Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR"

Transkript

1 Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Dato - Forfatter

2 Ord for dagen Litt om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken Gravide rusmiddelmisbrukere kort om epidemiologi misbruk, komorbide lidelser «Høyintegrert» behandling! Benzodiazepiner i graviditet Behandling av komorbid psykisk lidelse Alkohol FASD Cannabis - kasuistikk Nedtrapping buprenorfin - kasuistikk Gravide i LAR Opioidavhengig, gravid og substitusjonsbehandling Dato - Forfatter gjøres det faglig gode nok vurderinger?

3 Skjermet enhet Dato - Forfatter

4 Personalsammensetning skjermet: -2 behandlere -tverrfaglig miljøterapeutisk team -jordmor, lege, sosionom, barnevernspedagog -evt psykolog, psykiater, familieterapeut fra familieenheten Frivillige, initialt eller etter konvertering innlegges Familieenheten

5 Samarbeidspartnere/avtaler. -Rustjenesten/Nav; ansvarsgruppemøte ca hver 6.uke -Barnevernet Sykehuset Telemark, kvinne/barneklinikken: -Avtale om fødselsbakvaktsordning -Ressursteam møtes 3 ggr pr år.(overordnet samarbeidsmøte med føde-,barsel-, gyn, og nyfødt) -Prosedyre for oppfølging under svangerskap; brev til fødeavdeling ved innkomst og i uke 32, møte på sykehuset med den gravide, omvisning i uke 36 - Ultralyd x fler ved behov, tilknytning -Utarbeidet en samhandlingsprosedyre som skal hjelpe 1.linje, fastlege,og 2.linje. Avklarer ansvarsforhold og oppfølging. Helsestasjon: -Barselbesøk av helsesøster dersom de er i barsel.

6 Borgestadklinikken Innlagte HOT: (15/år), snittalder 28 år, 45% førstegangsfødende, 2 3 partnere hvert år Oftest hastetvang, tøff start raskt motiverte, etter hvert lettet over å ha kommet. Graviditet som motivasjon rusfrihet «Frivillighetstid» tvang: ca 2 mnd, nedgang Antall uker i svangerskap ved innleggelse 22 Tilknytningen kommer raskt ved fokus i behandlingen Høyere fødselsvekt jo lenger innlagt, normal om innlagt over halve Ikke alvorlige komplikasjoner 52% beholder omsorgen, 70 % videre i behandling - De som beholder omsorgen kommer tidligere Dato - Forfatter

7 Hvordan oppleves tvang? «Jeg så ikke hvor alvorlig problemet mitt var..» Jeg ble veldig egosentrisk og fokuserte bare på meg sjøl og min situasjon. Jeg syntes synd på meg selv og så ikke hvor alvorlig problemet mitt faktisk var. Det å være innlagt i tvang har gitt meg mer tid til å tenke på barnet enn det ville vært da jeg levde på utsiden. Tvangsvedtaket ble etter hvert opphevet, men hun ble værende ved Borgestadklinikken frivillig. Jeg føler at jeg får hjelp til det jeg sliter med. Samspillet mellom meg og barnet mitt blir bedre og bedre. Siv Merethe Myra: Tvang oppleves ikke som tvang.. Tilknytning Dato - Forfatter

8 Epidemiologi rusmiddelbruk gravide/ Konsekvenser av tilbakefall under graviditet National Survey on Drug Use and Health, USA Rusmiddelbruk reduseres/avsluttes normalt når kvinnen blir gravid Ved tilbakefall kan det imidlertid gå motsatt vei intenst rusmiddelmisbruk Iboende mestringsstrategi, glemme det en utsetter barnet for.. Overdose, død Dato - Forfatter

9 Rusmiddelmisbruk hos tvangsinnlagte BK (n=190) Alkohol 3% Opioider 3% Cannabis 4% Cannabis/opioider 12% Amfet/benzod/cann 13% Hos de øvrige 65% ble det oppgitt et betydelig blandingsmisbruk med bzd (94%), alkohol (35% - mange ikke oppgitt i henvisning!), Kokain (8%) opioider, amfetamin 96% røyker tobakk

10 Benzodiazepiner Høyt forbruk ved graviditet og bruk av rusmidler Også en del blant substitusjonsbehandlede. Illegalt og Legeforskrevet. (Lund et al 2013: 21% bzd anxiolytika, 13% hypnotika). Klonazepam.. Ikke kontraindisert, men bør unngå 1.trimester. (Sp.mål: Leppeganespalte og syndrom med psykomotorisk retardasjon og strukturelle misdannelser ansikt alkohol) lite sannsynlig lavdose, Vival mg/dag (Alkohol,røyk..) Lavest mulig dose, kortest mulig tid. Helst seponere før fødsel «floppy infant syndrome» (hypotoni, respirasjonsbesvær, hypotermi) Abstinenssymptomer. NB! Maternell benzodiazepambruk kan forsinke start av NAS opptil 7 10 dager post partum. Dato - Forfatter

11 Epidemiologi komorbide lidelser opioidavhengige Infeksjoner: Prevalens Hepatitt C HIV 2-24 Hepatitt B 3-30 SOS 2-18 Psykiske lidelser: Prevalens Depresjon Angst Andre (Bipolar, schizofreni, spiseforstyrrelser..) 17 Suicidale tanker eller forsøk Overgrep (Seksuelle eller fysiske) 35 Ordean et al 2013, Benningfield et al 2012, Metz et al 2012 Dato - Forfatter

12 «General strategies for antidepressant use in pregnancy» (Chaudron, amjpsychiatry, 2013) Monoterapi tilstrebes Lavest mulig dose Om mulig, unngå 1.trimester Hvis alvorlig depresjon, kontinuer, moderat vurder. Ikke bråseponer, trapp ned om skal av. Ikke seponer siste 4 uker før termin (barnet abstinenser, fødselsdepresjon) Virkning/bivirkning: Depresjon assosiert med for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, fødselsdepresjon. SSRI assosiert med prematur fødsel, lav fødselsvekt, persisterende pulmonal hypertensjon, Hjertemisdannelser? (VSD). Økt risiko lav apgar, abstinenssymptomer (30% i siste del sv.skap) SSRI best dokumentert Dato - Forfatter

13 Behandling gravide med rusmiddelbruk Forebyggende arbeid, planlagt graviditet Hjelpeapparat inn så tidlig som mulig Avklare rusmiddelmisbruk!, komorbiditet, sosiale forhold etc etc Frivillighet først Tilbud om integrert behandling!! Men, dersom på tvang, kun dersom kvinnen ønsker Etabler samarbeid med andre profesjoner!: Barneleger, fødselsleger infeksjonsmedisiner, psykiater.. Langvarig oppfølging i etterkant. Dato - Forfatter

14 Alkohol «Du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, så ta deg i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk» Dommernes Bok; 13,7 Dato - Forfatter

15

16 Alkohol og foster Alkoholkonsentrasjonen er like høy hos fosteret som hos Moren Fosteret har liten evne til egen omsetting av alkohol Utskillelsen av alkohol er langsommere enn hos moren

17 Skader av alkohol i forhold til tidspunkt i svangerskapet Første trimester: Misdannelser Andre og tredje trimester: - Veksthemning - Skade på hjerneutviklingen Dvs skadelig i hele svangerskapet!

18 Teratogen effekt Dato - Forfatter

19 Dato - Forfatter

20 CNS Skader på cellenivå ved FASD Redusert dannelse av nevroner Økt apoptose Økt antall abnorme nevroner Unormal migrasjon Skade på gliaceller Myeliniseringsavvik Dato - Forfatter

21 Resultater: Reduserte hjernevolumer, spesielt frontallapp, med økende alvorlighetsgrad av FASD Mindre Corpus Callosum med økende grad FASD Korrelasjon mellom hjerneavvik og grad av alkoholpåvirkning, FAS ansiktstrekk og grad av CNS dysfunksjon Dato - Forfatter

22

23 Terminologi FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorders (fellesbetegnelse på spekteret av affeksjon) Kliniske diagnoser Føtalt Alkohol Syndrom (FAS) Partiell FAS (PFAS, tidl. FAE) Alkohol-relatert utviklingsforstyrrelse Alkohol-relaterte misdannelser Klinisk suspekt, men normal funksjon Normal, men ikke i forhold til sitt potensiale Skranes ntnu

24 Prevalens av FASD: Forekomst av FASD varierer i ulike studier FAS: 0,5 7,4 pr 1000, FASD: 2 40 pr 1000 (May P et al 2006 og 2011) Grad av fosteraffeksjon er avhengig av: tidspunkt, hyppighet, og mengde alkohol (mange usikkerhetsfaktorer), genetisk disposisjon, sårbarhets/beskyttelsesfaktorer. Alkohol ofte i kombinasjon med andre uheldige prenatale og postnatale eksponeringer/risikofaktorer: andre rusmidler, røyking, dårlig ernæring, oppvekstforhold Vibeke Moe, 2002: FAS:60 114, totalt barn (FAS + FAE) Elgen I, Bruaroy S, Laegreid LM 2007 Grov underestimering av forekomst grunnet lite kunnskap! Informasjon til helsepersonell er effektivt. Dato - Forfatter P: FASD fra 0.3 til 1.5/1000 etter undervisningsprogram i Hordaland.

25 Diagnostic Guide (Susan Astley) Diagnose basert på graden av tilstedeværelse av 4 nøkkelkriterier på (FASD): (1) Vekstretardasjon (2) FAS ansiktskarakteristika (3) CNS avvik, strukturelt og funksjonelt (4) Alkoholeksponering i sv.skapet Dato - Forfatter

26 Vekstskåre Dato - Forfatter

27 Gradering av tilstedeværelse av hver av de 4 nøkkel-kriteriene 4-talls kode 4444: Mest alvorlige diagnose FAS (betydelig vekstavvik, alle 3 FAS ansiktstrekk, strukturelle/nevrologiske holdepunkter for CNS skade, og bekreftet prenatal eksposisjon alkohol). Skranes ntnu

28 Dato - Forfatter

29 Dato - Forfatter

30 Ansiktskarakteristika FAS 3 karakteristika: 1. Liten øyespalteåpning (>2 SD fra gj.snitt) 2. Glatt filtrum (Rank 4 el. 5 på Lip-Philtrum Guide) 3. Tynn overleppe (Rank 4 el. 5 på Lip- Philtrum Guide) Hvert av karakteristikaene er ikke spesifikk(e) for FAS, men kombinasjonen har høy spesifisitet. Obs! Nyfødt/Barnebilder! Fravær av disse kriteriene svekker FAS diagnosen betydelig Obs! Andre medfødte syndromtilstander Skrnes ntnu

31

32 Differensialdiagnoser Aarskog syndrom Williams syndrom Noonan`s syndrom Dubowits syndrom Cornelia-DeLange syndrom Føtalt valproat syndrom andre Dato - Forfatter

33 Føtalt Valproat syndrom Oppstår når mødrene bruker valproat (orfiril) i svangerskapet Ansiktskarakteristika: Lavtsittende ører, bred neserot, langt filtrum, oppstoppernese, tynn overleppe, tykk underleppe, smal munn, manglende øyebryn medialt 6 7 ganger økt risiko for medfødte misdannelser hos barn av mødre som har brukt valproat Større medfødte misdannelser: Nevralrørsdefekter, hjertefeil, ganespalte, genitale avvik og ekstremitetsdefekter Dato - Forfatter

34 Forekomst av medfødte misdannelser ved FAS Spesielt midtansiktet Nese, munn, øyne, ører Hjertefeil VSD, ASD, Fallot.. (Burd et al 2007) Urogenitalorganer Nyredysplasi/hypoplasi, hesteskonyrer, doble ureter (Hofer 2009) Ekstremiteter/skjelett Kontrakturer ledd,

35 Fysiske/funksjonelle avvik 98% har redusert høyde og vekt 84% har lite hode (Mikrocefali) 89% kognitiv eller motorisk forsinkelse 80% språkvansker 20% hørselsproblemer 25% øye/syns-problemer 20% svelge/spise-vansker 72% hyperaktive (ADHD) 20% autisme / aggressive / sosiale vansker

36 Spesialister, tverrfaglig Anamnese: Spørreskjema (Patient Information Form) og intervju Tverrfaglig undersøkelse med testing gjort tidligere eller under utredningen Arbeidsfordeling: Lege: vekst, ansiktskarakteristika, nevrologisk undersøkelse, evt. MR Andre fagfolk: CNS funksjonstesting (motorikk, kognisjon, atferd, ADL) Nasjonalt kompetansesenter Sørlandet Sykehus? Jon Skranes professor pediatri ntnu, Gro Løhaugen nevropsykolog

37 Snakk med den gravide om alkohol!

38 Det finnes ingen sikker nedre grense for alkohol i svangerskapet. Derfor bør gravide ikke drikke noe alkohol, også i perioden hvor de prøver å bli gravid Helsedirektoratet Føre var prinsippet! Dato - Forfatter

39 FAS og tvillinger Streissguth et al Am J Med gen, Monozygote: 100% FAS (5 av 5) - Dizygote: 64% FAS (7 av 11) IQ-skår mer sammenfallende hos de monozygote Genmodulerende effekter for teratogen skade av alkohol? Hva med single fostre og genetikk Dato - Forfatter

40 Forebygge TWEAK: Kartleggingsskjema for å måle bruk alkohol gravide før og under graviditet Forskning viser at en kombinasjon av kartlegging og samtaler som inneholder informasjon, råd og veiledning kan føre til en reduksjon i alkoholbruk ( Alvik 2007,Kvislabakken og Vikan 2013). Rutinen på å bruke et kartleggingsskjema sikrer at dette gjøres, og bidrar til å bryte barrierene helsepersonell kan ha i forhold til å snakke om dette. Når vi vet dette, hvorfor gjør man ikke dette mer i svangerskapsomsorgen? Begrunnes med 1) tidsnød i konsultasjonene, 2) pasientenes motstand, 3) frykt for pasientenes reaksjoner, og 4) mistillit til verdien av kartlegging kombinert med 5) mangel på opplæring, støtte og oppfølging. (Kvislabakken og Vikan (2013: 9) Fant: 1) Jordmødre bruker ikke mer tid totalt ved bruk TWEAK, 2) pasientene har i liten grad motstand mot å bli spurt og 3)pasientene/ de gravide synes det er greit at dette temaet tas opp på konsultasjonen Nytte avdekke skadelig bruk? KORUS Sør Kristiansen 2014: «Med framtida i magen Dato - Forfatter

41 Føtalt alkoholsyndrom er den viktigste årsak til mental retardasjon som kan forebygges

42 Alkohol går over i morsmelken Samme promille i morsmelk som i mors blod..

43 «What hashish gives with one hand it takes away with the other, that is to say, it gives power of imagination and takes away the ability to profit by it» Charles Baudelaire (1860) Dato - Forfatter

44

45 «Null kalorier og ingen fyllesyke» SKIEN: Hasj skal være et populært rusmiddel blant jenter på idrettslinja ved Hjalmar Johansen VGS. Lavere kaloriinnhold og hyggeligere «dag derpå» enn når drikker alkohol angivelig grunnen. Dato - Forfatter

46 Kasuistikk Kvinne 34 år, andregangsgravid Henvises fra gynpol, postiv på THC Hodepine, svimmelhet, kvalme. Utredning ingen funn «Ikke hjelp i norsk helsevesen» Dato - Forfatter

47 Medisinsk cannabis Lege i Nederland forskriver cannabis Pasienten «trenger medisinen», eneste som hjelper Lege angivelig anbefalt bruk i graviditet Dato - Forfatter

48 «Kan ha med medisinsk cannabis til en måneds bruk» Forutsatt: Dokumentere at rettmessige eier av legemidlet, og at det er foreskrevet til medisinsk bruk. Adm: Te, vaporiser Vide indikasjoner! Nrk.no

49 Kasuistikk videre.. Pasient og pårørende klare på behov Ektefelle bruker også og far «Alle» mener at forskning viser at er trygt Kvalm om ikke bruker, «kan ikke spise» Lav BMI For tidlig fødsel første svangerskap (uke 30), lav fødselsvekt, kritisk for barnet Sjekk på tidligere UP-svar, positiv opiat tidligere 1 positiv prøve også nå, «legevakt hoste» Dato - Forfatter

50 Prøvesvar Oppgir å ta sin cannabis som foreskrevet U-THC, en av de høyeste målt noen gang på Furst. «Kanskje vært litt mer i det siste» Følges i poliklinisk av våre jordmødre Fortsatt positiv U- THC etter 6 uker, hevder sluttet Rene prøver før fødsel Dato - Forfatter

51 Cannabis og graviditet Avgiftning: milde abstinenssymptomer for mor, evt behandle med lav dose bzd i 2 og 3 trimester maks 14 dager (Søvnvansker, uro) Lite belegg for skadelig effekt lavdose utover milde abstinenser hos nyfødt. (Lavdose er lav!) Økende dokumentasjon ved økende doser: for tidlig fødsel?, lav fødselsvekt (tar seg inn). Nedsatt oppmerksomhet, økt impulsivitet/hyperaktivitet barn og ungdom De fleste cannabisbrukere røyker i tillegg, enkelte alkohol og/eller illegale Wayne hall 2014,

52 Bekymring THC innhold i cannabis internasjonalt stiger (Cascini et al 2012) Mors THC inntak korrelerer med fosteraffeksjon, føre var Økende tendens ufarliggjøring, jmfr legaliseringsdebatt.. Spre seg som medisin til gravide kvalme, problemer med å legge på seg «Jamaicastudiet» - foreskrevet Nederland, forvalte her.. Medisinsk bruk også bivirkninger som rus, avhengighet (1 av 6 unge), ulykkesrisiko og spredning. (Brady et al 2012, NIDA 2013, Salomonsen-Sautel et al, drug alcohol dependent 2014, Wayne Hall 2014, silins et al 2014) Ungdata reg.sør: 10% 1.vgs brukte hasj en eller flere ganger. Finner at ungdom som røyker hasj i mindre grad enn andre har tro på framtida (KORUS Sør Borgestadklinikken, okt 14) Hva gjør det med brukeren som omsorgsperson? (amotivasjonssyndromet: : likegyldighet, apati, nedsatt konsentrasjonsevne, vanskelighet for å gi seg i kast med nye oppgaver, evt fullføre pågående) Dato - Forfatter

53 Fødte for tidlig, SGA Resultat kasuistikk Tett oppfølging videre fra kommunen Slutter med Bedrocan grunnet press, både hun og familie uforstående Kunne denne pasienten vært tvangsinnlagt? Kan man tvangsinnlegge alle på Cannabis? Skadebegrepet i HOT 10.3 «normalforventningen her var svært viktig, tidlig fødsel, kritisk for barn, optimale betingelser nå.. Paradoks Cannabis/tobakk rusmiddel/kontra nytelsesmiddel overveiende sannsynlig skade

54 Spontanabort For tidlig fødsel Lav fødselsvekt Krybbedød Lære- atferdsvansker Tobakk Daglig røyking hos mor har en doseavhengig assosiasjon med NAS og lav fødselsvekt hos opioideksponerte nyfødte Røykeslutt helst uten legemiddelstøtte evt nikotinsubst Trappe ned røyk? Trappe ned substitusjonsbehandling? Konsekvens av å mislykkes? Winklbaur et al 2009, Choo et al 2004, Oncken et al 2004 Dato - Forfatter

55 Opioider og graviditet Svingninger i serumkonsentrasjon farligst, illegal bruk gir økt dødfødsel, prematuritet, intrauterin veksthemming, betydelige abstinensproblemer og krybbedød (Bell and Harvey Dodds 2008, Joseph et al 200) I tillegg alle følgetilstander dette livet medfører: somatiske komplikasjoner, ernæring, overdose, bruk av andre rusmidler etc etc I forhold til i.v bruk gir substitusjonsbehandling økt fødselvekt, mindre veksthemming og mindre prematuritet (Vavrivonka and Binder 2007, Brulet et al 2007). Buprenorfin muligens bedre enn Metadon i forhold til ovennevnte parametre, samt lavere insidens og kortere varighet NAS. Men, fremdeles lavere fødselsvekt og flere for tidlig fødte enn svangerskap helt uten opioidbruk, samt NAS Usikkerhet rundt langtidsfølger mer forskning over lang tid trengs!

56 NAS (Neonatalt abstinenssyndrom) Opptrer hos % av nyfødte eksponert for metadon eller buprenorfin under svangerskapet Irritabilitet Sitringer Kramper (5 7%), forsterkede reflekser Høyfrekvente skrik Gulp, oppkast, diare Unormal suging Kraftig reaksjon på lyd, lys og berøring Forstyrret søvnmønster Tåreflod, svetting Nysing, gjesping Rask pustefrekvens Økt temperatur Dato - Forfatter

57 Kasuistikk nedtrapping 32 år gammel kvinne, gravida 1, para 0 16 mg buprenorfin Kommer da ønsker nedtrapping inneliggende Trapper ned til 3 mg før uke 32 Abstinensplaget holdes igjen SF, Fosterlyd, mors vektøkning, UL og fosterbevegelser fint. «Må love å trappe opp med en gang født» Føder til termin, barnet veier 3300 g NAS 8 dager, morfintrengende I etterkant sliter med dårlig samvittighet for at Dato ikke - Forfatter klarte å trappe ned

58 Gravide i LAR - Forforståelse Avhengighet Medisin versus rusmiddel/statsdop! Medikamentbruk under graviditet «ideelt uten» Virking/bivirkning - fordel/risiko (her død..) Velge beste alternativ i en ikke-optimal verden.. Enighet om at fluktuasjon farligst! Erfaring nedtrapping LAR, motiverte.. Farges av pasientpopulasjonen en møter, vår er: pågående rusmiddelmisbruk, lite LAR LAR virker 70 liv spart hvert år! Dato - Forfatter

59 Nedtrapping Idealet som debatteres!! ned til 0 få klarer, 2 10%? Liten/ingen sammenheng dose og NAS? BK 96-14: 11 i LAR, 8 Metadon og 3 Buprenorfin. 4 trappet ned til null, 5 trappet ned over 50%, 1 trappet ned 20%, 1 uforandret. (Gode tall) 5 av 10 NAS (4 av 9) (NB! Populasjonen innlagt tvang, betydelig rusmiddelbruk utover medikasjon, 96% røykte, tilleggsfaktorer.. gode tall) NAS, men hva med intrauterine abstinenssymptomer? Opiatabstinenser: Kortisol/adrenalin,insomni,takykardi, symptomatisk behandling. Depresjon Intrauterint stress, NAS allikevel ER det bedre å trappe ned i svangerskap? Eller «dobbelt opp»? Dato Forfatter

60 Nedtrapping hvordan går det? I Norge, endel som prøver, få som klarer Få studier, ingen på langsom nedtrapping Upublisert SERAF (Welle-Strand, Ravndal): 123 kvinner LAR, 77 forsøkte trappe ned, 23 klarte å trappe ned over 50 %, disse signifikant lavere NAS enn de på stabil dose substitusjon I gruppen som brukte Metadon 16 av 23), fant signifikant høyere fødselsvekt De som klarte det: var yngre, hadde kortere opioidavhengighet, lavere paritet og røkte mindre ved endt svangerskap. Dato - Forfatter

61 Hva gjør de i andre land WHOs retningslinjer om graviditet og rusmiddelbruk Anbefaler substitusjonsbehandling, ikke nedtrapping. «Strength recomondation: Strong, evidence: Very low» «It was decided that this recommendation should be strong despite the low quality of evidence as the rate of relapse to opioid use following detoxification is high and the risk of harm from failed detoxification are catastrophic compared to the small risk of harm from OMT» Samme i USA, Canada, Australia etc etc.. Dato - Forfatter

62 Problemstillinger gravide i LAR fra klinikk Implementering, kompetanse til individuell vurdering Viktig informasjon svikter på individnivå fertilitet, prevensjon.. Misbruk opioider, men fyller ikke kriterier for avhengighet? Fyller kriterier, men ikke i LAR når blir gravid? Sviktende info om nedtrapping som mulighet pasientautonomi? Nedtrapping som ender i lav dose ved fødsel, så NAS NAS vekker sterke følelser hos mor, helsepersonell, andre. Abstinens best i eller utenfor magen? Det «går fint» å trappe ned, men til hvilken nytte forskning ønsket Vanskelig å stå i da kunnskapsgrunnlaget usikkert og fagfolk har ulik forståelse av den kunnskapen som foreligger, især om langtidseffekter forskning Tvang som grunnlag for provosert abort? Kvinner som på eget, veloverveid grunnlag ønsker sterilisering, Dato - Forfatter men der dette glipper grunnet innkalling etter 3 mnd og høy egenandel..

63 Vi må aldri gi opp, atferd endres litt etter litt.

64 Takk for meg

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Takk for meg Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Tromsø 01.06 05.06.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Disposisjon

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin Fevik 15.11.16 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Disposisjon Erfaringer med

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD

Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD Barn skadet av rus i svangerskapet med hovedvekt på FASD 1. FASD forekomst, diagnostikk 2. Hvordan hjelpe det russkadde barnet tverrfaglige tiltak 3. Andre rusmidler Gro CC Løhaugen, PhD, post doc NTNU

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester

Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Fødselsvekt hos barn født av kvinner innlagt i henhold til paragraf 6.2a i Lov om sosiale tjenester Malmø 05.11.09 Egil Nordlie Overlege, ass.klinikksjef Borgestadklinikken, Skien, Norge Tilleggsparagraf

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD

Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Diagnostikk og utredning av barn/unge med mistanke om medfødt russkade, spes. FASD Jon Skranes, Professor, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK), NTNU, Trondheim Overlege, HABU,

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak

Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Forebygging av føtale alkoholskader forskning, policy og tiltak Seniorrådgiver Marianne Virtanen, Helsedirektoratet KoRus-samling, Ålesund, 15.- 16.10.2013 Økte helseutfordringer med usunn livsstil Flere

Detaljer

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus

Alkohol og psykisk uhelse. Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Alkohol og psykisk uhelse Svein Skjøtskift Overlege, Avd. for rusmedisin Haukeland universitetssjukehus Avgrensning Problemet samtidig sykelighet er sett fra TSB Fokus på alkoholavhengighet, ikke skadelig

Detaljer

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder

Alkoholbruk i svangerskapet. Astri Vikan prosjektleder Alkoholbruk i svangerskapet Astri Vikan prosjektleder Restart 15.2. 2011. Diskusjon med Rek-Nord.Hvordan presentere frivillighet i deltagelse på en undersøkelse som er obligatorisk i norsk svangerskapskontroll.

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010

Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010 Tvangsinnlagte gravide rusmiddelavhengige 1996-2010 89 Rusfag nr. 1 2013 Av: Eli Marie Wiig, KoRus Sør, Borgestadklinikken I perioden 1996-2010 har 157 kvinner vært innlagt ved Borgestadklinikkens Skjermet

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6. Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Kunnskapsgjennomgang Hva er kunnskapsbasen for nedtrapping av metadon eller buprenorfin i svangerskapet? Jørgen G. Bramness

Kunnskapsgjennomgang Hva er kunnskapsbasen for nedtrapping av metadon eller buprenorfin i svangerskapet? Jørgen G. Bramness Kunnskapsgjennomgang Hva er kunnskapsbasen for nedtrapping av metadon eller buprenorfin i svangerskapet? Jørgen G. Bramness seniorforsker, dr.med., spesialist i psykiatri Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Hvordan foregår den kognitive og sosiale utviklingen over tid? Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder EKUP konferanse 2015 *E-post: caroliko@psykologi.uio.no

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald

Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet. Prosjektdirektør Mari Trommald Barnet & Rusen Misbrukets konsekvenser for det fødte og ufødte barnet Prosjektdirektør Mari Trommald 12 10 8 6 4 2 0 Alkohol konsum 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Iceland Denmark

Detaljer

Født med alkoholskade - FASD

Født med alkoholskade - FASD Født med alkoholskade - FASD Hvordan kan rus/alkohol skade fosteret Hva er FASD Film Vanlige begrensninger og misforståelser Pedagogiske anbefalinger Foreldresamarbeid «Verktøykasse» Magasin Brosjyrer

Detaljer

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus:

Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Substitusjonsbehandling av opiatavhengige i sykehus: Utfordringer i møte med den opiatavhengige Medisinskfaglig rådgiver Peter Krajci Avdeling spesialiserte poliklinikker (ASP) Klinikk rus og avhengighet

Detaljer

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS

Knut Anders Mosevoll. LIS, medisinsk avdeling HUS Diagnostikk og behandling av alkoholisk delir Forebygging og behandling -Retningslinjer brukt ved Haukeland universitetssjukehus, medisinsk avdeling -Utarbeidet til bruk for inneliggende pasienter Utvikling

Detaljer

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg?

Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Rusmiddelproblematikk i et barne- og familieperspektiv Hvilke konsekvenser kan det ha for barn at foreldre ruser seg? Psykologspesialist Astrid Nygård Psykologspesialist Astrid Nygård Hva er et rusproblem?

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide?

Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide? Er kartleggingsverktøyet «TWEAK med tilleggsspørsmål» til hjelp for jordmor og den gravide? v/rosanne Kristiansen, Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen

Detaljer

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel

Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Rutine: kartlegging av rus i svangerskap og etter fødsel Innledning: Det er en glidende overgang mellom normalbruk og problemfylt bruk av rusmidler. Folkehelseperspektivet kan være utgangspunktet for å

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

FRIDA. Livstilsamtale med gravide

FRIDA. Livstilsamtale med gravide FRIDA Livstilsamtale med gravide FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner samarbeid mellom Helsedirektoratet, KoRus vest - Stavanger og prosjektkommunene i Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes,

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Mødre med spiseforstyrrelser

Mødre med spiseforstyrrelser Miljøterapikonferansen Oslo 24.-25. april Mødre med spiseforstyrrelser Trine Tetlie Eik-Nes Sigrid Bjørnelv Levanger sykehus RKSF, Stjørdal/NTNU Hva er en normal mamma? Bakgrunn Klinikk/forskning Etikk

Detaljer

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering

30.10.2014. Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Spiseforstyrrelser Samsykelighet og Medisinering Psykiatrisk samsykelighet Høna eller egget? Sett fra egget side er høna bare et mellomstadium mellom to egg. Samsykelighet Diagnostisk utfordring må evt

Detaljer

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker

Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang. Hanan Koleib Forsker Behandlingstilbudet for gravide rusmiddelavhengige etter 6-2a En gjennomgang Hanan Koleib Forsker DISPOSISJON Introduksjon Bakgrunn og problemstillinger Dilemmaer og utfordringer Hva sier forskningen Hva

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder BARNEOMBUDET Helsedirektoratet v/ Gabrielle Welle-Strand gwe@helsedir.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 08/21 10/01695 Tone Viljugrein 21.12.2010 Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje

Detaljer

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK

GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK GRAVIDE OG SMÅBARNSFAMILIER MED RISIKOFYLT RUSBRUK Rusfaglig Forum og nettverk for psykisk helsearbeid Røros Hotell 03. september 2013 Marit Kristiansen, spes.sosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier,

Detaljer

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!»

«Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» «Å avslutte LAR eller redusere dosen vesentlig? Jo visst er det mulig!» Rapport fra intervjuer med pasienter i Tyrili som har avsluttet substitusjonsbehandlingen eller redusert medisindosen vesentlig.

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk.

Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk. 1 Målgruppe Gravide, og barn (0-6år) med foreldre med en psykisk vanske, rus eller voldsproblematikk. Foreldres psykiske vansker, volds- og rusproblem innebærer betydelig utrygghet for barn. Det fører

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi

Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Farmasøytens bidrag til riktig bruk av vanedannende legemidler erfaringer fra klinisk farmasi Hilde Frøyland, klinisk farmasøyt i psykiatri Diakonhjemmet Sykehusapotek Farmasidagene 6. november 2014 1

Detaljer

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter

Gravideenheten. ved Rogaland A-senter Gravideenheten ved Rogaland A-senter 127.11.2014 Statistikk 2014 15 pasienter pr 30.11.4 (17 innleggelser) 11 innleggelser på frivillig grunnlag 5 innleggelser mot pasientens samtykke (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Kohort studier. Den norske mor og barn studien

Kohort studier. Den norske mor og barn studien Kohort studier Den norske mor og barn studien Marte Handal Overlege, PhD, spesialist i klinisk farmakologi Leder for MoBa fagråd Avdeling for psykiske lidelser Folkehelseinstituttet Typer studier Epidemiologiske

Detaljer

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR

«Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR «Vi ser bare det vi ser etter» Sykepleie til eldre i LAR Anne Bech Mørketidskonferansen Tromsø, 23. og 24. november 2017 Anne Bech tlf. 41104262 Disposisjon Rus- og avhengighetssykepleie Legemiddelassistert

Detaljer

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID ACT N-DPS ACT i Mosseregionen: partnerskap mellom kommunene i regionen og Sykehuset Østfold, økonomien fordeles 50/50. Sykehuset Østfold har drift og arbeidsgiveransvar

Detaljer

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness

Medisinske og psykiske effekter av cannabis. Lege Jørgen G. Bramness Medisinske og psykiske effekter av cannabis Lege Jørgen G. Bramness Kort om stoffet cannabis Framstilles av cannabis sativa Marihuana (bhang) - tørkede blader Hasjisj (ganja, charas) - tørkede pressede

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Merk: Disse endringene i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg er utfallet av gjensidig anerkjennelsesprosedyre.

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen.

11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. 11:45 15:00 Alkohol og graviditet. Når den gravide bruker alkohol- lovbestemmelser. Kartleggingsverktøyet TWEAK. Astrid Nygård og Ankie Berthelsen. Pauser etter behov Dag 2 side 1 Alkohol og graviditet

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON

FORSTERKET HELSESTASJON FORSTERKET HELSESTASJON HELSESTASJON FOR GRAVIDE OG SMÅBARNS BARNS- MØDRE MED RUSPROBLEMER Hvem er brukerne på Forsterket Helsestasjon? Tilbakeblikk på 8 års virksomhet. Hvem jobber på FSH Jordmor 50%

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss?

Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss? Nyfødte barn med mistanke om abstinensutvikling på grunn av rus- eller legemidler- Hvordan påvirkes de mest sårbare blant oss? Actis 8.april. 2016 Lisa Bjarkø Overlege Nyfødtintensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus,

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet

Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet Lavterskel substitusjonsbehandling - LASSO prosjektet LAV konferansen 2 og 3 juni 2014 Jon-Aksel T. Jacobsen, prosjektleder, velferdsetaten, Oslo kommune Bakgrunn: Nå den mest vanskeligstilte gruppen av

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Sandnes Ruspoliklinikk ung, Sandnes (fra våren -17) Psykologspesialist Geir Fiskå Disposisjon TSB Ungdom og rusbruk sett fra PUT Sandnes Tidligintervensjon for ungdom med

Detaljer

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold

OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN. Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold OPPFØLGNING AV GRAVIDE I KOMMUNEN Fagteam Rus, Mestringsenheten, Sandnes kommune Lise Vold Hvem er disse kvinnene? Melding om graviditet og rus/mulig graviditet og rus? Kvinnene Mangfoldige. Ukjente og

Detaljer

Disposisjon. Time 1 (45 min) Hvordan kan alkohol skade fosteret? Hva skjer i hjernen? Hva er FASD? Diagnostikk og forekomst av FASD

Disposisjon. Time 1 (45 min) Hvordan kan alkohol skade fosteret? Hva skjer i hjernen? Hva er FASD? Diagnostikk og forekomst av FASD Hva er Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)? Diagnostikk og forekomst. Hvordan viser FASD og andre rusmiddelskader seg hos fosteret og barna seinere? Jon Skranes, MD PhD Professor, Institutt for laboratoriemedisin,

Detaljer

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3)

Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) Momenter til saksfremlegg (Hot 10-2 og 10-3) 1. INNLEDNING Det er kommunens advokat som reiser en tvangssak overfor fylkesnemnda på vegne av NAV/ rus psykisk helsetjeneste. Denne malen er ment som en huskeliste

Detaljer

Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner. Mennesket reiser seg

Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner. Mennesket reiser seg Passiv rusmiddelbruk psykosomatiske symptomer og andre reaksjoner Mennesket reiser seg Oslo 06.12.12 Egil Nordlie, overlege Borgestadklinikken Skien Passiv rusmiddelbruk Konsekvenser for de minste pårørende

Detaljer

Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner

Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner Bruk av TWEAK som utgangspunkt for samtale med gravide om alkoholvaner Kursrekke i sør, 6. november 2012 Bente Høgmo, Spesialkonsulent/Helsesøster Korus vest KoRus vest, Stavanger Ett av syv regionale

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem?

Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem? 10. Nasjonale LAR-konferanse 16. oktober 2014 Ivar Skeie Sykehuset Innlandet Senter for rus- og avhengighetsforskning,

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år

Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Barn av mødre i LAR gjennom 10 år Carolien Konijnenberg* og Annika Melinder *E-post: caroliko@psykologi.uio.no Bakgrunn Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Behandling av opiatavhengighet med opioidholdige

Detaljer

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14 Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol Marianne Skreden 29. okt.14 Disposisjon «Fit for fødsel» studien Norske anbefalinger for ulike type drikke graviditet Beskrive denne understudien Diskutere

Detaljer

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte

Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Hepatitt B Forebygging av perinatal smitte Perinatalkurs Bodø, April 2014 Claus Klingenberg Barneavdelingen UNN Hepatitt B Ledende årsak til kronisk hepatitt, cirrhose, leversvikt og kreft i leveren i

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor 1 Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag oppgitt totalforbruk HUNT2 (1995-97) HUNT3

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program VEILEDNING FOR LEGER OG APOTEK TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 10/2014 Innhold Veiledning for leger som forskriver TOCTINO... 3 Viktige fakta... 3

Detaljer

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor Konsekvenser av rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor En helt tilfeldig tirsdag Mann, 35 år, startet lar for 3.gang Mann, 68 år, økende sosial

Detaljer

Vold i svangerskapet

Vold i svangerskapet Vold i svangerskapet Marianne Ryeng, psykolog og Gro Morken Nilssen, psykologspesialist Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN

Detaljer

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors

Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Forebygging av alkoholskader på foster. Fortsatt uklart helsebudskap til gravide? v/ Kristin Tømmervik Fagsjef Lade Behandlingssenter Blå Kors Helsedirektoratets kampanjeuke 2010 Alkoholens særstilling

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014

PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon. Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 PROGRAMMET: Barn i rusfamilier tidlig intervensjon Maren Løvås Korus Vest Stavanger, Rogaland A- senter februar 2014 Velkommen til opplæringsdager Barn i rusfamilier- Tidlig intervensjon Maren Løvås Korus

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500)

Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Høringsinnspill - Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (17/27500) Helsedirektoratet ønsker i hovedsak tilbakemelding på hver av de 24 anbefalingene: enkel å forstå, med klart

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS Akutt TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling) Hva er

Detaljer

Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden

Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden 8.Nasjonale LAR-konferanse 28.09.2010 Miniseminar 3. Sammen står vi sterkere foreldre i LAR og deres barn 1 Antall (estimerte)fødsler i LAR i perioden 1996-2008 50 45 40 35 30 25 20 TOTALT metadon buprenorfin

Detaljer