Veiledning for programvare på CD-ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for programvare på CD-ROM"

Transkript

1 Issue 2 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

2 Copyright Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce og Triple Pop er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-5N er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):1999/5/EC. Du finner nærmere instruksjoner om drift, pleie og vedlikehold, blant annet viktig sikkerhetsinformasjon, i Brukerhåndboken.

3 Innholdsfortegnelse...1 Slik installerer du programvare fra CD-ROM-platen...1 Fjernsynkronisering...2 Converter...6 File viewer...9 Notes...15 Multimedia converter...19 Spill...22 Andre...34

4 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Ikke bruk kommunikatoren når du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser. FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

5 EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Kommunikatoren tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. RINGE Lukk dekslet og kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på. Du avslutter samtalen ved å trykke på. Du besvarer et anrop ved å trykke på. NØDSAMTALER Lukk dekslet på enheten. Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

6 1 1. Veiledning for programvare på CD-ROM Denne veiledningen inneholder informasjon om programvare du kan installere fra CD-ROM-platen i salgspakken. Disse programmene ligger i delene "Programvare for kommunikatoren" og "Programvare for PC". Vær oppmerksom på at enkelte tilleggsprogrammer har egne brukerhåndbøker. De er plassert ved siden av programmene på CD-ROM-platen. Tips: Du finner mer informasjon om hvordan du installerer programvare, i Brukerhåndbok. Slik installerer du programvare fra CD-ROM-platen Programmene og filene på kommunikatorens CD-ROM kan installeres på eller flyttes til kommunikatoren. Bruk denne fremgangsmåten for å installere: 1 Kontroller at du har installert PC Suite på datamaskinen. Du finner dette programmet på CD-ROM-platen i salgspakken. 2 Sett inn CD-ROM-platen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 3 Koble kommunikatoren til datamaskinen via adapterkabelen som følger med i pakken eller konfigurer kommunikatoren og datamaskinen for infrarødforbindelse. Du finner mer informasjon i Brukerhåndbok.

7 2 Tips: Bruk et minnekort for å få mer plass til forskjellige programmer og filer på CD-ROM-platen. 4 CD-ROM-grensesnittet åpnes automatisk. Hvis ikke åpner du brukergrensesnittet ved å dobbeltklikke på filen "Nokia9210i.exe" i filstrukturen på CD-ROM-platen. 5 Finn og velg et program du vil installere fra CD-ROM-brukergrensesnittet, og klikk på Installer. Merk: Husk å installere tilleggsprogrammer på samme språket som brukes på kommunikatoren. Fjernsynkronisering Det eksterne synkroniseringsprogrammet for Nokia 9210i Communicator gjør det mulig for deg å synkronisere kalenderen og kontaktene dine ved hjelp av et GSMdataanrop med ulike Internett-kalendere og adressebokprogrammer, i tillegg til flere bedriftsløsninger som for eksempel Lotus Notes. Synkroniseringsprogrammet bruker SyncML-teknologi til å synkronisere. Innstillinger for ekstern server kalles synkroniseringsprofiler. Du kan oppgi flere profiler hvis du har behov for å synkronisere med flere servere eller programmer. Det kan hende at tjenesteleverandøren kan sende noen eller alle de nødvendige innstillingene til deg via en spesiell tekstmelding kalt OTA-melding (OTA = Over The Air). Når du har mottatt og godtatt innstillingene, kan du begynne å bruke programmet Ekstern synkronisering for synkronisering eller redigere profilene som beskrevet nedenfor. Merk: Du finner mer informasjon om SyncML-kompatibilitet ved å kontakte tjenesteleverandøren eller brukerstøtte for bedrifter. Merk: Dette produktet inkluderer programvare utviklet av SyncML Initiative.

8 3 Slik oppretter du en ny synkroniseringsprofil Når du starter ekstern synkronisering, vises den gjeldende synkroniseringsprofilen i hovedvinduet, under tittelen Ekstern synkronisering. Hvis det ikke er opprettet noen profil, vises teksten <ingen profiler definert>. Gjør følgende hvis du vil opprette en ny profil: Figur 1 1 Hvis det ikke er definert noen profil, trykker du på Ny. En dialogboks vises. Fortsett med trinn 4. 2 Hvis minst én profil er definert allerede, trykker du på Profilinnstillinger i hovedvinduet for å vise tilgjengelige profiler. 3 Hvis du vil opprette en ny profil basert på innstillingene for en tidligere profil, velger du den som skal brukes som grunnlag, og klikker på Ny. En dialogboks vises. 4 Angi følgende: Siden Generelt Standardprofil: Minst én av de tilgjengelige synkroniseringsprofilene må defineres som standardprofil. Du definerer denne profilen som standard ved å velge Ja. Standardprofilen vises i hovedvinduet for enkel tilgang. Tips: Når du legger til en ny profil basert på en gammel profil, velger du profilen med verdier som er nærmest verdiene i den nye profilen.

9 4 Tips: Angi den mest brukte profilen som standardprofil for å oppnå best mulig brukervennlighet. Profilnavn: Oppgi et beskrivende navn for profilen. Eksempel: "Min firmakalender". Hver profil må ha et unikt profilnavn. Bruk/Internett-tilgang/Vertsadresse/Port/HTTP-godkjenning: Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekte verdier. Brukernavn: Din bruker-id for synkroniseringsserveren. Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekt ID. Passord: Skriv inn passordet ditt her. Av sikkerhetsgrunner vises passordet med stjerner (*****). Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren for korrekt passord. Siden Data Figur 2 På denne siden kan du velge hvilke data som skal synkroniseres mot en server. 1 Velg programmet med piltasten, og klikk på Endre for å velge Ja eller Nei. Hvis du velger Ja, vises en dialogboks. 2 Angi følgende: Kalenderfil/Kontakter-fil: Trykk på Bla gjennom for å velge riktig database på kommunikatoren. Ekstern kalender/eksterne kontakter: Kontakt tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.

10 5 3 Klikk på Lukk og bekreft at du vil opprette denne nye profilen. Merk: Før du kan synkronisere kalenderelementer, må kalenderfilen finnes i kommunikatoren. Bruk kalenderprogrammet for å opprette en kalenderfil. Slik synkroniserer du data 1 I hovedvinduet kan du kontrollere at du har valgt riktig profil. Trykk på Synk for å starte synkroniseringen. Status for synkroniseringen vises nederst på skjermen. 2 Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, trykker du på Avbryt. 3 Du blir varslet når synkroniseringen er fullført. Trykk på Vis logg for å åpne en loggfil eller Lukk for å gå tilbake til hovedvinduet. Slik redigerer du eksisterende profiler 1 I hovedvinduet trykker du på Profilinnstillinger. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg profilen du vil redigere med piltasten, og trykk på Rediger. 3 Rediger profilen etter behov. Kontakt tjenesteleverandøren, systemadministratoren eller se i håndboken for korrekte verdier. Se Siden Generelt på side 4 og Siden Data på side 4 hvis du vil ha mer informasjon. 4 Klikk på Lukk for å godta endringer og lukke dialogboksen. Slik sletter du eksisterende serverprofiler 1 I hovedvinduet trykker du på Profilinnstillinger. Det vises en liste over serverprofiler.

11 6 2 Velg en profil som skal slettes med piltasten, og trykk på Slett. Slik synkroniserer du mot en annen server 1 I hovedvinduet trykker du på Profilsynk. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg en profil og trykk på Synk. Slik viser du synkroniseringslogger Du kan vise den siste synkroniseringsloggen for profilen. 1 I hovedvinduet trykker du på Profilsynk. Det vises en liste over serverprofiler. 2 Velg en profil og trykk på Vis logg. I loggen ser du antall elementer som er lagt til, oppdatert og slettet. Converter Du kan bruke Converter for Nokia 9210i Communicator til å konvertere målenheter. Figur 3

12 7 Hvis du vil åpne konverteringsverktøyet, velger du konverteringskategorien i hovedvinduet og trykker på Åpne. Konverteringskategorier og -enheter er som følger: Konverteringskategori Enhet A Enhet B Valuta USD EUR Areal ft 2 m 2 Energi kcal kj Lengde mi km Vekt lb kg Effekt hk kw Trykk Pa b Temperatur F C Tid d t Hastighet mph km/t Volum gal (US) liter Konverteringsverktøyet for en bestemt konverteringskategori har to rammer, se Figur 3. Bare en ramme kan være aktiv om gangen. Rammene har alltid tilsvarende verdier. Hvis verdien i en av de to rammene er endret, oppdateres den andre rammen automatisk. Tips: Bruk Tabulatortasten for å bevege deg mellom rammene.

13 8 Tips: Hvis du vil slette en valuta, velger du den og trykker på Menu-tasten. Velg Fil > Slett valuta. Trykk på Slett. Merk: Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme. Slik endrer du enheter Det kan være at du vil endre enhetene som brukes i en bestemt konverteringskategori. I stedet for å konvertere fra USD i valutakategorien vil du kanskje konvertere fra FRF. 1 Trykk på Endre enhet i visningen for konverteringsverktøyet for den bestemte konverteringskategorien. En dialogboks vises. 2 Velg fra listen, eller søk i listen ved å skrive inn en streng i søkefeltet. 3 Trykk på Velg for å godta endringen eller Avbryt for å avbryte. Slik legger du til og redigerer valutaenheter Merk: Bare valutaenheter kan redigeres, slettes og legges til. 1 Velge og åpne valutakategorien. 2 Hvis du vil redigere en valuta, velger du den og trykker på Åpne. Hvis du vil legge til en valuta, trykker du på Menu-tasten og velger Fil > Ny valuta. En dialogboks vises. 3 Angi følgende: Navn: Navnet på valutaenheten. Symbol: En forkortelse for valutaenheten. 4 Trykk på Beregn forhold for å definere følgende: Forhold: Konverteringsforholdet definert ved grunnenheten. En dialogboks vises.

14 9 5 Definer verdiene for den nye valutaenheten og grunnvalutaenheten og trykk på Avbryt. 6 Trykk på Lukk for å godta endringene. File viewer File viewer gjør det mulig for deg å vise flere formater for tekstbehandlig, grafikk med mer. I tillegg kan du åpne og pakke ut arkiverte filer. Figur 4 Formater som støttes CD-ROM-platen inneholder fem installasjonsfiler som støtter ulike filformater. Nedenfor finner du en liste over tilgjengelige installasjonsfiler og de tilhørende filformatene som støttes. Merk: Disse visningsprogrammene støtter ikke alle filformater eller variasjoner av filformater. For eksempel støttes bare følgende TIFF-formater: gråskala 8-biters uten komprimering, LZW-komprimering eller PackBits-komprimering farge RGB 24-biters med LZW-komprimering eller ingen komprimering

15 10 Installasjonsfil Filformater som støttes Filtyper som støttes Alle installasjonsfiler Enkel tekst Windows-punktgrafikk Portable Network Graphics Windows-metafil TXT BMP, RLE, ICO, CUR PNG WMF, EMF Viewer1.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000 PPT, POT, PPS Viewer2.sis Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/2000 XLS, XLC Viewer3.sis Viewer4.sis Microsoft Powerpoint 3/4/7/97/98/ 2000 Microsoft Excel 2/3/4/5/7/97/98/2000 Microsoft Word 1/2/4/5/6/7/97/98/ 2000 Lotus v. 1/2/3/4/5/97/ Millennium Lotus Ami Pro WordPerfect 4/5/6/7/8 WordPerfect-ikon Lotus Ami Draw PPT, POT, PPS XLS, XLC DOC, WRI WQ1, WKU, WK1, WK3, WK4, WK5, WK6, 123 SAM WPD WPG SDW

16 11 Viewer5: Bildeformater Viewer5: Tekstformater Viewer5: Arkiverte filer Viewer5: Andre formater Computer Graphics Metafile Compuserve GIF Paintbrush Tagged Image-filformat (TIFF) Internet Hypertext Markup Language Enkel tekst vcard Rikt tekstformat Winzip, PKZIP Unix Gzip Unix Compress Microsoft Project Visio CGM GIF PCX, DCX TIF, JPG, JIF HTML TXT VCF RTF ZIP, EXE TGZ TAR, TAZ MPP VSD Slik viser du filer Merk: Menyvalg og kommandoer tilgjengelig er avhengig av hvilken type fil som blir vist. 1 Velg Filvisning i Tilbehør-programlisten, og trykk på Retur. 2 Dialogboksen Åpne vises.

17 12 3 Trykk på Bla gjennom for å finne en fil som støttes, og trykk på OK. Filen åpnes. Avhengig av filtypen har du følgende valg: Alle filer Trykk på Zoom inn og Zoom ut for å endre visningen. Trykk på Menu-tasten og velg Vis > Fullskjermvisning for å vise bare dokumentet eller filinnholdet på skjermen. Du sender meldingen ved å trykke på Send. Dialogboksen Send åpnes. Valgene er Som epost / Via infrarød. Trykk på Send for å bekrefte sendingen. Du lukker File viewer ved å trykke på Lukk. Tekstdokumenter og bilder Trykk på Menu-tasten og velg Bilde/Dokument > Tilpass til bredde for å zoome filen slik at den passer til bredden på skjermen. Velg Bilde/Dokument > Tilpass til vindu for å zoome slik at filen passer til skjermen. Tekstdokumenter og regneark Dokument- eller Regneark-menyen inneholder flere visningsvalg: Kladdvisning: Du velger kladdvisningen ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Kladdvisning eller Regneark > Kladdvisning. I kladdvisningen vises teksten i dokumentet eller regnearket i en enkel font. Tegnformattering, avsnittsjustering, mellomrom og tabulatorer vises også. Innebygde objekter vises ikke i kladdvisningen. Normalvisning: Du velger normalvisningen ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Normalvisning eller Regneark > Normalvisning. I normalvisning vises alle fonter og innebygde objekter som i det opprinnelige dokumentet.

18 Sidevisning: Du velger sidevisning ved å trykke på Menu-tasten og velge Dokument > Sidevisning eller Regneark > Sidevisning. I sidevisningen vises teksten i dokumentet eller regnearket som i det opprinnelige dokumentet, inkludert tekstbrytning, sidemarger, topptekster, bunntekster og kommentarer. Bilder Trykk på Menu-tasten og velg Bilde > Tilpass til bredde for å zoome bildet slik at det passer til bredden på skjermen. Velg Bilde > Tilpass til vindu for å zoome slik at bildet passer til skjermen. Trykk på Bilde > Roter for å rotere bildet 90 grader med klokken. Velg Bilde > Tilbakestill til opprinnelige innstillinger for å vise bildet slik det så ut da det først ble åpnet. Arkiverte filer Du pakker ut valgte filer ved å trykke på Pakk ut. En dialogboks for målmappe åpnes. Du pakker ut alle filene i et arkiv ved å trykke på Hent alle. Du viser en fil i et arkiv ved å trykke på Vis. Du kan også sortere elementer i et arkiv. Velg Rediger > Sorter etter for å definere sorteringskriteria. Valgene er Navn/ Dato/Størrelse. Velg Rediger > Sorteringsrekkefølge for å definere sorteringsrekkefølgen. Valgene er Stigende/Synkende. Tips: Når du viser et tekstdokument, kan du velge tekst, kopiere den til utklippstavlen og lime den inn i andre programmer. 13

19 14 Tips: Hurtigtastene for Neste lysbilde / Forrige lysbilde er Skift-Ctrl-N og Skift-Ctrl-P. PowerPoint-presentasjoner Du viser lysbilder ved å trykke på Menu-tasten og velge Lysbilde > Neste lysbilde / Forrige lysbilde. De andre menykommandoene i Lysbilde-menyen fungerer på samme måte som i Bilde-menyen. Slik konfigurerer du valg for File viewer Trykk på Menu-tasten og velg Vis > Valg. En dialogboks med to sider vises. Angi følgende: Vis side Standardfont: Du velger standardfont ved å trykke på Endre. Fontdialogboksen åpnes. Vis ukjente filer som:: Definerer hvordan File viewer skal håndtere ukjente filtyper. Valgene er Tekst/Heksadesimal/Ikke vis. Vis filer som ikke støttes, som:: Definerer hvordan File viewer skal håndtere filtyper som ikke støttes. Valgene er Spør bruker/åpne i registrert program/vis som ukjent. Siden Annet Vis støttelinjer: Velg standardinnstillinger for regnearkstøttelinjer. Valgene er Ja/ Nei. Sorter arkiver etter: Velg standard sorteringskriteria for akrivfiler. Valgene er Navn/ Dato/Størrelse. Sorteringsrekkefølge for arkiv: Velg standard sorteringsrekkefølge. Valgene er Stigende/Synkende. Lukk dialogboksen ved å trykke på Lukk.

20 Notes Figur 5 Notes er et enkelt tekstredigeringsprogram som gjør at du raskt kan skrive notater og opprette notatlister. Du kan lage flere notater for å opprette notatliste. Du kan sortere en liste på flere måter og lagre en liste som en notatblokk. Notes inkluderer mange standardkommandoer som er vanlige i tekstbehandlingsprogrammer. Notes finnes kun på engelsk. Slik legger du til og sletter notater og notatblokker Du legger til et nytt notat ved å trykke på New note. Du sletter et notat ved å trykke på Menu-tasten og velge File >Delete note. Du oppretter et nytt notat ved å trykke på Menu-tasten og velge File > New file. Du kan ha ulike notatblokker for ulike emner. 15

21 16 Tips: Notatvisningen er bra til å redigering av store mengder tekst. Og vindusdelingen gjør det enklere å bla gjennom notatblokker. Tips: Ordtellingsfunksjonen er nyttig når du skal sende et notat som en tekstmelding, hvor antall tegn må begrenses til rundt 160. Visninger Du kan vise innholdet i et notat eller både et notat og en notatliste. Du velger en visning ved å trykke på Menu-tasten og velge View > Split view/note view. Du flytter mellom visninger i en delt visning ved å trykke på Change Focus. Du viser den gjeldende visningen i fullskjermvisning ved å trykke på Menu-tasten og velge View > Full screen. Du går tilbake til normalvisning ved å velge Full screen igjen. Slik formaterer du notattekst 1 Velg teksten du vil endre. 2 Trykk på Menu-tasten og velg fra Format-menyen: Velg Font for å endre fontene som brukes i teksten eller andre valg for fet, uthevet, understreket eller punktmerket tekst. Slik teller du ord i et notat Trykk på Menu-tasten og velg Tools >Word count. Slik kjører du stavekontroll på et notat Hvis du har installert stavekontrollen, kan du sjekke notatet på følgende måte: 1 Trykk på Menu-tasten og velg Tools > Spell check. 2 Du får flere forslag på et ukjent ord, merk Forslag og velg Endre.

22 Slik sorterer du notater Du kan sortere notater med en notatblokk på følgende måte: 1 Trykk på Menu-tasten, velg Tools > Sort by og deretter sorteringskriteriet. Valgene er Creation Date/Last Modified Date/Title. 2 Du velger sorteringsrekkefølgen ved å trykke på Menu-tasten og velge Tools > Sorting Order og velge Ascending eller Descending. Innstillinger Du viser notatinstillinger ved å trykke på Menu-tasten å velge Tools > Preferences. En tosiders dialogboks åpnes. Angi følgende: Vis innstillinger Show title of entries on - Definer om du vil vise listevisningen på venstre eller høyre side av den delte visningen. Note width - Definer bredden til notatvisningen i den delte visningen. Du kan velge mellom 10 til 80 %. Display - Definer datoformatet på statuslinjen nederst på skjermen. Valgene er Last update date /Creation date. Notatinnstillinger Always start on a new note - Lar deg bestemme om du vil at Notater skal opprette et nytt notat for brukeren automatisk. Valgene er No / Yes / Only when switched on. Include in list - Lar deg definere hvor mye tekst som skal vises i notatlisten i den delte visningen. Valgen er First line / All text. First line-valget viser bare første linje av notatet. All text viser så mye tekst som er mulig. 17

23 18 Slik skriver du ut notater Trykk på Menu-tasten og velg File > Printing > Print. Du definerer sidelayouten ved å trykke på Menu-tasten og velge File > Printing > Page setup Du forhåndsviser siden på skjermen før du skriver ut ved å trykke på Menu-tasten og velge File > Printing > Page preview. Slik søker du etter notater Dialogboksen Søk etter gjør at brukeren kan søke etter og erstatte tekst i en hel notatblokk på en rask og enkel måte. 1 Trykk på Menu-tasten og velg Edit > Find. 2 Skriv inn teksten du vil søke etter. Trykk på Erstatt for å skrive inn teksten du vil erstatte den med. 3 Trykk på Valg hvis du vil begrense søket ved å skille mellom små og store bokstaver, bare hele ord eller deler av ord. 4 Trykk på Søk. Notater søker gjennom det gjeldende notatet, og deretter resten av notatene i notatblokken. 5 Du søker etter neste forekomst ved å trykke på Søk etter neste. Tips: NIM står for filformatet "Nokia Interleaved Multimedia". Multimedia converter Multimedia converter er et PC-program. Med Multimedia converter kan du konvertere vanlige videofilformater til NIM-format som kan spilles av på Nokia 9210i Communicator. Du kan også konvertere vanlige lydfilformater til WAV-

24 format og optimalisere eksisterende lydfiler i WAV-format for bruk med Nokia 9210i Communicator. Du kan for eksempel bruke konverterte WAV-filer som ringetoner. Figur 6 Du oppnår flere fordeler ved å bruke konverteringsprogrammet: Når du konverterer en fil, er den konverterte lyd- eller videofilen vanligvis mye mindre enn den opprinnelige filen. Derfor krever ikke avspilling på kommunikatoren mye av prosessoren, og avspillingen har bedre flyt. Mange filer kan faktisk ikke spilles av i det hele tatt på kommunikatoren uten konvertering. Når du spiller av en WAV-fil på kommunikatoren, er lydkvaliteten bedre. 19

25 20 Merk: Multimedia converter støtter de fleste filer som du kan spille av i Windows Media Player. Det nøyaktige settet med filer som støttes, er avhengig av hvilken versjon av Media Player som er installert i systemet og på de installerte lyd- og videokodekene. Vanligvis støtter Multimedia converter de fleste filer i formatene AVI, WAV, MPG og MP3. Slik optimaliserer du en ren lydfil 1 I menyen velger du File > Open... En dialogboks vises. 2 Bla etter lydfilen du vil konvertere, og klikk på OK. Filinformasjonen overføres til Original file feltene på venstre side av vinduet. Feltene viser filtypen, filstørrelsen og avspillingstiden. 3 Velg ett av de to valgene i feltet Audio format: Low compression: For den beste lydkvaliteten Normal compression: For noe lavere lydkvalitet, men betydelig mindre filstørrelse 4 Klikk på Convert. Filinformasjonen til den konverterte filen er overført til Convertedfile feltene på høyre side av vinduet. 5 I menyen velger du File > Save As for å lagre den nye filen.

26 Slik konverterer du en videofil 1 I menyen velger du File > Open... En dialogboks vises. 2 Bla etter videofilen du vil konvertere, og klikk på OK. Filinformasjonen overføres til Original file feltene på venstre side av vinduet. Feltene viser filtypen, filstørrelsen og avspillingstiden. 3 Velg ett av de to valgene i feltet Video quality: Smooth motion, small image size: For maksimalt oppnåelig rammefrekvens. Normal motion, normal image size: For normal bildestørrelse og noe mindre flyt i bevegelsene. 4 Hvis filene inneholder både video og lyd, velger du ett av de to valgene i feltet Audio format: Music, normal compression: Bruk denne hvis kildefilen inneholder musikk eller en annen type materiale som trenger høykvalitetslyd. Voice, high compression: Hvis den opprinnelige filen bare inneholder tale, eller hvis liten filstørrelse er viktigere en lydkvaliteten. 5 Klikk på Convert. Filinformasjonen til den konverterte filen er overført til Convertedfile feltene på høyre side av vinduet. 6 I menyen velger du File > Save As for å lagre den nye filen. Merk: I løpet av konverteringen kan du ikke starte avspilling av filer. Du kan bruke PC Suite for Nokia 9210i Communicator for å kopiere de konverterte filene til kommunikatoren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se PC Suite Guide i salgspakken. Tips: Rammefrekvensen indikerer i hvilken hastighet rammene, de individuelle bildene som i sekvens danner en illusjon av bevegelse, vises i en film eller en video. Rammefrekvensen måles i rammer per sekund (fps). Jo lavere antall rammer, jo mindre flyt blir det i videoen. Tips: Du kan spille av originalfilen før konverteringen og den konverterte filen etter konverteringen. Bruk kontrollene nedenfor skjermene for forhåndvisningene for å starte og stanse avspillingen, samt sette den på pause. 21

27 22 Tips: Hvis du vil ha tilgang til spilltjenestene til Nokia, kan du bli med i Club Nokia på Spill Kommunikatoren er ikke bare et effektivt forretningsverktøy, den tilbyr deg også spennende underholdning. I denne enheten finner du fantastiske spill som du kan spille på Nokia 9210i Communicator. Installasjon Sørg for at Nokia 9210i Communicator er koblet til PCen. Åpne CD-ROM-platen og velg spillet du vil installere fra mappen "Programvare for kommunikatoren/spill", og trykk på Installer. Bounce Bounce er et spill hvor du styrer en liten ball i en farlig verden. Du spretter og ruller ballen rundt på ulike nivåer. Du må unngå farer, og du må samle de ringene du trenger for å få nøkkelen til neste nivå. Du kan bruke gummiklosser for å kunne hoppe høyere og oppheve tyngdekraften for å få tak i de ringene som er lengst unna. Du finner instruksjonene i selve spillet. Bounce finnes kun på engelsk. Figur 7

28 Systemkrav Bounce krever minst 1,5 MB ledig minne og 800 kb ledig plass på harddisken på Nokia 9210i Communicator, eller minnekort. Slik spiller du Bounce 1 Velg Bounce-ikonet fra listen over Tilbehør ved hjelp av piltasten, og trykk på Åpne. 2 Når du ser den animerte logoen for spillet, trykker du på en tast for å gå til hovedmenyen. 3 Du velger elementer fra menyene ved å flytte uthevingen til det ønskede elementet med piltasten og trykke på Retur for å velge. Hovedvindu Menyen i hovedvinduet inneholder fem valg: Start Game, Online, Options, High Scores og Quit. Du velger Quit ved å trykke på > pilen på piltasten og trykke på Retur eller den nederste kommandoknappen. Starte et spill Menyen Start Game har fire valg: New Game, Continue, Instructions og Back. New Game starter et nytt spill fra nivå 1. Continue tar deg til Continue-menyen. Instructions starter en automatisk demonstrasjon av spillfunksjonene. Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. 23

29 24 Fortsett Menyen Continue har fire plasseringer for tidligere lagrede spill. Hver plassering viser nivået for det lagrede spillet og antall liv du har igjen. Når du velger en plassering, starter spillet på nytt på begynnelsen av nivået som er lagret, med antall liv du hadde igjen da du lagret spillet. Når du laster et lagret spill, er poengsummen null, så den eneste måten å få maksimal poengsum på er å spille alle nivåene i et spill på en gang! Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. Tilkoblet Ved å velge Online kan du koble deg til spillhjemmesiden for Nokia 9210i Communicator. Legg merke til at du må ha konfigurert kommunikatoren for å få tilgang til Internett slik at dette kan fungere. Når du lukker leseren, kommer du tilbake til hovedmenyen for Bounce. Sjekk hjemmesiden jevnlig for hint, tips og nyheter om dette og andre spill. Merk: Kommunikatoren må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Valg Menyen Options har tre valg: Change Keys, Change Sound og Back. Med Change Keys kan du definere kontrolltastene på nytt. Med Change Sound kan du angi volumet for lydeffekter. Valget Back tar deg tilbake til hovedvinduet. High Scores Valget High Scores viser en liste over de høyeste poengsummene i Bounce. Velg Back for å gå tilbake til hovedvinduet.

30 Kontroller Pilene < og > på pilstasten flytter ballen til venstre og til høyre. Du kan få ballen til å sprette med mellomromstasten. Du kan endre kontrolltastene ved hjelp av valget Redefine Keys i menyen Options. Endre størrelse Ballen kan endre størrelse hvis den kommer borti de riktige objektene. En stor ball spretter høyere og beveger seg raskere enn en liten ball og kan også flyte i vann. Den lille ballen kan klemme seg gjennom små sprekker. Demo Det finnes mange forskjellige elementer i spillet. Du kan se en demonstrasjon av funksjonene i spillet ved å velge Instructions fra menyen Start Game. Du kan avslutte demoen når som helst ved å trykke på en tast. Sette spillet på pause Trykk enten på Esc-tasten eller en av kommandoknappen for å sette spillet på pause. Når spillet er satt på pause, kan du gå til menyen Options for å definere taster på nytt eller endre volumet. Du kan også avslutte spillet eller gjenoppta spillet. Mellom nivåer På slutten av et nivå kan du velge om du vil lagre spillet, endre spillvalgene, avslutte spillet eller fortsette. Hvis du lagrer spillet, får du opp en liste over fire plasseringer for lagring av spill, med nivåene for spill som allerede er lagret. Hvis 25

Veiledning for programvare på CD-ROM

Veiledning for programvare på CD-ROM Issue 1 NO Veiledning for programvare på CD-ROM Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-140D er

Detaljer

Bruke Office 365 på en Android-telefon

Bruke Office 365 på en Android-telefon Bruke Office 365 på en Android-telefon Hurtigstartveiledning Sjekk e-posten Konfigurer Android-telefonen til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen din uansett hvor du er

Detaljer

Gjenopprett slettede bilder

Gjenopprett slettede bilder SLIK REDDER DU SLETTEDE BILDER: Gjenopprett slettede bilder Det er ingen grunn til å gi opp håpet hvis du skulle komme til å slette digitale bilder Ashampoo GetBack Photo hjelper deg å få dem tilbake.

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruke Office 365 på en Windows Phone

Bruke Office 365 på en Windows Phone Bruke Office 365 på en Windows Phone Hurtigstartveiledning Sjekk e-posten Konfigurer Windows Phone-enheten til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen din uansett hvor du er

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer