Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.10:00. Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 26.04.2004 Tidspunkt: Kl.10:00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Kari Lene Olsen Tore Fosse Åshild Ravlo Dan Oliver Wasa Følgende medlemmer møtte ikke: Inger Anne Dokken Roger Hansen Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bjørn-Atle Hansen. Næringssjef Stig Hansen deltok under sak 47/04, 48/04 og 49/04. Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 039/04 Godkjenning protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 040/04 RS 115/04 RS 116/04 RS 117/04 RS 118/04 RS 119/04 RS 120/04 RS 121/04 RS 122/04 Referatsaker Uttalelse vedr. hjemsendelse av skolebarn pga. økonomiske årsaker Søknad om sperring av Nordkappgt. i forbindelse med Nordkappfestivalen 12. til 20 juni 04 - Nordkapp Mikrobryggeri AS Forslag til revisjon av forskrift om snøskuterløyper i Nordkapp kommune Godkjenning av driftsplan for 2004 til Nytind AS F-25-NK Prosjekt "Barmarkskjøring i Finnmark" - høring av styringsgruppens rapport Invitasjon til medlemsskap i Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner Lokale energiutredninger skal utarbeides av nettselskapene i Et viktig arbeid for landets kommuner Rapport fra tilsynsbesøk innen opplæring i Nordkapp kommune 4. og 5. mars 2004 RS 123/04 Endring av møtedato for generalforsamlingen til Finnmark Miljøtjeneste AS. PS 041/04 Bortfall av faglig og økonomisk støtte til drift av fødeplass i Nordkapp kommune Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. På grunn av at de økonomiske rammene for drift av fødetilbudet i Nordkapp kommune er endret, vedtar kommunestyret at det jobbes videre med å tilpasse en følgetjenesten som sitert nedenfor: 1. Hovedmålsettingen med jordmortjenesten er på en faglig forsvarlig måte å ivareta svangerskapskontroller, avholde svangerskapskurs, ledsage gravide i fødsel til sykehus, foreta hjemmebesøk etter fødsel og utføre etterundersøkelse. De oppgavene som ikke strengt hører til jordmors oppgaver må nedprioriteres. Hun må selv se hva hun ellers har kapasitet til å bidra med innenfor forebyggende arbeid overfor ungdom og innen prevensjonsarbeid og undervisning.

3 2. Antallet gravide i Nordkapp kommune er tiltakende lavt. Selv om det er relativt tidlig på året, ligger det i følge jordmor an til rekordlavt fødetall i Nordkapp dette året; per i dag kanskje bare 35, det vil si kun halvparten av det høyeste fødetallet vi har hatt etter reoppstart av lokalt fødestuetilbud sent på 80-tallet. 3. Innenfor dagens arbeidsavtale har hver av jordmødrene en uke på og en uke av. Når hun er på, har hun vakt hele døgnet. En slik kontinuerlig todelt vaktordning fører altså til avspasering av 14 dager per 4 ukers tjenestetid per jordmor, selv om det er relativt lite innslag av aktiv tjeneste på vaktene. 4. Jordmødrene angir i dag å ha problemer med å fylle de to stillingene innenfor den ordinære arbeidstida på en fornuftig måte svangerskap per år og 10 jordmorkonsultasjoner per svangerskap vil tilsi om lag 400 konsultasjoner per år. Der er faglige krefter som taler for å redusere antallet rutinekontroller av flergangsfødende til et 5-tall per svangerskap. 40 svangerskap med høyeste kontrollfrekvens og 200 arbeidsdager per år, vil innebære kanskje 2 svangerskapskontroller i snitt per dag. Det er ikke nødvendig å ha tilbud om svangerskapskontroller hver virkedag. Disse kontrollene kan ofte med fordel samles noe, slik at man for eksempel har 5-8 svangerskapskontroller per dag. Det kan bety to dager kontroll en uke og tre en annen. Dette kan bringe behovet for dager med svangerskapskontroller hos jordmor ned til kanskje per år. Når jordmor ikke har svangerskapskontroll må lege forestå kontrollen, og dette forutsetter selvfølgelig et tettere faglig samarbeid mellom de to profesjonsutøverne enn hittil. Selv om forekomsten av graviditeter gjennom året varierer betydelig, vil det ofte finnes et betydelig potensiale for å effektivisere med tida uten at kontrollene blir dårligere for den gravide eller at arbeidet som jordmor må bli stressende. 6. Fødsler skal ikke lenger finne sted planlagt ved helsesenteret. Dette er bestemt av overordnet faglig leder for fødetjenestene i vestfylket, som er overlege i gynekologi på Hammerfest sykehus. Jordmødre og leger i Nordkapp slutter seg til denne vurderingen. Dette reduserer behovet for en jordmorvakttjeneste. Når hastefødsel likevel finner sted 1-4 ganger per år, blir jordmor forsøkt kontaktet. Om hun ikke er tilgjengelig og en ikke rekker å få den gravide fram til fødeavdelingen i Hammerfest, forløser vaktlegen. 7. Ledsaging av gravide i fødsel kan finne sted kun etter avtale med jordmor. Om en ikke regulerte dette ved å sende de gravide til sykehus noe tid før termin, kan en regne med at jordmor eller lege må ledsage kanskje opp mot 3/4 av de gravide, fordi de er kommet i fødsel. Med et fødetall på for eksempel 35 per år, vil det kunne bli anslagsvis 25 ledsagerturer. Siden jordmor i denne alternative modellen er aleine i tjeneste må en ledsagertjeneste ta hensyn til jordmors personlige forhold og muligheter, så vel som at det foreligger opphopning av gravide som er nær forventet fødetidspunkt. Det er lite aktuelt at jordmor har vakt utenom slike opphopninger. Likevel kan det tenkes at drøyt halvparten av de gravide kan bli ledsaget i fødsel ved en vaktordning innrettet etter slike opphopninger, som bør bety mindre vakt for jordmor alene enn hun har innenfor todelt vaktordning i dag. De øvrige gravide må reise til sykehus en uke før forventet termin. En kan ikke forvente at jordmor har anledning til å følge gravide i fødsel utenom arbeidstid/ vakttid. Lege må i så fall ledsage. 8. Jordmor skal på en for henne interessant måte kunne spare opp avspaseringsdager fra overtid, som hun dels tar ut fortløpende eller for øvrig på tider av året der det er få

4 gravide og etter avtale med kommunelege I. Lege tar på disse tidspunktene over svangerskapskontrollene etter nærmere avtale med jordmor. På grunn av at de økonomiske rammene for drift av fødetilbudet i Nordkapp kommune er endret, vedtar kommunestyret at det jobbes videre med å tilpasse en følgetjenesten som sitert nedenfor: 1. Hovedmålsettingen med jordmortjenesten er på en faglig forsvarlig måte å ivareta svangerskapskontroller, avholde svangerskapskurs, ledsage gravide i fødsel til sykehus, foreta hjemmebesøk etter fødsel og utføre etterundersøkelse. De oppgavene som ikke strengt hører til jordmors oppgaver må nedprioriteres. Hun må selv se hva hun ellers har kapasitet til å bidra med innenfor forebyggende arbeid overfor ungdom og innen prevensjonsarbeid og undervisning. 2. Antallet gravide i Nordkapp kommune er tiltakende lavt. Selv om det er relativt tidlig på året, ligger det i følge jordmor an til rekordlavt fødetall i Nordkapp dette året; per i dag kanskje bare 35, det vil si kun halvparten av det høyeste fødetallet vi har hatt etter reoppstart av lokalt fødestuetilbud sent på 80-tallet. 3. Innenfor dagens arbeidsavtale har hver av jordmødrene en uke på og en uke av. Når hun er på, har hun vakt hele døgnet. En slik kontinuerlig todelt vaktordning fører altså til avspasering av 14 dager per 4 ukers tjenestetid per jordmor, selv om det er relativt lite innslag av aktiv tjeneste på vaktene. 4. Jordmødrene angir i dag å ha problemer med å fylle de to stillingene innenfor den ordinære arbeidstida på en fornuftig måte svangerskap per år og 10 jordmorkonsultasjoner per svangerskap vil tilsi om lag 400 konsultasjoner per år. Der er faglige krefter som taler for å redusere antallet rutinekontroller av flergangsfødende til et 5-tall per svangerskap. 40 svangerskap med høyeste kontrollfrekvens og 200 arbeidsdager per år, vil innebære kanskje 2 svangerskapskontroller i snitt per dag. Det er ikke nødvendig å ha tilbud om svangerskapskontroller hver virkedag. Disse kontrollene kan ofte med fordel samles noe, slik at man for eksempel har 5-8 svangerskapskontroller per dag. Det kan bety to dager kontroll en uke og tre en annen. Dette kan bringe behovet for dager med svangerskapskontroller hos jordmor ned til kanskje per år. Når jordmor ikke har svangerskapskontroll må lege forestå kontrollen, og dette forutsetter selvfølgelig et tettere faglig samarbeid mellom de to profesjonsutøverne enn hittil. Selv om forekomsten av graviditeter gjennom året varierer betydelig, vil det ofte finnes et betydelig potensiale for å effektivisere med tida uten at kontrollene blir dårligere for den gravide eller at arbeidet som jordmor må bli stressende. 6. Fødsler skal ikke lenger finne sted planlagt ved helsesenteret. Dette er bestemt av overordnet faglig leder for fødetjenestene i vestfylket, som er overlege i gynekologi på Hammerfest sykehus. Jordmødre og leger i Nordkapp slutter seg til denne vurderingen. Dette reduserer behovet for en jordmorvakttjeneste. Når hastefødsel likevel finner sted 1-4 ganger per år, blir jordmor forsøkt kontaktet. Om hun ikke er

5 tilgjengelig og en ikke rekker å få den gravide fram til fødeavdelingen i Hammerfest, forløser vaktlegen. 7. Ledsaging av gravide i fødsel kan finne sted kun etter avtale med jordmor. Om en ikke regulerte dette ved å sende de gravide til sykehus noe tid før termin, kan en regne med at jordmor eller lege må ledsage kanskje opp mot 3/4 av de gravide, fordi de er kommet i fødsel. Med et fødetall på for eksempel 35 per år, vil det kunne bli anslagsvis 25 ledsagerturer. Siden jordmor i denne alternative modellen er aleine i tjeneste må en ledsagertjeneste ta hensyn til jordmors personlige forhold og muligheter, så vel som at det foreligger opphopning av gravide som er nær forventet fødetidspunkt. Det er lite aktuelt at jordmor har vakt utenom slike opphopninger. Likevel kan det tenkes at drøyt halvparten av de gravide kan bli ledsaget i fødsel ved en vaktordning innrettet etter slike opphopninger, som bør bety mindre vakt for jordmor alene enn hun har innenfor todelt vaktordning i dag. De øvrige gravide må reise til sykehus en uke før forventet termin. En kan ikke forvente at jordmor har anledning til å følge gravide i fødsel utenom arbeidstid/ vakttid. Lege må i så fall ledsage. 8. Jordmor skal på en for henne interessant måte kunne spare opp avspaseringsdager fra overtid, som hun dels tar ut fortløpende eller for øvrig på tider av året der det er få gravide og etter avtale med kommunelege I. Lege tar på disse tidspunktene over svangerskapskontrollene etter nærmere avtale med jordmor. PS 042/04 Fremtidig disponering av fødestuearealene Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak. Kommunestyret gir sin tilslutting til at nåværende fødestuearealer omdisponeres til utleieareal for ambulansetjenesten, slik at fødestuefunksjonen fortsatt kan ivaretas i de samme lokalene ved hastefødsel. Kommunestyre ber administrasjonen utrede et videre samarbeid med Helse Finnmark om bygningsmessige endringer i garasjeseksjonen på baksiden av helsesenteret for å gi et fullverdig og varig tilhold for ambulansetjenesten enten det blir for dagtid eller for døgnkontinuerlig kasernering av mannskapene. Samtidig forutsetter kommunestyre at leietaker bærer alle utgiftene. Kommunestyret gir sin tilslutting til at nåværende fødestuearealer omdisponeres til utleieareal for ambulansetjenesten, slik at fødestuefunksjonen fortsatt kan ivaretas i de samme lokalene ved hastefødsel. Kommunestyre ber administrasjonen utrede et videre samarbeid med Helse Finnmark om bygningsmessige endringer i garasjeseksjonen på baksiden av helsesenteret for å gi et fullverdig og varig tilhold for ambulansetjenesten enten det blir for dagtid eller for

6 døgnkontinuerlig kasernering av mannskapene. Samtidig forutsetter kommunestyre at leietaker bærer alle utgiftene. PS 043/04 Honningsvåg skole 2 btr. Kommunestyret vedtar igangsetting av byggetrinn 2 ved Honningsvåg Skole med en totalramme som skissert på kr ,-. Dette innbefatter byggekostnader trinn 2 i henhold til anbud, ny kledning for fløy A og D, samt budsjettregulering for heis 2. Kommunestyret vedtar igangsetting av byggetrinn 2 ved Honningsvåg Skole med en totalramme som skissert på kr ,-. Dette innbefatter byggekostnader trinn 2 i henhold til anbud, ny kledning for fløy A og D, samt budsjettregulering for heis 2. PS 044/04 Rehabilitering av Honningsvåg kirke. Det inngås kontraktsforhandlinger med T. Johansen Entreprenør AS, Alta for rehabilitering av kirkebygget samt fundament til utvidet sakristi. De øvrige arbeidene med sakristiene utføres i egen regi og finansieres med midler fra Menighetsrådet. Det inngås kontraktsforhandlinger med T. Johansen Entreprenør AS, Alta for rehabilitering av kirkebygget samt fundament til utvidet sakristi. De øvrige arbeidene med sakristiene utføres i egen regi og finansieres med midler fra Menighetsrådet. PS 045/04 Vidre drift av hjememhjelpstjenesten i Nordkapp kommune Vedtak i Helse- og sosialstyret : Enstemmig vedtak:

7 Hjemmetjenesten fullfører arbeidet med kartlegging av alle boliger slik at hjemmehjelperen har en klar arbeidsinstruks i hvert hjem. Det blir leid inn biler som hjemmehjelpstjenesten disponerer. I hver bil skal det være renholdsutstyr som blir benyttet ved renholdsoppdragene. Renholdsutstyret blir kjøpt inn av Nordkapp kommunen. De ansatte arbeider sammen to og to, unntaksvis i hjem hvor dette er uegnet. Skatec AS fortsetter renholdet i ca 21 boenheter ut året, avtalen revideres før kontraktens utløp. Kostnadene med bruk av Skatec AS og kommunale hjemmehjelpere revideres. Avtalen og kostnadene evalueres og legges frem for avdelingsstyret 2 i november Hjemmetjenesten fullfører arbeidet med kartlegging av alle boliger slik at hjemmehjelperen har en klar arbeidsinstruks i hvert hjem. Det blir leid inn biler som hjemmehjelpstjenesten disponerer. I hver bil skal det være renholdsutstyr som blir benyttet ved renholdsoppdragene. Renholdsutstyret blir kjøpt inn av Nordkapp kommunen. De ansatte arbeider sammen to og to, unntaksvis i hjem hvor dette er uegnet. Skatec AS fortsetter renholdet i ca 21 boenheter ut året, avtalen revideres før kontraktens utløp. Kostnadene med bruk av Skatec AS og kommunale hjemmehjelpere revideres. Avtalen og kostnadene evalueres og legges frem for avdelingsstyret 2 i november Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Mindretallet stemte for Rådmannens innstilling. PS 046/04 Interkommunalt selskap for revisjon i Vest-Finnmark - Godkjenning av vedtekter Kommunestyret vedtar Selskapsavtale for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.

8 Kommunestyret vedtar Selskapsavtale for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. PS 047/04 Strategiske prioriteringer for å møte framtidige behov innen petroleum og cruise Kommunestyret tar saken til etterretning og ber kommunens politiske og administrative ledelse samt Nordkapp Havn KF jobbe videre med saken. Kommunestyret tar saken til etterretning og ber kommunens politiske og administrative ledelse samt Nordkapp Havn KF jobbe videre med saken. PS 048/04 Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Formannskapet legger vedlagte Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet ut på høring hos aktuelle næringsaktører i kommunen. Formannskapet legger vedlagte Forslag til kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet ut på høring hos aktuelle næringsaktører i kommunen. PS 049/04 Søknad om tilskudd fra fiskerifondet Under forutsetning at det blir gitt ervervstillatelse bevilger Nordkapp kommune Rolf Ove Pettersen kr i tilskudd til kjøp av fartøyet fra Steigen. Under forutsetning at det blir gitt ervervstillatelse bevilger Nordkapp kommune Rolf Ove Pettersen kr i tilskudd til kjøp av fartøyet fra Steigen.

9 PS 050/04 Flyplassutvalg Formannskapet oppnevner følgende flyplassutvalg: Ordfører Kommuneplanlegger HHI/Nordkapp Reiseliv Kystverket Arve Andersen Rådmann/Næringssjef Ordfører innkaller til første møte. Luftfartstilsynet og Avinor inviteres til møte i Honningsvåg

10

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 02.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Ulf Syversen Inger Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.03.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Lars Helge Jensen Inger Anne Dokken Roger

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 19.01.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 16.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Sigurd Berg-Hansen Tore Fosse Åshild Ravlo Inger Anne Dokken Lars Helge

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 10.03.2010 Tid: 18:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken MEDL AP Tore Fosse NESTL SV Lars Helge Jensen MEDL H Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 06.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åshild Ravlo MEDL AP Inger Anne Dokken

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 33/08 08/925 SØKNAD TIL FISKERIFONDET

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer