MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EVRY ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EVRY ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA Denne protokoen er utarbeidet både på norsk og engesk. Ved uoverensstemmeser meom de to versjonene, ska den norske versjonen ha forrang. En ekstraordinær generaforsaming i EVRY ASA ("Seskapet") be avhodt 23. mars 2015 Id i Teenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu. Føgende saker foreå på agendaen: 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER, HERUNDER OPPTAKA V FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER Styrets eder, Jo Lunder, åpnet generaforsamingen og foretok registrering av fremmøtte aksjonærer og fumakter. En iste over fremmøtte aksjonærer og fumakter er inntatt som Vedegg 1 ti denne protokoen. Av vedegget fremgår også anta aksjer og prosentande av Seskapets aksjekapita som var representert på generaforsamingen. MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF EVRY ASA These minutes have been prepared in both Norwegian and Engish. In case ofvariation in the content of the two, the Norwegian sha prevai. An extraordinary genera meeting of EVRY ASA (the "Company") was hed on 23 March 2015 at 12:00 CET in the offices ofthe Company at Teenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu. The foowing matters were on the agenda: 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS The chairman of the board, Jo Lunder, opened the genera meeting and performed registration of the sharehoders in attendance and the powers of attorney. A ist of sharehoders in attendance and proxies is incuded as Appendix 1 to these minutes. The appendix aso states the number of shares and the percentage of the Company's share capita that were represented at the genera J meeting. 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL SAMMEN MED MØTELEDER Jan Sandtrø be vagt som møteeder, og Janne Log be vagt ti å med undertegne protokoen sammen med møteeder. 2. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF THE MEETING WITH THE CHAIRPERSON Jan Sandtrø was appointed as chairman of the meeting, and Janne Log was appointed to co sign the minutes with the chairman.

2 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkaing og dagsorden for møtet be godkjent. 4 UTDELING AV UTBYITE I tråd med endret utbytteforsag fremagt av det nye styret i Seskapet, fattet generaforsamingen føgende besutning: "Seskapet ska betae sine aksjonærer per utøpet av 23. mars 2015 et utbytte på NOK 3,76 per aksje i Seskapet. Utbyttet som ska betaes seskapets hovedaksjonær, Lyngen Bidco AS, vi bi gjort opp ved overdragese av gjed, mens oppgjør av utbytte som ska betaes de øvrige aksjonærene vi bi gjort ved kontant betaing så snart som teknisk muig, basert på VPS-utskrifter per utøpet av 25. mars 2015, som viser eierskapet per utøpet av 23. mars Sik kontantbetaing forventes åfinne sted ikke senere enn 1. apri2015. Aksjene i Seskapet vi handes uten rett ti å motta utbytte fra og med 24. mars 2015." 5 SØKNAD OM STRYKNING FRA OSLO BØRS Generaforsamingen fattet føgende besutning: "Seskapet ska søke om strykning fra notering av sine aksjer på Oso Børs. Styret gis fumakt ti å utarbeide og sende strykningssøknaden ti Oso Børs." *** Anta stemmer for og mot det enkete vedtak, samt eventuee banke stemmer, fremgår av Vedegg 1 ti generaforsamingsprotokoen. 13. APPROV AL OF THE NOTICE AND THE AGENDA FOR THE MEETING The notice and the agenda for the meeting were approved. 4 DISTRIBUTION OF DIVIDENDS In accordance with the amended dividend proposa put forward by the new board of directors of the Company, the genera meeting passed the foowing resoution: "The Company sha pa y to its sharehoders as of the end of 23 March 2015 a dividend of NOK 3.76 per share in the Company. The dividend payabe to the Company's main sharehoder, Lyngen Bidco AS, wi be made by assignment of debt, whie settement of the dividends payabe to the remaining sharehoders wi be made in cash as soon as technicay possibe, bas ed on the VPS transcripts as of the end of 25 March 2015, showing the ownership as of the end of 23 March Such cash payment is expected to take pace no ater than on 1 Apri The shares in the Company wi trade excusive of the right to receive dividends 1 from and incuding 24 March 2015." i 5 APPLICATION FOR DE-LISTING FROM OSLO BØRS The genera meeting passed the foowing resoution: j "The Company sha appy for a de-isting of its 1 shares from Oso Børs. The board of directors i is granted the authorization to prepare and 1 send the de-isting appication to Oso Børs." 1 *** 1 The num ber of votes for and against each matter, as we as any bank votes, is presented in Appendix 1 to the minutes from the genera j meeting. Page 2/3

3 Det foreå ikke ytterigere saker ti behanding. Møteeder tadæt de oppmøtte for fremmøte, og erdærte generaforsamingen for hevet. j There were no other matters on the agenda. The chairman thanked the participants for their attendance, and decared the genera meeting adjourned. Oso, 23. mars 2015 / 23 March 2015 \] Ja:ne Lo ~ Medundertegner Co-signatory Page3/3

4 Vedegg / Appendix tin :i u o pr n d IN : od y: 2.o.701 nd d: 2 Num - own h r of h om ny o % 11,, 1 o. o%.4 o/o 4.4 Vi,4 7.7 ~,4 7. ~ ny: ny: N htj ://in

5 .'i Hm ttp ://in tin ut' t i nut.htm? m nu ta u i m 1in T...

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom

Detaljer

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

agenda: 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda Til aksjeeierne i DNO International ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DNO International ASA ("Selskapet") vil bli avholdt på: Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

ARACA ENERGY ASA. (org.nr. (business register number) 989 307 606) (the Company ) Time: 13:00

ARACA ENERGY ASA. (org.nr. (business register number) 989 307 606) (the Company ) Time: 13:00 ARACA ENERGY ASA (org.nr. (business register number) 989 307 606) (the Company ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SUMMONS CONVENING AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Aksjonærene i Araca Energy

Detaljer

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association.

4. Endring av selskapets vedtekter. 4. Amendment of the Company s Articles of Association. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, onsdag 2. september 2015 kl. 10.00

Detaljer

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: tl6 UNOFFICIAL OFFICE TRANSI-ATION - N CASE OF DISCREPANCIES THE NORWEGIAN VERSION STTALL PREVAIL: PROTOKOLT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMTING I ROCKSOURCE ASA (org. nr. 94o 376 645) MINUTES FROM AN ORDINARY

Detaljer

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L

OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA M I N U T E S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA Den 10. september, 2004 kl. 08.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF REC SOLAR ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REC SOLAR ASA (org.nr. 912 218 929) Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet") To the shareholders of

Detaljer

To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA:

To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA: Til aksjonærene i Renewable Energy Corporation ASA: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA To the shareholders of Renewable Energy Corporation ASA: NOTICE OF

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX AS ORG NR 996 162 095 TARGOVAX AS REG NO 996 162 095 Den 14. september 2015 kl

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 4 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION ASA (org. nr. 990 295 697) Styret

Detaljer

Fram Exploration ASA - Critical financial situation

Fram Exploration ASA - Critical financial situation The Bondholders in Fram Exploration ASA 13 per cent Senior Secured Convertible Bond Issue 2012/2015 ISIN NO 001 066204.2 (the Bond ) Fram Exploration ASA - Critical financial situation On 4 March 2014

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer