Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?"

Transkript

1 Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Innhold: Om undersøkelsen Om utvalget Om virksomheters strategi i forhold til bruk av sosiale medier Til hva vil ulike sosiale medier benyttes? Holdninger til sosiale medier 2 1

2 Kort om undersøkelsen om norske virksomheters bruk av sosiale medier Gjennomføringsmetode: - Verving / registrering på web fra 5. august. 340 personer vervet. - Kilder: E-post fra Dataforeningen, e-post fra Kommunikasjonsforeningen, nyhetsbrev fra kollegaer og sosiale medier - Utsendelse fra 20. august til 15. september. 236 besvarelser (69% respons) Det finnes ikke tilgjengelige registre som på en kostnadseffektiv måte definerer en populasjon som vi kan trekke vitenskapelige konklusjoner mot Slik er ikke undersøkelsen representativ for norske virksomheter generelt, men gir klare indikasjoner om bruk av og holdninger til sosiale medier til profesjonelt bruk gitt de målgruppene som ligger til grunn som rekrutteringskilde. Holdningsspørsmål må ses i lys av respondent som individ. Alle som har besvart undersøkelsen får tilgang til resultatene (denne rapport). Valgt rapporteringsformat er en billedpresentasjon med hovedkonklusjoner, og med underliggende notes for mer informasjon. For spesielt interesserte finnes tabeller tilgjengelig, og som kan fås ved henvendelse til Dataforeningen hovedkonklusjoner fra undersøkelsen: 1.6 av 10 har bestemt seg for å bruke sosiale medier. 2 av 10 ønsker å gjøre videre utredninger. Strategien er fullt ut implementert i 15 av 100 virksomheter 2.Viktigste bruksområder i dag: Generell markedsføring / profilering, konkurrentovervåking, overvåking av vareprat og 1-1 markedsføring. 3.På generelt grunnlag indikerer virksomhetene i undersøkelsen en dobling av bruk av sosiale medier i Dette rimer godt med vurderingen om at virksomhetens strategier ennå ikke er fullt ut implementert. 4.Bruksområder med sterkest vekst: Spørreundersøkelser, rekruttering, generell markedsføring og 1-1 markedsføring. Facebook, Twitter og LinkedIn er generelt mest relevant men ulike sosiale medier passer til ulike typer formål 5.Virksomheter som har innført retningslinjer for bruk av sosiale medier har høyere bruk og høyere forventet bruk av sosiale medier 6.2 av 3 mener at virksomhetens ledelse forstår nye medier og muligheter og at bruk av sosiale medier har verdi for næringslivet. Likevel svarer bare 1 av 4 i utvalget seg helt enige i at ledelsen i virksomheten oppmuntrer ansatte til bruk av sosiale medier 7.1 av 3 er enige i at deres virksomhet har som mål å være ledende i bruk av sosiale medier, og 2 av 3 er enige at en virksomhet uten strategi for sosiale medier vil møte problemer 8.2 av 10 mener at bruk av sosiale medier i arbeidstiden er uproduktivt og 1 av 10 er helt enige i at bruk av sosiale medier kan representere en sikkerhetsrisiko for virksomheten 9.1 av 3 forventer at deres forretningspartnere er aktive i bruk av sosiale medier og 4 av 10 er enige i at virksomheten synes det er viktig at medarbeidere er synlig i profesjonelle sosiale nettverk av 3 er enige i at ansatte representerer virksomheten også når de bruker sosiale medier privat 4 2

3 Om utvalget: 4 av 10 er beslutningstakere Selv om mange er aktive i sosiale medier, består ikke utvalget av social-media-freaks 5 4 av 10 i utvalget er BESLUTNINGS- TAKERE i forhold til virksomhetens strategi for bruk av sosiale medier 6 3

4 2 av 10 i utvalget definerer seg selv som STORBRUKERE av Facebook. 1 av 10 som storbrukere på LinkedIn og Twitter 7 Andel som sjelden / aldri bruker selv: LinkedIn: 1 av 3 Twitter: Halvparten Facebook: 2 av

5 Oppsummering eget bruk av sosiale medier: Facebook og LinkedIn brukes mest blant de som har besvart undersøkelsen Storforbruker 8% 20% 1 0% 0% 6% 6% Bruker regelmessig 35% 38% 20% 0% 4% 25% 7% 4% 11% Bruker av og til 21% 14% 6% 16% 35% 19% 6% 10% Bruker sjelden 18% 8% 20% 19% 14% 22% 20% 8% 6% Bruker aldri 15% % 66% 11% 51% 79% 67% 9 Om virksomhetens strategi i forhold til bruk av sosiale medier Bruk av og tilstedeværelse i sosiale medier er diskutert i 3 av 4 virksomheter. 6 av 10 har bestemt seg for å bruke sosiale medier, mens 2 av 10 ønsker å gjøre videre utredninger. Strategien er fullt ut implementert i 15 av 100 virksomheter 56% har ikke etablert kjøreregler for nettetikkette og sosiale medier. 3 av 10 virksomheter har egen blogg 10 5

6 I 3 av 4 virksomheter i undersøkelsen har LEDELSEN DISKUTERT virksomhetens bruk av og tilstedeværelse i sosiale medier 11 6 av 10 virksomheter i undersøkelsen har BESTEMT seg for å BENYTTE sosiale medier 12 6

7 2 av 10 ønsker å gjøre videre ANALYSER og UTREDNINGER 13 15% i utvalget sier at STRATEGIEN for å ta I BRUK sosiale medier er FULLT UT implementert 14 7

8 3 av 10 virksomheter i undersøkelsen har egen blogg 15 55% av virksomhetene har IKKE etablert RETNINGSLINJER for NETT-ETIKKETTE for ANSATTES BRUK av sosiale medier 16 8

9 Oppsummeringstabell: Virksomheters strategi for og implementering av sosiale medier Antall ansatte Sektor Total Over 100 Offentlig Privat Utland Norsk Har diskutert bruk av sosiale medier 74% 75% 78% 72% 72% 75% 74% Har ikke diskutert bruk av sosiale medier 21% 22% 22% 19% 28% 25% 21% BRUK AV SOSIALE MEDIER Skal bruke sosiale medier 57% 67% 67% 46% 44% 59% 58% Gjør videre analyser/utredninger 20% 10% 15% 28% 28% 20% 18% Ønsker ikke å benytte sosiale medier 2% 1% 0% 0% 1% 2% Har ikke diskutert 22% 22% 17% 2 28% 20% 22% STRATEGI FOR BRUK Fullt ut implementert 6% 12% 7% 0% 8% 7% Delvis implementert 38% 37% 48% 35% 32% 40% 38% Er på analyse/utredningsstadiet 40% 32% 35% 47% 48% 36% 41% Ikke implementert 1 15% 7% 15% 16% 16% 11% Ønsker ikke å benytte sosiale medier 2% 4% 1% 4% 0% 17 Oppsummeringstabell: Virksomheters andel med blogg og retningslinjer for nettetikette Antall ansatte Sektor Total Over 100 Offentlig Privat Utland Norsk Har virksomheten egen blogg 31% 26% 3 34% 28% 31% 32% RETNINGSLINJER VEDR NETTETIKETTE Ja, profesjonell 21% 14% 28% 2 28% 21% 20% Ja, privat 2% 0% 2% 0% 2% Ja, både profesjonell og privat 15% 17% 17% 14% 12% 1 17% Nei 56% 68% 52% 50% 48% 57% 57% 18 9

10 Til hva bruker man og vil man bruke ulike typer sosiale medier? Viktigste bruksområder i dag: Generell markedsføring / profilering, konkurrentovervåking, overvåking av vareprat og 1-1 markedsføring Sterk vekst: På generelt grunnlag indikerer norske virksomheter en dobling av bruk, noe som rimer godt med vurderingen om at virksomhetens strategi ikke er fullt ut implementert. Bruksområder med sterkest vekst: Spørreundersøkelser, rekruttering, generell markedsføring og 1-1 markedsføring Facebook, Twitter og LinkedIn er generelt mest relevant men ulike sosiale medier passer til ulike typer formål Virksomheter som har innført retningslinjer for bruk av sosiale medier har høyere bruk og høyere forventet bruk av sosiale medier Merk: Alternativene / bruksområdene presentert i undersøkelsen er på ingen måter uttømmende. Slik er det også opp til virksomheten å definere til hva ulike sosiale medier kan være egnet for å øke konkurransekraft. 19 Viktigste bruksområder av sosiale medier I DAG: Generell markedsføring / profilering Overvåking av vareprat Konkurrentovervåking Kundedialog / 1-1 markedsføring 4 2% 3 27% 21% 18% 18% 11% Ca. 20% 10% 10% 20 10

11 Forventning om STERK ØKNING i bruk av sosiale medier i 2010! Generell markedsføring / profilering Spørreundersøkelser Kundedialog / 1-1 markedsføring Rekruttering Sterk økning: 1,4-1,8X Mer enn dobling: Sterk økning: 1,7-1,8X Sterk økning: 1,7-1,9X Dobling: Dobling: Mer enn dobling: 4 dobling: 4 dobling: 21 Generell profilering / markedsføring: Facebook, YouTube og twitter mest relevant, men bruk av alle sosiale medier vil øke Generell profilering/ markedsføring Facebook Relevant 6 Bruker i dag 42% Bruker om 6-12 mnd 58% YouTube: 45% 18% 3 Twitter % LinkedIn: 38% 19% 3 Egen blogg 31% 18% 31% Slide-share: 19% 5% 11% Flickr: 1 4% 11% My Space Ingen: 9% 15% 1% 39% 12% 22% Observasjoner: -STERK VEKST ift. bruk i dag -YouTube og SlideShare vil fortsatt ha potensialer ift. relevans -8 sosiale medier med mer enn 10% neste år -2 av 10 vil ikke bruke sosiale medier til markedsføring 22 11

12 Konkurrentovervåking: Twitter og Facebook er mest relevant, men også bruk av andre sosiale medier vil øke Konkurrent overvåking Releant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd Twitter 38% 27% 40% LinkedIn: 3 18% 2 Facebook 3 21% 38% YouTube: 16% 10% 16% Egen blogg 12% 5% 11% Slide-share 10% 4% 9% My Space 2% 8% Flickr: 4% 8% Ingen: 35% 55% 39% Observasjoner: -STERK VEKST ift. bruk i dag -LinkedIn vil ikke tas i bruk med fullt potensiale -Blir Facebook tatt i bruk utover relevans? -5 sosiale medier med mer enn 10% neste år -4 av 10 vil ikke bruke sosiale medier til konkurrentovervåking 23 Overvåking av vareprat: Twitter og Facebook mest relevant Overvåking av vareprat Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd Twitter 42% 38% Facebook 40% 37% Egen blogg 1 5% 1 YouTube: 11% 7% 12% LinkedIn: 10% 9% 17% Flickr: 2% 6% Ingen: 39% 58% 41% Observasjoner: -STERK VEKST ift. bruk i dag -Alt som er relevant vil tas i bruk neste år -5 sosiale medier med mer enn 10% neste år -4 av 10 vil ikke bruke sosiale medier til overvåking av vareprat 24 12

13 Kundedialog / 1-1 markedsføring: Facebok og Twitter mest relevant, men bruk av LinkedIn, blogg og YouTube vil øke Kundedialog og 1-1 markedsføring Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd Facebook 44% 40% Twitter 3 18% 3 LinkedIn: 21% 10% 19% Egen blogg 19% 11% 22% YouTube: 9% 12% Ingen: 3 58% 38% Observasjoner: -STERK VEKST ift. bruk i dag -YouTube og SlideShare vil fortsatt ha potensialer ift. relevans -5 sosiale medier med mer enn 10% neste år -4 av 10 vil ikke bruke sosiale medier til 1-1 markedsføring 25 Testing av produkter og tjenester: Facebook, Twitter og egen blogg mest relevant og vil bli tatt mer i bruk Testing av produkter og tjenester Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd Facebook: 38% 27% Twitter: 27% 18% 26% Egen blogg: 8% 19% LinkedIn: 15% 10% 12% YouTube: 14% 8% Ingen: 39% 58% 50% Observasjoner: -MIDDELS VEKST ift. bruk i dag -YouTube og SlideShare vil fortsatt ha potensialer ift. relevans -Facebook tar ikke ut sine potensialer? -4 sosiale medier med mer enn 10% neste år -Halvparten vil ikke bruke sosiale medier til produkter og tjenester 26 13

14 Dialog med ansatte: Firmabloggen og Facebook mest relevant Dialog med ansatte Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd Egen blogg 26% 2 Facebook 25% 14% 21% Twitter 15% 8% 16% LinkedIn: 1 4% 10% Ingen: 47% 70% 52% Observasjoner: -MIDDELS VEKST ift. bruk i dag -4 sosiale medier med mer enn 10% neste år -Halvparten vil ikke bruke sosiale medier til dialog med ansatte 27 Rekruttering: LinkedIn er mest relevant, men Facebook og Twitter vil også bli tatt i bruk Rekruttering Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd LinkedIn: 65% 27% 48% Facebook 42% 19% 36% Twitter 32% 18% 31% Egen blogg 9% 22% YouTube: 15% 11% Ingen: 17% 57% 3 Observasjoner: -STOR VEKST ift. bruk i dag -5 sosiale medier med mer enn 10% neste år -1 av 3 vil ikke bruke sosiale medier til rekruttering 28 14

15 Spørreundersøkelser: LinkedIn og Facebook mest relevant Spørreundersøkelser Relevant Bruker i dag Bruker om 6-12 mnd LinkedIn 30% 7% 19% Facebook 30% 9% 29% Egen blogg 9% 27% Twitter: 15% 9% 22% Ingen: 39% 74% 4 Observasjoner: -MEGET STERK VEKST: 3-dobling av bruk fra i dag. Fra 1 av 10 til nesten 3 av 10 -Twitter vil brukes mer enn hva som er relevant LinkedIn mindre -Fra 3 av 4 som ikke benytter til under halvparten -3 sosiale medier med mer enn 10% neste år 29 Holdninger til sosiale medier 1. 1 av 3 mener at virksomhetens ledelse ikke forstår nye medier eller muligheter 2. 8 av 10 mener at bruk av sosiale medier har verdi for næringslivet 3. 2 av 10 mener at bruk av sosiale medier i arbeidstiden er uproduktivt 4. 1 av 10 er helt enige i at bruk av sosiale medier kan representere en sikkerhetsrisiko 5. 1 av 3 er enige i at deres virksomhet har som mål å være ledende i bruk av sosiale medier 6. 2 av 3 er enige at en virksomhet uten strategi for sosiale medier vil møte problemer 7. 1 av 3 forventer at deres forretningspartnere er aktive i bruk av sosiale medier 8. 2 av 3 er enige i at ansatte representerer virksomheten også når de bruker sosiale medier privat 9. 4 av 10 er enige i at virksomheten synes det er viktig at medarbeidere er synlig i profesjonelle sosiale nettverk 10.1 av 4 er helt enige i at ledelsen i deres virksomhet oppmuntrer ansatte til bruk av sosiale medier 30 15

16 1 av 3 mener at ledelsen ikke forstår nye medier eller muligheter 31 8 av 10 mener at sosiale medier ikke kun er for ungdom og med begrenset verdi for næringslivet 32 16

17 2 av 10 er enige i at sosiale medier i arbeidstiden er uproduktivt 33 15% mener at sosiale medier ikke er målbart 34 17

18 1 av 10 er helt enige i at bruk av sosiale medier representerer en sikkerhetsrisiko 35 1 av 3 er enige i at deres virksomhet har som mål å være ledende i bruk av sosiale medier 36 18

19 2 av 3 er enige at en virksomhet uten strategi for sosiale medier vil møte problemer 37 1 av 3 forventer at deres forretningspartnere er aktive i bruk av sosiale medier 38 19

20 2 av 3 er enige i at ansatte representerer virksomheten også når de bruker sosiale medier privat 39 4 av 10 er enige i at virksomheten synes det er viktig at medarbeidere er synlig i profesjonelle sosiale nettverk 40 20

21 1 av 4 er helt enige i at ledelsen oppmuntrer ansatte til bruk av sosiale medier 41 Kontakt For utdypende informasjon i tabell-format En takk til Kampanje.com (www.kampanje.com) og Kommunikasjonsforeningen (www.kommunikasjon.no) for distribusjon av undersøkelsen

Norske virksomheters bruk av sosiale medier

Norske virksomheters bruk av sosiale medier Rapport høst 2011: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo,.10.2011 Rapporten fra Dataforeningen er åpent tilgjengelig. Vennligst

Detaljer

Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening

Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening Sosiale medier på mobil Edgar Valdmanis, MBA Markedsdirektør Den Norske Dataforening Norske virksomheters bruk av sosiale medier Undersøkelse gjennomført av DND, med bistand fra Kommunikasjonsforeningen

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

SH-Barometer. Hvordan arbeider mellomstore norske bedrifter med sine utviklingsprosesser? www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1

SH-Barometer. Hvordan arbeider mellomstore norske bedrifter med sine utviklingsprosesser? www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1 SH-Barometer Hvordan arbeider mellomstore norske bedrifter med sine utviklingsprosesser? www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1 www.strategy-house.no Hvorfor SH-Barometer? Gode strategiske prosesser er

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Innholdsmarkedsføring i Norge

Innholdsmarkedsføring i Norge Innholdsmarkedsføring i Norge Medialounge AS i samarbeid med TNS Gallup og INMA 2013/2014 Undersøkelsen gir et bilde av 407 norske virksomheters bruk av digital innholdsmarkedsføring. Hvor viktig er det?

Detaljer

Månedsrapport Juni, juli, august 2014

Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Månedsrapport Juni, juli, august 2014 Innhold Bakgrunn... 3 Om NorSIS... 3 Slettmeg.no Sommer 2014... 4 Uønskede oppføringer... 6 Krenkelser... 7 Brukerstøtte... 9 De mest vanlige henvendelsene... 10 Trender

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

SH-Barometer. 2012/13 Organisering og gjennomføring av utviklingsarbeid i mellomstore norske bedrifter. www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1

SH-Barometer. 2012/13 Organisering og gjennomføring av utviklingsarbeid i mellomstore norske bedrifter. www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1 SH-Barometer 2012/13 Organisering og gjennomføring av utviklingsarbeid i mellomstore norske bedrifter www.strategy-house.no STRATEGY HOUSE 1 www.strategy-house.no Hvorfor SH-Barometer? For annet år har

Detaljer

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk

Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk BCR3100 Bacheloroppgave Ledere og Sosiale Medier - Oppfattelse av vellykket bruk 980234 980148 980066 - Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Sosiale medier i departementene - i dag og fremover

Sosiale medier i departementene - i dag og fremover Sosiale medier i departementene - i dag og fremover 2010 Lina Alsvik, Sigurd Dyste, Georg Giskegjerde, Lene Engh Halvorsen, Kaja Brynildsen Østerud Forord Denne rapporten er laget av en prosjektgruppe

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3 Om NorSIS... 4 Slettmeg.no 2013... 4. Statistikk... 8

Innhold. Sammendrag... 3 Om NorSIS... 4 Slettmeg.no 2013... 4. Statistikk... 8 Årsrapport 2013 Innhold Sammendrag... 3 Om NorSIS... 4 Slettmeg.no 2013... 4 Drift av tjenesten... 5 Betrakninger av rådgiverne i Slettmeg.no... 6 Statistikk... 8 Demografi... 8 Henvendelser... 11 Trender

Detaljer

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund

Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Undersøkelse om autentisering, innlogging og tilgjengelighet blant medlemmer i Norges Blindeforbund Notatnr Forfattere DART/12/2013 Ingvar Tjøstheim 2 Dato 30.09.2013 Forfatter Ingvar Tjøstheim er seniorforsker

Detaljer

Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner

Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner SNF-RAPPORT NR. 26/00 Konkurransekraften til norske finansinstitusjoner Kriterier som norske bedrifter vektlegger ved valg av norske eller utenlandske leverandører av finansielle tjenester av Leif E. Hem

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene Markedsundersøkelse Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene I enhver sammenheng hvor det er snakk om en bedrift, butikk, forretning

Detaljer