Smertestillende midler til ammende mødre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smertestillende midler til ammende mødre"

Transkript

1 Smertestillende midler til ammende mødre KODEIN Små og skjulte genetiske bomber blir viktige

2 Tema som blir gjennomgått : Case SSHF Mulige legemiddelbivirkninger i nyfødt barn når mor har brukt kodein/paracetamol i lang tid i svangerskapet? Bakgrunnsdata Omfang Bruk av morfinlignede legemidler (opioider) i svangerskap Amming i Norge Smertestillende effekt av kodein: Metabolisme av kodein til morfin (voksen, nyfødt) CYP2D6-enzymvarianter Nettsted for informasjon om legemidler og amming Norske, svenske, amerikanske databaser Anbefalinger Bruk av smertestillende legemidler ved amming

3 Bakgrunn: Bruk av sterke smertestillende legemidler hos gravide og ammende Ca tre prosent av gravide kvinner i Norge bruker smertestillende legemidler som inneholder morfinlignende stoffer (opioider) i løpet av svangerskapet 1 Hovedsakelig forskrives kodein, ett av virkestoffene i f.eks. Pinex Forte, Paralgin forte, Potensielt 1900 fostre påvirket av kodein i kortere eller lengre tid i svangerskapet Hvor mange bruker kodein nær fødsel? Hvor mange bruker kodein rett etter fødsel/ved start amming? Langvarig bruk rett før fødsel mest problematisk Hurtige legemiddelomsettere i CYP 2D6 mest problematisk etter fødsel/ved amming Kilde 1: Folkehelseinstituttet, lenke: publisert Kilde 2: Ca fødte barn, Norsk fødselsregister 2009, søk

4 Bakgrunn: Omfang av amming Norge 99 prosent av nybakte mødre starter å amme Studie fra Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet Data fra mor og barn-undersøkelsen mor-barn par Kilde: Haggkvist AP, Brantsaeter AL, Grjibovski AM, Helsing E, Meltzer HM & Haugen M. Prevalence of breast-feeding in the Norwegian Mother and Child Cohort Study and health servicerelated correlates of cessation of full breast-feeding. Public Health Nutr Jun 25. Lenke: artikkel publisert

5 Case ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand 2010 Samarbeid gynekolog, barnelege og farmasøyt i forkant av fødsel Lege spør: Hva kan forventes av mulige legemiddelbivirkninger hos nyfødt barn? Hvilke hensyn bør tas ved eventuell amming? Pasient: Gravid uke 34, planlegges forløst i uke 37: Har smerteproblematikk Bruker 6-8 tabletter Paralgin Forte daglig Har brukt denne dose i lengre tid Ønsker å amme barnet etter fødsel

6 Må finne ut følgende. Fosteret i mors mage: Er fosteret påvirket av tilført kodein i svangerskapet? Kortvarig eller langvarig påvirkning? Nyfødt barn: Konsekvens mht fravær av kodein når barnet er født? Hva slags symptomer kan eventuelt forventes? Er kodeinbruk forenelig med amming? Noen spesielle forhåndsregler/anbefalinger for ulike aldersgrupper/ grad av modenhet? Kildebruk: Hvilke kilder er informative og pålitelige ved informasjonssøk?

7 Bakgrunn Innhold i Paralgin forte: Kodein 30 mg/paracetamol 400 mg pr tablett 6 8 tabletter pr døgn inneholder: 180 mg 240 mg kodein pr døgn 2400 mg 3200 mg paracetamol pr døgn Vet legen pasientens genotype av CYP2D6? Svar: Nei - genotype av leverenzymet CYP2D6 er ikke kjent CYP genotype har betydning for hvilken hastighet kodein omdannes til morfin (aktiv metabolitt) med, og dermed også hvor mye morfin som vil kunne gå over til morsmelk Har tid til å undersøke genotype pga forløsning om 3 uker

8 Metabolisme av kodein Hvordan oppstår smertelindring av kodein? Kodein er et prodrug, metabolitten (morfin) er aktiv Kodein aktiviseres til morfin i leveren ved hjelp av enzymet CYP2D6. Omdanningen fører til smertelindring pga morfins sentrale smertestillende effekt De fleste mennesker har moderat til utstrakt aktiviseringsevne kodein morfin, og har arvet denne egenskapen fra én eller begge foreldrene OBS! Kaukasisk befolkning farmakogenetisk profil: Ca 7-10 % av har inaktive CYP2D6 fra begge foreldre Kan ikke nyttiggjøre seg kodein (får ingen smertelindrende effekt) Ca 1,5 % (2-5 %) har arvet mer enn to aktive gener for å aktivisere omdanning av kodein til morfin (ultrarask omsetter) Spesielt god smertelindring ved kodeinbruk

9 CYP-enzymer i lever og tarmvegg Påvist mutasjoner for flere av genene som koder for CYP-enzymene, dette gir endret aktivitet av enzymene. Endret aktivitet av CYPenzym kan gi redusert/økt omsetning av legemidler. Kan forklare både mangelfull effekt og uventede bivirkninger ved standarddose av legemidler Farmakogenetisk analyse (CYP-test) viktig hjelpemiddel for å finne svar på hvordan den genetisk variasjon (mutasjoner) i CYP-enzymer kan påvirke hastigheten som et legemiddel brytes ned i

10 Etnisk variasjon, ultraraske CYP2D6 legemiddelomsettere 7 10 % 1,5 % 4 % 10 % Kvinner som ammer og som omsetter kodein ultraraskt til morfin, vil få meget god smertelindrende effekt av standarddoser, men også svært høye konsentrasjoner av morfin i morsmelk Eksempler utenfor Europa: Saudi Arabia: 20 % ultraraske Øst Afrika: 30 % ultraraske Kilde for datamaterialet: H. Resum, farmakogenetisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Serumkonsentrasjonsmålinger

11 Variasjon, forsøkspopulasjon vs virkelig pasientpopulasjon CYP2D6 ultrarask?? CYP2D6 defekt?? CYP2D6 rask?? (normal)

12 CYP Genotype vs serumkonsentrasjon ved standarddose NB! Pro drug får motsatt profil av denne oversikt! Se firkantrubrikker med eksempel kodeinholdige legemidler (Kodein, Pinex forte, Paralgin forte, Paralgin major/minor) Få enzymer som kan omsette legemiddel Eksempel: Kodein (prodrug): LITEN konsentrasjon av metabolitt (morfin) ved standarddose = får meget liten smertestillende effekt av standarddoser, men også liten risiko for bivirkninger (respirasjonsdepresjon mm) Mange enzymer som kan omsette legemiddel Eksempel: Kodein (prodrug): HØY konsentrasjon av metabolitt (morfin) ved standarddose = får meget god smertestillende effekt av standarddoser, men også høy risiko for bivirkninger (respirasjonsdepresjon mm) Kilde:

13 CYP-genotyping (CYP-test) Enkel blodprøve som gir svar på hvordan personens CYPfabrikker fungerer Er pasienten bærer av gener som bidrar til en raskere eller saktere omsetting av legemidler enn normalt? Undersøkes for: Mutasjoner i CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6 Ikke for mutasjoner i CYP1A2 og CYP3A4 pga ikke påvist mutasjoner som har sikker klinisk betydning Resultatet av CYP-test er konstant og gyldig livet gjennom Pris ca 1300 kr for full pakke med analysetolkning ( ) nettsted med god informasjon om farmakogenetisk genotyping (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6)

14 Svar til legene - forespørselen kodeinbruk til gravid Barnet er blitt påvirket av kodein/morfin i lang tid via mor, mor og barn «tar legemidler sammen» i svangerskapet Legene bør derfor følge barnet etter fødsel med tanke på: Seponeringssymptomer av morfin (etter fødsel): Abstinens når barnet ikke lenger får tilført morfin via mor Sterk gråt/uro hos barnet Symptomer på potensiell morfinforgiftning via morsmelk (amming): Hvis mor er ultrarask legemiddelomsetter og fortsetter med kodein etter fødsel når hun ammer Se etter: Døsighet, dårlig sugeevne, små pupiller, kvalme, i alvorlige tilfeller pustebesvær, blålig hud, kramper og bevisstløshet. SLV fraråder langtidsbruk av kodein ved amming

15

16

17 Respirasjonsdepresjon/ morfinforgiftning hvorfor? Evnen til å omdanne morfin til vannløselig morfinmetabolitt (glukuronideringsevnen) er redusert hos nyfødte og spedbarn, spesielt første og andre leveuke Konsekvens: Morfin vil kunne akkumuleres (hopes opp) i nyfødt barn og gi bl.a. respirasjonsdepresjon Halveringstiden (t ½ ) av morfin lengre hos nyfødte enn hos voksne: t ½ nyfødt : 7,6 timer ( timer) 1 t ½ spedbarn 1-3 måneder: 6.2 timer (5-10 timer) 1 t ½ voksne : 2-4 timer 1 Glukuronideringsevne mye mindre enn voksen kapasitet: Ca 9 % i første leveuke, økning opp mot 24 % i andre leveuke, økt til ca 30 % ved 3 måneders alder 2 Kilde 1: Ped. dosage handbook, 16. ed, s. 858, Morphinesulphate Kilde 2: Relis database 2007, spm.nr. 1569, utredning

18 Oppsummering: Konsekvens av langvarig bruk av opioider og bruk i nær tilknytning til fødselen Legene bestemte seg for å genotype mor med tanke på CYP2D6 Analyseskjema og alt rundt ble gjort klart, men genotyping ble ikke utført likevel ÅRSAK: Ble ikke behov for det fordi det ble klart at smertetilstanden kom til å gi seg spontant etter fødsel, mor trengte ikke mer Paralgin forte, og kom ikke til å bruke det under amming «Problemet løst» for denne pasienten

19 Anbefaling for smertestillende under amming Hva anbefaler Relis? 1. valg: Paracetamol (kilde 1,2) 2. valg: Paracetamol + NSAID med kort halveringstid og lav toksisitet (kilde 1,2) Paracetamol + Ibuprofen eller Paracetamol + Diclofenac NSAIDs må ikke gis om det foreligger relative eller absolutte kontraindikasjoner mot NSAIDs hos mor Kilde 1: Relis database 2009, spm. nr. 1997, utredning Kilde 2: Relis database 2010, spm. nr. 4724, utredning

20 Hva anbefaler case report G.Koren et al, Lancet 2006; 368:704 Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother Handling Fordeler Ulemper Unngå kodein under amming, bruk paracetamol eller NSAIDs Unngå høy dose kodein (240 mg daglig) i mer enn få dager Unngå amming når mor tar kodein Informer og monitorer mor og barn for opioidtoksisitet Genotyp mor for CYP2D6 Unngår potensiell neonal toksisitet Minimerer potensiell neonatal toksisitet Unngår potensiell neonatal toksisitet Mulig å gripe inn tidlig og forhindre alvorlig toksisitet Forutsier hvilke mødre som har risiko for å produsere for mye morfin Potensiell ukontrollert smerte hos mor Suboptimal smertekontroll hos mor. Dose kan fortsatt være for høy for ultraraske CYP2D6 legemiddelomsettere Tap av fordeler ved amming Engstelse og uro, falsk positiv identifikasjon av toksisitet Kr pr test ( ) Store sykehus utfører farmakogenetisk analyse

21

22 Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell Kodein omdannes til morfin og går over til morsmelk, opp til 10 % av mors vektjusterte dose L. Vesterhus, farmasøyt, Sykehusapoteket Kristiansand

23 Kilde: Relis database 2007, spm.nr. 1569,

24

25

26

27 Gode nettsider for søk om amming og legemidler Norge: Norsk legemiddelhåndbok, generelt kapittel G8, amming og legemidler Lenke: Norge: RELIS spørsmål-svar-database Lenke: Kan sende inn spørsmål om legemidler og amming til RELIS Sverige: Database «Janusinfo» Lenke: USA: Database «Lactmed» LactMed, part of the National Library of Medicine's (NLM) Toxicology Data Lenke: Canada: Motherisk program, Hospital of sick Children, Toronto

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2007 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Radtke, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit Grong

Detaljer

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri Akutt intermitterende Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell porfyri 1 2 innhold Forord 4 Innledning 5 Hva er porfyri? 5 Hvilke symptomer finnes ved AIP? 6 Hvordan arves AIP? 6 Hva er genetisk

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Reseptfri legemiddelbehandling av gravide og ammende - hvordan er anbefalingene for bruk? OTC-drugs used during pregnancy and lactation - what are the recommendations? Marit Nilsen

Detaljer

Barn er ikke bare barn

Barn er ikke bare barn innhold leder 4 Småstoff Barn er ikke bare barn Barn er ikke små voksne. De har en fysiologi som skiller seg vesentlig fra voksne på mange områder. Når det gjelder legemidler, er ikke engang barn bare

Detaljer

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg INNHOLD 1.0 Innledning.2 1.1 Problemstilling...2 1.2 Mål og hensikt...3 2.0 Metode...4 2.1 Litteraturstudium som metode...4 2.2 Kildekritikk...5 3.0 Resultater...6 3.1 Fenazon...6 3.1.1 Virkningsmekanismer

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Clopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel

Detaljer

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell

Porphyria variegata. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell Porphyria variegata Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell 2 innhold Forord 4 Hva er porfyri? 5 Hva er porphyria variegata? 5 Hudplager 6 Akutte symptomer 6 Hvordan arves PV? 7 Hva er genetisk

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Kombinasjonen er faglig omdiskutert, hvilke funn er gjort, og hvordan kan apoteket rådgi disse kundene på best mulig måte? Katrine Simonssen Examensarbete i farmaci

Detaljer

P Epilepsi hos kvinner

P Epilepsi hos kvinner P HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010

www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 www.aidsmap.com Bivirkninger Norsk Første utgave 2010 Skrevet av Michael Carter Første norske utgave 2010 Tilpasset fra første engelske utgave 2009 Takk til Kirsti Spaven for oversettelse av denne ressursen

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI. En veileder for familier DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI En veileder for familier Designed by r//evolution 01434 606155 Innhold 1 Innledning 04 2 Hvordan bruke denne veilederen 05 3 Diagnose 11 4 Nevromuskulær

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie HIV- smitte fra mor til nyfødte barn i India. - En litteraturstudie Kandidatnummer: 109 Innleveringsdato: 03.10.2013 Antall ord: 10.688 KULL: 10 sykdel Diakonhjemmet Høgskole

Detaljer

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel

BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel BROSJYRE TIL APOTEKANSATTE FORSTOPPELSE: Avføringsmiddel 1 BAKGRUNN Forstoppelse/obstipasjon er et vanlig problem som rammer først og fremst kvinner. Prevalensen av obstipasjon varierer i studier, avhengig

Detaljer

Assistert befruktning

Assistert befruktning Assistert befruktning Fertilitetsseksjonen St. Olavs Hospital HF Vedlegg til prosedyre Informasjonsskriv til pasienter nr 14543, versjon 1.1 Godkjent 20.02.2009 PERSONALE Seksjonsleder: Leger: Professor

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Smerter og smertelindring

Smerter og smertelindring 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp

Detaljer

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Dr. med. Signe Søvik, Fysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo Arbeidsadresse: Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 1 1. INNLEDNING 2 2. HVORDAN BRUKE DENNE VEILEDEREN 3 3. DIAGNOSE 7 4. NEVROMUSKULÆR OPPFØLGING bevare

Detaljer