Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI QUALITY WATER PRODUCTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI QUALITY WATER PRODUCTS"

Transkript

1 Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI

2 Aqua Unique COMPANY PROFILE IDÉ/STRATEGI Aqua Unique skal være en ledende leverandør av spesiell knowhow og systembaserte fremtidsrettede produktløsninger etter skreddersøm av høyest mulig kvalitet. Aqua Unique jobber i et langsiktig perspektiv for å bli en ledende aktør inne unike og kompetansekrevende applikasjoner. PRODUKTSTRATEGI Vårt produktspekter omfatter alt innen miljøvennlige og unike vannrenseteknologier, avanserte mengde-målingssystemer og spesialkomponenter innen VVS. Det er en klart definert strategi at alle produktområder skal være anvendelige i kommersielle så vel som modulbaserte applikasjoner. ALLIANSER Vi har inngått flere langsiktige allianser med nøye utvalgte partnere for i samarbeid med disse å kunne bli en ledende aktør innen VVS, Næringsmiddelindustri, Vannverk, Helsesektoren og ulike Nisje og OEM applikasjoner. Litt om Aqua Unique Aqua Unique Norge AS ble etablert i 1995 med bakgrunn i knowhow og produktsortiment fra identiske etableringer av produksjons- og salgsselskaper i Danmark (1990) og Tyskland (1993). Rensing av drikke- og prosessvannsapplikasjoner byr på mange komplekse utfordringer Selskapet er i dag en ledende aktør innen flere fagfelt og har opparbeidet betydelig spisskompetanse og anerkjennelse i markedet. Erfaringsgrunnlaget og kompetansen muliggjør leveranser av skreddersydde systemløsninger for selv komplekse utfordringene innen drikke- og prosessvannsapplikasjoner. Per Henriksen Gründer Ditt behov for kvalitet er vår definerte målsetning Per Henriksen Adm. Direktør Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet administrerer Gasellelisten. Den ettertraktede og meget eksklusive Gaselle-utmerkelsen, innebærer at man over tid har oppfylt svært strenge krav til vekst, struktur og resultat. Bl.a må bedriften de siste 4 årene minst ha doblet omsetningen, ha positivt samlet driftsresultat og omsetningsvekst hvert år. Aqua Unique ble Gaselle-Bedrift i 2005, hvilket understreker at langsiktighet alltid har stått sentralt i vår strategi. NOEN AV VÅRE NØKKELKUNDER Tlf.: Faks: E-post: Internett: Tine Q-Meieriet Prior Norge Radiumhospitalet Haukeland Sykehus Det Norske Veritas Stortinget Statsbygg Storebrand Norges Bank NRK VEAS

3 Fakta om Vann Aqua Unique UTDRAG AV FORSKRIFTER KRAV TIL VANNKVALITET Sosial og helsedepartementet har utarbeide kvalitetsnormer som drikkevannet skal tilfredsstille. Generelt kan de viktigste kravene for godt drikkevann settes opp slik slik: Det skal være hygienisk betryggende, uten helseskadelige bakterier Det skal være kjemisk betryggende Det skal være klart Det skal være fritt for framtredende lukt og smak Det skal ikke virke tærende på rør og installasjoner Temperaturen bør være mellom 2 og 12 C Leveringssikkerhet og beredskapshensyn skal være ivaretatt Kilde: DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN Vann er en livsnødvendig ressurs 70 % av jordens overflate er dekket av vann, men bare 3 % er ferskvann. Siden rundt 2/3 er is, er kun 1 % av alt vann på jorden tilgjengelig for mennesker, landbruk, industri, planter og dyreliv. Vann fryser ved 0 grader celsius og koker ved 100 grader celsius Vann har ikke lukt, smak eller farge Vann er en livsviktig ressurs for alt liv på jorden Vannets koke- og frysepunkt varierer avhengig av hvor høyt og lavt du er i atmosfæren Vann er tyngst ved 4 grader celsius Vann er en av de beste løsemidlene vi har på jorden Vann har en densitet på 1 g/cm 3 ved 4 grader celsius Vannets volum øker ved oppvarming 8. Godkjenning av vannforsyningssystem Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i 9 når det forsyner: 1. minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 2. næringsmiddelvirksomhet, jf. lov av 19. mai 1933 nr. 3, lov av 28. mai 1959 nr. 12 og lov av 10. januar 1997 nr. 9 eller 3.helseinstitusjon, jf. forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 eller skole/barnehage, jf. forskrift av 1. desember 1995 nr Krav til kvalitet Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf. 5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene i vedlegget i denne forskriften. Egen vannforsyning til en enkelt husholdning (for eksempel vann fra privat brønn) skal være hygienisk betryggende. For denne type vannforsyning gjelder vedlegget til forskriften som veiledende norm. Kilde: FORSKRIFTER OM PRODUKSJON OG FRAMBUD AV MELK OG MELKEPRODUKTER 32. Vannforsyning Virksomheten skal ha forsyning av vann av drikkevannskvalitet. Statens næringsmiddeltilsyn kan gi tillatelse til bruk av annet vann til fremstilling av damp, brannslukning og kjøling, når vannledningene til dette formål utelukker bruk av dette vannet til andre formål og det ikke er noen risiko for forurensning av produkter. Vannledninger som ikke leder drikkevann, skal være lette å skille fra de som leder drikkevann. 38. Krav til vann Vann som brukes i virksomheten skal ha drikkevannskvalitet med mindre det er gitt særskilt tillatelse i samsvar med 32. Kilde: FORSKRIFTER FOR PRODUKSJON M.V AV EGGPRODUKTER 21. Vannforsyning Det skal brukes vann av drikkevannskvalitet til alle formål. Det kan likevel brukes vann som ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann til dampproduksjon, brannslukking og kjøling i kjøleanlegg under forutsetning av at rørledningene som er installert for dette, ikke gir mulighet for at dette vannet kan brukes til andre formål og at det ikke medfører risiko for forurensning av eggproduktene. Dette vannet og dampen må verken komme i direkte berøring med eggproduktene eller brukes til rengjøring og desinfeksjon av beholdere, anlegg eller materiale som kommer i berøring med eggproduktene. Rørledningene for vann som ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann, skal være adskilte og lette å skille fra drikkevannsrørene. Vannets kretsløp fra A-Å Kilde:

4 Aqua Unique PROFI+ Returspylbart filter DN20 til DN50 PROFI+ - MANUELL Manuelt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, manuell kalender, tidsalarm hver 14. dag og utspylingsventil. Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN200. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PROFI+ AT - TIMERSTYRT Automatisk tidsstyrt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, utspylingsventil, automatisk tidsstyrt motordrevet returspyling, knapp for manuell overstyring av tid, LED-lamper for indikasjon av drift, returspyling og alarm. Timerfunksjon innstilles enkelt på én av 4 tidsintervaller (time, dag, uke, måned). Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN100. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PROFI+ AT/P - FULLAUTOMATISK Fullautomatisk trykkdifferens- og tidsstyrt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, utspylingsventil, fullautomatisk trykkdifferens- og tidsstyrt motordrevet returspyling, knapp for manuell overstyring av tid, LED-lamper for indikasjon av drift, returspyling og alarm. Filteret sørger for behovsstyrt returspyling i forhold til gitt vannkvalitet. Timerfunksjon kan i tillegg settes til tvangsstyrt returspyling etter ønske på én av 4 tidsintervaller (time, dag, uke, måned). Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN200. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PATENTERT FUNKSJONSPRINSIPP Patentert sølvbelagt rustfri sil hindrer effektivt bakteriologisk oppblomstring i filteret. Det patenterte punktavsugsystemet sørger for optimal og effektiv rengjøring av silduken etter støvsugerprinsippet. JPF+ JPF+ AT JPF+ AT/P DN 65 til DN 200 JPF+ / JPF+ ATP Patentert funksjonsprinsipp Sølvbelagt sil Punktavsugsystem

5 Systembaserte Patronfilter Aqua Unique ProffLine ExclusiveLine IndustrialLine PATRONFILTER Patronhylsefilterserie beregnet for installasjoner der god kvalitet, enkelt vedlikehold og høy driftssikkerhet er essensielt. Skruringen på ventilhuset sørger for ypperlig forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under vedlikehold. Ventilhus med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet, økt motstand mot trykk og bedre ytelse. Alle filterhusene er designet for filterinnsatser med lengdemål 5 /7 /10 /20 /30 /40 og forberedt for veggmontering. BIG ONE Patronfilter PROFFLINE leveres med messing ventilhus og gjennomsiktig filterkopp (eller gjennomsiktig TROGAMID filterhus for varmt vann opp til 80 o C). EXCLUSIVELINE leveres med messing ventilhus og filterkopp i korrosjonsbestandig rustfritt stål AISI 304 for varmt vann opp til 100 o C. INDUSTRIALLINE leveres med ventilhus og filterkopp i syrefast rustfritt stål AISI 316L for varmt vann opp til 90 o C. BIG ONE Patronfilterkonsept designet for semi-industrielle og industrielle applikasjoner. Filterhuset er designet med én filterinnsats for stort volum og clamps for enkel drift og vedlikehold, selv i kapasitetskrevende applikasjoner. Leveres i polypropylen utførsel for temperaturer opp til 40o C og kapasiteter opp til 50 m3/h. Filterinnsatser leveres i Meltblown, aktivt kull og rustfritt stål med filtreringsgraduering fra 1-90 my Patroner PATRONER Det leveres et stort utvalg av kvalitetspatroner til nærmest ethvert formål; fra ultrafinmaskede i keramikk og aktivt kull mot lukt og smak via finfiltrering med Meltblown teknologi til silduk i polypropylen og rustfritt stål. Meltblown filterpatroner er nyskapende teknologi med imponerende filtreringseffekt opp til 98%. produsert med topp moderne teknologi der det bare brukes 100 % ren polypropylen. De er derfor et ypperlig alternativ til tradisjonelle bomullspatroner. Våre filterpatroner tåler varmt vann opp til 80 C, leveres fra 1 til 90 mikron i alle standard lengder er 5 til 40. Spør etter abonnement for gunstigere betingelser, regelmessig leveranse og faste lave priser. Meltblown Kullblock Meltblown Tradisjonell

6 Aqua Unique Duplex Avherding DUPLEX AVHERDING Avherdingsanlegg som effektivt sørger for å fjerne/ redusere hardhet (kalk) i vann. Det er fire hovedgrunner til at man bør velge et såkalt Duplexanlegg: 1) Ingen driftsstans under re-generering 2) Dobbelt kapasitet ved ekstrem belastning 3) Forbruksregulerte re-genereringsfrekvenser 4) Redusert saltforbruk Videre utføres det en desinfeksjon av hvert av re-genereringskamrene etter hver re-generering slik at bakterieoppblomstring ikke skal finne sted i ionebyttemassen. Saltforbruk reduseres betraktelig pga. effektiv utnyttelse i forhold til saltkvalitet og -metning. Kapasiteter fra noen få liter i minuttet opp til 204 m 3 /h. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. INDUSTRIELL AVHERDING Systemet er basert på tradisjonell ionebytting, men har spennende tilleggsfeatures som f.eks. forbruksregulerte re-genereringsfrekvenser, tanksystemer tilpasset til næringsmiddelproduksjon og ikke minst redusert saltforbruk pga. effektiv utnyttelse i forhold til saltkvalitet og -metning. Mindre modeller er tilgjengelig med hydropneumatiske ventiler og større modeller leveres standard med automatiske butterfly-ventiler. Standardprogrammet leveres bl.a. med avansert LCD-display og fullfunksjonsmeny for enkel programmering og avlesning, manometer for inletog outlet trykk, overvåking, internt omløp - er også tilgjengelig som Mono, Duplex eller Triplex-modell. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Effektive duplex avherdere med dobbel kapasitet Industriell Avherding Systembaserte industrielle avherdere Før Etter Før Etter KALK STABILISERING Aqua Unique Gruppens egenproduserte spesialenhet for bl.a. stabilisering av karbonater i vann. Ved å anvende avansert kraftfeltteknologi sørger systemet effektivt for å hindre marmorharde kalkbelegg på overflater som er i berøring med kalkholdig vann, som for eksempel kraner, ventiler, dusjvegg, kokeutstyr, berederanlegg, oppvaskmaskiner, separatorer, autoklaver, vekslere og mye annet. Teknologien er basert på vekslende nøye avstemte høyenergikraftfelt, med et eksepsjonelt lavt effekttap (0,2 % pr. 10 år), plassert sentralt i væskestrømmen for høyest mulig virkningsgrad på kalkkrystallenes krystalinske struktur. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Kalkstabilisering Miljøvennlig kalkstabilisering og utfellingskontroll

7 Filterball kulekran m/grovsil Aqua Unique FILTERBALL KULEKRAN Ganske enkelt et genialt produkt som smelter sammen tre funksjoner i én: 1) Kulekran/stengeventil 2) Grovsil 3) Svært plass- og tidsbesparende montering Genial kulekran og grovsil i et produkt Y-Strainer Y-strainer i syrefast rustfritt stål CIP-anlegg Enkel, smart og mobil rensepumpe Filterball Kulekran i messing og vaskbar rustfri grovsil i én enhet som sikrer hurtig montering, redusert plassbehov, enkel drift og ikke minst lettvint vedlikehold. Anvendes i alle applikasjoner der det er behov for enkel grovsil foran annen vannbehandling eller intern installasjon ellers. Filteball leveres i dimensjoner fra DN15 til DN50 med standard 700 my maskevidde. Leveres dessuten med ulike finhetsgrader basert på installasjonssted og bruksområde og kan derfor brukes i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig og industrielt. Y-STRAINER Tradisjonell grovsil for uttak av faste grovpartikler før annen vannbehandling eller intern installasjon ellers. Programmet omfatter løsninger for alle typer installasjoner fra støpejern og rustfritt stål til syrefaste materialer med eller uten forberedelse for utspylingskran. Alle våre y-strainere er naturligvis tilgjengelig med mange ulike maskevidder for tilpasning til akkurat din installasjon og kan leveres i dimensjoner fra DN15 til DN400 med gjenger eller flenset anslutning iht. DIN-norm. Våre løsninger kan dermed brukes i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig, maritimt og industrielt. Aqua Unique leverer også en spesial grovsil av typen MPS som i tillegg til selve grovsilen har en magnetstav for uttak av bl.a. magnetitt, rustrester og magnetiske partikler. MPS filteret hindrer på en effektiv måte at slike urenheter ikke kommer inn i installasjoner som er følsomme for magnetisk materiale. CIP-ANLEGG Mobilt rensepumpesystem for enkel rens av både åpne og lukkede kretser som f.eks. bereder, varmeveksler, varmeanlegg, UV-anlegg, RO-anlegg og lignende.komplett anlegg med vertikal pumpe, tank, kuplinger, påkoblingsslanger, flow-reverser og bærehåndtak. Enkelt, rask og lettbetjent CIP-anlegg som effektivt løser problemer med kalk, slam, rust, sand, partikler og organisk belegg.

8 Aqua Unique UV-Kompakt 2 l/min til 40 m 3 /h UV-ANLEGG Høyeffektive UV-anlegg utviklet og produsert for desinfeksjon/sikring av drikkevann og prosessvann til f.eks. private husholdninger, boligbyggerlag, vannverk, industri, næringsmiddelproduksjon, fiskeforedling, maritim, åpne og lukkede kretsløp og en rekke andre applikasjoner. En miljøvennlig og driftsikker teknologi for etablering av bakteriologisk barriere. Standardprogrammet leveres i flere varianter med behandlingskammer i rustfritt stål AISI 316L eller AISI 304, lavtrykkslamper for høy effekt og lav temperatur, komplett med tilkoplinger for vann inn/ut. I tillegg er anlegget forsynt med egen sløyfe (vann inn/ut) for enkel påfylling av rensevæske i forbindelse med vedlikehold og service av kammeret. TEKNISKE SPESIFIKASJONER UV-anleggene er fortrinnsvis utstyrt med spesielt tilpassede, høykvalitets lavtrykks UV-lamper med en bølgelengde på 254 nm, UV-dose på µWs/cm 2 og et forskriftsmessig utskiftningsintervall av lampene etter 8000 driftstimer (ca. 1 gang årlig). Anleggene har standard anslutning fra DN25 til DN300 iht. DIN-norm, arbeidstrykk opp til 9 bar og kapasiteter fra 5 l/min opp til 1400 m 3 /h. Fullversjonmodeller er standard utstyrt med UVintensitetsmåler, drifttidsovervåking og alarmutgang. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Det anbefales dessuten å jevnlig foreta rens av kammeret med vårt kompakte og mobile CIP-anlegg med rensevæske av typen CIP-clean. GODKJENNINGER Aqua Unique UV-anleggene er godkjent av Nasjonalt Institutt for Folkehelse iht. oppnåelse av maksimal kapasitet ved normal dimensjonerende transmisjon på T50=90 %. 5 ÅRS GARANTI En stor del av standardprogrammet kan leveres i en spesialcoated versjon med utvidet 5 års garanti mot gjennomtæring i agressinve medier. Dette muliggjør installasjon i f.eks. sjøvanns-/brakvannsapplikasjoner og andre aggresive industrielle medier. TILBEHØR/ OPPGRADERING Serien tilbys også i en fullversjon med fullovervåking/historikk, utgang for alarmtilkopling internt eller eksternt via modem eller tekstmelding på mobiltelefon. Versjoner i enkel utførsel kan etterfølgende oppdateres med serviceindikator for feil på UV-lamper og ekstern alarmutgang. Kompakte UV-anlegg i syrefast rustfritt stål AISI 316L UV-Industri 30 m 3 /h til 1400 m 3 /h Industrielle UV-anlegg med høy kapasitet i AISI 304 eller 316L 5 års Garanti Spesial coating for agressive applikasjoner

9 RO-Anlegg 2 l/min til 40 m 3 /h Aqua Unique RO-ANLEGG Teknologisk avanserte RO-anlegg for demineralisering og desinfeksjon av vann for f.eks. produksjon av teknisk damp, vaskeprosesser, ingrediens til næringsmidler osv. Kompakte og raffinerte RO-anlegg RO-Anlegg 6 m 3 /døgn til 5000 m 3 /døgn Standardprogrammet leveres bl.a. med omfattende funksjonsmeny på LCD-display, fullovervåking på prosess og vannkvalitet via mikroprosessorstyrt kontrollpanel med LED-lamper, lys/lyd alarmfunksjon med tilkoblingsmulighet og ikke minst høykvalitets membrankammer i AISI 316L. RO- anlegget sørger for fullstendig rent vann og kan leveres med intern, automatisk vaskesystem for enklere vedlikehold og drift. Denne optimale skid-løsning kan fås i kapasiteter fra noen få liter i minuttet opp til 144 m 3 /d og er naturligvis også tilgjengelig i større kapasiteter på forespørsel. Det skal som et minimum monteres korrekt dimensjonert Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter og Aqua Unique Patronfilter ned til 5 mikron maskevidde foran slike enheter. Industrielle RO-anlegg med høy kapasitet Mengdemåling MENGDEMÅLING Mengdemålingssortiment sammensatt av tyske kvalitetsprodukter fra en av verdens 3 største produsenter av både utstyr og avlesningssystemer. Dette sikrer høy driftssikkerhet, klassifisert målernøyaktighet og god tilgjengelighet på komponenter for leveranse av toppkvalitet i alle ledd fra produkt og service til omfattende kompetanse. TILBEHØR Optimale løsninger er tilgjengelig fra DN15 til DN400 og kan fås i kapasiteter fra noen få liter i minuttet helt opp til 900 m 3 /h. Det leveres målere i svært mange typer; både tørrløpere og våtløpere, kombinasjons- og Woltmanmålere, energiog kalorimålere; hvilket naturligvis gjør vårt sortiment anvendelig i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig, maritimt og industrielt. Mengdemåling satt i system via intern og/eller ekstern avlesning, overvåking og kontroll er et av våre varemerker. Befaring, tilstandsvurdering og prosjektering for optimal drift av vannforsyningsnett, intern VVS-installasjon eller energiforbruk ved sentralfyringsanlegg, er også spesialfelt vi behersker.

10 Aqua Unique Et omfattende produktspekter PRODUKTSTRATEGI Det er en klart definert strategi at alle produktgrupper skal være anvendelige i kommersiell handel, så vel som i modul- og skreddersømbaserte applikasjoner. Produktspekteret er differensiert i 4 hovedsegmenter; EcoLine, ProffLine, ExclusiveLine og IndustrialLine; for best mulig tilpasning til markedets ulike behov og kjøpekraft. Uavhengig av segment er det likevel et ufravikelig krav, at det utelukkende skal tilbys produkter som tilfredsstiller vår standard policy om leveranse av. EGEN PRODUKSJON Aqua Unique har egen produksjon og produktutvikling av spesialtilpassede miljøvennlige vannrenseteknologier og filterstasjoner. Vi utvikler også service og alarmvarslingssystemer, samt systembaserte avlesingssystemer og software for mengdemåling. LANGSIKTIGE LEVERANDØRAVTALER For å sikre stabilitet og kontinuerlig kompetanseheving er det inngått langsiktige eksklusive samarbeidsavtaler med flere av Europas ledende leverandører av høykvalitetsprodukter innen våre spesialfelt. De fleste av våre leverandører og samarbeidspartnere har mange tiårs erfaring innen produktutvikling og produksjon. I tillegg er samtlige leverandører håndplukket gjennom flere års praktisk samarbeid og selektering med vekt på komplettering av eksisterende produktspekter. Produktspekter Vannrensing Filter Mengdemåling Consulting Service VVSkomponenter System ET OMFATTENDE PRODUKTSPEKTER Kombinasjonen av egen produksjon og teknologier fra samarbeidspartnere muliggjør leveranser av bl.a. Vannrensesystemer, Returspylbare filter, Filtertankanlegg, Spesialfilter, RO-, UV- og Avherdingsanlegg, Kalkstabiliseringsanlegg, PH-øking, Lekkasjestoppsystemer, CIP-renseanlegg, ulike spesialtilpassede VVS-komponenter og et altomfattende program innen Vann-, Varme- og Energimålere.

11 Skreddersydde Prosessanlegg Vi tar utgangspunkt i dine konkrete behov og skreddersyr, i samråd med deg, et anlegg tilpasset dine ønsker, krav og budsjettrammer. Ditt behov for kvalitet er vår definerte målsetning. Aqua Unique FORRETNINGSOMRÅDER KOMERSIELLE PRODUKTER Med utgangspunkt i vår produktstrategi leveres ulike vannrenseprodukter, filter, tilbehør og reservedeler til sluttkunder, industri, boligbygg, OEM- og nisjeapplikasjoner. I takt med vår og markedets utvikling utvides produktspekteret til nye og eksisterende bruksområder. SYSTEMLØSNINGER Med utgangspunkt i vårt produktspekter leveres modulbaserte vannrense- og filterstasjoner tilpasset ulike segmenter; sluttbruker, industri, helsesektoren, boligbygg, OEM- og nisjeapplikasjoner. I takt med vår og markedets utvikling skreddersys fortløpende innovative systemløsninger til nye og eksisterende bruksområder. VANNANALYSE - VAK Ulike forhold og sterkt varierende vannkvaliteter gjør vannrensing til et meget komplekst og vanskelig fagfelt, som kan være vanskelig å håndtere. Aqua Unique har derfor utviklet et komplett og enkelt håndterbart konsept, som innbefatter vannanalysetaking, tolking, oppfølging og forslag til løsning. CONSULTING Iht. gjeldende forskrifter er vår prosjektavdeling behjelpelige med vannanalysetaking, utredning av vannkvalitet, tilstandsvurdering, konsekvensanalyse, plangodkjenning, tilbudsavgivelse, tegninger, oppstartsservice, seviceavtale og kvalitetssikring av små og store vannrenseanlegg innen drikke- og prosessvannsapplikasjoner. Ulike behov for mengdemåling vurderes også av vår prosjektavdeling. Vi er behjelpelige med alt fra valg av enkeltkomponenter, tilbehør, definering av utskiftingsintervaller og utlesingsmuligheter til prosjektstyring og planlegging av systembaserte løsninger for fjernavlesing og avregning via f.eks M-Bus, GSM eller trådløs radiotransmisjon. SERVICE Som oppfølging på leverte anlegg tilbys skreddersydde serviceavtaler (VIP-Kunde) som inneholder faste kontroller, 24 timers fjernovervåking, feilvarsling, ambulerende assistanse, utvidet garanti og faste rabatterte priser på reservedeler og forbruksmateriell. Vår serviceavdeling består av kompetente og erfarne medarbeidere som utfører tekniske reparasjoner, utskiftninger, ombygging og utvidelse av eksisterende anlegg.

12 Aqua Unique Info I tråd med vår informasjonspolicy og strategi om synliggjøring, har vi besluttet å ha en statisk og informativ web-profil som til enhver tid skal belyse aktuelt stoff om vannkvalitet, vannrensing, forskrifter, aktiviteter og interessante bransjenyheter. I tillegg vil det i nærmeste fremtid bli mulig å abonnere på AquaNews, som er planlagt publisert regelmessig. AquaNews skal ha fingeren på pulsen vedrørende alt som har med vann, vannkvalitet, utvikling og trender i Skandinavia og Europa, ny teknologi og mye mer. Hold deg oppdatert på Messer og seminar Som et ledd i vår strategi, ønsker vi å være synlige og tilgjengelige for våre kunder og alliansepartnere gjennom aktiv tilstedeværelse på ulike fagmesser. Vi er faste deltakere på NEF-Dagene, Kommunal Teknikk, VVS-Dagene og Nord-Norske VVS-Dager, i tillegg til en rekke regionale og nisjemarkedsmesser. Deltakelse på ulike fagmesser Det arrangeres også faglige seminarer for kompetanseoverføring til kunder, rådgivere, allianse- og samarbeidspartnere. I tillegg tilrettelegges det fortløpende individuelle kurs og foredrag tilpasset ulike markedssegmenter. Utdrag av referanseliste Versjon 02/2006 Utdrag av referanseinstallasjoner Tine BA - Prior Norge BA - Kavli ASA - Q-Meieriet - Gilde TINE Meieriet Midt-Norge BA, Tunga - TINE Meieriet Øst BA, Kalbakken TINE Meieriet Sør BA, Voll -TINE Meieriet Vest BA, Voss TINE Meieriet Nord BA, Sømna - Q-Meieriet, Jæren Gardsmeieri, Stavanger - VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), Slemmestad Gilde Trondheim - Radiumhospitalet - Lovisenberg Diakonale Sykehus Sentralsykehuset i Vestfold - Ålesund Sykehus - Longyearbyen Sykehus Haukeland Sykehus, Bergen - Rikshospitalet - Folkehelseinstituttet, Oslo Det Norske Veritas - Stortinget - Statsbygg - VG-bygget - NRK, Marienlyst Oslo City - Bakers, Oslo - Norges Bank - Den Norske Bank Norcem - Finsam Gunnar Klo - Fredrikstad Kommune - Halden kommune Lier Kommune - Re Kommune - Sauherad Kommune - Horten Kommune Tinn Kommune - Porsgrunn Kommune - Østre Slidre Kommune - Vestre Slidre Kommune - Klæbu Kommune - Levanger Kommune - Sør Odal Kommune - Orkdal Kommune - Nordre land Kommune - Søndre land Kommune - Farsund Kommune - Lindesnes Kommune - Audnedal Kommune - Åseral Kommune - Bergen Kommune - Tromsø Kommune - Tana Kommune - ITT-Flygt AS - Jacobsen Dental AS - Comfort-Kjeden

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Landbasert Akvakultur LNADBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s I N n H O L D : din partner...

Detaljer

RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER

RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER RENSETEKNOLOGI PÅ NATURENS EGNE PREMISSER DRIKKEVANN PROSESSVANN AKVAKULTUR Unik Filtersystem ble etablert i 1987 og har i løpet av årene opparbeidet seg en svært solid kompetanse. Vi tar gjerne hånd om

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter

LEGIONELLA. Vet du nok om. til å kunne hjelpe kundene dine? Termorens med internasjonale kontrakter Ekspert på Legionella og energiøkonomisering Vet du nok om Enøk? Legionella? LEGIONELLA til å kunne hjelpe kundene dine? Les mer på side 2, 3 og 6 Termorens med internasjonale kontrakter Aldri har ENØK

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

Sykehus endelig kvitt Legionella

Sykehus endelig kvitt Legionella Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis Sykehus endelig kvitt Legionella Les mer på side 3 Entra Eiendom og TermoRens AS med rammeavtale Postgirobygget er et av 150 bygg som nå kartlegges

Detaljer

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com

Akvakultur. Merdbasert & Landbasert. Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com Merdbasert & Landbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA group-cage Farming-N-08.11 N-AKVAgroup-24 page catalogue-20140711 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner Trygge og innovative

Detaljer

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system

Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Instrumentbehandling på tannlegekontoret Hygiene, sikkerhet og effektivitet i system Systemløsning for sikker og effektiv instrumentbehandling Miele tilbyr et komplett system for sikkert og effektivt arbeid

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL 1-2 2013 Messespesial NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN

Detaljer

PRODUKTKATALOG Pumper, miksere og agitatorer til industrien

PRODUKTKATALOG Pumper, miksere og agitatorer til industrien PRODUKTKATALOG Pumper, miksere og agitatorer til industrien Xylem Water Solutions Norge AS er et av Norges største spesialfirma i pumping med ca. 130 ansatte fordelt på 9 avdelingskontorer over hele landet.

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen

Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen produkter og nyheter for næringsmiddelindustrien landteknikkgruppens kundeblad nr 1 2011 Tegninger på nett LT-Line MES hos Normilk TINE, Verdal fortsetter ombyggingen Gjennomføring av to store anleggsleveranser,

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring Skap fremtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Detaljer

Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr 979 178 557 vedtatt i selskapets generalforsamling 10.

Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr 979 178 557 vedtatt i selskapets generalforsamling 10. Prospekt i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon i Clear Water 42 Holding ASA Org nr 979 178 557 vedtatt i selskapets generalforsamling 10. Mars 2008 I tillegg til opplysninger i vedlagte informasjonsmemorandum,

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

INFO. Unikt kundeforhold videreføres. vår kompetanse - din trygghet. Velkommen til våre nye websider - www.axflow.no 12 FRA AXFLOW - JUNI 2009

INFO. Unikt kundeforhold videreføres. vår kompetanse - din trygghet. Velkommen til våre nye websider - www.axflow.no 12 FRA AXFLOW - JUNI 2009 JUNI 2009 FRA AXFLOW INFO FRA AXFLOW - JUNI 2009 vår kompetanse - din trygghet Leder: AxFlow som en klippe AxFlow er som en klippe tross finanskrise og tøffe tider 2 AMR automatisk vannavlesning Mono EZstrip

Detaljer

OFFSHORE/INDUSTRI. Ja, vi har det også! INFOHØSTEN 2014. Våre kunder overraskes stadig over bredden i vårt unike sortiment,

OFFSHORE/INDUSTRI. Ja, vi har det også! INFOHØSTEN 2014. Våre kunder overraskes stadig over bredden i vårt unike sortiment, INFOHØSTEN 2014 OFFSHORE/INDUSTRI EKSENTERSKRUEPUMPER LUFTDREVNE MEMBRANPUMPER MOIVAC SENTRIFUGALPUMPER EX-HEATERE INSTRUMENTERING DOSERINGSPUMPER BUELOBEPUMPER VENTILER RØREVERK MEMBRANPROSSESSPUMPER

Detaljer

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Maraton og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Maraton og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fylt med handlingsplaner blir til konkrete prosjekter, da er Susanne fornøyd. Hun gleder seg til å lansere Viegas neste PR- og markedsføringsaktiviteter.

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER V A R M T V A N N S B E R E D E R E OM HØIAX HØIAX - VARMT VANN SIDEN 1927 Høiax ble grunnlagt i Fredrikstad i 1927, og er Norges eldste

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur

Your Aquaculture Technology and Service Partner. www.akvagroup.com. MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015-N Merdbasert Akvakultur MERDBASERT AKVAKULTUR 2014/2015N Merdbasert Akvakultur 2014 2015 AKVA groupcage FarmingN08.11 www.akvagroup.com Your Aquaculture Technology and Service Partner c o n t e n t s Din akvakultur teknologi

Detaljer