Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2013 - 9."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Sensommer i Farsund. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 3/2013

3 Innhold Hovedartikler 5 Hva er egentlig Tankefeltterapi? 11 Mage-tarm, sinn og følelser 24 VEKS fag i Stjørdal 1-3. november Alternative behandlere er tittelbeskyttet 28 Fot -og neglesopp Raimo Heino 31 Foreningsnytt 34 NLHs fagkongress 2014 hovedtalere Kjære Kollega! 12. september inviterer Saborg til stormøte i kontaktforum på First Hotel Ambassadur i Drammen. Hovedtema: Samarbeid innen den alternative sektor. Er tiden inne for at alternative behandlere kan møte samlet til John Hetlelid dialog med norske helsemyndigheter og politiske miljøer? Kan sektoren samles til en synlig, tydelig og god informant i en aktuell debatt? MÅLSETNING: Fra ulike vinkler belyses den alternative sektor. Hvilke forventinger har sektoren selv, helsemyndighetene og andre interessenter til utviklingen fremover. MÅLGRUPPE: Kontaktforum for alternativ behandling er et møtested for forvaltningsorganer som har oppgaver knyttet til alternativ behandling, utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og andre med interessefelt innen alternativ medisin. Det er interessant både for politikere, media og andre med fokus på Helse-Norge. NLH går til dette møte med åpne øyne og armer. Ingenting er bedre enn en samlet gruppe av alternative behandlere. I de år leder i NLH har hatt kontakt med Helsemyndighetene, har vi alltid fått høre: Stå samlet, da står dere sterkere. Gjennom Saborg har NLH vært medlem i 8 av 10 år. Vi gikk ut fordi vi mente at Saborg ble en organisasjon i organisasjonene, den fikk for høye tanker om den alternative bransje og satte urimelige krav som vil føre flere grupper alternative behandlere bort fra den virkelighet vi har i dag. Det skremmer oss i NLH. NLH er for samarbeid, men ikke for en hver pris. Saborg er sikkert kommet for å bli, men de må finne seg en riktig plass i den alternative behandling. Vi er en mangfoldig gruppe terapeuter som alle vil ha sin plass. Det bør myndighetene innse og det bør Saborg og organisasjonene innse. Kontaktforum er et riktig navn, der hvor den alternative bransje har kontakt med myndigheter og politikere. Kravene til et slikt organ må settes slik at alle kommer med som driver helserelatert virksomhet. Prisen den enkelte organisasjon skal betale må stå i forhold til den ytelsen kontaktorgan gir. NLH mener at nivået til kontaktforum ikke bør forplikte mer enn at alle organisasjoner kan føle seg komfortable. Kravene til utdannelse i de enkelte organisasjoner og terapiformer varierer, utdannelsen må ikke legges til grunn i vurdering for hvem som får være med. Det vil bare splitte. 3/ Homøopraktikeren 3

4 Leder i NLH ser at Sonja Mandt (AP) skal ha første foredrag på en time. NLH er usikker på om hun som det står i invitasjonen representerer Helse og Omsorgskomiteen med sitt tema: Ønsket fremtidsbilde for alternativ behandling i Norge. NLH har hatt dialog med henne på epost der hun flagger at alle alternative terapeuter må ha et visst krav i basalfag (anatomi, fysiologi, patologi) i tillegg til utdannelsen sin, samt Veks fag. Det mente hun ikke i 2009 da hun sa at alle burde være med i registerordningen. Dette er et krav som er i samsvar med Nafkams Prof. Vinjar Fønnebø, som NLH også har hatt dialog med. Han har de samme tanker. NLH er usikker på om Helse og omsorgskomiteen mener det samme. De signaler NLH sitter med er ikke i samsvar med disse ønsker. De vil i beste fall splitte og sette de fleste tankefeltterapeuter, NLP terapeuter og hypnoterapeuter med flere på skolebenken og tidvis ut av Registerordningen. Så registrerer leder at Forbrukerombudet skal snakke om aktuelle tema knyttet til markedsføring av alternativ behandling. Det oppgis ikke foredragsholder. Forbrukerombudet sammen med Statens Helsetilsyn gikk kraftig ut mot den alternative bransje i vår. NLH er enda ikke ferdig med dialogen med dem. Det var kraftig skyts. Til og med Helsedirektoratet måtte ta dem inn på teppe for feil uttalelse i NRK. At de snakker om markedsføring er greit, men de bør ikke debattere samarbeid for der har de allerede brent egne broer. Vår egen Gull D. Wildendahl skal ha 45 min. kl 14.15: Hvordan vi som utøverorganisasjon kan bidra til en samlet alternativ sektor. Hvordan ivareta mangfoldet, forenkle utøvernes arbeidsforhold, og ta vare på de ordninger som myndighetene har gitt oss gjennom et godt lovverk. Til slutt kommer brobygger Audun Myskja: Den alternative sektor sett fra brobygger, utøver og utdanningsperspektiv. Det kan bli et spennende forum. Leder i NLH håper bare på at det er fellesskapet som blir satt i høysete og ikke alternative politiske mål. Jeg ser av programmet at det spriker. Det kan være både godt og vondt. Hvis alle legger godviljen til, kan kanskje dette bli et vendepunkt i den alternativ medisinske historie i Norge. Les Foreningsnytt på side 31. Husk NLH kongress mars Lørdag 22. mars blir det festkveld med komiker og dans. Bestill allerede i dag. Tlf E-post: Ha en fortreffelig arbeidende sensommer og høst. John Hetlelid Leder NLH P E K Kurs PEK kurs holdes oktober. Med en slik tileggsbehandling vil du få bedre resultater og kunne øke din inntjening. Uttalelser fra deltakere på sist kurs: - Et supert kurs, var det. - Du inspirerer med dine kunnskaper, erfaringer og smittende entusiasme. Under sånne forhold blir det gøy å lære. Hyggelig sosialt fellesskap ble det også. - Tusen takk for et flott og Magisk P E K kurs. Jeg øver å øver og synes det er helt fantastisk. Mer omtale om kurs, siste side i bladet. 4 Homøopraktikeren - 3/2013

5 Hva er egentlig Tankefeltterapi? I Tankefeltterapi rettes tanker/følelser pasienten har med lett fingerbanking på utvalgte meridianpunkter. Stein L. Halvorsen Av Stein Lund Halvorsen. På bakgrunn av sin ofte øyeblikkelige suksess innenfor følelsesrelaterte problemstillinger, har TFT ikke uventet avlet mange avarter og tilnærminger, som drar nytte av helt grunnleggende og ofte fantastiske oppdagelser. Dette er på mange måter et stort gode, som har ført til at mange flere mennesker har fått god hjelp med sine psykologiske problemstillinger, men også god nytte ved mer fysiske plager. Da ingen av elementene i TFT i seg selv er skadelige kan de ikke brukes feil, men absolutt optimaliseres og virkeområdet betraktelig utvides. Egentlig er alle tilnærminger der man aktivt benytter bruk av tanken sammen med lett fingerbanking på utvalgte meridianpunkter TFT, men med ulike navn oppfunnet av den som startet «sin» retning. Det de fleste metodene har til felles, er sitt opphav, TFT algoritmene. Disse predefinerte behandlingssekvensene er i seg selv en oppdagelse fremkommet av et statistisk materiale, som viser at løsningen på ulike følelsesrelaterte problemer ofte gjentar seg i naturen. Ved å ha kjennskap til disse gjentagelsene, kan vi med stor sikkerhet vite hvilke punkt i hvilken rekkefølge som løser følelser som skyld, skam, sinne, sorg, frykt, smerte osv. Det er i en tidligere utgave av Homøopraktikeren hevdet at algoritmene er tenkt benyttet ved ulike diagnoser mens andre tilnærminger fokuserer på følelsene. Dette er grunnleggende feil og i beste fall en misforståelse. Algoritmene er først og fremst sannsynlige løsninger på negative følelser som man opplever alene eller i forbindelse med en diagnose. I vår verden er det følelsene man opplever og tankene man ufrivillig tenker, som eventuelt kan gi en skolemedisinsk diagnose og ikke omvendt. Min erfaring er at så lenge det er en tanke som skaper følelsen, vil det være en omvei å forfølge følelsen, men dersom følelsen (smerten) skaper tanken (oppmerksomheten) kan det være meget gunstig å forfølge den i både form og farge osv. Legg merke til at man alltid vil kunne erfare «ingen regel uten unntak», men at regelen skal være en guide for hvordan eller i hvilken rekkefølge man benytter teknikkens ulike faktorer og muligheter. Så hva er egentlig Tankefeltterapi? Callahans Teknikker ble metoden opprinnelig kalt før den teoretiske plattformen var etablert. Teknikken er ene og alene oppdagelsen av naturlige sammenhenger satt i system (rekkefølge) ved hjelp av anvendt kinesiologi (muskelresponstesting) og tankemessig timing. Dr. Callahan sier selv at han har to mennesker å takke for sine oppdagelser; den første er ukjent og oppdaget for flere tusen år siden meridianene (deler av kroppens overordnede informasjonssystem), den andre er Dr. Goodhart, kiropraktoren som på 60 tallet oppdaget fenomenet kinesiologi, som setter oss i stand til å undersøke denne informasjonen som til enhver tid er gjeldende og avgjørende for hvor optimalt vi fungerer. 3/ Homøopraktikeren 5

6 Energi et uklart begrep. Innenfor alternativ medisin snakker og fokuserer vi mye på energi. Dette er et begrep, som etter min mening er altfor uklart, siden alt vi kjenner i vår fysiske verden er former av energi. Slik ordet blir brukt forventer en fysiker å kunne måle det med sine måleapparater, noe han selvfølgelig ikke klarer, og derfor avviser han det hele med tull og tøys. I min forståelse er energien kun en bærer av informasjon, og det vil være informasjonen den bærer, som avgjør om energien oppleves som positiv, nøytral eller negativ. Når det gjelder TFT og behandling av negative følelser, er det informasjon som skaper den vonde følelsen vi er på jakt etter (i TFT kalt perturbasjon). Dette åpner for overføring av den sletteinformasjonen som er påkrevet for at perturbasjonen kan kollapse. Dette kalles årsaksdiagnostisering og MÅ ikke forveksles med skolemedisinske diagnoser. Årsakssammenhengen innen TFT er nøye definert og sammenfaller ikke med hvordan skolemedisinen stiller diagnoser, der diagnosen blir et navn på tilstanden til pasienten. Når riktig meridian stimuleres (gjennom endepunkt), åpner man ved hjelp av energitilførselen for overføring av riktig informasjon til riktig sted. Denne naturlige informasjonsflyten pågår kontinuerlig på mange nivåer, uten at vi legger merke til det, og helt uten terapeutisk på- Vanlig utgangspunkt for testing med kinesiologi. Ved at personen tenker på problemet (adresserer), settes det opp en forbindelse mellom informasjonen og meridianpunktet via tilhørende meridian. Ved hjelp av kinesiologi kan riktig meridianpunkt lokaliseres og dermed tilføres energi gjennom fingerbanking. 6 virkning. Hos de aller fleste er den så optimalt velfungerende at det aller meste som kunne blitt et problem blir «automatisk» fikset før vi rekker å erfare det. Når det gjelder følelser, er ikke en vond følelse et problem i seg selv, men intensiteten og varigheten av denne. Homøopraktikeren - 3/2013

7 Pasienten korrigerer psykologisk reversering her PR1 eller PR3. Pasienten utfører selv behandlingen av punktet testen har avdekket. Uten følelser, ingen livsopplevelser. Det er først når det vonde ikke hurtig går over av seg selv at vi kan oppleve det som et problem. Og hvordan løser vi det? Her vil de fleste av oss ty til tiden, som leger alle sår!? Flere får underveis hjelp i form av smertelindrende medikamenter. Men da tiden i seg selv ikke er en faktor i helningsprosessen, har vi ikke noen garanti for hvor lang denne tiden blir eller om problemet vil løses. Mange kan derfor oppleve at medikamenter dermed forgifter 3/ Homøopraktikeren 7

8 Pasienten korrigerer psykologisk reversering her PR2. Kragebeinspusting utføres under veiledning av terapeuten. systemet og/eller at fri livsutfoldelse hindres eller begrenses. 8 Det høres besnærende og positivt ut at vi får hjelp til å mestre problemet, f.eks angsten, når det egentlig handler om å finne måter som kan dempe intensiteten eller unngå situasjonene som trigger den. Men, det vi må fokusere på er å finne årsakene til problemet, og fjerne disse, slik at vi kan ta begrepet mestring med oss dit det hører hjemme, på idrettbanen eller andre arenaer hvor fremme av talent og egenskaper er målet. Homøopraktikeren - 3/2013

9 Den eneste betydning tiden i seg selv har for helning, er at den skaper rom for at de nødvendige faktorene kan finne sted i riktig rekkefølge. Som tidligere nevnt er nettopp TFT som metode oppdagelsen av hvordan man tilfører ellers naturlig og ubevisst stimulering med vilje, i riktig rekkefølge og timet i forhold til tanke ved hjelp av kinesiologi. Dette resulterer i at virkning ofte kommer umiddelbart ved følelser; man opphever langt på vei behovet for tid fordi det tilføres de faktorene det er behov for der og da. Det naturlige helningsforløpet blir dermed optimalisert. Når det gjelder fysiske skader der en reparasjon må til, forventes det ikke øyeblikkelig kurering, men også her kan TFT gjøre god nytte sammen med andre nødvendige faktorer eller alene. Alle er enige om at et redusert stressnivå uansett er gunstig i enhver helningsprosess, og her kjenner vi alle TFT sine kvaliteter. Men hva med programmene som styrer selve reparasjonsprosessen? Er de feilfrie? La oss ikke tro, mene og anta, la oss teste! La oss diagnostisere! Men hvordan kan det skje så raske og fundamentale forandringer som det så ofte gjør i TFT? Jo, fordi det ved ekte psykologiske problemstillinger kun handler om fjerning av uheldig informasjon eller data om du vil. Mennesket er et komplekst informasjonssystem der hver celle er sammenordnet med alle de andre cellene i et fantastisk samspill, vel og merke så lenge den gjeldene informasjonen er riktig. Ved feil data vil vi kunne oppleve redsel for hva som helst og erfare at vi har en fobi. Når vi opplever andre følelsesmessige reaksjoner som et problem, er informasjonen kanskje feilplassert eller gått ut på dato. Tankefeltet representerer denne informasjonen som vi til enhver tid er underlagt og TFT er oppdagelsen av hvordan vi ved følelsesmessige problemer kan få slettet data som naturen ennå ikke har fått slettet av seg selv. Gode resultater oppnås her ved hjelp av alt fra årsaksdiagnostisering, via systematiserte algoritmer til en mer eller mindre helgardering sammen med affirmasjoner hentet fra TFT sin barndom. Verdifull spørsmålsstilling hjelper terapeuten å finne ut hvor skoen trykker, slik at TFT kan tilføres for å løse problemet. Og som all annen informasjon eller data er perturbasjonen ikke substans i seg selv, men den har stor evne til å påvirke substans (kroppen). Alle som har vært inne på en datamaskin vet hvor lett det er å slette en bokstav, en setning, et dokument eller en stor fil. Informasjonen i seg selv veier ingen ting; en full harddisk veier ikke noe mer enn en tom harddisk, men opplevelsen av dem kan ikke sammenlignes. Tankefeltet representer harddisken og behandlingspunktene kan vi kalle kroppens tastatur. Årsaksdiagnostisering CT-TFT I de fleste og mest utbredte utgavene av TFT er det ved siden av bankingen en ting de har til felles; bruken av SUD-skala (Subjectiv Unit of Distress). Dette er i utgangspunktet den rettesnoren man har for å avgjøre om det man gjør virker eller ikke. Dersom man ikke får virkning drar man nytte av oppdagelser om de vanligste årsaker til dette; psykologisk reversering og behovet for kragebeinspusting. Men hva dersom virkning likevel uteblir eller at SUD i utgangspunktet ikke er til stede? Hvordan behandler man en fysisk tilstand som ikke er ledsaget av en følelse? Dersom man behersker hele innholdet i verktøykassen TFT, utøves først og fremst årsaksdiagnostisering ved hjelp av kinesiologi, heretter kalt CT-TFT. Da kan alle filer undersøkes om det finnes et behandlingsbehov, også på de områder som ikke frembringer SUD. Man jobber ikke lenger med bind for øynene, men gjennom testprosedyrer og feedback fra pasientens eget informasjonssystem. Det er først når man forstår den hele og fulle sam- 3/ Homøopraktikeren 9

10 menhengen av hva CT-TFT egentlig er, at man også vil kunne ane rekkevidden av metoden alene eller som samarbeidspartner med andre terapier. Feil eller ufullstendig informasjon vil alltid medføre en mindre optimal helningsprosess eller i verste fall kunne hindre den helt. Det hjelper ikke hvor god fysikken (kroppen) er dersom ikke dataene som styrer den ikke er gode. Er fysikken dårlig gjør korrupte filer vondt verre. Trenger kroppen reparasjon er det en stor fordel at filene som er involvert er oppdaterte og uten virus. For å illustrere dette vil jeg fortelle om et tilfelle av barnløshet: - Kvinne 39 år. - Diagnostisert med tette eggledere. - Flere mislykkede prøverørsforsøk. - Mann ok. CT-TFT har som formål å oppnå vellykket assistert befruktning hvis mulig. Behandlingen løser først alle generelle psykologiske problemstillinger, deretter stressfaktorene forbundet med barnløsheten fram til nå og fortløpende under forsøket. CT-TFT inneholder elementer som nesten eliminerer alle bivirkninger kvinnen opplever fra den skolemedisinske behandlingen. Hun har ved alle foregående forsøk vært veldig plaget av dette. Resultat: Nedslående; hun ble ikke gravid denne gangen heller, men har det likevel fint takket være TFT. Nytt forsøk og ny informasjon kommer for dagen: I tillegg til tette eggledere har hun meget lav eggproduksjon og dårlig eggkvalitet, men disse to aspektene har vi jo ikke testet tidligere. Hva om det er dårlig data som styrer både produksjon og kvalitet? Her har vi ingen SUD å støtte oss til, men når vi adresserer disse to filene avsløres et 10 behandlingsbehov i begge v.h.a. kinesiologien. Gjennom testprosedyrene avdekkes hvilke reverseringer (PR) som må korrigeres (PR finnes i flere nivåer), om det er behov for kragebeinspusting og hvilke taster på kroppens tastatur (behandlingspunkter) som må stimuleres i hvilken rekkefølge (healing data). Oppfølgende testing gjøres en gang pr. uke for å avdekke om det er tilkommet et ytterligere behandlingsbehov som dermed tilføres. Resultat: En måned seinere tas det ut flere egg enn noensinne av fin kvalitet og året etter fødes ei sunn lita jente. Et halvt år etterpå forberedes samme prosedyre for om mulig å gi jenta en søster eller bror. Like før behandlingen skal begynne (skolemedisinsk og CT-TFT) avlyses den plutselig, fordi paret er blitt gravide på den naturlige måten og en liten gutt kommer til verden 9 måneder seinere. Hvor ble det så av de tette egglederne? Konklusjon: Naturen er fantastisk, men når den virker som den skal tar vi det alt for ofte for gitt. CT-TFT er grunnleggende oppdagelser av hvordan naturen virker og hvordan den lar seg optimalisere gjennom testprosedyrer som guider oss med informasjon direkte fra pasientens eget unike system. Håper dette kan bidra til en øket forståelse av hva CT-TFT egentlig er og hvordan denne fantastiske oppdagelsen kan utnyttes i en mye bredere sammenheng enn vi er vant med i dag. Skulle det være noen spørsmål ta gjerne kontakt med undertegnede direkte på telefon: , v/stein Lund Halvorsen. Husk NLHs fagkurs og festkveld mars 2014 Påmelding til Linn på tlf eller epost: Homøopraktikeren - 3/2013

11 Mage- og tarmproblemer, dysbiotisk mikroflora kontra hjerne, sinn og følelser Arvin Larsen Se annonse side 27. Resyme fra foredraget på NLHs kongress stavanger april 2013 Det har gjennom de siste mange år vært populært å søke svar i kost, diettplaner og tilskudd, når mage og fordøyelse var rammet av sykdom. Ved inflammatoriske tarmsykdommer, som ulcerøs colitt, crohns, irritert tykktarm, samt ved andre magetarmtilstander, som katarr og intoleranser, er det mest nærliggende å fokusere på den maten vi spiser. Nettopp derfor er det kun naturlig at de fleste behandlingsstrategier målrettet forsøker å finne svaret og løsningen til tarmsykdommene gjennom endringen av kosten. Grunnen til at vi alltid forsøker å finne årsaken til våre sykdommer i genetikk, mat eller miljø utspringer av mangel på informasjon og folkelig opplysning. Vi er så vant til å søke etter årsaker i ytre trusler at vi helt glemmer å tenke over hvordan kreftene i vårt eget sinn kan skape sykdom i et menneske. Selv om det enda ikke er allmenn folkeopplysning at sinn og kropp er uatskillelige forbundet, kan det ikke vare lenge før de tusenvis av nye forskningsresultater, som årlig produseres, vil endre tilgangen til sykdomsforståelsen. Hvis man søker etter ordet stress i US National Library of Medicine, var det i databasen gjeldende for året 1960 kun 231 studier og undersøkelser som omhandlet hvordan stress spiller en rolle for kroppens biologi. Siste år i 2012 gir søking på stress mer enn treff. Hvilken eksplosiv utvikling! Alle de enorme mengder av forskningsdata som gjennom årene har hopet seg opp i verdensbiblioteket, understreker i sannhet behovet for en radikal ny forståelse og behandlingsstrategi av befolkningens sykdommer. Så lenge man opplever at endringer i kost og mosjonsvaner hjelper på de lidelser man forsøker å helbrede, er jo dette fint og tilstrekkelig. Dog har jeg gjennom mitt arbeid i mer enn 30 år erfart at pasientene oftest faller tilbake til deres symptombilde etter en tid. Enten fordi de ikke har disiplinen til å holde dietten/livsstilen, eller bare fordi den nye diett ikke lengre effektivt eliminerer deres symptomer. Nettopp dette, at dietten ikke lengre slår til, er en viktig viten og informasjon når vi skal evaluere behandlingsresultater og suksess score. Mange er kommet til meg gjennom årenes løp og fortalt om erfaringer med deres kostplaner. En allergi, mageproblem, leddsmerter eller eksem har ofte vært den utløsende årsak til at pasientene påbegynte en diett. Oftest starter dietten med at pasientene unnlater melk, sukker, gluten samt reduserer kjøttinntaket. Da denne kost hurtig avlaster kroppens fordøyelse og organer, vil de fleste merke at dietten reduserer deres symptomer og øker deres velbefinnende. I mange tilfeller vil denne diett kunne gi mennesket en pause fra symptomene i en kortere eller lengre periode. Noen kan til og med oppleve en permanent helbredelse. Langt de fleste vil derimot oppleve at symptomene langsomt vender tilbake på tross av at de stadig fastholder deres diett. Den første løsning på dette problemet er å utfase enda noen matvarer som de mener er den nye årsak til deres lidelse. For en del mennesker utvikler dette seg til at de snart ikke tåler å spise noe, 3/ Homøopraktikeren 11

12 og noen kan således utvikle en multi-allergi eller intoleranse. Etter flere års dietter blir pasientene nødt til å erkjenne at deres sykdom allikevel ikke alene handlet om kost og matvarer, men at det må ligge en annen og dypere årsak bak deres lidelser. Hvis vårt fordøyelsessystem ikke blir sykt av den maten vi inntar, hva kan så svekke vår fordøyelse? Ja, når årsaken ikke skal finnes i det ytre, må jo grunnen til mageproblemene finnes i det indre. Det indre har i denne sammenheng to betydninger. Først skal vi dykke ned i de nyeste studier av tarmens mikroorganismer, og senere skal vi forstå hvordan sinnet og hjernen på fantastisk vis kan modulere tarmfloraen og påvirke fordøyelsens enzymatiske nedbrytning av matens næringsstoffer. Sosialt stress, emosjonelt stress og negative tanker kan endre tarmfloraen Først vil jeg peke på en nyere undersøkelse fra bl.a. Ohio State universitet som viser at tarmfloraen endrer seg hos mus som blir utsatt for sosialt stress eller tvinges til å leve på et gittergulv (fysisk stress). Helt konkret hadde forskerne forsøksmusene i et bur sammen med en aggressiv hanmus, som etterfølgende angrep forsøksmusen. Denne seanse ble observert for å være sikker på at alle forsøksmusene ble utsatt for denne aggressive undertrykkelse. Forsøksmusene ble utsatt for denne stressende opplevelse 2 timer hver dag, 6 dager i strekk. Deretter ble både forsøksmusene og kontrollmusene avlivet, og forskerne lagde en analyse av deres tarminnhold for å bestemme bakteriefoldigheten hos henholdsvis forsøksog kontrollmusene. Analysen viste at de stressende mus hadde en signifikant reduksjon i forekomsten av tarmbakteriefoldigheten enn kontrollmusene. Undersøkelsen viste også at de stressende forsøksmus hadde en overrepresentasjon av slekten Clostridium et patogen som kan føre til diaré, tarmbetennelse samt sårdannelser i tarmen. Hos de stressende Stress og negative tanker er skadelige for tarmflora og kan forårsake mange sykdommer 12 Homøopraktikeren - 3/2013

13 mus som ble avlivet 15 timer etter siste stresspåvirkning, fant forskerne et betydelig fall i forekomsten av slekten Parabacteroides, som i andre forsøk har vist seg som en symbiotisk bakterie, som på signifikant vis kan redusere alvorlige tarminflammasjoner, herunder akutt og kronisk tykktarmsbetennelse. Stresspåvirkningen av musene resulterte videre i en reduksjon av Lactobacillus ssp., noe som er uheldig, idet melkesyrebakteriene som bekjent hemmer vekstraten på de patogene bakterier, noe som reduserer de inflammatoriske reaksjoner på de patogene bakterier som f. eks. Clostridium. Utover at tarmfloraen lar seg påvirke av stress, viste eksperimentet også at forsøksmusenes immunforsvar reagerte inflammatorisk gjennom en økt utskillelse av proinflammatoriske cytokiner som TNF-a og Il-6. Disse stoffer er kjent for deres medvirken i kroniske inflammatoriske og autoimmune sykdommer, heriblant sykdommer som KOLS, gikt, tap av leddbrusk, kronisk inflammatoriske tarmsykdommer, som f.eks. Ulcerøs colitt og Crohns fistler, absesser, åreforkalkning, høyt blodtrykk, astma, elveblest, matvareallergi, magesår, Alzheimers sykdom, paradentose, fedme, type 2 diabetes m.m. Hos mus og mennesker som utsettes for stress har man for øvrig en økt produksjon av et mindre kjent cytokin navngitt monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1). MCP-1 er et lite cytokin som innkaller monocytter, hukommelses T-celler og dendritiske celler (hvite blodlegemer) til de vevsområder, hvor kroppen er rammet av infeksjon eller utsatt for vevskade. MCP-1 medvirker derfor til å kickstarte lokale inflammatoriske prosesser i vevene. Dette understøttes av at MCP-1 er funnet i for høye mengder i leddene hos giktpasienter, likesom cytokinet vet å spille en rolle for lupus, psoriasis og åreforkalkning. Forholdet mellom sinn, følelser og tarmflora er komplekst og reguleres av nervesystem, immunsystem og hormonsystem. Dette ses blant annet av en undersøkelse utført av avdelingen av gastroenterology i Barcelona, hvor forskere har undersøkt sammenhengen mellom stress og slimhinneinflammasjoner. Kort fortalt viste deres undersøkelse at mastceller i tarmens slimhinner aktiveres av langvarig stress, og at mastcellenes degranulering (uttømming av petidspaltende chymaser) bærer ansvaret for selve nedbrytningen av tarmslimhinnens barriere etterfulgt av inflammasjon og tarmsykdommer. Forskning gjennomført på avdeling for gastroenterology i Barcelona, viser en sammenheng mellom stress og tarmens mastceller. Det viser seg at stress får tarmens mastceller til å tømme ut deres innhold av proteinspaltende chymaser, noe som virker nedbrytende på tarmens egen slimhinne og barrierefunksjon. Mastcellenes chymaser er også involvert i oppregulering av det blodtrykksforhøyende angiotensin 2, som virker sammentrekkende på arteriene. På denne måten kan stress føre til økt nedbrytning av tarmens slimhinner og for høyt blodtrykk. Mastcellenes petidspaltende chymaser er også kjent for å omdanne angiotensin 1 til angiotensin 2, noe som fører til sammentrekninger i arteriene (vasokonstriksjon) - resulterte i for høyt blodtrykk. Da angiotensinnivået i forveien økes under påvirkning av kortisol, østrogen og stoffskiftehormoner, vil emosjonelt utløste forandringer i hormonsystemet kun forverre blodtrykksproblemene. Inflammatoriske tarmsykdommer -konsekvensen av Leaky Gut eller lekk tarm Nå som det er dokumentert at sosialt stress stimulerer tarmslimhinnenes uttømming av peptidspaltende chymaser som fører til ned- 3/ Homøopraktikeren 13

14 brytingen av tarmslimhinnens barriere, ser vi altså en direkte sammenheng mellom sinn, tanker og begrepet «lekk tarm». Begrepet Leaky Gut dekker over en tilstand hvor tarmens slimhinner f.eks. lekker på grunn av bakterielle angrep. Når slimhinnebarrieren brytes ned, økes risikoen for lekkasje av bakterier, proteiner og fordøyelsesenzymer til blodbanen. Dette kan føre til mange sykdommer og tilstander - herunder inflammatoriske tarmsykdommer, matvareintoleranser, allergier osv. Men kanskje denne tilstand også kan utløse en langsom selvfordøyelse fra våre egne enzymer, som ikke lenger tilbakeholdes av tarmens barrierefunksjon? Nettopp denne trussel som kalles autodigestion, mangler enda å bli undersøkt av forskerne. Først når disse studier er gjennomført kjenner vi alle konsekvensene av en tarm som lekker. 14 Innenfor den komplementære medisin har bransjen lenge snakket om begrepet Leaky Gut, som dekker over en lekkasje i tarmens slimhinne. Denne tilstand har ikke umiddelbart fått sin store anerkjennelse hos helsevesenet, og er da heller ikke en anerkjent diagnose. Dette er mildt sagt en katastrofe! Det er fullstendig vanvittig å ignorere denne tilstand som er årsak til mange menneskers daglige lidelser. At man fra et medisinsk synspunkt vender det døve øre til denne tarmtilstand er utilgivelig, siden ny forskning nettopp peker på at tarmslimhinnens inflammatoriske tilstand kan føre til utsiving av bakterier, proteiner og fordøyelsesenzymer til blodbanen. Hvis noen tror at det kun er studiene fra avdelingen for gastroenterology i Barcelona som peker på problemet kan de godt tror om igjen. Flere undersøkelser deriblant forskning fra Emory universitetet viser at nedbrytningen av tarmbarrieren (intestinal barriere) kan oppstå som et resultat av tarminfeksjoner eller stress. Forskning fra California universitetet bekrefter også tarmslimhinnens sentrale rolle for vår helse. Forskningen viser at organsvikt ved blodforgiftning og sjokktilstander involverer tarmen, og at problemet oppstår når tarmens slimhinnebarriere blir gjennomtrengelig og lekker. Selv om mange forskere tidligere har spekulert i at tarmens bakterier og dens toksiner (giftstoffer) er ansvarlige for organsvikt, har inngrep mot bakterier enda ikke vært det reelle svar på å redusere dødeligheten. Forskernes intense studier og analyser av disse sjokktilstander har nå vist at tarmens barriere kan forstyrres av forskjellige årsaker. Det kan være forhold som f.eks. blodtap, fysisk punktering av tarmen, blindtarmbetennelse eller nedbrytning av tarmen på grunn av patogene bakterier. Disse barriereødeleggende hendelser kan føre til at fordøyelsesenzymer trenger direkte inn i tarmveggen, noe som fører til at mennesket på denne måten kommer til å fordøye sin egen tarm eller organer. Dette fenomen kalles autodigestion. Forskerne mener at når først fordøyelsesenzymer trenger igjennom tarmslimhinnebarrieren kan dette føre til skade av organene, og i verste tilfelle føre til multiorgansvikt og død. Nå mangler forskerne bare å utforske hva konsekvensene er av en langsom lekkasje av fordøyelsesenzymer og dermed hvilke symptomer som kan registreres ved en lav autodigestion. Ved andre studier gjennomført på Emory universitetet viser forskerne at det oppstår immundefekter i forlengelse av en kronisk lekk tarm. Disse immundefekter er simpelthen nødt til å oppstå for at det kan skapes inflammatoriske tarmsykdommer. Et viktig protein som er ansvarlig for reguleringen av slimhinnebarrieren i tarmen, kalles JAM-A (junctional adhesion molecule A). Dette JAM-A protein danner en forsegling mellom slimhinnecellene slik at bakteriene ikke har mulighet for Homøopraktikeren - 3/2013

15 Forskere har funnet at stress hos mus lager fordøyelsesproblemer og tarminfeksjoner. å trenge igjennom tarmslimhinnen. Dette er normalt kroppens forsvar mot bakterier, slik at bakteriene ikke kan trenge igjennom slimhinnen og forårsake betennelse, autodigestion og sykdom. Emory universitetet har studert mus som mangler JAM-A proteinet, noe som gir dem «Leaky gut». Undersøkelser viser at JAM-A-mus har flere bakterier i leveren og lymfeknuter - en utløper av den lekkende tarmslimhinne. Selv om JAM-A-musene mangler den vanlige beskyttelsen, er kroppen i stand til å forhindre tarmbetennelse. Dette skyldes at immunforsvarets T-hjelpeceller stimulerer immunforsvaret B-celler, celler som produserer antistoffet IgA. Store mengder av dette antistoffet i tarmslimhinnen kan forhindre at musene utvikler colitis (tykktarmsbetennelse) eller andre inflammatoriske tarmsykdommer. Normalt vil altså IgA kunne forhindre at en lekk tarm utvikler større symptomer, men i situasjoner hvor produksjonen av IgA reduseres, vil dette i tillegg til et fall av JAM-A proteinet kunne utløse f.eks. tykktarmsbetennelse. Da det dessverre er utført mye forskning gjennom tidene, som nettopp dokumenterer at IgA-produksjonen er betinget av blant annet stress, vil et for høyt stressnivå alene kunne utløse disposisjoner til en colitis. Da infeksjonstilstander i seg selv kan øke kroppens stresshormoner, kan selv mindre og uskyldige tarminfeksjoner være snublesteinen til at immunforsvarets vegg bryter sammen i tarmen. På denne måten startes en ond sirkel hvor inflammasjoner fastholder kroppen i en økt stresstilstand, på grunn av stresshormoner igjen forårsaker en reduksjon av IgA, noe som kan starte en debut med kroniske tarmlidelser. 3/ Homøopraktikeren 15

16 Psykologien bak «Small intestinal bacterial overgrowth» (SIBO) Som nevnt i innledningen er mange pasienter med tarmproblemer, allergier, autoimmune sykdommer, hormonelle forstyrrelser kommet til meg gjennom tiden. De fleste av disse menneskene har som normalt fokusert på alt i den ytre verden, som kunne være årsak til deres sykdommer. Min erfaring er dog den at selv om det enkleste ville være å plassere all oppmerksomhet på usunne matvarer, eller løpe etter forskjellige probiotika i forsøket på å bli frisk, skal den virkelige helbredelse søkes i endring av livskvaliteten. Skåret inn til beinet vil både vår mikroflora og fordøyelsesenzymer alltid være betinget av den bevissthet som hersker i det enkelte menneske. Mye ny forskning bekrefter en direkte sammenheng mellom fordøyelsens enzymer og vår psykologi. 16 Denne nære forbindelse mellom sinn og fordøyelse skyldes at storhjernen og magehjernen (det enteriske nervesystem) deler mer enn 30 forskjellige hormoner og signalstoffer (neurotransmittere), betyr at måten mennesket mentalt fordøyer sin tilværelse avspeiles i den måten fordøyelseskanalens mange enzymer og hormoner fordøyer maten på. Hvis vi som mennesker distanserer oss fra våre problemer, utsetter vårt følelsesmessige behov, undertrykker og fortrenger våre følelser og problemer, er dette likt en meget dårlig mental fordøyelse av vår tilværelse. En slik ineffektiv mental fordøyelse av livet vil derfor kunne medføre en svak spaltning, nedbrytning, fordøyelse samt utnyttelse av kostens matvarer. Ufordøyde matvarer vil i tarmen gi uforholdsmessig god næring til tarmens mange forskjellige bakterier, som f.eks. kan føre til en unormal høy bakteriepopulasjon i tynntarmen. Dette fenomen kalles for Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) og er en velkjent klinisk tilstand forårsaket av en bakterietetthet på mer enn kolonidannende enheter pr. ml intestinal aspirat. Tilstanden betegnes som et malabsorpsjonssyndrom, fordi bakterier kan hefte seg og skade tynntarmens absorberende overflate. Symptomene er magesmerter, oppblåsthet, gassdannelser og senere i forløpet også diaré og vekttap. Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) skyldes en økt forekomst av bakterier i tynntarmen. Tilstanden betegnes som et malabsorpsjonssyndrom, fordi bakterier kan hefte seg og skade tynntarmens absorberende overflate. Symptomene er magesmerter, oppblåsthet, gassdannelser og senere i forløpet også diaré og vekttap. Psykiske/hormonelle stresstilstander kan føre til utvikling av et lavt stoffskifte. Dette er uheldig da slike stoffskifteforstyrrelser har vist seg å disponere for SIBO. Stress kan derfor indirekte ligge til grunn for en overvekst av bakterier i tynntarmen. At hormoner har en sammenheng med stress, adferdsmønstre og livskvalitet kan vel ikke lenger overraske. Stress og dårlig livskvalitet kan være direkte årsak til en reduksjon i skjoldbruskkjertelens funksjon og stoffskifte. Det er derfor veldig interessant at forskning dokumenterer en direkte sammenheng mellom lavt stoffskifte og SIBO. Aggresjon, vrede, frustrasjon samt stort inntak av mettet fett øker veksten av bakterien Bilophila wadsworthia Undersøkelser på Chicago universitetet viser kost - rik på mettet melkefett - endre mikrofloraen. Tilvekst av bakterien Bilophila wadsworthia er blitt identifisert særlig etter inntak av mettet fett. Bilophila wadsworthia trives godt i den økende gallemengde som produseres for å bryte ned melkefett. Undersøkelser viser at Bilophila wadsworthia normalt utgjør Homøopraktikeren - 3/2013

17 en veldig liten andel av tarmfloraen, men at en kost med mye mettet fett kan øke bakteriens konsentrasjon, slik at den kan utgjøre helt opp til 6 % av den samlede mikroflora. En økt tilstedeværelse av Bilophila wadsworthia forbindes nå sammen med tarmsykdommer som Crohns og ulcerøs colitt. Også blodforgiftning, byller og absesstilstander er observert ved økte konsentrasjoner av Bilophila wadsworthia. Selv om undersøkelsen konsentrerer seg om kostens betydning for veksten av bakterien Bilophila wadsworthia, skal ikke dette gjøre oss blinde for sammenhengen mellom kropp og sinn. Mange undersøkelser viser nemlig en direkte sammenheng mellom følelser og leverens kolesterolproduksjon. Undersøkelser viser at mettet fett - spesielt fra melkeprodukter - kan endre vår mikroflora. Bakterien Bilophila wadsworthia, som er avbildet, trives spesielt godt i den økte galleproduksjon som utskilles av leveren under nedbrytningen av melkefettet. Også følelser som vrede, aggresjon og frustrasjoner stimulerer leverens kolesterol og øker derved galleproduksjonen. Bilophila wadsworthia konsentrasjonen som normalt utgjør en veldig liten del av vår bakterieflora, kan økes betraktelig ved økt galleproduksjon. Dette er uheldig siden bakterien blant annet kan disponere for Crohns og ulcerøs colitt samt dannelse av byller. Det er dermed vist at mennesker som effektivt kan klare stress ikke bare kan nyte roen i deres sinn og følelser, men får også et positivt utbytte i form av høyere verdier av det positive kolesterol HDL. Fastende blodprøver fra forsøkspersoner viser at menn med mer positive holdninger og adferd, har høyere nivåer av HDL-kolesterol og lavere nivåer av triglyceri- der. Institute of Endocrinology, Kaunas University of Medicine har videre funnet at det hos kvinner er en betydelig sammenheng mellom angst, depresjon, motløshet og frustrasjon når det gjelder lipidnivået dvs. total kolesterol, triglycerid og LDL i blodet. Når ovenfor nevnte undersøkelser understreker forbindelsen mellom vår følelsesmessige tilstand og lipidnivåer, skal årsaken kanskje finnes i det forhold at kolesterolet brukes som byggestein til våre hormoner - vel å merke de dyriske hormoner som testosteron, østrogen, progesteron og kortisol. Alle disse hormoner er kjente for deres territorielle og aggressive følelser. Som følge herav finner jeg det kun naturlig at dyriske adferdsmønstre som vrede, angst, frustrasjon og fluktadferd krever større konsentrasjoner av disse kolesterolsyntetiserende hormoner, hvor også kroppen regulerer opp det samlede nivå av kolesterol og lipider. Sammenhengen mellom et høyt kolesterolnivå og aggressiv adferd er da også blitt bekreftet av San Francisco State University, som har gjennomført en undersøkelse som dokumenterer at mennesker som settes på en kolesterolsenkende kost opplever et lavere nivå av depresjon, fiendtlighet samt reduserer deres vanskelighetsgrad av generelle psykiske symptomer. En økt tilstedeværelse av bakterien Bilophila wadsworthia kan derfor alene skyldes psykiske grunner. På denne måten kan vrede, aggresjon og frustrasjon være den indirekte årsak til byller, absesser, tarmsykdommer som Crohns og ulcerøs colitt. Tanker, sinn og fordøyelsens enzymer Som tidligere nevnt er det funnet sammenheng imellom sinnet og fordøyelsesenzymene. Denne sammenheng er svært kompleks og emnet er også alt for stort til denne artikkelen. Allikevel vil jeg i dette avsnitt forsøke å illustrere et par eksempler på samspillet mellom sinn og fordøyelse. Det første eksempel tar utgangspunkt i munnens fordøyelse. 3/ Homøopraktikeren 17

18 Spyttet og munnen er som kjent det første ledd i fordøyelsen, etter at sansene har registrert maten via lukt og syn. Nøyaktig som sansene, munnen og spyttet er det første ledd i fordøyelsen, vil munnen og spyttet også representere menneskets førstegangs psykologiske fordøyelse av tilværelsens mange hendelser, situasjoner og aspekter. Denne fordøyelsesfase er både bevisst via det somatiske nervesystem og ubevisst via det autonome nervesystem. Psykologien bak munnens funksjoner og spaltning av stivelse Som kjent er munnens oppgave å forberede den videre fordøyelse av maten gjennom tennenes tyggeprosess og spyttets innledende fordøyelse. Munn, inkludert tenner, tunge, slimhinner, kjeve og kjeveledd avspeiler derfor hvordan vi mennesker innledende møter livets mange situasjoner. Munnen brukes også til kommunikasjon, dvs. inngår i den mentale fordøyelse av vårt møte med livet. Munnen avspeiler derfor også den næring/energi vi mottar og gir tilbake til fellesskapet. Spesielt tungen har gjennom tiden fått mye oppmerksomhet og er også et organ, som ifølge tungediagnosen, avspeiler hele vår organisme. Kort fortalt finnes det i munnen og dens funksjoner en sammenhengs kraft mellom vår psykologiske åpenhet overfor vår omgitte miljø, vår lyst til å ta verden inn og vår innledende psykologiske tilnærmelser til livets mange gaver og oppgaver. 18 Impulser fra det parasympatiske nervesystem stimulerer munnens ptyalin produksjon (7, 9, 10, kranienerve - acetylcholin + VIP). Også det sympatiske nervesystem kan i mindre grad gjennom neurotransmitteren noradrenalin stimulere spyttkjertlene. Bare tanken eller forestillingen om mat kan være tilstrekkelig til å stimulere spyttets ptyalin - også kalt alfaamylase. Ptyalin spalter stivelse ned til maltose og dextrin. Amylase fra bukspyttkjertelen samt maltose, sukrase og laktase fra tynntarmen sørger for den siste nedbrytningen slik at de monosakkarider som til slutt ankommer til leveren er glukose, fruktose og galaktose. Flere studier viser at ptyalin har stor betydning for vårt mentale møte med verden. Det er blant annet vist at ptyalin skilles ut i større mengder under stress og spesielt i situasjoner hvor vi er kritiske og avviser det som tilværelsen tilbyr. Det er også vist at unge menn med lav konsentrasjon av ptyalin er mer impulsiv og mangler selvkontroll. Dette er blant annet vist hos ludomaner. Videre er det vist at autister har lavere konsentrasjon av alfa-amylase. Motsatt viser undersøkelser alltid mistillit og kritisk analyse øker forekomsten ptyalin. Samlet viser altså undersøkelsene at hvis vi mennesker naivt forsøker å glemme virkelighetens krav og oppgaver (lodomanen) eller hvis vi flykter inn i vår egen verden og gjemmer oss for å unngå en konfrontasjon med virkeligheten (autister) - vil dette redusere vår evne til å spalte stivelse og karbohydrater. Er vi derimot mistroiske, overbekymret og fiendtlige i vår tilgang til verden, vil vi oppleve for høye konsentrasjoner av alfa-amylase. Da hjernen og nervesystemet forbruker glukose, som stammer fra maltose, er det ikke merkelig at nettopp hjernens kognitive prosesser og ptyalin er forbundet. Linket til f.eks. mistillit og avvisning dvs. angst vil alltid øke behovet for glukose. Nettopp derfor vil et mistroisk, overbekymret og fiendtlig sinn også stimulere en økt sekresjon av alfa-amylase som til slutt sikrer en stabil leveranse av de store mengdene glukose en stresset hjerne forbrenner. Er vi derimot for tillitsfulle, likegyldige og uengasjerte, vil behovet for glukose også falle liksom sekresjonen av alfa-amylase reduseres. Psykologien bak sulthormonet ghrelin Ghrelin er et meget sentralt sulthormon med store konsekvenser for hele organismen. Ghrelin dannes øverst i magen (fundus) samt i duodenum og jejunum. Ghrelin dannes vide- Homøopraktikeren - 3/2013

19 re i lungene i fosterstadiet, hvor ghrelin virker som lungenes og bronkietreets veksthormon. Mens adrenalin og kortisol øker sekresjonen, vil inntak av mat, etterfulgt av økt insulin og leptin, hemme ghrelindannelsen. Undersøkelser viser at mennesker som spiser for å kompensere for deres følelser, ikke reduserer ghrelinnivået sitt som forventet. Sosialt stress og sosial defeat har vist seg å øke ghrelinfrigjørelsen, på samme måte som ensomhet og isolasjon fremmer ghrelinnivået. Da belønningshormonet dopamin virker som antagonist, vil adferd som stimulerer dopamin, også redusere ghrelin. En slik adferd kan utover mat være f.eks. mer søvn, sosiale aktiviteter, positive opplevelser, intimitet og erotisk samvær. Den psykologiske analogi til sulthormonet ghrelin svarer til menneskets psykiske sult på alle psykologiske plan. Når ghrelin har motivert mennesket til å spise og depotene er fylt opp, er det meningen at vi skal bruke vår ervervede energi mentalt, emosjonelt og fysisk. Har vi ingen psykisk sult og dermed ingen adferd som nærer vårt psykologiske behov og utvikling, vil fraværet av belønningshormonet dopamin øke ghrelinutskillelsen, så vi isteden søker belønning og tilfredsstillelse gjennom matens stimulans. Det er derfor meget viktig at vi som mennesker sørger for å opprettholde en livskvalitet i hverdagen, som virkelig er i stand til å gi oss en tilstrekkelig psykologisk næring. Klarer vi ikke å opprettholde en tilstrekkelig livskvalitet, vil vi komme til å mangle frigivelsen av belønningshormonet dopamin. Fraværet av dopamin vil tvinge magen til å skille ut store mengder av sulthormonet ghrelin, noe som får mennesket til å spise på følelser. Overspising kan føre til type 2-diabetes (insulinresistens), leptinresistens samt ghrelinresistens. Disse resistenstilstandene ligger til grunn for hundre tusener av dødsfall blant kronisk syke mennesker. Resistensen overfor ghrelin alene, fratar mennesket ghrelinets mange positive effekter. Her tenker vi blant Meditasjon er et utmerket redskap i gjenopprettingen av tarmfloraen 3/ Homøopraktikeren 19

20 annet på ghrelinets stimulerende virkning på nydannelse av hjerneceller, oppbygning av myelinkjeder rundt nervebanene, reduksjon av blodtrykket, reduksjon av kolesterol, reparasjon av entothelceller, hemming av blodplateaggregering, antithrombotisk virkning samt hemming av den vaskulære profilerasjon av blodkarenes glatte muskelceller. Tilbake til en sunn fordøyelse og en avbalansert tarmflora Som illustrert gjennom denne artikkel vil fordøyelsens enzymer, tarmfloraen, altså være betinget av måten vi mennesker fordøyer vårt liv mentalt og følelsesmessig. Det sier derfor seg selv at tanker og adferdsmønstre som fortrenger problemer eller kun overfladisk reagerer på livets mange utfordringer og livsbehov, bør korrigeres. Gammelt nag, uløst vrede, skyldfølelser og sorg blir forløsende, hvis magens mikroflora er tilbake i toppform. Et mindre, men allikevel oversett mønster som forstyrrer fordøyelsesenzymene og mikrofloraen hos mange mennesker, er det urimelige nivå av ambisiøse krav til oss selv, og dermed mønstret, om å skulle nå mer og mer. Ambisjonen om det perfekte og optimale i alle henseender resulterer i at vi mennesker mentalt forsøker å gape over mer enn det vi faktisk kan fordøye. Derfor vil en større enkelhet, mer tid, flere pauser og ro gi mulighet for at vi fordøyer dagens inntrykk mer fullstendig. Meditasjon er derfor et utmerket redskap i gjenopprettingen av tarmfloraen. Et annet effektivt middel er å redusere inntaket av kalorier. All unødvendig mat som kun tjener til kompensasjon og psykologisk trøst, ender som overskudd i fordøyelsen. Dette stimulerer en for kraftig vekst av uønskede tarmbakterier, som bare truer kroppens helbredelse. Skjær ned på hurtige karbohydrater, sukker, alkohol og unødvendige medisiner. Spis kun litt kjøtt og finn proteinene gjennom bønner, linser og lignende. Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen! Bicom-Norden Homøopraktikeren - 3/2013

21 Av tilskudd kan produkter som tilbyr en variasjon av diverse melkesyrebakterier anbefales på det sterkeste - jo flere jo bedre. Ofte kan det betale seg å bytte mellom forskjellige produkter, slik at variasjonen blir størst mulig. All mat som fungerer som probiotika, f.eks. løk, artisjokk, purre, bygg, hvitløk, bananer, bør spises mer for å stimulere tarmens egen probiotika. Kosttilskudd, foruten vitaminer og mineraler som også tilbyr diverse immunstimulerende legeurter, kan være avgjørende for å redusere tarmfloraens uønskede bakterier og sopp. Homøopatisk, vil et bredspektrert middel til mage- og tarm være en hjørnesten i å gjenvinne en sunn fordøyelse. Også et bredspektrert middel til nerve- og hormonsystem vil være en primær faktor i gjenoppbygningen av en harmonisk mikroflora. Til slutt kan jeg anbefale et spesifikt homøopatisk middel til slimhinnene, som skal sikre en gjenoppbygning av tarmens slimhinner, slik at de kroniske lekkasjer i tarmens barrierer bringes til fullstendig opphør. Du må regne med at de homøopatiske midler skal tas i minimum 4-5 måneder før tarmfloraen er i orden. Doseringen av de homøopatiske legemidler samt kosttilskuddet i terapiperioden bør være: dråper 3-4 x daglig av det bredspektrert homøopatiske compositum legemiddel til mage- og tarm dråper 3-4 x daglig av det bredspektrert homøopatiske compositum legemiddel til nerve- og hormonsystem dråper 3-4 x daglig av det spesifikke homøopatiske compositum legemiddel til slimhinner. 2 x tabletter morgen og kveld av kosttilskuddet med vitaminer, mineraler og urter. Det kan selvfølgelig gjøres mye annet for en dysbiotisk tarmflora, som gjennomførelse av tarmskyllinger, fastekurer og radikale kostomlegginger, f.eks. utelukkelse av gluten og melkeprodukter. Dog vil jeg mene at flertallet av menneskene, gjennom psykologisk intervensjon samt ovenfor stående, lett vil kunne oppnå en bedre tarmtilstand. Artikler/referanser: Exposure to a Social Stressor Alters the Structure of the Intestinal Microbiota: Implications for Stressor-Induced Immunomodulation Michael T. Bailey, Scot E. Dowd, Jeffrey D. Galley, Amy R. Hufnagle, Rebecca G. Allen, and Mark Lyte doi: /j.bbi Chronological assessment of mast cell-mediated gut dysfunction and mucosal inflammation in a rat model of chronic psychosocial stress. Vicario M, Guilarte M, Alonso C, Yang P, Martínez C, Ramos L, Lobo B, González A, Guilà M, Pigrau M, Saperas E, Azpiroz F, Santos J. Digestive Diseases Research Unit, Lab Neuro-Immuno-Gastroenterology, Institut de Recerca Vall d Hebron, CIBERehd, Department of Gastroenterology, Barcelona, Spain. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] The environment within: how gut microbiota may influence metabolism and body composition A. Vrieze,1 F. Holleman,1 E. G. Zoetendal,2 W. M. de Vos,2,3 J. B. L. Hoekstra,1 and M. Nieuwdorp1,4 Diabetologia 2010 april, 53 (4) : Compromised intestinal epithelial barrier induces adaptive immune compensation that protects from colitis. Khounlotham M, Kim W, Peatman E, Nava P, Medina-Contreras O, Addis C, Koch S, Fournier B, Nusrat A, Denning TL, Parkos CA. Epithelial Pathobiology and Mucosal Inflammation Research Unit, Department of Pathology and Laboratory Medicine, Emory University School of Medicine, Atlanta, GA 30322, USA. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Hormones and Behavior (2010) Volume: 58, Issue: 4, Publisher: Elsevier Inc., Pages: Psychosocial stressor effects on cortisol and ghrelin in emotional and non-emotional eaters: influence of anger and shame. by Kate Raspopow, Alfonso Abizaid, Kimberly Matheson, Hymie Anisman PubMed: S X Endocrine Abstracts (2010) 22 OC3.5 Cortisol, but not ACTH/CRH, increases circulating ghrelin in man 3/ Homøopraktikeren 21

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2013 - 9. årgang Høst ved Steinvikholmen, en slottsfestning på skatval i Stjørdal

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2007 - 3. årgang Kveldsstemning over Rennesøy oktober 2007. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2012 - 8. årgang Svarthåla på Viste i Randaberg kommune. Bosetning frem til

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr.

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Nr. 2-2006 - 2. årgang Løssalg kr. 45,- Landsforbund av Homøopraktikere Svaner i Pyntesundet Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang

Homøopraktikeren. www.org-nlh.com. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. NorgesNr. 1-2007 - 3. årgang Landsforbund av Homøopraktikere Vintervær, må klimaet reddes? Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2013 - 9. årgang Forsommer på Flor og Fjære i Ryfylke. Foto av B.H. Norges Landsforbund

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2011 - 7. årgang Skiferhuset på Eriksholmen i Ryfylke Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2011 - 7. årgang Senhøst i Våland skogen, Stavanger Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2011 - 7. årgang Vinter i Lundsvågen i Stavanger. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2009 - 5. årgang De syv søstre ved Helgelandskysten. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2010 - 6. årgang Høsttid fra Bru i Ryfylke Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2010 - 6. årgang Senhøst utenfor Sandnes i Rogaland. Norges Landsforbund av

Detaljer

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 2-2010 - 6. årgang Fin vårdag i Bergen. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO. Bacheloroppgave i Sykepleie. «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20. Innlevering 26.10.12. WWW.Uln.

UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO. Bacheloroppgave i Sykepleie. «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20. Innlevering 26.10.12. WWW.Uln. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180HOOO Bacheloroppgave i Sykepleie «Irritabel tarm hos ungdom» Kandidatnummer 20 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Forord Etter en lang skriveprosess, er jeg nå i mål med min

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 4-2012 - 8. årgang Vikeså i Rogaland med utsikt over Oslandvannet. Norges Landsforbund

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10.

NORDLAND UNIVERSITETET I SY 180H 000. Bacheloroppgave i sykepleie. «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10. Innlevering 26.10. UNIVERSITETET I NORDLAND SY 180H 000 Bacheloroppgave i sykepleie «Hypotyreose - lavt stoffskifte» Kandidatnummer: 10 Innlevering 26.10.12 WWW.Uln.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i 1.0 INNLEDNING...

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2012 - 8. årgang Norheimsund med utsikt over isbreen folgefonna. Norges Landsforbund

Detaljer

ME-foreningens NYHETSBREV. Nr. 2, august 2014

ME-foreningens NYHETSBREV. Nr. 2, august 2014 ME-foreningens NYHETSBREV Nr. 2, august 2014 Innholdsfortegnelse NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Nyhetsbrev Ansvarlig redaktør: Gry Finstad Molland I redaksjonen: Trude Schei Anne Mathilde Dignæs

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

NavleFolket. Alkymi. Navlefolket Alkymi Siv Elisabeth 2012

NavleFolket. Alkymi. Navlefolket Alkymi Siv Elisabeth 2012 1 Navlefolket Alkymi Siv Elisabeth 2012 NavleFolket Alkymi Original tittel: Navlefolket Alkymi Skrevet av Siv Elisabeth Redigert av Bente S Brunvold Cover design av Inga Bjørnsdottir Illustrasjoner av

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2014 - 10. årgang Vinterstemning på Hafrsfjord i Stavanger. Foto NH. Norges

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s.

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s. www.unilabs.no Telefon 08808 ANNONSE JUNI 2015 MAGEOGTARM.NO PÅ NETT! Bakterier er viktig for helsa vår. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet.

Detaljer

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på?

Emosjoner. Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? Hva går facial feedback hypotesen ut på? Diverse oppgaver (andres) PSY110 Emosjoner Hvilken rolle spiller det sympatiske nervesystem i emosjonell aktivering? De sympatiske nervene, som er en del av det autonome (selvstyrte) nervesystem, har motsatt

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave Dato for innlevering: 22.05.09 Antall ord i besvarelsen: 10 983 Kandidadatnr.: 9148 Bacheloroppgave Problemstilling: HVORDAN KAN SYKEPLEIERE I HJEMMESYKEPLEIEN BIDRA TIL Å ØKE LIVSKVALITETEN TIL UNGE KVINNER

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2008 - 4. årgang Flor og Fjære i Ryfylke hvor dronning Sonja feiret sin 70 års

Detaljer