DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE"

Transkript

1 oto: Sverre Hjørnevik, Kristin Støylen, Julie Tørrissen, Morten Hjertø ÅRSRAPPORT 2014 Skateflukaia, N-6002 Ålesund

2 INNHOLD 1. Reiselivssjefen har ordet 4 2. Strategier og mål for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Visjon Forretningsidé Strategier Målsettinger Medlemmer 6 3. Styret i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre 6 4. Organisasjonen og ansatte 6 5. Markedsallianser og nettverk 6. Tilstede der beslutningene tas 8. Reiselivets betydning på Sunnmøre 8 8. Markedsutvikling overnatting Aktiviteter og tiltak i ferie- og fritidsmarkdet Nasjonale markedstiltak Internasjonale markedstiltak Presse- og visningsturer Ålesund Cruisenettverk Brosjyremateriell Foto Konferanse & Incentives Turistinformasjon Internett & Booking Sosiale medier Prosjekter Produktutvikling NCE Tourism Fjord Norway Styrets årsberetning Årsregnskap Noter Revisors beretning Vedtekter Kontigensatser Medlemsliste 31 Midtsommerjazz i Ålesund 3

3 1. REISELIVSSJEFEN HAR ORDET 2014 var et godt reiselivsår, og et år hvor flere bedrifter i Ålesund & Sunnmøre kan se tilbake på tidenes resultat! Godt samarbeid i næringen, langsiktig markedsføring, god synlighet av Ålesund & Sunnmøre som reisemål og et fantastisk sommervær er noe av hovedelementene bak et svært godt reiselivsår. Ferie/fritidstrafikken til hotellene i Ålesund & Sunnmøre økte med hele 13,9 % i fjor, og for sommermånedene var økningen enda større; +15,5 %! Flere nordmenn brukte det fine sommerværet til å oppleve sitt nærmeste ferieland, og vi hadde økning fra flere utenlandske marked etter noen tøffe år etter finanskrisen brøt ut. Tyskland, Sverige, Storbritannia og Nederland økte alle i 2014 her i vår region. Reiselivsnæringen er en helårsnæring og skaper milliardverdier på Sunnmøre. Vi har store ambisjoner for fremtidig vekst i næringen hele året. Det krever samarbeid, langsiktighet og at vi bearbeider alle de påvirkelige kundesegmentene i reiselivet. Konferansemarkedet, cruisegjester og vinterturister er noen av segmentene vi må bearbeide samtidig med de tradisjonelle feriegjestene. Dette er i samsvar med de strategiene og markedssatsingene Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har investert inn i for å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivsnæringen i Ålesund & Sunnmøre. Vi har over flere år hatt høy fokus på digital markedsføring for å gjøre regionen synlig som reisemål. Digital markedsføring blir svært viktig også i årene fremover. Ved å utnytte de ulike digitale plattformene i media, med redaksjonelle omtaler om regionen vår, små filmsnutter som viser opplevelser i verdensklasse, bruk av gode bilder som frister til å besøke området vårt, og kombinere dette inn i mot overnattingsstedene, attraksjoner og produktpakker. Digital markedsføring gjør også at flere sprer budskapet vårt i mange ulike kanaler og også inn i mot nye målgrupper. Denne markedsføringsformen har vært sentralt i Norgeskampanjene våre i flere år, og de siste to årene i Amsterdamkampanjen vi startet etter oppstarten av KLM-ruta mellom Amsterdam og Ålesund lufthavn Vigra. Tall fra overnattingsstedene viser dette har vært en suksess! Det norske markedet er vårt største og viktigste marked, og en betalende turist er like viktig om man kommer fra nabobygda eller fra et fremmed land. Derfor satser vi mye på det norske markedet i vår store Norgeskampanje, og med lokal postkasse distribusjon av Reiseguide-brosjyren vår. Undersøkelser viser at inntil 1/3 av ferie- og fritidsgjestene bor privat med slekt og venner, og derfor distribuerer vi Reiseguiden for å gjøre flere av oss i god stand til å bli kjent med alle opplevelsene, attraksjonene, overnattingsstedene og restaurantene vi har i vårt nærområde. Vi er alle ambassadører for det Sunnmørske reiselivet! Vi fortsetter i 2015 ei sterk satsning på det norske markedet, og vi ser bedringer i våre viktigste utenlandsmarked i Europa. Den norske kronen står i skrivende stund svakt mot viktige valutaer som Euro, Pund og Dollar. Det gjør det dyrere for nordmenn å feriere i utlandet, og tilsvarende rimeligere for utenlandske turister å oppleve Norge og Ålesund & Sunnmøre som reisemål. Vi har de siste årene hatt ei målrettet satsning mot det Asiatiske markedet. Asia er et spennende marked hvor Innovasjon Norge, Fjord Norge og flere andre har vært representert i flere år. Vi ser at de som har vært til stede i markedet har gode gjestetall å vise til, dette håper vi også å få til i Ålesund & Sunnmøre i årene fremover. Cruisemarkedet har hatt en sterk vekst i flere år, og er en viktig del av turismen. Ålesund er i dag ei sentral havn for cruiserederiene, og vi ble i fjor besøkt av ca passasjerer. Dette er på linje med rekordåret i Både Ålesund og Norge venter nå en utflating av veksten, og for oss er det viktig å håndtere dette volumet godt slik at det skapes verdier hos de ulike aktørene og attraksjonene. Jeg vil rette en stor takk til våre eiere og samarbeidspartnere. Det gode samarbeid mellom våre lokale reiselivsbedrifter, kommuner og destinasjonsselskapet er helt avgjørende for at vi år etter år klarer å skape vekst i denne viktige næringen. Vi ser frem til et videre godt samarbeid for å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivet i Ålesund & Sunnmøre! Geir S. Vik Reiselivssjef 4 5 Runde

4 2. STRATEGIER OG MÅL FOR DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 2.1 Visjon «Inspirere til reiselyst» 2.2 Forretningsidé Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. 2.3 Strategier Styrke merkevaren Ålesund & Sunnmøre Forsterke salgs- og markedsføringsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt Prioritere aktiviteter, markeder og segmenter med størst potensial for å tilføre langsiktig, lønnsom trafikk. Styrke samarbeidet med sentrale aktører med fokus på de som markedsmessig gir størst verdi. Forsterke fokuset på utvikling av markedstilpassede produkter og pakker. Styrke selskapets framtidige økonomiske finansieringsgrunnlag Forbedre tilgjengelighet og infrastruktur Synliggjøre reiselivsnæringens betydning Tydeliggjøre rollefordeling mellom selskapet og øvrig lokalt reise liv 2.4 Målsettinger Øke attraktiviteten til området som reisemål hele året Øke områdets markedsandeler Øke tilfredsheten blant medlemmer Øke tilfredsheten og kompetansen om området hos den profesjonelle reisebransjen Øke tilfredsheten blant gjestene Øke tilfredsheten blant ansatte Kommunikasjonsstrategi Vi må være tydelig i vår kommunikasjon gjennom å definere våre aller fremste fordeler som reisemål. Våre «fyrtårn» og «fyrlykter» er valgt for å fokusere på våre unike og diferensierende egenskaper både geografisk og tematisk. Jugendstilbyen Ålesund 2.5 Medlemmer Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon, og hadde ved årsskiftet registrert 146 næringsbedrifter og 16 kommuner på Sunnmøre som medlemmer. Norddal kommune er medlem både i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen. Det blir kontinuerlig jobbet for å øke rekrutteringen av nye medlemmer, samt vedlikeholde eksisterende medlemsportefølje. 3. STYRET I DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Styret i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har det foregående året bestått av (funksjonstid i parentes); Årsmøtevalgte styremedlemmer Arne Aambakk, Ålesund, styreleder ( ) Sven Erik Moe, Ålesund, nestleder ( ) Bodil Voldsund, Ulstein ( ) Tor Hånde, Skodje ( ) Årsmøtevalgte vara medlemmer i prioritert rekkefølge 1. Jane Hustad, Ørsta ( ) 2. Kjell Sandli, Ålesund ( ) 3. Siri Dahl, Ørsta ( ) Oppnevnt av Ålesund kommune Anita Vadset Valle (vara: Roar Pedersen) Oppnevnt av kommunene på Nordre Sunnmøre Geir Ove Vegsund, Sula (vara: Bjørn Sandnes, Haram) Oppnevnt av kommunene på Søre Sunnmøre Rune Hovde, Ørsta (vara: Dag Vaagen, Sande) Styret har hatt 5 møter og behandlet i alt 28 saker. Styret har i året som har gått hver opptatt av at drift og markedsfokus har fulgt selskapets strategiske plan. Styret har i tillegg vært engasjert i arbeidet med samordningsprosessen for fusjon mellom DÅS, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS og Reisemål Stryn- Nordfjord AS. Styreleder har vært spesielt engasjert i denne saken, og har blant annet ledet styringsgruppen for samordningsprosjektet. For øvrig har styreleder også deltatt på en del møter med næringsaktører, kommuner, samt vært styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv. Konferansesjef Oddhild Breivik Salgssjef Ferie/Fritid Grethe Loe 5. MARKEDSALLIANSER OG NETTVERK Pressebesøk/Cruise Bente Saxon Reiselivet er en næring preget av en omfattende organisering med en rekke ulike alliansepartnere som er viktig for både rammebetingelser og salg/markedsføring. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre anser et tett samarbeid med medlemmer innenfor kommune og næring som avgjørende for at selskapet skal utøve effektiv og rasjonell markedsføring. I tillegg er det helt avgjørende at Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har svært tett og god relasjon til våre viktigste samarbeids- og alliansepartnere. Årsmøte Styret Reiselivssjef Geir S. Vik Markedssjef Tom Anker Skrede Turistinfo/Medlem Anita Nøring Web/booking Ann E. Haram Møre og Romsdal Reiseliv (MRR) fungerer som et rent samarbeidsorgan for de tre destinasjonsselskapene i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune. Sekretariatstjenester leveres av et av destinasjonsselskapene, og organisasjonen har ingen egne ansatte. Markedsrådet er det operative, faglige organet. NCE Tourism Fjord Norway startet opp i 2010, og skal med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FOU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. Det finnes 12 ulike NCE program fordelt på ulike næringer. Programmet skal forsterke innovasjonskraften i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge, og er et samarbeids prosjekt mellom SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Visjonen er å gjøre Fjord Norge-regionen til et verdensledende reisemål innen aktive naturbaserte opplevelser. Cruise Norway er et markedsføringsselskap som arbeider med å fremme Norge og Svalbard som cruiseområde. Gjennom planlegging, koordinering og iverksetting av felles aktiviteter er målet å øke cruisetrafikken uten å være i konkurranse med aksjonærene. Cruise Europe er en medlemsorganisasjon bestående av europeiske land og havner som er etablert for å fremme Europa som cruisedestinasjon. Runde-regionen Hjørundfjorden & Sunnmørsalpane Alnes Fyr 4. ORGANISASJONEN OG ANSATTE Vi er opptatt av å ha en faglig dyktig stab markedsførere, hvor hver enkelt skal ha funksjoner og arbeidsområder som er klart definerte. Dette ser vi som viktig for å være godt forberedt på de omstillinger reiselivsbransjen står foran i tiden som kommer, og for at vi skal være et nyttig og godt selskap for reiselivsnæringen i regionen vår. Vi har i 2014 hatt noen mindre endringer i staben; Grethe Loe er sykmeldt, og i hennes fravær er Elisabeth L.P. Guerry vikar i 60 % stilling. Markedsførings temaet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre består av følgende ansatte: Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen selv koordinerer selskapet det internasjonale markedsarbeidet innen ferie & fritid. Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen for Norge som reisemål. Selskapet har det overordnede ansvaret for merkevarebygging av Norge som reisemål. I tillegg til hovedkontoret i Oslo og regionale kontorer, er det etablert «markedsstasjoner» / utenlandskontorer i flere land i Europa og verden for øvrig. Norway Convention Bureau (NCB) består av ledende kongressog møtebyer (destinasjoner) i Norge, sentrale hotellkjeder og transportselskaper, og arbeider med å samordne og koordinere aktiviteter innenfor salg og markedsføring. Aktivitetene rettes mot det internasjonale markedet for kongresser, møter, incentives og arrangement. DÅS er ikke lengre medlem i NCB. Adventure Travel Trade Association (ATTA) er en verdensomspennende medlemsorganisasjon med over 00 medlemmer i 60 land. Organisasjonens målsetting er å øke kompetansen om aktivitetsbasert reiseliv og skape et nettverk mellom destina sjoner og produkteiere som jobber i dette markedet. ATTA arrangerer nettverksamlinger, markedsfører og arrangerer konferanser hvor business to business mellom partnerne står sentralt. 6

5 Regionale destinasjonsselskap som Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn & Nordfjord, Visit Nordmøre & Romsdal er viktige samarbeidspartnere for å sterkere knytte eget område opp i mot andre attraksjoner med sterk reiselivsmessig attraksjonskraft; Geirangerfjorden, Briksdalsbreen, Trollstigen og Atlanterhavsveien. Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra ble opprettet i 2005 med formål om etablering av internasjonal direkteflyruter til nytte for reiselivet, lokalt næringsliv og innbyggerne i regionen. Forumet jobber også med styrking av rutenettet nasjonalt inn til Vigra, og at tilbringertjenesten til flyplassen fungerer godt. Forum består av representanter fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Avinor, Næringsforeningen Ålesundsregionen, Ålesund kommune, Giske kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Maritim Forening for Søre Sunnmøre, Maritimt Forum Nordvest, Sunnmøre Regionråd og Via Egencia Ulsteinvik. 6. TILSTEDE DER BESLUTNINGENE TAS Destinasjon Ålesund & Sunnmøre ser det som viktig å være representert i styrer og råd hvor man kan påvirke og være en premissgiver for reiselivsutviklingen i regionen. Geir S. Vik er styre leder i Ålesund Cruisenettverk, medlem i Utviklings forumet for Ålesund lufthavn Vigra, medlem i Rådet i Stiftelsen Atlanterhavsparken og styremedlem i Næringsforeningen Ålesundsregionen. Tom Anker Skrede er leder av Markedsrådet i Møre og Romsdal Reiseliv. Ann Elisabeth Haram er sekretær hos Møre og Romsdal Reiseliv. Bente Saxon er ansvarlig for markedsføring og daglig drift av selskapet Ålesund Cruisenettverk. Styreleder Arne Aambakk er også styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv, og styremedlem i Klippfiskakademiet.. REISELIVETS BETYDNING PÅ SUNNMØRE Møre og Romsdal Reiseliv (MRR) bestilte av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2011 en økonomisk analyse av ringvirkningene for reiselivet i Møre og Romsdal. Rapporten var klar høsten 2012, og gav reiselivet interessant oversikt over verdiene som skapes som følger av turismen, og sysselsettingseffekten av næringen. Siden dette er den siste økonomiske analysen gjort i Møre og Romsdal presenterer vi den her. Verdt å merke seg at tallene er basert på 2011-kroner, og er ikke vektet for økningen vi har hatt i ulike segmenter og marked siden den tid. For Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sitt geografiske område viser analysen at reiselivet genererte direkte omsetning på i overkant av kr 1,3 milliard i Samlet omsetning i 2011 (kilde: TØI) Møre & Omsetning i 1000 kr DKN DMR DÅS DGT Romsdal Overnattingsturister Gjennomreiser Dagsbesøk Cruisepassasjerer Turistforbruk i alt Undersøkelsen fra TØI viser også at overnatting er den klart største enkelt gruppen hva omsetningsverdi angår med 32 % av forbruket. Interessant er det også at forbruket av mer tradisjonell varehandel og servering samlet utgjør 36 % av turistens forbruk. Spesielt innen varekjøp og dagligvare er næringsaktørene i varierende grad er partnere i det felles markedsføringsapparatet til destinasjonsselskapene, og dermed høster av fellesgodene. Verdt å merke seg er at over 30 % av ferie/fritidsgjester bor privat hos slekt, venner eller i private fritidsboliger. Dermed er lokal distribusjon av den årlige Reiseguiden svært viktig for å gjøre lokalbefolkningen på Sunnmøre oppmerksom på mulighetene for gode opplevelser i nærmiljøet. Av samme årsak er det også viktig for oss å få mange lokale følgere på sosiale medier. Dette er viktige kanaler for å spre informasjon og inspirere til reiselyst. 8 9 Hjørundfjorden

6 Fordeling av forbruket på vare- og tjenestegrupper i Møre og Romsdal (kilde: TØI) Norge Mål 2014 Samlet 1, 1,8 1, 2,0 Nordmenn 1,6 1,6 1,6 1, 8. MARKEDSUTVIKLING OVERNATTING Utland 2,1 2,2 1,9 2,5 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har i den vedtatte Strategiplanen for perioden satt kvantitative målsettinger for registrerte ,5 % - 3,3 % +,0 % gjestedøgn målt mot Møre og Romsdal, Fjord Norge og landet for 500 øvrig. 000 Vi har som mål å øke markedsandelene til Ålesund & Sunnmøre og styrke regionens sin posisjon som et foretrukket reisemål både blant norske og utenlandske gjester Transport 19 % Annet varekjøp 11 % Markedsandeler DÅS vs andre regioner (kilde: Statistikknett) Møre og Romsdal Mål Samlet 33,5 33, 35,0 33,8 3,3 36,1 35,0 Nordmenn 33,0 36,2 36,9 34,4 38,8 36,9 35,0 Utland 33,0 29,4 33,0 32,5 33,8 34,5 35,5 Fjord Norge Mål Samlet 6,9 6,6,0 6,,1 6,9,3 Nordmenn 6,8 6,9,1 6,8,5,3,2 Utland,1 6,1 6,8 6,5 6,0 6,2,5 Norge Mål Samlet 1, 1,6 1,8 1, 1,8 1, 2,0 Nordmenn 1,5 1,6 1,6 1,6 1, 1,6 1, 1 % 2 % Utland 4 % 2,2 1,9 2,2 2,0 1,9 1,9 2,5 Destinasjon Ålesund Sunnmøre er en region med stor konsentrasjon Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en region med stor konsentrasjon av hotellbedrifter. av hotellbedrifter. I I utgjorde hotellovernattinger 82 % 8 av % over- av overnattingene i destinasjonsområdet, i destinasjonsområdet. dette tilsvarer Det om også lag i 263 hotell million hvor den største verdiskapningen i overnatting gjøres, og er dermed et svært kroner i losjiomsetning ved hotellbedriftene. Hvor av 184 million er i viktig område for verdiskapningen av reiselivet. 11 % Ålesund by og 9 million på de andre Sunnmørshotellene. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre hadde nok et godt reiselivsår i Det totale volumet i overnattinger er Hotell omtrent som i 2013, Overnattingsstruktur i Destinasjon Ålesund & men destinasjonen har nådd sine markedsandel Hy<e mål i henhold til Sunnmøre i 2014 (kilde: Statistikknett) strategiplanen fra Vår markedsandel i Møre & Romsdal er på Sesongcamping 36,1 %. 1 % Telt/Campingvogn 2 % 4 % Norge økte antall overnattinger med 3, %, Fjord Bobil Norge 2,1 % og Møre 11 % og Romsdal 2,8 %. Det utenlandske 82 % markedet har vært preget av Hotell hard konkurranse, finanskrise og utfordringer med sterk norsk krone de siste årene. Den norske konkurranseevnen overfor våre store og Hy<e viktigste utenlandske marked har blitt svekket. Ålesund & Sunnmøre Overnattingsstruktur i Destinasjon Ålesund Sesongcamping & Sunnmøre i Møre 2012 hadde og Romsdal en liten nedgang 2008 på overnattinger 2014 til Mål samlet (kilde: Statistikknett) Telt/Campingvogn Samlet (-0,5 %). Norske overnattinger 33,0 gikk 35,0 ned med 36,1-3,3 % ( ,0 overnattinger), Bobil men utenlandske 33,0 gikk 36,9 opp med + 36,9 % ( ,0 overnat- Nordmenn Utland tinger). 32,5 33,0 34,5 35,5 82 % Fjord Norge Mål 2014 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var i 2014 den 4. største overnattingsregionen i Fjord Norge-området. Vi har over tid hatt god vekst, Samlet 6,6,0 6,9,3 Nordmenn 6,,1,3,2 Cruiseturismen har vokst sterkt i Norge de siste årene, og Ålesund Utland og hvis man tenker seg 6,4 en ny region 6,8 lik den som 6,2 er under,5 utgreiing Møre som og cruisehavn Romsdal har hatt 2008 en formidabel 2011 vekst I 2014 Mål ble 2014 det en hvor man samler Ålesund & Sunnmøre, Geiranger-Trollstigen og Samlet stabilisering i Ålesund 33,0 med 129 cruisebåtanløp. 35,0 36,1 En økning 35,0 på 8 Norge Nordfjord, vil regionen 2008 samlet representere nesten 1,1 Mål million 2014 overnattinger Nordmenn anløp fra Med ,0 registrerte 36,9 passasjerer 36,9 hadde 35,0 vi en Utland nedgang med.321 i antall 32,5 på passasjerer 33,0 fra ,5 I tillegg kommer 35,5 11 årlig. Samlet Nordmenn 1, 1,6 1,8 1,6 1, 1,6 2,0 1, havneavgifter, forsyninger til skipene og mann skapets forbruk i Fjord land. Norge Innovasjon Norge 2008 hadde en cruise 2011 undersøkelse 2014 Mål i som Samlet viser at cruiseturistens forbruk 6,6 i land,0 var på kr 860,- 6,9 pr. person.,3 For Utland Overnattinger Destinasjon 2,1 2,2 Ålesund 1,9 & Sunnmøre (kilde: Statistikknett) 2,5 Nordmenn Ålesund sin del utgjorde 6, dette om lag,1 150 million,3 kroner.,2 Utland 6,4 6,8 6,2, ,5 % - 3,3 % +,0 % Aktiviteter/ opplevelser 8 % Dagligvarer 10 % Annet 5 % Overnatting 32 % Servering 15 % 0 I alt.nordmenn.utlendinger I alt.nordmenn.utlendinger Norge er vårt klart største og viktigste marked, både hva gjelder volum, inntjening og kjøpekraft. Satsningen på det norske markedet fortsetter med styrke. Grafen til høyre viser nasjonalitetssammensetning på de største utenlandsmarkedene for Ålesund & Sunnmøre. Det er gledelig å se vi har vekst fra de fleste av de utenlandske markedene hvor vi satser. Flere marked har igjen vekst etter noen tøffe år med finanskrise og sterk norsk krone mot både Euro, Pund og Dollar. Med det volumet Tyskland representerer er det viktig at der nå er vekst igjen. Økningen fra Nederland fortsetter etter oppstarten av direkteflyruten mellom Amsterdam og Vigra, og stor markedskampanjer vi har kjørt i den forbindelse. Veksten fra Italia er arbeidere i forbindelse med kraftlinjeutbyggingen gjennom Sunnmøre Endring % Marked Hotellmarked etter formål - antall overnattinger (kilde: Statistikknett) Ålesund I alt ,2 Kurs/konf ,4 Endring Endring Yrke ,4 Ferie/fritid siste år ,6 Marked Endring Endring Endring % Ålesund I alt ,2 19,1 Marked Kurs/konf Ålesund 33 & Sunnmøre 442 I alt , , ,0 Yrke Kurs/konf , , ,9 Ferie/fritid Yrke , ,6 51,4 Ferie/fritid ,9 Marked Endring Endring Ålesund & Sunnmøre I alt ,0 22,9 Endring % Kurs/konf Marked Sunnmøre 42 u/ålesund 390 I alt , , ,8 Yrke Kurs/konf , , ,2 Yrke ,2 Ferie/fritid ,9 46, Ferie/fritid ,0 Marked Endring Endring Sunnmøre uten Ålesund I alt ,8 35,9 Kurs/konf ,2 85, Yrke ,2 33,3 Ferie/fritid ,0 26,4 Hotellutviklingen har vært svært god over flere år både i Ålesund og på Sunnmøre forøvrig. Ferie/fritid hadde en vekst i fjor på 13,6 % og hele 51,6 % siste 5 år i Ålesund. Sunnmøre u/ålesund har også sterk vekst; +15 % i fjor og +26,4 % siste 5 år. DÅS er fylkets klart største destinasjonsselskap med markedsandel på 36 %, Møre og Romsdal hadde i 2014 litt over 1,4 million overnattinger. Utvikling overnatting siste 5 år ( ) Overnattinger største utenlandsmarked Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (kilde: Statistikknett) Samlet Hotell Hotell Hotell Hotell Camping/ Ant. overn. Cruise Cruise % overn. samlet Ferie/fritid Kurs/konf Yrke hytter endring 5 år Ålesund 19,1 % 51,4 % 13, % -1,1 % % Sunnmøre u/ålesund 35,9 % 26,4 % 85, % 33,3 % DÅS samlet 9,9 % 22,9 % 46, % 30,9 %,5 % -25,8 % Møre & Romsdal 2, % 15,6 % 35,3 % -23,1 % 9,6 % -14,8 % Fjord Norge 5,4 % 13,8 % 1,1 % 1,8 % 13,1 % -11,2 % Norge 6,2 % 11,1 % 10,9 % 4,4 % 13,8 % -2,6 % % NB: Statistisk sentralbyrå har gjort endringer i omfang og registergrunnlag for overnattingsstatistikken fra og med januar Det betyr at sammenlikninger med tidligere år må gjøres med forbehold. Endringene betyr lite for hotellene men mer for camping og hyttegrender. 11

7 Golf knutegarden/ Nilsgardstunet Sjøbakken Camping / / Bergen Trondheim Oslo 10 ÅRSRAPPORT AKTIVITETER OG TILTAK I FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 9.1 Nasjonale markedstiltak Destinasjon Ålesund & Sunnmøre satsning mot det norske ferie/ fritidsmarkedet var også i 2014 deltakelse i Norgeskampanjen i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal i regi av Møre og Romsdal Reiseliv. Konseptet «Ta deg tid. Opplev mer» var bærende for kampanjen og fokus var rettet på bookbare opplevelser og pakker. Sommerkampanjen inkluderte følgende profil- og salgsutløsende elementer: Web annonsering på VG-tablet og mobil, Dagbladet-tablet og mobil, og 9 lokalaviser over hele landet. Videoreportasjer av de ulike artiklene ble sendt ut til overnevnte aviser. Digitalt bilag/kampanjeside 4 x helsides presentasjon i Innovasjon Norges Sommer-DM (husstanddistribusjon) PR-aktiviteter I 2014 har vi delt Norgeskampanjen opp i en fire sesonger. Vinter, vår og høst som skuldersesonger og sommer som er hovedsesongen. Kampanjeoppsettet for Norgeskampanjen 2014 har fulgt samme stategiske innretning som tidligere år, med fokus på redaksjonell on-line reklame i nettaviser. Når vi ser på oversikten over pris pr. klikk sammenlignet med bruken av pengene tidligere år, så er det en utrolig lav pris. Kanalvalgene var en miks av de to store nettavisene VG og Dag bladet, i tillegg til friflyt.no og Facebook. Både VG og Dagbladet har ulike annonseplasseringer, og TIBE gjorde en fin miks av ulike plasseringer. I tillegg benyttet vi oss også av 9 lokalaviser over hele landet. Disse genererte tilsammen nesten like mye trafikk som annonsene i Dagbladet og VG. Reiseguiden for Ålesund & Sunnmøre ble distribuert til husstandene på Sunnmøre (ca eks.) Mål gruppen var både lokalbefolkningen som kortreiste turister i eget nærområde, men også de mange tilreisende som hvert år velger å overnatte hos venner og familie. Foruten ovenstående tiltak har vi i gjennomført en rekke presseturer og fått flere presseoppslag i norske medier. 9.2 Internasjonale markedstiltak Markedsføringen av Ålesund & Sunnmøre i de utenlandske markedene utøves i hovedsak gjennom et tett samarbeid med viktige samarbeids- og alliansepartnere. Dermed oppnås økt slagkraft og kostnadsfordeler ved samdrift. Sentrale samarbeidspartnere har i 2014 vært Fjord Norge AS, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Reiseliv. Ålesund & Sunnmøre markedsføres som reisemål i følgende brosjyremateriell hos våre fremste alliansepartnere: Fjord Norges Reiseguide 2014, helsides presentasjon i profildel og gule sider (9 språkutgaver, opplag ca eks.) Fjord Norges Produktmanual , helsides presentasjon (engelsk, opplag min eks.) samt produktoppføringer i tilhørende årlige faktahefter (min. 2 x eks.) Innovasjon Norges Norgeskataloger 2014, del av 1 sides presentasjon for Møre og Romsdal (10 språkutgaver, opplag ca 1,5 million eks.) Fred Jonny Ålesund ÅLESUND & SUNNMØRE Jugendstilbyen Ålesund er som tatt rett ut av fantasiens verden. Byens unike beliggenhet ved storhavet, med fjord og fjell i umiddelbar nærhet, gir en nærmest uslåelig kombinasjon av kultur og natur! en av verdens mest praktfulle konsentrasjoner av jugendstilarkitektur. Løft blikket mens du utforsker byen og du vil Norges vakreste by Ironisk nok kan vi takke Bybrannen i 1904 for at Ålesund har kort reise unna. Skapt for opplevelser oppdage et mylder av fantasifulle ornamenter på husfasadene. Ta turen opp de 418 trappetrinnene til byfjellet Aksla og fjelltinder strekker seg opp fra fjorden til høyder på opp mot belønningen er en panoramautsikt du sent vil glemme! 2000 meter, men du kan like gjerne finne lette turløyper som egner seg for barnefamilier. På vinterstid finner selv skientu- Naturlige høydepunkter Opplev det yrende fuglelivet på fugleøya Runde og la deg fas- skianlegg eller på topptur i snøkledde fjellsider. Gled deg over stillheten på kajakktur og prøv lykken i fiskerike farvann. La sykkelstyret eller på sjøsafari. Grip øyeblikket, og eventyret venter. cinere av maleriske Alnes fyr. Kjenn magien i den ville Norangsdalen og seil innover den dramatiske Hjørundfjorden omkranset av de mektige Sunnmørsalpene. Den vakre Geirangerfjorden er så unik at den er innlemmet på UNESCO sin Verdensarvliste, og Bjørn Isene Online booking: visitalesund.com Kristin Støylen Ålesund & Sunnmøre glitrende blå isbreer mellom grønne daler i Nordfjord er bare en Ta beina fatt og kom tett på årstidene i Sunnmørsalpene. Skarpe siasten sitt favorittsted her, enten i løypene på komfortable Bergen adrenalinet få fritt spillerom på fantastiske surfebølger, bak Hjørundfjorden & Sunnmørsalpene Fugleøya Runde Alnes fyr Terje Rakke/Nordic Life AS Trondheim Ålesund & Sunnmøre Oslo Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, NO-6002 Ålesund Tlf.: (+4) E-post: visitalesund.com 53 Møre og Romsdal ATTRAKSJONER Ålesund & Sunnmøre Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Museum og besøkssenter Aalesunds Museum, Ålesund A Alnes Fyr, Alnes S Atlanterhavsparken, Ålesund A Brudavolltunet, Ørsta S Cylindra, Sykkylven A Devoldfabrikken, Langevåg A Fiskerimuseet i Ålesund S Godøy Kystmuseum, Godøya www. godoy.kystmuseum.no S Hakallegarden, Åram A Herøy Kystmuseum, Tjørvåg S AKTIVITETER Ishavsmuseet Aarvak, Hareid / A Ivar Aasen-tunet, Hovdebygda A Jugendstilsenteret, Ålesund A Kunstmuseet Kube, Ålesund A Norsk Møbelfaglig Senter, Sykkylven A Runde Miljøsenter, Runde A Sivert Aarflot-museet, Volda / S Sunnmøre Museum, Ålesund A Sykkylven Naturhistoriske Museum, Sykkylven S Volda Bygdetun og Garverimuseum, Volda / S Ytste Skotet, Stordal S Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Barn og familie Atlanterhavsparken, Ålesund A Barnas Lekeland, Ålesund A Hakallegarden, Åram A Ikornnes Friluftsbad, Ikornes S 62NORD A Actin AS A Hjørundfjord Fjordservice AS, Sæbø A M/S Nordic Genesis, Sykkylven A S/Y Maria A Ålesund Havfiskesenter, Ålesund A Fiske- og båtturer Aalesund Golfklubb, Skodje A Actin AS A Flatøy Holidays, Sandshamn A Gunnabuda, Longva A Kragset Hamn A Kajakk og sykkel Sightseeing & rundturer 62NORD S OVERNATTING Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund Tel. (4) Ålesund er som tatt ut av fantasiens verden. Løft blikket mens du vandrer i jugendstilbyen; vakre ornamenter pryder husfasadene. Opplev storhavet og maleriske Alnes Fyr og la deg fascinere av det yrende fuglelivet på Runde. Seil innover Hjørundfjorden eller ta beina fatt og kom tett på årstidene i Sunnmørsalpene. Eventyret venter! HOTEL, GJESTGIVERI OG VANDRERHJEM Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Bytoget, Ålesund / S Byvandring i Ålesund S Møre Guideservice AS A Nettbuss Møre, Ålesund A Noreon Guideservice A Actin AS A Norgesguidene AS A Points North Charters A Standal Alpesenter, Storestandal A Ålesund & Sunnmøre Turistforening (DNT) A Vandring, toppturer og klatring Skianlegg, toppturer og ski & sail Actin AS W Alpepass W Norgesguidene AS W Points North Charters W 62NORD S Goksøyr Camping, Runde / S Points North Charters A Runde Miljøsenter, Runde S/A Wildlife/fugletitting Brattvåg Hotell NO-620 Brattvåg Volda Turisthotell NO-6100 Volda Sunde Fjord Hotel NO-603 Eidsnes Hotell Ivar Aasen NO-6150 Ørsta Hareid Hotel NO-6060 Hareid Borg Bed & Breakfast NO-6012 Ålesund Hotel Union Øye NO-6196 Norangsfjorden Ålesund Vandrerhjem NO-6003 Ålesund Sagafjord Hotel - Lodge & Marina NO-6165 Sæbø Hotel Brosundet NO-6004 Ålesund Storfjord Hotel NO-6260 Skodje Clarion Collection Hotel Bryggen NO-6004 Ålesund Christineborg Gjesthus NO-6096 Runde Quality Hotel Waterfront NO-6004 Ålesund Runde Miljøsenter NO-6096 Runde Rica Hotel Scandinavie NO-6002 Ålesund Quality Hotel Ulstein NO-6065 Ulsteinvik First Hotel Atlantica NO-6002 Ålesund Ulsteinvik Vandrerhjem NO-6065 Ulsteinvik Best Western Baronen Hotel NO-6010 Ålesund Aalesund Airport Hotel NO-6050 Valderøy Radisson Blu Hotel Ålesund NO-6002 Ålesund Eirikgarden NO-6040 Vigra Rica Parken Hotel NO-6002 Ålesund Flyplasservice AS NO-6040 Vigra Scandic Ålesund NO-6004 Ålesund Glede på Reisen NO-6040 Vigra Thon Hotel Ålesund NO-6002 Ålesund HYTTER, CAMPING, RORBUER OG FERIELEILIGHETER Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Aurstad Hytter og Camping NO-6110 Austefjord NO-6250 Stordal Standal Natur-og feriesenter NO-614 Barstadvik Stavset Fjordhytte NO-614 Barstadvik Standal Alpesenter NO-6184 Storestandal Sessgarden NO-6190 Bjørke NO-6230 Sykkylven Skjeljavika Hytteutleige NO-620 Brattvåg Troll Fjordhytter NO-6140 Syvde Fjørtoft Tur & Fiske NO-6294 Fjørtoft Hjørundfjord Camping NO-6165 Sæbø Bjørkedalen Gjestehytter NO-6120 Folkestad Hustadnes Fjordhytter NO-6165 Sæbø Flåvær NO-6090 Fosnavåg Lanternen AS NO-600 Tjørvåg Alnes Rorbuferie NO-6055 Godøy Christian Gaard Bygdetun NO-6183 Trandal Bukkholmen Rorbuer NO-6030 Langevåg Trandal Fjordhytter NO-6183 Trandal Herøy Kystcamp NO-6094 Leinøy Flø Feriesenter NO-6065 Ulsteinvik Gunnabuda NO-6293 Longva Sjøholt Camping NO-6240 Ørskog Havferie NO-6098 Nerlandsøy Bondalseidet Hytteutvikling NO-6150 Ørsta Knutegarden Norangdal NO-6196 Norangsfjorden Kvilehytta NO-6146 Åheim Goksøyr Camping NO-6096 Runde Lille Kalvøy Fjordhytter NO-6021 Ålesund Flatøy Holidays NO-6089 Sandshamn Volsdalen Camping NO-6008 Ålesund Solnørvika Fritid NO-6260 Skodje Ålesund - Sunnmøre Turistforening (DNT) NO-6002 Ålesund Vika Feriesenter NO-6260 Skodje Kragset Hamn NO-6149 Åram Sesong: (A) Hele året, (W) vinter, (Sp) vår, (S) sommer, (F) høst ÅLESUND & SUNNMØRE Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var i 2014 representert i følgende markeder i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon Norge: Storbritannia: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, presse- og visningsturer og workshop deltakelse. I tillegg kommer aktiviteter gjennom Londonkampanjen, i forbindelse med direkteruten mellom London Gatwick og Ålesund Vigra. Tyskland: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger og presse- og visningsturer. Nederland: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, og presse- og visningsturer. I tillegg kommer aktiviteter gjennom Amsterdamkampanjen, i forbindelse med direkteruten mellom Amsterdam og Ålesund. Sverige: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, og presse- og visningsturer. Russland: Hovedkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, online kampanjer, og presse- og visningsturer. Japan og Sør-Korea: Bransjebearbeidelse med aktiviteter som input til nyhetsbrev/pressemeldinger, internettsider, presse- og visningsturer. I tråd med satsningen på temabasert reiseliv (adventure travel) har Destinasjon Ålesund & Sunnmøre også deltatt på ulike temakampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge og Fjord Norge: Vandring med distribusjon i en rekke marked (bla Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Sverige). Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen har vært i markedssamarbeid med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen og Reisemål Stryn-Nordfjord. Ski Fjord Norway med distribusjon i Storbritannia, Danmark, Sverige og Nederland. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen har vært i markeds samarbeid med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn- Nordfjord og Alpepass. Fiske med distribusjon i Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Russland. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen er i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var representert på følgende workshops/messer/salgsaktiviteter innen ferie/fritidssegmentet: Norwegian Travel Workshop (NTW) i Alta. Salgsmøter med turoperatører og agenter fra alle markeder. Workshop i London. Salgsmøter med turoperatører og agenter på det britiske markedet. Workshop i København. Salgsmøter med turoperatører og agenter fra flere markedet. Workshop i Osaka og Tokyo, Japan. Salgsmøter med turoperatører og agenter. Workshop i Seoul, Sør-Korea. Salgsmøter med turoperatører og agenter. ATTA konferansen i Killarney, Irland. Møter med leverandører innen «Adventure travel». Brosjyre distribusjon, Utrecht og Grüne Woche, Berlin. Tilstede under fagdagene på Vakantiebeurs. Flere visningsturer til Ålesund & Sunnmøre gjennom året. Flyruteprosjekt Amsterdam Ålesund ( ) Prosjektet har som formål å markedsføre Møre og Romsdal som opplevelsesområde med Ålesund som naturlig innfallsport, basert på ny tilgjengelighet som den nye KLM-ruten Amsterdam Schiphol til Ålesund Vigra gir. Aktivitetene skal øke kjennskap til og kunnskap om regionen, og skape reiselyst og utløse salg. I 2014 startet vi kampanjen i mars for å være ute i tide for å påvirke de som planlegger sommerferie. I kampanjen har vi fokus på Ålesund som innfallsport og aktiviteter man kan gjøre i nærliggende områder. Kampanjen har også som mål å spre trafikken i et større geografisk område, da med de nasjonale turistvegstrekningene Atlanterhavsveien og Geiranger-Trollstigen og verdens arvområdet med Geirangerfjorden, samt aktiviteter knyttet opp i mot disse. I et marked hvor Norge, Fjord Norge og ikke minst Møre og Romsdal er lite kjent som reisemål, må budskapet være så enkelt som mulig for å kunne nå gjennom til forbruker. Vi ser et stort potensial for Møre og Romsdal som opplevelsesfylket i det Nederlandske markedet, da vi har etablert kjennskap til regionen gjennom flere års markedsarbeid, samt at Nederlendere har en stor interesse for naturbaserte aktiviteter og opplevelser

8 ÅRSRAPPORT 2014 ONS T. ARNES Ålesund & Sunnmøre Reiseguide 2014 (opplag eks., norsk/engelsk/tysk) Ålesund Map incl. Regional map 2014 (opplag eks., engelsk) Ålesund & Sunnmøre Profilbrosjyre (opplag eks, norsk/ engelsk/tysk, spansk/fransk/italiensk og russisk/japansk/kinesisk). Vi benytter eksemplarer fra eksisterende lager. Ålesund Excursions & Sightseeing 2014 (opplag eks på engelsk). Brosjyren er laget av Ålesund Cruisenettverk og i hovedsak rettet inn mot cruisemarkedet, men fungerer også på andre segment. Ålesund & Sunnmøre Konferanse & Incentices (opplag 1000 norsk og 500 engelsk). Brosjyre utviklet i kurs- og konferanse satsningen i Ålesund & Sunnmøre. GT. GATE ENS TA SKAN EGEN VERP INGV IKSV BERGVE GEN BORGUNDVEGEN BORG FJELLG REPSLAGERG EGEN RØYSEG BORGUNDVEGEN SUNDG KLAUS NILSENS Express boat to Langevåg, 10 min./ Devold Factory/Museum N N VEGE BERG UNDV Fjellstua 3 km BJØNNADALVEGE N FJELLG FJELLTUNVEGEN FJELLG BORGUNDVEGEN NESG GATE G EHUS SJUK YSTENESG 8 YSTENESG ålesund suburbs STORNESKAIA ATlAnTerHAvspArKen Nørvøya Aksla Ålesund tu sentrum Til Fj e l ls a Cruiseterminal 4 08:32 Aspøya Skarbøvika Sukkertoppen Lille Kalvøya Larsgården sunnmøre museum Color Line Stadion Sparebanken Møre Arena Hessa Olsvika Lerstad 9 2 Round trip: 1 hour and 10 minutes Price: Adults: kr 150,Children (u/ 16 yr): kr 0,Family (2+3): kr 400,We accept:, USD, Guiding in: English, German, Norwegian, Italian, French, Spanish, Dutch, Russian Phone: / barnas lekeland Moa Hatlane Åse Spjelkavik 3 Departure: Cruiseterminal / Busterminal (Ålesund F4) The little train takes you on a guided the top of the mountain tour through town to with panoramic view over Ålesund SHUTTLE BUS to the AQUARIUM th FAST e AQ ES 5 T 200 NOK (adult) / UA to 100 NOK (children) Includes: entrance RI fee and From the cruise terminal transportation (Package deal) UM to the Aquarium every 30 minutes CitySightseeing Ålesund FREE BusBus stops stops The route and timing The route and are subject subject to traffic, timing events are to traffic, and weather conditions. events and weather conditions. 1 Cruise Terminal 1 Cruise Terminal no t sunnmøre aksla View PoinT / FjellsTua aksla View PoinT / FjellsTua 4 Parken kulturhus / shopping DisTriCT Parken kulturhus / shopping DisTriCT 5 TourisT information TourisT information 6 THe art nouveau CenTre THe art nouveau CenTre ÅlesunD CHurCH ÅlesunD 8 ÅlesunD CHurCH / CiTY CenTre / CiTY CenTre aquarium / atlanterhavsparken 8 9 Hessa ÅlesunD aquarium View PoinT/ atlanterhavsparken 9 Hessa View PoinT citysightseeingfjord.no 1 11:5 Side mm_layou rt2_100x65 Hopper_ko 2 museum sunnmøre museum tlf rhaug.no På skansekaia i Ålesund exchange de HopperGui Along the streets of for sesongen laurdag 24. mai kl : kl MAI kl og fredag Torsdag og søndag... Laurdag Ålesund new mobile e. The new mobile. The travel Hopperguid best best travelwith HopperGuide you thethe guidewith to give ownguide to give you Be your own and audio and Audio Be your uses GPS uses GPS app application ever... ever... experience experience, 18. AUGUST: kl JUNI... Alle dagar 1. SEPTEMBER: kl AUGUSTfredag... kl og Torsdag og søndag... Laurdag Ny, artig hinder-løype! 12 ina.no every day Hours: Jun-Aug on Mondays) Opening (Closed Sept-May Centre The Art Nouveau tilsenteret.no KUBE The Art Museum seetkube.no Sjå Velkomen for prisar til vårt fl og andre endringar otte badeanlegg på Ikornnes! Alle brosjyrer er nedlastbare på Reiseguiden er i tillegg tilgjengelig som e-katalog på og i utvalgte markeder gjennom 9.6 Foto Den internettbaserte fototjenesten under sørger for at bilder fra destinasjonen blir tilgjengeliggjort til tur operatører, reklamebyrå, presse og lignende med en rekke gode oppslag i media og i turoperatørers kataloger som resultat. Foto tjenesten er felles med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Ved å ha gode og inspirerende foto i fotobanken oppnår man fordeler på flere områder. Eget materiell fremstår som mer fristende og inspirerer til reiselyst med gode foto/video Større sjanse for å få omtale fra våre samarbeidspartnere og fra presse og media Man kan til en viss grad påvirke hvilke bilder som havner i a rtikler og omtale av området. Service til medlemsmasse Siden vi til en hver tid ønsker å ha et oppdatert og aktuelt fotoarkiv bruker vi en relativ stor budsjettpost hvert år til foto. Etter gjennomgang og analyse av materialer vi har tilgjengelig, gjør vi vurderinger på hva som må oppdateres eller hvilke bilder/ kategorier vi mangler i arkivet. I 2014 har vi basert oss på innkjøp av bilder fra ulike fotografer i stedet for å gjennomføre egne fotoseanser. 14 FAGERVIKG TA RGA T TEKE de APO A un Os STORHAUGG ESGAT br AKKE VERVG ASPEG LEDB HOLMEG NOTEN ASPEG s gate Berntsen Britanus gate Rolvs Gange gate Daaes gate Statsråd RINGDA GRENSEG RÅDSTUG Opningstider 20. JUNI: GJERDEG Vi opnar LEN VERVG Walde- FJELLG huset STOR nes! ning på Ikorn Sesongop 11 KEISER WILHELMS GATE SUNDG city centre 62oNord Activity Centre, 1 21 KIPERVIKG BUHOLMG 00 ÅPENT DAGER ALLE R! I SOMME exchange currency on we provide Informati At the Tourist No extra fees. DKR. Euro, SEK, at fixed rates. Dollar, Pund, We accept GJERDEG no CurrenCy STORG TAXI: / MAXI AS, Vasstrandvei aslekeland Boat trip from Ålesund TICkETS: 62.no or RÅDSTUG 18 nd d 19 en 5 Lekeland erkste Tel. +4 is.no Barnas glassv nelen ingrids MERG e open TAXI: 0 10 antikk get here: How to 618 bus No. by taxi or 8 minutes town. from down Phone: e Museum Sunnmør air museum old houses. - a picturesqu beautiful at between collection vast boat Enjoy a stroll museum's boat hal. Visit the and in the the pier De største cruisehavnene i Norge (kilde: Cruise Norway) keriet Tranko KEISER WILHELMS GATE Kiperviktorget 3 GO FISHING 10 MusT 9 GRENSEG GRENSEG VANNSP TA VIKGA KIPER H. Torsviks plass GATE SJØG WILHELM CRUISE Dronning Sonjas Plass do in ålesuviewpoint/mount Aksla.. to Fjellstua aquarium 418 steps winning sitor Centre. 1. Walk the avsparken. Award Centre/Vi Nouveau 2. Atlanterh lsenteret/the Art e Museum. at Sunnmør 3. Jugendsti museum 4. Open air in Brosundet canal. town. 5. Kayaking in the Art Nouveau Ålesund.. made in 6. City walk de Noruega at Godøya mountain island Runde.. Eat Bacalao e and hiking to bird sanctuary by RIB-boat program. 8. Alnes lighthous ng Sea Safari 9. Wildlife & Sunnmøre Sightseei 10. Ålesund / devoldfabrikken GRIM / tel: 0 30 Korsatun Langevåg STORG ta arden Shopping Notnesga Kremmerga n.no / #devoldfabrikke AS / 6030 LOSG BroS9. St. Olavs Plass Center discount ALWAYS A 30-0%! of devoldfabrikken 1 BERGS PARKG KIPERVIKG Route GATE S 5 bird sanctuary Hjørundfjord & Øye PARKV R. RØNNE AAlesunds museum KEISER WILHELMS KEISER G irs Souven undet norges mest Komplette KonferansedestInasjon ACTIVITIES Kremmergaarden shopping center EGEN Bus Station 30.JUNE-24.AUGUST from on. 30min. Starts Approx. 1h, 2014 Tourist Informati Duration: visit the on and bookings, WILDLIFE informati SEA SAFARI For further Explore the Runde FjellsTuA The steps will be closed, due to construction work steps The town park PARKG GT. YSTE 1 HJØRUNDFJORD LIHAUGG 618 ENES 16 in ålesu LORK nd you through re. will guide architectu Ålesund Nouveau streets of of local and its Art Along the the best The booklet ue town of Ålesund facts, maps and the picturesq inspirational images, find You will e. JP) knowledg ES, NL, RU, DE, IT, FR, s (NO, GB, / 6$ 9 language / 3,5 30NOK/ 4,28 On foot LIHAUGG St. Olavs plass NESG NOTE S GT. EBERG R. RØNN PRESTEBRYGG A tural s are waitingyou! The myriad g from a fairytale. mountain and wide. like somethin island gems and an adventure awaits tion are villages, the moment, m. Seize fjords, fishing enthusias rouse your Hand ITC 16 KORSEG Bradley NG med font: LANGEBERGG sgate ate 12 Kongen skrevet linje er 13 TA LYST Første /konferanse APOTEKERGA Instagram Kongensg visitalesund.com #62nord dd _Omslag_Norsk_2015.in MAp 1 9 er nnobar & SUNNMØRE Hurtigruten ergata DESTINASJON ÅLESUND 1 / no no 0 Apotek Ålesund nobar. 19:00 WAlK Skateflukaia, N-6002 of Ålesund nobar. rt til r.no 1 0.no nnobar Februa maritime nnobar guided CiTy g walk through the streets e er invite /g re and strong s 0 / og du/der 14 a fascinatin exiting architectu 1 0 Torsda 1 0 Join us in Of The fjord the town s culer CApiTAl and discover skning natural and far ns. ForfriAdvenTure at 12 best known known connectio.08. Daily The mat some of Norway s architecture is free. tachildren Finger Restaurant Times: to exploreg Art Nouveau and beautiful ornamen NOK 100, on. Get readyoldnin s. Ålesund s e s countless spires Price: Adultsthe Tourist Informati to attraction Sunnmør of turrets, Underh KEG 14 LØVENVOLDG 62 NORD 2 g Activity Dronnin plass Sonjas Center/ Tickets BAK 18 STORG EGEN ålesund til vi dørene åpner 13 Instagram, ved å bruke Facebook, Strandgate FLØTTMAN MOLOV Nedre ap ap ditt selskap selsk selsk ditt... ditt... Takk for apaften forfor Takk... Takk aften selsk God aften... ditt GodGod... ie... Takk for ap no no selsk ap selsk no aften nobar. ny histor God.no nobar. ditt nobar. nnobar fylles med ditt for nnobar nnobar å Takk no /for / Takk / 0aften ANNO aften klar for God 0 0.no Godnobar. Ry,Del dine opplevelser på 62.no Kirkegata PRESTEG Ankomst/Avgang NOK 250 pr dag For øvrig henvises det til ÅCNs egen årsberetning for ytterligere informasjon om selskapet. MG Aksel BRUNHOL Holms plass 02 TA Regionskart Sunnmøreekh.no GISKEGA 04 TA ØWREGA Bykart Ålesund GISKEG 08 3 Kultur 22 Sightseeing BOOKING ONLINE ålesund CHurCH overnatting og aktiviteter: 28 Online booking av Vandring com. Se etter symbolet Foto Sverre 36 AS, jugendsTIl AS Produksjon Hatlehols Atlanterhavsparken, Barnas Utendørs opplevelser senteret Design ELLE melle Hammerø, Alfred Lüpke, Nils-Erik Bjørholt, Marius 46 Hjørnevik, Fred Jonny Norge, Cylindra, Hakalle Barn & familie Lekeland, Terje Borud/Innovasjon Fredriksson, Tony Hall, KIRKEG 12 ELLE melle, Mattias KIRKEG Innotown, Bjørn KunsTmuseeT Hjort, Beck Dahle, Per Eide, 50 Herøyspelet, Benjamin Norsk Olivinsenter, Kube garden, Herøy Kystmuseum,Marius Rua, Norgesguidene, Ski & vinter Tørrissen, Isene/Actin, Ivar Aasen-tunet, Kristin Støylen/Momentium, Julie 58 E ØVRE Norge AS, Runde Miljøsenter, Raymond Leine/Momentium, Overnatting STRANDGAT STRANDGAT Rakke/Nordic Life/Fjord Kristin E NEDRE Oddbjørn Monsen, Terje Øye, Gunnar Wangen 62 Røyset, Union Hotel Norge, Ida Simen Berg, Steve Myklebust/Innovasjon Restauranter & uteliv Museum, Håvard Aagård/Visitnorway. Støylen, Sunnmøre Fotballklubb, Svein-Petter 3 km Karoline Sævik og Aalesunds Aagård/Visitnorway.com, Staale Wattø Atlanterhavsparken Shopping com, Frithjof Fure, Svein-Petter 66 Transport 68 Praktisk informasjon 69 Annonser KOLEG LATINS 8 TICKETS Øvre Strandgate A SKAREGAT 1 EINARVIKG RG HELLEBO 3 FISKETUR CRUISE FLAT FLATHOLMVEGEN KAIA BRUNHOLM MG MARKVEGE MARKVEGEN HELLEG 2 HJØRUNDFJORD SEA SAFARI 1 WILDLIFE levd har Sunnmøringer hundrevis av år er et Sunnmørs- I og kysten utenfor av de majestetiske av fiske. Ålesund en Omkranset i Norge. Vi fritt spillerom på Hjørundfjorden stadig La adrenalinet få alpene, trollbinder av de aller beste fiskeområdene fiskelykken i et til sjøs i åpen hurtigmed på et opplevelsesmed ut for å prøve spennende safari flere reisende. Bli Hotel tar deg Se Ålesund fra sjøsiden, fantastiske naturopplevelser. med lunsj på herskapelige gående RIB-båt. og rikt cruise en område med gjerne turen med og opplev lundefugl besøk selkolonier Union Øye. Kombiner dag. Runde. Husk kamera båten tilbake neste havørn på fugleøya overnatting og ta vare lenge! Værforbehold. og la opplevelsen 2 timer 10:00 Varighet Avgang Ålesund 14:30 12:00 18:00 Avgang Ålesund Ankomst Ålesund 14:00 20:00 av båt Ankomst Ålesund NOK For leie barn <12 år NOK 845 voksen, 50% Kapasitet 12 personer på Hotel Union Øye NOK 845 Inkl. 2-retters lunsj cm Minimum høyde 140 HOLM GEN Slogen BRUNHOL N Aspøy Skole MVE TA FABRIKKGA MOLOVEGEN 1 BRUNHOLMG gate Giskegata Kirkegata, histo 62 Nord Aktivitetsenter t shops 3 to outle Notenesgata Tlf welcome Re and café! - 18:00 Åpent daglig 09:00 art, cultu Antall cruiseanløp Havn Bergen Geiranger Stavanger Flåm Oslo Ålesund Hellesylt Tromsø Nordkapp Olden Rolvs 21 Tourist Information Office Guided City SKATEFLUKAIA Walks FIsKerImuseeT MOLOVEGEN Storhaugen Gange på sykkel. Fra Opplev byen og omgivelsene kan i Notenesgata 3 vårt Aktivitetssenter for å alt nødvendig utstyr du leie sykler med oppleve byen. Antall cruisepassasjerer Havn Bergen Stavanger Geiranger/Hellesylt Oslo Flåm Ålesund Olden Nordkapp Tromsø Åndalsnes Express boat to Nordøyane and Hareid Express boat Playground 1 ING G NG TER R IE NR I VGI T T TI ET T K V IK V R IKN TTE G NG KVI RT IE NR I T TI ETINNHOLD K V IK V Giskegata SYKKEL TIL LEIE Ålesund er den 6. største cruisehavnen i Norge både hva angår antall cruisepassasjerer og antall cruiseanløp. Hurtigruten Viewpoint Valldal N VEGE HOL FARGERIVEGEN SKAREG TA Taxi Airport bus REISEGUIDE 2015 Eidsdal Geirangerfjord GATE IKKGA RE ÅLESUND & SUNNMØ Stordal Liabygda Øye Øye UnionUnion HotelHotel TE ÅRDSGA NORDIG O.A.DEVOLDS LDS GATE GATE Dyrkorn Sykkylven 2 Norangsdalen GATE ATE O.A.DEVO FAMILIEN STEINFELDS PLASS FABR Ørsneset Trandal BULLS GATE TOLLBUG 6 KONGENS Magerholm Hundeidvika Hjørundfjorden Ørsta ÅRDSG NORDIG SKANSEKAIA HANS STRØMS GATE 1 Runde 29.JUNI-23. AUGUST Caravan parking 1:000 n SORENSKRIVER Camping/ caravan/cabin Tourist Information STORG SIGHTSEEING e og IncentIv TURER 2015 es sunnmøre BULLS KAPELLG Marina Public toilets Hotel Guest house/ hostel/b&b Express boat Cruise terminal NYG Konferans Ålesund & KRIVER SORENS ålesund suburbs Bus station Parking Car park Baggage lockers Kayaking Storfjord Hotel SEGA Museum/ gallery Attraction Church Cultural arena Cycling Billetter/Aktivitetssenter KONG ålesund TOWn CenTre ÅLESUND 3 G SKYTTER MOLDE Hotel Brosundet Fisketur FLAT TORBERG ARNESONS GATE KIRKEGÅRDSG Finnøya Norsk Cruise Shipping Miami. Verdens største og viktigste cruisemesse/ konferanse. Møtested for alle nøkkelpersoner innenfor cruisenæringen Cruise Europe konferanse i Riga. Møtested med cruiserederier Cruise Norway Workshop i London. Møter med britiske cruise rederier Visningstur for nøkkelpersoner i cruiserederier i samarbeid med Cruise Norway. Visningsturer/planleggingsturer for Disney Cruise Line i samarbeid med Nordic Cruise Services. PR-aktiviteter Det produseres et utvalg av publikasjoner til distribusjon i inn- og utland i henhold til selskapets merkevarestrategi som har til hensikt å både informere og profilere Ålesund & Sunnmøre som reisemål: Rolvs Ålesund Cruisenettverk var i 2014 representert på følgende messer/ workshops/salgsaktiviteter i samarbeid med Cruise Norway og Cruise Europe: 9.5 Brosjyremateriell Gange Destinasjon Ålesund & Sunnmøre står for markedsføring med administrative ressurser og kontorhold for Ålesund Cruisenettverk (ÅCN). Bente Saxon er forretningsfører for ÅCN, og forestår markedsføring og operativ aktivitet på vegne av selskapet. I 2014 ble det en stabilisering i Ålesund med 129 cruisebåtanløp. En økning på 8 anløp fra Med registrerte passasjerer hadde vi en nedgang med.321 i antall på passasjerer fra BAKKEG Deltagerne var fra de fleste marked Destinasjon Ålesund & Sunnmøre bearbeider, og har gitt regionen flotte redaksjonelle reportasjer i dagsaviser, magasin og TV-kanaler i Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Indisk, Frankrike, Italia, Spania, Russland, Brasil, Japan, Kina, Korea, C anada og USA. 9.4 Ålesund Cruisenettverk gate I alt var 344 (333 i 2013) representanter på besøk hos oss, fordelt på 2 ulike presse- og visningsturer i Det er en liten oppgang i antall besøk fra i fjor. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har et høyt antall presse- og visningsturer og trendene er at de krever mer spesifikke behov og flere er her lengre (over flere døgn) enn t idligere. Dette er viktig og spennende, men samtidig utfordrende for en liten organisasjon som Destinasjon Å lesund & Sunnmøre. Samlet representerer presseoppslagene markedsføringsverdier for mange ti-talls millioner, og er svært viktig for å synliggjøre r egionens attraktivitet overfor ulike målgrupper i inn- og utland. Daaes Antall presse- og visningsturer for turoperatører, agenter, reise byråer og presse nasjonalt og internasjonalt har holdt et stabilt høyt nivå i flere år. Ålesund & Sunnmøre er et svært populært reisemål for presse- og visningsturer, og gjenspeiler både områdets attraktivitet og de ulike markedskampanjer destinasjonsselskapet deltar på gjennom samarbeidet med Fjord Norge, Innovasjon Norge, Norway Convention Bureau og Cruise Norway. Statsråd 9.3 Presse- og visningsturer B

9 10. KONFERANSE & INCENTIVES Ålesund & Sunnmøre manglet i flere år en koordinert satsing på konferanse- og incentivesmarkedet. Destinasjonen mistet i perioden nesten 1/3 av konferansetrafikken, noe som utgjorde et årlig verditap på om lag 30 millioner kroner. Ringvirkningene fra konferanser er store; transport, aktiviteter, events, restaurant, handel, lokal «branding» etc. Norge hadde samlet i samme periode en 0 vekst. Med bakgrunn i denne utfordringen søkte DÅS om gavemidler fra Sparebanken Møre for en 3-årig satsing på konferanseog incentivesmarkedet. Søknaden ble innvilget med tilskudd á kr ,- pr år for årene 2012, 2013 og Sammen med 15 bedrifter fra reiselivsnæringen utgjorde dette tilskuddet nok til å ansette en person i 100 % prosjektstilling i 3 år, med start fra 1.mars 2012, og til å utarbeide og iverksette en aktivitets- og handlingsplan for å vinne tilbake markedet og posisjonen til Ålesund & Sunnmøre. Det er beslutte å la prosjektet løpe ut 2015 med litt endring i bidragsytere. I prosjektstarten gikk mye av tiden til oppstart og organisering av prosjektet. Det ble dannet styringsgruppe og markedsgruppe, og utarbeidet en markedsplan med aktivitets- og handlingsplaner for perioden. Markedet er svært konkurranseutsatt og satsing trenger langsiktighet. Det har visst seg at det tar tid å jobbe seg inn igjen i markedet og hente ut gevinst. Vi fikk i slutten av 2013 endring på personalsiden hvor Cathrin Åkre som startet opp prosjektet begynte som ny hotell direktør ved First Hotel Atlantica, og Oddhild Breivik tok over stillingen som ny Konferansesjef. Det har også i prosjektperioden vært flere endringer i direktør- og salgsstillingene hos hotellbedriftene. Vi håper nå på kontinuitet i alle ledd for å bidra til vekst i årene fremover. Målsettinger for prosjektet Konferanseovernattinger ved hotellbedriftene Mål 2014 Ålesund Sunnmøre DÅS Markedsandel konferansemarkedet målt mot Norge samlet Ålesund 1,05 % 1,29 % 0,93 % 0,94 % Sunnmøre 0,36 % 0,35 % 0,33 % 0,48 % DÅS 1,40 % 1,63 % 1,26 % 1,43 % Innland Det har blitt gjennomført følgende markedsaktiviteter mot innlandsmarkedet i 2014: Salgsreiser og salgstelefoner mot Oslo og Bergensområdet Arrangert visningsturer for potensielle konferanse kunder Fokusarbeid på konkrete næringer for å øke bevisstheten rundt verdien å være vertskap på et arrangement. Videre arbeid med kundekartotek over norske potensielle kunder Det er utarbeidet egen brosjyre som presentere hoteller, arrangements-steder (venues) og aktiviteter i området. Arrangert konferanseseminar på Color Line Stadion for lokalt næringsliv i samarbeid med Næringsforeningen og våre partnere. Utland Næringen ønsker fokus på det nasjopnale markedet og heller ikke medlemmer av Norway Convention Bureau. Arbeidet mot utlandet blir derfor rettet mot DMC (Destination Management Companies) som jobber på regionen. 11. TURISTINFORMASJON Destinasjon Ålesund & Sunnmøre drev i 2014 helårs åpent Turistinformasjon på Skateflukaia i Ålesund samt Turistinformasjon på Storneskaia i Ålesund ved Cruisebåtanløp. Vi stipulerer at vi ved turistinformasjonen ekspederer vi om lag besøkende årlig, med en naturlig topperiode i sommermånedene juni, juli og august. Turistinformasjonen i Ålesund ønsker å være en salgsorientert turistinformasjon, hvor et besøk i turistinformasjonen fortrinnsvis skal utlede et kjøp hos en av våre medlemmer. Det kan være inngang til et museum, billett til en sightseeingtur, en overnatting, et restaurantbesøk osv. ett eller annet sted i vårt destinasjonsområdet. Samtidig ønsker vi å gi våre besøkende kvalitativ god informasjon som øker deres tilfredshet og om mulig oppholdslengde i Ålesund & Sunnmøre. I lokalene til turistinformasjonen på Skateflukaia er det laget til med sitteplasser i vinduene som på baksiden fungerer som en informasjonsvegg. Ved Sunnmørsområdet i inngangsområdet er det hengt opp informasjonsskjermer. Videre er det kommet opp et stort regionkart sammen med bilder fra regionen og tilgjengelige medlemsmateriell. Det er god plass i lokalet og de besøkende har god mulighet til å tilegne seg informasjon på egen hånd eller ved å henvende seg i skranken. Turistinformasjonen på Skateflukaia har i sommermånedene betjent bookingdisk med egne medarbeidere som jobber med bestilling av overnatting, sightseeingturer og aktiviteter for våre gjester. Dette er viktig for å markedsføre og øke inntjeningen for ulike aktiviteter og utflukter. I tillegg bidrar det til å øke oppholdslengden til gjestene i regionen vår Fra InnoTown, Moloveien - Ålesund

10 11.1 Internett & Booking Internett har etbalert seg som et av de viktigste verktøy for planlegging og informasjonsinnhenting om reisemålet. Våre nettsider markedsfører området på norsk, engelsk og tysk. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har siden 2010 hatt felles internettsider med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Sidene er en del av nettplattformen under Fjord Norge, og markedsfører hele Sunnmøre som én destinasjon ved at både og peker til samme nettside. Web og nettsider er et levende medium med stadig behov for å holde seg oppdatert i forhold til teknologi, funksjonalitet og design. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har som målsetting å «Inspirere til reiselyst» og gjorde i 2012 gjort en del endringer i den grafiske profilen og trykksaker for å fremme dette. Nettsidene avviker nå mye fra dette designet, delvis grunnet at DÅS og DGT har to ulike profiler. Arbeidet med designet på internettsidene vil også komme, men som en naturlig del av prosessen som er i gang med endring av strukturen «Destinasjon Norge». Her er nå en dialog med flere Destinasjonsselskaper om en eventuell sammenslåing, samt et felles arbeid for alle destinasjonene i Fjord Norge om en ny internettplattform fra New Mind TellUs. Denne vil være på plass på nyåret i Statistikk og trafikk på internettsidene Differanse Besøk ,49 % Unike besøkende ,36 % Sidevisninger ,58 % I sammenheng med nye internettsider, leser vi i statistikken at trafikken på nettsidene har gått noe ned. Det har med brukervennlighet og funksjonaliteten på sidene å gjøre, og vi ser at det er på tide å få oppdaterte sider, og gå gjennom alt av innhold og tilpasse det til dagens turister. Men ut fra tallene, så ser vi at der er en trend at vi har mest besøk på nettsidene i perioden fra mai - august samt desember. Noe som samsvarer godt med sesongvariasjonene. Når vi fordeler trafikken i 2014 ned på de ulike markedene så ser vi at følgende land markerer seg sterkest: Norge ( ), Tyskland (38 622), US (20 35/+8,60), UK (20 641), Sverige (13 302). Deretter følger Nederland, Spania, Polen, Frankrike, Italia, Danmark og Russland med mindre besøkende. Økningen på USA, ser vi i sammenheng med fokuset på Disney, og filmen Frozen. Vi må også forvente at en del av den norske trafikken er utenlandske besøkende som allerede har kommet til Norge og søker informasjon underveis fra hoteller, nettkafeer osv. Ålesund & Sunnmøre, samt en rekke av våre produkt, er også godt synlig gjennom nettsidene til våre fremste alliansepartnere for nasjonal og internasjonal markedsføring. Dette sikrer betydelig spredning av våre reiselivsprodukt og informasjon om vårt område: Gjennom sommermånedene er denne betjent med egne medarbeidere som jobber med booking av overnatting, sightseeingturer og aktiviteter for våre gjester. Dette er en viktig inntektskilde for destinasjonsselskapet, samtidig som synliggjøring av ulike aktiviteter og utflukter holder gjestene lengre i regionen og bidrar til økt markedsføring av produktene Sosiale medier Sosiale medier er blitt en svært viktig kommunikasjonsform. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har siden 2009 hatt egne områder i Facebook og Twitter både norske og engelskspråklige. (norsk/engelsk) har nesten 5248 tilhengere. (norsk) har ca 1520 følgere og (engelsk) har ca 310 følgere. Som et ledd i å hente ut en større del av potensialet av sosiale medier er det behov få å utarbeid en digital strategi for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. 12 PROSJEKTER 12.1 NCE Tourism Fjord Norway Fjord Norge klyngen ble i 2009 tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og reiselivet har nå ett av i alt 12 NCE sentre hvor NCE Maritime i Ålesund er det som her lokalt kanskje er mest kjent. Fjord Norge AS er kontraktspartner for NCE Tourism Fjord Norway, og DÅS har siden oppstarten vært en aktiv partner i NCE. NCE er et program etablert for å forsterke innovasjonskraften i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. NCE Tourism startet opp i 2010, og skal med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FOU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. Visjon: Fjord Norge-regionen skal bli et verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser. Hovedmål: NCE Tourism Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er partner i NCE Tourism, og har siden oppstarten vært involvert i flere utviklingsprosesser. Den mest omfattende er utvikling av ny temabasert reiseguide for Ålesund & Sunnmøre, implementert i 2011 utgaven. Prosjektet ble gjort i samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway og designbyrået ELLE melle. I forbindelse med ombyggingen av reiseguiden ble også vår visuelle profil revidert og vi begynte å implementere payoffen «Adventure Capital of the Fjords» i kommunikasjonen vår Fusjonsprosess reiselivet Sunnmøre og Nordfjord DÅS og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen (DGT) har over flere år hatt et svært tett markedssamarbeid og en tilnærmingsprosess for mulig fusjonering. I april 2012 kom den nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» som oppfordret til sammenslåing av destinasjonsselskap for å skape større og sterkere organisasjoner som bedre står rustet til å møte et stadig tøffere internasjonalt marked. Åndalsnes Reiselivslag tok så kontakt med DÅS og DGT for utgreiing av fusjonsmuligheter. Deretter tok også Reisemål Stryn-Nordfjord (RSN) initiativ overfor oss med ønske om å orientere seg nordover mot Sunnmøre for mulig fusjon. Åndalsnes Reiselivslag trakk seg etter hvert fra prosessen, og gikk mot Nordmøre & Romsdal, mens Reisemål Stryn-Nordfjord, DGT og DÅS satte i gang fusjonsprosess og leide i mars 2014 inn konsulentselskapet Segel v/synnøve Aabrekk for å bistå i arbeidet. Styringsgruppe ble etablert, bestående av styreledere og daglig ledere i selskapene sammen med nevnte konsulent. Arbeidsgruppe bestod av daglig ledere og konsulenten. Eiere, reiselivsbedriftene og kommunene ble involvert gjennom ulike møter, samlinger, diskusjoner og presentasjoner. Prosessarbeidet ble finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet. Styringsgruppen hadde løpende tett dialog med sine styrer, og i februar 2015 godkjente enstemmig alle tre styrene innstilling om fusjon, rapporten «Fylkesoverskridende samordningsprosjekt for reiseliv» utarbeidet av Segel, fusjonsplan utarbeidet av PwC og vedtekter for Visit Sunnmøre & Nordfjord AS. Styret i DÅS behandlet saken og innstilte på fusjon i tråd med overnevnte rapporter og dokument. Styret anbefalte samtidig med fusjonen at Årsmøtet i DÅS vedtar avvikling av foreningen, og at eiendelene i selskapet konverteres til aksjer i det nye selskapet Visit Sunnmøre & Nordfjord AS. Dette iht avviklingsdokument «Notat DÅS vedr oppløysning» utarbeidet av PwC. Anbefalingene sier videre at forretningskontor vil være i Ålesund, og med kontor i Stryn og i Norddal/Stranda kommune. Geir S. Vik er innstilt som første daglig leder, og RSN vil utnevne første styreleder. Fusjonsdokumentene oppsummerer de viktigste gevinstene for reiselivsnæringen ved fusjon i følgende punkt: Mer effektiv utnyttelse av økonomiske ressurser Økte økonomiske- og personalressurser til markedsføring og salgsarbeid Økt synlighet av regionen som reisemål nasjonalt og internasjonalt Markedsføre hele regionen mer effektivt og samlet Tettere på den enkelte bedrift Tilgang til profesjonell markedsrådgivning for den enkelte bedrift Spisskompetanse innen hvert fagområde Stort selskap med stor markedspåvirkning overfor Fjord Norge og Innovasjon Norge Tyngde i næringssaker overfor det politiske miljø Fremtidsrettet i et marked med stadig større konkurranse Fjord Norge Innovasjon Norge Møre og Romsdal Reiseliv Booking på er en viktig kanal for kjøp av reiselivsprodukt. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har egen bookingdisk i Turistinformasjonen på Skateflukaia i Ålesund

11 13. STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Org. nr MVA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) er en medlemsorganisasjon med forretningsadresse Ålesund. Selskapet har ingen pågående forskning og utviklingsaktiviteter i Foruten direkte medlemmer hadde Destinasjon Ålesund & Sunnmøre i 2014 langsiktige samarbeidsavtaler med de 16 kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Selskapets formål Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. Visjonen er å inspirere til reiselyst. Styrets arbeid Styret har hatt 5 møter og behandlet i alt 28 saker. Styret har i året som har gått hver opptatt av at drift og markedsfokus har fulgt selskapets strategiske plan. Styret har i tillegg vært engasjert i arbeidet med samordningsprosessen for fusjon mellom DÅS, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS og Reisemål Stryn-Nordfjord AS. Styreleder har vært spesielt engasjert i denne saken, og har blant annet ledet styringsgruppen for samordningsprosjektet. For øvrig har styreleder også deltatt på en del møter med næringsaktører, kommuner, samt vært styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv. Fortsatt drift Regnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning at fortsatt drift er til stede. Selskapet har positiv egenkapital ved utgangen av året på kr ,-. Styret og administrasjonen har i flere år praktisert streng inntekts- og kostnadskontroll med periodiserte regnskap og budsjett. Selskapet har en stabil og sunn økonomi uten likviditetsutfordringer gjennom året. Årsregnskap 2014 Resultatet på drift var kr ,- men en avsetning av skyldig akkumulerte timer ansatte fra tidligere år á kr ,- gav et årsregnskap 2014 med et underskudd etter finans og ekstraordinære poster på kr ,-. Resultatet er svakere enn budsjettet for 2014 som var på +kr ,-. Underskuddet dekkes opp ved bruk av egenkapitalen. Budsjett 2015 I henhold til foreningens vedtekter skal årsmøtet behandle budsjett for kommende årsmøteperiode. Styrets driftsbudsjett for 2015 har inntekter på kr ,- og det budsjetteres med et positivt resultat på kr 5.190,-. Arbeidsmiljø/Ytre miljø Styret har hatt fokus på godt arbeidsmiljø for ansatte i selskapet. Sykefraværet i 2014 var på totalt 116 dager, og fraværet utgjør 2,89 %. Styret mener at foreningens virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Destinasjon Ålesund & Sunnmøre praktiserer likestilling i sin rekruttering, og er positiv til likestilling. Selskapet har i 2014 hatt 5 kvinner og 2 menn ansatt. Styret består av 2 kvinner og 5 menn, varamedlemmer til styret består av 2 kvinner og 1 mann. Ålesund Arne Aambakk Sven Erik Moe Bodil Voldsund Tor Hånde Anita Vadset Valle Geir Ove Vegsund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rune Hovde Jane Hustad Kjell Sandli Styremedlem 1. vara medlem 2. vara medlem Geir S. Vik Daglig leder Ålesund

12 14. ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap for 2014 Note Salgsinntekt Driftstilskudd Andre driftsinntekter Annen driftsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad (5 111) (8 552) Lønnskostnad 1, 2, 3 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 9 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (90 816) Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (962) (1 08) Annen finanskostnad (1 323) (48) Sum finanskostnader (2 285) (1 126) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad (86 291) Ordinært resultat (86 291) Ekstraordinære poster 10 (193 54) 0 Årsresultat ( ) Overføringer Annen egenkapital ( ) Sum ( ) Balanse pr. 31. desember 2014 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Innredning Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Delkrederavsetning 8 (22 000) (30 000) Andre fordringer Periodiserte kostnader/inntekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Kontanter Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr. 31. desember 2014 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Arne Aambakk Sven Erik Moe Bodil Voldsund Styreleder Nestleder Styremedlem Tor Hånde Anita Vadset Valle Geir Ove Vegsund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rune Hovde Jane Hustad Kjell Sandli Styremedlem 1. vara medlem 2. vara medlem Geir Vik Daglig leder 22 23

13 15. NOTER Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsføring- og kostnadsføringssstidspunkt - sammenstilling: Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Varelager og varekostnad: Varelageret er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi. Fordringer: Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventet tap. Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Note 2 - Lønnskostnader etc Anleggsmidler. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring OTP Andre ytelser Sum Foretaket har ansatte i Note 3 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styrets leder Lønn El.kommunikasjon Annen godtgjørelse Sum Note 4 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 4 212,- eksklusive mva. Andre attestasjonstjenester totalt påløpt til kr ,- eks mva, vedr. 2 erklæringer på prosjektregnskap. Note 5 - Aksjer og andeler (med selskapsoversikt) Aksjer og andeler (med selskapsoversikt) Balanseført Selskap Aksjer verdi Fjord Norge AS Norway Conv. Bureau Samlet balanseført verdi Note 6 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 8 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer (22 000) (30 000) Netto oppførte kundefordringer Note 9 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Bygning og annen fast Driftsløsøre, Tomter eiendom inventar o.l Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr ( ) ( ) ( ) Akkumulerte avskr ( ) ( ) (699 82) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger (80 00) (63 288) ( ) Økonomisk levetid 5 år 10,0 år 3,3-10,0 år Avskrivningsplan: Lineær 20 % 10 % 10-30,03 % Note 10 - Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader består av følgende: 2014 Skyldig akkumulerte timer ansatte fra tidligere år Netto ekstraordinære poster Ski & Sail Hjørundfjorden

14 16. REVISORS BERETNING

15 1. VEDTEKTER VEDTEKTER FOR DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE NO MVA 1 NAVN OG FORRETNINGSADRESSE Foreningens navn er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og har forretningsadresse Ålesund. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en ideell medlemsorganisasjon uten profittmålsetting. 2 BAKGRUNN Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (opprinnelig Ålesund Reiselivslag) ble etablert som et fellesorgan for organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesse knyttet til reiselivsnæringen innen Ålesund kommune. I forbindelse med restrukturering av reiselivsorganisasjonsapparatet i Møre og Romsdal i 2002 ble det besluttet å etablere 4 Destinasjonsselskaper i M & R, hvor Destinasjon Ålesund & Sunnmøre danner utgangspunkt for ett av disse med geografisk arbeidsområde Ålesund og Sunnmøre. 3 FORMÅL Foreningens formål er å arbeide for en positiv utvikling av reiselivsnæringen i de tilsluttede kommunene gjennom markedsbearbeiding, vertskapstjenester og produkt-/destinasjonsutvikling samt tilknyttede oppgaver styret og/eller årsmøtet finner formålstjenlig. 4 MEDLEMMER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre kan ha følgende medlemmer; a) Kommuner. b) Bedrifter/organisasjoner i disse kommunene. 5 FINANSIERING Foreningens virksomhet finansieres ved; a) Driftstilskudd fra tilsluttede kommuner b) Medlemskontingent/markedstilskudd fra tilsluttede bedrifter/ organisasjoner c) Egen virksomhet 6 ÅRSMØTE Årsmøtet er Destinasjon Ålesund & Sunnmøres høyeste organ og skal avvikles hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Senest 10 dager før årsmøtet skal styret sende ut forslag til dagsorden, innkomne saker med innstilling og øvrige årsmøtedokumenter. Tilsluttede kommuner og bedrifter/organisasjoner som har betalt kontingent/markedstilskudd det foregående år har møte- og stemmerett på årsmøtet slik at hver part har 1 stemme pr. påbegynt kr ,- i driftstilskudd/kontingent/markedstilskudd innbetalt året før. Kommuner/medlemmer kan møte selv eller ved fullmakt. På årsmøtet behandles; a) Valg av møteleder og to fremmøtte til å undertegne protokollen b) Årsberetning c) Reviderte regnskaper og budsjett d) Innkommende forslag e) Fastsettelse av kontingent/markedstilskudd for kommende år f) Arbeidsprogram og budsjettskisse for kommende år g) Valg av - styrets leder - styrets nestleder - 2 styremedlemmer - 3 vara medlemmer i prioritert rekkefølge Styrets medlemmer/vara medlemmer velges for 2 år av gangen h) Valg av revisor i) Valgkomité skal bestå av én leder og 2 medlemmer med bred geografisk og bransjemessig spredning. Medlemmene velges med en funksjonstid på 3 år. Eldst i ansiennitet er leder, og ett nytt medlem velges hvert år. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, en av de tilsluttede kommuner eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte følger de samme krav til innkalling og stemmegivning som ordinært årsmøte. 8 STYRET Styret har medlemmer hvorav; - 4 styremedlemmer velges av årsmøtet, herunder styrets leder og nestleder, jfr. 6-1 styremedlem oppnevnes av Ålesund kommune med personlig vara medlem - 1 styremedlem oppnevnes i fellesskap av kommuner på Nordre Sunnmøre tilsluttet foreningen med personlig vara medlem - 1 styremedlem oppnevnes i fellesskap av kommuner på Søre Sunnmøre tilsluttet foreningen med personlig vara medlem Styrets arbeidsoppgaver er å - ansette daglig leder - forvalte foreningens økonomi på en forsvarlig og langsiktig måte - utøve den årsmøtevedtatte arbeidsplan - oppnevne representanter til styrer, råd og utvalg hvor foreningen er representert - arbeide for å innlemme kommuner som ønsker å tilslutte seg foreningens arbeid - godkjenne avtaler med tilsluttede kommuner - sikre at forpliktelser om Turistinformasjon(er) gjennomføres i henhold til avtaleverket herunder plassering og bemanning - øvrige oppgaver som styret finner formålstjenlig og innenfor foreningens vedtekter Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer/vara medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 9 ADMINISTRASJON Foreningens daglige drift utøves av en ansatt Reiselivssjef. Reiselivssjefen arbeider innen det vedtatte budsjett og arbeidsplan, i samsvar med disse vedtekter og i henhold til styrets instruks. Reiselivssjefen forbereder saker til styret, og møter selv i styret og Årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 10 AVTALER MED KOMMUNER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre inngår avtaler med kommuner som ønsker å inngå i samarbeidet. Avtalene avklarer - regler for oppnevning av styremedlemmer (jfr. ) - regler for opphør av avtaler - rettigheter og forpliktelser forøvrig mellom partene 11 SIGNATUR Signatur i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre innehas av styreleder sammen med daglig leder. 12 UTMELDELSE For bedrifter/organisasjoner kan utmelding bare skje ved skriftlig utmelding senest 4 måneder før det kalenderår som utmeldingen skal gjelde. For kommuner gjelder 3 års binding ved innmeldelse og deretter 15 måneder før det kalenderår som utmelding skal gjelde fra. 13 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av og tillegg til foreningens vedtekter kan besluttes på ordinært og ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer. 14 OPPLØSNING Oppløsning av Reiselivslaget kan bare besluttes av ordinært Årsmøte med 3/4 av de avgitte stemmer. Ved oppløsning overlates foreningens verdier og rettigheter til Ålesund kommune som forplikter seg til å forvalte de i henhold til foreningens formålsparagraf i samråd med øvrige kommuner tilsluttet foreningen ved oppløsningsvedtaket. Sist godkjent/endret: Årsmøtet 2012 Ålesund 18. april

16 18. KONTIGENTSATSER MEDLEMSLISTE HANDELSBEDRIFT/BUTIKK Enkeltfirma/butikk/reisebyrå/kafé/bar Kr 3.49,- Kjøpesenter Kr 1.49,- x antall utsalg, maks. kr ,- REISELIVSBEDRIFTER Overnatting: Min. kr 3.49,- Hotell Kr 3,1 pr. gjestedøgn foregående år Pensjonat/appartement/hytte/rorbu/camping Kr 48,-pr. enhet, minimum kr 3.49,- SPISE/FORNØYELSESSTEDER Kafeteria, mindre serveringssted Kr 3.49,- Restaurant, større serveringssted Kr ,- AKTIVITETSBEDRIFTER OG SEVERDIGHETER Individuelle avtaler (minimum kr 5.98,-) TRANSPORT under 10 mill i omsetning Kr 6.958,- TRANSPORT over 10 mill i omsetning Kr 15.06,- ANNET NÆRINGSLIV Individuelle avtaler (minimum kr 5.98,-) KOMMUNER Kr 28,09 pr. innbygger (Ålesund kommune betaler i tillegg et driftstilskudd til Turistinformasjon i Ålesund sentrum) VILKÅR Som medlem i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre vil bedriften nyte godt av følgende fordeler: Gratis oppføring av bedriften med kontaktinformasjon, tekst og bilde på Tilbud om gunstige pakkepriser for utvidet visning og visning på Fjord Norges og Visit Norways nettportaler. Gratis oppføring av bedriften i produktbrosjyrer, samt tilbud om annonseplass i aktuelle trykksaker og andre markedsføringskanaler til rabatterte medlemspriser. Gratis oppføring av overnattingsbedrifter og attraksjoner i Fjord Norges Reiseguide. Fri bruk av turistinformasjonen(e) for distribusjon av egenreklame. Anbefaling overfor turister og samarbeidspartnere samt bruk av henvisnings-/bookingtjenester. Nyhetsbrev minst 4 ganger i året. Rett til deltakelse på årsmøte, og derav påvirkningsmuligheter og rett til informasjon. Mulighet til å bruke Destinasjon Ålesund & Sunnmøres logo og kontaktflate. Medlemsavtalen fornyes automatisk for kommende år. Utmelding må meddeles skriftlig og senest 4 måneder før det kalenderår utmeldingen skal gjelde. Markedsbidraget justeres årlig etter SSB s konsumprisindeks. Kommuner: Innbyggertall oppdateres årlig etter SSB s statistikk Kronebeløpet justeres årlig etter SSB s konsumprisindeks Markedsføringsbidraget forfaller med 50 % pr. 15. januar og 15. juli hvert år Oppsigelse må meddeles skriftlig senest innen og gjelder deretter fra utløpet av etterfølgende kalenderår. MEDLEMSOVERSIKT PER DESEMBER 2014 Kommune Giske kommune Haram kommune Hareid kommune Herøy kommune Norddal Kommune Sande kommune Skodje kommune Stordal kommune Sula kommune Sykkylven kommune Ulstein kommune Vanylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Ålesund kommune Næring 62 NORD AS Alnes Rorbuferie Alpehytta AS Alpepass AMFI Drift AS ANNO AS Artifex Kunst & Antikk og Nomaden Espressobar Atlanterhavsparken Atlantic Mice Avinor Avis, Møre og Romsdal Bilutleie B.A. Rongve AS Bakketunet på Bjørke, Galleri Bjørke Barnas Lekeland Berg-Hansen Nordvest AS Best Western Baronen Hotel Bjørkedalen Gjestehytter Bondalseidet Hytteutvikling AS Borg Bed & Breakfast Brudavolltunet Bruktbutikken - Ørskog Sokneråd Bukkholmen Rorbuer Bytoget i Ålesund Café på kyrkjetorget Clarion Collection Hotel Bryggen Christian Gaard & Bygdetun Christineborg Gjestehus AS Citysightseeing Fjord AS Color Line Stadion Cylindra AS Devoldfabrikken AS Eirikgarden First Hotel Atlantica Fjellstua Fjord Cruise Adventure Flø Feriesenter Furniture Guiding AS Glede på Reisen Godøy Kystmuseum Goksøyr Camping Gullsmed Danielsen Gunnabuda H.I. Giørtz Sønner & Co. Hakallegarden Hatlehols AS Havferie Hertz - Bjarne Øverland AS Herøy Kystcamp Herøy Kystmuseum Hjørundfjord Adventures Hjørundfjord Camping Hjørundfjord Fjordservice AS Hoffmann Cafe & Bar Hotel Brosundet Hotel Ivar Aasen Hotel Union Øye Husfliden AS Hustadnes Fjordhytter Høgskolen i Ålesund Ingrids Glassverksted Ishavsmuseet Aarvak Jacu Juvet Landskapshotell Kayak More Tomorrow Ålesund Klippfiskakademiet AS Knutegarden - Norangdal Kokarsteinen Kragseth Feriesenter Kremmergaarden Kvilehytta AS Lerstad Bensin Lille Kalvøy Fjordhytter Lyst Bar & Restaurant M/S Nordic Genesis Martin Walderhaug Eftf. AS Matfestivalen Mivo Eiendomsforedling Momentium AS MS Granny Møbelmuseet Norsk Møbelfaglig Senter Møre Guideservice AS Nettbuss Midt-Norge AS Nilsgardstunet Nor Tekstil AS, avd. Ålesund Noreon Norgesguidene AS Nynorsk Kultursentrum Pigment Kunsthandel Plass 1 As Torvik Resort Prestegården på Lepsøya Quality Hotel Waterfront Quality Hotel Ulstein Radisson Blu Hotel Ålesund Rekkedal Gjestehus Rica Hotel Scandinavie Rica Parken Hotel Ring Taxi AS Runde Miljøsenter Sagafjord Hotel - Lodge & Marina Scandic Ålesund Sivert Aarflot-museet Sjøholt Camping Skjeljavika Hytteutleige Solnørvika Fritid Sorengarden Standal Alpesenter Drift AS Stavset Fjordhytte Stiftelsen Kulturkvartalet (Jugendstilsenteret + KUBE) Stiftelsen Alnes Fyr Stiftinga Sunnmøre Museum Storfjord Hotel Stuen Sunde Fjord Hotel Sydsiden Bilutleie A/S Europcar Sykkylven Naturhistorisk Museum Sætre Gard AS Tajmahal AS Teaterfabrikken Thon Hotel Fosnavåg Thon Hotel Ålesund Trandal Fjordhytter Trankokeriet Antikk Troll Fjordhytter Turbilane AS Turistbussen Ålesund Tynnaknuten Ulsteinvik Vandrarheim Uteguiden Verkstaden Bistro Vestferd Via Egencia Ålesund Vika Feriesenter Volda Bygdetun Volda Turisthotell Volsdalen Camping XL Diner Ytste Skotet Ytterland AS Ålesund Golfklubb Ålesund Havfiskesenter - Rebell Ålesund Parkering Ålesund - Sunnmøre Turistforening Ålesund Taxisentral Ålesund Turvognservice AS Ålesund Vandrerhjem Aalesunds Museum Aarflot Havnevik AS 30

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre årsberetning 2011 destinasjon Ålesund & Sunnmøre Hva skjer i løpet av et år da egentlig? da var ett år gått på gjensyn! STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017

REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 REISELIV STØRRE ENN OLJE OG GASS INNAN 2030? GEIR S. VIK DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 22. JUNI 2017 LITT LOKAL FAKTA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Marknadsføringsselskap for ca 170 reiselivsbedrifter

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Opplev toppen av Fjord Norge!

Opplev toppen av Fjord Norge! Opplev toppen av Fjord Norge! 2 Den kontrastfylte naturen i Møre og Romsdal kan ta pusten fra noen og enhver med fjell og fjorder som er blant de vakreste i verden. Med kort avstand mellom attraksjonene

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Velkommen til Quality Hotel Waterfront, Ålesund

Velkommen til Quality Hotel Waterfront, Ålesund Rune Werner Molnes/Innovation Norway Vinden uler rundt hushjørnene og sjøen går hvit. Plutselig bryter solen gjennom, og disse guddommelige spilene av lys fra oven demper havet Dette er rå kraft. Mektige

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl

#friskeopplevelser. et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon. Foto: Mattias Fredrikssonl #friskeopplevelser et kort tilbakeblikk på vår strategiske posisjon Foto: Mattias Fredrikssonl Friske opplevelser Verden er full av pene, behagelige og forutsigbare reisemål. Solstoler, fargerike paraplydrinker,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019

REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 REISELIVET I FJORDVEG-REGIONEN ETTER OPNINGA AV RYFAST I 2019 Sammenhengen mellom attraksjonskraft, infrastruktur og produktutvikling. Trender for framtida Fjord Norge AS Etablert i 1993 i sitt 23. driftsår

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Totalt 21 fergesamband 8 Bussanbud 5 Hurtigbåtanbud 20 mill kollektivreisende per år 600 mill. årlig omsetning 20.09.2016 2

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 13.08.2017 28.10.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 2 660 TIL FLYPLASSEN / TO

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 26.03.2016 17.06.2016 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr.

MEDLEMS INFO. Ny turistbrosjyre i produksjon nå. Det er fortsatt noen plasser ledig om du ønsker å være med. Send mail til mette@visithr. MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 5 Oktober 2015 VisitOsloRegion Et nytt landsdelsselskap Side 2 Nytt medlem Side 3 Nyt fra Fiskelykkeprosjektet Side 5 Ny turistbrosjyre i produksjon nå Jobben med å lage turistbrosjyren

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer