innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30"

Transkript

1 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 5. Valg av styreleder, styre og komitéer 6. Valg av revisor 7. Budsjett Innkomne forslag: a) Fra Jan Werner Strøm 41d Strøing av gangveier b) Fra Veidahl 49c og Fjærvoll 49d Felling av tre trær c) Fra Styret Oppdatering av avtale med Canal Digital d) Fra Styret Oppdatering og justering av vedtekter e) Fra Styret Fellesforsikringer på bygninger og garasjer f) Fra Styret Brannanlegg, felles i hvert rekkehus FULLMAKT > se baksiden 1 av 16

2 Årsberetning 2012 for Kringsjå Grendelag Styre og komitéer har i 2012 bestått av: Styret: Anette Lund Stine Hansen Geir Trobe Lise Voldsdal Velferdskomité: Mette Trobe Aina Vigdal Caroline Veidahl Helene Schjerpen Garasjekomité Michael Sars Norum 45b styreleder 55b kasserer 47d styremedlem 55f styremedlem 47d leder 51a 49c 51d 49a Dugnadskomité: Magne Sandven 45d (leder vår 2012) Marius Veidahl 49c (leder høst 2012) Samuel Vigdal 43b Trond Jansen 45b Anders Lie 37a Valgkomité: Inger Marie Gonsholt 43c Ave Tooming-Klunderud 37b Revisor: Kjell Kristiansen Styret har hatt en del saker å jobbe med i året som har gått, og det er avholdt i alt 5 styremøter. Styret arrangerte nyttårsfest for komitéene og styrets medlemmer m/følge i januar. De viktigste sakene: Trefelling Styret har lenge vært i dialog med kommunen for å diskutere evt. felling av trær i området mellom rekkene 51/53/55 og Dagbo. På generalforsamlingen i fjor ble det et flertall for forslag om å ta ned disse trærne. Kommunen startet med dette arbeidet sent høsten 2012, og overrasket oss samtidig med å fjerne store deler av skogen bak garasjene også - dette var ikke noe Styret ble informert om på forhånd. Follo Ren Omleggingen til nytt renholdssystem har ikke vært knirkefritt... Follo Ren sendte hit en representant før fjorårets generalforsamling for befaring og rådgiving for hvordan omleggingen skulle fungere for oss. Men rådene vi fikk viste seg å være feil, og den løsningen vi ble forspeilet å ha 240 liters beholdere inne i våre boder viste seg å ikke fungere. Follo Ren har beklaget, men det har ikke vært til hjelp for oss som nå må ha alle kassene ute i stedet. Det har også vært mye rot i deres leveranse; de har ikke tømt når de skal (særlig gjelder dette papiravfallet) og søplekasser blir ikke plassert tilbake på plassene sine. Styret har sendt utallige meldinger til Follo Ren angående dette, og er i stadig dialog ang. problemene. Vi oppfordrer også enkeltbeboere til å klage til Follo Ren selv, da vi ikke alltid kan ha oversikt over hva som skjer og ikke skjer hos hver enkelt. Utrulling av søplekassene ble gjort sent i høst, og det gjorde det vanskelig å få til fine løsninger ute. Men det praktiske og estetiske rundt plassering av papirbeholderne vil bli prioritert på første dugnad til våren. Garasjer Det var et ønske og forslag på fjorårets generalforsamling at vi skulle starte med kartlegging av mulighet for å bygge nye garasjer. Men det var bare en person som var villig til å ta på seg ansvaret, Michael i 49a, og han har startet med å få en oversikt over kostnader ved å sammenligne med andre tilsvarende prosjektet ellers i Ski/Hebekk. Denne prosessen er ikke ferdig til årets generalforsamling, men han vil informere om status da. Bommen Noen kjørte på bommen våren Vi hadde en klar mistanke om hvem det var, men vi kom ingen vei med våre anklager etter flere mailutvekslinger. I høst kontaktet vi derfor leverandøren for å få et prisoverslag for reparasjon. Denne henvendelsen tok det veldig lang tid før vi fikk svar på, selv om de lovet å komme på befaring, og da vi endelig fikk svar ble vi forespeilet at vi nok måtte kjøpe ny. Først i januar, etter nye purringer var det en annen person i dette firmaet som endelig tok tak i saken. Nå er derfor endelig bommen reparert og fikset, og forhåpentligvis lever den en stund til. Kontrakt mellom Granly og Kringsjå Bakgrunn for ønske om avtale er at Kringsjå ønsker å sikre innflytelse i avgjørelser i fremtiden angående tomta vi eier sammen med Granly, hvor Kringsjå eier 50/292 deler. Styret i Kringsjå Grendelag har hatt et møte med representanter fra Granly, og nærmer oss en enighet. Vi er enig om at vi vil få innflytelse på en del av området, det som ligger nærmest oss, men det vil ikke dras opp et konkret tomteskille, vi vil eie 2 av 16

3 det med den brøken som er nevnt ovenfor. Juridisk vil vi ikke kunne være med å stemme over f.eks. bruksendringer som salg, da vi ikke har noen stemmerett i deres generalforsamling, og uansett vil være i mindretall i eierskapet. På generalforsamlingen i fjor fikk Styret i Kringsjå grendelag et vedtak på at vi kan signere denne avtalen. Det skulle etter planen gjøres våren 2012, men Granly ønsket å gå enda en runde med sine beboere og ta det opp på (ny) generalforsamling hos seg. Vi venter derfor på at de skal fatte et vedtak om dette denne våren. Svømming på Dagbo I fjor ble tidspunktet for badingen forskøvet en time frem, til 19.30, mot tidligere kl 19. Dette skyldes kommunens planlegging av renholdet. Dessverre ser vi at dette har ført til langt færre besøkende, da tidspunktet er ugunstig for de minste barna. Vi synes det er kjempesynd hvis vi ikke klarer å oppretteholde dette tilbudet som er så bra for det sosiale miljøet her vi bor og som har lært Kringsjåbarna gode svømmeferdig-heter i mange tiår! Badingen på Dagbo har stort sett alltid vært selvfinansierende, men i år har vi måttet ta dette inn i regnskapet på minussiden. Vi oppfordrer derfor alle som bor her til fortsatt å benytte tilbudet, og Styret vil forsøke hardt å få et annet tidspunkt til høsten, men her konkurrerer vi med flere... Velkommen til store og små, fredager kl 19.30, kr 25,- pr person Vedlikehold og dugnad To ordinære dugnader er avholdt, og alle med svært godt oppmøte. Det ble også holdt flere ekstraordinære dugnader i forbindelse med utskifting av sand og reparasjon av lekestativet. Stor takk til de som brukte mange timer på denne jobben! Styret er også svært glade for å se at de aller fleste som ikke har kunnet delta på dugnad, betaler den frivillige dugnadsavgiften vi har vedtatt. Viser ellers til Dugnadskommitéens beretning. Arrangementer Det har også i år vært godt besøkte sosiale arrangementer. Viser ellers til Velferdskommitéens beretning. Forsikringer Styret har hatt et ønske om å få til felles fasade- og garasjeforsikringer for Grendelaget. Vi har innhentet noen tilbud, med store prisforskjeller. Styret vil legge frem et forslag på generalforsamlingen om dette. Felles brannanlegg På fjorårets generalforsamling kom det inn et forslag om at vi burde ha felles brannvarslingssystem. Styret har mottatt et tilbude på dette, som vil legges frem som forslag på generalforsamlingen. Endringer i vedtekter Grendelagets organiseringsform er ikke korrekt iflg. Brønnøysundsregistering. Styret arbeider med detaljer her, og vil legge frem forslag til endringer på generalforsamlingen. Canal Digital Kontrakten med Canal Digital utgår neste år. Vi kan ikke se at vi umiddelbart har noe annet valg enn å fortsette avtalen, men Styret arbeidet med å sjekke ut dette. Vi har presset på for å få gratis oppgraderinger av hver enkelts dekoder, men har fått noen premisser tilbake som vi ikke har villet gå med på uten diskusjon. Vi er i dialog med Canal Digital og vil muligens kunne legge frem et forslag for generalforsamlingen. Snøbrøyting og plenklipping Vår avtalepartner på dette området gjør en god jobb, men det hender av og til at det kan ta tid før de dukker opp, og i vinter (2013) har vi fått noen klager på at de er trege med å strø når det er glatt. Styret videreformidler dette til RenVakt, så håper vi på bedringer. Grendelaget på nett Her legges generell info om grendelaget, vedtekter, badevaktlister m.m. Facebook Bli venn med oss! Se link på hjemme-sidene. Prosjekter planlagt utført i 2013: Prosjekt Nye Garasjer Styret ønsker full fokus på dette i tiden fremover, og håper at et konkret forslag kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling etter sommeren. Follo Ren/ gode løsninger på renholdssystemet Styret vil jobbe for å rydde opp i rotete plasseringer på fellesområdene, og komme med forslag til hvordan bodene kan åpnes opp for plass til 240 liters beholderne. Tinglyse kontrakt om felles tomt med Granly. Forsikringer og felles brannvarslingsanlegg Avhenging av hva generalforsamlingen ønsker. Fjerne flere gjerder Fortsatt noen gamle, slitte gjerder som skal fjernes. For Styret, Anette Lund, Ski, 3.mars av 16

4 Velferdskomitèens aktiviteter 2012 Komitèen har i år bestått av Caroline Veidahl, Aina Vigdal, Helene Schjerpen og Mette Trobe. Komiteen har også i år arrangert de 5 tradisjonelle arrangementene. Grendelag! 17. mai-grilling: Nok en hyggelig avsluttning på nasjonaldagen her i Kringsjå Grendelag med grilling på lekeplassen! St. Hansfeiring: Også denne dagen var det mange som ønsket å grille sammen med gode naboer! Søndag 16. september var dagen for Sommerfest/Krokketturnering. Vaffelsalget gikk unna. Og mange små og noen store spillere stilte opp for å konkurrere om seieren i Kringsjå grendelags nabomesterskapet. Ola Grønvold vant barneklassen for andre år på rad, mens Henriette Sandve stakk av gårde med pokalen i voksenklassa! Været var noe utrygt til å begynne med, men sola tittet frem underveis, og med nyflyttede benker ut mot gangveien fikk vi gleder av solstrålene langt utover ettermiddagen. Kvelden avsluttet med koselig grilling. Takk til alle som deltok! Desember er her og tid for å tenne lysene i Skogveien! Med 13 minusgrader, måtte dessverre Kringsjås eget musikkorps melde pass. Men med julemusikk på CD-spiller og god allsang, greide vi å skape en fin stemning! Varm gløgg og solbærtoddy smakte ekstra godt i kulden. Juletrefest torsdag 10. januar: Ca 40 barn og voksne samlet seg til den tradisjonelle juletrefest på Dagbo. Pølser, boller, brus, og selvfølgelig rester fra julens deilige kaker. Også i år ble det lek med bl.a Kims lek og Quiz. Så var det tid for juletregang! Julenissen hadde også i år godteposer til alle barna! Mette Trobe, Ski, 3.mars av 16

5 Årsberetning dugnadskomiteen 2012 Dugnadskomiteen har i 2012 bestått av følgende medlemmer: Samuel Vigdal Trond Jansen Anders Lie Marius Veidahl (leder andre halvår Magne V. Sandven (leder første halvår) Det ble i år som tidligere år ført oppmøtelister for vår- og høstdugnadene. Oppmøtelistene viser at det på vår- og høstdugnaden møtte opp henholdsvis 33 og 40 husstander til dugnad. Vårdugnad 24. og 25. april Vårdugnaden ble avholdt på tradisjonelt vis, med raking av fellesarealer, plukking av søppel, feiing av garasjetak og rydding i skogkanten. I tillegg til de vanlige oppgavene ble gammel sand gravd ut av sandkassen. Det ble lagt ny duk i sandkasse samt bestilt og fordelt ut ny sand i sandkassen, mye av den gamle sanden ble fordelt utover fellesområdet, lagt jord på, deretter strødd gressfrø over for å lage ny plen. Utenfor 55 ble fellesområdet freset opp og planert ut. Det ble som vanlig leid inn to containere fra Follo Truckutleie, en på 35 kubikk og en på 10 kubikk, den største til skrot og den minste til hageavfall. Ekstraordinær dugnad 19. og 20. mai I tillegg til ordinær dugnad ble det i 2012 utført en ekstraordinær dugnad den 19. og 20. mai for å sette opp nytt klatretårn som ikke ble levert tidsnok til den ordinære dugnaden samt fordelt ut den nye sanden som var kommet til sandkassen. Stolpene i bunnen på lekestativet da det viste seg at disse var råtne under sanden. Høstdugnad 15. og 16. oktober I tillegg til de vanlige oppgavene som raking og rydding av fellesarealer ble det ryddet i skogkanten ved garasjen samt at det ble rettet opp gjerde ut mot veien til blokkene. Det ble også hogd en del trær og skjært ned og ryddet bort noen stubber på fellesområdet. Marius Veidahl, Ski, 3.mars av 16

6 REGNSKAP 2012 pr Resultatregnskap Regnskap Budsjett 2012 Konto 3000 Andel fellesutgifter ( ,00) ( ,00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad (3 374,00) (1 500,00) Sum inntekter ( ,00) ( ,00) 5330 Administrasjon 6 863, , Gaver 0, , Møteutgifter/dugnad 2 345, , Strøm garasjer 3 687, , Kabel-TV , , Nyanskaffelser , , Vedlikehold , , Oppgradering uteområde , , Plenklipping/snøbrøyting/sand , , Containerleie , , Revisjonshonorar 5 000, , Juridisk honorar 0, , Kontorrekvisita 334,00 500, Blanketter fellesutgifter 202, Kontigent Huseiernes Landsforbund 1 400, , Diverse kostnader 1 390, , Dagbo 4 134, Renteinntekter fra bank (4 101,31) (3 000,00) 8170 Bankgebyrer 67,00 500, Finanskostnader 0,00 Sum kostnader , ,00 OVERSKUDD (UNDERSKUDD) ,54 (11 100,00) Balanse Eiendeler 1500 Kundefordringer 2 000, Diverse fordringer 1 165, Kasse 229, Bank (brukskto.) , Bank (andelsbevis) , Bank (kloakkto.) , Bank (velferdkto) 1056,97 Sum eiendeler ,37 Gjeld og egenkapital 2000 Egenkapital , Årets resultat , Forskuddsbetalte fellesutgifter 6 000, Annen kortsiktig gjeld 9 022,48 Sum gjeld og egenkapital ,37 6 av 16

7 forslag til budsjett for 2013 Resultatregnskap Budsjett 2013 Budsjett 2013 inkludert fellesforsikring Konto Budsjett 2013 inkl. fellesforsikring + branntiltak 3000 Andel fellesutgifter (384,000.00) (534,000.00) (659,000.00) 3920 Purregebyr/gebyr uteblitt dugnad (2,000.00) (2,000.00) (2,000.00) Sum inntekter (386,000.00) (536,000.00) (661,000.00) 5330 Administrasjon 10, , , Gaver 1, , , Møteutgifter/dugnad 2, , , Strøm garasjer 5, , , Kabel-TV 184, , , Nyanskaffelser 25, , , Vedlikehold 50, , , Oppgradering uteområde 40, , , Plenklipping/snøbrøyting/sand 51, , , Containerleie 13, , , Revisjonshonorar 5, , , Juridisk honorar 2, , , Kontorrekvisita Blanketter fellesutgifter Kontigent Huseiernes Landsforbund 1, , , Forsikring 150, , Diverse kostnader 1, , , Dagbo 4, , , Renteinntekter (4,000.00) (4,000.00) (4,000.00) 8170 Bankgebyrer Finanskostnader Sum kostnader 393, , , OVERSKUDD (UNDERSKUDD) (7,318.00) (7,318.00) (7,318.00) 7 av 16

8 Innstilling fra valgkomitéen 2013 Styret: Styreleder: Anette Lund 45B (gjenvalg 1 år) Styremedlem: Geir Trobe 47D Styremedlem: Lise Voldsdal 55F Kasserer: Stine Hansen 55B Velferdskomite: Leder: Helene Schjerpen 51D Mette Trobe 47D Caroline Veidahl 49C Trine Berg Kopperud 39A (ny) Wenche Haug Norum 49A (ny) Dugnadskomite: Leder: Marius Veidahl 49C Trond Jansen 45B Anders Lie 37A Michael Sars Norum 49A (ny) Øystein Arntsen 45D (ny) Valgkomite: Inger Marie Gonsholt 43C Ave Tooming-Klunderud 37B Revisor: Kjell Kristiansen Ave Tooming-Klunderud, Ski, 10. mars av 16

9 Innkomne forslag A) Jan Werner Strøm, 41D Strøing på veier på feltet Ski Etter en streng vinter med mye is og snø må man kunne konkludere med at det gjennomgående er dårlig strødd på veiene inne på feltet. Ved eventuelle skader som kan oppstå relatert til manglede strøing kan vi risiker å bli stilt ansvarlig. For å bedre situasjonen i fremtiden foreslår jeg at vi får samme firma som brøyter til også å strø veiene våre. mvh Jan W. Strøm /41 D B) Veidahl, 49C og Fjærvoll, 49D Forslag til trefelling i 2013 Ski I forbindelse med at det ble felt en del trær på fellesområdet i 2012 er det et ønske fra beboerne i 49 C og D at det blir felt ytterligere 3 trær på fellesområdet i Trærne det er ønske om å fjerne er nummerert som nr 14, 15 og 17 i illustrasjonen under Årsaken til at det er ønske om å få felt disse trærne er at de tar bort ettermiddagssolen og mye av lyset ellers på uteområdet. I tillegg er trærne veldig høye og svaier enormt ved mye vind. Håper på en positiv tilbakemelding. Mvh Beboerne i 49 C og D 9 av 16

10 C) Fra Styret Forlengelse av kontrakten med Canal Digital Ski I fjor ba vi om å få tilbakemeldinger angående hvordan Canal Digital fungerte etter oppgraderingen. Det var mange som opplevde at de gamle dekoderne ikke fungerte så godt lenger, og endel har gått til innkjøp av ny dekoder selv. Styret har vært i kontakt med Canal Digital mange ganger for å få til en bra løsning. De har tilbudt oss nye dekodere mot at vi inngår ny bindingstid med dem, fra nå og frem 36 mnd. (vår bindingstid med Canal Digital går ut neste sommer). Før vi sa ja til dette, ville vi gå en runde for å se om vi har noe reelt alternativ. Men det er ingen som pr i dag har noen løsning for oss, hverken RiksTV, Get eller Altibox har eller kan matche dagens avtale. Vår kontakt på Canal Digital kan gi oss følgende tilbud, mot da 36 mnd bindingstid fra inngått avtale (sånn sett to år videre etter den bindingen vi allerede har): I mai/juni lanserers en ny type dekoder med mange nye muligheter, som f.eks. at man kan linke til ipad og se tv direkte fra den og andre tjenester som kommer etterhvert. Vi får muligheten til å beholde gammel mnd pris (139,- mot 159,- som er dagens vanlige pris) og får nye dekodere mot at vi binder oss for tre nye år. Vi vil også kunne bestille (for de som ønsker det) et ekstra uttak i boligen for kr 990,- mot 1490,- som er vanlig pris, om vi bestiller det sammen med montering av de nye dekoderne. HD PVR ADB 5743 De som ønsker det kan også få gratis (koster egentlig 490,-) kortleser til en evt ekstratv. Styret foreslår at vi sier ja til dette tilbudet, og dermed binder oss for 36 mnd til med HD Canal PVR ADB Digital En helt ny måte å se tv på En helt ny måte å se tv på T-We gir flere tjenester tilgjengelig via dekoderen, noen tjenester er inkludert i digital-tv-abonne mentet mens andre tjenester er til gjenglig gjennom et utvidet T-We- abonnement. T-We gir flere tjenester tilgjengelig via dekoderen, noen tjenester er Tjenester til gjengelig direkte inkludert i digital-tv-abonne mentet på dekoder mens andre tjenester er til gjenglig gjennom et utvidet T-We- abonnement. Du kan pause, spole og ta opp i direktesendinger i tillegg til serieopptak. Tjenester til gjengelig direkte på dekoder Sett et program på opptak Du kan pause, spole og ta via en smarttelefon, nettbrett eller pc/mac dersom opp i direktesendinger i tillegg til serieopptak. du ikke er hjemme. Sett et program på opptak via en smarttelefon, nettbrett eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. Musikkstreamingtjenesten Wimp gir tilgang til millioner av låter, anbefalinger og spille lister. Filmleietjeneste med et utvalg på over 3000 film titler i alle kategorier. T-We gir flere tjenester tilgjengelig via dekoderen, noen tjenester er inkludert i digital-tv-abonne mentet mens andre tjenester er til gjenglig gjennom et utvidet T-We- abonnement. Tjenester til gjengelig direkte på dekoder Du kan pause, spole og ta Musikkstreamingtjenesten Wimp gir tilgang til millioner av låter, anbefalinger og spille lister. Filmleietjeneste med et utvalg på over 3000 film titler i alle kategorier. YouTube gir tilgang til videoklipp direkte på dekoderen. opp i direktesendinger i YouTube gir tilgang til tillegg til serieopptak. videoklipp direkte på Tjenester tilgjengelig med et Sett et program på opptak via en smarttelefon, nettbrett utvidet eller pc/mac dersom dekoderen. T-We-abonnement T-We er en ny tv-plattform som gir deg en TV-GUIDE OG FJERNSTYRT OPPTAK HD PVR ADB 5743 Musikkstreamingtjenesten Wimp gir tilgang til START FORFRA: Start et helt ny generasjon tv-tjenester. Nå kan Den elektroniske tv-guiden har en rask millioner av låter, anbefalinger og spille lister. program forfra hvis du kommer hjem midt i sendingen! du se det du vil akkurat når det passer og brukervennlig navigasjon og er også Filmleietjeneste med Tjenester tilgjengelig med et et utvalg på over 3000 deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. Til høyre kan du lese mer om eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. Du TV-ARKIV: I tv-arkivet tilgjengelig via en smarttelefon, nettbrett film titler i alle kategorier. utvidet T-We-abonnement YouTube gir tilgang til videoklipp direkte på dekoderen. T-We er en ny tv-plattform som gir hva deg dette en betyr TV-GUIDE for deg. OG FJERNSTYRT OPPTAK finner enkelt de programmene du START ønsker FORFRA: Start et kan du blant annet søke helt ny generasjon tv-tjenester. Nå kan Den elektroniske tv-guiden har en å rask se eller ta opp ved å søke på kategori, program forfra hvis du kommer på hjem tvers midt i sendingen! utvidet T-We-abonnement opp alle episodene av din En helt ny måte å se tv på med et blant nøkkelord. Du kan favorittserie. du se det du vil akkurat når det passer T-We er annet og brukervennlig tilgjengelig med navigasjon vår og er tittel også eller Tjenester tilgjengelig søke deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. nyeste HD PVR-dekoder tilgjengelig fra via ADB en smarttelefon, (5743). nettbrett av T-We alle er en ny tilgjengelige tv-plattform som gir deg arkiver: en TV-GUIDE Direktesendte OG FJERNSTYRT OPPTAK helt ny generasjon tv-tjenester. Nå kan Den elektroniske tv-guiden har en rask START FORFRA: Start et program forfra hvis du kommer Til høyre kan du lese er I mer Dekoderen om er stillegående, eller pc/mac har dersom opptaks- du ikke hjemme. programmer, du se det du vil akkurat når Du egne det passer opptak og brukervennlig på dekoderen, navigasjon og er også deg, uten å være avhengig av sendeskjemaet. tilgjengelig via en TV-ARKIV: smarttelefon, nettbrett tv-arkivet sendingen! UKESARKIV: Let enkelt hjem midt i hva dette betyr for deg. Til høyre kan du lese mer om eller pc/mac dersom du ikke er hjemme. Du TV-ARKIV: I tv-arkivet funksjon og er tilrettelagt finner enkelt for de trådløst programmene du filmleietjenesten ønsker og tv-arkivene. hva dette betyr for deg. finner enkelt de programmene kan du du blant ønsker annet søke kan du blant annet søke opp tv-programmet du internett. å se eller ta opp ved å søke på kategori, T-We er blant å se eller ta opp ved å søke på kategori, opp alle tittel eller nøkkelord. opp Du kan alle søke på episodene tvers av din favorittserie. gikk glipp av en hel uke episodene av din annet tilgjengelig med vår T-We er blant annet tilgjengelig med vår nyeste HD PVR-dekoder fra ADB (5743). av alle tilgjengelige arkiver: Direktesendte tittel eller nøkkelord. Du kan søke FJERNKONTROLL Dekoderen stillegående, har opptaksfunksjon på tvers MED MANGE programmer, MULIGHETER egne opptak på dekoderen, favorittserie. tilbake. UKESARKIV: Let enkelt og er tilrettelagt for trådløst filmleietjenesten og tv-arkivene. nyeste HD PVR-dekoder fra ADB STOR (5743). LAGRINGSKAPASITET av alle tilgjengelige arkiver: Direktesendte Du internett. får en universell fjernkontroll av høy opp tv-programmet du gikk glipp av en hel uke FJERNKONTROLL MED MANGE MULIGHETER tilbake. Dekoderen er stillegående, har opptaksfunksjon Med en lagringskapasitet programmer, på hele egne 500 opptak GB på dekoderen, kvalitet STOR LAGRINGSKAPASITET som styrer både Du tv får en og universell dekoder, fjernkontroll av høy Med en lagringskapasitet på hele 500 GB kvalitet som styrer UKESARKIV: både tv og dekoder, Let enkelt RELATERT RELATERT TV: Lenke til TV: Lenke til og er tilrettelagt for trådløst har du mulighet til filmleietjenesten ca 80 timers opptak og tv-arkivene. av slik at du klarer deg med kun en opp fjern- har du mulighet til ca 80 timers opptak av slik at du klarer deg med kun en fjernkontroll. Fjernkontrollen er tv-programmet også utstyrt du serie flere HD-sendinger og ca 240 timers opptak av flere episoder av samme episoder av samme i de ulike arkivene. internett. HD-sendinger og ca 240 timers opptak av vanlige SD-sendinger. Du kan ta opp tre programmer mens du ser på et fjerde. En ekstra ikke fri sikt mot de koderen, glipp som kan gjem- av en hel T-We uke blir også tilgjengelig på flere med RF (radiofrekvens). Den krever derfor kontroll. Fjernkontrollen er også gikk utstyrt serie i de ulike arkivene. tuner på dekoderen er reservert for live-tv mes bort ved behov. vanlige SD-sendinger. FJERNKONTROLL Du kan ta opp MED tre MANGE programmer MULIGHETER med slik at man RF unngår (radiofrekvens). opptaks konflikter. Den krever tilbake. derfor dekodere. Les mer på canaldigital.no STOR LAGRINGSKAPASITET mens du Du ser får på en et universell fjerde. En fjernkontroll ekstra ikke av høy fri sikt mot de koderen, som kan gjem- T-We blir også tilgjengelig på flere Med en lagringskapasitet på hele 500 tuner GB på dekoderen kvalitet er reservert som styrer for live-tv både tv og dekoder, mes bort ved behov. har du mulighet til ca 80 timers opptak slik at av man unngår slik opptaks at du klarer konflikter. deg med kun en fjernkontroll. RELATERT TV: Lenke til dekodere. Les mer på canaldigital.no flere episoder av samme HD-sendinger og ca 240 timers opptak av vanlige SD-sendinger. Du kan ta opp tre programmer mens du ser på et fjerde. En ekstra tuner på dekoderen er reservert for live-tv slik at man unngår opptaks konflikter. Fjernkontrollen er også utstyrt med RF (radiofrekvens). Den krever derfor ikke fri sikt mot de koderen, som kan gjemmes bort ved behov. serie i de ulike arkivene. T-We blir også tilgjengelig på flere dekodere. Les mer på canaldigital.no du ikke er hjemme. 10 av 16

11 D) Fra Styret Ski Oppdatering og justering av vedtektene Våre vedtekter har ikke vært endret siden For at de neste to forslagene skal kunne gjennomføres, må vi gjøre en justering der det i dag står en maksimumsgrense for kontingenten på kr ,- pr. år. Vi ser at det kan bli nødvendig å gå over denne summen, den legger også begrensninger på evt. andre avtaler vi måtte inngå i fremtiden. Styret ber om at vedlagte vedtekter tas opp til avstemning. ( se side 12) E) Fra Styret Ski Fellesforsikringer på bygninger og garasjer Det er i dag hver enkelt beboers ansvar å forsikre sin leilighet, bod og andel av garasjeanlegget. For å sikre at alle leilighetene i et rekkehus og andelene i garasjeanlegget faktisk er forsikret har styret valgt å forslå en felles forsikring. Det har blitt sendt ut forespørsel til flere forsikringsselskaper, og det var store prisforskjeller. Det beste tilbudet var fra forsikringsselskapet Nemi og vil gi en total årspremie på ca kr Detaljer i tilbudet kan fås ved å kontakte Styret, eller sees på Generalforsamlingen. Årspremien vil bli fordelt per husstand ut i fra leilighetstype. Det er regnet med to typer leiligheter + en leilighet som er spesielt utvidet, dette vil gi en årspremie per husstand på +/- kr 3000,-. Årspremien vil bli lagt til fellesutgiftene til hver enkelt husstand. Fellesforsikring skal betales av alle, også styreleder og kasserer som ellers er fritatt fellesutgifter. For de fleste vil en fellesforsikring kunne medføre en gunstigere pris på forsikringen enn hva som ligger i hver enkelts avtale. Normalt kan alle forsikringer flyttes også utenom hovedforfall, det vanligste er 1 måneds oppsigelse. Styret anbefaler at man går inn for fellesforsikring fra 1 juni Styret ønsker forslaget tatt opp til avstemning. F) Fra Styret Ski Brannanlegg felles i hvert rekkehus Etter forslag i fjorårets generalforsamling, og etter brannvesenet befaring der de anbefalte seriekoblede brannalarmer mellom leilighetene som beste måte for brannsikring, har styret sjekket ut hva som finnes og fått inn tilbud på slike anlegg. Anleggene som ble tilbudt var veldig like og funksjonen er som følgende: Systemet monteres i hver av leilighetene og disse kobles sammen på en måte som gjør at systemene kan kommunisere med hverandre. Hvis et branntilløp oppstår i en av boenhetene, får man en lokal alarm med ett minutts utsettelse for eventuelt å stoppe alarmen, før systemet gir brannvarsling til naboene. Man hører på sirenelyden om alarmen er oppstått i egen eller en naboleilighet. Kommer det fra en nabo, vil sentralen indikere i hvilken leilighet alarmen er oppstått. I hver leilighet monteres en Noby220i sentral. Den måler bare15 x 15 cm, fronten er av børstet stål og passer inn i ethvert interiør. Sentralen har innebygget sirene og orienteringslys, og anbefales plassert i nærheten av eller utenfor soverom. Ved alarm tennes orienteringslyset på sentralen og på sokkelsirenene, slik at man lettere finner veien ut. Ved strømbrudd vil orienteringslyset på sentralen også tennes (i 10 minutter). Pakken som er tilbudt består av : 1 stk Noby220i, 2 stk ECO1003 optiske detektorer, 2 stk ECO1000B sokler, 1 stk B12012 batteri, 1 stk sokkelsirene, 1 stk ECO1000RTU testenhet. Dette systemet tilfredsstiller kravene som er satt for branndeteksjon ifølge den nye tekniske forskriften TEK10. Prisen per boenhet vil bli ca kr 2300,- hvis vi installer alarm i alle leilighetene i Kringsjå Grendelag. Dette er en engangskostnad, og vil ikke påvirke de vanlige fellesutgiftene. Styret ønsker forslaget tatt opp til avstemming. 11 av 16

12 Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets eiendom definert i 3 som er fellesareal for andelseierne. 2.2 Laget kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål. Andelslaget skal også administrere de oppgaver som er felles for andelseierne og organisere vedlikehold på fellesområdene. I tillegg skal laget ta seg av og ivareta saker av interesse for andelseierne, og fungere som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. 2.3 Lagets styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 2.4 Andelslaget er partipolitisk uavhengig. 2.5 Laget skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn i lagets virkeområde. 2.6 Andelslaget er medlem av Huseierens Landsforbund* 3. Andelslagets geografiske område 3.1 Andelslagets eiendom består av gnr. 129 bnr. 479 i Ski kommune. 3.2 Området er inntegnet på vedlagte kart som inngår som del av vedtektene. 4. Juridisk person 4.1 A/L Kringsjå Grendelag er et andelslag med begrenset ansvar. 4.2 Andelseierne er overfor tredjemann ikke personlig ansvarlig for lagets forpliktelser, men svarer bare for sin innbetalte andel. 5. Medlemskap 5.1 Alle boligeiere og deres rettsetterfølgere i boligfeltet Kringsjå Grendelag har rett og er pliktig medlem i andelslaget, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fattet av generalforsamling og styret. 5.2 Det pliktige medlemskapet følger av kjøpekontrakt eller annen skriftlig avtale samt sameielovens bestemmelser. 5.3 Ved eiendomsoverdragelse skal styret meddeles om kjøpers navn og adresse. Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtagelsen av eiendommen. 5.4 Andelseier som flytter fra Grendelaget skal opplyse styret om sin nye adresse. 5.5 Andelen kan bare overdras sammen med eiendomsrett/ festerett til bolig innen området definert i Andelslagets medlemmer er bundet av de vedtak som treffes av lagets generalforsamling og styret innenfor lagets vedtekter. 5.7 Andelslagets medlemmer forplikter seg til å holde sin eiendom med garasjeandel forsikret.** 5.8 Det forventes at hver andel stiller opp på 2 dugnadsdager per år, tilsvarende ca. 10 timer. Dugnader holdes vanligvis på våren før 17. mai og på høsten og går over 1 til 2 dager. Dugnaden blir annonsert gjennom oppslag ved postkassene og informasjonsskriv til andelseierne i god tid før selveste dugnaden starter. 5.9 Det er mulighet til å foreta annet forefallende arbeid på området definert i 3 som kan avregnes mot dugnadstimer dersom det ikke passer for en andel å delta på de tillyste dugnadsdagene. Dette avtales med leder for dugnadskomiteen Dersom en andelshaver ikke kan delta på en dugnad, eller ikke deltar på de tillyste dugnadsdager, kan styret fakturere vedkommende for en godtgjørelse til andelslaget. Godtgjørelsen vil da regnes ut fra den markedsbaserte prissetting andelslaget ville fått, ved å sette arbeidet ut til en ekstern operatør Det gis anledning til å søke om dispensasjon ved skjellig grunn fra å betale en godtgjørelse. Skriftlig søknad behandles av styret for hver enkelt andelseier Styrets medlemmer samt komitélederne (unntatt valgkomiteen) er fritatt for all dugnad. De øvrige medlemmene i komiteene og i valgkomiteen er fritatt for én -1- dugnad. Dette ansees som en godtgjørelse for nedlagt arbeid for grendelaget Andelseiernes innskudd utgjør kr Beløpet er fordelt på 50 andeler à kr Kontingent 6.1 Andelseierne betaler årlig kontingent og deltar i nødvendig finansiering av lagets oppgaver samt en forholdsmessig andel av administrasjonskostnadene. 6.2 Generalforsamling fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist kvartalsvis. Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen.*** 6.3 Styrets leder og andelslagets kasserer fritas for kontingent betaling som honorar for stor arbeidsmengde i sammenheng med sine verv. 6.4 Generalforsamlingen kan også med vanlig flertallsbeslutning fastsette et nærmere bestemt beløp begrenset oppad til 2 ganger maksimalt beløp for kontingenten pr. år - som skal betales av medlemmene når det er nødvendig for å dekke ekstraordinære utgifter til tiltak innenfor formålets ramme. 6.5 Generalforsamlingen kan videre med 3/4 flertall vedta låneopptak og pantsettelse/salg av lagets eiendom, samt pålegge andelshaverne økonomiske forpliktelser ut over det beløp som er nevnt ovenfor. 6.6 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli ilagt følgende sanksjoner/krav etter vedtak fra styret: Krav om betaling med tillegg av påløpte renter, beregnet i henhold til Lov av 17. des nr. 100 * Tidligere medlem av Norges Velforbund ** 5.7. Dersom forslag til fellesforsikringer godkjennes, vil denne paragrafen fjernes/endres til: Bygninger og garasjeanlegg er forsikret gjennom fellesavtale. Andelseier tar selv ansvar for innboforsikring. *** Tidligere maksimalt beløp er kr ,- pr. år. 12 av 16

13 (Forsinkelsesrenteloven), evt. rettslig pågang. Evt. kostnader for rettslig pågang må bæres av andelseier som blir stevnet. Bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til generalforsamling og styret, samt valgbarheten til disse organer. 7. Generalforsamling 7.1 Andelslagets øverste myndighet er generalforsamlingen. 7.2 Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars måned hvert år. 7.3 Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. I varselet skal det også angis innen hvilken frist forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være innsendt til styret. 7.4 Innkallingen skjer skriftlig og sendes alle andelseiere hvis adresse er kjent senest én uke før generalforsamlingen, og skal angi de saker som skal behandles på generalforsamling. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 7.5 Alle andelseiere har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. 7.6 På generalforsamlingen har hver andelseier én stemme. Andelseierne kan møte personlig eller ved fullmakt la seg representere av en annen andelseier eller husstandsmedlem over 18 år. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved skriftlig fullmakt. 7.7 Stemmerett forutsetter at kontingent er betalt. 7.8 En andelseier/husstandsmedlem kan bare møte med 1 fullmakt. Alle valg og avgjørelser på generalforsamlingen treffes ved alminnelig flertall, med de unntak som fremgår av de andre paragrafene i vedtektene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme. Votering skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det. 7.9 Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Konstituering av generalforsamlingen og godkjenning av innkallelse Årsberetning fra styret og komiteer Revidert regnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av tap Meddelelse av ansvarsfrihet for styret. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent. Valg av styremedlemmer jfr. 10 Valg av styrets leder bl. valgte styremedlemmer jfr. 10 Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse for denne. Valg av ledere til dugnads- og velferdskomiteen samt medlemmer til komiteene Valg av valgkomiteen Andre eventuelle saker som uttrykkelig er nevnt i innkallingen Det velges en møteleder til å lede generalforsamling og en referent.**** 7.11 Det velges to representanter blant de fremmøtte medlemmene til å undertegne protokollen Generalforsamlingens beslutninger og dissenser skal protokolleres og sendes samtlige medlemmer Styremedlemmer velges for to år av gangen. Blant valgte styremedlemmer velges styrets leder for ett år av gangen av generalforsamlingen. Revisor(er) velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges Lederne i dugnads- og velferdskomiteen er automatisk vara medlemmer i styret Det er ikke ønskelig at valgte medlemmer kan ha samme verv lenger enn 8 år av gangen Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikkeforeslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal anses som ikke avgitte Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall) Generalforsamlings beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet Revisoren(e) og valgkomiteen rapporterer direkte til generalforsamling Generalforsamling kan ved alminnelig flertallsvedtak kun fatte vedtak som faller innenfor foreningens normale formål. 8. Ekstraordinær generalforsamling 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 3 andelseiere kommer med skriftlig krav om det. 8.2 Innkallingen skjer skriftlig og sendes alle andelseiere hvis adresse er kjent senest én uke før generalforsamlingen, og skal angi de saker som skal behandles på generalforsamling. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 8.3 Avvikling følger samme prosedyre som ved ordinær generalforsamling jfr Medlemsmøter 9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst én uke i forveien. 10. Andelslagets ledelse (styret) 10.1 Andelslaget ledes av et styre som er lagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av laget Lagets styre skal bestå av 4 medlemmer som velges av og blant andelseierne eller andelseiernes husstandsmedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er tilstede. I tillegg er det 2 vara medlemmer (leder av velferds- og dugnadskomité). Hver andel kan kun stille med 1 representant i styret Andelseierne er forpliktet til å motta valg til styret, men er ikke forpliktet til å motta gjenvalg når de sitter i styret Styret skal: Iverksette generalforsamlings vedtak og bestemmelser, herunder vedtak. Rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten Stå for andelslagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser. **** Fjernet Møteleder behøver ikke være medlem av grendelaget 13 av 16

14 Forvalte andelslagets eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med lagets økonomi Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. Etter beste evne søke og oppfylle andelslagets formål etter gjeldende vedtekter. Representere grendelaget utad. Sørge for at andelslaget er forsvarlig forsikret ut fra de verdier laget innehar og den virksomhet som bedrives Styret konstituerer seg selv Styret har disposisjonsrett over andelslagets midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet av generalforsamlingen. Alle utbetalinger skal attesteres av styrets leder og kasserer før utbetaling Uten samtykke fra generalforsamling har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for laget, herunder salg av fast eiendom Styret disponerer et beløp under posten administrasjonskostnader i regnskapet til gaver, evt. tilstelninger for styrets medlemmer, lagets andre komiteer og andre som har gjort en innsats for laget. Beløpets størrelse fastsettes til enhver tid av generalforsamling Styrets leder og kasserer meddeles prokura Styret holder møte når leder bestemmer eller minst to av styremedlemmene forlanger det. Et varamedlem kan - men må ikke - møte på styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig Alle andelseiere har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom styret anser det å være til lagets beste. Utover dette har andelseierne ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom generalforsamlingene Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres Styrets leder - eller i hans/hennes fravær fungerende leder - leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av lagets interesser Dersom styremedlemmene skal motta godtgjørelse for utførelsen av vervet, skal godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen med virkning for kommende styreperiode. 11 Regnskap og revisjon 11.1 Regnskapsåret går fra 1/1-31/ Styret skal påse at regnskap blir ført Lagets regnskap revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor som velges av generalforsamlingen. 12. Vedtektsendringer 12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom generalforsamling ikke har besluttet noe annet Vedtektsendringer kan og vil aldri ha tilbakevirkende kraft. 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning må bli vedtatt med minst 2/3 flertall av alle andelshavere. Skjer så innkalles det til et ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal være gyldig, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall av alle andelshavere. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas Hver andelseier skal etter oppløsning få tilbakebetalt sin andel etter oppløsning og gjeldsavleggelse. Utover dette har ingen medlem krav på lagets midler Andelslagets gjenværende midler tilfaller det formål laget arbeider for å fremme, ved at disse brukes til gjenstående arbeider på området definert i Sammenslutning med andre lag/foreninger eller deling av laget anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring ( 12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamling skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra lagets kreditorer. 14 Parkering og kjøring til eiendom 14.1 Parkeringsplassen bak garasjene skal ikke brukes til hensetting av biler (registrerte/uregistrerte), evt. andre kjøretøyer Hvis noen har behov for å la en bil (e.l.) bli stående ubrukt bak garasjene for en periode, kan man kontakte styret for midlertidig tillatelse, og i samarbeid finne frem til en egnet plass for en periode Det er ikke tillatt å parkere på feltets veier Det er ikke tillatt å parkere slik at gang- og kjøreveiene på feltet sperres for annen trafikk, som for eksempel ambulanse eller brannvesenet Følges ikke disse regler har styret anledning til å få tauet bort kjøretøyet, og eier må selv bekoste borttauingen Kjøring til egen eiendom er tillatt i begrenset tid til for eksempel av- og pålasting, pakking, vask og lignende, og skal ellers ikke forekomme Kjøring til og fra egen eiendom skal foregå i gå hastighet 14.8 Dette gjelder også kjøring med sykler, mopeder og motorsykler på område definert i 3. Farten skal tilpasses slik at uhell og ulykker unngås Følges ikke disse reglene kan dette føre til bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til generalforsamling og styret, samt valgbarheten til disse organer. I tillegg forbeholder grendelaget seg retten til å bøtelegge andelseiere ved gjentatte brudd av ovennevnte regler. 15 Dyrehold 15.1 På generelt grunnlag er dyrehold tillatt på lagets område definert i Andelseiere bes å ta alminnelig hensyn til nabolaget ifm dyrehold og påse at dette ikke er til sjenanse for andre andelseiere Hunder skal holdes i bånd på området definert i 3. På egen eiendom kan andelshaver bestemme selv dog alltid slik at det er i samsvar med av 16

15 15.4 Styret kan pålegge andelseiere som ikke følger vedtektenes regler spesielle tiltak. 16 Ro og orden 16.1 Andelseiere bes å ta alminnelig hensyn til hverandre 16.2 Det bør ikke foregå aktiviteter som lager sjenerende støy så som snekring, mekking, bruk av motorisert verktøy/ redskap m.m. etter kl av hensyn til nabolaget Høytspilling av musikk bør ikke skje etter kl på uteområder og innendørs etter kl dersom dette er til sjenanse for andre medlemmer i laget 16.4 Andelseiere kan fravike denne regelen dersom dette er avklart og godkjent av husrekkene i umiddelbar nærhet. 17 Vedlikehold 17.1 Andelseiere har ansvar for all vedlikehold på egen eiendom Andelseierne bes å holde alminnelig orden og ryddighet på egen eiendom Ingen skal foreta endring på bygning eller i verksette arbeide på egen eiendom i strid med de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Ski kommune I de tilfeller der området definert i 3 berøres av vedlike holdsarbeid på egen eiendom eller bygningsmessige endringer (innvendig eller utvendig) skal styret varsles særskilt i god tid før arbeidet starter, senest 14 dager før planlagt oppstart Fasadevedlikehold skal foretas samlet for hver husrekke etter avtale eierne i mellom For kloakk og avløp gjelder det i tillegg særskilte vilkår definert i Alle rør og ledninger som er under jord dvs. ikke synlig ansees å være andelslagets ansvar selv om det skulle ligge utenfor området definert i 3. Kummer og drenering ansees å være andelseiernes ansvar for den respektive husrekken Styret kan pålegge andelseiere vedlikeholdsarbeid på egen eiendom i spesielle tilfeller som for eksempel når andelseiers eiendom er til stor sjenanse for øvrig nabolag og/eller gjør at boligfeltets attraktivitet i eiendomsmarkedet forringes i vesentlig grad. 18 Forholdet til annen lovgivning 18.1 I den utstrekning disse vedtekter ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse. Nye reviderte vedtekter ønskes vedtatt på årsmøte 20. mars 2013 og erstatter alle tidligere vedtekter fra foreslått dato 1. juni av 16

16 FULLMAKT...har med dette fullmakt til å representere meg/oss på Kringsjå Grendelags 29. ordinære generalforsamling 20.mars Navn:...Adresse:... Underskrift:... FULLMAKT kan gis dersom en selv ikke kan delta. En husstand kan maksimalt møte med 1 fullmakt. 16 av 16

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12

Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/ Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 Vedtekter for HEISTADMOEN VEL stiftet 27/06-2007. Vedtatt den 25/09-07 med senere endringer, senest av 27/02-08, 24/02-09 og 11/04-12 1. Navn Foreningens navn er Heistadmoen Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR.

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015, revidert etter vedtak 07.04.2015 og 06.04.2016 1 - Sammenslutningsform,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00

INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE. Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 INNKALLING TIL KRINGSJÅ GRENDELAGS 31. ORDINÆRE ÅRSMØTE Tirsdag 7. april 2015, Dagbo kl 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning med kort status av de

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Gjevik Vel

Vedtekter for Gjevik Vel 1 Vedtekter for Gjevik Vel Gjevik Velforening ble stiftet 25.05.1942. På generalforsamling i 1964 så ble det vedtatt vedtektsendringer, som har vært gjeldene vedtekter fram til nå. De nedenstående vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL.

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. Formål og virkemidler. $1. 1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 innkalling til kringsjå grendelags 26. ordinære generalforsamling Torsdag 25. mars 2010, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2009 4. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING

VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING VEDTEKTER FOR LUND ØSTRE VELFORENING vedtatt på Velforeningens stiftelsesmøte den 31.05.2012. sist endret i generalforsamling 11.05.2015 1 Velforeningens navn Foreningens navn er Lund Østre Velforening.

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3. Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningens vedtekter (sist endret på årsmøtet 27.03.2014) 1. Navn Foreningens navn er NORWEA Norsk Vindkraftforening 2. Formål og virkemidler Foreningens formål er: 1. Norwea skal arbeide for å skape

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 3 Strinda Velforening ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har velforeningens tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Snåsøy Kinnvegen 1 B Styremedlem Unni Hjellupvik Kinnvegen

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte

- Brudd på foreningens vedtekter - Brudd på eller manglende oppfølging av pålegg fattet av foreningens styre eller undergrupper i henhold til gitte Vedtekter Lov for Traditional Taekwondo Union stiftet 26. juni 1996, vedtatt den 24. juni 1997 med senere endringer senest av 30. juni 2017. 1 Navn Foreningens navn er Traditional Taekwondo Union. 2 Formål

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Vedtatt på Skogeierforbundets styremøte 7. juni 2005 og behandlet av Mjøsen Skogs styre 25. august 2005. Vedtatt på skogeierlagenes årsmøter i

Detaljer

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR

VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR VEDTEKTER FOR FORENINGEN FRISØRFAGETS OPPLÆRINGSKONTOR 1 Navn og adresse Foreningens navn er Foreningen Frisørfagets Opplæringskontor, med kortformen FO. 2 Formål og virkemidler FO er et samarbeidsorgan

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer