNAR KARLSEN SVERIGE AB MARKED / SVERIGE AB 2012 var året da mange biter falt på plass Som administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB er jeg stolt av å kunne oppsummere et på mange måter fantastisk år et rekordår. Göran Krawe, Administrerende direktør i Gunnar Karlsen Sverige AB Jeg har fått den hyggelige oppgaven med å legge frem hovedtallene for 2012, som er de beste i selskapets historie. Med en omsetning på SEK 536 (457) millioner og et resultat på SEK 24 (-14) millioner har vi lyktes med å øke både omsetningen og lønnsomheten. Samtlige regioner overgår sine resultatmål som følge av vårt langsiktige forbedringsarbeid. I 2011 startet vi opp et omfattende arbeid med å bygge en felles arbeidsplattform der effektive rutiner kombinert med engasjerte medarbeidere skulle minimere risikoen og sikre en god utnyttelse av våre muligheter. På flere steder i landet ser vi nå store gevinster av dette arbeidet. Som alle er klar over, er det ingen ende på denne prosessen. Samtlige medarbeidere har imidlertid vist stor vilje, evne og kompetanse til å håndtere den på en best mulig måte. Vårt selskap, som er et tjenestebasert selskap, består av en mengde engasjerte mennesker. De har gjennomført denne omleggingen samtidig som de har tatt vare på og utviklet sine kunder. Det engasjementet de har utvist, imponerer meg stort og gir meg enda større håp for fremtiden. Viktige prosessverktøy Risikoen er som kjent størst innenfor installasjonsvirksomheten, men utfordringene ivaretas av engasjerte og kompetente personer. Vi har gjennomført og gjennomfører akkurat nå en rekke større prosjekter over hele landet som stiller strenge krav til teknisk kompetanse og prosjektledelse. Vi har hatt stor nytte av prosessverktøyene som er utviklet, og som støtter opp om den administrative prosjektdelen. Det ligger størst muligheter innenfor servicedelen. Dette har vi også tatt hensyn til, hvilket fremgår av den produkt- og tjenesteporteføljen vi har i dag, med i prinsippet alle tekniske områder som er aktuelle for en eiendom. Vårt fortsatte fokus blir å videreutvikle disse TTS-avtalene med tanke på å foredle våre kunders eiendomsportefølje. De tiltakene som er gjennomført internt, har alle hatt fokus på å senke internkostnadene og skape en kultur for en felles arbeidsmetode. Dette arbeidet fortsetter også gjennom 2013 opprettelsen av et enhetlig GK. Mer partner enn leverandør Hva kan våre kunder og medarbeidere forvente seg i 2013 og i tiden som kommer? Jo, først og fremst et noe mer krevende marked. Det vil stille strenge krav til vår organisasjon virksomheten må tilpasses i takt med forandringene. Deretter må vi fortsette å utvikle samarbeidet med våre kunder og innta en mer fremtredende rolle som leverandør ved å tilby markedets beste rådgivning i kombinasjon med en gjennomføring i verdensklasse. I fremtidige kontrakter vil vi dermed være mer partnere enn leverandører. Jeg er helt overbevist om at vi gjennom gjensidig tillit vil skape de beste løsningene på kundenes utfordringer. Jo høyere lønnsomhet vi bidrar med i forhold til våre kunder, desto mer fremgang vil vi oppleve. Vi vil også fortsette å utvikle våre medarbeidere og rekruttere erfarne og nytenkende mennesker. Avslutningsvis vil jeg takke kundene for den tillit de har vist, og alle medarbeiderne som har bidratt til vår utvikling og fremgang. Mange la ned en usedvanlig innsats i 2012, og vi har alle forutsetninger for å kunne fortsette denne fremgangen. 8 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

6 MARKED / GK DANMARK Høyhus Værkmestergade, Aarhus 23 etasjes hotel- og kontorbygg utviklet af KPC. GK står for ventilasjon, CTS, VVS og sprinklerentreprisen var et tøft år. Men også et år hvor det ble lagt et fundament og igangsatt en prosess for et sunt GK Danmark i Lone Møller Sørensen, Administrerende direktør i GK Danmark AS April 2013 var et lyspunkt for GK Danmark med sorte tall på bunnlinjen i størsteparten av virksomheten. Ellers må vi kunne si at 2012 var et tøft år for GK Danmark med røde tall mange utfordringer, en viss omorganisering og fortsatt en del opprydning i gamle prosjekter. I sin første tid som direktør fra midten av august var Lone Møller Sørensen mye rundt omkring på kontorene for å danne seg et helhetlig bilde av virksomheten. Hun besøkte også en rekke av GKs kunder for å få deres syn på GK Danmark. Etter drøftinger med styret og ledergruppen ble det fastsatt rammer for hvordan utviklingen i GK Danmark skulle snus planen for et «sunt» GK Danmark. Det ble satt opp en plan med tre hovedområder: målrettet salg, risikominimering og transparens. Målrettet salg Markedet er fortsatt sterkt preget av konkurransesituasjonen, men den økte andelen av tekniske løsninger i bygg og økt fokus på energiøkonomisering gir gode muligheter for GK Danmark som teknisk entreprenør og servicepartner. Vår kundeanalyse i 2012 viste at det er en høy kundetilfredshet med tjenester som GK Danmark leverer, og stor interesse for å bruke GK Danmark som leverandør igjen. Kundene synes spesielt at GK Danmark er dyktige på rådgivning, faglig kompetanse og til å finne de rette løsningene. For å kunne utnytte disse mulighetene har vi i GK Danmark utarbeidet en plan for målrettet salg med fokus på kunderelasjoner og markedssegmenter der vi tror at GK Danmark kan bringe størst verdi til våre kunder, samtidig med at vi har en fornuftig forretningsvirksomhet. Dette gjenspeiles også i ordreboken for 2013, som ser gunstig ut. Risikominimering og transparens Vi har fokusert på å skape et solid indre fundament, slik at vi kan sikre en høy grad av kvalitet og sikkerhet for å kunne levere løsninger til riktig tid. Vi har i løpet av 2012 implementert en rekke tiltak gjennom hele prosessen; fra salg via produksjon til leveranse, med kontinuerlig oppfølging og sidemannskontroll. Dette gir oss betydelig økt sikkerhet for at prosjektene blir gjennomført med definert kvalitet og økonomi. I tillegg får vi bedre kontroll over risikoen i prosjektene. Den tredje strategien for et sunt GK Danmark har vært økt transparens. Det er iverksatt økt kunnskapsutveksling om prosjekter, kunder og samarbeidspartnere. Dette skal styrke vår evne til å levere en best mulig ytelse innenfor de økonomiske rammene som er satt. Alle bidrar til et sunt GK Med en trimmet organisasjon på alle områder var GK Danmark i 2012 rustet til å skape et GK med fokus på en sunn virksomhet, det vil si inntjening før volumer. En annen vesentlig ting er at alle medarbeidere har et ansvar og må utvise en innsats for å skape sorte tall på bunnlinjen samt hjelpe hverandre med dette. Med dette utgangspunktet er alle vi i GK Danmark fokusert på å skape gode prosjekter innenfor inneklima og energi som oppfyller kundenes behov, samtidig som de skaper gode resultater for GK Danmark. 10 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

7 MARKED / GK NORGE AS MARKED / GK NORGE AS I løpet av året vant vi tre store prosjekter: sykehuset østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Tore Moger, Administrerende direktør i GK Norge AS Stor innsats på forbedring preget 2012 for GK Norge. I kjølvannet av ikke tilfredsstillende resultater for 2011 satte selskapet i gang et stort prosjekt med mål om å skape 5% på bunnlinja. Innsatsen har gitt uttelling, men resultatene har kommet senere enn antatt fordi det tok tid å iverksette tiltak. Vi presterer bedre og skal fortsette med det, understreker administrerende direktør Tore Moger. Målingen fortsetter, og det samme gjør innsatsen. Vi opprettholder fokuset på forbedring, og fortsetter med mye av metodikken fra prosjektet, sier Moger. Passende merkevarebygging Midt i året flyttet GK Norge inn i det mye omtalte Miljøhuset GK på Ryen. Det har gitt oss utrolig stor oppmerksomhet; mye større enn vi hadde grunn til å anta på forhånd, fastslår Moger. For et traust entreprenørselskap er det både uvant og morsomt. I forhold til ansatte, kompetanse og omsetning er det ikke så stor forskjell på GK i 2012 og Men på grunn av Miljøhuset GK har vi blitt lagt merke til og kjent som en viktig aktør på energisiden, og i forhold til totaltekniske entrepriser, mener Moger. På høsten var det to besøk hver uke, og GK har blitt bedt om å delta i prosjekter med kunder som har vært og sett løsningene på Miljøhuset GK. Det er vanskelig å si hva dette betyr eller hvor lenge det varer, men jeg føler at vi virkelig har fått markert oss på en måte som passer oss veldig godt. Vi har bygget det, flyttet inn og viser at det også bruker lite energi i praksis, understreker Moger. Han sier bygget har vært modell for mange tekniske løsninger det siste året, og er et godt eksempel på GKs flerfaglige kompetanse. Uttelling på energi Ifølge Moger ble 2012 året hvor både utbyggere og leietakere for alvor begynte å etterspørre og kreve mer energieffektive bygg. GK opplevde økt etterspørsel etter prosjekter med flere fag og lavere energibruk, men også mer helhet på servicesiden. Innen service har vi bra vekst og god bunnlinje. Vi hadde veldig bra volumvekst for riksdekkende kunder, opplyser Moger, og nevner avtaler med tre av fire bensinstasjonkjeder som eksempel. GK Norge har bygget opp en avdeling sentralt som jobber med riksdekkende kunder, og ser vekst både på topplinje og bunnlinje. Mye tyder på at vi er en aktør å regne med for kunder som ønsker rehabiliterings- og servicetjenester. Det er der vi har størst ambisjoner på sikt, understreker Moger. Ikke minst gjelder det totalteknisk service (TTS). Milepæl-prosjekter Fagene kulde og byggautomasjon løftet seg bedre enn gjennomsnittet i fjor, mens nybyggmarkedet så vidt gikk i balanse. Moger mener det ikke er unaturlig etter sterkt pressede priser de tre foregående årene. I løpet av året vant selskapet tre store prosjekter: Sykehuset Østfold, Terminal 2 Gardermoen og Hamar Stadion. Disse prosjektene, sammen med tidenes største ordrereserve, skal danne grunnlag for god produksjon og lønnsomhet i 2013 og de påfølgende år. Det ble et milepælår, for hvert av disse prosjektene er omtrent de største vi har hatt. Vi har ønsket oss det før, og nå har vi klart å vinne prosjektene og organisere oss opp for å gjennomføre dem, sier Moger. 12 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

8 MARKED / INGENIØRFIRMAET THEODOR QVILLER AS MARKED / QVILLER AS I 2013 har selskapet fått flere større prosjekter, med flere maskiner i tillegg til et økende salg av enkeltinstallasjoner. Jens Frydenlund, Administrerende direktør i Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS I 2012 ble Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS i stand til å høste fruktene fra to år med store endringer både i organisasjon og forretningsprosesser. Overskuddet som ble oppnådd er et resultat av at man har vært i stand til å løfte omsetningen med 60% fra utgangspunktet i med bestående kostnadsbase. Omsetningsøkningen har kommet som en følge av oppsøkende salgsarbeid og en sanering av produktprogrammet som har gitt økt fokus har bekreftet denne utviklingen med å ha lønnsom drift i selskapets første to måneder som normalt sett har vært lavsesong. Selskapet består av 7 medarbeidere som alle har gitt sine bidrag til denne positive utviklingen. Selskapet har valgt å ha tre satsingsområder: TQ har etablert seg som Samsung sin distributør i Norge og i 2012 ble mye av grunnlaget lagt for den skriftlige distribusjonsavtalen som ble underskrevet i april i år. Denne avtalen gir TQ en offisiell status som distributør for det koreanske storkonsernet. Dette er et viktig gjennombrudd for den videre satsingen på Samsung sine produkter. Det har til nå fortrinnsvis vært jobbet mot det profesjonelle kjølemarkedet hvor TQ har sin kundebase. Et viktig prosjekt i 2012 var installasjonen av et større DVM anlegg i den nye terminalen på Gardermoen. Samtidig har man initiert og støttet utviklingen og testingen av en ny luft/luft varmepumpe for nordiske forhold som Samsung nå har introdusert. Dette produktet er fortrinnsvis rettet mot privatmarkedet. Det gjør at selskapets markedspotensial øker betraktelig, men et nytt forhandlernettverk må bygges ut. Med Condair (tidl. Walter Meier) representerer TQ den internasjonale markedslederen innen befuktning. Fravær av store prosjekter har gjort at man på dette forretningsområdet ikke har kunnet følge opp 2011 som var et svært godt år. Likevel har det pågående salget av mindre anlegg og forbruksmateriell gitt et viktig bidrag til resultatet. TQ jobber nå også mer målrettet mot kunder og konsulenter for å øke akseptansen for befuktning i bygg. Utviklingen i 2013 er betraktelig med flere større og spennende prosjekter. Befuktning er det eneste området hvor TQ foretar installasjon og service. Air Sep representerer en ny filosofi når det gjelder å få balanse i vannbårne systemer. Produktet er veletablert på kontinentet, men relativt nytt i Norge. TQ har hatt flere initiale salg og har i 2012 jobbet målrettet for gjenkjøp. Dette har selskapet lykkes med og i 2013 har selskapet også fått flere større prosjekter, med flere maskiner i tillegg til et økende salg av enkeltinstallasjoner. Dette viser at man gjorde rett i å satse på direkte salg mot den enkelte rørlegger, og ikke om de store grossistene som er svært vanlig i bransjen. Med Air Sep som etablert produkt vil TQ jobbe mer med andre produkter rettet mot rørleggersegmentet. 14 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

9 MARKED / GK RØR AS MARKED / GK RØR AS Gjennom 2012 er det utviklet eget servicekonsept for rørfaget, og Det forventes solid vekst innen dette markedssegmentet. Geir Bjørke, Administrerende direktør i GK Rør AS GK RØR selskapene sysselsetter nær 300 medarbeidere og har i dag virksomhet i Oslo, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Otta, Vågå og Trondheim. Resultatet i 2012 har vært preget av ferdigstillelse av flere større entrepriser i GK RØR Oslo AS, og restrukturering av GK RØR AS. Driften i GK RØR Oslo AS har vært preget av svært høyt volum innen entreprise, noe som har medført store utfordringer for gjennomføringen av disse kontraktene. Selskapet har måttet tilpasse sin kapasitet, noe som har medført til tider stor andel av innleid arbeidskraft. Dette har påvirket prosjektenes lønnsomhet negativt. Etablert i Trondheim Med de korrigerende tiltak som er iverksatt forventes dette å gi snarlig ønsket effekt. Selskapet har styrket organisasjonen med solid kompetanse, samtidig som det er iverksatt tiltak for å redusere og tilpasse volumet til selskapets egen kapasitet. GK RØR AS har gjennom 2012 konsentrert sin virksomhet knyttet til Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer samt Gudbrandsdalen. Dette har medført at øvrige lokasjoner er avviklet gjennom 2012 og i 1. kvartal Fra mai 2013 etablerte GK RØR AS virksomhet i Trondheim, organisert som eget Distrikt Trøndelag. Distriktet har som mål å etablere seg som en solid rørentreprenør innenfor nybygg, service og drift. Marked Gjennom 2012 har selskapene inngått flere større totaltekniske entreprisekontrakter sammen med GK Norge. Det er en økende etterspørsel etter totaltekniske entrepriser (TTE), og med den kompetansen og kapasiteten står selskapene godt rustet for denne type leveranser. Gjennom 2012 er det også utviklet eget servicekonsept for rørfaget. Det forventes solid vekst innen dette markedssegmentet. Sammen med de øvrig fagenheter i GK Norge tilbys det også flerfaglige serviceavtaler (TTS). Sprinklersatsing GK RØR AS har i 2012 også etablert egen sprinklerkompetanse og selskapet har FG-910 godkjenning. Det er et økende marked innen sprinklerkontroll, service og entrepriser, og selskapet har som mål å være en ledende leverandør innen fagområdet sprinkler. I takt med økende kompleksitet, og med strengere krav til energiriktige leveranser, satser selskapene på å styrke egen kompetanse på prosjektutvikling og prosjektering. Dette er viktige elementer for riktige og rettmessige leveranser både innen nybygg og eksisterende bygg. 16 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

10 SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2012 GK KONSERN AS tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg og Eksisterende bygg innen fagene ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og energi. KONSERNREGNSKAP / 2012 Sverige Danmark Norge ä 49 Kontorer i Norge 16 Kontorer i Sverige 7 Kontorer i Danmark Produksjonsverdi i 2012 fordelt på: Land Fag Kjøl Rør Bygg.Autom. Ventilasjon Konsernet tilbyr utstyr og tjenester for tekniske anlegg til nærings- og offentlige bygg. Selskapet er en ledende og skandinavisk virksomhet med 49 kontorer i Norge, 16 kontorer i Sverige og 7 kontorer i Danmark. Hovedkontor for konsernet og den norske virksomheten har adresse på Ryen i Oslo. Den svenske virksomheten ledes fra Stockholm mens hovedkontoret i Danmark er lokalisert til Odense. Konsernets virksomhet er organisert i land med geografiske regioner som igjen er delt i forretningsområdene Nybygg og Eksisterende bygg innen fagene ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og energi. Satsingsområder Konsernets norske rørvirksomhet ble etablert i 2011 gjennom kjøpet av Jørstad Drift AS og Jørstad KTL AS. Det er benyttet mye ressurser i 2012 for å nullstille og utvikle den kjøpte virksomheten og utviklingen tegner positivt. Etablering av GK Rør AS i Norge er første steg i en strategisk satsing på rørvirksomhet i konsernet. Bedriften prioriterer kontinuerlig utvikling av konsepter innen begge forretningsområder, og spesielt nye tjenester hvor kompetanse og teknologi i økende grad inngår. GK satser i alle markeder mot energieffektive nye anlegg samt modernisering og effektivisering av eksisterende anlegg, og er ledende på energimerking av bygg og tiltak innen reduksjon av energibruk. Markedet for entrepriser viser en økende tendens for næringsbygg, mens markedet for rehabilitering og service er å betrakte som godt. GK Konsernet økte sin markedsandel i Det svenske markedet har vært positivt gjennom 2012 og er i fortsatt vekst, mens markedet i Danmark fortsatt er vanskelig, men i svak bedring. Resultatet Resultatet i 2012 var ikke tilfredsstillende. Det preges av et fortsatt dårlig resultat i Danmark. Ny adm. dir. ble ansatt høsten 2012 og forventes å bringe GK Danmark til et +- 0 resultat i GK Rør i Norge hadde også et dårlig resultat. Gjennomførte organisatoriske endringer og ferdigstillelse av gammel prosjektportefølje, forventes å gi et svakt positivt resultat for Gunnar Karlsen Sverige leverte et meget godt resultat i 2012 og fortsetter den gode utviklingen inn i GK Norge leverte et tilfredsstillende resultat og bygde opp en meget hyggelig produksjonsreserve, gjennom blant annet de flerfaglige entreprisene nye Sykehuset Østfold, utvidelse Terminal 2 Gardermoen, Hamar stadion og Rosenlund Kvartalet. Driftsregnskapet for 1. kvartal viste et positivt resultat for konsernet. Likviditet Likviditeten i konsernet er tilfredsstillende. Likviditetsbeholdningen var pr på 143 mill. (126). Konsernet har i 2013 inngått en cashpool avtale med Danske Bank, som sikrer en best mulig utnyttelse av likviditeten på tvers av selskaper og land. Likviditeten har vært god gjennom 1. kvartal Alle tall er i mill. NOK og fjorårstall er i parentes. Selskapsstruktur I løpet av 2012 og i 1. kvartal i 2013 har følgende skjedd med selskapsstrukturen: Elmoko AS er solgt ut av konsernet. GK Køl ApS i er fusjonert inn i GK Danmark AS Stein Løvdahl, Konserdirektør Finans Norge Sverige Danmark 2200 NOK 550 SEK 240 DKK Ventilasjon Bygg automasjon Kjøl Rør 2050 NOK 200 NOK 230 NOK 440 NOK Ordreinngang og Produksjon Konsernet hadde en ekstern ordreinngang i 2012 på mill. (2.796) og produksjonsverdien ble på mill. (2.659). Produksjonsreserven var ved årsskifte på mill. (1.632) 18 GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

11 ORGANISASJON RESULTATREGNSKAP / 2012 Familien Karlsen GK / resultatregnskap 100% GK Konsern AS 100% 100% 100% 100% Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Theodor Qviller AS GK Norge AS Gunnar Karlsen Sverige AB GK Danmark AS 100% 100% GK Montasje AS GK Rør ApS Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat GK Rør AS Vagn s VVS Comfort AS FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER GK Rør Oslo AS Annen finansinntekt Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Resultatandel tilknyttet selskap Reversering av nedskrivning finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Herav minoritetens andel GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

12 GK / BALANSE GK / BALANSE GK / balanse Eiendeler Gjeld og egenkapital Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Finansielle anleggsmidler Depositum Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital GK KONSERNBROSJYRE GK KONSERNBROSJYRE

13 gk.se gk.dk gk.no Produksjon: Reaction Reklamebyrå AS. Foto: Jan Lillehamre og GK Konsern AS, ved Heidi Øvergaard. Trykk: Nøklegaards trykkeri, Fredrikstad

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

GK konsernet 2004-2005

GK konsernet 2004-2005 GK konsernet 2004-2005 - for klagefritt innemiljø INNHOLD Inneklima og hva det innebærer 3 Tilbakeblikk 2004 4 inn i 2005 5 Konsernet 6 Dette er GK 6 Visjon 7 Misjon 7 Verdier 7 Klagefritt innemiljø 8

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no

Mai 2013 Design: a.fønhus design. Årsrapport 2012. De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% www.norconsult.no De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller Mai 2013 Design: a.fønhus design Årsrapport 2012 www.norconsult.no OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15

Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Årsrapport MøllerGruppen 2011 Om MøllerGruppen side 1 Nøkkeltall side 2 Året 2011 side 3 Konsernsjefen har ordet side 5 Styrets beretning side 7 Årsregnskap og noter side 15 Revisors beretning side 30

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Selskapet betjener i dag cirka 110.000 kunder i Norden.

Selskapet betjener i dag cirka 110.000 kunder i Norden. ÅRSRAPPORT 2012 Nokas AS Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i dag et milliardkonsern med rundt 3500 ansatte. Selskapet er solid etablert

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern

1 Historikk høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 Resultatregnskap Merkantildata konsern Årsrapport 2001 Innhold 1 Historikk og høydepunkter 2 Dette er Merkantildata 6 Konsernsjef Arne A. Jensen 8 Årsberetning 2001 16 Resultatregnskap Merkantildata konsern 17 Balanse Merkantildata konsern

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014/ 3 2014 ÅRSRAPPORT OM NORCONSULT Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring bygget opp

Detaljer

AS Backe Årsrapport 2012

AS Backe Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 AS backe og backegruppen En høy pris Store og komplekse prosjekter kontrahert i et svakt marked har kostet oss dyrt. Men en sterk posisjon i et voksende marked skal bringe oss tilbake.

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer