Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule"

Transkript

1 Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske fag) o Helse- og oppvekstfag o Elektrofag Vest-Telemark Ressurssenter 1

2 Innhald Rektor har ordet... 3 Skulen vår... 4 Romplassering og kontaktlærarar for klassane... 4 Kontaktinformasjon... 4 Skuleruta for Inndeling av skuledagen... 5 Personalet Administrasjonen ved Vest-Telemark vidaregåande skule... 7 Andre viktige funksjonar ved skulen... 8 Praktisk informasjon Skuleskyss Lån og stipend Skulebevis Utstyr og materiell Skulen sine målsettingar Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen Rettar og plikter i skulekvardagen Branninstruks Ordensreglar i Tokkehallen Studiedagar/lesedagar Køyreopplæring PC-ordning Skulereglement Ordensreglar særskilt for vår skule: It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) Underskrifter frå elevar

3 Rektor har ordet Kjære elev! Eg er både stolt og glad over å kunne ønskje deg velkomen til Vest-Telemark vidaregåande skule! Eg er glad fordi du valde vår skule og er stolt over å få deg som elev og vise deg kva me har å by på i skuleåra som kjem. I dette skuleheftet vil du finne nyttig informasjon om skulen vår. Ta vare på heftet, les nøye og vis det heime, slik at også dine nærmaste også får vite litt om skulen. Heile personalet håpar du får ei fin og lærerik tid hos oss, ei tid du kjem til å minnast med glede heile livet. Me vil gjere vårt beste for å skape eit læringsmiljø der me legg vekt på læring, samarbeid og auka kunnskap slik at du utviklar deg positivt. Du skal lære fag, men like viktig er det å lære deg sjølv å kjenne. Finn dine sterke sider og utvikle dine samarbeidsevner, slik at du får ei så god framtid som mogeleg. Me vil leggje tilhøva til rette for at du oppnår sluttresultat du er nøgd med, men du må sjølv gå inn i læringsprosessen og ta ansvar for di eiga læring. Som elev har du mange rettar, men me ventar og at du skal fylgje skulereglementet som legg sterk vekt på korleis me er mot kvarandre som medmenneske. Vest-Telemark ressurssenter (ligg på skulen) samarbeider med det lokale næringslivet, NAV og kommunane. Her blir det mellom anna arrangert etterutdanningskurs og kompetansegjevande kurs for privat og offentleg sektor. I tillegg blir det drive nasjonale og internasjonale miljøprosjekt der du kan vera med. Også dette skuleåret har me ei gruppe vaksne elevar som me ynskjer velkomne. Dei skal lesa fag dei treng for å auke kompetansen sin. Me ønskjer alle hybelelevar velkomne til Dalen og håpar dei vil trivast. Me treng eit breiare ungdomsmiljø her. Ungdomsklubbleiar i Tokke kommune vil fortelje kva for fritidsaktivitetar det er for ungdom på Dalen. Finn eit lag og meld deg inn, så blir du kjent og får vener. Vest-Telemark vidaregåande skule får gode tilbakemeldingar frå elevar som saman med oss tilsette har gjort skulen god. Likevel ser me alltid etter nye løysingar; som t.d. nettbasert undervisning. Me kan alltid bli betre! God dialog med lærarane er derfor utruleg viktig. Du får også lærdom ved utveksling og samarbeid med ulike skular i utlandet. Elevrådet skal og, i samarbeid med skuleleiinga, arbeide for interessene til elevane. Ta del i elevrådsarbeidet og engasjer deg, då kan du fremje eigne og andre elevar sine synspunkt og gje skuledagen elevprega innhald. Me har ei triveleg skule der kantina har ein sentral plass. Me ber deg hjelpe til med å halde god orden i kantina. Ta del i arbeidet med å skape eit hyggjeleg læringsmiljø, til fordel for oss alle, og sett krav til deg sjølv og personalet på skulen. Me trur på deg og seier: ALLE KAN, ME HJELPER DEG FRAM! Lukke til! Vennleg helsing Tove Palmork Haavelmoen Rektor 3

4 Skulen vår Vest-Telemark vidaregåande skule har dette skuleåret ca. 200 elevar fordelt på 13 klassar. I tillegg har vi elevar på ressurssenteret. Romplassering og kontaktlærarar for klassane Klasse Programnamn Rom Kontaktlærar 1STAA Vg1 Studiespesialiserande 14 Åse Kiland / Birgit Johanne Kovajord Olsnes 2REAA/SSAA VG2 Studiespesialiserande 10 Sverre Haavelmoen / Åsne Berge 3REAA/SSAA VG3 Studiespesialiserande 13 Øivind Loddengaard 1 ELEA VG1 Elektrofag 16 Glenn Kevin Rue 2 ELEA VG2 Elenergi 17 Mona Skaufel Seltveit 1HSFA VG1 Helse- og oppvekstfag Inga L. Grythe / Wenche Rønningen 2BAUA VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag 7 Monica Borgen 2HEAA VG2 Helearbeidarfag 8 Astrid Jupskås 1TIPA VG1 Teknikk og industriell produksjon A 19 Geir Timland 2TEKA VG2 Industriteknologi 12 Tore Loftsgarden 2AMKA VG 2 Arbeidsmaskiner 11 Kjell S. Nordgarden 2KJØA VG2 Kjøretøy 11 Kjell S.Nordgarden 1 OMIGA Studieførebuande med arbeidslivstrening 9 Monica Mostøyl Ressurssenter Fagkurs 10 Kontaktinformasjon Adressa til skulen er: Vest-Telemark vidaregåande skule Storvegen Dalen Alle i personalet når du på dagtid ved å ringe sentralbordet, tlf: E-postadresse til skulen : Nettadresse til informasjonssidene våre : 4

5 Skuleruta for Månad Datoar Skuledagar August Skulestart måndag 19. august. 10 (Planleggingsdag for lærarar torsdag 15. august. og fredag 16. august). September DATAVAKE Torsdag 12. september frå kl til 13. september kl (2 skuledagar-avspaserast i mai) Torsdag 26. september; planleggingsdag for lærarar - felles studiedag heime for elevar. Fredag 27. september; planleggingsdag for lærarar - fri for elevar Oktober Haustferie veke (f.o.m. måndag 7. oktober t.o.m. fredag 13. oktober). November Måndag 25. november Fri for elevar. 20 Felles kurs-/planleggingsdag for lærarane i fylket. Desember Siste skuledag før jul: Fredag 20. desember 15 Januar Fyrste skuledag etter nyttår: Torsdag 2. januar 22 Februar Vinterferie veke (f.o.m. måndag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) Mars Fredag 21. mars. Fri for elevar. 20 Felles kurs-/planleggingsdag for lærarane i fylket. April Påskeferie (f.o.m. måndag 14. april t.o.m. måndag 21.april. 2. påskedag er 16 måndag 21. april) Mai Offentlig høgtidsdag, torsdag 1.mai. - Avspasering fredag 2. mai Kristi himmelfartsdag 29. mai, - Avspasering fredag 30.mai Juni 2. pinsedag 9. juni 14 Siste skuledag fredag 20. juni SUM 190 Inndeling av skuledagen Skuledagen er inndelt på same måte som tidlegare. 1. time time time MAT 4.time time time time Bussavgang kl

6 Personalet Aspelin, Emile Berge, Åsne Borgen, Monica Bratsberg, Hanne Byggland, Bjørg Åse Carlsen, Erling Christenson, Eric Egeli, Gro Nygard Einebærholm, Siv Reidun Ekre, Geir Flønes, Margot Grythe, Inga Lorentzen Haavelmoen, Sverre Haavelmoen, Tove Palmork Haugen, Jan Hetland, Karl Torstein Jensen, Torgeir Jupskås, Astrid Kiland, Åse Ingebjørg Lassemo, Arne Dag Loddengaard, Øivind Loftsgarden, Tore Metveit, Else Fugelsnes Momrak, Lars Torstein Nordgarden, Kjell S. Olsnes, Birgit Johanne Kovajord Plassen, Olga Trydal Rue, Kevin Rønningen, Wenche Seltveit, Mona Skaufel Stordrange, Per Sudbø, Espen Sørdal, Pernille Timland, Atle Timland, Geir Underdal, Gunhild Holter Vindal, Bjørn Joar Våmartveit, Inger Lisbeth Øigarden, Marie Norsk og engelsk på yrkesfag og studiespesialiserande Tysk, Religion, Historie Norsk, Yrkesutøving og Assistent, Permisjon T-rådsleiar, Spesialpedag og Norsk Kroppsøving, Breiddeidrett, Sosiologi og Sosialkunnskap, Etablerarkunnskap Kjemi, Matematikk Administrativ leiar Avdelingsleiar yrkesfag og Norsk Avdelingsleiar studiespesialiserande Reinhald Vg1 og 2 HO: Kommunikasjon, Yrkesutøving, Spes.ped Norsk, Engelsk, Tysk Rektor Vg2 KJØA/AMKA; Produksjon, Verkstadarb., Dokumentasjon Avdelingsleiar Ressurssenteret Vg1TIP og Vg2TEKA; Alle programfag, Vg1 og 2 EL: PTF Vg1 og 2 HO: Helsefag, Kommunikasjon, Yrkesutøving Naturfag, geografi, matematikk Assistent Norsk, Historie, Samfunnskunnskap Vg1TIP, Vg2 TEKA: Prod., rep. Dok + PTF, Vg1 og 2 EL: div. OKOS. Vg1 og 2 HS: Prosjekt til fordjuping, Helsefag. Studieleiar, OT VG2AMKA/KJØA; alle progr.fag Engelsk og Norsk Konsulent (kontormedarbeider) Vg1 og 2 EL: Alle programfag Matematikk og programfag på HO, assistent Norsk, Engelsk, Kroppsøving Rådgjevar, fellesfag og Etablerarkunnskap Matematikk, Naturfag, Kroppsøving Engelsk, norsk og samfunnsfag på yrkesfag Vg1 og 2 EL: Data og elektronikk og automatisering Vg1 TIP; alle prog.fag. VG2TEKA: Reparasjon Økonomiføring Vaktmeister / Programfag elektro Reinhald Reinhald 6

7 Administrasjonen ved Vest-Telemark vidaregåande skule Tove Palmork Haavelmoen rektor Gro Nygard Egeli Adm. leiar Lars Torstein Momrak Studieleiar Geir.M.Ekre Avd. leiar STS Siv Reidun Einebærholm Avd. leiar YF Karl Torstein Hetland Avd. leiar Ressurssenteret Kontorpersonale, vaktmeister, reinhald, T-leiar, elevassistentar, Rådgjevar, Bibliotekar. Lærarar tilknytt STS. Lærarar tilknytt YF Personale direkte tilknytta Ressurssenter Rektor: Tove Palmork Haavelmoen Rektor er øvste sjef og den administrative og faglege leiaren på skulen. Rektor har ansvaret for alle interesser i skulesamfunnet. Rektor er kontaktperson mellom dei tilsette og administrasjonen. Studieleiar: Lars Torstein Momrak Studieleiar har ansvaret for fagval, vitnemål, elevintak, elevrådskontakt, og det pedagogiske utviklingsarbeidet på skulen. Vikar for rektor dersom ho ikkje er til stades. Administrativ leiar: Gro Nygard Egeli Økonomi, skyss, kartleggingsprøver, eksamen. Avdelingsleiarar: Studiespesialisering: Geir Ekre har ansvar for programområda: Realfag, Språk og Samfunnsfag. Yrkesfag: Siv Reidun Einebærholm har ansvar for programområda: Teknikk og industriell produksjon(tip), Helseog oppvekstfag (HO), Elektrofag (EL). Vest-Telemark Ressurssenter: Karl Torstein Hetland Avdelingsleiarane skal hjelpe både lærarane og administrasjonen i det faglege og pedagogiske arbeidet innan fagområdet sitt. Alle spørsmål som dreiar seg om programområdet ditt rettar du til avdelingsleiarane. 7

8 Andre viktige funksjonar ved skulen Rådgjevar: Per Stordrange Dersom du lurar på kva for fag du treng seinare eller du ynskjer å få vite meir om andre skuletilbod, kan rådgjevaren hjelpe deg. Han kan og rettleie deg m.o.t. søknad om lån og stipend og hjelpe deg med søknadsskjema når du skal søkje deg inn på nye kurs neste skuleår. Du kan kontakte rådgjevar dersom du har problem med eit eller anna på skulen, eller viss du ynskjer hjelp til å kontakte skulepsykolog, helsetenesta, arbeidskontoret m.m. T-rådsleiar: Bjørg Åse Byggland T-rådsleiar har ansvar for tilrettelagt opplæring og opplæring i mindre grupper, og legg tilhøva til rette for elevar som treng særskilt oppfølging i undervisninga, t.d. ekstra hjelpemiddel, ekstra støttetimar eller anna form for ekstra hjelp. IT- ansvarleg: Geir Ekre IT-ansvarleg på skulen er Geir Ekre. Han har ansvaret for skulen sine elev pc ar, skriverar, nettverk og pedagogisk programvare. IT- konsulent: Tore Loftsgarden IT kontoret ligg ved kantina og opningstider står på døra. Kontorpersonalet Konsulent: Olga Trydal Plassen Ho har ansvaret for sentralbordet, søknad om lån/stipend, skulebevis, ho skriv vitnemål og har ansvar for skuleskyss og utlevering av busskort. Økonomisekretær: Gunhild Holter Underdal Ho har ansvaret for rekneskapsføringa for skulen og Vest-Telemark Ressurssenter Ekspedisjonen er open mellom kl og (sommartid til kl ) Melding til elevar Utanfor ekspedisjonen finn du ei eiga hylle for telefonbeskjedar og brev til elevane. På tavla vil du også finne liste over lånekassebrev. Brevet kan du hente på kontoret. Gjer det til ein vane å sjekke om der ligg noko til deg. Personlege telefonbeskjedar, brev eller andre meldingar blir berre gjevne på denne måten. Vaktmeister: Bjørn Joar Vindal Vaktmeistarkontoret ligg like ved midtarste hovudinngang. Vaktmeister tek vare på skulebygningane og har ansvaret for alle praktiske og tekniske oppgåver som har med bygg og utstyr å gjere. 8

9 Helsetenesta Helsesystrer: Signe Gardsteig / Birgitte Yndesdal Skal vera på skulen kvar måndag frå kl Helsesyster vil informere om tenesta i klassene tidleg i skuleåret. Tlf.nr. til helsesyster er: / Skulelege: Dordi Elise Flom Kommunefysioterapeut: Blir tilsett på hausten PP-tenesta Vest-Telemark PP-teneste er ei rådgjevingsteneste som kan gje rettleiing til elevar og lærarar ved bekymring knytt til opplæringa. Som elev kan du ta direkte kontakt med PP-tenesta, eller du kan kontakte rådgjevar på skulen som hjelper deg med å fylle ut eit tilmeldingsskjema. Dei tilsette i PP-tenesta har teieplikt. Kontaktperson: Einar Søreide. Telefon arbeid: Nettstad: Bibliotektenesta Vest-Telemark VGS si mediesamling er å finne på Tokke bibliotek. Biblioteket finn du i Tokke kulturhus, som er næraste nabo til skulen. Opningstidene er tysdag - fredag og laurdag. Der treffer du Bodil Otterholt, Gunn Evensen og Elin Normann. Du kan m.a. få hjelp til å finne kjelder du treng til skuleoppgåver, og du kan elles låne bøker, blad og DVD av alle slag. Det dei ikkje har kan dei skaffe! Gunn Evensen har særskilt ansvar for Vest-Telemark vidaregåande sine elevar, og har eigne treffetider på mediateket på skulen. Skuleåret 2013/2014 blir dette måndagar 8-15:30. Sjå elles informasjon ho legg ut på Fronter. Viktig melding til alle elevar om skulebokutlånet. Du får låne skulebøker til bruk i undervisninga, heilt gratis. Det er skulen som eig bøkene. Skulebibliotekaren Gunn ordnar det praktiske kring utlånet. Utlån og innlevering går føre seg på mediateket på skulen. I byrjinga og slutten av skuleåret kjem elevane klassevis. Kontaktlæraren opplyser om tidene. Undervegs i skuleåret kan du kome til mediateket på måndagar. Når du har fått utdelt bøker skal du: o Setje på bokbind. NB! Bokbindet skal ikkje teipast fast i sjølve boka, men vere eit laust varetrekk. o Skrive det fulle namnet ditt tydeleg utanpå bokbindet OG inni permen på boka. Du står ansvarleg for bøkene du låner. Blir nokon øydelagde eller kjem bort må du erstatte dei med full pris. Hugs at ei bok gjerne kostar kroner. 9

10 NB! Når du har lånt ei bok er denne knytt til deg som person gjennom ein strekkode. Det vil seie at du ikkje bør bytelåne bøker med medelevar. Då vil "feil" person stå registrert som lånar av boka, og du kan få problem viss personen du har bytt med ikkje leverer inn att boka til våren. Det vil i praksis seie at det er du som får purringar og i verste fall erstatningskrav. Då nyttar det ikkje å seie at nokon har teke boka di. Du er uansett ansvarleg for lånet. Så far fint med bøkene. Ikkje kluss eller søl i dei, og ikkje lat dei liggje og slenge. Hugs at dei skal vare i mange år. Du får bøker i den målforma du nyttar så langt lageret rekk. Har me ikkje fleire i den målforma du ynskjer kan du sjå om du finn ein medelev som vil byte bok med deg. Skulebibliotekaren kan hjelpe deg å finne ut kven du kan spørje. Viss du byter med nokon er det viktig at de kjem til skulebibliotekaren for å få omregistrert lånet på dei rette personane! Viss du manglar bøker fordi det ikkje var nok til alle under bokutdelinga må du seie i frå til læraren din med ein gong, så skulen kan få bestilt fleire. Praktisk informasjon Skuleskyss Viss du har rett på skuleskyss, må du ha busskort. Det får du ved å fylle ut skjema som du får av kontaktlæraren din fyrste skuledag. Lever ferdig utfylt skjema til kontaktlæraren din. Du får tilbake ein av delane i skjemaet, og denne fungerer som busskort inntil du får eit permanent kort frå busselskapet. Ha alltid busskortet med deg på bussen. Har du behov for tilleggsskyss, så er det eige skjema for dette. Sjekk med Olga i ekspedisjonen viss du er usikker på kva skyss du har krav på. Lån og stipend Rådgjevar kjem rundt i klassane og orienterar om stipend og lån. Han har også søknadsskjema/orienterar om tilgang via nettsidene Sjå på oppslagstavla utanfor ekspedisjonen om stipend/lån har kome. Utbetalingskortet må hentast/kvitterast ut i ekspedisjonen 1 gong om hausten, og 1 gong etter nyttår (elles i året vert stipend/lån overført direkte på kontoen til elevane). o Søknadsfrist for hausten 15.november, våren 15. mars Stort fråvær kan føre til at stipend endrast til lån og må betalast tilbake. Sjå Lånekassen sine nettsider om oppdaterte reglar for dette. 10

11 Skulebevis Etter at skulefotografen har vore her, lagar Olga i ekspedisjonen skulebevis til alle elevar i 1. klasse. Går du på vg2 eller 3 må du særskilt be om skulebevis, og då kostar det 10,- kroner. Utstyr og materiell Elevar kan ha behov for utstyr ut over det som skulen delar ut gratis. Behovet varierar etter kva program du går på. VG1 TIP krev mest utstyr. Skulen har avtale med Seljord Elektriske om sal av utstyr til TIP-avdelinga og Elektro rett etter skulestart. Lånekassen delar ut utstyrsstipend, for å dekkje det meste av utgiftene du får i samband med dette, men du må sjølv søkje Lånekassen om dette stipendet. 11

12 Skulen sine målsettingar Visjon Alle kan - me hjelper deg fram 1. Vest-Telemark vgs. skal vera ein distriktsskule og eit læringssenter for ungdom og vaksne i samarbeid med kommunane og private verksemder. 2. Skulen skal vektleggje eit godt læringsmiljø prega av omsorg og velvilje der alle elevane trivst og lærer. Både elevane og personalet skal oppleve skulen som ein problemløysande og dynamisk arbeidsplass som er retta mot framtida. 3. Skulen skal ta vare på miljøet, kulturen og verdiane i Vest-Telemark og vera med på å sikre arbeidsplassar og eit godt bumiljø. Satsingsområde dette skuleåret 1. Klasseleiing 2. Vurdering for læring 3. IT-ferdigheter 4. Miljøfyrtårn 5. 9A Læringsplakaten frå Utdanningsdirektoratet Skolen og lærebedriftene skal : Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig yrke Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter Sikre at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legg til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 12

13 Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen Det er Telemark fylkeskommune som har ansvaret for dei vidaregåande skulane i fylket, og det er fylkestinget som gjer vedtak om korleis skulane skal drivast. Hovudutval for kompetanse Hovudutvalet for kompetanse er samansett av fylkespolitikarar som har ansvaret for skulebudsjettet og skuletilboda i Telemark. Dei legg fram dei store skulepolitiske sakene for fylkestinget, som så vedtek dei. Administrasjonen i Telemark fylkeskommune Dei politiske vedtaka blir gjennomførte av ein administrasjon. Administrasjonen av Telemark fylkeskommune held til i Fylkeshuset i Skien og leiar er fylkesrådmann Evy-Anny Evensen. Vidaregåande skule er ein eigen seksjon, og er leia av fylkesopplæringssjef Helge Galdal. Elevrådet Elevrådet er høgste organ på skulen for elevane. Tillitselev og vararepresentant blir valde av klassene for heile skuleåret. Den valde tillitseleven er medlem av elevrådet og har ei ansvarsfull oppgåve i å representere klassa si på elevrådsmøte. Elevrådet handsamar saker som gjeld elevane, anten det er saker elevane tek opp sjølve, eller om det er saker som rektor ynskjer ei uttale om. I tillegg til dette kjem organisering av eventuelle skulefestar, aktivitetsdagar og Operasjon Dagsverk. Elevrådet har møta på møterom ved mediateket. Elevrådet er samansett av eit styre. Kvar klasse vel ein tillitsvald kort tid etter at skulen har byrja. Tilbakemelding skal gjevast til kontoret. Rektor kallar inn til fyrste møtet. Den tillitsvalde er ansvarleg for at saker vert drøfta både i klassen og i elevrådet. Difor er det viktig at det blir valt ein engasjert person til jobben. Verva i elevrådsstyret er: Elevrådsleiar Nestleiar Sekretær Styremedlem og varamedlem - organiserer og leiar møta - tek over når ikkje leiar er tilstades - tek seg av alt papirarbeid - er med på å organisere, utføre oppgåver Lærartillitsvalde Lærarane høyrer til ulike fagforbund. Dei tillitsvalde lærarane har regelmessige møte i klubbane sine og med rektor. Dei har uttalerett i mange saker. Medråderetsmøte er rådgjevande. Rådet for andre tilsette Rådet for andre tilsette er eit rådgjevande organ. Rådet er samansett av vaktmeister, kontorpersonalet, elevassistentar og reinhaldspersonalet. Rådet tek opp saker av praktisk/teknisk art og saker som rektor ynskjer uttale om frå rådet. 13

14 Rettar og plikter i skulekvardagen Som elev er du del av eit skulesamfunn, - og skal me ha ein god skulekvardag, så er det viktig å halde seg til dei rutinane og reglane som gjeld. Bak i dette heftet finn du Telemark Fylkeskommune sine reglar for orden og ITbruk. Desse gjeld også for vår skule, - og du er plikta til å lese gjennom og setje deg inn i kva desse reglane går ut på. Du vert også beden om å skrive under på at du har lese og vil følgje desse reglane. I tillegg har skulen eigne instruksar på ein del område. Dei finn du under her. Les også desse nøye. Branninstruks Viss brannalarmen går skal du som elev gjere følgjande: Lukk alle glas og dører Gå ut og møt på nedre parkeringsplass. Viss ikkje lærar er til stades, må den tillitsvalde telje opp at alle elvane i klassen er på parkeringsplassen. Ordensreglar i Tokkehallen 1. Ikkje fotballsko inne i bygget. 2. Ta av anna skotøy utanfor garderoben. 3. Sett alt skotøy att i gangen. (Bakgrunnen for desse påboda er at det skal vera lettare å halde det reint i hallen.) Studiedagar/lesedagar Som elev kan du søkje om å få ta ut studiedagar/lesedagar slik : VG1 og VG2: inntil 3 dagar pr. år VG3 : inntil 5 dagar pr. år Eleven må levere skriftleg søknad til kontaktlærar seinast to dagar før studiedagen. Søknaden skal godkjennast av kontaktlærar. Eleven har ansvaret for korleis han/ho vil bruke studiedagen. Det kan ikkje søkjast om studiedag på dagar med prøvar eller andre former for vurdering. Skulen kan disponere inntil 2 av studiedagane i eit skuleår. Køyreopplæring All opplæring skal avtalast med kontaktlærar, og vert registert som fråvere. Ynskjer du å få dokumentert at fråværet skuldast køyreopplæring, ber du køyrelærar om dokumentasjon, som du så leverer til Olga i ekspedisjonen. PC-ordning Telemark fylkeskommune (TFK) har innført ordning med elev-pc for alle elevane i vidaregåande skule. Dette inneber at alle elevane som startar på vg1 får ein elev-pc så lenge eleven er ved skulen. Etter fullført skule vil eleven behalde PC en. Eleven er ansvarleg for tap og andre skader som skjer med PC en. Dette er regulert gjennom ei avtale mellom eleven og TFK. 14

15 Skulereglement Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Telemark, sak nr. 0019/10.. Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. (2) Nærmere regler om orden : Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. 15

16 Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte. (3) Nærmere regler om atferd : Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk på skolens område. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 5 Fravær (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Skolen registrerer fravær i dager og enkelttimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær. (3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringslov 3-8. (5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i 16

17 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret. 6 Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg. Brudd på IT-reglementet kan føre til sanksjoner etter 8 i ordensreglementet. NB!! Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert. 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt; tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra internett. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, år). jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet : Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter. Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse. (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes : Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse. Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen. Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven 3-7. Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A- 9. Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes 17

18 vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven 42. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven Erstatning Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet. 12 Utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer, regler for skole- og russeavis og elevråd. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene : *opplæringsloven *forvaltningsloven *forskrift til opplæringsloven *utfyllende ordensregler for den enkelte skole *gjeldende læreplanverk *nye regler for fravær Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål. Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager per år og det blir strengere krav til dokumentasjon. - Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen. Sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer også oftere hos personer med frafall på skolen enn hos andre. Tydelige regler for hva som er akseptabel fraværsgrunn fra skolen er derfor viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I dag skal alt fravær på trinn og i videregående føres på vitnemålet. Dersom fraværet skyldes noen nærmere bestemte forhold, som for eksempel helsegrunner eller politisk arbeid, og kan dokumenteres, kan inntil 14 skoledager pr år likevel strykes av vitnemålet. Regjeringen går nå inn for at antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager pr år. I tillegg foreslås det strengere krav til dokumentasjon. 18

19 Alt fravær som skal strykes av vitnemålet må dokumenteres av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. For sykdomsfravær betyr dette et krav om legeerklæring. For fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan strykes fra vitnemålet. Det er også bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Det blir ikke gjort noen endringer i hvilke årsaker som kan begrunne at fravær kan strykes fra vitnemålet. Som tidligere i videregående opplæring, er det helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå som er aktuelle. Regjeringen vil ikke legge hindre for elevenes deltakelse i for eksempel internasjonalt eller politisk arbeid. For andre årsaker enn helse- og velferdsgrunner vil det derfor stadig være slik at alle fraværsdager inntil 10 dager pr. år kan strykes fra vitnemålet. Ordensreglar særskilt for vår skule: Pultar og stolar skal setjast på plass når skuledagen er slutt, og klasserommet skal vere ryddig. Ingen bøkar i vinduspostar eller på pultar etter skuleslutt. Ein skal ikkje ete i undervisningsrom bruk kantina. Spesialrom skal låsast i friminutta (jfr. skulereglementet). Det er ikkje lov å køyre / parkere på skulen sitt område i skuletida. 19

20 It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) 1. Innledning 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs IT ressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av TFK. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til TFKs IT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av TFK som er installert på privat utstyr. 1.3 Det kan utarbeides utfyllende regler av den enkelte virksomhet for deler av TFKs ITressurser ut over rammene av dette reglement. 1.4 Det vil ikke bli gitt tilgang til TFKs IT-ressurser før brukeren har undertegnet denne erklæring om at vedkommende har satt seg inn TFKs IT-reglement. Erklæringen skal oppbevares av virksomhetens leder, eller den lederen bemyndiger, så lenge brukeren skal ha tilgang til aktuelt system. 2. Definisjoner Brukernavn Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av IT-ressurser. Passord En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en ressurs. Brukerkonto Kombinasjon av brukernavn og passord med tilhørende tilgangsrettigheter. Her styres en brukers definerte tilgang til em eller flere datamaskiner/systemer. IT-ansvarlig Person som er delegert myndighet til å følge opp at reglementet etterleves. IT-ansvarlig kan være både sentralt og lokalt. TFKs virksomheter Alle virksomheter som er underlagt Fylkestinget i Telemark. 3. Informasjon og oppfølging av reglementet 3.1 Bruker av TFKs IT-ressurser skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglement er å forstå som kvittering for at reglementet er lest og akseptert. 3.2 Bruker av TFKs IT-ressurser plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet, jfr Gjeldende regler som regulerer bruken av TFKs IT-ressurser er tilgjenglig på TFKs internettsider, http;//www.telemark.no 3.3 Brukeren bekrefter ved undertegnelse av dette reglement at brukeren har kompetanse til å operere virksomhetens IT-ressurser på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Brukeren har ansvar for å be om opplæring dersom dette er nødvendig. 4. Brukernavn og passord 4.1 En brukerkonto er strengt personlig. Bruk, eller forsøk på bruk, av andre brukeres brukernavn og/eller passord er strengt forbudt 20

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd

Ordensreglementet. Kapittel 1. Formål. Kapittel 2. Virkeområde. Kapittel 3. Rettigheter. Kapittel 4. Orden og atferd Ordensreglementet Ordensreglement for Den Norske Skolen, Malaga (DNS Malaga). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra skoleåret

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I OPPLAND Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 3-7 og 3-8. Ordensreglementet gjelder fra og med skoleåret 2009/2010

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes.

2. Virkeområde. Ordensreglementet gjelder grunnskole og videregående skole. Reglementet kan ikke fravikes. Ordensreglement. Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen. Revidert og vedtatt i skolestyret 2.05.2017 Reglementet gjelder for skoleåret 2017-2018. Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Vest-Telemark vidaregåande skule

Vest-Telemark vidaregåande skule Vest-Telemark vidaregåande skule SKULEÅRET 2011-2012 ELEVINFORMASJON Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske fag) o Helse- & sosialfag

Detaljer

Skuleåret 2015-16. Elevhefte. Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen

Skuleåret 2015-16. Elevhefte. Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen Skuleåret 2015-16 Elevhefte Vest-Telemark vidaregåande skule Dalen INNHALD Rektor har ordet... 2 Kontaktinformasjon... 3 Skulen vår... 4 Utdanningsprogram og programområde... 4 Skuleruta for 2015-16...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune

IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald IKT-reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune... 1 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Rettar og pliktar... 2 4 Generelle reglar for god bruk av

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd.

Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter, som for eksempel skoleutvalg, skolemiljøutvalg og elevråd. Ordensreglement Vedtatt av fylkesdirektør, opplæringsavdelingen 15.05.11 med hjemmel i opplæringsloven 3-7 etter delegasjon fra fylkestinget til fylkesrådmannen 07.12.05 og videredelegering fra fylkesrådmannen

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglement. Opplæringsloven kapittel 9a gir elevene rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Endret etter forskrift 01.11.12 Ordensreglement 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler.

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. Nov. 2015 Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. I følge Opplæringsloven 2-9 skal alle skoler ha et ordensreglement. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer