Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan ! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan 2013-2017! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013!"

Transkript

1 Snowboardforbundets strategi! Toårs- og langtidsplan ! Vedtas på årsmøte 15. juni 2013! 1!

2 2!

3 Misjon, visjon og verdier! Visjon: Vise verden hvor viktig det er å ha det gøy! Misjon: Samle hele Norges snowboard-familie så alle for bedre muligheter til å stå på brett! Verdier:! Mestring! Personlig frihet! Selvsikker! Fellesskap! Personlighet:! Kreativ! En fot foran! Sosial! Lidenskapelig! Målgruppe: Hver eneste snowboarder teller (klubber, egenorganiserte, team, profiler)! Posisjon: Samlingspunktet i Snowboard-Norge! Vi er hele Norges snowboardfamilie!

4 Prioriterte satsingsområder! For å gi alle snowboardere bedre muligheter til å stå på brett, skal vi i perioden særskilt fokusere på å Øke den langsiktige finansieringen til Snowboardforbundet fra både offentlige og private midler Øke antallet medlemmer til ved å gjøre det enklere og bedre å være medlem i en snowboardklubb Ha et snowboardlandslag i verdenstoppen Sikre statlig støtte til anlegg for egenorganisert aktivitet Jobbe for internasjonal selvstendighet anerkjent av IOC 4!

5 Delstrategier ! Særlig prioriterte områder 1. Økonomi 2. Sponsor og marked 3. Klubb og medlem 4. Landslag og rekruttlandslag 5. Anlegg 6. Internasjonalt Normalt prioriterte områder 7. Arrangement 8. Funksjonshemmede 9. Jentesatsing! 10. Kompetanse 11. Organisasjon 12. PR/media og kommunikasjon 5!

6 Særlig prioritert område! Styrker - Stabil økonomi og god økonomistyring med god fundament for dagens virksomhet - Nøkternhet vi får mye ut av lite - Midlene er utnyttet til det maksimale på de fleste områder, noen steder litt smertefullt - For liten arbeidskapasitet på enkelte områder - I stor grad styrt av øremerkede midler - Avhengig av økte inntekter for ytterligere vekst - Økte inntekter i form av sponsorater og offentlige inntekter - Nedgang i medlemstall - Reforhandling med DNB i Sviktende sponsorsalg 1. Økonomi! Sikre langsiktig og styrket finansiering av Snowboardforbundet gjennom økte medlemstall og godt samarbeid med NIF og Olympiatoppen. Sørge for en sterk prioritering av sponsorarbeidet med tett nettverk til næringslivet. Delmål kort sikt ( )! KOSTNADSKONTROLL OG RUTINER: Ivareta en nøktern økonomisk kultur, god kostnadskontroll med gode gode rutiner i alle ledd.! SPONSOR: Generere stabile økte inntekter på 2 MNOK, gjennom å inngå samarbeidsavtaler med næringslivet.! OFFENTLIG MIDLER: Utløse økt tildeling av offentlige midler.! ANDRE MIDLER: Hente vesentlige midler fra sentrale stiftelser og andre mulige inntektskilder til prioriterte prosjekter.! EGENKAPITAL: Bygge opp forbundskapitalen med NOK for perioden.!

7 Særlig prioritert område! Styrker - Løst opp profilen i reforhandling med DNB, åpner for større mulighet for flere hovedsponsorater - Økt kommersiell forståelse i hele organisasjonen - Tydeligere profiler med resultater økt mediadekning - Våre verdier og historie - Anerkjent sponsorer (DNB) som referanser - For dårlig fokus internt på innsalg, resurser - Liten kjennskap til snowboard hos mange ledere - Liten kjennskap til snowboardprofilene i Norge vs. USA - Smalt felt vs. andre bredere idretter - Økt fokus på sponsorinnsalg internt og via 3. part - Nye konsepter /prosjekter - Salg av enkeltkjørere - kommersialisering av VGTV serien eller samarbeid rundt andre TV konsepter - Twintip og vanskelighet å skille de to sportene - Twintip som en del av skiforbundet og totalpakke og stort sponsorinnsalgsfokus - Dårlige resultater i OL, gir mindre interesse? - Liten kjennskap til snowboard hos mange ledere 2. Sponsor og marked! Sikre flere store nye sponsorsamarbeid gjennom å drive proft salgsarbeid, og være den beste partner på oppfølging og aktivisering av eksisterende avtaler. Delmål kort sikt ( ) NYE AVTALER: Lande to sponsoravtaler på konseptpartnernivå innen utgangen av 2013 og en ny hovedsponsor i tillegg til dagens avtaler innen DNB: Reforhandle og øke avtalenivået med DNB innen juni PRIORITERING: Sikre en prioritering som muliggjør nok ressurser til sponsorarbeidet gjennom hele sesongen.! NETTVERK: Utvide vårt nettverk ved å etablere et godt samarbeid med tredjepart som kan bidra til innsalg av større samarbeisdavtaler. DIALOG: Kontinuerlig varm dialog med fire potensielle sponsorer. ARRANGEMENT OG PROSJEKTSPONSORATER: Økt egenfinansiering av arrangementer og andre prosjekter gjennom egne sponsorater.!

8 Særlig prioritert område! Styrker - Ungt engasjement - Mye kompetanse i klubb, og mange som vil lære - Veldig direkte link og kontakt mellom Forbundet og klubb - Flere klubber med aktivitet utenfor Østlandsområdet de siste årene - Fremtidsrettet, sentralisert administrasjon - Lave medlemstall ift. antall snowboardere i Norge - Ikke attraktivt nok for egenorganiserte å bli medlem - For dårlig kommunikasjon ut mot klubber, og potensielle medlemmer. Kan resultere i at folk ikke starter klubber eller melder seg inn - Lite administrative ressurser til klubboppfølging i Forbundet - Lite aktivitet ifh til antall klubber og snowboardere i Norge - Flere events og kurs flere steder i landet - Mer lavterskel og bredde-aktivitet - Mange medlemmer - Stabil organisering, klubber som lever lenge og drives godt - Engasjere flere og andre snowboardere - Flere regionssjefer 3. Snowboardklubb og medlem! Øke antallet medlemmer til ved å gjøre det enklere og bedre å være medlem i en snowboardklubb. Tilrettelegge for ungt lederskap og et bredt, variert og inkluderende snowboardmiljø. Delmål kort sikt ( ) ATTRAKTIVT MEDLEMSKAP: Det skal være attraktivt å være medlem i en snowboardklubb. Sammen med klubbene skal vi øke medlemstallet med 2000 personer og bidra til at flere nye klubber etableres. NASJONAL MEDLEMSOPPFØLGING: Sikre en høy medlemslojalitet, primært gjennom klubber med høyt aktivitetsnivå og en god nasjonal medlemsoppfølging. KONTAKT 24/7: Videreføre den tette kontakten og det gode samarbeidet med klubbene. Etablere 2 nye kontakter i regionene etter modell fra Nord-Norge. BREDDE: Etablere og videreutvikle aktivitetskonsepter for barn, nybegynnere og andre snowboardere som ikke nåes igjennom Norgescupen. FINANSIERING: Sikre økt egen finansiering av breddeaktiviteter og bidra til at klubbene skal sikres tilgjengelige inntekter i samarbeid med Snowboardforbundet.! - Høy utskiftning, unge som flytter så klubben dør - At egenorganisert aktivitet ikke telles, eller blir lagt til rette for - Rekruttering til snowboardsporten, og twintipmiljøet som tar store andeler av unge!

9 Særlig prioritert område! Styrker - Sterke og stabile resultater i slopestyle og big air - God struktur i laget med motiverte kjørere som jobber hardt - Attraktivt lag i snowboardmiljøet og konkurranse om plassene - Økt profilering i norske medier, hvorav enkeltkjørere har etablert seg som medieprofiler - Ikke tilfredsstillende rekruttering, resultater og nivå i halfpipe. - For få kjente profiler - Lite tilstedeværelse i Norge - Permanent halfpipe i Tryvann fra Bra rekruttering i slopestyle og big air - Nye profiler i ferd med å etableres - Større satsing fra OLT fra Slopestyle inn som olympisk gren i Samarbeid med ISTC er et tilbud til våre beste SBX utøvere - Svært lav rekruttering i halfpipe - Nivået og progresjonen har økt drastisk i slopestyle internasjonalt - Andre nasjoner har yngre og bedre kjørere i slopestyle - Andre nasjoner har satt opp satsingen på slopestyle med større budsjetter enn Norge 4a. Snowboardlandslaget! Landslaget skal være en av verdens ledende snowboardnasjoner med medaljer i de største eventene. Delmål kort sikt ( ) RESULTATER: Ha topp 3-plasseringer i internasjonale konkurranser, hvor de beste deltar. HALFPIPE: Skal bidra til bredde og rekruttering. Legget til rette for å muliggjøre en spisset landslagssatsning på halfpipe. SNOWBOARDCROSS: Etablere to kjørere i i toppen av world cupen og opprettholde et internasjonalt samarbeid for våre toppkjørere. HENSYN: Landslagskjørere skal til enhver tid ha den beste oppfølgingen og de beste treningsforholdene både på og av snø. MEDISINSK: Ha færrest mulig skader gjennom aktiv skadeforebygging og et godt medisinsk støtteapparat. MEDIAPROFILER: Ha 5 tydelige profiler, samt god profilering av hele landslaget.!

10 Særlig prioritert område! Styrker - Motiverte utøvere - Gode talenter - Leverer bra resultater - Få jenter på internasjonalt nivå og lav rekruttering - Et gap mellom grom og landslagsjenter - Ikke bra nok pipekjørere - For lite budsjett til rekrutt - Økonomien til utøverne begrenser antall samlinger - Tryvann gir håp om pipesatsing - Det er en del talenter i årene under rekruttnivået som har et potensial til å bli virkelig gode - En god Norges Cup er ett springbrett for yngre årskull - Mangelfull driftsfinansiering til halfpipe medfører at de(n) ikke er åpne - Et meget tøft sponsormarked der utøverne vil trenge mer støtte fra oss for å lykkes - Ikke gode nok parker for kjøring på høyt nivå i hele Norge gjennom hele vinteren - må da til utlandet for å teste nye triks/for lite kontinuitet - NTG har ikke en park som gir de rette utfordringene 4b. Rekruttlandslaget! Et rekruttlandslag på internasjonalt nivå i slopestyle og halfpipe samt sikre en god og jevn rekruttering til landslaget hvert år. Delmål kort sikt ( ) RESULTATER: Rekruttene tar jevnlige finaleplasser i de største konkurransene hvor de beste deltar og pallplasseringer i de nest største. OPPFØLGING: Etablere individuelle treningsprogram til hver kjører etter deres behov, og flere samlinger både på sommeren og i vintersesongen. LANDSLAG: Få en 1 kjører opp fra rekrutt til landslag hvert år. HALFPIPE: Etablere en halfpipe rekruttering med minimum 2 nye kjørere på rekruttlaget som har fokus på halfpipe. JENTESATSING: Etablere 2 nye jenter på rekruttlaget. YNGRE REKRUTT (grom): Etablere et tilbud med de beste jente- og guttekjørere på nivået under rekrutt.!

11 Styrker Vi har mange gode slopestyle/parker i Norge. Alpinanlegg prioriterer park fordi det er kommersielt attraktivt. Twin tip er med og gjør markedet større. Store eventer er med på å gi oss parken vi ønsker og tidlig nok. Godt samarbeid mellom klubb/ildsjeler og anlegg mange steder. Etablert superpipen i Wyller/Oslo. Dårlig nettverk med alpinanleggene, liten oppfølging av parkshapere/kompetanse. Små administrative ressurser til anleggsarbeid. Ikke eget nasjonalanlegg. Ingen statlige midler / for liten innflytelse på prioriteringen av kommunale midler. Få anlegg satser tidlig på åpning.! Arrangement som bidrar til tidlig start / prioriter. Kan utvikle/tilby kompetanse i klubb og anlegg Ungdoms-OL 2016 og OL Sikre langsiktig finansiering for halfpipen i Wyller. Samarbeid med andre nasjoner. Gi cred/pr til anlegg og gutta på gølvet som bygger tidlig og bra. Sikre at alpinanlegg kan få statlig støtte. Skaffe nasjonalanlegg. Utvikling mot større hopp og flere parkkjørere bl.a. pga twintip Sterkere samarbeid med alpinanleggene, twin tip/ Skiforbundet, Olympiatoppen, ALF Lage kostnadseffektivt minipipe-konsept Deler av snowboardsporten kan bli borte, fordi få/ ingen anlegg satser på halfpipe og snowboardcross. Statlig regelverk er svært krevende å endre. Utfordrende å bygge langsiktig kompetanse i anleggene Ensidig satsing på slopestyle/park og mindre/ medium parker 5. Anlegg! Sikre minimum ett anlegg på topp internasjonalt nivå i SBX, SS/BA, HP og gode breddeanlegg som skaper rekruttering til sporten. Delmål kort sikt ( ) SPILLEMIDLER TIL SNOWBOARDANLEGG: Endre rammebetingelsene og etablere modeller som sikrer at alpinanlegg blir berettiget spillemidler. NASJONALANLEGG: Utrede mulighetene for å bygge nasjonalanlegg for snowboard med langsiktig statlig støtte. Ungdoms OL2016/OL2022: Benytte store internasjonale mesterskap til å sikre gode toppidrettsanlegg med langsiktig finansiering. HALFPIPE: Sikre finansieringen til et minipipe prosjekt som skal senke terskelen for etablering av en mindre halfpipe som en naturlig del av en park. BYGGE OPP OM ANLEGGENE SOM SATSER: Bygge opp om anlegg som satser på snowboardpark gjennom aktiviteter, arrangementene og PR til de beste parkene. BYGGE NETTVERK: Bygge nettverk med alpinanleggene og etablere en posisjon som premissgiver for bransjen.! Særlig prioritert område!

12 Særlig prioritert område! Styrker - Sterk posisjon blant andre snowboardland. - Godt nettverk - WSF og TTR sterkere posisjon blant nasjonene - World Snowboard Tour godt etablert - WSPL - Liten makt i internasjonal sportspolitikk - For lite nettverk på toppnivå - Lite kapasitet til å følge opp alle internasjonale prosesser, krevende arbeid - WSF / TTR skjørt byggverk - Små ressurser i den internasjonale organiseringen - Økt samarbeid med andre nasjoner - IOC-inntekter direkte til snowboard - YOG2016 og OL 2022 vil bidra til å gi oss et bedre nettverk i IOC og med andre internasjonale forbund - Manglende ressurser til å etablere en selvstendig organisering internasjonalt - FIS tillater ikke utvikling - IPC driver parasnowboard utenfor WSF 6. Internasjonalt!! Bidra til å utvikle en sterk og uavhengig internasjonal organisering av snowboard, anerkjent av IOC, som utvikler snowboardsporten og sikrer vår selvstendighet som eget særforbund. Bidra aktivt til å utvikle en rettferdig internasjonal ranking og en sterk konkurranseserie med profesjonelle og gode events.! Delmål kort sikt ( )! INTERNASJONAL ORGANISASJON: Videreutvikle World Snowboard Federation (WSF) til en sterk og uavhengig organisasjon, både selvstendig og gjennom et økt og formalisert samarbeid med TTR Pro Snowboarding. Hente ut det beste fra andre snowboard organisasjoner og FIS.! INTERNASJONAL KONKURRANSE: Bidra til å utvikle en progressiv og godt organisert rookie-to-pro ranking, og en rettferdig og sterk internasjonal konkurranseserie for snowboard. OL 2022 : Arbeide for OL 2022 som en muliggjører for snowboard og vinteractionsport i Norge.! PARASNOWBOARD: Bidra til at WSF sikrer eierskapet til para-snowboard, med hovedfokus på utvikling av WSF sitt klassifisering- og kvalifiseringssystem. Vedlikeholde god kontakt med International Paralympic Comittee (IPC).!

13

14 Styrker - Gode deltagerantall, attraktivt for unge kjørere spesielt - Bra anlegg og pengepremier - Samler topp og bredde i NC og NM - Fleste store events under en ranking - Høy kompetanse blant crewet og i klubber, god teknisk gjennomføring, stabilt antall arrangører og god rekruttering av crew - God profilering og mange nyhetssaker Mangel på halfpiper og SBX-løyper Lite lavterskelaktivitet med NSBF som avsender ifh til alle snowboarderne vi kan potensielt nå på det nivået Litt få TD er og mangel på godt regelverk Svært Østlandsorientert Få skikkelig store events utenom NM God profilering og mange nyhetssaker Mer sosialt rundt konkurransene Mer geografisk spredning Mer lavterskel, blåpark og kids/nybegynnerrettet aktivitet Flere sponsorer Mer media Flere store events Anleggssituasjon halfpipe og SBX Dårlig regelverk og få personer på rennleder/ TD-nivå Ikke klare å stå for lavterskelevents, at det blir altfor smalt! 7. Arrangement! Klubbene, Snowboardforbundet og industrien skal gjennomføre attraktive snowboardarrangement for hele bredden av snowboardmiljøet. Delmål kort sikt ( ) MIDLER: Sikre en større grad av egenfinansiering av arrangement gjennom flere sponsoravtaler og midler fra andre støtteordninger. BREDDE: Gjennomføre attraktive Norgescup og NM i HP, SS/BA SBX med stabilt deltakerantall, og utvikle flere lavterskelevents for økt bredde. BARN: Tilby lekne aktivitetskonsepter og konkurranser for barn for å øke rekrutteringen. ARRANGØRER: Bidra til flere arrangører av lavterskelarrangement og 1 star nivå, med en større geografisk spredning. CREW: Ha det beste arrangementscrewet, gode rutiner, motiverte og kompetente frivillige og bygge opp under ressurspersoner. INDUSTRI: Samarbeide nært med snowboardindustrien om arrangement. INTERNASJONALT: Være en foregangsnasjon for internasjonal ranking i WSF/ TTR. Være vertskap for minst 1 internasjonal konkurranse i året.!

15 Styrker - Nettverk av engasjerte ildsjeler/ ressurspersoner og økt kompetanseutvikling - Tilgjengelige midler og støtte - Rekrutteringen og medlemstall - Gode samarbeidsmodeller - Lav klubbinvolvering og oppfølging - Avhengig av midler fra Extrastiftelsen - for både nasjonale og internasjonale arrangement i Norge - Utarbeide et program/mal for involvering av snowboardklubbene - Para-snowboardteam - Inkludere Para-Snowboard i SBX konkurranser i NorgesCupen - Utbyggingen av anlegg nasjonalt med tilrettelagt arenaer - Bedre rekrutteringer av amputerte - For høy etterspørsel - Oppfølging av funksjonshemmede og klubber lokalt er ressurs- og tidskrevende - Utfordrende å få klubbene til å ta ansvar - Krever tilpasset utstyr - Lite midler til internasjonal deltakelse 8. Funksjonshemmede! Videreutvikle en nasjonal satsing på funksjonshemmede snowboardere, for å gi flere bedre muligheter til å stå på brett lokalt. Delmål kort sikt ( ) RESSURSPERSONER OG NETTVERK: Videreutvikle og knytte nettverk av organisasjoner, ildsjeler, instruktører og ressurspersoner i klubbene. SYNLIGGJØRE: Synliggjøre mulighetene og aktivitetene som finnes for funksjonshemmede på snowboard, for å skape økt interesse i miljøet og samfunnet. ÅPEN OG INKLUDERENDE: Tilrettelegge for at funksjonshemmede snowboardere, som en naturlig del av snowboardmiljøet, deltar både i organisering og aktivitet. ARRANGEMENT: Organisere konkurranser, samlinger og treninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. MIDLER: Fortsatt sikre finansiering til administrative ressurser for arbeid med funksjonshemmede og eget satsningsprogram. TOPPIDRETT: Utvikle et parasnowboard landslag med fremadstormende profiler som inspirerer til økt deltagelse i nasjonale og internasjonale konkurranser.!

16 Styrker - Nettverket er der, må bare brukes bedre. - Vi har gode ressurspersoner. - Vi har gode rollemodeller/profiler. - Et stort prosjekt, mange tiltak innenfor topp og bredde. - Vanskelig for prosjektleder i forbundet å prioritere sammen med andre store prosjekter. - Prosjektet er for vidt, må scopes ned som står på brett. - God støtte fra NIF og snowboardmiljøet. - Et etterlengtet prosjekt. - for både nasjonale og internasjonale arrangement i Norge. - Utarbeide et program/mal for involvering av snowboardklubbene. - Med god oppfølging og dedikasjon kan dette prosjektet starte for fullt til neste sesong. - Kapasiteten til prosjektleder - Ikke nok midler til å drive prosjektet framover - Er den langsiktig bærekraftig? 9. Jentesatsning Øke rekrutteringen av jenter med 40% gjennom et attraktiv tilbud både på bredde- og toppnivå.! Delmål kort sikt ( ) MIDLER: Sikre øremerkede midler og en langsiktig finansiering av satsningen.! RESSURSPERSONER OG NETTVERK: Videreutvikle og skape nettverk av organisasjoner, ildsjeler, trenere og ressurspersoner tilknyttet Snowboardforbundet og klubbene. OPPSLUTNING: Doble antallet jenter som kjører aktivt snowboard i Norge innen 2017.! EGET LANDSLAG OG TALENTLANDSLAG: Etablere et godt tilbud til de beste snowboardjentene med et eget støtteapparat for rekrutt og landslag med 3-4 gode jenteprofiler i verdenstoppen innen 2015.! UTDANNING OG TOPPIDRETT: Tilrettelegge for at utøvere kan ta utdanning mens de er aktive toppidrettsutøvere.!

17 Styrker 6 ulike kurstyper med sertifiseringsordninger Vi kan tilby de beste og mest aktuelle snowboardkursene, med de flinkeste kurholderne, i Norge/verden. Gjennomfører kurs lokalt iht behov Girls on board-prosjektet engasjerer bredt Har allerede gode, oppdaterte trener- og instruktørkurs. Kursmateriale som ikke er ferdigstilt. Mangel på ressurser som kan ferdigstille manualene som kjører på brett 176 deltakere på kurs, 66% økning siste året Bidra til å utvikle internasjonale kurs i samarbeid med andre medlemsland i WSF Bestått kurs hos NSBF øker sjansen for å få jobb som snowboardinstruktør, det er prestige å ha kurs hos oss. For få kursholdere For få personer med kompetanse til å holde kurs som har mulighet til å holde kurs - det vil ikke bli holdt nok kurs.! 10. Kompetanse! Snowboardforbundet skal være den mest oppdaterte og beste tilbyderen av snowboardkompetanse. Delmål kort sikt ( ) BEHOVSDEKNING: Dekke snowboard-norges behov for kvalifisert snowboardkompetanse. Kursvirksomheten skal holdes på dagens nivå med fokus på å øke andelen jenter på nivå 2 kurs til 40%. KLUBBKOMPETANSE: Opprettholde kompetansen ved alle snowboardklubber innen klubbledelse og snowboardaktiviteter. ANLEGG: Opprettholde dagens tilbud innen kursing for snowboardpark og anlegg med gode shapere og tråkkere med langsiktige ambisjoner. ARRANGEMENTSKOMPETANSE: Være det mest kompetente arrangørcrew innen snowboard på nasjonalt nivå. INTERNASJONALT: Bidra til internasjonale standarder på utdanning gjennom WSF. Bygge Snowboardforbundets internasjonale eventkompetanse og muligheten for å arrangere store internasjonale snowboardevent i Norge.! INTEGRERING: Utvikle og integrere kompetanse rundt snowboard for funksjonshemmede.

18 Styrker - Stabil og sterk organisasjon med engasjerte ansatte - Godt arbeidsmiljø - Avhengig av økte inntekter for ytterligere vekst - Attraktiv arbeidsplass - Sentrale personer kan slutte 11. Organisasjon! Fortsette å bygge en attraktiv snowboardarbeidsplass med et dyktig og kunnskapsrikt team som realiserer Snowboardforbundets målsetninger. Være miljøskapende og inkluderende for hele snowboardmiljøet, og ha gode og tette relasjoner til nasjonale og internasjonale premissgivere for snowboardens utvikling.! Delmål kort sikt ( )! DET BESTE TEAMET: Sikre det beste teamet på den beste arbeidsplassen og - det skal være moro å gå på jobb hos oss.! INVOLVERING: Videreutvikle god internkommunikasjon og felles identitet i alle ledd av organisasjonen.! SAMFUNNSANSVAR: Etablere en strategi for samfunnsansvar innen 2013.! UTVIDE: Utvide administrasjonen med 2 årsverk.! ARBEIDSFORM: Ha arbeidsmetodikk og prosesser som sikrer effektiv og bærekraftig gjennomføring av arbeidet med høy måloppnåelse.! KOMPETANSEUTVIKLING: Alle ansatte skal utvikle seg og sin kompetanse hos Snowboardforbundet i tråd med egne utviklingsplaner.!

19 Styrker - Noen kjente profiler. Kan bruke profilene til å kommunisere våre verdier og budskap i større grad - Bredere dekning av WST - Våre verdier og historie - Undergrupper som kommuniserer i de forskjellige miljø (frikjøring, shaper, nybegynner) - Ikke god nok kjennskap til profilene - Vanskelig å forstå sporten vs. andre idretter - Mytene troverdighet rundt oss som idrettsutøvere - Like saker og uttalelser, lite kritisk - Snevert fokus på park, ref. Kommunikasjonsmål om å dekke hele snowboardfamilien - Folklighet vs. kulhet - Økt interesse for snowboard i massemedia - Økt interesse for snowboard gir oss muligheten til å være ytterligere på ballen og tilstede. - Bredere dekning av større felt. Politisk og bredde i tillegg til profilene og større deler av snowboardfamilien - Bruke profilene til å kommunisere våre verdier og budskap i større grad - Undergrupper som kommuniserer i de forskjellige miljø (frikjøring, shaper, nybegynner) - Bredere dekning gir muligheter for økt eksponering, både mht politisk saker, av profilene og i bredde i snowbaordfamilien 12. PR/media og kommunikasjon! Bygge sportens popularitet ved å vise verden hvor viktig det er å ha det gøy og etablere posisjonen som samlingspunktet i snowboard-norge. Delmål kort sikt ( ) MASSEMEDIA: Bygge tydeligere profiler med utgangspunkt i sportslige resultater og andre saker som bygger sportens posisjon i tråd med våre verdier. CORE MEDIA: Opprettholde kommunikasjonsstrategien med utgangspunkt i vår posisjon. Sikre et differensiert budskap fra nybegynner til proff, og park til pudder, slik at flere vil bli medlem. KUNNSKAP: Skape større interesse for og kunnskap om snowboardkulturen og våre verdier blant folk flest. POLITISKE SAKER: Ta en sterkere posisjon i politiske saker i media. NETTSIDE/ SOSIALE MEDIER: Være en fot foran og bruke nettsiden og sosiale medier som vår hovedkanal. EFFEKTIVITET: Strømlinjeforme arbeidsprosesser for effektiv mediearbeid.! - Twintip og vanskelighet å skille de to sportene - Økt interesse for twintip sjeler oppmerksomhet og sendetid - Synkende interesse i etterkant av OL dersom resultatene er dårlig - Dårlige prestasjoner - Talspersoner vi ikke har kontroll over.

20 Check my steez yo!!

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2011 side 3 økonomisk årsberetning 2011 innhold skistyrets beretning 2011 2012 4 økonomisk årsberetning 2011 20 skistyret,

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2016

Søknad om spillemidler for 2016 Søknad om spillemidler for 2016 Høringsversjon datert 20. juli 2015 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Søknad om spillemidler for 2016 Utkast Norges idrettsforbund og olympiske og

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011. Vedtatt Ryttertinget 2007 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2007-2011 Vedtatt Ryttertinget 2007 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning... 3 Kap. 2 Litt om NRYF... 3 Kap. 3 NRYFs verdigrunnlag... 7 Kap. 4 Fremdrift og samling i

Detaljer

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016

Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Strategiplan for Norges klatreforbund 2014-2016 Innhold Strategiplan 2014 2016... 4 1 Organisasjon... 5 1.1 Regional organisering... 5 1.2 Klubbene... 5 1.3 Forbundet sentralt... 5 1.4 Styret... 5 1.5

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014

ÅRSBERETNING 2013-2014 ÅRSBERETNING 2013-2014 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ INNHOLD SKISTYRETS BERETNING... 5 ØKONOMISK ÅRSBERETNING... 22 INTEGRERINGSUTVALGET... 42 RAPPORT FRA GRENKOMITEENE... 48 ALPINT... 50 FREESTYLE...

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

RAPPORT 2003:3 Nettversjon. Jan-Paul Brekke. Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund

RAPPORT 2003:3 Nettversjon. Jan-Paul Brekke. Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund RAPPORT 2003:3 Nettversjon Jan-Paul Brekke Utenfor løypa? Forsøk med direkte medlemskap i Norges Snowboardforbund ISF 2003 Rapport 2003:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Spillemidler 2011 RappoRt

Spillemidler 2011 RappoRt Spillemidler 2011 Rapport Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår referanse: 541094v1 Deres referanse: 2010/02863 ID/ ID2 OMS Dato: 16. april 2012 BRUK AV SPILLEMIDLER FOR

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015

Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 Nasjonal strategi for Norsk Folkehjelp 2012 2015 1. Innledning Prinsipprogram for 2011 til 2015 er vedtatt av landsmøtet. Programmet stadfester hvilke områder Norsk Folkehjelp skal arbeide innenfor og

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer