Kollegiet for brannfaglig terminologi. REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET. RUU - representanter og bidragsytere:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kollegiet for brannfaglig terminologi. www.kbt.no REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET. RUU - representanter og bidragsytere:"

Transkript

1 Kollegiet for brannfaglig terminologi Representanter fra: DSB, BE, NTNU/ NBL, HSH, NBSK, Standard Norge, NBVF, NBLF, RIF, NSO (obs.) 1. FEUs vocabulary. 2. Norsk, 5te språket REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET RUU - representanter og bidragsytere: NBLF DSB, Gjensidige Skogbrand forsikring To typer: Reisestipend søknadsmetoden Utveksling, ledelse BLM/ USA utnevnes Midler til disposisjon - årlig: Reisestipend: kr 60 Utveksling: kr. 60 Samme krav til kandidatene 1

2 RUU Reisestipend 2006: 2006 Hva kan vi lære av innføringen av RAKEL nytt digitalt nødnett i Sverige før utbyggingen av nytt digitalt nødnett iverksettes i Norge? Framskutt enhet 2007 Materiell teknisk opplæring til branntjenesten 2008 Taktisk brannventilasjon (tildelt 2007) Brann- og ulykkesberedskap - deltidsbrannvesen på Island. (tildelt 2007) Forebygging av påsatte branner (tildelt 2007) Parkeringskjellere, - forebyggende og håndtering ved brann Brannpumper og pumpeteknikk 2009 Påsatte branner, - delta i BRINFO REISESTIPEND OG UTVEKSLINGSUTVALGET HVORFOR SØKER SÅ FÅ PÅ REISESTIPEND? Alternativ til søknadsprosedyre er utvelgelse, og tilrettelegging. 2

3 REGISTERTE VAREMERKER viser: REGISTERT VAREMERKE nr. 3

4 VEDTEKTER nr. Varemerke og fellesmerke for Norsk brannbefals landsforbund med underliggende kretslag og norske offentlige brannvesen. 1. Varemerke/ fellesmerke består r at en brannhjelm foran krysslagt fakkel og øks i sølvfarge. s 2. Merket kan bare benyttes av Norsk brannbefals landsforbund (NBLF), NBLFs kretslag og norske offentlige brannvesen. 3. Merket kan også benyttes av samarbeidende organisasjoner og foretak, både b nasjonalt og internasjonalt, under forutsetning av at styret i NBLF ved enkeltvedtak godtar det. 4. Merket kan ikke benyttes av andre enn de som er nevnt i pkt. 2 og Merket kan benyttes ved all form for markering av de nevnte organisasjoner o i pkt. 2, inkludert ved markedsføring ring av kurs-,, opplærings rings- og informasjonstiltak, konsulenttjenester, ved deltagelse i utredninger, komitéer og arbeidsgrupper, med mer, også sammen med andre. 6. Merket kan ikke benyttes til markering eller markedsføring ring av varer, tjenester, begivenheter, læremidler, l med mer som ikke er relatert til brann- og ulykkesvern. Lars Ståle le Fjellberg Saksbehandler/ styremedlem, NBLF Guttorm Liebe Leder, NBLF REGISTERT VAREMERKE nr. 4

5 VEDTEKT nr. Varemerke og fellesmerke for Brannmannen, Norsk brannbefals landsforbund med underliggende kretslag og brannmannsorganisasjoner i Norge. 1. Varemerke/ fellesmerke består at en brannhjelm foran 2 krysslagte økser i sølvfarge. 2. Merket kan benyttes av fagtidsskriftet Brannmannen og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) inkludert NBLFs kretslag og eventuelle brannmannsorganisasjoner i Norge. 3. Merket kan også benyttes av samarbeidende organisasjoner og foretak, både nasjonalt og internasjonalt, under forutsetning av at redaktøren i fagtidsskriftet Brannmannen eller styret i NBLF ved enkeltvedtak godtar det. 4. Merket kan ikke benyttes av andre enn de som er nevnt i pkt. 2 og 3, og det er en forutsetning for godkjenning av bruken at etterfølgende punkt 5 og 6 ivaretas. 5. Merket kan benyttes ved all form for markering av fagtidsskriftet Brannmannen, NBLF og organisasjoner godkjent ved enkeltvedtak, inkludert generell markedsføring, markedsføring av kurs-, opplærings- og informasjonstiltak, konsulenttjenester, deltagelse i utredninger og komitéer og arbeidsgrupper. 6. Merket kan ikke benyttes til markering eller markedsføring av varer, tjenester, begivenheter, læremidler, med mer som ikke er relatert til brann- og ulykkesvern. 7. Styret i NBLF og redaksjonen i fagtidsskriftet Brannmannen kan føre kontroll med at merket benyttes i tråd med denne vedtekten. Eventuell uautorisert bruk, eller bruk som bryter med bestemmelsen i denne vedtekten, vil medføre følgende: Det sendes varselbrev, hvor forholdet påpekes og det gis mulighet til å endre bruken i tråd med denne vedtekten. Erstatningskrav vil vurderes for den skade urettmessig bruk av fellesmerket påfører NBLF og/eller fagtidsskriftet Brannmannen. Lars Brenden Redaktør NBLF Brannmannen generalforsamling 2009 Nils-Erik Haagenrud Leder, Brannsjef NBLF Guttorm Liebe VAKTSELSKAPSAKEN viser: 5

6 SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Fredrikstad og Skien kommuner mot Sector Alarm as og Hafslund sikkerhet Privat as, nå Securitas Direct as mars : 110-Telemark etableres Årsmøte 2005: Policy overfor vaktselskap : Styret: Samarbeide, ikke konkurranse, : Avtale med G4S ferdigforhandlet : Nittedalsbrannen : G4S-avtalen undertegnes SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE : - ingen svar derfor gjentas: : De andre vaktselskapene tilbys samme avtale, inviteres til forhandlinger, evt. gamle avtaler (hele Telemark) sies opp, ny ordning vil bli iverksatt fra Høst 2006: SBL utreder saken : SBL rundskriv: Utrykingsplikt : Sector Alarm as nekter å betale fakturaer for unødig utrykning: Brannvesenet har utrykningsplikt : Skiens sak i Oslo forliksråd, => Tingretten 6

7 SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Høst 2007, og januar februar 2008: To forsøk på å fremforhandle mønsteravtaler strander. Vaktselskapene ønsker ikke å inngå avtale. Årsak: Argumentet nå var blitt at vaktselskapene har varslingsplikt i h.t. brannloven : Endring av rutiner overfor slike varsel KS-møte, KS styrebehandling,.. => Juni 2008: Skien stevner Sector Alarm as og sommeren 2008: Fredrikstad stevner Sector og Hafslund SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Sept. 2008: Første prosesskrift fra vaktselskapene: Argumentet endret til at de bare varsler, og det er opp til brannvesenet å vurdere om utrykning skal skje eller ikke : Oslo Tingrett : Dom faller, - kommunene taper 7

8 SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Fra dommen: Fredrikstad og Skien kommuner kan etter dette ikke gis medhold i at de kan kreve betaling for unødvendige utrykninger. Selskapene har vunnet fram med sitt argument: Vaktselskapene bare varsler om utløst røykvarsler hos en av deres kunder, de bestiller ingen utrykning, og de overlate vurdering og valg av om det skal rykkes ut eller ikke til brannvesenet. Det er derfor brannvesenets eget valg å rykke ut. Valget er vaktselskapene uvedkommende fordi de ikke har noen avtale. Derfor kan ikke bannvesenet ta betalt dersom det viser seg at utrykningen er unødig. Dommens grunnlag og premisser inneholder flere faktiske feil,.. SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Mine kommentar: Vaktselskapene selger en tjeneste som de verken vil eller kan vurdere hvordan de skal håndtere, men overlater det til andre (brannvesenet). Dette Svarte-Per-spillet dreier seg om hvem som skal få skylda den dagen en ny Nittedalsbrann skjer. Vaktselskapene skyver så vel vurderingsansvaret som utrykningsansvaret fra seg,- over til brannvesenet. Som evt. vil medføre at man tar ansvaret for en tjeneste andre selger og dermed burde ta ansvaret for selv. Dommen gir ingen begrensninger i hvilke type, vilkår for osv. varselet. Det vil medføre at det vil komme til å bli en formidabel økning i antallet inngående varsel. Dersom det skal rykkes ut til alle disse, vil brannvesenet over tid måtte øke bemanningen kraftig. 8

9 SAKEN MOT VAKTSELSKAPENE Hvilken policy skal vi nå velge? Dommen avklarer ikke forholdet mellom brannvesen og vaktselskap. Etter dommen nekter Securitas Direct å betale for unødig utrykning til tross for at de har bestilt utrykning, som kan bevises ved lydopptak Vaktselskapene ønsker et nasjonalt regelverk, - hvem vil tape mest på det, mon tro? 1. Skal vi fortsette samarbeidslinja, - invitere til avtale 2. Skal vi konkurrere mot vaktselskapene selge tjenesten selv 3. Skal vi gå til krig bare ta imot meldinger om verifisert brann, og gå tungt ut til vaktselskapenes kunder å informere om hva de IKKE kjøper 9

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 29.04.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 29.04.2009 i Oslo tingrett, 08-094502TVI-OTIR/05 forent med 08-154879TVI-OTIR/05/500 Dommer: Tingrettsdommer Christian Bommen Saken gjelder: Krav om betaling

Detaljer

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID

2. FORBUNDSSTYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations GENERALFORSAMLINGEN Sandefjord, 21. april 2007. Beretning for

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\operasjonell_beredskap_propblemnotat_01 PROBLEMNOTAT

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende virkninger av 110-Telemarks prispraksistrygghetsalarmtjenester

Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende virkninger av 110-Telemarks prispraksistrygghetsalarmtjenester «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2004/338 MA1-M2 KAFU 528.0 Saksbeh.: Dato: 22. november 2004 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende

Detaljer

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør

Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag på anmodning om pålegg om opphør Wiersholm, Mellbye & Bech Advokatfirmaet AS V/ Carl E. Roberts Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh.: Dato: 7. juli 2006 Hjelp24 Trygghetsalarm AS - konkurranseloven 12 jf. 11 - avslag

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Lillehammer 30.09.2011 Boligbrannsikkerhet høringsuttalelse

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS VEKOS AS Brannvernskonferansen 2013. Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006)

Innst. O. nr. 46. (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innst. O. nr. 46 (2006-2007) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 103 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr.

Detaljer

Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013

Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013 1. BAKGRUNN Abonnementsvilkår Kringsjånett SA gjeldende fra 1. jan. 2013 Kringsjånett SA, heretter kalt Foretaket, er et forbrukereid foretak som har som formål å skaffe abonnentene et tidsmessig tilbud

Detaljer

Fyrverkerirapport 2006

Fyrverkerirapport 2006 Rapport Fyrverkerirapport 2006 Hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri? Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN:

Detaljer

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL

27. 02. 2009. Vedtak om overtredelsesgebyr for brudd på noytralitetsplikten - Agder Energi Nett AS. Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL 27. 02. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200709183-9 ek/ave Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum/Anne Rogstad

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF 16.11.09 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. GENERELL INFORMASJON... 3

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012

Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høringsinstansene Deres ref. Vår ref. Dato 12/767 03.12.2012 Høring av forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2013-2014- Kriterier for godkjenning for utdanningsstøtte av

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Energi Norge v/stig J. Børresen Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland Frode Støle 313694-001\1006618\v1\1006618\armo Dato: Oslo, 14. januar 2012

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer