Om vaksinasjon. Pandemi eller ikke? Om vaksinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om vaksinasjon. Pandemi eller ikke? Om vaksinasjon"

Transkript

1 Om vaksinasjon Pandemi eller ikke? 1 / 24

2 Hva er definisjonen på en influensa-pandemi? Her er Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin beskrivelse: En influensa-pandemi oppstår når et nytt influensa-virus dukker opp som mennesker ikke har immunitet mot, og som resulterer i atskillige samtidige epidemier verden over med store antall døde og syke. Altså i korte trekk: Nytt virus, ikke immun, mange verdensomspennende epidemier, store antall døde og syke. 2 / 24

3 Men vent nå litt. Dette var definisjonen frem til mai Her er WHOs egne ord på hva en influensa-pandemi er etter mai 2009: En influensa-pandemi oppstår når et nytt influensa-virus dukker opp som mennesker ikke har immunitet mot. Altså i korte trekk: Nytt virus, ikke immun. Dette er altså de eneste kriteriene som skal oppfylles for at WHO kan erklære pandemi og gjennomføre massevaksinasjon av verdens befolkning! Fantastisk. Er du klar over at hvert eneste år dukker det opp influensa-virus, det vi gjerne kaller sesong-influensa, som vi ikke har immunitet mot? Banalt sagt så er det derfor vi blir syk; vi er ikke immune mot viruset. Med denne nye definisjonen kan WHO erklære pandemi hvert eneste år fremover! 3 / 24

4 Det finnes ingen influensa-pandemi! Hvert eneste år dreper sesong-influensa et sted mellom og mennesker. Da WHO erklærte influensa-pandemi 11.juni lå det offisielle dødstallet grunnet svine-influensa på 145 mennesker! Selv om dette var kun etter knappe to måneder, så er det grunn til å stille spørsmålet: Er dette et slags VIP-virus som kun rammer de maktfulle og pengesterke? 145 mennesker er nemlig et sensasjonelt lavt tall å erklære pandemi for! Det sier seg vel egentlig selv når man må endre definisjonen på influensa-pandemi slik at den dekker alt og ingenting! Hvordan kan vi stole på WHO? WHO har i årevis krisemaksimert alskens virus. De har kommet med skremsler om de grusomste epidemier uten noen som helst basis i fakta. Se bare på årets stunt; Influensa A H1N1, populært kalt svine-influensa. Da WHO-direktør, Margaret Chan, øket pandemi-alarmen 4 / 24

5 til nivå 4 den 27.april la hun stor vekt på dødstallet i Mexico: 176 mennesker hadde dødd av H1N1, påstod Chan. To dager senere, 29.april, øket så Chan alarmen til nivå 5 uten noen styrkende faktaopplysninger. Omtrent samtidig ble disse 176 dødsfallene avslørt som en stor diger feil. Mexicanske helsemyndigheter kunne nemlig fortelle at tallet vitterlig bare var 7. Fra 176 til 7 er en temmelig stor prosentvis nedgang. Men tror du WHO senket alarmnivået etter at de reelle tallene ble gjort kjent? Såvisst ikke. De endret i stedet definisjonen på pandemi slik at antall døde og syke ikke har noen verdens ting å si. Løper WHO vaksineprodusentenes ærend? Mye kan bli sagt om WHO og deres lek i sengehalmen til de store vaksineprodusentene. Det holder egentlig å vise til WHOs ekstraordinære møte med deres eget vaksine-rådgivende utvalg 7.juli. På dette møtet deltok også sjefene for de største vaksineprodusentene. Men hva vaksine-giganter som Baxter, GlaxoSmithKlein og Novartis bidro med vites ikke. For WHO nekter å gi fra seg referat fra dette møtet! Det var på dette møtet WHO bestemte at influensa-pandemien var ustoppelig. Det var på dette møtet det ble bestemt at alle verdens nasjoner trenger vaksiner, og det fort gjerne på bekostning av nødvendig testing. Her på dette møtet satt altså dette vaksine-imperiet som vil tjene over 300 milliarder kroner bare på selve vaksinen. Som en Gutteklubben Grei satt de der bak låste dører og lesket i seg fordeler. Ingen referat, dermed basta! Hvem sitt ærend WHO løper er ikke bare åpent til diskusjon 5 / 24

6 Langt mer alvorlige saker WHOs samarbeid med disse vaksine-gigantene er langt mer graverende enn de beskrevet over. I februar 2009 ble det avslørt en stor kriminell handling som pr. dags dato ennå er under etterforskning. De store massemedienes nærmest totale stillhet rundt saken bør gjøre alle og enhver skremt over hvor stor denne konspirasjonen er. Her er saken: Vinteren 2008/2009 sendte en av verdens største vaksine-produsenter, Baxter, ut en H3N2-influensa-vaksine til 16 laboratorier i 4 forskjellige land (Tsjekkia, Slovenia, Østerrike og Tyskland). Et av disse 16 laboratoriene foretok seg noe ekstraordinært; de testet ut vaksinen før videreformidling til diverse helseinstitusjoner o.l. - og testene endte opp med sjokkerende resultater! Vaksinen ble testet ut på ildere som alle sammen endte opp død! H3N2-vaksiner skal overhode ikke forårsake dødsfall hos ildere, så de tsjekkiske helsearbeiderne var rimelig sjokkert over resultatet. Videre tester av vaksinen viste at den inneholdt levende H5N1-virus, såkalt fuglevirus. Dette fugleviruset ble beregnet til å ha en dødelighets-rate på 63 % hos mennesker! Baxter hadde med andre ord sendt ut en dødsvaksine til innbyggerne i 4 forskjellige land! 6 / 24

7 Oppdagelsen i Tsjekkia førte til noen dagers oppslag i landets medier. Det førte også til en test av alle vaksinene i dette partiet fra Baxter. Testene var like sjokkerende i de andre landene. Hele partiet på 72 kilo vaksiner var intet annet enn dødsvaksiner som ved en tilfeldighet ikke ble servert et stort antall mennesker! Saken er fremdeles under etterforskning i alle fire landene. WHO har vært svært sparsommelig med opplysninger rundt Baxters nære massedrap, men en talskvinne for WHO, Roberta Andraghetti, uttalte at de ville drive en tett oppfølging av den forestående etterforskningen. Baxter har om mulig vært enda mer tyst. Christopher Bona, talsmann for vaksine-giganten, måtte medgi at de hadde sendt rundt H3N2-vaksiner med levende H5N1-virus i, men at dette skyldtes en rekke uheldige omstendigheter. En kombinasjon av prosessfeil, tekniske feil og menneskelige feil fortalte Bona, uten at han ønsket å utdype forklaringen. Spesielt 3 graverende ting rundt denne saken bør få søkelyset over seg: 1. Baxter er forpliktet til å følge forholdsreglene i Biosafety Level 3 7 / 24

8 Dette er svært strenge regler med en mengde sikkerhetsrutiner. Man skal avvike temmelig alvorlig fra disse rutinene for å klare å mikse H5N1-virus med H3N2-virus når man produserer en vaksine. For ikke å snakke om levende H5N1-virus! Å masseprodusere en slik vaksine er en komplett umulighet under BSL 3. Enten så har man rutiner hos Baxter som ligner mer på et gresk gatekjøkken, eller så har firmaet en helt annen agenda enn den man gir uttrykk for. Uansett burde denne hendelsen fått dramatiske konsekvenser for firmaet. De kunne faktisk startet en verdensomspennende pandemi. H5N1-virus (fuglevirus) er et svært farlig virus, men det er lite luftbåren altså smittefaren er liten. H3N2-virus (såkalt sesong-influensa) smitter lett. En miks av disse virusene ville fått katastrofale følger. Ved å gi et stort antall mennesker i 4 forskjellige land en sprøyte med levende fuglevirus ville man uansett stått bak et massedrap. Over 60 % av dem ville sannsynligvis dødd, for ikke å snakke om mulighetene for en alvorlig pandemi. 2. I slutten av april slapp WHO nyheten om hvilke 4 vaksineprodusenter som får masseprodusere H1N1-vaksinen. Baxter var en av dem! Hvor var de store presseoppslagene da dette ble kjent? Er verden blitt en åpen anstalt for kriminelt uvitende idioter? Her har vi altså en vaksineprodusent som sender rundt et stort parti med dødsvaksiner - og som bare noen måneder senere får oppdraget med å være en av 4 produsenter av tidenes desidert største vaksineparti! Når skal folk våkne og forstå de faktiske sannhetene som stirrer dem rett i fjeset? WHO er del av et kriminelt nettverk! De har definitivt ikke befolkningens helse som et viktig punkt på agendaen. Spørsmålet er heller om de har et punkt på folks helse. Ja, for hvilken helseorganisasjon gir et firma som er under etterforskning for å ha sendt rundt dødsvaksiner i oppdrag å lage et usannsynlig stort parti med vaksiner?! 8 / 24

9 Hva er egentlig WHO? Giftsentralen? Og hvor er massemediene? Har de satt alle ressurser inn mot å dekke viktigere ting som f.eks. livet til Jan Thomas? 3. Hvor er det blitt av de 72 kiloene med dødsvaksiner? Mesteparten har utrolig nok Baxter fått tilbake! Dette innrømmet Østerrikes helseminister, Alois Stöger, i en utspørring i det østerrikske parlamentet i juli. To måneder tidligere, i mai 2009, fortalte samme mann, Alois Stöger, at alle de 72 kiloene livsfarlige vaksiner var blitt tilintetgjort! Alois Stöger er også mannen som i mai misledet det østerrikske folk ved å påstå at Baxters utsendelse av livsfarlige vaksiner kun var en harmløs overtredelse av veterinærloven!! Og denne mannen er Østerrikes helseminister! Han er pålagt etter loven å forfølge denne saken som en grov overtredelse av biosikkerhetsforskriftene! Det er ikke en gang vits i å spørre hvem sin agenda de høyeste politiske lederne sørger for å ivareta Vi kan ikke stole på WHO! 9 / 24

10 Spørsmålet er ikke lenger om WHO er en troverdig organisasjon, men heller hvor korrumpert den har blitt. I mai 2007 publiserte det medisinske tidsskriftet The Lancet en studie som ga en knusende dom over WHO og dets arbeidsmetoder. Studien, som var et samarbeid mellom norske, britiske og canadiske forskere, viste at WHO er en organisasjon som ignorerer fakta, logikk og bevismateriale når den formulerer sine retningslinjer og anbefalinger. Studien viste at selv ansatte i WHO var bekymret over organisasjonens metoder; det at man i så liten grad baserer seg på fakta, men heller lar seg styre, gjerne av enkeltstående uttalelser. WHOs tallmagi Ifølge WHO er det pr. 6.september ca mennesker som har blitt smittet av Influensa A - H1N1, mens ca av disse har dødd. Hvor reelle er disse tallene? Visste du at ingen av WHOs medlemsland gjennomfører tester på om pasienter har Influensa A H1N1? Og dette er på oppfordring fra WHO selv! Den 10.juli gikk de ut og sa at det må bli slutt på individuelle tester av om en person har H1N1 eller ikke! Dette fordi denne testingen er ressurskrevende og fordi WHO så på den videre spredningen som uunngåelig. Men likevel så oppfordrer WHO sine medlemsland til å sende dem ukentlige oppdateringer på hvor mange de 10 / 24

11 tror er smittet av H1N1. Forstå det den som kan. I en pressemelding 16.juli gjentok WHO sine formaninger om å ikke teste ut sine pasienter! Her skal man bygge sine diagnoser på antagelser! Om ikke annet så er WHO grundig i sin useriøse holdning til innsamling av data! Slik som dette går det for seg: En person går til legen med influensa-symptomer. Her sjekker legen om det faktisk er snakk om influensa, og i så fall hvilken type det er (A, B eller C). Men han sjekker ikke hvilken undergruppe det er snakk om. Både denne svine-influensaen og de sesongbetonte influensaene hører inn under type A-influensa. For å kunne skille dem ad må prøvene gjennom mer inngående laboratorie-testing. Denne testingen gjøres ikke i noen av WHOs medlemsland lenger. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) så regner man de fleste tilfellene av type A-influensa i Norge som svine-influensa. Dette fordi det, ifølge FHI, ikke går andre typer influensa i Norge for tiden. Den logiske bristen på denne påstanden er himmelvid! Hvordan kan de vite hvilke typer influensa som går når man ikke utfører noen tester? Vi snakker her om influensa-typer med identiske symptomer slik at den eneste måten å skille dem ad på er nettopp ved laboratorie-testing! I stedet for ordentlig kartlegging oppfordrer FHI til større grad av talentløs opptreden. Nå gjøres nemlig ikke en gang de mest elementære sjekkene på skikkelig vis lenger. Den siste tiden har en rekke personer blitt diagnostisert som ofre for svine-influensa via telefon! Og i andre land er det om mulig enda mer useriøst. Som i England. Der har de nå noe som kalles selv-kategorisering. Englands helsedepartement har satt opp en egen internettside og egne telefontjenester hvor man kan sammenligne symptomer. Og har man noen sammenfallende symptomer så kan man bli mottager av diverse farmasøytiske medisiner. Så lenge man skriver inn sitt eget navn. Da vil man i samme slengen bli plassert på listen over bekreftet eller sannsynlig H1N1-offer! 11 / 24

12 Denne formen for diagnostisering har ingen vitenskapelig basis i det hele tatt! Bare det faktum at alle influensa A-virus gir de samme symptomer gjør dette systemet totalt meningsløst! Så fint da at WHO aktivt promoterer disse useriøse tallrekkene slik at de kan få gjennomført sine totalitære helsereformer. Ja, de vil jo bare at alle sammen skal være så friske som bare det Hvem styrer WHO og bestemmer dets agenda? Etter hvert som denne erklærte influensa-pandemien utvikler seg blir innrapporteringen mer og mer useriøs. Den baserer seg i større og større grad på tant og fjas. Og ut fra dette tall-babbelet blir det dannet helseplaner med alvorlige og vidtrekkende konsekvenser. Faktum er at det du ser utspille seg rett foran øynene dine er en stor feit løgn! Denne prosessen utgjort av falske data blir brukt til å rettferdiggjøre et verdensomspennende vaksinasjonsprogram. Denne helsekrisen handler overhode ikke om beskytte menneskeheten! Verdens befolkning skal vaksineres. Koste hva det koste vil. Og denne vaksinen haster det med å få ut til folket. Hvorfor? Er det fordi det står om livet til verdens befolkning? Nei, overhode ikke. Selv ifølge WHOs tall er det kun snakk om 3200 døde i løpet av 5 måneder. Det er med andre ord større sjanse for å dø av et lynnedslag enn å dø av H1N1. Det er jo nesten like stor sjanse for å bli truffet av gjenstander som faller ned fra fly. Og dersom denne H1N1-varianten skulle mutere til en forferdelig og dødelig virus noe som er særdeles lite sannsynlig så vil virus-genet som vaksinen er bygget på være forskjellig fra den som sprer seg i befolkningen. Høstens vaksine vil da med andre ord være ubrukelig. 12 / 24

13 Jeg spør igjen; hvorfor er det så viktig å få injisert store deler av befolkningen med denne vaksinen? For ikke å snakke om viktigheten av å få det hurtig unnagjort!! Vil du satse på at de som styrer denne prosessen har de beste intensjoner? At det er best å ta vaksinen og innbille deg selv at alle kritiske spørsmål er teit paranoia? Dette vil i så fall være dumskap av den høyeste klasse. Fakta tilsier nemlig at du bør være skremt. Denne vaksinen blir presset gjennom ved hjelp av falske data. Den blir presset gjennom før en eneste form for uavhengig studie kan gjennomføres. Faktisk kjører den i stor fart forbi de fleste kontrollposter, også de standardiserte minimumskravene. Det som er i ferd med å skje er at befolkningen blir brukt som prøvekaniner i en gigantisk svindel. Er du villig til å bare se en annen vei og satse på det beste? Vaksine-adjuvanser Alle vaksiner inneholder noe som kalles adjuvanser. Dette er hjelpestoffer som skal gjøre vaksinen mer effektiv, som skal forsterke immunresponsen. Og redusere produksjons-kostnadene Et av problemene med vaksine-adjuvanser er at de ofte er giftstoffer. I små mengder, ja visst, men likefullt giftstoffer. Som f.eks. Thimerosal (organisk kvikksølv), Formaldehyd (konserveringsmiddel), Etylenglykol (gift som bl.a. brukes i frost- og bremsevæske), Fenol (etsende gift), Aluminiumfosfat (giftstoff, mye brukt i deodoranter) og Aceton (løsemiddel, brukes som neglelakkfjerner) bare for å nevne et fåtall. Noen vaksiner inneholder små mengder adjuvanser, andre større mengder. Men vi vaksineres i større og større grad. Vi får større og større mengder giftstoffer sprøytet direkte inn i blodomløpet. Og skadevirkningene er store. Samfunnet har opplevd en eksplosiv økning av nye sykdommer i takt med nye vaksiner og jeg snakker ikke om virus- og bakteriesykdommer! Jeg snakker om sykdommer som astma, allergier, Alzheimer, diabetes, autisme, ADHD, MS, kronisk utmattelsessyndrom, 13 / 24

14 Guillaine-Barré syndrom, kreft og lignende. Det finnes nå et oppkomme av studier som viser hvor store og omfattende langtidsskadene ved injisering av vaksine-adjuvanser er! Olje-i-vann adjuvanser Den kommende H1N1-vaksinen vil inneholde store mengder adjuvanser, som f.eks. kvikksølv. Ikke bare det; den vil inneholde noe som kalles olje-i-vann adjuvanser, som f.eks. squalene. Etter de store kontroversene rundt miltbrann-vaksinen som amerikanske soldater ble injisert med i forkant av Gulf-krigen i så ble squalene forbudt i USA ved lov i GlaxoSmithKlein sin Pandemrix-vaksine, som Norge har kjøpt 9,4 millioner doser av, vil inneholde 10,69 milligram squalene. I årene etter ble nærmere halvparten av de amerikanske gulfkrigs-soldatene syk. De ble rammet av en rekke uforklarlige symptomer som kronisk tretthet, kronisk hodepine, kronisk diaré, magesår, krampeanfall, MS, leddgikt, hukommelsestap, fibromyalgi og en lang rekke andre lidelser. Denne sykdommen var så utbredt at den fikk sitt eget navn: gulfkrigs-syndromet. I de første årene ble lidelsene forklart med at det ble brukt store mengder kjemiske våpen i Irak, og at dette må ha skadet soldatene. Denne forklaringen kunne senere bli erklært død da soldatene i reservestyrken, som aldri ble sendt til Irak, hadde like stor forekomst av dette gulfkrigs-syndromet. 14 / 24

15 Miltbrann-vaksinen ble da utpekt som synderen. Til den dag i dag benekter både amerikanske helsemyndigheter og WHO at det ble brukt squalene i denne vaksinen. Dette blir å bygge en virkelighet ut fra egne ønsker. USAs eget Food and Drug Administration kom selv med avsløringen i september 2000 om at det var funnet spor av squalene i en rekke av disse miltbrann-vaksinene. Disse avsløringene kom i kjølvannet av to studier den første på Tulane University i 1999, den andre ved et immunologisk laboratorium i Tennessee året etter som rett og slett viste et sjokkerende resultat. De undersøkte et stort antall gulfkrigs-veteraner og resultatene var nesten svimlende lik. Av de soldatene som hadde fått diagnosen gulfkrigs-syndrom hadde 95 % av dem antistoffer mot squalene. Dette gjaldt både soldater stasjonert i Irak og soldater tilhørende reservestyrken. Av de som ikke viste tegn til å ha gulfkrigs-syndrom så hadde ingen (0 %) utviklet antistoffer mot squalene! Hva er squalene? Squalene er en naturlig forekommende olje som finnes i menneskekroppens nervesystem og hjerne. Problemet med squalene er ikke selve stoffet, men hvordan denne oljen kommer inn i kroppen. Du kan ta det til deg via munnen (f.eks. Shark Liver Oil) eller du kan absorbere det via huden (fuktighetskrem); dette vil ikke kroppen reagere negativt på. Problemet oppstår når man injiserer squalene forbi kroppens forsvarsverk. Da ser immunforsvaret på squalene som en inntrenger. Resultatet blir at det dannes antistoffer mot squalene. Immunforsvaret går til angrep mot oljen, og det klarer da ikke å skille mellom det injiserte squalenet og kroppens eget squalene. Immunforsvaret starter en kamp mot kroppens eget nevrologiske system! Og det kan ta både måneder og år før skadevirkningene gjør seg til kjenne. Og disse skadevirkningene kan i mange tilfeller oppleves som horrible for mennesket. Hva har så WHO å si om squalene? Vel, de mener at all frykt er ubegrunnet og viser til en klinisk test fra Italia. Riktig; én Ingenting annet ble registrert! eneste test. Det finnes nemlig ikke flere kjente kliniske tester på injisering av squalene i menneskekroppen! Men denne testen er mangelfull for å si det mildt. Altså; Injisering av squalene fører til autoimmun-sykdommer; en tilstand hvor immunsystemet går til angrep på kroppen den er ment å skulle forsvare. 15 / 24

16 Symptomene kan ta både måneder og år før de viser seg. Da er det totalt useriøst å bero seg på én eneste test hvor de kun registrerte skader som var så alvorlig at de enten krevde legebesøk innen 7 dager eller sykehus-innleggelse / død innen 180 dager! Og denne kliniske testen førte til at firmaet Chiron fikk gi ut en egen influensa-vaksine i Italia. Dette er den eneste vaksinen på markedet som inneholder squalene. Denne vaksinen har rekordlange forsiktighetsregler og er kun lisensiert til personer over 65 år. Det finnes ikke en eneste uavhengig oppfølgingsstudie på bruken av denne vaksinen. Det at den kun er tillatt brukt på personer over 65 år har jo sine klare fordeler for Chiron, som nå er under eierskap av Novartis. Vaksine-produsenter er nemlig noen sluggere i rettsapparatet. Om du har en vaksineskade så må du kunne dokumentere med 100 % sikkerhet at plagene dine skyldes vaksinen deres. Dette er svært vanskelig. Mørketallene på vaksineskader er enorme! Da er det hendig å kun tillate personer over 65 år å ta en vaksine med et stoff som vil føre til autoimmun-sykdommer. Foruten det at symptomene kan ta lang tid før de viser seg, så starter de gjerne med vage symptomer som tretthet, hodepine og ledd- og muskelsmerter. Innen de oppnår store kroppslige plager så har de sannsynligvis, grunnet høy alder, blitt diagnostisert med andre lidelser eller de faller bort når plagene blir for store. Nå skal altså denne oljen, squalene, brukes i H1N1-vaksinen en vaksine som det heller ikke vil bli gjennomført tester som sjekker langtids-virkningen av. Dette bør skremme deg! Hva er det WHO driver på med her? Det finnes over to dusin grundige test-studier på injisering av squalene i dyr. Både ved Karolinska Institutet, det polske vitenskapsakademi og University of Florida Medical School har man testet oljen på dyr som rotter, mus, marsvin og kaniner. Og testene er klare i sine resultater: injisering av squalene fører til autoimmun-sykdommer og ofte svært alvorlige tilfeller! 16 / 24

17 Hvor mye er du villig til å ofre for å ta høstens H1N1-vaksine? Din egen helse? Ditt barns helse? Husk at når du har fått injisert H1N1-vaksinen er det ingen vei tilbake. Da vil det kun være rom for anger. Det å reparere evt. skader vil være umulig! Autoimmune sykdommer er uhelbredelige! Sjansen for å pådra seg dette H1N1-viruset er liten, og skulle det skje så er det et harmløst influensa-virus. Skulle det nå mutere til en farligere versjon så er høstens vaksine totalt ubrukelig uansett. Ja, selv mot dette nåværende H1N1-viruset er det mye som tyder på at vaksinen er ubrukelig. Influensa-virus er i seg selv svært vanskelig å lage vaksiner mot, siden de muterer så raskt. I 2005 publiserte Cochrane Collaboration (verdens største database over publiserte studier) en serie reportasjer for å dokumentere effekten av influensa-vaksiner. De fant ingenting som fyllestgjorde vaksinenes nytteverdi. Noen eksempler på Cochrane-samarbeidets studiefunn: I en gjennomgang av 51 studier som omfattet mer enn barn konkluderte forskerne med at Det finnes ingen bevis for at influensa-vaksiner på barn mellom 6 og 23 mnd er mer effektive enn placebo. For friske voksne, var resultatene lignende. Totalt 25 studier ble gjennomgått som omfattet mer enn deltagere. Cochrane Collaboration fant at vaksinering reduserte risikoen for influensa med beskjedne 6 %, og reduserte antall dager borte fra arbeid med 0,16 dag! Forskerne konkluderte med at Universell immunisering av friske voksne er ikke støttet av resultatene i denne gjennomgangen." 17 / 24

18 For den eldre befolkningen, den viktigste målgruppen for influensa-vaksiner, gjennomgikk Cochrane Collaboration 64 studier. I reportasjene ga de noen kraftige spark mot vaksine-industrien som promoterer nær 100 % effekt. Cochrane Collaboration fant ikke dette til å stemme overhode, og kommenterte at Det ser ut som at markedsføringshensyn kommer i første rekke, mens vitenskapelige bevis blir prioritert i fjerde eller femte rekke. Cochrane Collaboration kunne videre slå fast at det er et stort problem at det er vaksineprodusentene selv som står bak det meste av positiv dokumentasjon på effekten av vaksiner. Og her er vi inne på et enormt ankepunkt ved WHO. I all hovedsak baserer denne helseorganisasjonen seg på studier finansiert og organisert av vaksine-industrien selv! Testing av H1N1-vaksinen Problemet med de kliniske testene som pågår i disse dager er at de er veldig små i omfang, at de kun ser på evt. korttidsskader, at de blir utført av de samme firmaene som står ansvarlig for dem, og at de i flere tilfeller blir utført uten adjuvanser! Dette siste er totalt absurd siden den ferdige vaksinen vil være proppfull av adjuvanser. 18 / 24

19 Men dette stopper ikke propaganda-maskinen til disse store maktkonstellasjonene. I dagens BT (16/9-09) prates det om tre internasjonale tester som har funnet pandemi-vaksinen svært effektiv. Den ene av de tre testene det refereres til er utført av GlaxoSmithKlein, firmaet som leverer 9,4 millioner doser til Norge. Dette var en klinisk test utført på 130 frivillige tyskere. GlaxoSmithKlein kom selv med en offisiell uttalelse 14/9 hvor de lovpriste sin egen vaksine. Dagen etter stod en tysker ved navn Axel Sch. frem i Munchens største avis, Merkur, og fortalte at de hadde nektet å godkjenne hans vaksine-skader! Han deltok nettopp i denne kliniske testen 10.august og fortalte at han innen få timer ble veldig syk. På tredje dagen hadde han feber og store smerter i nyrene og hodet. Og han hostet opp blod. Til tross for skriftlig dokumentasjon på Axel Sch. sine helseproblemer så er hans vaksine-reaksjoner blitt nektet registrert i denne testen av utførende lege, Frank von Sonnenburg! Ja, det er lett å få fine konklusjoner når man velger bort det man ikke liker Inn i rekken med deg Hva kaller vi det å blande sammen næringsinteresser med styringsmaktens autoritet? Hva kalles det når lover og regler tjener interessene til en maktelite og ikke det store flertallet? Dette er pr. definisjon fascisme! Det sies at vi skal høre på ekspertene, at de vet best. Javel, men hva om disse helse-ekspertene skamløst utnytter sin posisjon og deltar i korrupt virksomhet som overhode ikke har som mål å ivareta befolkningens helse? Hvor mye skal til for at vi ikke bare skal godta og akseptere autoriteters meninger og formaninger? Folk flest er nødt til å se, røre ved, lukte, høre og smake på fascisme før de i det hele tatt 19 / 24

20 begynner å akseptere at den er virkelig. Det store problemet til mannen i gaten er at han lever i et hull av uvitenhet. Det er ikke så rart når journaliststanden løper rundt som hodeløse kyllinger og totalt ukritisk videreforteller ekspertenes ord, gjerne iført munnbind og med vettskremte intervjuobjekter ved sin side.med svært få unntak er norske mediers dekning av svineinfluensaen preget av dårlig sakkunnskap, lav kildekritikk, mye ukritisk gjengivelse av byråstoff og klipp-og-lim-journalistikk. Systemet er problemet Helsesystemet er bygget som en pyramide og er ekstremt lovregulert. På toppen sitter WHO med fasiten. De spyr rundt seg med retningslinjer og anbefalinger til sine 194 medlemsland. Disse opptrer som viljeløse slaver av et system som er bygget på at samtlige lavere ansatte skal fungere som mikrofonstativ. Og nesten ingen gjør opprør når ting gang etter gang viser seg å virke mot sin hensikt, når ting slett ikke går slik fasiten formaner. Hele systemet er nemlig bygget på frykt. Går man på tvers av konsensus i helsemiljøer risikerer man å bli profesjonelt kastrert. Helsevesenets regelstyring og lydighetskultur ser vi også konsekvensene av helt ned på det lokale plan hvor folk man frykter har pådratt seg svine-influensa kan oppleve følelsen av å være interneringsklare risiko-objekter. Innen oktober kan nordmenn dø og 1,2 millioner være smittet av svine-influensa sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen i april. Og dette ble ikke en gang presentert som et worst-case scenario. Presentasjonen hadde den nøkterne tittelen Scenarier for Norge! Har helseministeren tatt selvkritikk for denne grunnløse påstanden som sikkert skremte nattesøvnen på dør for mange nordmenn? Slett ikke. Bjarne Håkon har i stedet vist sin stilling verdig ved å sørge for at en kompis fikk sneket seg forbi hele sykehus-køen på Ullevål 20 / 24

21 Sykehus Folkehelseinstituttet (FHI) FHI er ledet av storesøsteren til Jens, Camilla Stoltenberg, og er Norges overhode innen helse. Årlig mottar FHI store overføringer fra legemiddel-industrien, men å gå organisasjonen nærmere etter i sømmene er vanskelig siden FHI ligger over norsk lov. FHIs regnskaper er nemlig unndratt offentligheten og all form for revisjon! Avisen Vårt Land gjorde et tappert forsøk for noen uker siden da de ønsket å få innsyn i FHIs vaksine-regnskap. De ble blankt avslått. Vårt Land anket saken videre til Helse- og Omsorgsdepartementet. Også de sa nei, med begrunnelsen om at dette vil ødelegge konkurranse-forholdene til GlaxoSmithKlein! Og du lurer fremdeles på hvem sine interesser som blir ivaretatt?! Sjefen i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, hadde dette å si om avgjørelsen: Dette er en ubegripelig avgjørelse. Dette vedkommer oss alle, og skaper utelukkende mistanke om at de har noe å skjule. Den offentlige interessen må gå foran forretningsmessige hensyn. Kristine Holm i Norsk Presseforbund beskrev situasjonen fint med denne uttalelsen: Samfunnet fratas en av våre grunnleggende rettigheter i et demokrati, nemlig uavhengig kontroll av statens bruk av offentlige midler. FHI har aktivt drevet reklame for den kommende massevaksinasjonen. De har pøst på med ordfraser som tenk på fellesskapet og nå må folk være solidarisk. Dette er ikke bare sprøyt, 21 / 24

22 men det å manipulere befolkningen til å ta en eksperimentell vaksine ved å spille på menneskers samfølelse er også kriminelt uansvarlig av en så mektig helseorganisasjon!! Og FHI er så skamløse at de mener folk må akseptere at vaksinen ikke blir tilstrekkelig testet! Og for å toppe det hele var det FHIs formaninger som gjorde at den norske regjering fritok GlaxoSmithKlein for alt produktansvar vedrørende H1N1-vaksinen. Ja, kan du tenke deg?! Den norske stat har gått med på å frita GlaxoSmithKlein for erstatningsansvar! I hvilken verden kan dette være normalt da? Ihvertfall ikke i en verden hvor menneskelige hensyn har en plass. Og forøvrig; hva FHIs vanlige ansatte (professorer, leger, etc.) har å si til årets svinehysteri er det ingen som får vite. I 2006 gikk nemlig FHIs ledelse til det totalitære skritt å gi alle sine ansatte taleforbud med presse/media! Overleger til besvær Nå nærmer vi oss sesongen for influensa. Flere og flere vil bli rammet. Hvert eneste år dør et sted mellom 1000 og 1500 nordmenn av influensa. Til nå i år er det rapportert fra Folkehelseinstituttet at tre nordmenn har falt fra grunnet svine-influensa. Alle disse tre har blitt plassert godt synlig i mediespaltene. Hadde disse som årlig dør av sesong-influensa fått samme pressedekning hadde man sikkert kunnet skape et vilt influensa-hysteri. Har WHO satset på feil influensa? 22 / 24

23 En storstilt reklame-kampanje for H1N1-vaksinen vil nok velte over oss den kommende tiden. Her i Bergen er det byens egen smittevernoverlege, Øystein Søbstad, som vil promotere denne eksperimentelle vaksinen full av skadelige adjuvanser. I et intervju med NRK Hordalands nettsider 20.august klarte Søbstad å lire av seg dette her: I seg selv er jo vaksinene ganske kostbare. Derfor vil det jo være veldig sørgelig hvis folk ikke vil ha den. Javel, så nå er det et argument at vi bør ta vaksinen fordi den var så dyr??? Og på spørsmål om hvordan Søbstad skal få oss bergensere til å ta vaksinen så har overlegen dette å si: Det går an å bruke media, få dem til å sihvem som skal komme når og hvor. Jah a, s å streng medieregi er det sjelden man møter, selv i land vi ikke liker å sammenligne oss med. Og om det står ille til på overlege-fronten i Bergen så har de det samme problemet i Trondheim. I et intervju med NRK Trøndelags nettsider 20.august klarte Trondheims smittevernoverlege, Leif Vonen, å lire av seg denne uttalelsen: For å få folk til å vaksinere seg må helsedirektoratet offentlig skryte av vaksinen. Nok en gang legges det opp til at den informerte leser skal bli målløs. Underviste de ikke i etikk da Vonen og Søbstad studerte medisin??? Tenk selv! Mennesker utfører de mest grusomme gjerninger, de mest utspekulerte og horrible kriminelle 23 / 24

24 handlinger. At dette overrasker oss, igjen og igjen og igjen, sier egentlig mest om vår egen forstand. Folk flest er alt for dopet ned på underholdning og sin egen lille sfære til å kunne bryte ut av sine forhåndsprogrammerte forestillinger om hvordan verden fungerer i praksis. Tilegne deg kunnskap før det er for sent! Vi kan ikke bortvise faktiske sannheter fordi det ikke passer inn i vår forståelse av verden. Dersom du viljeløst følger beviselig korrumpert autoritetspersonell så er det bare en ting å si: du fortjener det du får! 24 / 24

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV. Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG

Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV. Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG POSITIV Utgitt av HivNorge nr.4-2009 ET LIV MED HIV Smittefri med behandling? Håp for ny vaksine FOTO: ARNE WALDERHAUG Medisiner for i Morgen Nye behandlingsmuligheter har endret livet til mange mennesker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Journalister...1 2. Tittel..1 3. Publisert..1 4. Adresse.1 5. Kontaktpersoner 1 6. Innledning..2 7. Bakgrunn.2 8. Listene..3 9. Men hva betyr

Detaljer

Bacheloroppgave. Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425 18/5-2015 VF200. Osteopati kull 2012. 12037 ord. Mai, 2015

Bacheloroppgave. Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425 18/5-2015 VF200. Osteopati kull 2012. 12037 ord. Mai, 2015 Bacheloroppgave Hvilke holdninger har terapeutene i Ski kommune til behandling av spedbarn, og hvordan samarbeider disse terapeutene om spedbarnsbehandling? Av Christin Torp 101394/Axel Reimblad 101425

Detaljer

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler Forskningsetikk Et magasin fra forskningsetiske komiteene NR. 3 Oktober 2014 14. årgang TEMA Klimaetikk i oljelandet Ebola og etikk Ny regulering ved utprøving av legemidler Vanskelig å snakke om fiskevelferd

Detaljer

METODERAPPORT KVIKKSØLVJENTENE

METODERAPPORT KVIKKSØLVJENTENE METODERAPPORT KVIKKSØLVJENTENE Brennpunkt 10. mai 2005 Produsent: Program Riks Bergen 1. Journalister Programansvarlig Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Idé og research Synnøve Bakke, Program riks,

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Utgitt av HivNorge nr. 2-2008. Foto: Olav André Manum. «For Jan Kåre ble hivdiagnosen en opplevelse. som ga rom for å tenke over livet»

Utgitt av HivNorge nr. 2-2008. Foto: Olav André Manum. «For Jan Kåre ble hivdiagnosen en opplevelse. som ga rom for å tenke over livet» POSITIV Utgitt av HivNorge nr. 2-2008 «For Jan Kåre ble hivdiagnosen en opplevelse som ga rom for å tenke over livet» Foto: Olav André Manum MEDISINER FOR I MORGEN Nye behandlingsmuligheter har endret

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA SLØYFA 06: åpenhet FOR FREMTIDEN OG LIVET Pedro kom til Norge i 1999. Det var et sjokk å få vite at han var hivpositiv, sier mamma Ragnhild Rosseland. Vi oppdaget det ved en rutinesjekk på sykehuset. Mange

Detaljer

Hva skjedde våren 2015?

Hva skjedde våren 2015? Hva skjedde våren 2015? Foredrag, Vaksinedagene 2015 Oslo, 24.09.15 10. februar la TV2 ut et åte på Facebook: Er du og familien din vaksinert? Vi vil gjerne komme i kontakt med dere som velger ikke å gi

Detaljer

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen

METODERAPPORT. Brennpunkt: Ingens barn. Journalist: Astri Thunold, NRK Fakta, 5020 Bergen 1 METODERAPPORT Brennpunkt: Ingens barn Ronny kom til barnehjemmet som 8-åring. Før han fylte 18, hadde han måtte flyttet over femten ganger. Han fikk aldri en familie å kalle sin. Foto: Privat Journalist:

Detaljer

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006

Metoderapport. Avslag. for. Brennpunkt. NRK Program Riks, Bergen. Sendt: 21. november 2006 Metoderapport Avslag for Brennpunkt av NRK Program Riks, Bergen Sendt: 21. november 2006 1. Journalister Kjersti Knudssøn, Program riks, Bergen Synnøve Bakke, Program riks, Bergen 2. Tittel Avslag 3. Publisert

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

FLUOR grunnstoffet fra helvete

FLUOR grunnstoffet fra helvete FLUOR grunnstoffet fra helvete Av ADOLPH DENIS HORN "Røkleggingen" Dette er en nifs og skitten historie som angår deg personlig, men sannsynligvis aner du det ikke. Jeg har derfor skrevet disse linjene

Detaljer

Testing Treatments. Hva virker? Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers & Paul Glasziou. Andre utgave

Testing Treatments. Hva virker? Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers & Paul Glasziou. Andre utgave Testing Treatments Hva virker? Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers & Paul Glasziou Andre utgave En viktig, skremmende og oppmuntrende bok. som setter lyskasteren på hva som underbygger viktige

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv:

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv: POSITIV Nr. 1-2013 Kr. 39,-. Asylsøker og hivpositiv: RETURUKE 21 1 INTERPRESS NORGE Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring Troen på kjærligheten Spør juristen om hiv Hva sier legen Psykologen svarer

Detaljer

De nye spesialskolene

De nye spesialskolene De nye spesialskolene «Sånn som det er nå, risikerer vi å skjule virkeligheten.» Pedagogikkprofessor Thomas Nordahl 1 Tittel på prosjektet: De nye spesialskolene Journalister: Sonja Holterman tlf: 90 40

Detaljer

Vaksinering er ikke immunisering vaksineseminar 24. mai 2008

Vaksinering er ikke immunisering vaksineseminar 24. mai 2008 Vaksinering er ikke immunisering vaksineseminar 24. mai 2008 Det var praktisk talt full sal i Kommunenes Hus med i underkant av 100 deltagere, bl.a. kiropraktorer, akupunktører og naturterapeuter. Legestanden

Detaljer

DØDENS VENTEROM Metoderapport, SKUP Publisert 11. april- 21.desember 2011 på TV 2 Nyhetene og tv2.no

DØDENS VENTEROM Metoderapport, SKUP Publisert 11. april- 21.desember 2011 på TV 2 Nyhetene og tv2.no DØDENS VENTEROM Metoderapport, SKUP Publisert 11. april- 21.desember 2011 på TV 2 Nyhetene og tv2.no Av: journalist Anine Hallgren, TV 2 Nyhetene Innholdsfortegnelse Kontaktinfo 3 5. Når og hvordan kom

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Møte tysdag den 8. mai kl. 18. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i

Møte tysdag den 8. mai kl. 18. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i 2001 Em. 8. mai Endr. i transplantasjonsloven m.m 461 Møte tysdag den 8. mai kl. 18 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 9. februar

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Bak hjerneteppet Metoderapport til SKUP 2013

Bak hjerneteppet Metoderapport til SKUP 2013 Bak hjerneteppet Metoderapport til SKUP 2013 1 Innhold 1. Navn på journalistene som har gjort jobben... 4 2. Tittel på prosjektet:... 4 3. Redaksjon og redaksjonsadresse og telefon:... 4 4. Journalistene

Detaljer