Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI QUALITY WATER PRODUCTS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI QUALITY WATER PRODUCTS"

Transkript

1 Etablert 1995 VANNRENSING INDUSTRI

2 Aqua Unique COMPANY PROFILE IDÉ/STRATEGI Aqua Unique skal være en ledende leverandør av spesiell knowhow og systembaserte fremtidsrettede produktløsninger etter skreddersøm av høyest mulig kvalitet. Aqua Unique jobber i et langsiktig perspektiv for å bli en ledende aktør inne unike og kompetansekrevende applikasjoner. PRODUKTSTRATEGI Vårt produktspekter omfatter alt innen miljøvennlige og unike vannrenseteknologier, avanserte mengde-målingssystemer og spesialkomponenter innen VVS. Det er en klart definert strategi at alle produktområder skal være anvendelige i kommersielle så vel som modulbaserte applikasjoner. ALLIANSER Vi har inngått flere langsiktige allianser med nøye utvalgte partnere for i samarbeid med disse å kunne bli en ledende aktør innen VVS, Næringsmiddelindustri, Vannverk, Helsesektoren og ulike Nisje og OEM applikasjoner. Litt om Aqua Unique Aqua Unique Norge AS ble etablert i 1995 med bakgrunn i knowhow og produktsortiment fra identiske etableringer av produksjons- og salgsselskaper i Danmark (1990) og Tyskland (1993). Rensing av drikke- og prosessvannsapplikasjoner byr på mange komplekse utfordringer Selskapet er i dag en ledende aktør innen flere fagfelt og har opparbeidet betydelig spisskompetanse og anerkjennelse i markedet. Erfaringsgrunnlaget og kompetansen muliggjør leveranser av skreddersydde systemløsninger for selv komplekse utfordringene innen drikke- og prosessvannsapplikasjoner. Per Henriksen Gründer Ditt behov for kvalitet er vår definerte målsetning Per Henriksen Adm. Direktør Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet administrerer Gasellelisten. Den ettertraktede og meget eksklusive Gaselle-utmerkelsen, innebærer at man over tid har oppfylt svært strenge krav til vekst, struktur og resultat. Bl.a må bedriften de siste 4 årene minst ha doblet omsetningen, ha positivt samlet driftsresultat og omsetningsvekst hvert år. Aqua Unique ble Gaselle-Bedrift i 2005, hvilket understreker at langsiktighet alltid har stått sentralt i vår strategi. NOEN AV VÅRE NØKKELKUNDER Tlf.: Faks: E-post: Internett: Tine Q-Meieriet Prior Norge Radiumhospitalet Haukeland Sykehus Det Norske Veritas Stortinget Statsbygg Storebrand Norges Bank NRK VEAS

3 Fakta om Vann Aqua Unique UTDRAG AV FORSKRIFTER KRAV TIL VANNKVALITET Sosial og helsedepartementet har utarbeide kvalitetsnormer som drikkevannet skal tilfredsstille. Generelt kan de viktigste kravene for godt drikkevann settes opp slik slik: Det skal være hygienisk betryggende, uten helseskadelige bakterier Det skal være kjemisk betryggende Det skal være klart Det skal være fritt for framtredende lukt og smak Det skal ikke virke tærende på rør og installasjoner Temperaturen bør være mellom 2 og 12 C Leveringssikkerhet og beredskapshensyn skal være ivaretatt Kilde: DRIKKEVANNSFORSKRIFTEN Vann er en livsnødvendig ressurs 70 % av jordens overflate er dekket av vann, men bare 3 % er ferskvann. Siden rundt 2/3 er is, er kun 1 % av alt vann på jorden tilgjengelig for mennesker, landbruk, industri, planter og dyreliv. Vann fryser ved 0 grader celsius og koker ved 100 grader celsius Vann har ikke lukt, smak eller farge Vann er en livsviktig ressurs for alt liv på jorden Vannets koke- og frysepunkt varierer avhengig av hvor høyt og lavt du er i atmosfæren Vann er tyngst ved 4 grader celsius Vann er en av de beste løsemidlene vi har på jorden Vann har en densitet på 1 g/cm 3 ved 4 grader celsius Vannets volum øker ved oppvarming 8. Godkjenning av vannforsyningssystem Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i 9 når det forsyner: 1. minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 2. næringsmiddelvirksomhet, jf. lov av 19. mai 1933 nr. 3, lov av 28. mai 1959 nr. 12 og lov av 10. januar 1997 nr. 9 eller 3.helseinstitusjon, jf. forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 eller skole/barnehage, jf. forskrift av 1. desember 1995 nr Krav til kvalitet Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, jf. 5, være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Drikkevann skal oppfylle kvalitetskravene i vedlegget i denne forskriften. Egen vannforsyning til en enkelt husholdning (for eksempel vann fra privat brønn) skal være hygienisk betryggende. For denne type vannforsyning gjelder vedlegget til forskriften som veiledende norm. Kilde: FORSKRIFTER OM PRODUKSJON OG FRAMBUD AV MELK OG MELKEPRODUKTER 32. Vannforsyning Virksomheten skal ha forsyning av vann av drikkevannskvalitet. Statens næringsmiddeltilsyn kan gi tillatelse til bruk av annet vann til fremstilling av damp, brannslukning og kjøling, når vannledningene til dette formål utelukker bruk av dette vannet til andre formål og det ikke er noen risiko for forurensning av produkter. Vannledninger som ikke leder drikkevann, skal være lette å skille fra de som leder drikkevann. 38. Krav til vann Vann som brukes i virksomheten skal ha drikkevannskvalitet med mindre det er gitt særskilt tillatelse i samsvar med 32. Kilde: FORSKRIFTER FOR PRODUKSJON M.V AV EGGPRODUKTER 21. Vannforsyning Det skal brukes vann av drikkevannskvalitet til alle formål. Det kan likevel brukes vann som ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann til dampproduksjon, brannslukking og kjøling i kjøleanlegg under forutsetning av at rørledningene som er installert for dette, ikke gir mulighet for at dette vannet kan brukes til andre formål og at det ikke medfører risiko for forurensning av eggproduktene. Dette vannet og dampen må verken komme i direkte berøring med eggproduktene eller brukes til rengjøring og desinfeksjon av beholdere, anlegg eller materiale som kommer i berøring med eggproduktene. Rørledningene for vann som ikke tilfredsstiller kravene til drikkevann, skal være adskilte og lette å skille fra drikkevannsrørene. Vannets kretsløp fra A-Å Kilde:

4 Aqua Unique PROFI+ Returspylbart filter DN20 til DN50 PROFI+ - MANUELL Manuelt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, manuell kalender, tidsalarm hver 14. dag og utspylingsventil. Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN200. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PROFI+ AT - TIMERSTYRT Automatisk tidsstyrt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, utspylingsventil, automatisk tidsstyrt motordrevet returspyling, knapp for manuell overstyring av tid, LED-lamper for indikasjon av drift, returspyling og alarm. Timerfunksjon innstilles enkelt på én av 4 tidsintervaller (time, dag, uke, måned). Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN100. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PROFI+ AT/P - FULLAUTOMATISK Fullautomatisk trykkdifferens- og tidsstyrt returspylbart partikkelfilter for uttak av faste partikulære urenheter i vann. Standard utrustet med sølvbelagt rustfri silinnsats, klart glass for kontroll, utspylingsventil, fullautomatisk trykkdifferens- og tidsstyrt motordrevet returspyling, knapp for manuell overstyring av tid, LED-lamper for indikasjon av drift, returspyling og alarm. Filteret sørger for behovsstyrt returspyling i forhold til gitt vannkvalitet. Timerfunksjon kan i tillegg settes til tvangsstyrt returspyling etter ønske på én av 4 tidsintervaller (time, dag, uke, måned). Leveres med standard silinnsats i 100 my i størrelser fra ¾ til DN200. Silinnsatser leveres på forespørsel i størrelser fra 30 my til 500 my. PATENTERT FUNKSJONSPRINSIPP Patentert sølvbelagt rustfri sil hindrer effektivt bakteriologisk oppblomstring i filteret. Det patenterte punktavsugsystemet sørger for optimal og effektiv rengjøring av silduken etter støvsugerprinsippet. JPF+ JPF+ AT JPF+ AT/P DN 65 til DN 200 JPF+ / JPF+ ATP Patentert funksjonsprinsipp Sølvbelagt sil Punktavsugsystem

5 Systembaserte Patronfilter Aqua Unique ProffLine ExclusiveLine IndustrialLine PATRONFILTER Patronhylsefilterserie beregnet for installasjoner der god kvalitet, enkelt vedlikehold og høy driftssikkerhet er essensielt. Skruringen på ventilhuset sørger for ypperlig forsegling og gjør det i tillegg lettere å åpne og lukke under vedlikehold. Ventilhus med spesiell sirkelformet forsterkning som gir større stabilitet, økt motstand mot trykk og bedre ytelse. Alle filterhusene er designet for filterinnsatser med lengdemål 5 /7 /10 /20 /30 /40 og forberedt for veggmontering. BIG ONE Patronfilter PROFFLINE leveres med messing ventilhus og gjennomsiktig filterkopp (eller gjennomsiktig TROGAMID filterhus for varmt vann opp til 80 o C). EXCLUSIVELINE leveres med messing ventilhus og filterkopp i korrosjonsbestandig rustfritt stål AISI 304 for varmt vann opp til 100 o C. INDUSTRIALLINE leveres med ventilhus og filterkopp i syrefast rustfritt stål AISI 316L for varmt vann opp til 90 o C. BIG ONE Patronfilterkonsept designet for semi-industrielle og industrielle applikasjoner. Filterhuset er designet med én filterinnsats for stort volum og clamps for enkel drift og vedlikehold, selv i kapasitetskrevende applikasjoner. Leveres i polypropylen utførsel for temperaturer opp til 40o C og kapasiteter opp til 50 m3/h. Filterinnsatser leveres i Meltblown, aktivt kull og rustfritt stål med filtreringsgraduering fra 1-90 my Patroner PATRONER Det leveres et stort utvalg av kvalitetspatroner til nærmest ethvert formål; fra ultrafinmaskede i keramikk og aktivt kull mot lukt og smak via finfiltrering med Meltblown teknologi til silduk i polypropylen og rustfritt stål. Meltblown filterpatroner er nyskapende teknologi med imponerende filtreringseffekt opp til 98%. produsert med topp moderne teknologi der det bare brukes 100 % ren polypropylen. De er derfor et ypperlig alternativ til tradisjonelle bomullspatroner. Våre filterpatroner tåler varmt vann opp til 80 C, leveres fra 1 til 90 mikron i alle standard lengder er 5 til 40. Spør etter abonnement for gunstigere betingelser, regelmessig leveranse og faste lave priser. Meltblown Kullblock Meltblown Tradisjonell

6 Aqua Unique Duplex Avherding DUPLEX AVHERDING Avherdingsanlegg som effektivt sørger for å fjerne/ redusere hardhet (kalk) i vann. Det er fire hovedgrunner til at man bør velge et såkalt Duplexanlegg: 1) Ingen driftsstans under re-generering 2) Dobbelt kapasitet ved ekstrem belastning 3) Forbruksregulerte re-genereringsfrekvenser 4) Redusert saltforbruk Videre utføres det en desinfeksjon av hvert av re-genereringskamrene etter hver re-generering slik at bakterieoppblomstring ikke skal finne sted i ionebyttemassen. Saltforbruk reduseres betraktelig pga. effektiv utnyttelse i forhold til saltkvalitet og -metning. Kapasiteter fra noen få liter i minuttet opp til 204 m 3 /h. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. INDUSTRIELL AVHERDING Systemet er basert på tradisjonell ionebytting, men har spennende tilleggsfeatures som f.eks. forbruksregulerte re-genereringsfrekvenser, tanksystemer tilpasset til næringsmiddelproduksjon og ikke minst redusert saltforbruk pga. effektiv utnyttelse i forhold til saltkvalitet og -metning. Mindre modeller er tilgjengelig med hydropneumatiske ventiler og større modeller leveres standard med automatiske butterfly-ventiler. Standardprogrammet leveres bl.a. med avansert LCD-display og fullfunksjonsmeny for enkel programmering og avlesning, manometer for inletog outlet trykk, overvåking, internt omløp - er også tilgjengelig som Mono, Duplex eller Triplex-modell. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Effektive duplex avherdere med dobbel kapasitet Industriell Avherding Systembaserte industrielle avherdere Før Etter Før Etter KALK STABILISERING Aqua Unique Gruppens egenproduserte spesialenhet for bl.a. stabilisering av karbonater i vann. Ved å anvende avansert kraftfeltteknologi sørger systemet effektivt for å hindre marmorharde kalkbelegg på overflater som er i berøring med kalkholdig vann, som for eksempel kraner, ventiler, dusjvegg, kokeutstyr, berederanlegg, oppvaskmaskiner, separatorer, autoklaver, vekslere og mye annet. Teknologien er basert på vekslende nøye avstemte høyenergikraftfelt, med et eksepsjonelt lavt effekttap (0,2 % pr. 10 år), plassert sentralt i væskestrømmen for høyest mulig virkningsgrad på kalkkrystallenes krystalinske struktur. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Kalkstabilisering Miljøvennlig kalkstabilisering og utfellingskontroll

7 Filterball kulekran m/grovsil Aqua Unique FILTERBALL KULEKRAN Ganske enkelt et genialt produkt som smelter sammen tre funksjoner i én: 1) Kulekran/stengeventil 2) Grovsil 3) Svært plass- og tidsbesparende montering Genial kulekran og grovsil i et produkt Y-Strainer Y-strainer i syrefast rustfritt stål CIP-anlegg Enkel, smart og mobil rensepumpe Filterball Kulekran i messing og vaskbar rustfri grovsil i én enhet som sikrer hurtig montering, redusert plassbehov, enkel drift og ikke minst lettvint vedlikehold. Anvendes i alle applikasjoner der det er behov for enkel grovsil foran annen vannbehandling eller intern installasjon ellers. Filteball leveres i dimensjoner fra DN15 til DN50 med standard 700 my maskevidde. Leveres dessuten med ulike finhetsgrader basert på installasjonssted og bruksområde og kan derfor brukes i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig og industrielt. Y-STRAINER Tradisjonell grovsil for uttak av faste grovpartikler før annen vannbehandling eller intern installasjon ellers. Programmet omfatter løsninger for alle typer installasjoner fra støpejern og rustfritt stål til syrefaste materialer med eller uten forberedelse for utspylingskran. Alle våre y-strainere er naturligvis tilgjengelig med mange ulike maskevidder for tilpasning til akkurat din installasjon og kan leveres i dimensjoner fra DN15 til DN400 med gjenger eller flenset anslutning iht. DIN-norm. Våre løsninger kan dermed brukes i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig, maritimt og industrielt. Aqua Unique leverer også en spesial grovsil av typen MPS som i tillegg til selve grovsilen har en magnetstav for uttak av bl.a. magnetitt, rustrester og magnetiske partikler. MPS filteret hindrer på en effektiv måte at slike urenheter ikke kommer inn i installasjoner som er følsomme for magnetisk materiale. CIP-ANLEGG Mobilt rensepumpesystem for enkel rens av både åpne og lukkede kretser som f.eks. bereder, varmeveksler, varmeanlegg, UV-anlegg, RO-anlegg og lignende.komplett anlegg med vertikal pumpe, tank, kuplinger, påkoblingsslanger, flow-reverser og bærehåndtak. Enkelt, rask og lettbetjent CIP-anlegg som effektivt løser problemer med kalk, slam, rust, sand, partikler og organisk belegg.

8 Aqua Unique UV-Kompakt 2 l/min til 40 m 3 /h UV-ANLEGG Høyeffektive UV-anlegg utviklet og produsert for desinfeksjon/sikring av drikkevann og prosessvann til f.eks. private husholdninger, boligbyggerlag, vannverk, industri, næringsmiddelproduksjon, fiskeforedling, maritim, åpne og lukkede kretsløp og en rekke andre applikasjoner. En miljøvennlig og driftsikker teknologi for etablering av bakteriologisk barriere. Standardprogrammet leveres i flere varianter med behandlingskammer i rustfritt stål AISI 316L eller AISI 304, lavtrykkslamper for høy effekt og lav temperatur, komplett med tilkoplinger for vann inn/ut. I tillegg er anlegget forsynt med egen sløyfe (vann inn/ut) for enkel påfylling av rensevæske i forbindelse med vedlikehold og service av kammeret. TEKNISKE SPESIFIKASJONER UV-anleggene er fortrinnsvis utstyrt med spesielt tilpassede, høykvalitets lavtrykks UV-lamper med en bølgelengde på 254 nm, UV-dose på µWs/cm 2 og et forskriftsmessig utskiftningsintervall av lampene etter 8000 driftstimer (ca. 1 gang årlig). Anleggene har standard anslutning fra DN25 til DN300 iht. DIN-norm, arbeidstrykk opp til 9 bar og kapasiteter fra 5 l/min opp til 1400 m 3 /h. Fullversjonmodeller er standard utstyrt med UVintensitetsmåler, drifttidsovervåking og alarmutgang. Det bør monteres Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter foran slike enheter. Det anbefales dessuten å jevnlig foreta rens av kammeret med vårt kompakte og mobile CIP-anlegg med rensevæske av typen CIP-clean. GODKJENNINGER Aqua Unique UV-anleggene er godkjent av Nasjonalt Institutt for Folkehelse iht. oppnåelse av maksimal kapasitet ved normal dimensjonerende transmisjon på T50=90 %. 5 ÅRS GARANTI En stor del av standardprogrammet kan leveres i en spesialcoated versjon med utvidet 5 års garanti mot gjennomtæring i agressinve medier. Dette muliggjør installasjon i f.eks. sjøvanns-/brakvannsapplikasjoner og andre aggresive industrielle medier. TILBEHØR/ OPPGRADERING Serien tilbys også i en fullversjon med fullovervåking/historikk, utgang for alarmtilkopling internt eller eksternt via modem eller tekstmelding på mobiltelefon. Versjoner i enkel utførsel kan etterfølgende oppdateres med serviceindikator for feil på UV-lamper og ekstern alarmutgang. Kompakte UV-anlegg i syrefast rustfritt stål AISI 316L UV-Industri 30 m 3 /h til 1400 m 3 /h Industrielle UV-anlegg med høy kapasitet i AISI 304 eller 316L 5 års Garanti Spesial coating for agressive applikasjoner

9 RO-Anlegg 2 l/min til 40 m 3 /h Aqua Unique RO-ANLEGG Teknologisk avanserte RO-anlegg for demineralisering og desinfeksjon av vann for f.eks. produksjon av teknisk damp, vaskeprosesser, ingrediens til næringsmidler osv. Kompakte og raffinerte RO-anlegg RO-Anlegg 6 m 3 /døgn til 5000 m 3 /døgn Standardprogrammet leveres bl.a. med omfattende funksjonsmeny på LCD-display, fullovervåking på prosess og vannkvalitet via mikroprosessorstyrt kontrollpanel med LED-lamper, lys/lyd alarmfunksjon med tilkoblingsmulighet og ikke minst høykvalitets membrankammer i AISI 316L. RO- anlegget sørger for fullstendig rent vann og kan leveres med intern, automatisk vaskesystem for enklere vedlikehold og drift. Denne optimale skid-løsning kan fås i kapasiteter fra noen få liter i minuttet opp til 144 m 3 /d og er naturligvis også tilgjengelig i større kapasiteter på forespørsel. Det skal som et minimum monteres korrekt dimensjonert Aqua Unique Returspylbart Partikkelfilter og Aqua Unique Patronfilter ned til 5 mikron maskevidde foran slike enheter. Industrielle RO-anlegg med høy kapasitet Mengdemåling MENGDEMÅLING Mengdemålingssortiment sammensatt av tyske kvalitetsprodukter fra en av verdens 3 største produsenter av både utstyr og avlesningssystemer. Dette sikrer høy driftssikkerhet, klassifisert målernøyaktighet og god tilgjengelighet på komponenter for leveranse av toppkvalitet i alle ledd fra produkt og service til omfattende kompetanse. TILBEHØR Optimale løsninger er tilgjengelig fra DN15 til DN400 og kan fås i kapasiteter fra noen få liter i minuttet helt opp til 900 m 3 /h. Det leveres målere i svært mange typer; både tørrløpere og våtløpere, kombinasjons- og Woltmanmålere, energiog kalorimålere; hvilket naturligvis gjør vårt sortiment anvendelig i et meget bredt spekter av applikasjoner både privat, offentlig, maritimt og industrielt. Mengdemåling satt i system via intern og/eller ekstern avlesning, overvåking og kontroll er et av våre varemerker. Befaring, tilstandsvurdering og prosjektering for optimal drift av vannforsyningsnett, intern VVS-installasjon eller energiforbruk ved sentralfyringsanlegg, er også spesialfelt vi behersker.

10 Aqua Unique Et omfattende produktspekter PRODUKTSTRATEGI Det er en klart definert strategi at alle produktgrupper skal være anvendelige i kommersiell handel, så vel som i modul- og skreddersømbaserte applikasjoner. Produktspekteret er differensiert i 4 hovedsegmenter; EcoLine, ProffLine, ExclusiveLine og IndustrialLine; for best mulig tilpasning til markedets ulike behov og kjøpekraft. Uavhengig av segment er det likevel et ufravikelig krav, at det utelukkende skal tilbys produkter som tilfredsstiller vår standard policy om leveranse av. EGEN PRODUKSJON Aqua Unique har egen produksjon og produktutvikling av spesialtilpassede miljøvennlige vannrenseteknologier og filterstasjoner. Vi utvikler også service og alarmvarslingssystemer, samt systembaserte avlesingssystemer og software for mengdemåling. LANGSIKTIGE LEVERANDØRAVTALER For å sikre stabilitet og kontinuerlig kompetanseheving er det inngått langsiktige eksklusive samarbeidsavtaler med flere av Europas ledende leverandører av høykvalitetsprodukter innen våre spesialfelt. De fleste av våre leverandører og samarbeidspartnere har mange tiårs erfaring innen produktutvikling og produksjon. I tillegg er samtlige leverandører håndplukket gjennom flere års praktisk samarbeid og selektering med vekt på komplettering av eksisterende produktspekter. Produktspekter Vannrensing Filter Mengdemåling Consulting Service VVSkomponenter System ET OMFATTENDE PRODUKTSPEKTER Kombinasjonen av egen produksjon og teknologier fra samarbeidspartnere muliggjør leveranser av bl.a. Vannrensesystemer, Returspylbare filter, Filtertankanlegg, Spesialfilter, RO-, UV- og Avherdingsanlegg, Kalkstabiliseringsanlegg, PH-øking, Lekkasjestoppsystemer, CIP-renseanlegg, ulike spesialtilpassede VVS-komponenter og et altomfattende program innen Vann-, Varme- og Energimålere.

11 Skreddersydde Prosessanlegg Vi tar utgangspunkt i dine konkrete behov og skreddersyr, i samråd med deg, et anlegg tilpasset dine ønsker, krav og budsjettrammer. Ditt behov for kvalitet er vår definerte målsetning. Aqua Unique FORRETNINGSOMRÅDER KOMERSIELLE PRODUKTER Med utgangspunkt i vår produktstrategi leveres ulike vannrenseprodukter, filter, tilbehør og reservedeler til sluttkunder, industri, boligbygg, OEM- og nisjeapplikasjoner. I takt med vår og markedets utvikling utvides produktspekteret til nye og eksisterende bruksområder. SYSTEMLØSNINGER Med utgangspunkt i vårt produktspekter leveres modulbaserte vannrense- og filterstasjoner tilpasset ulike segmenter; sluttbruker, industri, helsesektoren, boligbygg, OEM- og nisjeapplikasjoner. I takt med vår og markedets utvikling skreddersys fortløpende innovative systemløsninger til nye og eksisterende bruksområder. VANNANALYSE - VAK Ulike forhold og sterkt varierende vannkvaliteter gjør vannrensing til et meget komplekst og vanskelig fagfelt, som kan være vanskelig å håndtere. Aqua Unique har derfor utviklet et komplett og enkelt håndterbart konsept, som innbefatter vannanalysetaking, tolking, oppfølging og forslag til løsning. CONSULTING Iht. gjeldende forskrifter er vår prosjektavdeling behjelpelige med vannanalysetaking, utredning av vannkvalitet, tilstandsvurdering, konsekvensanalyse, plangodkjenning, tilbudsavgivelse, tegninger, oppstartsservice, seviceavtale og kvalitetssikring av små og store vannrenseanlegg innen drikke- og prosessvannsapplikasjoner. Ulike behov for mengdemåling vurderes også av vår prosjektavdeling. Vi er behjelpelige med alt fra valg av enkeltkomponenter, tilbehør, definering av utskiftingsintervaller og utlesingsmuligheter til prosjektstyring og planlegging av systembaserte løsninger for fjernavlesing og avregning via f.eks M-Bus, GSM eller trådløs radiotransmisjon. SERVICE Som oppfølging på leverte anlegg tilbys skreddersydde serviceavtaler (VIP-Kunde) som inneholder faste kontroller, 24 timers fjernovervåking, feilvarsling, ambulerende assistanse, utvidet garanti og faste rabatterte priser på reservedeler og forbruksmateriell. Vår serviceavdeling består av kompetente og erfarne medarbeidere som utfører tekniske reparasjoner, utskiftninger, ombygging og utvidelse av eksisterende anlegg.

12 Aqua Unique Info I tråd med vår informasjonspolicy og strategi om synliggjøring, har vi besluttet å ha en statisk og informativ web-profil som til enhver tid skal belyse aktuelt stoff om vannkvalitet, vannrensing, forskrifter, aktiviteter og interessante bransjenyheter. I tillegg vil det i nærmeste fremtid bli mulig å abonnere på AquaNews, som er planlagt publisert regelmessig. AquaNews skal ha fingeren på pulsen vedrørende alt som har med vann, vannkvalitet, utvikling og trender i Skandinavia og Europa, ny teknologi og mye mer. Hold deg oppdatert på Messer og seminar Som et ledd i vår strategi, ønsker vi å være synlige og tilgjengelige for våre kunder og alliansepartnere gjennom aktiv tilstedeværelse på ulike fagmesser. Vi er faste deltakere på NEF-Dagene, Kommunal Teknikk, VVS-Dagene og Nord-Norske VVS-Dager, i tillegg til en rekke regionale og nisjemarkedsmesser. Deltakelse på ulike fagmesser Det arrangeres også faglige seminarer for kompetanseoverføring til kunder, rådgivere, allianse- og samarbeidspartnere. I tillegg tilrettelegges det fortløpende individuelle kurs og foredrag tilpasset ulike markedssegmenter. Utdrag av referanseliste Versjon 02/2006 Utdrag av referanseinstallasjoner Tine BA - Prior Norge BA - Kavli ASA - Q-Meieriet - Gilde TINE Meieriet Midt-Norge BA, Tunga - TINE Meieriet Øst BA, Kalbakken TINE Meieriet Sør BA, Voll -TINE Meieriet Vest BA, Voss TINE Meieriet Nord BA, Sømna - Q-Meieriet, Jæren Gardsmeieri, Stavanger - VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), Slemmestad Gilde Trondheim - Radiumhospitalet - Lovisenberg Diakonale Sykehus Sentralsykehuset i Vestfold - Ålesund Sykehus - Longyearbyen Sykehus Haukeland Sykehus, Bergen - Rikshospitalet - Folkehelseinstituttet, Oslo Det Norske Veritas - Stortinget - Statsbygg - VG-bygget - NRK, Marienlyst Oslo City - Bakers, Oslo - Norges Bank - Den Norske Bank Norcem - Finsam Gunnar Klo - Fredrikstad Kommune - Halden kommune Lier Kommune - Re Kommune - Sauherad Kommune - Horten Kommune Tinn Kommune - Porsgrunn Kommune - Østre Slidre Kommune - Vestre Slidre Kommune - Klæbu Kommune - Levanger Kommune - Sør Odal Kommune - Orkdal Kommune - Nordre land Kommune - Søndre land Kommune - Farsund Kommune - Lindesnes Kommune - Audnedal Kommune - Åseral Kommune - Bergen Kommune - Tromsø Kommune - Tana Kommune - ITT-Flygt AS - Jacobsen Dental AS - Comfort-Kjeden

RENT DRIKKEVANN. fra springen

RENT DRIKKEVANN. fra springen RENT DRIKKEVANN fra springen Er drikkevannet ditt trygt? Kvaliteten på vannet ditt er avhengig av vannkilde, rørnett og andre ytre faktorer. Faktorene som påvirker vannet ditt kan gi bakteriell forurensning,

Detaljer

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Magnetisk vannbehandling Standard program for beskyttelse mot oppbygging av kalkbelegg samt nedbryting av gammelt kalkbelegg i bruksvanns- og industriinstallasjoner. I tillegg

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene Hvordan sikre god vannhygiene De fleste av oss tar rent vann i springen som en selvfølge. Og de fleste

Detaljer

INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER. Sikkerhetsutstyr for vannforsyning

INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER. Sikkerhetsutstyr for vannforsyning INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER Sikkerhetsutstyr for vannforsyning Filtrering av inntaksvann - små partikler kan gi store problemer Hvert år påføres husholdningmaskiner,

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

Aqua AF Simplex 130-700

Aqua AF Simplex 130-700 Aqua AF Simplex 130-700 Avherdingsanlegg for kontinuerlig drift Kompakt ionebytteranlegg for fjerning av kalsium og magnesium (hardt vann). Modell: AFS130 - AFS700. Kapasiteter fra 3,2-26,5 m 3 /time.

Detaljer

INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER. Sikkerhetsutstyr for vannforsyning

INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER. Sikkerhetsutstyr for vannforsyning INNTAKSSILER STANSER RUSK OG PARTIKLER OG ØKER LEVETIDEN PÅ VVS - INSTALLASJONER Sikkerhetsutstyr for vannforsyning Filtrering av inntaksvann - små partikler kan gi store problemer Hvert år påføres husholdningmaskiner,

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser I vårt element Vann er vårt element. Mer enn 100 ansatte jobber for uavhengige og familieeide HydroGroup, som omfatter Hydro-Elektrik GmbH i Ravensburg, RWT GmbH i Gütersloh og Hydro-Elektrik AS i Norge.

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Rør 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring av Termorens

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann

Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Sikkert skille mellom drikkevann og forurenset vann Fordeler! Prisgunstig pga lav vekt, kort total lengde og integrert grov filter Enheten for differensial trykk kontroll sikring består en del, dette gjør

Detaljer

Teknisk informasjon. jeremias. Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

Teknisk informasjon. jeremias. Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL Teknisk informasjon Jeremias EW stålskorsteiner for rehabilitering jeremias ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL Jeremias elementskorsteiner i edelstål Dantherm Air Handling leverer stålskorsteiner fra den tyske

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser

Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Spesialisten på rustfritt stål tanker, spesialprodukter og underleveranser Utnytt vår kompetanse og kapasitet alt fra serieproduksjon til spesialprodukter Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Vannkvalitetskrav til vaskevann instrumentbehandling

Vannkvalitetskrav til vaskevann instrumentbehandling Vannkvalitetskrav til vaskevann instrumentbehandling Per Henriksen, Gründer AS 32 23 10 90 info@aun.as Norsk Forening for Sterilforsyning Landsmøtet Thon Hotel Arena Lillestrøm 21. 22. mars 2013 Innhold:

Detaljer

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM

A T. RZ o. Brosjyre RENDESIGN LIVSSTIL TEKNOLOGI. Scandinavian Design OZZOWATER.COM A T ozw RZ o E Brosjyre REN Design Vi har gleden av å presentere OZZO Water. Den ultimate vannrenser som kombinerer design og funksjonalitet med avansert renseteknologi. Den har en ikonisk form som er

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Svartediket 8.april 2008.

Svartediket 8.april 2008. Svartediket 8.april 2008. Orientering om vannbehandling : Forbehandling Metoder som kan være hygieniske barrierer Fjerning av humus og turbiditet Korrosjonskontroll Eksepler fra vannforsyningen i Bergen

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann

Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kristiansund 25.-26. mai 2004 Nye trender for desinfeksjon av drikkevann Jens Erik Pettersen Avdeling for vannhygiene Drikkevannsforskriften ( 1) Formål: Sikre forsyning

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo G-Force Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Biobrensel. fyringsanlegg. Træpiller. - Flis, halm og pellets... Helautomatiske. www.linka.dk

Biobrensel. fyringsanlegg. Træpiller. - Flis, halm og pellets... Helautomatiske. www.linka.dk Biobrensel - Flis, halm og pellets... Træpiller Helautomatiske fyringsanlegg www.linka.dk Fyringsteknologi for Biobrensler Brennkammer Forbrenningsteknikk Fyringsteknologien til biobrensler er vesentlig

Detaljer

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s.

Nye teknologier for regulering og rensing overvann. Daglig leder Finn Staff. ECOfilters a.s. Nye teknologier for regulering og rensing overvann Daglig leder Finn Staff ECOfilters a.s. ECOfilters utvikler nå bl.a. løsninger for: Hindre oversvømmelser av overvann Effektiv drift av sandfangskummer

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av varmevekslere og Kjølesystemer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien

Fisk. Forskjellen ligger i teknologien Fisk Forskjellen ligger i teknologien Superkjøling av fersk fisk Superkjøling Superkjøling er lagring og transport av hel fisk og filet under produktets frysepunkt. Det vil si at man underkjøler produktet

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Vaskemiddelpåleggere. - til industri og daglig renhold

Vaskemiddelpåleggere. - til industri og daglig renhold Vaskemiddelpåleggere - til industri og daglig renhold IPC Foma er nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for IPC Foma rengjøringsprodukter. I Italia, en av Europas ledende industrinasjoner der mange

Detaljer

Slangetromler. Hydroscands slangetromler

Slangetromler. Hydroscands slangetromler Slangetromler Slangetromler Hydroscands slangetromler Hydroscand kan tilby et stort sortiment med slangetromler. Tromlene vi har på lager dekker ethvert behov, om det så skal brukes for transport av luft,

Detaljer

Tilbakeslagssikring Type BA - Væskekategori 4

Tilbakeslagssikring Type BA - Væskekategori 4 Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale G 1/2 - G 2 10 Maks 65 ºC Bronse DN 65-250 Gråjern Eksempler på bruksområder Tilbakestrømningsbeskyttelse anvendes for å beskytte drikkevannssystem mot utilsiktet

Detaljer

Diskfilterløsninger 91000654

Diskfilterløsninger 91000654 91000654 Diskfilterløsninger Teknologi AZUD har en rekke viktige patenter og innovasjoner bak seg. Fra starten av ble det satt av menneskelige- og økonomiske ressurser til å utføre de forskningsprosjektene

Detaljer

Innlegg til krankrybbe

Innlegg til krankrybbe Innlegg til krankrybbe Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger blant

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

VENTILPRISBOK. Kap 6 Nivå, mengde og trykk Side 141

VENTILPRISBOK. Kap 6 Nivå, mengde og trykk Side 141 Kap Nivå, mengde og trykk Kap Nivå, mengde og trykk Side 141 OLJESTANDSVISERE FIG 2000 MESSING MOH00101 1/2'' SETT B MOH00102 3/4'' SETT B MOH00103 1/2'' UNDERKRAN B MOH00104 3/4'' UNDERKRAN B MOH00105

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR

WHEEL WASHER. Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk. www.satema.no OSLO MOELV TRONDHEIM SMÅLANDSSTENAR WHEEL WASHER Innovativ maskin for vask av kjøretøyets dekk 2 3 Gjørmete dekk er en belastning for miljøet og kan skape alvorlige uhell. Nå er løsningen her 4 5 SATEMA introduserer Wheel washer på det nordiske

Detaljer

Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå

Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå Tilbakeslagssikringer (TBS) Beskyttelse av drikkevann på høyeste nivå Rent vann er svært sentralt i vår kompetanse Drikkevann er nødvendig for vår eksistens. Vi bruker det hver dag som drikke, på kjøkkenet

Detaljer

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat

VITOSORP 200-F Hybridvarmeaggregat Seite 1 Hybridvarmeaggregat Gass - Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 inntil 10/15 kw Seite 2 Hybridvarmeaggregat Gass -Adsorpsjonsvarmepumpe til enfamiliehuse 1,6 bis 10/15 kw Kondenserende gasskjel

Detaljer

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS I kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service I sandblåse- og malehaller G A R A N T I G A R A N T G A R A N T ÅR G A R A N T 60 år I Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS www.holgers.noyes norsk

Detaljer

POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT

POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT - HYDRAULIKK - PNEUMATIKK - ELEKTROMEKANIKK - GLIDELAGRE www.servi.no 100 års erfaring med power and motion control til norsk industri systemer komponenter service

Detaljer

COLLECTION 3 DIN DRØMMEDUSJ

COLLECTION 3 DIN DRØMMEDUSJ COLLECTION 3 DIN DRØMMEDUSJ COLLECTION 3 NISJE Flott og plassbesparende design som passer på ethvert baderom! Tilpasningsdyktige løsninger betyr at du kan velge produkt etter dine behov og ønsker, badets

Detaljer

AluMaxx Konvektorer. Metro. Forza. Dino. Pronto. Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner. (side 4 / 5)) Stilfulle, moderne konvektorer,

AluMaxx Konvektorer. Metro. Forza. Dino. Pronto. Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner. (side 4 / 5)) Stilfulle, moderne konvektorer, AluMaxx Konvektorer Metro Prefabrikkerte, lettvekts konvektorbrønner (side 4 / 5)) Forza Stilfulle, moderne konvektorer, både som vegg- og gulvutførelse (side 6 / 7) Dino Robuste gulvkonvektorer (side

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent

Keystone CompoSeal Myktettende Spjeldventiler Innspent Innspent Spjeldventiler med fleksibelt sete og ventilhus og spjeld i høyteknologisk komposittmateriale som gir utmerket intern og ekstern kjemisk bestandighet Funksjoner Bruksområder Siden hele ventilen

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET?

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? MODULARITET HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? KVALITET PÅLITELIGHET FLEKSIBILITET KRAFT MODULARITET FLEKSIBILITET KRAFT KVALITET PÅLITELIGHET MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT INDIVIDUELL

Detaljer

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N FM Mattsson Dusj Trykksak nr 250 /4 N En ren nytelse i form og funksjon Like fine og se på som å bruke Å dusje skal være en ren nytelse i dobbel forstand. Det er spesielt godt å kjenne det svale regnet

Detaljer

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL WWW.WATERGUARD.NO Systembeskrivelse WaterGuard prinsippskisse montering Waterguard adapter m/strømkutt er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i et adapter

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsinstruks

Drift- og vedlikeholdsinstruks Drift- og vedlikeholdsinstruks BLÜCHER Drain Domestic - boligsluk i rustfritt stål Omfatter: Boligsluk BLÜCHER Drain Domestic SQUARE og TRIO til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmembran eller

Detaljer

Grønt lys for trygg drift

Grønt lys for trygg drift Grønt lys for trygg drift Trygg, optimalisert drift med Skala Når du velger det beste utstyret, bør du også velge den beste servicen og kundestøtten. Riktig og systematisk service betyr mer effektiv drift,

Detaljer

TROMLER. Automatisk slangetrommel til luft og vann serie E809. Automatisk slangetrommel til luft og vann serie E801 / E805

TROMLER. Automatisk slangetrommel til luft og vann serie E809. Automatisk slangetrommel til luft og vann serie E801 / E805 Automatisk slangetrommel til luft og vann serie E809 Liten og kompakt trommel til industri, landbruk og bilverksteder Epoxy pulverlakkert overflate 165mm kraftig L-formet veggfeste Styrearm med 4 retningshjul,

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen

Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER. Patentbeskyttet dreiemomentskontroll. Den intelligente forskjellen Trykktetning P-PIPE/P-CABLE PRESSTETNINGER Patentbeskyttet dreiemomentskontroll Den intelligente forskjellen MORE BRAIN Trykktetning Forskjellen ligger i detaljene. DREHMOMENT- KONTROLLE DICHTHEITS- PRÜFUNG

Detaljer

SLANGER OG KUPLINGER TIL SPYLE- OG SLAMSUGING

SLANGER OG KUPLINGER TIL SPYLE- OG SLAMSUGING SLANGER OG KUPLINGER TIL SPYLE- OG SLAMSUGING Slanger til slamsuging og høytrykksspyling Vi har et meget bedt sortiment av slanger til slamsuging, tørrsuging og høytrykksspyling. Slangene har gjennomgående

Detaljer

Mobile varmluftsaggregater Transportabel varme for

Mobile varmluftsaggregater Transportabel varme for Mobile varmluftsaggregater Transportabel varme for - bygg- og anlegg - industri og håndverk - landbruk og gartnerier - telt og provisorier - offshore og skipsindustri Varmluft på rett sted til rett tid

Detaljer

ECM Espressomaskiner. Profesjonell Serie

ECM Espressomaskiner. Profesjonell Serie ECM Espressomaskiner Profesjonell Serie Espresso Espresso er lidenskap og tilberedingen e r som et rituale. Forfør dine gjester med smakfull crema fra en nybrygget espresso. Bella Italia! Opphhøyet nytelse

Detaljer

Aquality - en komplett vannkjøler

Aquality - en komplett vannkjøler Aquality - en komplett vannkjøler En effektiv, solid vannkjøler - enkel å bruke og vedlikeholde. Kjøleren er meget fleksibel når det gjelder kjøleteknologi og utførelse, enten det gjelder kjøli av vann

Detaljer

Presto brannposter. Brannpost type 1

Presto brannposter. Brannpost type 1 Brannposter Presto brannposter Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer A- brann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der det trengs mye slokkemiddel. Det er vanlig at man

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

FM Mattsson. Kjøkken. Trykksak nr 251 /3 N

FM Mattsson. Kjøkken. Trykksak nr 251 /3 N FM Mattsson Kjøkken Trykksak nr 251 /3 N Tilgang på sand og kunnskapen om metallbearbeidning var en forutsetning da FM Mattsson ble grunnlagt på midten av 1800-tallet. Kunnskapen har gått i arv og sanden

Detaljer

Nederman Næravsugsett

Nederman Næravsugsett Nederman Næravsugsett Nedermans næravsugssystemer kan brukes i de fleste miljøer - fra montringsstasjoner med fjerning av lodderøyk, til laboratorier hvor beskyttelse mot svært korroderende eller skadelige

Detaljer