Forskningsaktivitet og ressursbruk. Akershus universitetssykehus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsaktivitet og ressursbruk. Akershus universitetssykehus 2013"

Transkript

1 Forskningsaktivitet og ressursbruk Akershus universitetssykehus 2013

2 Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Organisering og ressursbruk 4 2. Doktorgrader 6 3. Publikasjoner 7 4. Publikasjoner og doktorgrader siste fem år 8 5. Publiserende forskere 9 6. Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Innvilgelse av eksterne forskningsmidler Ahus og Campus Ahus Innvilgelse av interne forskningsmidler Fremragende forskningspris Fag og forskningsdag for befolkningen 20 Vedlegg: Forskningsgrupper 21 2

3 Innledning Resultatene i denne rapporten over forskningsaktiviteten ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i 2013 er hentet fra CRIStin (Current Research Information System In Norway). Denne databasen inneholder vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i de resultatbaserte finansieringssystemene for forskning. I rapporten presenteres også en oversikt over ansatte på Ahus som har disputert for doktorgraden i Denne oversikten er basert på rapportering til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Videre gir rapporten en oversikt over antall publiserende forskere og deres forskingsproduksjon, forskernes kjønns- og alderssammensetning, samt hvilke samarbeidspartnere forskerne har nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til doktorgrader og publikasjoner er tildeling av forskningsmidler en viktig måleparameter for forskning. Rapporten inneholder derfor en oversikt over hvilke forskere og forskningsgrupper som har fått tildelt intern og ekstern finansiering basert på konkurranse. Innledningsvis i rapporten gis en kort beskrivelse av forskningsorganisering og ressursbruk til forskning ved Ahus. Lørenskog, Øystein Mæland Administrerende direktør Hilde Lurås Direktør for forskning og innovasjon 3

4 1. Organisering og ressursbruk Som figur 1 viser er forskningsaktiviteten på Ahus organisatorisk tilknyttet to ulike rapporteringslinjer; Universitetet i Oslo (UiO) (rødt) og Ahus (blått). Ledelsesmessig møtes de to linjene både ved at lederne i de tre UiO klinikkene har delte stillinger, ved et felles ledermøte for forskning (nederste grønne boks) og ved et felles forskningsutvalg (øverste grønne boks). Felles forskningsutvalg er forankret i Samarbeidsavtalen mellom UiO og Ahus. Figur 1: Organisering av forskning på Ahus Forskningssenteret Hilde Lurås Divisjon for psykisk helsevern Torleif Ruud Divisjon for diagnostikk og teknologi Tor-Arne Hagve Medisinsk divisjon Helge Røsjø Barneog ungdoms- Klinikken Britt Nakstad Kirurgisk divisjon Tom Øresland Kvinneklinikken Anne Eskild Ortopedisk klinikk Asbjørn Årøen Medisinsk fakultet Akershus Universitetssykehus Institutt for klinisk medisin Forskningsutvalget Leder Tor-Arne Hagve Administrerende direktør Ahus,Campus, UiO Ledermøte for forskning Viseadministrerende direktør Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Hilde Lurås Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Klinikk for kirurgiske fag Tom Øresland I 2013 utgjorde total ressursbruk til forskning ved Ahus 122 årsverk. Dette er fordelt på 300 forskningsaktive som følge av at de fleste har kombinerte stillinger mot klinikk. I tillegg finansierer UiO nesten 30 årsverk ved sykehuset. Ahus har to kombinerte stillinger med Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), en i Divisjon for psykisk helse og en i Avdeling for helsetjenesteforskning. Den sentralt plasserte forskningsstøtten er dels finansiert fra UiO og dels fra Ahus, og utgjør totalt 15,5 årsverk fordelt på 20 personer. Forskningsstøtten inkluderer bibliotek, datafangst, statistikk, biobank og administrative tjenester. I tabell 1 er det en oversikt over hvordan disse årsverkene er fordelt per divisjon. Hvis vi for eksempel ser på kolonnen for divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) har den divisjonen totalt 2,4 UiO årsverk og 12,8 Ahus årsverk fordelt på 32 personer. Videre ser vi at 29 av årsverkene er internt finansiert, mens tre er finansiert eksternt. De fleste eksterne ressursene som tilføres forskningsprosjektene er finansiert av Helse Sør Øst. Tilsvarende informasjon for de andre divisjonene finnes i kolonnene mot høyre. Disse tallene er basert på rapportering til NIFU for 2013 og har derfor ikke ivaretatt omorganiseringsprosessen hvor Ortopedisk avdeling ble egen klinikk fra 1. januar Det er per i dag 19 aktive forskningsgrupper på Ahus. En oversikt over disse gruppene finnes i vedlegget. 4

5 Tabell 1: Divisjonsvis fordeling av årsverk (personer) DDT PSYK KIR MED KK BUK HØKH Forskningsstøtte Adm Internt finansiert 11,7 (29) 13,8 (25) 7,2 (42) 26,1 (92) 1,5 (2) 1,6 (7) 3,2 (6) 5,5 (10) 3 (3) Eksternt finansiert 1,1 (3) 8,4 (17) 1,3 (5) 20 (40) 5,4 (13) 1,7 (7) 19,7 (40) Ahus totalt 12,8 22,2 8, ,3 23 5,5 3 UiO totalt 2,4 0,9 8,5 13 1,4 2,1 1,6 3 4 DDT: Divisjon for diagnostikk og teknologi PSYK: Divisjon for psykisk helsevern KIR: Kirurgisk divisjon MED: Medisinsk divisjon KK: Kvinneklinikken BUK: Barne- og ungdomsklinikken HØKH: Avdeling for helsetjenesteforskning 5

6 2. Doktorgrader Tabell 2 gir en oversikt over de ti ansatte på Ahus som disputerte i 2013, mens tabell 3 viser en oversikt over antall doktorgrader per divisjon. Tabell 2: Ansatte ved Ahus som disputerte i 2013 Kandidat Hovedveileder Divisjon Tittel Harald Hrubos -Strøm Toril Dammen Kirurgisk divisjon Obstructive Sleep Apnea in Community- Dwelling Adults. A Clinical-Epidemiological Study. Akershus Sleep Apnea Project (ASAP) Petr Ricanek Lene Berge Holm Andreas Rydning Margit Leonie Hesla Riis Vessela Kristensen Medisinsk divisjon Fredrik A Dahl Avdeling for helsetjenesteforskning Kirurgisk divisjon Characterization of clinical, microbial and epithelial barrier parameters in newly diagnosed IBD patients Combining Soft Systems Methodology and Discrete Event Simulation modelling for optimising hospital patient flow and resource utilisation Molecular Analysis of Pre- and Postoperative Biopsies in Breast Cancer Progression Ingrid Nermoen Kristian Løvås Medisinsk divisjon Congenital Adrenal Hyperplasia in Adults: Epidemiological, Genetic, Clinical and Endocrine Features of CYP21A2 Deficiency in Norway Nina Hasselberg Torleif Ruud Divisjon for psykisk helsevern, FoU The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admissions Inge Skråmm Geir Bukholm Kirurgisk divisjon Infections after Orthopedic Surgery. Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance Arne Didrik Høiseth Vidar Søyseth Medisinsk divisjon Myocardial injury and stress during acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease a prospective cohort study Kristin Kaasen Jørgensen Kirsten Muri Boberg Ying Wang Knut Stavem og Torbjørn Saksenvik Haugen Medisinsk divisjon Avdeling for helsetjenesteforskning Inflammatory Bowel Disease in Primary Sclerosing Cholangitis Clinical Characteristics in Liver Transplanted and Non-Transplanted Patients Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission rates and patients experience of a hospital at home programme - A combined quantitative and qualitative approach Tabell 3: Antallet disputaser per divisjon Antall Medisinsk divisjon 4 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) 2 Kirurgisk divisjon 3 Divisjon psykisk helsevern 1 6

7 Barne- og ungdomsklinikken Divisjon for diagnostikk og teknologi Divisjon psykisk helsevern Enhet for utvikling, avd. helsefremmende Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Kirurgisk divisjon Kvinneklinikken Medisinsk divisjon 3. Publikasjoner Vitenskapelige publikasjonskanaler for helseforetak er rangert i to kvalitetsnivå: Nivå 1: Godkjente vitenskapelige publiseringskanaler (1 poeng) Nivå 2: Spesielt anerkjente vitenskapelige tidsskrift (3 poeng) I forbindelse med rapporteringen til CRIStin har Ahus totalt 228 artikler. Tabell 4 viser totalt antall vitenskapelige artikler fordelt på nivå 1 og nivå 2. Totalt er 22 % av artiklene fra Ahus på nivå 2. Dette tilsvarer andelen i Tabell 4: Antall vitenskapelige publikasjoner etter nivå og totalt ved Ahus. Nivå 1 Nivå 2 Antall % Antall % Tabell 5 viser en oversikt over vitenskapelige artikler fordelt på divisjon, mens figur 2 viser den divisjonsvise utviklingen de siste tre årene Tabell 5: Vitenskapelige publikasjoner per divisjon ved Ahus Totalt Nivå 1 Publ.poeng Nivå 2 Publ.poeng Barne- og ungdomsklinikken , ,4750 Divisjon for diagnostikk og teknologi , ,4166 Divisjon psykisk helsevern , ,6458 Enhet for utvikling, avd. helsefremmende 4 4 0,4444 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) , ,4013 Kirurgisk divisjon , ,3303 Kvinneklinikken , ,9202 Medisinsk divisjon , ,9039 Figur 2: Divisjonsvis utvikling i publikasjoner siste tre år

8 4. Publikasjoner og doktorgrader siste fem år Tabell 6 og figur 3 og 4 gir en oversikt over publikasjoner og doktorgrader fra 2008 til Fra 2012 til 2013 har det vært en nedgang på ti publikasjoner, eller omtrent 4 %. Antallet doktorgrader er halvert fra 2012 til 2013, og er nå på nivå med Denne typen fluktuasjoner fra et år til det neste er ikke uvanlig innenfor forskning. Tabell 6: Antall publikasjoner og doktorgrader siste 5 år Publikasjoner Doktorgrader , Figur 3: Utvikling i antall publikasjoner Publikasjoner Figur 4: Utvikling i antall doktorgrader Doktorgrader

9 5. Publiserende forskere I tabellene nedenfor vises antall forskere som har publisert minst en vitenskapelig artikkel med Ahus som forfatteradresse basert på data hentet fra CRIstin. Tabell 7 viser publiserende forskere fordelt på kjønn og alder, mens tabell 8 viser en tilsvarende oversikt per divisjon. Tabell 7: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder Menn Kvinner Totalt Antall Alder Antall Alder Antall Alder 97 47, , ,8 Tabell 8: Publiserende forskere fordelt på kjønn og alder per divisjon Menn Kvinner Antall Alder Antall Alder Barne- og ungdomsklinikken 4 43, ,5 Divisjon for diagnostikk og teknologi 15 47, ,4 Divisjon psykisk helsevern 11 46, ,5 Enhet for utvikling, avd. Helsefremmende ,0 Avdeling for helsetjenesteforskning 12 44, ,8 Kirurgisk divisjon 23 47,6 3 47,0 Kvinneklinikken 1 56, ,4 Medisinsk divisjon 31 47, ,6 9

10 UiO OUS FHI NTNU UiB SI HAUKELAND STO NIH SUS UIT HIOA DIAKON VV SINTEF UIS HIBU SIV UMB HIG KREFTREG HELSEFONNA UNN STAMI NOKC Andre 6. Nasjonalt samarbeid Figur 5 viser en oversikt over norske institusjoner som forskere på Ahus publiserer sammen med. Naturlig nok er det sampublisering med UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) som er mest vanlig. Figur 5: Sampublisering med norske institusjoner Beskrivelse av forkortelsene i figuren ovenfor: UiO Universitetet i Oslo OUS Oslo universitetssykehus FHI Folkehelseinstituttet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet UiB Universitetet i Bergen SI Sykehuset Innlandet HAUKELAND - Haukeland universitetssykehus STO St Olav Hospital NIH Norges Idrettshøgskole SUS Stavanger universitetssykehus UiT Universitetet i Tromsø HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus DIAKON Diakonhjemmet VV Vestre Viken SINTEF UiS Universitetet i Stavanger HIBU Høgskolen i Buskerud SIV Sykehuset i Vestfold UMB Norges miljø- og biovitenskapelige universitet HIG Høgskolen i Gjøvik Kreftreg Kreftregisteret Helse Fonna UNN Universitetssykehuset i Nord-Norge STAMI Statens arbeidsmiljøinstitutt NOKC Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 10

11 Antall publikasjoner 7. Internasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid er viktig for forskningsmiljøene. I 2013 var nær 74 artikler eller 33 % av de publiserte artiklene sampublisering med utenlandske samarbeidspartnere. Som figur 6 viser har antallet artikler som inkluderer internasjonalt samarbeid vært på dette nivået de siste tre årene. Figur 6: Antall publikasjoner fra Ahus med internasjonalt samarbeid Publikasjoner med internasjonalt samarbeid

12 8. Innvilgelse av eksterne forskningsmidler Ahus og Campus Ahus I tabell 11 gis en oversikt over forskningsprosjekter som i 2013 ble innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat eller større driftsbevilgninger, mens det i tabell 12 gis en oversikt over mindre bevilgninger fra eksterne kilder. Tabell 11: Prosjekter innvilget eksterne forskningsmidler til PhD stipendiat, post doc stipendiat og større driftsbevilgninger. Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: Menstruel migraine. A genetic epidemiological survey The OxyTarget Study Merging Functional MRI and Circulating Biomarkers for Biopsy-Free Detection of Chemoradiotherapy Resistant Rectal Cancer Biological responses to hypoxia; population studies of human pregnancy Magnetic Resonance Imaging of the bowel and bile ducts in patients with longstanding inflammatory bowel disease: estimate of disease extent and severity with evaluation of prognostic risk factors. The Ibsen cohort Behandlingsresultater hos pasienter med akillesseneruptur: En prospektiv randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi Characterisation of a possible target for specific immunotherapy in multiple sclerosis The pathophysiology of chromogranin A in cardiac disease Family-based treatment of depression: A randomized controlled trial with clinic-referred adolescents Identifying the risk-benefit profile of antipsychotics in elderly people with dementia Pelvic girdle pain after delivery: prognostic factors and consequences Variation in placental weight: causes and consequences OxyART Actionable Radiotherapy Targets in hypoxic tumors Michael Bjørn Russell Forskningssenteret (Head and Neck) Helse SørØst Kathrine Røe Medisinsk divisjon Helse SørØst Anne Eskild Kvinneklinikken Helse SørØst Anne Negård Sigurd Erik Hoelsbrekken Divisjon for diagnostikk og teknologi Kirurgisk divisjon Helse SørØst Helse SørØst Trygve Holmøy Medisinsk divisjon Helse SørØst Helge Røsjø Medisinsk divisjon Helse SørØst K Pravin Israel Dag Aarsland Malin Eberhard-Gran Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Helse SørØst Helse SørØst Helse SørØst Anne Eskild Kvinneklinikken Helse SørØst Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon Helse SørØst 12

13 Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: Towards Alzheimer's disease intervention: Measuring Abeta mid-domain proteolysis Shared Care (samarbeidsprosjekt) NASATS NevroNor - Dementia Disease Initiation Karlegging av pasienters alkoholbruk Dagkirurgi versus innleggelse for ankelbrudd - kirurgiske komplikasjoner, funksjonelt resultat og kostnader MetAction - samarbeidsprosjekt med OUS. OUS er prosjektleder A Diagnostic test for Alzheimers disease (samarbeidsprosjekt med Inven2). Patterns and mechanisms of brain atrophy in healthy agin and dementia. Samarabeidsprosjekt Psykologisk instiutt, UiO CFS/ME Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: an integreted, translational approach Betingelser for Endring av Praksis ved innførig av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO) Inflammatory Bowel Disease Characterizatiob by a multi-modal integrated biomarker study (EU) 1 Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse SørØst Torleif Ruud og Jorunn Rugkåsa Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) og Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Helse SørØst Tormod Fladby Medisinsk divisjon Helse SørØst Christoffer Lundqvist. Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) og Divisjon for psykisk helsevern (FOU Psyk) Helse SørØst Ulf E Sigurdsen Ortopedisk klinikk Sophies Minde Anne Hansen Ree Medisinsk divisjon Norges Forskningsråd Tormod Fladby Medisinsk divisjon Norges forskningsråd Tormod Fladby Medisinsk divisjon Norges forskningsråd Vegard Bruun Wyller Hilde Lurås Morten Vatn Barne- og ungdomsklinikken Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Klinikk for indremedisin og laboratoriefag. Norges Forskningsråd Norges forskningsråd EU 1 Prosjekt som administreres av Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus 13

14 Tabell 12: Prosjekter innvilget mindre driftsbevilgninger etc fra eksterne finansieringskilder Prosjekttittel Prosjektleder Divisjon Finansiert av: The pathophysiology of CgA in cardiac disease Helge Røsjø Medisinsk divisjon Nasjonalforeningen Dobbeltgranskingsstudie Peter Lauritzen Divisjon for diagnostikk og teknologi Radiologifondet - Stipend fra Haakon og Sigrun Ødegaards fond Nytteeffekt av cavafilter vs. standard tromboseprofylakse hos multitraumepasienter: En sammenligningsstudie mellom Oslo og Mayo Clinic (USA) Thien Trung Tran Divisjon for diagnostikk og teknologi Radiologifondet - Stipend fra Haakon og Sigrun Ødegaards fond Hesterelatert traumebehandling Marianne Kloumann Divisjon for psykisk helsevern Mikrofrakturer teknikk vs mosaikkplastikk for fokale bruskskader i kne. En randomisert multisenterstudie med 5-11 års oppfølging Helse og rehabilitering, Hest og helse Svend Ulstein Ortopedisk klinikk Sophies Minde Seniorstudien - håndleddsbrudd. En retrospektiv studie Behandling og funksjonelle resultater hos pasienter med lårhalsbrudd i feilstilling under 70 år Påvisning av aggresiv tarmkreft med ny funksjonell MR-abildning Kvalitetsregister ankelbrudd, bruddklassifisering, pasientresultater og behandlingskomplikasjoner Akershus Sleep Apnea Diagnostic and Treatment Evaluation (ASADaTE) Ola Lars Hammer Ortopedisk klinikk Sophies Minde Stefan Bartels Ortopedisk klinikk Sophies Minde. Kathrine Røe Medisinsk divisjon Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse for forskning. Stein Erik Utvåg Ortopedisk klinikk Den Norske legeforening Harald Hrubos-Strøm Kirurgisk divisjon Nasjonal kompetanse-tjeneste for søvnsykdommer - SOVno 14

15 9. Innvilgelse av interne forskningsmidler En gang i året utlyses interne strategiske forskningsmidler som ansatte på Ahus og Campus Ahus kan søke på. Søknadene blir vurdert av eksterne fagpersoner som gir en samlet vurdering av den enkelte søknads kvalitet, og ser dette i sammenheng med sykehusets strategiske utviklingsplan og fag- og forskningsstrategien. I henhold til vedtatte rutiner blir søknadene hvor begge de eksterne fagpersonene vurderer søknaden som sterkt anbefalt eller anbefalt innvilget. Tildelingssum varierer mellom og kroner per prosjekt. Søkerne blir videre oppfordret til å benytte fagfellenes tilbakemeldinger til å forbedre søknadene når det skal søkes om forskningsfinansiering fra Helse Sør Øst og andre eksterne kilder. I 2013 ble det til sammen søkt om 28,8 millioner kroner fordelt på 86 søknader. 34 prosjekter ble tildelt midler og tildelt sum var 6 millioner kroner. Tabell 13: Prosjekter innvilget interne forskningsmidler 2013 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling The impact of hospital quality and parent resources on infant health Kirurgisk behandling av lårhalsbrudd i god stilling hos pasienter 70 år og eldre: En prospektiv randomisert kontrollert studie som sammenlikner intern fiksasjon med skruer med hemiprotese Anne Eskild Stein Erik Utvåg Kvinneklinikken Ortopedisk avdeling Volar locked plating versus bridging external fixation Jan Erik Madsen Ortopedisk avdeling Barn innlagt med respiratorisk syncytialt virus (RSV)- infeksjon Inflammatorisk tarmsykdom hos barn - prognostiske faktorer og behandlingseffekter av infliximab Effekt av Statinbehandling på Vasodilatasjonsevne, Inflammasjonsmarkører og Lungefunksjon hos pasienter med stabil Kronisk Obstruktiv Lungesykdom Risikofaktorer og kognitiv funksjon hos norske nyretransplanterte Educational attainment, lifestyle factors and geneenvironmental interactions in dementia (EL-GENIDEM) Årsaker til samfunnservervet pneumoni i en norsk pediatrisk populasjon Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA). 1 års oppfølging Anne Lee Solevåg Morten Vatn Torbjørn Omland Henning Værøy Astrid Liv Mina Bergem Britt Nakstad Torbjørn Omland Barne- og ungdomsklinikken EpiGen - Barne- og ungdomsklinikken Medisinsk divisjon FoU divisjon psykisk helsevern Alderspsykiatrisk avdeling Barne- og ungdomsklinikken Medisinsk divisjon The pathophysiology of secretoneurin in hearth failure Torbjørn Omland Medisinsk divisjon The metylation profile of normal breast tissue and benign neoplasia: wath can it tell us about breast cancer susceptibility and outcome? Vessela N Kristensen EpiGen 15

16 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA). An observational substudy Next generation sequencing at Ahus: Studying the clinical implications of somatic mutation of breast cancer using the MiSeq personal sequencer from Illumina Mutation detection in malignant melanoma using the Ion Torrent Ion AmpliSeq Cancer panel Behandlingsresultater hos pasienter med akillesseneruptur: En postoperativ randomisert studie som sammenligner konservativ behandling med åpen og miniinvasiv kirurgi MetAction - Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside Extent and severty of bowel and bile duct pathology after 20 years of inflammatory bowel disease with evaluation of prognostic risk factors; In collaboration with the IBSEN - 20 years follow up study Mesenchymal Stem Cells in Clinical Approach to Regenerate Injured Articular Cartilage Torbjørn Omland Vessela N Kristensen Vessela N Kristensen / Toreben Lüders Sigurd Erik Hoelsbrekken Anne Hansen Ree Anne Negård Asbjørn Årøen Medisinsk divisjon EpiGen EpiGen Ortopedisk avdeling Onkologisk avdeling Radiologisk avdeling Ortopedisk avdeling Aβ42 phagocytic assay Tormod Fladby Nevroklinikken White matters in dementia trajectory modification: interaction between Alzheimer's and cerebrovascular disease white matter pathology Dupytren's disease study A Systematic Approach of Cytokine/Chemokine Production and relation with cardiac biomarkers in Patients with End Stage Renal Disease Ongoing Hemodialysis Language barriers in health care: Communication analysis to improve patient comprehension of instructions Non-Invasive Detection of the Radioresistant Phenotype in Rectal cancer by Functional MRI Enhancing Radiotherapy Response in Rectal Cancer by Targeting tumor Hypoxia mirna profiling in metastatic malignant melanoma: Identification of potential biomarkers and /or targets for therapy Integrated Molecular Profiles of Invasive Breast Tumors: Prognostic and Predictive Power of Differential Vascular and Interleukin Signaling in Breast Cancer Predictors of cognitive and emotional symptoms three months after stroke Tormod Fladby Per Henrik Randsborg Nevroklinikken Ortopedisk avdeling Lilian Monica Bivol Nyremedisinsk avdeling Pål Gulbrandsen Kathrine Røe Kathrine Røe Vessela N Kristensen Vessela N Kristensen Ramune Grambaite Avd for helsetjeneste forskning (HØKH) Onkologisk avdeling Onkologisk avdeling EpiGen EpiGen Nevroklinikken Novel biomarkers in inflammatory bowel disease Andreas Rydning Avd. for fordøyelsessykdommer 16

17 Prosjekttittel Prosjektleder Avdeling Behandling av fokale bruddskader i kne: Mikrofraktur teknikk vs. Mosaikkplastikk. En prospektiv randomisert studie med 6-10 års oppfølging Asbjørn Årøen Ortopedisk avdeling Sacral Fractures - Long Term Outcome Olav Røise Ortopedisk avdeling Korrelasjon mellom BMI, inflammasjon og histopatologiske og prognostiske faktorer for colorectal kreft A study of hyaluronan and Toll-like receptors 2 and 4 in cord blood from neonates at risk of sepsis Ida Bukholm Britt Nakstad Avd. for brystendokrin kirurgi Barne- og ungdomsklinikken 17

18 10. Fremragende forskningspris Administrerende direktør tildeler i juni måned hvert år fremragende forskningspris til tre artikler med forfatter fra Ahus. En viktig hensikt med denne markeringen er å synliggjøre hvilken god forskning som produseres og publiseres på Ahus. Det er Felles Forskningsutvalg som med utgangspunkt i publikasjonsoversikten anbefaler hvilke artikler som tildeles prisen basert på publikasjonspoeng/impact faktor. Prisvinner får blomster, diplom og prispenger ( kroner) til drift som konferansedeltagelse etc. 1. Aina Holmen, Juuhl-Langseth M, Thormodsen R, Ueland T, Agartz I, Sundet K, Andreassen OA, Rund BR, Melle I. Executive function in early- and adult onset schizophrenia. Tidsskrift: Schizophrenia Research Dec;142(1-3): doi: /j.schres Epub 2012 Oct 25. Schizofreni er en alvorlig mental lidelse med potensielt store og ødeleggende konsekvenser for dem som rammes. Lidelsen debuterer oftest i tidlig voksenalder. Forekomst av schizofreni med start før fylte 18 år er estimert til ca 4 % av alle schizofrenidiagnoser. Tidlig-debuterende schizofreni har vært ansett som en mer alvorlig tilstand enn schizofreni som debuterer sent både når det gjelder symptomers alvorlighetsgrad, samt funksjonsnivå og livskvalitet. Den rådende forståelsen av at ungdom med schizofreni har hatt dårligere kognitiv fungering enn voksne ved sykdomsstart har i liten grad vært studert. Vi valgte derfor å undersøke en av de mest sentrale kognitive funksjonene, eksekutiv-funksjonen (planlegging, resonnering, problemløsning) i to grupper; ungdommer og voksne med schizofreni. Noe overraskende fant vi at ungdommer og voksne ligger på det samme nivået når det gjelder eksekutiv fungering. Begge grupper presterer dårligere på denne funksjonen enn sine jevnaldrende uten schizofrenidiagnose, men ungdommene har ikke dårligere funksjon enn voksne når man korrigerer for alder. Dette funnet utfordrer tidligere antakelser om at personer med tidlig-debuterende schizofreni har større kognitive vansker, og kan bety at voksen- og ungdomsgruppen er likere enn man først har trodd. Resultatene kan bidra til å redusere negative forventninger og minske stigma for denne gruppen. 2. Antje Sundseth, Thommessen B, Rønning OM. Outcome After Mobilization Within 24 Hours of Acute Stroke A Randomized Controlled Trial. Tidsskrift: Stroke Sep;43(9): doi: /STROKEAHA Epub 2012 Jun 14. Hjerneslag er en av de hyppigste dødsårsakene etter hjertesykdommer og kreft i den vestlige verden, og fører til alvorlig funksjonssvikt hos voksne. Hvert år rammes ca nordmenn av hjerneslag. Demografisk utvikling innebærer en forventning om 50% økning i antall hjerneslag de neste 20 årene. Organisert tverrfaglig akutt slagbehandling i slagenheter reduserer risiko for død, gir økt andel selvhjulpne og færre med behov for sykehjemsplass. Flere faktorer, blant dem tidlig mobilisering, bidrar til den positive effekten av behandling i slagenhet. Det foreligger dog lite kunnskap om når mobiliseringen etter et akutt hjerneslag bør starte. Vi har gjennomført en blindet randomisert kontrollert studie for å se på effekten av veldig tidlig mobilisering (innen 24 timer etter innleggelse i sykehus) sammenlignet med mobilisering mellom 24 til 48 timer. 18

19 Totalt 65 pasienter med akutt hjerneslag deltok i studien. Resultatene viste en tendens til dårligere utkomme, høyere dødsrate, større avhengighet og mindre bedring av nevrologisk funksjon hos de veldig tidlig mobiliserte. Fordi studien vår er liten, er det imidlertid ikke mulig å trekke sikre konklusjoner. 3. Helge Røsjø, Kravdal G, Høiseth AD, Jørgensen M, Badr P, Røysland R, Omland T. Troponin I Measured by a High-Sensitivity Assay in Patients with Suspected Reversible Myocardial Ischemia: Data from the Akershus Cardiac Examination (ACE) 1 Study. Tidsskrift: Clinical Chemistr Nov;58(11): doi: /clinchem Epub 2012 Sep 20. Hjertespesifikk troponin I og T er blodprøver som brukes for å stille diagnosen hjerteinfarkt, altså død av hjertemuskelceller. Det er imidlertid kontroversielt om troponin i blodbanen kan stige ved myokardiskemi, som er antatt å ikke indusere celledød (reversibel iskemi). En studie fra Cardiothoracic Research Group, Akershus universitetssykehus publisert i det ledende tidsskriftet Clinical Chemistry bidrar nå til å kaste lys over dette. I Akershus Cardiac Examination (ACE) 1 Study ble konsentrasjon av troponin I og T i blodbanen målt med høysensitive metoder hos 198 pasienter henvist til nukleærmedisinsk hjerteundersøkelse med arbeidstest (sykkelbelastning). Pasienter med reversibel myokardiskemi hadde høyere nivåer i blodet av troponin I og T før arbeidsbelastning, men mindre økning i konsentrasjon etter arbeidsbelastning enn deltagere uten myokardiskemi. Vi fant en nær sammenheng mellom variabler assosiert med strukturelle endringer av hjertemuskulaturen (myokardremodellering) og høye troponinnivåer. Våre data støtter dermed ikke hypotesen at reversibel myokardiskemi gir frisetting av troponinmolekyler til blodbanen, men foreslår derimot myokardremodellering som årsak til at pasienter med kronisk hjertesykdom kan ha høye konsentrasjoner av troponin I og T i blodbanen. Sammenheng mellom myokardremodellering og økte troponinkonsentrasjoner har vi og samarbeidspartnere tidligere også vist i pasienter med alvorlig aortastenose og i den generelle populasjonen. Dette passer med at høye troponin T-konsentrasjon er en uavhengig prediktor for død og hjertesviktutvikling hos pasienter med stabil koronarsykdom, men ikke nytt hjerteinfarkt. Klinisk er det viktig at leger er klar over sammenhengen mellom myokardremodellering og høye troponinkonsentrasjoner, siden måling av troponin nå utføres på store pasientgrupper i sykehus og i økende grad også utenfor sykehus. En pasient med høy troponinkonsentrasjon uten klassiske symptomer på akutt koronarsyndrom eller typisk stigning og/eller fall i troponinkonsentrasjon vil derfor kunne ha gevinst av en ekkokardiografisk undersøkelse av hjertets anatomi og funksjon. 19

20 11. Fag og forskningsdag for befolkningen Den årlige fag- og forskningsdagen ble arrangert for femte gang 23. april. En viktig hensikt er å skape godt omdømme for sykehuset. Dagen ble markedsført bredt med utdeling av foldere i postkasser og på offentlige steder, bruk av aviser/media og lokalt på sykehuset (roll-ups m.m.). Programmet for 2013 tok utgangspunkt i sykehusets strategiske utviklingsplan. Det var ca 150 fremmøte i auditoriet. 20

21 Vedlegg: Forskningsgrupper Følgende forskningsgrupper var aktive per desember Forskningsgruppeleder i parentes. Kirurgisk divisjon. Forskningsansvarlig Tom Øresland o ØNH forskningsgruppe (Magnus von Unge) o Urologisk forskningsgruppe (Stig Müller) o Gastrokirurgisk forskningsgruppe inkl mamma/endokrin, anestesti, kar/thorax (Ola Røkke) Ortopedisk klinikk/forskningsgruppe. Forskningsansvarlig Asbjørn Årøen. Divisjon for psykisk helsevern/fou Forskning og utvikling. Forskningsansvarlig Torleif Ruud o Psykobiologi og rus (Lars Tanum) o Barn og unge psykisk helse (Pravin Israel) o Kvalitet og implementering (Kristin S. Heiervang) o Pårørende og brukeres erfaringer (Bente Weimand) Barne- og ungdomsklinikken. Forskningsansvarlig Britt Nakstad o Forskningsgruppe for Nyfødtresuscitering og pasientsikkerhet o Forskningsgruppe for luftveisinfeksjoner o Forskergruppe for Nyfødternæring, vekst og utvikling Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH). Forskningsansvarlig Hilde Lurås. Medisinsk divisjon Avdeling for forskning. Forskningsansvarlig Helge Røsjø. o Onkogenomikk (Vessela Kristensen) o Hjerte-thorax forskningsgruppe (Torbjørn Omland) o Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe (Tormod Fladby) o Gastromedisinsk forskningsgruppe (Jørgen Jahnsen) Kvinneklinikken. Forskningsansvarlig Anne Eskild. o Kvinnesykdommer og fødselshjelp Divisjon for diagnostikk og teknikk. Forskningsansvarlig Tor-Arne Hagve o Avdeling for mikrobiologi og smittevern i samarbeid med Avdeling for infeksjonsmedisin fra medisinsk klinikk (Truls Leegaard) o Medisinsk biokjemi. Tverrfaglig laboratoriemedisin og teknologi (Tor-Arne Hagve) 21

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012

Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Fra idé til prosjekt: Forskning på Avdeling voksenhabilitering Ahus Inspirasjon fra Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2012 Hvordan bygge opp forskning fra skratch? Etablering og utvikling av

Detaljer

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016.

Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Handlingsplan for forskning perioden 2014 2016. Divisjon: Medisin Forskningsansvarlig: Avdelingssjef Helge Røsjø, avdeling for Forskning Forskningsstrategien for perioden 2012 2016 er vedtatt i styremøte.

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk Årsrapport 2014 Forskningsaktivitet og ressursbruk Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 ORGANISERING... 4 ANTALL ÅRSVERK PER KLINIKK OG TOTALT... 5 KOSTNADER I HELE TUSEN PER KLINIKK...

Detaljer

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS NSG 17.11.2016 Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Forskningsstrategi Akershus universitetssykehus. Versjon

Forskningsstrategi Akershus universitetssykehus. Versjon 1 Forskningsstrategi 2012-2016 Akershus universitetssykehus Versjon 140413 2 1. Innledning Akershus universitetssykehus (Ahus) har gjennomgått store endringer både organisatorisk og aktivitetsmessig de

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering

Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Forskningsfinansiering i Helse Sør-Øst Kvalitet, medvirkning, prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen, Helse Sør-Øst RHF NSG seminar, 3.november 2010 Helse Sør-Øst og UiO har blitt en gigant

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus

Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Fagpersoner ved Akershus universitetssykehus Ta gjerne kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på e-post: dl_redaksjonen@ahus.no eller telefon 902 87 117, kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen

Detaljer

HelseOmsorg21 monitor HRCS

HelseOmsorg21 monitor HRCS HelseOmsorg21 monitor HRCS Avdelingsdirektør Maiken Engelstad NSG 17. november 2016 Felles utfordring For dårlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter (HO21 Monitor) Formål: HelseOmsorg21 Monitor

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet -orientering om søknadsbehandlingen

Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet -orientering om søknadsbehandlingen Program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet -orientering om søknadsbehandlingen Programstyreleder A Gulsvik, MD PhD & programkoordinator K Solaas, MSc PhD Jeløya, 4. juni 2012 Utlysningen

Detaljer

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes?

Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Forskningsnettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. En forutsetning for å lykkes? Stein Kaasa 1,2 1 Klinikk for kreft- og hudsykdommer, St. Olavs Hospital 2 Institutt for kreftforskning og molekylær

Detaljer

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum

Søkers navn Søknadstype Institusjon Prosjekttittel Sum Anita Ryningen Post-transplant adoptive t-cell immunotherapy Anne Margrete Øyan Identifying new therapeutic compounds against cancer using in vitro and in vivo screening models - basic mechanisms and developments

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus i universitetssykehus Hvordan støtte opp om kliniske forskning? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon, Oslo universitetssykehus Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin. Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: Godkjenning av referat fra forrige møte

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin. Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: Godkjenning av referat fra forrige møte Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Protokoll fra Forskningslederforum (FLF) Dato: 19.10.2012 Til stede: Forskningsledere: Jan Ivar Røssberg, Dag Kvale, Karin Lødrup Carlsen, Leif Gjerstad,

Detaljer

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy

Institusjon Prosjekttittel Phd/Postdoktor Beløp. Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy 2017 Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Play as a Therapeutic Tool in Pediatric Physical Therapy Ragnhild Barclay Håkstad (Postdoktor) 3 748 000 Risk factors for persistent back pain in

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

H E L S E B E R G E N HF

H E L S E B E R G E N HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N HF GRØNN IT -BRUK AV IT SOM FREMMER MILJØ BENTE S. NEDREBØ KONST. IT-SJEF OM HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppdatert oktober 2015 Administrerande direktør

Detaljer

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF

Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsinfrastruktur Siv Mørkved Forskningssjef Forskning ved St. Olavs Hospital /DMF Forskningsorganisering og forskningsfinansiering i helseforetakene Gudmund Marhaug Fagdirektør DMFs rolle i forskningsproduksjonen

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011

Nina Mevold, fakultetsdirektør - Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB NSG 2. november 2011 Muligheter og utfordringer knyttet til å motta privat støtte til helseforskning. -Hvordan når midlene fram til forskningen? -Organisatoriske og styringsmessige utfordringer. Nina Mevold, fakultetsdirektør

Detaljer

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG

Sak Sentrale diskusjonspunkter Konklusjon/ oppfølging Ansvarlig/ frist UIO-SAKER OG FELLESSAKER 01/2013 Ansvarlig: EBS/IPG Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Protokoll fra Forskningslederforum (F) Dato: 10.1.2013 Til stede: Forskningsledere: Ingrid Melle, Dag Kvale, Karin Lødrup Carlsen, Leif Gjerstad, Theis

Detaljer

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Fremtidig utvikling av OUS Forbedret behandling og forskning I moderne bygg Til en

Detaljer

Forskningsaktivitet ved Akershus universitetssykehus 2012

Forskningsaktivitet ved Akershus universitetssykehus 2012 Forskningsaktivitet ved Akershus universitetssykehus 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 1. Doktorgrader 5 2. Publikasjoner 7 3. Publikasjoner og doktorgrader de siste fem år 8 4. Publiserende forskere

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.05.16 SAK NR 038 2016 FORSKNINGSAKTIVITETEN I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar rapporten om forskningsaktiviteten i Sykehuset Innlandet til orientering.

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 1 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 23.09.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Fredrik Feyling/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over forskningsproduksjonen

Detaljer

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av?

Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan blir forskning brukt? Hva slags forskning trengs det mer av? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva er nyttig klinisk forskning? Hvordan

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater

Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Lårhalsbrudd insidens, årsak, behandling og resultater Ove Talsnes Overlege ortopedi, SIHF Elverum PhD kandidat OUS, Rikshospitalet Universitetslektor UiO, inst for Helse og Samfunn Den eldre pasienten

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014

Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft. Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Erfaring fra offentliggjøring av resultater fra Nasjonalt register for prostatakreft Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Nasjonalt register for prostatakreft Innhold Kliniske opplysninger om pasienter

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer

Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer Tromsøundersøkelsen forskningsgull og folkehelsebarometer a HOK 02.02.2016 Inger Njølstad Leder Tromsøundersøkelsen «Jeg tenker på framtiden til barna og barnebarna mine, ved å delta investerer jeg i helsen

Detaljer

Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF

Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF Organisering av klinisk forskningsstøtte ved Akershus universitetssykehus HF Rapport fra arbeidsgruppe Medlemmer Torbjørn Omland (leder) (1) Marie Ellstrøm Engh (2) Helge Røsjø (1) Lars Tanum (3) Asbjørn

Detaljer

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21.

nye PPT-mal Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i (Rapport nr 9-2012) Hamar 21. Hamar 21. november 2013 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i Kunnskapsesenterets psykisk helsevern for voksne nye PPT-mal (Rapport nr 9-2012) Kristin Thuve Dahm, forsker 6. desember 2013 2 Kunnskapsesenterets

Detaljer

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge 5. Mars 2014 Henrik A. Sandbu Konst. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Helse Midt-Norge RHF Trygghet Respekt Kvalitet Humanistisk fundament

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Hvordan forebygge fall blant eldre?

Hvordan forebygge fall blant eldre? Hvordan forebygge fall blant eldre? -prosjektporteføljen til Program for helse-og omsorgstjenester sett på med nye øyne Seminar om innovasjon Per Ivar Høvring, 15/1-2010 Program for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Forskningsdekanmøte i Tromsø

Forskningsdekanmøte i Tromsø Forskningsdekanmøte i Tromsø 11. Mars 2015 Spesialrådgiver Marianne Grønsleth og avdelingsdirektør Mari Nes Verdensledende forskningsmiljøer FRIPROs mål: Kvalitet, dristighet og fornyelse i forskningen

Detaljer

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Pårørende til pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade Omsorgsbelastning og livstilfredshet hos pårørende etter alvorlig traumatisk hjerneskade. En norsk multisenterstudie Unn Sollid Manskow, spesialsykepleier,

Detaljer

Behov for rehabilitering: utvikling av et nytt kunnskapsbasert elæringsprogram. Stein Arne Rimehaug RKR 2017

Behov for rehabilitering: utvikling av et nytt kunnskapsbasert elæringsprogram. Stein Arne Rimehaug RKR 2017 Behov for rehabilitering: utvikling av et nytt kunnskapsbasert elæringsprogram Stein Arne Rimehaug RKR 2017 Regional Kompetansetjeneste for rehabilitering RKR Aker Helsearena Oslo RKR = Regional Kompetansetjeneste

Detaljer

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II

Delirium. Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Delirium Maria Krogseth Lege, PhD Førsteamanuensis II Oslo Delirium Research Group, Geriatrisk avdeling, OUS Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk, Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold Høgskolen

Detaljer

Antall menn. Vår Høst Vår Høst

Antall menn. Vår Høst Vår Høst FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype (O/D/V): Orienteringssak Arkivsaksnr: Vedlegg: Møtedato: 21.6.2016 Sakstittel: Avlagte doktorgrader

Detaljer

Integrasjonsprosjektet

Integrasjonsprosjektet 1 Integrasjonsprosjektet Overlappende oppdrag men også ulike Begge: forskning, utdanning, innovasjon Sykehuset: Pasientbehandling Sykehusets primæroppgave er pasientbehandling og i tillegg forskning, utdanning,

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere?

Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere? Rehabilitering av eldre kan det gjøres bedre og billigere? Inger Johansen MD Ph.d. Brekke M, MD PhD, Lindbak M, MD PhD UiO, HELSAM, Avd. for allmennmedisin, Allmennmedisinsk Forskningsenhet Stanghelle

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD

Nasjonal satsning på hjerteog karforskning. Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD www.unikard.org Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

Detaljer

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up

Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Epidemiology, outpatient treatment, and follow-up Odd Martin Vallersnes Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Tildelinger 2017 REISESTIPEND

Tildelinger 2017 REISESTIPEND Tildelinger 2017 REISESTIPEND Tiltak Antall Etterutdanning arrangert av NFF, PFF og NMF 82 820 101 Andre kurs 116 553 211 Videreutdanninger

Detaljer

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2015

Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2015 Årsplan for styret i Akershus universitetssykehus HF 2015 Beslutningssaker Orienteringssaker Temasaker 13.2.2015 Clarion Hotel &Congress Oslo Airport, Gardermoen Godkjenning protokoll fra møte 17.12.2013

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå

Rusmiddelforgiftninger 2003. Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Oslo kommune Legevakten Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo Behandling ved Legevakten og oppfølging etterpå Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder/Stipendiat Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten

Detaljer

Økonomisk modell for colorectal cancer - foreløpige resultater og bruksområder

Økonomisk modell for colorectal cancer - foreløpige resultater og bruksområder Økonomisk modell for colorectal cancer - foreløpige resultater og bruksområder Ved Pål Joranger Høgskolen i Oslo og Akershus/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Den nasjonale helseøkonomikonferansen

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE

STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE STRATEGISK PLAN 2014-2017 FOR FORSKNING I MEDISINSK DIVISJON: (1) AVDELING FOR KLINISK MOLEKYLÆRBIOLOGI OG (2) SEKSJON FOR KLINISK FORSKNINGSSTØTTE 1 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Oppsummering strategisk plan

Detaljer

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl,

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, 12.11.13 Oversikt Lovgrunnlag, og formål med prosjektet Forskningsspørsmål Bakgrunn for prosjektet Forekomst Utvalg og informanter Rekruttering / intervju Intervju og

Detaljer

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER

LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER Mini Med Fys Værnes 3/3-2014 LATE EFFECTS AFTER TREATMENT FOR PROSTATE CANCER HANNE TØNDEL MD, PhD-stipendiat Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin. St Olavs Hospital, Avdeling for Stråleterapi

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. april 2012 Kl. 11-15 Sted: Møterom

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk

Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Årsrapport 2015 Forskningsaktivitet og ressursbruk Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Organisering... 5 Årsverk forskning og utvikling... 6 Kostnader forskning og utvikling... 8 Hva forskes det på ved

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Organisering og evaluering av effektive rehabiliteringstilbud

Organisering og evaluering av effektive rehabiliteringstilbud Organisering og evaluering av effektive rehabiliteringstilbud Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin Universitetet i OSLO og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe

ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1 ÅRSRAPPORT 2009 Endokrinologisk forskningsgruppe 1. INNLEDNING Endokrinologisk forskningsgruppe ble etablert våren 2009 med professor som leder. Gruppen består av 15 aktive forskere. Forskningsfelt inkluderer

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Bakgrunnen for CHARM Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, februar 2017 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Referat Møte: Administrativt forskningsledernettverk (AFN) Tid: 9. mars 2011 Kl. 11.00 15.00 Sted: Møtesenteret

Detaljer

Kognitiv svikt etter hjerneslag

Kognitiv svikt etter hjerneslag Kognitiv svikt etter hjerneslag Ingvild Saltvedt Overlege, førsteamanuensis Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital Institutt for Nevromedisin, NTNU 1 Bakgrunn 15 000 i Norge får hjerneslag hvert år 55

Detaljer

CHARM og habiliteringsforskning

CHARM og habiliteringsforskning CHARM og habiliteringsforskning Cecilie Røe Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin Universitetet i OSLO og Forskningssenter for rehabiliterings

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer