DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE"

Transkript

1 oto: Sverre Hjørnevik, Kristin Støylen, Julie Tørrissen, Morten Hjertø ÅRSRAPPORT 2014 Skateflukaia, N-6002 Ålesund

2 INNHOLD 1. Reiselivssjefen har ordet 4 2. Strategier og mål for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Visjon Forretningsidé Strategier Målsettinger Medlemmer 6 3. Styret i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre 6 4. Organisasjonen og ansatte 6 5. Markedsallianser og nettverk 6. Tilstede der beslutningene tas 8. Reiselivets betydning på Sunnmøre 8 8. Markedsutvikling overnatting Aktiviteter og tiltak i ferie- og fritidsmarkdet Nasjonale markedstiltak Internasjonale markedstiltak Presse- og visningsturer Ålesund Cruisenettverk Brosjyremateriell Foto Konferanse & Incentives Turistinformasjon Internett & Booking Sosiale medier Prosjekter Produktutvikling NCE Tourism Fjord Norway Styrets årsberetning Årsregnskap Noter Revisors beretning Vedtekter Kontigensatser Medlemsliste 31 Midtsommerjazz i Ålesund 3

3 1. REISELIVSSJEFEN HAR ORDET 2014 var et godt reiselivsår, og et år hvor flere bedrifter i Ålesund & Sunnmøre kan se tilbake på tidenes resultat! Godt samarbeid i næringen, langsiktig markedsføring, god synlighet av Ålesund & Sunnmøre som reisemål og et fantastisk sommervær er noe av hovedelementene bak et svært godt reiselivsår. Ferie/fritidstrafikken til hotellene i Ålesund & Sunnmøre økte med hele 13,9 % i fjor, og for sommermånedene var økningen enda større; +15,5 %! Flere nordmenn brukte det fine sommerværet til å oppleve sitt nærmeste ferieland, og vi hadde økning fra flere utenlandske marked etter noen tøffe år etter finanskrisen brøt ut. Tyskland, Sverige, Storbritannia og Nederland økte alle i 2014 her i vår region. Reiselivsnæringen er en helårsnæring og skaper milliardverdier på Sunnmøre. Vi har store ambisjoner for fremtidig vekst i næringen hele året. Det krever samarbeid, langsiktighet og at vi bearbeider alle de påvirkelige kundesegmentene i reiselivet. Konferansemarkedet, cruisegjester og vinterturister er noen av segmentene vi må bearbeide samtidig med de tradisjonelle feriegjestene. Dette er i samsvar med de strategiene og markedssatsingene Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har investert inn i for å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivsnæringen i Ålesund & Sunnmøre. Vi har over flere år hatt høy fokus på digital markedsføring for å gjøre regionen synlig som reisemål. Digital markedsføring blir svært viktig også i årene fremover. Ved å utnytte de ulike digitale plattformene i media, med redaksjonelle omtaler om regionen vår, små filmsnutter som viser opplevelser i verdensklasse, bruk av gode bilder som frister til å besøke området vårt, og kombinere dette inn i mot overnattingsstedene, attraksjoner og produktpakker. Digital markedsføring gjør også at flere sprer budskapet vårt i mange ulike kanaler og også inn i mot nye målgrupper. Denne markedsføringsformen har vært sentralt i Norgeskampanjene våre i flere år, og de siste to årene i Amsterdamkampanjen vi startet etter oppstarten av KLM-ruta mellom Amsterdam og Ålesund lufthavn Vigra. Tall fra overnattingsstedene viser dette har vært en suksess! Det norske markedet er vårt største og viktigste marked, og en betalende turist er like viktig om man kommer fra nabobygda eller fra et fremmed land. Derfor satser vi mye på det norske markedet i vår store Norgeskampanje, og med lokal postkasse distribusjon av Reiseguide-brosjyren vår. Undersøkelser viser at inntil 1/3 av ferie- og fritidsgjestene bor privat med slekt og venner, og derfor distribuerer vi Reiseguiden for å gjøre flere av oss i god stand til å bli kjent med alle opplevelsene, attraksjonene, overnattingsstedene og restaurantene vi har i vårt nærområde. Vi er alle ambassadører for det Sunnmørske reiselivet! Vi fortsetter i 2015 ei sterk satsning på det norske markedet, og vi ser bedringer i våre viktigste utenlandsmarked i Europa. Den norske kronen står i skrivende stund svakt mot viktige valutaer som Euro, Pund og Dollar. Det gjør det dyrere for nordmenn å feriere i utlandet, og tilsvarende rimeligere for utenlandske turister å oppleve Norge og Ålesund & Sunnmøre som reisemål. Vi har de siste årene hatt ei målrettet satsning mot det Asiatiske markedet. Asia er et spennende marked hvor Innovasjon Norge, Fjord Norge og flere andre har vært representert i flere år. Vi ser at de som har vært til stede i markedet har gode gjestetall å vise til, dette håper vi også å få til i Ålesund & Sunnmøre i årene fremover. Cruisemarkedet har hatt en sterk vekst i flere år, og er en viktig del av turismen. Ålesund er i dag ei sentral havn for cruiserederiene, og vi ble i fjor besøkt av ca passasjerer. Dette er på linje med rekordåret i Både Ålesund og Norge venter nå en utflating av veksten, og for oss er det viktig å håndtere dette volumet godt slik at det skapes verdier hos de ulike aktørene og attraksjonene. Jeg vil rette en stor takk til våre eiere og samarbeidspartnere. Det gode samarbeid mellom våre lokale reiselivsbedrifter, kommuner og destinasjonsselskapet er helt avgjørende for at vi år etter år klarer å skape vekst i denne viktige næringen. Vi ser frem til et videre godt samarbeid for å skape økt trafikk og lønnsomhet for reiselivet i Ålesund & Sunnmøre! Geir S. Vik Reiselivssjef 4 5 Runde

4 2. STRATEGIER OG MÅL FOR DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE 2.1 Visjon «Inspirere til reiselyst» 2.2 Forretningsidé Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. 2.3 Strategier Styrke merkevaren Ålesund & Sunnmøre Forsterke salgs- og markedsføringsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt Prioritere aktiviteter, markeder og segmenter med størst potensial for å tilføre langsiktig, lønnsom trafikk. Styrke samarbeidet med sentrale aktører med fokus på de som markedsmessig gir størst verdi. Forsterke fokuset på utvikling av markedstilpassede produkter og pakker. Styrke selskapets framtidige økonomiske finansieringsgrunnlag Forbedre tilgjengelighet og infrastruktur Synliggjøre reiselivsnæringens betydning Tydeliggjøre rollefordeling mellom selskapet og øvrig lokalt reise liv 2.4 Målsettinger Øke attraktiviteten til området som reisemål hele året Øke områdets markedsandeler Øke tilfredsheten blant medlemmer Øke tilfredsheten og kompetansen om området hos den profesjonelle reisebransjen Øke tilfredsheten blant gjestene Øke tilfredsheten blant ansatte Kommunikasjonsstrategi Vi må være tydelig i vår kommunikasjon gjennom å definere våre aller fremste fordeler som reisemål. Våre «fyrtårn» og «fyrlykter» er valgt for å fokusere på våre unike og diferensierende egenskaper både geografisk og tematisk. Jugendstilbyen Ålesund 2.5 Medlemmer Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en medlemsorganisasjon, og hadde ved årsskiftet registrert 146 næringsbedrifter og 16 kommuner på Sunnmøre som medlemmer. Norddal kommune er medlem både i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord- Trollstigen. Det blir kontinuerlig jobbet for å øke rekrutteringen av nye medlemmer, samt vedlikeholde eksisterende medlemsportefølje. 3. STYRET I DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE Styret i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har det foregående året bestått av (funksjonstid i parentes); Årsmøtevalgte styremedlemmer Arne Aambakk, Ålesund, styreleder ( ) Sven Erik Moe, Ålesund, nestleder ( ) Bodil Voldsund, Ulstein ( ) Tor Hånde, Skodje ( ) Årsmøtevalgte vara medlemmer i prioritert rekkefølge 1. Jane Hustad, Ørsta ( ) 2. Kjell Sandli, Ålesund ( ) 3. Siri Dahl, Ørsta ( ) Oppnevnt av Ålesund kommune Anita Vadset Valle (vara: Roar Pedersen) Oppnevnt av kommunene på Nordre Sunnmøre Geir Ove Vegsund, Sula (vara: Bjørn Sandnes, Haram) Oppnevnt av kommunene på Søre Sunnmøre Rune Hovde, Ørsta (vara: Dag Vaagen, Sande) Styret har hatt 5 møter og behandlet i alt 28 saker. Styret har i året som har gått hver opptatt av at drift og markedsfokus har fulgt selskapets strategiske plan. Styret har i tillegg vært engasjert i arbeidet med samordningsprosessen for fusjon mellom DÅS, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS og Reisemål Stryn- Nordfjord AS. Styreleder har vært spesielt engasjert i denne saken, og har blant annet ledet styringsgruppen for samordningsprosjektet. For øvrig har styreleder også deltatt på en del møter med næringsaktører, kommuner, samt vært styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv. Konferansesjef Oddhild Breivik Salgssjef Ferie/Fritid Grethe Loe 5. MARKEDSALLIANSER OG NETTVERK Pressebesøk/Cruise Bente Saxon Reiselivet er en næring preget av en omfattende organisering med en rekke ulike alliansepartnere som er viktig for både rammebetingelser og salg/markedsføring. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre anser et tett samarbeid med medlemmer innenfor kommune og næring som avgjørende for at selskapet skal utøve effektiv og rasjonell markedsføring. I tillegg er det helt avgjørende at Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har svært tett og god relasjon til våre viktigste samarbeids- og alliansepartnere. Årsmøte Styret Reiselivssjef Geir S. Vik Markedssjef Tom Anker Skrede Turistinfo/Medlem Anita Nøring Web/booking Ann E. Haram Møre og Romsdal Reiseliv (MRR) fungerer som et rent samarbeidsorgan for de tre destinasjonsselskapene i fylket og Møre og Romsdal fylkeskommune. Sekretariatstjenester leveres av et av destinasjonsselskapene, og organisasjonen har ingen egne ansatte. Markedsrådet er det operative, faglige organet. NCE Tourism Fjord Norway startet opp i 2010, og skal med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FOU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. Det finnes 12 ulike NCE program fordelt på ulike næringer. Programmet skal forsterke innovasjonskraften i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge, og er et samarbeids prosjekt mellom SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Visjonen er å gjøre Fjord Norge-regionen til et verdensledende reisemål innen aktive naturbaserte opplevelser. Cruise Norway er et markedsføringsselskap som arbeider med å fremme Norge og Svalbard som cruiseområde. Gjennom planlegging, koordinering og iverksetting av felles aktiviteter er målet å øke cruisetrafikken uten å være i konkurranse med aksjonærene. Cruise Europe er en medlemsorganisasjon bestående av europeiske land og havner som er etablert for å fremme Europa som cruisedestinasjon. Runde-regionen Hjørundfjorden & Sunnmørsalpane Alnes Fyr 4. ORGANISASJONEN OG ANSATTE Vi er opptatt av å ha en faglig dyktig stab markedsførere, hvor hver enkelt skal ha funksjoner og arbeidsområder som er klart definerte. Dette ser vi som viktig for å være godt forberedt på de omstillinger reiselivsbransjen står foran i tiden som kommer, og for at vi skal være et nyttig og godt selskap for reiselivsnæringen i regionen vår. Vi har i 2014 hatt noen mindre endringer i staben; Grethe Loe er sykmeldt, og i hennes fravær er Elisabeth L.P. Guerry vikar i 60 % stilling. Markedsførings temaet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre består av følgende ansatte: Fjord Norge AS er reisemålsselskapet for de fire Vestlandsfylkene; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen selv koordinerer selskapet det internasjonale markedsarbeidet innen ferie & fritid. Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping i reiselivsnæringene, og øke interessen for Norge som reisemål. Selskapet har det overordnede ansvaret for merkevarebygging av Norge som reisemål. I tillegg til hovedkontoret i Oslo og regionale kontorer, er det etablert «markedsstasjoner» / utenlandskontorer i flere land i Europa og verden for øvrig. Norway Convention Bureau (NCB) består av ledende kongressog møtebyer (destinasjoner) i Norge, sentrale hotellkjeder og transportselskaper, og arbeider med å samordne og koordinere aktiviteter innenfor salg og markedsføring. Aktivitetene rettes mot det internasjonale markedet for kongresser, møter, incentives og arrangement. DÅS er ikke lengre medlem i NCB. Adventure Travel Trade Association (ATTA) er en verdensomspennende medlemsorganisasjon med over 00 medlemmer i 60 land. Organisasjonens målsetting er å øke kompetansen om aktivitetsbasert reiseliv og skape et nettverk mellom destina sjoner og produkteiere som jobber i dette markedet. ATTA arrangerer nettverksamlinger, markedsfører og arrangerer konferanser hvor business to business mellom partnerne står sentralt. 6

5 Regionale destinasjonsselskap som Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn & Nordfjord, Visit Nordmøre & Romsdal er viktige samarbeidspartnere for å sterkere knytte eget område opp i mot andre attraksjoner med sterk reiselivsmessig attraksjonskraft; Geirangerfjorden, Briksdalsbreen, Trollstigen og Atlanterhavsveien. Utviklingsforum for Ålesund lufthavn Vigra ble opprettet i 2005 med formål om etablering av internasjonal direkteflyruter til nytte for reiselivet, lokalt næringsliv og innbyggerne i regionen. Forumet jobber også med styrking av rutenettet nasjonalt inn til Vigra, og at tilbringertjenesten til flyplassen fungerer godt. Forum består av representanter fra Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, Avinor, Næringsforeningen Ålesundsregionen, Ålesund kommune, Giske kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Maritim Forening for Søre Sunnmøre, Maritimt Forum Nordvest, Sunnmøre Regionråd og Via Egencia Ulsteinvik. 6. TILSTEDE DER BESLUTNINGENE TAS Destinasjon Ålesund & Sunnmøre ser det som viktig å være representert i styrer og råd hvor man kan påvirke og være en premissgiver for reiselivsutviklingen i regionen. Geir S. Vik er styre leder i Ålesund Cruisenettverk, medlem i Utviklings forumet for Ålesund lufthavn Vigra, medlem i Rådet i Stiftelsen Atlanterhavsparken og styremedlem i Næringsforeningen Ålesundsregionen. Tom Anker Skrede er leder av Markedsrådet i Møre og Romsdal Reiseliv. Ann Elisabeth Haram er sekretær hos Møre og Romsdal Reiseliv. Bente Saxon er ansvarlig for markedsføring og daglig drift av selskapet Ålesund Cruisenettverk. Styreleder Arne Aambakk er også styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv, og styremedlem i Klippfiskakademiet.. REISELIVETS BETYDNING PÅ SUNNMØRE Møre og Romsdal Reiseliv (MRR) bestilte av Transportøkonomisk Institutt (TØI) i 2011 en økonomisk analyse av ringvirkningene for reiselivet i Møre og Romsdal. Rapporten var klar høsten 2012, og gav reiselivet interessant oversikt over verdiene som skapes som følger av turismen, og sysselsettingseffekten av næringen. Siden dette er den siste økonomiske analysen gjort i Møre og Romsdal presenterer vi den her. Verdt å merke seg at tallene er basert på 2011-kroner, og er ikke vektet for økningen vi har hatt i ulike segmenter og marked siden den tid. For Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sitt geografiske område viser analysen at reiselivet genererte direkte omsetning på i overkant av kr 1,3 milliard i Samlet omsetning i 2011 (kilde: TØI) Møre & Omsetning i 1000 kr DKN DMR DÅS DGT Romsdal Overnattingsturister Gjennomreiser Dagsbesøk Cruisepassasjerer Turistforbruk i alt Undersøkelsen fra TØI viser også at overnatting er den klart største enkelt gruppen hva omsetningsverdi angår med 32 % av forbruket. Interessant er det også at forbruket av mer tradisjonell varehandel og servering samlet utgjør 36 % av turistens forbruk. Spesielt innen varekjøp og dagligvare er næringsaktørene i varierende grad er partnere i det felles markedsføringsapparatet til destinasjonsselskapene, og dermed høster av fellesgodene. Verdt å merke seg er at over 30 % av ferie/fritidsgjester bor privat hos slekt, venner eller i private fritidsboliger. Dermed er lokal distribusjon av den årlige Reiseguiden svært viktig for å gjøre lokalbefolkningen på Sunnmøre oppmerksom på mulighetene for gode opplevelser i nærmiljøet. Av samme årsak er det også viktig for oss å få mange lokale følgere på sosiale medier. Dette er viktige kanaler for å spre informasjon og inspirere til reiselyst. 8 9 Hjørundfjorden

6 Fordeling av forbruket på vare- og tjenestegrupper i Møre og Romsdal (kilde: TØI) Norge Mål 2014 Samlet 1, 1,8 1, 2,0 Nordmenn 1,6 1,6 1,6 1, 8. MARKEDSUTVIKLING OVERNATTING Utland 2,1 2,2 1,9 2,5 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har i den vedtatte Strategiplanen for perioden satt kvantitative målsettinger for registrerte ,5 % - 3,3 % +,0 % gjestedøgn målt mot Møre og Romsdal, Fjord Norge og landet for 500 øvrig. 000 Vi har som mål å øke markedsandelene til Ålesund & Sunnmøre og styrke regionens sin posisjon som et foretrukket reisemål både blant norske og utenlandske gjester Transport 19 % Annet varekjøp 11 % Markedsandeler DÅS vs andre regioner (kilde: Statistikknett) Møre og Romsdal Mål Samlet 33,5 33, 35,0 33,8 3,3 36,1 35,0 Nordmenn 33,0 36,2 36,9 34,4 38,8 36,9 35,0 Utland 33,0 29,4 33,0 32,5 33,8 34,5 35,5 Fjord Norge Mål Samlet 6,9 6,6,0 6,,1 6,9,3 Nordmenn 6,8 6,9,1 6,8,5,3,2 Utland,1 6,1 6,8 6,5 6,0 6,2,5 Norge Mål Samlet 1, 1,6 1,8 1, 1,8 1, 2,0 Nordmenn 1,5 1,6 1,6 1,6 1, 1,6 1, 1 % 2 % Utland 4 % 2,2 1,9 2,2 2,0 1,9 1,9 2,5 Destinasjon Ålesund Sunnmøre er en region med stor konsentrasjon Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en region med stor konsentrasjon av hotellbedrifter. av hotellbedrifter. I I utgjorde hotellovernattinger 82 % 8 av % over- av overnattingene i destinasjonsområdet, i destinasjonsområdet. dette tilsvarer Det om også lag i 263 hotell million hvor den største verdiskapningen i overnatting gjøres, og er dermed et svært kroner i losjiomsetning ved hotellbedriftene. Hvor av 184 million er i viktig område for verdiskapningen av reiselivet. 11 % Ålesund by og 9 million på de andre Sunnmørshotellene. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre hadde nok et godt reiselivsår i Det totale volumet i overnattinger er Hotell omtrent som i 2013, Overnattingsstruktur i Destinasjon Ålesund & men destinasjonen har nådd sine markedsandel Hy<e mål i henhold til Sunnmøre i 2014 (kilde: Statistikknett) strategiplanen fra Vår markedsandel i Møre & Romsdal er på Sesongcamping 36,1 %. 1 % Telt/Campingvogn 2 % 4 % Norge økte antall overnattinger med 3, %, Fjord Bobil Norge 2,1 % og Møre 11 % og Romsdal 2,8 %. Det utenlandske 82 % markedet har vært preget av Hotell hard konkurranse, finanskrise og utfordringer med sterk norsk krone de siste årene. Den norske konkurranseevnen overfor våre store og Hy<e viktigste utenlandske marked har blitt svekket. Ålesund & Sunnmøre Overnattingsstruktur i Destinasjon Ålesund Sesongcamping & Sunnmøre i Møre 2012 hadde og Romsdal en liten nedgang 2008 på overnattinger 2014 til Mål samlet (kilde: Statistikknett) Telt/Campingvogn Samlet (-0,5 %). Norske overnattinger 33,0 gikk 35,0 ned med 36,1-3,3 % ( ,0 overnattinger), Bobil men utenlandske 33,0 gikk 36,9 opp med + 36,9 % ( ,0 overnat- Nordmenn Utland tinger). 32,5 33,0 34,5 35,5 82 % Fjord Norge Mål 2014 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var i 2014 den 4. største overnattingsregionen i Fjord Norge-området. Vi har over tid hatt god vekst, Samlet 6,6,0 6,9,3 Nordmenn 6,,1,3,2 Cruiseturismen har vokst sterkt i Norge de siste årene, og Ålesund Utland og hvis man tenker seg 6,4 en ny region 6,8 lik den som 6,2 er under,5 utgreiing Møre som og cruisehavn Romsdal har hatt 2008 en formidabel 2011 vekst I 2014 Mål ble 2014 det en hvor man samler Ålesund & Sunnmøre, Geiranger-Trollstigen og Samlet stabilisering i Ålesund 33,0 med 129 cruisebåtanløp. 35,0 36,1 En økning 35,0 på 8 Norge Nordfjord, vil regionen 2008 samlet representere nesten 1,1 Mål million 2014 overnattinger Nordmenn anløp fra Med ,0 registrerte 36,9 passasjerer 36,9 hadde 35,0 vi en Utland nedgang med.321 i antall 32,5 på passasjerer 33,0 fra ,5 I tillegg kommer 35,5 11 årlig. Samlet Nordmenn 1, 1,6 1,8 1,6 1, 1,6 2,0 1, havneavgifter, forsyninger til skipene og mann skapets forbruk i Fjord land. Norge Innovasjon Norge 2008 hadde en cruise 2011 undersøkelse 2014 Mål i som Samlet viser at cruiseturistens forbruk 6,6 i land,0 var på kr 860,- 6,9 pr. person.,3 For Utland Overnattinger Destinasjon 2,1 2,2 Ålesund 1,9 & Sunnmøre (kilde: Statistikknett) 2,5 Nordmenn Ålesund sin del utgjorde 6, dette om lag,1 150 million,3 kroner.,2 Utland 6,4 6,8 6,2, ,5 % - 3,3 % +,0 % Aktiviteter/ opplevelser 8 % Dagligvarer 10 % Annet 5 % Overnatting 32 % Servering 15 % 0 I alt.nordmenn.utlendinger I alt.nordmenn.utlendinger Norge er vårt klart største og viktigste marked, både hva gjelder volum, inntjening og kjøpekraft. Satsningen på det norske markedet fortsetter med styrke. Grafen til høyre viser nasjonalitetssammensetning på de største utenlandsmarkedene for Ålesund & Sunnmøre. Det er gledelig å se vi har vekst fra de fleste av de utenlandske markedene hvor vi satser. Flere marked har igjen vekst etter noen tøffe år med finanskrise og sterk norsk krone mot både Euro, Pund og Dollar. Med det volumet Tyskland representerer er det viktig at der nå er vekst igjen. Økningen fra Nederland fortsetter etter oppstarten av direkteflyruten mellom Amsterdam og Vigra, og stor markedskampanjer vi har kjørt i den forbindelse. Veksten fra Italia er arbeidere i forbindelse med kraftlinjeutbyggingen gjennom Sunnmøre Endring % Marked Hotellmarked etter formål - antall overnattinger (kilde: Statistikknett) Ålesund I alt ,2 Kurs/konf ,4 Endring Endring Yrke ,4 Ferie/fritid siste år ,6 Marked Endring Endring Endring % Ålesund I alt ,2 19,1 Marked Kurs/konf Ålesund 33 & Sunnmøre 442 I alt , , ,0 Yrke Kurs/konf , , ,9 Ferie/fritid Yrke , ,6 51,4 Ferie/fritid ,9 Marked Endring Endring Ålesund & Sunnmøre I alt ,0 22,9 Endring % Kurs/konf Marked Sunnmøre 42 u/ålesund 390 I alt , , ,8 Yrke Kurs/konf , , ,2 Yrke ,2 Ferie/fritid ,9 46, Ferie/fritid ,0 Marked Endring Endring Sunnmøre uten Ålesund I alt ,8 35,9 Kurs/konf ,2 85, Yrke ,2 33,3 Ferie/fritid ,0 26,4 Hotellutviklingen har vært svært god over flere år både i Ålesund og på Sunnmøre forøvrig. Ferie/fritid hadde en vekst i fjor på 13,6 % og hele 51,6 % siste 5 år i Ålesund. Sunnmøre u/ålesund har også sterk vekst; +15 % i fjor og +26,4 % siste 5 år. DÅS er fylkets klart største destinasjonsselskap med markedsandel på 36 %, Møre og Romsdal hadde i 2014 litt over 1,4 million overnattinger. Utvikling overnatting siste 5 år ( ) Overnattinger største utenlandsmarked Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (kilde: Statistikknett) Samlet Hotell Hotell Hotell Hotell Camping/ Ant. overn. Cruise Cruise % overn. samlet Ferie/fritid Kurs/konf Yrke hytter endring 5 år Ålesund 19,1 % 51,4 % 13, % -1,1 % % Sunnmøre u/ålesund 35,9 % 26,4 % 85, % 33,3 % DÅS samlet 9,9 % 22,9 % 46, % 30,9 %,5 % -25,8 % Møre & Romsdal 2, % 15,6 % 35,3 % -23,1 % 9,6 % -14,8 % Fjord Norge 5,4 % 13,8 % 1,1 % 1,8 % 13,1 % -11,2 % Norge 6,2 % 11,1 % 10,9 % 4,4 % 13,8 % -2,6 % % NB: Statistisk sentralbyrå har gjort endringer i omfang og registergrunnlag for overnattingsstatistikken fra og med januar Det betyr at sammenlikninger med tidligere år må gjøres med forbehold. Endringene betyr lite for hotellene men mer for camping og hyttegrender. 11

7 Golf knutegarden/ Nilsgardstunet Sjøbakken Camping / / Bergen Trondheim Oslo 10 ÅRSRAPPORT AKTIVITETER OG TILTAK I FERIE- OG FRITIDSMARKEDET 9.1 Nasjonale markedstiltak Destinasjon Ålesund & Sunnmøre satsning mot det norske ferie/ fritidsmarkedet var også i 2014 deltakelse i Norgeskampanjen i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal i regi av Møre og Romsdal Reiseliv. Konseptet «Ta deg tid. Opplev mer» var bærende for kampanjen og fokus var rettet på bookbare opplevelser og pakker. Sommerkampanjen inkluderte følgende profil- og salgsutløsende elementer: Web annonsering på VG-tablet og mobil, Dagbladet-tablet og mobil, og 9 lokalaviser over hele landet. Videoreportasjer av de ulike artiklene ble sendt ut til overnevnte aviser. Digitalt bilag/kampanjeside 4 x helsides presentasjon i Innovasjon Norges Sommer-DM (husstanddistribusjon) PR-aktiviteter I 2014 har vi delt Norgeskampanjen opp i en fire sesonger. Vinter, vår og høst som skuldersesonger og sommer som er hovedsesongen. Kampanjeoppsettet for Norgeskampanjen 2014 har fulgt samme stategiske innretning som tidligere år, med fokus på redaksjonell on-line reklame i nettaviser. Når vi ser på oversikten over pris pr. klikk sammenlignet med bruken av pengene tidligere år, så er det en utrolig lav pris. Kanalvalgene var en miks av de to store nettavisene VG og Dag bladet, i tillegg til friflyt.no og Facebook. Både VG og Dagbladet har ulike annonseplasseringer, og TIBE gjorde en fin miks av ulike plasseringer. I tillegg benyttet vi oss også av 9 lokalaviser over hele landet. Disse genererte tilsammen nesten like mye trafikk som annonsene i Dagbladet og VG. Reiseguiden for Ålesund & Sunnmøre ble distribuert til husstandene på Sunnmøre (ca eks.) Mål gruppen var både lokalbefolkningen som kortreiste turister i eget nærområde, men også de mange tilreisende som hvert år velger å overnatte hos venner og familie. Foruten ovenstående tiltak har vi i gjennomført en rekke presseturer og fått flere presseoppslag i norske medier. 9.2 Internasjonale markedstiltak Markedsføringen av Ålesund & Sunnmøre i de utenlandske markedene utøves i hovedsak gjennom et tett samarbeid med viktige samarbeids- og alliansepartnere. Dermed oppnås økt slagkraft og kostnadsfordeler ved samdrift. Sentrale samarbeidspartnere har i 2014 vært Fjord Norge AS, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Reiseliv. Ålesund & Sunnmøre markedsføres som reisemål i følgende brosjyremateriell hos våre fremste alliansepartnere: Fjord Norges Reiseguide 2014, helsides presentasjon i profildel og gule sider (9 språkutgaver, opplag ca eks.) Fjord Norges Produktmanual , helsides presentasjon (engelsk, opplag min eks.) samt produktoppføringer i tilhørende årlige faktahefter (min. 2 x eks.) Innovasjon Norges Norgeskataloger 2014, del av 1 sides presentasjon for Møre og Romsdal (10 språkutgaver, opplag ca 1,5 million eks.) Fred Jonny Ålesund ÅLESUND & SUNNMØRE Jugendstilbyen Ålesund er som tatt rett ut av fantasiens verden. Byens unike beliggenhet ved storhavet, med fjord og fjell i umiddelbar nærhet, gir en nærmest uslåelig kombinasjon av kultur og natur! en av verdens mest praktfulle konsentrasjoner av jugendstilarkitektur. Løft blikket mens du utforsker byen og du vil Norges vakreste by Ironisk nok kan vi takke Bybrannen i 1904 for at Ålesund har kort reise unna. Skapt for opplevelser oppdage et mylder av fantasifulle ornamenter på husfasadene. Ta turen opp de 418 trappetrinnene til byfjellet Aksla og fjelltinder strekker seg opp fra fjorden til høyder på opp mot belønningen er en panoramautsikt du sent vil glemme! 2000 meter, men du kan like gjerne finne lette turløyper som egner seg for barnefamilier. På vinterstid finner selv skientu- Naturlige høydepunkter Opplev det yrende fuglelivet på fugleøya Runde og la deg fas- skianlegg eller på topptur i snøkledde fjellsider. Gled deg over stillheten på kajakktur og prøv lykken i fiskerike farvann. La sykkelstyret eller på sjøsafari. Grip øyeblikket, og eventyret venter. cinere av maleriske Alnes fyr. Kjenn magien i den ville Norangsdalen og seil innover den dramatiske Hjørundfjorden omkranset av de mektige Sunnmørsalpene. Den vakre Geirangerfjorden er så unik at den er innlemmet på UNESCO sin Verdensarvliste, og Bjørn Isene Online booking: visitalesund.com Kristin Støylen Ålesund & Sunnmøre glitrende blå isbreer mellom grønne daler i Nordfjord er bare en Ta beina fatt og kom tett på årstidene i Sunnmørsalpene. Skarpe siasten sitt favorittsted her, enten i løypene på komfortable Bergen adrenalinet få fritt spillerom på fantastiske surfebølger, bak Hjørundfjorden & Sunnmørsalpene Fugleøya Runde Alnes fyr Terje Rakke/Nordic Life AS Trondheim Ålesund & Sunnmøre Oslo Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, NO-6002 Ålesund Tlf.: (+4) E-post: visitalesund.com 53 Møre og Romsdal ATTRAKSJONER Ålesund & Sunnmøre Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Museum og besøkssenter Aalesunds Museum, Ålesund A Alnes Fyr, Alnes S Atlanterhavsparken, Ålesund A Brudavolltunet, Ørsta S Cylindra, Sykkylven A Devoldfabrikken, Langevåg A Fiskerimuseet i Ålesund S Godøy Kystmuseum, Godøya www. godoy.kystmuseum.no S Hakallegarden, Åram A Herøy Kystmuseum, Tjørvåg S AKTIVITETER Ishavsmuseet Aarvak, Hareid / A Ivar Aasen-tunet, Hovdebygda A Jugendstilsenteret, Ålesund A Kunstmuseet Kube, Ålesund A Norsk Møbelfaglig Senter, Sykkylven A Runde Miljøsenter, Runde A Sivert Aarflot-museet, Volda / S Sunnmøre Museum, Ålesund A Sykkylven Naturhistoriske Museum, Sykkylven S Volda Bygdetun og Garverimuseum, Volda / S Ytste Skotet, Stordal S Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Navn Tlf.( +4) Internett Sesong Barn og familie Atlanterhavsparken, Ålesund A Barnas Lekeland, Ålesund A Hakallegarden, Åram A Ikornnes Friluftsbad, Ikornes S 62NORD A Actin AS A Hjørundfjord Fjordservice AS, Sæbø A M/S Nordic Genesis, Sykkylven A S/Y Maria A Ålesund Havfiskesenter, Ålesund A Fiske- og båtturer Aalesund Golfklubb, Skodje A Actin AS A Flatøy Holidays, Sandshamn A Gunnabuda, Longva A Kragset Hamn A Kajakk og sykkel Sightseeing & rundturer 62NORD S OVERNATTING Destinasjon Ålesund & Sunnmøre Skateflukaia, N-6002 Ålesund Tel. (4) Ålesund er som tatt ut av fantasiens verden. Løft blikket mens du vandrer i jugendstilbyen; vakre ornamenter pryder husfasadene. Opplev storhavet og maleriske Alnes Fyr og la deg fascinere av det yrende fuglelivet på Runde. Seil innover Hjørundfjorden eller ta beina fatt og kom tett på årstidene i Sunnmørsalpene. Eventyret venter! HOTEL, GJESTGIVERI OG VANDRERHJEM Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Bytoget, Ålesund / S Byvandring i Ålesund S Møre Guideservice AS A Nettbuss Møre, Ålesund A Noreon Guideservice A Actin AS A Norgesguidene AS A Points North Charters A Standal Alpesenter, Storestandal A Ålesund & Sunnmøre Turistforening (DNT) A Vandring, toppturer og klatring Skianlegg, toppturer og ski & sail Actin AS W Alpepass W Norgesguidene AS W Points North Charters W 62NORD S Goksøyr Camping, Runde / S Points North Charters A Runde Miljøsenter, Runde S/A Wildlife/fugletitting Brattvåg Hotell NO-620 Brattvåg Volda Turisthotell NO-6100 Volda Sunde Fjord Hotel NO-603 Eidsnes Hotell Ivar Aasen NO-6150 Ørsta Hareid Hotel NO-6060 Hareid Borg Bed & Breakfast NO-6012 Ålesund Hotel Union Øye NO-6196 Norangsfjorden Ålesund Vandrerhjem NO-6003 Ålesund Sagafjord Hotel - Lodge & Marina NO-6165 Sæbø Hotel Brosundet NO-6004 Ålesund Storfjord Hotel NO-6260 Skodje Clarion Collection Hotel Bryggen NO-6004 Ålesund Christineborg Gjesthus NO-6096 Runde Quality Hotel Waterfront NO-6004 Ålesund Runde Miljøsenter NO-6096 Runde Rica Hotel Scandinavie NO-6002 Ålesund Quality Hotel Ulstein NO-6065 Ulsteinvik First Hotel Atlantica NO-6002 Ålesund Ulsteinvik Vandrerhjem NO-6065 Ulsteinvik Best Western Baronen Hotel NO-6010 Ålesund Aalesund Airport Hotel NO-6050 Valderøy Radisson Blu Hotel Ålesund NO-6002 Ålesund Eirikgarden NO-6040 Vigra Rica Parken Hotel NO-6002 Ålesund Flyplasservice AS NO-6040 Vigra Scandic Ålesund NO-6004 Ålesund Glede på Reisen NO-6040 Vigra Thon Hotel Ålesund NO-6002 Ålesund HYTTER, CAMPING, RORBUER OG FERIELEILIGHETER Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Navn Tlf.( +4) E-post/Internett Sted Aurstad Hytter og Camping NO-6110 Austefjord NO-6250 Stordal Standal Natur-og feriesenter NO-614 Barstadvik Stavset Fjordhytte NO-614 Barstadvik Standal Alpesenter NO-6184 Storestandal Sessgarden NO-6190 Bjørke NO-6230 Sykkylven Skjeljavika Hytteutleige NO-620 Brattvåg Troll Fjordhytter NO-6140 Syvde Fjørtoft Tur & Fiske NO-6294 Fjørtoft Hjørundfjord Camping NO-6165 Sæbø Bjørkedalen Gjestehytter NO-6120 Folkestad Hustadnes Fjordhytter NO-6165 Sæbø Flåvær NO-6090 Fosnavåg Lanternen AS NO-600 Tjørvåg Alnes Rorbuferie NO-6055 Godøy Christian Gaard Bygdetun NO-6183 Trandal Bukkholmen Rorbuer NO-6030 Langevåg Trandal Fjordhytter NO-6183 Trandal Herøy Kystcamp NO-6094 Leinøy Flø Feriesenter NO-6065 Ulsteinvik Gunnabuda NO-6293 Longva Sjøholt Camping NO-6240 Ørskog Havferie NO-6098 Nerlandsøy Bondalseidet Hytteutvikling NO-6150 Ørsta Knutegarden Norangdal NO-6196 Norangsfjorden Kvilehytta NO-6146 Åheim Goksøyr Camping NO-6096 Runde Lille Kalvøy Fjordhytter NO-6021 Ålesund Flatøy Holidays NO-6089 Sandshamn Volsdalen Camping NO-6008 Ålesund Solnørvika Fritid NO-6260 Skodje Ålesund - Sunnmøre Turistforening (DNT) NO-6002 Ålesund Vika Feriesenter NO-6260 Skodje Kragset Hamn NO-6149 Åram Sesong: (A) Hele året, (W) vinter, (Sp) vår, (S) sommer, (F) høst ÅLESUND & SUNNMØRE Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var i 2014 representert i følgende markeder i samarbeid med Fjord Norge og Innovasjon Norge: Storbritannia: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, presse- og visningsturer og workshop deltakelse. I tillegg kommer aktiviteter gjennom Londonkampanjen, i forbindelse med direkteruten mellom London Gatwick og Ålesund Vigra. Tyskland: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger og presse- og visningsturer. Nederland: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, og presse- og visningsturer. I tillegg kommer aktiviteter gjennom Amsterdamkampanjen, i forbindelse med direkteruten mellom Amsterdam og Ålesund. Sverige: Sommerkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, og presse- og visningsturer. Russland: Hovedkampanjen rettet mot forbrukermarkedet og arbeid mot den profesjonelle reisebransjen via eksempelvis input til nyhetsbrev/pressemeldinger, online kampanjer, og presse- og visningsturer. Japan og Sør-Korea: Bransjebearbeidelse med aktiviteter som input til nyhetsbrev/pressemeldinger, internettsider, presse- og visningsturer. I tråd med satsningen på temabasert reiseliv (adventure travel) har Destinasjon Ålesund & Sunnmøre også deltatt på ulike temakampanjer i samarbeid med Innovasjon Norge og Fjord Norge: Vandring med distribusjon i en rekke marked (bla Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Sverige). Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen har vært i markedssamarbeid med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen og Reisemål Stryn-Nordfjord. Ski Fjord Norway med distribusjon i Storbritannia, Danmark, Sverige og Nederland. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen har vært i markeds samarbeid med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen, Reisemål Stryn- Nordfjord og Alpepass. Fiske med distribusjon i Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Russland. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre sin deltagelse i kampanjen er i samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i Møre og Romsdal. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var representert på følgende workshops/messer/salgsaktiviteter innen ferie/fritidssegmentet: Norwegian Travel Workshop (NTW) i Alta. Salgsmøter med turoperatører og agenter fra alle markeder. Workshop i London. Salgsmøter med turoperatører og agenter på det britiske markedet. Workshop i København. Salgsmøter med turoperatører og agenter fra flere markedet. Workshop i Osaka og Tokyo, Japan. Salgsmøter med turoperatører og agenter. Workshop i Seoul, Sør-Korea. Salgsmøter med turoperatører og agenter. ATTA konferansen i Killarney, Irland. Møter med leverandører innen «Adventure travel». Brosjyre distribusjon, Utrecht og Grüne Woche, Berlin. Tilstede under fagdagene på Vakantiebeurs. Flere visningsturer til Ålesund & Sunnmøre gjennom året. Flyruteprosjekt Amsterdam Ålesund ( ) Prosjektet har som formål å markedsføre Møre og Romsdal som opplevelsesområde med Ålesund som naturlig innfallsport, basert på ny tilgjengelighet som den nye KLM-ruten Amsterdam Schiphol til Ålesund Vigra gir. Aktivitetene skal øke kjennskap til og kunnskap om regionen, og skape reiselyst og utløse salg. I 2014 startet vi kampanjen i mars for å være ute i tide for å påvirke de som planlegger sommerferie. I kampanjen har vi fokus på Ålesund som innfallsport og aktiviteter man kan gjøre i nærliggende områder. Kampanjen har også som mål å spre trafikken i et større geografisk område, da med de nasjonale turistvegstrekningene Atlanterhavsveien og Geiranger-Trollstigen og verdens arvområdet med Geirangerfjorden, samt aktiviteter knyttet opp i mot disse. I et marked hvor Norge, Fjord Norge og ikke minst Møre og Romsdal er lite kjent som reisemål, må budskapet være så enkelt som mulig for å kunne nå gjennom til forbruker. Vi ser et stort potensial for Møre og Romsdal som opplevelsesfylket i det Nederlandske markedet, da vi har etablert kjennskap til regionen gjennom flere års markedsarbeid, samt at Nederlendere har en stor interesse for naturbaserte aktiviteter og opplevelser

8 ÅRSRAPPORT 2014 ONS T. ARNES Ålesund & Sunnmøre Reiseguide 2014 (opplag eks., norsk/engelsk/tysk) Ålesund Map incl. Regional map 2014 (opplag eks., engelsk) Ålesund & Sunnmøre Profilbrosjyre (opplag eks, norsk/ engelsk/tysk, spansk/fransk/italiensk og russisk/japansk/kinesisk). Vi benytter eksemplarer fra eksisterende lager. Ålesund Excursions & Sightseeing 2014 (opplag eks på engelsk). Brosjyren er laget av Ålesund Cruisenettverk og i hovedsak rettet inn mot cruisemarkedet, men fungerer også på andre segment. Ålesund & Sunnmøre Konferanse & Incentices (opplag 1000 norsk og 500 engelsk). Brosjyre utviklet i kurs- og konferanse satsningen i Ålesund & Sunnmøre. GT. GATE ENS TA SKAN EGEN VERP INGV IKSV BERGVE GEN BORGUNDVEGEN BORG FJELLG REPSLAGERG EGEN RØYSEG BORGUNDVEGEN SUNDG KLAUS NILSENS Express boat to Langevåg, 10 min./ Devold Factory/Museum N N VEGE BERG UNDV Fjellstua 3 km BJØNNADALVEGE N FJELLG FJELLTUNVEGEN FJELLG BORGUNDVEGEN NESG GATE G EHUS SJUK YSTENESG 8 YSTENESG ålesund suburbs STORNESKAIA ATlAnTerHAvspArKen Nørvøya Aksla Ålesund tu sentrum Til Fj e l ls a Cruiseterminal 4 08:32 Aspøya Skarbøvika Sukkertoppen Lille Kalvøya Larsgården sunnmøre museum Color Line Stadion Sparebanken Møre Arena Hessa Olsvika Lerstad 9 2 Round trip: 1 hour and 10 minutes Price: Adults: kr 150,Children (u/ 16 yr): kr 0,Family (2+3): kr 400,We accept:, USD, Guiding in: English, German, Norwegian, Italian, French, Spanish, Dutch, Russian Phone: / barnas lekeland Moa Hatlane Åse Spjelkavik 3 Departure: Cruiseterminal / Busterminal (Ålesund F4) The little train takes you on a guided the top of the mountain tour through town to with panoramic view over Ålesund SHUTTLE BUS to the AQUARIUM th FAST e AQ ES 5 T 200 NOK (adult) / UA to 100 NOK (children) Includes: entrance RI fee and From the cruise terminal transportation (Package deal) UM to the Aquarium every 30 minutes CitySightseeing Ålesund FREE BusBus stops stops The route and timing The route and are subject subject to traffic, timing events are to traffic, and weather conditions. events and weather conditions. 1 Cruise Terminal 1 Cruise Terminal no t sunnmøre aksla View PoinT / FjellsTua aksla View PoinT / FjellsTua 4 Parken kulturhus / shopping DisTriCT Parken kulturhus / shopping DisTriCT 5 TourisT information TourisT information 6 THe art nouveau CenTre THe art nouveau CenTre ÅlesunD CHurCH ÅlesunD 8 ÅlesunD CHurCH / CiTY CenTre / CiTY CenTre aquarium / atlanterhavsparken 8 9 Hessa ÅlesunD aquarium View PoinT/ atlanterhavsparken 9 Hessa View PoinT citysightseeingfjord.no 1 11:5 Side mm_layou rt2_100x65 Hopper_ko 2 museum sunnmøre museum tlf rhaug.no På skansekaia i Ålesund exchange de HopperGui Along the streets of for sesongen laurdag 24. mai kl : kl MAI kl og fredag Torsdag og søndag... Laurdag Ålesund new mobile e. The new mobile. The travel Hopperguid best best travelwith HopperGuide you thethe guidewith to give ownguide to give you Be your own and audio and Audio Be your uses GPS uses GPS app application ever... ever... experience experience, 18. AUGUST: kl JUNI... Alle dagar 1. SEPTEMBER: kl AUGUSTfredag... kl og Torsdag og søndag... Laurdag Ny, artig hinder-løype! 12 ina.no every day Hours: Jun-Aug on Mondays) Opening (Closed Sept-May Centre The Art Nouveau tilsenteret.no KUBE The Art Museum seetkube.no Sjå Velkomen for prisar til vårt fl og andre endringar otte badeanlegg på Ikornnes! Alle brosjyrer er nedlastbare på Reiseguiden er i tillegg tilgjengelig som e-katalog på og i utvalgte markeder gjennom 9.6 Foto Den internettbaserte fototjenesten under sørger for at bilder fra destinasjonen blir tilgjengeliggjort til tur operatører, reklamebyrå, presse og lignende med en rekke gode oppslag i media og i turoperatørers kataloger som resultat. Foto tjenesten er felles med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Ved å ha gode og inspirerende foto i fotobanken oppnår man fordeler på flere områder. Eget materiell fremstår som mer fristende og inspirerer til reiselyst med gode foto/video Større sjanse for å få omtale fra våre samarbeidspartnere og fra presse og media Man kan til en viss grad påvirke hvilke bilder som havner i a rtikler og omtale av området. Service til medlemsmasse Siden vi til en hver tid ønsker å ha et oppdatert og aktuelt fotoarkiv bruker vi en relativ stor budsjettpost hvert år til foto. Etter gjennomgang og analyse av materialer vi har tilgjengelig, gjør vi vurderinger på hva som må oppdateres eller hvilke bilder/ kategorier vi mangler i arkivet. I 2014 har vi basert oss på innkjøp av bilder fra ulike fotografer i stedet for å gjennomføre egne fotoseanser. 14 FAGERVIKG TA RGA T TEKE de APO A un Os STORHAUGG ESGAT br AKKE VERVG ASPEG LEDB HOLMEG NOTEN ASPEG s gate Berntsen Britanus gate Rolvs Gange gate Daaes gate Statsråd RINGDA GRENSEG RÅDSTUG Opningstider 20. JUNI: GJERDEG Vi opnar LEN VERVG Walde- FJELLG huset STOR nes! ning på Ikorn Sesongop 11 KEISER WILHELMS GATE SUNDG city centre 62oNord Activity Centre, 1 21 KIPERVIKG BUHOLMG 00 ÅPENT DAGER ALLE R! I SOMME exchange currency on we provide Informati At the Tourist No extra fees. DKR. Euro, SEK, at fixed rates. Dollar, Pund, We accept GJERDEG no CurrenCy STORG TAXI: / MAXI AS, Vasstrandvei aslekeland Boat trip from Ålesund TICkETS: 62.no or RÅDSTUG 18 nd d 19 en 5 Lekeland erkste Tel. +4 is.no Barnas glassv nelen ingrids MERG e open TAXI: 0 10 antikk get here: How to 618 bus No. by taxi or 8 minutes town. from down Phone: e Museum Sunnmør air museum old houses. - a picturesqu beautiful at between collection vast boat Enjoy a stroll museum's boat hal. Visit the and in the the pier De største cruisehavnene i Norge (kilde: Cruise Norway) keriet Tranko KEISER WILHELMS GATE Kiperviktorget 3 GO FISHING 10 MusT 9 GRENSEG GRENSEG VANNSP TA VIKGA KIPER H. Torsviks plass GATE SJØG WILHELM CRUISE Dronning Sonjas Plass do in ålesuviewpoint/mount Aksla.. to Fjellstua aquarium 418 steps winning sitor Centre. 1. Walk the avsparken. Award Centre/Vi Nouveau 2. Atlanterh lsenteret/the Art e Museum. at Sunnmør 3. Jugendsti museum 4. Open air in Brosundet canal. town. 5. Kayaking in the Art Nouveau Ålesund.. made in 6. City walk de Noruega at Godøya mountain island Runde.. Eat Bacalao e and hiking to bird sanctuary by RIB-boat program. 8. Alnes lighthous ng Sea Safari 9. Wildlife & Sunnmøre Sightseei 10. Ålesund / devoldfabrikken GRIM / tel: 0 30 Korsatun Langevåg STORG ta arden Shopping Notnesga Kremmerga n.no / #devoldfabrikke AS / 6030 LOSG BroS9. St. Olavs Plass Center discount ALWAYS A 30-0%! of devoldfabrikken 1 BERGS PARKG KIPERVIKG Route GATE S 5 bird sanctuary Hjørundfjord & Øye PARKV R. RØNNE AAlesunds museum KEISER WILHELMS KEISER G irs Souven undet norges mest Komplette KonferansedestInasjon ACTIVITIES Kremmergaarden shopping center EGEN Bus Station 30.JUNE-24.AUGUST from on. 30min. Starts Approx. 1h, 2014 Tourist Informati Duration: visit the on and bookings, WILDLIFE informati SEA SAFARI For further Explore the Runde FjellsTuA The steps will be closed, due to construction work steps The town park PARKG GT. YSTE 1 HJØRUNDFJORD LIHAUGG 618 ENES 16 in ålesu LORK nd you through re. will guide architectu Ålesund Nouveau streets of of local and its Art Along the the best The booklet ue town of Ålesund facts, maps and the picturesq inspirational images, find You will e. JP) knowledg ES, NL, RU, DE, IT, FR, s (NO, GB, / 6$ 9 language / 3,5 30NOK/ 4,28 On foot LIHAUGG St. Olavs plass NESG NOTE S GT. EBERG R. RØNN PRESTEBRYGG A tural s are waitingyou! The myriad g from a fairytale. mountain and wide. like somethin island gems and an adventure awaits tion are villages, the moment, m. Seize fjords, fishing enthusias rouse your Hand ITC 16 KORSEG Bradley NG med font: LANGEBERGG sgate ate 12 Kongen skrevet linje er 13 TA LYST Første /konferanse APOTEKERGA Instagram Kongensg visitalesund.com #62nord dd _Omslag_Norsk_2015.in MAp 1 9 er nnobar & SUNNMØRE Hurtigruten ergata DESTINASJON ÅLESUND 1 / no no 0 Apotek Ålesund nobar. 19:00 WAlK Skateflukaia, N-6002 of Ålesund nobar. rt til r.no 1 0.no nnobar Februa maritime nnobar guided CiTy g walk through the streets e er invite /g re and strong s 0 / og du/der 14 a fascinatin exiting architectu 1 0 Torsda 1 0 Join us in Of The fjord the town s culer CApiTAl and discover skning natural and far ns. ForfriAdvenTure at 12 best known known connectio.08. Daily The mat some of Norway s architecture is free. tachildren Finger Restaurant Times: to exploreg Art Nouveau and beautiful ornamen NOK 100, on. Get readyoldnin s. Ålesund s e s countless spires Price: Adultsthe Tourist Informati to attraction Sunnmør of turrets, Underh KEG 14 LØVENVOLDG 62 NORD 2 g Activity Dronnin plass Sonjas Center/ Tickets BAK 18 STORG EGEN ålesund til vi dørene åpner 13 Instagram, ved å bruke Facebook, Strandgate FLØTTMAN MOLOV Nedre ap ap ditt selskap selsk selsk ditt... ditt... Takk for apaften forfor Takk... Takk aften selsk God aften... ditt GodGod... ie... Takk for ap no no selsk ap selsk no aften nobar. ny histor God.no nobar. ditt nobar. nnobar fylles med ditt for nnobar nnobar å Takk no /for / Takk / 0aften ANNO aften klar for God 0 0.no Godnobar. Ry,Del dine opplevelser på 62.no Kirkegata PRESTEG Ankomst/Avgang NOK 250 pr dag For øvrig henvises det til ÅCNs egen årsberetning for ytterligere informasjon om selskapet. MG Aksel BRUNHOL Holms plass 02 TA Regionskart Sunnmøreekh.no GISKEGA 04 TA ØWREGA Bykart Ålesund GISKEG 08 3 Kultur 22 Sightseeing BOOKING ONLINE ålesund CHurCH overnatting og aktiviteter: 28 Online booking av Vandring com. Se etter symbolet Foto Sverre 36 AS, jugendsTIl AS Produksjon Hatlehols Atlanterhavsparken, Barnas Utendørs opplevelser senteret Design ELLE melle Hammerø, Alfred Lüpke, Nils-Erik Bjørholt, Marius 46 Hjørnevik, Fred Jonny Norge, Cylindra, Hakalle Barn & familie Lekeland, Terje Borud/Innovasjon Fredriksson, Tony Hall, KIRKEG 12 ELLE melle, Mattias KIRKEG Innotown, Bjørn KunsTmuseeT Hjort, Beck Dahle, Per Eide, 50 Herøyspelet, Benjamin Norsk Olivinsenter, Kube garden, Herøy Kystmuseum,Marius Rua, Norgesguidene, Ski & vinter Tørrissen, Isene/Actin, Ivar Aasen-tunet, Kristin Støylen/Momentium, Julie 58 E ØVRE Norge AS, Runde Miljøsenter, Raymond Leine/Momentium, Overnatting STRANDGAT STRANDGAT Rakke/Nordic Life/Fjord Kristin E NEDRE Oddbjørn Monsen, Terje Øye, Gunnar Wangen 62 Røyset, Union Hotel Norge, Ida Simen Berg, Steve Myklebust/Innovasjon Restauranter & uteliv Museum, Håvard Aagård/Visitnorway. Støylen, Sunnmøre Fotballklubb, Svein-Petter 3 km Karoline Sævik og Aalesunds Aagård/Visitnorway.com, Staale Wattø Atlanterhavsparken Shopping com, Frithjof Fure, Svein-Petter 66 Transport 68 Praktisk informasjon 69 Annonser KOLEG LATINS 8 TICKETS Øvre Strandgate A SKAREGAT 1 EINARVIKG RG HELLEBO 3 FISKETUR CRUISE FLAT FLATHOLMVEGEN KAIA BRUNHOLM MG MARKVEGE MARKVEGEN HELLEG 2 HJØRUNDFJORD SEA SAFARI 1 WILDLIFE levd har Sunnmøringer hundrevis av år er et Sunnmørs- I og kysten utenfor av de majestetiske av fiske. Ålesund en Omkranset i Norge. Vi fritt spillerom på Hjørundfjorden stadig La adrenalinet få alpene, trollbinder av de aller beste fiskeområdene fiskelykken i et til sjøs i åpen hurtigmed på et opplevelsesmed ut for å prøve spennende safari flere reisende. Bli Hotel tar deg Se Ålesund fra sjøsiden, fantastiske naturopplevelser. med lunsj på herskapelige gående RIB-båt. og rikt cruise en område med gjerne turen med og opplev lundefugl besøk selkolonier Union Øye. Kombiner dag. Runde. Husk kamera båten tilbake neste havørn på fugleøya overnatting og ta vare lenge! Værforbehold. og la opplevelsen 2 timer 10:00 Varighet Avgang Ålesund 14:30 12:00 18:00 Avgang Ålesund Ankomst Ålesund 14:00 20:00 av båt Ankomst Ålesund NOK For leie barn <12 år NOK 845 voksen, 50% Kapasitet 12 personer på Hotel Union Øye NOK 845 Inkl. 2-retters lunsj cm Minimum høyde 140 HOLM GEN Slogen BRUNHOL N Aspøy Skole MVE TA FABRIKKGA MOLOVEGEN 1 BRUNHOLMG gate Giskegata Kirkegata, histo 62 Nord Aktivitetsenter t shops 3 to outle Notenesgata Tlf welcome Re and café! - 18:00 Åpent daglig 09:00 art, cultu Antall cruiseanløp Havn Bergen Geiranger Stavanger Flåm Oslo Ålesund Hellesylt Tromsø Nordkapp Olden Rolvs 21 Tourist Information Office Guided City SKATEFLUKAIA Walks FIsKerImuseeT MOLOVEGEN Storhaugen Gange på sykkel. Fra Opplev byen og omgivelsene kan i Notenesgata 3 vårt Aktivitetssenter for å alt nødvendig utstyr du leie sykler med oppleve byen. Antall cruisepassasjerer Havn Bergen Stavanger Geiranger/Hellesylt Oslo Flåm Ålesund Olden Nordkapp Tromsø Åndalsnes Express boat to Nordøyane and Hareid Express boat Playground 1 ING G NG TER R IE NR I VGI T T TI ET T K V IK V R IKN TTE G NG KVI RT IE NR I T TI ETINNHOLD K V IK V Giskegata SYKKEL TIL LEIE Ålesund er den 6. største cruisehavnen i Norge både hva angår antall cruisepassasjerer og antall cruiseanløp. Hurtigruten Viewpoint Valldal N VEGE HOL FARGERIVEGEN SKAREG TA Taxi Airport bus REISEGUIDE 2015 Eidsdal Geirangerfjord GATE IKKGA RE ÅLESUND & SUNNMØ Stordal Liabygda Øye Øye UnionUnion HotelHotel TE ÅRDSGA NORDIG O.A.DEVOLDS LDS GATE GATE Dyrkorn Sykkylven 2 Norangsdalen GATE ATE O.A.DEVO FAMILIEN STEINFELDS PLASS FABR Ørsneset Trandal BULLS GATE TOLLBUG 6 KONGENS Magerholm Hundeidvika Hjørundfjorden Ørsta ÅRDSG NORDIG SKANSEKAIA HANS STRØMS GATE 1 Runde 29.JUNI-23. AUGUST Caravan parking 1:000 n SORENSKRIVER Camping/ caravan/cabin Tourist Information STORG SIGHTSEEING e og IncentIv TURER 2015 es sunnmøre BULLS KAPELLG Marina Public toilets Hotel Guest house/ hostel/b&b Express boat Cruise terminal NYG Konferans Ålesund & KRIVER SORENS ålesund suburbs Bus station Parking Car park Baggage lockers Kayaking Storfjord Hotel SEGA Museum/ gallery Attraction Church Cultural arena Cycling Billetter/Aktivitetssenter KONG ålesund TOWn CenTre ÅLESUND 3 G SKYTTER MOLDE Hotel Brosundet Fisketur FLAT TORBERG ARNESONS GATE KIRKEGÅRDSG Finnøya Norsk Cruise Shipping Miami. Verdens største og viktigste cruisemesse/ konferanse. Møtested for alle nøkkelpersoner innenfor cruisenæringen Cruise Europe konferanse i Riga. Møtested med cruiserederier Cruise Norway Workshop i London. Møter med britiske cruise rederier Visningstur for nøkkelpersoner i cruiserederier i samarbeid med Cruise Norway. Visningsturer/planleggingsturer for Disney Cruise Line i samarbeid med Nordic Cruise Services. PR-aktiviteter Det produseres et utvalg av publikasjoner til distribusjon i inn- og utland i henhold til selskapets merkevarestrategi som har til hensikt å både informere og profilere Ålesund & Sunnmøre som reisemål: Rolvs Ålesund Cruisenettverk var i 2014 representert på følgende messer/ workshops/salgsaktiviteter i samarbeid med Cruise Norway og Cruise Europe: 9.5 Brosjyremateriell Gange Destinasjon Ålesund & Sunnmøre står for markedsføring med administrative ressurser og kontorhold for Ålesund Cruisenettverk (ÅCN). Bente Saxon er forretningsfører for ÅCN, og forestår markedsføring og operativ aktivitet på vegne av selskapet. I 2014 ble det en stabilisering i Ålesund med 129 cruisebåtanløp. En økning på 8 anløp fra Med registrerte passasjerer hadde vi en nedgang med.321 i antall på passasjerer fra BAKKEG Deltagerne var fra de fleste marked Destinasjon Ålesund & Sunnmøre bearbeider, og har gitt regionen flotte redaksjonelle reportasjer i dagsaviser, magasin og TV-kanaler i Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Indisk, Frankrike, Italia, Spania, Russland, Brasil, Japan, Kina, Korea, C anada og USA. 9.4 Ålesund Cruisenettverk gate I alt var 344 (333 i 2013) representanter på besøk hos oss, fordelt på 2 ulike presse- og visningsturer i Det er en liten oppgang i antall besøk fra i fjor. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har et høyt antall presse- og visningsturer og trendene er at de krever mer spesifikke behov og flere er her lengre (over flere døgn) enn t idligere. Dette er viktig og spennende, men samtidig utfordrende for en liten organisasjon som Destinasjon Å lesund & Sunnmøre. Samlet representerer presseoppslagene markedsføringsverdier for mange ti-talls millioner, og er svært viktig for å synliggjøre r egionens attraktivitet overfor ulike målgrupper i inn- og utland. Daaes Antall presse- og visningsturer for turoperatører, agenter, reise byråer og presse nasjonalt og internasjonalt har holdt et stabilt høyt nivå i flere år. Ålesund & Sunnmøre er et svært populært reisemål for presse- og visningsturer, og gjenspeiler både områdets attraktivitet og de ulike markedskampanjer destinasjonsselskapet deltar på gjennom samarbeidet med Fjord Norge, Innovasjon Norge, Norway Convention Bureau og Cruise Norway. Statsråd 9.3 Presse- og visningsturer B

9 10. KONFERANSE & INCENTIVES Ålesund & Sunnmøre manglet i flere år en koordinert satsing på konferanse- og incentivesmarkedet. Destinasjonen mistet i perioden nesten 1/3 av konferansetrafikken, noe som utgjorde et årlig verditap på om lag 30 millioner kroner. Ringvirkningene fra konferanser er store; transport, aktiviteter, events, restaurant, handel, lokal «branding» etc. Norge hadde samlet i samme periode en 0 vekst. Med bakgrunn i denne utfordringen søkte DÅS om gavemidler fra Sparebanken Møre for en 3-årig satsing på konferanseog incentivesmarkedet. Søknaden ble innvilget med tilskudd á kr ,- pr år for årene 2012, 2013 og Sammen med 15 bedrifter fra reiselivsnæringen utgjorde dette tilskuddet nok til å ansette en person i 100 % prosjektstilling i 3 år, med start fra 1.mars 2012, og til å utarbeide og iverksette en aktivitets- og handlingsplan for å vinne tilbake markedet og posisjonen til Ålesund & Sunnmøre. Det er beslutte å la prosjektet løpe ut 2015 med litt endring i bidragsytere. I prosjektstarten gikk mye av tiden til oppstart og organisering av prosjektet. Det ble dannet styringsgruppe og markedsgruppe, og utarbeidet en markedsplan med aktivitets- og handlingsplaner for perioden. Markedet er svært konkurranseutsatt og satsing trenger langsiktighet. Det har visst seg at det tar tid å jobbe seg inn igjen i markedet og hente ut gevinst. Vi fikk i slutten av 2013 endring på personalsiden hvor Cathrin Åkre som startet opp prosjektet begynte som ny hotell direktør ved First Hotel Atlantica, og Oddhild Breivik tok over stillingen som ny Konferansesjef. Det har også i prosjektperioden vært flere endringer i direktør- og salgsstillingene hos hotellbedriftene. Vi håper nå på kontinuitet i alle ledd for å bidra til vekst i årene fremover. Målsettinger for prosjektet Konferanseovernattinger ved hotellbedriftene Mål 2014 Ålesund Sunnmøre DÅS Markedsandel konferansemarkedet målt mot Norge samlet Ålesund 1,05 % 1,29 % 0,93 % 0,94 % Sunnmøre 0,36 % 0,35 % 0,33 % 0,48 % DÅS 1,40 % 1,63 % 1,26 % 1,43 % Innland Det har blitt gjennomført følgende markedsaktiviteter mot innlandsmarkedet i 2014: Salgsreiser og salgstelefoner mot Oslo og Bergensområdet Arrangert visningsturer for potensielle konferanse kunder Fokusarbeid på konkrete næringer for å øke bevisstheten rundt verdien å være vertskap på et arrangement. Videre arbeid med kundekartotek over norske potensielle kunder Det er utarbeidet egen brosjyre som presentere hoteller, arrangements-steder (venues) og aktiviteter i området. Arrangert konferanseseminar på Color Line Stadion for lokalt næringsliv i samarbeid med Næringsforeningen og våre partnere. Utland Næringen ønsker fokus på det nasjopnale markedet og heller ikke medlemmer av Norway Convention Bureau. Arbeidet mot utlandet blir derfor rettet mot DMC (Destination Management Companies) som jobber på regionen. 11. TURISTINFORMASJON Destinasjon Ålesund & Sunnmøre drev i 2014 helårs åpent Turistinformasjon på Skateflukaia i Ålesund samt Turistinformasjon på Storneskaia i Ålesund ved Cruisebåtanløp. Vi stipulerer at vi ved turistinformasjonen ekspederer vi om lag besøkende årlig, med en naturlig topperiode i sommermånedene juni, juli og august. Turistinformasjonen i Ålesund ønsker å være en salgsorientert turistinformasjon, hvor et besøk i turistinformasjonen fortrinnsvis skal utlede et kjøp hos en av våre medlemmer. Det kan være inngang til et museum, billett til en sightseeingtur, en overnatting, et restaurantbesøk osv. ett eller annet sted i vårt destinasjonsområdet. Samtidig ønsker vi å gi våre besøkende kvalitativ god informasjon som øker deres tilfredshet og om mulig oppholdslengde i Ålesund & Sunnmøre. I lokalene til turistinformasjonen på Skateflukaia er det laget til med sitteplasser i vinduene som på baksiden fungerer som en informasjonsvegg. Ved Sunnmørsområdet i inngangsområdet er det hengt opp informasjonsskjermer. Videre er det kommet opp et stort regionkart sammen med bilder fra regionen og tilgjengelige medlemsmateriell. Det er god plass i lokalet og de besøkende har god mulighet til å tilegne seg informasjon på egen hånd eller ved å henvende seg i skranken. Turistinformasjonen på Skateflukaia har i sommermånedene betjent bookingdisk med egne medarbeidere som jobber med bestilling av overnatting, sightseeingturer og aktiviteter for våre gjester. Dette er viktig for å markedsføre og øke inntjeningen for ulike aktiviteter og utflukter. I tillegg bidrar det til å øke oppholdslengden til gjestene i regionen vår Fra InnoTown, Moloveien - Ålesund

10 11.1 Internett & Booking Internett har etbalert seg som et av de viktigste verktøy for planlegging og informasjonsinnhenting om reisemålet. Våre nettsider markedsfører området på norsk, engelsk og tysk. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har siden 2010 hatt felles internettsider med Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen. Sidene er en del av nettplattformen under Fjord Norge, og markedsfører hele Sunnmøre som én destinasjon ved at både og peker til samme nettside. Web og nettsider er et levende medium med stadig behov for å holde seg oppdatert i forhold til teknologi, funksjonalitet og design. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har som målsetting å «Inspirere til reiselyst» og gjorde i 2012 gjort en del endringer i den grafiske profilen og trykksaker for å fremme dette. Nettsidene avviker nå mye fra dette designet, delvis grunnet at DÅS og DGT har to ulike profiler. Arbeidet med designet på internettsidene vil også komme, men som en naturlig del av prosessen som er i gang med endring av strukturen «Destinasjon Norge». Her er nå en dialog med flere Destinasjonsselskaper om en eventuell sammenslåing, samt et felles arbeid for alle destinasjonene i Fjord Norge om en ny internettplattform fra New Mind TellUs. Denne vil være på plass på nyåret i Statistikk og trafikk på internettsidene Differanse Besøk ,49 % Unike besøkende ,36 % Sidevisninger ,58 % I sammenheng med nye internettsider, leser vi i statistikken at trafikken på nettsidene har gått noe ned. Det har med brukervennlighet og funksjonaliteten på sidene å gjøre, og vi ser at det er på tide å få oppdaterte sider, og gå gjennom alt av innhold og tilpasse det til dagens turister. Men ut fra tallene, så ser vi at der er en trend at vi har mest besøk på nettsidene i perioden fra mai - august samt desember. Noe som samsvarer godt med sesongvariasjonene. Når vi fordeler trafikken i 2014 ned på de ulike markedene så ser vi at følgende land markerer seg sterkest: Norge ( ), Tyskland (38 622), US (20 35/+8,60), UK (20 641), Sverige (13 302). Deretter følger Nederland, Spania, Polen, Frankrike, Italia, Danmark og Russland med mindre besøkende. Økningen på USA, ser vi i sammenheng med fokuset på Disney, og filmen Frozen. Vi må også forvente at en del av den norske trafikken er utenlandske besøkende som allerede har kommet til Norge og søker informasjon underveis fra hoteller, nettkafeer osv. Ålesund & Sunnmøre, samt en rekke av våre produkt, er også godt synlig gjennom nettsidene til våre fremste alliansepartnere for nasjonal og internasjonal markedsføring. Dette sikrer betydelig spredning av våre reiselivsprodukt og informasjon om vårt område: Gjennom sommermånedene er denne betjent med egne medarbeidere som jobber med booking av overnatting, sightseeingturer og aktiviteter for våre gjester. Dette er en viktig inntektskilde for destinasjonsselskapet, samtidig som synliggjøring av ulike aktiviteter og utflukter holder gjestene lengre i regionen og bidrar til økt markedsføring av produktene Sosiale medier Sosiale medier er blitt en svært viktig kommunikasjonsform. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har siden 2009 hatt egne områder i Facebook og Twitter både norske og engelskspråklige. (norsk/engelsk) har nesten 5248 tilhengere. (norsk) har ca 1520 følgere og (engelsk) har ca 310 følgere. Som et ledd i å hente ut en større del av potensialet av sosiale medier er det behov få å utarbeid en digital strategi for Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. 12 PROSJEKTER 12.1 NCE Tourism Fjord Norway Fjord Norge klyngen ble i 2009 tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), og reiselivet har nå ett av i alt 12 NCE sentre hvor NCE Maritime i Ålesund er det som her lokalt kanskje er mest kjent. Fjord Norge AS er kontraktspartner for NCE Tourism Fjord Norway, og DÅS har siden oppstarten vært en aktiv partner i NCE. NCE er et program etablert for å forsterke innovasjonskraften i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge. Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. NCE Tourism startet opp i 2010, og skal med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FOU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. Visjon: Fjord Norge-regionen skal bli et verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser. Hovedmål: NCE Tourism Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er partner i NCE Tourism, og har siden oppstarten vært involvert i flere utviklingsprosesser. Den mest omfattende er utvikling av ny temabasert reiseguide for Ålesund & Sunnmøre, implementert i 2011 utgaven. Prosjektet ble gjort i samarbeid med NCE Tourism Fjord Norway og designbyrået ELLE melle. I forbindelse med ombyggingen av reiseguiden ble også vår visuelle profil revidert og vi begynte å implementere payoffen «Adventure Capital of the Fjords» i kommunikasjonen vår Fusjonsprosess reiselivet Sunnmøre og Nordfjord DÅS og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen (DGT) har over flere år hatt et svært tett markedssamarbeid og en tilnærmingsprosess for mulig fusjonering. I april 2012 kom den nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» som oppfordret til sammenslåing av destinasjonsselskap for å skape større og sterkere organisasjoner som bedre står rustet til å møte et stadig tøffere internasjonalt marked. Åndalsnes Reiselivslag tok så kontakt med DÅS og DGT for utgreiing av fusjonsmuligheter. Deretter tok også Reisemål Stryn-Nordfjord (RSN) initiativ overfor oss med ønske om å orientere seg nordover mot Sunnmøre for mulig fusjon. Åndalsnes Reiselivslag trakk seg etter hvert fra prosessen, og gikk mot Nordmøre & Romsdal, mens Reisemål Stryn-Nordfjord, DGT og DÅS satte i gang fusjonsprosess og leide i mars 2014 inn konsulentselskapet Segel v/synnøve Aabrekk for å bistå i arbeidet. Styringsgruppe ble etablert, bestående av styreledere og daglig ledere i selskapene sammen med nevnte konsulent. Arbeidsgruppe bestod av daglig ledere og konsulenten. Eiere, reiselivsbedriftene og kommunene ble involvert gjennom ulike møter, samlinger, diskusjoner og presentasjoner. Prosessarbeidet ble finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet. Styringsgruppen hadde løpende tett dialog med sine styrer, og i februar 2015 godkjente enstemmig alle tre styrene innstilling om fusjon, rapporten «Fylkesoverskridende samordningsprosjekt for reiseliv» utarbeidet av Segel, fusjonsplan utarbeidet av PwC og vedtekter for Visit Sunnmøre & Nordfjord AS. Styret i DÅS behandlet saken og innstilte på fusjon i tråd med overnevnte rapporter og dokument. Styret anbefalte samtidig med fusjonen at Årsmøtet i DÅS vedtar avvikling av foreningen, og at eiendelene i selskapet konverteres til aksjer i det nye selskapet Visit Sunnmøre & Nordfjord AS. Dette iht avviklingsdokument «Notat DÅS vedr oppløysning» utarbeidet av PwC. Anbefalingene sier videre at forretningskontor vil være i Ålesund, og med kontor i Stryn og i Norddal/Stranda kommune. Geir S. Vik er innstilt som første daglig leder, og RSN vil utnevne første styreleder. Fusjonsdokumentene oppsummerer de viktigste gevinstene for reiselivsnæringen ved fusjon i følgende punkt: Mer effektiv utnyttelse av økonomiske ressurser Økte økonomiske- og personalressurser til markedsføring og salgsarbeid Økt synlighet av regionen som reisemål nasjonalt og internasjonalt Markedsføre hele regionen mer effektivt og samlet Tettere på den enkelte bedrift Tilgang til profesjonell markedsrådgivning for den enkelte bedrift Spisskompetanse innen hvert fagområde Stort selskap med stor markedspåvirkning overfor Fjord Norge og Innovasjon Norge Tyngde i næringssaker overfor det politiske miljø Fremtidsrettet i et marked med stadig større konkurranse Fjord Norge Innovasjon Norge Møre og Romsdal Reiseliv Booking på er en viktig kanal for kjøp av reiselivsprodukt. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har egen bookingdisk i Turistinformasjonen på Skateflukaia i Ålesund

11 13. STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Org. nr MVA Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (DÅS) er en medlemsorganisasjon med forretningsadresse Ålesund. Selskapet har ingen pågående forskning og utviklingsaktiviteter i Foruten direkte medlemmer hadde Destinasjon Ålesund & Sunnmøre i 2014 langsiktige samarbeidsavtaler med de 16 kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. Selskapets formål Destinasjon Ålesund & Sunnmøre skal på vegne av medlemmene markedsføre området som reisemål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal bidra til å skape økt trafikk og lønnsomhet. Visjonen er å inspirere til reiselyst. Styrets arbeid Styret har hatt 5 møter og behandlet i alt 28 saker. Styret har i året som har gått hver opptatt av at drift og markedsfokus har fulgt selskapets strategiske plan. Styret har i tillegg vært engasjert i arbeidet med samordningsprosessen for fusjon mellom DÅS, Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen AS og Reisemål Stryn-Nordfjord AS. Styreleder har vært spesielt engasjert i denne saken, og har blant annet ledet styringsgruppen for samordningsprosjektet. For øvrig har styreleder også deltatt på en del møter med næringsaktører, kommuner, samt vært styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv. Fortsatt drift Regnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning at fortsatt drift er til stede. Selskapet har positiv egenkapital ved utgangen av året på kr ,-. Styret og administrasjonen har i flere år praktisert streng inntekts- og kostnadskontroll med periodiserte regnskap og budsjett. Selskapet har en stabil og sunn økonomi uten likviditetsutfordringer gjennom året. Årsregnskap 2014 Resultatet på drift var kr ,- men en avsetning av skyldig akkumulerte timer ansatte fra tidligere år á kr ,- gav et årsregnskap 2014 med et underskudd etter finans og ekstraordinære poster på kr ,-. Resultatet er svakere enn budsjettet for 2014 som var på +kr ,-. Underskuddet dekkes opp ved bruk av egenkapitalen. Budsjett 2015 I henhold til foreningens vedtekter skal årsmøtet behandle budsjett for kommende årsmøteperiode. Styrets driftsbudsjett for 2015 har inntekter på kr ,- og det budsjetteres med et positivt resultat på kr 5.190,-. Arbeidsmiljø/Ytre miljø Styret har hatt fokus på godt arbeidsmiljø for ansatte i selskapet. Sykefraværet i 2014 var på totalt 116 dager, og fraværet utgjør 2,89 %. Styret mener at foreningens virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling Destinasjon Ålesund & Sunnmøre praktiserer likestilling i sin rekruttering, og er positiv til likestilling. Selskapet har i 2014 hatt 5 kvinner og 2 menn ansatt. Styret består av 2 kvinner og 5 menn, varamedlemmer til styret består av 2 kvinner og 1 mann. Ålesund Arne Aambakk Sven Erik Moe Bodil Voldsund Tor Hånde Anita Vadset Valle Geir Ove Vegsund Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rune Hovde Jane Hustad Kjell Sandli Styremedlem 1. vara medlem 2. vara medlem Geir S. Vik Daglig leder Ålesund

12 14. ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap for 2014 Note Salgsinntekt Driftstilskudd Andre driftsinntekter Annen driftsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad (5 111) (8 552) Lønnskostnad 1, 2, 3 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 9 ( ) ( ) Annen driftskostnad 4 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (90 816) Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad (962) (1 08) Annen finanskostnad (1 323) (48) Sum finanskostnader (2 285) (1 126) Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad (86 291) Ordinært resultat (86 291) Ekstraordinære poster 10 (193 54) 0 Årsresultat ( ) Overføringer Annen egenkapital ( ) Sum ( ) Balanse pr. 31. desember 2014 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Innredning Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Delkrederavsetning 8 (22 000) (30 000) Andre fordringer Periodiserte kostnader/inntekter Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Kontanter Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse pr. 31. desember 2014 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Avsatte feriepenger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Arne Aambakk Sven Erik Moe Bodil Voldsund Styreleder Nestleder Styremedlem Tor Hånde Anita Vadset Valle Geir Ove Vegsund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Rune Hovde Jane Hustad Kjell Sandli Styremedlem 1. vara medlem 2. vara medlem Geir Vik Daglig leder 22 23

13 15. NOTER Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsføring- og kostnadsføringssstidspunkt - sammenstilling: Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivinger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Varelager og varekostnad: Varelageret er vurdert til laveste av kostpris og virkelig verdi. Fordringer: Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventet tap. Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Note 2 - Lønnskostnader etc Anleggsmidler. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring OTP Andre ytelser Sum Foretaket har ansatte i Note 3 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styrets leder Lønn El.kommunikasjon Annen godtgjørelse Sum Note 4 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 4 212,- eksklusive mva. Andre attestasjonstjenester totalt påløpt til kr ,- eks mva, vedr. 2 erklæringer på prosjektregnskap. Note 5 - Aksjer og andeler (med selskapsoversikt) Aksjer og andeler (med selskapsoversikt) Balanseført Selskap Aksjer verdi Fjord Norge AS Norway Conv. Bureau Samlet balanseført verdi Note 6 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 8 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer (22 000) (30 000) Netto oppførte kundefordringer Note 9 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Bygning og annen fast Driftsløsøre, Tomter eiendom inventar o.l Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr ( ) ( ) ( ) Akkumulerte avskr ( ) ( ) (699 82) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger (80 00) (63 288) ( ) Økonomisk levetid 5 år 10,0 år 3,3-10,0 år Avskrivningsplan: Lineær 20 % 10 % 10-30,03 % Note 10 - Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader Ekstraordinære kostnader består av følgende: 2014 Skyldig akkumulerte timer ansatte fra tidligere år Netto ekstraordinære poster Ski & Sail Hjørundfjorden

14 16. REVISORS BERETNING

15 1. VEDTEKTER VEDTEKTER FOR DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE NO MVA 1 NAVN OG FORRETNINGSADRESSE Foreningens navn er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og har forretningsadresse Ålesund. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre er en ideell medlemsorganisasjon uten profittmålsetting. 2 BAKGRUNN Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (opprinnelig Ålesund Reiselivslag) ble etablert som et fellesorgan for organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesse knyttet til reiselivsnæringen innen Ålesund kommune. I forbindelse med restrukturering av reiselivsorganisasjonsapparatet i Møre og Romsdal i 2002 ble det besluttet å etablere 4 Destinasjonsselskaper i M & R, hvor Destinasjon Ålesund & Sunnmøre danner utgangspunkt for ett av disse med geografisk arbeidsområde Ålesund og Sunnmøre. 3 FORMÅL Foreningens formål er å arbeide for en positiv utvikling av reiselivsnæringen i de tilsluttede kommunene gjennom markedsbearbeiding, vertskapstjenester og produkt-/destinasjonsutvikling samt tilknyttede oppgaver styret og/eller årsmøtet finner formålstjenlig. 4 MEDLEMMER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre kan ha følgende medlemmer; a) Kommuner. b) Bedrifter/organisasjoner i disse kommunene. 5 FINANSIERING Foreningens virksomhet finansieres ved; a) Driftstilskudd fra tilsluttede kommuner b) Medlemskontingent/markedstilskudd fra tilsluttede bedrifter/ organisasjoner c) Egen virksomhet 6 ÅRSMØTE Årsmøtet er Destinasjon Ålesund & Sunnmøres høyeste organ og skal avvikles hvert år innen utgangen av april. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Senest 10 dager før årsmøtet skal styret sende ut forslag til dagsorden, innkomne saker med innstilling og øvrige årsmøtedokumenter. Tilsluttede kommuner og bedrifter/organisasjoner som har betalt kontingent/markedstilskudd det foregående år har møte- og stemmerett på årsmøtet slik at hver part har 1 stemme pr. påbegynt kr ,- i driftstilskudd/kontingent/markedstilskudd innbetalt året før. Kommuner/medlemmer kan møte selv eller ved fullmakt. På årsmøtet behandles; a) Valg av møteleder og to fremmøtte til å undertegne protokollen b) Årsberetning c) Reviderte regnskaper og budsjett d) Innkommende forslag e) Fastsettelse av kontingent/markedstilskudd for kommende år f) Arbeidsprogram og budsjettskisse for kommende år g) Valg av - styrets leder - styrets nestleder - 2 styremedlemmer - 3 vara medlemmer i prioritert rekkefølge Styrets medlemmer/vara medlemmer velges for 2 år av gangen h) Valg av revisor i) Valgkomité skal bestå av én leder og 2 medlemmer med bred geografisk og bransjemessig spredning. Medlemmene velges med en funksjonstid på 3 år. Eldst i ansiennitet er leder, og ett nytt medlem velges hvert år. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, en av de tilsluttede kommuner eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte følger de samme krav til innkalling og stemmegivning som ordinært årsmøte. 8 STYRET Styret har medlemmer hvorav; - 4 styremedlemmer velges av årsmøtet, herunder styrets leder og nestleder, jfr. 6-1 styremedlem oppnevnes av Ålesund kommune med personlig vara medlem - 1 styremedlem oppnevnes i fellesskap av kommuner på Nordre Sunnmøre tilsluttet foreningen med personlig vara medlem - 1 styremedlem oppnevnes i fellesskap av kommuner på Søre Sunnmøre tilsluttet foreningen med personlig vara medlem Styrets arbeidsoppgaver er å - ansette daglig leder - forvalte foreningens økonomi på en forsvarlig og langsiktig måte - utøve den årsmøtevedtatte arbeidsplan - oppnevne representanter til styrer, råd og utvalg hvor foreningen er representert - arbeide for å innlemme kommuner som ønsker å tilslutte seg foreningens arbeid - godkjenne avtaler med tilsluttede kommuner - sikre at forpliktelser om Turistinformasjon(er) gjennomføres i henhold til avtaleverket herunder plassering og bemanning - øvrige oppgaver som styret finner formålstjenlig og innenfor foreningens vedtekter Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer/vara medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 9 ADMINISTRASJON Foreningens daglige drift utøves av en ansatt Reiselivssjef. Reiselivssjefen arbeider innen det vedtatte budsjett og arbeidsplan, i samsvar med disse vedtekter og i henhold til styrets instruks. Reiselivssjefen forbereder saker til styret, og møter selv i styret og Årsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 10 AVTALER MED KOMMUNER Destinasjon Ålesund & Sunnmøre inngår avtaler med kommuner som ønsker å inngå i samarbeidet. Avtalene avklarer - regler for oppnevning av styremedlemmer (jfr. ) - regler for opphør av avtaler - rettigheter og forpliktelser forøvrig mellom partene 11 SIGNATUR Signatur i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre innehas av styreleder sammen med daglig leder. 12 UTMELDELSE For bedrifter/organisasjoner kan utmelding bare skje ved skriftlig utmelding senest 4 måneder før det kalenderår som utmeldingen skal gjelde. For kommuner gjelder 3 års binding ved innmeldelse og deretter 15 måneder før det kalenderår som utmelding skal gjelde fra. 13 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av og tillegg til foreningens vedtekter kan besluttes på ordinært og ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer. 14 OPPLØSNING Oppløsning av Reiselivslaget kan bare besluttes av ordinært Årsmøte med 3/4 av de avgitte stemmer. Ved oppløsning overlates foreningens verdier og rettigheter til Ålesund kommune som forplikter seg til å forvalte de i henhold til foreningens formålsparagraf i samråd med øvrige kommuner tilsluttet foreningen ved oppløsningsvedtaket. Sist godkjent/endret: Årsmøtet 2012 Ålesund 18. april

16 18. KONTIGENTSATSER MEDLEMSLISTE HANDELSBEDRIFT/BUTIKK Enkeltfirma/butikk/reisebyrå/kafé/bar Kr 3.49,- Kjøpesenter Kr 1.49,- x antall utsalg, maks. kr ,- REISELIVSBEDRIFTER Overnatting: Min. kr 3.49,- Hotell Kr 3,1 pr. gjestedøgn foregående år Pensjonat/appartement/hytte/rorbu/camping Kr 48,-pr. enhet, minimum kr 3.49,- SPISE/FORNØYELSESSTEDER Kafeteria, mindre serveringssted Kr 3.49,- Restaurant, større serveringssted Kr ,- AKTIVITETSBEDRIFTER OG SEVERDIGHETER Individuelle avtaler (minimum kr 5.98,-) TRANSPORT under 10 mill i omsetning Kr 6.958,- TRANSPORT over 10 mill i omsetning Kr 15.06,- ANNET NÆRINGSLIV Individuelle avtaler (minimum kr 5.98,-) KOMMUNER Kr 28,09 pr. innbygger (Ålesund kommune betaler i tillegg et driftstilskudd til Turistinformasjon i Ålesund sentrum) VILKÅR Som medlem i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre vil bedriften nyte godt av følgende fordeler: Gratis oppføring av bedriften med kontaktinformasjon, tekst og bilde på Tilbud om gunstige pakkepriser for utvidet visning og visning på Fjord Norges og Visit Norways nettportaler. Gratis oppføring av bedriften i produktbrosjyrer, samt tilbud om annonseplass i aktuelle trykksaker og andre markedsføringskanaler til rabatterte medlemspriser. Gratis oppføring av overnattingsbedrifter og attraksjoner i Fjord Norges Reiseguide. Fri bruk av turistinformasjonen(e) for distribusjon av egenreklame. Anbefaling overfor turister og samarbeidspartnere samt bruk av henvisnings-/bookingtjenester. Nyhetsbrev minst 4 ganger i året. Rett til deltakelse på årsmøte, og derav påvirkningsmuligheter og rett til informasjon. Mulighet til å bruke Destinasjon Ålesund & Sunnmøres logo og kontaktflate. Medlemsavtalen fornyes automatisk for kommende år. Utmelding må meddeles skriftlig og senest 4 måneder før det kalenderår utmeldingen skal gjelde. Markedsbidraget justeres årlig etter SSB s konsumprisindeks. Kommuner: Innbyggertall oppdateres årlig etter SSB s statistikk Kronebeløpet justeres årlig etter SSB s konsumprisindeks Markedsføringsbidraget forfaller med 50 % pr. 15. januar og 15. juli hvert år Oppsigelse må meddeles skriftlig senest innen og gjelder deretter fra utløpet av etterfølgende kalenderår. MEDLEMSOVERSIKT PER DESEMBER 2014 Kommune Giske kommune Haram kommune Hareid kommune Herøy kommune Norddal Kommune Sande kommune Skodje kommune Stordal kommune Sula kommune Sykkylven kommune Ulstein kommune Vanylven kommune Volda kommune Ørsta kommune Ørskog kommune Ålesund kommune Næring 62 NORD AS Alnes Rorbuferie Alpehytta AS Alpepass AMFI Drift AS ANNO AS Artifex Kunst & Antikk og Nomaden Espressobar Atlanterhavsparken Atlantic Mice Avinor Avis, Møre og Romsdal Bilutleie B.A. Rongve AS Bakketunet på Bjørke, Galleri Bjørke Barnas Lekeland Berg-Hansen Nordvest AS Best Western Baronen Hotel Bjørkedalen Gjestehytter Bondalseidet Hytteutvikling AS Borg Bed & Breakfast Brudavolltunet Bruktbutikken - Ørskog Sokneråd Bukkholmen Rorbuer Bytoget i Ålesund Café på kyrkjetorget Clarion Collection Hotel Bryggen Christian Gaard & Bygdetun Christineborg Gjestehus AS Citysightseeing Fjord AS Color Line Stadion Cylindra AS Devoldfabrikken AS Eirikgarden First Hotel Atlantica Fjellstua Fjord Cruise Adventure Flø Feriesenter Furniture Guiding AS Glede på Reisen Godøy Kystmuseum Goksøyr Camping Gullsmed Danielsen Gunnabuda H.I. Giørtz Sønner & Co. Hakallegarden Hatlehols AS Havferie Hertz - Bjarne Øverland AS Herøy Kystcamp Herøy Kystmuseum Hjørundfjord Adventures Hjørundfjord Camping Hjørundfjord Fjordservice AS Hoffmann Cafe & Bar Hotel Brosundet Hotel Ivar Aasen Hotel Union Øye Husfliden AS Hustadnes Fjordhytter Høgskolen i Ålesund Ingrids Glassverksted Ishavsmuseet Aarvak Jacu Juvet Landskapshotell Kayak More Tomorrow Ålesund Klippfiskakademiet AS Knutegarden - Norangdal Kokarsteinen Kragseth Feriesenter Kremmergaarden Kvilehytta AS Lerstad Bensin Lille Kalvøy Fjordhytter Lyst Bar & Restaurant M/S Nordic Genesis Martin Walderhaug Eftf. AS Matfestivalen Mivo Eiendomsforedling Momentium AS MS Granny Møbelmuseet Norsk Møbelfaglig Senter Møre Guideservice AS Nettbuss Midt-Norge AS Nilsgardstunet Nor Tekstil AS, avd. Ålesund Noreon Norgesguidene AS Nynorsk Kultursentrum Pigment Kunsthandel Plass 1 As Torvik Resort Prestegården på Lepsøya Quality Hotel Waterfront Quality Hotel Ulstein Radisson Blu Hotel Ålesund Rekkedal Gjestehus Rica Hotel Scandinavie Rica Parken Hotel Ring Taxi AS Runde Miljøsenter Sagafjord Hotel - Lodge & Marina Scandic Ålesund Sivert Aarflot-museet Sjøholt Camping Skjeljavika Hytteutleige Solnørvika Fritid Sorengarden Standal Alpesenter Drift AS Stavset Fjordhytte Stiftelsen Kulturkvartalet (Jugendstilsenteret + KUBE) Stiftelsen Alnes Fyr Stiftinga Sunnmøre Museum Storfjord Hotel Stuen Sunde Fjord Hotel Sydsiden Bilutleie A/S Europcar Sykkylven Naturhistorisk Museum Sætre Gard AS Tajmahal AS Teaterfabrikken Thon Hotel Fosnavåg Thon Hotel Ålesund Trandal Fjordhytter Trankokeriet Antikk Troll Fjordhytter Turbilane AS Turistbussen Ålesund Tynnaknuten Ulsteinvik Vandrarheim Uteguiden Verkstaden Bistro Vestferd Via Egencia Ålesund Vika Feriesenter Volda Bygdetun Volda Turisthotell Volsdalen Camping XL Diner Ytste Skotet Ytterland AS Ålesund Golfklubb Ålesund Havfiskesenter - Rebell Ålesund Parkering Ålesund - Sunnmøre Turistforening Ålesund Taxisentral Ålesund Turvognservice AS Ålesund Vandrerhjem Aalesunds Museum Aarflot Havnevik AS 30

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre INNHOLD 1. SAMMENDRAG....2 2. INNLEDNING... 3 3. ORGANISASJON OG RELASJONER... 3 3.1. FORRETNINGSMODELL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDER... 3 3.2.1. Markedsføring,

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 201-15 2014 visitbergen.com Sommerforum 201 glade deltakere fra næringen Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan 2014 er et utdrag av vår

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer