Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule"

Transkript

1 Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske fag) o Helse- og oppvekstfag o Elektrofag Vest-Telemark Ressurssenter 1

2 Innhald Rektor har ordet... 3 Skulen vår... 4 Romplassering og kontaktlærarar for klassane... 4 Kontaktinformasjon... 4 Skuleruta for Inndeling av skuledagen... 5 Personalet Administrasjonen ved Vest-Telemark vidaregåande skule... 7 Andre viktige funksjonar ved skulen... 8 Praktisk informasjon Skuleskyss Lån og stipend Skulebevis Utstyr og materiell Skulen sine målsettingar Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen Rettar og plikter i skulekvardagen Branninstruks Ordensreglar i Tokkehallen Studiedagar/lesedagar Køyreopplæring PC-ordning Skulereglement Ordensreglar særskilt for vår skule: It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) Underskrifter frå elevar

3 Rektor har ordet Kjære elev! Eg er både stolt og glad over å kunne ønskje deg velkomen til Vest-Telemark vidaregåande skule! Eg er glad fordi du valde vår skule og er stolt over å få deg som elev og vise deg kva me har å by på i skuleåra som kjem. I dette skuleheftet vil du finne nyttig informasjon om skulen vår. Ta vare på heftet, les nøye og vis det heime, slik at også dine nærmaste også får vite litt om skulen. Heile personalet håpar du får ei fin og lærerik tid hos oss, ei tid du kjem til å minnast med glede heile livet. Me vil gjere vårt beste for å skape eit læringsmiljø der me legg vekt på læring, samarbeid og auka kunnskap slik at du utviklar deg positivt. Du skal lære fag, men like viktig er det å lære deg sjølv å kjenne. Finn dine sterke sider og utvikle dine samarbeidsevner, slik at du får ei så god framtid som mogeleg. Me vil leggje tilhøva til rette for at du oppnår sluttresultat du er nøgd med, men du må sjølv gå inn i læringsprosessen og ta ansvar for di eiga læring. Som elev har du mange rettar, men me ventar og at du skal fylgje skulereglementet som legg sterk vekt på korleis me er mot kvarandre som medmenneske. Vest-Telemark ressurssenter (ligg på skulen) samarbeider med det lokale næringslivet, NAV og kommunane. Her blir det mellom anna arrangert etterutdanningskurs og kompetansegjevande kurs for privat og offentleg sektor. I tillegg blir det drive nasjonale og internasjonale miljøprosjekt der du kan vera med. Også dette skuleåret har me ei gruppe vaksne elevar som me ynskjer velkomne. Dei skal lesa fag dei treng for å auke kompetansen sin. Me ønskjer alle hybelelevar velkomne til Dalen og håpar dei vil trivast. Me treng eit breiare ungdomsmiljø her. Ungdomsklubbleiar i Tokke kommune vil fortelje kva for fritidsaktivitetar det er for ungdom på Dalen. Finn eit lag og meld deg inn, så blir du kjent og får vener. Vest-Telemark vidaregåande skule får gode tilbakemeldingar frå elevar som saman med oss tilsette har gjort skulen god. Likevel ser me alltid etter nye løysingar; som t.d. nettbasert undervisning. Me kan alltid bli betre! God dialog med lærarane er derfor utruleg viktig. Du får også lærdom ved utveksling og samarbeid med ulike skular i utlandet. Elevrådet skal og, i samarbeid med skuleleiinga, arbeide for interessene til elevane. Ta del i elevrådsarbeidet og engasjer deg, då kan du fremje eigne og andre elevar sine synspunkt og gje skuledagen elevprega innhald. Me har ei triveleg skule der kantina har ein sentral plass. Me ber deg hjelpe til med å halde god orden i kantina. Ta del i arbeidet med å skape eit hyggjeleg læringsmiljø, til fordel for oss alle, og sett krav til deg sjølv og personalet på skulen. Me trur på deg og seier: ALLE KAN, ME HJELPER DEG FRAM! Lukke til! Vennleg helsing Tove Palmork Haavelmoen Rektor 3

4 Skulen vår Vest-Telemark vidaregåande skule har dette skuleåret ca. 200 elevar fordelt på 13 klassar. I tillegg har vi elevar på ressurssenteret. Romplassering og kontaktlærarar for klassane Klasse Programnamn Rom Kontaktlærar 1STAA Vg1 Studiespesialiserande 14 Åse Kiland / Birgit Johanne Kovajord Olsnes 2REAA/SSAA VG2 Studiespesialiserande 10 Sverre Haavelmoen / Åsne Berge 3REAA/SSAA VG3 Studiespesialiserande 13 Øivind Loddengaard 1 ELEA VG1 Elektrofag 16 Glenn Kevin Rue 2 ELEA VG2 Elenergi 17 Mona Skaufel Seltveit 1HSFA VG1 Helse- og oppvekstfag Inga L. Grythe / Wenche Rønningen 2BAUA VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfag 7 Monica Borgen 2HEAA VG2 Helearbeidarfag 8 Astrid Jupskås 1TIPA VG1 Teknikk og industriell produksjon A 19 Geir Timland 2TEKA VG2 Industriteknologi 12 Tore Loftsgarden 2AMKA VG 2 Arbeidsmaskiner 11 Kjell S. Nordgarden 2KJØA VG2 Kjøretøy 11 Kjell S.Nordgarden 1 OMIGA Studieførebuande med arbeidslivstrening 9 Monica Mostøyl Ressurssenter Fagkurs 10 Kontaktinformasjon Adressa til skulen er: Vest-Telemark vidaregåande skule Storvegen Dalen Alle i personalet når du på dagtid ved å ringe sentralbordet, tlf: E-postadresse til skulen : Nettadresse til informasjonssidene våre : 4

5 Skuleruta for Månad Datoar Skuledagar August Skulestart måndag 19. august. 10 (Planleggingsdag for lærarar torsdag 15. august. og fredag 16. august). September DATAVAKE Torsdag 12. september frå kl til 13. september kl (2 skuledagar-avspaserast i mai) Torsdag 26. september; planleggingsdag for lærarar - felles studiedag heime for elevar. Fredag 27. september; planleggingsdag for lærarar - fri for elevar Oktober Haustferie veke (f.o.m. måndag 7. oktober t.o.m. fredag 13. oktober). November Måndag 25. november Fri for elevar. 20 Felles kurs-/planleggingsdag for lærarane i fylket. Desember Siste skuledag før jul: Fredag 20. desember 15 Januar Fyrste skuledag etter nyttår: Torsdag 2. januar 22 Februar Vinterferie veke (f.o.m. måndag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar) Mars Fredag 21. mars. Fri for elevar. 20 Felles kurs-/planleggingsdag for lærarane i fylket. April Påskeferie (f.o.m. måndag 14. april t.o.m. måndag 21.april. 2. påskedag er 16 måndag 21. april) Mai Offentlig høgtidsdag, torsdag 1.mai. - Avspasering fredag 2. mai Kristi himmelfartsdag 29. mai, - Avspasering fredag 30.mai Juni 2. pinsedag 9. juni 14 Siste skuledag fredag 20. juni SUM 190 Inndeling av skuledagen Skuledagen er inndelt på same måte som tidlegare. 1. time time time MAT 4.time time time time Bussavgang kl

6 Personalet Aspelin, Emile Berge, Åsne Borgen, Monica Bratsberg, Hanne Byggland, Bjørg Åse Carlsen, Erling Christenson, Eric Egeli, Gro Nygard Einebærholm, Siv Reidun Ekre, Geir Flønes, Margot Grythe, Inga Lorentzen Haavelmoen, Sverre Haavelmoen, Tove Palmork Haugen, Jan Hetland, Karl Torstein Jensen, Torgeir Jupskås, Astrid Kiland, Åse Ingebjørg Lassemo, Arne Dag Loddengaard, Øivind Loftsgarden, Tore Metveit, Else Fugelsnes Momrak, Lars Torstein Nordgarden, Kjell S. Olsnes, Birgit Johanne Kovajord Plassen, Olga Trydal Rue, Kevin Rønningen, Wenche Seltveit, Mona Skaufel Stordrange, Per Sudbø, Espen Sørdal, Pernille Timland, Atle Timland, Geir Underdal, Gunhild Holter Vindal, Bjørn Joar Våmartveit, Inger Lisbeth Øigarden, Marie Norsk og engelsk på yrkesfag og studiespesialiserande Tysk, Religion, Historie Norsk, Yrkesutøving og Assistent, Permisjon T-rådsleiar, Spesialpedag og Norsk Kroppsøving, Breiddeidrett, Sosiologi og Sosialkunnskap, Etablerarkunnskap Kjemi, Matematikk Administrativ leiar Avdelingsleiar yrkesfag og Norsk Avdelingsleiar studiespesialiserande Reinhald Vg1 og 2 HO: Kommunikasjon, Yrkesutøving, Spes.ped Norsk, Engelsk, Tysk Rektor Vg2 KJØA/AMKA; Produksjon, Verkstadarb., Dokumentasjon Avdelingsleiar Ressurssenteret Vg1TIP og Vg2TEKA; Alle programfag, Vg1 og 2 EL: PTF Vg1 og 2 HO: Helsefag, Kommunikasjon, Yrkesutøving Naturfag, geografi, matematikk Assistent Norsk, Historie, Samfunnskunnskap Vg1TIP, Vg2 TEKA: Prod., rep. Dok + PTF, Vg1 og 2 EL: div. OKOS. Vg1 og 2 HS: Prosjekt til fordjuping, Helsefag. Studieleiar, OT VG2AMKA/KJØA; alle progr.fag Engelsk og Norsk Konsulent (kontormedarbeider) Vg1 og 2 EL: Alle programfag Matematikk og programfag på HO, assistent Norsk, Engelsk, Kroppsøving Rådgjevar, fellesfag og Etablerarkunnskap Matematikk, Naturfag, Kroppsøving Engelsk, norsk og samfunnsfag på yrkesfag Vg1 og 2 EL: Data og elektronikk og automatisering Vg1 TIP; alle prog.fag. VG2TEKA: Reparasjon Økonomiføring Vaktmeister / Programfag elektro Reinhald Reinhald 6

7 Administrasjonen ved Vest-Telemark vidaregåande skule Tove Palmork Haavelmoen rektor Gro Nygard Egeli Adm. leiar Lars Torstein Momrak Studieleiar Geir.M.Ekre Avd. leiar STS Siv Reidun Einebærholm Avd. leiar YF Karl Torstein Hetland Avd. leiar Ressurssenteret Kontorpersonale, vaktmeister, reinhald, T-leiar, elevassistentar, Rådgjevar, Bibliotekar. Lærarar tilknytt STS. Lærarar tilknytt YF Personale direkte tilknytta Ressurssenter Rektor: Tove Palmork Haavelmoen Rektor er øvste sjef og den administrative og faglege leiaren på skulen. Rektor har ansvaret for alle interesser i skulesamfunnet. Rektor er kontaktperson mellom dei tilsette og administrasjonen. Studieleiar: Lars Torstein Momrak Studieleiar har ansvaret for fagval, vitnemål, elevintak, elevrådskontakt, og det pedagogiske utviklingsarbeidet på skulen. Vikar for rektor dersom ho ikkje er til stades. Administrativ leiar: Gro Nygard Egeli Økonomi, skyss, kartleggingsprøver, eksamen. Avdelingsleiarar: Studiespesialisering: Geir Ekre har ansvar for programområda: Realfag, Språk og Samfunnsfag. Yrkesfag: Siv Reidun Einebærholm har ansvar for programområda: Teknikk og industriell produksjon(tip), Helseog oppvekstfag (HO), Elektrofag (EL). Vest-Telemark Ressurssenter: Karl Torstein Hetland Avdelingsleiarane skal hjelpe både lærarane og administrasjonen i det faglege og pedagogiske arbeidet innan fagområdet sitt. Alle spørsmål som dreiar seg om programområdet ditt rettar du til avdelingsleiarane. 7

8 Andre viktige funksjonar ved skulen Rådgjevar: Per Stordrange Dersom du lurar på kva for fag du treng seinare eller du ynskjer å få vite meir om andre skuletilbod, kan rådgjevaren hjelpe deg. Han kan og rettleie deg m.o.t. søknad om lån og stipend og hjelpe deg med søknadsskjema når du skal søkje deg inn på nye kurs neste skuleår. Du kan kontakte rådgjevar dersom du har problem med eit eller anna på skulen, eller viss du ynskjer hjelp til å kontakte skulepsykolog, helsetenesta, arbeidskontoret m.m. T-rådsleiar: Bjørg Åse Byggland T-rådsleiar har ansvar for tilrettelagt opplæring og opplæring i mindre grupper, og legg tilhøva til rette for elevar som treng særskilt oppfølging i undervisninga, t.d. ekstra hjelpemiddel, ekstra støttetimar eller anna form for ekstra hjelp. IT- ansvarleg: Geir Ekre IT-ansvarleg på skulen er Geir Ekre. Han har ansvaret for skulen sine elev pc ar, skriverar, nettverk og pedagogisk programvare. IT- konsulent: Tore Loftsgarden IT kontoret ligg ved kantina og opningstider står på døra. Kontorpersonalet Konsulent: Olga Trydal Plassen Ho har ansvaret for sentralbordet, søknad om lån/stipend, skulebevis, ho skriv vitnemål og har ansvar for skuleskyss og utlevering av busskort. Økonomisekretær: Gunhild Holter Underdal Ho har ansvaret for rekneskapsføringa for skulen og Vest-Telemark Ressurssenter Ekspedisjonen er open mellom kl og (sommartid til kl ) Melding til elevar Utanfor ekspedisjonen finn du ei eiga hylle for telefonbeskjedar og brev til elevane. På tavla vil du også finne liste over lånekassebrev. Brevet kan du hente på kontoret. Gjer det til ein vane å sjekke om der ligg noko til deg. Personlege telefonbeskjedar, brev eller andre meldingar blir berre gjevne på denne måten. Vaktmeister: Bjørn Joar Vindal Vaktmeistarkontoret ligg like ved midtarste hovudinngang. Vaktmeister tek vare på skulebygningane og har ansvaret for alle praktiske og tekniske oppgåver som har med bygg og utstyr å gjere. 8

9 Helsetenesta Helsesystrer: Signe Gardsteig / Birgitte Yndesdal Skal vera på skulen kvar måndag frå kl Helsesyster vil informere om tenesta i klassene tidleg i skuleåret. Tlf.nr. til helsesyster er: / Skulelege: Dordi Elise Flom Kommunefysioterapeut: Blir tilsett på hausten PP-tenesta Vest-Telemark PP-teneste er ei rådgjevingsteneste som kan gje rettleiing til elevar og lærarar ved bekymring knytt til opplæringa. Som elev kan du ta direkte kontakt med PP-tenesta, eller du kan kontakte rådgjevar på skulen som hjelper deg med å fylle ut eit tilmeldingsskjema. Dei tilsette i PP-tenesta har teieplikt. Kontaktperson: Einar Søreide. Telefon arbeid: Nettstad: Bibliotektenesta Vest-Telemark VGS si mediesamling er å finne på Tokke bibliotek. Biblioteket finn du i Tokke kulturhus, som er næraste nabo til skulen. Opningstidene er tysdag - fredag og laurdag. Der treffer du Bodil Otterholt, Gunn Evensen og Elin Normann. Du kan m.a. få hjelp til å finne kjelder du treng til skuleoppgåver, og du kan elles låne bøker, blad og DVD av alle slag. Det dei ikkje har kan dei skaffe! Gunn Evensen har særskilt ansvar for Vest-Telemark vidaregåande sine elevar, og har eigne treffetider på mediateket på skulen. Skuleåret 2013/2014 blir dette måndagar 8-15:30. Sjå elles informasjon ho legg ut på Fronter. Viktig melding til alle elevar om skulebokutlånet. Du får låne skulebøker til bruk i undervisninga, heilt gratis. Det er skulen som eig bøkene. Skulebibliotekaren Gunn ordnar det praktiske kring utlånet. Utlån og innlevering går føre seg på mediateket på skulen. I byrjinga og slutten av skuleåret kjem elevane klassevis. Kontaktlæraren opplyser om tidene. Undervegs i skuleåret kan du kome til mediateket på måndagar. Når du har fått utdelt bøker skal du: o Setje på bokbind. NB! Bokbindet skal ikkje teipast fast i sjølve boka, men vere eit laust varetrekk. o Skrive det fulle namnet ditt tydeleg utanpå bokbindet OG inni permen på boka. Du står ansvarleg for bøkene du låner. Blir nokon øydelagde eller kjem bort må du erstatte dei med full pris. Hugs at ei bok gjerne kostar kroner. 9

10 NB! Når du har lånt ei bok er denne knytt til deg som person gjennom ein strekkode. Det vil seie at du ikkje bør bytelåne bøker med medelevar. Då vil "feil" person stå registrert som lånar av boka, og du kan få problem viss personen du har bytt med ikkje leverer inn att boka til våren. Det vil i praksis seie at det er du som får purringar og i verste fall erstatningskrav. Då nyttar det ikkje å seie at nokon har teke boka di. Du er uansett ansvarleg for lånet. Så far fint med bøkene. Ikkje kluss eller søl i dei, og ikkje lat dei liggje og slenge. Hugs at dei skal vare i mange år. Du får bøker i den målforma du nyttar så langt lageret rekk. Har me ikkje fleire i den målforma du ynskjer kan du sjå om du finn ein medelev som vil byte bok med deg. Skulebibliotekaren kan hjelpe deg å finne ut kven du kan spørje. Viss du byter med nokon er det viktig at de kjem til skulebibliotekaren for å få omregistrert lånet på dei rette personane! Viss du manglar bøker fordi det ikkje var nok til alle under bokutdelinga må du seie i frå til læraren din med ein gong, så skulen kan få bestilt fleire. Praktisk informasjon Skuleskyss Viss du har rett på skuleskyss, må du ha busskort. Det får du ved å fylle ut skjema som du får av kontaktlæraren din fyrste skuledag. Lever ferdig utfylt skjema til kontaktlæraren din. Du får tilbake ein av delane i skjemaet, og denne fungerer som busskort inntil du får eit permanent kort frå busselskapet. Ha alltid busskortet med deg på bussen. Har du behov for tilleggsskyss, så er det eige skjema for dette. Sjekk med Olga i ekspedisjonen viss du er usikker på kva skyss du har krav på. Lån og stipend Rådgjevar kjem rundt i klassane og orienterar om stipend og lån. Han har også søknadsskjema/orienterar om tilgang via nettsidene Sjå på oppslagstavla utanfor ekspedisjonen om stipend/lån har kome. Utbetalingskortet må hentast/kvitterast ut i ekspedisjonen 1 gong om hausten, og 1 gong etter nyttår (elles i året vert stipend/lån overført direkte på kontoen til elevane). o Søknadsfrist for hausten 15.november, våren 15. mars Stort fråvær kan føre til at stipend endrast til lån og må betalast tilbake. Sjå Lånekassen sine nettsider om oppdaterte reglar for dette. 10

11 Skulebevis Etter at skulefotografen har vore her, lagar Olga i ekspedisjonen skulebevis til alle elevar i 1. klasse. Går du på vg2 eller 3 må du særskilt be om skulebevis, og då kostar det 10,- kroner. Utstyr og materiell Elevar kan ha behov for utstyr ut over det som skulen delar ut gratis. Behovet varierar etter kva program du går på. VG1 TIP krev mest utstyr. Skulen har avtale med Seljord Elektriske om sal av utstyr til TIP-avdelinga og Elektro rett etter skulestart. Lånekassen delar ut utstyrsstipend, for å dekkje det meste av utgiftene du får i samband med dette, men du må sjølv søkje Lånekassen om dette stipendet. 11

12 Skulen sine målsettingar Visjon Alle kan - me hjelper deg fram 1. Vest-Telemark vgs. skal vera ein distriktsskule og eit læringssenter for ungdom og vaksne i samarbeid med kommunane og private verksemder. 2. Skulen skal vektleggje eit godt læringsmiljø prega av omsorg og velvilje der alle elevane trivst og lærer. Både elevane og personalet skal oppleve skulen som ein problemløysande og dynamisk arbeidsplass som er retta mot framtida. 3. Skulen skal ta vare på miljøet, kulturen og verdiane i Vest-Telemark og vera med på å sikre arbeidsplassar og eit godt bumiljø. Satsingsområde dette skuleåret 1. Klasseleiing 2. Vurdering for læring 3. IT-ferdigheter 4. Miljøfyrtårn 5. 9A Læringsplakaten frå Utdanningsdirektoratet Skolen og lærebedriftene skal : Gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter Stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking Stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling, i å utvikle sosial kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste valg av utdanning og fremtidig yrke Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse Fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter Sikre at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Legg til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 12

13 Politisk styring og administrasjon i den vidaregåande skulen Det er Telemark fylkeskommune som har ansvaret for dei vidaregåande skulane i fylket, og det er fylkestinget som gjer vedtak om korleis skulane skal drivast. Hovudutval for kompetanse Hovudutvalet for kompetanse er samansett av fylkespolitikarar som har ansvaret for skulebudsjettet og skuletilboda i Telemark. Dei legg fram dei store skulepolitiske sakene for fylkestinget, som så vedtek dei. Administrasjonen i Telemark fylkeskommune Dei politiske vedtaka blir gjennomførte av ein administrasjon. Administrasjonen av Telemark fylkeskommune held til i Fylkeshuset i Skien og leiar er fylkesrådmann Evy-Anny Evensen. Vidaregåande skule er ein eigen seksjon, og er leia av fylkesopplæringssjef Helge Galdal. Elevrådet Elevrådet er høgste organ på skulen for elevane. Tillitselev og vararepresentant blir valde av klassene for heile skuleåret. Den valde tillitseleven er medlem av elevrådet og har ei ansvarsfull oppgåve i å representere klassa si på elevrådsmøte. Elevrådet handsamar saker som gjeld elevane, anten det er saker elevane tek opp sjølve, eller om det er saker som rektor ynskjer ei uttale om. I tillegg til dette kjem organisering av eventuelle skulefestar, aktivitetsdagar og Operasjon Dagsverk. Elevrådet har møta på møterom ved mediateket. Elevrådet er samansett av eit styre. Kvar klasse vel ein tillitsvald kort tid etter at skulen har byrja. Tilbakemelding skal gjevast til kontoret. Rektor kallar inn til fyrste møtet. Den tillitsvalde er ansvarleg for at saker vert drøfta både i klassen og i elevrådet. Difor er det viktig at det blir valt ein engasjert person til jobben. Verva i elevrådsstyret er: Elevrådsleiar Nestleiar Sekretær Styremedlem og varamedlem - organiserer og leiar møta - tek over når ikkje leiar er tilstades - tek seg av alt papirarbeid - er med på å organisere, utføre oppgåver Lærartillitsvalde Lærarane høyrer til ulike fagforbund. Dei tillitsvalde lærarane har regelmessige møte i klubbane sine og med rektor. Dei har uttalerett i mange saker. Medråderetsmøte er rådgjevande. Rådet for andre tilsette Rådet for andre tilsette er eit rådgjevande organ. Rådet er samansett av vaktmeister, kontorpersonalet, elevassistentar og reinhaldspersonalet. Rådet tek opp saker av praktisk/teknisk art og saker som rektor ynskjer uttale om frå rådet. 13

14 Rettar og plikter i skulekvardagen Som elev er du del av eit skulesamfunn, - og skal me ha ein god skulekvardag, så er det viktig å halde seg til dei rutinane og reglane som gjeld. Bak i dette heftet finn du Telemark Fylkeskommune sine reglar for orden og ITbruk. Desse gjeld også for vår skule, - og du er plikta til å lese gjennom og setje deg inn i kva desse reglane går ut på. Du vert også beden om å skrive under på at du har lese og vil følgje desse reglane. I tillegg har skulen eigne instruksar på ein del område. Dei finn du under her. Les også desse nøye. Branninstruks Viss brannalarmen går skal du som elev gjere følgjande: Lukk alle glas og dører Gå ut og møt på nedre parkeringsplass. Viss ikkje lærar er til stades, må den tillitsvalde telje opp at alle elvane i klassen er på parkeringsplassen. Ordensreglar i Tokkehallen 1. Ikkje fotballsko inne i bygget. 2. Ta av anna skotøy utanfor garderoben. 3. Sett alt skotøy att i gangen. (Bakgrunnen for desse påboda er at det skal vera lettare å halde det reint i hallen.) Studiedagar/lesedagar Som elev kan du søkje om å få ta ut studiedagar/lesedagar slik : VG1 og VG2: inntil 3 dagar pr. år VG3 : inntil 5 dagar pr. år Eleven må levere skriftleg søknad til kontaktlærar seinast to dagar før studiedagen. Søknaden skal godkjennast av kontaktlærar. Eleven har ansvaret for korleis han/ho vil bruke studiedagen. Det kan ikkje søkjast om studiedag på dagar med prøvar eller andre former for vurdering. Skulen kan disponere inntil 2 av studiedagane i eit skuleår. Køyreopplæring All opplæring skal avtalast med kontaktlærar, og vert registert som fråvere. Ynskjer du å få dokumentert at fråværet skuldast køyreopplæring, ber du køyrelærar om dokumentasjon, som du så leverer til Olga i ekspedisjonen. PC-ordning Telemark fylkeskommune (TFK) har innført ordning med elev-pc for alle elevane i vidaregåande skule. Dette inneber at alle elevane som startar på vg1 får ein elev-pc så lenge eleven er ved skulen. Etter fullført skule vil eleven behalde PC en. Eleven er ansvarleg for tap og andre skader som skjer med PC en. Dette er regulert gjennom ei avtale mellom eleven og TFK. 14

15 Skulereglement Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt av fylkestinget i Telemark, sak nr. 0019/10.. Reglementet gjelder fra 1. august Formål Reglementet skal bidra til at de videregående skolene i Telemark preges av samarbeid, trivsel, engasjement og medansvar. Reglementet skal gjennom tydelige rammer fremme gode arbeidsvaner, god orden og bidra til et godt og læringsfremmende skolemiljø. 2. Virkeområde Reglementet gjelder for elever i de videregående skolene i Telemark fylkeskommune, og andre som mottar opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, aktiviteter i skolens regi og, så langt det passer, ved øvrige forhold som har klar sammenheng med skolehverdagen. Ved ekskursjoner o.l. innebærer dette at også tidsrommet mellom avreise og hjemkomst er å se på som skoletid, og ordensreglementet gjelder. 3. Elevenes rettigheter Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf opplæringsloven 9a-1. Skolen skal gi et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak. Elevene har også flere rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter som gjelder medvirkning i skolesamfunnet. 4. Elevenes plikter - orden og atferd (1) Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle medlemmer av skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig, og rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig. Elevene skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir. Grunnlaget for vurdering i orden og atferd følger av forskrift til opplæringsloven 3-5. Det legges vekt på om eleven opptrer i henhold til ordensreglementet. Reglementets nedenforstående regler om orden og atferd gir en opplisting av ordensregler og atferdskrav. Denne opplistingen er ikke uttømmende, slik at også andre brudd på alminnelig aksepterte atferdsnormer enn de som er nedfelt i opplistingen, kan være brudd på reglementet og føre til sanksjoner. (2) Nærmere regler om orden : Eleven skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen. Skolearbeid skal utføres til fastsatt tid. Eleven skal snarest mulig ta kontakt med faglærer dersom dette ikke kan overholdes. 15

16 Eleven skal ha med til opplæringen det materiell og utstyr som skolen krever. Eleven skal følge verneregler og bruke påbudt verneutstyr og særskilte arbeidsklær som kreves for faget, eller som påbys av myndigheter eller skolen. Eleven skal holde orden på arbeidsplassen sin og bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde, i nærområdet og på steder der opplæringen foregår. Tillitseleven skal gi beskjed til skolens kontor dersom en lærer ikke kommer når opplæringen skal starte. (3) Nærmere regler om atferd : Eleven skal bidra til arbeidsro og vise hensyn og respekt for medelever og andre. Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen mobbing og trakassering, eller brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte. Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk. Skolens eiendom, bygninger, inventar og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Elevene har ansvar for egne eiendeler. Mobiltelefoner, musikkspillere og elektronisk underholdningsutstyr skal være avslått under opplæringen hvis ikke annet er avtalt med læreren. Bruk, besittelse og enhver annen befatning med rusmidler eller dopingmidler på skolens område og i forbindelse med aktiviteter i skolens regi er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen eller under aktiviteter i skolens regi. Skolen samarbeider med politiet angående aksjoner i forhold til rus. Elevene kan underlegges kontroll av bruk og besittelse av rusmidler. De videregående skolene i Telemark er tobakksfrie. Det er ikke tillatt å røyke, snuse eller bruke annen form for tobakk på skolens område. Det er ikke tillatt å ha farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller under aktiviteter i skolens regi, med mindre dette er pålagt eller godkjent til bruk i undervisningen. Kommersiell virksomhet er bare tillatt på skolens område etter avtale med rektor. 5 Fravær (1) Eleven skal være til stede under opplæringen dersom ikke annet er avtalt med skolen. (2) Skolen registrerer fravær i dager og enkelttimer. Oppmøte inntil 15 minutter etter at opplæringen starter registreres som forsentkomming. Oppmøte senere enn dette føres som fravær. (3) En elev som på grunn av sykdom eller andre forhold er forhindret fra å møte til opplæringen, eller må forlate opplæringen, skal melde fra til kontaktlærer eller faglærer så snart som mulig. Dersom et fravær varer mer enn tre dager skal eleven gi ny melding til skolen om dette. (4) Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler, jf forskrift til opplæringsloven 3-3. Fravær fra opplæringen som ikke er avtalt med skolen, eller som ikke er nødvendig som følge av forhold opplistet i forskrift til opplæringsloven 3-47, kan ha betydning for karakterene i orden eller atferd. Stort omfang av slikt fravær kan anses som en alvorlig forsømmelse av elevens plikter og dermed sanksjoneres med bortvisning eller tap av rettigheter, jf opplæringslov 3-8. (5) Fravær føres i dager og timer på vitnemål og kompetansebevis i henhold til forskrift til opplæringsloven Dersom det fremlegges dokumentasjon på årsaken til fraværet, kan eleven kreve at dette føres på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset. Bestemmelsene gir rett til at fravær i samsvar med regulering i 16

17 3-47 i forskrift til opplæringsloven ikke føres på vitnemålet dersom det dokumenteres at fraværet skyldes forhold opplistet i nevnte bestemmelse. Rektor, i samråd med kontaktlærer, vurderer dokumentasjonen ved slutten av skoleåret. 6 Bruk og behandling av skolens IT-ressurser Ved bruk av skolens nettverk, IT-utstyr og programvare, gjelder IT-reglementet for Telemark fylkeskommune, se vedlegg. Brudd på IT-reglementet kan føre til sanksjoner etter 8 i ordensreglementet. NB!! Hver enkelt elev skal underskrive på at IT-reglementet er lest og akseptert. 7 Fusk Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en prøvesituasjon - å innlevere eller presentere som eget produkt; tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra internett. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen, fag-/svenneprøve og kompetanseprøve er regulert i forskrift til opplæringsloven 3-37, 3-65 og Brudd på reglementet (1) Brudd på ordensreglementet kan foruten nedsatt karakter i orden eller atferd, år). jf 4 (1) tredje avsnitt, føre til at skolen informerer elevens foresatte om forholdet (gjelder elever under 18 (2) Følgende refsingstiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet : Pålegg om tilstedeværelse på skolen før eller etter ordinær skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver. Muntlig eller skriftlig påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter. Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av undervisningsøkten etter lærers avgjørelse. Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter lærers avgjørelse. (3) Ved alvorlige eller gjentatte tilfeller av brudd på ordensreglementet kan følgende særskilte refsingstiltak benyttes : Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter rektors avgjørelse. Midlertidig eller permanent skolebytte etter vedtak i fylkeskommunen. Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse, jf opplæringsloven 3-7. Bortvisning for resten av skoleåret eller kurset etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A- 9. Tap av retten til videregående opplæring etter vedtak i fylkeskommunen, jf opplæringsloven 3-8 og 4A-9. (4) Refsingstiltakene skal stå i rimelig forhold til bruddet på reglementet. Elever plikter å overholde ilagte refsingstiltak, og ved manglende overholdelse kan det ilegges nye refsingstiltak. 9 Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsingstiltak, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven 3-7. Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes 17

18 vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf opplæringsloven 3-8. Ved særskilte refsingstiltak som nevnt i 8 (3) skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse, bistand fra advokat eller annen fullmektig (elevombud) på alle trinn i saksbehandlingen, og klagerett i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten etter forvaltningsloven 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven 42. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannen i Telemark. For øvrige enkeltvedtak er fylkeskommunens klagenemnd for skolesaker klageinstans, jf opplæringsloven Erstatning Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom, herunder også når en elev påviselig utløser falsk brannalarm, som medfører kostnadskrevende utrykninger, kan det kreves at eleven retter opp skaden, eller at elev og/eller foreldre betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. 11 Anmeldelse av straffbare forhold Skolen v/rektor kan anmelde antatt straffbare forhold til politiet. 12 Utfyllende regler for den enkelte skole Skoleutvalget kan innenfor rammen av lover, forskrifter og dette reglement vedta utfyllende ordensregler spesielt for skolen. Slike regler kan gis for bruk av kantinen og inntak av mat og drikke, bruk av spesielle lokaler og utstyr, ordenstjeneste, parkering, skolebibliotek, internatreglement, skoleturer, regler for skole- og russeavis og elevråd. Opplæringsloven 3-7 gjelder for slike regler. Grunnlagsdokument som skal være tilgjengelig for elevene : *opplæringsloven *forvaltningsloven *forskrift til opplæringsloven *utfyllende ordensregler for den enkelte skole *gjeldende læreplanverk *nye regler for fravær Regjeringen vil skjerpe kravene til fraværsføring på vitnemål. Antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager per år og det blir strengere krav til dokumentasjon. - Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall fra skolen. Sykdomsfravær og uføretrygd senere i livet forekommer også oftere hos personer med frafall på skolen enn hos andre. Tydelige regler for hva som er akseptabel fraværsgrunn fra skolen er derfor viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I dag skal alt fravær på trinn og i videregående føres på vitnemålet. Dersom fraværet skyldes noen nærmere bestemte forhold, som for eksempel helsegrunner eller politisk arbeid, og kan dokumenteres, kan inntil 14 skoledager pr år likevel strykes av vitnemålet. Regjeringen går nå inn for at antallet dager som kan strykes fra vitnemålet reduseres til inntil 10 skoledager pr år. I tillegg foreslås det strengere krav til dokumentasjon. 18

19 Alt fravær som skal strykes av vitnemålet må dokumenteres av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. For sykdomsfravær betyr dette et krav om legeerklæring. For fravær som skyldes helse- og velferdsgrunner vil det kun være fravær med varighet utover tre dager som kan strykes fra vitnemålet. Det er også bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Det blir ikke gjort noen endringer i hvilke årsaker som kan begrunne at fravær kan strykes fra vitnemålet. Som tidligere i videregående opplæring, er det helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte og representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå som er aktuelle. Regjeringen vil ikke legge hindre for elevenes deltakelse i for eksempel internasjonalt eller politisk arbeid. For andre årsaker enn helse- og velferdsgrunner vil det derfor stadig være slik at alle fraværsdager inntil 10 dager pr. år kan strykes fra vitnemålet. Ordensreglar særskilt for vår skule: Pultar og stolar skal setjast på plass når skuledagen er slutt, og klasserommet skal vere ryddig. Ingen bøkar i vinduspostar eller på pultar etter skuleslutt. Ein skal ikkje ete i undervisningsrom bruk kantina. Spesialrom skal låsast i friminutta (jfr. skulereglementet). Det er ikkje lov å køyre / parkere på skulen sitt område i skuletida. 19

20 It-Reglement for Telemark Fylkeskommune (TFK) 1. Innledning 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs IT ressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av TFK. 1.2 Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til TFKs IT-ressurser, samt for bruk av programvare lisensiert av TFK som er installert på privat utstyr. 1.3 Det kan utarbeides utfyllende regler av den enkelte virksomhet for deler av TFKs ITressurser ut over rammene av dette reglement. 1.4 Det vil ikke bli gitt tilgang til TFKs IT-ressurser før brukeren har undertegnet denne erklæring om at vedkommende har satt seg inn TFKs IT-reglement. Erklæringen skal oppbevares av virksomhetens leder, eller den lederen bemyndiger, så lenge brukeren skal ha tilgang til aktuelt system. 2. Definisjoner Brukernavn Et entydig symbolsk navn som identifiserer en bruker av IT-ressurser. Passord En personlig nøkkel. Passordet må oppgis i tillegg til brukernavn for å få tilgang til en ressurs. Brukerkonto Kombinasjon av brukernavn og passord med tilhørende tilgangsrettigheter. Her styres en brukers definerte tilgang til em eller flere datamaskiner/systemer. IT-ansvarlig Person som er delegert myndighet til å følge opp at reglementet etterleves. IT-ansvarlig kan være både sentralt og lokalt. TFKs virksomheter Alle virksomheter som er underlagt Fylkestinget i Telemark. 3. Informasjon og oppfølging av reglementet 3.1 Bruker av TFKs IT-ressurser skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglement er å forstå som kvittering for at reglementet er lest og akseptert. 3.2 Bruker av TFKs IT-ressurser plikter til enhver tid å være kjent med det gjeldende reglement for bruk av anlegget, og med utfyllende regler gitt med hjemmel i reglementet, jfr Gjeldende regler som regulerer bruken av TFKs IT-ressurser er tilgjenglig på TFKs internettsider, http;//www.telemark.no 3.3 Brukeren bekrefter ved undertegnelse av dette reglement at brukeren har kompetanse til å operere virksomhetens IT-ressurser på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Brukeren har ansvar for å be om opplæring dersom dette er nødvendig. 4. Brukernavn og passord 4.1 En brukerkonto er strengt personlig. Bruk, eller forsøk på bruk, av andre brukeres brukernavn og/eller passord er strengt forbudt 20

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer