På truck. BT Norge AS & Toyota Truck Norge AS går sammen. Les om: Maske Gruppen as Henry Johansen as Moss Shipping as Gisle Krigsvoll as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På truck. BT Norge AS & Toyota Truck Norge AS går sammen. Les om: Maske Gruppen as Henry Johansen as Moss Shipping as Gisle Krigsvoll as"

Transkript

1 På truck Bedriftsblad for Årgang 20 Nr BT Norge AS & går sammen Les om: Maske Gruppen as Henry Johansen as Moss Shipping as Gisle Krigsvoll as

2 MASKINGROSSISTERNES BT Norge og Toyota På Truck nr «På truck» er bedriftsblad for. Bladet, som nå kommer i sin 20. årgang, sendes ledende personell innen lager materialhåndtering logistikk transport i Norge Opplag: Grafisk produksjon: K. C. Knudsen Toyota Truck Norges avdelinger: Oslo Haavard Martinsens vei 26, 0978 Oslo Tlf.: , Faks: Rudshøgda Rudsflata 9, 2360 Rudshøgda Tlf.: , Faks: Fredrikstad Strykerveien 24, 1650 Sellebakk Tlf.: , Faks: Sandefjord Raveien 191, 3242 Sandefjord Tlf.: , Faks: Kristiansand Narviga 14, 4633 Kristiansand Tlf.: Faks: Sandnes Bedriftsveien 22, 4313 Sandnes Tlf.: , Faks: Bergen Kokstaddalen 20, 5257 Kokstad Tlf.: , Faks: Møre Eide Industriområde, 6490 Eide Tlf.: , Faks: Trondheim (Hovedkontor) Haakon VIIs gt. 23C, 7041 Trondheim Tlf.: , Faks: Bodø Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø Tlf.: , Faks: M G F F OR E N I NG På slutten av fjoråret ble det sendt ut informasjon til norske truckbrukere fra og BT Norge AS hvor det sto: Toyota Industries Corp har besluttet at de to selskapene BT Norge AS og Toyota Truck Norge AS integreres til ett selskap med navnet: TOYOTA Material Handling Norway AS. Sammenslåingen vil gi selskapet et enda sterkere fundament for fremtiden. Virksomheten vil være konsentrert rundt salg, service og utleie av Toyota motvektstrucker og BT lifters. Det er to likeverdige selskap som slåes sammen, og alle 264 ansatte blir med inn i det nye selskapet som vil ha sitt hovedkontor i Trondheim, men flere av hovedkontorfunksjonene er og vil fortsatt bli lokalisert til Oslo. Selskapets ledelse blir adm.dir. Tor Marius Dahl og viseadm. dir. Erik Wolff. Selskapet får et sterkt salgs- og servicenett basert på 10 regioner og med totalt rundt 60 servicepunkter. De tilbakemeldinger som til nå er kommet på sammenslåingen av de to selskapene er ubetinget positive. Vi mener dette vil gjøre truckhverdagen for deg og din bedrift mye enklere. Dine kontaktpersoner treffer du som vanlig på de samme telefonnumre og de samme stedene, men etter hvert vil det skje en samlokalisering av virksomheten i de regioner hvor det er dobbel lokalisering i dag. Brevet er undertegnet Tor Marius Dahl og Erik Wolff henholdsvis adm.dir. og viseadm. dir. i det nye selskapet. Bakgrunnen for brevet kan føres tilbake til Da overtok Toyota Industries Corporation (TICO) eierskapet av den svenske truckprodusenten BT Industries AB og alle deres datterselskap deriblant også BT Norge AS. Dette bl.a. fordi BTs produktportefølje innen interntrucker passet som «hånd i hanske» sammen med Toyotas motvektstrucker, nesten uten overlapping. Senere på året kjøpte Toyota Industries Corporation også den norske importøren av Toyota trucker, Rishaug Maskin AS, da gründeren Sigbjørn Rishaug valgte å selge sitt firma. Dermed hadde Toyota to import- og salgskanaler for sine trucker i Norge, for henholdsvis interntrucker og motvektstrucker. Og i 2006 besluttet altså Toyota å slå disse selskapene sammen for å kunne betjene kundenes behov på en bedre måte gjennom ett selskap. Det sammenslåtte selskapet vil utgjøre en sterk, trygg og langsiktig konstellasjon for våre kunder. Dette betyr, blant annet, at Toyotas sterke posisjon på motvektstrucksiden og BTs tilsvarende posisjon på interntrucksiden supplerer hverandre optimalt, og gjør at det nye selskapet fremstår som en komplett leverandør. Toyota Material Handling Norway blir markedets største aktør, og vår ambisjon er at vi også skal være den beste leverandøren. Derfor vil vi fortsatt arbeide hardt for å være det naturlige førstevalget når du og din bedrift skal ha en truck. Forutsetningene for dette har aldri vært bedre. Våre kunder vil merke sammenslåingen på flere måter. Når du skal kjøpe truck kan du nøye deg med å henvende deg ett sted for å finne den optimale løsningen på din materialhåndtering. Toyota Material Handling tilbyr et komplett program fra jekketraller via den minste ledetruck til reachtrucker og videre til diesel-, elektriskeog propandrevne motvektstrucker. Felles for

3 på Truck nr Truck Norge går sammen Tor Marius Dahl (t.v.) og Erik Wolff, henholdsvis adm. dir. og viseadm. dir. i Toyota Material Handling Norway. hele leveringsprogrammet er at det er topp kvalitet på alle nivå. Sammenslåingen betyr også at vi kan forbedre den servicen vi yter våre kunder store som små. Det nye selskapet har rundt 160 servicemekaniker som alle er utstyrt med servicebiler som nærmest er rullende verksteder som er tilgjengelig for våre kunder når det skal utføres vedlikehold, service eller reparasjoner. Både BT Norge AS og Toyota Truck Norge AS har, hver for seg, oppnådd betydelig erfaring i å utføre service og reparasjoner på andre merker som er på markedet. Fusjonen betyr derfor at vi kan samle all vår truckekspertise og utføre en enda bedre service på alle typer trucker. Det er vårt mål å være den beste leverandør og den beste arbeidsplassen i bransjen. Vi er oppmerksomme på verdien av å ha dyktige medarbeidere og vil derfor bestrebe oss på å være en attraktiv arbeidsplass. Vi har et arbeidsmiljø med plass til kreativitet, mangfold og personlig utvikling. Toyota Material Handling Norway vil videreføre det beste fra både BT Norge og Toyota Truck Norge slik at vi konstant kan utfordre oss selv på kvaliteten av det vi gjør. Det er derfor viktig for oss å skape en virksomhet som stimulerer den enkelte medarbeider til å utvikle seg til glede for alle våre kunder, seg selv og for kollegaer. Vi har akkurat gjennomført det første salgsmøtet hvor de to selskapenes markedsapparat jobbet sammen. Ta en titt på det store bildet der finner du sikkert din kontaktperson. Når du henvender deg til oss er det fordi du ønsker den beste kvaliteten på alle nivå fra produktets kvaiteter, rådgivning, finansiering, service, salg eller leie, sier to samstemte ledere, Tor Marius Dahl og Erik Wolff henholdsvis adm.dir. og viseadm.dir. i Toyota Material Handling Norway.

4 På Truck nr I perioden fra 1988 til 1995 foretar Maske flere strategiske oppkjøp og nyetableringer som gjør at firmaet blir landsdekkende. I 2001 kjøper Julius Maske AS 34% av aksjene i S-Gruppen AS, og øker sine eierinteressert til 53.7% to år senere. For å styrke posisjonen på det nordiske markedet, ble det i 2004 etablert et samarbeid med de svenske foretakene Nyblomgruppen og Age Kontor som til sammen har en omsetning på 600 millioner kroner. Denne grupperingen undertegnet så i desember 2005 en samarbeidsavtale med den europeiske innkjøpskjeden INPACS. Kjell Einar Totsås, salgssjef BT Norge Midt-Nord og Harry Nesset, driftsansvarlig hos Maske. Maske Gruppen AS Han viste nok ikke hva han satte i gang, den godeste Julius Maske, da han i 1858 etablerte sin egen bokbinderibedrift, Julius Maske, i Trondheim. I dag, om lag 150 år senere, sitter fortsatt Maskefamilien som majoritetseier av Maske Gruppen AS som selskapet etter heter. Fra starten som et bokbinderi er i dag selskapet en grossist av non-food forbruksmateriell til offentlig og privat sektor. Dog er en liten bokbinderavdeling fortsatt i hevd, men hoveddelen av det som tidligere var produksjonsvirksomhet er i dag skilt ut i egne selskaper gjennom Grafisk Produksjonsservice AS og Maske Emballasjefabrikk AS. Bedriften har spesielt de siste årene hatt en stor ekspansjon som gjør at dagens selskap sysselsetter 350 ansatte og har en omsetning på 1.1 milliarder kroner. Vi snur oss og går gjennom Maskes historie med sjumilsstøvler, sier Willy Larsen som om kort tid overlater den daglige ledelsen til Sven-Tore Jacobsen, og fortsetter: Fra bokbinderi vokste firmaet sakte, men sikkert. Den første utvidelsen kom i 1910 da det ble etablert en eskefabrikk, mens det påfølgende steget var at Maske fikk sin godkjennelse som papirgrossist i Det bygde på seg og da vi kom frem til 1969 samlet Maske sine aktiviteter på Lade i Trondheim hvor det ble bygd et produksjons- og lagerbygg. Både Eskefabrikken og Bokbinderiet var da fremdeles hovedgeskjeftet, men handelsvirksomheten ble stadig mer markert. Produktsortimentet omfattet da kontorrekvisita, mykpapir og emballasje. INPACS består av 5 nasjonale kjeder som dekker Europa. Kjeden har sitt hovedkontor i Berlin og arbeider for å inngå felles innkjøpsavtaler med internasjonale leverandører og fremforhandle felles europeiske kundeavtaler. INPACS har også inngått en samarbeidsavtale med den amerikanske kjeden Network Services som alene omsetter for mer enn 50 milliarder kroner. For ytterligere å styrke oss når det gjelder produkter, kvalitet og konkurransedyktige priser har vi sammen med Nyblomgruppen etablert selskapet Cathay Import AS som et importselskap rettet mot Kina. INPACS ønsker også å gjøre sin kinaimport gjennom dette selskapet. I 2006 blir de to selskapene S-Gruppen AS og Norsk Salgs Sentral AS innfusjonert i Julius Maske AS som samtidig endret navn til Maske Gruppen AS. Maske Gruppen AS har i dag: Totalt 340 ansatte 1.1 milliarder i omsetning 9000 lagerførte varer kunder 2 hovedlager 3 distriktslager 10 Maske Markeder 14 salgskontorer 85 selgere 36 kundekonsulenter Vår målsetting er at vi gjennom blant annet internasjonale allianser skal styrke vår konkurransekraft i Norge og samtidig være den naturlige distributør til nasjonale kunder og til internasjonale selskap som har etablering i Norge. Vi bestreber oss på å være en av de beste aktørene i Norge innenfor vår bransje som er non foodforbruksmateriell rettet mot privat næringsliv og offentlig virksomhet, avslutter Willy Larsen. I 1988 inngår Julius Maske AS og S-Gruppen AS som var en sammenslåing av 9 frittstående grossister som hadde lange tradisjoner som leverandører i storforbrukermarkedet, et samarbeid.

5 på Truck nr trucker Vi har en bygningsmasse på om lag m² her på Lade i Trondheim, fortsetter Harry Nesset som er driftsansvarlig hos Maske Gruppen. Av dette leier vi ut 4000 m², mens resten benytter vi til vår egen virksomhet. Maske Gruppen har to hovedlagre et på Vinterbro utenfor Oslo og et på Lade i Trondheim. Hver dag mottar vi her på Lade kg med varer og vi sender ut det samme antall kilo. Det vil si at vi hver eneste dag håndterer 110 tonn med gods som skal pakkes ut, kontrolleres, plasseres i hyller og reoler før det igjen skal hentes frem for å distribueres ut til kundene. Vi jobber ikke skift, men har en litt forskjøvet arbeidstid her på lageret. Til sammen er vi 40 entusiastiske medarbeidere og, med stort og smått, har vi det samme antallet med trucker i all hovedsak levert av BT Norge. Vi har 5 plukksteder på lageret på Lade som er plassert sentralt i forhold til varegrupper og plukkform. Det er 7500 palleplasser som fordeler seg på 4500 plukkplasser. Herfra blir varene distribuert med eksterne transportører ut i vårt dekningsområde. For transport i nærområdet har vi 10 egne biler som besørger denne. Vi har også et smalgangslager hvor vi har 2 plukk-kraner og 4 pallekraner. Disse ble levert av BT Transportteknikk da høylageret ble bygd i 1984 og har 12 meters plukkhøyde. To av disse pallekranene skiftes ut i disse dagene med nye BT VCE smalgangstrucker. Dette er trucker hvor føreren blir med opp og som egner seg like godt for pallehåndtering som for ordreplukking. Det er klart at det var litt diskusjon om kran kontra smalgangstruck, men alt viser at den nye løsningen er minst like effektiv som kranløsningen ville vært. Trucken har et unikt leddet chassi som gjør modellen meget stabil samtidig som den krever minimalt med plass ved bytte av kjøreganger. Her må vi skyte inn, sier Kjell Einar Totsås salgssjef for Midtog Nord-Norge hos BT Norge, at da vi startet prosessen som har ført frem til utskifting av to pallekraner med BT smalgangstrucker, snakket vi i utgangspunktet om en standard truck med teleskopgafler og førerløft for å håndtere pallene ut og inn sideveis. Da kom Harry med et forslag om at hvis aggregatet ble montert speilvendt, så ville all manuell plukking gjøres mer effektivt og mye mer ergonomisk forsvarlig. Vi tok med oss dette forslaget til BTs fabrikk hvor det etter litt frem og tilbake ble laget en prototype. Denne ble så vellykket at modellen nå er med i BT s leveringsprogram som en opsjon. La dette illustrere både hvor smidig fabrikken og at det finnes mye sunn fornuftig tekning ute i norske bedrifter. I løpet av 2009 vil Maske Gruppen flytte fra sine lokaliteter på Lade. Denne eiendommen er solgt og firmaet har kjøpt ny tomt på 45 mål på Tiller utenfor Trondheim. Her har grunnarbeidene til de nye administrasjons- og lagerbygget så smått startet opp. I Maske Konsernet inngår i dag følgende selskap: Maske Gruppen AS Grafisk produksjonsservice AS Maske Emballasjefabrikk AS Senter for Sykepleie Service AS Medi-Nor AS og Cathay Import AS Produktområdene vi jobber med er: Kontor- og datarekvisita, emballasje, tørkog hygieneprodukter, helse artikler, renholdsprodukter, cateringprodukter og finpapir. Gunnar Illøkken (på trucken) og Harry Nesset begge fra Maske Gruppen og Kjell Einar Totsås, salgssjef BT Norge Midt-Nord.

6 På Truck nr Eksportutvalget for Fisk har sammen med næringen definert en felles kvalitetsstandard som gjør Skrei til et beskyttet varemerke. Henry Johansen AS oppfyller disse kravene. Henry Johansen AS Fiskeribedriften Henry Johansen AS ble etablert i 1964 på Vengsøy av Henry Johansen. Bedriften eies og drives i dag av sønnen Hallvard Johansen. Vengsøya er ei øy i Troms og ligger på nordvestsiden av Kvaløya, nordvest for Kaldfjorden - en times reise fra Tromsø sentrum. Vengsøya har et areal på 20 km², og høyeste punkt på øya er Vengsøytinden på 764 m.o.h. Vengsøy har fantastisk natur, en flott skjærgård med flotte bortgjemte sandstrender og, ikke minst, meget gode fiskemuligheter. Vi fikk stoppet Knut Klaudiussen som bruker den galvan Henry Johansen AS på Vengsøya. Foran til venstre står d mens Pål Bergsjø, distriktssjef/salg hos Toyota Truck stå Henry Johansen AS driver med såkalt hvitfisk torsk, sei, kveite osv., forteller Hallvard Johansen. Denne omsettes som ferskfisk, som saltfisk og som frossen både som helfisk og som filetprodukter. I tillegg så nyttegjør vi oss biprodukter som lever og rogn. Bedriften har ca. 30 mill. i omsetning. Et av våre konkurransefortrinn er beliggenheten til det rike fiskefeltet Malangsgrunnen utenfor kysten av Troms. Fisken leveres hovedsakelig av lokale båter. I fjor tok vi imot om lag 1700 tonn. Av den mottatte fisken ble 50 prosent pakket og levert fersk, mens saltfisk representerer 35 % av volumet, mens de resterende 15 % omsettes som filet. Ca 95 % av all fisken vi mottar går med andre ord til eksport. Våre kunder er i hovedsaklig innenlands baserte eksportører, men vi innehar også egen eksportlisens. De viktigste markedene er Danmark, Tyskland og Frankrike når det gjelder fersk og frossen fisk, mens Portugal er den største mottageren av saltfisk. Vi er i dag 13 ansatte ved bruket som for øvrig måler 2000 kvm. For frossenfisk har vi en lagerkapasitet på 300 tonn. Toyota trucker Vi har kjørt Toyota trucker siden 1997 da vi kjøpte vår første 4-hjuls elektriske truck en truck som for øvrig fortsatt brukes i daglig drift. Nå har vi 4 Toyota er, den nyeste fikk vi i vår da vi kjøpte den nye galvaniserte 4-hjuls Fiskebruket Henry Johansen AS på Vengsøya i Troms. el-trucken, Toyota 7FBMF. Vi var litt spente på den, men den har vist seg å være midt i blinken for en næringsmiddelbedrift som vår. Galvaniseringen gjør trucken lettere å vedlikeholde fordi den er bedre beskyttet mot rust og korrosjonsskader i et så tøft miljø som det er på et fiskebruk. Et enklere renhold gir også bedre hygiene, sier Hallvard Johnsen hos Henry Johansen AS på Vengsøya. Varmgalvanisert 4-hjuls truck Henry Johansen AS var en av de første som kjøpte galvanisert truck av meg, sier distriktsjef/salg, Pål Bergsjø hos Toyota Truck i Trondheim. Det var under fiskerimessen, Aqua-Nor 2005 i Trondheim at Toyota hadde verdenslansering av sin fabrikkproduserte, varmgalvaniserte elektrisk 4-hjuls truck i den såkalte «fiskeriutførelsen». Trucken er et resultat av et langvarig og konstruktivt samarbeid mellom Toyotas fabrikk i Ancenis i Frankrike og aktører innenfor norsk fiskeriindustri. For oss i Toyota Truck er dette en utrolig spennende produktutvikling. Det er en fullstendig aksept av norsk fiskeriindustris store betydning og de spesielle geografiske forhold som råder rundt denne, når Toyota valgte å presentere denne trucknyheten på en norsk fiskerimesse. Dette ble forsterket da Toyota også i 2006 valgte fiskerimessen i Trondheim for å presentere sin varmgalvaniserte 3-hjuls truckmodell. Norsk fiskerinæring generelt og oppdrettsnæringen spesielt, er innovativ og i front i verdenssammenheng. Derfor var det naturlig at Toyota som verdens største truckprodusent rådførte seg med aktører innenfor norsk fiske- og oppdrettsnæring da en galvanisert utgave skulle produseres som fabrikkmodell. De galvaniserte modellene er Toyotas velkjente 4-hjuls el-truck, 7FBMF og 3-hjuls modellen, 7FBEF. Begge modellene har fått galvaniserte chassis samtidig som alle utsatte deler er innkapslet og beskyttet mot rust og korrosjon. En korrosjonsbeskyttelse består som kjent i å stenge både vann og luft ute fra alle områder hvor det kan skje en oksidasjonsreaksjon som igjen kan beskadige truckens vitale deler og dermed forårsake eventuell driftstans, kostbare reparasjoner etc. De galvaniserte truckene fyller et stort behov, ikke bare innenfor fiskerinæringen, men alle virksomheter som arbeider innenfor tøffe forhold hvor salt benyttes i større omfang det være seg garverier, slakterier eller andre områder med belastede eller våte arbeidsmiljø hvor det er spesielle behov for en korrosjonsbeskyttet truck.

7 på Truck nr iserte Toyota trucken hos aglig leder, Hallvard Johansen, r til høyre. SAS System for Aktiv Sikkerhet Toyotas unike SAS-sytem er også standard på de galvaniserte modellene. Dette unike systemet er blitt en nødvendighet for de fleste truckbrukere i dagens godshåndtering som blir stadig mer hektisk og tidspresset. Gods lastes og losses tempoet er høyt og tidsmarginene knappe. Kombinasjonen av høyt tempo og dynamisk godshåndtering kan ofte gjøre en ordinær truck ustabil. Og på en ustabil truck kan det lett skje uhell for eksempel kan kostbart gods falle ned fra gaflene og bli ødelagt. Resultatet blir at dette må erstattes noe som igjen skaper unødig bry, tidsspille og til syvende og sist: redusert fortjeneste. Da Toyota introduserte sikkerhetssystemet, SAS (System of Activ Stability) på sine forbrenningstrucker i 1999 skrev et av våre fagblad at dette var den største trucknyheten på 20 år. Alle varianter av de nye elektriske 4-hjulingene blir utstyrt med SAS-systemet som i hovedsak består av to delsystemer: Fulle fiskekar kan greit flyttes med en galvanisert Toyota truck. Aktiv bakakselstabilisator og aktiv mastkontroll. Førstnevnte låser pendelbevegelsen i bakakselen slik at trucken ikke krenger ved kraftig svingkjøring. Aktiv mastkontroll har flere funksjoner for å forhindre at trucken tipper forover eller at lasten sklir av gaflene ved arbeid i store høyder. Dette oppnås ved automatisk redusering av både tilthastighet og utslag. SAS sørger også for automatisk synkronisering mellom ratt og styrehjul slik at føreren hele tiden vet hvilke retning trucken vil bevege seg i. Det er også vertikalregulering av masten ved hjelp av en bryter. Alt i alt bidrar SAS-systemet til en vesentlig økning av sikkerhetsnivået rundt bruk av truck, samtidig som systemet også øker effektiviteten i håndteringsarbeidet. Toyota 7FBMF 4-hjuls el-truck Toyota 7FBMF er modellbenevnelsen på 4-hjuls elektriske trucker fra Toyota. Modellen er spesialbygd for det europeiske markedet og setter en ny standard hva gjelder produktivitet, sikkerhet, ergonomi og driftssikkerhet for 4-hjuls el-trucker. 7FBMF-serien leveres i 9 forskjellige vektklasser i vektsteg fra 1.6 opp til 5.0 tonn. Her er våte bremser, minispaker i tillegg til at Toyota 7FBMF kombinerer det unike AC² Power-systemet med Toyota s patenterte SAS-system, System for Aktiv Stabilitet. Denne enestående kombinasjonen resulterer i optimal ytelse, topp produktivitet, og den beste driftssikkerheten og driftsøkonomien. Toyota 7FBEF 3-hjuls el-truck Toyota 7FBEF leveres i fire forskjellige vektklasser fra 1.5 til 2 tonn. Den nye trucken har like imponerende ytelser både når det gjelder kjøring over lengre avstander og når den er i korte «stopp & kjør»-arbeider i trange korridorer, uten kompromiss når det gjelder sikkerhet, stabilitet og ergonomisk komfort. Den er kraftig nok til å håndtere tunge laster på utendørs arbeidsplasser, mens den kompakte størrelsen og kjøreegenskapene gjør at den er enkel å manøvrere i trange korridorer, mellom lagerreoler og på trange plasser inne i eksempelvis produksjonsanlegg. Her er også mini-spaker i tillegg til at Toyota 7FBEF kombinerer det unike AC² Power-systemet med Toyota s patenterte SAS-system, System for Aktiv Stabilitet. Denne enestående kombinasjonen resulterer i optimal ytelse, topp produktivitet, og den beste driftssikkerheten og driftsøkonomien.

8 På Truck nr Moss Shipping AS Terminalsjef Baard Hermansen (t.v.) hos Moss Shipping AS og regionssjef Evert Valla fra Toyota Truck i Fredrikstad. Moss havn ligger sentralt plassert i Oslofjorden og er en av de største havnene i landet med en vekst på 60 % de siste årene. Havnen har grei innseiling og er isfri sørover hele vinteren. Moss Shipping AS kan strekke sin historie helt tilbake til 1872 og hele tiden har vi vært involvert i shipping og alt som har med dette å gjøre, forteller Jørgen Vogt en av eierne i selskapet. Selv om firmaet neste år er 135 år, føler vi på ingen måte at alderen tynger. Snarere tvert om: vi har i dag et dynamisk og velkvalifisert mannskap på 21 ansatte som vi er stolt over å si danner et av bransjens best team. Vi ser innom terminalsjef Baard Hermansen som sier at Moss på alle måter er et trafikk-knutepunkt. Herfra seiler bilfergen over til Horten hver halvtime med stor person- og godstrafikk, jernbanetrafikken ut av Norge går gjennom Moss, hovedveien, E-6, til Sverige passerer byen i tillegg har som nevnt Moss Shipping stor aktivitet på havneområdet. Hvert år har vi om lag 2000 skipsanløp her i Moss og vi håndterer en godsmengde på tonn. Hovedtyngden er containertrafikk, men stykkgods- og pallelastbåter utgjør også en betydelig del av godsmengden. Vi har gode kaifasiliteter med 3 ro/roramper og 1000 m dypvannskai som kan ta imot de fleste skipsanløp. I kaiområdet har vi om lag 3500 kvm innendørs lagringsplass og et utendørs areal på 5000 kvm som er tilpasset lagring av containere. På utstyrssiden har vi konvensjonell kran med løftekapasitet på 100 tonn, vi har brokran som løfter 34 tonn, containertrucker og, ikke minst, har vi 8 Toyota trucker i vektklassene fra 2,5 tonn og opp til 6 tonn. Dette er trucker som brukes i vår vanlig stevedooring. Alle Toyota ene er utstyrt med hytte og sideshift/spreder for effektivitetens skyld. Vi er 8 fast ansatte på terminalen, og med det tidspresset som er, trenger vi et effektivt og rasjonelt utstyr. Etter selv å ha eid truckparken, valgte vi for ett par år siden å leie denne av Toyota Truck i Fredrikstad. Dette gir oss forutsigbarhet hva gjelder kostnadssiden samtidig som vi hele tiden har en operativ truckpark slik at vi kan konsentrere oss om det som er vår forretningsidé: Å være en mest mulig effektiv spedisjonspartner for våre forbindelser. I 2002 gikk vi sammen med spedisjons-/ havneoperatørene Birger Ekerholt AS i Oslo, Ths. Arbo Høeg & Co AS i Larvik, O.K. Shipping AS i Kristiansand, Bergen Cargo AS i Bergen og Norship AS i Ålesund og dannet NTN Norwegian Transport Network. Dette gir oss mange stordriftsfordeler som igjen kommer våre brukere til gode. Det siste er at Kristian Jenssen A/S fra Danmark har kommet med. Dette selskapet er en betydelig aktør i Danmark, og har et godt apparat som betjener Baltikum som igjen er et voksende marked for oss. Ser vi på NTN som helhet, er vi nå nesten 250 ansatter, avslutter en fornøyd Baard Hermansen hos Moss Shipping AS. En Toyota 7FDF50 med papirklemme er ingen uvanlig truck. Det som derimot gjør denne uvanlig er at den er nedbygd for å kunne jobbe inne i containere. Og da snakker vi om en 5 tonns truck!

9 på Truck nr er rekordenes år, også når det gjelder salg av gaffeltrucker. At tallet på MGF-statistikken (Maskingrossisternes Forening) skulle bli på hele 4624, hadde de færreste drømt om «all time high» 4624 gaffeltrucker står støtt: Salgsdirektør i Toyota Truck, Jan Høgli, kan i høyeste grad glede seg over 2006-salget. Da 4000-grensen (4171) ble brutt i 2005 håpet de fleste importørene på at 2006 i beste fall ville ligge på samme nivå, muligens noe under. Der tok vi skammelig feil. Skal vi dømme etter pågangen i 2007 og foreløpig ordrereserve blir også 2007 et bra år, sier salgsdirektør Jan Høgli i Toyota Truck AS. I likhet med de fleste andre importørene medgir Toyota-representanten likevel at han stiller spørsmålet: Når flater markedet ut? At Toyota og BT som nå er under samme tak, samlet har tatt godt for seg, og har solide markedsandeler, er kjent for de fleste i bransjen. Nær 50%? forsøker MT seg. Vi opererer tradisjonelt ikke med å oppgi antall solgte maskiner, men det er kanskje ikke så galt tippet, parerer Høgli. Rekord på rekord I tabellen under bringer vi de historiske salgstallene fra 1990 frem til dagens rekord. For årene 2005 og 2006 har vi også tatt med kvartalstallene innen de forskjellige trucktypene. Et nærmere studie viser at 2006 bringer rekord på rekord: Motvektstruckene har passert den magiske grensen på 2000 enheter (2063). Etter at salget var på ca enheter årlig på midten av 1980-årene, tapte motvektstruckene terreng, men har igjen fått et løft. Det er stor interesse knyttet til om de vil holde seg som bestselgeren, eller om de vil bli slått av interntruckene Støttebenstruckene har vunnet terreng helt fra begynnelsen av 1990-årene. Det ble ny rekord i 2006 med 948 solgte enheter etter at også 2005-salget var strålende. Også palletruckene noterer seg for ny rekord. At denne også lyder på samme antall (948) som for støttebenstruckene er vel en tilfeldighet. Når det gjelder kvartalstallene jublet truckfolket over at det de tre siste månedene i 2005 ble solgt hele 1264 trucker. Rekorden ble behørig stått med 4. kvartals 1407 i Et fjerde godt år? Med full aktivitet over hele landet, er det mye som tyder på at 2007 også blir et godt år. Av Bjørn Eilert Eriksen Vi sakser fra Moderne Transport nr Gaffeltruckstatistikk Motvektstrucker Skyvemasttrucker Støttetrucker Plukktrucker Palletrucker Svinggaffeltrucker Sidel.- trucker Trekktrucker Teleskopbomtrucker Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum kv kv kv kv kv kv kv kv Sum SUM Tall fra Maskingrossisternes Forening

10 10 På Truck nr Det er stor aktivitet på lageret, men vi fikk stoppet Rune Sørtømme som kjører en av firmaets to BT Reflex skyvemasttrucker med 11,5 meter løftehøyde. Truckene er utstyrt med tilbar førerplass, kamera/ monitor for å gi føreren optimal ergonomisk førerplass. I tillegg til disse to nøkkelmaskinene blir den øvrige materialflyten besørget av BT plukk- og palletrucker. Til venstre står regionsjef Kjel Einar Totsås, mens logistikksjef Siri Krigsvoll har plassert seg til høyre. Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Vi har Norges flotteste lager Trondheimsfirmaet Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS ble etablert av Gisle Krigsvoll i Fra starten av var det på salg av utstyr til tilfluktsrom og andre VVS-relaterte produkter som var driftsgrunnlaget. at det samlede areal blir på ca m² som inkluderer kontorer, kantine og et moderne showrom hvor vi kan presentere deler av vårt sortimentet. I begynnelsen av 1980-årene kom kompressorer og sveisemaskiner til hobby- og proffbrukere inn i sortimentet. Disse importerte vi fra Italia og de ble umiddelbart en suksess i markedet. Vi utvidet gradvis med stadig nye varegrupper, og etter hvert omfatter varespekteret mer enn varenummer. Det er logistikksjef Siri Krigsvoll som forteller dette. Hun er sammen med sin bror, Anders som er daglig leder, annengenerasjon i firmaet, mens gründeren selv, Gisle Krigsvoll, sitter som styreformann og er kontinuitetsbærer. Høsten 1998 ekspanderte vi ut over landets grenser og kjøpte det svenske grossistfirmaet BVA Maskin AB som i hovedsak solgte rimelig hobbyverktøy til forhandlere over hele Sverige. Siden overtagelsen er firmaet samkjørt med det sortimentet vi har i Norge og har økt sine markedsandeler betydelig. Firmaet har for øvrig skiftet navn siden overtagelsen, og heter i dag Gisle Krigsvoll AB og har sitt hovedkontor i Halmstad. I dag er Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS importør og grossist av maskiner og verktøy tilrettelagt for salg gjennom forhandlere ovenfor vanlige forbrukere og profesjonelle brukere. Vi importerer fra anerkjente produsenter fra nær sagt hele verden. Vi har bygd opp egne varemerker som Gebe, Best Tools og Pro. Samtidig har vi bevist satset på produkter fra merkevareleverandører som f.eks. Banco, Stanley. Fiskars og Hey di for å nevne noen få. Vi har en årsomsetning på 303 millioner kroner og er 64 ansatte. Her på Heggstadmyra sør for Trondheim har vi vårt hovedlager for både Norge og Sverige. Vi kjøpte i 1999 Tybring-Gjedde sitt engroslager for Midt-Norge som de bygde på midten av 1990-tallet. Da vi overtok var det en bygningsmasse med et areal på ca m². Overtagelsen synliggjorde at vår egen bedrift måtte oppgraderes på logistikksiden noe som for øvrig virket både motiverende og profesjonaliserende for oss. Selv om de fysiske forholdene lå veldig godt til rette da vi flyttet inn, var vi nødt til å utvikle vår egen systematikk. I 2005 utvidet vi bygget med m² lagerareal, slik Vi har et helautomatisk pallelager med 9 automatkraner, som rommer ca 7000 palleplasser. Lageret har også 4 heisautomater hvor det lagres varer med mindre volum. Samtidig har vi disponibelt 6000 palleplasser i normale reoler. Det benyttes ulike plukkmetoder avhengig av de enkelte varers volum og frekvens. Varemottak og ordrehåndtering skjer online via dataterminaler, noe som sikrer en effektiv vareflyt. Ett av de kvalitetsparameterne vi har, er at det skal være rent og ryddig på lageret. Det gir et godt inntrykk for alle besøkende, samtidig som det gir en triveligere arbeidsplass. Derfor liker jeg å si at vi har Norges flotteste lager, avslutter Siri Krigsvoll, logistikksjef hos Sivilingeniør Gisle Krigsvoll i Trondheim. Vi har hatt et mangeårig, konstruktivt samarbeid med Gisle Krigsvoll, supplerer Kjell Einar Totsås som er salgssjef for Midt- og Nord-Norge BT Norge. Vi har i dag en fullserviceavtale hvor vi har ansvaret for at 9 automatkraner og 12 BT støttebenstrucker hele tiden er operative slik at Krigsvoll kan oppfylle de strenge krav til effektivitet de har for sin egen drift.

11 på Truck nr Ny avdeling i Bodø: Aqua Nor 2007 Aqua Nor er den viktigste internasjonale begivenhet og det fremste møtested for alle som har tilknytning til fiskeoppdrett. Etter 11 års drift besluttet Bodøfirmaet Eivik og Andreassen AS seg for å bli en del av Toyota Truck Norge AS som høsten 2006 overtok firmaet om med det opprettet en egen avdeling i Bodø. Pål Bergsjø, distriktssjef/salg sittende på trucken og regionsjef Arne Eivik. Årets messe arrangeres august. Her presenteres alle nyheter, produkter, tjenester, forskning og utvikling av betydning for næringen. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede på Aqua Nor 2007 med utstillere, delegasjoner og enkeltbesøkende. Aqua Nor er en internasjonal havbruksmesse som siden 1979 har hatt stor betydning for den faglige utviklingen i havbruksnæringen. Aqua Nor arrangeres annethvert år i Trondheim, og har de siste årene samlet rundt besøkende fra mer enn 65 nasjoner. Det er en selvfølge at det nye selskapet, Toyota Material Handling Norway deltar med sine Toyota motvektstrucker og BT interntrucker. Du finner oss i F-hallen hvor vi har standnr. F-520. Trenger du billett til messen, så ta kontakt med din kontaktperson hos oss, så ordner vi dette. De ansatte som alle har mange års erfaring fra service- og vedlikeholdsarbeid for Toyota trucker, viderefører det gode arbeidet som er gjort inn i den nye avdelingen. Gründeren, Arne Eivik, blir avdelingens nye regionsjef. Salgsansvarlig for regionen er fortsatt Pål Bergsjø, som er lokalisert på hovedkontoret i Trondheim. Det er samtidig etablert et eget servicepunkt i Sortland, som en del av avdelingen i Bodø. Det er i dag 9 ansatte ved avdelingen., avd Bodø: Postadresse: Postboks 4058 Jensvoll, 8089 Bodø Besøksadresse: Rønvikfjæra 5, 8012 Bodø Telefon: Telefaks: Vi skreddersyr servicebehov for dine trucker Toyota Truck Norge og BT Norge har gjennomført sin første samling for ettermarked. Totalt vil det nye selskapet ha 160 serviceteknikere og et 20-talls støttespillere som alle er strategisk plassert over hele landet. Samme standard alle steder Vi har en serviceorganisasjon som bestreber effektivt vedlikehold av din truckpark enten du har en eller flere trucker. Noen av våre kunder er lokale bedrifter, mens andre er multinasjonale selskap. Uansett, og uavhengig av beliggenhet, tilbyr vi den samme type service med den samme høye standarden. Åpenhet Vårt forhold til våre kunder er bygget på tillit. Når du bestiller en servicejobb hos oss, kan du være sikker på at vi holder hva vi lover. Våre serviceavtaler er klart definert, slik at du slipper å få overraskelser eller uventede kostnader på tilleggsfakturaer. Reservedeler Alle våre reservedeler har en «innebygget verdi». Dette er originale deler som er konstruert korrekt ned til den minste detalj. Dette gjør valget enkelt og sikkert. Ved å benytte originale deler, er du sikret driftssikkerhet, garanti, optimal brukstid og lave totalkostnader. Truckførerskole Arbeidsmiljøloven krever opplæring, og ved å utdanne truckførere, reduseres risikoen for skader og ulykker. Derfor blir opplæringen en lønnsom investering. Personskader reduseres, likeledes skader på gods og bygninger skjer ofte. Hvert år ødelegges verdier for store beløp av førere uten nødvendig opplæring. Utdannede truckførere arbeider også mer effektivt og med økt produktivitet. Vi har vårt eget, autoriserte opplæringssenter og har forskjellige typer kurs som vi gjennomfører over hele landet.

12 Inn i fremtiden. Sammen. BT Norge AS Industriveien Hagan Tel Haakon VII s gt Trondheim Tel O S L O F R E D R I K S TA D R U D S H Ø G D A S A N D E F J O R D K R I S T I A N S A N D S A N D N E S B E R G E N M Ø R E T R O N D H E I M B O D Ø

På truck. Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way

På truck. Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way På truck Bedriftsblad for Toyota material handling norway AS Årgang 21 Nr. 1 2008 Les om: TMHNO Asko Vest Skretting Malvik Fryselager AS Toyota Tonero Jacob Bjørge AS The Toyota Way Hovedkontor i Trondheim

Detaljer

Truck. Nr 1. 2011. Kundemagasin for Toyota Material Handling Norway AS Årgang 25. 04Service. 07Miljø. 10Byggmakker

Truck. Nr 1. 2011. Kundemagasin for Toyota Material Handling Norway AS Årgang 25. 04Service. 07Miljø. 10Byggmakker Truck Kundemagasin for Toyota Material Handling Norway AS Årgang 25 Nr 1. 2011 04Service 07Miljø 10Byggmakker Utgiver: Toyota Materiel Handling Norway AS Redaktør: Ragnhild Bergsmyr Tekst: Ragnhild Bergsmyr

Detaljer

Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28

Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28 6 12 16 Nye Toyota Tonero Opplæring er lønnsomt Toyota løfter RBK NR 1 2014 ÅRGANG 28 På offensiven Setter kunden i fokus Tekst: HvabeHager AS Foto: Louise Green Toyota Material Handlings nye salgsdirektør

Detaljer

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava Bedriftsblad for toyota MAteRIAL HANDLING NoRWAY A s Årgang 22 Nr. 1 2009 Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava TOYOTA MATERIAL HANDLING NORWAY

Detaljer

Truck. Nr 2. 2012. Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26. Ramme alvor. BT Levio P-serie. National Oilwell Varco

Truck. Nr 2. 2012. Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26. Ramme alvor. BT Levio P-serie. National Oilwell Varco Truck Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26 Nr 2. 2012 04 Ramme alvor 07 BT Levio P-serie 08 National Oilwell Varco Utgiver: Toyota Materiel Handling Norway AS Redaktør: Anita Hårstad/

Detaljer

Truck. Nr 1. 2012. Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26. ASKO nord. Leietruck. Peri

Truck. Nr 1. 2012. Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26. ASKO nord. Leietruck. Peri Truck Kundemagasin fra Toyota Material Handling Norway AS Årgang 26 Nr 1. 2012 06 ASKO nord 09 Leietruck 10 Peri BT Autopilot: Utgiver: Toyota Materiel Handling Norway AS Redaktør: Anita Hårstad/ Ragnhild

Detaljer

PÅ ØVERSTE HYLLE BRAK- SUKSESS DOUBLE STACKER FOR LINDE LINDE BYGGER HUSMODULER NYHET! NR. 01/ 2014 KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK

PÅ ØVERSTE HYLLE BRAK- SUKSESS DOUBLE STACKER FOR LINDE LINDE BYGGER HUSMODULER NYHET! NR. 01/ 2014 KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK NR. 01/ 2014 PÅ ØVERSTE KUNDEMAGASIN FRA HESSELBERG TRUCK HYLLE BRAK- SUKSESS FOR LINDE WORLD OF MATERIAL HANDLING - SIDE 8 LINDE BYGGER HUSMODULER KUNDECASE: BYGGMODUL AS - SIDE 4 NYHET! DOUBLE STACKER

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3

Aktør OMSETNINGSREKORD FOR RØROS OMSETNINGSREKORD FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006. PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 9 FEBRUAR 2006 PÅ PULSEN: Mer muskler i Nordek Rune Smestad SIDE 3 INTERVJUET: Et lite stykke Norge Carl Otto Løvenskiold SIDE 4 REPORTASJEN: Nye tak for Roald & Sønn Knut Roald

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3

Aktør PLATON BRITISK SUKSESS FOR ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 SIDE 10 11. PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 Aktør ISOLA KUNDEMAGASIN NR 3 OKTOBER 2005 PÅ PULSEN: Råd til norske produsenter Lars Anders Lund SIDE 3 INTERVJUET: Byggmakkers fremtid Mikael Forss SIDE 4 REPORTASJEN: Et eventyr i glass og ramme Tore

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

fra Stryn! muskler Jans Bilberging sin Scania R620: Midtsideposter bruktbilbilag Scania og Posten Norge AS første bil er levert Side 28 Side 22

fra Stryn! muskler Jans Bilberging sin Scania R620: Midtsideposter bruktbilbilag Scania og Posten Norge AS første bil er levert Side 28 Side 22 MARKED KJØRETØY TRENDER 5-2009 WWW.SCANIA.NO Midtsideposter og bruktbilbilag FOKUS Jans Bilberging sin Scania R620: muskler Side 6 fra Stryn! Scania og Posten Norge AS første bil er levert Side 28 Side

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære.

Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. Norges største handelshus innen ytre og indre skjønnhet og velvære. 2005 SKJØNNHET OG VELVÆRE 3 Skjønnhet og velvære er to sider av samme sak. Skjønnhet er mye mer enn et vakkert ytre, indre skjønnhet

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4.

Logistikk NETTVERK. Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester. Side 4. Logistikk NETTVERK transport > samferdsel > logistikk > informasjon Nr 1 Mars 2006 Trafikksikkerhet: Schenkersjåførene positive til promilletester Side 4. Logistikeren. Side 34. Oslopakke 3 for hele landet.

Detaljer

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013

info Ylvis: Show, moro og rendyrket Prosjekt: Tema: Roadshow 2013: Cramo byggmaskiner ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2013 Ylvis: Show, moro og rendyrket galskap Prosjekt: DNB BERGEN FÅR NYTT BYGG Tema: BØR DU EIE ELLER LEIE MASKIN- PARKEN? Roadshow 2013: Cramo satser på byggmaskiner

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

> logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport >

> logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Smil og latter på Linjegods Forum 2005 Side 6 Lyn-suksess Side 12 Hekta på nettshopping Side 20 Nr

Detaljer

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS

Årsrapport 2007. Würth NOrge AS Årsrapport 2007 Würth NOrge AS For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som

Detaljer

Vinterkjøring med MAN i snødriv og kulde!

Vinterkjøring med MAN i snødriv og kulde! FAGBLAD FOR VARE- OG LASTEBILEIERE NR. 1-2010 Vinterkjøring med MAN i snødriv og kulde! MYE KAN SKJE PÅ VEIEN MEDLEMSKAP I LASTEBILEIERNES FORENING GIR DEG: L FFORENING LASTEBILEIERNES 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Papirkrig i fiskeverden

Papirkrig i fiskeverden Nord-Norges næringsblad RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ side 14 Kjøpes opp Roger Fagerheim, Air-Net, Sortland side 6 «Giganten» i vest Lars Erik Flygel, itet, Svolvær Løssalg kr. 20,- Denne utgave: På visitt

Detaljer